Historie. Van Heurnstraat en 95 en binnenterrein Van Alphenstraat te Voorburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Historie. Van Heurnstraat 61-67 en 95 en binnenterrein Van Alphenstraat te Voorburg"

Transcriptie

1 Historie Van Heurnstraat en 95 en binnenterrein Van Alphenstraat te Voorburg Historisch onderzoek uitgevoerd door : M. van Rijn : Gem. Leidschendam-Voorburg, afd. RO Datum : juni 2012 aangepast in september 2012

2 I N H O U D S O P G A V E 1.0 INLEIDING Terreingegevens HISTORISCH ONDERZOEK Historische kaarten Luchtfoto s Bouwvergunningen Hinderwet- en Milieuvergunningen Bestekken, nota s en omschrijvingen e.d Gegevens Kamer van Koophandel Ondergrondse brandstof tanks Bodemonderzoeken, gegevens uit BIS Diverse bodemgegevens 3.0 GEOLOGIE GERAADPLEEGDE ARCHIEFSTUKKEN CONCLUSIES 31 LITERATUUR 32 BIJLAGEN 1 Uitreksel HW- en milieuvergunniungen 2 Hinderwet- en Milieutekeningen 3 Diverse tekeningen 4 Foto s 5 Kranten 6 Diversen

3 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg 1.0 INLEIDING Op verzoek van enkele bewoners aan de Van Alphenstraat is de gemeente voornemens om het binnenterrein omsloten door de woningen aan de Van Alphenstraat 2 t/m 57, de Koningin Wilhelminalaan 539 t/m 551 en de Van Heurnstraat 1 t/m 95 her in te richten. Tevens was in het kader van Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) wenselijk om de grond, het ondiepe en het diepe grondwater te onderzoeken omdat: - Ter plaatse van een voormalig garagebedrijf aan de Van Heurnstraat 3 zijn de stoffen per en tri in het diepe grondwater aangetroffen. Deze verontreiniging is mogelijk nog aanwezig. - De VOCL verontreiniging alsmede de olieverontreiniging aan de Van Heurnstraat is nog niet volledig in kaart gebracht; - Ter plaatse van de Van Alphenstraat 2, Van Alpenstraat en de Kon. Wilhelminalaan 547 is de grond sterk verontreinigd. Deze verontreiniging loopt mogelijk door naar het binnenterrein. - Ter plaatse van Van Alphenstraat is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Deze verontreiniging loopt ook door naar het binnenterrein. Door de gemeente Leidschendam-Voorburg, afdeling RO, is een historisch onderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek wordt bepaald waar een milieukundig bodemonderzoek noodzakelijk is inzake de herinrichting en wordt tevens gekeken waar in het verleden de bodemkwaliteit onvolledig is onderzocht. Bij het verzamelen van historische informatie zijn de richtlijnen vermeld in de norm NEN-5725 (januari 2009) in acht genomen alsmede de provinciale nota Protocol Vooronderzoek Potentiële Spoed; versie 3.0 definitief d.d. 27 februari In dit rapport wordt het historisch onderzoek weergegeven afkomstig uit: - verticale en schuine luchtfoto s (analoog en digitaal) van gemeente Voorburg en/of Leidschendam; - verticale luchtfoto s afkomstig van de topografische dienst te Emmen van 1939 tot heden; - luchtfotoarchief van Aviodrome ( en andere fotoarchieven zoals het digitale fotobestand van gemeente Den Haag ( en de beeldbank van Leidschendam-Voorburg ( - de sites: lijst met gemeentelijke- en rijksmonumenten; - archief van gemeente Voorburg, gemeente Leidschendam en gemeente Leidschendam- Voorburg (o.a. Bouw- en Hinderwetarchief, diverse kaarten, gedempte sloten, etc.) almede diverse digitale bestanden/inventarissen en gedigitaliseerde aanleg-, bestek-, kadastrale-, civieltechnische-, ruimtelijke- en grondtransactietekeningen); - diverse topografische kaarten van 1985 tot heden alsmede diverse kaarten van Hoogheemraadschap Rijnland of Hoogheemraadschap Delfland; - het boek De Kroniek van Voorburg of Over, door en om de Leytsche Dam (zie literatuurlijst) en overige boeken; - gegevens afkomstig van de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg (AWLV); - computerbestanden uit ARCHIS (archeologie) en StraArch (gemeentelijk archeologie data); - milieukundige bodemonderzoeken uitgevoerd in de directe omgeving, de gemeentelijke Bodemkwaliteitskaart (BKK) uit dec 2007 en het gemeentelijk Bodem Informatie Systeem; - diverse materiaal uit het gemeentelijk archief; - visuele indruk van de huidige locatie (gevelinspectie). 1

4 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg Het onderhavige rapport betreft geen diepgravend historisch onderzoek naar het vroegere gebruik van de percelen. De archieven van de Waterschappen, Provincie, Rijkswaterstaat, Nutsbedrijven, TNO en omliggende gemeenten zijn niet geraadpleegd. De sloopvergunningen (meestal in het verleden reeds vernietigd) alsmede de gegevens over het bouwrijp maken zijn niet of summier geraadpleegd. Voor diverse locaties heeft de gemeente in het verleden reeds een historisch onderzoek uitgevoerd. De informatie uit deze onderzoeken zijn gedeeltelijk gebruikt in onderhavig rapport. Het betreft de volgende rapporten: - Historie Van Alphenstraat 02 Gemeente Voorburg d.d april Historie Van Alphenstraat Gemeente Voorburg d.d april Historie Van Alphenstraat 62-62a Gemeente Voorburg - Historie Van Alphenstraat 63 Gemeente Voorburg d.d. mei Historie Van Alphenstraat 88 Gemeente Voorburg d.d. nov Historie Van Alphenstraat 101 Gemeente L dam-voorburg d.d. april Historie Van Heurnstraat 3-3d Gemeente L dam-voorburg d.d. sept Historie Van Heurnstraat 5 Gemeente L dam-voorburg d.d. sept Terreingegevens Het te onderzoeken terrein betreft het binnenterrein omsloten door de panden Van Alphenstraat 2 t/m 57, de Kon Wilhelminalaan 539 t/m 551 en de Van Heurnstraat 1 t/m 95. Tabel 1: kadastrale gegevens en omschrijving van het te onderzoeken perceel/percelen anno 2009 sectie nr. omschrijving oppervlakte F-8009 binnenterrein 228 m 2 F-6705 binnenterrein 493 m 2 F-3821 binnenterrein 660 m 2 F-3823 toegangspad en binnenterrein 063 m 2 F-7021 binnenterrein 152 m 2 F-8306 binnenterrein 315 m 2 TOTAAL m 2 De X/Y coördinaten van het midden van het terrein zijn: / Volgens de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart bevinden zich rondom het te onderzoeken perceel diverse zogenaamde HBB-punten met de volgende informatie: Tabel 2: HBB gegevens te onderzoeken perceel/percelen Locatie naam Omschrijving bron NSX Van Heurnstraat 3-3d Lago NV A.J. Feenstra Z. Zwaan Ital-cars benzinepompinstallatie garage met pompstation metaalconstructiebedrijf motorenrevisiebedrijf HW 1928 HW 1952 HW 1972 HW Van Heurnstraat 5 Th.W. Zomerschoe schildersbedrijf KvK Van Heurnstr Gebr. Knyff L.J. Rozenburg ea timmerwerkplaats wasserij met HBO-tanks HW HW Van Heurnstraat 91 L.J. Rozenburg wasserij met HBO-tank HW Kon Wilhelminaln. 545 J. Veer loodgietersbedrijf KvK V. Alphenstraat 2-4 B. vd Berg H. Pel A. Wurfbain Alopex natwasserij benzinepomp machine- en apparatenindustrie machine- en apparatenindustrie HW 1918 en 1921 HW 1928 HW 1956 en 1960 HW 1962 en Van Alphenstraat 36 G. Wilmink J.M. Mallee lijmfabriek en blikslagerij utiliteitsbedrijf HW 1935 KvK Van Alphenstraat N.F.M. Vos loodgietersbedrijf HW

5 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg Op onderstaande tekeningen is de huidige en nieuw situatie van het binnenterrein op weergegeven. legenda rood Heesters groen Hagen groen (onderste tek.) nieuwe beplanting Er dient rekening ermee te worden gehouden dat de aanlegtekening in concept is en dat de tekening in de loop der tijd plaatselijk aangepast kan worden. 3

6 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg 4

7 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg 2.0 HISTORISCH ONDERZOEK Voor informatie over de geschiedenis van Voorburg wordt verwezen naar diverse literatuur, onder andere vermeld in de bijlage. Zie ook het boekje: Die goede oude tijd in de Van Heurnstraat d.d. 1993, geschreven door Noortje van Poppel. Straatnamen 1 De straatnaam "Van Alphenstraat" is door de gemeenteraad in 1913 vastgesteld en is vernoemd naar de Voorburgse wethouder Marius Wilhelm Lodewijk van Alphen. De straatnaam Van Heurnstraat is door de gemeenteraad in 1923 vastgesteld. De van Heurnstraat is in 1925 aangelegd. 2.1 Historische Kaarten Omstreeks het jaar 1358 is de Laan van Nieuw Oosteinde aangelegd dat een verbindingsweg vormde tussen Den Haag en Voorburg. Uit een kaart afkomstig uit ongeveer 1556 en uit 1639 is zichtbaar dat ter plaatse van de "Van Alphenstraat" geen bebouwing aanwezig is en dat het terrein (en omgeving) uit polderland bestaat. Op een kaart gemaakt door Cruquis uit 1712 is zichtbaar dat de omgeving rondom de Van Alphenstraat uit weiland/polderland bestaat doorsneden door sloten. Detail van een tekening uit 1639, Hoog Heemraadschap van Delfland 1 De straten op de lanen in, geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Voorburg, d.d

8 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg Kaart uit 1712 van Hoogheemraadschap van Delfland gemaakt door Crucius. Deze kaart is georefereerd en geprojecteerd op de GBKN uit 2012 De onderzoekslocatie is met witte lijnen op weergegeven. Dwars door het onderzoekgebied lopen 3 sloten. Kadastrale minuut uit 1812 geprojecteerd op de GBKN uit De slootpatronen komen overeen met de kaart uit

9 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg Situatietekening uit 1933 (terreinen gemeentelijk grondbedrijf) Situatietekening uit 1939 (terreinen grondbedrijf) en situaie uit 1951 met dieptebronnen 7

10 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg Situatietekening uit 1967 met de ligging van garages en pompen 1 Onderhoud, controle en kleine/grote reparaties 2 Carrosseriewerk, spuiten en uitdeuken, geen brandstofverkoop 3 Onderhoud, controle en kleine/grote reparaties Kartografische kaart Den Haag uit

11 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg 2.2 Luchtfoto s Luchtfoto uit 1954 (nummer: 30170) 9

12 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg Luchtfoto uit 1975 (nr. 7337) 10

13 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg Luchtfoto uit 1977 (nummer: 4170) 11

14 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg Luchtfoto uit 1980 (nummer: 8796) 12

15 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg Luchtfoto uit 1985 (nummer 0021) 13

16 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg 2.3 Bouwvergunningen In onderstaand overzicht zijn de bouwvergunningen betreffende het onderzoeksterrein met omschrijvingen in weergegeven (voor zover aanwezig in het bouwarchief). Van Heurnstraat De bouwvergunningen van voor 1963 zijn bij de gemeente niet meer aanwezig. Op 4 april 1963 is aan de heer L.J. Rozenburg (Kon. Wilhelminalaan 505) een bouwvergunning verleend voor het uitbreiden van de bedrijfsruimte aan de Van Heurnstraat 61, 63, 65 en 75, sectie F-3175 en Een bouwtekening is niet in het archief aanwezig. Op 5 december 1963 is aan de heer L.J. Rozenburg (Kon. Wilhelminalaan 505) een bouwvergunning verleend voor het veranderen van de wasserij aan de Van Heurnstraat 65-75, sectie F-3174 en Een bouwtekening is niet in het archief aanwezig. Op 2 juli 1964 is aan de heer L.J. Rozenburg (Kon. Wilhelminalaan 505), een bouwvergunning verleend voor het uitbreiden van de wasserij aan de Van Heurnstraat 63, sectie F Een bouwtekening is niet in het archief aanwezig. Op 8 oktober 1964 is aan de heer L.J. Rozenburg (Kon. Wilhelminalaan 505) een bouwvergunning verleend voor het overkappen van de binnenplaats bij zijn wasserij aan de Van Heurnstraat 61-63, en 75. Een bouwtekening is niet in het archief aanwezig. Op 10 februari 1966 is aan L.J. Rozenburg (Kon. Wilhelminalaan 505) een bouwvergunning verleend voor het veranderen en uitbreiden van het pand aan de Van Heurnstraat 63, sectie F De uitbreiding wordt gerealiseerd op het binnenterrein van de wasserij. Een bouwtekening is niet in het archief aanwezig. Op 14 februari 1968 heeft Bouwbureau L.A. Reinerie (Acacialaan 60 te Rijswijk) met een timmerfabriek en werkplaats aan de Van Heurnstraat 77 een brief naar de gemeente gestuurd. Hij huurt de timmerfabriek aan de Van Heurnstraat 77 en verteld dat de binnenplaats, grenzend aan 77, in opdracht van de fa. Rozenburg is overkapt. Volgens hem zijn de werkzaamheden niet conform de bouwvergunning uitgevoerd. Volgens de gemeente was er wel correct gebouwd. Op eigen initiatief heeft Rozenburg een en ander aangepast. Op 4 december 1973 is aan de heer L.J. Rozenburg (Kon. Wilhelminalaan 505) een bouwvergunning verleend voor het verbouwen van de panden aan de Van Heurnstraat 61 en 63, sectie F Het betreft het veranderen van de inrit; het laten vervallen van de 1 e verdiepingsvloer; het in gebruik nemen van de clubhuisruimte (De Haeck) op de 2 e verdieping als kantine t.b.v. het wasserijpersoneel; het wijzigen van de voor- en achtergevel. In juni 1986 heeft de gemeente een informatieavond gehouden over het bouwplan Van Heurnstraat. Tijdens deze vergadering ging het over drie dingen nl.: -1- Herinrichting van het binnenterrein achter de voormalige wasserij zal z.s.m. starten. -2- Nieuwbouwplan ter plaatse van de voormalige wasserij. -3- Bijstelling van de herinrichting naar aanleiding van wensen van de bewoners. 14

17 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg Op 23 december 1986 is aan RK Woningbouwvereniging St. Martinus een bouwvergunning verleend voor het bouwen van 12 woningen met 2 bergingen aan de Van Heurnstraat 61 t/m 83 (oneven), sectie F 6205, 6206, 3174 en De panden zijn op palen gefundeerd met een lengte van ca. 17 meter. Op 26 februari 1987 is de eerste paal geboord en het bouwwerk is op 21 oktober 1987 opgeleverd. Uit bouwverslagen blijkt het volgende: Vergadering 3 juli 1986 De firma Van Oosten/de Vetter was bij de aanbesteding de laagste. Verder geen bijzonderheden inzake de voormalige wasserij Vergadering 20 januari De oude palen zijn nog niet allemaal verwijderd. - Bij het verwijderen van een oude olieketel (olietank??) is er op de bouwplaats een bodemverontreiniging ontstaan. De nog af te graven verontreinigde grond zal afgevoerd worden. Als na het afvoeren nog twijfel is ten aanzien van een eventuele verontreiniging zal de gemeente grondmonsters nemen. Vergadering 17 februari De oude paalresten zijn verwijderd en de gemeente heeft het bouwterrein uitgezet. - De chemisch verontreinigde grond is afgegraven en afgevoerd. De gemeente heeft geen twijfel meer ten aanzien van het schoon zijn van de grond. - Volgens de aannemer zit er nog puin in de grond. Dit kan tijdens het boren van palen problemen geven. - De aannemer zal mogelijk een drainage maken in een grindkoffer onder het blok wegens de structurele hoge grondwaterstand. 15

18 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg 2.4 Hinderwet- en Milieuvergunningen De gemeente heeft in het verleden alle HW-vergunningen, uit diverse archieven, geïnventariseerd. Deze inventarisatie met korte omschrijvingen van de verleende vergunningen zijn weergegeven in een groot WORD-bestand. Op basis van deze inventarisatie, aangevuld met recente Milieuvergunningen, is in dit hoofdstuk een overzicht gegeven van de verleende vergunningen. In bijlage 1 is een samenvatting opgenomen van de verleende vergunningen voor bedrijven aan de Van Alphenstraat 2, 4, 36, 37-38, Informatie over de Van Heurnstraat 3 en Van Heurnstraat is in dit hoofdstuk uitgewerkt. Van Heurnstraat 3-3d Op 25 januari 1928 is een HW-vergunning aan Bataafsche Import Maatschappij (archief 1927, dossier H1/200) voor het oprichten van een benzine-installatie met een ondergrondsch reservoir van liter en aftapinrichting. De tank bevindt zich in de achtertuin van het pakhuis van den heer Z. Zwaan Van Heurnstraat 3-3d; sectie F nr De vloer is van beton. Op 24 juni 1952 is een HW-vergunning verleend aan Dhr. A.J. Feenstra (groothandel in metaalafvallen) voor het oprichten van een herstelinrichting en een elektrische benzinepompinstallatie met een ondergrondse liter benzine tank. De tank en pomp bevindt zich resp. in en voor het perceel. Van Heurnstraat 3d; sectie F nr De voorwaarden waar de vergunning houder o.a aan moet voldoen zijn: De voorraad calcium-carbid mag niet groter zijn dan 100 kg. Het slib moet minstens een maal per week worden afgevoerd. Op 14 Juli 1952 is door J.V. Meijer een perscertificaat afgegeven met tanknummer 189. (certificaat is aanwezig in dossier). De inhoud is Liter (afmeting is: x 1.370, romp 5 mm,bodem 6 mm). De tank is bekleed met 2 x Asfaltex rubberasfalt. Op 1 november 1966 is een HW-vergunning aangevraagd door A. van der Pouw-Kraan (Hoge Rijndijk 276 te Leiden) voor het uitbreiden van de Quick Service en Herstelinrichting. De enkele pomp zal vervangen worden door 2 dubbele pompen (en op het achterterrein ondergrondse brandstoftanks) op het perceel Van Heurnstraat 3d; sectie F nr In een brief van 11 november 1966 aan Firma A. van der Pouw-Kraan (Hoge Rijndijk 276 te, Leiden) met kenmerk 2388 van de gemeente Voorburg staat vermeld dat in de garage een oliekachelstaat is opgesteld die overlast veroorzaakt en dat op het trottoir een mengsmeerpomp (mobiel) aanwezig is zonder vergunning. De pomp dient onmiddellijk verwijderd te worden van het trottoir. Op 3 februari 1967 is het vervangen van de enkele pomp door een dubbele ook afgewezen. Er is echter geen bezwaar tegen het plaatsen van een verrijdbaar mengsmeerpompje mits het niet wordt geplaatst op de openbare weg. De benodigde aanvraagformulieren hier voor zijn meegestuurd. (geen vergunningen aanvraag voor verrijdbaar mengsmeerpompje in dossier) 16

19 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg Op 22 oktober 1969 is door de gemeente een vergunning verleend voor het aanbrengen van een lichtbak met de tekst "GOOD YEAR banden" aan de voorgevel van het pand Van Heurnstraat 3d. (info uit reclamedossier) In een brief van 24 maart 1972 van de directeur openbare werken van de gemeente Voorburg aan het college (kenmerk: 574; d.d. 24 maart 1972) staat vermeld dat de benzinepomp gedurende ca. 6 maanden niet in gebruik was en de vergunning daardoor komt te vervallen. Begin augustus 1971 is de enkele benzinepomp verwijderd. (Geen documenten hier over) De heer Feenstra is vervolgens een aangetekende brief met kenmerk: CJH/996/1755 van 6 juli 1972 verteld dat de benzinepompinstallatie niet meer in gebruik mag worden genomen en dat de ondergrondse benzinetank verwijderd moet worden. Uit een met de hand geschreven klachtenbrief dd. juni 1972 blijkt dat het bedrijf N.V. Ingenieursbureau Lago al op 22 februari actief was in de van Heurnstraat. De bewoners van 3c, 3a en 3 klagen over herrie van de machines en de wijze van parkeren. In een brief van juli 1972 van Burgemeesters en wethouders aan de Heer A.J. Feenstra (2 e Lulofsdwarsstraat 34 te Den Haag); kenmerk: CJH/996/1755; staat vermeld dat de vergunning voor de aanwezigheid van de pomp en dat de benzinepomp ca. 1 jaar niet in gebruik was en de vergunning daardoor komt te vervallen. Begin augustus 1971 is de enkele benzinepomp verwijderd. (Geen documenten hier over) Op 7 november 1972 is een HW-vergunning verleend aan N.V. Ingenieursbureau Lago voor het uitbreiding en wijziging van het constructiebedrijf met bijplaatsing van een betonmolen, lasapparaat en enkele electromotoren aan de Van Heurnstraat 3. In totaal aanwezig: 10 electromotoren, 2 elektrische lasapparaten en 1 autogeen lasapparaat. Op de bijgeleverde bouwtekening is ook een kelder aanwezig die gebruikt wordt als magazijn. Deze bevindt zich onder de ingang en heeft de afmetingen van 16 bij 4 meter. (zie bijlage) De smeerput is op de tekening afgedekt met balken. Op 29 juni 1973 is er een HW-vergunning aangevraagd door Ital Cars, van Heurnstraat 30 te Voorburg voor het oprichten en in werking brengen van een inrichting voor het reviseren van benzine- en dieselmotoren op het perceel Van Heurnstraat 3d; sectie F nr Uit de vele bezwaren die bij de inspraakprocedure over het bedrijf bij de gemeente zijn binnen gekomen blijkt dat het bedrijf reeds gedurende lange tijd aanwezig was zonder HW vergunning. Er wordt o.a. bezwaar gemaakt tegen de stank, rommel, werken tot s avonds laat en in de weekeinde, het testen van de motoren, slijpwerkzaamheden, het spuiten van auto s. In het proces-verbaal opgemaakt op 18 september 1973 tijdens de hoorzitting staat vermeld dat er 59 bewoners bezwaar maken tegen de vergunning.(handtekeningenactie) De heer Marcus van het bedrijf Ita Cars deelt mede dat het bedrijf is gespecialiseerd in het reviseren van raceauto s en de motoren hiervan. Op 6 december 1973 is vergunning verleend aan Ital Cars (Van Heurnstraat 3d) voor het aanbrengen van lichtreclame "Castrol" aan de gevel van het pand Van Heurnstraat 3d. Op de gevel bevindt zich reeds een groot bord met de tekst "ITAL - CARS". (info uit reclamedossier) Op 17 september 1974 is een HW-vergunning verleend aan Ital Cars voor het oprichten en in werking brengen van een inrichting voor het reviseren van benzine- en dieselmotoren aan de van Heurnstraat 3d; sectie F nr Op 25 februari 1976 is een brief van de advocaten Ital Cars naar de Raad van State gestuurd waarin o.a. de gemaakte investeringen worden opgesomd nl.: De smeerput vervangen door een hefbrug, het bestaande asbestplafond vernieuwen, het uitgraven en vernietigen van een in de grond liggende benzine-opslagtank in verband met benzine dampen en een gedeelte van de achterplaats verharden met beton. De Raad van State verklaard de klachten op 20 mei 1976 ongegrond. 17

20 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg In januari 1981 is Ital-cars vertrokken naar de van Alphenstraat 63c (bron: Ital-cars eigenaar - 10/2/98-) Van Heurnstraat en 91 Op 27 april 1925 is een HW-vergunning verleend aan G.H. van Kesteren (archief 1925; dossier H1/34), wonend aan de Kon. Wilhelminalaan 545, voor het oprichten van eener inrichting voor machinale houtbewerking op de locatie: Van Heurnstraat 61/63; sectie F nrs 3275 en Aanwezig o.a. een lintzaag, frais-, boor-, gaten- en profielbank. Op 16 augustus 1926 is een HW-vergunning verleend aan Th. A. Knijff en J.J. Knijff (archief 1927, dossier H1/100) verleend voor het oprichten van een machinale houtbewerkingsinrichting met 12 electromotoren op de locatie: Van Heurnstraat 63; sectie F nr Th. A. Knijff woonde aan de Van Heurnstraat 69 en J.J. Knijff woonde aan de Van Heurnstraat 53. In 1937 is de machinale houtbewerking verplaatst van het perceel Van Heurnstraat (sectie F-3628) naar Van Heurnstraat 77. eigenaar: L.J. Rozenburg, gebruikers: Gebr. Knijff. Op 18 augustus 1937 is een HWvergunning aan L.J. Rozenburg (Schenkstraat 169 te Den Haag) verleend voor het oprichten van een wasserij aan de Van Heurnstraat 61-63; sectie F nr Tevens plaatsing van 4 electromotoren (tezamen 10,5 pk) en een stoomketel met max 8 atm. druk. De eigenaar van perceel F-3628 is de heer L.J. Rozenburg en de gebruikers van dit perceel zijn de Gebr. Th.A. en J.J. Knijff (V. Alphenstraat 77) en de bewoners Van Heurnstr. 61. De heer L.J Rozenburg is ook eigenaar van het perceel F-3625 en In 1947 waren diverse klachten over rookoverlast wegens het stoken met Amerikaanse (vette) kolen. Dat door de neerslag der rook van de wasscherij der firma Rozenburg omwonenden zoodanig hinder ondervinden zoo dat de wassen, vooral kinderwassen, zoodanig door die neerslag bevuild worden, etc, etc. Volgens de heer Rozenburg zijn rookarmere kolen geruime tijd niet meer verkrijgbaar en is overgegaan op Amerikaanse kolen, welke hem door het Rijkskolenbureau werd toebedeeld. Deze kolen zijn zeer vet en scheiden veel roet af. In 1951 is een roetvanger op de schoorsteen geplaatst. In 1951 is een extra roetvanger geïnstalleerd op de wasserij-schorsteen. Op 12 augustus 1952 heeft de gemeente geconstateerd dat Dhr. G.J.W. Olierook te Den Haag in het perceel aan de Van Heurnstraat 65 een strijkerij heeft zonder een hinderwetvergunning. Een vergunning samen met Rozenburg zal worden aangevraagd en de capaciteit van de machines zal worden teruggebracht. Op 10 maart 1953 is een HW-vergunning aan L.J. Rozenburg verleend voor uitbreiding van het wasserijbedrijf op de locatie Van Heurnstraat 63 en 65; sectie F nrs 6206, 3174, 6535,

21 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg (ged.) en 3821 (ged.) Het vermogen van de electromotoren zal 26,1 pk zijn en er zal ook een reserve stoommachine aanwezig zijn. In de inrichting zullen textielgoederen worden gewassen, gemangeld, gestreken en gestoomd. Het onthardingsreservoir bevindt zich achter de tuin van de percelen Van Heurnstraat 49 t/m 55. Op 21 augustus 1958 is een HW-vergunning verleend aan L.J. Rozenburg (Kon. Wilhelminalaan 541) voor uitbreiding en wijziging van de wasserij-inrichting aan de Van Heurnstraat 63 en 65; sectie F nrs 6206, 3174, 6823, 6205 (ged.), 3821 (ged.) en 6705 (ged.) Totaal aanwezig na de uitbreiding zijn o.a.: - 22 electromotoren; - 2 stoomketels met onthardingsreservoir; - diverse wasmachines; - een tri-machine; - een ondergrondse liter olietank onder het pand Van Heurnstraat 65 - drie onthardingsreservoirs; Ten oosten van Van Heurnstraat 63 en 65 bevindt zich een timmerfabriek. 19

22 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg Op 16 juli 1964 is een HW-vergunning aan de heer L.J. Rozenburg (Kon Wilhelminalaan 505) verleend voor uitbreiding en wijziging van de wasserij aan de Van Heurnstraat 63, 65 en 75; sectie F nrs 6206, 3174, 3175, 6823, 6205, 3821 en Het uitbreiding en wijziging betreft plaatsing van een ondergrondse liter stookolietank, 32 electromotoren en het inrichten van een wasserette. De activiteit betreft: wassen en stomen en in de wasserette (wasautomatiek) gelegenheid geven tot zelfwassen. Op een lijst met aanwezige apparatuur staat vermeld dat er pomp voor een wel aanwezig is. Wegens het ontbreken van een HW-tekening is de ligging van deze wel niet bekend. Ten oosten van de wasserij is een pakhuis aanwezig. Op 23 december 1965 is een HW-vergunning verleend aan L.J. Rozenburg (Kon. Wilhelminalaan 505) voor uitbreiding en wijziging van de chemische wasserij en wassalon op de locatie: Van Heurnstraat 63, 65 en 75; sectie F nrs 6206, 3174, 3175, 6823, 6205, 6823, 6705 en nr. F Aanwezig zijn o.a.: - 79 electromotoren en 2 stoomketels; - 1 ondergrondse liter stookolietank; - 2 ondergrondse liter stookolietanks; - Een welpomp, direct achter de achtertuin van Van Heurnstraat

23 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg Op 21 december 1966 is een (revisie) HW-vergunning verleend aan L.J. Rozenburg (Kon. Wilhelminalaan 505) voor bijplaatsing van een liter tank voor stookolie en verplaatsen van de stoomketels op de locatie Van Heurnstraat 63, 65 en 75; sectie F nrs 6206, 3174, 3175, 6823, 6205, 6823, 6705 en F In totaal aanwezig: - 76 electromotoren; - 2 stoomketels van elk 10 atm.; - 2 ondergrondse liter tanks voor stookolie; - 1 ondergrondse liter tank voor stookolie. Op 22 april 1972 is een HW-vergunning verleend aan L.J. Rozenburg (Kon. Wilhelminalaan 505) voor het vergroten van de bedrijfsruimte, opslagruimte met een chemische afdeling, bijplaatsing dieseloliepomp en overschakelen op gasverwarming op de locatie: Van Heurnstraat en 91; sectie F nrs 3174, 3175, 3622, 3821, 4306, 4307, 6205 en 6206, 6705, Aanwezig zijn o.a. - een bovengrondse liter waterreservoir; - 1 ondergrondse liter tank voor stookolie; - 2 ondergrondse resp liter tank voor stookolie; - 93 electromotoren van totaal 200 pk; - 2 stoomketels van 8 en 10 atm. Volgens de vergunningaanvraag betreft het een wasserij annex wassalon en de activiteit betreft: het wassen, chemisch reinigen en drogen van textielgoederen. In 1985 is de wasserij vertrokken naar de Populierendreef. In eerste instantie is toen gekeken of de wasserij en de daarboven gelegen woningen weer tot een complex van 9 woningen kan worden teruggebracht. Uiteindelijk is besloten om de opstallen te slopen en om 10 ruime driekamerwoningen en 2 tweekamerwoningen te bouwen. 21

24 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg 2.5 Bestekken, nota s, omschrijvingen e.d. De volgende bestekken of omschrijvingen zijn bij de gemeente aanwezig: Bestek nr. omschrijving datum 221 Slopen wasserij Rozenburg Giezeman aan de Van Heurnstraat Herinrichten Van Heurnstraat Renovatie Van Heurnstraat 192 t/m omschrijving 185 Herinrichting gedeelte van Van Heurnstraat 1993 Er is geen bestek inzake het herinrichten van het binnenterrein. Wel een situatietekening met de tekst Het inrichten van een binnenterrein tussen de Van Heurnstraat en de Van Alphenstraat; d.d. mei 1986) Op een aanleg tekening uit 1986 (reg-nummer: A86-16) van het binnenterrein staat het volgende vermeld: gemiddelde aanleghoogte plantsoenen is 0,14 m + NAP (vervuilde grond vervangen door schone grond). Bij een pad langs de Van Heurnstraat staat het volgende vermeld: 0,5 m grond ontgraven en aanvullen met zand. Wellicht heeft omstreeks 1986 een bodemsanering plaatsgevonden, echter bij de gemeente zijn geen gegevens hierover aanwezig. 2.6 Gegevens Kamer van Koophandel De website van de Kamer van Koophandel ( is niet geraadpleegd. 2.7 Ondergrondse brandstof tanks In het gemeentelijk databestand met gegevens over voormalige en huidige ondergrondse HBOtanks komt de te onderzoeken locatie niet op voor. locatie installatie tank ligging info Van Heurnstraat l. benzine achtertuin verwijderd in l. benzine trottoir verwijderd??? Van Heurnstraat l HBO onder woning verwijderd in l HBO achtertuin verwijderd??? l HBO achtertuin verwijderd??? 22

25 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg 2.8 Bodemonderzoeksgegevens, gegevens uit BIS Op onderstaande kaart (screendump van het gemeentelijk GIS met bodemgegevens) staan de onderzochte locaties op weergegeven. legenda: 6 Van Alphenstraat 60 (garage Mulder) 7 Van Alphenstraat (2 achtertuinen van woningen) 8 Van Alphenstraat (woning) 9 Van Heurnstraat 3 10 Van Alphenstraat 2 (firma Alopex) 12 Kon. Wilhelminalaan 547 (achtertuin van een woning) 13 Van Alphenstraat Van Alphenstraat (onderdoorgang toegang tot binnenterrein) 23

26 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg Ter plaatse van de onderzoekslocatie en de aangrenzende percelen zijn de volgende bodemonderzoeksgegevens bekend: Van Heurnstraat 3 Door Oranjewoud is in 1985 een milieutechnisch onderzoek uitgevoerd op het binnenterrein achter Van Alphenstraat 3 t/m 7 en dus achter Van Heurnstraat 5. Op het onderzoeksterrein hebben in het verleden diverse garagebedrijven gezeten. Uit het (summiere) bodemonderzoek blijkt dat: Het freatisch grondwater sterk is verontreinigd met benzeen, EOX, tri en tetra en matig verontreinigd met tolueen, xylenen, fenol, olie en zink. Het diepe grondwater van 9 tot 10 m m.v. is sterk verontreinigd met tri en tetra. Na een herbemonstering van de ondiepe en diepe peilbuizen is gebleken dat er slechts sprake is van licht verhoogde gehalten. De eerste bemonstering werd als niet representatief gezien. Een nader bodemonderzoek was niet noodzakelijk. In het kader van ISV is door de gemeente samen met Adverbo in september 2007 een historisch onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt o.a. het volgende: Ter plaatse van nr. 3-3d was van 1929 tot ca een garagebedrijf aanwezig. In 1928 was een ondergrondse benzinetank aanwezig in de achtertuin en in 1952 een benzinetank in het trottoir. De bodem is verdacht op de aanwezigheid van oliecomponenten. Prioriteit nader bodemonderzoek is: 2 Er is mogelijk sprake van een (ernstig) geval van bodemverontreiniging in relatie met de voormalige bedrijfsactiviteiten. Van Heurnstraat 5 In het kader van ISV heeft Adverbo in september 2007 een historisch onderzoek uitgevoerd inzake het perceel Van Heurnstraat 5. Volgens de KvK bevond zich op deze locatie van 1955 tot 1976 een schildersbedrijf. Er zijn geen HW-vergunningen hiervoor verleend, dus het betreft mogelijk een eenmansbedrijfje. Op basis van de historische informatie wordt geconcludeerd dat er sprake is van een potentieel verdachte locatie. De vroegere bedrijfsactiviteiten, van 1955 tot 1976, kunnen in het verleden mogelijk de bodem hebben verontreinigd. Onder het pand bevindt zich mogelijk een koolaslaag. Prioriteit bodemonderzoek: 4 (op termijn) Op basis van de historische gegevens geldt voor het perceel van Heurnstraat 5 : niet ernstig verontreinigd in relatie met de voormalige bedrijfsactiviteiten. Van Heurnstraat Betreft momenteel het binnenterrein, gelegen achter de Van Alphenstraat In verband met de sloop van de chemische wasserij Rozenburg-Giezeman aan de Van Heurnstraat is door Oranjewoud in maart 1985 een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het grondwater. Het grondwater in peilbuis 4 bevat sterk verhoogde gehalten aan olie, benzeen, xylenen en tri Het grondwater in peilbuis 1 bevat een sterk verhoogd gehalte aan fenol. Een nader onderzoek alsmede een historisch onderzoek werd aanbevolen. In de zomer van 1985 is een nader bodemonderzoek uitgevoerd. De grond nabij de ondergrondse olietank in de wassalon was sterk verontreinigd met olie (ter plaatse van Van Heurnstraat 61-71) In het freatisch grondwater zijn verhoogde gehalten aan olie aangetoond. In het freatisch grondwater nabij de wasserij zijn sterk verhoogde gehalten aan tri aangetroffen en in het diepe grondwater (9 tot 10 m m.v.) een licht verhoogd gehalte aan tri. Ter plaatse van de achtertuinen aan de Van Alphenstraat 45/46/47 en 48/49/50 zijn in totaal 4 peilbuizen geplaatst waarvan 1 peilbuis met een filter van 6 tot 7 m m.v. Uit de analyses blijkt 24

27 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg dat 1 peilbuis een licht verhoogd gehalte aan tri bevat in het freatisch grondwater en de overige geen verhoogde gehalten bevat. De omvang van de diverse verontreinigingen zijn redelijk in kaart gebracht. Er is geen onderzoek uitgevoerd naar metaal en PAK gehalten in de toplaag. Geadviseerd werd om de olieverontreiniging te verwijderen, alsmede de olie en tri verontreiniging in het grondwater. Eind 1986 is de met olie verontreinigde grond verwijderd. In totaal is 150 m³ oliehoudende grond verwijderd. In begin 1987 zijn drainage leidingen aangelegd en is het verontreinigde grondwater opgepompt en gereinigd. De grondwatersanering is op 20 augustus 1987 beëindigd. De drains alsmede de pompput zijn niet verwijderd. De locatie was na de sanering geschikt voor nieuwbouw woningen. Aangenomen wordt dat de drie ondergrondse tanks zijn verwijderd. In verband met het afsluiten van een bodemconvenant in 2009 heeft de provincie alle locaties tegen het licht gehouden om te beoordelen of er locaties zijn waarbij de bodem/grondwater nog verontreinigd zou zijn waarbij sprake zou kunnen zijn van risico s. Aangezien niet bekend is of alle verontreiniging in 1985 is verwijderd, is een aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk. In opdracht van de provincie is de grond en het grondwater van de voormalige wasserij Rozenburg aan de Van Heurenstraat in juni 2011 door de firma BK onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd conform het (spoed) versnellingsprotocol om te kunnen beoordelen of er een humane of verspreidingsrisico aanwezig is van een mogelijke restverontreiniging aan per en tri in het grondwater. Uit het onderzoek blijkt het volgende: - Er zijn 10 grondboringen uitgevoerd waarvan 9 boringen zijn afgewerkt met 1 of 2 peilbuizen. Er zijn 12 peilbuizen geplaatst met het filter op wisselende diepten. - In de grond ter plaatse van 2 voormalige brandstoftanks in de achtertuin van Van Heurnstraat is een matig verhoogd gehalte aan olie en geen verhoogde gehalten aan aromaten aanwezig. - Plaatselijk is in de grond (rond de 2 m m.v.) zeer licht verhoogde gehalten aan tetrachlooretheen en trichlooretheen aanwezig. - De grond is niet onderzocht op zware metalen, PAK en asbest. - Het ondiepe grondwater voor de woning Van Heurnstraat (peilbuis 2) bevat een zeer licht verhoogd gehalte aan cis-1,2-dichlooretheen en het diepe grondwater bevat geen verhoogde gehalten. Het grondwater voor de overige woningen aan de Van Heurnstraat bevat geen verhoogde gehalten aan VOCL. - Het grondwater ter plaatse van een voormalige tank (achtertuin van Van Heurnstraat (peilbuis 4) bevat een matig verhoogd gehalte aan olie. - Het grondwater voor de woning Van Heurnstraat bevat een licht verhoogd gehalte aan benzeen en naftaleen en geen verhoogd gehalte aan olie (VOCL is niet onderzocht). - Over algemeen bevat het ondiepe en diepe grondwater ter plaatse van de achtertuinen aan de Van Heurnstraat licht verhoogde gehalten aan cis en trans-1,2-dichlooretheen, tetrachlooreteen en vinylchloride. - Ter plaats van boring 5 (achter de schuur van het perceel Van Heurnstraat bevat het ondiepe en diepe grondwater een sterk verhoogd gehalte aan vinylchloride. Uit een risicoberekening is gebleken dat er geen humane- en verspreidingsrisico s aanwezig zijn inzake de sterk verhoogde gehalten aan vinylchloride in het grondwater. Door het adviesbureau wordt geschat dat ca. 530 m3 bodemvolume sterk is verontreinigd met vinylchloride. Door de gemeente wordt de omvang echter veel kleiner ingeschat, aangezien slechts bij 1 peilbuis sterk verhoogde gehalten aan vinylchloride is aangetoond. Nadere horizontale en verticale uitkartering is noodzakelijk om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 25

28 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg Formeel dient de matig verhoogde gehalten aan olie in de grond en in het grondwater nader te worden onderzocht. In de 80-er jaren zijn ter plaatse van de ondergrondse olietanks geen olieverontreiniging waargenomen. Is derhalve sprake van een nieuw geval? Van Alphenstraat 2 Door De Bodemonderzoeker is in 1998 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (redelijk summier en met veel fouten) ter plaatse van de Van Alphenstraat 2. Uit dit onderzoek is het volgende gebleken: - de toplaag van 0,1 tot 0,8 m m.v. bevat licht verhoogde gehalten aan koper, kwik, lood, zink, olie, EOX en PAK - de onderlaag van 1,1 tot 1,4 m m.v. (gebaseerd op 1 grondboring en PAK is niet onderzocht) bevat een matig verhoogd gehalte aan lood en licht verhoogde gehalten aan koper, kwik, nikkel, zink, olie en EOX - het grondwater bevat een sterk verhoogd gehalte aan lood en licht verhoogde gehalten aan koper, nikkel, zink, kwik, EOX en olie. Aangezien de boringen uitpandig zijn uitgevoerd, er geen goed historisch onderzoek is uitgevoerd, een ondergrondse HBO-tank is vergeten, verkeerde grondmonsters zijn gemengd, etc. betreft het een slecht onderzoek en de chemische analyses zijn derhalve twijfelachtig. In februari 2005 is door IDDS een nader bodemonderzoek uitgevoerd, waarbij een asbestverontreiniging en olie is aangetroffen. In totaal zijn op de locatie Van Alphenstraat 4 bodemonderzoeken uitgevoerd. De gemeente heeft slechts 1 rapport. Eind augustus 2010 is gebleken dat het bedrijf Alopex niet meer aanwezig is. Het pand staat leeg en is te huur. Van Alphenstraat In verband met de verkoop van de grond aan de Van Alphenstraat heeft de gemeente in april 2011 een historisch onderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek heeft de firma Adverbo, in opdracht van de gemeente, in april 2011 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit dit bodemonderzoek blijkt het volgende: De toplaag Van 0-0,5 m m.v. bevat licht verhoogde gehalten aan lood, zink en PAK. - De ondergrond van 0,5 1,0 m m.v. bevat sterk verhoogde gehalten aan zink, nikkel, lood en PAK en licht verhoogde gehalten aan diverse andere metalen. - Een grondmengmonster (bestaande uit 4 grondmonsters) bevat matig verhoogde gehalten aan lood en zink, bleek na uitsplitsing dat drie individuele grondmonster sterk verhoogde gehalten aan lood en zink te bevatten. - De diepere ondergrond van 1,0 1,5 m m.v. bevat matig verhoogde gehalten aan PAK en plaatselijk sterk verhoogde gehalten aan barium, koper, lood en zink. - De bodem ter plaatse van boring 8 van 1,5 2,0 m m.v. bevat sterk verhoogde gehalten aan lood, zink, PAK en matig verhoogde gehalten aan barium. - De puinhoudende grond van de toplaag bevat zintuiglijk en analytisch geen asbest. - Het freatisch grondwater bevat een sterk verhoogd gehalte aan zink en licht verhoogde gehalten aan barium, xylenen, cis-1,2-dichlooreteen, tetrachlooretheen (per), 112-trichloorethaan en vinylchloride. - Het diepere grondwater van 3-4 m m.v. bevat licht verhoogde gehalten aan benzeen, xylenen, naftaleen, cis-1,2-dichlooretheen, tetrachlooretheen (van 14 ug/l) en vinylchloride Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Tevens zijn in het grondwater stoffen aangetroffen afkomstig van een zuidelijk gelegen voormalige chemische wasserij. Formeel dient ook een nader onderzoek te worden uitgevoerd naar het sterk verhoogd gehalte aan zink in het grondwater. 26

29 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg Van Alphenstraat In verband met een gebruiksverandering van het pand Van Alphenstraat (van bedrijf naar woning) is in juli 2006 door Partners in Milieutechniek een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt het volgende: - In totaal zijn er 4 grondboringen uitgevoerd waarvan 1 met een peilbuis. - De toplaag is sterk puinhoudend en tot 2,2 meter zijn puinresten in de bodem aangetroffen. - De toplaag van 0,0 0,5 meter (puinhoudend) bevat een matig verhoogd gehalte aan koper en licht verhoogde gehalten aan lood, zink, olie en PAK. Na uitsplitsing van de individuele grondmonsters blijkt dat de grond van boring 3 (onder het pand) een sterk verhoogd gehalte aan koper bevat. - Ter plaatse van de achtertuin is op een diepte van 1,7 tot 2,0 m m.v. een sterk verhoogd gehalte aan koper en licht verhoogde gehalten aan kwik, lood, zink, olie en PAK aangetoond. - De ondergrond van 1,5 tot 2,0 m m.v. bevat licht verhoogde gehalten aan koper en kwik - Het grondwater ter plaatse van de achtertuin bevat een licht verhoogd gehalte aan koper Er is geen asbestonderzoek uitgevoerd. Gezien de sterk verhoogde gehalten aan koper dient formeel een nader onderzoek te worden uitgevoerd. In verband met een aanvraag om een bouwvergunning heeft in december 2009 Partners in Milieutechniek B.V. een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van Van Alphenstraat Uit de resultaten van dit bodemonderzoek blijkt het volgende: - De grond is tot 1,1 á 2,0 licht verontreinigd met zware metalen en sterk verontreinigd met koper en licht tot matig verontreinigd met PAK. - Het grondwater bevat licht verhoogde gehalten aan zink en naftaleen. De bovengrond bevat sterk puinhoudende grond en is derhalve verdacht op asbest. De puinhoudende grond is niet op asbest onderzocht. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging aan koper in de bodem. Op 20 januari 2010 heeft Partners in Milieutechniek BV namens de eigenaar tbv een bouwvergunning een BUS-melding, tbv de formalisering van de sanering van een immobiele verontreiniging (nl. zware metalen in de grond) in de bestaande situatie, ingediend bij het bevoegd gezag Provincie Zuid-Holland. In de huidige situatie is de bodemverontreiniging namelijk gesaneerd door de reeds aanwezige verharding (beton inpandig en klinkers buiten) Op 5 februari 2010 heeft de provincie ingestemd met de BUS-melding inzake het saneren van de ernstige bodemverontreiniging. Op 22 november 2010 heeft de provincie ingestemd met het evaluatieverslag waarin staat vermeld dat de verontreiniging wordt geïsoleerd door middel van een isolatielaag en dat de verhardingslaag instant moet worden gehouden. Van Alphenstraat 39 In verband met de aankoop van het pand Van Alphenstraat 63 is op 31 augustus 1995 door adviesbureau TAUW een bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de achtertuin. Er zijn twee grondboringen uitgevoerd waarvan 1 boring is afgewerkt met een peilbuis. De bodem bevat licht verhoogde gehalten aan Cu, Hg, Pb, PAK-totaal en minerale olie en matig verhoogde gehalten aan Zn. In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan aromaten, tri en per aangetoond. Kon Wilheminalaan 547 In verband met de koop van de woning aan de Kon. Wilhelminalaan 547 is door de firma Moerdijk Bodemsanering (MBS) in januari 2010 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit dit bodemonderzoek is het volgende gebleken: 27

30 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg - De toplaag van 0 tot 0,5 m m.v. (achtertuin) bevat sterk verhoogde gehalten aan zink en PAK en licht verhoogde gehalten aan barium, cadmium, kwik en lood. - De ondergrond van 0,5 tot 1,0 m m.v. bevat sterk verhoogde gehalten aan zink, een matig verhoogd gehalte aan barium en licht verhoogde gehalten aan cadmium, cobalt, koper, kwik, lood, nikkel en PAK. - Het grondwater (achtertuin) bevat licht verhoogde gehalten aan barium, zink en xylenen. In februari 2010 heeft MBS een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd waarbij de individuele grondmonsters zijn onderzocht op gehalten aan zink en PAK. Uit de resultaten blijkt het volgende: - De bodem ter plaatse van 2 grondboringen bevat van 0,0 1,0 m m.v. sterk verhoogde gehalten aan zink en/of PAK. - De bodem ter plaatse van de voortuin (1 boring) van 0 0,5 m m.v. bevat een matig verhoogd gehalte aan zink. - De overige boringen geven aan dat er sprake is van licht tot matig verhoogde gehalten aan zink en PAK. Door het milieukundig adviesbureau wordt geconcludeerd dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging met een omvang van meer dan 25 m3 en wordt voorgesteld om de verontreinigde grond ter plaatse van de achtertuin te verwijderen. Door de gemeente wordt betwijfeld of er sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging aangezien de bodem slechts bij 2 grondboringen sterk is verontreinigd. Om een betere inschatting te maken dient een nader bodemonderzoek te worden uitgevoerd waarbij individuele grondmonsters van de trajecten 0-0,5, 0,5-1,0 en 1,0-1,5 wordt onderzocht. 2.9 Diverse bodemgegevens Het perceel bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied. Volgens kaartmateriaal van het Hoogheemraadschap heerst er infiltratie, dat wil zeggen dat er een neerwaartse grondwaterstroming aanwezig is. Er is hierbij geen rekening gehouden dat op diverse plaatsen binnen de gemeente de grondwaterstand d.m.v. bemaling kunstmatig laag wordt gehouden, met name in (oude) polders. Volgens de Bodem Kwaliteits Kaart (BKK) d.d van de gemeente Leidschendam-Voorburg bevindt de onderzoekslocatie zich in zone: 2 (bebouwing 1900 tot 1960) Voor deze zone geldt: dat de bovengrond licht tot sterk is verontreinigd met koper, lood, zink en PAK en dat de ondergrond licht is verontreinigd met PAK. Volgens de site is geen andere informatie aanwezig dan reeds in onderhavig rapport weergegeven. De bij de provincie geregistreerde locaties zijn op onderstaande kaart in het roze weergegeven. 28

31 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg 3.0 GEOLOGIE De bodemopbouw van de bovenste 5 meter (geologie) wordt (op basis van de digitale geologische kaart van TNO anno december 2008) in onderstaande tekening weergegeven. Legenda: kleur omschrijving oranje 9 Veen op klei (Hollandveen op Laag van Wormer waarvan top zandige afzettingen ondieper dan 5 m - NAP d. bruin 11 Hollandveen op Laag van Voorburg Uit milieukundige grondboringen uit 1987 kan de bodemopbouw globaal als volgt worden weergegeven: diepte m-mv omschrijving bijzonderheden 0,0-1,8 zand plaatselijk puin houdend 1,8-3 veen bruin 3,0-3,6 klei met veenresten 3,6-7,7 zand, matig-middel grof schelpengruis 7,7-9,0 zand matig fijn met kleilaagje 9,0-10,0 zand, matig grof met keilaagjes Plaatselijk is de kleilaag niet aanwezig en is het van 1,8 tot 4 meter veen. 29

32 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg 4.0 GERAADPLEEGDE ARCHIEFSTUKKEN In dit hoofdstuk wordt in tabellen weergegeven welke archiefstukken zijn geraadpleegd in verband met de traceerbaarheid van de onderzoeksbronnen. Een en ander conform hoofdstuk van de NEN-5725 (januari 2009) Tabel 4: geraadpleegde gemeentelijke (civieltechnische) tekeningen tek. nr. jaar omschrijving scan 2 org. 3 S Vigerend BP-plan en situatie inzake art.19 RO procedure x x S86-xx 1986 situatie Van Heurnstraat inzake het voorbereidingsbesluit x x S Rehabilitatie Van Heurnstraat model 1 x S Rehabilisatie Van Heurnstraat, toekomstbeeld model 2 na realisatie x fase 1 S Rehabilisatie Van Heurnstraat, model 3 x S Rehabilisatie Van Heurnstraat x S Inpassing bouwplan Van Heurnstraat x S Rehabilisatie Van Heurnstaat, situatie na realisering fase 1-3 x S Rehabilisatie Van Heurnstraat na realisering fase 1 x A Herinrichten binnenterrein tussen Van Heurnstraat en Van Alphenstraat x P Binnenterrein Van Alphenstraat / Van Heurnstraat x Legenda: scan: geraadpleegde gescande tekening org.: geraadpleegde originele (meestal transparant of een calque) tekening Tabel 5: geraadpleegde archiefstukken inventaris dos. nr. 4 dienst/periode omschrijving HW-vergunningen Van Heurnstraat HW-vergunningen Van Heurnstraat 63-65, en 91 H 1/ HW-vergunning oprichting houtbewerking aan de Van Heurnstraat H 1/ HW-vergunning houtbewerking aan de Van Heurnstraat nvt Bouwvergunningen Van Heurnstraat scan: geraadpleegde gescande tekening 3 org.: geraadpleegde originele (meestal transparant of een calque) tekening 4 dos. nr.: nummer van de (gemeentelijke) archiefmap 30

Historie. Van Heurnstraat 5 te Voorburg

Historie. Van Heurnstraat 5 te Voorburg Historie Van Heurnstraat 5 te Voorburg Historisch onderzoek uitgevoerd door : O. Jauernig : Gem. Leidschendam-Voorburg, afd. STAD/RO Datum : september 2007 I N H O U D S O P G A V E 1.0 INLEIDING 1 1.1

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer Memo Aan : Arno Schuring Van : Berdie Klein Geltink, adviseur bodem Datum : 14 februari 2008 In afschrift aan : Wilco Slotboom en Ludwig van Duren Registratienummer :

Nadere informatie

SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT

SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT Geologie Over het algemeen geldt dat de toplaag van 0,0 tot 0,5 m mv. zal bestaan uit opgebrachte zand/grond dat plaatselijk (licht) puinhoudend is. Ter plaatse

Nadere informatie

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Vaartweg 123A te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

Bodeminformatie. Albertus Perkstraat 109 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Albertus Perkstraat 109 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Albertus Perkstraat 109 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven

Nadere informatie

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Bodeminformatie Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven

Nadere informatie

Historisch onderzoek Harderwijkerweg 134a te Ermelo

Historisch onderzoek Harderwijkerweg 134a te Ermelo Notitie Contactpersoon Dennis van den Berge Datum 30 september 2014 Kenmerk N031-1222119DSB-bdv-V02-NL Historisch onderzoek Harderwijkerweg 134a te Ermelo 1 Inleiding In opdracht van de gemeente Ermelo

Nadere informatie

Bodeminformatie. Boomberglaan 63 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Boomberglaan 63 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Boomberglaan 63 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

Bodeminformatie. Lindenheuvel 12A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Lindenheuvel 12A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Lindenheuvel 12A te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage:

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage: RAPPORT C11-091-H Historisch bodemonderzoek Driemanssteeweg achter nr. 60, Rotterdam (perceel C 3119). Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011 Opdrachtgever: HD Projectrealisatie B.V. T.a.v. de heer L. Buteijn

Nadere informatie

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Naarderstraat 55 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

Bodeminformatie. Otto'slaan 2 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Otto'slaan 2 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Otto'slaan 2 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Brandstoftanks (c) 2013 Gemeente Hilversum - Pagina

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek IJsselzone (loswal) en De Enk

Historisch bodemonderzoek IJsselzone (loswal) en De Enk Notitie Contactpersoon Floris Eenink Datum 2 juni 2010 Kenmerk N011-4632FEE-evp-V01-NL Historisch bodemonderzoek IJsselzone (loswal) en De Enk Inleiding Voor het historisch bodemonderzoek heeft navraag

Nadere informatie

Vooronderzoek bodem. Natuurbrug Laarderhoogt en locatie Blokker. Definitief. Provincie Noord-Holland Postbus 205 2050 AE Overveen

Vooronderzoek bodem. Natuurbrug Laarderhoogt en locatie Blokker. Definitief. Provincie Noord-Holland Postbus 205 2050 AE Overveen Vooronderzoek bodem Natuurbrug Laarderhoogt en locatie Blokker Definitief Provincie Noord-Holland Postbus 205 2050 AE Overveen Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 8 oktober 2009 313832, revisie D1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel,

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel, Aan: Dekker grondstoffen BV de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Betreft: Notitie bodemkwaliteit Locatie: Waalbandijk te IJzendoorn Projectnummer: 123561.02 Ons kenmerk: JEGI\123561.02 Behandeld

Nadere informatie

vooronderzoek Eindhovensebaan 9c te Nederweert

vooronderzoek Eindhovensebaan 9c te Nederweert Rapport vooronderzoek Eindhovensebaan 9c te Nederweert Bezoekadres Jekschotstraat 12 Postcode en plaats 5465 PG Veghel Telefoon 0413 287068 e-mail info@bodem-inzicht.nl internet www.bodem-inzicht.nl Projectnaam

Nadere informatie

Notitie. Referentienummer Datum Kenmerk ehv.344.N001rev1 24 mei 2011 cab. Betreft Historisch onderzoek perceel S 539 te Someren

Notitie. Referentienummer Datum Kenmerk ehv.344.N001rev1 24 mei 2011 cab. Betreft Historisch onderzoek perceel S 539 te Someren Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 24 mei 2011 cab Betreft Historisch onderzoek perceel S 539 te Someren 1 Inleiding Naar aanleiding van de voorgenomen wijziging van de bestemming van perceel S 539

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Buro Ruimte en Groen, t.a.v. dhr. W. J. Joosse Plein 19 4454AS Borssele B-BSBE140034/00083264 Afdeling: Vergunningen Datum: 15 september 2014

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN

PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN In opdracht van: Naam : Gemeente Castricum Postadres : Postbus 3101 Postcode + plaats : 1900 BH Castricum

Nadere informatie

Historisch onderzoek Fazantlaan 4 te Ermelo

Historisch onderzoek Fazantlaan 4 te Ermelo Notitie Contactpersoon Dennis van den Berge Datum 23 april 2014 Kenmerk N030-1222119DSB-bdv-V01-NL 1 Inleiding In opdracht van gemeente Ermelo heeft Tauw een historisch onderzoek uitgevoerd op de locatie

Nadere informatie

In bijlage 2 is de ligging van de sterke verontreiniging met vinylchloride.

In bijlage 2 is de ligging van de sterke verontreiniging met vinylchloride. Saneringsplan kavel 19 (Papaverweg vml. 47-51) te Amsterdam-Noord D.d. 24 juli 2017 Inleiding Ten behoeve van het bouwrijp maken van het perceel kavel 19 Buiksloterham (ter hoogte van Papaverweg vml. 47-51)

Nadere informatie

Historisch onderzoek Rijsenhout

Historisch onderzoek Rijsenhout Historisch onderzoek Rijsenhout Samenvatting In de (voormalige) tuinbouwgebieden bestaat algemeen de verdenking op het voorkomen van asbest. Op de adressen waar nog kassen aanwezig zijn is de kans op het

Nadere informatie

MEMO. : Postbus milieuadvies t.a.v. Maurice Francken : W. Boom, SRE Milieudienst, RO/RO Datum : 30 augustus 2012. : Brouwhuis - Stationskwartier

MEMO. : Postbus milieuadvies t.a.v. Maurice Francken : W. Boom, SRE Milieudienst, RO/RO Datum : 30 augustus 2012. : Brouwhuis - Stationskwartier MEMO Aan : Postbus milieuadvies t.a.v. Maurice Francken Van : W. Boom, SRE Milieudienst, RO/RO Datum : 30 augustus 2012 Onderwerp : Brouwhuis - Stationskwartier Bodem- en grondwaterkwaliteit De locatie

Nadere informatie

A. Locatie/onderzoeksgegevens. Locatie (adres) :Klein Oord Kadastraal nummer :

A. Locatie/onderzoeksgegevens. Locatie (adres) :Klein Oord Kadastraal nummer : Bodemgeschiktheidsbepaling in het kader van wabo-aanvraag aspect bouwen Datum: 29-11-2016 Aanvrager beoordeling: Ginette Mengers Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) Beoordeeld door: Petra de Wild / Carla

Nadere informatie

Oranjelaan 7 te Hilversum. Bodeminformatie. Legenda Geselecteerde locatie

Oranjelaan 7 te Hilversum. Bodeminformatie. Legenda Geselecteerde locatie Oranjelaan 7 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter contour Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Percelen (c) 2010 Gemeente Hilversum - Pagina 1 van 7-13-12-2012

Nadere informatie

ACTUALISEREND VOORONDERZOEK LEKDIJK 25 TE AMEIDE GEMEENTE ZEDERIK

ACTUALISEREND VOORONDERZOEK LEKDIJK 25 TE AMEIDE GEMEENTE ZEDERIK ACTUALISEREND VOORONDERZOEK LEKDIJK 25 TE AMEIDE GEMEENTE ZEDERIK Actualiserend vooronderzoek Lekdijk 25 te Ameide in de gemeente Zederik Opdrachtgever Megaborn Traffic Development Postbus 56 4180 BB Waardenburg

Nadere informatie

Bijlage 3. Bodemonderzoek

Bijlage 3. Bodemonderzoek Bijlage 3 Bodemonderzoek Notitie Contactpersoon Hette David Verhave Datum 26 november 2012 Kenmerk N001-4821748HVR-ege-V03-NL Inventarisatie bodemonderzoek Oostland Lansingerland In het kader van de m.e.r.

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ BRIEF (MET ALS KENMERK: ) Opdrachtgever: Project: Gemeente Nijkerk Historisch onderzoek aan de Stoutenburgerlaan Amersfoort/

BIJLAGE BIJ BRIEF (MET ALS KENMERK: ) Opdrachtgever: Project: Gemeente Nijkerk Historisch onderzoek aan de Stoutenburgerlaan Amersfoort/ BIJLAGE BIJ BRIEF (MET ALS KENMERK: 110301.001725) Opdrachtgever: Project: Gemeente Nijkerk Historisch onderzoek aan de Stoutenburgerlaan Amersfoort/ Nijkerk Het betreft het plangebied voor het toekomstige

Nadere informatie

Bodeminformatie. Elzenlaan 8 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Elzenlaan 8 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Elzenlaan 8 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen (c) 2013 Gemeente Hilversum - Pagina 1 van 7-14-04-2017

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN HET JULIALAANTJE 28 TE RIJSWIJK

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN HET JULIALAANTJE 28 TE RIJSWIJK HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN HET JULIALAANTJE 28 TE RIJSWIJK Bron: google.nl Opdrachtgever: Plaats: Gemeente Rijswijk Rijswijk Adviesbureau: VanderHelm Milieubeheer B.V. Plaats Berkel en Rodenrijs Projectcode:

Nadere informatie

Bodemonderzoek. Volgens protocollen. Bodemonderzoek volgens protocollen

Bodemonderzoek. Volgens protocollen. Bodemonderzoek volgens protocollen Bodemonderzoek Volgens protocollen Bodemonderzoek volgens protocollen 1 Vooronderzoek NEN 5725 Strategie voor het uitvoeren van voor-onderzoek bij Verkennend en Nader Onderzoek Raadplegen archieven en

Nadere informatie

Morinnesteeg!12!! Haarlem!

Morinnesteeg!12!! Haarlem! Morinnesteeg12 Haarlem Vraagprijs 398.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitMODERNEenin2005LUXEverbouwdewoonhuisstaatineenRUSTIG,bijnadorpsaandoendstraatje,

Nadere informatie

Meesterjoostenlaan!27!! Haarlem!

Meesterjoostenlaan!27!! Haarlem! Meesterjoostenlaan27 Haarlem Vraagprijs 250.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeCHARMANTEenSFEERVOLLESTADSWONINGligtaaneenpittoreskenautoluwstraatjeindegewilde

Nadere informatie

VO - Verkennend Onderzoek Inventariserend bodemonderzoek BSB-operatie Oude. Bodemarchief / BIS

VO - Verkennend Onderzoek Inventariserend bodemonderzoek BSB-operatie Oude. Bodemarchief / BIS GEMEENTE: Voorst Hoofdlocatie Oude Rijksstraatweg Voorst/ TWELLO Locatienummer: C0285000272 Hoofdlocatienaam: Oude Rijksstraatweg 44+59 Adres (Cluster) Oude Rijksstraatweg 44 59 ME TWELLO Nummer 44 en

Nadere informatie

Rapport Historisch onderzoek Kruishoeveweg 1 te Vught

Rapport Historisch onderzoek Kruishoeveweg 1 te Vught Rapport Historisch onderzoek Kruishoeveweg 1 te Vught projectnr. 181857 revisie 00 augustus 2013 Auteur G.P.H.O. Stoks Opdrachtgever Peijnenburg Vught B.V. Kruishoeveweg 1 5263 NM VUGHT datum vrijgave

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 12 april 2017 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2017-003957 Locatie van verontreiniging

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek conform NEN5725 tevens vooronderzoek naar asbest. voor een perceel gelegen aan

Historisch bodemonderzoek conform NEN5725 tevens vooronderzoek naar asbest. voor een perceel gelegen aan Historisch bodemonderzoek conform NEN5725 tevens vooronderzoek naar asbest voor een perceel gelegen aan Schweibergerweg 49, te Mechelen, gemeente Gulpen-Wittem (hotel De Mechelse Herder) Kadastraal: Sectie

Nadere informatie

Oranjekade!7!! Haarlem!

Oranjekade!7!! Haarlem! Oranjekade7 Haarlem Vraagprijs 600.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Oranjekade7 tehaarlem DitROYALEenKLASSIEKEOBJECTligtopeenUITSTEKENDELOCATIEmetVRIJUITZICHToverdeLeidsevaart

Nadere informatie

Archiefonderzoek locatie Domela Nieuwenhuisplantsoen te Amsterdam

Archiefonderzoek locatie Domela Nieuwenhuisplantsoen te Amsterdam Bezoekadres Weesperplein 4 Amsterdam Postbus 922 1000 AX Amsterdam Telefoon 020 551 38 88 Fax 020 624 06 36 www.dmb.amsterdam.nl Retouradres: Postbus 922-1000 AX Amsterdam Stadsdeel Westerpark Mevrouw

Nadere informatie

Historisch onderzoek Hoofddorp Noord. Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan

Historisch onderzoek Hoofddorp Noord. Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan Historisch onderzoek Hoofddorp Noord Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan Cluster Beheer en Onderhoud Team Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer Oktober 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1: Inleiding...

Nadere informatie

Rapport Historisch onderzoek Sportpark Van den Wildenberg te Goirle

Rapport Historisch onderzoek Sportpark Van den Wildenberg te Goirle Rapport Historisch onderzoek Sportpark Van den Wildenberg te Goirle projectnr. 196264 revisie 01 december 2009 Auteur M. de Jong Opdrachtgever Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA GOIRLE datum vrijgave

Nadere informatie

Bodeminformatie. Vreijenpolderstraat 4 te Oostdijk. Legenda. Overzicht aanwezige ondergrondse tanks. Onderzoeken

Bodeminformatie. Vreijenpolderstraat 4 te Oostdijk. Legenda. Overzicht aanwezige ondergrondse tanks. Onderzoeken Vreijenpolderstraat 4 te Oostdijk Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 25-meter straal Perceelgrenzen Locaties Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Historisch Bodembestand (HBB) Overzicht

Nadere informatie

Bijlage 3. Quickscan bodemkwaliteit

Bijlage 3. Quickscan bodemkwaliteit Bijlage 3 Quickscan bodemkwaliteit AGEL adviseurs Hoevestein 20b Postbus 4156 4900 CD Oosterhout tel.: 0162-456481 fax.: 0162-435588 email: info@ageladviseurs.nl internet: www.ageladviseurs.nl Memo Datum

Nadere informatie

Wilhelminapark!23!! Haarlem!

Wilhelminapark!23!! Haarlem! Wilhelminapark23 Haarlem Vraagprijs 1.195.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Wilhelminapark23FHaarlem DezeKARAKTERISTIEKEVRIJSTAANDEVILLA(ca.1900)staatindestijlvolleengeliefdeKoninginnebuurten

Nadere informatie

(conform. NEN 5725) dhr. P.L. Giele

(conform. NEN 5725) dhr. P.L. Giele bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 K.v.K. nr. 16058413 Amitec bv is gecertificeerd

Nadere informatie

Verkennend Milieutechnisch Bodemonderzoek januari 2008 (J In bovengrondmonster X18 voor lood (zware metalen) een overschrijding is aangetoond ten opzichte van de interventiewaarde; Cl In bovengrondmonster

Nadere informatie

Notitie Historisch bodemonderzoek Binderseind te Gemert

Notitie Historisch bodemonderzoek Binderseind te Gemert Notitie 20120866-04 Historisch bodemonderzoek Binderseind 27-29 te Gemert Datum Referentie Behandeld door 12 juni 2012 20120866-04 I. Tiebosch/LSC In opdracht van Marlisan Holding BV is voor de locatie

Nadere informatie

Generaal!Bothastraat!40!! Haarlem!

Generaal!Bothastraat!40!! Haarlem! GeneraalBothastraat40 Haarlem Vraagprijs 225.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitCHARMANTEenGEMODERNISEERDEWOONHUISmetaanbouwenDIEPEZONNIGETUINophet

Nadere informatie

Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda

Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda *OMWB524761* Postbus 75 5000 AB Tilburg 013 206 01 00 info@omwb.nl http://www.omwb.nl Inspectie van de bodem middels een vooronderzoek ter plaatse van de percelen C 2552 en C 2553 in Breda Vooronderzoek

Nadere informatie

Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN. Geachte heer Looye,

Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN. Geachte heer Looye, Dienst Water en Milieu Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Van!Oldenbarneveltlaan!3!! Haarlem!

Van!Oldenbarneveltlaan!3!! Haarlem! VanOldenbarneveltlaan3 Haarlem Vraagprijs 795.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeHALFVRIJSTAANDEVILLAmetfraaiestijlelementenenzeerveeloogvoordetailstaatopeenvande

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK WISSELSTRAAT 6 TE VOLKEL

HISTORISCH BODEMONDERZOEK WISSELSTRAAT 6 TE VOLKEL HISTORISCH BODEMONDERZOEK WISSELSTRAAT 6 TE VOLKEL historisch bodemonderzoek Wisselstraat 6 te Volkel Opdrachtgever Dhr. W. Vloet Eeuwsels 39 5408 AJ Volkel Rapportnummer 3724.001 Versienummer Status D1

Nadere informatie

Uit de historische bodeminformatie die de heer J. Custers van de gemeente Olst-Wijhe heeft opgestuurd kan het volgende worden geconcludeerd.

Uit de historische bodeminformatie die de heer J. Custers van de gemeente Olst-Wijhe heeft opgestuurd kan het volgende worden geconcludeerd. Notitie Contactpersoon Floris Eenink 25 februari 2010 Kenmerk N007-4632FEE-kmn-V01-NL Bodem De Enk Uit de historische bodeminformatie die de heer J. Custers van de gemeente Olst-Wijhe heeft opgestuurd

Nadere informatie

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper) Charta779Vaart141 Haarlem Vraagprijs 159.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitLICHTEenROYAAL49KAMERappartement(94m2ligtaandegunstigezijdevanderustige

Nadere informatie

BODEMSCAN ONDERZOEK PROJECTGEBIED PEPPELWEG TE ROTTERDAM

BODEMSCAN ONDERZOEK PROJECTGEBIED PEPPELWEG TE ROTTERDAM BODEMSCAN ONDERZOEK PROJECTGEBIED PEPPELWEG TE ROTTERDAM Bron: Bing.nl Opdrachtgever: Plaats: CLETON & COM Vastgoed- en ruimtelijke ontwikkeling Rotterdam Adviesbureau: VanderHelm Milieubeheer B.V. Plaats:

Nadere informatie

Vraagprijs) )175.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )175.000,=)kosten)koper) Tempeliersstraat47zw Haarlem Vraagprijs 175.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Deze29kamerBENEDENWONINGmetACHTERTUINligtaaneengezelligestraat,omdehoekvanhet

Nadere informatie

Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper) Jacobijnestraat38 Haarlem Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper) GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitMODERNEenheerlijkLICHTE3IKAMERAPPARTEMENTmetZONNIGTERRASophetZUIDENligtopde

Nadere informatie

Historie Nicolaas Beetslaan eo. te Voorburg

Historie Nicolaas Beetslaan eo. te Voorburg Historie Nicolaas Beetslaan eo. te Voorburg Nicolaas Beetslaan Topografische kaart uit 2007 Historisch onderzoek uitgevoerd door : M. van Rijn : Gem. Leidschendam-Voorburg, afd. RO Datum : februari 2010

Nadere informatie

Vraagprijs) )235.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )235.000,=)kosten)koper) Bilderdijkstraat21zw Haarlem Vraagprijs 235.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeSFEERVOLLEBENEDENWONINGmetZONNIGEACHTERTUINenACHTEROMligtaanderandvanhet

Nadere informatie

Aanvraag bodeminformatie

Aanvraag bodeminformatie Aanvraag bodeminformatie Ordernummer 563325 Datum 08-12-2014 Uw bedrijfsgegevens 1 Naam bedrijf/organisatie/stichting 1 KvK-nummer 1 Straat 1 1 1 Postcode/Plaats 1 1 Contactpersoon 2 Naam 1 1 1 Geslacht

Nadere informatie

Postcode/woonplaats :... Te realiseren bouwwerk :. Postcode/woonplaats :... Kadastrale gegevens: sectie:... nr(s):...

Postcode/woonplaats :... Te realiseren bouwwerk :. Postcode/woonplaats :... Kadastrale gegevens: sectie:... nr(s):... Vragenlijst beperkt vooronderzoek bodemtoets (behorend bij bouwvergunningsaanvraag) nderstaande vragen zijn opgesteld om een zo goed mogelijk inzicht te verkrijgen in de bodemkwaliteit ter plaatse van

Nadere informatie

Martens Aannemingsbedrijf bv t.a.v. de heer M. Martens Postbus AB Lekkerkerk.

Martens Aannemingsbedrijf bv t.a.v. de heer M. Martens Postbus AB Lekkerkerk. Martens Aannemingsbedrijf bv t.a.v. de heer M. Martens Postbus 2582 294 AB Lekkerkerk E-mail: m.martens@martens-bouw.nl Project: 1796MAR; IPB Baan 2 Rotterdam Betreft: briefrapport indicatief bodemonderzoek

Nadere informatie

Historie. Arentsburghlaan (volkstuincomplex) te Voorburg

Historie. Arentsburghlaan (volkstuincomplex) te Voorburg Historie Arentsburghlaan (volkstuincomplex) te Voorburg Historisch onderzoek uitgevoerd door : M. van Rijn : Gem. Leidschendam-Voorburg, afd. RO Datum : maart 2015 I N H O U D S O P G A V E 1.0 INLEIDING

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie -

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: bo14347 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object SOEST G 9311 Nieuweweg 6A, SOEST CC-BY

Nadere informatie

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) VanEgmondstraat38rood Haarlem Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeROYALEBOVENWONINGmetBALKONénTERRASligtineengezelligestraatindegeliefde

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Directie Ruimte, Milieu en Water Provincie Zeeland Plaats: Datum: Kenmerk: Afdeling: Globiscode: Middelburg 23 augustus 2007 RMW0709706 Milieuhygiene ZL070300211 GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aanleiding

Nadere informatie

Notitie Historisch bodemonderzoek ontwikkellocaties Woonvisie

Notitie Historisch bodemonderzoek ontwikkellocaties Woonvisie Datum: 22 februari 2016 Versie: 3 Bijlagen: 1 Opgesteld door: Advies Ruimte, Cluster Milieu 1. Aanleiding Gemeente Ridderkerk heeft bij akte van 31 oktober 1994 een groot aantal woningen overgedragen aan

Nadere informatie

Cluster Beheer en Onderhoud Team BBG September 2008. Historisch onderzoek plangebied Schiphol

Cluster Beheer en Onderhoud Team BBG September 2008. Historisch onderzoek plangebied Schiphol Cluster Beheer en Onderhoud Team BBG September 2008 Historisch onderzoek plangebied Schiphol Inhoudsopgave Fout! Geen indexgegevens gevonden. HOOFDSTUK 1: Inleiding... 1 HOOFDSTUK 2: Historie... 1 2.1.

Nadere informatie

VOORONDERZOEK. conform NEN Bocholterweg ong., Weert. Datum : 25 mei 2018

VOORONDERZOEK. conform NEN Bocholterweg ong., Weert. Datum : 25 mei 2018 VOORONDERZOEK conform NEN 5725 Datum : 25 mei 2018 Rapportnummer : 218-WBo-ho-v1 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel: 0493-539803 E-mail: mena@m-en-a.nl NL37 INGB 0007735391 KvK: 67445322 Type onderzoek

Nadere informatie

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong,

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong, 1 Afdeling Handhaving Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Vraagprijs) )225.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )225.000,=)kosten)koper) Olmenstraat4rd Haarlem Vraagprijs 225.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeSFEERVOLLEenruimedubbeleBOVENWONINGligtinderustigeenkindvriendelijkeBOMENBUURT.

Nadere informatie

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv De Ruiter Boringen en Bemalingen bv Haarlemmerstraatweg 79, 1165 MK Halfweg / Postbus 14, 1160 AA Zwanenburg Telefoon (020) 407 21 00 / Fax (020) 407 21 14 Postbank 657035 / ABN AMRO bank Zwanenburg 47.24.51.839

Nadere informatie

Kwalibo Het bodemonderzoek voldoet zowel voor veldwerk als voor de analyses aan hoofdstuk 2 van het Besluit bodemkwaliteit.

Kwalibo Het bodemonderzoek voldoet zowel voor veldwerk als voor de analyses aan hoofdstuk 2 van het Besluit bodemkwaliteit. Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem Gemeente Lingewaard De heer E.F.A. Bos Postbus 15 6680 AA BEMMEL Onderwerp Aanbieding adviesrapport Geachte heer Bos, Wij hebben uw adviesverzoek d.d. 26 februari

Nadere informatie

Oranje Nassaustraat 4-6 (voormalig Haveman en voormalig Drabbe)

Oranje Nassaustraat 4-6 (voormalig Haveman en voormalig Drabbe) Oranje Nassaustraat 4-6 (voormalig Haveman en voormalig Drabbe) Beantwoording vragen over bodemverontreiniging 3 juli 2013 vragen aangeleverd door Mw. De Boer, voor de info-avond Wat houd de grondsanering

Nadere informatie

Projectnummer: D02111.000015.0200. Opgesteld door: Maurice Meuwissen. Ons kenmerk: 078350594:B. Kopieën aan:

Projectnummer: D02111.000015.0200. Opgesteld door: Maurice Meuwissen. Ons kenmerk: 078350594:B. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Piet Mondriaanlaan 26 Postbus 220 3800 AE Amersfoort Tel 033 4771 000 Fax 033 4772 000 www.arcadis.nl Onderwerp: Diemen, Odg. Ouddiemerlaan_Bureaustudie Milieukundig bodem en

Nadere informatie

Rapport. wonen limburg. BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen. Vooronderzoek conform NEN 5725

Rapport. wonen limburg. BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen. Vooronderzoek conform NEN 5725 Rapport wonen limburg BP Aan de Kreppel (fase 2) te Heythuysen Vooronderzoek conform NEN 5725 Wonen limburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Vooronderzoek conform NEN 5725... 2 2.1 Locatiebeschrijving...

Nadere informatie

Croonen Adviseurs B.V. T.a.v. de heer ing. P. Geerts Postbus AK ROSMALEN

Croonen Adviseurs B.V. T.a.v. de heer ing. P. Geerts Postbus AK ROSMALEN VAN VOORDENPARK 16 POSTBUS 2225 5300 CE ZALTBOMMEL TEL. 0418-572060 FAX 0418-515722 WWW.VERHOEVENMILIEU.NL INFO@VERHOEVENMILIEU.NL BANK: RABOBANK REK.NR: 31 03 20 224 K.V.K. TIEL 11028756 BTW: 80.34.57.583.B01

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN DE SIR WINSTON CHURCHILLAAN TE RIJSWIJK

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN DE SIR WINSTON CHURCHILLAAN TE RIJSWIJK HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN DE SIR WINSTON CHURCHILLAAN CHURCHIL 277 EN 279 TE RIJSWIJK Bron: Google.nl Opdrachtgever: Gemeente Rijswijk Ri Afdeling grondzaken T.a.v. L. de Vleeschhouwer Postbus 5305

Nadere informatie

Notitie. Vooronderzoek Raalte Wetering Fase II. 1.1 Aanleiding en doel. 1.2 Archiefonderzoek

Notitie. Vooronderzoek Raalte Wetering Fase II. 1.1 Aanleiding en doel. 1.2 Archiefonderzoek Notitie Contactpersoon Teun Nijenkamp Datum 18 oktober 2013 Kenmerk N002-1219559TNY-bdv-V01-NL In opdracht van het waterschap Groot Salland heeft Tauw een vooronderzoek uitgevoerd ter plaatse van vijf

Nadere informatie

VOORONDERZOEK. conform NEN Houwakkerpark Vlut/Houwakker, Ospel. Datum : 1 juli 2016

VOORONDERZOEK. conform NEN Houwakkerpark Vlut/Houwakker, Ospel. Datum : 1 juli 2016 VOORONDERZOEK conform NEN 5725 Houwakkerpark Vlut/Houwakker, Ospel Datum : 1 juli 2016 Rapportnummer : 216-OVH-ho-v1 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel: 0493-539803 E-mail: mena@m-en-a.nl NL37 INGB 0007622002

Nadere informatie

Nieuwe!Gracht!34!+36+38!! Haarlem!

Nieuwe!Gracht!34!+36+38!! Haarlem! NieuweGracht34+36+38 Haarlem Vraagprijs 950.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl NieuweGracht34+36+389Haarlem BentuklaarvooreenPRACHTIGEUITDAGING?DitMONUMENTALEGRACHTENPANDmetachterliggende

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 1 mei 2017 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2016-013475 Locatie van verontreiniging

Nadere informatie

Rapport. Venderstraat 5 te Haler B1416. Bergs Advies BV Leveroyseweg 9A 6093 NE Heythuysen dhr. N. Maes. Definitief

Rapport. Venderstraat 5 te Haler B1416. Bergs Advies BV Leveroyseweg 9A 6093 NE Heythuysen dhr. N. Maes. Definitief Rapport vooronderzoek Venderstraat 5 te Haler Bezoekadres Jekschotstraat 12 Postcode en plaats 5465 PG Veghel Telefoon 0413 287068 e-mail info@bodem-inzicht.nl internet www.bodem-inzicht.nl Projectnaam

Nadere informatie

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus BA Baarn. Geachte heer Stolp,

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus BA Baarn. Geachte heer Stolp, Dienst Water en Milieu Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 13 374 BA Baarn Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax 3-258342 http://www.provincie-utrecht.nl Datum

Nadere informatie

Vooronderzoek bodem. Uitbreiding Camping Somerse Vennen. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012. GM-0032138, revisie c2

Vooronderzoek bodem. Uitbreiding Camping Somerse Vennen. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012. GM-0032138, revisie c2 Vooronderzoek bodem Uitbreiding Camping Somerse Vennen Definitief Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 juni 2012 GM-0032138, revisie c2 Verantwoording Titel : Vooronderzoek bodem Subtitel : Uitbreiding

Nadere informatie

omgevingsdienst HAAGLANDEN

omgevingsdienst HAAGLANDEN Zaaknummer Ons Kenmerk Datum 00470985 ODH-2017-00008862 0 1 FEB. 2017 omgevingsdienst Beschikking Wet bodembescherming - deelsaneringsplan Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 23 oktober 2014 Onderwerp : Wet bodembescherming - Locatie van verontreiniging

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek

Historisch bodemonderzoek Historisch bodemonderzoek Vooronderzoek conform NEN 5725 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Locatiebezoek: Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Dhr. R. van Meurs Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Opdrachtgever:

Nadere informatie

Geachte heer Van Zijl,

Geachte heer Van Zijl, Dienst Water en Milieu Aan: Honingraad Holding B.V. T.a.v. de heer P.N. van Zijl Burgweg 1a 3984 LK ODIJK Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Vervolg onderzoek locatie Bredeweg 69 te Randwijk; aanvulling verkennend bodemonderzoek.

Vervolg onderzoek locatie Bredeweg 69 te Randwijk; aanvulling verkennend bodemonderzoek. Adviesbureau voo r Grond verb etering en Wate rhuishoud ing Weverstraat 116 6 862 DS Ooste rbee k Vervolg onderzoek locatie Bredeweg 69 te Randwijk; aanvulling verkennend bodemonderzoek. Oosterbeek 19

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden over bodemverontreiniging

Vragen & Antwoorden over bodemverontreiniging Vragen & Antwoorden over bodemverontreiniging Hieronder staan veel gestelde vragen en antwoorden over bodemverontreiniging en spoedlocaties. Het gaat om algemene vragen en vragen over de specifieke Rotterdamse

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Stichting Woonburg Karreveld 2A 4371 GA Koudekerke Kenmerk: B-BSBE150011/ 00094122 Afdeling: Vergunningen Datum: 10 maart 2015 Onderwerp: Beschikking

Nadere informatie

Historisch onderzoek in het kader van modificatie 3 project "waterstof symbiose Zeeuws Vlaanderen" (S-917 en A-128 incl. HDD) Projectcode: 17F403HO

Historisch onderzoek in het kader van modificatie 3 project waterstof symbiose Zeeuws Vlaanderen (S-917 en A-128 incl. HDD) Projectcode: 17F403HO Historisch onderzoek in het kader van modificatie 3 project "waterstof symbiose Zeeuws Vlaanderen" (S-917 en A-128 incl. HDD) Projectcode: 17F403HO Historisch onderzoek in het kader van modificatie 3 project

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

Rapport Historisch onderzoek Centrumplan te Gilze

Rapport Historisch onderzoek Centrumplan te Gilze Rapport Historisch onderzoek Centrumplan te Gilze projectnr. 263647 revisie 01 december 2013 Auteur G.P.H.O. Stoks W.E.L. Smits Opdrachtgever Gemeente Gilze en Rijen Postbus 73 5120 AB Rijen datum vrijgave

Nadere informatie

haegens vastgoed b.v. Centrumplan Oirlo

haegens vastgoed b.v. Centrumplan Oirlo Rapport haegens vastgoed b.v. Centrumplan Oirlo Aanvullend vooronderzoek conform NEN 5725 Haegens vastgoed b.v. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Vooronderzoek conform NEN 5725... 2 2.1 Locatiebeschrijving...

Nadere informatie

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK AAN DE OLIVIERSWEG ACHTER 9A TE OISTERWIJK Opdrachtgever : M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk Adviesbureau

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Gemeente Terneuzen t.a.v. de heer A. Buyck Postbus 35 4530 AA Terneuzen Kenmerk: B-BSBE140042/ 00084997 Afdeling: Vergunningen Datum: 31 oktober 2014

Nadere informatie

Rapport. Historisch vooronderzoek verlegging leiding A- 517 en W , Knooppunt 1 Rijnlandroute te Leidschendam

Rapport. Historisch vooronderzoek verlegging leiding A- 517 en W , Knooppunt 1 Rijnlandroute te Leidschendam Rapport Historisch vooronderzoek verlegging leiding A- 517 en W-514-01, Knooppunt 1 Rijnlandroute te Leidschendam projectnummer 408310 definitief revisie 00 5 april 2016 Rapport 1 Inleiding 1 2 Vooronderzoek

Nadere informatie