Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 BIJLAGEN

11

12 Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +3 () Fax: +3 () VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Postbus CE ZALTBOMMEL Blad van 6 Uw projectnaam : HAAH Uw projectnummer : B6.645 ALcontrol rapportnummer : , versienummer: Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project B Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 5 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

13 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Analyserapport Blad 2 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer HAAH B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3) MM MM 2 Grond (AS3) MM2 MM2 3 Grond (AS3) MM3 MM3 Analyse Eenheid Q 2 3 droge stof gew.-% S gewicht artefacten g S < < < aard van de artefacten - S geen geen geen organische stof (gloeiverlies) % vd DS S KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) % vd DS S METALEN barium mg/kgds S cadmium mg/kgds S <.2 kobalt mg/kgds S koper mg/kgds S <5 kwik mg/kgds S.9.7 2) <.5 2) lood mg/kgds S 34 9 < molybdeen mg/kgds S <.5.5 <.5 nikkel mg/kgds S zink mg/kgds S 5 <2 POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen mg/kgds S <. <. <. fenantreen mg/kgds S.3 <. <. antraceen mg/kgds S <. <. <. fluoranteen mg/kgds S.7.2 <. benzo(a)antraceen mg/kgds S.4. 3) <. chryseen mg/kgds S.4. <. benzo(k)fluoranteen mg/kgds S.3 <. <. benzo(a)pyreen mg/kgds S.5 <. <. benzo(ghi)peryleen mg/kgds S.3. <. indeno(,2,3-cd)pyreen mg/kgds S.3 <. <. pak-totaal ( van VROM) mg/kgds S.334 ).92 ).7 ) (.7 factor) POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) PCB 28 µg/kgds S < < < PCB 52 µg/kgds S < < < PCB µg/kgds S < < < PCB 8 µg/kgds S < < < PCB 38 µg/kgds S < < < PCB 53 µg/kgds S < < < PCB 8 µg/kgds S < < < som PCB (7) (.7 factor) µg/kgds S 4.9 ) 4.9 ) 4.9 ) De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3-erkenning. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

14 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Analyserapport Blad 3 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer HAAH B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3) MM MM 2 Grond (AS3) MM2 MM2 3 Grond (AS3) MM3 MM3 Analyse Eenheid Q 2 3 MINERALE OLIE fractie C-C2 mg/kgds <5 <5 <5 fractie C2-C22 mg/kgds <5 <5 <5 fractie C22-C3 mg/kgds <5 <5 <5 fractie C3-C4 mg/kgds <5 <5 <5 totaal olie C - C4 mg/kgds S <2 <2 <2 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3-erkenning. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

15 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Analyserapport Blad 4 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer HAAH B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster beschrijvingen * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 2 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 3 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. Voetnoten De sommatie na verrekening van de.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. 2 Geanalyseerd m.b.v. ICP-MS, conform NEN-EN-ISO en CEN/TS 67 i.p.v. MERCUR-AFS 3 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

16 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Analyserapport Blad 5 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer HAAH B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm droge stof Grond (AS3) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 465 en gelijkwaardig aan NEN-EN Grond (AS3): conform AS3-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 5934 gewicht artefacten Grond (AS3) Conform AS3 en conform NEN-EN 679 aard van de artefacten Grond (AS3) Idem organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3) Grond: gelijkwaardig aan NEN Grond (AS3): conform AS3-3 lutum (bodem) Grond (AS3) Grond: eigen methode. Grond (AS3): conform AS3-4 barium Grond (AS3) Conform AS3-5, conform NEN 695 (ontsluiting conform NEN 696, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 696, meting conform ISO 2236). cadmium Grond (AS3) Idem kobalt Grond (AS3) Idem koper Grond (AS3) Idem kwik Grond (AS3) Conform AS3-5 en conform NEN 695 (ontsluiting conform NEN 696, meting conform NEN-ISO 6772) lood Grond (AS3) Conform AS3-5, conform NEN 695 (ontsluiting conform NEN 696, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 696, meting conform ISO 2236). molybdeen Grond (AS3) Idem nikkel Grond (AS3) Idem zink Grond (AS3) Idem naftaleen Grond (AS3) Conform AS3-6 fenantreen Grond (AS3) Idem antraceen Grond (AS3) Idem fluoranteen Grond (AS3) Idem benzo(a)antraceen Grond (AS3) Idem chryseen Grond (AS3) Idem benzo(k)fluoranteen Grond (AS3) Idem benzo(a)pyreen Grond (AS3) Idem benzo(ghi)peryleen Grond (AS3) Idem indeno(,2,3-cd)pyreen Grond (AS3) Idem pak-totaal ( van VROM) (.7 factor) Grond (AS3) PCB 28 Grond (AS3) Conform AS3-8 Idem PCB 52 Grond (AS3) Idem PCB Grond (AS3) Idem PCB 8 Grond (AS3) Idem PCB 38 Grond (AS3) Idem PCB 53 Grond (AS3) Idem PCB 8 Grond (AS3) Idem som PCB (7) (.7 factor) Grond (AS3) Idem totaal olie C - C4 Grond (AS3) Conform prestatieblad 3-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 673 Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking Y ALC2 Y ALC2 Y ALC2 Y ALC2 Y ALC2 Y ALC2 2 Y ALC2 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

17 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Analyserapport Blad 6 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer HAAH B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 2 Y ALC2 3 Y ALC2 3 Y ALC2 3 Y ALC2 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

18 Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +3 () Fax: +3 () VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Postbus CE ZALTBOMMEL Blad van 5 Uw projectnaam : HAAH Uw projectnummer : B6.645 ALcontrol rapportnummer : 2345, versienummer: Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project B Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 5 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

19 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Analyserapport Blad 2 van 5 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer HAAH B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grondwater (AS3) PB PB Analyse Eenheid Q METALEN barium µg/l S 6 cadmium µg/l S <.2 kobalt µg/l S 2.3 koper µg/l S <2. kwik µg/l S <.5 lood µg/l S <2. molybdeen µg/l S 3. nikkel µg/l S <3 zink µg/l S VLUCHTIGE AROMATEN benzeen µg/l S <.2 tolueen µg/l S <.2 ethylbenzeen µg/l S <.2 o-xyleen µg/l S <. p- en m-xyleen µg/l S <.2 xylenen (.7 factor) µg/l S.2 ) styreen µg/l S <.2 POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen µg/l S <.2 GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN,-dichloorethaan µg/l S <.2,2-dichloorethaan µg/l S <.2,-dichlooretheen µg/l S <. cis-,2-dichlooretheen µg/l S <. trans-,2-dichlooretheen µg/l S <. som (cis,trans),2- µg/l S.4 ) dichloorethenen (.7 factor) dichloormethaan µg/l S <.2,-dichloorpropaan µg/l S <.2,2-dichloorpropaan µg/l S <.2,3-dichloorpropaan µg/l S <.2 som dichloorpropanen (.7 µg/l S.42 ) factor) tetrachlooretheen µg/l S <. tetrachloormethaan µg/l S <.,,-trichloorethaan µg/l S <.,,2-trichloorethaan µg/l S <. trichlooretheen µg/l S <.2 chloroform µg/l S <.2 vinylchloride µg/l S <.2 tribroommethaan µg/l S <.2 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3-erkenning. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

20 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Analyserapport Blad 3 van 5 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer HAAH B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grondwater (AS3) PB PB Analyse Eenheid Q MINERALE OLIE fractie C-C2 µg/l <25 fractie C2-C22 µg/l <25 fractie C22-C3 µg/l <25 fractie C3-C4 µg/l <25 totaal olie C - C4 µg/l S <5 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3-erkenning. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

21 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Analyserapport Blad 4 van 5 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer HAAH B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster beschrijvingen * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. Voetnoten De sommatie na verrekening van de.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

22 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Analyserapport Blad 5 van 5 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer HAAH B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm barium Grondwater (AS3) Conform AS3-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 885) cadmium Grondwater (AS3) Idem kobalt Grondwater (AS3) Idem koper Grondwater (AS3) Idem kwik Grondwater (AS3) Conform AS3-3 (meting conform NEN-EN-ISO 7852) lood Grondwater (AS3) Conform AS3-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 885) molybdeen Grondwater (AS3) Idem nikkel Grondwater (AS3) Idem zink Grondwater (AS3) Idem benzeen Grondwater (AS3) Conform AS33- tolueen Grondwater (AS3) Idem ethylbenzeen Grondwater (AS3) Idem o-xyleen Grondwater (AS3) Idem p- en m-xyleen Grondwater (AS3) Idem xylenen (.7 factor) Grondwater (AS3) Conform AS33- styreen Grondwater (AS3) Conform AS33- naftaleen Grondwater (AS3) Conform AS3-4,-dichloorethaan Grondwater (AS3) Conform AS33-,2-dichloorethaan Grondwater (AS3) Idem,-dichlooretheen Grondwater (AS3) Idem cis-,2-dichlooretheen Grondwater (AS3) Idem trans-,2-dichlooretheen Grondwater (AS3) Idem som (cis,trans),2- dichloorethenen (.7 factor) Grondwater (AS3) Idem dichloormethaan Grondwater (AS3) Idem,-dichloorpropaan Grondwater (AS3) Idem,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3) Idem,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3) Idem som dichloorpropanen (.7 factor) Grondwater (AS3) Idem tetrachlooretheen Grondwater (AS3) Idem tetrachloormethaan Grondwater (AS3) Idem,,-trichloorethaan Grondwater (AS3) Idem,,2-trichloorethaan Grondwater (AS3) Idem trichlooretheen Grondwater (AS3) Idem chloroform Grondwater (AS3) Idem vinylchloride Grondwater (AS3) Idem tribroommethaan Grondwater (AS3) Idem totaal olie C - C4 Grondwater (AS3) Conform AS3-5 Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking G ALC236 G ALC236 B ALC24 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

23 Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +3 () Fax: +3 () VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Postbus CE ZALTBOMMEL Blad van 4 Uw projectnaam : HAAH Uw projectnummer : B6.645 ALcontrol rapportnummer : , versienummer: Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project B Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 5 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

24 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Analyserapport Blad 2 van 4 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer HAAH B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Asbestverdacht MMASB MMASB Analyse Eenheid Q ASBESTONDERZOEK aangeleverd materiaal kg Q KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK gemeten totaal asbestconcentratie mg/kgds Q.8 gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q.8 gewogen niethechtgebonden asbestconcentratie ondergrens (95% betrouwb.interval) bovengrens (95% betrouwb.interval) mg/kgds Q.8 mg/kgds Q <. mg/kgds Q.62 chrysotiel mg/kgds Q.8 Concentratie chrysotiel (ondergrens) Concentratie chrysotiel (bovengrens) mg/kgds Q <. mg/kgds Q.62 amosiet mg/kgds Q <2 Concentratie amosiet (ondergrens) Concentratie amosiet (bovengrens) mg/kgds Q <2 mg/kgds Q <2 crocidoliet mg/kgds Q <2 Concentratie crocidoliet (ondergrens) Concentratie crocidoliet (bovengrens) mg/kgds Q <2 mg/kgds Q <2 anthophylliet mg/kgds Q <2 Concentratie anthophylliet (ondergrens) Concentratie anthophylliet (bovengrens) mg/kgds Q <2 mg/kgds Q <2 tremoliet mg/kgds Q <2 Concentratie tremoliet (ondergrens) Concentratie tremoliet (bovengrens) mg/kgds Q <2 mg/kgds Q <2 actinoliet mg/kgds Q <2 Concentratie actinoliet (ondergrens) Concentratie actinoliet (bovengrens) gemeten serpentijnasbestconcentratie gemeten amfiboolasbestconcentratie mg/kgds Q <2 mg/kgds Q <2 mg/kgds Q.8 mg/kgds Q <2 berekende bepalingsgrens mg/kgds Q n.v.t. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

25 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Analyserapport Blad 3 van 4 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer HAAH B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm gemeten totaal asbestconcentratie Asbestverdacht gewogen asbestconcentratie Asbestverdacht Idem gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie ondergrens (95% betrouwb.interval) bovengrens (95% betrouwb.interval) Asbestverdacht Asbestverdacht Asbestverdacht conform NEN577 en/of NEN5897 chrysotiel Asbestverdacht Conform NEN 5896 Concentratie chrysotiel (ondergrens) Concentratie chrysotiel (bovengrens) Asbestverdacht Asbestverdacht Idem Idem Idem conform NEN577 en/of NEN5897 amosiet Asbestverdacht Conform NEN 5896 Concentratie amosiet (ondergrens) Concentratie amosiet (bovengrens) Asbestverdacht Asbestverdacht Idem conform NEN577 en/of NEN5897 crocidoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896 Concentratie crocidoliet (ondergrens) Concentratie crocidoliet (bovengrens) Asbestverdacht Asbestverdacht Idem conform NEN577 en/of NEN5897 anthophylliet Asbestverdacht Conform NEN 5896 Concentratie anthophylliet (ondergrens) Concentratie anthophylliet (bovengrens) Asbestverdacht Asbestverdacht Idem conform NEN577 en/of NEN5897 tremoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896 Concentratie tremoliet (ondergrens) Concentratie tremoliet (bovengrens) Asbestverdacht Asbestverdacht Idem conform NEN577 en/of NEN5897 actinoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896 Concentratie actinoliet (ondergrens) Concentratie actinoliet (bovengrens) gemeten serpentijnasbestconcentratie gemeten amfiboolasbestconcentratie Asbestverdacht Asbestverdacht Asbestverdacht Asbestverdacht Idem conform NEN577 en/of NEN5897 Idem Idem Idem berekende bepalingsgrens Asbestverdacht Idem Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking E ALC29 E ALC29 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

26 ALcontrol rapportnummer Blad 4 van 4

27 Bijlage 3 Boring: B Datum: Boring: B2 Datum: braak Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor braak Klei, sterk zandig, zwak humeus, sporen puin, antropogeen, neutraal grijsbruin, Edelmanboor Boring: B3 Datum: Boring: B4 Datum: braak Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor braak Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor Projectcode: B6.645 getekend volgens NEN 54

28 Bijlage 3 Boring: B5 Datum: Boring: B6 Datum: braak Klei, sterk zandig, zwak humeus, sporen puin, antropogeen, neutraal grijsbruin, Edelmanboor braak Klei, sterk zandig, zwak humeus, sporen puin, antropogeen, neutraal grijsbruin, Edelmanboor Klei, sterk zandig, neutraal cremegeel, Edelmanboor Boring: PB7 Datum: GWS: 25 Boring: B8 Datum: klinker Edelmanboor Zand, matig grof, zwak siltig, geen olie-water reactie, neutraal grijsbeige, Graven Klei, sterk zandig, zwak humeus, sporen puin, antropogeen, geen olie-water reactie, neutraal beigebruin, Graven Klei, sterk zandig, zwak humeus, geen olie-water reactie, neutraal beigebruin, Edelmanboor Klei, sterk zandig, geen olie-water reactie, neutraal cremebeige, Edelmanboor 5-5 braak Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor Klei, zwak zandig, geen olie-water reactie, neutraal beigegrijs, Edelmanboor Projectcode: B6.645 getekend volgens NEN 54-4

29 Bijlage 3 Boring: B9 Datum: Boring: B Datum: GWS: klinker Edelmanboor Zand, matig grof, zwak siltig, neutraal beigegrijs, Edelmanboor Volledig puin, antropogeen, neutraal beigebruin, Edelmanboor Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor braak Klei, sterk zandig, zwak humeus, sporen puin, antropogeen, neutraal grijsbruin, Edelmanboor Klei, sterk zandig, neutraal bruingeel, Edelmanboor 4 - Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak roesthoudend, gebiedseigen, neutraal bruingeel, Edelmanboor Boring: B Datum: Boring: B2 Datum: klinker Graven Zand, matig grof, zwak siltig, geen olie-water reactie, neutraal geelbeige, Graven Volledig puin, antropogeen, geen olie-water reactie, neutraal beigebruin, Graven Klei, sterk zandig, zwak humeus, geen olie-water reactie, neutraal beigebruin, Edelmanboor Klei, sterk zandig, geen olie-water reactie, neutraal beigegeel, Edelmanboor 5-5 braak Klei, sterk zandig, zwak humeus, sporen puin, antropogeen, neutraal grijsbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak roesthoudend, gebiedseigen, neutraal bruingeel, Edelmanboor 2-2 Projectcode: B6.645 getekend volgens NEN 54

30 Bijlage 3 Boring: B3 Datum: klinker Edelmanboor Zand, matig grof, zwak siltig, neutraal beigegrijs, Edelmanboor Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor Projectcode: B6.645 getekend volgens NEN 54

31 Legenda (conform NEN 54) grind klei geur Grind, siltig Klei, zwak siltig geen geur zwakke geur Grind, zwak zandig Klei, matig siltig matige geur sterke geur Grind, matig zandig Klei, sterk siltig uiterste geur Grind, sterk zandig Klei, uiterst siltig olie geen olie-water reactie zwakke olie-water reactie Grind, uiterst zandig Klei, zwak zandig matige olie-water reactie sterke olie-water reactie Klei, matig zandig uiterste olie-water reactie zand Zand, kleiïg Klei, sterk zandig p.i.d.-waarde > > Zand, zwak siltig Zand, matig siltig leem Leem, zwak zandig > > > > Zand, sterk siltig Leem, sterk zandig monsters Zand, uiterst siltig geroerd monster overige toevoegingen ongeroerd monster zwak humeus veen Veen, mineraalarm matig humeus overig bijzonder bestanddeel Veen, zwak kleiïg sterk humeus Gemiddeld hoogste grondwaterstand grondwaterstand Veen, sterk kleiïg zwak grindig Gemiddeld laagste grondwaterstand slib Veen, zwak zandig matig grindig water Veen, sterk zandig sterk grindig peilbuis blinde buis casing hoogste grondwaterstand gemiddelde grondwaterstand laagste grondwaterstand bentoniet afdichting filter

32 Bijlage 4 Tabel : Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM MM2 MM3 Certificaatcode Boring(en) B2, B5, B6, B, B2, PB7 B9, B B, B, B Traject (m -mv), -,5,3 -,, - 2, Humus % ds 2,3,6,6 Lutum % ds 7 2 2,3 Datum van toetsing Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index METALEN Barium [Ba] mg/kg ds (6) 3 (6) 24 9 (6) Cadmium [Cd] mg/kg ds,47,65,43,58 - <,2 <,2 -,3 Kobalt [Co] mg/kg ds 7,4 9,9 -,3 8,2 9,7 -,3 3,,6 -,3 Koper [Cu] mg/kg ds , ,4 <5 <7 -,22 Kwik [Hg] mg/kg ds,9, -,7,8 - <,5 <,5 - Lood [Pb] mg/kg ds ,2 9 7,2 < < -,8 Molybdeen [Mo] mg/kg ds <,5 <,4 -,,5,5 <,5 <,4 -, Nikkel [Ni] mg/kg ds , ,5 8,5 24,2 -,7 Zink [Zn] mg/kg ds 47, 5 86,8 <2 <33 -,8 PAK Anthraceen mg/kg ds <, <, <, <, <, <, Benzo(a)anthraceen mg/kg ds,4,4,, <, <, Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds,3,3,, <, <, Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds,3,3 <, <, <, <, Benzo(a)pyreen mg/kg ds,5,5 <, <, <, <, Chryseen mg/kg ds,4,4,, <, <, Fenanthreen mg/kg ds,3,3 <, <, <, <, Fluorantheen mg/kg ds,7,7,2,2 <, <, Indeno-(,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds,3,3 <, <, <, <, Naftaleen mg/kg ds <, <, <, <, <, <, PAK VROM mg/kg ds,33 -,3,92 -,4 <,7 -,4 Pak-totaal ( van VROM) (.7 facto mg/kg ds,334,92,7 GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN PCB 28 µg/kg ds < <3 < <4 < <4 PCB 52 µg/kg ds < <3 < <4 < <4 PCB µg/kg ds < <3 < <4 < <4 PCB 8 µg/kg ds < <3 < <4 < <4 PCB 38 µg/kg ds < <3 < <4 < <4 PCB 53 µg/kg ds < <3 < <4 < <4 PCB 8 µg/kg ds < <3 < <4 < <4 PCB (som 7) µg/kg ds <2 <25, <25, PCB (7) (som,.7 factor) µg/kg ds 4,9 4,9 4,9 OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie C - C2 mg/kg ds <5 5 (6) <5 8 (6) <5 8 (6) Minerale olie C2 - C22 mg/kg ds <5 5 (6) <5 8 (6) <5 8 (6) Minerale olie C22 - C3 mg/kg ds <5 5 (6) <5 8 (6) <5 8 (6) Minerale olie C3 - C4 mg/kg ds <5 5 (6) <5 8 (6) <5 8 (6) Minerale olie (totaal) mg/kg ds <2 <6 -,3 <2 <7 -,2 <2 <7 -,2 OVERIG Aard artefacten - Artefacten g < < < Droge stof % w/w 84,8 85, (6) 83,8 84, (6) 84,6 85, (6) Lutum % 7 2 2,3 Organische stof (humus) % 2,3,6, : Geen toetsnorm aanwezig < : kleiner dan de detectielimiet 8,88 : <= Achtergrondwaarde 8,88 : <= Interventiewaarde 8,88 : > Interventiewaarde Projectcode: B6.645

33 Bijlage 4 6 : Heeft geen normwaarde # : verhoogde rapportagegrens GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde Index : (GSSD - AW) / (I - AW) - Getoetst via de BoToVa service, versie Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming AW WO IND I METALEN Cadmium [Cd] mg/kg ds,6,2 4,3 3 Kobalt [Co] mg/kg ds Koper [Cu] mg/kg ds Kwik [Hg] mg/kg ds,5,83 4,8 36 Lood [Pb] mg/kg ds Molybdeen [Mo] mg/kg ds, Nikkel [Ni] mg/kg ds Zink [Zn] mg/kg ds PAK PAK VROM mg/kg ds,5 6,8 4 4 GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN PCB (som 7) mg/kg ds,2,4,5 OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie (totaal) mg/kg ds Projectcode: B6.645

34 Bijlage 4 Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Watermonster PB Datum Filterdiepte (m -mv) 3, - 4, Datum van toetsing Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde Meetw GSSD Index METALEN Barium [Ba] µg/l 6 6,9 Cadmium [Cd] µg/l <,2 <,4 -,5 Kobalt [Co] µg/l 2,3 2,3 -,22 Koper [Cu] µg/l <2, <,4 -,23 Kwik [Hg] µg/l <,5 <,4 -,4 Lood [Pb] µg/l <2, <,4 -,23 Molybdeen [Mo] µg/l 3, 3, -, Nikkel [Ni] µg/l <3 <2 -,22 Zink [Zn] µg/l -,7 AROMATISCHE VERBINDINGEN Benzeen µg/l <,2 <, - Tolueen µg/l <,2 <, -, Ethylbenzeen µg/l <,2 <, -,3 meta-/para-xyleen (som) µg/l <,2 <, ortho-xyleen µg/l <, <, Xylenen (som) µg/l <,2 Xylenen (som,.7 factor) µg/l,2 Styreen (Vinylbenzeen) µg/l <,2 <, -,2 Som 6 Aromatische oplosmiddelen µg/l <,77 (2,4) PAK Naftaleen µg/l <,2 <, PAK VROM - <,2 () GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN Tetrachlooretheen (Per) µg/l <, <, Trichlooretheen (Tri) µg/l <,2 <, -,5 cis + trans-,2- µg/l <,4, Dichlooretheen cis-,2-dichlooretheen µg/l <, <, trans-,2-dichlooretheen µg/l <, <,.2-Dichloorethenen (som, µg/l,4.7 facto Tetrachloormethaan µg/l <, <,, (Tetra) Trichloormethaan µg/l <,2 <, -, (Chloroform) Dichloormethaan µg/l <,2 <,,-Dichloorethaan µg/l <,2 <, -,,,-Trichloorethaan µg/l <, <,,2-Dichloorethaan µg/l <,2 <, -,2,,2-Trichloorethaan µg/l <, <, Vinylchloride µg/l <,2 <,,2 Dichloorpropaan µg/l <,42 -,-Dichloorpropaan µg/l <,2 <,,3-Dichloorpropaan µg/l <,2 <, Dichloorpropanen (,7 µg/l,42 som,,+,2+,3),-dichlooretheen µg/l <, <,, Tribroommethaan µg/l <,2 <, (4) (bromoform),2-dichloorpropaan µg/l <,2 <, OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie C - C2 µg/l <25 8 (6) Minerale olie C2 - C22 µg/l <25 8 (6) Projectcode: B6.645

35 Bijlage 4 Watermonster PB Datum Filterdiepte (m -mv) 3, - 4, Datum van toetsing Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde Minerale olie C22 - C3 µg/l <25 8 (6) Minerale olie C3 - C4 µg/l <25 8 (6) Minerale olie (totaal) µg/l <5 <35 -, : Geen toetsnorm aanwezig < : kleiner dan de detectielimiet 8,88 : <= Streefwaarde 8,88 : > Streefwaarde 8,88 : > Interventiewaarde : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 4 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 2 : Enkele parameters ontbreken in de som 6 : Heeft geen normwaarde # : verhoogde rapportagegrens GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde Index : (GSSD - S) / (I - S) - Getoetst via de BoToVa service, versie Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming S S Diep Indicatief I METALEN Barium [Ba] µg/l Cadmium [Cd] µg/l,4,6 6 Kobalt [Co] µg/l 2,7 Koper [Cu] µg/l 5,3 75 Kwik [Hg] µg/l,5,,3 Lood [Pb] µg/l 5,7 75 Molybdeen [Mo] µg/l 5 3,6 3 Nikkel [Ni] µg/l 5 2, 75 Zink [Zn] µg/l AROMATISCHE VERBINDINGEN Benzeen µg/l,2 3 Tolueen µg/l 7 Ethylbenzeen µg/l 4 5 Xylenen (som) µg/l,2 7 Styreen (Vinylbenzeen) µg/l 6 3 Som 6 Aromatische oplosmiddelen µg/l 5 PAK Naftaleen µg/l, 7 GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN Tetrachlooretheen (Per) µg/l, 4 Trichlooretheen (Tri) µg/l 24 5 cis + trans-,2-dichlooretheen µg/l, 2 Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l, Trichloormethaan (Chloroform) µg/l 6 4 Dichloormethaan µg/l,,-dichloorethaan µg/l 7 9,,-Trichloorethaan µg/l, 3,2-Dichloorethaan µg/l 7 4,,2-Trichloorethaan µg/l, 3 Vinylchloride µg/l, 5 Dichloorpropaan µg/l,8 8,-Dichlooretheen µg/l, Tribroommethaan (bromoform) µg/l 63 OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie (totaal) µg/l 5 6 Projectcode: B6.645

36

37

38

39

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Postbus 2225

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Winkelcentrum De Vlieger te Zoetermeer projectnummer 10.10.3079.2243 schaal n.v.t datum november-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie -

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: bo14347 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object SOEST G 9311 Nieuweweg 6A, SOEST CC-BY

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Aalmarkt 11-16 te Leiden projectnummer 10.10.3003.2187 schaal n.v.t. datum juli-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten Boring: Pb1

Nadere informatie

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 ()1 231 47 Fax: +31 ()1 416 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV M. Verschoor Postbus

Nadere informatie

Bijlage 8 Boorprofielen

Bijlage 8 Boorprofielen Bijlage 8 Boorprofielen Documentnummer: 120105 Legenda (conform NEN 5104) grind klei geur Grind, siltig Klei, zwak siltig geen geur zwakke geur Grind, zwak zandig Klei, matig siltig matige geur sterke

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM14134

Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM14134 Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM434 )RWR )RWR )RWR )RWR Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM434 Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0) 231 47 00 Fax: +31 (0) 416 30 34 www.alcontrol.nl M&A milieu adviesbureau Koolweg 64 5759 PZ HELENAVEEN Blad 1 van 4 Uw projectnaam :

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 31 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl Geijzerstraat 3-9 5753 RP DEURNE Blad 1 van 7 Uw projectnaam

Nadere informatie

Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde 33 329 327 326 331 325 324 322 321 332 Deellocatie: bekledingsgrond zuidzijde 32 319 318 317 316 315 314 313

Nadere informatie

Regionale ligging. Bijlage 1. Middelweg 1 Vierpolders (nieuwbouwlocatie) Onderzoekslocatie

Regionale ligging. Bijlage 1. Middelweg 1 Vierpolders (nieuwbouwlocatie) Onderzoekslocatie Onderzoekslocatie Bijlage 1 Regionale ligging Locatie Middelweg 1 Vierpolders (nieuwbouwlocatie) Datum 27 februari 2018 Formaat A4 Projectnummer 514363.001 Schaal 1 : 50.000 BIJLAGE 2 BIJLAGE 3 Boring:

Nadere informatie

Ons kenmerk : Uw Kenmerk: 2 juli 2014 Datum : 2 juli 2014 Contactpersoon : F.Lutz

Ons kenmerk : Uw Kenmerk: 2 juli 2014 Datum : 2 juli 2014 Contactpersoon : F.Lutz MOS Milieu B.V. Kleidijk 35, 3161 EK Rhoon Postbus 801, 3160 AA Rhoon Telefoon 0548-634780 Telefax 0548-521342 KvK 59424249 BTW-nummer NL853476408B01 ABN Amro 505525917 E-Mail info@mosmilieu.nl Mos Grondmechanica

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl HB Adviesbureau Postbus 9230 1800 GE ALKMAAR Blad 1 van 6

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl Postbus 2205 5001 CE TILBURG Blad 1 van 6 Uw projectnaam : Uw projectnummer : ALcontrol

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl BK Bodem BV Postbus 264 1970 AG IJMUIDEN Blad 1 van 9 Uw projectnaam : Uw projectnummer

Nadere informatie

Project 424WRT/11/R4 d.d

Project 424WRT/11/R4 d.d Project 424WRT/11/R4 d.d. 28 10 2015 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl Analyserapport MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Nadere informatie

Bijlage 1: topografische en kadastrale situatie

Bijlage 1: topografische en kadastrale situatie Bijlage 1: topografische en kadastrale situatie Omgevingskaart Klantreferentie: b12k0340af 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object MAASTRICHT G 4876

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA BILTHOVEN Blad 1 van

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl Huygensweg 24 5482 TG SCHIJNDEL Blad 1 van 6 Uw projectnaam

Nadere informatie

BIJLAGEN ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl Analyserapport VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Postbus 2225 53 CE ZALTBOMMEL Blad

Nadere informatie

ⱱ* ⱱ* NOTITIE. Norm Veld 3 Veld 4 Mengselnorm. Consumentennorm. Speelgoed. Bouwstoffenbesluit RÏVM

ⱱ* ⱱ* NOTITIE. Norm Veld 3 Veld 4 Mengselnorm. Consumentennorm. Speelgoed. Bouwstoffenbesluit RÏVM NOTITIE Datum 6 februari 2017 Onderwerp Onderzoek SBR rubber gemeente Maasdriel Projectnummer 17NW33601 Ons kenmerk 170206 17NW33601 In opdracht van de gemeente Maasdriel heeft Newæ onderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

: V.O. asbest plangebied de bousberg te landgraaf : MA : , versienummer: 1

: V.O. asbest plangebied de bousberg te landgraaf : MA : , versienummer: 1 ALcontrol B.V. Correspondentieadres teenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl Breinderveld 15 6365 CM CHINNEN Uw projectnaam Uw projectnummer

Nadere informatie

Wematech Bodem Adviseurs B.V.

Wematech Bodem Adviseurs B.V. Wematech Bodem Adviseurs B.V. Ontwikkelingscombinatie NBU / Maas-Jacobs B.V. T.a.v. de heer J. Stoutjesdijk Postbus 110 4870 AC Etten-Leur Oud Gastel, 12 augustus 2016 Verzonden: 12 augustus 2016 Contactpersoon:

Nadere informatie

Wematech Bodem Adviseurs B.V.

Wematech Bodem Adviseurs B.V. Wematech Bodem Adviseurs B.V. Ontwikkelingscombinatie NBU / Maas-Jacobs B.V. T.a.v. de heer J. Stoutjesdijk Postbus 110 4870 AC Etten-Leur Oud Gastel, 12 augustus 2016 Verzonden: 12 augustus 2016 Contactpersoon:

Nadere informatie

Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Texel,

Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Texel, Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Texel, zaaknummer: 1358191 kenmerk document: Bijlage 3 van 5 Burgemeester en Wethouders van Texel, namens dezen, de manager Dienstverlening, mevrouw

Nadere informatie

Kybys De heer B. Bongers Postbus AJ BOXTEL

Kybys De heer B. Bongers Postbus AJ BOXTEL Kybys De heer B. Bongers Postbus 371 5280 AJ BOXTEL -/- 20160950_a1BRF.docx Indicatief onderzoek funderingszand Bavoorsteweg 27 te Leusden 20153415/JLIN 6 juni 2016 De heer J.A.C. Linders BASc. j.linders@geofoxx.nl

Nadere informatie

SAMENVATTING. Verkennend bodemonderzoek, Oudestraat (C 2288 en C 2289) te Sprang-Capelle Rapportnr.: B versie: 1.0 datum: 15 juli 2015

SAMENVATTING. Verkennend bodemonderzoek, Oudestraat (C 2288 en C 2289) te Sprang-Capelle Rapportnr.: B versie: 1.0 datum: 15 juli 2015 2 SAMENVATTING QS Groep B.V. heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek voor de toekomstige nieuwbouwlocatie gelegen aan de Oudestraat (C

Nadere informatie

Historisch onderzoek en verkennend bodem- en asbestonderzoek, Burgemeester van Randwijckstraat (ong.) te Rossum

Historisch onderzoek en verkennend bodem- en asbestonderzoek, Burgemeester van Randwijckstraat (ong.) te Rossum VAN VOORDENPARK 6 POSTBUS 2225 53 CE ZALTBOMMEL TEL. 48-5726 FAX 48-55722 WWW.VERHOEVENMILIEU.NL INFO@VERHOEVENMILIEU.NL REK.NR: NL97RABO332224 BIC: RABONL2U K.V.K. 28756 BTW: 8.34.57.583.B Gemeente Maasdriel

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Handelskade 39, 7417 DE Deventer Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. POSTBUS 2225

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: offerte baarn 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN M 3189 August Janssenweg

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: bo4242 m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object AMERSFOORT G 2496 Kortenaerstraat, 384 TL AMERSFOORT

Nadere informatie

Bijlage 1 - Bodem- en funderingsonderzoek. Geonius Milieu / ALcontrol Laboratories, 28 maart 2013

Bijlage 1 - Bodem- en funderingsonderzoek. Geonius Milieu / ALcontrol Laboratories, 28 maart 2013 Bijlage 1 - Bodem- en funderingsonderzoek Geonius Milieu / ALcontrol Laboratories, 28 maart 2013 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK

Nadere informatie

Roermond : 24 september 2014 Ons kenmerk : AM Betreft : Analyseresultaten onderzoek asbest in bodem Kerkstraat 42 te Kerkdriel

Roermond : 24 september 2014 Ons kenmerk : AM Betreft : Analyseresultaten onderzoek asbest in bodem Kerkstraat 42 te Kerkdriel postadres: Postbus 115 64 KA Roermond bezoekadres: Zuidhoven 9m 642 PB Roermond telefoon 475 32 - fax 475 32 19 67 - email info@aeres-milieu.nl - internet www.aeres-milieu.nl IBAN NL7 INGB 66 33 8 596

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 3 OPZET ONDERZOEK Vooronderzoek Onderzoeksstrategie 5 4 UITVOERING ONDERZOEK Veldwer

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 3 OPZET ONDERZOEK Vooronderzoek Onderzoeksstrategie 5 4 UITVOERING ONDERZOEK Veldwer INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 3 OPZET ONDERZOEK 4 3.1 Vooronderzoek 4 3.2 Onderzoeksstrategie 5 4 UITVOERING ONDERZOEK 6 4.1 Veldwerkzaamheden 6 4.2 Veldresultaten 7 4.2.1 Lokale bodemopbouw

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: 1333 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN K 1263 Smutslaan 8, 3743 CG BAARN

Nadere informatie

Opdrachtverificatiecode : HSJU-HOTV-YSCQ-DOYS : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Opdrachtverificatiecode : HSJU-HOTV-YSCQ-DOYS : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n) Grondslag Heerhugowaard T.a.v. de heer R. Kruk Galileistraat 69 1704 SE HEERHUGOWAARD Uw kenmerk : 19454-BEATRIXSTRAAT 2 Ons kenmerk : Project 416207 Validatieref. : 416207_certificaat_v1 Opdrachtverificatiecode

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

Ons kenmerk: Uw kenmerk: Datum: CV16217NBO-BRF (v1.0) - 10 oktober 2016

Ons kenmerk: Uw kenmerk: Datum: CV16217NBO-BRF (v1.0) - 10 oktober 2016 Plasmans Vastgoedontwikkeling BV T.a.v. de heer M. Plasmans Prunuslaan 6 5691 CM Son en Breugel Ons kenmerk: Uw kenmerk: Datum: CV16217NBO-BRF (v1.) - 1 oktober 216 Onderwerp: Briefrapportage nader bodemonderzoek

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 3 OPZET ONDERZOEK Vooronderzoek Onderzoeksstrategie 4 4 UITVOERING ONDERZOEK Veldwer

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 3 OPZET ONDERZOEK Vooronderzoek Onderzoeksstrategie 4 4 UITVOERING ONDERZOEK Veldwer INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 3 OPZET ONDERZOEK 4 3.1 Vooronderzoek 4 3.2 Onderzoeksstrategie 4 4 UITVOERING ONDERZOEK 5 4.1 Veldwerkzaamheden 5 4.2 Veldresultaten 6 4.2.1 Lokale bodemopbouw

Nadere informatie

Actualisatie bodemkwaliteitskaart Gemeente Eersel

Actualisatie bodemkwaliteitskaart Gemeente Eersel Actualisatie bodemkwaliteitskaart Gemeente Eersel Actualisatie bodemkwaliteitskaart Gemeente Eersel In opdracht van Opgesteld door Auteur Gecontroleerd Gemeente Eersel SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel

Nadere informatie

Wematech Bodem Adviseurs B.V.

Wematech Bodem Adviseurs B.V. BEM1600034 gemeente Steenbergen Wematech Bodem Adviseurs B.V. BVR Groep B.V. Postbus 1355 4700 BJ Roosendaal Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 11-03-2016 ZK16000047 Medewerker Publiekszaken/vergunningen

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie -

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: bo15196 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object AMERSFOORT H 4538 Frans Halsstraat,

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Afbeelding: Regionale situatie BIJLAGE 2 - Boorlocaties - BIJLAGE 3 - Veldwerkgegevens - BO1529 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 1 Datum: 15-6-215 Boring: 2 Datum:

Nadere informatie

Rapportage Keuringen Grondbereik. Projectnaam : Kayersdijk 31 Apeldoorn Projectnummer : PA

Rapportage Keuringen Grondbereik. Projectnaam : Kayersdijk 31 Apeldoorn Projectnummer : PA Rapportage Keuringen Grondbereik Projectnaam : Kayersdijk 31 Apeldoorn Projectnummer : PA-2015.014 Opdrachtgever: Contactpersoon: Grondbereik dhr. ing. R.M. Messing Rapportnummer: P2015-0723 Datum: 22

Nadere informatie

Verkennend en actualiserend bodemonderzoek Bornsche Beeklaan te Borne. Gemeente Borne

Verkennend en actualiserend bodemonderzoek Bornsche Beeklaan te Borne. Gemeente Borne Verkennend en actualiserend bodemonderzoek Bornsche Beeklaan te Borne Gemeente Borne 9 februari 28 Opdrachtgever: Gemeente Borne Project: Verkennend en actualiserend bodemonderzoek Bornsche Beeklaan te

Nadere informatie

Onderwerp briefrapportage aanvullende analyses Rotonde Burg Magneestraat te Bergeijk

Onderwerp briefrapportage aanvullende analyses Rotonde Burg Magneestraat te Bergeijk DHV bv Dhr. F. Loupias Postbus 80007 5600 JZ Eindhoven Ons kenmerk: Uw kenmerk: Datum: CV09562DIV-BRF 09-03-2010 Onderwerp briefrapportage aanvullende analyses Rotonde Burg Magneestraat te Bergeijk Geachte

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK

Nadere informatie

Bestemmingsplan Singel 1 Vreeland

Bestemmingsplan Singel 1 Vreeland Gemeente Stichtse Vecht Bestemmingsplan Singel 1 Vreeland Bijlagen bij toelichting Juli 2018 NL.IMRO.1904.BPSingel1VLD-VG01 Kenmerk 1904-06-TB01 Projectnummer 1904-06 Toelichting Inhoudsopgave Bijlage

Nadere informatie

Roermond : 19 maart 2012 Behandeld door : Gé Reuver Ons kenmerk : AM11393 Betreft : Aanvullend bodemonderzoek De Gagelrijzen 4 te St.

Roermond : 19 maart 2012 Behandeld door : Gé Reuver Ons kenmerk : AM11393 Betreft : Aanvullend bodemonderzoek De Gagelrijzen 4 te St. Ordito Gilze B.V. t.a.v. dhr. C. van Kuijk Postbus 94 56 ZH Gilze Roermond : 9 maart Behandeld door : Gé Reuver Ons kenmerk : AM393 Betreft : Aanvullend bodemonderzoek De Gagelrijzen 4 te St. Willebrord

Nadere informatie

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0 Indicatieve keuring grond projectnummer 131739 Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen Versienummer: 1.0 Plaats, datum: Udenhout, 22 mei 2013 Auteur: C.F. Mathijssen

Nadere informatie

Tekeningen S1 Situatietekening met boringen en peilbuis

Tekeningen S1 Situatietekening met boringen en peilbuis Rapport Verkennend bodemonderzoek Hofstraat 2 t/m 46 te Schagen Projectnr. 249517 september 212, revisie Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Veldwerkzaamheden... 4 2.1 Uitgevoerde veldwerkzaamheden... 4 2.2

Nadere informatie

ORIËNTEREND BODEMONDERZOEK DOMINEESHOF (VOORMALIGE HAVENWEG) SINT-ANNALAND

ORIËNTEREND BODEMONDERZOEK DOMINEESHOF (VOORMALIGE HAVENWEG) SINT-ANNALAND ORIËNTEREND BODEMONDERZOEK DOMINEESHOF 21-23 (VOORMALIGE HAVENWEG) SINT-ANNALAND (RAPPORTCODE THOLEN 191) BRL2001 + BRL2002 Uitgevoerd door: rapportnummer: Milieutechnisch adviesbureau RSK - EMN 511249.010

Nadere informatie

Bijlage 11: Bodemonderzoek

Bijlage 11: Bodemonderzoek Bijlage 11: Bodemonderzoek !! " #$%&!'( ') * )+, -.!/' & 1 2 3 1 4 ' %! 1!"#$%& %#$%& '('$'%)% *'+,--'-.--- (%%(%% !, 8 '!! $ *! ( 6$, 8 '! $, 6#,!! ' 6'!#, 2!1!!+,, % +,$ &!!!+, ( 6 6'!+,, 2 ' 9,$ :!

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.) VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.) rapport nr. CV13354VBO (V1.) Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Tel: 411-633314 Fax: 411-63174 e-mail:

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN KRAAIJEVEN TE GEFFEN (BRO BOXTEL)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN KRAAIJEVEN TE GEFFEN (BRO BOXTEL) VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN KRAAIJEVEN TE GEFFEN (BRO BOXTEL) rapport nr. CV08711VBO-RAP Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Postbus 79 5298 ZH Liempde Tel: 0411-633314 Fax: 0411-631740

Nadere informatie

De onderzoeken, in het kader van de voorgenomen nieuwbouw, zijn uitgevoerd conform de normen NEN 5725:2009, NEN 5740:2009 en NEN 5707:2003/C1:2006.

De onderzoeken, in het kader van de voorgenomen nieuwbouw, zijn uitgevoerd conform de normen NEN 5725:2009, NEN 5740:2009 en NEN 5707:2003/C1:2006. 2 SAMENVATTING De heer R. Vos heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven voor het uitvoeren van diverse onderzoeken op de locatie gelegen aan de Nieuwstraat 10 te Kerkdriel. De onderzoeken, in

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Meerweg 47-III te Berkel en Rodenrijs

Verkennend bodemonderzoek. Meerweg 47-III te Berkel en Rodenrijs Verkennend bodemonderzoek Meerweg 47-III te Berkel en Rodenrijs Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 TITELBLAD Projectnaam

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Bijlage 2 Verkennend bodemonderzoek Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 RAPPORT betreffende een verkennend bodemonderzoek Kruiswiel te Hendrik-Ido-Ambacht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2.

Nadere informatie

Bijlage 1: Verkennend bodemonderzoek

Bijlage 1: Verkennend bodemonderzoek Bijlage(n) Bijlage 1: Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Commandeurstraat 13/ Willem Barentszkade 14 te West-Terschelling Gegevens opdrachtgever Zeelen Haven West Willem Barentszkade 15

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Eindhovensebaan 25 Veldhoven

Verkennend bodemonderzoek Eindhovensebaan 25 Veldhoven Verkennend bodemonderzoek Eindhovensebaan 25 Veldhoven Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier documentnummer: 37/7/TB-, versie SAMENVATTING In opdracht van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k

B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k Inhoudsopgave Inleiding 3 2 Vooronderzoek 5 2. Beschrijving van de locatie 5 2.2 Historische gegevens 5 2.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 5 2.4 Hypothese

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Willem de Zwijgerstraat 2 en 2a te Langerak

Verkennend bodemonderzoek. Willem de Zwijgerstraat 2 en 2a te Langerak Verkennend bodemonderzoek Willem de Zwijgerstraat 2 en 2a te Langerak Verkennend bodemonderzoek Willem de Zwijgerstraat 2 en 2a te Langerak Opdrachtgever Gemeente Molenwaard De heer R. Ho-Sam-Sooi Postbus

Nadere informatie

Opdrachtnummer: Datum rapport: 6 november 2013

Opdrachtnummer: Datum rapport: 6 november 2013 Opdrachtgever: Eelerwoude Postbus 53 747 AB Goor Opdrachtnummer: 66173 Status rapport: Definitief Datum rapport: 6 november 213 Rapport Verkennend bodemonderzoek Achterstraat 5 en 52 te Nistelrode Lankelma

Nadere informatie

De Klerk. milieuadvies VERKENNEND ONDERZOEK HEIMOLENDREEF ONGENUMMERD RUCPHEN. opgesteld door: De Klerk Milieuadvies Windmolen VM OUD GASTEL

De Klerk. milieuadvies VERKENNEND ONDERZOEK HEIMOLENDREEF ONGENUMMERD RUCPHEN. opgesteld door: De Klerk Milieuadvies Windmolen VM OUD GASTEL VERKENNEND ONDERZOEK HEIMOLENDREEF ONGENUMMERD RUCPHEN opgesteld door: De Klerk Milieuadvies Windmolen 2 475 VM OUD GASTEL in opdracht van: RS Bouw- en Metselwerken Mosberg 5 478NA Roosendaal datum :6

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 3 OPZET ONDERZOEK Vooronderzoek Onderzoeksstrategie 5 4 UITVOERING ONDERZOEK Veldwer

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 3 OPZET ONDERZOEK Vooronderzoek Onderzoeksstrategie 5 4 UITVOERING ONDERZOEK Veldwer INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 3 OPZET ONDERZOEK 4 3.1 Vooronderzoek 4 3.2 Onderzoeksstrategie 5 4 UITVOERING ONDERZOEK 6 4.1 Veldwerkzaamheden 6 4.2 Veldresultaten 7 4.2.1 Lokale bodemopbouw

Nadere informatie

1 Inleiding 2. 2 Veldwerk Uitgevoerd veldwerk Resultaten veldwerk 4

1 Inleiding 2. 2 Veldwerk Uitgevoerd veldwerk Resultaten veldwerk 4 projectnr. 242069 SWW juni 2011, revisie 00 Verkennend bodemonderzoek Korenbloemstraat 18 t/m 32 en Kromwijkerkade 60 t/m 67 242069rap00.doc te Woerden Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2 Veldwerk 4 2.1 Uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORTAGE PARTIJKEURING GROND TER PLAATSE VAN DE NARITAWEG ONGENUMMERD TE HAARLEMMERMEER

RAPPORTAGE PARTIJKEURING GROND TER PLAATSE VAN DE NARITAWEG ONGENUMMERD TE HAARLEMMERMEER VanderHelm Milieubeheer B.V. Nobelsingel 2 2652 XA Berkel en Rodenrijs Tel.: 010 249 24 60 Fax: 010 249 24 70 Internet: www.vdhelm.nl E-mail: info@vdhelm.nl RAPPORTAGE Rabobank: 35.44.30.645 K.v.K.: 27233428

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 3 OPZET ONDERZOEK Vooronderzoek Onderzoeksstrategie 4 4 UITVOERING ONDERZOEK Veldwer

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 3 OPZET ONDERZOEK Vooronderzoek Onderzoeksstrategie 4 4 UITVOERING ONDERZOEK Veldwer INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 3 OPZET ONDERZOEK 4 3.1 Vooronderzoek 4 3.2 Onderzoeksstrategie 4 4 UITVOERING ONDERZOEK 5 4.1 Veldwerkzaamheden 5 4.2 Veldresultaten 5 4.2.1 Lokale bodemopbouw

Nadere informatie

Betreft : Resultaat bodemonderzoek Winschoterweg 11, Groningen

Betreft : Resultaat bodemonderzoek Winschoterweg 11, Groningen Memo HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Aan : Henk Dijkema, gemeente Groningen Van : Jacob Buist Datum : 31 maart 2014 Kopie : Onze referentie : BD1176-100/M0001/JBUI/Gron Betreft : Resultaat

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (Dhr. B. Kemps)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (Dhr. B. Kemps) VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (Dhr. B. Kemps) rapport nr. CV14034VBO (v1.0) Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Tel: 0411-633314 Fax: 0411-631740 e-mail: bodem@vleuten-milieu.nl

Nadere informatie

Ontgraving verontreinigde grond, locatie "Stortplaats" De Hoef te Rosmalen

Ontgraving verontreinigde grond, locatie Stortplaats De Hoef te Rosmalen Ontgraving verontreinigde grond, locatie "Stortplaats" De Hoef te Rosmalen Rapportage evaluatie ontgraving Opdrachtgever : Gemeente 's-hertogenbosch Projectnummer : CV08478 Versie : 1.0 Rapportagedatum

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ACHTERZEEDIJK 57 BARENDRECHT

VERKENNEND BODEMONDERZOEK ACHTERZEEDIJK 57 BARENDRECHT VERKENNEND BODEMONDERZOEK ACHTERZEEDIJK 57 BARENDRECHT (UITBREIDING DEELLOCATIE 2) BRL2001 + BRL2002 Uitgevoerd door: rapportnummer: Milieutechnisch adviesbureau RSK - EMN 511702.002 Pottenbakkerstraat

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693

Verkennend bodemonderzoek. Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693 Verkennend bodemonderzoek Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693 Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven Afdeling Verkeer & Milieu de heer G. Mentink Postbus 915 56 RB Eindhoven Versienummer:

Nadere informatie

Boring: 31 Boring: 32 X: 114363,81 X: 114356,32 Y: 427267,62 Y: 427224,03 Datum: 17-12-2014 Datum: 17-12-2014 GWS: 20 GWS: 20 GHG: GHG: GLG: GLG: Opmerking: Maaiveldhoogte: Referentievlak: maaiveld Opmerking:

Nadere informatie

RAPPORT C O. Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van de Mahoniehout 24/24a, Zaandam. Capelle aan den IJssel, 15 december 2014

RAPPORT C O. Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van de Mahoniehout 24/24a, Zaandam. Capelle aan den IJssel, 15 december 2014 RAPPORT C14-22-O Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van de Mahoniehout 24/24a, Zaandam. Capelle aan den IJssel, 15 december 214 CAPELLE A/D IJSSEL Essebaan 7 298 LJ Capelle a/d IJssel Postbus 333 291

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek tpv Sporthal te Epe Milieukundig onderzoek Witpaard Partners B.V. juni 29 Definitief Verkennend bodemonderzoek tpv Sporthal te Epe Milieukundig onderzoek dossier : C4156-1-3 registratienummer

Nadere informatie

Rapport. Verkennend bodemonderzoek Blok BE1 Amstelkwartier in Amsterdam

Rapport. Verkennend bodemonderzoek Blok BE1 Amstelkwartier in Amsterdam Rapport Verkennend bodemonderzoek Blok BE1 Amstelkwartier in Amsterdam projectnummer 4594. definitief revisie 1 19 januari 216 Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding 1 2 Archiefonderzoek 2 3 Verrichte werkzaamheden

Nadere informatie

RAPPORT C O. Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van de De Ruyterstraat 15 te Capelle aan den IJssel. Capelle aan den IJssel, 13 januari 2014

RAPPORT C O. Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van de De Ruyterstraat 15 te Capelle aan den IJssel. Capelle aan den IJssel, 13 januari 2014 RAPPORT C13-218-O Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van de De Ruyterstraat 15 te Capelle aan den IJssel. Capelle aan den IJssel, 13 januari 2014 CAPELLE A/D IJSSEL Essebaan 7 2908 LJ Capelle a/d IJssel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 2. Beschrijving onderzoekslocatie Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 3 3 OPZET ONDERZOEK 5 3. Vooron

INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 2. Beschrijving onderzoekslocatie Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 3 3 OPZET ONDERZOEK 5 3. Vooron INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 2. Beschrijving onderzoekslocatie 3 2.2 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 3 3 OPZET ONDERZOEK 5 3. Vooronderzoek 5 3.2 Onderzoeksstrategie 5 4 UITVOERING ONDERZOEK

Nadere informatie

Opdrachtnummer: Datum rapport: 5 februari 2016

Opdrachtnummer: Datum rapport: 5 februari 2016 Opdrachtgever: Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE Ulicoten Opdrachtnummer: 67591 Status rapport: Definitief Datum rapport: 5 februari 216 Rapport Verkennend bodemonderzoek Oirschotseweg 49 te Moergestel

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object BUNSCHOTEN M 974 Kerkepad, EEMDIJK De auteursrechten en databankenrechten

Nadere informatie

Behandeld door: Telefoonnummer: dhr. D.J. Westra

Behandeld door: Telefoonnummer:  dhr. D.J. Westra Datum : Grou, 31 mei 2017 Kenmerk : 170017-2 Onderwerp : Evaluatierapportage bodemsanering fase 2 Sprokkelenburg te Culemborg afzender: BODEMVISIE MILIEU & VEILIGHEID, SINGEL 60, 9001 XP GROU Explosive

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN LUISSEL 19. ontwerp

WIJZIGINGSPLAN LUISSEL 19. ontwerp WIJZIGINGSPLAN LUISSEL 19 ontwerp Luissel 19 Inhoudsopgave Bijlagen 3 Bijlage 1 Landschapsinpassingsplan 4 Bijlage 2 Verkennend bodemonderzoek 12 (ontwerp) Luissel 19 NL.IMRO.0757.WZ02Luissel19-OTW1 2-53

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Oude Lievelderweg 2 te Lievelde

Verkennend bodemonderzoek. Oude Lievelderweg 2 te Lievelde Verkennend bodemonderzoek Oude Lievelderweg 2 te Lievelde Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 TITELBLAD Projectnaam

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Rondweg 44 in Enter

Verkennend bodemonderzoek Rondweg 44 in Enter Verkennend bodemonderzoek Rondweg 44 in Enter ONDERDEEL VAN ORTAGEO GROEP WWW.ORTAGEO.NL Envita Almelo B.V. Envita Nijmegen B.V. Einsteinstraat 12a 7601 PR ALMELO Metaalweg 18 6551 AD WEURT Tel. +31(0)546-53

Nadere informatie

Opdrachtnummer: Datum rapport: 24 juni 2013

Opdrachtnummer: Datum rapport: 24 juni 2013 Opdrachtgever: gemeente Valkenswaard De Hofnar 15 5554 DA Valkenswaard Opdrachtnummer: 66277 Status rapport: Definitief Datum rapport: 24 juni 213 Rapport Verkennend bodemonderzoek Dragonder ong. te Valkenswaard

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Nijverheidsweg 9 te Steenderen

Verkennend bodemonderzoek. Nijverheidsweg 9 te Steenderen Verkennend bodemonderzoek Nijverheidsweg 9 te Steenderen Milieutechniek Rouwmaat Groenlo bv Postbus 74 Den Sliem 93 7140 AB Groenlo 7141 JG Groenlo TEL. 0544-474040 FAX. 0544-474049 TITELBLAD Projectnaam

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK. KIEVITSWEG (ong.) TE RIDDERKERK RIDDERKERK

VERKENNEND BODEMONDERZOEK. KIEVITSWEG (ong.) TE RIDDERKERK RIDDERKERK VERKENNEND BODEMONDERZOEK KIEVITSWEG (ong.) TE RIDDERKERK RIDDERKERK (RIDDERKERK, SECTIE G 2927) BRL21 + BRL22 Uitgevoerd door: rapportnummer: Milieutechnisch adviesbureau RSK - EMN 512225.1 Pottenbakkerstraat

Nadere informatie

Tekening S1 Situatietekening met boringen en bestaande peilbuis

Tekening S1 Situatietekening met boringen en bestaande peilbuis projectnr. 234417 december 2010, revisie 00 234417rap00.doc Gijs Heutink Advocaten Verkennend bodemonderzoek Groot Bentveld te Bentveld Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2 Veldwerk 3 2.1 Uitgevoerd veldwerk 3

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. De Lind 11 te Oisterwijk projectnummer De heer E. Clout De Lind 13a 5061 HS Oisterwijk. Versienummer: 1.

Verkennend bodemonderzoek. De Lind 11 te Oisterwijk projectnummer De heer E. Clout De Lind 13a 5061 HS Oisterwijk. Versienummer: 1. Verkennend bodemonderzoek De Lind 11 te Oisterwijk projectnummer 131683 Opdrachtgever: Dok Vast B.V. De heer E. Clout De Lind 13a 5061 HS Oisterwijk Versienummer: 1.0 Plaats, datum: Udenhout, 6 mei 2013

Nadere informatie

Opdrachtnummer: Datum rapport: 28 mei 2015

Opdrachtnummer: Datum rapport: 28 mei 2015 Opdrachtgever: dhr. Cees Donkers Krijtestraat 46 5066 BH Moergestel Opdrachtnummer: 67261 Status rapport: Definitief Datum rapport: 28 mei 2015 Rapport Verkennend bodemonderzoek Krijtestraat 46 te Moergestel

Nadere informatie

(11) Verkennend bodemonderzoek Hemsinge (ong.) te Zuidlaren. Documentcode: 16F R01

(11) Verkennend bodemonderzoek Hemsinge (ong.) te Zuidlaren. Documentcode: 16F R01 (11) Verkennend bodemonderzoek Hemsinge (ong.) te Zuidlaren Documentcode: 16F1-1.R1 Verkennend bodemonderzoek Hemsinge (ong.) te Zuidlaren Documentcode: 16F1-1.R1 Opdrachtgever Arcadis Postbus 63 94 AB

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Oude kluis ong. te Handel

Verkennend bodemonderzoek Oude kluis ong. te Handel Verkennend bodemonderzoek Oude kluis ong. te Handel Adviesbureau Opdrachtgever Titel Verkennend bodemonderzoek Oude kluis ong. te Handel De Roever Omgevingsadvies Postbus 64 548 AB Schijndel MILON bv Huygensweg

Nadere informatie

Verkennend milieukundig bodemonderzoek

Verkennend milieukundig bodemonderzoek VN-51989-1 Verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht op het perceel gelegen Kapelstraat 65 en een groenstrook aan de overzijde van Kapelstraat 65 te Emmen Opdrachtnummer VN-51989-1 (Uw projectnummer:

Nadere informatie