Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 BIJLAGEN

11

12 Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +3 () Fax: +3 () VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Postbus CE ZALTBOMMEL Blad van 6 Uw projectnaam : HAAH Uw projectnummer : B6.645 ALcontrol rapportnummer : , versienummer: Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project B Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 5 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

13 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Analyserapport Blad 2 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer HAAH B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3) MM MM 2 Grond (AS3) MM2 MM2 3 Grond (AS3) MM3 MM3 Analyse Eenheid Q 2 3 droge stof gew.-% S gewicht artefacten g S < < < aard van de artefacten - S geen geen geen organische stof (gloeiverlies) % vd DS S KORRELGROOTTEVERDELING lutum (bodem) % vd DS S METALEN barium mg/kgds S cadmium mg/kgds S <.2 kobalt mg/kgds S koper mg/kgds S <5 kwik mg/kgds S.9.7 2) <.5 2) lood mg/kgds S 34 9 < molybdeen mg/kgds S <.5.5 <.5 nikkel mg/kgds S zink mg/kgds S 5 <2 POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen mg/kgds S <. <. <. fenantreen mg/kgds S.3 <. <. antraceen mg/kgds S <. <. <. fluoranteen mg/kgds S.7.2 <. benzo(a)antraceen mg/kgds S.4. 3) <. chryseen mg/kgds S.4. <. benzo(k)fluoranteen mg/kgds S.3 <. <. benzo(a)pyreen mg/kgds S.5 <. <. benzo(ghi)peryleen mg/kgds S.3. <. indeno(,2,3-cd)pyreen mg/kgds S.3 <. <. pak-totaal ( van VROM) mg/kgds S.334 ).92 ).7 ) (.7 factor) POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) PCB 28 µg/kgds S < < < PCB 52 µg/kgds S < < < PCB µg/kgds S < < < PCB 8 µg/kgds S < < < PCB 38 µg/kgds S < < < PCB 53 µg/kgds S < < < PCB 8 µg/kgds S < < < som PCB (7) (.7 factor) µg/kgds S 4.9 ) 4.9 ) 4.9 ) De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3-erkenning. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

14 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Analyserapport Blad 3 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer HAAH B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grond (AS3) MM MM 2 Grond (AS3) MM2 MM2 3 Grond (AS3) MM3 MM3 Analyse Eenheid Q 2 3 MINERALE OLIE fractie C-C2 mg/kgds <5 <5 <5 fractie C2-C22 mg/kgds <5 <5 <5 fractie C22-C3 mg/kgds <5 <5 <5 fractie C3-C4 mg/kgds <5 <5 <5 totaal olie C - C4 mg/kgds S <2 <2 <2 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3-erkenning. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

15 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Analyserapport Blad 4 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer HAAH B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster beschrijvingen * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 2 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 3 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. Voetnoten De sommatie na verrekening van de.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. 2 Geanalyseerd m.b.v. ICP-MS, conform NEN-EN-ISO en CEN/TS 67 i.p.v. MERCUR-AFS 3 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

16 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Analyserapport Blad 5 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer HAAH B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm droge stof Grond (AS3) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 465 en gelijkwaardig aan NEN-EN Grond (AS3): conform AS3-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 5934 gewicht artefacten Grond (AS3) Conform AS3 en conform NEN-EN 679 aard van de artefacten Grond (AS3) Idem organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3) Grond: gelijkwaardig aan NEN Grond (AS3): conform AS3-3 lutum (bodem) Grond (AS3) Grond: eigen methode. Grond (AS3): conform AS3-4 barium Grond (AS3) Conform AS3-5, conform NEN 695 (ontsluiting conform NEN 696, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 696, meting conform ISO 2236). cadmium Grond (AS3) Idem kobalt Grond (AS3) Idem koper Grond (AS3) Idem kwik Grond (AS3) Conform AS3-5 en conform NEN 695 (ontsluiting conform NEN 696, meting conform NEN-ISO 6772) lood Grond (AS3) Conform AS3-5, conform NEN 695 (ontsluiting conform NEN 696, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 696, meting conform ISO 2236). molybdeen Grond (AS3) Idem nikkel Grond (AS3) Idem zink Grond (AS3) Idem naftaleen Grond (AS3) Conform AS3-6 fenantreen Grond (AS3) Idem antraceen Grond (AS3) Idem fluoranteen Grond (AS3) Idem benzo(a)antraceen Grond (AS3) Idem chryseen Grond (AS3) Idem benzo(k)fluoranteen Grond (AS3) Idem benzo(a)pyreen Grond (AS3) Idem benzo(ghi)peryleen Grond (AS3) Idem indeno(,2,3-cd)pyreen Grond (AS3) Idem pak-totaal ( van VROM) (.7 factor) Grond (AS3) PCB 28 Grond (AS3) Conform AS3-8 Idem PCB 52 Grond (AS3) Idem PCB Grond (AS3) Idem PCB 8 Grond (AS3) Idem PCB 38 Grond (AS3) Idem PCB 53 Grond (AS3) Idem PCB 8 Grond (AS3) Idem som PCB (7) (.7 factor) Grond (AS3) Idem totaal olie C - C4 Grond (AS3) Conform prestatieblad 3-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 673 Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking Y ALC2 Y ALC2 Y ALC2 Y ALC2 Y ALC2 Y ALC2 2 Y ALC2 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

17 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Analyserapport Blad 6 van 6 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer HAAH B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 2 Y ALC2 3 Y ALC2 3 Y ALC2 3 Y ALC2 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

18 Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +3 () Fax: +3 () VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Postbus CE ZALTBOMMEL Blad van 5 Uw projectnaam : HAAH Uw projectnummer : B6.645 ALcontrol rapportnummer : 2345, versienummer: Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project B Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 5 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

19 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Analyserapport Blad 2 van 5 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer HAAH B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grondwater (AS3) PB PB Analyse Eenheid Q METALEN barium µg/l S 6 cadmium µg/l S <.2 kobalt µg/l S 2.3 koper µg/l S <2. kwik µg/l S <.5 lood µg/l S <2. molybdeen µg/l S 3. nikkel µg/l S <3 zink µg/l S VLUCHTIGE AROMATEN benzeen µg/l S <.2 tolueen µg/l S <.2 ethylbenzeen µg/l S <.2 o-xyleen µg/l S <. p- en m-xyleen µg/l S <.2 xylenen (.7 factor) µg/l S.2 ) styreen µg/l S <.2 POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN naftaleen µg/l S <.2 GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN,-dichloorethaan µg/l S <.2,2-dichloorethaan µg/l S <.2,-dichlooretheen µg/l S <. cis-,2-dichlooretheen µg/l S <. trans-,2-dichlooretheen µg/l S <. som (cis,trans),2- µg/l S.4 ) dichloorethenen (.7 factor) dichloormethaan µg/l S <.2,-dichloorpropaan µg/l S <.2,2-dichloorpropaan µg/l S <.2,3-dichloorpropaan µg/l S <.2 som dichloorpropanen (.7 µg/l S.42 ) factor) tetrachlooretheen µg/l S <. tetrachloormethaan µg/l S <.,,-trichloorethaan µg/l S <.,,2-trichloorethaan µg/l S <. trichlooretheen µg/l S <.2 chloroform µg/l S <.2 vinylchloride µg/l S <.2 tribroommethaan µg/l S <.2 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3-erkenning. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

20 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Analyserapport Blad 3 van 5 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer HAAH B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Grondwater (AS3) PB PB Analyse Eenheid Q MINERALE OLIE fractie C-C2 µg/l <25 fractie C2-C22 µg/l <25 fractie C22-C3 µg/l <25 fractie C3-C4 µg/l <25 totaal olie C - C4 µg/l S <5 De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3-erkenning. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

21 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Analyserapport Blad 4 van 5 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer HAAH B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Monster beschrijvingen * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. Voetnoten De sommatie na verrekening van de.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

22 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Analyserapport Blad 5 van 5 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer HAAH B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm barium Grondwater (AS3) Conform AS3-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 885) cadmium Grondwater (AS3) Idem kobalt Grondwater (AS3) Idem koper Grondwater (AS3) Idem kwik Grondwater (AS3) Conform AS3-3 (meting conform NEN-EN-ISO 7852) lood Grondwater (AS3) Conform AS3-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO 885) molybdeen Grondwater (AS3) Idem nikkel Grondwater (AS3) Idem zink Grondwater (AS3) Idem benzeen Grondwater (AS3) Conform AS33- tolueen Grondwater (AS3) Idem ethylbenzeen Grondwater (AS3) Idem o-xyleen Grondwater (AS3) Idem p- en m-xyleen Grondwater (AS3) Idem xylenen (.7 factor) Grondwater (AS3) Conform AS33- styreen Grondwater (AS3) Conform AS33- naftaleen Grondwater (AS3) Conform AS3-4,-dichloorethaan Grondwater (AS3) Conform AS33-,2-dichloorethaan Grondwater (AS3) Idem,-dichlooretheen Grondwater (AS3) Idem cis-,2-dichlooretheen Grondwater (AS3) Idem trans-,2-dichlooretheen Grondwater (AS3) Idem som (cis,trans),2- dichloorethenen (.7 factor) Grondwater (AS3) Idem dichloormethaan Grondwater (AS3) Idem,-dichloorpropaan Grondwater (AS3) Idem,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3) Idem,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3) Idem som dichloorpropanen (.7 factor) Grondwater (AS3) Idem tetrachlooretheen Grondwater (AS3) Idem tetrachloormethaan Grondwater (AS3) Idem,,-trichloorethaan Grondwater (AS3) Idem,,2-trichloorethaan Grondwater (AS3) Idem trichlooretheen Grondwater (AS3) Idem chloroform Grondwater (AS3) Idem vinylchloride Grondwater (AS3) Idem tribroommethaan Grondwater (AS3) Idem totaal olie C - C4 Grondwater (AS3) Conform AS3-5 Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking G ALC236 G ALC236 B ALC24 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

23 Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat AG Rotterdam Tel.: +3 () Fax: +3 () VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Postbus CE ZALTBOMMEL Blad van 4 Uw projectnaam : HAAH Uw projectnummer : B6.645 ALcontrol rapportnummer : , versienummer: Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project B Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project zijn overgenomen in dit analyserapport. Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 5 in Rotterdam (NL). Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. Hoogachtend, R. van Duin Laboratory Manager ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

24 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Analyserapport Blad 2 van 4 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer HAAH B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Nummer Monstersoort Monsterspecificatie Asbestverdacht MMASB MMASB Analyse Eenheid Q ASBESTONDERZOEK aangeleverd materiaal kg Q KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK gemeten totaal asbestconcentratie mg/kgds Q.8 gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q.8 gewogen niethechtgebonden asbestconcentratie ondergrens (95% betrouwb.interval) bovengrens (95% betrouwb.interval) mg/kgds Q.8 mg/kgds Q <. mg/kgds Q.62 chrysotiel mg/kgds Q.8 Concentratie chrysotiel (ondergrens) Concentratie chrysotiel (bovengrens) mg/kgds Q <. mg/kgds Q.62 amosiet mg/kgds Q <2 Concentratie amosiet (ondergrens) Concentratie amosiet (bovengrens) mg/kgds Q <2 mg/kgds Q <2 crocidoliet mg/kgds Q <2 Concentratie crocidoliet (ondergrens) Concentratie crocidoliet (bovengrens) mg/kgds Q <2 mg/kgds Q <2 anthophylliet mg/kgds Q <2 Concentratie anthophylliet (ondergrens) Concentratie anthophylliet (bovengrens) mg/kgds Q <2 mg/kgds Q <2 tremoliet mg/kgds Q <2 Concentratie tremoliet (ondergrens) Concentratie tremoliet (bovengrens) mg/kgds Q <2 mg/kgds Q <2 actinoliet mg/kgds Q <2 Concentratie actinoliet (ondergrens) Concentratie actinoliet (bovengrens) gemeten serpentijnasbestconcentratie gemeten amfiboolasbestconcentratie mg/kgds Q <2 mg/kgds Q <2 mg/kgds Q.8 mg/kgds Q <2 berekende bepalingsgrens mg/kgds Q n.v.t. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA. Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

25 VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van der Donk Analyserapport Blad 3 van 4 Projectnaam Projectnummer Rapportnummer HAAH B Orderdatum Startdatum Rapportagedatum Analyse Monstersoort Relatie tot norm gemeten totaal asbestconcentratie Asbestverdacht gewogen asbestconcentratie Asbestverdacht Idem gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie ondergrens (95% betrouwb.interval) bovengrens (95% betrouwb.interval) Asbestverdacht Asbestverdacht Asbestverdacht conform NEN577 en/of NEN5897 chrysotiel Asbestverdacht Conform NEN 5896 Concentratie chrysotiel (ondergrens) Concentratie chrysotiel (bovengrens) Asbestverdacht Asbestverdacht Idem Idem Idem conform NEN577 en/of NEN5897 amosiet Asbestverdacht Conform NEN 5896 Concentratie amosiet (ondergrens) Concentratie amosiet (bovengrens) Asbestverdacht Asbestverdacht Idem conform NEN577 en/of NEN5897 crocidoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896 Concentratie crocidoliet (ondergrens) Concentratie crocidoliet (bovengrens) Asbestverdacht Asbestverdacht Idem conform NEN577 en/of NEN5897 anthophylliet Asbestverdacht Conform NEN 5896 Concentratie anthophylliet (ondergrens) Concentratie anthophylliet (bovengrens) Asbestverdacht Asbestverdacht Idem conform NEN577 en/of NEN5897 tremoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896 Concentratie tremoliet (ondergrens) Concentratie tremoliet (bovengrens) Asbestverdacht Asbestverdacht Idem conform NEN577 en/of NEN5897 actinoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896 Concentratie actinoliet (ondergrens) Concentratie actinoliet (bovengrens) gemeten serpentijnasbestconcentratie gemeten amfiboolasbestconcentratie Asbestverdacht Asbestverdacht Asbestverdacht Asbestverdacht Idem conform NEN577 en/of NEN5897 Idem Idem Idem berekende bepalingsgrens Asbestverdacht Idem Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking E ALC29 E ALC29 Paraaf : ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 725:25 ONDER NR. L 28 AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM

26 ALcontrol rapportnummer Blad 4 van 4

27 Bijlage 3 Boring: B Datum: Boring: B2 Datum: braak Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor braak Klei, sterk zandig, zwak humeus, sporen puin, antropogeen, neutraal grijsbruin, Edelmanboor Boring: B3 Datum: Boring: B4 Datum: braak Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor braak Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor Projectcode: B6.645 getekend volgens NEN 54

28 Bijlage 3 Boring: B5 Datum: Boring: B6 Datum: braak Klei, sterk zandig, zwak humeus, sporen puin, antropogeen, neutraal grijsbruin, Edelmanboor braak Klei, sterk zandig, zwak humeus, sporen puin, antropogeen, neutraal grijsbruin, Edelmanboor Klei, sterk zandig, neutraal cremegeel, Edelmanboor Boring: PB7 Datum: GWS: 25 Boring: B8 Datum: klinker Edelmanboor Zand, matig grof, zwak siltig, geen olie-water reactie, neutraal grijsbeige, Graven Klei, sterk zandig, zwak humeus, sporen puin, antropogeen, geen olie-water reactie, neutraal beigebruin, Graven Klei, sterk zandig, zwak humeus, geen olie-water reactie, neutraal beigebruin, Edelmanboor Klei, sterk zandig, geen olie-water reactie, neutraal cremebeige, Edelmanboor 5-5 braak Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraal grijsbruin, Edelmanboor Klei, zwak zandig, geen olie-water reactie, neutraal beigegrijs, Edelmanboor Projectcode: B6.645 getekend volgens NEN 54-4

29 Bijlage 3 Boring: B9 Datum: Boring: B Datum: GWS: klinker Edelmanboor Zand, matig grof, zwak siltig, neutraal beigegrijs, Edelmanboor Volledig puin, antropogeen, neutraal beigebruin, Edelmanboor Klei, matig zandig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor braak Klei, sterk zandig, zwak humeus, sporen puin, antropogeen, neutraal grijsbruin, Edelmanboor Klei, sterk zandig, neutraal bruingeel, Edelmanboor 4 - Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak roesthoudend, gebiedseigen, neutraal bruingeel, Edelmanboor Boring: B Datum: Boring: B2 Datum: klinker Graven Zand, matig grof, zwak siltig, geen olie-water reactie, neutraal geelbeige, Graven Volledig puin, antropogeen, geen olie-water reactie, neutraal beigebruin, Graven Klei, sterk zandig, zwak humeus, geen olie-water reactie, neutraal beigebruin, Edelmanboor Klei, sterk zandig, geen olie-water reactie, neutraal beigegeel, Edelmanboor 5-5 braak Klei, sterk zandig, zwak humeus, sporen puin, antropogeen, neutraal grijsbruin, Edelmanboor Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak roesthoudend, gebiedseigen, neutraal bruingeel, Edelmanboor 2-2 Projectcode: B6.645 getekend volgens NEN 54

30 Bijlage 3 Boring: B3 Datum: klinker Edelmanboor Zand, matig grof, zwak siltig, neutraal beigegrijs, Edelmanboor Klei, sterk zandig, zwak humeus, neutraal beigebruin, Edelmanboor Projectcode: B6.645 getekend volgens NEN 54

31 Legenda (conform NEN 54) grind klei geur Grind, siltig Klei, zwak siltig geen geur zwakke geur Grind, zwak zandig Klei, matig siltig matige geur sterke geur Grind, matig zandig Klei, sterk siltig uiterste geur Grind, sterk zandig Klei, uiterst siltig olie geen olie-water reactie zwakke olie-water reactie Grind, uiterst zandig Klei, zwak zandig matige olie-water reactie sterke olie-water reactie Klei, matig zandig uiterste olie-water reactie zand Zand, kleiïg Klei, sterk zandig p.i.d.-waarde > > Zand, zwak siltig Zand, matig siltig leem Leem, zwak zandig > > > > Zand, sterk siltig Leem, sterk zandig monsters Zand, uiterst siltig geroerd monster overige toevoegingen ongeroerd monster zwak humeus veen Veen, mineraalarm matig humeus overig bijzonder bestanddeel Veen, zwak kleiïg sterk humeus Gemiddeld hoogste grondwaterstand grondwaterstand Veen, sterk kleiïg zwak grindig Gemiddeld laagste grondwaterstand slib Veen, zwak zandig matig grindig water Veen, sterk zandig sterk grindig peilbuis blinde buis casing hoogste grondwaterstand gemiddelde grondwaterstand laagste grondwaterstand bentoniet afdichting filter

32 Bijlage 4 Tabel : Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM MM2 MM3 Certificaatcode Boring(en) B2, B5, B6, B, B2, PB7 B9, B B, B, B Traject (m -mv), -,5,3 -,, - 2, Humus % ds 2,3,6,6 Lutum % ds 7 2 2,3 Datum van toetsing Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index METALEN Barium [Ba] mg/kg ds (6) 3 (6) 24 9 (6) Cadmium [Cd] mg/kg ds,47,65,43,58 - <,2 <,2 -,3 Kobalt [Co] mg/kg ds 7,4 9,9 -,3 8,2 9,7 -,3 3,,6 -,3 Koper [Cu] mg/kg ds , ,4 <5 <7 -,22 Kwik [Hg] mg/kg ds,9, -,7,8 - <,5 <,5 - Lood [Pb] mg/kg ds ,2 9 7,2 < < -,8 Molybdeen [Mo] mg/kg ds <,5 <,4 -,,5,5 <,5 <,4 -, Nikkel [Ni] mg/kg ds , ,5 8,5 24,2 -,7 Zink [Zn] mg/kg ds 47, 5 86,8 <2 <33 -,8 PAK Anthraceen mg/kg ds <, <, <, <, <, <, Benzo(a)anthraceen mg/kg ds,4,4,, <, <, Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds,3,3,, <, <, Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds,3,3 <, <, <, <, Benzo(a)pyreen mg/kg ds,5,5 <, <, <, <, Chryseen mg/kg ds,4,4,, <, <, Fenanthreen mg/kg ds,3,3 <, <, <, <, Fluorantheen mg/kg ds,7,7,2,2 <, <, Indeno-(,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds,3,3 <, <, <, <, Naftaleen mg/kg ds <, <, <, <, <, <, PAK VROM mg/kg ds,33 -,3,92 -,4 <,7 -,4 Pak-totaal ( van VROM) (.7 facto mg/kg ds,334,92,7 GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN PCB 28 µg/kg ds < <3 < <4 < <4 PCB 52 µg/kg ds < <3 < <4 < <4 PCB µg/kg ds < <3 < <4 < <4 PCB 8 µg/kg ds < <3 < <4 < <4 PCB 38 µg/kg ds < <3 < <4 < <4 PCB 53 µg/kg ds < <3 < <4 < <4 PCB 8 µg/kg ds < <3 < <4 < <4 PCB (som 7) µg/kg ds <2 <25, <25, PCB (7) (som,.7 factor) µg/kg ds 4,9 4,9 4,9 OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie C - C2 mg/kg ds <5 5 (6) <5 8 (6) <5 8 (6) Minerale olie C2 - C22 mg/kg ds <5 5 (6) <5 8 (6) <5 8 (6) Minerale olie C22 - C3 mg/kg ds <5 5 (6) <5 8 (6) <5 8 (6) Minerale olie C3 - C4 mg/kg ds <5 5 (6) <5 8 (6) <5 8 (6) Minerale olie (totaal) mg/kg ds <2 <6 -,3 <2 <7 -,2 <2 <7 -,2 OVERIG Aard artefacten - Artefacten g < < < Droge stof % w/w 84,8 85, (6) 83,8 84, (6) 84,6 85, (6) Lutum % 7 2 2,3 Organische stof (humus) % 2,3,6, : Geen toetsnorm aanwezig < : kleiner dan de detectielimiet 8,88 : <= Achtergrondwaarde 8,88 : <= Interventiewaarde 8,88 : > Interventiewaarde Projectcode: B6.645

33 Bijlage 4 6 : Heeft geen normwaarde # : verhoogde rapportagegrens GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde Index : (GSSD - AW) / (I - AW) - Getoetst via de BoToVa service, versie Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming AW WO IND I METALEN Cadmium [Cd] mg/kg ds,6,2 4,3 3 Kobalt [Co] mg/kg ds Koper [Cu] mg/kg ds Kwik [Hg] mg/kg ds,5,83 4,8 36 Lood [Pb] mg/kg ds Molybdeen [Mo] mg/kg ds, Nikkel [Ni] mg/kg ds Zink [Zn] mg/kg ds PAK PAK VROM mg/kg ds,5 6,8 4 4 GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN PCB (som 7) mg/kg ds,2,4,5 OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie (totaal) mg/kg ds Projectcode: B6.645

34 Bijlage 4 Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Watermonster PB Datum Filterdiepte (m -mv) 3, - 4, Datum van toetsing Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde Meetw GSSD Index METALEN Barium [Ba] µg/l 6 6,9 Cadmium [Cd] µg/l <,2 <,4 -,5 Kobalt [Co] µg/l 2,3 2,3 -,22 Koper [Cu] µg/l <2, <,4 -,23 Kwik [Hg] µg/l <,5 <,4 -,4 Lood [Pb] µg/l <2, <,4 -,23 Molybdeen [Mo] µg/l 3, 3, -, Nikkel [Ni] µg/l <3 <2 -,22 Zink [Zn] µg/l -,7 AROMATISCHE VERBINDINGEN Benzeen µg/l <,2 <, - Tolueen µg/l <,2 <, -, Ethylbenzeen µg/l <,2 <, -,3 meta-/para-xyleen (som) µg/l <,2 <, ortho-xyleen µg/l <, <, Xylenen (som) µg/l <,2 Xylenen (som,.7 factor) µg/l,2 Styreen (Vinylbenzeen) µg/l <,2 <, -,2 Som 6 Aromatische oplosmiddelen µg/l <,77 (2,4) PAK Naftaleen µg/l <,2 <, PAK VROM - <,2 () GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN Tetrachlooretheen (Per) µg/l <, <, Trichlooretheen (Tri) µg/l <,2 <, -,5 cis + trans-,2- µg/l <,4, Dichlooretheen cis-,2-dichlooretheen µg/l <, <, trans-,2-dichlooretheen µg/l <, <,.2-Dichloorethenen (som, µg/l,4.7 facto Tetrachloormethaan µg/l <, <,, (Tetra) Trichloormethaan µg/l <,2 <, -, (Chloroform) Dichloormethaan µg/l <,2 <,,-Dichloorethaan µg/l <,2 <, -,,,-Trichloorethaan µg/l <, <,,2-Dichloorethaan µg/l <,2 <, -,2,,2-Trichloorethaan µg/l <, <, Vinylchloride µg/l <,2 <,,2 Dichloorpropaan µg/l <,42 -,-Dichloorpropaan µg/l <,2 <,,3-Dichloorpropaan µg/l <,2 <, Dichloorpropanen (,7 µg/l,42 som,,+,2+,3),-dichlooretheen µg/l <, <,, Tribroommethaan µg/l <,2 <, (4) (bromoform),2-dichloorpropaan µg/l <,2 <, OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie C - C2 µg/l <25 8 (6) Minerale olie C2 - C22 µg/l <25 8 (6) Projectcode: B6.645

35 Bijlage 4 Watermonster PB Datum Filterdiepte (m -mv) 3, - 4, Datum van toetsing Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde Minerale olie C22 - C3 µg/l <25 8 (6) Minerale olie C3 - C4 µg/l <25 8 (6) Minerale olie (totaal) µg/l <5 <35 -, : Geen toetsnorm aanwezig < : kleiner dan de detectielimiet 8,88 : <= Streefwaarde 8,88 : > Streefwaarde 8,88 : > Interventiewaarde : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 4 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 2 : Enkele parameters ontbreken in de som 6 : Heeft geen normwaarde # : verhoogde rapportagegrens GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde Index : (GSSD - S) / (I - S) - Getoetst via de BoToVa service, versie Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming S S Diep Indicatief I METALEN Barium [Ba] µg/l Cadmium [Cd] µg/l,4,6 6 Kobalt [Co] µg/l 2,7 Koper [Cu] µg/l 5,3 75 Kwik [Hg] µg/l,5,,3 Lood [Pb] µg/l 5,7 75 Molybdeen [Mo] µg/l 5 3,6 3 Nikkel [Ni] µg/l 5 2, 75 Zink [Zn] µg/l AROMATISCHE VERBINDINGEN Benzeen µg/l,2 3 Tolueen µg/l 7 Ethylbenzeen µg/l 4 5 Xylenen (som) µg/l,2 7 Styreen (Vinylbenzeen) µg/l 6 3 Som 6 Aromatische oplosmiddelen µg/l 5 PAK Naftaleen µg/l, 7 GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN Tetrachlooretheen (Per) µg/l, 4 Trichlooretheen (Tri) µg/l 24 5 cis + trans-,2-dichlooretheen µg/l, 2 Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l, Trichloormethaan (Chloroform) µg/l 6 4 Dichloormethaan µg/l,,-dichloorethaan µg/l 7 9,,-Trichloorethaan µg/l, 3,2-Dichloorethaan µg/l 7 4,,2-Trichloorethaan µg/l, 3 Vinylchloride µg/l, 5 Dichloorpropaan µg/l,8 8,-Dichlooretheen µg/l, Tribroommethaan (bromoform) µg/l 63 OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN Minerale olie (totaal) µg/l 5 6 Projectcode: B6.645

36

37

38

39

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Postbus 2225

Nadere informatie

BIJLAGEN Analyserapport ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV H. van

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Winkelcentrum De Vlieger te Zoetermeer projectnummer 10.10.3079.2243 schaal n.v.t datum november-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten

Nadere informatie

Bijlage 1 Topografische ligging Onderzoekslocatie locatie Aalmarkt 11-16 te Leiden projectnummer 10.10.3003.2187 schaal n.v.t. datum juli-10 Bijlage 2 Situatietekening Bijlage 3 Boorstaten Boring: Pb1

Nadere informatie

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming Grondmonster MM1 (bg) MM2 (og) Certificaatcode 2014057040 2014057040 Boring(en) 2, 3, 5, P1 2, P1 Traject (m -mv) 0,00-0,50

Nadere informatie

Bijlage 8 Boorprofielen

Bijlage 8 Boorprofielen Bijlage 8 Boorprofielen Documentnummer: 120105 Legenda (conform NEN 5104) grind klei geur Grind, siltig Klei, zwak siltig geen geur zwakke geur Grind, zwak zandig Klei, matig siltig matige geur sterke

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM14134

Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM14134 Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM434 )RWR )RWR )RWR )RWR Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk 64 Oud Beijerland / AM434 Verkennend bodemonderzoek Beneden-Oostdijk

Nadere informatie

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE

DHV B.V. Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE DHV B.V. BIJLAGE 1 Regionale tekening Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat te Voorthuizen bijlage 1 MD-DE21259-1 - DHV B.V. BIJLAGE 2 Situatietekening met boringen en peilbuis Woningstichting Barneveld/Apeldoornsestraat

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0) 231 47 00 Fax: +31 (0) 416 30 34 www.alcontrol.nl M&A milieu adviesbureau Koolweg 64 5759 PZ HELENAVEEN Blad 1 van 4 Uw projectnaam :

Nadere informatie

Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde Deellocatie: toekomstige watergang noordzijde 33 329 327 326 331 325 324 322 321 332 Deellocatie: bekledingsgrond zuidzijde 32 319 318 317 316 315 314 313

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Correspondentieadres Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl HB Adviesbureau Postbus 9230 1800 GE ALKMAAR Blad 1 van 6

Nadere informatie

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl BK Bodem BV Postbus 264 1970 AG IJMUIDEN Blad 1 van 9 Uw projectnaam : Uw projectnummer

Nadere informatie

Project 424WRT/11/R4 d.d

Project 424WRT/11/R4 d.d Project 424WRT/11/R4 d.d. 28 10 2015 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34 www.alcontrol.nl Analyserapport MIL.TECH.ADV.BUREAU HEEL

Nadere informatie

BIJLAGEN ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 5 394 AG Rotterdam Tel.: +3 () 23 47 Fax: +3 () 46 3 34 www.alcontrol.nl Analyserapport VERHOEVEN MILIEUTECHN.BV C. Seekles Postbus 2225 53 CE ZALTBOMMEL Blad

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: offerte baarn 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN M 3189 August Janssenweg

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Handelskade 39, 7417 DE Deventer Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK B.V. POSTBUS 2225

Nadere informatie

Historisch onderzoek en verkennend bodem- en asbestonderzoek, Burgemeester van Randwijckstraat (ong.) te Rossum

Historisch onderzoek en verkennend bodem- en asbestonderzoek, Burgemeester van Randwijckstraat (ong.) te Rossum VAN VOORDENPARK 6 POSTBUS 2225 53 CE ZALTBOMMEL TEL. 48-5726 FAX 48-55722 WWW.VERHOEVENMILIEU.NL INFO@VERHOEVENMILIEU.NL REK.NR: NL97RABO332224 BIC: RABONL2U K.V.K. 28756 BTW: 8.34.57.583.B Gemeente Maasdriel

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: bo4242 m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object AMERSFOORT G 2496 Kortenaerstraat, 384 TL AMERSFOORT

Nadere informatie

Bijlage 1 - Bodem- en funderingsonderzoek. Geonius Milieu / ALcontrol Laboratories, 28 maart 2013

Bijlage 1 - Bodem- en funderingsonderzoek. Geonius Milieu / ALcontrol Laboratories, 28 maart 2013 Bijlage 1 - Bodem- en funderingsonderzoek Geonius Milieu / ALcontrol Laboratories, 28 maart 2013 ALcontrol B.V. Steenhouwerstraat 15 3194 AG Rotterdam Tel.: +31 (0)10 231 47 00 Fax: +31 (0)10 416 30 34

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Handelskade 39, 7417 DE Deventer, Netherlands Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK

Nadere informatie

Roermond : 24 september 2014 Ons kenmerk : AM Betreft : Analyseresultaten onderzoek asbest in bodem Kerkstraat 42 te Kerkdriel

Roermond : 24 september 2014 Ons kenmerk : AM Betreft : Analyseresultaten onderzoek asbest in bodem Kerkstraat 42 te Kerkdriel postadres: Postbus 115 64 KA Roermond bezoekadres: Zuidhoven 9m 642 PB Roermond telefoon 475 32 - fax 475 32 19 67 - email info@aeres-milieu.nl - internet www.aeres-milieu.nl IBAN NL7 INGB 66 33 8 596

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart Klantreferentie: 1333 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 125 Hier bevindt zich Kadastraal object BAARN K 1263 Smutslaan 8, 3743 CG BAARN

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK

Nadere informatie

Opdrachtverificatiecode : HSJU-HOTV-YSCQ-DOYS : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Opdrachtverificatiecode : HSJU-HOTV-YSCQ-DOYS : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n) Grondslag Heerhugowaard T.a.v. de heer R. Kruk Galileistraat 69 1704 SE HEERHUGOWAARD Uw kenmerk : 19454-BEATRIXSTRAAT 2 Ons kenmerk : Project 416207 Validatieref. : 416207_certificaat_v1 Opdrachtverificatiecode

Nadere informatie

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt,

Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser. Geachte heer Plegt, Deventerstraat 10 7575 EM Oldenzaal Retouradres: Postbus 336, 7570 AH Oldenzaal Gemeente Losser T.a.v. de heer H. Plegt Raadhuisplein 1 7581 AG Losser telefoon 0541 57 07 30 telefax 0541 57 07 31 e-mail

Nadere informatie

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties

Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) 19454-BEATRIXSTRAAT 2 416751. Metalen ICP-AES. Minerale olie. Sommaties. Sommaties Project Certificaten Toetsversie 19454BEATRIXSTRAAT 2 416751 versie 5.10 24 Toetsing aan de Wet Bodembescherming (Wbb) Toetsdatum : 02072012 Monsterreferentie Monsteromschrijving 2627285 MM8 01 (1560)

Nadere informatie

BIJLAGE 1 - Onderzoekslocatie - Afbeelding: Regionale situatie BIJLAGE 2 - Boorlocaties - BIJLAGE 3 - Veldwerkgegevens - BO1529 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 1 Datum: 15-6-215 Boring: 2 Datum:

Nadere informatie

Rapportage Keuringen Grondbereik. Projectnaam : Kayersdijk 31 Apeldoorn Projectnummer : PA

Rapportage Keuringen Grondbereik. Projectnaam : Kayersdijk 31 Apeldoorn Projectnummer : PA Rapportage Keuringen Grondbereik Projectnaam : Kayersdijk 31 Apeldoorn Projectnummer : PA-2015.014 Opdrachtgever: Contactpersoon: Grondbereik dhr. ing. R.M. Messing Rapportnummer: P2015-0723 Datum: 22

Nadere informatie

Onderwerp briefrapportage aanvullende analyses Rotonde Burg Magneestraat te Bergeijk

Onderwerp briefrapportage aanvullende analyses Rotonde Burg Magneestraat te Bergeijk DHV bv Dhr. F. Loupias Postbus 80007 5600 JZ Eindhoven Ons kenmerk: Uw kenmerk: Datum: CV09562DIV-BRF 09-03-2010 Onderwerp briefrapportage aanvullende analyses Rotonde Burg Magneestraat te Bergeijk Geachte

Nadere informatie

BIJLAGEN AL-West B.V. Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands Postbus 693, 74 AR Deventer Tel. +31()57 78811, Fax +31()57 78818 e-mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl VERHOEVEN MILIEUTECHNIEK

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Bijlage 2 Verkennend bodemonderzoek Rho adviseurs voor leefruimte 053100.19264.00 RAPPORT betreffende een verkennend bodemonderzoek Kruiswiel te Hendrik-Ido-Ambacht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2.

Nadere informatie

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0 Indicatieve keuring grond projectnummer 131739 Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen Versienummer: 1.0 Plaats, datum: Udenhout, 22 mei 2013 Auteur: C.F. Mathijssen

Nadere informatie

Bijlage 1: Verkennend bodemonderzoek

Bijlage 1: Verkennend bodemonderzoek Bijlage(n) Bijlage 1: Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Commandeurstraat 13/ Willem Barentszkade 14 te West-Terschelling Gegevens opdrachtgever Zeelen Haven West Willem Barentszkade 15

Nadere informatie

Bijlage 11: Bodemonderzoek

Bijlage 11: Bodemonderzoek Bijlage 11: Bodemonderzoek !! " #$%&!'( ') * )+, -.!/' & 1 2 3 1 4 ' %! 1!"#$%& %#$%& '('$'%)% *'+,--'-.--- (%%(%% !, 8 '!! $ *! ( 6$, 8 '! $, 6#,!! ' 6'!#, 2!1!!+,, % +,$ &!!!+, ( 6 6'!+,, 2 ' 9,$ :!

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.) VERKENNEND BODEMONDERZOEK BAANDERVROUWENLAAN 263 TE BOXTEL (ALFA MAKELAARDIJ B.V.) rapport nr. CV13354VBO (V1.) Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Tel: 411-633314 Fax: 411-63174 e-mail:

Nadere informatie

De Klerk. milieuadvies VERKENNEND ONDERZOEK HEIMOLENDREEF ONGENUMMERD RUCPHEN. opgesteld door: De Klerk Milieuadvies Windmolen VM OUD GASTEL

De Klerk. milieuadvies VERKENNEND ONDERZOEK HEIMOLENDREEF ONGENUMMERD RUCPHEN. opgesteld door: De Klerk Milieuadvies Windmolen VM OUD GASTEL VERKENNEND ONDERZOEK HEIMOLENDREEF ONGENUMMERD RUCPHEN opgesteld door: De Klerk Milieuadvies Windmolen 2 475 VM OUD GASTEL in opdracht van: RS Bouw- en Metselwerken Mosberg 5 478NA Roosendaal datum :6

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 3 OPZET ONDERZOEK Vooronderzoek Onderzoeksstrategie 5 4 UITVOERING ONDERZOEK Veldwer

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 3 OPZET ONDERZOEK Vooronderzoek Onderzoeksstrategie 5 4 UITVOERING ONDERZOEK Veldwer INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 3 OPZET ONDERZOEK 4 3.1 Vooronderzoek 4 3.2 Onderzoeksstrategie 5 4 UITVOERING ONDERZOEK 6 4.1 Veldwerkzaamheden 6 4.2 Veldresultaten 7 4.2.1 Lokale bodemopbouw

Nadere informatie

B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k

B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k B i j l a g e 4 : B o d e m o n d e r z o e k Inhoudsopgave Inleiding 3 2 Vooronderzoek 5 2. Beschrijving van de locatie 5 2.2 Historische gegevens 5 2.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 5 2.4 Hypothese

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693

Verkennend bodemonderzoek. Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693 Verkennend bodemonderzoek Waterrijk, kamer 11b te Eindhoven projectnummer 144693 Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven Afdeling Verkeer & Milieu de heer G. Mentink Postbus 915 56 RB Eindhoven Versienummer:

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (Dhr. B. Kemps)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (Dhr. B. Kemps) VERKENNEND BODEMONDERZOEK AAN DEN HOEK 1 TE CROMVOIRT (Dhr. B. Kemps) rapport nr. CV14034VBO (v1.0) Van Vleuten Consult bv Staarten 23 5281 PK Boxtel Tel: 0411-633314 Fax: 0411-631740 e-mail: bodem@vleuten-milieu.nl

Nadere informatie

RAPPORTAGE PARTIJKEURING GROND TER PLAATSE VAN DE NARITAWEG ONGENUMMERD TE HAARLEMMERMEER

RAPPORTAGE PARTIJKEURING GROND TER PLAATSE VAN DE NARITAWEG ONGENUMMERD TE HAARLEMMERMEER VanderHelm Milieubeheer B.V. Nobelsingel 2 2652 XA Berkel en Rodenrijs Tel.: 010 249 24 60 Fax: 010 249 24 70 Internet: www.vdhelm.nl E-mail: info@vdhelm.nl RAPPORTAGE Rabobank: 35.44.30.645 K.v.K.: 27233428

Nadere informatie

Betreft : Resultaat bodemonderzoek Winschoterweg 11, Groningen

Betreft : Resultaat bodemonderzoek Winschoterweg 11, Groningen Memo HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Aan : Henk Dijkema, gemeente Groningen Van : Jacob Buist Datum : 31 maart 2014 Kopie : Onze referentie : BD1176-100/M0001/JBUI/Gron Betreft : Resultaat

Nadere informatie

Boring: 31 Boring: 32 X: 114363,81 X: 114356,32 Y: 427267,62 Y: 427224,03 Datum: 17-12-2014 Datum: 17-12-2014 GWS: 20 GWS: 20 GHG: GHG: GLG: GLG: Opmerking: Maaiveldhoogte: Referentievlak: maaiveld Opmerking:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 2. Beschrijving onderzoekslocatie Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 3 3 OPZET ONDERZOEK 5 3. Vooron

INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 2. Beschrijving onderzoekslocatie Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 3 3 OPZET ONDERZOEK 5 3. Vooron INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 2. Beschrijving onderzoekslocatie 3 2.2 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 3 3 OPZET ONDERZOEK 5 3. Vooronderzoek 5 3.2 Onderzoeksstrategie 5 4 UITVOERING ONDERZOEK

Nadere informatie

Horsterweg 239 te Ermelo

Horsterweg 239 te Ermelo Horsterweg 239 te Ermelo Verkennend bodemonderzoek Opdrachtgever Contactpersoon dhr. G. de Vries Horsterweg 239 3853 JD ERMELO dhr. G. de Vries Projectnummer P2013-1171 - versie 1 Auteur I. van der Burgh

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Rondweg 44 in Enter

Verkennend bodemonderzoek Rondweg 44 in Enter Verkennend bodemonderzoek Rondweg 44 in Enter ONDERDEEL VAN ORTAGEO GROEP WWW.ORTAGEO.NL Envita Almelo B.V. Envita Nijmegen B.V. Einsteinstraat 12a 7601 PR ALMELO Metaalweg 18 6551 AD WEURT Tel. +31(0)546-53

Nadere informatie

Tekening S1 Situatietekening met boringen en bestaande peilbuis

Tekening S1 Situatietekening met boringen en bestaande peilbuis projectnr. 234417 december 2010, revisie 00 234417rap00.doc Gijs Heutink Advocaten Verkennend bodemonderzoek Groot Bentveld te Bentveld Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2 Veldwerk 3 2.1 Uitgevoerd veldwerk 3

Nadere informatie

BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel Schaal Projectnummer Opdrachtgever : : : : Locatiekaart 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) 2015.0552 De heer B.

Nadere informatie

BIJLAGE - Onderzoekslocatie - Omgevingskaart m 25 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal : 25 Hier bevindt zich Kadastraal object BUNSCHOTEN M 974 Kerkepad, EEMDIJK De auteursrechten en databankenrechten

Nadere informatie

Tekeningen 249517 S1 Situatietekening met boringen en peilbuis

Tekeningen 249517 S1 Situatietekening met boringen en peilbuis Rapport Verkennend bodemonderzoek Hofstraat 2 t/m 46 te Schagen Projectnr. 249517 september 212, revisie Inhoud blz. 1 Inleiding... 2 2 Veldwerkzaamheden... 4 2.1 Uitgevoerde veldwerkzaamheden... 4 2.2

Nadere informatie

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging.

Het doel van het aanvullend onderzoek is het verkrijgen van aanvullende informatie over de verontreiniging. Vos & Teeuwissen BV T.a.v. de weledele mevrouw J. van Wanrooij Postbus 259 1270 AG HUIZEN Heeswijk, 24 december 2008 Behandeld door : WGE Onze ref. : 258555.1 Projectnaam : Kuijer Plataanlaan te Baarn

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Waterrijk, kamer 2b & 2c te Eindhoven projectnummer

Verkennend bodemonderzoek. Waterrijk, kamer 2b & 2c te Eindhoven projectnummer Verkennend bodemonderzoek Waterrijk, kamer 2b & 2c te Eindhoven projectnummer 144692 Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven Afdeling Verkeer & Milieu de heer G. Mentink Postbus 915 56 RB Eindhoven Versienummer:

Nadere informatie

Verkennend milieukundig bodemonderzoek

Verkennend milieukundig bodemonderzoek VN-51989-1 Verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht op het perceel gelegen Kapelstraat 65 en een groenstrook aan de overzijde van Kapelstraat 65 te Emmen Opdrachtnummer VN-51989-1 (Uw projectnummer:

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Europa-Allee te Kampen Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 11 oktober 211 GM-3651 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Aanleiding en doelstelling...

Nadere informatie

Bijlagen bij de Toelichting bestemmingsplan Hof van Bernardus. Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0744.BPhofvanbernardus-VS01

Bijlagen bij de Toelichting bestemmingsplan Hof van Bernardus. Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0744.BPhofvanbernardus-VS01 Bijlagen bij de Toelichting bestemmingsplan Hof van Bernardus Planstatus: vastgesteld Datum: 2015-01-27 Plan identificatie: NL.IMRO.0744.BPhofvanbernardus-VS01 Schoenmakers Advies Achtmaal BV 1. Archeologisch

Nadere informatie

Opdrachtnummer: Datum rapport: 12 april 2013

Opdrachtnummer: Datum rapport: 12 april 2013 Opdrachtgever: Gemeente Uden Postbus 83 54 AB Uden Opdrachtnummer: 6622 Status rapport: Definitief Datum rapport: 12 april 213 Rapport Verkennend (asbest in grond) bodemonderzoek Looweg 5S te Uden Lankelma

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM november

Referentienummer Datum Kenmerk GM november Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0083083 27 november 2012 321679 Betreft Milieuhygiënisch onderzoek betonpaden + Inleiding Ten noorden van de Bredeweg 9 en 14 in Waddinxveen liggen twee betonpaden

Nadere informatie

Bijlage 1. Regionale situatie met aanduiding onderzoekslocatie Nunspeterweg 15 te Elburg Projectnummer: 162294/AM 183200 183700 184200 184700 185200 185700 186200 /. LOKATIE 492000 492500 493000 493500

Nadere informatie

m BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer : 2017.0030 Opdrachtgever : De heer

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek Joost Ivanghlaan 2 te Bergen

Verkennend bodemonderzoek Joost Ivanghlaan 2 te Bergen BK Ingenieurs B.V. Dokweg 17A Postbus 264 1970 AG IJmuiden 088 321 25 20 info@bkingenieurs.nl www.bkingenieurs.nl Verkennend bodemonderzoek BANK NL12ABNA0580551261 KVK 34082755 BTW NL801876497B01 Gecertificeerd

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Euterpeplein 1 te Amersfoort projectnummer 131667. de heer I.M. Dias Postbus 854, 2700 AW Zoetermeer. Versienummer: 1.

Verkennend bodemonderzoek. Euterpeplein 1 te Amersfoort projectnummer 131667. de heer I.M. Dias Postbus 854, 2700 AW Zoetermeer. Versienummer: 1. Verkennend bodemonderzoek projectnummer 131667 Opdrachtgever: Mees Ruimte & Milieu de heer I.M. Dias Postbus 854, 2700 AW Zoetermeer Versienummer: 1.0 Plaats, datum: Houten, 29 mei 2013 Auteur: mr. V.

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Beneluxlaan t.h.v. nr. 28 te Beverwijk. projectnummer de heer P. van Raamsdonk Postbus AA Heemskerk

Verkennend bodemonderzoek. Beneluxlaan t.h.v. nr. 28 te Beverwijk. projectnummer de heer P. van Raamsdonk Postbus AA Heemskerk Verkennend bodemonderzoek Beneluxlaan t.h.v. nr. 28 te Beverwijk projectnummer 133825 Opdrachtgever: WOONopMAAT de heer P. van Raamsdonk Postbus 20 1960 AA Heemskerk Versienummer: 1.1 Plaats, datum: IJmuiden,

Nadere informatie

NADER MILIEUKUNDIG (ASBEST)BODEMONDERZOEK AAN DE OUDENDIJK 24B TE MAASDIJK

NADER MILIEUKUNDIG (ASBEST)BODEMONDERZOEK AAN DE OUDENDIJK 24B TE MAASDIJK VanderHelm Milieubeheer B.V. Nobelsingel 2 2652 XA Berkel en Rodenrijs Tel.: 010 249 24 60 Fax: 010 249 24 70 Internet: www.vdhelm.nl E-mail: info@vdhelm.nl Rabobank: 35.44.30.645 K.v.K.: 27233428 B.T.W.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN RAPPORT C4--O Verkennend bodemonderzoek ter plaatse van een locatie ten oosten van de Tulpstraat te Moordrecht (Oostpoldererf). Capelle aan den IJssel, 7 maart 24 CAPELLE A/D IJSSEL Essebaan 7 298 LJ Capelle

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Veldmansweg (ongenummerd) te Noardburgum Gegevens opdrachtgever Zeldenrust VROM-advies Projectmanagement Fûgelleane 18 8702 CD Bolsward Contactpersoon: De heer C. Zeldenrust CSO-Milfac

Nadere informatie

Nader bodemonderzoek asbest

Nader bodemonderzoek asbest Nader bodemonderzoek asbest Sprokkelenburg te Culemborg Opdrachtgever Explosive Clearance Group Nieuweweg 2 663 BV WIJCHEN Projectnummer Autorisatie 5282 Redactie: paraaf datum status D.J. Westra 4-2-25

Nadere informatie

Nader onderzoek Hildenberg 1 te Appelscha

Nader onderzoek Hildenberg 1 te Appelscha Nader onderzoek Hildenberg 1 te Appelscha Gemeente Ooststellingwerf 26 juni 2012 Rapport 9X4974 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding en doel 1 1.2 Kwaliteitsborging 1 1.3 Leeswijzer 1 2 LOCATIEGEGEVENS

Nadere informatie

801/288 Mi!ieutechlliek lvs Eemnes B V 7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN In opdracht van de heer J. Bruinekool heeft Milieutechniek ZYS Eemnes BY in september 20 II een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Tabel 1 van 2 14,1 19,6

Tabel 1 van 2 14,1 19,6 Tabel 1 van 2 Monsterreferenties monster-11 = uw monsterreferentie nr. 11 monster-12 = uw monsterreferentie nr. 12 Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/02/2015 20/02/2015 Ontvangstdatum opdracht : 20/02/2015

Nadere informatie

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik

Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik Het is toegestaan dit rapport te verveelvoudigen en/of openbaar te maken onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat alleen vermenigvuldiging en gebruik van het gehele rapport is toegestaan. Alle bijlagen maken

Nadere informatie

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V

Bijlage 20 bij besluit 2015/1273-V1 V&V Bijlage 2 bij besluit 215/1273-V1 V&V BIJLAGE I LOCATIEKAART BIJLAGE 1 blad 1 van 1 Onderzoekslocatie Onderdeel : Locatiekaart Schaal : 1:25. (Bron: Topografische kaart van Nederland) Projectnummer

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek St. Isidorusstraat 12 te Stokkum. Documentcode: 14M8042.RAP001.NL

Verkennend bodemonderzoek St. Isidorusstraat 12 te Stokkum. Documentcode: 14M8042.RAP001.NL Verkennend bodemonderzoek St. Isidorusstraat 12 te Stokkum Documentcode: 14M8042.RAP001.NL Verkennend bodemonderzoek St. Isidorusstraat 12 te Stokkum Documentcode: 14M8042.RAP001.NL Opdrachtgever Camping

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HEIDEWEG 62 TE HOOGLANDERVEEN

VERKENNEND BODEMONDERZOEK HEIDEWEG 62 TE HOOGLANDERVEEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK HEIDEWEG 62 TE HOOGLANDERVEEN Rapportnummer: 15-P-225 Verkennend bodemonderzoek Heideweg 62 te Hooglanderveen Opdrachtgever: Van Bekkum Projecten B.V. Wiekenweg 53 3815 KL AMERSFOORT

Nadere informatie

Oppenheimstraat VJ ROTTERDAM

Oppenheimstraat VJ ROTTERDAM OPDRACHTGEVER Gemeente Leiden Mevr. E. Botter Postbus 165 2700 AD LEIDEN RAPPORTNUMMER 130907 DATUM 22 oktober 2013 OMSCHRIJVING ONDERZOEK VERKENNEND BODEMONDERZOEK (NEN 5740) (ACTUALISATIE) Oppenheimstraat

Nadere informatie

Nader waterbodemonderzoek asbest Woonschepenhaven te Groningen

Nader waterbodemonderzoek asbest Woonschepenhaven te Groningen Nader waterbodemonderzoek asbest Woonschepenhaven te Groningen Gemeente Groningen 29 oktober 2012 Rapportage 9X5553.02 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding en doel 1 1.2 Kwaliteitsborging 1 1.3

Nadere informatie

HOPMAN en PETERS HOLDING B.V. 13-P-101 / Verkennend asbestonderzoek (NEN 5897 en NEN 5707) Noordeinde 41 te Oostzaan 17 mei

HOPMAN en PETERS HOLDING B.V. 13-P-101 / Verkennend asbestonderzoek (NEN 5897 en NEN 5707) Noordeinde 41 te Oostzaan 17 mei HOPMAN en PETERS HOLDING B.V. 13-P-101 / 13134-2 Verkennend asbestonderzoek (NEN 5897 en NEN 5707) Noordeinde 41 te Oostzaan 17 mei 2013 2 De uitvoering van de analyses wordt verricht door het door de

Nadere informatie

projectbureau Waterfront de heer C. Jelsma Havendam 56 3841 AA HARDERWIJK Geachte heer Jelsma,

projectbureau Waterfront de heer C. Jelsma Havendam 56 3841 AA HARDERWIJK Geachte heer Jelsma, Aan: Gemeente Harderwijk projectbureau Waterfront de heer C. Jelsma Havendam 56 3841 AA HARDERWIJK Betreft: rapportage indicatief bodemonderzoek Locatie: Veluvia terrein te Harderwijk Projectnummer: 134434.05

Nadere informatie

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014

BO14168. Milieutechniek ZVS Eemnes BV. Amersfoort, Heiligenbergerwerg 113. Boring: 301. Boring: 302. Datum: 05-11-2014 BO14168 Milieutechniek ZVS Eemnes BV Boring: 301 Datum: 05-11-2014 Boring: 302 Datum: 05-11-2014 0 1 0 tuin Zand, matig fijn, zwak humeus, zwak grindig, donkerbruin, Edelmanboor 0 1 0 40 tuin Zand, matig

Nadere informatie

Nulsituatie bodemonderzoek Kwinkweerd 12 te Lochem

Nulsituatie bodemonderzoek Kwinkweerd 12 te Lochem BK Ingenieurs B.V. Westervoortsedijk 73 Arnhem Postbus 264 1970 AG IJmuiden 088 321 25 60 info@bkingenieurs.nl www.bkingenieurs.nl Nulsituatie bodemonderzoek Kwinkweerd 12 te Lochem BANK NL12ABNA0580551261

Nadere informatie

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 WETHOUDER LINDERSSTRAAT NAAST 115 TE WILBERTOORD (PERCEEL GEMEENTE MILL, SECTIE P, NUMMER 905) GEMEENTE MILL & ST.

VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 WETHOUDER LINDERSSTRAAT NAAST 115 TE WILBERTOORD (PERCEEL GEMEENTE MILL, SECTIE P, NUMMER 905) GEMEENTE MILL & ST. VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 WETHOUDER LINDERSSTRAAT NAAST 115 TE WILBERTOORD (PERCEEL GEMEENTE MILL, SECTIE P, NUMMER 905) GEMEENTE MILL & ST. HUBERT 0 0 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING... 1 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Nieuwland, herziening 1

Nieuwland, herziening 1 Nieuwland, herziening 1 Inhoudsopgave Bijlagen bij de toelichting 3 Bijlage 1 Bodemonderzoek 4 Bijlage 2 Reactie Provincie Zuid-Holland 72 Bijlage 3 Reactie Gasunie 75 Bijlage 4 Reactie Veiligheidsregio

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Kooikamp 5a te Sleeuwijk

Verkennend bodemonderzoek. Kooikamp 5a te Sleeuwijk Verkennend bodemonderzoek Kooikamp 5a te Sleeuwijk Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Vooronderzoek en onderzoeksopzet 2.1 Algemeen 2.2 Huidig gebruik en algemene gegevens 2 2.3 Historisch gebruik 3 2.4 Toekomstig

Nadere informatie

Verkennend milieukundig bodemonderzoek aan de Tearnserdyk 22 te Goutum Projectcode: 16F112 Verkennend milieukundig bodemonderzoek aan de Tearnserdyk 22 te Goutum Projectcode: 16F112 Opdrachtgever Mevrouw

Nadere informatie

Opdrachtnummer: Datum rapport: 1 juli 2014

Opdrachtnummer: Datum rapport: 1 juli 2014 Opdrachtgever: dhr. G. van de Wiel Julianalaan 227 3722 GL Bilthoven Opdrachtnummer: 66846 Status rapport: Definitief Datum rapport: 1 juli 214 Rapport Verkennend bodemonderzoek Sint-Michielsgestelseweg

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS Beschrijving onderzoekslocatie Beschikbare onderzoeksgegevens 3 3 OPZET ONDERZOEK Voor

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS Beschrijving onderzoekslocatie Beschikbare onderzoeksgegevens 3 3 OPZET ONDERZOEK Voor INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 LOCATIEGEGEVENS 3 2.1 Beschrijving onderzoekslocatie 3 2.2 Beschikbare onderzoeksgegevens 3 3 OPZET ONDERZOEK 4 3.1 Vooronderzoek 4 3.2 Onderzoeksstrategie 4 4 UITVOERING

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 3 Veldwerk en chemische analyses Veldwerk Chemische analyses 8

1 Inleiding 3. 3 Veldwerk en chemische analyses Veldwerk Chemische analyses 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Vooronderzoek 5 2.1 Beschrijving van de locatie 5 2.2 Historische gegevens 5 2.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 5 2.4 Hypothese 6 3 Veldwerk en chemische analyses

Nadere informatie

Actualisatie onderzoek Hazepad 79 te Zaandijk

Actualisatie onderzoek Hazepad 79 te Zaandijk Actualisatie onderzoek Hazepad 79 te Zaandijk In opdracht van: Naam : B&K Houtconstructie Postadres : Rosbayerweg 140 Postcode + plaats : 1521 PX Wormerveer Contactpersoon : dhr. R. Kreeft Projectnummer

Nadere informatie

RAPPORTAGE IN-SITU PARTIJKEURING NIET-VORMGEGEVEN BOUWSTOF TER PLAATSE VAN DE STOMMEERKADE 35A (LOCATIE 2, SPOT II) TE AALSMEER

RAPPORTAGE IN-SITU PARTIJKEURING NIET-VORMGEGEVEN BOUWSTOF TER PLAATSE VAN DE STOMMEERKADE 35A (LOCATIE 2, SPOT II) TE AALSMEER RAPPORTAGE IN-SITU PARTIJKEURING NIET-VORMGEGEVEN BOUWSTOF TER PLAATSE VAN DE STOMMEERKADE 35A (LOCATIE 2, SPOT II) TE AALSMEER Opdrachtgever: Adviesbureau: Gemeente Amstelveen Grondbank Amstelveen T.a.v.

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Haarensteijnstraat te Haaren projectnummer 132107. de heer S. Putters Postbus 62 5070 AB Udenhout. Versienummer: 1.

Verkennend bodemonderzoek. Haarensteijnstraat te Haaren projectnummer 132107. de heer S. Putters Postbus 62 5070 AB Udenhout. Versienummer: 1. Verkennend bodemonderzoek projectnummer 13217 Opdrachtgever: Woningbouwvereniging 't Heem de heer S. Putters Postbus 62 57 AB Udenhout Versienummer: 1.1 Plaats, datum: Udenhout, 18 augustus 213 Auteur:

Nadere informatie

Opdrachtnummer: Datum rapport: 27 juni 2017

Opdrachtnummer: Datum rapport: 27 juni 2017 Opdrachtgever: De heer T. van der Hoeven Burgemeester Loeffplein 32 5211 RZ 's-hertogenbosch Opdrachtnummer: 1700910 Status rapport: Definitief Datum rapport: 27 juni 2017 Rapport Verkennend bodemonderzoek

Nadere informatie

Opdrachtnummer: Datum rapport: 12 juli 2013

Opdrachtnummer: Datum rapport: 12 juli 2013 Opdrachtgever: SAB Arnhem Postbus 479 68 AL Arnhem Opdrachtnummer: 6584 Status rapport: Definitief Datum rapport: 12 juli 213 Rapport Verkennend bodemonderzoek Heilweg / Saxofoonstraat te Duiven Lankelma

Nadere informatie

- CONCEPT - Stichting Eerbied voor het Leven t.a.v. mevrouw. M. Wijen p/a Tungeler Dorpsstraat 50 6005 RK Weert

- CONCEPT - Stichting Eerbied voor het Leven t.a.v. mevrouw. M. Wijen p/a Tungeler Dorpsstraat 50 6005 RK Weert Postadres: Postbus 1015 6040 KA Roermond Bezoekadres: Zuidhoven 9m 6042 PB Roermond telefoon 0475 32 00 00 - fax 0475 32 19 67 - email info@aeres-milieu.nl - internet www.aeres-milieu.nl IBAN NL70 INGB

Nadere informatie

Verkennend bodemon- derzoek

Verkennend bodemon- derzoek Verkennend bodemon- derzoek Rieslinggaard gaard te Woerden Gegevens opdrachtgever Gemeente Woerden Blekerijlaan 14 3440 AA WOERDEN Contactpersoon: De heer A. Barelds Contactpersoon CSO Dhr. S.F. Uiterwijk

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek. Kleermakerstraat te Velserbroek. projectnummer 121760. de heer H. Groeneweg Postbus 527 1981 EH SANTPOORT-NOORD

Verkennend bodemonderzoek. Kleermakerstraat te Velserbroek. projectnummer 121760. de heer H. Groeneweg Postbus 527 1981 EH SANTPOORT-NOORD Verkennend bodemonderzoek Kleermakerstraat te Velserbroek projectnummer 12176 Opdrachtgever: Groeneweg Projekten B.V. de heer H. Groeneweg Postbus 527 1981 EH SANTPOORT-NOORD Versienummer: 1.1 Plaats,

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Locatie Limbrichterstraat 20 te Nieuwstadt Gegevens opdrachtgever: Fam. Janssen p/a Heusschen Copier Rijksweg 12 6271 AE Gulpen 043-4583437 Contactpersoon: De heer D. Houben CSO

Nadere informatie

de heer P. Wardenier Postbus AR APELDOORN Geachte heer Wardenier,

de heer P. Wardenier Postbus AR APELDOORN Geachte heer Wardenier, Aan: VW Telecom, afdeling Mobiel de heer P. Wardenier Postbus 676 7300 AR APELDOORN Betreft: rapportage indicatief bodemonderzoek Locatie: Westrikseweg 7 te Prinsenbeek (gemeente Breda) Projectnummer:

Nadere informatie

SAMENVATTING. Doelstellingen

SAMENVATTING. Doelstellingen 2 SAMENVATTING De heer T. de Vos heeft Verhoeven Milieutechniek B.V. opdracht gegeven voor het uitvoeren van een nader bodemonderzoek naar zink en een verkennend onderzoek naar asbest voor de onderzoekslocatie

Nadere informatie

projectnr. 275891 december 214, revisie 275892 Liandon B.V. Deventerweg/ Groenweg te Gorssel Bijlage 1: Bijlage 1a: Toelichting op bodemonderzoek Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek Verkennend bodemonderzoek Locatie Dr. H.J. Postlaan te Bergentheim Gegevens opdrachtgever Van Dijk Bouw B.V. Postbus 120 7770 AC Hardenberg Contactpersoon: De heer T. Zwartjens CSO Adviesbureau Postbus

Nadere informatie