DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE"

Transcriptie

1 DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

2

3 DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 2 MD-DE

4

5 DHV B.V. BIJLAGE 3 Boorprofielen en onafhankelijkheidsverklaring Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 3 MD-DE

6 Projectnaam: Projectcode: Apeldoornsestraat te Voorthuizen C Boring: 1 Boring: klinker Zand, matig fijn, matig siltig, geen olie-water reactie, K-waarde: 1,8, beige tuin Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, K-waarde:,35, grijsbruin Zand, matig fijn, matig siltig, geen olie-water reactie, K-waarde: 1,8, beige Boring: 3 Boring: kassei Zand, matig fijn, matig siltig, geen olie-water reactie, K-waarde: 1,8, beige Zand, matig grof, matig siltig, geen olie-water reactie, K-waarde: 2,5, beige Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, resten roest, geen olie-water reactie, K-waarde:,35, grijsbruin, orgineel profiel Zand, matig fijn, matig siltig, geen olie-water reactie, K-waarde: 1,7, beigebruin grind Grind, fijn, zwak zandig, geen olie-water reactie, grijs Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, K-waarde:,35, grijsbruin Zand, matig fijn, matig siltig, resten roest, geen olie-water reactie, K-waarde: 1,7, lichtbruin Zand, matig fijn, matig siltig, geen olie-water reactie, K-waarde: 1,6, grijs Zand, matig fijn, matig siltig, geen olie-water reactie, K-waarde: 1,6, grijs Boring: 5 Boring: grind Geen olie-water reactie Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, K-waarde:,35, grijsbruin braak Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, K-waarde:,3, grijsbruin Boorprofiel conform NEN 514 Schaal 1: 5

7 Projectnaam: Projectcode: Apeldoornsestraat te Voorthuizen C Boring: 7 Boring: tegel Grind, fijn, zwak zandig, geen olie-water reactie, grijs Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, K-waarde:,35, grijsbruin tuin Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, K-waarde:,35, grijsbruin Zand, matig fijn, matig siltig, resten roest, geen olie-water reactie, K-waarde: 1,7, beige Zand, matig fijn, matig siltig, geen olie-water reactie, K-waarde: 1,6, grijs Boring: 9 Boring: tuin Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, sporen grind, geen olie-water reactie, K-waarde:,35, grijsbruin tegel Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, K-waarde:,35, grijsbruin Zand, matig fijn, matig siltig, zwak roesthoudend, geen olie-water reactie, K-waarde: 1,5, lichtbruin Zand, matig fijn, matig siltig, geen olie-water reactie, K-waarde: 1,7, grijs Boorprofiel conform NEN 514 Schaal 1: 5

8 Projectnaam: Projectcode: Apeldoornsestraat te Voorthuizen C Boring: 11 Boring: 12 1 braak Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, K-waarde:,35, grijsbruin 1 braak Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus, geen olie-water reactie, K-waarde:,35, grijsbruin, glasresten Zand, matig fijn, matig siltig, resten roest, geen olie-water reactie, K-waarde: 1,7, beige Zand, matig fijn, matig siltig, zwak oerhoudend, geen olie-water reactie, K-waarde:,6, donkerbruin Zand, matig fijn, matig siltig, zwak roesthoudend, geen olie-water reactie, K-waarde: 1,5, beige Zand, matig fijn, matig siltig, geen olie-water reactie, K-waarde: 1,7, grijs Zand, matig fijn, matig siltig, geen olie-water reactie, K-waarde: 1,8, grijs Boorprofiel conform NEN 514 Schaal 1: 5

9 Legenda (conform NEN 514) grind klei geur Grind, siltig Klei, zwak siltig geen geur zwakke geur Grind, zwak zandig Klei, matig siltig matige geur sterke geur Grind, matig zandig Klei, sterk siltig uiterste geur Grind, sterk zandig Klei, uiterst siltig olie geen olie-water reactie zwakke olie-water reactie Grind, uiterst zandig Klei, zwak zandig matige olie-water reactie sterke olie-water reactie Klei, matig zandig uiterste olie-water reactie zand Zand, klei g Klei, sterk zandig p.i.d.-waarde > >1 Zand, zwak siltig Zand, matig siltig leem Leem, zwak zandig >1 >1 >1 >1 Zand, sterk siltig Leem, sterk zandig monsters Zand, uiterst siltig geroerd monster overige toevoegingen ongeroerd monster zwak humeus veen Veen, mineraalarm matig humeus overig bijzonder bestanddeel Veen, zwak klei g sterk humeus Gemiddeld hoogste grondwaterstand grondwaterstand Veen, sterk klei g zwak grindig Gemiddeld laagste grondwaterstand slib Veen, zwak zandig matig grindig water Veen, sterk zandig sterk grindig peilbuis blinde buis casing hoogste grondwaterstand gemiddelde grondwaterstand laagste grondwaterstand bentoniet afdichting filter

10 Colofon / Verantwoording uitvoering veldwerkzaamheden (BRL 2) Colofon Uitvoering: Opdrachtgever: Projectnaam: Poelsema Veldwerkbureau De Kampen DD Vollenhove Tel: Fax: DHV BV Voorthuizen Projectnummer: Verantwoording Verklaring werkzaamheden uitgevoerd in onafhankelijkheid van de opdrachtgever en conform de eisen van de BRL 2 en onderliggende protocollen C VKB Protocol Naam veldwerker datum Paraaf 21 J. ten Klooster J. Uitham Afgeweken van BRL VKB Protocol 21 Omschrijving afwijking VKB P-21: plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen VKB P-22: nemen van grondwatermonsters VKB P-23: veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek VKB P-218: locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem

11 DHV B.V. BIJLAGE 4 Analysecertificaten Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 4 MD-DE

12

13

14

15

16

17

18

19

20 DHV B.V. BIJLAGE 5 Toetsingsresultaten Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 5 MD-DE

21 Opdrachtcode C Aanvrager J. Venhuis Project omschrijving Apeldoornsestraat te Voorthuizen Datum aangeleverd Datum afgerond M18535 Grond 4 (,5-,5) Parameter Eenheid 4 */- Aw T I Diepte (m-mv),5-,5 Mvb. SIKB AS3 + Droge stof % (m/m) 87.9 Metalen Lood mg/kg ds 63 * Toetsingswaarden zijn berekend volgens Circulaire bodemsanering (april 29) Gebruikte waarden voor toetsing bij monster: 4 (,5-,5) Lutum: 2% van droge stof en organische stof: 2% van droge stof. Legenda (-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde (v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met.7 voor de toetsing) = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. - = = Resultaat is kleiner dan Achtergrondwaarde. * = = Resultaat is groter dan Achtergrondwaarde. ** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. *** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorigeerde normen voor het opgegeven bodemtype.

22 Opdrachtcode C Aanvrager J. Venhuis Project omschrijving Apeldoornsestraat te Voorthuizen Datum aangeleverd Datum afgerond M18536 Grond 5 (,5-,55) Parameter Eenheid 5 */- Aw T I Diepte (m-mv),5-,55 Mvb. SIKB AS3 + Droge stof % (m/m) 85.1 Metalen Lood mg/kg ds 49 * Toetsingswaarden zijn berekend volgens Circulaire bodemsanering (april 29) Gebruikte waarden voor toetsing bij monster: 5 (,5-,55) Lutum: 2% van droge stof en organische stof: 2% van droge stof. Legenda (-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde (v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met.7 voor de toetsing) = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. - = = Resultaat is kleiner dan Achtergrondwaarde. * = = Resultaat is groter dan Achtergrondwaarde. ** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. *** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorigeerde normen voor het opgegeven bodemtype.

23 Opdrachtcode C Aanvrager J. Venhuis Project omschrijving Apeldoornsestraat te Voorthuizen Datum aangeleverd Datum afgerond M18537 Grond 6 (-,5) Parameter Eenheid 6 */- Aw T I Diepte (m-mv) -,5 Mvb. SIKB AS3 + Droge stof % (m/m) 83.5 Metalen Lood mg/kg ds 54 * Toetsingswaarden zijn berekend volgens Circulaire bodemsanering (april 29) Gebruikte waarden voor toetsing bij monster: 6 (-,5) Lutum: 2% van droge stof en organische stof: 2% van droge stof. Legenda (-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde (v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met.7 voor de toetsing) = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. - = = Resultaat is kleiner dan Achtergrondwaarde. * = = Resultaat is groter dan Achtergrondwaarde. ** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. *** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorigeerde normen voor het opgegeven bodemtype.

24 Opdrachtcode C Aanvrager J. Venhuis Project omschrijving Apeldoornsestraat te Voorthuizen Datum aangeleverd Datum afgerond M18538 Grond 7 (,5-,5) Parameter Eenheid 7 */- Aw T I Diepte (m-mv),5-,5 Mvb. SIKB AS3 + Droge stof % (m/m) 9.4 Metalen Lood mg/kg ds 11 * Toetsingswaarden zijn berekend volgens Circulaire bodemsanering (april 29) Gebruikte waarden voor toetsing bij monster: 7 (,5-,5) Lutum: 2% van droge stof en organische stof: 2% van droge stof. Legenda (-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde (v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met.7 voor de toetsing) = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. - = = Resultaat is kleiner dan Achtergrondwaarde. * = = Resultaat is groter dan Achtergrondwaarde. ** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. *** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorigeerde normen voor het opgegeven bodemtype.

25 Opdrachtcode C Aanvrager J. Venhuis Project omschrijving Apeldoornsestraat te Voorthuizen Datum aangeleverd Datum afgerond M18539 Grond 12 (-,5) Parameter Eenheid 12 */- Aw T I Diepte (m-mv) -,5 Mvb. SIKB AS3 + Droge stof % (m/m) 87.8 Metalen Lood mg/kg ds 71 * Toetsingswaarden zijn berekend volgens Circulaire bodemsanering (april 29) Gebruikte waarden voor toetsing bij monster: 12 (-,5) Lutum: 2% van droge stof en organische stof: 2% van droge stof. Legenda (-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde (v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met.7 voor de toetsing) = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. - = = Resultaat is kleiner dan Achtergrondwaarde. * = = Resultaat is groter dan Achtergrondwaarde. ** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. *** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorigeerde normen voor het opgegeven bodemtype.

26 Opdrachtcode C Aanvrager J. Venhuis Project omschrijving Apeldoornsestraat te Voorthuizen Datum aangeleverd Datum afgerond M18534 Grond 2 (-,4) Parameter Eenheid 2 */- Aw T I Diepte (m-mv) -,4 Mvb. SIKB AS3 + Droge stof % (m/m) 89.3 Metalen Lood mg/kg ds 34 * Toetsingswaarden zijn berekend volgens Circulaire bodemsanering (april 29) Gebruikte waarden voor toetsing bij monster: 2 (-,4) Lutum: 2% van droge stof en organische stof: 2% van droge stof. Legenda (-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde (v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met.7 voor de toetsing) = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. - = = Resultaat is kleiner dan Achtergrondwaarde. * = = Resultaat is groter dan Achtergrondwaarde. ** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. *** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorigeerde normen voor het opgegeven bodemtype.

27 Opdrachtcode C Aanvrager J. Venhuis Project omschrijving Apeldoornsestraat te Voorthuizen Datum aangeleverd Datum afgerond M Grond MM1 Parameter Eenheid MM1 */- Aw T I Diepte (m-mv) Mvb. SIKB AS3 + Droge stof % (m/m) 87.6 Organische stof % van ds 3.7 Korrelgrootteverdeling Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds 2.2 Metalen Barium mg/kg ds Cadmium mg/kg ds < Kobalt mg/kg ds < Koper mg/kg ds Kwik mg/kg ds 1.8 * Lood mg/kg ds 22 ** Molybdeen mg/kg ds < Nikkel mg/kg ds Zink mg/kg ds 94 * Minerale olie Minerale olie C1 - C4 mg/kg ds < Minerale olie C1 - C12 mg/kg ds <2 Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds <2 Minerale olie C22 - C3 mg/kg ds <2 Minerale olie C3 - C4 mg/kg ds <2 Minerale olie Chromatogram - Polychloorbifenylen PCB 28 mg/kg ds <.1 PCB 52 mg/kg ds <.1 PCB 11 mg/kg ds <.1 PCB 118 mg/kg ds <.1 PCB 138 mg/kg ds <.1 PCB 153 mg/kg ds <.1 PCB 18 mg/kg ds <.1 PCB (som 7) mg/kg ds Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) Naftaleen mg/kg ds <.5 Fenanthreen mg/kg ds.39 Anthraceen mg/kg ds.9 Fluorantheen mg/kg ds.8 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds.47 Chryseen mg/kg ds.52 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds.27 Benzo(a)pyreen mg/kg ds.4 Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds.42 Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds.42 Totaal PAK 1 VROM mg/kg ds 3.8 * Toetsingswaarden zijn berekend volgens Circulaire bodemsanering (april 29) Gebruikte waarden voor toetsing bij monster: MM1 Lutum: 2.2% van droge stof en organische stof: 3.7% van droge stof. Legenda (-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde (v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met.7 voor de toetsing) = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. - = = Resultaat is kleiner dan Achtergrondwaarde. * = = Resultaat is groter dan Achtergrondwaarde. ** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. *** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorigeerde normen voor het opgegeven bodemtype.

28 Opdrachtcode C Aanvrager J. Venhuis Project omschrijving Apeldoornsestraat te Voorthuizen Datum aangeleverd Datum afgerond M Grond MM2 Parameter Eenheid MM2 */- Aw T I Diepte (m-mv) Mvb. SIKB AS3 + Droge stof % (m/m) 86.4 Organische stof % van ds 4. Korrelgrootteverdeling Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds 2.2 Metalen Barium mg/kg ds Cadmium mg/kg ds Kobalt mg/kg ds < Koper mg/kg ds Kwik mg/kg ds < Lood mg/kg ds 76 * Molybdeen mg/kg ds < Nikkel mg/kg ds < Zink mg/kg ds 11 * Minerale olie Minerale olie C1 - C4 mg/kg ds < Minerale olie C1 - C12 mg/kg ds <2 Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds <2 Minerale olie C22 - C3 mg/kg ds <2 Minerale olie C3 - C4 mg/kg ds <2 Minerale olie Chromatogram - Polychloorbifenylen PCB 28 mg/kg ds <.1 PCB 52 mg/kg ds <.1 PCB 11 mg/kg ds <.1 PCB 118 mg/kg ds <.1 PCB 138 mg/kg ds.12 PCB 153 mg/kg ds.11 PCB 18 mg/kg ds.11 PCB (som 7) mg/kg ds Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) Naftaleen mg/kg ds <.5 Fenanthreen mg/kg ds.46 Anthraceen mg/kg ds.9 Fluorantheen mg/kg ds 2. Benzo(a)anthraceen mg/kg ds.83 Chryseen mg/kg ds.92 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds.38 Benzo(a)pyreen mg/kg ds.52 Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds.51 Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds.53 Totaal PAK 1 VROM mg/kg ds 6.3 * Toetsingswaarden zijn berekend volgens Circulaire bodemsanering (april 29) Gebruikte waarden voor toetsing bij monster: MM2 Lutum: 2.2% van droge stof en organische stof: 4% van droge stof. Legenda (-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde (v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met.7 voor de toetsing) = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. - = = Resultaat is kleiner dan Achtergrondwaarde. * = = Resultaat is groter dan Achtergrondwaarde. ** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. *** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorigeerde normen voor het opgegeven bodemtype.

29 Opdrachtcode C Aanvrager J. Venhuis Project omschrijving Apeldoornsestraat te Voorthuizen Datum aangeleverd Datum afgerond M Grond MM3 Parameter Eenheid MM3 */- Aw T I Diepte (m-mv) Mvb. SIKB AS3 + Droge stof % (m/m) 85.8 Organische stof % van ds <1. Korrelgrootteverdeling Lutum (korrelfractie < 2 µm) % van ds 2.2 Metalen Barium mg/kg ds Cadmium mg/kg ds < Kobalt mg/kg ds < Koper mg/kg ds < Kwik mg/kg ds < Lood mg/kg ds < Molybdeen mg/kg ds < Nikkel mg/kg ds < Zink mg/kg ds Minerale olie Minerale olie C1 - C4 mg/kg ds < Minerale olie C1 - C12 mg/kg ds <2 Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds <2 Minerale olie C22 - C3 mg/kg ds <2 Minerale olie C3 - C4 mg/kg ds <2 Minerale olie Chromatogram - Polychloorbifenylen PCB 28 mg/kg ds <.1 PCB 52 mg/kg ds <.1 PCB 11 mg/kg ds <.1 PCB 118 mg/kg ds <.1 PCB 138 mg/kg ds <.1 PCB 153 mg/kg ds <.1 PCB 18 mg/kg ds <.1 PCB (som 7) mg/kg ds.49 (-) Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) Naftaleen mg/kg ds <.5 Fenanthreen mg/kg ds <.5 Anthraceen mg/kg ds <.5 Fluorantheen mg/kg ds <.5 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <.5 Chryseen mg/kg ds <.5 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <.5 Benzo(a)pyreen mg/kg ds <.5 Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <.5 Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <.5 Totaal PAK 1 VROM mg/kg ds Toetsingswaarden zijn berekend volgens Circulaire bodemsanering (april 29) Gebruikte waarden voor toetsing bij monster: MM3 Lutum: 2.2% van droge stof en organische stof: 1% van droge stof. Legenda (-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de achtergrondwaarde (v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met.7 voor de toetsing) = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. - = = Resultaat is kleiner dan Achtergrondwaarde. * = = Resultaat is groter dan Achtergrondwaarde. ** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. *** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde. De toetsing is per monster gebaseerd op de gecorigeerde normen voor het opgegeven bodemtype.

30 Opdrachtcode C Aanvrager J. Venhuis Project omschrijving Apeldoornsestraat te Voorthuizen Datum aangeleverd Datum afgerond M16347 Grondwater Parameter Eenheid */- S T I Filterstelling (m-mv) Mvb. SIKB AS3 + Metalen Barium µg/l 78 * Cadmium µg/l < Kobalt µg/l < Koper µg/l Kwik µg/l < Lood µg/l < Molybdeen µg/l < Nikkel µg/l < Zink µg/l Vluchtige aromatische koolwaterstoffen Benzeen µg/l < Tolueen µg/l < Ethylbenzeen µg/l < Xyleen (som meta + para) µg/l <.1 2-Xyleen (ortho-xyleen) µg/l <.1 Xylenen (som) µg/l Styreen (Vinylbenzeen) µg/l < Naftaleen µg/l <.5 (-) Minerale olie Minerale olie C1 - C4 µg/l < Minerale olie C1 - C12 µg/l <5 Minerale olie C12 - C22 µg/l <5 Minerale olie C22 - C3 µg/l <5 Minerale olie C3 - C4 µg/l <5 Minerale olie Chromatogram - Vluchtige organische halogeen verbindingen Dichloormethaan µg/l <.2 (-) ,1-Dichloorethaan µg/l < ,2-Dichloorethaan µg/l < ,1-Dichlooretheen µg/l <.1 (-) Trans-1,2-Dichlooretheen µg/l <.1 Cis-1,2-Dichlooretheen µg/l <.1 1,1-Dichloorpropaan µg/l <.1 1,2-Dichloorpropaan µg/l <.1 1,3-Dichloorpropaan µg/l <.1 Trichloormethaan (Chloroform) µg/l < Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <.1 (-) ,1,1-Trichloorethaan µg/l <.1 (-) ,1,2-Trichloorethaan µg/l <.1 (-) Trichlooretheen (Tri) µg/l < Tetrachlooretheen (Per) µg/l <.1 (-) Vinylchloride µg/l <.1 (-) Tribroommethaan (Bromoform) µg/l <.5-63 Dichl.ethenen (som cis+trans) µg/l.14 (-) Dichloorethenen (som) µg/l.21 Dichloorpropanen (som) µg/l Legenda (-) = De niet verhoogde rapportagegrens is hoger dan de streefwaarde (v) = Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met.7 voor de toetsing) = = Er is geen toetsingwaarde voor deze parameter. - = = Resultaat is kleiner dan streefwaarde. * = = Resultaat is groter dan streefwaarde. ** = = Resultaat is groter dan tussenwaarde. *** = = Resultaat is groter dan interventiewaarde.

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie -

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: bo14347 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object SOEST G 9311 Nieuweweg 6A, SOEST CC-BY

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek tpv Sporthal te Epe Milieukundig onderzoek Witpaard Partners B.V. juni 29 Definitief Verkennend bodemonderzoek tpv Sporthal te Epe Milieukundig onderzoek dossier : C4156-1-3 registratienummer

Nadere informatie

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Winkelcentrum De Vlieger te Zoetermeer projectnummer 10.10.3079.2243 schaal n.v.t datum november-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten

Nadere informatie

Nieuwstraat 10 te Dreumel

Nieuwstraat 10 te Dreumel Nieuwstraat 1 te Dreumel Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 milieukundig onderzoek SAB te Arnhem september 29 definitief Nieuwstraat 1 te Dreumel Verkennend bodemonderzoek conform NEN 574 milieukundig

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Postbus 2225

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Groeneweg te Heide (gemeente Venray) Milieukundig onderzoek SAB Arnhem juli 2 Definitief Verkennend bodemonderzoek Groeneweg te Heide (gemeente Venray) Milieukundig onderzoek

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Handelskade 39, 7417 DE Deventer Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. POSTBUS 2225

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek De Rikker Fase V en VI te Winterswijk Milieukundig onderzoek SAB juni 29 Definitief Verkennend bodemonderzoek De Rikker Fase V en VI te Winterswijk Milieukundig onderzoek dossier

Nadere informatie

Hierbij doen wij u de resultaten toekomen van het nader bodemonderzoek op het sportpark De Koepel te Vught.

Hierbij doen wij u de resultaten toekomen van het nader bodemonderzoek op het sportpark De Koepel te Vught. Gemeente Vught T.a.v. heer R. Agterdenbos Postbus 10100 5260 GA VUGHT Heeswijk, 15 juni 2009 Behandeld door : BER Onze ref. : 54161/256445.2 Betreft : Nader bodemonderzoek sportpark De Koepel te Vught

Nadere informatie

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging.

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging. Vos & Teeuwissen BV T.a.v. de weledele mevrouw J. van Wanrooij Postbus 259 1270 AG HUIZEN Heeswijk, 24 december 2008 Behandeld door : WGE Onze ref. : 258555.1 Projectnaam : Kuijer Plataanlaan te Baarn

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: offerte baarn 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN M 3189 August Janssenweg

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Postbus

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Kerkelaan - Midwolda

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Kerkelaan - Midwolda RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 574 Kerkelaan - Midwolda Opdrachtgever BügelHajema Locatie Kerkelaan ongenummerd Te Midwolda December 22 Kruse Milieu BV Bezoekadres Huyerenseweg 33 7678 SC

Nadere informatie

SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl Verkennend

Nadere informatie

Bijlage 8 Boorprofielen

Bijlage 8 Boorprofielen Bijlage 8 Boorprofielen Documentnummer: 120105 Legenda (conform NEN 5104) grind klei geur Grind, siltig Klei, zwak siltig geen geur zwakke geur Grind, zwak zandig Klei, matig siltig matige geur sterke

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK Locatie : Boerhaavelaan 1-5 te Zoetermeer Opdrachtgever : Breevast B.V. Projectnummer : 250126.1 Datum : 18 mei 2010 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Bijlage 10: Bodemonderzoeken

Bijlage 10: Bodemonderzoeken Bijlage 10: Bodemonderzoeken VERKENNEND

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: bo4242 m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object AMERSFOORT G 2496 Kortenaerstraat, 384 TL AMERSFOORT

Nadere informatie

Regionale ligging. Bijlage 1. Middelweg 1 Vierpolders (nieuwbouwlocatie) Onderzoekslocatie

Regionale ligging. Bijlage 1. Middelweg 1 Vierpolders (nieuwbouwlocatie) Onderzoekslocatie Onderzoekslocatie Bijlage 1 Regionale ligging Locatie Middelweg 1 Vierpolders (nieuwbouwlocatie) Datum 27 februari 2018 Formaat A4 Projectnummer 514363.001 Schaal 1 : 50.000 BIJLAGE 2 BIJLAGE 3 Boring:

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Aalmarkt 11-16 te Leiden projectnummer 10.10.3003.2187 schaal n.v.t. datum juli-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten Boring: Pb1

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: 1333 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN K 1263 Smutslaan 8, 3743 CG BAARN

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 3 Verrichte werkzaamheden Veldwerkzaamheden Laboratoriumonderzoek 9

1 Inleiding 3. 3 Verrichte werkzaamheden Veldwerkzaamheden Laboratoriumonderzoek 9 projectnr. 237704 Gemeente Goirle januari 2011, revisie 00 Verkennend bodemonderzoek Kerkstraat 57-59 te Riel Inhoud Blz. 1 Inleiding 3 2 Vooronderzoek 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Terreinbeschrijving 4 2.3 Voormalig-

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Buurtweg 42 - Brummen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Buurtweg 42 - Brummen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 574 Buurtweg 42 - Brummen Opdrachtgever BJZ.NU BV Locatie Buurtweg 42 6971 KM Brummen Juli 212 Rapport Verkennend Bodemonderzoek conform NEN 574 Buurtweg 42

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Vredenseweg - Eibergen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Vredenseweg - Eibergen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 574 Vredenseweg - Eibergen Opdrachtgever BJZ.NU BV Locatie Vredenseweg Eibergen Juni 212 Rapport Verkennend Bodemonderzoek conform NEN 574 Vredenseweg - Eibergen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Singel 1 Vreeland

Bestemmingsplan Singel 1 Vreeland Gemeente Stichtse Vecht Bestemmingsplan Singel 1 Vreeland Bijlagen bij toelichting Juli 2018 NL.IMRO.1904.BPSingel1VLD-VG01 Kenmerk 1904-06-TB01 Projectnummer 1904-06 Toelichting Inhoudsopgave Bijlage

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Nieuwstad 9 in Groenlo

Verkennend bodemonderzoek Nieuwstad 9 in Groenlo 202285-10 - Nieuwstad 9 Groenlo 239350 451007 0 - lopend 24-4-2012 1-5-2012 22-5-2012 Geen bijzonderheden bij dit project. VMBO-5740 PART ENA - FLY DLE mevrouw A. van Leeuwen Mevrouw mevrouw A. van Leeuwen

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM14134

Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM14134 Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM434 )RWR )RWR )RWR )RWR Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM434 Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Dwarsweg 5 - Arriën

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Dwarsweg 5 - Arriën RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 574 Dwarsweg 5 - Arriën Opdrachtgever BJZ.NU BV Locatie Dwarsweg 5 7735 KS Arriën Oktober 21 Rapport Verkennend Bodemonderzoek conform NEN 574 Dwarsweg 5 -

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Kamperstraatweg 7 te Kampen

Verkennend bodemonderzoek Kamperstraatweg 7 te Kampen Notitie Contactpersoon Wim Dorgelo Datum 26 mei 2010 Kenmerk N005-4679632WDO-cmn-V01-NL Verkennend bodemonderzoek Kamperstraatweg 7 te Kampen 1.1 Onderzoeksstrategie Ter plaatse van de Kamperstraatweg

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Hoofdvaart Dedemsvaart

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Hoofdvaart Dedemsvaart RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 574 Hoofdvaart 92 - Dedemsvaart Opdrachtgever BJZ.NU BV Locatie Hoofdvaart 92 77 JS Dedemsvaart Mei 22 Rapport Verkennend Bodemonderzoek conform NEN 574 Hoofdvaart

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek De Chalmotweg 3A te Kampen

Verkennend bodemonderzoek De Chalmotweg 3A te Kampen Notitie Contactpersoon Wim Dorgelo Datum 26 mei 2010 Kenmerk N007-4679632WDO-cmn-V01-NL Verkennend bodemonderzoek De Chalmotweg 3A te Kampen 1.1 Onderzoeksstrategie Ter plaatse van De Chalmotweg 3A is

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK

Nadere informatie

Regionale ligging van de onderzoekslocatie Bijlage I AMSTERDAM Locatie Topografische Dienst Nederland, Emmen Opdrachtgever Schaal Status Gemeente Amst

Regionale ligging van de onderzoekslocatie Bijlage I AMSTERDAM Locatie Topografische Dienst Nederland, Emmen Opdrachtgever Schaal Status Gemeente Amst Regionale ligging van de onderzoekslocatie Bijlage I AMSTERDAM Locatie Topografische Dienst Nederland, Emmen Opdrachtgever Schaal Status Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid 1 : 25.000 Definitief Project

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 3 Verrichte werkzaamheden Veldwerkzaamheden Laboratoriumonderzoek 7

1 Inleiding 3. 3 Verrichte werkzaamheden Veldwerkzaamheden Laboratoriumonderzoek 7 projectnr. 18383 december 28, revisie Woonstichting Leyakkers Verkennend bodemonderzoek Vennenrode te Goirle Inhoud Blz. 1 Inleiding 3 2 Vooronderzoek 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Terreinbeschrijving 4 2.3 Historische

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740 VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740 Locatie : Pierestraat te Rucphen Opdrachtgever : Gemeente Rucphen Projectnummer : 25.16.00078.1 Datum : 31 maart 2016 -definitief- Onderzoeksgegevens Soort onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Om de Kamp - Ansen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Om de Kamp - Ansen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 574 Om de Kamp - Ansen Opdrachtgever BJZ.NU BV Locatie Om de Kamp ongenummerd Ansen September 2 Rapport Verkennend Bodemonderzoek conform NEN 574 Om de Kamp

Nadere informatie

Betreft : Resultaat bodemonderzoek Winschoterweg 11, Groningen

Betreft : Resultaat bodemonderzoek Winschoterweg 11, Groningen Memo HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Aan : Henk Dijkema, gemeente Groningen Van : Jacob Buist Datum : 31 maart 2014 Kopie : Onze referentie : BD1176-100/M0001/JBUI/Gron Betreft : Resultaat

Nadere informatie

Eindsituatie bodemonderzoek Wapenvelderkerkweg te Wapenveld

Eindsituatie bodemonderzoek Wapenvelderkerkweg te Wapenveld Eindsituatie bodemonderzoek Wapenvelderkerkweg te Wapenveld Opdrachtgever: Contactpersoon: Opdrachtnemer: Contactpersoon: Kurstjens B.V. De Steegen 6 532 JZ Hedel Dhr. T. Mosterd Diseo B.V. De Koppeling

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Enschedesestraat - Losser

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Enschedesestraat - Losser RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Enschedesestraat - Losser Opdrachtgever: Hans klaassen Grondmechanica en Milieutechniek Locatie: Enschedesestraat 7582 PL Losser Januari 2012 Rapport

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 ()1 231 47 Fax: +31 ()1 416 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV M. Verschoor Postbus

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object BUNSCHOTEN M 974 Kerkepad, EEMDIJK De auteursrechten en databankenrechten

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Beumersteeg 5 - Holten

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Beumersteeg 5 - Holten RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Beumersteeg 5 - Holten Opdrachtgever BJZ.NU BV Locatie Beumersteeg 5 7451 LM Holten Mei 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Allemansveldweg - Enschede

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Allemansveldweg - Enschede RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Allemansveldweg - Enschede Opdrachtgever Eelerwoude Locatie Allemansveldweg (ten zuiden van nr. 65 en ten oosten van nr. 70) Enschede September 2012 Kruse

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Kamperstraatweg 9 te Kampen

Verkennend bodemonderzoek Kamperstraatweg 9 te Kampen Notitie Contactpersoon Wim Dorgelo Datum 26 mei 2010 Kenmerk N006-4679632WDO-cmn-V01-NL Verkennend bodemonderzoek Kamperstraatweg 9 te Kampen 1.1 Onderzoeksstrategie Ter plaatse van de Kamperstraatweg

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Twentepoort Oost 61 - Almelo

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Twentepoort Oost 61 - Almelo RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Twentepoort Oost 61 - Almelo Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Twentepoort Oost 61 7609 RG Almelo Juli 2011 Rapport Verkennend Bodemonderzoek conform

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Havezatestraat 5 - Tubbergen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Havezatestraat 5 - Tubbergen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Havezatestraat 5 - Tubbergen Opdrachtgever: Stichting Jong Nederland Locatie: Havezatestraat 5 7651 JK Tubbergen Mei 2011 Rapport Verkennend Bodemonderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Tuurweide 1 - Wijhe

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Tuurweide 1 - Wijhe RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 574 Tuurweide 1 - Wijhe Opdrachtgever BJZ.NU BV Locatie Tuurweide 1 8131 CV Wijhe Oktober 212 Kruse Milieu BV Bezoekadres Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Grotestraat 214 te Borne Project 211.175 projectnummer 211.175 project Grotestraat 214 te Borne opdrachtgever Te Kiefte Architecten versie 1. datum 25 juni 212 auteur R. Grootelaar

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Emslandweg ongenummerd - Ommen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Emslandweg ongenummerd - Ommen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Emslandweg ongenummerd - Ommen Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Emslandweg ongenummerd 7731 RP Ommen Oktober 2011 Rapport Verkennend Bodemonderzoek conform

Nadere informatie

Boring: 31 Boring: 32 X: 114363,81 X: 114356,32 Y: 427267,62 Y: 427224,03 Datum: 17-12-2014 Datum: 17-12-2014 GWS: 20 GWS: 20 GHG: GHG: GLG: GLG: Opmerking: Maaiveldhoogte: Referentievlak: maaiveld Opmerking:

Nadere informatie

Tekening S1 Situatie met boringen en peilbuizen

Tekening S1 Situatie met boringen en peilbuizen Rapport Verkennend en aanvullend bodemonderzoek Berberisstraat te Woerden Projectnr. 247747 oktober 212, revisie Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Veldwerkzaamheden... 4 2.1 Veldwerkzaamheden... 4 2.2 Lokale

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Slagenweg 5 - Anerveen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Slagenweg 5 - Anerveen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 574 Slagenweg 5 - Anerveen Opdrachtgever Hulter BV Locatie Slagenweg 5 7788 AB Anerveen Januari 2 Rapport Verkennend Bodemonderzoek conform NEN 574 Slagenweg

Nadere informatie

801/288 Mi!ieutechlliek lvs Eemnes B V 7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN In opdracht van de heer J. Bruinekool heeft Milieutechniek ZYS Eemnes BY in september 20 II een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Hengelosestraat 202 te Haaksbergen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Hengelosestraat 202 te Haaksbergen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Hengelosestraat 202 te Haaksbergen Opdrachtgever BJZ.NU BV Locatie Hengelosestraat 202 Haaksbergen Juni 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres Huyerenseweg

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Rodedijk - Baalder

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Rodedijk - Baalder RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Rodedijk - Baalder Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Rodedijk ongenummerd Sectie Z, nummer 1655 Baalder Januari 2011 Rapport Verkennend Bodemonderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Noordelijke Hoofddijk 21 - Nijverdal

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Noordelijke Hoofddijk 21 - Nijverdal RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Noordelijke Hoofddijk 21 - Nijverdal Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Noordelijke Hoofddijk 21 7443 RV Nijverdal Maart 2012 Rapport Verkennend Bodemonderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Schoolkaterdijk 39 - Haaksbergen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Schoolkaterdijk 39 - Haaksbergen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 574 Schoolkaterdijk 39 - Haaksbergen Opdrachtgever BJZ.NU BV Locatie Schoolkaterdijk 39 7482 PX Haaksbergen September 2 Rapport Verkennend Bodemonderzoek conform

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Broek Zuid te Joure

Verkennend bodemonderzoek Broek Zuid te Joure Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 Verkennend bodem Broek Zuid te Joure Opdrachtgever : Gemeente De Friese Meren

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Eusinkweg 5 - Notter

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Eusinkweg 5 - Notter RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Eusinkweg 5 - Notter Opdrachtgever Ad Fontem Locatie Eusinkweg 5 7467 PH Notter Juni 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Schoolkaterdijk - Haaksbergen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Schoolkaterdijk - Haaksbergen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Schoolkaterdijk - Haaksbergen Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Schoolkaterdijk ongenummerd 7482 PX Haaksbergen September 2010 Rapport Verkennend Bodemonderzoek

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK aan de Brinkweg 6 te Zeist

VERKENNEND BODEMONDERZOEK aan de Brinkweg 6 te Zeist VERKENNEND BODEMONDERZOEK aan de Brinkweg 6 te Zeist Opdrachtgever Buro voor Bouwkunde Liefting Adres Postbus 2 Postcode, plaats 3925 ZG Scherpenzeel Contactpersoon Dhr. N. van Oosterom Tel. 33 277885

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740

Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie : "Rucphen-Zuid" te Rucphen Opdrachtgever : Gemeente Rucphen Projectnummer : 252101.1 Datum : 6 november 2012 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek Verkennend

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Nieuwenhuishoekweg 1 - Ruurlo

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Nieuwenhuishoekweg 1 - Ruurlo RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Nieuwenhuishoekweg 1 - Ruurlo Opdrachtgever: Emaus Bouw vof Locatie: Nieuwenhuishoekweg 1 7261 NS Ruurlo April 2010 Rapport Verkennend Bodemonderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Den Hulst 10 - Nieuwleusen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Den Hulst 10 - Nieuwleusen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Den Hulst 10 - Nieuwleusen Opdrachtgever: Aannemersbedrijf Bert Brinkman BV Locatie: Den Hulst 10 7711 GN Nieuwleusen December 2010 Rapport Verkennend

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740

Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 Locatie : Schorsmolenstraat 13 te Breda Opdrachtgever : Provincialaat Minderbroeders-Kapucijnen Projectnummer : 252304.1 Datum : 1 oktober 2012 -definitief- Onderzoeksgegevens

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

INDICATIEF GRONDONDERZOEK EILAND KOUDENHOORN

INDICATIEF GRONDONDERZOEK EILAND KOUDENHOORN INDICATIEF GRONDONDERZOEK EILAND KOUDENHOORN GEMEENTE TEYLINGEN 4 april 211 75438953.A - Definitief C125.89.3 Indicatief grondonderzoek Eiland Koudenhoorn Inhoud 1 Inleiding 2 2 Achtergrondinformatie 3

Nadere informatie

Rapport. Verkennend bodemonderzoek Blok BE1 Amstelkwartier in Amsterdam

Rapport. Verkennend bodemonderzoek Blok BE1 Amstelkwartier in Amsterdam Rapport Verkennend bodemonderzoek Blok BE1 Amstelkwartier in Amsterdam projectnummer 4594. definitief revisie 1 19 januari 216 Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding 1 2 Archiefonderzoek 2 3 Verrichte werkzaamheden

Nadere informatie

Opdrachtnummer:

Opdrachtnummer: Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van Buurtweg 6-3 Oeken Opdrachtnummer 4 Opdrachtgever Witpaard Postbus 58 8 BD Zwolle Dhr. E. Dokter Datum onderzoek 22 oktober 2 Datum rapport 27 januari 2 Projectleider

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Elfde Wijk - Rheezerveen

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Elfde Wijk - Rheezerveen RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 574 Elfde Wijk - Rheezerveen Opdrachtgever Maatschap Warmelink - Timmerman Locatie Elfde Wijk Rheezerveen Januari 2 Rapport Verkennend Bodemonderzoek Conform

Nadere informatie

SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING Bodem Belang BV Zandloper 17 1731 LM Winkel Tel: 0224 531 274 Fax: 0224 531 915 info@bodembelang.nl Verkennend

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740

VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 5740 VERKENNEND BODEMONDERZOEK CONFORM NEN 574 Locatie : Hofstede te Rucphen Opdrachtgever : Gemeente Rucphen Projectnummer : 25.6.78. Datum : 3 maart 26 -definitief- Onderzoeksgegevens Soort onderzoek Verkennend

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Noord IJsseldijk 49 - IJsselstein

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Noord IJsseldijk 49 - IJsselstein RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Noord IJsseldijk 49 - IJsselstein Opdrachtgever BJZ.NU BV Locatie Noord IJsseldijk 49 IJsselstein Januari 2013 Kruse Milieu BV Bezoekadres Huyerenseweg

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 574 Opdrachtgever: Mevrouw D. Hasselo Locatie: Oude Eibergseweg 5 7273 PJ Haarlo Juni 29 Huyerenseweg 33 Postbus 51 7678 SC Geesteren 765 AB Tubbergen Tel:

Nadere informatie

m BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 2017.0030 Opdrachtgever : De heer

Nadere informatie

Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde 33 329 327 326 331 325 324 322 321 332 Deellocatie: bekledingsgrond zuidzijde 32 319 318 317 316 315 314 313

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oude Deventerweg - Holten

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oude Deventerweg - Holten RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Oude Deventerweg - Holten Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: Oude Deventerweg Holten Mei 2010 Rapport Verkennend Bodemonderzoek conform NEN 5740 Oude Deventerweg

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie -

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: bo15196 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object AMERSFOORT H 4538 Frans Halsstraat,

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding Vooronderzoek Algemeen Terreininformatie Conclusie vooronderzoek... 3

Inhoud. 1 Inleiding Vooronderzoek Algemeen Terreininformatie Conclusie vooronderzoek... 3 Milieukundig bodemonderzoek Aardgastransportleiding Monster Zuid Gaag Projectnr. 11191 248534 4 juli 212, revisie Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Vooronderzoek... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Terreininformatie...

Nadere informatie

Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel

Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 milieukundig onderzoek SAB te Arnhem mei 2010 definitief Uitbreiding begraafplaats Hogeweg te Wamel verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Daalderweg, bocht Zuidelijke Randweg

Verkennend bodemonderzoek Daalderweg, bocht Zuidelijke Randweg projectnr. 27539-3 oktober 214, revisie 1 27539Rap.doc Gemeenste Zaanstad Verkennend bodemonderzoek Daalderweg, bocht Zuidelijke Randweg in Zaandam Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2 Veldwerk 4 2.1 Uitgevoerd

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) 2015.0552 De heer B.

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 Opdrachtgever: Agribo Locatie: Albergerweg 22 7625 RP Zenderen Oktober 2009 Huyerenseweg 33 Postbus 51 7678 SC Geesteren 7650 AB Tubbergen Tel: 0546-631153

Nadere informatie

RAPPORT A09-032-I Archeologisch onderzoek aan de Loostraat 20 te Aerdt (gemeente Rijnwaarden)

RAPPORT A09-032-I Archeologisch onderzoek aan de Loostraat 20 te Aerdt (gemeente Rijnwaarden) RAPPORT A09-032-I Archeologisch onderzoek aan de Loostraat 20 te Aerdt (gemeente Rijnwaarden) Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met boringen - - - - - - - - - - - - - - - Legenda

Nadere informatie

1 Inleiding 2. 2 Veldwerk Uitgevoerd veldwerk Resultaten veldwerk 4

1 Inleiding 2. 2 Veldwerk Uitgevoerd veldwerk Resultaten veldwerk 4 projectnr. 242069 SWW juni 2011, revisie 00 Verkennend bodemonderzoek Korenbloemstraat 18 t/m 32 en Kromwijkerkade 60 t/m 67 242069rap00.doc te Woerden Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2 Veldwerk 4 2.1 Uitgevoerd

Nadere informatie

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het actualiserend onderzoek aan de Johannes Keizerhof te Handel.

Hierbij willen wij u de resultaten doen toekomen van het actualiserend onderzoek aan de Johannes Keizerhof te Handel. Gemeente Gemert-Bakel, T.a.v. de heer M. Emonds, Postbus 1, 542 DA GEMERT. Onze ref: PH-16332 Uw ref: Betreft: Actualiserend onderzoek Johannes Keizershof Handel Asten, 18 mei 216 Geachte heer M. Emonds,

Nadere informatie

Rapport : Verkennend bodemonderzoek Lage Zegstraat ong. (perceel nr. 368) Zegge. Grenssteen PP Breda

Rapport : Verkennend bodemonderzoek Lage Zegstraat ong. (perceel nr. 368) Zegge. Grenssteen PP Breda Rapport : Verkennend bodemonderzoek Lage Zegstraat ong. (perceel nr. 368) Zegge Kenmerk : 1352.05.161.r1 Opdrachtgever : Bouwbedrijf Boot B.V. Grenssteen 27 4815 PP Breda 27 september 2016 Auteur: R.H.

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G946, 930, 931, 996 (-Y1) EN 717 (-Y2) TE MIDDENBEEMSTER

VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G946, 930, 931, 996 (-Y1) EN 717 (-Y2) TE MIDDENBEEMSTER PROJECT 3Y VERKENNEND BODEMONDERZOEK PLAN DE KEYSER PERCELEN G94, 93, 93, 99 (Y) EN 77 (Y2) TE MIDDENBEEMSTER Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 347 GZ Kamerik t 348 423 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat

Nadere informatie

Tekeningen S1 Situatietekening met boringen en peilbuis

Tekeningen S1 Situatietekening met boringen en peilbuis Rapport Verkennend bodemonderzoek Hofstraat 2 t/m 46 te Schagen Projectnr. 249517 september 212, revisie Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Veldwerkzaamheden... 4 2.1 Uitgevoerde veldwerkzaamheden... 4 2.2

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK aan de Horsterweg 217 te Ermelo

VERKENNEND BODEMONDERZOEK aan de Horsterweg 217 te Ermelo GRONDVITAAL VERKENNEND BODEMONDERZOEK aan de Horsterweg 217 te Ermelo Opdrachtgever Dhr. R. Tomassen Adres Horsterweg 217 Postcode, plaats 3853 JC Ermelo Contactpersoon Dhr. R. Tomassen Telefoonnummer

Nadere informatie

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V Bijlage 2 bij besluit 215/1273-V1 V&V BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Locatie: Norremeerstraat 24-70 Warmond Gegevens opdrachtgever Woningstichting Warmunda Dorpsstraat 38 2361 AP WARMOND Contactpersoon De heer Gopie Contactpersonen CSO Dhr. S.

Nadere informatie

Hierbij doe ik u het verslag toekomen van het uitgevoerde actualisatie bodemonderzoek op de bovengenoemde locatie.

Hierbij doe ik u het verslag toekomen van het uitgevoerde actualisatie bodemonderzoek op de bovengenoemde locatie. Gemeente Moerdijk Afdeling Ruimtelijke & Maatschappelijke Ontwikkeling T.a.v. Dhr. L. Willems Postbus 4 4760 AA Zevenbergen Ons kenmerk :.r Beh. door : R.A.C. Hereijgers Datum : 7 maart 07 Betreft : Actualisatie

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN e Blokweg - Vroomshoop

RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN e Blokweg - Vroomshoop RAPPORT VERKENNEND BODEMONDERZOEK conform NEN 5740 4 e Blokweg - Vroomshoop Opdrachtgever: BJZ.NU BV Locatie: 4 e Blokweg (tussen nummers 18 en 20) 7681 RN Vroomshoop (gem. Den Ham, sectie N, nr. 454)

Nadere informatie

Titel. Opdrachtgever. Adviesbureau. Verkennend bodemonderzoek aan het Loo 47 te Nistelrode. Eelerwoude Achterstraat BB Culemborg

Titel. Opdrachtgever. Adviesbureau. Verkennend bodemonderzoek aan het Loo 47 te Nistelrode. Eelerwoude Achterstraat BB Culemborg Adviesbureau Opdrachtgever Titel Verkennend bodemonderzoek aan het Loo 47 te Nistelrode Eelerwoude Achterstraat 11 4104 BB Culemborg MILON bv Huygensweg 24 5482 TG Schijndel Titel: verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Kampmansweg te Dalfsen Dalfsen, O, 1642 Projectnummer:

Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van: Kampmansweg te Dalfsen Dalfsen, O, 1642 Projectnummer: Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van Kampmansweg te Dalfsen Dalfsen, O, 642 Projectnummer 746 Opdrachtgever Witpaard Datum onderzoek september 2 Datum rapport 7 november 2 Projectleider Paraaf Gecontroleerd

Nadere informatie