Historie. Van Heurnstraat en 95 en binnenterrein Van Alphenstraat te Voorburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Historie. Van Heurnstraat 61-67 en 95 en binnenterrein Van Alphenstraat te Voorburg"

Transcriptie

1 Historie Van Heurnstraat en 95 en binnenterrein Van Alphenstraat te Voorburg Historisch onderzoek uitgevoerd door : M. van Rijn : Gem. Leidschendam-Voorburg, afd. RO Datum : juni 2012 aangepast in september 2012

2 I N H O U D S O P G A V E 1.0 INLEIDING Terreingegevens HISTORISCH ONDERZOEK Historische kaarten Luchtfoto s Bouwvergunningen Hinderwet- en Milieuvergunningen Bestekken, nota s en omschrijvingen e.d Gegevens Kamer van Koophandel Ondergrondse brandstof tanks Bodemonderzoeken, gegevens uit BIS Diverse bodemgegevens 3.0 GEOLOGIE GERAADPLEEGDE ARCHIEFSTUKKEN CONCLUSIES 31 LITERATUUR 32 BIJLAGEN 1 Uitreksel HW- en milieuvergunniungen 2 Hinderwet- en Milieutekeningen 3 Diverse tekeningen 4 Foto s 5 Kranten 6 Diversen

3 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg 1.0 INLEIDING Op verzoek van enkele bewoners aan de Van Alphenstraat is de gemeente voornemens om het binnenterrein omsloten door de woningen aan de Van Alphenstraat 2 t/m 57, de Koningin Wilhelminalaan 539 t/m 551 en de Van Heurnstraat 1 t/m 95 her in te richten. Tevens was in het kader van Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) wenselijk om de grond, het ondiepe en het diepe grondwater te onderzoeken omdat: - Ter plaatse van een voormalig garagebedrijf aan de Van Heurnstraat 3 zijn de stoffen per en tri in het diepe grondwater aangetroffen. Deze verontreiniging is mogelijk nog aanwezig. - De VOCL verontreiniging alsmede de olieverontreiniging aan de Van Heurnstraat is nog niet volledig in kaart gebracht; - Ter plaatse van de Van Alphenstraat 2, Van Alpenstraat en de Kon. Wilhelminalaan 547 is de grond sterk verontreinigd. Deze verontreiniging loopt mogelijk door naar het binnenterrein. - Ter plaatse van Van Alphenstraat is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Deze verontreiniging loopt ook door naar het binnenterrein. Door de gemeente Leidschendam-Voorburg, afdeling RO, is een historisch onderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek wordt bepaald waar een milieukundig bodemonderzoek noodzakelijk is inzake de herinrichting en wordt tevens gekeken waar in het verleden de bodemkwaliteit onvolledig is onderzocht. Bij het verzamelen van historische informatie zijn de richtlijnen vermeld in de norm NEN-5725 (januari 2009) in acht genomen alsmede de provinciale nota Protocol Vooronderzoek Potentiële Spoed; versie 3.0 definitief d.d. 27 februari In dit rapport wordt het historisch onderzoek weergegeven afkomstig uit: - verticale en schuine luchtfoto s (analoog en digitaal) van gemeente Voorburg en/of Leidschendam; - verticale luchtfoto s afkomstig van de topografische dienst te Emmen van 1939 tot heden; - luchtfotoarchief van Aviodrome ( en andere fotoarchieven zoals het digitale fotobestand van gemeente Den Haag ( en de beeldbank van Leidschendam-Voorburg ( - de sites: lijst met gemeentelijke- en rijksmonumenten; - archief van gemeente Voorburg, gemeente Leidschendam en gemeente Leidschendam- Voorburg (o.a. Bouw- en Hinderwetarchief, diverse kaarten, gedempte sloten, etc.) almede diverse digitale bestanden/inventarissen en gedigitaliseerde aanleg-, bestek-, kadastrale-, civieltechnische-, ruimtelijke- en grondtransactietekeningen); - diverse topografische kaarten van 1985 tot heden alsmede diverse kaarten van Hoogheemraadschap Rijnland of Hoogheemraadschap Delfland; - het boek De Kroniek van Voorburg of Over, door en om de Leytsche Dam (zie literatuurlijst) en overige boeken; - gegevens afkomstig van de Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg (AWLV); - computerbestanden uit ARCHIS (archeologie) en StraArch (gemeentelijk archeologie data); - milieukundige bodemonderzoeken uitgevoerd in de directe omgeving, de gemeentelijke Bodemkwaliteitskaart (BKK) uit dec 2007 en het gemeentelijk Bodem Informatie Systeem; - diverse materiaal uit het gemeentelijk archief; - visuele indruk van de huidige locatie (gevelinspectie). 1

4 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg Het onderhavige rapport betreft geen diepgravend historisch onderzoek naar het vroegere gebruik van de percelen. De archieven van de Waterschappen, Provincie, Rijkswaterstaat, Nutsbedrijven, TNO en omliggende gemeenten zijn niet geraadpleegd. De sloopvergunningen (meestal in het verleden reeds vernietigd) alsmede de gegevens over het bouwrijp maken zijn niet of summier geraadpleegd. Voor diverse locaties heeft de gemeente in het verleden reeds een historisch onderzoek uitgevoerd. De informatie uit deze onderzoeken zijn gedeeltelijk gebruikt in onderhavig rapport. Het betreft de volgende rapporten: - Historie Van Alphenstraat 02 Gemeente Voorburg d.d april Historie Van Alphenstraat Gemeente Voorburg d.d april Historie Van Alphenstraat 62-62a Gemeente Voorburg - Historie Van Alphenstraat 63 Gemeente Voorburg d.d. mei Historie Van Alphenstraat 88 Gemeente Voorburg d.d. nov Historie Van Alphenstraat 101 Gemeente L dam-voorburg d.d. april Historie Van Heurnstraat 3-3d Gemeente L dam-voorburg d.d. sept Historie Van Heurnstraat 5 Gemeente L dam-voorburg d.d. sept Terreingegevens Het te onderzoeken terrein betreft het binnenterrein omsloten door de panden Van Alphenstraat 2 t/m 57, de Kon Wilhelminalaan 539 t/m 551 en de Van Heurnstraat 1 t/m 95. Tabel 1: kadastrale gegevens en omschrijving van het te onderzoeken perceel/percelen anno 2009 sectie nr. omschrijving oppervlakte F-8009 binnenterrein 228 m 2 F-6705 binnenterrein 493 m 2 F-3821 binnenterrein 660 m 2 F-3823 toegangspad en binnenterrein 063 m 2 F-7021 binnenterrein 152 m 2 F-8306 binnenterrein 315 m 2 TOTAAL m 2 De X/Y coördinaten van het midden van het terrein zijn: / Volgens de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart bevinden zich rondom het te onderzoeken perceel diverse zogenaamde HBB-punten met de volgende informatie: Tabel 2: HBB gegevens te onderzoeken perceel/percelen Locatie naam Omschrijving bron NSX Van Heurnstraat 3-3d Lago NV A.J. Feenstra Z. Zwaan Ital-cars benzinepompinstallatie garage met pompstation metaalconstructiebedrijf motorenrevisiebedrijf HW 1928 HW 1952 HW 1972 HW Van Heurnstraat 5 Th.W. Zomerschoe schildersbedrijf KvK Van Heurnstr Gebr. Knyff L.J. Rozenburg ea timmerwerkplaats wasserij met HBO-tanks HW HW Van Heurnstraat 91 L.J. Rozenburg wasserij met HBO-tank HW Kon Wilhelminaln. 545 J. Veer loodgietersbedrijf KvK V. Alphenstraat 2-4 B. vd Berg H. Pel A. Wurfbain Alopex natwasserij benzinepomp machine- en apparatenindustrie machine- en apparatenindustrie HW 1918 en 1921 HW 1928 HW 1956 en 1960 HW 1962 en Van Alphenstraat 36 G. Wilmink J.M. Mallee lijmfabriek en blikslagerij utiliteitsbedrijf HW 1935 KvK Van Alphenstraat N.F.M. Vos loodgietersbedrijf HW

5 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg Op onderstaande tekeningen is de huidige en nieuw situatie van het binnenterrein op weergegeven. legenda rood Heesters groen Hagen groen (onderste tek.) nieuwe beplanting Er dient rekening ermee te worden gehouden dat de aanlegtekening in concept is en dat de tekening in de loop der tijd plaatselijk aangepast kan worden. 3

6 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg 4

7 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg 2.0 HISTORISCH ONDERZOEK Voor informatie over de geschiedenis van Voorburg wordt verwezen naar diverse literatuur, onder andere vermeld in de bijlage. Zie ook het boekje: Die goede oude tijd in de Van Heurnstraat d.d. 1993, geschreven door Noortje van Poppel. Straatnamen 1 De straatnaam "Van Alphenstraat" is door de gemeenteraad in 1913 vastgesteld en is vernoemd naar de Voorburgse wethouder Marius Wilhelm Lodewijk van Alphen. De straatnaam Van Heurnstraat is door de gemeenteraad in 1923 vastgesteld. De van Heurnstraat is in 1925 aangelegd. 2.1 Historische Kaarten Omstreeks het jaar 1358 is de Laan van Nieuw Oosteinde aangelegd dat een verbindingsweg vormde tussen Den Haag en Voorburg. Uit een kaart afkomstig uit ongeveer 1556 en uit 1639 is zichtbaar dat ter plaatse van de "Van Alphenstraat" geen bebouwing aanwezig is en dat het terrein (en omgeving) uit polderland bestaat. Op een kaart gemaakt door Cruquis uit 1712 is zichtbaar dat de omgeving rondom de Van Alphenstraat uit weiland/polderland bestaat doorsneden door sloten. Detail van een tekening uit 1639, Hoog Heemraadschap van Delfland 1 De straten op de lanen in, geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Voorburg, d.d

8 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg Kaart uit 1712 van Hoogheemraadschap van Delfland gemaakt door Crucius. Deze kaart is georefereerd en geprojecteerd op de GBKN uit 2012 De onderzoekslocatie is met witte lijnen op weergegeven. Dwars door het onderzoekgebied lopen 3 sloten. Kadastrale minuut uit 1812 geprojecteerd op de GBKN uit De slootpatronen komen overeen met de kaart uit

9 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg Situatietekening uit 1933 (terreinen gemeentelijk grondbedrijf) Situatietekening uit 1939 (terreinen grondbedrijf) en situaie uit 1951 met dieptebronnen 7

10 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg Situatietekening uit 1967 met de ligging van garages en pompen 1 Onderhoud, controle en kleine/grote reparaties 2 Carrosseriewerk, spuiten en uitdeuken, geen brandstofverkoop 3 Onderhoud, controle en kleine/grote reparaties Kartografische kaart Den Haag uit

11 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg 2.2 Luchtfoto s Luchtfoto uit 1954 (nummer: 30170) 9

12 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg Luchtfoto uit 1975 (nr. 7337) 10

13 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg Luchtfoto uit 1977 (nummer: 4170) 11

14 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg Luchtfoto uit 1980 (nummer: 8796) 12

15 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg Luchtfoto uit 1985 (nummer 0021) 13

16 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg 2.3 Bouwvergunningen In onderstaand overzicht zijn de bouwvergunningen betreffende het onderzoeksterrein met omschrijvingen in weergegeven (voor zover aanwezig in het bouwarchief). Van Heurnstraat De bouwvergunningen van voor 1963 zijn bij de gemeente niet meer aanwezig. Op 4 april 1963 is aan de heer L.J. Rozenburg (Kon. Wilhelminalaan 505) een bouwvergunning verleend voor het uitbreiden van de bedrijfsruimte aan de Van Heurnstraat 61, 63, 65 en 75, sectie F-3175 en Een bouwtekening is niet in het archief aanwezig. Op 5 december 1963 is aan de heer L.J. Rozenburg (Kon. Wilhelminalaan 505) een bouwvergunning verleend voor het veranderen van de wasserij aan de Van Heurnstraat 65-75, sectie F-3174 en Een bouwtekening is niet in het archief aanwezig. Op 2 juli 1964 is aan de heer L.J. Rozenburg (Kon. Wilhelminalaan 505), een bouwvergunning verleend voor het uitbreiden van de wasserij aan de Van Heurnstraat 63, sectie F Een bouwtekening is niet in het archief aanwezig. Op 8 oktober 1964 is aan de heer L.J. Rozenburg (Kon. Wilhelminalaan 505) een bouwvergunning verleend voor het overkappen van de binnenplaats bij zijn wasserij aan de Van Heurnstraat 61-63, en 75. Een bouwtekening is niet in het archief aanwezig. Op 10 februari 1966 is aan L.J. Rozenburg (Kon. Wilhelminalaan 505) een bouwvergunning verleend voor het veranderen en uitbreiden van het pand aan de Van Heurnstraat 63, sectie F De uitbreiding wordt gerealiseerd op het binnenterrein van de wasserij. Een bouwtekening is niet in het archief aanwezig. Op 14 februari 1968 heeft Bouwbureau L.A. Reinerie (Acacialaan 60 te Rijswijk) met een timmerfabriek en werkplaats aan de Van Heurnstraat 77 een brief naar de gemeente gestuurd. Hij huurt de timmerfabriek aan de Van Heurnstraat 77 en verteld dat de binnenplaats, grenzend aan 77, in opdracht van de fa. Rozenburg is overkapt. Volgens hem zijn de werkzaamheden niet conform de bouwvergunning uitgevoerd. Volgens de gemeente was er wel correct gebouwd. Op eigen initiatief heeft Rozenburg een en ander aangepast. Op 4 december 1973 is aan de heer L.J. Rozenburg (Kon. Wilhelminalaan 505) een bouwvergunning verleend voor het verbouwen van de panden aan de Van Heurnstraat 61 en 63, sectie F Het betreft het veranderen van de inrit; het laten vervallen van de 1 e verdiepingsvloer; het in gebruik nemen van de clubhuisruimte (De Haeck) op de 2 e verdieping als kantine t.b.v. het wasserijpersoneel; het wijzigen van de voor- en achtergevel. In juni 1986 heeft de gemeente een informatieavond gehouden over het bouwplan Van Heurnstraat. Tijdens deze vergadering ging het over drie dingen nl.: -1- Herinrichting van het binnenterrein achter de voormalige wasserij zal z.s.m. starten. -2- Nieuwbouwplan ter plaatse van de voormalige wasserij. -3- Bijstelling van de herinrichting naar aanleiding van wensen van de bewoners. 14

17 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg Op 23 december 1986 is aan RK Woningbouwvereniging St. Martinus een bouwvergunning verleend voor het bouwen van 12 woningen met 2 bergingen aan de Van Heurnstraat 61 t/m 83 (oneven), sectie F 6205, 6206, 3174 en De panden zijn op palen gefundeerd met een lengte van ca. 17 meter. Op 26 februari 1987 is de eerste paal geboord en het bouwwerk is op 21 oktober 1987 opgeleverd. Uit bouwverslagen blijkt het volgende: Vergadering 3 juli 1986 De firma Van Oosten/de Vetter was bij de aanbesteding de laagste. Verder geen bijzonderheden inzake de voormalige wasserij Vergadering 20 januari De oude palen zijn nog niet allemaal verwijderd. - Bij het verwijderen van een oude olieketel (olietank??) is er op de bouwplaats een bodemverontreiniging ontstaan. De nog af te graven verontreinigde grond zal afgevoerd worden. Als na het afvoeren nog twijfel is ten aanzien van een eventuele verontreiniging zal de gemeente grondmonsters nemen. Vergadering 17 februari De oude paalresten zijn verwijderd en de gemeente heeft het bouwterrein uitgezet. - De chemisch verontreinigde grond is afgegraven en afgevoerd. De gemeente heeft geen twijfel meer ten aanzien van het schoon zijn van de grond. - Volgens de aannemer zit er nog puin in de grond. Dit kan tijdens het boren van palen problemen geven. - De aannemer zal mogelijk een drainage maken in een grindkoffer onder het blok wegens de structurele hoge grondwaterstand. 15

18 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg 2.4 Hinderwet- en Milieuvergunningen De gemeente heeft in het verleden alle HW-vergunningen, uit diverse archieven, geïnventariseerd. Deze inventarisatie met korte omschrijvingen van de verleende vergunningen zijn weergegeven in een groot WORD-bestand. Op basis van deze inventarisatie, aangevuld met recente Milieuvergunningen, is in dit hoofdstuk een overzicht gegeven van de verleende vergunningen. In bijlage 1 is een samenvatting opgenomen van de verleende vergunningen voor bedrijven aan de Van Alphenstraat 2, 4, 36, 37-38, Informatie over de Van Heurnstraat 3 en Van Heurnstraat is in dit hoofdstuk uitgewerkt. Van Heurnstraat 3-3d Op 25 januari 1928 is een HW-vergunning aan Bataafsche Import Maatschappij (archief 1927, dossier H1/200) voor het oprichten van een benzine-installatie met een ondergrondsch reservoir van liter en aftapinrichting. De tank bevindt zich in de achtertuin van het pakhuis van den heer Z. Zwaan Van Heurnstraat 3-3d; sectie F nr De vloer is van beton. Op 24 juni 1952 is een HW-vergunning verleend aan Dhr. A.J. Feenstra (groothandel in metaalafvallen) voor het oprichten van een herstelinrichting en een elektrische benzinepompinstallatie met een ondergrondse liter benzine tank. De tank en pomp bevindt zich resp. in en voor het perceel. Van Heurnstraat 3d; sectie F nr De voorwaarden waar de vergunning houder o.a aan moet voldoen zijn: De voorraad calcium-carbid mag niet groter zijn dan 100 kg. Het slib moet minstens een maal per week worden afgevoerd. Op 14 Juli 1952 is door J.V. Meijer een perscertificaat afgegeven met tanknummer 189. (certificaat is aanwezig in dossier). De inhoud is Liter (afmeting is: x 1.370, romp 5 mm,bodem 6 mm). De tank is bekleed met 2 x Asfaltex rubberasfalt. Op 1 november 1966 is een HW-vergunning aangevraagd door A. van der Pouw-Kraan (Hoge Rijndijk 276 te Leiden) voor het uitbreiden van de Quick Service en Herstelinrichting. De enkele pomp zal vervangen worden door 2 dubbele pompen (en op het achterterrein ondergrondse brandstoftanks) op het perceel Van Heurnstraat 3d; sectie F nr In een brief van 11 november 1966 aan Firma A. van der Pouw-Kraan (Hoge Rijndijk 276 te, Leiden) met kenmerk 2388 van de gemeente Voorburg staat vermeld dat in de garage een oliekachelstaat is opgesteld die overlast veroorzaakt en dat op het trottoir een mengsmeerpomp (mobiel) aanwezig is zonder vergunning. De pomp dient onmiddellijk verwijderd te worden van het trottoir. Op 3 februari 1967 is het vervangen van de enkele pomp door een dubbele ook afgewezen. Er is echter geen bezwaar tegen het plaatsen van een verrijdbaar mengsmeerpompje mits het niet wordt geplaatst op de openbare weg. De benodigde aanvraagformulieren hier voor zijn meegestuurd. (geen vergunningen aanvraag voor verrijdbaar mengsmeerpompje in dossier) 16

19 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg Op 22 oktober 1969 is door de gemeente een vergunning verleend voor het aanbrengen van een lichtbak met de tekst "GOOD YEAR banden" aan de voorgevel van het pand Van Heurnstraat 3d. (info uit reclamedossier) In een brief van 24 maart 1972 van de directeur openbare werken van de gemeente Voorburg aan het college (kenmerk: 574; d.d. 24 maart 1972) staat vermeld dat de benzinepomp gedurende ca. 6 maanden niet in gebruik was en de vergunning daardoor komt te vervallen. Begin augustus 1971 is de enkele benzinepomp verwijderd. (Geen documenten hier over) De heer Feenstra is vervolgens een aangetekende brief met kenmerk: CJH/996/1755 van 6 juli 1972 verteld dat de benzinepompinstallatie niet meer in gebruik mag worden genomen en dat de ondergrondse benzinetank verwijderd moet worden. Uit een met de hand geschreven klachtenbrief dd. juni 1972 blijkt dat het bedrijf N.V. Ingenieursbureau Lago al op 22 februari actief was in de van Heurnstraat. De bewoners van 3c, 3a en 3 klagen over herrie van de machines en de wijze van parkeren. In een brief van juli 1972 van Burgemeesters en wethouders aan de Heer A.J. Feenstra (2 e Lulofsdwarsstraat 34 te Den Haag); kenmerk: CJH/996/1755; staat vermeld dat de vergunning voor de aanwezigheid van de pomp en dat de benzinepomp ca. 1 jaar niet in gebruik was en de vergunning daardoor komt te vervallen. Begin augustus 1971 is de enkele benzinepomp verwijderd. (Geen documenten hier over) Op 7 november 1972 is een HW-vergunning verleend aan N.V. Ingenieursbureau Lago voor het uitbreiding en wijziging van het constructiebedrijf met bijplaatsing van een betonmolen, lasapparaat en enkele electromotoren aan de Van Heurnstraat 3. In totaal aanwezig: 10 electromotoren, 2 elektrische lasapparaten en 1 autogeen lasapparaat. Op de bijgeleverde bouwtekening is ook een kelder aanwezig die gebruikt wordt als magazijn. Deze bevindt zich onder de ingang en heeft de afmetingen van 16 bij 4 meter. (zie bijlage) De smeerput is op de tekening afgedekt met balken. Op 29 juni 1973 is er een HW-vergunning aangevraagd door Ital Cars, van Heurnstraat 30 te Voorburg voor het oprichten en in werking brengen van een inrichting voor het reviseren van benzine- en dieselmotoren op het perceel Van Heurnstraat 3d; sectie F nr Uit de vele bezwaren die bij de inspraakprocedure over het bedrijf bij de gemeente zijn binnen gekomen blijkt dat het bedrijf reeds gedurende lange tijd aanwezig was zonder HW vergunning. Er wordt o.a. bezwaar gemaakt tegen de stank, rommel, werken tot s avonds laat en in de weekeinde, het testen van de motoren, slijpwerkzaamheden, het spuiten van auto s. In het proces-verbaal opgemaakt op 18 september 1973 tijdens de hoorzitting staat vermeld dat er 59 bewoners bezwaar maken tegen de vergunning.(handtekeningenactie) De heer Marcus van het bedrijf Ita Cars deelt mede dat het bedrijf is gespecialiseerd in het reviseren van raceauto s en de motoren hiervan. Op 6 december 1973 is vergunning verleend aan Ital Cars (Van Heurnstraat 3d) voor het aanbrengen van lichtreclame "Castrol" aan de gevel van het pand Van Heurnstraat 3d. Op de gevel bevindt zich reeds een groot bord met de tekst "ITAL - CARS". (info uit reclamedossier) Op 17 september 1974 is een HW-vergunning verleend aan Ital Cars voor het oprichten en in werking brengen van een inrichting voor het reviseren van benzine- en dieselmotoren aan de van Heurnstraat 3d; sectie F nr Op 25 februari 1976 is een brief van de advocaten Ital Cars naar de Raad van State gestuurd waarin o.a. de gemaakte investeringen worden opgesomd nl.: De smeerput vervangen door een hefbrug, het bestaande asbestplafond vernieuwen, het uitgraven en vernietigen van een in de grond liggende benzine-opslagtank in verband met benzine dampen en een gedeelte van de achterplaats verharden met beton. De Raad van State verklaard de klachten op 20 mei 1976 ongegrond. 17

20 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg In januari 1981 is Ital-cars vertrokken naar de van Alphenstraat 63c (bron: Ital-cars eigenaar - 10/2/98-) Van Heurnstraat en 91 Op 27 april 1925 is een HW-vergunning verleend aan G.H. van Kesteren (archief 1925; dossier H1/34), wonend aan de Kon. Wilhelminalaan 545, voor het oprichten van eener inrichting voor machinale houtbewerking op de locatie: Van Heurnstraat 61/63; sectie F nrs 3275 en Aanwezig o.a. een lintzaag, frais-, boor-, gaten- en profielbank. Op 16 augustus 1926 is een HW-vergunning verleend aan Th. A. Knijff en J.J. Knijff (archief 1927, dossier H1/100) verleend voor het oprichten van een machinale houtbewerkingsinrichting met 12 electromotoren op de locatie: Van Heurnstraat 63; sectie F nr Th. A. Knijff woonde aan de Van Heurnstraat 69 en J.J. Knijff woonde aan de Van Heurnstraat 53. In 1937 is de machinale houtbewerking verplaatst van het perceel Van Heurnstraat (sectie F-3628) naar Van Heurnstraat 77. eigenaar: L.J. Rozenburg, gebruikers: Gebr. Knijff. Op 18 augustus 1937 is een HWvergunning aan L.J. Rozenburg (Schenkstraat 169 te Den Haag) verleend voor het oprichten van een wasserij aan de Van Heurnstraat 61-63; sectie F nr Tevens plaatsing van 4 electromotoren (tezamen 10,5 pk) en een stoomketel met max 8 atm. druk. De eigenaar van perceel F-3628 is de heer L.J. Rozenburg en de gebruikers van dit perceel zijn de Gebr. Th.A. en J.J. Knijff (V. Alphenstraat 77) en de bewoners Van Heurnstr. 61. De heer L.J Rozenburg is ook eigenaar van het perceel F-3625 en In 1947 waren diverse klachten over rookoverlast wegens het stoken met Amerikaanse (vette) kolen. Dat door de neerslag der rook van de wasscherij der firma Rozenburg omwonenden zoodanig hinder ondervinden zoo dat de wassen, vooral kinderwassen, zoodanig door die neerslag bevuild worden, etc, etc. Volgens de heer Rozenburg zijn rookarmere kolen geruime tijd niet meer verkrijgbaar en is overgegaan op Amerikaanse kolen, welke hem door het Rijkskolenbureau werd toebedeeld. Deze kolen zijn zeer vet en scheiden veel roet af. In 1951 is een roetvanger op de schoorsteen geplaatst. In 1951 is een extra roetvanger geïnstalleerd op de wasserij-schorsteen. Op 12 augustus 1952 heeft de gemeente geconstateerd dat Dhr. G.J.W. Olierook te Den Haag in het perceel aan de Van Heurnstraat 65 een strijkerij heeft zonder een hinderwetvergunning. Een vergunning samen met Rozenburg zal worden aangevraagd en de capaciteit van de machines zal worden teruggebracht. Op 10 maart 1953 is een HW-vergunning aan L.J. Rozenburg verleend voor uitbreiding van het wasserijbedrijf op de locatie Van Heurnstraat 63 en 65; sectie F nrs 6206, 3174, 6535,

21 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg (ged.) en 3821 (ged.) Het vermogen van de electromotoren zal 26,1 pk zijn en er zal ook een reserve stoommachine aanwezig zijn. In de inrichting zullen textielgoederen worden gewassen, gemangeld, gestreken en gestoomd. Het onthardingsreservoir bevindt zich achter de tuin van de percelen Van Heurnstraat 49 t/m 55. Op 21 augustus 1958 is een HW-vergunning verleend aan L.J. Rozenburg (Kon. Wilhelminalaan 541) voor uitbreiding en wijziging van de wasserij-inrichting aan de Van Heurnstraat 63 en 65; sectie F nrs 6206, 3174, 6823, 6205 (ged.), 3821 (ged.) en 6705 (ged.) Totaal aanwezig na de uitbreiding zijn o.a.: - 22 electromotoren; - 2 stoomketels met onthardingsreservoir; - diverse wasmachines; - een tri-machine; - een ondergrondse liter olietank onder het pand Van Heurnstraat 65 - drie onthardingsreservoirs; Ten oosten van Van Heurnstraat 63 en 65 bevindt zich een timmerfabriek. 19

22 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg Op 16 juli 1964 is een HW-vergunning aan de heer L.J. Rozenburg (Kon Wilhelminalaan 505) verleend voor uitbreiding en wijziging van de wasserij aan de Van Heurnstraat 63, 65 en 75; sectie F nrs 6206, 3174, 3175, 6823, 6205, 3821 en Het uitbreiding en wijziging betreft plaatsing van een ondergrondse liter stookolietank, 32 electromotoren en het inrichten van een wasserette. De activiteit betreft: wassen en stomen en in de wasserette (wasautomatiek) gelegenheid geven tot zelfwassen. Op een lijst met aanwezige apparatuur staat vermeld dat er pomp voor een wel aanwezig is. Wegens het ontbreken van een HW-tekening is de ligging van deze wel niet bekend. Ten oosten van de wasserij is een pakhuis aanwezig. Op 23 december 1965 is een HW-vergunning verleend aan L.J. Rozenburg (Kon. Wilhelminalaan 505) voor uitbreiding en wijziging van de chemische wasserij en wassalon op de locatie: Van Heurnstraat 63, 65 en 75; sectie F nrs 6206, 3174, 3175, 6823, 6205, 6823, 6705 en nr. F Aanwezig zijn o.a.: - 79 electromotoren en 2 stoomketels; - 1 ondergrondse liter stookolietank; - 2 ondergrondse liter stookolietanks; - Een welpomp, direct achter de achtertuin van Van Heurnstraat

23 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg Op 21 december 1966 is een (revisie) HW-vergunning verleend aan L.J. Rozenburg (Kon. Wilhelminalaan 505) voor bijplaatsing van een liter tank voor stookolie en verplaatsen van de stoomketels op de locatie Van Heurnstraat 63, 65 en 75; sectie F nrs 6206, 3174, 3175, 6823, 6205, 6823, 6705 en F In totaal aanwezig: - 76 electromotoren; - 2 stoomketels van elk 10 atm.; - 2 ondergrondse liter tanks voor stookolie; - 1 ondergrondse liter tank voor stookolie. Op 22 april 1972 is een HW-vergunning verleend aan L.J. Rozenburg (Kon. Wilhelminalaan 505) voor het vergroten van de bedrijfsruimte, opslagruimte met een chemische afdeling, bijplaatsing dieseloliepomp en overschakelen op gasverwarming op de locatie: Van Heurnstraat en 91; sectie F nrs 3174, 3175, 3622, 3821, 4306, 4307, 6205 en 6206, 6705, Aanwezig zijn o.a. - een bovengrondse liter waterreservoir; - 1 ondergrondse liter tank voor stookolie; - 2 ondergrondse resp liter tank voor stookolie; - 93 electromotoren van totaal 200 pk; - 2 stoomketels van 8 en 10 atm. Volgens de vergunningaanvraag betreft het een wasserij annex wassalon en de activiteit betreft: het wassen, chemisch reinigen en drogen van textielgoederen. In 1985 is de wasserij vertrokken naar de Populierendreef. In eerste instantie is toen gekeken of de wasserij en de daarboven gelegen woningen weer tot een complex van 9 woningen kan worden teruggebracht. Uiteindelijk is besloten om de opstallen te slopen en om 10 ruime driekamerwoningen en 2 tweekamerwoningen te bouwen. 21

24 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg 2.5 Bestekken, nota s, omschrijvingen e.d. De volgende bestekken of omschrijvingen zijn bij de gemeente aanwezig: Bestek nr. omschrijving datum 221 Slopen wasserij Rozenburg Giezeman aan de Van Heurnstraat Herinrichten Van Heurnstraat Renovatie Van Heurnstraat 192 t/m omschrijving 185 Herinrichting gedeelte van Van Heurnstraat 1993 Er is geen bestek inzake het herinrichten van het binnenterrein. Wel een situatietekening met de tekst Het inrichten van een binnenterrein tussen de Van Heurnstraat en de Van Alphenstraat; d.d. mei 1986) Op een aanleg tekening uit 1986 (reg-nummer: A86-16) van het binnenterrein staat het volgende vermeld: gemiddelde aanleghoogte plantsoenen is 0,14 m + NAP (vervuilde grond vervangen door schone grond). Bij een pad langs de Van Heurnstraat staat het volgende vermeld: 0,5 m grond ontgraven en aanvullen met zand. Wellicht heeft omstreeks 1986 een bodemsanering plaatsgevonden, echter bij de gemeente zijn geen gegevens hierover aanwezig. 2.6 Gegevens Kamer van Koophandel De website van de Kamer van Koophandel ( is niet geraadpleegd. 2.7 Ondergrondse brandstof tanks In het gemeentelijk databestand met gegevens over voormalige en huidige ondergrondse HBOtanks komt de te onderzoeken locatie niet op voor. locatie installatie tank ligging info Van Heurnstraat l. benzine achtertuin verwijderd in l. benzine trottoir verwijderd??? Van Heurnstraat l HBO onder woning verwijderd in l HBO achtertuin verwijderd??? l HBO achtertuin verwijderd??? 22

25 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg 2.8 Bodemonderzoeksgegevens, gegevens uit BIS Op onderstaande kaart (screendump van het gemeentelijk GIS met bodemgegevens) staan de onderzochte locaties op weergegeven. legenda: 6 Van Alphenstraat 60 (garage Mulder) 7 Van Alphenstraat (2 achtertuinen van woningen) 8 Van Alphenstraat (woning) 9 Van Heurnstraat 3 10 Van Alphenstraat 2 (firma Alopex) 12 Kon. Wilhelminalaan 547 (achtertuin van een woning) 13 Van Alphenstraat Van Alphenstraat (onderdoorgang toegang tot binnenterrein) 23

26 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg Ter plaatse van de onderzoekslocatie en de aangrenzende percelen zijn de volgende bodemonderzoeksgegevens bekend: Van Heurnstraat 3 Door Oranjewoud is in 1985 een milieutechnisch onderzoek uitgevoerd op het binnenterrein achter Van Alphenstraat 3 t/m 7 en dus achter Van Heurnstraat 5. Op het onderzoeksterrein hebben in het verleden diverse garagebedrijven gezeten. Uit het (summiere) bodemonderzoek blijkt dat: Het freatisch grondwater sterk is verontreinigd met benzeen, EOX, tri en tetra en matig verontreinigd met tolueen, xylenen, fenol, olie en zink. Het diepe grondwater van 9 tot 10 m m.v. is sterk verontreinigd met tri en tetra. Na een herbemonstering van de ondiepe en diepe peilbuizen is gebleken dat er slechts sprake is van licht verhoogde gehalten. De eerste bemonstering werd als niet representatief gezien. Een nader bodemonderzoek was niet noodzakelijk. In het kader van ISV is door de gemeente samen met Adverbo in september 2007 een historisch onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt o.a. het volgende: Ter plaatse van nr. 3-3d was van 1929 tot ca een garagebedrijf aanwezig. In 1928 was een ondergrondse benzinetank aanwezig in de achtertuin en in 1952 een benzinetank in het trottoir. De bodem is verdacht op de aanwezigheid van oliecomponenten. Prioriteit nader bodemonderzoek is: 2 Er is mogelijk sprake van een (ernstig) geval van bodemverontreiniging in relatie met de voormalige bedrijfsactiviteiten. Van Heurnstraat 5 In het kader van ISV heeft Adverbo in september 2007 een historisch onderzoek uitgevoerd inzake het perceel Van Heurnstraat 5. Volgens de KvK bevond zich op deze locatie van 1955 tot 1976 een schildersbedrijf. Er zijn geen HW-vergunningen hiervoor verleend, dus het betreft mogelijk een eenmansbedrijfje. Op basis van de historische informatie wordt geconcludeerd dat er sprake is van een potentieel verdachte locatie. De vroegere bedrijfsactiviteiten, van 1955 tot 1976, kunnen in het verleden mogelijk de bodem hebben verontreinigd. Onder het pand bevindt zich mogelijk een koolaslaag. Prioriteit bodemonderzoek: 4 (op termijn) Op basis van de historische gegevens geldt voor het perceel van Heurnstraat 5 : niet ernstig verontreinigd in relatie met de voormalige bedrijfsactiviteiten. Van Heurnstraat Betreft momenteel het binnenterrein, gelegen achter de Van Alphenstraat In verband met de sloop van de chemische wasserij Rozenburg-Giezeman aan de Van Heurnstraat is door Oranjewoud in maart 1985 een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het grondwater. Het grondwater in peilbuis 4 bevat sterk verhoogde gehalten aan olie, benzeen, xylenen en tri Het grondwater in peilbuis 1 bevat een sterk verhoogd gehalte aan fenol. Een nader onderzoek alsmede een historisch onderzoek werd aanbevolen. In de zomer van 1985 is een nader bodemonderzoek uitgevoerd. De grond nabij de ondergrondse olietank in de wassalon was sterk verontreinigd met olie (ter plaatse van Van Heurnstraat 61-71) In het freatisch grondwater zijn verhoogde gehalten aan olie aangetoond. In het freatisch grondwater nabij de wasserij zijn sterk verhoogde gehalten aan tri aangetroffen en in het diepe grondwater (9 tot 10 m m.v.) een licht verhoogd gehalte aan tri. Ter plaatse van de achtertuinen aan de Van Alphenstraat 45/46/47 en 48/49/50 zijn in totaal 4 peilbuizen geplaatst waarvan 1 peilbuis met een filter van 6 tot 7 m m.v. Uit de analyses blijkt 24

27 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg dat 1 peilbuis een licht verhoogd gehalte aan tri bevat in het freatisch grondwater en de overige geen verhoogde gehalten bevat. De omvang van de diverse verontreinigingen zijn redelijk in kaart gebracht. Er is geen onderzoek uitgevoerd naar metaal en PAK gehalten in de toplaag. Geadviseerd werd om de olieverontreiniging te verwijderen, alsmede de olie en tri verontreiniging in het grondwater. Eind 1986 is de met olie verontreinigde grond verwijderd. In totaal is 150 m³ oliehoudende grond verwijderd. In begin 1987 zijn drainage leidingen aangelegd en is het verontreinigde grondwater opgepompt en gereinigd. De grondwatersanering is op 20 augustus 1987 beëindigd. De drains alsmede de pompput zijn niet verwijderd. De locatie was na de sanering geschikt voor nieuwbouw woningen. Aangenomen wordt dat de drie ondergrondse tanks zijn verwijderd. In verband met het afsluiten van een bodemconvenant in 2009 heeft de provincie alle locaties tegen het licht gehouden om te beoordelen of er locaties zijn waarbij de bodem/grondwater nog verontreinigd zou zijn waarbij sprake zou kunnen zijn van risico s. Aangezien niet bekend is of alle verontreiniging in 1985 is verwijderd, is een aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk. In opdracht van de provincie is de grond en het grondwater van de voormalige wasserij Rozenburg aan de Van Heurenstraat in juni 2011 door de firma BK onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd conform het (spoed) versnellingsprotocol om te kunnen beoordelen of er een humane of verspreidingsrisico aanwezig is van een mogelijke restverontreiniging aan per en tri in het grondwater. Uit het onderzoek blijkt het volgende: - Er zijn 10 grondboringen uitgevoerd waarvan 9 boringen zijn afgewerkt met 1 of 2 peilbuizen. Er zijn 12 peilbuizen geplaatst met het filter op wisselende diepten. - In de grond ter plaatse van 2 voormalige brandstoftanks in de achtertuin van Van Heurnstraat is een matig verhoogd gehalte aan olie en geen verhoogde gehalten aan aromaten aanwezig. - Plaatselijk is in de grond (rond de 2 m m.v.) zeer licht verhoogde gehalten aan tetrachlooretheen en trichlooretheen aanwezig. - De grond is niet onderzocht op zware metalen, PAK en asbest. - Het ondiepe grondwater voor de woning Van Heurnstraat (peilbuis 2) bevat een zeer licht verhoogd gehalte aan cis-1,2-dichlooretheen en het diepe grondwater bevat geen verhoogde gehalten. Het grondwater voor de overige woningen aan de Van Heurnstraat bevat geen verhoogde gehalten aan VOCL. - Het grondwater ter plaatse van een voormalige tank (achtertuin van Van Heurnstraat (peilbuis 4) bevat een matig verhoogd gehalte aan olie. - Het grondwater voor de woning Van Heurnstraat bevat een licht verhoogd gehalte aan benzeen en naftaleen en geen verhoogd gehalte aan olie (VOCL is niet onderzocht). - Over algemeen bevat het ondiepe en diepe grondwater ter plaatse van de achtertuinen aan de Van Heurnstraat licht verhoogde gehalten aan cis en trans-1,2-dichlooretheen, tetrachlooreteen en vinylchloride. - Ter plaats van boring 5 (achter de schuur van het perceel Van Heurnstraat bevat het ondiepe en diepe grondwater een sterk verhoogd gehalte aan vinylchloride. Uit een risicoberekening is gebleken dat er geen humane- en verspreidingsrisico s aanwezig zijn inzake de sterk verhoogde gehalten aan vinylchloride in het grondwater. Door het adviesbureau wordt geschat dat ca. 530 m3 bodemvolume sterk is verontreinigd met vinylchloride. Door de gemeente wordt de omvang echter veel kleiner ingeschat, aangezien slechts bij 1 peilbuis sterk verhoogde gehalten aan vinylchloride is aangetoond. Nadere horizontale en verticale uitkartering is noodzakelijk om te bepalen of er daadwerkelijk sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 25

28 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg Formeel dient de matig verhoogde gehalten aan olie in de grond en in het grondwater nader te worden onderzocht. In de 80-er jaren zijn ter plaatse van de ondergrondse olietanks geen olieverontreiniging waargenomen. Is derhalve sprake van een nieuw geval? Van Alphenstraat 2 Door De Bodemonderzoeker is in 1998 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (redelijk summier en met veel fouten) ter plaatse van de Van Alphenstraat 2. Uit dit onderzoek is het volgende gebleken: - de toplaag van 0,1 tot 0,8 m m.v. bevat licht verhoogde gehalten aan koper, kwik, lood, zink, olie, EOX en PAK - de onderlaag van 1,1 tot 1,4 m m.v. (gebaseerd op 1 grondboring en PAK is niet onderzocht) bevat een matig verhoogd gehalte aan lood en licht verhoogde gehalten aan koper, kwik, nikkel, zink, olie en EOX - het grondwater bevat een sterk verhoogd gehalte aan lood en licht verhoogde gehalten aan koper, nikkel, zink, kwik, EOX en olie. Aangezien de boringen uitpandig zijn uitgevoerd, er geen goed historisch onderzoek is uitgevoerd, een ondergrondse HBO-tank is vergeten, verkeerde grondmonsters zijn gemengd, etc. betreft het een slecht onderzoek en de chemische analyses zijn derhalve twijfelachtig. In februari 2005 is door IDDS een nader bodemonderzoek uitgevoerd, waarbij een asbestverontreiniging en olie is aangetroffen. In totaal zijn op de locatie Van Alphenstraat 4 bodemonderzoeken uitgevoerd. De gemeente heeft slechts 1 rapport. Eind augustus 2010 is gebleken dat het bedrijf Alopex niet meer aanwezig is. Het pand staat leeg en is te huur. Van Alphenstraat In verband met de verkoop van de grond aan de Van Alphenstraat heeft de gemeente in april 2011 een historisch onderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek heeft de firma Adverbo, in opdracht van de gemeente, in april 2011 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit dit bodemonderzoek blijkt het volgende: De toplaag Van 0-0,5 m m.v. bevat licht verhoogde gehalten aan lood, zink en PAK. - De ondergrond van 0,5 1,0 m m.v. bevat sterk verhoogde gehalten aan zink, nikkel, lood en PAK en licht verhoogde gehalten aan diverse andere metalen. - Een grondmengmonster (bestaande uit 4 grondmonsters) bevat matig verhoogde gehalten aan lood en zink, bleek na uitsplitsing dat drie individuele grondmonster sterk verhoogde gehalten aan lood en zink te bevatten. - De diepere ondergrond van 1,0 1,5 m m.v. bevat matig verhoogde gehalten aan PAK en plaatselijk sterk verhoogde gehalten aan barium, koper, lood en zink. - De bodem ter plaatse van boring 8 van 1,5 2,0 m m.v. bevat sterk verhoogde gehalten aan lood, zink, PAK en matig verhoogde gehalten aan barium. - De puinhoudende grond van de toplaag bevat zintuiglijk en analytisch geen asbest. - Het freatisch grondwater bevat een sterk verhoogd gehalte aan zink en licht verhoogde gehalten aan barium, xylenen, cis-1,2-dichlooreteen, tetrachlooretheen (per), 112-trichloorethaan en vinylchloride. - Het diepere grondwater van 3-4 m m.v. bevat licht verhoogde gehalten aan benzeen, xylenen, naftaleen, cis-1,2-dichlooretheen, tetrachlooretheen (van 14 ug/l) en vinylchloride Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Tevens zijn in het grondwater stoffen aangetroffen afkomstig van een zuidelijk gelegen voormalige chemische wasserij. Formeel dient ook een nader onderzoek te worden uitgevoerd naar het sterk verhoogd gehalte aan zink in het grondwater. 26

29 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg Van Alphenstraat In verband met een gebruiksverandering van het pand Van Alphenstraat (van bedrijf naar woning) is in juli 2006 door Partners in Milieutechniek een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt het volgende: - In totaal zijn er 4 grondboringen uitgevoerd waarvan 1 met een peilbuis. - De toplaag is sterk puinhoudend en tot 2,2 meter zijn puinresten in de bodem aangetroffen. - De toplaag van 0,0 0,5 meter (puinhoudend) bevat een matig verhoogd gehalte aan koper en licht verhoogde gehalten aan lood, zink, olie en PAK. Na uitsplitsing van de individuele grondmonsters blijkt dat de grond van boring 3 (onder het pand) een sterk verhoogd gehalte aan koper bevat. - Ter plaatse van de achtertuin is op een diepte van 1,7 tot 2,0 m m.v. een sterk verhoogd gehalte aan koper en licht verhoogde gehalten aan kwik, lood, zink, olie en PAK aangetoond. - De ondergrond van 1,5 tot 2,0 m m.v. bevat licht verhoogde gehalten aan koper en kwik - Het grondwater ter plaatse van de achtertuin bevat een licht verhoogd gehalte aan koper Er is geen asbestonderzoek uitgevoerd. Gezien de sterk verhoogde gehalten aan koper dient formeel een nader onderzoek te worden uitgevoerd. In verband met een aanvraag om een bouwvergunning heeft in december 2009 Partners in Milieutechniek B.V. een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van Van Alphenstraat Uit de resultaten van dit bodemonderzoek blijkt het volgende: - De grond is tot 1,1 á 2,0 licht verontreinigd met zware metalen en sterk verontreinigd met koper en licht tot matig verontreinigd met PAK. - Het grondwater bevat licht verhoogde gehalten aan zink en naftaleen. De bovengrond bevat sterk puinhoudende grond en is derhalve verdacht op asbest. De puinhoudende grond is niet op asbest onderzocht. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging aan koper in de bodem. Op 20 januari 2010 heeft Partners in Milieutechniek BV namens de eigenaar tbv een bouwvergunning een BUS-melding, tbv de formalisering van de sanering van een immobiele verontreiniging (nl. zware metalen in de grond) in de bestaande situatie, ingediend bij het bevoegd gezag Provincie Zuid-Holland. In de huidige situatie is de bodemverontreiniging namelijk gesaneerd door de reeds aanwezige verharding (beton inpandig en klinkers buiten) Op 5 februari 2010 heeft de provincie ingestemd met de BUS-melding inzake het saneren van de ernstige bodemverontreiniging. Op 22 november 2010 heeft de provincie ingestemd met het evaluatieverslag waarin staat vermeld dat de verontreiniging wordt geïsoleerd door middel van een isolatielaag en dat de verhardingslaag instant moet worden gehouden. Van Alphenstraat 39 In verband met de aankoop van het pand Van Alphenstraat 63 is op 31 augustus 1995 door adviesbureau TAUW een bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de achtertuin. Er zijn twee grondboringen uitgevoerd waarvan 1 boring is afgewerkt met een peilbuis. De bodem bevat licht verhoogde gehalten aan Cu, Hg, Pb, PAK-totaal en minerale olie en matig verhoogde gehalten aan Zn. In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan aromaten, tri en per aangetoond. Kon Wilheminalaan 547 In verband met de koop van de woning aan de Kon. Wilhelminalaan 547 is door de firma Moerdijk Bodemsanering (MBS) in januari 2010 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit dit bodemonderzoek is het volgende gebleken: 27

30 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg - De toplaag van 0 tot 0,5 m m.v. (achtertuin) bevat sterk verhoogde gehalten aan zink en PAK en licht verhoogde gehalten aan barium, cadmium, kwik en lood. - De ondergrond van 0,5 tot 1,0 m m.v. bevat sterk verhoogde gehalten aan zink, een matig verhoogd gehalte aan barium en licht verhoogde gehalten aan cadmium, cobalt, koper, kwik, lood, nikkel en PAK. - Het grondwater (achtertuin) bevat licht verhoogde gehalten aan barium, zink en xylenen. In februari 2010 heeft MBS een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd waarbij de individuele grondmonsters zijn onderzocht op gehalten aan zink en PAK. Uit de resultaten blijkt het volgende: - De bodem ter plaatse van 2 grondboringen bevat van 0,0 1,0 m m.v. sterk verhoogde gehalten aan zink en/of PAK. - De bodem ter plaatse van de voortuin (1 boring) van 0 0,5 m m.v. bevat een matig verhoogd gehalte aan zink. - De overige boringen geven aan dat er sprake is van licht tot matig verhoogde gehalten aan zink en PAK. Door het milieukundig adviesbureau wordt geconcludeerd dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging met een omvang van meer dan 25 m3 en wordt voorgesteld om de verontreinigde grond ter plaatse van de achtertuin te verwijderen. Door de gemeente wordt betwijfeld of er sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging aangezien de bodem slechts bij 2 grondboringen sterk is verontreinigd. Om een betere inschatting te maken dient een nader bodemonderzoek te worden uitgevoerd waarbij individuele grondmonsters van de trajecten 0-0,5, 0,5-1,0 en 1,0-1,5 wordt onderzocht. 2.9 Diverse bodemgegevens Het perceel bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied. Volgens kaartmateriaal van het Hoogheemraadschap heerst er infiltratie, dat wil zeggen dat er een neerwaartse grondwaterstroming aanwezig is. Er is hierbij geen rekening gehouden dat op diverse plaatsen binnen de gemeente de grondwaterstand d.m.v. bemaling kunstmatig laag wordt gehouden, met name in (oude) polders. Volgens de Bodem Kwaliteits Kaart (BKK) d.d van de gemeente Leidschendam-Voorburg bevindt de onderzoekslocatie zich in zone: 2 (bebouwing 1900 tot 1960) Voor deze zone geldt: dat de bovengrond licht tot sterk is verontreinigd met koper, lood, zink en PAK en dat de ondergrond licht is verontreinigd met PAK. Volgens de site is geen andere informatie aanwezig dan reeds in onderhavig rapport weergegeven. De bij de provincie geregistreerde locaties zijn op onderstaande kaart in het roze weergegeven. 28

31 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg 3.0 GEOLOGIE De bodemopbouw van de bovenste 5 meter (geologie) wordt (op basis van de digitale geologische kaart van TNO anno december 2008) in onderstaande tekening weergegeven. Legenda: kleur omschrijving oranje 9 Veen op klei (Hollandveen op Laag van Wormer waarvan top zandige afzettingen ondieper dan 5 m - NAP d. bruin 11 Hollandveen op Laag van Voorburg Uit milieukundige grondboringen uit 1987 kan de bodemopbouw globaal als volgt worden weergegeven: diepte m-mv omschrijving bijzonderheden 0,0-1,8 zand plaatselijk puin houdend 1,8-3 veen bruin 3,0-3,6 klei met veenresten 3,6-7,7 zand, matig-middel grof schelpengruis 7,7-9,0 zand matig fijn met kleilaagje 9,0-10,0 zand, matig grof met keilaagjes Plaatselijk is de kleilaag niet aanwezig en is het van 1,8 tot 4 meter veen. 29

32 Historisch onderzoek Binnenterrein aan de Van Alphenstraat Van Heurnstraat te Voorburg 4.0 GERAADPLEEGDE ARCHIEFSTUKKEN In dit hoofdstuk wordt in tabellen weergegeven welke archiefstukken zijn geraadpleegd in verband met de traceerbaarheid van de onderzoeksbronnen. Een en ander conform hoofdstuk van de NEN-5725 (januari 2009) Tabel 4: geraadpleegde gemeentelijke (civieltechnische) tekeningen tek. nr. jaar omschrijving scan 2 org. 3 S Vigerend BP-plan en situatie inzake art.19 RO procedure x x S86-xx 1986 situatie Van Heurnstraat inzake het voorbereidingsbesluit x x S Rehabilitatie Van Heurnstraat model 1 x S Rehabilisatie Van Heurnstraat, toekomstbeeld model 2 na realisatie x fase 1 S Rehabilisatie Van Heurnstraat, model 3 x S Rehabilisatie Van Heurnstraat x S Inpassing bouwplan Van Heurnstraat x S Rehabilisatie Van Heurnstaat, situatie na realisering fase 1-3 x S Rehabilisatie Van Heurnstraat na realisering fase 1 x A Herinrichten binnenterrein tussen Van Heurnstraat en Van Alphenstraat x P Binnenterrein Van Alphenstraat / Van Heurnstraat x Legenda: scan: geraadpleegde gescande tekening org.: geraadpleegde originele (meestal transparant of een calque) tekening Tabel 5: geraadpleegde archiefstukken inventaris dos. nr. 4 dienst/periode omschrijving HW-vergunningen Van Heurnstraat HW-vergunningen Van Heurnstraat 63-65, en 91 H 1/ HW-vergunning oprichting houtbewerking aan de Van Heurnstraat H 1/ HW-vergunning houtbewerking aan de Van Heurnstraat nvt Bouwvergunningen Van Heurnstraat scan: geraadpleegde gescande tekening 3 org.: geraadpleegde originele (meestal transparant of een calque) tekening 4 dos. nr.: nummer van de (gemeentelijke) archiefmap 30

Historie. Van Heurnstraat 5 te Voorburg

Historie. Van Heurnstraat 5 te Voorburg Historie Van Heurnstraat 5 te Voorburg Historisch onderzoek uitgevoerd door : O. Jauernig : Gem. Leidschendam-Voorburg, afd. STAD/RO Datum : september 2007 I N H O U D S O P G A V E 1.0 INLEIDING 1 1.1

Nadere informatie

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Vaartweg 123A te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT

SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT SAMENVATTING GEOLOGIE / BODEM - BODEMKWALITEIT Geologie Over het algemeen geldt dat de toplaag van 0,0 tot 0,5 m mv. zal bestaan uit opgebrachte zand/grond dat plaatselijk (licht) puinhoudend is. Ter plaatse

Nadere informatie

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Bodeminformatie Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven

Nadere informatie

Bodeminformatie. Albertus Perkstraat 109 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Albertus Perkstraat 109 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Albertus Perkstraat 109 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven

Nadere informatie

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Naarderstraat 55 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage:

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage: RAPPORT C11-091-H Historisch bodemonderzoek Driemanssteeweg achter nr. 60, Rotterdam (perceel C 3119). Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011 Opdrachtgever: HD Projectrealisatie B.V. T.a.v. de heer L. Buteijn

Nadere informatie

Historisch onderzoek Rijsenhout

Historisch onderzoek Rijsenhout Historisch onderzoek Rijsenhout Samenvatting In de (voormalige) tuinbouwgebieden bestaat algemeen de verdenking op het voorkomen van asbest. Op de adressen waar nog kassen aanwezig zijn is de kans op het

Nadere informatie

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel,

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel, Aan: Dekker grondstoffen BV de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Betreft: Notitie bodemkwaliteit Locatie: Waalbandijk te IJzendoorn Projectnummer: 123561.02 Ons kenmerk: JEGI\123561.02 Behandeld

Nadere informatie

Vooronderzoek bodem. Natuurbrug Laarderhoogt en locatie Blokker. Definitief. Provincie Noord-Holland Postbus 205 2050 AE Overveen

Vooronderzoek bodem. Natuurbrug Laarderhoogt en locatie Blokker. Definitief. Provincie Noord-Holland Postbus 205 2050 AE Overveen Vooronderzoek bodem Natuurbrug Laarderhoogt en locatie Blokker Definitief Provincie Noord-Holland Postbus 205 2050 AE Overveen Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 8 oktober 2009 313832, revisie D1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Historisch onderzoek Fazantlaan 4 te Ermelo

Historisch onderzoek Fazantlaan 4 te Ermelo Notitie Contactpersoon Dennis van den Berge Datum 23 april 2014 Kenmerk N030-1222119DSB-bdv-V01-NL 1 Inleiding In opdracht van gemeente Ermelo heeft Tauw een historisch onderzoek uitgevoerd op de locatie

Nadere informatie

Historisch onderzoek Hoofddorp Noord. Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan

Historisch onderzoek Hoofddorp Noord. Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan Historisch onderzoek Hoofddorp Noord Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan Cluster Beheer en Onderhoud Team Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer Oktober 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1: Inleiding...

Nadere informatie

Bodeminformatie. Vreijenpolderstraat 4 te Oostdijk. Legenda. Overzicht aanwezige ondergrondse tanks. Onderzoeken

Bodeminformatie. Vreijenpolderstraat 4 te Oostdijk. Legenda. Overzicht aanwezige ondergrondse tanks. Onderzoeken Vreijenpolderstraat 4 te Oostdijk Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 25-meter straal Perceelgrenzen Locaties Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Historisch Bodembestand (HBB) Overzicht

Nadere informatie

BODEMSCAN ONDERZOEK PROJECTGEBIED PEPPELWEG TE ROTTERDAM

BODEMSCAN ONDERZOEK PROJECTGEBIED PEPPELWEG TE ROTTERDAM BODEMSCAN ONDERZOEK PROJECTGEBIED PEPPELWEG TE ROTTERDAM Bron: Bing.nl Opdrachtgever: Plaats: CLETON & COM Vastgoed- en ruimtelijke ontwikkeling Rotterdam Adviesbureau: VanderHelm Milieubeheer B.V. Plaats:

Nadere informatie

Oranjelaan 7 te Hilversum. Bodeminformatie. Legenda Geselecteerde locatie

Oranjelaan 7 te Hilversum. Bodeminformatie. Legenda Geselecteerde locatie Oranjelaan 7 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter contour Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Percelen (c) 2010 Gemeente Hilversum - Pagina 1 van 7-13-12-2012

Nadere informatie

Oranje Nassaustraat 4-6 (voormalig Haveman en voormalig Drabbe)

Oranje Nassaustraat 4-6 (voormalig Haveman en voormalig Drabbe) Oranje Nassaustraat 4-6 (voormalig Haveman en voormalig Drabbe) Beantwoording vragen over bodemverontreiniging 3 juli 2013 vragen aangeleverd door Mw. De Boer, voor de info-avond Wat houd de grondsanering

Nadere informatie

Morinnesteeg!12!! Haarlem!

Morinnesteeg!12!! Haarlem! Morinnesteeg12 Haarlem Vraagprijs 398.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitMODERNEenin2005LUXEverbouwdewoonhuisstaatineenRUSTIG,bijnadorpsaandoendstraatje,

Nadere informatie

Bijlage 3. Bodemonderzoek

Bijlage 3. Bodemonderzoek Bijlage 3 Bodemonderzoek Notitie Contactpersoon Hette David Verhave Datum 26 november 2012 Kenmerk N001-4821748HVR-ege-V03-NL Inventarisatie bodemonderzoek Oostland Lansingerland In het kader van de m.e.r.

Nadere informatie

Oranjekade!7!! Haarlem!

Oranjekade!7!! Haarlem! Oranjekade7 Haarlem Vraagprijs 600.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Oranjekade7 tehaarlem DitROYALEenKLASSIEKEOBJECTligtopeenUITSTEKENDELOCATIEmetVRIJUITZICHToverdeLeidsevaart

Nadere informatie

Cluster Beheer en Onderhoud Team BBG September 2008. Historisch onderzoek plangebied Schiphol

Cluster Beheer en Onderhoud Team BBG September 2008. Historisch onderzoek plangebied Schiphol Cluster Beheer en Onderhoud Team BBG September 2008 Historisch onderzoek plangebied Schiphol Inhoudsopgave Fout! Geen indexgegevens gevonden. HOOFDSTUK 1: Inleiding... 1 HOOFDSTUK 2: Historie... 1 2.1.

Nadere informatie

Wilhelminapark!23!! Haarlem!

Wilhelminapark!23!! Haarlem! Wilhelminapark23 Haarlem Vraagprijs 1.195.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Wilhelminapark23FHaarlem DezeKARAKTERISTIEKEVRIJSTAANDEVILLA(ca.1900)staatindestijlvolleengeliefdeKoninginnebuurten

Nadere informatie

Historie Nicolaas Beetslaan eo. te Voorburg

Historie Nicolaas Beetslaan eo. te Voorburg Historie Nicolaas Beetslaan eo. te Voorburg Nicolaas Beetslaan Topografische kaart uit 2007 Historisch onderzoek uitgevoerd door : M. van Rijn : Gem. Leidschendam-Voorburg, afd. RO Datum : februari 2010

Nadere informatie

Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN. Geachte heer Looye,

Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN. Geachte heer Looye, Dienst Water en Milieu Aan: Janssen de Jong Vastgoed B.V. T.a.v. de heer J.A.R. Looye Postbus 86 2410 AB BODEGRAVEN Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Generaal!Bothastraat!40!! Haarlem!

Generaal!Bothastraat!40!! Haarlem! GeneraalBothastraat40 Haarlem Vraagprijs 225.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitCHARMANTEenGEMODERNISEERDEWOONHUISmetaanbouwenDIEPEZONNIGETUINophet

Nadere informatie

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv De Ruiter Boringen en Bemalingen bv Haarlemmerstraatweg 79, 1165 MK Halfweg / Postbus 14, 1160 AA Zwanenburg Telefoon (020) 407 21 00 / Fax (020) 407 21 14 Postbank 657035 / ABN AMRO bank Zwanenburg 47.24.51.839

Nadere informatie

Van!Oldenbarneveltlaan!3!! Haarlem!

Van!Oldenbarneveltlaan!3!! Haarlem! VanOldenbarneveltlaan3 Haarlem Vraagprijs 795.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeHALFVRIJSTAANDEVILLAmetfraaiestijlelementenenzeerveeloogvoordetailstaatopeenvande

Nadere informatie

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper) Charta779Vaart141 Haarlem Vraagprijs 159.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitLICHTEenROYAAL49KAMERappartement(94m2ligtaandegunstigezijdevanderustige

Nadere informatie

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk

: M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK AAN DE OLIVIERSWEG ACHTER 9A TE OISTERWIJK Opdrachtgever : M. Scheffers en mevr. G.P.M. Scheffers - de Jong Oliviersweg achter 9A 5061 PL Oisterwijk Adviesbureau

Nadere informatie

Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper) Jacobijnestraat38 Haarlem Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper) GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitMODERNEenheerlijkLICHTE3IKAMERAPPARTEMENTmetZONNIGTERRASophetZUIDENligtopde

Nadere informatie

Vraagprijs) )235.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )235.000,=)kosten)koper) Bilderdijkstraat21zw Haarlem Vraagprijs 235.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeSFEERVOLLEBENEDENWONINGmetZONNIGEACHTERTUINenACHTEROMligtaanderandvanhet

Nadere informatie

Historie. Arentsburghlaan (volkstuincomplex) te Voorburg

Historie. Arentsburghlaan (volkstuincomplex) te Voorburg Historie Arentsburghlaan (volkstuincomplex) te Voorburg Historisch onderzoek uitgevoerd door : M. van Rijn : Gem. Leidschendam-Voorburg, afd. RO Datum : maart 2015 I N H O U D S O P G A V E 1.0 INLEIDING

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN DE SIR WINSTON CHURCHILLAAN TE RIJSWIJK

HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN DE SIR WINSTON CHURCHILLAAN TE RIJSWIJK HISTORISCH BODEMONDERZOEK AAN DE SIR WINSTON CHURCHILLAAN CHURCHIL 277 EN 279 TE RIJSWIJK Bron: Google.nl Opdrachtgever: Gemeente Rijswijk Ri Afdeling grondzaken T.a.v. L. de Vleeschhouwer Postbus 5305

Nadere informatie

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong,

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong, 1 Afdeling Handhaving Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Projectnummer: D02111.000015.0200. Opgesteld door: Maurice Meuwissen. Ons kenmerk: 078350594:B. Kopieën aan:

Projectnummer: D02111.000015.0200. Opgesteld door: Maurice Meuwissen. Ons kenmerk: 078350594:B. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Piet Mondriaanlaan 26 Postbus 220 3800 AE Amersfoort Tel 033 4771 000 Fax 033 4772 000 www.arcadis.nl Onderwerp: Diemen, Odg. Ouddiemerlaan_Bureaustudie Milieukundig bodem en

Nadere informatie

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) VanEgmondstraat38rood Haarlem Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeROYALEBOVENWONINGmetBALKONénTERRASligtineengezelligestraatindegeliefde

Nadere informatie

provincie:: Utrecht VERZO N D EN 0 1 APR 2003 Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn

provincie:: Utrecht VERZO N D EN 0 1 APR 2003 Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn provincie:: Utrecht Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn Tel. 030-2589111

Nadere informatie

Nieuwe!Gracht!34!+36+38!! Haarlem!

Nieuwe!Gracht!34!+36+38!! Haarlem! NieuweGracht34+36+38 Haarlem Vraagprijs 950.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl NieuweGracht34+36+389Haarlem BentuklaarvooreenPRACHTIGEUITDAGING?DitMONUMENTALEGRACHTENPANDmetachterliggende

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Winkelcentrum De Vlieger te Zoetermeer projectnummer 10.10.3079.2243 schaal n.v.t datum november-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN Algemeen 1. Gegevens locatie Locatienaam 2. Melding betreft Nader onderzoek (art. 29 in samenhang met art. 37) Saneringsplan (art. 28/39) Deelsaneringsplan

Nadere informatie

1 Inleiding 2. 3 Conclusie vooronderzoek 10. Bijlagen

1 Inleiding 2. 3 Conclusie vooronderzoek 10. Bijlagen projectnr. 262246 september 2013, revisie 00 AM, Bouwfonds Ontwikkeling en Lekstede Wonen Historisch onderzoek Hoef en Haag Vianen Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2 Vooronderzoek 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Terreinbeschrijving

Nadere informatie

Fugro GeoServices B.V. Hydrologie. BK Bodem bv T.a.v. de heer E. van der Most Koraalrood 131 2718 SB ZOETERMEER : 1112-0132-000.

Fugro GeoServices B.V. Hydrologie. BK Bodem bv T.a.v. de heer E. van der Most Koraalrood 131 2718 SB ZOETERMEER : 1112-0132-000. Fugro GeoServices B.V. Hydrologie Veurse Achterweg 10 Postbus 63 2260 AB Leidschendam tel.: 070-3111333 BK Bodem bv T.a.v. de heer E. van der Most Koraalrood 131 2718 SB ZOETERMEER Onze ref : 1112-0132-000.B01/VL/HGW

Nadere informatie

Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Verkennend bodem- en asbestonderzoek Verkennend bodem- en asbestonderzoek Sportterrein en woningbouwlocaties Klarenbeek Definitief D&D Projecten BV Klarenbeekseweg 92 7381 BG KLARENBEEK Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 7 augustus 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM

MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Briefrapport betreffende MONITORING GRONDWATERSTANDEN 3E OOSTERPARKSTRAAT EN VROLIKSTRAAT TE AMSTERDAM Opdrachtnummer: 1109-0036-001 Veurse Achterweg 10, Postbus 63, 2260 AB, Leidschendam, Tel: 070-3111333.,

Nadere informatie

VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EUROPAPLEIN TE LEERDAM. Zaaknummer OZHZ: 0115918

VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EUROPAPLEIN TE LEERDAM. Zaaknummer OZHZ: 0115918 PROJECT 2418 VERKENNEND EN NADER BODEMONDERZOEK EUROPAPLEIN TE LEERDAM Zaaknummer OZHZ: 115918 Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 3471 GZ Kamerik t 348 4213 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat 69 174

Nadere informatie

Gegevens aanvraag Datum aanvraag 29 jan 2015 Datum rapportage 29 jan 2015

Gegevens aanvraag Datum aanvraag 29 jan 2015 Datum rapportage 29 jan 2015 Omgevingsrapportage Kleine Houtstraat 73 te HAARLEM Gegevens aanvraag Datum aanvraag 29 jan 2015 Datum rapportage 29 jan 2015 1/16 Inleiding Voor u ligt een rapportage van de gemeente Haarlem over de milieuhygiënische

Nadere informatie

Wijk Essesteijn. 1 Volkstuinen. Schipholboog. 2 Elzendreef vijver. 3 Voormalige vuilstort 2

Wijk Essesteijn. 1 Volkstuinen. Schipholboog. 2 Elzendreef vijver. 3 Voormalige vuilstort 2 Wijk Essesteijn De gemeente heeft milieu hoog in het vaandel staan en neemt passende maat regelen als dat nodig blijkt. Daarom hebben er in de loop van de jaren diverse onderzoeken plaatsgevonden. Uit

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 21 februari 2014 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2013-017626 Locatie

Nadere informatie

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs CroonenBuro5 Postbus 40 4900 AA Oosterhout Beneluxweg 125 Postbus 40 4900 AA Oosterhout T 0162-487000 F 0162-451141 www.anteagroup.nl datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp

Nadere informatie

2001, 2002. RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te Veghel (Plan Dorsveld) PROJECTNUMMER: B11.4637. OPDRACHTGEVER: V.O.F.

2001, 2002. RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te Veghel (Plan Dorsveld) PROJECTNUMMER: B11.4637. OPDRACHTGEVER: V.O.F. VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. Van Voordenpark 16 5301 KP Zaltbommel TEL: 0418-572060 FAX: 0418-515722 www.verhoevenmilieu.nl info@verhoevenmilieu.nl RAPPORT: Verkennend bodemonderzoek Dorshout (ong.) te

Nadere informatie

Gijsbrecht!van!Aemstelstraat!221!! Haarlem!

Gijsbrecht!van!Aemstelstraat!221!! Haarlem! GijsbrechtvanAemstelstraat221 Haarlem Vraagprijs 185.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl IdealeSTARTERSWONING,gelegenineenrustigebuurtinhetpopulaireVONDELKWARTIER.Dewoning

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

ACTUALISEREND BODEMONDERZOEK PEULENSTRAAT-ZUID 47-53 TE HARDINXVELD-GIESSENDAM MAART 2013

ACTUALISEREND BODEMONDERZOEK PEULENSTRAAT-ZUID 47-53 TE HARDINXVELD-GIESSENDAM MAART 2013 ACTUALISEREND BODEMONDERZOEK PEULENSTRAAT-ZUID 47-53 TE HARDINXVELD-GIESSENDAM MAART 2013 OPDRACHTGEVER: De Jong Beheer BV Dok 11 3371 EX Hardinxveld-Giessendam Contactpersoon: de heer P. de Jong ADVIESBUREAU:

Nadere informatie

ADDENDUM Verkennend bodemonderzoek Kanaalweg (ong.) Griendtsveen AM11219-3

ADDENDUM Verkennend bodemonderzoek Kanaalweg (ong.) Griendtsveen AM11219-3 ADDENDUM Verkennend bodemonderzoek Kanaalweg (ong.) Griendtsveen AM11219-3 Opdrachtgever BRO Industriestraat 94 5931 PK TEGELEN Projectnummer Aeres Milieu projectnummer AM11219-3 Status rapport Definitief

Nadere informatie

Vraagprijs) )1.495.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )1.495.000,=)kosten)koper) CoenCuserhof39 Haarlem Vraagprijs 1.495.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl ZEERUNIEK,ROYAALenKARAKTERISTIEK,datzijndekernwoordenvanditRIJKSMONUMENT.Deze

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht

Nader bodemonderzoek. Amazonedreef 110 te Utrecht Nader bodemonderzoek Amazonedreef 110 te Utrecht 18 juni 2009 Kenmerk R002-4641958MLY-agv-V01-NL Verantwoording Titel Amazonedreef 110 te Utrecht Opdrachtgever Witkamp Projectontwikkeling B.V. Projectleider

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Saneringsplan. Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE. Geachte heer / mevrouw,

1 Inleiding. 2 Saneringsplan. Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE. Geachte heer / mevrouw, 1 Afdeling Handhaving Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties Bodemrapportage Dynamisch Rapport - 27-08-2014 Legenda Geselecteerd gebied 25-meter buffer Bodemonderzoeken Historisch Bodembestand (HBB) Bodemlocaties Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) Middelpunt:

Nadere informatie

FOTO S ONDERZOEKSLOCATIE

FOTO S ONDERZOEKSLOCATIE FOTO S ONDERZOEKSLOCATIE Projectnummer 150161 foto s onderzoekslocatie INHOUDSOPGAVE FOTO S ONDERZOEKSLOCATIE 1 INLEIDING...1 1.1 Inleiding...1 1.2 Doel...1 1.3 Uitgangspunten vooronderzoek...1 2 VOORONDERZOEK...2

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725

Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725 Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725 Locatie Erica te Oirschot Definitief Gemeente Oirschot Postbus 11 5688 ZG OIRSCHOT Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 21 juni 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Informatie over bodemgesteldheid

Informatie over bodemgesteldheid gemeente Zaanstad Klantcontact Vergunningen DLA Piper Nederland N.V. T.H.R. Holslag-Broek Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam 1070 AG Amsterdam Telefoon 14 075 antwoord@zaanstad.nl

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

Milieuhygiënische situatie Business Garden Hoofddorp

Milieuhygiënische situatie Business Garden Hoofddorp Milieuhygiënische situatie Business Garden Hoofddorp Datum: 23 juli 2010 Betreft: Stand van zaken milieuhygiënische situatie Business Garden (Hoek-West) te Hoofddorp Kenmerk: AC45X, NOT20100719 Bestemd

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK. conform de NEN-5725:2009 voor de locatie gelegen in het LANDGOED DE UTRECHT TE ESBEEK

HISTORISCH ONDERZOEK. conform de NEN-5725:2009 voor de locatie gelegen in het LANDGOED DE UTRECHT TE ESBEEK HISTORISCH ONDERZOEK conform de NEN-5725:2009 voor de locatie gelegen in het LANDGOED DE UTRECHT TE ESBEEK 22-10-2012 Colofon Rapport: Historisch onderzoek voor Landgoed de Utrecht te Esbeek Rapportnummer:

Nadere informatie

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies-

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Verontreinigingssituatie. Aan: De heer G.A.T.M. Groenewoud Postbus 2099 5260 CB Vught. Geachte heer Groenewoud,

1 Inleiding. 2 Verontreinigingssituatie. Aan: De heer G.A.T.M. Groenewoud Postbus 2099 5260 CB Vught. Geachte heer Groenewoud, Dienst Water en Milieu Aan: De heer G.A.T.M. Groenewoud Postbus 2099 5260 CB Vught Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583042 http://www.provincie-utrecht.nl Datum

Nadere informatie

Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag

Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag (ONTWERP)BESCHIKKING Globiscode Aanvrager Onderwerp Datum Kenmerk DR010900125 ISC Beheer BV Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Spoorsingel 52-54

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Spoorsingel 52-54 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Spoorsingel 52-54 20-11-2006 Afbeelding 1: Ligging in de stad 1. Inleiding Aan de Spoorsingel 52-54 is reinigingsmiddelengroothandel Q.J. van Zon BV gevestigd. In het kader van

Nadere informatie

RAPPORT betreffende een historisch onderzoek conform NEN 5725 Centrumontwikkeling Woudrichem te Giessen- Rijswijk

RAPPORT betreffende een historisch onderzoek conform NEN 5725 Centrumontwikkeling Woudrichem te Giessen- Rijswijk RAPPORT betreffende een historisch onderzoek conform NEN 5725 Centrumontwikkeling Woudrichem te Giessen- Rijswijk Datum : 30 september 2013 Kenmerk : 1304F333/DBI/rap1.1 Auteur : De heer D.D.C.A. Bijl

Nadere informatie

1 Inleiding en projectinformatie

1 Inleiding en projectinformatie Project: Groenhorst College te Velp Onderwerp: hemelwater infiltratieonderzoek Datum: 9 november 2011 Referentie: 25.515/61341/LH 1 Inleiding en projectinformatie Het Groenhorst College, gelegen aan de

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van de Gemeente Utrecht voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het tot stand brengen van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) baan

Nadere informatie

Vraagprijs) )315.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )315.000,=)kosten)koper) Schouwtjeslaan43zw Haarlem Vraagprijs 315.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl RUIM,SFEERVOLENDIRECTTEBETREKKEN!DatzijndekenmerkenvandezeKARAKTERISTIEKE

Nadere informatie

Bodemverontreiniging en grondwaterbeheerssysteem Chemours, Baanhoekweg Dordrecht.

Bodemverontreiniging en grondwaterbeheerssysteem Chemours, Baanhoekweg Dordrecht. Memo Dossier Zaaknummer 200433 Kenmerk D-16-1539473 Datum 17 maart 2016 Onderwerp Bodemverontreiniging en grondwaterbeheerssysteem Chemours, Baanhoekweg Dordrecht. Inleiding In deze memo wordt uitleg gegeven

Nadere informatie

Historie. Noordsingel 3 en Van Ruijsdaellaan (dierenweide Rusthout) te Leidschendam. foto december 2012

Historie. Noordsingel 3 en Van Ruijsdaellaan (dierenweide Rusthout) te Leidschendam. foto december 2012 Historie Noordsingel 3 en Van Ruijsdaellaan (dierenweide Rusthout) te Leidschendam foto december 2012 M. van Rijn Gemeente Leidschendam-Voorburg juni 2012, aangepast in december 2012 INHOUDSOPGAVE 1.0

Nadere informatie

Vooronderzoek bodem. 't Waver te Grootschermer. Definitief. Bouwcompagnie Postbus 85 1620 AB Hoorn. Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 15 februari 2010

Vooronderzoek bodem. 't Waver te Grootschermer. Definitief. Bouwcompagnie Postbus 85 1620 AB Hoorn. Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 15 februari 2010 Vooronderzoek bodem 't Waver te Grootschermer Definitief Bouwcompagnie Postbus 85 1620 AB Hoorn Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 15 februari 2010 Verantwoording Titel : Vooronderzoek bodem Subtitel : 't

Nadere informatie

stedenbouwkundige / landschappelijke ontwikkeling met een gesaneerde vuilstort VERKEER PLANKAART WENSBEELD structuurschets d.d.

stedenbouwkundige / landschappelijke ontwikkeling met een gesaneerde vuilstort VERKEER PLANKAART WENSBEELD structuurschets d.d. PLANKAART WENSBEELD diverse opties auto entrees fiets- en wandelnetwerk informele landelijke wegen (karrespoor van asfalt) eenvoudige smalle fietspaden (zoals parallel aan Zuidereinde) - nb omwille van

Nadere informatie

Muntstraat!1!! Haarlem!

Muntstraat!1!! Haarlem! Muntstraat1 Haarlem Vraagprijs 200.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeGOEDONDERHOUDENenheerlijkLICHTEHOEKWONING(1991)metachter9enzijtuinvoorzienvan

Nadere informatie

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 25 oktober 2011 Kenmerk N001-4817394TER-mfv-V01-NL Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 1 Inleiding Autobedrijf Van den

Nadere informatie

Kopieën aan: DIVISIE MILIEU & RUIMTE

Kopieën aan: DIVISIE MILIEU & RUIMTE MEMO Onderwerp: Historisch Onderzoek Tusken de Marren Assen, Projectnummer: 1 september 2010 B01033.055932 Van: Tycho Derks Afdeling: ReGister Opgesteld door: Tycho Derks Ons kenmerk: ARCADIS NEDERLAND

Nadere informatie

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1.

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1. Notitie Datum: 17 juni 2015 Betreft: Afkoppelen nieuwbouw Handelstraat, Apeldoorn Kenmerk: BP30, NOT20150617 Bestemd voor: Bun Projectontwikkeling BV Ter attentie van: de heer J. Spriensma Opgesteld door:

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G946, 930, 931, 996 (-Y1) EN 717 (-Y2) TE MIDDENBEEMSTER

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G946, 930, 931, 996 (-Y1) EN 717 (-Y2) TE MIDDENBEEMSTER PROJECT 3Y VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G94, 93, 93, 99 (Y) EN 77 (Y2) TE MIDDENBEEMSTER Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 347 GZ Kamerik t 348 423 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat

Nadere informatie

Logistiek Park Moerdijk

Logistiek Park Moerdijk Logistiek Park Moerdijk Opname betreft raming sloopkosten woningen en bedrijven Definitief Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant, mede namens Gemeente Moerdijk en Het Rijk Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

Bodemrapportage. Pascallaan 15 Lelystad. HBB-locaties

Bodemrapportage. Pascallaan 15 Lelystad. HBB-locaties Bodemrapportage Pascallaan 15 Lelystad WBB-locaties Geselecteerd gebied HBB-locaties Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) middelpunt: X 162746 Y 498700 buffer: 250 meter Datum rapportage: 27-03-2015

Nadere informatie

Soestdijkstraat!58!! Haarlem!

Soestdijkstraat!58!! Haarlem! Soestdijkstraat58 Haarlem Vraagprijs 339.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeGOEDONDERHOUDENEENGEZINSWONING(1988)metACHTERTUINligtineenrustigestraatinhet

Nadere informatie

Onderwerp van de aanvraag Op 10 april 2008 ontvingen wij een evaluatierapport met het verzoek om hiermee in te stemmen.

Onderwerp van de aanvraag Op 10 april 2008 ontvingen wij een evaluatierapport met het verzoek om hiermee in te stemmen. DCMR Milieudienst Rijnmond Contact Mw M. Alakhramsing T 010-2468 662 F 010-2468 283 mascha.alakhramsing@dcmr.nl hm. provincie H 0 L L A N D ZUID GEDEPUTEERDE STATEN BESCHIKKING Postadres DCMR Milieudienst

Nadere informatie

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp Opdrachtgever : Bart Boon Barneveld BV Adres : Barnseweg 124 Postcode, plaats : 3771 RP Barneveld Contactpersoon : Dhr. H. van Grootheest Telefoonnummer

Nadere informatie

Onderbouwing ten behoeve van vervanging woning Hofgeesterweg 8 te Velserbroek

Onderbouwing ten behoeve van vervanging woning Hofgeesterweg 8 te Velserbroek Onderbouwing ten behoeve van vervanging woning Hofgeesterweg 8 te Velserbroek Omschrijving van het project Het voorgenomen initiatief is gelegen aan de Hofgeesterweg 8 te Velserbroek. In de huidige situatie

Nadere informatie

N. Looman. Geautoriseerd: H. Broekhuijsen

N. Looman. Geautoriseerd: H. Broekhuijsen Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Plan van aanpak bodemsanering Schoolbosweg 14 te Heino Opdrachtgever : Rombou

Nadere informatie

BESCHIKKING. Bodemsanering; locatie: Willemskade 27, gemeente Hoogeveen, beschikking instemming met het evaluatieverslag en nazorgplan

BESCHIKKING. Bodemsanering; locatie: Willemskade 27, gemeente Hoogeveen, beschikking instemming met het evaluatieverslag en nazorgplan BESCHIKKING Globiscode DR 011800167 Aanvrager Onderwerp J.M. Deurwaarder Projectontwikkeling BV Bodemsanering; locatie: Willemskade 27, gemeente Hoogeveen, beschikking instemming met het evaluatieverslag

Nadere informatie

Beheer en Onderhoud / Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer

Beheer en Onderhoud / Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer DLA Piper Nederland N.V. T.a.v. M.J.A. Laenen Amstelveenseweg 638 1081 JJ Amsterdam Cluster / Team Doorkiesnummer aanvraag Bijlage(n) Uw kenmerk Onderwerp Beheer en Onderhoud / Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer

Nadere informatie

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren

Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Aanvullend onderzoek demping Zahnstraat 19 te Angeren Opdrachtgever: De heer A. Schuring Projectcode: CIW00310 Project: Demping Zahnstraat 19 Angeren Datum: maandag 20 september 2010 Status: Definitief

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 BUS-melding. Aan: Altena T.a.v. de heer H. Altena Insingerstraat 76 3766 MC Soest. Geachte heer Altena,

1 Inleiding. 2 BUS-melding. Aan: Altena T.a.v. de heer H. Altena Insingerstraat 76 3766 MC Soest. Geachte heer Altena, 1 Afdeling Handhaving Aan: Altena T.a.v. de heer H. Altena Insingerstraat 76 3766 MC Soest Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

BODEMVERONTREINIGING Tot én met de bodem uitgezocht...

BODEMVERONTREINIGING Tot én met de bodem uitgezocht... BODEMVERONTREINIGING Tot én met de bodem uitgezocht... Technische toelichting 9 september 2014 ...dat vraagt om een toelichting... Sanering Lekkerkerk (1980) INHOUD Algemeen (Nederland): > Historie bodembeleid

Nadere informatie

Bijdorplaan!159!! Haarlem!

Bijdorplaan!159!! Haarlem! Bijdorplaan159 Haarlem Vraagprijs 275.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Bijdorplaan159/Haarlem OpeenHEERLIJKEPLEK,rustigengroen,zijnineenvoormaligarchitectenbureau3EIGENTIJDSE

Nadere informatie

Boogstraat!6!! Haarlem!

Boogstraat!6!! Haarlem! Boogstraat6 Haarlem Vraagprijs 169.500,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezegezelligeTUSSENWONINGmetzonnigeACHTERTUINénTERRASligtineenrustige,kindvriendelijke

Nadere informatie

Bodemrapportage. Lisdoddeweg 36 LELYSTAD. HBB-locaties

Bodemrapportage. Lisdoddeweg 36 LELYSTAD. HBB-locaties Bodemrapportage Lisdoddeweg 36 LELYSTAD WBB-locaties Geselecteerd gebied HBB-locaties Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) middelpunt: X 168521 Y 500544 buffer: 250 meter Datum rapportage: 20-03-2013

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Dordrecht, 10 september 2012 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Op het perceel aan de Rijksstraatweg

Nadere informatie

Rapport. Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A te Oosterhout. Auteur(s) Opdrachtgever. ing. D. Brunke

Rapport. Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A te Oosterhout. Auteur(s) Opdrachtgever. ing. D. Brunke Rapport Verkennend bodemonderzoek St. Josephstraat plangebied A te Oosterhout projectnr. 218739-A revisie juni 21 Auteur(s) ing. D. Brunke Opdrachtgever Gemeente Oosterhout Postbus 115 49 GB Oosterhout

Nadere informatie