Uitvoering handhaving fietsparkeren in de gemeente Eindhoven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoering handhaving fietsparkeren in de gemeente Eindhoven"

Transcriptie

1 Uitvoering handhaving fietsparkeren in de gemeente Eindhoven Openbare Orde & Veiligheid Februari 2011 rvl/ra

2 0. Aanleiding Het uitvoeringsprogramma auto/- en fietsparkeren is door de raad op18 maart 2008 vastgesteld. Ter uitwerking van een aantal acties, zoals verwoord in het Actieplan Fiets, is op 18 mei 2010 de APV aangepast en op 2 november 2010 zijn de collegebesluiten inzake invoering fietsdepot en aanwijzing gebieden genomen. Op basis van deze besluiten wordt via onderstaand handhavingsprogramma de uitvoering van deze besluiten gerealiseerd. Bij het opstellen van het handhavingsplan wordt een onderscheid gemaakt tussen wrakfietsen, weesfietsen en hinderlijk en fout gestalde fietsen. 1. Fietswrakken 1.1 Definitie Onder een fietswrak wordt verstaan een fiets: a. die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud verkeert; een fiets verkeert in deze staat als ten minste twee van de volgende onderdelen ontbreken of onherstelbaar zijn beschadigd: wielen, stuur, zadel, pedalen, aandrijfmechanisme (ketting, tandwielen) b. die zich bevindt in een verwaarloosde toestand; een fiets in dergelijke toestand vertoont kenmerken zoals planten en/of gras tussen de wielen, aangroei van mos, kapotte, verteerde of ontbrekende banden, een stoflaag of ernstige roestvorming c. die een negatieve economische waarde heeft; hiervan is sprake als de kosten van herstel van de fiets hoger zijn dan de economische waarde van de fiets in de aangetroffen staat. Of een fiets een wrak is wordt beoordeeld op basis van de drie criteria gezamenlijk. Het komt voor dat een fiets die aan de omschrijving van een wrak voldoet met een fietsslot is vastgemaakt aan bijvoorbeeld een brug, lantaarnpaal, fietsrek of andere fiets. 1.2 Juridisch Kader Het verwijderen van wrakfietsen geschiedt binnen wettelijke kaders. Voor de verschillende fasen in het proces zijn er juridische randvoorwaarden. De wettelijke basis van het verwijderen van wrakfietsen is geborgd in de APV: Artikel a Fiets- en bromfietswrakken: Het is verboden fietsen en bromfietsen, die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een verwaarloosde toestand verkeren, op de weg te laten staan.

3 1.3 Handhaving Losse fietswrakken in de gehele gemeente worden geruimd door Ergon bedrijven na melding door gemeente, politie, stadstoezicht, burgers en anderen. Tussen de betrokken actoren zijn de volgende procedureafspraken gemaakt: - Ontvangst van meldingen: de meldingen vanuit de verschillende organisaties, worden doorgeleid naar een vast aanspreekpunt bij Ergon-bedrijven, - Verwijderen: Ergon heeft de opdracht van gemeente het fietswrak te verwijderen. Ergon haalt het wrak, zonder verdere kennisgeving op en levert af bij het fietsdepot, - Controle: in het fietsdepot wordt de wrakfiets gecontroleerd op afkomstigheid van diefstal, - Vernietiging: Het fietswrak wordt ter vernietiging aangeboden. 2. Weesfietsen 2.1 Definitie Weesfietsen zijn fietsen die in de openbare ruimte gestald staan en al langere tijd (28 dagen) niet meer zijn gebruikt, maar zich wel in gebruiksklare toestand bevinden. In tegenstelling tot wrakfietsen zijn weesfietsen niet direct opvallend of hinderlijk, blokkeren ze de doorgang niet en ontsieren het straatbeeld niet. Op het eerste gezicht zijn weesfietsen dus vaak niet als zodanig herkenbaar. 2.2 Juridisch kader Het verwijderen van weesfietsen gebeurt binnen wettelijke kaders. Voor de verschillende fasen in het proces zijn er juridische randvoorwaarden. De wettelijke basis van het verwijderen van weesfietsen is geborgd in de APV. Publicaties van wijziging APV op dit punt hebben reeds plaatsgevonden. Artikel Overlast van fiets of bromfiets Het college kan op de weg gelegen plaatsen aanwijzen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, verboden is fietsen of bromfietsen: a. onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan; b. of langer dan een door het college te bepalen periode onbeheerd te laten staan. Het verwijderen van weesfietsen dient meerdere doelen: - bijdragen aan het op peil houden/brengen van voldoende (vrije) stallingmogelijkheden en aan een vertrouwenwekkend en ordelijk aanzien van de stallingen, - bijdragen aan een verzorgd aanzien in de openbare ruimte en aan de verbetering van het veiligheidgevoel van de gebruikers, - bijdragen aan preventie van fietsendiefstal: wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een chaotische omgeving normoverschrijding stimuleert en ondermeer bijdraagt aan meer diefstal van fietsen, - bijdragen aan een verbeterde mobiliteit van mindervalide en gebruikers van hulpmiddelen (want de doorgang op openbare weg wordt minder belemmerd door geparkeerde fietsen), Controle van de verwijderde fietsen op diefstal biedt de mogelijkheid om meer fietsen aan de rechtmatige eigenaar terug te geven.

4 Bij de aanpak van weesfietsen is onder meer gebruik gemaakt van het Handboek Weesfietsen van de NS en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 2.3 Handhaving Gebieds- en termijn aanwijzing: De handhavingsgebieden voor weesfietsen zijn op 2 november 2010 door het college aangewezen (zie bijlage). Als termijn voor het onbeheerd stallen heeft het college een periode van 4 weken (28 dagen) vastgesteld. Frequentie van verwijdering weesfietsen: De verwijderfrequentie per beheergebied is aangegeven in onderstaande tabel: Beheergebied Verwijderfrequentie Gebiedsgewijze uitvoering vanaf Binnenstad : gebied gelegen binnen en inclusief de Fellenoord, Elisabethtunnel, Vonderweg, Mauritsstraat, Edenstraat, dr. Schaepmanlaan, Elzentlaan (incl. openbare ruimte rond stadsschouwburg), Stratumsedijk, Hertogstraat, de Dommel tot prof. Dr. Dorgololaan aansluitend op de Fellenoord om de 28 dagen februari 2011: Stationsgebied. 2 de kwartaal 2011: 2 gebieden in de binnenstad 3 de kwartaal 2011: overige gebieden. Kruisstraat en Woenselse Markt om de 28 dagen februari 2011 Winkelcentrum Woensel:de openbare ruimten, parkeervoorzieningen en stallingsvoorzieningen rondom het winkelcentrum Woensel Sportaccomodatie Eindhoven Noord: de stallingsaccomodaties in het sportgebied gelegen tussen Fakkellaan, Huizingalaan, Marathonloop en de Oude Bossche Baan) Genneperparken: de stallingsvoorzieningen gelegen in het gebied tussen Prof. Holstlaan, Antoon Coolenlaan, Aalsterweg en de A2). om de 28 dagen 3 de kwartaal 2011 om de 28 dagen 3 de kwartaal 2011 om de 28 dagen 4 de kwartaal 2011 Randvoorwaarden/voorbereiding: Aanbrengen van de vereiste bebording (op basis van aanwijzingsbesluit gebieden), met als informatie: - hier geldt een maximale stallingduur van 28 dagen, op grond van art. 5:1.11 APV, - fietsen die langer staan worden verwijderd, - informatie over verwijderde fietsen is te verkrijgen bij het Fietsdepot Eindhoven: Inrichten en starten met Fietsdepot Eindhoven: - aanschaf software (gereed), - benodigde materialen beschikbaar (gereed), - werkafspraken VTH Stadstoezicht Leefbaarheid en Ergon bedrijven (gereed), - locatie voor inbewaringneming. De discussie over de locatie loopt nog volop en stagneert het operationaliseren van het Fietsdepot. Voorstel is nu om voorlopig

5 gebruik te maken van de opstallen op het terrein van de voormalige gemeentewerf aan de Kanaaldijk-Noord. Voorlopige vergunning dient tijdelijk geactiveerd te worden. Communiceren weesfietsenaanpak: - in de lokale media en via posters moet een actieve voorlichtingscampagne uitgevoerd worden. Te starten in februari Uitvoering (in negen stappen): Stap 0: Taakverdeling: Organisatie/dienst Ergon Bedrijven Locatie station: Ergon i.s.m. NS VTH/Leefbaarheid VTH/Leefbaarheid Ergon Bedrijven VTH/Leefbaarheid Taak Labelen van de fietsen Aansturing van de labeling Bevestiging van kennisgeving (beschikking) Verwijderen en afvoeren Beantwoorden vragen publiek bij verwijdering Stap 1: Het labelen van de fietsen Het labelen is een middel om er achter te komen welke fietsen de maximale stallingsduur hebben overschreden. Wanneer na het labelen de maximale stallingsduur is verstreken, wordt aan de fietsen die nog steeds een label hebben, een beschikking bevestigd. - Uitvoering: Ergon. Uitvoering van de labeling vindt plaats onder aansturing van de toezichthouder (zie punt 2). - Soort labels: veiligheidssluiting - de labeling gebeurt zo dat de fiets niet kan rijden zonder dat het label wordt verbroken. Het moet dus zowel om een spaak als om een vast deel van de fiets worden bevestigd. Fietsers moeten het label eenvoudig kunnen verwijderen. - Tijdstip van labeling: een maal per 4 weken. Stap 2: Bevestigen van kennisgeving/beschikking Wanneer uit de aanwezigheid van een label blijkt dat een fiets na het verstrijken van de maximale stallingduur (28 dagen) onafgebroken in de stalling aanwezig is geweest, is er sprake van een overtreding. Vervolgens neemt een toezichthouder van stadstoezicht het besluit om de fiets te gaan verwijderen, door bestuursdwang toe te passen. De taak bestaat uit het vaststellen van de overtreding en het uitreiken van een beschikking. Deze beschikking kan niet worden overhandigd, omdat de eigenaar van de fiets niet bekend is. Daarom wordt deze aan het stuur van de fiets bevestigd. - Uitvoering: VTH / Leefbaarheid - Plaatsing beschikking: de beschikking wordt aan het stuur bevestigd. - Soort beschikking: de beschikking is gemaakt van stevig waterbestendig papier. Op de beschikking staat: De datum; Tijdstip; Uw (brom)fiets staat al meer dan 28 dagen onafgebroken gestald. Dat is verboden op grond van art van de APV;

6 Daarom is besloten bestuursdwang toe te passen; U krijgt nog 48 uur de tijd om de fiets zelf te verwijderen; Na het verstrijken van deze periode wordt de fiets verwijderd op last van de gemeente; De kosten voor verwijdering bedragen 15,- en komen voor uw rekening; De naam van de gemandateerde dienst, en website: VTH/veiligheid Stap 3: Weesfietsen verwijderen Wanneer de begunstigingstermijn van 48 uur, zoals aangegeven op de beschikking is verstreken, worden de fietsen weggehaald en opgeslagen in een daarvoor ingericht fietsdepot. - Uitvoering: Verwijdering: Ergon De toezichthouder van stadstoezicht Leefbaarheid is hierbij aanwezig als formele toezichthouder in het kader van de APV en als aanspreekpunt voor burgers. VTH Leefbaarheid zorgt voor de registratie van de fietsen.. - Herkenbaarheid verwijderploeg: degenen die de fietsen weghalen zullen duidelijk zichtbaar met hesjes van de gemeente en legitimatiebewijs in opdracht van de gemeente werken. - Manier van verwijderen: het verwijderen moet gebeuren met zo weinig mogelijk schade aan de fiets en het slot. Bij een kettingslot wordt indien nodig voor verwijdering - de laatste schakel doorgeknipt, zodat het slot nog bruikbaar blijft. Het slot wordt altijd bij de fiets bewaard, zodat de rechtmatige eigenaar met een sleutel kan aantonen dat het zijn/haar fiets is. Ook de beschikking blijft aan de fiets zitten, omdat er informatie op staat die in het depot geregistreerd moet worden. Tevens moet de eigenaar die zijn fiets ophaalt, de beschikking meekrijgen. - Verplaatsen: na het losknippen en weghalen van de weesfietsen met beschikking moeten de fietsen naar het fietsdepot Eindhoven gebracht worden. - In het Fietsdepot Eindhoven vindt registratie van de fiets plaats, er gebeurt een check op diefstal en de fiets wordt opgeslagen. Tussen de betrokken organisaties zijn de volgende procedureafspraken gemaakt: Labelen Beschikking Verwijderen In de week van elke laatste vrijdag van de maand Elke laatste maandag van de maand Elke laatste donderdag van de maand (na 48 uur) Stap 4: Registratie Bij binnenkomst in het Fietsdepot worden de fietsen gelabeld en de gegevens van de fietsen ingevoerd in een digitaal bestand. De volgende zaken worden geregistreerd: registratienummer (een uniek nummer, toegekend door het fietsdepot) datum van aanlevering bij het fietsdepot; opslaglocatie op het fietsdepot; locatie waar de fiets verwijderd is (staat op beschikking aan de fiets) merk framenummer

7 graveercode(s) model (heren / dames) tag-chip nummer kleur geschatte economische waarde staat van onderhoud (goed / matig / slecht) Stap 5: Bewaartermijn De eigenaar van een weggehaalde weesfiets moet nog 13 weken de tijd hebben om zijn fiets terug te vragen (Art. 6:4.1 Awb). Stap 6: Bezwaar Binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking kan de eigenaar bezwaar maken bij de gemeente Eindhoven (Art. 6:4.1 Awb). In de praktijk zal hij de beschikking meestal niet meer onder ogen krijgen; deze wordt na de begunstigingstermijn mét de fiets verwijderd. Daarom informeren de borden bij de stalling over het verwijderen van te lang gestalde fietsen. Zij nemen de informatieve (niet de juridische) functie van de beschikking over wanneer de fiets weg is. Bezwaar maken kan ook nog nadat de fiets is verwijderd, wanneer de eigenaar hem ophaalt in het fietsdepot. Maar dat moet wel gebeuren binnen de termijn van zes weken. Stap 7: Check op diefstal Bij binnenkomst in het fietsdepot wordt gecheckt of de fietsen als gestolen geregistreerd staan. Daarvoor zijn drie redenen: er wordt een bijdrage geleverd aan het anti-diefstalbeleid; de fiets kan mogelijk worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar; door deze check te doen voorkomt de gemeente dat ze zich -theoretisch- aan heling schuldig zou maken wanneer de fiets uiteindelijk wordt verkocht. De check op diefstal gebeurt met behulp van het diefstalregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Het diefstalregister is een bestand met framenummers van als gestolen geregistreerde fietsen. Op de website van de RDW (www.rdw.nl of https://fdr.rdw.nl ) kunnen framenummers één voor één worden gecheckt. Wanneer een fiets blijkt te zijn gestolen wordt door politie contact met de eigenaar gezocht. Wanneer een fiets niet in het RDW-bestand voor komt, mag ervan uitgegaan worden dat de fiets niet gestolen is, en de fiets na de bewaringstermijn van 13 weken verkocht kan worden. Stap 8: Teruggave fiets aan rechtmatige eigenaar De teruggave van de fiets gebeurt bij het Fietsdepot Eindhoven. De eigenaar kan de fiets bij het fietsdepot ophalen en krijgt de fiets mee op voorwaarde dat hij of zij: een identiteitsbewijs toont; kan bewijzen dat hij/zij eigenaar van de fiets is (bijvoorbeeld sleuteltje dat op slot past of bewijs van eigendom).

8 De beschikking krijgt men mee, met een registratieformulier en een algemene toelichting. Tot 6 weken na de dagtekening van de beschikking kan men nog bezwaar maken tegen de beschikking. Bij het afhalen van zijn/haar fiets is de eigenaar 15,- administratiekosten verschuldigd. Stap 9: Herstel en verkoop Uit artikel 5:30 Awb volgt dat een bestuursorgaan na 13 weken na de uitvoering van bestuursdwang de zaken mag verkopen of, indien verkoop naar het oordeel van het bestuursorgaan niet mogelijk is, zaken om niet aan een derde in eigendom overdragen of (laten) vernietigen. Nadat deze wettelijke tijdsduur van 13 weken voor opslag is verstreken en de fiets niet is opgehaald wordt de fiets via re-integratietrajecten, NEOS, Novadic en stichting Stuur opgeknapt en verkocht. Verkoop van fietsen vindt in eerste aanleg plaats aan gedupeerden van fietsdiefstal die een aangifte bij politie kunnen overleggen. 3. Gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen 3.1 Definitie Gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen zijn fietsen die buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen staan en direct gevaar of hinder voor het rij- en voetgangersverkeer opleveren. 3.2 Juridisch kader Het verwijderen van gevaarlijk, hinderlijk gestalde fietsen gebeurt binnen wettelijke kaders. De wettelijke basis van het verwijderen van gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen is geborgd in de APV. Publicaties van wijziging APV hebben inmiddels plaatsgevonden. Artikel Overlast van fiets of bromfiets Het college kan op de weg gelegen plaatsen aanwijzen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, verboden is fietsen of bromfietsen: a. onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan; b. of langer dan een door het college te bepalen periode onbeheerd te laten staan. 3.3 Handhaving Gebieds- en termijn aanwijzing De handhavingsgebieden voor gevaarlijk, hinderlijk gestalde fietsen heeft het college op 2 november 2010 aangewezen. Bij constatering van gevaarlijk of hinderlijk gestalde fiets, wordt deze door medewerkers Stadstoezicht voorzien van een bestuursdwang beschikking tot verwijdering. Betrokken functionaris meldt deze uitreiking bestuursdwang beschikking bij de centrale van het fietsdepot. Medewerkers Ergon bedrijven gaan tot directe verwijdering over en leveren deze af bij het fietsdepot. De vervolgprocedure is beschreven onder de aanpak weesfietsen. Aanpak van gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen loopt parallel met de aanpak van de weesfietsen.

9 4. Fout gestalde fietsen 4.1 Definitie Fout gestalde fietsen zijn fietsen die niet in daartoe aangewezen ruimten zijn gestald. 4.1 Juridisch kader / handhaving Handhaving op fout gestalde fietsen is alleen mogelijk indien er in de nabije omgeving voldoende stallingscapaciteit beschikbaar is. De aanpak vanuit een oogpunt van handhaving wordt in 2011 gefaseerd aangepakt. De aanpak hier is gelijk aan de aanpak van hinderlijk en gevaarlijk stalde fietsen, waarbij in de beschikkingstermijn een begunstigingstermijn van 15 minuten wordt geboden. We starten op het 18-Septemberplein. Daarover zijn reeds afspraken gemaakt tussen de gemeente en betrokken ondernemers. Vanaf februari worden de foutgestalde fietsen op het 18-septemberplein door medewerkers van Ergonbedrijven verplaatst naar de stallingruimte onder het plein. Randvoorwaarden daartoe zijn ingevuld. In januari wordt terzake gecommuniceerd en voorlichting gegeven. In de loop van 2011 volgt uitbreiding naar WoensXL. 5. Tot slot : communicatie Wanneer een fiets is gestolen of verwijderd moet de eigenaar weten dat de fiets wellicht bij het fietsdepot staat. Op de gemeentelijke website wordt een pagina gemaakt waar mensen die hun fiets kwijt zijn algemene informatie kunnen vinden over het fietsdepot en over het verwijderingsbeleid. Aanvullend hierop wordt een communicatieplan opgesteld. De term Fietsdepot Eindhoven wordt gelanceerd en naar de burger gecommuniceerd. Onderdelen van het plan zijn de bebording op de stallingen in de aangewezen gebieden, een uithangbord bij het fietsdepot, een website op de gemeentepagina en promotiemateriaal. 1 rvl/ra

Weesfietsenbeleid Sittard-Geleen

Weesfietsenbeleid Sittard-Geleen Gemeente Sittard-Geleen Weesfietsenbeleid Sittard-Geleen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Gemeente

Nadere informatie

Handhaving fout gestalde (brom)fietsen, fietswrakken en weesfietsen

Handhaving fout gestalde (brom)fietsen, fietswrakken en weesfietsen Beleidsplan Handhaving fout gestalde (brom)fietsen, fietswrakken en weesfietsen 1. Inleiding De gemeente Culemborg wil de overlast van fout gestalde fietsen, hinderlijk of gevaarlijk gestalde fietsen,

Nadere informatie

Beleidsregels meevoeren en opslaan (brom)fietsen Roosendaal

Beleidsregels meevoeren en opslaan (brom)fietsen Roosendaal Beleidsregels meevoeren en opslaan (brom)fietsen Roosendaal Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, Gelet op de artikelen 5:12 en 5:5 van de Algemene plaatselijke verordening Roosendaal

Nadere informatie

Aanpak overlast geparkeerde fietsen Werkomschrijving

Aanpak overlast geparkeerde fietsen Werkomschrijving Aanpak overlast geparkeerde fietsen Werkomschrijving Doel: Om het stationsgebied en de binnenstad bereikbaar te houden voor onder andere nood- en hulpdiensten en leefbaar en veilig te houden voor omwonenden

Nadere informatie

Beleidsregels inzake handhavend optreden tegen wees(brom)fietsen en (brom)fietswrakken Waalwijk

Beleidsregels inzake handhavend optreden tegen wees(brom)fietsen en (brom)fietswrakken Waalwijk Beleidsregels inzake handhavend optreden tegen wees(brom)fietsen en (brom)fietswrakken Waalwijk Het college van Waalwijk, Overwegende dat: - het college ingevolge artikel 5:5 van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Plan van aanpak handhaving fietsparkeren Heerhugowaard. 1. Inleiding

Plan van aanpak handhaving fietsparkeren Heerhugowaard. 1. Inleiding Plan van aanpak handhaving fietsparkeren Heerhugowaard 1. Inleiding Geconstateerd is dat het NS-station Heerhugowaard ongeordend oogt vanwege de grote aantallen fietsen die hier op plaatsen staan waar

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK TOEZICHT EN HANDHAVING FIETSPARKEREN

PLAN VAN AANPAK TOEZICHT EN HANDHAVING FIETSPARKEREN Registratienr.: 13UIT02193 (behoort bij nummer:13int00366) Onderwerp: Plan van aanpak uitvoering artikel 2:51 APV 2009 m.b.t. fietsparkeren Opsteller: Team Vergunningen, toezicht en milieu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Handboek handhaving fout gestalde fietsen

Handboek handhaving fout gestalde fietsen Handboek handhaving fout gestalde fietsen Datum vastgesteld door college: 1 maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Achtergrond 3 Definities 3 Doelen 4 Juridische kaders 5 Uitvoering handhaving fout gestalde

Nadere informatie

Fietsen in de Rekken!

Fietsen in de Rekken! Fietsen in de Rekken! Inleiding Door middel van dit beleid wil de gemeente Winsum de overlast van verkeerd en/of gevaarlijk geparkeerde fietsen aanpakken, alsmede de overlast welke wordt veroorzaakt door

Nadere informatie

Handboek weesfietsen

Handboek weesfietsen Handboek weesfietsen 2 Inhoudsopgave 05 07 09 11 17 21 23 25 27 Managementsamenvatting Quick scan Juridisch Kader Beschikkingen 3 4 Weesfietsen zijn fietsen die op openbaar terrein gestald staan en al

Nadere informatie

Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen

Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen 7 januari 2013 www.utrecht.nl Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen Stationsgebied en voetgangersgebied 7 december 2012 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Fietsdiefstal, beter voorkomen dan genezen

Fietsdiefstal, beter voorkomen dan genezen Fietsdiefstal, beter voorkomen dan genezen Enkele tips Fietsen staan het veiligst in de voorziene fietsenstallingen. Rondslingerende fietsen zijn kwetsbaarder voor diefstal, zorgen voor een slordig straatbeeld

Nadere informatie

A) Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

A) Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Reglement van Orde van de Raad Docs.nr 4526844 Nr. 2013-200 Vragen van raadslid Wim van Bekkum (CDA), over (Brom)Fietsen verwijderen uit stegen rond

Nadere informatie

Fietsparkeren Stationsgebied 20/04/2007 1

Fietsparkeren Stationsgebied 20/04/2007 1 Fietsparkeren Stationsgebied 20/04/2007 1 Organisatie Parkeerbedrijf Utrecht Dienst Stadsontwikkeling Hoofd Parkeerbedrijf Bureau Financiën & invordering Bureau Operationele zaken Bureau Parkeermanagement

Nadere informatie

Fietsdiefstal, beter voorkomen dan genezen

Fietsdiefstal, beter voorkomen dan genezen Fietsdiefstal, beter voorkomen dan genezen Enkele tips Sluit je fiets altijd af, ook al is het maar voor even. Gebruik een goed slot. Bij voorkeur een U-vormig of beugelslot. Het ingebouwde (ring)slot

Nadere informatie

Centrum Fietsdiefstal ALGEMENE FIETS AFHANDEL CENTRALE (AFAC) AFAC light. www.centrumfietsdiefstal.nl

Centrum Fietsdiefstal ALGEMENE FIETS AFHANDEL CENTRALE (AFAC) AFAC light. www.centrumfietsdiefstal.nl Centrum ALGEMENE FIETS AFHANDEL CENTRALE (AFAC) AFAC light www.centrumfietsdiefstal.nl www.centrumfietsdiefstal.nl Voorwoord Het Centrum presenteerde in 2009 de AFAC-methode. AFAC staat voor Algemene Fiets

Nadere informatie

Je fiets, je vriend, laat hem nooit LOS. preventie. brugge.be/preventie

Je fiets, je vriend, laat hem nooit LOS. preventie. brugge.be/preventie brugge.be/preventie preventie v.u. J. Coens, stadssecretaris, Burg 12, B-8000 Brugge niet op de openbare weg gooien. Je fiets, je vriend, laat hem nooit LOS tips OM FietSDieFStAL te voorkomen Sluit je

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van PvdA heeft schriftelijke

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE. Artikel 1. Definities :

GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE. Artikel 1. Definities : GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE Artikel 1 Definities : Fietsenparking: de afgescheiden ruimte op niveau -1 van de parking Centrum-Zand onder t Zand in Brugge samen met de ganse

Nadere informatie

Handhaven van parkeerexcessen, voertuigwrakken en aanhangwagens 2010 (vastgesteld door het college op 4 mei 2010)

Handhaven van parkeerexcessen, voertuigwrakken en aanhangwagens 2010 (vastgesteld door het college op 4 mei 2010) Handhaven van parkeerexcessen, voertuigwrakken en aanhangwagens 2010 (vastgesteld door het college op 4 mei 2010) 1. Aanleiding... 2 2. Procedure... 3 Begripsomschrijvingen...3 Ontheffing...3 Aanschrijving...3

Nadere informatie

Handboek Weesfietsenaanpak

Handboek Weesfietsenaanpak September 2012 Handboek Weesfietsenaanpak Stappen naar een structurele handhaving op het fietsparkeren Stappen naar een structurele handhaving op het fietsparkeren Handboek Weesfietsenaanpak Stappen naar

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Bijlage 2: Voorstel fietsendepot Haarlem Steller: Paswerk-organisatie

Bijlage 2: Voorstel fietsendepot Haarlem Steller: Paswerk-organisatie Bijlage 2: Voorstel fietsendepot Haarlem Steller: Paswerk-organisatie Inleiding In het kader van de aanstaande kringloopwinkel hebben wij contact opgenomen met de gemeente Haarlem om over de in beslag

Nadere informatie

NS Fiets B.V., statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven onder nummer 30165344 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

NS Fiets B.V., statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven onder nummer 30165344 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Stallen op rekening Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities Artikel 2: Toepasselijkheid Artikel 3 t/m 8: Stallen op rekening Artikel 3: De aanmelding Artikel 4: Het aanbod Artikel 5: Stallen op rekening

Nadere informatie

Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht

Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht Rapport Gemeentelijke Ombudsman Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht 19 april 2013 RA130652 Samenvatting Een inwoonster

Nadere informatie

Bijlage 1: Evaluatie aanpak fietsenoverlast rond het station; Steller: Peter Beentjes (VVH/HOO)

Bijlage 1: Evaluatie aanpak fietsenoverlast rond het station; Steller: Peter Beentjes (VVH/HOO) Bijlage 1: Evaluatie aanpak fietsenoverlast rond het station; Steller: Peter Beentjes (VVH/HOO) Vanuit Handhaving Openbare Omgeving is in de maand november een actie gestart om de overlast van fietsen

Nadere informatie

FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT!

FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! De fiets is het snelste en gemakkelijkste vervoermiddel in de stad. Maar je raakt hem soms sneller kwijt dan je lief is. Hoewel er geen waterdichte

Nadere informatie

Je fiets, je vriend, laat hem nooit LOS. preventie. brugge.be/preventie

Je fiets, je vriend, laat hem nooit LOS. preventie. brugge.be/preventie brugge.be/preventie preventie v.u. J. Coens, stadssecretaris, Burg 12, B- niet op de openbare weg gooien. Je fiets, je vriend, laat hem nooit LOS TIPS OM FIETSDIEFSTAL TE VOORKOMEN GEEF JE FIETS EEN IDENTITEIT

Nadere informatie

Geef fietsdieven geen kans!

Geef fietsdieven geen kans! Geef fietsdieven geen kans! 700062_binnenwerk_NL.indd 1 06-04-2007 16:03:42 Jaarlijks worden er in ons land meer dan 30.000 fietsdiefstallen geregistreerd. Het feitelijke aantal ligt stukken hoger. De

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

Beleidsregel. Toepassing bestuursdwang bij huisuitzettingen

Beleidsregel. Toepassing bestuursdwang bij huisuitzettingen Beleidsregel Toepassing bestuursdwang bij huisuitzettingen 1 Inleiding Zoals in veel gemeenten het geval is, vinden er in de gemeente Woensdrecht met enige regelmaat huisuitzettingen of andere executies

Nadere informatie

FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! 20140606Fietsfolder_A5_kapvorm_versie2.indd 1

FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! 20140606Fietsfolder_A5_kapvorm_versie2.indd 1 FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! 17:18:31 20140606Fietsfolder_A5_kapvorm_versie2.indd 1 13/06/2014 17:18:21 FIETS OP SLOT, DIEF BEDOT! 20140606Fietsfolder_A5_kapvorm_versie2.indd 2 13/06/2014 17:18:22 20140606F

Nadere informatie

Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen

Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen Gemeente Waalre Afdeling Publiekszaken Team handhaving 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Situatie zonder beleid 4. 3. Beleid 5. 3.1 Uitspraak

Nadere informatie

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Vastgesteld d.d.: 26 maart 2013 In werking: d.d. : 11 april 2013 Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

Nadere informatie

Fietsparkeerdruk Stationseiland oktober 2008

Fietsparkeerdruk Stationseiland oktober 2008 Fietsparkeerdruk Stationseiland oktober 2008 Daniël van Motman Aart Breedt Bruijn Amsterdam, 19 januari 2009 1 Inleiding Gezien de grote fietsparkeerproblematiek heeft DIVV een onderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Anna van Buerenplein (voetgangersgebied, fietsen toegestaan, laden en lossen gedurende venstertijden)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Anna van Buerenplein (voetgangersgebied, fietsen toegestaan, laden en lossen gedurende venstertijden) STAATSCOURANT Nr. 34285 27 november Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Anna van Buerenplein (voetgangersgebied, fietsen toegestaan, laden

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht 2016 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Inhoud 1. Inleiding...2 1.1 Doel toezicht en handhaving...2 1.2 Geschiedenis...2 1.3 Inhuur bij Omgevingsdienst IJmond...2

Nadere informatie

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1 ACTIEPLAN FIETS 2009 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 MAATREGELEN...4 2.1 VERBETERING/ COMPLETERING FIETSNETWERK...4 2.2 FIETSPARKEREN...4 2.3 EDUCATIE, COMMUNICATIE EN HANDHAVING...5 2.4 MONITORING DOELSTELLING

Nadere informatie

Gemeente Delft. Onderwerp Afdoening van de toezegging varr2 Juli 2009 inzake overzicht tllingon.^-qv^ V><2/2

Gemeente Delft. Onderwerp Afdoening van de toezegging varr2 Juli 2009 inzake overzicht tllingon.^-qv^ V><2/2 Veiligheid Opdrachtgevers Aan de leden van de gemeenteraad Gemeente Delft Gescand archief, datum / 12 -OV 2013 Phoenixstraat 16 2611 AL Deifl Bankrekening BNG 28.50,01.787 t.n.v. gemeente Deift Behandeld

Nadere informatie

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten:

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Artikel 2:5 1. Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Gelet op het bepaalde in artikel 2:5 APV Gouda 2009 ten

Nadere informatie

Fietsparkeren bij de Stadsschouwburg

Fietsparkeren bij de Stadsschouwburg Fietsparkeren bij de Stadsschouwburg Een pleidooi voor bovengronds kortparkeren Fietsersbond, afdeling Utrecht juni 2012. Huidige situatie voor het stallen van fietsen De stadsschouwburg bevindt zich in

Nadere informatie

Bijlage 1 - blz. 1. Gelet op artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Groningen 2009.

Bijlage 1 - blz. 1. Gelet op artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Groningen 2009. Bijlage 1 - blz. 1 AANWIJZINGSBESLUIT Stallen van (brom) fietsen) nabij station BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN; Overwegende, dat het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente en

Nadere informatie

AFAC Fietspunt / Fietsdepot

AFAC Fietspunt / Fietsdepot AFAC Fietspunt / Fietsdepot Het verwerken van verwijderde en gevonden fietsen op één centraal punt Deel 2, voor uitvoerders en beheerders AFAC Methodiek deel 2 Centrum Fietsdiefstal 1 van 16 1. De AFAC

Nadere informatie

Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Geertruidenberg

Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Geertruidenberg Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Geertruidenberg Vastgesteld d.d.: Bekendmaking d.d.: Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan'

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' STAATSCOURANT 31 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38027 december 2014 Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' Burgemeester

Nadere informatie

Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST

Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST Een fiets voor bijna niets. PLAN VAN AANPAK HELING FIETSEN BINNENSTAD-OOST Concept 31-12-2008 Behoort bij Raadsvoorstel 98-2009 Inhoudsopgave 0. Management samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Projectopdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden fietsenstallingen gemeente Nieuwegein

Algemene Voorwaarden fietsenstallingen gemeente Nieuwegein Algemene Voorwaarden fietsenstallingen gemeente Nieuwegein De toegang tot een fietsenstalling wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende voorwaarden, welke deel uitmaken van iedere stallingsovereenkomst

Nadere informatie

Opruimacties van fietsen juridisch en praktisch bekeken

Opruimacties van fietsen juridisch en praktisch bekeken Opruimacties van fietsen juridisch en praktisch bekeken Opruimacties van fietsen juridisch en praktisch bekeken NOVEMBER 1995 Colofon Samenstelling drs. A.J.H. Smallenbroek Mw. drs. S. Entrop Vormgeving

Nadere informatie

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, en titel 4.8 van de Algemene wet

Nadere informatie

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO)

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) / Bijlage 3.2 Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) 7 juni 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Bevoegdheden op grond van artikel 172a Gemeentewet 2 Artikel

Nadere informatie

FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014. Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht

FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014. Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014 Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht 8-5-2006 Utrecht Fietsstad, aantrekkelijk en bereikbaar. De groei van het fietsverkeer is hoog en Utrecht wil

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders en de Burgemeester van Emmen, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft.

Het College van burgemeester en wethouders en de Burgemeester van Emmen, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft. Collegebesluit en besluit burgemeester d.d. 8 maart 2016 Volgnr. /Corsa registratienummer: BW16.0250 Inleiding Agressieve honden en vooral honden die (ernstige) bijtincidenten veroorzaken zijn in vrijwel

Nadere informatie

Wegsleepverordening gemeente Leeuwarden 2014

Wegsleepverordening gemeente Leeuwarden 2014 Wegsleepverordening gemeente Leeuwarden 2014 Artikel 1: Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a. RVV 1990: het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990; b. Wet: de Wegenverkeerswet

Nadere informatie

Algemeen: - Het stimuleren van fietsen-imago van Amsterdam als fietsstad vergroten

Algemeen: - Het stimuleren van fietsen-imago van Amsterdam als fietsstad vergroten Campagne: Amsterdam houdt van fietsen Fietsberaad, 3 maart 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne: Amsterdam houdt van fietsen. Aan het eind van dit document

Nadere informatie

Huisregels. Algemene gedragsregels

Huisregels. Algemene gedragsregels Huisregels Artikel 1 Reikwijdte 1. Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen All-Inn gelden huisregels. De huisregels zijn van toepassing op studenten, medewerkers en andere personen, die zich

Nadere informatie

Toelichting Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Osdorp 2009

Toelichting Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Osdorp 2009 Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 90460 1006 BL Amsterdam Telefoon 020 518 0800 Fax 020 619 9426 www.osdorp.amsterdam.nl Toelichting Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Osdorp

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden CamelotCard zijn in werking getreden op 1 juli 2015.

Deze algemene voorwaarden CamelotCard zijn in werking getreden op 1 juli 2015. ALGEMENE VOORWAARDEN CAMELOTCARD Deze algemene voorwaarden CamelotCard zijn in werking getreden op 1 juli 2015. In deze algemene voorwaarden leest u wat uw rechten en plichten zijn als houder van een CamelotCard.

Nadere informatie

K L A C H T E N R E G E L IN G

K L A C H T E N R E G E L IN G KLACHTENREGELING Klachtenregeling Amnesty International, Afdeling Nederland, 2007 Inhoudsopgave I ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Definities Doelstellingen Geheimhouding II DE KLACHTENCOÖRDINATOR

Nadere informatie

PRAKTISCH VERMISTE, GEVONDEN OF ACHTERGELATEN DIEREN - WETGEVING. www.licg.nl over houden van huisdieren

PRAKTISCH VERMISTE, GEVONDEN OF ACHTERGELATEN DIEREN - WETGEVING. www.licg.nl over houden van huisdieren PRAKTISCH VERMISTE, GEVONDEN OF ACHTERGELATEN DIEREN - WETGEVING l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n over houden van huisdieren Dieren leiden soms hun

Nadere informatie

Gemeenteraad Gooise Meren Informatieve vragen van feitelijke/technische aard

Gemeenteraad Gooise Meren Informatieve vragen van feitelijke/technische aard Gemeenteraad Gooise Meren Informatieve vragen van feitelijke/technische aard Van : Kwekkeboom/GOP Datum indiening : 18 mei en 1 juni 2016 Betreft : Vaststellen jaarwerkplan integraal veiligheidsbeleid

Nadere informatie

Een onbewaakte fietsenstalling en een kleine vergoeding. Gaat dat samen?

Een onbewaakte fietsenstalling en een kleine vergoeding. Gaat dat samen? Een onbewaakte fietsenstalling en een kleine vergoeding. Gaat dat samen? Mr. Roeland B.G. De Korte (Jurist Verkeer bij Gemeente Alphen aan den Rijn) Samenvatting Ook in het geval van het onbewaakt stallen

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1296 15 januari 2015 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Zuiderpark - Sportcampus (diverse verkeersmaatregelen) [- BESLUIT

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 7939

BIS BenW adviezen - 7939 Afgelopen jaren heeft de politie deze taak namens de gemeenten uitgevoerd Per 1 april 2013 ligt de verantwoordelijkheid en uitvoering van deze taak bij de gemeenten Per die datum zijn de gemeenten dus

Nadere informatie

HONDENBELEID BRIELLE

HONDENBELEID BRIELLE HONDENBELEID BRIELLE April 2005 Inhoudsopgave Inleiding Doelstelling Wettelijke instrumentarium Mogelijkheden Kosten, baten, dekking Overwegingen Voorstel Tijdsplanning 2 Inleiding De overlast van honden,

Nadere informatie

Voortgang project herinrichting stations- en stadhuisomgeving. 14 januari 2015 Raadscommissie Ruimte

Voortgang project herinrichting stations- en stadhuisomgeving. 14 januari 2015 Raadscommissie Ruimte Voortgang project herinrichting stations- en stadhuisomgeving 14 januari 2015 Raadscommissie Ruimte Inhoudsopgave Onderdelen project Wat is aanbesteed en uitgevoerd? De oplevering Evaluatie De planning

Nadere informatie

Fietsdiefstal Onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal

Fietsdiefstal Onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal Fietsdiefstal Onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal Jeanette van t Zelfde (ANWB) Samenvatting Worden ANWB-leden beperkt in het gebruik van hun fiets door angst voor fietsdiefstal?

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

Rotterdam-Rijnmond. Hoe vind ik de rechtmatige eigenaar?

Rotterdam-Rijnmond. Hoe vind ik de rechtmatige eigenaar? Rotterdam-Rijnmond Hoe vind ik de rechtmatige eigenaar? XPOL NSIS HKS Handelaarsplaatje Verzekeraars Naam verzekeraar Telefoon Fabrikant Fabrikant Telefoon Fietssloten Meer Informatie Colofon Versie: Tekst:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 77481. Wegsleepverordening De Ronde Venen 2015. Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder:

GEMEENTEBLAD. Nr. 77481. Wegsleepverordening De Ronde Venen 2015. Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente De Ronde Venen Nr 77481 24 augustus 2015 Wegsleepverordening De Ronde Venen 2015 De raad van de gemeente De Ronde Venen; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Algemene voorwaarden fietsenstalling Molenstraat

Algemene voorwaarden fietsenstalling Molenstraat G E M E E N T E en Algemene voorwaarden fietsenstalling Molenstraat INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUKIALGEMEEN Artikel 01 - Begripsbepaiing Artikel 02 - Aansprakeiijklneid HOOFDSTUK 1PARKEREN Artikel 03 - Werkwijze

Nadere informatie

GEMEENTE. Ons kenmerk A700/11.0024946. Datum uw brief 11 november 2011

GEMEENTE. Ons kenmerk A700/11.0024946. Datum uw brief 11 november 2011 GEMEENTE ijmegen Aan de fractie PvdA T.a.v. de heer S. Verbruggen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nljmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG

Nadere informatie

Uitgifte en inname. Eindhoven Airportpassen

Uitgifte en inname. Eindhoven Airportpassen Uitgifte en inname Eindhoven Airportpassen Eindhoven Airport NV Bureau Toegangszaken Tel.nr.: 040-2919840 Fax.nr.:040-2919833 Uitgifte en inname Eindhoven Airportpassen 2012 1 Soorten Toegangsbewijzen

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING 1. Inleiding Het tegengaan van heling is één van de speerpunten in het Integraal Veiligheidsplan van de gemeente. Het is onderdeel van de aanpak van woninginbraak

Nadere informatie

Ingekomen stuk D36. Aantal bijlagen

Ingekomen stuk D36. Aantal bijlagen Ingekomen stuk D36 Aan de Raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG

Nadere informatie

Terugblik. Richard Moti, gemeenteraadslid Matthijs van Muijen, gemeenteraadslid Pim Jansen, beleidsmedewerker ROTTERDAM: DE FIETSSTAD VAN NEDERLAND

Terugblik. Richard Moti, gemeenteraadslid Matthijs van Muijen, gemeenteraadslid Pim Jansen, beleidsmedewerker ROTTERDAM: DE FIETSSTAD VAN NEDERLAND ROTTERDAM: DE FIETSSTAD VAN NEDERLAND Ambitie 2008 Rotterdam is dé fietsstad van Nederland. Het is goedkoop, snel, gezond en leuk om naar je werk of school te fietsen. Fietsen is goed voor het milieu en

Nadere informatie

PROTOCOL VIDEOCAMERATOEZICHT 2013 gemeente Krimpen aan den IJssel

PROTOCOL VIDEOCAMERATOEZICHT 2013 gemeente Krimpen aan den IJssel PROTOCOL VIDEOCAMERATOEZICHT 2013 gemeente Krimpen aan den IJssel Introductie Veiligheid is geen nieuw thema. In het kader van de Arbo-wet heeft de werkgever een zorgplicht met betrekking tot de veiligheid,

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG Registratienummer vergunning: OMV. 12.02.0001 Aan de vergunning voor het plaatsen van een bouwobject zijn de hieronder

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Vaststelling Subsidieverordening voor het stimuleren van rioolgerelateerde voorzieningen in de huisaansluitingen

Nadere informatie

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG Tijdens Koninginnedag in Amsterdam wordt een inwoner van Bergen op Zoom beroofd van zijn mobiele telefoon. Hij doet

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

AFAC Fietspunt / Fietsdepot

AFAC Fietspunt / Fietsdepot AFAC Fietspunt / Fietsdepot Het verwerken van verwijderde en gevonden fietsen op één centraal punt Deel 1, voor beslissers en beleidsmakers Winter bij AFAC Amsterdam AFAC Methodiek deel 1 Centrum Fietsdiefstal

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de Commissie Leefomgeving. 1. Inleiding

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de Commissie Leefomgeving. 1. Inleiding Wethouder van Verkeer, Binckhorst en Vlietzone P.W.M. Smit Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Leefomgeving Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Beleidsregel Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 2014

Beleidsregel Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 7617 20 februari 2014 Beleidsregel Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 2014 Beleidsregel Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort;

Nadere informatie

Fietsparkeren in Nederlandse gemeenten, de stand van zaken. Typ hier om tekst in te voeren. Typ hier om tekst in te voeren

Fietsparkeren in Nederlandse gemeenten, de stand van zaken. Typ hier om tekst in te voeren. Typ hier om tekst in te voeren Fietsparkeren in Nederlandse gemeenten, Typ hier om tekst in te voeren de stand van zaken Typ hier om tekst in te voeren Frank Borgman. Onderzoeker Fietsersbond Maart 2010 2 1. Inleiding Fietsers hebben

Nadere informatie

BELEIDSREGELS. Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken

BELEIDSREGELS. Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken BELEIDSREGELS Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken Juli 2012 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...4 DOEL...4 BELEIDSREGELS...5 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALING...5 ARTIKEL 2 AANVRAAG GERESERVEERDE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Harderwijk. Nr. 79998 24 december 2014 Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2015 gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk;

Nadere informatie

H E L I N G. Samenwerken in de strijd tegen heling

H E L I N G. Samenwerken in de strijd tegen heling H E L I N G Samenwerken in de strijd tegen heling Woninginbraken, overvallen, straatroof, winkeldiefstallen. Al deze vermogensdelicten gedijen doordat de daders gestolen goederen aan derden kunnen slijten.

Nadere informatie

CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling

CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling Retouradres: Postbus 9024, 6710 HM Ede Lidl Nederland GmbH De heer R. Hoeben Postbus 198 1270 AD HUIZEN Onderwerp CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling Besluitdatum: Verzenddatum: Geachte

Nadere informatie

Inspectierapport Vandaag BSO Sport en Cultuur Boelenslaan (BSO) Piter Jellesstrjitte 11 9233 KL BOELENSLAAN Registratienummer 956459225

Inspectierapport Vandaag BSO Sport en Cultuur Boelenslaan (BSO) Piter Jellesstrjitte 11 9233 KL BOELENSLAAN Registratienummer 956459225 Inspectierapport Vandaag BSO Sport en Cultuur Boelenslaan (BSO) Piter Jellesstrjitte 11 9233 KL BOELENSLAAN Registratienummer 956459225 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: ACHTKARSPELEN

Nadere informatie

Fraude. met fietsverzekeringen aangepakt door het delen van informatie

Fraude. met fietsverzekeringen aangepakt door het delen van informatie Fraude met fietsverzekeringen aangepakt door het delen van informatie 40 Trends in Veiligheid 2014 the way we see it 41 Hoe kan deze (kleinschalige) vorm van fraude gemakkelijk worden voorkomen? Het delen

Nadere informatie

Beleidsregel Tijdelijke Reclame. Aankondigings-, sandwich- en driehoeksborden en spandoeken. Gemeente Neder-Betuwe

Beleidsregel Tijdelijke Reclame. Aankondigings-, sandwich- en driehoeksborden en spandoeken. Gemeente Neder-Betuwe Beleidsregel Tijdelijke Reclame Aankondigings-, sandwich- en driehoeksborden en spandoeken Gemeente Neder-Betuwe d.d. 1 juli 2010 1. Inleiding Aankondigings, sandwich- en driehoeksborden en spandoeken

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning terrassen

Aanvraagformulier vergunning terrassen Aanvraagformulier vergunning terrassen In artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is geregeld dat het zonder vergunning verboden is voorwerpen te plaatsen op of aan een openbare plaats

Nadere informatie

Besluit. Wegsleepverordening Skarsterlân. Vergadering 19 december 2012 Nummer 117. Wegsleepverordening Skarsterlân

Besluit. Wegsleepverordening Skarsterlân. Vergadering 19 december 2012 Nummer 117. Wegsleepverordening Skarsterlân Besluit Vergadering 19 december 2012 Nummer 117 Wegsleepverordening Skarsterlân De raad van de gemeente Skarsterlân; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2012, nummer 117/2012;

Nadere informatie

Aanvraagformulier accommodaties

Aanvraagformulier accommodaties Aanvraagformulier accommodaties 1. Persoonsgegevens Wij verzoeken u om onderstaande tabel volledig in te vullen. Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Naam organisatie

Nadere informatie

GRATIS STALLEN MET TOEZICHT IN FIETSENSTALLING ANNA VAN BUERENSTRAAT (ONDER PR. BERNHARDVIADUCT) EN FIETSFLAT RIJNSTRAAT

GRATIS STALLEN MET TOEZICHT IN FIETSENSTALLING ANNA VAN BUERENSTRAAT (ONDER PR. BERNHARDVIADUCT) EN FIETSFLAT RIJNSTRAAT Gemeente Den Haag DSO/2014.366 RIS 276607 GRATIS STALLEN MET TOEZICHT IN FIETSENSTALLING ANNA VAN BUERENSTRAAT (ONDER PR. BERNHARDVIADUCT) EN FIETSFLAT RIJNSTRAAT HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Nadere informatie

Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening)

Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening) Beleidsregels plaatsen voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg (artikel 2.1.5.1. Algemene Plaatselijke Verordening) Status Geldend Wettelijk kader Gemeentewet, Algemene

Nadere informatie

: Beleidsregels gevonden voorwerpen

: Beleidsregels gevonden voorwerpen Beleidsregels gevonden voorwerpen maart 2009 Vastgesteld bij besluit van : 23 oktober 2007 Versiedatum 23 oktober 2007 Auteur : B. van der Bij Documentnaam : Beleidsregels gevonden voorwerpen INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

10 maart 2010 Standpunt Fietsersbond en ROVER over fietsparkeren bij stations

10 maart 2010 Standpunt Fietsersbond en ROVER over fietsparkeren bij stations LANDELIJK OVERLEG CONSUMENTENBELANGEN OPENBAAR VERVOER Aan Nederlandse Spoorwegen Ministerie van Verkeer en Waterstaat Advies is verzonden aan NS Reizigers en het ministerie van Verkeer en Waterstaat Contactpersoon

Nadere informatie