Uitvoering handhaving fietsparkeren in de gemeente Eindhoven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoering handhaving fietsparkeren in de gemeente Eindhoven"

Transcriptie

1 Uitvoering handhaving fietsparkeren in de gemeente Eindhoven Openbare Orde & Veiligheid Februari 2011 rvl/ra

2 0. Aanleiding Het uitvoeringsprogramma auto/- en fietsparkeren is door de raad op18 maart 2008 vastgesteld. Ter uitwerking van een aantal acties, zoals verwoord in het Actieplan Fiets, is op 18 mei 2010 de APV aangepast en op 2 november 2010 zijn de collegebesluiten inzake invoering fietsdepot en aanwijzing gebieden genomen. Op basis van deze besluiten wordt via onderstaand handhavingsprogramma de uitvoering van deze besluiten gerealiseerd. Bij het opstellen van het handhavingsplan wordt een onderscheid gemaakt tussen wrakfietsen, weesfietsen en hinderlijk en fout gestalde fietsen. 1. Fietswrakken 1.1 Definitie Onder een fietswrak wordt verstaan een fiets: a. die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud verkeert; een fiets verkeert in deze staat als ten minste twee van de volgende onderdelen ontbreken of onherstelbaar zijn beschadigd: wielen, stuur, zadel, pedalen, aandrijfmechanisme (ketting, tandwielen) b. die zich bevindt in een verwaarloosde toestand; een fiets in dergelijke toestand vertoont kenmerken zoals planten en/of gras tussen de wielen, aangroei van mos, kapotte, verteerde of ontbrekende banden, een stoflaag of ernstige roestvorming c. die een negatieve economische waarde heeft; hiervan is sprake als de kosten van herstel van de fiets hoger zijn dan de economische waarde van de fiets in de aangetroffen staat. Of een fiets een wrak is wordt beoordeeld op basis van de drie criteria gezamenlijk. Het komt voor dat een fiets die aan de omschrijving van een wrak voldoet met een fietsslot is vastgemaakt aan bijvoorbeeld een brug, lantaarnpaal, fietsrek of andere fiets. 1.2 Juridisch Kader Het verwijderen van wrakfietsen geschiedt binnen wettelijke kaders. Voor de verschillende fasen in het proces zijn er juridische randvoorwaarden. De wettelijke basis van het verwijderen van wrakfietsen is geborgd in de APV: Artikel a Fiets- en bromfietswrakken: Het is verboden fietsen en bromfietsen, die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een verwaarloosde toestand verkeren, op de weg te laten staan.

3 1.3 Handhaving Losse fietswrakken in de gehele gemeente worden geruimd door Ergon bedrijven na melding door gemeente, politie, stadstoezicht, burgers en anderen. Tussen de betrokken actoren zijn de volgende procedureafspraken gemaakt: - Ontvangst van meldingen: de meldingen vanuit de verschillende organisaties, worden doorgeleid naar een vast aanspreekpunt bij Ergon-bedrijven, - Verwijderen: Ergon heeft de opdracht van gemeente het fietswrak te verwijderen. Ergon haalt het wrak, zonder verdere kennisgeving op en levert af bij het fietsdepot, - Controle: in het fietsdepot wordt de wrakfiets gecontroleerd op afkomstigheid van diefstal, - Vernietiging: Het fietswrak wordt ter vernietiging aangeboden. 2. Weesfietsen 2.1 Definitie Weesfietsen zijn fietsen die in de openbare ruimte gestald staan en al langere tijd (28 dagen) niet meer zijn gebruikt, maar zich wel in gebruiksklare toestand bevinden. In tegenstelling tot wrakfietsen zijn weesfietsen niet direct opvallend of hinderlijk, blokkeren ze de doorgang niet en ontsieren het straatbeeld niet. Op het eerste gezicht zijn weesfietsen dus vaak niet als zodanig herkenbaar. 2.2 Juridisch kader Het verwijderen van weesfietsen gebeurt binnen wettelijke kaders. Voor de verschillende fasen in het proces zijn er juridische randvoorwaarden. De wettelijke basis van het verwijderen van weesfietsen is geborgd in de APV. Publicaties van wijziging APV op dit punt hebben reeds plaatsgevonden. Artikel Overlast van fiets of bromfiets Het college kan op de weg gelegen plaatsen aanwijzen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, verboden is fietsen of bromfietsen: a. onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan; b. of langer dan een door het college te bepalen periode onbeheerd te laten staan. Het verwijderen van weesfietsen dient meerdere doelen: - bijdragen aan het op peil houden/brengen van voldoende (vrije) stallingmogelijkheden en aan een vertrouwenwekkend en ordelijk aanzien van de stallingen, - bijdragen aan een verzorgd aanzien in de openbare ruimte en aan de verbetering van het veiligheidgevoel van de gebruikers, - bijdragen aan preventie van fietsendiefstal: wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een chaotische omgeving normoverschrijding stimuleert en ondermeer bijdraagt aan meer diefstal van fietsen, - bijdragen aan een verbeterde mobiliteit van mindervalide en gebruikers van hulpmiddelen (want de doorgang op openbare weg wordt minder belemmerd door geparkeerde fietsen), Controle van de verwijderde fietsen op diefstal biedt de mogelijkheid om meer fietsen aan de rechtmatige eigenaar terug te geven.

4 Bij de aanpak van weesfietsen is onder meer gebruik gemaakt van het Handboek Weesfietsen van de NS en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 2.3 Handhaving Gebieds- en termijn aanwijzing: De handhavingsgebieden voor weesfietsen zijn op 2 november 2010 door het college aangewezen (zie bijlage). Als termijn voor het onbeheerd stallen heeft het college een periode van 4 weken (28 dagen) vastgesteld. Frequentie van verwijdering weesfietsen: De verwijderfrequentie per beheergebied is aangegeven in onderstaande tabel: Beheergebied Verwijderfrequentie Gebiedsgewijze uitvoering vanaf Binnenstad : gebied gelegen binnen en inclusief de Fellenoord, Elisabethtunnel, Vonderweg, Mauritsstraat, Edenstraat, dr. Schaepmanlaan, Elzentlaan (incl. openbare ruimte rond stadsschouwburg), Stratumsedijk, Hertogstraat, de Dommel tot prof. Dr. Dorgololaan aansluitend op de Fellenoord om de 28 dagen februari 2011: Stationsgebied. 2 de kwartaal 2011: 2 gebieden in de binnenstad 3 de kwartaal 2011: overige gebieden. Kruisstraat en Woenselse Markt om de 28 dagen februari 2011 Winkelcentrum Woensel:de openbare ruimten, parkeervoorzieningen en stallingsvoorzieningen rondom het winkelcentrum Woensel Sportaccomodatie Eindhoven Noord: de stallingsaccomodaties in het sportgebied gelegen tussen Fakkellaan, Huizingalaan, Marathonloop en de Oude Bossche Baan) Genneperparken: de stallingsvoorzieningen gelegen in het gebied tussen Prof. Holstlaan, Antoon Coolenlaan, Aalsterweg en de A2). om de 28 dagen 3 de kwartaal 2011 om de 28 dagen 3 de kwartaal 2011 om de 28 dagen 4 de kwartaal 2011 Randvoorwaarden/voorbereiding: Aanbrengen van de vereiste bebording (op basis van aanwijzingsbesluit gebieden), met als informatie: - hier geldt een maximale stallingduur van 28 dagen, op grond van art. 5:1.11 APV, - fietsen die langer staan worden verwijderd, - informatie over verwijderde fietsen is te verkrijgen bij het Fietsdepot Eindhoven: Inrichten en starten met Fietsdepot Eindhoven: - aanschaf software (gereed), - benodigde materialen beschikbaar (gereed), - werkafspraken VTH Stadstoezicht Leefbaarheid en Ergon bedrijven (gereed), - locatie voor inbewaringneming. De discussie over de locatie loopt nog volop en stagneert het operationaliseren van het Fietsdepot. Voorstel is nu om voorlopig

5 gebruik te maken van de opstallen op het terrein van de voormalige gemeentewerf aan de Kanaaldijk-Noord. Voorlopige vergunning dient tijdelijk geactiveerd te worden. Communiceren weesfietsenaanpak: - in de lokale media en via posters moet een actieve voorlichtingscampagne uitgevoerd worden. Te starten in februari Uitvoering (in negen stappen): Stap 0: Taakverdeling: Organisatie/dienst Ergon Bedrijven Locatie station: Ergon i.s.m. NS VTH/Leefbaarheid VTH/Leefbaarheid Ergon Bedrijven VTH/Leefbaarheid Taak Labelen van de fietsen Aansturing van de labeling Bevestiging van kennisgeving (beschikking) Verwijderen en afvoeren Beantwoorden vragen publiek bij verwijdering Stap 1: Het labelen van de fietsen Het labelen is een middel om er achter te komen welke fietsen de maximale stallingsduur hebben overschreden. Wanneer na het labelen de maximale stallingsduur is verstreken, wordt aan de fietsen die nog steeds een label hebben, een beschikking bevestigd. - Uitvoering: Ergon. Uitvoering van de labeling vindt plaats onder aansturing van de toezichthouder (zie punt 2). - Soort labels: veiligheidssluiting - de labeling gebeurt zo dat de fiets niet kan rijden zonder dat het label wordt verbroken. Het moet dus zowel om een spaak als om een vast deel van de fiets worden bevestigd. Fietsers moeten het label eenvoudig kunnen verwijderen. - Tijdstip van labeling: een maal per 4 weken. Stap 2: Bevestigen van kennisgeving/beschikking Wanneer uit de aanwezigheid van een label blijkt dat een fiets na het verstrijken van de maximale stallingduur (28 dagen) onafgebroken in de stalling aanwezig is geweest, is er sprake van een overtreding. Vervolgens neemt een toezichthouder van stadstoezicht het besluit om de fiets te gaan verwijderen, door bestuursdwang toe te passen. De taak bestaat uit het vaststellen van de overtreding en het uitreiken van een beschikking. Deze beschikking kan niet worden overhandigd, omdat de eigenaar van de fiets niet bekend is. Daarom wordt deze aan het stuur van de fiets bevestigd. - Uitvoering: VTH / Leefbaarheid - Plaatsing beschikking: de beschikking wordt aan het stuur bevestigd. - Soort beschikking: de beschikking is gemaakt van stevig waterbestendig papier. Op de beschikking staat: De datum; Tijdstip; Uw (brom)fiets staat al meer dan 28 dagen onafgebroken gestald. Dat is verboden op grond van art van de APV;

6 Daarom is besloten bestuursdwang toe te passen; U krijgt nog 48 uur de tijd om de fiets zelf te verwijderen; Na het verstrijken van deze periode wordt de fiets verwijderd op last van de gemeente; De kosten voor verwijdering bedragen 15,- en komen voor uw rekening; De naam van de gemandateerde dienst, en website: VTH/veiligheid Stap 3: Weesfietsen verwijderen Wanneer de begunstigingstermijn van 48 uur, zoals aangegeven op de beschikking is verstreken, worden de fietsen weggehaald en opgeslagen in een daarvoor ingericht fietsdepot. - Uitvoering: Verwijdering: Ergon De toezichthouder van stadstoezicht Leefbaarheid is hierbij aanwezig als formele toezichthouder in het kader van de APV en als aanspreekpunt voor burgers. VTH Leefbaarheid zorgt voor de registratie van de fietsen.. - Herkenbaarheid verwijderploeg: degenen die de fietsen weghalen zullen duidelijk zichtbaar met hesjes van de gemeente en legitimatiebewijs in opdracht van de gemeente werken. - Manier van verwijderen: het verwijderen moet gebeuren met zo weinig mogelijk schade aan de fiets en het slot. Bij een kettingslot wordt indien nodig voor verwijdering - de laatste schakel doorgeknipt, zodat het slot nog bruikbaar blijft. Het slot wordt altijd bij de fiets bewaard, zodat de rechtmatige eigenaar met een sleutel kan aantonen dat het zijn/haar fiets is. Ook de beschikking blijft aan de fiets zitten, omdat er informatie op staat die in het depot geregistreerd moet worden. Tevens moet de eigenaar die zijn fiets ophaalt, de beschikking meekrijgen. - Verplaatsen: na het losknippen en weghalen van de weesfietsen met beschikking moeten de fietsen naar het fietsdepot Eindhoven gebracht worden. - In het Fietsdepot Eindhoven vindt registratie van de fiets plaats, er gebeurt een check op diefstal en de fiets wordt opgeslagen. Tussen de betrokken organisaties zijn de volgende procedureafspraken gemaakt: Labelen Beschikking Verwijderen In de week van elke laatste vrijdag van de maand Elke laatste maandag van de maand Elke laatste donderdag van de maand (na 48 uur) Stap 4: Registratie Bij binnenkomst in het Fietsdepot worden de fietsen gelabeld en de gegevens van de fietsen ingevoerd in een digitaal bestand. De volgende zaken worden geregistreerd: registratienummer (een uniek nummer, toegekend door het fietsdepot) datum van aanlevering bij het fietsdepot; opslaglocatie op het fietsdepot; locatie waar de fiets verwijderd is (staat op beschikking aan de fiets) merk framenummer

7 graveercode(s) model (heren / dames) tag-chip nummer kleur geschatte economische waarde staat van onderhoud (goed / matig / slecht) Stap 5: Bewaartermijn De eigenaar van een weggehaalde weesfiets moet nog 13 weken de tijd hebben om zijn fiets terug te vragen (Art. 6:4.1 Awb). Stap 6: Bezwaar Binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking kan de eigenaar bezwaar maken bij de gemeente Eindhoven (Art. 6:4.1 Awb). In de praktijk zal hij de beschikking meestal niet meer onder ogen krijgen; deze wordt na de begunstigingstermijn mét de fiets verwijderd. Daarom informeren de borden bij de stalling over het verwijderen van te lang gestalde fietsen. Zij nemen de informatieve (niet de juridische) functie van de beschikking over wanneer de fiets weg is. Bezwaar maken kan ook nog nadat de fiets is verwijderd, wanneer de eigenaar hem ophaalt in het fietsdepot. Maar dat moet wel gebeuren binnen de termijn van zes weken. Stap 7: Check op diefstal Bij binnenkomst in het fietsdepot wordt gecheckt of de fietsen als gestolen geregistreerd staan. Daarvoor zijn drie redenen: er wordt een bijdrage geleverd aan het anti-diefstalbeleid; de fiets kan mogelijk worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar; door deze check te doen voorkomt de gemeente dat ze zich -theoretisch- aan heling schuldig zou maken wanneer de fiets uiteindelijk wordt verkocht. De check op diefstal gebeurt met behulp van het diefstalregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Het diefstalregister is een bestand met framenummers van als gestolen geregistreerde fietsen. Op de website van de RDW (www.rdw.nl of https://fdr.rdw.nl ) kunnen framenummers één voor één worden gecheckt. Wanneer een fiets blijkt te zijn gestolen wordt door politie contact met de eigenaar gezocht. Wanneer een fiets niet in het RDW-bestand voor komt, mag ervan uitgegaan worden dat de fiets niet gestolen is, en de fiets na de bewaringstermijn van 13 weken verkocht kan worden. Stap 8: Teruggave fiets aan rechtmatige eigenaar De teruggave van de fiets gebeurt bij het Fietsdepot Eindhoven. De eigenaar kan de fiets bij het fietsdepot ophalen en krijgt de fiets mee op voorwaarde dat hij of zij: een identiteitsbewijs toont; kan bewijzen dat hij/zij eigenaar van de fiets is (bijvoorbeeld sleuteltje dat op slot past of bewijs van eigendom).

8 De beschikking krijgt men mee, met een registratieformulier en een algemene toelichting. Tot 6 weken na de dagtekening van de beschikking kan men nog bezwaar maken tegen de beschikking. Bij het afhalen van zijn/haar fiets is de eigenaar 15,- administratiekosten verschuldigd. Stap 9: Herstel en verkoop Uit artikel 5:30 Awb volgt dat een bestuursorgaan na 13 weken na de uitvoering van bestuursdwang de zaken mag verkopen of, indien verkoop naar het oordeel van het bestuursorgaan niet mogelijk is, zaken om niet aan een derde in eigendom overdragen of (laten) vernietigen. Nadat deze wettelijke tijdsduur van 13 weken voor opslag is verstreken en de fiets niet is opgehaald wordt de fiets via re-integratietrajecten, NEOS, Novadic en stichting Stuur opgeknapt en verkocht. Verkoop van fietsen vindt in eerste aanleg plaats aan gedupeerden van fietsdiefstal die een aangifte bij politie kunnen overleggen. 3. Gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen 3.1 Definitie Gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen zijn fietsen die buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen staan en direct gevaar of hinder voor het rij- en voetgangersverkeer opleveren. 3.2 Juridisch kader Het verwijderen van gevaarlijk, hinderlijk gestalde fietsen gebeurt binnen wettelijke kaders. De wettelijke basis van het verwijderen van gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen is geborgd in de APV. Publicaties van wijziging APV hebben inmiddels plaatsgevonden. Artikel Overlast van fiets of bromfiets Het college kan op de weg gelegen plaatsen aanwijzen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, verboden is fietsen of bromfietsen: a. onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan; b. of langer dan een door het college te bepalen periode onbeheerd te laten staan. 3.3 Handhaving Gebieds- en termijn aanwijzing De handhavingsgebieden voor gevaarlijk, hinderlijk gestalde fietsen heeft het college op 2 november 2010 aangewezen. Bij constatering van gevaarlijk of hinderlijk gestalde fiets, wordt deze door medewerkers Stadstoezicht voorzien van een bestuursdwang beschikking tot verwijdering. Betrokken functionaris meldt deze uitreiking bestuursdwang beschikking bij de centrale van het fietsdepot. Medewerkers Ergon bedrijven gaan tot directe verwijdering over en leveren deze af bij het fietsdepot. De vervolgprocedure is beschreven onder de aanpak weesfietsen. Aanpak van gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen loopt parallel met de aanpak van de weesfietsen.

9 4. Fout gestalde fietsen 4.1 Definitie Fout gestalde fietsen zijn fietsen die niet in daartoe aangewezen ruimten zijn gestald. 4.1 Juridisch kader / handhaving Handhaving op fout gestalde fietsen is alleen mogelijk indien er in de nabije omgeving voldoende stallingscapaciteit beschikbaar is. De aanpak vanuit een oogpunt van handhaving wordt in 2011 gefaseerd aangepakt. De aanpak hier is gelijk aan de aanpak van hinderlijk en gevaarlijk stalde fietsen, waarbij in de beschikkingstermijn een begunstigingstermijn van 15 minuten wordt geboden. We starten op het 18-Septemberplein. Daarover zijn reeds afspraken gemaakt tussen de gemeente en betrokken ondernemers. Vanaf februari worden de foutgestalde fietsen op het 18-septemberplein door medewerkers van Ergonbedrijven verplaatst naar de stallingruimte onder het plein. Randvoorwaarden daartoe zijn ingevuld. In januari wordt terzake gecommuniceerd en voorlichting gegeven. In de loop van 2011 volgt uitbreiding naar WoensXL. 5. Tot slot : communicatie Wanneer een fiets is gestolen of verwijderd moet de eigenaar weten dat de fiets wellicht bij het fietsdepot staat. Op de gemeentelijke website wordt een pagina gemaakt waar mensen die hun fiets kwijt zijn algemene informatie kunnen vinden over het fietsdepot en over het verwijderingsbeleid. Aanvullend hierop wordt een communicatieplan opgesteld. De term Fietsdepot Eindhoven wordt gelanceerd en naar de burger gecommuniceerd. Onderdelen van het plan zijn de bebording op de stallingen in de aangewezen gebieden, een uithangbord bij het fietsdepot, een website op de gemeentepagina en promotiemateriaal. 1 rvl/ra

Gepubliceerd in Jurisprudentie Bestuursrecht 2014-29. ABRvS van 11 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2382, zaaknr. 201302083/1/A3

Gepubliceerd in Jurisprudentie Bestuursrecht 2014-29. ABRvS van 11 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2382, zaaknr. 201302083/1/A3 Gepubliceerd in Jurisprudentie Bestuursrecht 2014-29 ABRvS van 11 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2382, zaaknr. 201302083/1/A3 http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rvs:2013:2382 Trefw.:

Nadere informatie

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Versie 2.0 mei 2012 ` Blad 2 2012, NVVK De inhoud van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, bewerkt en toegepast door leden van de NVVK zonder voorafgaande

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking

Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking Het Tijdelijk Huisverbod, een korte kennismaking Doelgroep Deze beschrijving van het tijdelijk huisverbod is bedoeld als eerste kennismaking voor professionals

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer);

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer); 1/50 Inhoudsopgave Afvalstoffenverordening gemeente Noordenveld 2011...2 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN...2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...2 PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening.

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening. Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internet Betaalrekening. Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via telefoon 030 693

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Beleidsnotitie Informatiebeveiliging

Beleidsnotitie Informatiebeveiliging Beleidsnotitie Informatiebeveiliging Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2016 Versie: 1.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel en uitgangspunten... 3 3. Reikwijdte en doelgroep... 4 4. Beveiligingsorganisatie...

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl

Auto en fiscus in 2015. www.vna-lease.nl Auto en fiscus in 2015 www.vna-lease.nl Inhoud 1 Auto van de zaak 6 1.1 De bijtelling in 2015 1.1.1 Algemeen 1.1.2 Bijtelling bij auto s met grijs kenteken 1.1.3 De cataloguswaarde 1.1.4 Oldtimers 1.1.5

Nadere informatie

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven (CE) Datum September 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Telefoon

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

De boete belicht november 2014. Colofon. Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN. 978-90-5079-273-8 Datum. November 2014.

De boete belicht november 2014. Colofon. Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN. 978-90-5079-273-8 Datum. November 2014. De boete belicht Colofon Programma Inkomenszekerheid Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN 978-90-5079-273-8 Datum November 2014 Pagina 2 van 51 Voorwoord De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving,

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Werkinstructie 2013/17 (AUA)

Werkinstructie 2013/17 (AUA) Werkinstructie 2013/17 (AUA) OPENBAAR Aan Van Klantdirecteuren IND cc DDMB Hoofd IND Datum 5 september 2013 Vindplaats Migratierecht.extra Bijlagen 5 Onderwerp Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Nadere informatie

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Handreiking Agressie en Geweld Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Inhoud Deel I Algemeen 5 Eenduidigheid van aanpak Wat is agressie en geweld? Wie is verantwoordelijk voor de aanpak? Hoe

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Versie 12, 1 januari 2015 Inhoud 1 lgemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doel en doelgroep... 3 1.3 Begrippen en definities... 3 1.4

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie