Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2

3

4

5

6

7

8 BIJLAGEN

9

10 Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +3 () Fax: +3 () VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Postbus CE ZALTBOMMEL Blad van 7 Uw projectnaam : ACCV Uw projectnummer : B ALcontrol rapportnummer : 2627, versienummer: Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project B Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 5 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

11 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Analyserapport Blad 2 van 7 Projectnaam ACCV Orderdatum Projectnummer B Startdatum Rapportnummer Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3) M3 M3 2 Grond (AS3) MM MM 3 Grond (AS3) MM2 MM2 4 Grond (AS3) MM4 MM4 5 Grond (AS3) MM5 MM5 Analyse Eenheid Q droge stof gew.-% S gewicht artefacten g S < < < < < aard van de artefacten g S geen geen geen geen geen organische stof (gloeiverlies) % vd DS S < KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) % vd DS S METALEN barium mg/kgds S cadmium mg/kgds S kobalt mg/kgds S koper mg/kgds S kwik mg/kgds S lood mg/kgds S molybdeen mg/kgds S <.5 < <.5 nikkel mg/kgds S zink mg/kgds S POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen mg/kgds S <. <. <.. <. fenantreen mg/kgds S antraceen mg/kgds S fluoranteen mg/kgds S benzo(a)antraceen mg/kgds S chryseen mg/kgds S benzo(k)fluoranteen mg/kgds S benzo(a)pyreen mg/kgds S benzo(ghi)peryleen mg/kgds S indeno(,2,3-cd)pyreen mg/kgds S pak-totaal ( van VROM) mg/kgds S.987 ).867 ) 2.87 ).62 ).397 ) (.7 factor) POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) PCB 28 µg/kgds S < < < < < PCB 52 µg/kgds S < < < < < PCB µg/kgds S < < < < < PCB 8 µg/kgds S < < < < < PCB 38 µg/kgds S < < < < < PCB 53 µg/kgds S < < < < < PCB 8 µg/kgds S < < < < < De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

12 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Analyserapport Blad 3 van 7 Projectnaam ACCV Orderdatum Projectnummer B Startdatum Rapportnummer Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3) M3 M3 2 Grond (AS3) MM MM 3 Grond (AS3) MM2 MM2 4 Grond (AS3) MM4 MM4 5 Grond (AS3) MM5 MM5 Analyse Eenheid Q som PCB (7) (.7 factor) µg/kgds S 4.9 ) 4.9 ) 4.9 ) 4.9 ) 4.9 ) MINERALE OLIE fractie C - C2 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5 fractie C2 - C22 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5 fractie C22 - C3 mg/kgds 6 <5 <5 <5 <5 fractie C3 - C4 mg/kgds 6 <5 <5 <5 <5 totaal olie C - C4 mg/kgds S <2 <2 <2 <2 <2 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

13 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Analyserapport Blad 4 van 7 Projectnaam ACCV Orderdatum Projectnummer B Startdatum Rapportnummer Rapportagedatum Monster beschrijvingen * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 2 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 3 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 4 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 5 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. Voetnoten De sommatie na verrekening van de.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

14 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Analyserapport Blad 5 van 7 Projectnaam ACCV Orderdatum Projectnummer B Startdatum Rapportnummer Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm droge stof Grond (AS3) Grond: Gelijkwaardig aan NEN-ISO 465 en gelijkwaardig aan NEN-EN Grond (AS3): conform AS3-2 en gelijkwaardig aan NEN-ISO 465 gewicht artefacten Grond (AS3) Conform AS3 en conform NEN 579 aard van de artefacten Grond (AS3) Idem organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN Grond (AS3): conform AS3 lutum (bodem) Grond (AS3) Conform AS3-4 barium Grond (AS3) Conform AS3-5, conform NEN 695 (ontsluiting conform NEN 696, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 696, meting conform ISO 2236). cadmium Grond (AS3) Idem kobalt Grond (AS3) Idem koper Grond (AS3) Idem kwik Grond (AS3) Conform AS 3-5 en conform NEN 695 (ontsluiting conform NEN 696, meting conform NEN-ISO 6772) lood Grond (AS3) Conform AS3-5, conform NEN 695 (ontsluiting conform NEN 696, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 696, meting conform ISO 2236). molybdeen Grond (AS3) Idem nikkel Grond (AS3) Idem zink Grond (AS3) Idem naftaleen Grond (AS3) Conform AS3-6 fenantreen Grond (AS3) Idem antraceen Grond (AS3) Idem fluoranteen Grond (AS3) Idem benzo(a)antraceen Grond (AS3) Idem chryseen Grond (AS3) Idem benzo(k)fluoranteen Grond (AS3) Idem benzo(a)pyreen Grond (AS3) Idem benzo(ghi)peryleen Grond (AS3) Idem indeno(,2,3-cd)pyreen Grond (AS3) Idem pak-totaal ( van VROM) (.7 factor) Grond (AS3) PCB 28 Grond (AS3) Conform AS3-8 Idem PCB 52 Grond (AS3) Idem PCB Grond (AS3) Idem PCB 8 Grond (AS3) Idem PCB 38 Grond (AS3) Idem PCB 53 Grond (AS3) Idem PCB 8 Grond (AS3) Idem som PCB (7) (.7 factor) Grond (AS3) Idem totaal olie C - C4 Grond (AS3) Conform prestatieblad 3-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 673 Chromatogram Grond (AS3) Eigen methode, GC-FID Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking Y ALC2 2 Y ALC2 2 Y ALC2 2 Y ALC2 2 Y ALC2 2 Y ALC2 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

15 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Analyserapport Blad 6 van 7 Projectnaam ACCV Orderdatum Projectnummer B Startdatum Rapportnummer Rapportagedatum Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 3 Y ALC2 3 Y ALC2 3 Y ALC2 3 Y ALC2 3 Y ALC2 4 Y ALC2 4 Y ALC2 4 Y ALC2 4 Y ALC2 5 Y ALC2 5 Y ALC2 5 Y ALC2 5 Y ALC2 5 Y ALC2 5 Y ALC2 5 Y ALC2 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

16 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Analyserapport Blad 7 van 7 Projectnaam ACCV Orderdatum Projectnummer B Startdatum Rapportnummer Rapportagedatum Monsternummer: Monster beschrijvingen M3M3 Karakterisering naar alkaantraject benzine kerosine en petroleum diesel en gasolie motorolie stookolie C9-C4 C-C6 C-C28 C2-C36 C-C36 De C en C4 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

17 Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +3 () Fax: +3 () VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Postbus CE ZALTBOMMEL Blad van 5 Uw projectnaam : ACCV Uw projectnummer : B ALcontrol rapportnummer : 29888, versienummer: Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project B Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 5 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

18 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Analyserapport Blad 2 van 5 Projectnaam ACCV Orderdatum Projectnummer B Startdatum Rapportnummer Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grondwater (AS3) PB2 PB2 Analyse Eenheid Q METALEN barium µg/l S cadmium µg/l S <.2 kobalt µg/l S <2 koper µg/l S <2. kwik µg/l S <.5 lood µg/l S <2. molybdeen µg/l S <2 nikkel µg/l S <3 zink µg/l S < VLUCHTIGE AROMATEN benzeen µg/l S <.2 tolueen µg/l S <.2 ethylbenzeen µg/l S <.2 o-xyleen µg/l S <. p- en m-xyleen µg/l S <.2 xylenen (.7 factor) µg/l S.2 ) styreen µg/l S <.2 POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen µg/l S.4 2) GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN,-dichloorethaan µg/l S <.2,2-dichloorethaan µg/l S <.2,-dichlooretheen µg/l S <. cis-,2-dichlooretheen µg/l S <. trans-,2-dichlooretheen µg/l S <. som (cis,trans),2- µg/l S.4 ) dichloorethenen (.7 factor) dichloormethaan µg/l S <.2,-dichloorpropaan µg/l S <.2,2-dichloorpropaan µg/l S <.2,3-dichloorpropaan µg/l S <.2 som dichloorpropanen (.7 µg/l S.42 ) factor) tetrachlooretheen µg/l S <. tetrachloormethaan µg/l S <.,,-trichloorethaan µg/l S <.,,2-trichloorethaan µg/l S <. trichlooretheen µg/l S <.2 chloroform µg/l S <.2 vinylchloride µg/l S <.2 tribroommethaan µg/l S <.2 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

19 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Analyserapport Blad 3 van 5 Projectnaam ACCV Orderdatum Projectnummer B Startdatum Rapportnummer Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grondwater (AS3) PB2 PB2 Analyse Eenheid Q MINERALE OLIE fractie C - C2 µg/l <25 fractie C2 - C22 µg/l <25 fractie C22 - C3 µg/l <25 fractie C3 - C4 µg/l <25 totaal olie C - C4 µg/l S <5 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

20 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Analyserapport Blad 4 van 5 Projectnaam ACCV Orderdatum Projectnummer B Startdatum Rapportnummer Rapportagedatum Monster beschrijvingen * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. Voetnoten De sommatie na verrekening van de.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. 2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

21 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Analyserapport Blad 5 van 5 Projectnaam ACCV Orderdatum Projectnummer B Startdatum Rapportnummer Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm barium Grondwater (AS3) Conform AS3-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 885) cadmium Grondwater (AS3) Idem kobalt Grondwater (AS3) Idem koper Grondwater (AS3) Idem kwik Grondwater (AS3) Conform AS3-3 en conform NEN-EN-ISO 7852 lood Grondwater (AS3) Conform AS3-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 885) molybdeen Grondwater (AS3) Idem nikkel Grondwater (AS3) Idem zink Grondwater (AS3) Idem benzeen Grondwater (AS3) Conform AS33- tolueen Grondwater (AS3) Idem ethylbenzeen Grondwater (AS3) Idem o-xyleen Grondwater (AS3) Idem p- en m-xyleen Grondwater (AS3) Idem xylenen (.7 factor) Grondwater (AS3) Conform AS33- styreen Grondwater (AS3) Conform AS33- naftaleen Grondwater (AS3) Conform AS3-4,-dichloorethaan Grondwater (AS3) Conform AS33-,2-dichloorethaan Grondwater (AS3) Idem,-dichlooretheen Grondwater (AS3) Idem cis-,2-dichlooretheen Grondwater (AS3) Idem trans-,2-dichlooretheen Grondwater (AS3) Idem som (cis,trans),2- dichloorethenen (.7 factor) Grondwater (AS3) Idem dichloormethaan Grondwater (AS3) Idem,-dichloorpropaan Grondwater (AS3) Idem,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3) Idem,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3) Idem som dichloorpropanen (.7 factor) Grondwater (AS3) Idem tetrachlooretheen Grondwater (AS3) Idem tetrachloormethaan Grondwater (AS3) Idem,,-trichloorethaan Grondwater (AS3) Idem,,2-trichloorethaan Grondwater (AS3) Idem trichlooretheen Grondwater (AS3) Idem chloroform Grondwater (AS3) Idem vinylchloride Grondwater (AS3) Idem tribroommethaan Grondwater (AS3) Idem totaal olie C - C4 Grondwater (AS3) Conform AS3-5 Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking G ALC236 G ALC236 B ALC24 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

22 Bijlage 3 Boring: B Datum: GWS: Boring: B2 Datum: GWS: tegel Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie, neutraal cremebeige, Edelmanboor tuin Zand, matig fijn, kleiïg, matig humeus, sporen puin, geen olie-water reactie, donker beigebruin, Edelmanboor Klei, zwak zandig, sporen puin, geen olie-water reactie, neutraal beigebruin, Edelmanboor Boring: B3 Datum: GWS: Boring: B4 Datum: GWS: 5-5 tuin Klei, matig zandig, zwak humeus, sporen puin, geen olie-water reactie, neutraal beigebruin, Edelmanboor tuin Klei, matig zandig, zwak humeus, sporen puin, sporen kolen, geen olie-water reactie, neutraal beigebruin, Edelmanboor Klei, matig zandig, sporen puin, sporen kolen, geen olie-water reactie, neutraal beigebruin Klei, zwak siltig, geen olie-water reactie, neutraal bruinbeige, Edelmanboor Projectcode: B getekend volgens NEN 54

23 Bijlage 3 Boring: B5 Datum: GWS: Boring: B6 Datum: GWS: 5-5 tuin Klei, matig zandig, zwak humeus, sporen puin, sporen kolen, geen olie-water reactie, neutraal beigebruin, Edelmanboor tegel Klei, matig zandig, zwak humeus, sporen puin, geen olie-water reactie, donkerbruin, Edelmanboor Klei, zwak siltig, sporen puin, sporen kolen, geen olie-water reactie, neutraal beigebruin, Edelmanboor Klei, sterk siltig, geen olie-water reactie, neutraal beigegrijs, Edelmanboor Boring: B7 Datum: GWS: 7 Boring: B8 Datum: GWS: klinker Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie, neutraal cremebeige, Edelmanboor Klei, zwak zandig, geen olie-water reactie, neutraal beigegrijs, Edelmanboor 5-5 tuin Klei, matig zandig, zwak humeus, sporen puin, sporen kolen, geen olie-water reactie, neutraal beigebruin, Edelmanboor Projectcode: B getekend volgens NEN 54

24 Bijlage 3 Boring: B9 Datum: GWS: 7 Boring: B Datum: GWS: gras Klei, matig zandig, zwak humeus, sporen puin, sporen grind, geen olie-water reactie, donkerbruin, Edelmanboor Klei, zwak siltig, sporen puin, sporen kolen, geen olie-water reactie, neutraal beigebruin, Edelmanboor Klei, matig siltig, sporen roest, geen olie-water reactie, neutraal grijsbeige, Edelmanboor 5-5 tuin Klei, matig zandig, zwak humeus, sporen puin, sporen grind, geen olie-water reactie, neutraal beigebruin, Edelmanboor Boring: B Datum: GWS: Boring: PB2 Datum: GWS: tuin Klei, matig zandig, zwak humeus, sporen puin, sporen kolen, geen olie-water reactie, neutraal beigebruin, Edelmanboor tuin Klei, matig zandig, zwak humeus, sporen puin, geen olie-water reactie, donkerbruin, Edelmanboor Klei, zwak siltig, sporen puin, sporen kolen, geen olie-water reactie, neutraal beigebruin, Edelmanboor Klei, matig siltig, sporen roest, geen olie-water reactie, neutraal grijsbeige, Edelmanboor Zand, zeer fijn, sterk siltig, geen olie-water reactie, neutraal grijsbeige, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie, neutraal grijsbeige, Edelmanboor Projectcode: B getekend volgens NEN 54

25 Bijlage 3 Boring: B3 Datum: GWS: Boring: B4 Datum: GWS: tuin Klei, matig zandig, zwak humeus, sporen puin, sporen kolen, geen olie-water reactie, neutraal beigebruin, Edelmanboor tuin Klei, zwak zandig, zwak humeus, sporen puin, geen olie-water reactie, neutraal beigebruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, kleiïg, geen olie-water reactie, neutraal bruinbeige, Edelmanboor Klei, zwak siltig, sporen roest, geen olie-water reactie, neutraal cremebeige, Edelmanboor Zand, zeer fijn, sterk siltig, sporen roest, geen olie-water reactie, neutraal cremebeige, Edelmanboor Boring: B5 Datum: GWS: tegel Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water reactie, neutraal cremebeige, Edelmanboor Projectcode: B getekend volgens NEN 54

26 Legenda (conform NEN 54) grind klei geur Grind, siltig Klei, zwak siltig geen geur zwakke geur Grind, zwak zandig Klei, matig siltig matige geur sterke geur Grind, matig zandig Klei, sterk siltig uiterste geur Grind, sterk zandig Klei, uiterst siltig olie geen olie-water reactie zwakke olie-water reactie Grind, uiterst zandig Klei, zwak zandig matige olie-water reactie sterke olie-water reactie Klei, matig zandig uiterste olie-water reactie zand Zand, kleiïg Klei, sterk zandig p.i.d.-waarde > > Zand, zwak siltig Zand, matig siltig leem Leem, zwak zandig > > > > Zand, sterk siltig Leem, sterk zandig monsters Zand, uiterst siltig geroerd monster overige toevoegingen ongeroerd monster zwak humeus veen Veen, mineraalarm matig humeus overig bijzonder bestanddeel Veen, zwak kleiïg sterk humeus Gemiddeld hoogste grondwaterstand grondwaterstand Veen, sterk kleiïg zwak grindig Gemiddeld laagste grondwaterstand slib Veen, zwak zandig matig grindig water Veen, sterk zandig sterk grindig peilbuis blinde buis casing hoogste grondwaterstand gemiddelde grondwaterstand laagste grondwaterstand bentoniet afdichting filter

27 Bijlage 4 Tabel : Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM MM2 M3 Certificaatcode Boring(en) B2, B3, B6, B4, PB2 B4, B5, B8, B, B3 B2 Traject (m -mv), -,5, -,5, -,2 Humus % ds 3,4 3,3 3,9 Lutum % ds Datum van toetsing Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index METALEN Barium [Ba] mg/kg ds 3 75 (6) 4 55 (6) 69 3 (6) Cadmium [Cd] mg/kg ds,36,48 -,,32,4 -,2,25,34 -,2 Kobalt [Co] mg/kg ds 8,4,2 -,2 -,2 5,8 9,3 -,3 Koper [Cu] mg/kg ds 43 57, 49 58, ,5 Kwik [Hg] mg/kg ds,7,9,48,52,,4,7 Lood [Pb] mg/kg ds 72 87, , 47 6,2 Molybdeen [Mo] mg/kg ds <,5 <,4 -,,7,7 - <,5 <,4 -, Nikkel [Ni] mg/kg ds ,8 Zink [Zn] mg/kg ds 5 98, 5 74,6 62,4 PAK Anthraceen mg/kg ds,2,2,7,7,2,2 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds,,,4,4,2,2 Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds,9,9,24,24,9,9 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds,7,7,22,22,8,8 Benzo(a)pyreen mg/kg ds,2,2,4,4,3,3 Chryseen mg/kg ds,9,9,37,37,3,3 Fenanthreen mg/kg ds,7,7,24,24,9,9 Fluorantheen mg/kg ds,22,22,63,63,24,24 Indeno-(,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds,8,8,23,23,8,8 Naftaleen mg/kg ds <, <, <, <, <, <, PAK VROM mg/kg ds,87 -,2 2,8,3,99 -, Pak-totaal ( van VROM) (.7 facto mg/kg ds,867 2,87,987 GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN PCB 28 µg/kg ds < <2 < <2 < <2 PCB 52 µg/kg ds < <2 < <2 < <2 PCB µg/kg ds < <2 < <2 < <2 PCB 8 µg/kg ds < <2 < <2 < <2 PCB 38 µg/kg ds < <2 < <2 < <2 PCB 53 µg/kg ds < <2 < <2 < <2 PCB 8 µg/kg ds < <2 < <2 < <2 PCB (som 7) µg/kg ds <4 -, <5 -, <3 -, PCB (7) (som,.7 factor) µg/kg ds 4,9 4,9 4,9 OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie C - C2 mg/kg ds <5 (6) <5 (6) <5 9 (6) Minerale olie C2 - C22 mg/kg ds <5 (6) <5 (6) <5 9 (6) Minerale olie C22 - C3 mg/kg ds <5 (6) <5 (6) 6 5 (6) Minerale olie C3 - C4 mg/kg ds <5 (6) <5 (6) 6 5 (6) Minerale olie (totaal) mg/kg ds <2 <4 -,3 <2 <42 -,3 <2 <36 -,3 OVERIG Aard artefacten g Artefacten g < < < Droge stof % w/w 8, 8, (6) 8, 8, (6) 78,7 79, (6) Lutum % ds Organische stof (humus) % ds 3,4 3,3 3,9 Projectcode: B5.5958

28 Bijlage 4 Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM4 MM5 Certificaatcode Boring(en) B, B7, B4, B5 B4, B6, B6, B9, B9, PB2, PB2 Traject (m -mv), -,5,5 -,5 Humus % ds,5 2,5 Lutum % ds 7,6 3 Datum van toetsing Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index METALEN Barium [Ba] mg/kg ds 5 4 (6) 6 38 (6) Cadmium [Cd] mg/kg ds,23,36 -,2,47,56 - Kobalt [Co] mg/kg ds 5,6 2,2 -,2 2 -,3 Koper [Cu] mg/kg ds , 56 58,2 Kwik [Hg] mg/kg ds,7,9 -,23,23 Lood [Pb] mg/kg ds , 84 87,8 Molybdeen [Mo] mg/kg ds,5,5 <,5 <,4 -, Nikkel [Ni] mg/kg ds , ,5 Zink [Zn] mg/kg ds 7 34, ,2 PAK Anthraceen mg/kg ds,2,2,, Benzo(a)anthraceen mg/kg ds,24,24,5,5 Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds,4,4,4,4 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds,8,8,4,4 Benzo(a)pyreen mg/kg ds,3,3,5,5 Chryseen mg/kg ds,28,28,5,5 Fenanthreen mg/kg ds,4,4,3,3 Fluorantheen mg/kg ds,24,24,8,8 Indeno-(,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds,6,6,4,4 Naftaleen mg/kg ds,, <, <, PAK VROM mg/kg ds,6,4 -,3 Pak-totaal ( van VROM) (.7 facto mg/kg ds,62,397 GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN PCB 28 µg/kg ds < <4 < <3 PCB 52 µg/kg ds < <4 < <3 PCB µg/kg ds < <4 < <3 PCB 8 µg/kg ds < <4 < <3 PCB 38 µg/kg ds < <4 < <3 PCB 53 µg/kg ds < <4 < <3 PCB 8 µg/kg ds < <4 < <3 PCB (som 7) µg/kg ds <25, <2 PCB (7) (som,.7 factor) µg/kg ds 4,9 4,9 OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie C - C2 mg/kg ds <5 8 (6) <5 4 (6) Minerale olie C2 - C22 mg/kg ds <5 8 (6) <5 4 (6) Minerale olie C22 - C3 mg/kg ds <5 8 (6) <5 4 (6) Minerale olie C3 - C4 mg/kg ds <5 8 (6) <5 4 (6) Minerale olie (totaal) mg/kg ds <2 <7 -,2 <2 <56 -,3 OVERIG Aard artefacten g Artefacten g < < Droge stof % w/w 93,6 94, (6) 78, 78, (6) Lutum % ds 7,6 3 Organische stof (humus) % ds <,5 2, : Geen toetsnorm aanwezig < : kleiner dan de detectielimiet Projectcode: B5.5958

29 Bijlage 4 8,88 : <= Achtergrondwaarde 8,88 : <= Interventiewaarde 8,88 : > Interventiewaarde 6 : Heeft geen normwaarde # : verhoogde rapportagegrens GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde Index : (GSSD - AW) / (I - AW) - Getoetst via de BoToVa service, versie Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming AW WO IND I METALEN Cadmium [Cd] mg/kg ds,6,2 4,3 3 Kobalt [Co] mg/kg ds Koper [Cu] mg/kg ds Kwik [Hg] mg/kg ds,5,83 4,8 36 Lood [Pb] mg/kg ds Molybdeen [Mo] mg/kg ds, Nikkel [Ni] mg/kg ds Zink [Zn] mg/kg ds PAK PAK VROM mg/kg ds,5 6,8 4 4 GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN PCB (som 7) mg/kg ds,2,4,5 OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie (totaal) mg/kg ds Projectcode: B5.5958

30 Bijlage 4 Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Watermonster PB2 Datum Filterdiepte (m -mv) 2,2-3,2 Datum van toetsing Meetw GSSD Index METALEN Barium [Ba] µg/l,9 Cadmium [Cd] µg/l <,2 <,4 -,5 Kobalt [Co] µg/l <2 < -,24 Koper [Cu] µg/l <2, <,4 -,23 Kwik [Hg] µg/l <,5 <,4 -,4 Lood [Pb] µg/l <2, <,4 -,23 Molybdeen [Mo] µg/l <2 < -, Nikkel [Ni] µg/l <3 <2 -,22 Zink [Zn] µg/l < <7 -,8 AROMATISCHE VERBINDINGEN Benzeen µg/l <,2 <, - Tolueen µg/l <,2 <, -, Ethylbenzeen µg/l <,2 <, -,3 meta-/para-xyleen (som) µg/l <,2 <, ortho-xyleen µg/l <, <, Xylenen (som) µg/l <,2 Xylenen (som,.7 factor) µg/l,2 Styreen (Vinylbenzeen) µg/l <,2 <, -,2 Som 6 Aromatische oplosmiddelen µg/l <,77 (2,4) PAK Naftaleen µg/l,4,4 PAK VROM -,57 () GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN Tetrachlooretheen (Per) µg/l <, <, Trichlooretheen (Tri) µg/l <,2 <, -,5 cis + trans-,2- µg/l <,4, Dichlooretheen cis-,2-dichlooretheen µg/l <, <, trans-,2-dichlooretheen µg/l <, <,.2-Dichloorethenen (som, µg/l,4.7 facto Tetrachloormethaan µg/l <, <,, (Tetra) Trichloormethaan µg/l <,2 <, -, (Chloroform) Dichloormethaan µg/l <,2 <,,-Dichloorethaan µg/l <,2 <, -,,,-Trichloorethaan µg/l <, <,,2-Dichloorethaan µg/l <,2 <, -,2,,2-Trichloorethaan µg/l <, <, Vinylchloride µg/l <,2 <,,2 Dichloorpropaan µg/l <,42 -,-Dichloorpropaan µg/l <,2 <,,3-Dichloorpropaan µg/l <,2 <, Dichloorpropanen (,7 µg/l,42 som,,+,2+,3),-dichlooretheen µg/l <, <,, Tribroommethaan µg/l <,2 <, (4) (bromoform),2-dichloorpropaan µg/l <,2 <, OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie C - C2 µg/l <25 8 (6) Minerale olie C2 - C22 µg/l <25 8 (6) Minerale olie C22 - C3 µg/l <25 8 (6) Minerale olie C3 - C4 µg/l <25 8 (6) Minerale olie (totaal) µg/l <5 <35 -,3 Projectcode: B5.5958

31 Bijlage : Geen toetsnorm aanwezig < : kleiner dan de detectielimiet 8,88 : <= Streefwaarde 8,88 : > Streefwaarde 8,88 : > Interventiewaarde : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 4 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 2 : Enkele parameters ontbreken in de som 6 : Heeft geen normwaarde # : verhoogde rapportagegrens GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde Index : (GSSD - S) / (I - S) - Getoetst via de BoToVa service, versie Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming S S Diep Indicatief I METALEN Barium [Ba] µg/l Cadmium [Cd] µg/l,4,6 6 Kobalt [Co] µg/l 2,7 Koper [Cu] µg/l 5,3 75 Kwik [Hg] µg/l,5,,3 Lood [Pb] µg/l 5,7 75 Molybdeen [Mo] µg/l 5 3,6 3 Nikkel [Ni] µg/l 5 2, 75 Zink [Zn] µg/l AROMATISCHE VERBINDINGEN Benzeen µg/l,2 3 Tolueen µg/l 7 Ethylbenzeen µg/l 4 5 Xylenen (som) µg/l,2 7 Styreen (Vinylbenzeen) µg/l 6 3 Som 6 Aromatische oplosmiddelen µg/l 5 PAK Naftaleen µg/l, 7 GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN Tetrachlooretheen (Per) µg/l, 4 Trichlooretheen (Tri) µg/l 24 5 cis + trans-,2-dichlooretheen µg/l, 2 Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l, Trichloormethaan (Chloroform) µg/l 6 4 Dichloormethaan µg/l,,-dichloorethaan µg/l 7 9,,-Trichloorethaan µg/l, 3,2-Dichloorethaan µg/l 7 4,,2-Trichloorethaan µg/l, 3 Vinylchloride µg/l, 5 Dichloorpropaan µg/l,8 8,-Dichlooretheen µg/l, Tribroommethaan (bromoform) µg/l 63 OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie (totaal) µg/l 5 6 Projectcode: B5.5958

32

33

34

35

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Winkelcentrum De Vlieger te Zoetermeer projectnummer 10.10.3079.2243 schaal n.v.t datum november-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Aalmarkt 11-16 te Leiden projectnummer 10.10.3003.2187 schaal n.v.t. datum juli-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten Boring: Pb1

Nadere informatie

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

Bijlage 8 Boorprofielen

Bijlage 8 Boorprofielen Bijlage 8 Boorprofielen Documentnummer: 120105 Legenda (conform NEN 5104) grind klei geur Grind, siltig Klei, zwak siltig geen geur zwakke geur Grind, zwak zandig Klei, matig siltig matige geur sterke

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl HB Adviesbureau Postbus 9230 1800 GE ALKMAAR Blad 1 van 6

Nadere informatie

Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde 33 329 327 326 331 325 324 322 321 332 Deellocatie: bekledingsgrond zuidzijde 32 319 318 317 316 315 314 313

Nadere informatie

BIJLAGEN ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl Analyserapport VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Postbus 2225 53 CE ZALTBOMMEL Blad

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Handelskade 39, 7417 DE Deventer Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. POSTBUS 2225

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: offerte baarn 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN M 3189 August Janssenweg

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: 1333 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN K 1263 Smutslaan 8, 3743 CG BAARN

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK

Nadere informatie

Bijlage 11: Bodemonderzoek

Bijlage 11: Bodemonderzoek Bijlage 11: Bodemonderzoek !! " #$%&!'( ') * )+, -.!/' & 1 2 3 1 4 ' %! 1!"#$%& %#$%& '('$'%)% *'+,--'-.--- (%%(%% !, 8 '!! $ *! ( 6$, 8 '! $, 6#,!! ' 6'!#, 2!1!!+,, % +,$ &!!!+, ( 6 6'!+,, 2 ' 9,$ :!

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Bijlage 2 Verkennend bodemonderzoek Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 RAPPORT betreffende een verkennend bodemonderzoek Kruiswiel te Hendrik-Ido-Ambacht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2.

Nadere informatie

Onderwerp briefrapportage aanvullende analyses Rotonde Burg Magneestraat te Bergeijk

Onderwerp briefrapportage aanvullende analyses Rotonde Burg Magneestraat te Bergeijk DHV bv Dhr. F. Loupias Postbus 80007 5600 JZ Eindhoven Ons kenmerk: Uw kenmerk: Datum: CV09562DIV-BRF 09-03-2010 Onderwerp briefrapportage aanvullende analyses Rotonde Burg Magneestraat te Bergeijk Geachte

Nadere informatie

B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k

B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k Inhoudsopgave Inleiding 3 2 Vooronderzoek 5 2. Beschrijving van de locatie 5 2.2 Historische gegevens 5 2.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 5 2.4 Hypothese

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693

Verkennend bodemonderzoek. Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693 Verkennend bodemonderzoek Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693 Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven Afdeling Verkeer & Milieu de heer G. Mentink Postbus 915 56 RB Eindhoven Versienummer:

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.) VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.) rapport nr. CV13354VBO (V1.) Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Tel: 411-633314 Fax: 411-63174 e-mail:

Nadere informatie

Horsterweg 239 te Ermelo

Horsterweg 239 te Ermelo Horsterweg 239 te Ermelo Verkennend bodemonderzoek Opdrachtgever Contactpersoon dhr. G. de Vries Horsterweg 239 3853 JD ERMELO dhr. G. de Vries Projectnummer P2013-1171 - versie 1 Auteur I. van der Burgh

Nadere informatie

Tekening S1 Situatietekening met boringen en bestaande peilbuis

Tekening S1 Situatietekening met boringen en bestaande peilbuis projectnr. 234417 december 2010, revisie 00 234417rap00.doc Gijs Heutink Advocaten Verkennend bodemonderzoek Groot Bentveld te Bentveld Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2 Veldwerk 3 2.1 Uitgevoerd veldwerk 3

Nadere informatie

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0 Indicatieve keuring grond projectnummer 131739 Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen Versienummer: 1.0 Plaats, datum: Udenhout, 22 mei 2013 Auteur: C.F. Mathijssen

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Afbeelding: Regionale situatie BIJLAGE 2 - Boorlocaties - BIJLAGE 3 - Veldwerkgegevens - BO1529 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 1 Datum: 15-6-215 Boring: 2 Datum:

Nadere informatie

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging.

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging. Vos & Teeuwissen BV T.a.v. de weledele mevrouw J. van Wanrooij Postbus 259 1270 AG HUIZEN Heeswijk, 24 december 2008 Behandeld door : WGE Onze ref. : 258555.1 Projectnaam : Kuijer Plataanlaan te Baarn

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) 2015.0552 De heer B.

Nadere informatie

Betreft : Resultaat bodemonderzoek Winschoterweg 11, Groningen

Betreft : Resultaat bodemonderzoek Winschoterweg 11, Groningen Memo HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Aan : Henk Dijkema, gemeente Groningen Van : Jacob Buist Datum : 31 maart 2014 Kopie : Onze referentie : BD1176-100/M0001/JBUI/Gron Betreft : Resultaat

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object BUNSCHOTEN M 974 Kerkepad, EEMDIJK De auteursrechten en databankenrechten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 2. Beschrijving onderzoekslocatie Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 3 3 OPZET ONDERZOEK 5 3. Vooron

INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 2. Beschrijving onderzoekslocatie Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 3 3 OPZET ONDERZOEK 5 3. Vooron INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 2. Beschrijving onderzoekslocatie 3 2.2 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 3 3 OPZET ONDERZOEK 5 3. Vooronderzoek 5 3.2 Onderzoeksstrategie 5 4 UITVOERING ONDERZOEK

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 3 OPZET ONDERZOEK Vooronderzoek Onderzoeksstrategie 5 4 UITVOERING ONDERZOEK Veldwer

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 3 OPZET ONDERZOEK Vooronderzoek Onderzoeksstrategie 5 4 UITVOERING ONDERZOEK Veldwer INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 3 OPZET ONDERZOEK 4 3.1 Vooronderzoek 4 3.2 Onderzoeksstrategie 5 4 UITVOERING ONDERZOEK 6 4.1 Veldwerkzaamheden 6 4.2 Veldresultaten 7 4.2.1 Lokale bodemopbouw

Nadere informatie

Tekeningen 249517 S1 Situatietekening met boringen en peilbuis

Tekeningen 249517 S1 Situatietekening met boringen en peilbuis Rapport Verkennend bodemonderzoek Hofstraat 2 t/m 46 te Schagen Projectnr. 249517 september 212, revisie Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Veldwerkzaamheden... 4 2.1 Uitgevoerde veldwerkzaamheden... 4 2.2

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Europa-Allee te Kampen Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 oktober 211 GM-3651 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding en doelstelling...

Nadere informatie

Opdrachtverificatiecode : HSJU-HOTV-YSCQ-DOYS : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Opdrachtverificatiecode : HSJU-HOTV-YSCQ-DOYS : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n) Grondslag Heerhugowaard T.a.v. de heer R. Kruk Galileistraat 69 1704 SE HEERHUGOWAARD Uw kenmerk : 19454-BEATRIXSTRAAT 2 Ons kenmerk : Project 416207 Validatieref. : 416207_certificaat_v1 Opdrachtverificatiecode

Nadere informatie

Partijkeuring van circa 1.000 m 3 klei gelegen aan de Blauwe Hoefsweg te Klundert

Partijkeuring van circa 1.000 m 3 klei gelegen aan de Blauwe Hoefsweg te Klundert Partijkeuring van circa 1.000 m 3 klei gelegen aan de Blauwe Hoefsweg te Klundert Adviesbureau Opdrachtgever Titel Partijkeuring van circa 1.000 m 3 klei gelegen aan de Blauwe Hoefsweg te Klundert Nijbod

Nadere informatie

801/288 Mi!ieutechlliek lvs Eemnes B V 7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN In opdracht van de heer J. Bruinekool heeft Milieutechniek ZYS Eemnes BY in september 20 II een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM november

Referentienummer Datum Kenmerk GM november Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0083083 27 november 2012 321679 Betreft Milieuhygiënisch onderzoek betonpaden + Inleiding Ten noorden van de Bredeweg 9 en 14 in Waddinxveen liggen twee betonpaden

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Haarensteijnstraat te Haaren projectnummer 132107. de heer S. Putters Postbus 62 5070 AB Udenhout. Versienummer: 1.

Verkennend bodemonderzoek. Haarensteijnstraat te Haaren projectnummer 132107. de heer S. Putters Postbus 62 5070 AB Udenhout. Versienummer: 1. Verkennend bodemonderzoek projectnummer 13217 Opdrachtgever: Woningbouwvereniging 't Heem de heer S. Putters Postbus 62 57 AB Udenhout Versienummer: 1.1 Plaats, datum: Udenhout, 18 augustus 213 Auteur:

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Euterpeplein 1 te Amersfoort projectnummer 131667. de heer I.M. Dias Postbus 854, 2700 AW Zoetermeer. Versienummer: 1.

Verkennend bodemonderzoek. Euterpeplein 1 te Amersfoort projectnummer 131667. de heer I.M. Dias Postbus 854, 2700 AW Zoetermeer. Versienummer: 1. Verkennend bodemonderzoek projectnummer 131667 Opdrachtgever: Mees Ruimte & Milieu de heer I.M. Dias Postbus 854, 2700 AW Zoetermeer Versienummer: 1.0 Plaats, datum: Houten, 29 mei 2013 Auteur: mr. V.

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Kooikamp 5a te Sleeuwijk

Verkennend bodemonderzoek. Kooikamp 5a te Sleeuwijk Verkennend bodemonderzoek Kooikamp 5a te Sleeuwijk Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Vooronderzoek en onderzoeksopzet 2.1 Algemeen 2.2 Huidig gebruik en algemene gegevens 2 2.3 Historisch gebruik 3 2.4 Toekomstig

Nadere informatie

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V Bijlage 2 bij besluit 215/1273-V1 V&V BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl BK Bodem BV Postbus 264 1970 AG IJMUIDEN Blad 1 van 9 Uw projectnaam : Uw projectnummer

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 3 Veldwerk en chemische analyses Veldwerk Chemische analyses 8

1 Inleiding 3. 3 Veldwerk en chemische analyses Veldwerk Chemische analyses 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Vooronderzoek 5 2.1 Beschrijving van de locatie 5 2.2 Historische gegevens 5 2.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 5 2.4 Hypothese 6 3 Veldwerk en chemische analyses

Nadere informatie

Verkennend milieukundig bodemonderzoek aan de Tearnserdyk 22 te Goutum Projectcode: 16F112 Verkennend milieukundig bodemonderzoek aan de Tearnserdyk 22 te Goutum Projectcode: 16F112 Opdrachtgever Mevrouw

Nadere informatie

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014 BO14168 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 301 Datum: 05-11-2014 Boring: 302 Datum: 05-11-2014 0 1 0 tuin Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak grindig, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 40 tuin Zand, matig

Nadere informatie

RAPPORT betreffende een verkennend bodemonderzoek Kruyderlaan 29a te Nieuwegein. Datum : 11 oktober 2013 : 1308F692/PDI/rap1 : de heer P.

RAPPORT betreffende een verkennend bodemonderzoek Kruyderlaan 29a te Nieuwegein. Datum : 11 oktober 2013 : 1308F692/PDI/rap1 : de heer P. RAPPORT betreffende een verkennend bodemonderzoek Kruyderlaan 29a te Nieuwegein Datum : 11 oktober 2013 Kenmerk : 1308F692/PDI/rap1 Auteur : de heer P. Dijkhuizen Vrijgave : ing. B. Willems :. Opdrachtgever

Nadere informatie

Opdrachtnummer: Datum rapport: 1 juli 2014

Opdrachtnummer: Datum rapport: 1 juli 2014 Opdrachtgever: dhr. G. van de Wiel Julianalaan 227 3722 GL Bilthoven Opdrachtnummer: 66846 Status rapport: Definitief Datum rapport: 1 juli 214 Rapport Verkennend bodemonderzoek Sint-Michielsgestelseweg

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Kleermakerstraat te Velserbroek. projectnummer 121760. de heer H. Groeneweg Postbus 527 1981 EH SANTPOORT-NOORD

Verkennend bodemonderzoek. Kleermakerstraat te Velserbroek. projectnummer 121760. de heer H. Groeneweg Postbus 527 1981 EH SANTPOORT-NOORD Verkennend bodemonderzoek Kleermakerstraat te Velserbroek projectnummer 12176 Opdrachtgever: Groeneweg Projekten B.V. de heer H. Groeneweg Postbus 527 1981 EH SANTPOORT-NOORD Versienummer: 1.1 Plaats,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS Beschrijving onderzoekslocatie Beschikbare onderzoeksgegevens 3 3 OPZET ONDERZOEK Voor

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS Beschrijving onderzoekslocatie Beschikbare onderzoeksgegevens 3 3 OPZET ONDERZOEK Voor INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 2.1 Beschrijving onderzoekslocatie 3 2.2 Beschikbare onderzoeksgegevens 3 3 OPZET ONDERZOEK 4 3.1 Vooronderzoek 4 3.2 Onderzoeksstrategie 4 4 UITVOERING

Nadere informatie

HOPMAN en PETERS HOLDING B.V. 11-P-107 / Briefrapport aanvullend bodemonderzoek Provincialeweg Oost 64 te Haastrecht 30 mei

HOPMAN en PETERS HOLDING B.V. 11-P-107 / Briefrapport aanvullend bodemonderzoek Provincialeweg Oost 64 te Haastrecht 30 mei HOPMAN en PETERS HOLDING B.V. 11-P-107 / 12230 Briefrapport aanvullend bodemonderzoek Provincialeweg Oost 64 te Haastrecht 30 mei 2012 2 Uitgevoerde bodemonderzoeken Op de locatie zijn diverse bodemonderzoeken

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Grotestraat 214 te Borne Project 211.175 projectnummer 211.175 project Grotestraat 214 te Borne opdrachtgever Te Kiefte Architecten versie 1. datum 25 juni 212 auteur R. Grootelaar

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS Beschrijving onderzoekslocatie Regionale geohydrologische gegevens 3 3 OPZET ONDERZOEK 4 3.1

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS Beschrijving onderzoekslocatie Regionale geohydrologische gegevens 3 3 OPZET ONDERZOEK 4 3.1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 2.1 Beschrijving onderzoekslocatie 3 2.2 Regionale geohydrologische gegevens 3 3 OPZET ONDERZOEK 4 3.1 Vooronderzoek 4 3.2 Onderzoeksstrategie 4 4 UITVOERING

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DE OUDEWEG 4 TE SINT-OEDENRODE (DHR. L. VOS)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DE OUDEWEG 4 TE SINT-OEDENRODE (DHR. L. VOS) VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DE OUDEWEG 4 TE SINT-OEDENRODE (DHR. L. VOS) rapport nr. CV9356vbo Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Postbus 79 5298 ZH Liempde Tel: 411-633314 Fax: 411-63174

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Veldmansweg (ongenummerd) te Noardburgum Gegevens opdrachtgever Zeldenrust VROM-advies Projectmanagement Fûgelleane 18 8702 CD Bolsward Contactpersoon: De heer C. Zeldenrust CSO-Milfac

Nadere informatie

de heer P. Wardenier Postbus AR APELDOORN Geachte heer Wardenier,

de heer P. Wardenier Postbus AR APELDOORN Geachte heer Wardenier, Aan: VW Telecom, afdeling Mobiel de heer P. Wardenier Postbus 676 7300 AR APELDOORN Betreft: rapportage indicatief bodemonderzoek Locatie: Westrikseweg 7 te Prinsenbeek (gemeente Breda) Projectnummer:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN RAPPORT C4--O Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van een locatie ten oosten van de Tulpstraat te Moordrecht (Oostpoldererf). Capelle aan den IJssel, 7 maart 24 CAPELLE A/D IJSSEL Essebaan 7 298 LJ Capelle

Nadere informatie

: Van Luyk Loenen Vastgoed bv : De heer E. Loenen : Postbus 40 : 1230 AA Loosdrecht

: Van Luyk Loenen Vastgoed bv : De heer E. Loenen : Postbus 40 : 1230 AA Loosdrecht RAPPORT betreffende een verkennend bodemonderzoek Rading 154 te Loosdrecht Datum : 3 oktober 2013 Kenmerk : 1305F421/RKO/rap1 Auteur : De heer R. Kok Vrijgave : De heer B.C.R. Willems :. Opdrachtgever

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Locatie Limbrichterstraat 20 te Nieuwstadt Gegevens opdrachtgever: Fam. Janssen p/a Heusschen Copier Rijksweg 12 6271 AE Gulpen 043-4583437 Contactpersoon: De heer D. Houben CSO

Nadere informatie

Opdrachtnummer: Datum rapport: 23 mei 2013

Opdrachtnummer: Datum rapport: 23 mei 2013 Opdrachtgever: Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE Ulicoten Opdrachtnummer: 6625 Status rapport: Definitief Datum rapport: 23 mei 213 Rapport Verkennend bodemonderzoek Hongarijesedijk 12 te Bergeijk

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Locatie Dr. H.J. Postlaan te Bergentheim Gegevens opdrachtgever Van Dijk Bouw B.V. Postbus 120 7770 AC Hardenberg Contactpersoon: De heer T. Zwartjens CSO Adviesbureau Postbus

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners B.V. Feithspark 6, 9356 BZ Tolbert Postbus 27, 9356 ZG Tolbert Tel.: 0594 51 68 64 Fax: 0594 51 64 79 E-mail: info@wiertsema.nl Internet: www.wiertsema.nl

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (DE HEER B. KEMPS)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (DE HEER B. KEMPS) VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (DE HEER B. KEMPS) rapport nr. CV14403vbo Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Tel: 0411-633314 Fax: 0411-631740 e-mail: bodem@vanvleutenconsult.nl

Nadere informatie

- CONCEPT - Stichting Eerbied voor het Leven t.a.v. mevrouw. M. Wijen p/a Tungeler Dorpsstraat 50 6005 RK Weert

- CONCEPT - Stichting Eerbied voor het Leven t.a.v. mevrouw. M. Wijen p/a Tungeler Dorpsstraat 50 6005 RK Weert Postadres: Postbus 1015 6040 KA Roermond Bezoekadres: Zuidhoven 9m 6042 PB Roermond telefoon 0475 32 00 00 - fax 0475 32 19 67 - email info@aeres-milieu.nl - internet www.aeres-milieu.nl IBAN NL70 INGB

Nadere informatie

Roermond : 24 september 2014 Ons kenmerk : AM Betreft : Analyseresultaten onderzoek asbest in bodem Kerkstraat 42 te Kerkdriel

Roermond : 24 september 2014 Ons kenmerk : AM Betreft : Analyseresultaten onderzoek asbest in bodem Kerkstraat 42 te Kerkdriel postadres: Postbus 115 64 KA Roermond bezoekadres: Zuidhoven 9m 642 PB Roermond telefoon 475 32 - fax 475 32 19 67 - email info@aeres-milieu.nl - internet www.aeres-milieu.nl IBAN NL7 INGB 66 33 8 596

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL VERKENNEND BODEMONDERZOEK BIESSTRAAT (ONG.) TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL Verkennend bodemonderzoek Biesstraat (ong.) te Heythuysen in de gemeente Leudal Opdrachtgever BRO Tegelen Industriestraat 94 5931

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK SOESTDIJKERWEG 2 TE DEN DOLDER. -landgoed Prinsenhoeve-

VERKENNEND BODEMONDERZOEK SOESTDIJKERWEG 2 TE DEN DOLDER. -landgoed Prinsenhoeve- VERKENNEND BODEMONDERZOEK SOESTDIJKERWEG 2 TE DEN DOLDER -landgoed Prinsenhoeve- Rapportnummer: 14-P-358 Verkennend bodemonderzoek Soestdijkerweg 2 te Den Dolder landgoed Prinsenhoeve- Opdrachtgever: Eelerwoude

Nadere informatie

Projectnaam Projectcode Versie Datum Pagina Bovendijk 53 te Rotterdam 2011-0476 1 23 augustus 2011 2

Projectnaam Projectcode Versie Datum Pagina Bovendijk 53 te Rotterdam 2011-0476 1 23 augustus 2011 2 Projectnaam Projectcode Versie Datum Pagina Bovendijk 53 te Rotterdam 2011-0476 1 23 augustus 2011 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Onderzoekskader 5 1.2 Locatiegegevens 5 2 Vooronderzoek 6 2.1 Algemeen

Nadere informatie

Zeeheldenbuurt in Vught

Zeeheldenbuurt in Vught Zeeheldenbuurt in Vught Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Vooronderzoek en onderzoeksopzet 2 2.1 Algemeen 2 2.2 Huidig gebruik en algemene gegevens 2 2.3 Historisch gebruik 3 2.4 Resultaten eerder uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK Locatie: Vrijheidstraat (naast Kruidvat) Raamsdonksveer Opdrachtgever: Gemeente Geertruidenberg Postbus 10001 4940 GA Raamsdonksveer Document nr.: VB/821121-1 Project

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK Locatie : Boerhaavelaan 1-5 te Zoetermeer Opdrachtgever : Breevast B.V. Projectnummer : 250126.1 Datum : 18 mei 2010 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Bijlage 10: Bodemonderzoeken

Bijlage 10: Bodemonderzoeken Bijlage 10: Bodemonderzoeken VERKENNEND

Nadere informatie

Wematech Bodem Adviseurs B.V.

Wematech Bodem Adviseurs B.V. Wematech Bodem Adviseurs B.V. VERKENNEND BODEMONDERZOEK KOEKOEKSTRAAT ONG. SPRUNDEL Opdrachtgever : Mevrouw C. Bouwens Vissenbergdreef 7 4714 AZ Sprundel Projectnummer : VBE-50150130 Kenmerk rapport: MP50150130.R001-0

Nadere informatie

SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl Verkennend

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAGRIEBROEKSEWEG 26 TE LEUNEN GEMEENTE VENRAY

VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAGRIEBROEKSEWEG 26 TE LEUNEN GEMEENTE VENRAY VERKENNEND BODEMONDERZOEK LAAGRIEBROEKSEWEG 26 TE LEUNEN GEMEENTE VENRAY Verkennend bodemonderzoek Laagriebroekseweg 26 te Leunen in de gemeente Venray Opdrachtgever Kinderdagverblijf De Mukkenstal Laagriebroekseweg

Nadere informatie

Nieuwstraat 10 te Dreumel

Nieuwstraat 10 te Dreumel Nieuwstraat 1 te Dreumel Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 milieukundig onderzoek SAB te Arnhem september 29 definitief Nieuwstraat 1 te Dreumel Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 milieukundig

Nadere informatie

projectbureau Waterfront de heer C. Jelsma Havendam 56 3841 AA HARDERWIJK Geachte heer Jelsma,

projectbureau Waterfront de heer C. Jelsma Havendam 56 3841 AA HARDERWIJK Geachte heer Jelsma, Aan: Gemeente Harderwijk projectbureau Waterfront de heer C. Jelsma Havendam 56 3841 AA HARDERWIJK Betreft: rapportage indicatief bodemonderzoek Locatie: Veluvia terrein te Harderwijk Projectnummer: 134434.05

Nadere informatie

Tussentijdse resultaten bodemonderzoek De Omzoom te Assendelft

Tussentijdse resultaten bodemonderzoek De Omzoom te Assendelft Notitie Concept Contactpersoon D. (David) Kroon Datum 0 januari 04 Kenmerk N00-0933DKO-V0 Tussentijdse resultaten bodemonderzoek De Omzoom te Assendelft Geachte heer Fontein, Tauw bv voert momenteel het

Nadere informatie

Betreft Nader onderzoek ten behoeve van de hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 380kV

Betreft Nader onderzoek ten behoeve van de hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 380kV Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0147162 17 november 2014 323386 Betreft Nader onderzoek ten behoeve van de hoogspanningsverbinding Doetinchem - Wesel 380kV Inleiding Grontmij Nederland B.V. heeft,

Nadere informatie

Actualiserend onderzoek

Actualiserend onderzoek Actualiserend onderzoek Locatie Burgemeester Fockema Andreaelaan 15 te Utrecht Gegevens opdrachtgever SSH Plometorengracht 9 Postbus 8542 358 AA Utrecht Contactpersoon: De heer A. Nieuwendijk Contactpersoon

Nadere informatie

AL-West B.V. ANALYSERAPPORT. SITA REMEDATION NV Dhr. P. Perseo WESTVAARTDIJK GRIMBERGEN BELGIQUE. Geachte heer, mevrouw,

AL-West B.V. ANALYSERAPPORT. SITA REMEDATION NV Dhr. P. Perseo WESTVAARTDIJK GRIMBERGEN BELGIQUE. Geachte heer, mevrouw, SITA REMEDATION NV Dhr. P. Perseo WESTVAARTDIJK 83 1850 GRIMBERGEN BELGIQUE Datum Relatienr Opdrachtnr. 11.04.2016 35003796 577583 ANALYSERAPPORT Opdrachtgever Uw referentie Opdrachtacceptatie 07.04.16

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek en verkennend bodemonderzoek asbest. Hoek Kerkstraat 2 - Dorpstraat 60 te Wagenberg. projectnummer 141442

Verkennend bodemonderzoek en verkennend bodemonderzoek asbest. Hoek Kerkstraat 2 - Dorpstraat 60 te Wagenberg. projectnummer 141442 Verkennend bodemonderzoek en verkennend bodemonderzoek asbest Hoek Kerkstraat 2 - Dorpstraat 60 te Wagenberg projectnummer 141442 Opdrachtgever: Woningstichting Volksbelang Ad Caron Postbus 87 4920 AB

Nadere informatie

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. EIJKELKAMP AGRISEARCH EQUIPMENT B.V. POSTBUS 4 6987 ZG GIESBEEK Datum Relatienr Opdrachtnr. Blad 1 van 7 12.11.2012 35003676 337666 ANALYSERAPPORT Opdracht 337666 Bodem / Eluaat Opdrachtgever 35003676

Nadere informatie

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Opdrachtverificatiecode : TXJO-VQIJ-YEPT-JGGA : 3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n) NIPA Milieutechniek b.v T.a.v. de heer J. van der Stroom Landweerstraat-Zuid 109 5349 AK OSS Uw kenmerk : 11945-Huissensche Waarden te Huissen Ons kenmerk : Project 348033 Validatieref. : 348033_certificaat_v1

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DE ABCOVENSEWEG TE GOIRLE (BRO BOXTEL)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DE ABCOVENSEWEG TE GOIRLE (BRO BOXTEL) VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DE ABCOVENSEWEG TE GOIRLE (BRO BOXTEL) rapport nr. CV08639vbo Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Postbus 79 5298 ZH Liempde Tel: 0411-633314 Fax: 0411-631740

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN RAPPORT H3-45-O Verkennend en aanvullend bodemonderzoek ter plaatse van de Lieve Vrouwegracht 2 te Montfoort. Amersfoort, 2 januari 24 CAPELLE A/D IJSSEL Essebaan 7 298 LJ Capelle a/d IJssel Postbus 333

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740. Zutphenboerlaan ongenummerd Voorst RAPPORT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740. Zutphenboerlaan ongenummerd Voorst RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 Zutphenboerlaan ongenummerd Voorst RAPPORT Verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 projectlocatie Zutphenboerlaan ongenummerd Voorst opdrachtgever Mevrouw A.J.H.

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK OVERKAMPWEG ONG. DORDRECHT Dordrecht Research B.V. Vissersdijk Beneden 70 3319 GW Dordrecht 078-6310466 i.o.v. Albert Schweitzer Ziekenhuis Afd. Bouwprojecten / Eenheid Facilitair

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Waterberging Saenegheest Bergen Opdrachtgever Explosive Clearance Group Postbus 332 6500 AH NIJMEGEN Projectnummer Autorisatie 130065 Redactie: paraaf datum status D.J. Westra

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek middelbare school Startbaan 12 te Amstelveen. definitief. Uitgebracht aan:

Verkennend bodemonderzoek middelbare school Startbaan 12 te Amstelveen. definitief. Uitgebracht aan: Verkennend bodemonderzoek middelbare school Startbaan 12 te mstelveen definitief Uitgebracht aan: Gemeente mstelveen Laan Nieuwer mstel 1 1182 JR MSTELVEEN BE24 RP21319 3-1-13 definitief Projecttitel :

Nadere informatie

Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend. definitief

Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend. definitief Indicatief bodemonderzoek hoek Neckerdijk en Kanaalschans te Purmerend definitief Uitgebracht aan: Bodemplan p/a Wareco Amsterdamseweg 71 1182 GP AMSTELVEEN definitief AX66, RAP20090424 28 april 2009 definitief

Nadere informatie

BIJLAGENBUNDEL BESTEMMINGSPLAN LEEFGOED DE OLIFANT, HITLAND

BIJLAGENBUNDEL BESTEMMINGSPLAN LEEFGOED DE OLIFANT, HITLAND BIJLAGENBUNDEL BESTEMMINGSPLAN LEEFGOED DE OLIFANT, HITLAND INHOUDSOPGAVE Bijlage 1 Geluid - Verkennend Bodemonderzoek (AV consulting B.V., 9 juni 2011) Bijlage 2 Archeologie - Archeologisch onderzoek

Nadere informatie

BIJLAGE 3 BOORSTATEN Bijlage 3 Boring: 01 Boring: 02 0 1 0 braak Veen, zwak zandig, sporen puin, sporen kolengruis, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 10 braak Zand, lichtgrijs, Edelmanboor, Cunetzand Zand,

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Park Heerengoed te Moergestel projectnummer 140818. Park Heerengoed BV de heer J. Kersten Westpoint 190 5038 KG Tilburg

Verkennend bodemonderzoek. Park Heerengoed te Moergestel projectnummer 140818. Park Heerengoed BV de heer J. Kersten Westpoint 190 5038 KG Tilburg Verkennend bodemonderzoek Park Heerengoed te Moergestel projectnummer 14818 Opdrachtgever: Park Heerengoed BV de heer J. Kersten Westpoint 19 538 KG Tilburg Versienummer: 1. Plaats, datum: Udenhout, 6

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PERCELEN (NABIJ) NOORDERPAD 17 TE ZUIDOOSTBEEMSTER, GEMEENTE BEEMSTER, SECTIE D, NUMMERS 3381, 3591, 3592 en 3610

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PERCELEN (NABIJ) NOORDERPAD 17 TE ZUIDOOSTBEEMSTER, GEMEENTE BEEMSTER, SECTIE D, NUMMERS 3381, 3591, 3592 en 3610 Project 5563AA PROJECT 5563AA VERKENNEND BODEMONDERZOEK PERCELEN (NABIJ) NOORDERPAD 7 TE ZUIDOOSTBEEMSTER, GEMEENTE BEEMSTER, SECTIE D, NUMMERS 338, 359, 359 en 36 Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) 216.25 Maatschap Langelaan

Nadere informatie

Zoals overeengekomen ontvangt u hierbij de rapportage van het verkennend bodemonderzoek aan de Eikenlaan te Heemstede in tweevoud.

Zoals overeengekomen ontvangt u hierbij de rapportage van het verkennend bodemonderzoek aan de Eikenlaan te Heemstede in tweevoud. Hoorne B.V. T.a.v. de weledele mevrouw J. Reichenfeld Loet 2 1911 BR UITGEEST Amsterdam, 31 augustus 2009 Behandeld door : BER Onze ref. : 259306.1 Projectnaam : Eikenlaan te Heemstede Betreft : rapport

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND

VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND VERKENNEND BODEMONDERZOEK VOLGENS NEN 5740 GULDENROEDESTRAAT 12 TE HEINKENSZAND Opdrachtgever : Bouwbedrijf Rijk B.V. T.a.v. de heer P. Rijk Danielsweg 1 Heinkenszand Vestiging : ABO-Milieuconsult B.V.

Nadere informatie