Uitvoering handhaving fietsparkeren in de gemeente Eindhoven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoering handhaving fietsparkeren in de gemeente Eindhoven"

Transcriptie

1 Uitvoering handhaving fietsparkeren in de gemeente Eindhoven Openbare Orde & Veiligheid Februari 2011 rvl/ra

2 0. Aanleiding Het uitvoeringsprogramma auto/- en fietsparkeren is door de raad op18 maart 2008 vastgesteld. Ter uitwerking van een aantal acties, zoals verwoord in het Actieplan Fiets, is op 18 mei 2010 de APV aangepast en op 2 november 2010 zijn de collegebesluiten inzake invoering fietsdepot en aanwijzing gebieden genomen. Op basis van deze besluiten wordt via onderstaand handhavingsprogramma de uitvoering van deze besluiten gerealiseerd. Bij het opstellen van het handhavingsplan wordt een onderscheid gemaakt tussen wrakfietsen, weesfietsen en hinderlijk en fout gestalde fietsen. 1. Fietswrakken 1.1 Definitie Onder een fietswrak wordt verstaan een fiets: a. die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud verkeert; een fiets verkeert in deze staat als ten minste twee van de volgende onderdelen ontbreken of onherstelbaar zijn beschadigd: wielen, stuur, zadel, pedalen, aandrijfmechanisme (ketting, tandwielen) b. die zich bevindt in een verwaarloosde toestand; een fiets in dergelijke toestand vertoont kenmerken zoals planten en/of gras tussen de wielen, aangroei van mos, kapotte, verteerde of ontbrekende banden, een stoflaag of ernstige roestvorming c. die een negatieve economische waarde heeft; hiervan is sprake als de kosten van herstel van de fiets hoger zijn dan de economische waarde van de fiets in de aangetroffen staat. Of een fiets een wrak is wordt beoordeeld op basis van de drie criteria gezamenlijk. Het komt voor dat een fiets die aan de omschrijving van een wrak voldoet met een fietsslot is vastgemaakt aan bijvoorbeeld een brug, lantaarnpaal, fietsrek of andere fiets. 1.2 Juridisch Kader Het verwijderen van wrakfietsen geschiedt binnen wettelijke kaders. Voor de verschillende fasen in het proces zijn er juridische randvoorwaarden. De wettelijke basis van het verwijderen van wrakfietsen is geborgd in de APV: Artikel a Fiets- en bromfietswrakken: Het is verboden fietsen en bromfietsen, die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een verwaarloosde toestand verkeren, op de weg te laten staan.

3 1.3 Handhaving Losse fietswrakken in de gehele gemeente worden geruimd door Ergon bedrijven na melding door gemeente, politie, stadstoezicht, burgers en anderen. Tussen de betrokken actoren zijn de volgende procedureafspraken gemaakt: - Ontvangst van meldingen: de meldingen vanuit de verschillende organisaties, worden doorgeleid naar een vast aanspreekpunt bij Ergon-bedrijven, - Verwijderen: Ergon heeft de opdracht van gemeente het fietswrak te verwijderen. Ergon haalt het wrak, zonder verdere kennisgeving op en levert af bij het fietsdepot, - Controle: in het fietsdepot wordt de wrakfiets gecontroleerd op afkomstigheid van diefstal, - Vernietiging: Het fietswrak wordt ter vernietiging aangeboden. 2. Weesfietsen 2.1 Definitie Weesfietsen zijn fietsen die in de openbare ruimte gestald staan en al langere tijd (28 dagen) niet meer zijn gebruikt, maar zich wel in gebruiksklare toestand bevinden. In tegenstelling tot wrakfietsen zijn weesfietsen niet direct opvallend of hinderlijk, blokkeren ze de doorgang niet en ontsieren het straatbeeld niet. Op het eerste gezicht zijn weesfietsen dus vaak niet als zodanig herkenbaar. 2.2 Juridisch kader Het verwijderen van weesfietsen gebeurt binnen wettelijke kaders. Voor de verschillende fasen in het proces zijn er juridische randvoorwaarden. De wettelijke basis van het verwijderen van weesfietsen is geborgd in de APV. Publicaties van wijziging APV op dit punt hebben reeds plaatsgevonden. Artikel Overlast van fiets of bromfiets Het college kan op de weg gelegen plaatsen aanwijzen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, verboden is fietsen of bromfietsen: a. onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan; b. of langer dan een door het college te bepalen periode onbeheerd te laten staan. Het verwijderen van weesfietsen dient meerdere doelen: - bijdragen aan het op peil houden/brengen van voldoende (vrije) stallingmogelijkheden en aan een vertrouwenwekkend en ordelijk aanzien van de stallingen, - bijdragen aan een verzorgd aanzien in de openbare ruimte en aan de verbetering van het veiligheidgevoel van de gebruikers, - bijdragen aan preventie van fietsendiefstal: wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een chaotische omgeving normoverschrijding stimuleert en ondermeer bijdraagt aan meer diefstal van fietsen, - bijdragen aan een verbeterde mobiliteit van mindervalide en gebruikers van hulpmiddelen (want de doorgang op openbare weg wordt minder belemmerd door geparkeerde fietsen), Controle van de verwijderde fietsen op diefstal biedt de mogelijkheid om meer fietsen aan de rechtmatige eigenaar terug te geven.

4 Bij de aanpak van weesfietsen is onder meer gebruik gemaakt van het Handboek Weesfietsen van de NS en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 2.3 Handhaving Gebieds- en termijn aanwijzing: De handhavingsgebieden voor weesfietsen zijn op 2 november 2010 door het college aangewezen (zie bijlage). Als termijn voor het onbeheerd stallen heeft het college een periode van 4 weken (28 dagen) vastgesteld. Frequentie van verwijdering weesfietsen: De verwijderfrequentie per beheergebied is aangegeven in onderstaande tabel: Beheergebied Verwijderfrequentie Gebiedsgewijze uitvoering vanaf Binnenstad : gebied gelegen binnen en inclusief de Fellenoord, Elisabethtunnel, Vonderweg, Mauritsstraat, Edenstraat, dr. Schaepmanlaan, Elzentlaan (incl. openbare ruimte rond stadsschouwburg), Stratumsedijk, Hertogstraat, de Dommel tot prof. Dr. Dorgololaan aansluitend op de Fellenoord om de 28 dagen februari 2011: Stationsgebied. 2 de kwartaal 2011: 2 gebieden in de binnenstad 3 de kwartaal 2011: overige gebieden. Kruisstraat en Woenselse Markt om de 28 dagen februari 2011 Winkelcentrum Woensel:de openbare ruimten, parkeervoorzieningen en stallingsvoorzieningen rondom het winkelcentrum Woensel Sportaccomodatie Eindhoven Noord: de stallingsaccomodaties in het sportgebied gelegen tussen Fakkellaan, Huizingalaan, Marathonloop en de Oude Bossche Baan) Genneperparken: de stallingsvoorzieningen gelegen in het gebied tussen Prof. Holstlaan, Antoon Coolenlaan, Aalsterweg en de A2). om de 28 dagen 3 de kwartaal 2011 om de 28 dagen 3 de kwartaal 2011 om de 28 dagen 4 de kwartaal 2011 Randvoorwaarden/voorbereiding: Aanbrengen van de vereiste bebording (op basis van aanwijzingsbesluit gebieden), met als informatie: - hier geldt een maximale stallingduur van 28 dagen, op grond van art. 5:1.11 APV, - fietsen die langer staan worden verwijderd, - informatie over verwijderde fietsen is te verkrijgen bij het Fietsdepot Eindhoven: Inrichten en starten met Fietsdepot Eindhoven: - aanschaf software (gereed), - benodigde materialen beschikbaar (gereed), - werkafspraken VTH Stadstoezicht Leefbaarheid en Ergon bedrijven (gereed), - locatie voor inbewaringneming. De discussie over de locatie loopt nog volop en stagneert het operationaliseren van het Fietsdepot. Voorstel is nu om voorlopig

5 gebruik te maken van de opstallen op het terrein van de voormalige gemeentewerf aan de Kanaaldijk-Noord. Voorlopige vergunning dient tijdelijk geactiveerd te worden. Communiceren weesfietsenaanpak: - in de lokale media en via posters moet een actieve voorlichtingscampagne uitgevoerd worden. Te starten in februari Uitvoering (in negen stappen): Stap 0: Taakverdeling: Organisatie/dienst Ergon Bedrijven Locatie station: Ergon i.s.m. NS VTH/Leefbaarheid VTH/Leefbaarheid Ergon Bedrijven VTH/Leefbaarheid Taak Labelen van de fietsen Aansturing van de labeling Bevestiging van kennisgeving (beschikking) Verwijderen en afvoeren Beantwoorden vragen publiek bij verwijdering Stap 1: Het labelen van de fietsen Het labelen is een middel om er achter te komen welke fietsen de maximale stallingsduur hebben overschreden. Wanneer na het labelen de maximale stallingsduur is verstreken, wordt aan de fietsen die nog steeds een label hebben, een beschikking bevestigd. - Uitvoering: Ergon. Uitvoering van de labeling vindt plaats onder aansturing van de toezichthouder (zie punt 2). - Soort labels: veiligheidssluiting - de labeling gebeurt zo dat de fiets niet kan rijden zonder dat het label wordt verbroken. Het moet dus zowel om een spaak als om een vast deel van de fiets worden bevestigd. Fietsers moeten het label eenvoudig kunnen verwijderen. - Tijdstip van labeling: een maal per 4 weken. Stap 2: Bevestigen van kennisgeving/beschikking Wanneer uit de aanwezigheid van een label blijkt dat een fiets na het verstrijken van de maximale stallingduur (28 dagen) onafgebroken in de stalling aanwezig is geweest, is er sprake van een overtreding. Vervolgens neemt een toezichthouder van stadstoezicht het besluit om de fiets te gaan verwijderen, door bestuursdwang toe te passen. De taak bestaat uit het vaststellen van de overtreding en het uitreiken van een beschikking. Deze beschikking kan niet worden overhandigd, omdat de eigenaar van de fiets niet bekend is. Daarom wordt deze aan het stuur van de fiets bevestigd. - Uitvoering: VTH / Leefbaarheid - Plaatsing beschikking: de beschikking wordt aan het stuur bevestigd. - Soort beschikking: de beschikking is gemaakt van stevig waterbestendig papier. Op de beschikking staat: De datum; Tijdstip; Uw (brom)fiets staat al meer dan 28 dagen onafgebroken gestald. Dat is verboden op grond van art van de APV;

6 Daarom is besloten bestuursdwang toe te passen; U krijgt nog 48 uur de tijd om de fiets zelf te verwijderen; Na het verstrijken van deze periode wordt de fiets verwijderd op last van de gemeente; De kosten voor verwijdering bedragen 15,- en komen voor uw rekening; De naam van de gemandateerde dienst, en website: VTH/veiligheid Stap 3: Weesfietsen verwijderen Wanneer de begunstigingstermijn van 48 uur, zoals aangegeven op de beschikking is verstreken, worden de fietsen weggehaald en opgeslagen in een daarvoor ingericht fietsdepot. - Uitvoering: Verwijdering: Ergon De toezichthouder van stadstoezicht Leefbaarheid is hierbij aanwezig als formele toezichthouder in het kader van de APV en als aanspreekpunt voor burgers. VTH Leefbaarheid zorgt voor de registratie van de fietsen.. - Herkenbaarheid verwijderploeg: degenen die de fietsen weghalen zullen duidelijk zichtbaar met hesjes van de gemeente en legitimatiebewijs in opdracht van de gemeente werken. - Manier van verwijderen: het verwijderen moet gebeuren met zo weinig mogelijk schade aan de fiets en het slot. Bij een kettingslot wordt indien nodig voor verwijdering - de laatste schakel doorgeknipt, zodat het slot nog bruikbaar blijft. Het slot wordt altijd bij de fiets bewaard, zodat de rechtmatige eigenaar met een sleutel kan aantonen dat het zijn/haar fiets is. Ook de beschikking blijft aan de fiets zitten, omdat er informatie op staat die in het depot geregistreerd moet worden. Tevens moet de eigenaar die zijn fiets ophaalt, de beschikking meekrijgen. - Verplaatsen: na het losknippen en weghalen van de weesfietsen met beschikking moeten de fietsen naar het fietsdepot Eindhoven gebracht worden. - In het Fietsdepot Eindhoven vindt registratie van de fiets plaats, er gebeurt een check op diefstal en de fiets wordt opgeslagen. Tussen de betrokken organisaties zijn de volgende procedureafspraken gemaakt: Labelen Beschikking Verwijderen In de week van elke laatste vrijdag van de maand Elke laatste maandag van de maand Elke laatste donderdag van de maand (na 48 uur) Stap 4: Registratie Bij binnenkomst in het Fietsdepot worden de fietsen gelabeld en de gegevens van de fietsen ingevoerd in een digitaal bestand. De volgende zaken worden geregistreerd: registratienummer (een uniek nummer, toegekend door het fietsdepot) datum van aanlevering bij het fietsdepot; opslaglocatie op het fietsdepot; locatie waar de fiets verwijderd is (staat op beschikking aan de fiets) merk framenummer

7 graveercode(s) model (heren / dames) tag-chip nummer kleur geschatte economische waarde staat van onderhoud (goed / matig / slecht) Stap 5: Bewaartermijn De eigenaar van een weggehaalde weesfiets moet nog 13 weken de tijd hebben om zijn fiets terug te vragen (Art. 6:4.1 Awb). Stap 6: Bezwaar Binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking kan de eigenaar bezwaar maken bij de gemeente Eindhoven (Art. 6:4.1 Awb). In de praktijk zal hij de beschikking meestal niet meer onder ogen krijgen; deze wordt na de begunstigingstermijn mét de fiets verwijderd. Daarom informeren de borden bij de stalling over het verwijderen van te lang gestalde fietsen. Zij nemen de informatieve (niet de juridische) functie van de beschikking over wanneer de fiets weg is. Bezwaar maken kan ook nog nadat de fiets is verwijderd, wanneer de eigenaar hem ophaalt in het fietsdepot. Maar dat moet wel gebeuren binnen de termijn van zes weken. Stap 7: Check op diefstal Bij binnenkomst in het fietsdepot wordt gecheckt of de fietsen als gestolen geregistreerd staan. Daarvoor zijn drie redenen: er wordt een bijdrage geleverd aan het anti-diefstalbeleid; de fiets kan mogelijk worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar; door deze check te doen voorkomt de gemeente dat ze zich -theoretisch- aan heling schuldig zou maken wanneer de fiets uiteindelijk wordt verkocht. De check op diefstal gebeurt met behulp van het diefstalregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Het diefstalregister is een bestand met framenummers van als gestolen geregistreerde fietsen. Op de website van de RDW ( of ) kunnen framenummers één voor één worden gecheckt. Wanneer een fiets blijkt te zijn gestolen wordt door politie contact met de eigenaar gezocht. Wanneer een fiets niet in het RDW-bestand voor komt, mag ervan uitgegaan worden dat de fiets niet gestolen is, en de fiets na de bewaringstermijn van 13 weken verkocht kan worden. Stap 8: Teruggave fiets aan rechtmatige eigenaar De teruggave van de fiets gebeurt bij het Fietsdepot Eindhoven. De eigenaar kan de fiets bij het fietsdepot ophalen en krijgt de fiets mee op voorwaarde dat hij of zij: een identiteitsbewijs toont; kan bewijzen dat hij/zij eigenaar van de fiets is (bijvoorbeeld sleuteltje dat op slot past of bewijs van eigendom).

8 De beschikking krijgt men mee, met een registratieformulier en een algemene toelichting. Tot 6 weken na de dagtekening van de beschikking kan men nog bezwaar maken tegen de beschikking. Bij het afhalen van zijn/haar fiets is de eigenaar 15,- administratiekosten verschuldigd. Stap 9: Herstel en verkoop Uit artikel 5:30 Awb volgt dat een bestuursorgaan na 13 weken na de uitvoering van bestuursdwang de zaken mag verkopen of, indien verkoop naar het oordeel van het bestuursorgaan niet mogelijk is, zaken om niet aan een derde in eigendom overdragen of (laten) vernietigen. Nadat deze wettelijke tijdsduur van 13 weken voor opslag is verstreken en de fiets niet is opgehaald wordt de fiets via re-integratietrajecten, NEOS, Novadic en stichting Stuur opgeknapt en verkocht. Verkoop van fietsen vindt in eerste aanleg plaats aan gedupeerden van fietsdiefstal die een aangifte bij politie kunnen overleggen. 3. Gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen 3.1 Definitie Gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen zijn fietsen die buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen staan en direct gevaar of hinder voor het rij- en voetgangersverkeer opleveren. 3.2 Juridisch kader Het verwijderen van gevaarlijk, hinderlijk gestalde fietsen gebeurt binnen wettelijke kaders. De wettelijke basis van het verwijderen van gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen is geborgd in de APV. Publicaties van wijziging APV hebben inmiddels plaatsgevonden. Artikel Overlast van fiets of bromfiets Het college kan op de weg gelegen plaatsen aanwijzen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, verboden is fietsen of bromfietsen: a. onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan; b. of langer dan een door het college te bepalen periode onbeheerd te laten staan. 3.3 Handhaving Gebieds- en termijn aanwijzing De handhavingsgebieden voor gevaarlijk, hinderlijk gestalde fietsen heeft het college op 2 november 2010 aangewezen. Bij constatering van gevaarlijk of hinderlijk gestalde fiets, wordt deze door medewerkers Stadstoezicht voorzien van een bestuursdwang beschikking tot verwijdering. Betrokken functionaris meldt deze uitreiking bestuursdwang beschikking bij de centrale van het fietsdepot. Medewerkers Ergon bedrijven gaan tot directe verwijdering over en leveren deze af bij het fietsdepot. De vervolgprocedure is beschreven onder de aanpak weesfietsen. Aanpak van gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen loopt parallel met de aanpak van de weesfietsen.

9 4. Fout gestalde fietsen 4.1 Definitie Fout gestalde fietsen zijn fietsen die niet in daartoe aangewezen ruimten zijn gestald. 4.1 Juridisch kader / handhaving Handhaving op fout gestalde fietsen is alleen mogelijk indien er in de nabije omgeving voldoende stallingscapaciteit beschikbaar is. De aanpak vanuit een oogpunt van handhaving wordt in 2011 gefaseerd aangepakt. De aanpak hier is gelijk aan de aanpak van hinderlijk en gevaarlijk stalde fietsen, waarbij in de beschikkingstermijn een begunstigingstermijn van 15 minuten wordt geboden. We starten op het 18-Septemberplein. Daarover zijn reeds afspraken gemaakt tussen de gemeente en betrokken ondernemers. Vanaf februari worden de foutgestalde fietsen op het 18-septemberplein door medewerkers van Ergonbedrijven verplaatst naar de stallingruimte onder het plein. Randvoorwaarden daartoe zijn ingevuld. In januari wordt terzake gecommuniceerd en voorlichting gegeven. In de loop van 2011 volgt uitbreiding naar WoensXL. 5. Tot slot : communicatie Wanneer een fiets is gestolen of verwijderd moet de eigenaar weten dat de fiets wellicht bij het fietsdepot staat. Op de gemeentelijke website wordt een pagina gemaakt waar mensen die hun fiets kwijt zijn algemene informatie kunnen vinden over het fietsdepot en over het verwijderingsbeleid. Aanvullend hierop wordt een communicatieplan opgesteld. De term Fietsdepot Eindhoven wordt gelanceerd en naar de burger gecommuniceerd. Onderdelen van het plan zijn de bebording op de stallingen in de aangewezen gebieden, een uithangbord bij het fietsdepot, een website op de gemeentepagina en promotiemateriaal. 1 rvl/ra

Weesfietsenbeleid Sittard-Geleen

Weesfietsenbeleid Sittard-Geleen Gemeente Sittard-Geleen Weesfietsenbeleid Sittard-Geleen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Gemeente

Nadere informatie

Handhaving fout gestalde (brom)fietsen, fietswrakken en weesfietsen

Handhaving fout gestalde (brom)fietsen, fietswrakken en weesfietsen Beleidsplan Handhaving fout gestalde (brom)fietsen, fietswrakken en weesfietsen 1. Inleiding De gemeente Culemborg wil de overlast van fout gestalde fietsen, hinderlijk of gevaarlijk gestalde fietsen,

Nadere informatie

Ten aanzien van (brom)fietsen die niet juist zijn gestald was tot en met 31 december 2013 in artikel 5:12 van de APV het volgende bepaald:

Ten aanzien van (brom)fietsen die niet juist zijn gestald was tot en met 31 december 2013 in artikel 5:12 van de APV het volgende bepaald: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Venlo. Nr. 9133 27 januari 2016 Beleidsnotitie overlast (brom)fietsen 2016 1.Inleiding Op een aantal plaatsen in de gemeente Venlo, met name op de stations en

Nadere informatie

Beleidsregels meevoeren en opslaan (brom)fietsen Roosendaal

Beleidsregels meevoeren en opslaan (brom)fietsen Roosendaal Beleidsregels meevoeren en opslaan (brom)fietsen Roosendaal Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, Gelet op de artikelen 5:12 en 5:5 van de Algemene plaatselijke verordening Roosendaal

Nadere informatie

Aanpak overlast geparkeerde fietsen Werkomschrijving

Aanpak overlast geparkeerde fietsen Werkomschrijving Aanpak overlast geparkeerde fietsen Werkomschrijving Doel: Om het stationsgebied en de binnenstad bereikbaar te houden voor onder andere nood- en hulpdiensten en leefbaar en veilig te houden voor omwonenden

Nadere informatie

Uitvoering en handhaving fietsparkeren gemeente Hengelo

Uitvoering en handhaving fietsparkeren gemeente Hengelo 1 Uitvoering en handhaving fietsparkeren gemeente Hengelo Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Uitvoering en handhaving fietsparkeren 3 3.0 Doelen 3 4.0 Beleidsmatig kader 4 5.0 Juridisch kader 4 5.1 Algemene

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, gelet op artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) besluit tot het vaststellen van de volgende

Nadere informatie

Plan van aanpak handhaving fietsparkeren Heerhugowaard. 1. Inleiding

Plan van aanpak handhaving fietsparkeren Heerhugowaard. 1. Inleiding Plan van aanpak handhaving fietsparkeren Heerhugowaard 1. Inleiding Geconstateerd is dat het NS-station Heerhugowaard ongeordend oogt vanwege de grote aantallen fietsen die hier op plaatsen staan waar

Nadere informatie

Fietswrak: fiets die niet meer bruikbaar is doordat zij een cruciaal onderdeel mist of stuk is zoals zadel, wiel of stuur. 2

Fietswrak: fiets die niet meer bruikbaar is doordat zij een cruciaal onderdeel mist of stuk is zoals zadel, wiel of stuur. 2 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanwijzing gebieden stallingsverbod voor fietsen en bromfietsen Portefeuilehouder drs. Th.L.N. Weterings Collegevergadering 5 april 2011 inlichtingen H. van

Nadere informatie

Beleidsregels inzake handhavend optreden tegen wees(brom)fietsen en (brom)fietswrakken Waalwijk

Beleidsregels inzake handhavend optreden tegen wees(brom)fietsen en (brom)fietswrakken Waalwijk Beleidsregels inzake handhavend optreden tegen wees(brom)fietsen en (brom)fietswrakken Waalwijk Het college van Waalwijk, Overwegende dat: - het college ingevolge artikel 5:5 van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK TOEZICHT EN HANDHAVING FIETSPARKEREN

PLAN VAN AANPAK TOEZICHT EN HANDHAVING FIETSPARKEREN Registratienr.: 13UIT02193 (behoort bij nummer:13int00366) Onderwerp: Plan van aanpak uitvoering artikel 2:51 APV 2009 m.b.t. fietsparkeren Opsteller: Team Vergunningen, toezicht en milieu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Handhavingsbeleid voor het verwijderen van fietswrakken, weesfietsen en verkeerd, hinderlijk of gevaarlijk gestalde (brom)fietsen

Handhavingsbeleid voor het verwijderen van fietswrakken, weesfietsen en verkeerd, hinderlijk of gevaarlijk gestalde (brom)fietsen Nr. 14033359 Casenr. 2014-00593 voor het verwijderen van fietswrakken, weesfietsen en verkeerd, hinderlijk of gevaarlijk gestalde (brom)fietsen Naam : mevrouw G.M.M. Somerwil Afdeling : Realisatie en Beheer

Nadere informatie

Handboek handhaving fout gestalde fietsen

Handboek handhaving fout gestalde fietsen Handboek handhaving fout gestalde fietsen Datum vastgesteld door college: 1 maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Achtergrond 3 Definities 3 Doelen 4 Juridische kaders 5 Uitvoering handhaving fout gestalde

Nadere informatie

Samenvatting beleidsnotitie preventie overlast (brom)fietsen

Samenvatting beleidsnotitie preventie overlast (brom)fietsen Samenvatting beleidsnotitie preventie overlast (brom)fietsen Achtergrond Met de ontwikkeling van het stations- en centrumgebied is de noodzaak ontstaan om te komen tot beleid ten behoeve van (brom)fietsen.

Nadere informatie

Fietsen in de Rekken!

Fietsen in de Rekken! Fietsen in de Rekken! Inleiding Door middel van dit beleid wil de gemeente Winsum de overlast van verkeerd en/of gevaarlijk geparkeerde fietsen aanpakken, alsmede de overlast welke wordt veroorzaakt door

Nadere informatie

Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen

Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen 7 januari 2013 www.utrecht.nl Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen Stationsgebied en voetgangersgebied 7 december 2012 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handboek weesfietsen

Handboek weesfietsen Handboek weesfietsen 2 Inhoudsopgave 05 07 09 11 17 21 23 25 27 Managementsamenvatting Quick scan Juridisch Kader Beschikkingen 3 4 Weesfietsen zijn fietsen die op openbaar terrein gestald staan en al

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Beleid fietsparkeren gemeente Westervoort. 1. Basis van de notitie

GEMEENTEBLAD. Nr Beleid fietsparkeren gemeente Westervoort. 1. Basis van de notitie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Westervoort. Nr. 130104 30 december 2015 Beleid fietsparkeren gemeente Westervoort 1. Basis van de notitie 1.1 Aanleiding Veel gemeenten met een station kennen

Nadere informatie

Fietsdiefstal, beter voorkomen dan genezen

Fietsdiefstal, beter voorkomen dan genezen Fietsdiefstal, beter voorkomen dan genezen Enkele tips Fietsen staan het veiligst in de voorziene fietsenstallingen. Rondslingerende fietsen zijn kwetsbaarder voor diefstal, zorgen voor een slordig straatbeeld

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Fietsdiefstal, beter voorkomen dan genezen

Fietsdiefstal, beter voorkomen dan genezen Fietsdiefstal, beter voorkomen dan genezen Enkele tips Sluit je fiets altijd af, ook al is het maar voor even. Gebruik een goed slot. Bij voorkeur een U-vormig of beugelslot. Het ingebouwde (ring)slot

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT P11 R M i «v 1 O RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1182112 Datum: 4 augustus 2015 Behandeld door: Elles Lankhof Afdeling / Team: BEDV/ BJVZ Onderwerp: Wijziging Algemeen plaatselijke

Nadere informatie

A) Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

A) Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad Docs.nr 4526844 Nr. 2013-200 Vragen van raadslid Wim van Bekkum (CDA), over (Brom)Fietsen verwijderen uit stegen rond

Nadere informatie

Fietsparkeren Stationsgebied 20/04/2007 1

Fietsparkeren Stationsgebied 20/04/2007 1 Fietsparkeren Stationsgebied 20/04/2007 1 Organisatie Parkeerbedrijf Utrecht Dienst Stadsontwikkeling Hoofd Parkeerbedrijf Bureau Financiën & invordering Bureau Operationele zaken Bureau Parkeermanagement

Nadere informatie

Centrum Fietsdiefstal ALGEMENE FIETS AFHANDEL CENTRALE (AFAC) AFAC light. www.centrumfietsdiefstal.nl

Centrum Fietsdiefstal ALGEMENE FIETS AFHANDEL CENTRALE (AFAC) AFAC light. www.centrumfietsdiefstal.nl Centrum ALGEMENE FIETS AFHANDEL CENTRALE (AFAC) AFAC light www.centrumfietsdiefstal.nl www.centrumfietsdiefstal.nl Voorwoord Het Centrum presenteerde in 2009 de AFAC-methode. AFAC staat voor Algemene Fiets

Nadere informatie

VERWIJDERINGSREGELING FIETSEN EN BROMFIETSEN 2004 ZOALS VASTGESTELD D.D. 2 NOVEMBER 2004

VERWIJDERINGSREGELING FIETSEN EN BROMFIETSEN 2004 ZOALS VASTGESTELD D.D. 2 NOVEMBER 2004 VERWIJDERINGSREGELING FIETSEN EN BROMFIETSEN 2004 ZOALS VASTGESTELD D.D. 2 NOVEMBER 2004 HET COLLEGE VAN WAALWIJK, OVERWEGENDE: dat het krachtens artikel 5.1.11 van de Algemene plaatselijke verordening

Nadere informatie

De fiets in de stalling 2013

De fiets in de stalling 2013 De fiets in de stalling 2013 Vastgesteld 25 juni 2013 Beleidsnotitie De fiets in de stalling 2013 Actualisatie van de beleidsnotitie De fiets in de stalling - Het stallen van fietsen bij het station Harderwijk

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : Handhavingsplan Fietsbeheer Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : Maak een keuze Datum college : 13 november 2012 Openbaar : Ja Afdeling : RB Contactpersoon :

Nadere informatie

Leiden, 11 november 2003.

Leiden, 11 november 2003. . 2003 Nr. : 03.0164. Dnst. : M&B Aanpassing APV in het kader van de aanpak fietsenoverlast in de fietsenstalling en rondom het Centraal Station. Leiden, 11 november 2003. Het college heeft te kennen gegeven

Nadere informatie

Bijlage I: Handhavingsplan Fietsparkeren Almere

Bijlage I: Handhavingsplan Fietsparkeren Almere Bijlage I: Handhavingsplan Fietsparkeren Almere Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Communicatie... 4 3 Handhaving... 6 4 Opruimen en stallen van verwijderde fietsen... 11 5 Sociaal kapitaal... 12 6 Planning...

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Uitbreiding stallingsverbod locatie voormalig postkantoor TPG bij station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 9710 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting In verband

Nadere informatie

Je fiets, je vriend, laat hem nooit LOS. preventie. brugge.be/preventie

Je fiets, je vriend, laat hem nooit LOS. preventie. brugge.be/preventie brugge.be/preventie preventie v.u. J. Coens, stadssecretaris, Burg 12, B-8000 Brugge niet op de openbare weg gooien. Je fiets, je vriend, laat hem nooit LOS tips OM FietSDieFStAL te voorkomen Sluit je

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNFIETSVERKOPEN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNFIETSVERKOPEN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNFIETSVERKOPEN.NL DEEL A INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Aanbod: het aanbod dat door de ondernemer aan de verkoper

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van PvdA heeft schriftelijke

Nadere informatie

Werkprotocol (brom)fietsparkeerhandhavingsbeleid

Werkprotocol (brom)fietsparkeerhandhavingsbeleid Werkprotocol (brom)fietsparkeerhandhavingsbeleid Stappenplan voor de uitvoering en handhaving van het (brom)fietsparkeerhandhavingsbeleid Gemeente Woerden 0i.03228 Auteur: werkgroep Weesfietsen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Herhalingsoefeningen De Sprong, thema 6

Herhalingsoefeningen De Sprong, thema 6 Herhalingsoefeningen De Sprong, thema 6 Vocabulaire Oefening 1 Zoek de synoniemen bij elkaar de macht - de grondwet - de maatschappij - diverse - een belangrijke taak hebben - eens - in feite - lokaal

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE. Artikel 1. Definities :

GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE. Artikel 1. Definities : GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE Artikel 1 Definities : Fietsenparking: de afgescheiden ruimte op niveau -1 van de parking Centrum-Zand onder t Zand in Brugge samen met de ganse

Nadere informatie

Welkom. Agenda externe orientatie raad over fietsparkeren

Welkom. Agenda externe orientatie raad over fietsparkeren Welkom Agenda externe orientatie raad over fietsparkeren 1. Opening (5 min.) 2. Presentatie benchmark en tellingen (20 min.) 3. Presentatie studenten industrieel ontwerpen (10 min.) 4. Stadsgesprektafels

Nadere informatie

aanwijzen gebied verbod parkeren fietsen buiten de toegestane stallingmogelijkheden Centraal Stationsgebied

aanwijzen gebied verbod parkeren fietsen buiten de toegestane stallingmogelijkheden Centraal Stationsgebied Behoudens advies van de commissie Aanbiedingsformulier Onderwerp aanwijzen gebied verbod parkeren fietsen buiten de toegestane stallingmogelijkheden Centraal Stationsgebied In te vullen door afdeling Bestuursondersteuning

Nadere informatie

Handboek Weesfietsenaanpak

Handboek Weesfietsenaanpak September 2012 Handboek Weesfietsenaanpak Stappen naar een structurele handhaving op het fietsparkeren Stappen naar een structurele handhaving op het fietsparkeren Handboek Weesfietsenaanpak Stappen naar

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Fietswrak of niet? Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum

Fietswrak of niet? Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fietswrak of niet? Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum 20 september 2007 RA0714059 Samenvatting De reinigingspolitie van stadsdeel Centrum verwijdert de fiets van een

Nadere informatie

Handhaven van parkeerexcessen, voertuigwrakken en aanhangwagens 2010 (vastgesteld door het college op 4 mei 2010)

Handhaven van parkeerexcessen, voertuigwrakken en aanhangwagens 2010 (vastgesteld door het college op 4 mei 2010) Handhaven van parkeerexcessen, voertuigwrakken en aanhangwagens 2010 (vastgesteld door het college op 4 mei 2010) 1. Aanleiding... 2 2. Procedure... 3 Begripsomschrijvingen...3 Ontheffing...3 Aanschrijving...3

Nadere informatie

ALGEMENE STALLINGSVOORWAARDEN FIETSENPAKHUIS GEMEENTE ZAANSTAD

ALGEMENE STALLINGSVOORWAARDEN FIETSENPAKHUIS GEMEENTE ZAANSTAD ALGEMENE STALLINGSVOORWAARDEN FIETSENPAKHUIS GEMEENTE ZAANSTAD De toegang tot de fietsenstalling aan de Vinkenstraat 46 wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden. ARTIKEL

Nadere informatie

Bijlage 2: Voorstel fietsendepot Haarlem Steller: Paswerk-organisatie

Bijlage 2: Voorstel fietsendepot Haarlem Steller: Paswerk-organisatie Bijlage 2: Voorstel fietsendepot Haarlem Steller: Paswerk-organisatie Inleiding In het kader van de aanstaande kringloopwinkel hebben wij contact opgenomen met de gemeente Haarlem om over de in beslag

Nadere informatie

Beleidsnotitie preventie overlast van (Brom)Fietsen. afdeling VHV

Beleidsnotitie preventie overlast van (Brom)Fietsen. afdeling VHV Beleidsnotitie preventie overlast van (Brom)Fietsen afdeling VHV Monique Polder Juni 2012 Bijgewerkt Femke Wuijts 27 november 2012 Geactualiseerd Jolke Stuiver, maart 2016 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5

Nadere informatie

Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht

Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht Rapport Gemeentelijke Ombudsman Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht 19 april 2013 RA130652 Samenvatting Een inwoonster

Nadere informatie

FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT!

FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! De fiets is het snelste en gemakkelijkste vervoermiddel in de stad. Maar je raakt hem soms sneller kwijt dan je lief is. Hoewel er geen waterdichte

Nadere informatie

Plan van aanpak stallen van (brom)fietsen in het kernwinkelgebied

Plan van aanpak stallen van (brom)fietsen in het kernwinkelgebied Plan van aanpak stallen van (brom)fietsen in het kernwinkelgebied Inleiding In 2004 is het fietsbeleidsplan vastgesteld. Dit beleidsplan heeft als doel het fietsaandeel op hetzelfde niveau (van 2004) te

Nadere informatie

Beleidsplan handhaving Fietsparkeren

Beleidsplan handhaving Fietsparkeren Bekendmaking In de vergadering van het college van 22 juli 2014 is het Beleidsplan handhaving fietsparkeren gemeente Druten vastgesteld. Het beleidsplan beschrijft maatregelen die de overlast van gevaarlijk

Nadere informatie

Geef fietsdieven geen kans!

Geef fietsdieven geen kans! Geef fietsdieven geen kans! 700062_binnenwerk_NL.indd 1 06-04-2007 16:03:42 Jaarlijks worden er in ons land meer dan 30.000 fietsdiefstallen geregistreerd. Het feitelijke aantal ligt stukken hoger. De

Nadere informatie

Bijlage 1: Evaluatie aanpak fietsenoverlast rond het station; Steller: Peter Beentjes (VVH/HOO)

Bijlage 1: Evaluatie aanpak fietsenoverlast rond het station; Steller: Peter Beentjes (VVH/HOO) Bijlage 1: Evaluatie aanpak fietsenoverlast rond het station; Steller: Peter Beentjes (VVH/HOO) Vanuit Handhaving Openbare Omgeving is in de maand november een actie gestart om de overlast van fietsen

Nadere informatie

Werkwijze afhandelcentrale verwijderde fietsen (n.a.v. Raadsessie )

Werkwijze afhandelcentrale verwijderde fietsen (n.a.v. Raadsessie ) Leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer Postbus 250 21 30 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Handhaving en Toezicht Contactpersoon Hetty van Donge

Nadere informatie

Nr september 2017 Officiële publicatie van Gemeente Almere GEMEENTEBLAD. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere;

Nr september 2017 Officiële publicatie van Gemeente Almere GEMEENTEBLAD. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere; Aanwijzingsbesluit fietsparkeren Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere; Overwegende dat: in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing

Nadere informatie

FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! 20140606Fietsfolder_A5_kapvorm_versie2.indd 1

FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! 20140606Fietsfolder_A5_kapvorm_versie2.indd 1 FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! 17:18:31 20140606Fietsfolder_A5_kapvorm_versie2.indd 1 13/06/2014 17:18:21 FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! 20140606Fietsfolder_A5_kapvorm_versie2.indd 2 13/06/2014 17:18:22 20140606F

Nadere informatie

NS Fiets B.V., statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven onder nummer 30165344 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

NS Fiets B.V., statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven onder nummer 30165344 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Stallen op rekening Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities Artikel 2: Toepasselijkheid Artikel 3 t/m 8: Stallen op rekening Artikel 3: De aanmelding Artikel 4: Het aanbod Artikel 5: Stallen op rekening

Nadere informatie

Aantal bijlagen. Antwoord: Mocht het weer tot een grote opruimactie komen, dan zijn wij bereid deze vooraf ter plekke aan te kondigen.

Aantal bijlagen. Antwoord: Mocht het weer tot een grote opruimactie komen, dan zijn wij bereid deze vooraf ter plekke aan te kondigen. GroenLinks Nijmegen T.a.v. de heer J. van der Meer Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 94 44 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Je fiets, je vriend, laat hem nooit LOS. preventie. brugge.be/preventie

Je fiets, je vriend, laat hem nooit LOS. preventie. brugge.be/preventie brugge.be/preventie preventie v.u. J. Coens, stadssecretaris, Burg 12, B- niet op de openbare weg gooien. Je fiets, je vriend, laat hem nooit LOS TIPS OM FIETSDIEFSTAL TE VOORKOMEN GEEF JE FIETS EEN IDENTITEIT

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2017:1627

ECLI:NL:RVS:2017:1627 ECLI:NL:RVS:2017:1627 Instantie Raad van State Datum uitspraak 21-06-2017 Datum publicatie 21-06-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201606609/1/A3 Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:12168

ECLI:NL:RBDHA:2016:12168 ECLI:NL:RBDHA:2016:12168 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10-10-2016 Datum publicatie 11-10-2016 Zaaknummer AWB - 16 _ 3694 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp. Besluiten: handhaafbaar te krijgen, waarbij: stalling aan huisregels wordt gebonden;

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp. Besluiten: handhaafbaar te krijgen, waarbij: stalling aan huisregels wordt gebonden; B en W-nummer 15.0728; besluit d.d. 25-8-2015 Onderwerp Pilot toezicht stalling Taxistandplaats Besluiten: 1. een pilot te starten om de fietsenstalling Taxistandplaats bij Leiden Centraal beheersbaar

Nadere informatie

Handboek fietsknippen met participatie

Handboek fietsknippen met participatie Handboek fietsknippen met participatie Inhoud 1. Bestrijding fietsoverlast 2. Bereik participatie 3. Uitgangspunten 4. Besturing 5. Draaiboek 6. De 9 Straatjes 7. Vragen Telefoon stil of uit 1. Bestrijding

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.0116 Rv. nr.: 08.0116 B&W-besluit d.d.: 25-11-2008 B&W-besluit nr.: 08.1120 Naam programma +onderdeel: Handhaving. Onderwerp: Werkwijze Fiets fout = Fiets Weg. Aanleiding: Een van de taken

Nadere informatie

Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen

Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen Gemeente Waalre Afdeling Publiekszaken Team handhaving 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Situatie zonder beleid 4. 3. Beleid 5. 3.1 Uitspraak

Nadere informatie

Registratie fietsen. Code : U01.03 versie : 0.4 vastgesteld in MT: geldig vanaf: Toelichting per stap. start

Registratie fietsen. Code : U01.03 versie : 0.4 vastgesteld in MT: geldig vanaf: Toelichting per stap. start Registratie Code : U01.03 versie : 0.4 vastgesteld in MT: geldig vanaf: start Toelichting per stap 1. Aanschuiven U01.01 Ophalen 2. Stallen U01.02 politie 1. De medewerkers schuiven op aanwijzing van de

Nadere informatie

Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder. bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b

Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder. bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) Het Nederlandse drugsbeleid richt zich op

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.0124 Rv. nr.: 08.0124 B&W-besluit d.d.: 16-12-2008 B&W-besluit nr.: 08.1232 Naam programma +onderdeel: Omgevingskwaliteit. Onderwerp: Wijziging van de APV op een tweetal punten (opruimplicht

Nadere informatie

"Wegsleepverordening voor de gemeente Nieuwegein"

Wegsleepverordening voor de gemeente Nieuwegein Raadsbesluit De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid,

Nadere informatie

Meer plek in het fietsenrek

Meer plek in het fietsenrek Meer plek in het fietsenrek Handboek Handhaving Fietsparkeren 2 maart 2016 Meer plek in het fietsenrek Handboek Handhaving Fietsparkeren Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 8

Nadere informatie

Beleidsregel. Toepassing bestuursdwang bij huisuitzettingen

Beleidsregel. Toepassing bestuursdwang bij huisuitzettingen Beleidsregel Toepassing bestuursdwang bij huisuitzettingen 1 Inleiding Zoals in veel gemeenten het geval is, vinden er in de gemeente Woensdrecht met enige regelmaat huisuitzettingen of andere executies

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp: Aanwijzingsbesluit parkeerregulering fietsen, snor- en bromfietsen DOEL: Besluiten Portefeuille B.B. Schneiders Auteur Dhr. FR Kool Telefoon 0235113378 E-mail: fkool@haarlem.nl

Nadere informatie

Fietsparkeerdruk Stationseiland oktober 2008

Fietsparkeerdruk Stationseiland oktober 2008 Fietsparkeerdruk Stationseiland oktober 2008 Daniël van Motman Aart Breedt Bruijn Amsterdam, 19 januari 2009 1 Inleiding Gezien de grote fietsparkeerproblematiek heeft DIVV een onderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

AFAC Fietspunt / Fietsdepot

AFAC Fietspunt / Fietsdepot AFAC Fietspunt / Fietsdepot Het verwerken van verwijderde en gevonden fietsen op één centraal punt Deel 2, voor uitvoerders en beheerders AFAC Methodiek deel 2 Centrum Fietsdiefstal 1 van 16 1. De AFAC

Nadere informatie

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten:

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Artikel 2:5 1. Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Gelet op het bepaalde in artikel 2:5 APV Gouda 2009 ten

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Anna van Buerenplein (voetgangersgebied, fietsen toegestaan, laden en lossen gedurende venstertijden)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Anna van Buerenplein (voetgangersgebied, fietsen toegestaan, laden en lossen gedurende venstertijden) STAATSCOURANT Nr. 34285 27 november Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Anna van Buerenplein (voetgangersgebied, fietsen toegestaan, laden

Nadere informatie

Raadsvoorstel Fietsenstalling Burgemeester Van Stamplein

Raadsvoorstel Fietsenstalling Burgemeester Van Stamplein gemeente Haarlemmermeer onderwerp Raadsvoorstel 2015.0022273 Portefeuilehouder dr. Derk Reneman, Adam Elzakalai steiler Rik Thorborg Collegevergadering 9 juni 2015 Raadsvergadering Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden fietsenstallingen gemeente Nieuwegein

Algemene Voorwaarden fietsenstallingen gemeente Nieuwegein Algemene Voorwaarden fietsenstallingen gemeente Nieuwegein De toegang tot een fietsenstalling wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaken van iedere stallingsovereenkomst

Nadere informatie

Bijlagen: - Initiatiefvoorstel SP - Memo B&W advies. Samenvatting

Bijlagen: - Initiatiefvoorstel SP - Memo B&W advies. Samenvatting Raadsvoorstel Indiener: Stallingsbeleid fietsen fractie SP Bijlagen: - Initiatiefvoorstel SP - Memo B&W advies 1. Samenvatting Voor het gebied Centrum West geldt een stallingsverbod. Om allerlei redenen

Nadere informatie

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1 ACTIEPLAN FIETS 2009 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 MAATREGELEN...4 2.1 VERBETERING/ COMPLETERING FIETSNETWERK...4 2.2 FIETSPARKEREN...4 2.3 EDUCATIE, COMMUNICATIE EN HANDHAVING...5 2.4 MONITORING DOELSTELLING

Nadere informatie

Fietsparkeren bij de Stadsschouwburg

Fietsparkeren bij de Stadsschouwburg Fietsparkeren bij de Stadsschouwburg Een pleidooi voor bovengronds kortparkeren Fietsersbond, afdeling Utrecht juni 2012. Huidige situatie voor het stallen van fietsen De stadsschouwburg bevindt zich in

Nadere informatie

Opruimacties van fietsen juridisch en praktisch bekeken

Opruimacties van fietsen juridisch en praktisch bekeken Opruimacties van fietsen juridisch en praktisch bekeken Opruimacties van fietsen juridisch en praktisch bekeken NOVEMBER 1995 Colofon Samenstelling drs. A.J.H. Smallenbroek Mw. drs. S. Entrop Vormgeving

Nadere informatie

AFAC Oprichtingsplan. AFAC oprichtingsplan augustus

AFAC Oprichtingsplan. AFAC oprichtingsplan augustus AFAC Oprichtingsplan 1. Vervolg op verkenning Met de brief van 16 juni 2009 (RIS164746) aan de commissie Verkeer, Milieu en leefomgeving is de rapportage over een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden

Nadere informatie

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Vastgesteld d.d.: 26 maart 2013 In werking: d.d. : 11 april 2013 Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

Nadere informatie

Fietsdiefstal Onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal

Fietsdiefstal Onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal Fietsdiefstal Onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal Jeanette van t Zelfde (ANWB) Samenvatting Worden ANWB-leden beperkt in het gebruik van hun fiets door angst voor fietsdiefstal?

Nadere informatie

Bespreekstuk. wijzigingsoverzicht APV. 25 september 2013

Bespreekstuk. wijzigingsoverzicht APV. 25 september 2013 Bespreekstuk Onderwerp wijzigingsoverzicht APV Geplande datum wijziging APV 25 september 2013 In dit overzicht wordt weergegeven welke bepalingen in de APV inhoudelijk worden gewijzigd. Technische wijzigingen,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht 2016 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Inhoud 1. Inleiding...2 1.1 Doel toezicht en handhaving...2 1.2 Geschiedenis...2 1.3 Inhuur bij Omgevingsdienst IJmond...2

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Leefomgeving. Jacqueline Pieters. Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Leefomgeving. Jacqueline Pieters. Dienst Stedelijke Ontwikkeling Typ teksttyp teksttyp tekst T. de Bruijn Wethouder van Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu 040 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de leden van de Commissie Leefomgeving Datum 14 maart 2017

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. M.J. Vlasveld als secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. M.J. Vlasveld als secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2016-285 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. M.J. Vlasveld als secretaris) Klacht ontvangen op : 30 september 2015 Ingesteld door : Consument

Nadere informatie

Bijlage 1 - blz. 1. Gelet op artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Groningen 2009.

Bijlage 1 - blz. 1. Gelet op artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Groningen 2009. Bijlage 1 - blz. 1 AANWIJZINGSBESLUIT Stallen van (brom) fietsen) nabij station BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN; Overwegende, dat het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente en

Nadere informatie

Fietsknippen Amsterdam

Fietsknippen Amsterdam Fietsknippen Amsterdam Egbert Kolvoort 11 april 2016 Fiets feiten Aantal fietsen in Amsterdam ca. 800.000 Aantal weesfietsen en wrakken schatting: 25% = 200.000 Fietsen in Amsterdam weesfietsen, wrakken

Nadere informatie

Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen.

Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen. B en W-nummer 15.0036; besluit d.d. 20-1-2015 Onderwerp Inspraak Watersanctiebesluit 2015 Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen.

Nadere informatie

Betreft 1. Nieuw beleid inzake overlast Honden(poep). 2. Kredietbesluit.

Betreft 1. Nieuw beleid inzake overlast Honden(poep). 2. Kredietbesluit. Stein 7 december 2004 Gemeenteblad Afdeling A 2005, no. 6 Agendapunt 8 Bijlagen 2 Aan De Raad Betreft 1. Nieuw beleid inzake overlast Honden(poep). 2. Kredietbesluit. Inleiding Uit vele reacties, waaronder

Nadere informatie

Gemeente Delft. Onderwerp Afdoening van de toezegging varr2 Juli 2009 inzake overzicht tllingon.^-qv^ V><2/2

Gemeente Delft. Onderwerp Afdoening van de toezegging varr2 Juli 2009 inzake overzicht tllingon.^-qv^ V><2/2 Veiligheid Opdrachtgevers Aan de leden van de gemeenteraad Gemeente Delft Gescand archief, datum / 12 -OV 2013 Phoenixstraat 16 2611 AL Deifl Bankrekening BNG 28.50,01.787 t.n.v. gemeente Deift Behandeld

Nadere informatie

Rotterdam-Rijnmond. Hoe vind ik de rechtmatige eigenaar?

Rotterdam-Rijnmond. Hoe vind ik de rechtmatige eigenaar? Rotterdam-Rijnmond Hoe vind ik de rechtmatige eigenaar? XPOL NSIS HKS Handelaarsplaatje Verzekeraars Naam verzekeraar Telefoon Fabrikant Fabrikant Telefoon Fietssloten Meer Informatie Colofon Versie: Tekst:

Nadere informatie

Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST

Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST Concept 31-12-2008 Behoort bij Raadsvoorstel 98-2009 Inhoudsopgave 0. Management samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Projectopdracht

Nadere informatie

Reglement over parkeren in afgesloten fietsenparkings

Reglement over parkeren in afgesloten fietsenparkings Reglement over parkeren in afgesloten fietsenparkings Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 april 2014 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt op 30 april 2014, 15 december 2015

Nadere informatie

Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Geertruidenberg

Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Geertruidenberg Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Geertruidenberg Vastgesteld d.d.: Bekendmaking d.d.: Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidskader Fietsparkeren bij publieksvoorzieningen

Beleidskader Fietsparkeren bij publieksvoorzieningen Beleidskader Fietsparkeren bij publieksvoorzieningen 1 Inhoud 1. INLEIDING 1.1. Aanleiding 1.2. Belang van de fiets 1.3. Bestuurlijk kader 2. ANALYSE 2.1 De stations 2.2 Centrum Almere Stad 2.3 Centrum

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan'

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' STAATSCOURANT 31 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38027 december 2014 Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' Burgemeester

Nadere informatie