BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie -"

Transcriptie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie -

12 Omgevingskaart Klantreferentie: bo14347 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object SOEST G 9311 Nieuweweg 6A, SOEST CC-BY Kadaster.

13 BIJLAGE 2 - Boorlocaties -

14

15 BIJLAGE 3 - Boorprofielen -

16 Legenda (conform NEN 514) grind klei geur Grind, siltig Klei, zwak siltig geen geur zwakke geur Grind, zwak zandig Klei, matig siltig matige geur sterke geur Grind, matig zandig Klei, sterk siltig uiterste geur Grind, sterk zandig Klei, uiterst siltig olie geen olie-water reactie zwakke olie-water reactie Grind, uiterst zandig Klei, zwak zandig matige olie-water reactie sterke olie-water reactie Klei, matig zandig uiterste olie-water reactie zand Klei, sterk zandig p.i.d.-waarde Zand, kleiïg > >1 Zand, zwak siltig Zand, matig siltig leem Leem, zwak zandig >1 >1 >1 >1 Zand, sterk siltig Leem, sterk zandig monsters Zand, uiterst siltig geroerd monster overige toevoegingen ongeroerd monster veen Veen, mineraalarm zwak humeus matig humeus volumering overig bijzonder bestanddeel Veen, zwak kleiïg sterk humeus Gemiddeld hoogste grondwaterstand grondwaterstand Veen, sterk kleiïg zwak grindig Gemiddeld laagste grondwaterstand slib Veen, zwak zandig matig grindig water Veen, sterk zandig sterk grindig peilbuis blinde buis casing hoogste grondwaterstand gemiddelde grondwaterstand laagste grondwaterstand bentoniet afdichting filter

17 BO14347 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 11 Datum: Boring: 12 Datum: bosgrond Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sporen plastic, bruin, Edelmanboor 1 bosgrond Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen puin, bruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, wit, Edelmanboor Boring: 13 Boring: 14 Datum: Datum: bosgrond Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, beige, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, Edelmanboor bosgrond Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sporen puin, bruin, Edelmanboor Boring: 15 Boring: 16 Datum: Datum: gras Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, Edelmanboor 1 bosgrond Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, beigebruin, Edelmanboor Boring: 18 Boring: 19 Datum: Datum: bosgrond Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, Edelmanboor 1 bosgrond Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, Edelmanboor Boring: 11 Boring: 111 Datum: Datum: bosgrond Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sporen puin, bruin, Edelmanboor 1 4 bosgrond Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sporen puin, bruin, Edelmanboor Soest, Nieuweweg by 6a

18 BO14347 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 112 Datum: Boring: 113 Datum: bosgrond Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sporen puin, bruin, Edelmanboor 1 bosgrond Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, bruinbeige, Edelmanboor Boring: 17 Datum: bosgrond Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, bruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, beige, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, bruinbeige, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, beige, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, donkerbruin, Edelmanboor 3 7 Zand, matig fijn, zwak siltig, bruinbeige, Edelmanboor Soest, Nieuweweg by 6a

19 BIJLAGE 4 - Toetsing -

20 Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster BG1 BG2 OG Certificaatcode Boring(en) 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 14, 11, 111, , 17, 17, 113, Traject (m -mv), -,5, -,5,5-2, Humus % ds 3,3 6,4 2, Lutum % ds 4,3 2, 2, Datum van toetsing Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index METALEN Barium mg/kg ds <2 <42 (6) (6) <2 <54 (6) Cadmium mg/kg ds <,2 <,2 -,3,31,44 -,1 <,2 <,2 -,3 Kobalt mg/kg ds <3 <6 -,5 <3 <7 -,5 <3 <7 -,5 Koper mg/kg ds 5,1 9,4 -, ,1 <5 <7 -,22 Kwik mg/kg ds,52,71 -,92,128 - <,5 <,5 - Molybdeen mg/kg ds <1,5 <1,1 - <1,5 <1,1 - <1,5 <1,1 - Nikkel mg/kg ds <4 <7 -, ,26 <4 <8 -,42 Lood mg/kg ds , ,8 <1 <11 -,8 Zink mg/kg ds , ,1 <2 <33 -,18 PAK Naftaleen mg/kg ds <,5 <,4 <,5 <,4 <,5 <,4 Anthraceen mg/kg ds <,5 <,4,29,29 <,5 <,4 Fenanthreen mg/kg ds <,5 <,4,58,58 <,5 <,4 Fluorantheen mg/kg ds,96,96 1,3 1,3 <,5 <,4 Chryseen mg/kg ds,71,71,7,7 <,5 <,4 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds,54,54,6,6 <,5 <,4 Benzo(a)pyreen mg/kg ds <,5 <,4,47,47 <,5 <,4 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <,5 <,4,33,33 <,5 <,4 Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds,54,54,53,53 <,5 <,4 Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <,5 <,4,46,46 <,5 <,4 PAK 1 VROM mg/kg ds,48,49 -,3 5,3 5,3,1 <,35 <,35 -,3 GECHLOREERDE KWS PCB 28 mg/kg ds <,1 <,2 <,1 <,1 <,1 <,4 PCB 52 mg/kg ds <,1 <,2 <,1 <,1 <,1 <,4 PCB 11 mg/kg ds <,1 <,2 <,1 <,1 <,1 <,4 PCB 118 mg/kg ds <,1 <,2 <,1 <,1 <,1 <,4 PCB 138 mg/kg ds <,1 <,2,29,45 <,1 <,4 PCB 153 mg/kg ds <,1 <,2,27,42 <,1 <,4 PCB 18 mg/kg ds <,1 <,2,24,38 <,1 <,4 PCB's (7) (som,.7 factor) mg/kg ds <,49 <,15 -,1,11,17 - <,49 <,25,1 OVERIG Droge stof % m/m 87,9 87,9 (6) (6) 9 9 (6) Gloeirest %(m/m)ds 96,4 93,6 MINERALE OLIE Minerale olie mg/kg ds <35 <74 -,2 <35 <38 -,3 <35 <123 -,1 Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 11 (6) <5 5 (6) <5 18 (6) Minerale olie C1 - C12 mg/kg ds <3 6 (6) <3 3 (6) <3 11 (6) Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds <5 11 (6) <5 5 (6) <5 18 (6) Minerale olie C21 - C3 mg/kg ds <11 23 (6) (6) <11 39 (6) Minerale olie C3 - C35 mg/kg ds <5 11 (6) 9,4 14,7 (6) <5 18 (6) Minerale olie C35 - C4 mg/kg ds <6 13 (6) <6 7 (6) <6 21 (6) < : kleiner dan de detectielimiet 8,88 : <= Achtergrondwaarde 8,88 : <= Interventiewaarde 8,88 : > Interventiewaarde 6 : Heeft geen normwaarde GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde Index : (GSSD - AW) / (I - AW) - Getoetst via de BoToVa service, versie Projectcode: BO14347

21 Tabel 2: Normwaarden grond conform de Wet Bodembescherming AW WO IND I METALEN Cadmium mg/kg ds,6 1,2 4,3 13 Kobalt mg/kg ds Koper mg/kg ds Kwik mg/kg ds,15,83 4,8 36 Molybdeen mg/kg ds 1, Nikkel mg/kg ds Lood mg/kg ds Zink mg/kg ds PAK PAK 1 VROM mg/kg ds 1,5 6,8 4 4 GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN PCB's mg/kg ds,2,4,5 1 OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie mg/kg ds Projectcode: BO14347

22 Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Watermonster Datum Filterdiepte (m -mv) 3, - 4, Datum van toetsing Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde Meetw GSSD Index METALEN Barium µg/l 86 86,6 Cadmium µg/l <,2 <,1 -,5 Kobalt µg/l 4,8 4,8 -,19 Koper µg/l <2 <1 -,23 Kwik µg/l <,5 <,4 -,4 Molybdeen µg/l 2,3 2,3 -,1 Nikkel µg/l Lood µg/l <2 <1 -,23 Zink µg/l ,7 AROMATISCHE VERBINDINGEN Naftaleen µg/l <,2 <,1 Benzeen µg/l <,2 <,1 - Tolueen µg/l <,2 <,1 -,1 Ethylbenzeen µg/l <,2 <,1 -,3 Xylenen µg/l <,21 Xylenen (som,.7 factor) µg/l <,21 Styreen (Vinylbenzeen) µg/l <,2 <,1 -,2 meta-/para-xyleen (som) µg/l <,2 <,1 ortho-xyleen µg/l <,1 <,1 BTEX (som) µg/l <,9,6 (6) GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN cis + trans-1,2-dichlooretheen µg/l <,14,1 1,1-Dichlooretheen µg/l <,1 <,1,1 cis-1,2-dichlooretheen µg/l <,1 <,1 trans-1,2-dichlooretheen µg/l <,1 <,1 Dichloormethaan µg/l <,2 <,1 Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <,2 <,1 -,1 Tribroommethaan (bromoform) µg/l <,2 <,1 (14) Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <,1 <,1,1 1,1-Dichloorethaan µg/l <,2 <,1 -,1 1,2-Dichloorethaan µg/l <,2 <,1 -,2 1,2-Dichloorpropaan µg/l <,2 <,1 1,1,1-Trichloorethaan µg/l <,1 <,1 1,1,2-Trichloorethaan µg/l <,1 <,1 Trichlooretheen (Tri) µg/l <,2 <,1 -,5 Tetrachlooretheen (Per) µg/l <,1 <,1 Vinylchloride µg/l <,1 <,1,2 Dichloorpropanen (,7 som, 1,1+1,2+1,3) µg/l, Dichloorethenen (som,.7 factor) µg/l <,14 Dichloorpropaan µg/l <,42-1,3-Dichloorpropaan µg/l <,2 <,1 CKW (som) µg/l <1,6 1,1-Dichloorpropaan µg/l <,2 <,1 MINERALE OLIE Minerale olie µg/l <5 <35 -,3 Minerale olie C12 - C16 µg/l <7 5 (6) Minerale olie C1 - C12 µg/l <4 3 (6) Minerale olie C16 - C21 µg/l <8 6 (6) Minerale olie C21 - C3 µg/l <15 11 (6) Minerale olie C3 - C35 µg/l <8 6 (6) Minerale olie C35 - C4 µg/l <8 6 (6) < : kleiner dan de detectielimiet 8,88 : <= Streefwaarde 8,88 : > Streefwaarde 8,88 : > Interventiewaarde 14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 6 : Heeft geen normwaarde GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde Index : (GSSD - S) / (I - S) - Getoetst via de BoToVa service, versie Projectcode: BO14347

23 Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming S S Diep Indicatief I METALEN Barium µg/l Cadmium µg/l,4,6 6 Kobalt µg/l 2,7 1 Koper µg/l 15 1,3 75 Kwik µg/l,5,1,3 Molybdeen µg/l 5 3,6 3 Nikkel µg/l 15 2,1 75 Lood µg/l 15 1,7 75 Zink µg/l PAK Naftaleen µg/l,1 7 AROMATISCHE VERBINDINGEN Benzeen µg/l,2 3 Tolueen µg/l 7 1 Ethylbenzeen µg/l 4 15 Xylenen µg/l,2 7 Styreen (Vinylbenzeen) µg/l 6 3 GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN cis + trans-1,2-dichlooretheen µg/l,1 2 1,1-Dichlooretheen µg/l,1 1 Dichloormethaan µg/l,1 1 Trichloormethaan (Chloroform) µg/l 6 4 Tribroommethaan (bromoform) µg/l 63 Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l,1 1 1,1-Dichloorethaan µg/l 7 9 1,2-Dichloorethaan µg/l 7 4 1,1,1-Trichloorethaan µg/l,1 3 1,1,2-Trichloorethaan µg/l,1 13 Trichlooretheen (Tri) µg/l 24 5 Tetrachlooretheen (Per) µg/l,1 4 Vinylchloride µg/l,1 5 Dichloorpropaan µg/l,8 8 MINERALE OLIE Minerale olie µg/l 5 6 Projectcode: BO14347

24 BIJLAGE 5 - Analysecertificaten -

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 BIJLAGE 6 - Bodeminformatie -

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: offerte baarn 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN M 3189 August Janssenweg

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: bo4242 m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object AMERSFOORT G 2496 Kortenaerstraat, 384 TL AMERSFOORT

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Postbus 2225

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: 1333 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN K 1263 Smutslaan 8, 3743 CG BAARN

Nadere informatie

Bestemmingsplan Singel 1 Vreeland

Bestemmingsplan Singel 1 Vreeland Gemeente Stichtse Vecht Bestemmingsplan Singel 1 Vreeland Bijlagen bij toelichting Juli 2018 NL.IMRO.1904.BPSingel1VLD-VG01 Kenmerk 1904-06-TB01 Projectnummer 1904-06 Toelichting Inhoudsopgave Bijlage

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie -

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: bo15196 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object AMERSFOORT H 4538 Frans Halsstraat,

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Postbus

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Winkelcentrum De Vlieger te Zoetermeer projectnummer 10.10.3079.2243 schaal n.v.t datum november-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Handelskade 39, 7417 DE Deventer Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. POSTBUS 2225

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object BUNSCHOTEN M 974 Kerkepad, EEMDIJK De auteursrechten en databankenrechten

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek tpv Sporthal te Epe Milieukundig onderzoek Witpaard Partners B.V. juni 29 Definitief Verkennend bodemonderzoek tpv Sporthal te Epe Milieukundig onderzoek dossier : C4156-1-3 registratienummer

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Afbeelding: Regionale situatie BIJLAGE 2 - Boorlocaties - BIJLAGE 3 - Veldwerkgegevens - BO1529 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 1 Datum: 15-6-215 Boring: 2 Datum:

Nadere informatie

801/288 Mi!ieutechlliek lvs Eemnes B V 7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN In opdracht van de heer J. Bruinekool heeft Milieutechniek ZYS Eemnes BY in september 20 II een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 ()1 231 47 Fax: +31 ()1 416 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV M. Verschoor Postbus

Nadere informatie

Rapport. Verkennend bodemonderzoek Blok BE1 Amstelkwartier in Amsterdam

Rapport. Verkennend bodemonderzoek Blok BE1 Amstelkwartier in Amsterdam Rapport Verkennend bodemonderzoek Blok BE1 Amstelkwartier in Amsterdam projectnummer 4594. definitief revisie 1 19 januari 216 Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding 1 2 Archiefonderzoek 2 3 Verrichte werkzaamheden

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 aan de Wiekslag te Amerfoort

Verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 aan de Wiekslag te Amerfoort Verkennend bodemonderzoek conform de NEN 574 aan de Wiekslag te Amerfoort Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort p/a SRO Postbus 67 38 AD AMERSFOORT Contactpersoon : De heer J. Kramer Tel : 33-42259 Projectnummer

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK

Nadere informatie

Betreft : Resultaat bodemonderzoek Winschoterweg 11, Groningen

Betreft : Resultaat bodemonderzoek Winschoterweg 11, Groningen Memo HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Aan : Henk Dijkema, gemeente Groningen Van : Jacob Buist Datum : 31 maart 2014 Kopie : Onze referentie : BD1176-100/M0001/JBUI/Gron Betreft : Resultaat

Nadere informatie

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging.

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging. Vos & Teeuwissen BV T.a.v. de weledele mevrouw J. van Wanrooij Postbus 259 1270 AG HUIZEN Heeswijk, 24 december 2008 Behandeld door : WGE Onze ref. : 258555.1 Projectnaam : Kuijer Plataanlaan te Baarn

Nadere informatie

Hierbij doen wij u de resultaten toekomen van het nader bodemonderzoek op het sportpark De Koepel te Vught.

Hierbij doen wij u de resultaten toekomen van het nader bodemonderzoek op het sportpark De Koepel te Vught. Gemeente Vught T.a.v. heer R. Agterdenbos Postbus 10100 5260 GA VUGHT Heeswijk, 15 juni 2009 Behandeld door : BER Onze ref. : 54161/256445.2 Betreft : Nader bodemonderzoek sportpark De Koepel te Vught

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5707 en de NEN 5740 aan de Laan naar Emiclaer 2 te Amersfoort

Verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5707 en de NEN 5740 aan de Laan naar Emiclaer 2 te Amersfoort Verkennend bodemonderzoek conform de NEN 577 en de NEN 574 aan de Laan naar Emiclaer 2 te Amersfoort Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort Postbus 4 38 EA AMERSFOORT Contactpersoon : Mevrouw E. Neijmeijer

Nadere informatie

Regionale ligging. Bijlage 1. Middelweg 1 Vierpolders (nieuwbouwlocatie) Onderzoekslocatie

Regionale ligging. Bijlage 1. Middelweg 1 Vierpolders (nieuwbouwlocatie) Onderzoekslocatie Onderzoekslocatie Bijlage 1 Regionale ligging Locatie Middelweg 1 Vierpolders (nieuwbouwlocatie) Datum 27 februari 2018 Formaat A4 Projectnummer 514363.001 Schaal 1 : 50.000 BIJLAGE 2 BIJLAGE 3 Boring:

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740 VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740 Locatie : Pierestraat te Rucphen Opdrachtgever : Gemeente Rucphen Projectnummer : 25.16.00078.1 Datum : 31 maart 2016 -definitief- Onderzoeksgegevens Soort onderzoek

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) 2015.0552 De heer B.

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: boofferte 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object HILVERSUM O 1422 Nieuwe Havenweg

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 3 Verrichte werkzaamheden Veldwerkzaamheden Laboratoriumonderzoek 9

1 Inleiding 3. 3 Verrichte werkzaamheden Veldwerkzaamheden Laboratoriumonderzoek 9 projectnr. 237704 Gemeente Goirle januari 2011, revisie 00 Verkennend bodemonderzoek Kerkstraat 57-59 te Riel Inhoud Blz. 1 Inleiding 3 2 Vooronderzoek 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Terreinbeschrijving 4 2.3 Voormalig-

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Aalmarkt 11-16 te Leiden projectnummer 10.10.3003.2187 schaal n.v.t. datum juli-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten Boring: Pb1

Nadere informatie

projectnr. 275891 december 214, revisie 275892 Liandon B.V. Deventerweg/ Groenweg te Gorssel Bijlage 1: Bijlage 1a: Toelichting op bodemonderzoek Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Daalderweg, bocht Zuidelijke Randweg

Verkennend bodemonderzoek Daalderweg, bocht Zuidelijke Randweg projectnr. 27539-3 oktober 214, revisie 1 27539Rap.doc Gemeenste Zaanstad Verkennend bodemonderzoek Daalderweg, bocht Zuidelijke Randweg in Zaandam Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2 Veldwerk 4 2.1 Uitgevoerd

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 3 Verrichte werkzaamheden Veldwerkzaamheden Laboratoriumonderzoek 7

1 Inleiding 3. 3 Verrichte werkzaamheden Veldwerkzaamheden Laboratoriumonderzoek 7 projectnr. 18383 december 28, revisie Woonstichting Leyakkers Verkennend bodemonderzoek Vennenrode te Goirle Inhoud Blz. 1 Inleiding 3 2 Vooronderzoek 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Terreinbeschrijving 4 2.3 Historische

Nadere informatie

Bijlage 1. Regionale situatie met aanduiding onderzoekslocatie Nunspeterweg 15 te Elburg Projectnummer: 162294/AM 183200 183700 184200 184700 185200 185700 186200 /. LOKATIE 492000 492500 493000 493500

Nadere informatie

Bijlage 2 Verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 aan t Laantje 1 te Loosdrecht

Bijlage 2 Verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 aan t Laantje 1 te Loosdrecht Bijlage 2 Verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 aan t Laantje 1 te Loosdrecht bestemmingsplan Nieuw-Loosdrecht, 't Laantje 1 NL.IMRO.1696.BP3400tLaantje1-on00 44 Verkennend bodemonderzoek conform

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Oude Rijksweg 47 te Staphorst Project 213.45 projectnummer 213.45 project Oude Rijksweg 47 te Staphorst opdrachtgever Witpaard versie 1. datum 3 september 214 auteur Ing. R. Fieten

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK

Nadere informatie

Bodemonderzoek Jan Ligthartschool Eksterlaan IJmuiden

Bodemonderzoek Jan Ligthartschool Eksterlaan IJmuiden Bodemonderzoek Jan Ligthartschool Eksterlaan IJmuiden Verkennend bodemonderzoek Eksterlaan 8 te IJmuiden Projectnr. 403540 juli 2015 Colofon Contactgegevens: Monitorweg 29 1322 BK ALMERE Postbus 10044

Nadere informatie

Tekening S-1 Situatietekening met boringen en peilbuizen

Tekening S-1 Situatietekening met boringen en peilbuizen Verkennend en aanvullend bodemonderzoek gemeentehuis Bergweg Noord 39 te Bergschenhoek Projectnr. 4169 juni 215, revisie 1 Inhoud blz. 1 Inleiding... 1 2 Vooronderzoek... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Terreinbeschrijving...

Nadere informatie

m BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 2017.0030 Opdrachtgever : De heer

Nadere informatie

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014 BO14168 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 301 Datum: 05-11-2014 Boring: 302 Datum: 05-11-2014 0 1 0 tuin Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak grindig, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 40 tuin Zand, matig

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740 VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 574 Locatie : Hofstede te Rucphen Opdrachtgever : Gemeente Rucphen Projectnummer : 25.6.78. Datum : 3 maart 26 -definitief- Onderzoeksgegevens Soort onderzoek Verkennend

Nadere informatie

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V Bijlage 2 bij besluit 215/1273-V1 V&V BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Ammerzoden,, sectie M, nummers 491, 729 en 728 (ged) te Ammerzoden

Verkennend bodemonderzoek Ammerzoden,, sectie M, nummers 491, 729 en 728 (ged) te Ammerzoden Verkennend bodemonderzoek Ammerzoden,, sectie M, nummers 491, 729 en 728 (ged) te Ammerzoden Project 213.211 projectnummer 213.211 project Nieuwbouwwijk Ammerzoden te Ammerzoden opdrachtgever Inveniam

Nadere informatie

Rapport. Aanvullend bodemonderzoek Sportlaan 1a te Bodegraven. Kenmerk ODMH: projectnummer revisie april 2018

Rapport. Aanvullend bodemonderzoek Sportlaan 1a te Bodegraven. Kenmerk ODMH: projectnummer revisie april 2018 Aanvullend bodemonderzoek Sportlaan 1a te Bodegraven revisie 1 18 april 218 Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding 1 2 Vooronderzoek 2 2.1 Algemeen 2 2.2 Conclusie vooronderzoek en hypothese 2 3 Verrichte werkzaamheden

Nadere informatie

Tekening S1 Situatie met boringen en peilbuizen

Tekening S1 Situatie met boringen en peilbuizen Rapport Verkennend en aanvullend bodemonderzoek Berberisstraat te Woerden Projectnr. 247747 oktober 212, revisie Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Veldwerkzaamheden... 4 2.1 Veldwerkzaamheden... 4 2.2 Lokale

Nadere informatie

Verkennend en actualiserend bodemonderzoek Bornsche Beeklaan te Borne. Gemeente Borne

Verkennend en actualiserend bodemonderzoek Bornsche Beeklaan te Borne. Gemeente Borne Verkennend en actualiserend bodemonderzoek Bornsche Beeklaan te Borne Gemeente Borne 9 februari 28 Opdrachtgever: Gemeente Borne Project: Verkennend en actualiserend bodemonderzoek Bornsche Beeklaan te

Nadere informatie

Eindsituatie bodemonderzoek Wapenvelderkerkweg te Wapenveld

Eindsituatie bodemonderzoek Wapenvelderkerkweg te Wapenveld Eindsituatie bodemonderzoek Wapenvelderkerkweg te Wapenveld Opdrachtgever: Contactpersoon: Opdrachtnemer: Contactpersoon: Kurstjens B.V. De Steegen 6 532 JZ Hedel Dhr. T. Mosterd Diseo B.V. De Koppeling

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK Locatie : Boerhaavelaan 1-5 te Zoetermeer Opdrachtgever : Breevast B.V. Projectnummer : 250126.1 Datum : 18 mei 2010 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Bijlage 10: Bodemonderzoeken

Bijlage 10: Bodemonderzoeken Bijlage 10: Bodemonderzoeken VERKENNEND

Nadere informatie

Inspectie van de bodem middels verkennend bodemonderzoek ter plaatse van de Prinsenstraat (ongenummerd) te Zundert

Inspectie van de bodem middels verkennend bodemonderzoek ter plaatse van de Prinsenstraat (ongenummerd) te Zundert Inspectie van de bodem middels verkennend bodemonderzoek ter plaatse van de Prinsenstraat (ongenummerd) te Zundert Rapport 46275, 24 juni 24 Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Cluster Projecten en Vastgoed

Nadere informatie

Nieuwstraat 10 te Dreumel

Nieuwstraat 10 te Dreumel Nieuwstraat 1 te Dreumel Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 milieukundig onderzoek SAB te Arnhem september 29 definitief Nieuwstraat 1 te Dreumel Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 milieukundig

Nadere informatie

Boring: 31 Boring: 32 X: 114363,81 X: 114356,32 Y: 427267,62 Y: 427224,03 Datum: 17-12-2014 Datum: 17-12-2014 GWS: 20 GWS: 20 GHG: GHG: GLG: GLG: Opmerking: Maaiveldhoogte: Referentievlak: maaiveld Opmerking:

Nadere informatie

Bijlage 8 Boorprofielen

Bijlage 8 Boorprofielen Bijlage 8 Boorprofielen Documentnummer: 120105 Legenda (conform NEN 5104) grind klei geur Grind, siltig Klei, zwak siltig geen geur zwakke geur Grind, zwak zandig Klei, matig siltig matige geur sterke

Nadere informatie

Colofon. Datum van uitgave: 18 september Contactadres: Tolhuisweg DV HEERENVEEN Postbus AA HEERENVEEN

Colofon. Datum van uitgave: 18 september Contactadres: Tolhuisweg DV HEERENVEEN Postbus AA HEERENVEEN Colofon Datum van uitgave: 18 september 2015 Contactadres: Tolhuisweg 57 8443 DV HEERENVEEN Postbus 24 8440 AA HEERENVEEN Copyright 2015 Antea Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740

Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie : Molenhof 1 te Raalte Opdrachtgever : 2B( s) B.V. Projectnummer : 25.14.00328.1 Datum : 28 augustus 2014 - definitief- Onderzoeksgegevens Soort onderzoek

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740

Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie : "Rucphen-Zuid" te Rucphen Opdrachtgever : Gemeente Rucphen Projectnummer : 252101.1 Datum : 6 november 2012 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek Verkennend

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Bijlage 2 Verkennend bodemonderzoek Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 RAPPORT betreffende een verkennend bodemonderzoek Kruiswiel te Hendrik-Ido-Ambacht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2.

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 2016.0200 Opdrachtgever : De heer A.

Nadere informatie

Tekeningen Overzichtstekening met ligging locatie Situatietekening met boringen, asbestgaten en peilbuis

Tekeningen Overzichtstekening met ligging locatie Situatietekening met boringen, asbestgaten en peilbuis Rapport Verkennend bodem- en asbestonderzoek Pastoor Dirvenstraat 9 te Dongen Projectnr. 239852-46 29 juni 2015, revisie 00 Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Vooronderzoek... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Terreinbeschrijving...

Nadere informatie

SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl Verkennend

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM14134

Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM14134 Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM434 )RWR )RWR )RWR )RWR Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM434 Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk

Nadere informatie

Rapport. verkennend bodemonderzoek Molenweg 35 Heerjansdam PG Veghel. Molenweg 35 Heerjansdam B1663

Rapport. verkennend bodemonderzoek Molenweg 35 Heerjansdam PG Veghel. Molenweg 35 Heerjansdam B1663 Rapport verkennend bodemonderzoek Molenweg 35 Heerjansdam Bezoekadres Jekschotstraat 12 5465 PG Veghel Telefoon 0413 287068 e-mail info@bodem-inzicht.nl internet www.bodem-inzicht.nl Postcode en plaats

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 aan de Korte Brinkweg 63 te Soest

Verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 aan de Korte Brinkweg 63 te Soest Verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 aan de Korte Brinkweg 63 te Soest Opdrachtgever : Habitoo Stadsring 65G 3811 HN Amersfoort Contactpersoon : De heer R. van Dorresteijn Tel : 06 510 73 092

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de rapportage van het bodemonderzoek ter plaatse van de aan te leggen Parkeergarage Ravel te Amsterdam.

Hierbij ontvangt u de rapportage van het bodemonderzoek ter plaatse van de aan te leggen Parkeergarage Ravel te Amsterdam. Castor (Cross Towers) BV T.a.v. de heer J. Snijders Suikersilo-Oost 32 1165 MS HALFWEG Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 22 maart 216 GM-34882 34882 Betreft Bodemonderzoek Parkeergarage

Nadere informatie

Bodemonderzoek Van den Vondellaan Driehuis

Bodemonderzoek Van den Vondellaan Driehuis Bodemonderzoek Van den Vondellaan Driehuis SEQ Part \r0 \h ColofonInhoud Kop 1 Bijlage Colofon Colofon Contactgegevens: Monitorweg 29 1322 BK ALMERE Postbus 10044 1301 AA ALMERE E. info.nl@anteagroup.com

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Grotestraat 214 te Borne Project 211.175 projectnummer 211.175 project Grotestraat 214 te Borne opdrachtgever Te Kiefte Architecten versie 1. datum 25 juni 212 auteur R. Grootelaar

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740

Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie : Schorsmolenstraat 13 te Breda Opdrachtgever : Provincialaat Minderbroeders-Kapucijnen Projectnummer : 252304.1 Datum : 1 oktober 2012 -definitief- Onderzoeksgegevens

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. Verkennend bodemonderzoek Conform NEN-5740 LOCATIE Sliedrecht - Kweldamweg 49 KADASTRALE GEMEENTE

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle

Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle Adviesbureau Opdrachtgever Titel Verkennend bodemonderzoek aan de Rillaersebaan te Goirle Plan & Project Bredaseweg 108a, Sectie 11 4902 NS Oosterhout

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT Ingenieurs met een verhaal.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT Ingenieurs met een verhaal. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal. Verkennend bodemonderzoek conform NEN-5740 LOCATIE Bouwlocatie

Nadere informatie

De Kerkesteeg - clubgebouw - Geffen

De Kerkesteeg - clubgebouw - Geffen BESTEMMINGSPLAN De Kerkesteeg - clubgebouw - Geffen - 2018 Bijlage bij toelichting verkennend bodemonderzoek Gemeente Oss Raadhuislaan 2 5341 GM Oss T: 14 0412 F: 0412 642605 www.oss.nl Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

SAMENVATTING. Verkennend bodemonderzoek, Oudestraat (C 2288 en C 2289) te Sprang-Capelle Rapportnr.: B versie: 1.0 datum: 15 juli 2015

SAMENVATTING. Verkennend bodemonderzoek, Oudestraat (C 2288 en C 2289) te Sprang-Capelle Rapportnr.: B versie: 1.0 datum: 15 juli 2015 2 SAMENVATTING QS Groep B.V. heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek voor de toekomstige nieuwbouwlocatie gelegen aan de Oudestraat (C

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Kamperstraatweg 7 te Kampen

Verkennend bodemonderzoek Kamperstraatweg 7 te Kampen Notitie Contactpersoon Wim Dorgelo Datum 26 mei 2010 Kenmerk N005-4679632WDO-cmn-V01-NL Verkennend bodemonderzoek Kamperstraatweg 7 te Kampen 1.1 Onderzoeksstrategie Ter plaatse van de Kamperstraatweg

Nadere informatie

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het actualiserend onderzoek aan de Johannes Keizerhof te Handel.

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het actualiserend onderzoek aan de Johannes Keizerhof te Handel. Gemeente Gemert-Bakel, T.a.v. de heer M. Emonds, Postbus 1, 542 DA GEMERT. Onze ref: PH-16332 Uw ref: Betreft: Actualiserend onderzoek Johannes Keizershof Handel Asten, 18 mei 216 Geachte heer M. Emonds,

Nadere informatie

plangebied inpassingsplan converterstation Kilometers

plangebied inpassingsplan converterstation Kilometers plangebied inpassingsplan converterstation 0 0,5 1 2 3 4 Kilometers Sources: Esri, DeLorme, NAVTEQ, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 aan de Veenzoom naast 1 B te Soest

Verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 aan de Veenzoom naast 1 B te Soest Verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 aan de Veenzoom naast 1 B te Soest De heer G. de Winter Veenzoom 5 3766 MD SOEST Contactpersoon : p/a buro, de heer R. van Veen Tel : 033-4654531 Projectnummer

Nadere informatie

In onderstaande tabellen zijn de conclusies van het onderhavige bodemonderzoek weergegeven.

In onderstaande tabellen zijn de conclusies van het onderhavige bodemonderzoek weergegeven. In opdracht van de heer M.M.A. van Meurs is door Bodex Milieu B.V. in februari 217 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een perceel gelegen aan de Oude Grintweg (ong.) te Oirschot.

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND Opdrachtgever : Bouwbedrijf Rijk B.V. T.a.v. de heer P. Rijk Danielsweg 1 Heinkenszand Vestiging : ABO-Milieuconsult B.V.

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Oude kluis ong. te Handel

Verkennend bodemonderzoek Oude kluis ong. te Handel Verkennend bodemonderzoek Oude kluis ong. te Handel Adviesbureau Opdrachtgever Titel Verkennend bodemonderzoek Oude kluis ong. te Handel De Roever Omgevingsadvies Postbus 64 548 AB Schijndel MILON bv Huygensweg

Nadere informatie

Bodem- en asfaltonderzoek. Buitenruimte Beleefcentrum De Nieuwe Afsluitdijk te Kornwerderzand

Bodem- en asfaltonderzoek. Buitenruimte Beleefcentrum De Nieuwe Afsluitdijk te Kornwerderzand Bodem- en asfaltonderzoek Buitenruimte Beleefcentrum De Nieuwe Afsluitdijk te Kornwerderzand projectnummer 41135 definitief revisie 27 juni 216 Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding 1 2 Bekende gegevens en vooronderzoek

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740 VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740 Locatie : Perceel aan de Ceintuurweg 3a en 3b te Sint-Michielsgestel Opdrachtgever : Gemeente Sint-Michielsgestel Projectnummer : 25.14.00431.1 Datum : 19 februari

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek De Chalmotweg 3A te Kampen

Verkennend bodemonderzoek De Chalmotweg 3A te Kampen Notitie Contactpersoon Wim Dorgelo Datum 26 mei 2010 Kenmerk N007-4679632WDO-cmn-V01-NL Verkennend bodemonderzoek De Chalmotweg 3A te Kampen 1.1 Onderzoeksstrategie Ter plaatse van De Chalmotweg 3A is

Nadere informatie

Tekeningen S1 Situatietekening met boringen en peilbuis

Tekeningen S1 Situatietekening met boringen en peilbuis Rapport Verkennend bodemonderzoek Hofstraat 2 t/m 46 te Schagen Projectnr. 249517 september 212, revisie Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Veldwerkzaamheden... 4 2.1 Uitgevoerde veldwerkzaamheden... 4 2.2

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek R16-B407. APS - Milieu B.V. Grafterbaan 2 Graft. Opdrachtgever: Mercuur Bouw B.V. Nijverheidstraat 35d 1135 GE Edam

Verkennend bodemonderzoek R16-B407. APS - Milieu B.V. Grafterbaan 2 Graft. Opdrachtgever: Mercuur Bouw B.V. Nijverheidstraat 35d 1135 GE Edam APS - Milieu B.V. Tappersweg 14-3 2031 EV Haarlem Tel.: (023) 538 51 91 Fax: (023) 537 78 21 info@apsmilieu.nl www.apsmilieu.nl Verkennend bodemonderzoek R16-B407 Grafterbaan 2 Graft Opdrachtgever: Mercuur

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding Vooronderzoek Algemeen Terreininformatie Conclusie vooronderzoek... 3

Inhoud. 1 Inleiding Vooronderzoek Algemeen Terreininformatie Conclusie vooronderzoek... 3 Milieukundig bodemonderzoek Aardgastransportleiding Monster Zuid Gaag Projectnr. 11191 248534 4 juli 212, revisie Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Vooronderzoek... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Terreininformatie...

Nadere informatie

BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring: 01 Boring: 02 0 1 0 braak Veen, zwak zandig, sporen puin, sporen kolengruis, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 10 braak Zand, lichtgrijs, Edelmanboor, Cunetzand Zand,

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Vormerseweg te Wijchen Sectie P, nummer 2063 ged.

Verkennend bodemonderzoek Vormerseweg te Wijchen Sectie P, nummer 2063 ged. Verkennend bodemonderzoek Vormerseweg 1-12 te Wijchen Sectie P, nummer 263 ged. Adviesbureau Opdrachtgever Titel Verkennend bodemonderzoek Vormerseweg 1-12 te Wijchen Sectie P, nummer 263 ged. Van Lanschot

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740. Zutphenboerlaan ongenummerd Voorst RAPPORT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740. Zutphenboerlaan ongenummerd Voorst RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 Zutphenboerlaan ongenummerd Voorst RAPPORT Verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 projectlocatie Zutphenboerlaan ongenummerd Voorst opdrachtgever Mevrouw A.J.H.

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G946, 930, 931, 996 (-Y1) EN 717 (-Y2) TE MIDDENBEEMSTER

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G946, 930, 931, 996 (-Y1) EN 717 (-Y2) TE MIDDENBEEMSTER PROJECT 3Y VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G94, 93, 93, 99 (Y) EN 77 (Y2) TE MIDDENBEEMSTER Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 347 GZ Kamerik t 348 423 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat

Nadere informatie

Happy Duck Wasplein Industrieweg AD DUIVENDRECHT

Happy Duck Wasplein Industrieweg AD DUIVENDRECHT Happy Duck Wasplein Industrieweg 9 1115 AD DUIVENDRECHT Eemnes, 16 mei 217 Ref: AF/53br17/21838 Betreft : Resultaten slibmonster uit OBA Werk : Duivendrecht, Industrieweg 9 Projectnr. : PK17136 Geachte

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740 VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740 Locatie : Coelhorsterlaan 10 te Amersfoort Opdrachtgever : Natuurmonumenten Projectnummer : 25.15.00647.1 Datum : 28 januari 2016 -definitief- Onderzoeksgegevens

Nadere informatie

Interventiewaarden en maximale waarden gebruiksklassen landbodem en waterbodem

Interventiewaarden en maximale waarden gebruiksklassen landbodem en waterbodem Interventiewaarden en maximale waarden gebruiksklassen landbodem en waterbodem Interventiewaarden Gebruikswaarden landbodem Gebruikswaarden waterbodem Stof Grond Grondwater Waterbodem Achtergrondwaarde

Nadere informatie

Meco Groep T.a.v. de heer J. Kooij Postbus AK HUIZEN

Meco Groep T.a.v. de heer J. Kooij Postbus AK HUIZEN Meco Groep T.a.v. de heer J. Kooij Postbus 449 1270 AK HUIZEN Ref: JM/53br14/21625 Eemnes, 2 juni 2016 Betreft Werk Project Locatie : Aanvullend grondwateronderzoek : Verlengde Houtsnip te Soest : BO16088

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NAGELHOUDSWEG 2 T HARDE COLOFON

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NAGELHOUDSWEG 2 T HARDE COLOFON VERKENNEND BODEMONDERZOEK NAGELHOUDSWEG 2 T HARDE COLOFON Opdrachtgever: De heer J. Krooneman Nagelhoudsweg 2 884 PM T HARDE Contactpersoon: dhr. J. Steenbergen Projectgegevens: Locatie: Nagelhoudsweg

Nadere informatie

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het actualiserend bodemonderzoek aan de Teutonenhof te Gemert.

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het actualiserend bodemonderzoek aan de Teutonenhof te Gemert. Dhr. P. van Schijndel, Asten, 18 maart 216 Onze ref: PH-16178 Uw ref: Betreft: Actualiserend bodemonderzoek Teutonenhof Geachte heer van Schijndel, Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek GRONDVITAAL GRONDVITAAL BV BODEMONDERZOEK / ASBESTINVENTARISATIE Verkennend bodemonderzoek Locatie Adres: Postcode, Plaats Larikslaan-Groene Zoom Leusden Opdrachtgever Naam: Gemeente Leusden Adres: Postbus

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Nieuwenhuishoekweg 1 - Ruurlo

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Nieuwenhuishoekweg 1 - Ruurlo RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Nieuwenhuishoekweg 1 - Ruurlo Opdrachtgever: Emaus Bouw vof Locatie: Nieuwenhuishoekweg 1 7261 NS Ruurlo April 2010 Rapport Verkennend Bodemonderzoek

Nadere informatie