A) Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A) Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:"

Transcriptie

1

2 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad Docs.nr Nr Vragen van raadslid Wim van Bekkum (CDA), over (Brom)Fietsen verwijderen uit stegen rond de Hof, conform Reglement van Orde v/d Raad, ontvangen 29 oktober en aangevuld op 31 oktober ANTWOORD van het College, dd. 3 december INLEIDING Vandaag 29 oktober 2013 verscheen in het AD een persbericht waarin werd aangekondigd dat de gemeente: vanaf vrijdag 1 november 2013 (brom)fietsen laat verwijderen die verkeerd staan geparkeerd in de stegen Windsteeg, Zevenhuizen, en Lavendelstraat rond de Hof omdat zij obstakels vormen voor marktkooplui, ambulances en andere hulpdiensten. Er staan borden en iedereen kan zien dat de marktverkopers er niet langs kunnen als er fietsen staan en moeten we gaan handhaven. Op dit moment worden verkeerd geplaatste fietsen verwijderd van het Stationsplein. Fietsers en bromfietsers worden nog enkele dagen aangesproken als ze hun voertuigen willen stallen in de bovengenoemde stegen en vanaf vrijdag 1 november 2013 komt de Stichting De Opstap in actie binnen de stegen rond de Hof. De eigenaren van de (brom) fiets kunnen tegen betaling van 15,- en het tonen van de fietsensleutel hun weggehaalde voertuig ophalen bij de Stichting De Opstap aan de Vanadiumweg 26. Deze stichting verwijdert gedurende enkele maanden fietsen uit deze stegen, vooral op de dagen dat er een markt is op de Hof. Bezoekers aan de binnenstad worden verzocht hun fiets te stallen in de gratis bewaakte fietsenstalling Sint Jorisstraat (aan de Hellestraat) of de fietsenstalling Kamperbinnenpoort (aan de Muurhuizen). VRAGEN AAN HET COLLEGE: A) Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: Vraag 1: Kan het college aangeven op basis van welke wettelijke regels met het betrekking tot het stallen van (brom)fietsen deze opruimacties worden gehouden? Antwoord 1: De juridische basis is artikel 5:12 van de APV. Op grond van dit artikel is het verboden om (brom)fietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde (brom)fietsklemmen en/of stallingen te laten staan, op plaatsen die door het college zijn aangewezen. Vraag 2: Bij de opruimactie worden de fietsers en bromfietsers nog enkele dagen aangesproken. Betekent dit nu dat de fietsers en bromfietsers persoonlijk worden aangesproken op het verkeerd gedrag van stallen van een fiets; hoe wordt juridisch de wettelijke eigenaar van de bromfiets of van de fiets vastgesteld? Antwoord 2: In de maand oktober 2013 zijn fietsers en bromfietsers in de stegen en op de Hof persoonlijk aangesproken. Vanaf 1 november 2013 wordt verbaliserend opgetreden op het moment dat de eigenaar of gebruiker de overtreding begaat. De eigenaar van een bromfiets of snorfiets is te achterhalen aan de hand van het kenteken. Voor zowel fietsen als bromfietsen geldt dat verbaliserend wordt opgetreden op het moment dat de gebruiker de fiets of bromfiets daadwerkelijk verkeerd neerzet. Dan is duidelijk wie moet worden aangesproken. Vraag 3: Kunt u aangeven wat er wordt bedoeld met fietsers kunnen nog enkele dagen worden aangesproken betekent dit dat de (brom)fietsen nog enkele dagen na constatering van de stalling overtreding (onbeheerd) blijven staan op een plaats waar borden aangegeven dat stallen van (brom)fietsen niet is toegestaan? Antwoord 3: De gehele maand oktober 2013, op elke vrijdag en zaterdag, is er alleen waarschuwend opgetreden. De borden met het betreffende verbodsartikel zijn eind oktober 2013 geplaatst. Vanaf 1 november 2013 wordt ook handhavend opgetreden. p.1

3 Vraag 4: Wat wordt bedoeld met enkele dagen? Antwoord 4: Zie antwoord 3. Vraag 5: Hoe wordt aangetoond dat een (brom)fiets die is opgeruimd/weggehaald en naar het fietsdepot van de Stichting De Opstap is gebracht ook de daadwerkelijke eigendom is van de persoon die de overtreding zou hebben gemaakt anders dan door het overhandigen van een (brom)fietssleutel zoals in het persbericht is vermeld? Antwoord 5: Een passende sleutel is de belangrijkste controle op het eigenaar zijn van de (brom)fiets. Vervolgens wordt afgerekend en worden naam en adres door de eigenaar genoteerd en ondertekend. In de praktijk is niet gebleken dat deze procedure tot onregelmatigheden leidt. Overigens merken we op dat de beslissing om handhavend op te treden door het verwijderen van (brom-)fietsen die verkeerd zijn geparkeerd, altijd een beslissing is van de gemeentelijke handhavers. De mensen van De Opstap nemen die beslissing niet, maar zijn alleen verantwoordelijk voor het transport en op een juiste wijze weer teruggeven van de fietsen. Vraag 6: Is het college bekend dat het hinderlijk parkeren van (brom)fietsen in de winkelstraten Langestraat, Krommenstraat, Varkensmarkt, Utrechtsestraat en Arnhemsestraat een continue overlast vormen voor het winkelend publiek en gehandicapten en moeders/vaders met kinderwagens omdat een normale doorgang wordt belemmerd veroorzaakt door het wild parkeren van (brom)fietsen en dit stallen uiterst hinderlijk is voor de aanwezigen op de terrassen en door dit gedrag van fietsen stallen een rommelig straatbeeld ontstaat? Zo ja Kunt u aangeven welke maatregelen u daartegen gaat nemen? Antwoord 6: Wij zijn hiermee bekend. Wij zullen uw raad binnenkort via een raadsinformatiebrief informeren over onze visie op het fietsparkeren in de binnenstad en welke maatregelen wij in dat kader willen nemen om het fietsparkeren in goede banen te leiden. Vraag 7: Is het college bereid om de stegen rond De Hof waarvan nu sprake is van het opruimen van verkeerd gestalde fietsers en brommers verder uit te breiden naar de winkelstraten Langestraat, Krommenstraat,Varkensmarkt, Utrechtsestraat, Arnhemsestraat? En zo nee waarom niet? Antwoord 7: In de bij antwoord 6 genoemde raadsinformatiebrief zullen wij hierop nader ingaan. B) Vragen met betrekking Stichting De Opstap De fietsen worden opgehaald door Stichting De Opstap en naar het fietsdepot van deze Stichting aan de Vanadiumweg 26 gebracht. Vragen betreffende de uitvoerende stichting De Opstap: Vraag 8: Kan het college aangeven wie de bestuurders en toezichthouders zijn van deze stichting? Hoeveel fte s zijn momenteel werkzaam binnen deze stichting? Antwoord 8: Tot 1 november 2013 was de Stichting De Opstap opdrachtnemer voor het ophalen en afhandelen van verkeerd geparkeerde fietsen. Tussen de gemeente Amersfoort en de Stichting De Opstap bestond een gewone opdrachtgever - opdrachtnemer relatie. Als gemeente participeren wij niet in deze stichting. Het is niet aan ons, als college, namen openbaar te maken van bestuurders en toezichthouders van stichtingen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Onze opdracht aan Stichting De Opstap loopt uiterlijk op 31 december 2013 af. Om die reden is het ophalen en afhandelen van verkeerd geparkeerde fietsen in mei 2013 openbaar aanbesteed. De Stichting De Opstap heeft meegedongen naar deze opdracht, maar heeft deze opdracht niet verkregen. Vanaf 1 november 2013 wordt het ophalen en afhandelen van foutgeparkeerde fietsen afgehandeld door p.2

4 UB-groep uit Utrecht. De UB-groep verzorgt de fietsafhandeling voor de stad Utrecht en is betrokken bij de uitvoering van fietsparkeren in Utrecht, Woerden, Houten en Driebergen-Zeist. De opdracht aan de UB-groep is gebaseerd op een vergoeding per op te halen en af te handelen (brom-)fiets. Het ophalen en volgens de afgesproken regels afhandelen van ingenomen fietsen kost de gemeente per jaar ongeveer Het exacte bedrag is afhankelijk van het aantal ingenomen fietsen en de opbrengst van de verkochte fietsen. Binnen de opdracht aan de UB-groep is vastgelegd welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Op welke manier UB-groep dat organiseert en hoeveel mensen of fte s daarvoor worden ingezet is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer, wij hebben daarover geen afspraken gemaakt. Conform de voorwaarden uit de openbare aanbesteding heeft de UB-groep drie van de personeelsleden van de Stichting De Opstap een arbeidsovereenkomst aangeboden en is zij gehouden aan het social return beleid van de gemeente Amersfoort. Vraag 9: Wordt er direct of indirect door de gemeente subsidie verstrekt aan deze stichting en zo ja hoeveel bedraagt deze jaarlijkse subsidie? Antwoord 9: Nee, aan de Stichting De Opstap is en wordt geen subsidie verstrekt. De Opstap ontving een bedrag voor verrichtte werkzaamheden op basis van en overeenkomst tussen de gemeente Amersfoort en De Opstap. Vraag 10: Mocht de stichting een private stichting zijn; voldoet deze stichting dan aan de landelijke eisen van het proces van identificatie, verificaties van de (gestolen of niet) en verwerking alvorens een besluit tot verkoop of vernietiging kan worden genomen en zo ja wie binnen de gemeente houdt hierop de controle en legt verantwoording af aan de Raad? Antwoord 10: De Stichting De Opstap handelt in opdracht van de gemeente. Ingenomen fietsen worden eigendom van de gemeente nadat een periode van 13 weken is verstreken en de fiets niet is opgehaald. De fietsen waarvan het eigendom is vervallen aan de gemeente worden niet op de particuliere markt verkocht, maar aan bonafide opkopers. De opbrengst daarvan is voor de gemeente en wordt verrekend met de kosten van de werkzaamheden van de Stichting De Opstap. C) Vragen aan het college met betrekking tot de afhandeling nadat de fietsen zijn weggehaald en vervolgens zijn gestald in het depot van De Stichting De Opstap: Vraag 11: Hoe lang is de bewaartijd van de opgeruimde (brom)fiets in het depot? Antwoord 11: Fietsen kunnen tot 13 weken na verwijdering worden opgehaald door de rechtmatige eigenaar. Vraag 12: Wat wordt met de fiets gedaan wanneer deze bewaartijd in het (brom)fietsdepot van de stichting De Opstap is verstreken en de fiets niet door de eigenaar is opgehaald? Antwoord 12: Dan worden de fietsen verkocht aan bonafide opkopers van fietsen. Vraag 13: Registercontroles zijn controles bij verkopers van tweedehands goederen die verplicht een register bij houden wordt dit ook gedaan bij stichting De Opstap en zo ja kunt u dit nader toelichten? Antwoord 13: Als een fiets na 13 weken niet is opgehaald, vervalt het eigendom aan de gemeente. Die fietsen worden doorverkocht en gaan dan de handel in, soms ook naar het buitenland. Een detailhandelaar in fietsen die op deze manier fietsen heeft gekocht, die afkomstig zijn uit de handhaving in Amersfoort, kan bij controle dus altijd aantonen waar de fietsen vandaan komen. Vraag 14: Indien deze fietsen worden doorverkocht wat is hiervan de procedure en waar gaan de verkregen geldstromen naar toe? p.3

5 Antwoord 14: Zie voor de procedure het antwoord 13. De te verkopen fietsen zijn eigendom van de gemeente, de opbrengst ervan dus ook. De opbrengsten worden verrekend met de kosten van de werkzaamheden. Vraag 15: Ontvangt de gemeente in verband met de gemaakte kosten voor het stallen en handhaven van fietsen door de gemeente hiervan ook een deel? Zo nee waarom niet? Antwoord 15: De opbrengsten van de verkochte fietsen zijn geheel voor de gemeente. De opbrengsten worden verrekend met de kosten voor transport en afhandeling. Vraag 16: Hoeveel fietsen zijn er verwijderd van het Stationsplein en vervolgens naar het depot van de Sticht De Opstap gebracht? Antwoord 16: In 2012 zijn er in totaal 3992 verkeerd geparkeerde fietsen verwijderd en naar het depot gebracht. Daarvan zijn er 2658 weer opgehaald door de eigenaar. Ongeveer 2/3 van de fietsen is in 2012 dus weer opgehaald door de eigenaar en 1/3 niet. Vraag 17: En hoeveel fietsen zijn daar NIET opgehaald door de eigenaar vanaf de periode 1 januari 2013 tot en met heden 29 oktober 2013? Antwoord 17: Van 1 januari tot 1 november 2013 zijn in totaal 3872 verkeerd geparkeerde fietsen verwijderd en naar het depot gebracht. Daarvan zijn er 2710 weer opgehaald door de eigenaar. Dus 1162 fietsen zijn niet opgehaald, dat is circa 30% van het totaal. Vraag 18: Wat zijn de totale jaaropbrengsten geweest in 2012 van deze afhandeling door de medewerkers van de Stichting De Opstap uitgaande van 15,- per opgehaalde fiets en de verkoop van fietsen die niet door de eigenaren zijn opgehaald? Antwoord 18: In 2012 zijn totaal 2685 fietsen opgehaald door de eigenaar. De eigenaren hebben bij het ophalen van hun fiets in totaal ,15 betaald. Verder zijn in 2012 een aantal van 1301 fietsen doorverkocht. De opbrengst daarvan was ,50 exclusief btw. D) Vragen met betrekking tot de landelijke AFAC fietsdepots. De Algemene Fiets Afhandel Centrale (AFAC) is een landelijk fietspunt/depot voor het verwerken van verwijderde en gevonden fietsen op één centraal punt en werkt samen met de Stichting Aanpak Voertuigencriminaliteit. De essentie van de AFAC is dat fietsen (weesfietsen en fietswrakken) zorgvuldig verwerkt worden en aan het einde van het proces een fiets overblijft die óf vernietigd óf opnieuw verkocht kan worden. Daarvoor moeten negen stappen zorgvuldig zijn doorlopen om te trachten de eigenaar terug te vinden. Waaronder; intake en registratie, controle of de fiets beschikt over een herkenbaar framenummer en controle op diefstal onder meer door kenmerken op te vragen via het diefstalregister van de RWD.. Eventuele teruggave aan de eigenaar vindt plaats mits aangetoond of namens de verzekeraars waar afspraken mee zijn gemaakt. Binnen de AFAC is er een mogelijkheid om met een aantal regionale gemeenten of binnen een bepaalde politie- regio samen te werken. De AFAC werkt ook samen met kleinere basis stations die onder eigen naam werken. De fietsen worden landelijk geregistreerd, gecontroleerd en opgeslagen voor een termijn van 14 dagen en daarna overgebracht naar een grotere centra en opgeslagen voor 120 dagen en daarna verwerkt. De gemeente hoeft zelf geen groter depot (duur) aan te houden hetgeen kosten besparend werk.de AFAC maakt geen winst uit de verkoop van losgeknipte fietsen. Vraag 19: Is het college bekend met de Algemene Fiets Afhandel Centrale waar ca. 200 gemeenten aan zouden deelnemen en waaraan Amersfoort niet meedoet? Aanvulling Wim van Bekkum (CDA) dd : Ik heb aangegeven dat 200 AFAC s operationeel zijn. Dat is niet juist. Er zijn op dit moment 27 AFAC s en 4 AFAC- light. 200 gemeenten zijn aangesloten op Antwoord 19: Ja, voorafgaand aan de aanbesteding van het ophalen en afhandelen van de fietsen, is onderzocht wat de voor- en nadelen zijn van aansluiting bij de AFAC systematiek. p.4

6 Vraag 20: Wat is de reden van de gemeente Amersfoort om niet samen te werken met de AFAC? Antwoord 20: De reden is: de kosten. De AFAC systematiek werkt met een eigen uniek AFAC/RAI nummer. Iedere opgehaalde fiets krijgt dan verplicht zo n nieuw uniek nummer, naast het framenummer en andere wellicht aanwezige nummers, zoals een postcode. Dat graveren vindt plaats zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar. Het AFAC/RAI nummer moet vervolgens worden ingebracht in de AFAC software. Zowel het graveren, als het toepassen van de AFAC software (licentie) werken kostenverhogend, kosten die niet perse nodig zijn voor zorgvuldige afhandeling van ingenomen fietsen. Vraag 21: Is de gemeente bereid om alsnog deel te nemen aan de AFAC om daarmee de kwaliteit van het fietsdepot, controles en procedures te vergroten en de landelijke uniforme registratie procedures ook in Amersfoort in te voeren? Antwoord 21: Nee, zie antwoord 20. We houden de te maken kosten kritisch tegen het licht. Vraag 22: Is de gemeente bereid geldstromen vrij te maken uit Openbare Orde en Veiligheid met de nadruk op fietsdiefstal bij het doorbreken van de keten? Zo nee waarom niet? Antwoord 22: Voor het doorbreken van de keten is dit jaar al geld vrijgemaakt om het Digitaal Opkopers Register in te voeren, waarin ondernemers (waaronder rijwielhandelaren) tweedehands fietsen invoeren. Na invoer vindt er op basis van het serienummer een check plaats met aangiftes van gestolen fietsen. Daarnaast is er aandacht voor fietsdiefstal met name door de inzet van lokfietsen en voorlichting op hotspots. E) Vragen met betrekking tot Identificaties van fietsen i.v.m. handhaving en controle. Vraag 23: Is het college op de hoogte van de pilot die momenteel wordt uitgevoerd in Amsterdam waarbij nieuwe technieken op het gebied van barcode, 2D code, RFID (draadloos identificeren) fietsen kunnen worden geregistreerd en digitaal worden geïdentificeerd en gecontroleerd na te zijn voorzien van een speciaal moeilijk te verwijderen label met een uniek landelijk RAI nummer? Antwoord 23: Ja. Vraag 24: Wanneer is het college bereid om net als in Amsterdam een vergelijkbare pilot te starten om daarmee het fietsen stallen beter te reguleren en te controleren en weesfietsen/fietswrakken terug te dringen en fietsdiefstal te ontmoedigen en het straatbeeld te verbeteren? Antwoord 24: We zien vooralsnog geen aanleiding een pilot te starten of een soortgelijk systeem op te zetten, onder meer vanwege de hoge kosten, zie ook antwoord 20 en 21. Wanneer op termijn meer informatie beschikbaar komt over de ervaringen in Amsterdam kan worden beoordeeld of het wenselijk en haalbaar is zo n aanpak in Amersfoort te overwegen, en of onder meer de (financiële) consequenties in verhouding staan tot de Amersfoortse situatie. p.5

Centrum Fietsdiefstal ALGEMENE FIETS AFHANDEL CENTRALE (AFAC) AFAC light. www.centrumfietsdiefstal.nl

Centrum Fietsdiefstal ALGEMENE FIETS AFHANDEL CENTRALE (AFAC) AFAC light. www.centrumfietsdiefstal.nl Centrum ALGEMENE FIETS AFHANDEL CENTRALE (AFAC) AFAC light www.centrumfietsdiefstal.nl www.centrumfietsdiefstal.nl Voorwoord Het Centrum presenteerde in 2009 de AFAC-methode. AFAC staat voor Algemene Fiets

Nadere informatie

Aanpak overlast geparkeerde fietsen Werkomschrijving

Aanpak overlast geparkeerde fietsen Werkomschrijving Aanpak overlast geparkeerde fietsen Werkomschrijving Doel: Om het stationsgebied en de binnenstad bereikbaar te houden voor onder andere nood- en hulpdiensten en leefbaar en veilig te houden voor omwonenden

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen

Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen 7 januari 2013 www.utrecht.nl Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen Stationsgebied en voetgangersgebied 7 december 2012 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Fietsparkeren Stationsgebied 20/04/2007 1

Fietsparkeren Stationsgebied 20/04/2007 1 Fietsparkeren Stationsgebied 20/04/2007 1 Organisatie Parkeerbedrijf Utrecht Dienst Stadsontwikkeling Hoofd Parkeerbedrijf Bureau Financiën & invordering Bureau Operationele zaken Bureau Parkeermanagement

Nadere informatie

Weesfietsenbeleid Sittard-Geleen

Weesfietsenbeleid Sittard-Geleen Gemeente Sittard-Geleen Weesfietsenbeleid Sittard-Geleen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels meevoeren en opslaan (brom)fietsen Roosendaal

Beleidsregels meevoeren en opslaan (brom)fietsen Roosendaal Beleidsregels meevoeren en opslaan (brom)fietsen Roosendaal Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, Gelet op de artikelen 5:12 en 5:5 van de Algemene plaatselijke verordening Roosendaal

Nadere informatie

Uitvoering handhaving fietsparkeren in de gemeente Eindhoven

Uitvoering handhaving fietsparkeren in de gemeente Eindhoven Uitvoering handhaving fietsparkeren in de gemeente Eindhoven Openbare Orde & Veiligheid Februari 2011 rvl/ra11005704 1 0. Aanleiding Het uitvoeringsprogramma auto/- en fietsparkeren is door de raad op18

Nadere informatie

Handhaving fout gestalde (brom)fietsen, fietswrakken en weesfietsen

Handhaving fout gestalde (brom)fietsen, fietswrakken en weesfietsen Beleidsplan Handhaving fout gestalde (brom)fietsen, fietswrakken en weesfietsen 1. Inleiding De gemeente Culemborg wil de overlast van fout gestalde fietsen, hinderlijk of gevaarlijk gestalde fietsen,

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van PvdA heeft schriftelijke

Nadere informatie

Fietsdiefstal, beter voorkomen dan genezen

Fietsdiefstal, beter voorkomen dan genezen Fietsdiefstal, beter voorkomen dan genezen Enkele tips Fietsen staan het veiligst in de voorziene fietsenstallingen. Rondslingerende fietsen zijn kwetsbaarder voor diefstal, zorgen voor een slordig straatbeeld

Nadere informatie

Bijlage 1: Kaart van het toegestane gebied in de binnenstad voor kleedjesmarkt

Bijlage 1: Kaart van het toegestane gebied in de binnenstad voor kleedjesmarkt Bijlage 1: Kaart van het toegestane gebied in de binnenstad voor kleedjesmarkt Bijlage 2: Handhavingstabel Te handhaven activiteit Grondslag handhaving Op de kleedjesmarkt Kleedjesverkoop buiten toegestane

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK TOEZICHT EN HANDHAVING FIETSPARKEREN

PLAN VAN AANPAK TOEZICHT EN HANDHAVING FIETSPARKEREN Registratienr.: 13UIT02193 (behoort bij nummer:13int00366) Onderwerp: Plan van aanpak uitvoering artikel 2:51 APV 2009 m.b.t. fietsparkeren Opsteller: Team Vergunningen, toezicht en milieu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Fietsdiefstal, beter voorkomen dan genezen

Fietsdiefstal, beter voorkomen dan genezen Fietsdiefstal, beter voorkomen dan genezen Enkele tips Sluit je fiets altijd af, ook al is het maar voor even. Gebruik een goed slot. Bij voorkeur een U-vormig of beugelslot. Het ingebouwde (ring)slot

Nadere informatie

Bijlage 1: Evaluatie aanpak fietsenoverlast rond het station; Steller: Peter Beentjes (VVH/HOO)

Bijlage 1: Evaluatie aanpak fietsenoverlast rond het station; Steller: Peter Beentjes (VVH/HOO) Bijlage 1: Evaluatie aanpak fietsenoverlast rond het station; Steller: Peter Beentjes (VVH/HOO) Vanuit Handhaving Openbare Omgeving is in de maand november een actie gestart om de overlast van fietsen

Nadere informatie

Beleidsregels inzake handhavend optreden tegen wees(brom)fietsen en (brom)fietswrakken Waalwijk

Beleidsregels inzake handhavend optreden tegen wees(brom)fietsen en (brom)fietswrakken Waalwijk Beleidsregels inzake handhavend optreden tegen wees(brom)fietsen en (brom)fietswrakken Waalwijk Het college van Waalwijk, Overwegende dat: - het college ingevolge artikel 5:5 van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Plan van aanpak handhaving fietsparkeren Heerhugowaard. 1. Inleiding

Plan van aanpak handhaving fietsparkeren Heerhugowaard. 1. Inleiding Plan van aanpak handhaving fietsparkeren Heerhugowaard 1. Inleiding Geconstateerd is dat het NS-station Heerhugowaard ongeordend oogt vanwege de grote aantallen fietsen die hier op plaatsen staan waar

Nadere informatie

Bijlage 2: Voorstel fietsendepot Haarlem Steller: Paswerk-organisatie

Bijlage 2: Voorstel fietsendepot Haarlem Steller: Paswerk-organisatie Bijlage 2: Voorstel fietsendepot Haarlem Steller: Paswerk-organisatie Inleiding In het kader van de aanstaande kringloopwinkel hebben wij contact opgenomen met de gemeente Haarlem om over de in beslag

Nadere informatie

HANDHAVINGSBELEID KLEEDJESMARKT BINNENSTAD AMERSFOORT KONINGINNE-/KONINGSDAG

HANDHAVINGSBELEID KLEEDJESMARKT BINNENSTAD AMERSFOORT KONINGINNE-/KONINGSDAG 1 HANDHAVINGSBELEID KLEEDJESMARKT BINNENSTAD AMERSFOORT KONINGINNE-/KONINGSDAG 2 Hoofdstuk 1: De aanleiding 1.1 Aanleiding Sinds vele jaren mogen kinderen en/of hun ouders op Koninginnedag in de binnenstad

Nadere informatie

Handboek weesfietsen

Handboek weesfietsen Handboek weesfietsen 2 Inhoudsopgave 05 07 09 11 17 21 23 25 27 Managementsamenvatting Quick scan Juridisch Kader Beschikkingen 3 4 Weesfietsen zijn fietsen die op openbaar terrein gestald staan en al

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 77481. Wegsleepverordening De Ronde Venen 2015. Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder:

GEMEENTEBLAD. Nr. 77481. Wegsleepverordening De Ronde Venen 2015. Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente De Ronde Venen Nr 77481 24 augustus 2015 Wegsleepverordening De Ronde Venen 2015 De raad van de gemeente De Ronde Venen; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

GEMEENTE. Ons kenmerk A700/11.0024946. Datum uw brief 11 november 2011

GEMEENTE. Ons kenmerk A700/11.0024946. Datum uw brief 11 november 2011 GEMEENTE ijmegen Aan de fractie PvdA T.a.v. de heer S. Verbruggen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nljmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG

Nadere informatie

Algemeen: - Het stimuleren van fietsen-imago van Amsterdam als fietsstad vergroten

Algemeen: - Het stimuleren van fietsen-imago van Amsterdam als fietsstad vergroten Campagne: Amsterdam houdt van fietsen Fietsberaad, 3 maart 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne: Amsterdam houdt van fietsen. Aan het eind van dit document

Nadere informatie

*) Een bezetting boven de 100% betekent dat er fietsen naast en buiten de rekken staan gestald.

*) Een bezetting boven de 100% betekent dat er fietsen naast en buiten de rekken staan gestald. Informatie fietsparkeren omgeving centraal station Leiden 1. Inleiding In het uitvoeringsprogramma Binnenstad van de gemeente Leiden is opgenomen dat er een kaderstellend beleidsdocument masterplan fietsenstallen

Nadere informatie

AFAC Fietspunt / Fietsdepot

AFAC Fietspunt / Fietsdepot AFAC Fietspunt / Fietsdepot Het verwerken van verwijderde en gevonden fietsen op één centraal punt Deel 2, voor uitvoerders en beheerders AFAC Methodiek deel 2 Centrum Fietsdiefstal 1 van 16 1. De AFAC

Nadere informatie

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Vastgesteld d.d.: 26 maart 2013 In werking: d.d. : 11 april 2013 Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

Nadere informatie

HONDENBELEID BRIELLE

HONDENBELEID BRIELLE HONDENBELEID BRIELLE April 2005 Inhoudsopgave Inleiding Doelstelling Wettelijke instrumentarium Mogelijkheden Kosten, baten, dekking Overwegingen Voorstel Tijdsplanning 2 Inleiding De overlast van honden,

Nadere informatie

AFAC Fietspunt / Fietsdepot

AFAC Fietspunt / Fietsdepot AFAC Fietspunt / Fietsdepot Het verwerken van verwijderde en gevonden fietsen op één centraal punt Deel 1, voor beslissers en beleidsmakers Winter bij AFAC Amsterdam AFAC Methodiek deel 1 Centrum Fietsdiefstal

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

Je fiets, je vriend, laat hem nooit LOS. preventie. brugge.be/preventie

Je fiets, je vriend, laat hem nooit LOS. preventie. brugge.be/preventie brugge.be/preventie preventie v.u. J. Coens, stadssecretaris, Burg 12, B-8000 Brugge niet op de openbare weg gooien. Je fiets, je vriend, laat hem nooit LOS tips OM FietSDieFStAL te voorkomen Sluit je

Nadere informatie

Handhaven van parkeerexcessen, voertuigwrakken en aanhangwagens 2010 (vastgesteld door het college op 4 mei 2010)

Handhaven van parkeerexcessen, voertuigwrakken en aanhangwagens 2010 (vastgesteld door het college op 4 mei 2010) Handhaven van parkeerexcessen, voertuigwrakken en aanhangwagens 2010 (vastgesteld door het college op 4 mei 2010) 1. Aanleiding... 2 2. Procedure... 3 Begripsomschrijvingen...3 Ontheffing...3 Aanschrijving...3

Nadere informatie

Wegsleepverordening gemeente Leeuwarden 2014

Wegsleepverordening gemeente Leeuwarden 2014 Wegsleepverordening gemeente Leeuwarden 2014 Artikel 1: Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990; b. Wet: de Wegenverkeerswet

Nadere informatie

CY. Sikkema Wethouder beheer & onderhoud, duurzaamheid en mobiliteit

CY. Sikkema Wethouder beheer & onderhoud, duurzaamheid en mobiliteit Gemeente Haarlem, Hoofdafdeling Stadszaken CY. Sikkema Wethouder beheer & onderhoud, duurzaamheid en mobiliteit Aan de leden van de commissie Beheer I I Datum 27 januari 2015 Onskenmerk 2015/14128 Contactpersoon

Nadere informatie

Fietsdiefstal Onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal

Fietsdiefstal Onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal Fietsdiefstal Onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal Jeanette van t Zelfde (ANWB) Samenvatting Worden ANWB-leden beperkt in het gebruik van hun fiets door angst voor fietsdiefstal?

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over fietsenstalling CS.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over fietsenstalling CS. Rotterdam, 16 juli 2013. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. Bonte (GroenLinks) over fietsenstalling CS. Aan de Gemeenteraad. Op 24 juni 2013 stelde het raadslid A.

Nadere informatie

FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014. Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht

FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014. Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014 Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht 8-5-2006 Utrecht Fietsstad, aantrekkelijk en bereikbaar. De groei van het fietsverkeer is hoog en Utrecht wil

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

Plan van aanpak bewaakt fietsparkeren 2012

Plan van aanpak bewaakt fietsparkeren 2012 Plan van aanpak bewaakt fietsparkeren 2012 1 Inleiding Het vigerend fietsbeleid is vastgelegd in de nota 'Fietsen, net zo gemakkelijk' uit 2008. Het faciliteren en stimuleren van het fietsgebruik zijn

Nadere informatie

Parcel4me Algemene voorwaarden versie A 30-03-2014

Parcel4me Algemene voorwaarden versie A 30-03-2014 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Document: 14_LML Algemene_Voorwaarden_NL_30032014_A.docx Datum: 30-03-2014 Versie: A Algemene voorwaarden versie A 30-03-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwaarden... 3.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College X Actief informeren van de raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Fietsparkeerbeleid binnenstad Nijmegen

Alleen ter besluitvorming door het College X Actief informeren van de raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Fietsparkeerbeleid binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Fietsparkeerbeleid binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting In 2010 heeft de raad besloten

Nadere informatie

BEWUST 1 Bewuste Bouwers communiceren proactief.

BEWUST 1 Bewuste Bouwers communiceren proactief. NORMKAART BEWUST 1 Bewuste Bouwers communiceren proactief. A De omgeving is voor aanvang van en tijdens de bouw over de bouwwerkzaamheden geïnformeerd. B Klachten en verzoeken worden snel en professioneel

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4539980 Nummer 204 Vragen van het raadslid Schulten en van Wegen (BPA) inzake Woninginbraken,

Nadere informatie

Geef fietsdieven geen kans!

Geef fietsdieven geen kans! Geef fietsdieven geen kans! 700062_binnenwerk_NL.indd 1 06-04-2007 16:03:42 Jaarlijks worden er in ons land meer dan 30.000 fietsdiefstallen geregistreerd. Het feitelijke aantal ligt stukken hoger. De

Nadere informatie

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, en titel 4.8 van de Algemene wet

Nadere informatie

Integrale aanpak fietsdiefstal. Goes Veilig 2013-2014

Integrale aanpak fietsdiefstal. Goes Veilig 2013-2014 Integrale aanpak fietsdiefstal Goes Veilig 2013-2014 Marianne de Reus, coördinator integrale veiligheid, december 2012 Inhoudsopgave 1. 1.1. Inleiding... 3 Speerpunten integrale veiligheid... 3 1.2. Regierol...

Nadere informatie

Privacy Verklaring versie 01-10-2015

Privacy Verklaring versie 01-10-2015 Privacy Verklaring versie 01-10-2015 1. Algemene bepalingen inzake gegevensverwerking 1.1. Met gegevensverwerking wordt het verzamelen, vastleggen, arrangeren, bewaren, wijzigen, openbaar maken, overleggen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden fietsenstalling Molenstraat

Algemene voorwaarden fietsenstalling Molenstraat G E M E E N T E en Algemene voorwaarden fietsenstalling Molenstraat INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUKIALGEMEEN Artikel 01 - Begripsbepaiing Artikel 02 - Aansprakeiijklneid HOOFDSTUK 1PARKEREN Artikel 03 - Werkwijze

Nadere informatie

Huisregels. Algemene gedragsregels

Huisregels. Algemene gedragsregels Huisregels Artikel 1 Reikwijdte 1. Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen All-Inn gelden huisregels. De huisregels zijn van toepassing op studenten, medewerkers en andere personen, die zich

Nadere informatie

Toelichting op de. Wegsleepverordening Gemeente Waalwijk 2012. - Algemeen -

Toelichting op de. Wegsleepverordening Gemeente Waalwijk 2012. - Algemeen - op de Wegsleepverordening Gemeente Waalwijk 2012 - Algemeen - Op 1 januari 2002 is de Wet van 21 februari 1997, houdende de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), ook wel de wijziging van de

Nadere informatie

Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST

Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST Concept 31-12-2008 Behoort bij Raadsvoorstel 98-2009 Inhoudsopgave 0. Management samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Projectopdracht

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Parkeergarages

Algemene voorwaarden Parkeergarages INHOUDSOPGAVE Algemene voorwaarden Parkeergarages HOOFDSTUK I - ALGEMEEN... 2 Artikel 1. Begripsbepaling... 2 Artikel 2. Algemene voowaarden van toepassing voor kortparkeerders en abonnementhouders...

Nadere informatie

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG Tijdens Koninginnedag in Amsterdam wordt een inwoner van Bergen op Zoom beroofd van zijn mobiele telefoon. Hij doet

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 7939

BIS BenW adviezen - 7939 Afgelopen jaren heeft de politie deze taak namens de gemeenten uitgevoerd Per 1 april 2013 ligt de verantwoordelijkheid en uitvoering van deze taak bij de gemeenten Per die datum zijn de gemeenten dus

Nadere informatie

Advies: Akkoord gaan met beantwoording art. 40 vragen inzake privacy & parkeren van mevrouw Romijn-Ansink van de fractie D66

Advies: Akkoord gaan met beantwoording art. 40 vragen inzake privacy & parkeren van mevrouw Romijn-Ansink van de fractie D66 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: E. van den Elshout Tel,nr,: 8743 Geraadpleegd consulent Datum: 13-09-2013 Afd.: Ruimte Financieel: Tekenstukken: Ja Persbericht:

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

Privacyreglement Hammenga Coaching

Privacyreglement Hammenga Coaching Privacyreglement Hammenga Coaching Hammenga Coaching Fazantstraat 13 4815 GD Breda 06-46351388 info@hammengacoaching.nl Hammenga Coaching Privacyreglement 1 Inleiding Van alle personen die in het kader

Nadere informatie

Spelregels voorafgaand aan de markt: Spelregels tijdens de markt: Spelregels na de markt

Spelregels voorafgaand aan de markt: Spelregels tijdens de markt: Spelregels na de markt Spelregels voorafgaand aan de markt: Alle producten dienen schoon en in goede staat ingeleverd te worden Je bepaalt zelf de prijs van jouw product (advies daarin is mogelijk) Tip: prijs je product niet

Nadere informatie

Rotterdam-Rijnmond. Hoe vind ik de rechtmatige eigenaar?

Rotterdam-Rijnmond. Hoe vind ik de rechtmatige eigenaar? Rotterdam-Rijnmond Hoe vind ik de rechtmatige eigenaar? XPOL NSIS HKS Handelaarsplaatje Verzekeraars Naam verzekeraar Telefoon Fabrikant Fabrikant Telefoon Fietssloten Meer Informatie Colofon Versie: Tekst:

Nadere informatie

Aangiftebereidheid. www.peil.nl / Maurice de Hond

Aangiftebereidheid. www.peil.nl / Maurice de Hond Aangiftebereidheid De bereidheid om misdaden aan te geven lijkt af te nemen. Hierover zijn vandaag een aantal vragen gesteld. Heeft u in de afgelopen vijf jaar wel eens aangifte gedaan bij de politie?

Nadere informatie

3. Voor de relevante bepalingen wordt verwezen naar bijlage 1.

3. Voor de relevante bepalingen wordt verwezen naar bijlage 1. Besluit Kenmerk: 614897/631256 Betreft: Toestemming voor de publiek-private samenwerking tussen stichting TV-Meierij en Mooi Rooi B.V. en in dat kader uitwisselen van informatie en content A. Verloop van

Nadere informatie

Rapportage Twijnstraat

Rapportage Twijnstraat Rapportage Twijnstraat 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 1. Fietsparkeren p. 4 2. Autoparkeren p. 5 3. Toegankelijkheid voor voetgangers p. 8 4. Gebruik van laad- en losvakken p. 9 5. Algemeen beeld van de

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) gemeente Olst-Wijhe

Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) gemeente Olst-Wijhe Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 8 2015/02 n.v.t. wethouder M. Blind Kenmerk 14.408410

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Vergunningen

Aanvraagformulier evenementenvergunning Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Vergunningen Aanvraagformulier evenementenvergunning Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Vergunningen Let op: Een aanvraag voor een evenementenvergunning dient minimaal 8 weken voor aanvang van het evenement (bij

Nadere informatie

ihandhaving Minder administratieve handelingen Meer inzicht Meer tijd op straat

ihandhaving Minder administratieve handelingen Meer inzicht Meer tijd op straat ihandhaving 2015 ihandhaving Minder administratieve handelingen Meer inzicht Meer tijd op straat Handhaving en toezicht Een handhaver of toezichthouder draagt zorg voor de naleving van weten lokale regelgeving.

Nadere informatie

Indicaties. 1.1 Ontbreekt de sticker van de handelaar? Men verwijdert de sticker omdat fietsenmakers vaak verkoopregisters bijhouden.

Indicaties. 1.1 Ontbreekt de sticker van de handelaar? Men verwijdert de sticker omdat fietsenmakers vaak verkoopregisters bijhouden. Indicaties 1.1 Ontbreekt de sticker van de handelaar? Men verwijdert de sticker omdat fietsenmakers vaak verkoopregisters bijhouden. 1.2 Is er een andere sticker over de sticker van de handelaar geplakt?

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013. Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17.

Inschrijfformulier. Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013. Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17. Inschrijfformulier Kerstmarkt Leidsche Rijn 2013 Zaterdag 14 december van 14.00 tot 21.00 uur & Zondag 15 december van 12.00 tot 17.00 uur Inschrijven kan door onderstaand formulier in te vullen en op

Nadere informatie

Inspectierapport. Vondelkids (KDV) Overtoom 215 hs 1054 HV AMSTERDAM Registratienummer: 227477960

Inspectierapport. Vondelkids (KDV) Overtoom 215 hs 1054 HV AMSTERDAM Registratienummer: 227477960 Inspectierapport Vondelkids (KDV) Overtoom 215 hs 1054 HV AMSTERDAM Registratienummer: 227477960 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 30-03-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

APV. Werkterrein (artikel 2.10 en 5.6)

APV. Werkterrein (artikel 2.10 en 5.6) APV In elke gemeente gelden weer andere regels, voorschriften en verboden. De meeste daarvan zijn vastgelegd in de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. Ook onze gemeente heeft zo'n APV. De APV wordt

Nadere informatie

Basisschool Maria Goretti Gennep

Basisschool Maria Goretti Gennep Basisschool Maria Goretti Gennep Verkeer-, Haal- en brengconvenant (versie 2.1 apr 2014) Verkeersafspraken tussen ouders, leerlingen en school. Voor onze ouders Rond veel basisscholen is sprake van een

Nadere informatie

FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! 20140606Fietsfolder_A5_kapvorm_versie2.indd 1

FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! 20140606Fietsfolder_A5_kapvorm_versie2.indd 1 FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! 17:18:31 20140606Fietsfolder_A5_kapvorm_versie2.indd 1 13/06/2014 17:18:21 FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! 20140606Fietsfolder_A5_kapvorm_versie2.indd 2 13/06/2014 17:18:22 20140606F

Nadere informatie

Preventie & Zelfredzaamheid Deelnemers CSI! Wijkagenten wijkteam De Bilt

Preventie & Zelfredzaamheid Deelnemers CSI! Wijkagenten wijkteam De Bilt Preventie & Zelfredzaamheid Deelnemers CSI! Wijkagenten wijkteam De Bilt Beste CSI deelnemer, zoals afgesproken op de CSI avond bij deze wat informatie die iedereen met een internetverbinding kan gebruiken.

Nadere informatie

Registeren en signaleren van een gestolen fiets kan alleen als merk en framenummer of fietschip bekend is.

Registeren en signaleren van een gestolen fiets kan alleen als merk en framenummer of fietschip bekend is. AANMELDEN GESTOLEN FIETS BIJ FIETSDIEFSTALREGISTER RDW Registeren en signaleren van een gestolen fiets kan alleen als merk en framenummer of fietschip bekend is. In het fietsdiefstalregister zijn alle

Nadere informatie

Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV)

Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV) Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV) Voordat u een evenement organiseert, moet u altijd nagaan of de door u gewenste locatie vrij is: zo is er elke maandag markt op het Raadhuisplein. Op de

Nadere informatie

Plan van aanpak zwerfafval

Plan van aanpak zwerfafval Plan van aanpak zwerfafval 1 Inleiding Niemand wil wonen, werken of recreëren in een vervuilde leefomgeving. Zwerfafval ontstaat niet vanzelf! Met zijn allen zijn we verantwoordelijk. In 2001 is door de

Nadere informatie

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes.

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Inleiding. In de loop der jaren is een groot aantal grondstrookjes die eigendom zijn van de gemeente Weert bij overeenkomst in gebruik gegeven aan particulieren.

Nadere informatie

De framevaste delen zijn gemaakt van roestvrij staal. Hier zit dus nauwelijks onderhoud aan.

De framevaste delen zijn gemaakt van roestvrij staal. Hier zit dus nauwelijks onderhoud aan. Onderhoud Bough Bikes maakt fietsen van massief eikenhout. Het eikenhout is goed bestand tegen weersinvloeden. Het hout behoudt haar sterkte maar zal wel verkleuren en vergrijzen over de tijd. Bough Bikes

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. verder te noemen WSV De Merwede, vertegenwoordigd door C.T. Koot en H.L. van der Beem,

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. verder te noemen WSV De Merwede, vertegenwoordigd door C.T. Koot en H.L. van der Beem, Zaaknummer: S17b-05 Datum uitspraak: 25 augustus 2010 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER in het geschil tussen: J.J. Bruining te Gorinchem verder te noemen: Bruining, tegen: Bindend Advies Watersportvereniging

Nadere informatie

Handboek Weesfietsenaanpak

Handboek Weesfietsenaanpak September 2012 Handboek Weesfietsenaanpak Stappen naar een structurele handhaving op het fietsparkeren Stappen naar een structurele handhaving op het fietsparkeren Handboek Weesfietsenaanpak Stappen naar

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S20-25 Datum uitspraak: 3 mei 2013 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies In het geschil tussen: R.A. Kuntzel te: Barsingerhorn verder te noemen: Kuntzel, tegen: J. Veldboer

Nadere informatie

Afsprakendocument Gegevensuitwisseling gezamenlijke scanakties. 1-april-2011. KLPD <-> Belastingdienst

Afsprakendocument Gegevensuitwisseling gezamenlijke scanakties. 1-april-2011. KLPD <-> Belastingdienst Afsprakendocument Gegevensuitwisseling gezamenlijke scanakties 1-april-2011 KLPD Belastingdienst 1 Inleiding & doel 3 2 Contactgegevens 4 2.1 KLPD 4 2.2 Belastingdienst 4 3 Procesoverzicht 5 3.1 Aanvraag

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4472683 Nummer 165 Vragen van het raadslid Meijer (SP) inzake "Sober omgaan met dienstreizen"

Nadere informatie

PRAKTISCH VERMISTE, GEVONDEN OF ACHTERGELATEN DIEREN - WETGEVING. www.licg.nl over houden van huisdieren

PRAKTISCH VERMISTE, GEVONDEN OF ACHTERGELATEN DIEREN - WETGEVING. www.licg.nl over houden van huisdieren PRAKTISCH VERMISTE, GEVONDEN OF ACHTERGELATEN DIEREN - WETGEVING l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n over houden van huisdieren Dieren leiden soms hun

Nadere informatie

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven Betaald parkeren in woonwijken Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven augustus 2014 In woonwijken dichtbij het centrum, winkelcentra of P andere verkeers aantrekkende

Nadere informatie

VRAGEN THEMA FIETSEN

VRAGEN THEMA FIETSEN VRAGEN THEMA FIETSEN 1. Ik fiets graag. Mag ik in de binnenstad van s-hertogenbosch fietsen? A. In de hele stad liggen speciale fietspaden, ook in de binnenstad. B. In de binnenstad van s-hertogenbosch

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V.

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Haasdijk Wine Group B.V. is gevestigd te Amersfoort. Haasdijk Wine Group B.V. hanteert als handelsnamen Haasdijk Wine Group en/of Champagnist en/of De

Nadere informatie

Uitgangspunt is het respectvol met elkaar kunnen leven en wonen. In het huishoudelijk reglement staan hiervoor richtlijnen.

Uitgangspunt is het respectvol met elkaar kunnen leven en wonen. In het huishoudelijk reglement staan hiervoor richtlijnen. Inleiding. Voor u ligt het huishoudelijk reglement van de Beheervereniging Mariastichting (hierna: Beheervereniging) voor de bewoners en de bezoekers van dit complex. Uitgangspunt is het respectvol met

Nadere informatie

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW Woningeigenaar en overlast artikel 6:162 BW lid 1 Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te

Nadere informatie

op de fiets? 4053 mensen

op de fiets? 4053 mensen 4053 mensen op de fiets? Het faciliteren van een efficiënte fietsenstalling gaat verder dan het plaatsen van een fietsenrek. Het parkeren van de fiets vraagt om een passende oplossing. Wij adviseren u

Nadere informatie

Toelichting wegsleepverordening 2009.

Toelichting wegsleepverordening 2009. Toelichting wegsleepverordening 2009. Inleiding. Op grond van artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen, dient de gemeenteraad

Nadere informatie

Terugblik. Richard Moti, gemeenteraadslid Matthijs van Muijen, gemeenteraadslid Pim Jansen, beleidsmedewerker ROTTERDAM: DE FIETSSTAD VAN NEDERLAND

Terugblik. Richard Moti, gemeenteraadslid Matthijs van Muijen, gemeenteraadslid Pim Jansen, beleidsmedewerker ROTTERDAM: DE FIETSSTAD VAN NEDERLAND ROTTERDAM: DE FIETSSTAD VAN NEDERLAND Ambitie 2008 Rotterdam is dé fietsstad van Nederland. Het is goedkoop, snel, gezond en leuk om naar je werk of school te fietsen. Fietsen is goed voor het milieu en

Nadere informatie

HERINRICHTING RIJNSTRAAT

HERINRICHTING RIJNSTRAAT HERINRICHTING RIJNSTRAAT Informatieavond 29 maart 2015 20.00 Inloop 20.10 Welkom door Ronald Löhr 20.15 In gesprek met wethouders Haring en De Weger 20.30 Rijnstraat tot nu toe en hoe nu verder? door Jeroen

Nadere informatie

Actieplan Stop Scooteroverlast Utrecht

Actieplan Stop Scooteroverlast Utrecht Actieplan Stop Scooteroverlast Utrecht Een initiatief van GroenLinks en D66 Actieplan stop de scooteroverlast in Utrecht Voor veel Utrechters is overlast door brommers en scooters een doorn in het oog.

Nadere informatie

WT04-07-12 Informatie voor houders van een bestelauto die is aangepast voor het vervoer van een gehandicapte

WT04-07-12 Informatie voor houders van een bestelauto die is aangepast voor het vervoer van een gehandicapte WT04-07-12 Informatie voor houders van een bestelauto die is aangepast voor het vervoer van een gehandicapte Als u een bestelauto heeft die is aangepast voor het vervoer van een gehandicapte, kan het volgende

Nadere informatie

Huis- en Ordereglement HZ. Stichting Hogeschool Zeeland

Huis- en Ordereglement HZ. Stichting Hogeschool Zeeland Huis- en Ordereglement HZ Stichting Hogeschool Zeeland Het college van bestuur van de Stichting Hogeschool Zeeland; Gelet op het bepaalde in art. 7.57h van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van 4 april 2012

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van 4 april 2012 Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van 4 april 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 30 maart 2012 Agendapunt 24 Datum initiatiefvoorstel 20 januari 2011 Onderwerp Gewijzigd initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl

Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl 1. Partijen Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl 1.1 Dit zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik en functioneren van (de diensten die worden aangeboden via) de website van koopeentweet.nl

Nadere informatie

Toelichting Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5

Toelichting Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toelichting Artikel 2 Vergunningen voor het parkeren op parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen worden uitgegeven op basis van de Parkeerverordening. Het aanwijzen van de plaatsen waar met een

Nadere informatie

Reglement DivisionGaming LanParty

Reglement DivisionGaming LanParty 1. Reglement DivisionGaming LanParty versie 1.0 Om het evenement Divisio Gaming LanParty in goede banen te laten verlopen is dit reglement van toepassing. Tijdens het evenement Division Gaming LanParty

Nadere informatie