De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De zeven eigenschappen van effectief leiderschap"

Transcriptie

1 De zeven eigenschappen van effectief leiderschap Deel 2 van 2 : Deel 3 en 4 Ook verkrijgbaar : Deel 1 : Deel 1 en 2 Bronvermelding: Titel: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap: Het succesvol invoeren van een klantgerichte bedrijfsstrategie Dertigste druk Auteur: Stephen Covey Uitgever: Business Contact ISBN: Aantal pagina s boek: 319 Aantal delen boek: 4 De inhoud van dit uittreksel is met de grootste zorg samengesteld. Incidentele onjuistheden kunnen niettemin voorkomen. Je dient niet aan te nemen dat de informatie die Students Only B.V. biedt foutloos is, hoewel Students Only B.V. dat wel nastreeft. Dit uittreksel is voor persoonlijk gebruik en is bedoeld als wegwijzer bij het originele boek. Wij raden altijd aan het bijbehorende studieboek erbij te kopen en dit uittreksel als naslagwerk erbij te houden. In dit uittreksel worden diverse verwijzingen gemaakt naar het studieboek op basis waarvan dit uittreksel is gemaakt. Dit uittreksel is een uitgave van Students Only B.V. Copyright 2005 StudentsOnly B.V. Alle rechten voorbehouden. De uitgever van het studieboek is op generlei wijze betrokken bij het vervaardigen van dit uittreksel. Voor vragen kan je je wenden per aan

2 Inhoudsopgave Deel III Overwinningen met de omgeving Paradigma s van wederzijdse afhankelijkheid pag. 3 Eigenschap 4 Denk in termen van winnen/winnen pag. 4 Principes van interpersoonlijk leiderschap Eigenschap 5 Probeer eerst te begrijpen dan begrepen te worden pag. 8 Principes van empathische samenwerking Eigenschap 6 Werk synergistisch pag. 11 Principes van creatieve samenwerking Deel IV Vernieuwing Eigenschap 7 Hou de zaag scherp pag. 13 Principes van evenwichtige zelfvernieuwing Nogmaals van binnen naar buiten pag. 16 Appendices A. Mogelijke waarnemingen die voortkomen uit verschillende centra pag. 17 B. Een kwadrant II-dag op kantoor pag. 17 2

3 DEEL III Overwinningen met de omgeving Zie: deel III; blz. 161; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey Paradigma s van wederzijdse afhankelijkheid Effectieve wederzijdse afhankelijkheid is alleen mogelijk bij de gratie van echte onafhankelijkheid, dit is een zeer belangrijk onderdeel bij dit onderdeel. Vooraf aan overwinningen met je omgeving gaan overwinningen op jezelf. De basis van je relaties met andere wordt steeds breder als je meer greep op jezelf krijgt. Mensen kunnen alleen methoden ontwikkelen die werkelijk van belang zijn bij de omgang met anderen als ze onafhankelijk zijn. Je bouwt namelijk een relatie op vanuit je Cirkel van invloed, je eigen kern. Wil je kunnen kiezen voor wederzijdse afhankelijkheid, dan moet je pro-actief zijn, trouw kunnen blijven aan je prioriteiten en een centrum van goede principes hebben. Dan alleen ben je in staat om een langdurige, vruchtbare relatie op te bouwen met anderen. De emotionele bankrekening Deze bankrekening geeft uitdrukking aan de mate van vertrouwen die je op bouwt binnen een relatie, iemand kan je een bepaald veiligheidsgevoel geven. Iemand anders stort bijvoorbeeld iets op je emotionele bankrekening door je aardig en fatsoenlijk te bejegenen, beloftes na te komen en eerlijk te zijn. Daardoor bouw je een reserve op, het vertrouwen wordt groter, je kan een potje breken bij elkaar. Die reserves kun je vervolgens weer gebruiken, maar je moet niet vergeten je saldo weer aan te vullen! Zes belangrijke stortingen Woord houden; Integriteit tonen; Je oprecht verontschuldigen voor een opname; Op de details letten; Verwachtingen verduidelijken; De ander begrijpen; P - Problemen zijn PM mogelijkheden Elk P - probleem is in een situatie van wederzijdse afhankelijkheid een PM mogelijkheid, een kans om emotionele bankrekeningen te openen waarmee je een situatie van wederzijdse afhankelijkheid productief kunt maken. Zo kun je ergernissen en problemen omzetten in mogelijkheden en kansen. De eigenschappen van wederzijdse afhankelijkheid Hou je het paradigma van de emotionele bankrekening in je achterhoofd, dan kun je overgaan op de bespreking van eigenschappen van overwinningen met de omgeving. Je ziet dan hoe deze eigenschappen gezamenlijke effectieve wederzijdse afhankelijkheid creëren. Je ziet tevens je sterke punten in andere gedrags- en denkpatronen. Ook zie je dat effectieve wederzijdse afhankelijkheid alleen is weggelegd voor mensen die echt onafhankelijk zijn in al hun doen en laten. 3

4 EIGENSCHAP IV Denk in termen van winnen/winnen Zie: deel III; blz. 181; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey Principes van interpersoonlijk leiderschap Dit hoofdstuk begint met een duidelijk voorbeeld hoe het niet moet in een bedrijf, in het verloop van deze eigenschap leer je van de schrijver hoe het wél moet. Zes paradigma s van menselijke interactie Verliezen / verliezen; in dit geval staan twee personen tegenover elkaar met tegenovergestelde ego s, de een met winnen / verliezen, de ander met verliezen / winnen, beide zullen verliezen; Winnen; deze mensen zijn er niet altijd op uit om een ander een nederlaag toe te brengen, voor hen is dat niet relevant, ze willen gewoon winnen; Winnen / winnen; een filosofie van de menselijke interactie, het is een paradigma van hart en hoofd. Hier streef je bij alle interacties continu naar wederzijds voordeel. De oplossing of het akkoord is hier voor beide partijen voordelig; samenwerking; 4

5 Winnen / verliezen; een alternatief voor winnen / winnen. Win jij, dan verliest de ander. In leiderschapstermen de autoritaire benadering. Winnen / winnen of - geen akkoord; in dit geval streef je er beide na om het beste uit de overeenkomst of samenwerking te halen, resulteert dit in verlies voor de een of de ander en is er geen andere oplossing voorhanden, dan is er simpelweg géén akkoord; Verliezen / winnen; dit is erger dan winnen / verliezen, iedere maatstaf ontbreekt, er zijn geen eisen, er is geen visie en er zijn geen verwachtingen. Deze mensen streven er doorgaans naar om als vredestichter op te treden of om aardig gevonden te worden. Denk je op deze manier, dan heb je niet genoeg moed om je eigen overtuigingen en gevoelens tot uitdrukking te brengen, ook laat je je makkelijk intimideren door mensen met een sterk(er) ego. De conclusie van deze paradigma s is dat de enige juiste denkwijze voor iedereen is: winnen / winnen of geen akkoord. Op die wijze geeft geen van de partijen iets toe waardoor hij of zij verliest en hoeft een ander de tweede partij niet te laten winnen. Door deze denkwijze te hanteren zal iedereen in een onderhandeling open en zonder schroom de eisen opsommen. Samen kun je tot een oplossing komen, kan dit niet dan zijn ook beide partijen mans genoeg om nee te zeggen tegen een overeenkomst. Vijf dimensies van winnen / winnen Een eigenschap van leiderschap in de persoonlijke omgang met anderen is denken in termen van winnen / winnen. Om dat te kunnen moet je een beroep doen op de volgende unieke menselijke kwaliteiten: Zelfbewustzijn; Verbeeldingskracht; Vrije wil; Geweten; Je wilt van elkaar leren; Je wilt elkaar beïnvloeden; Je wilt iets voor elkaar over hebben. Zie: deel III; blz. 194; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey Wil je leren denken in termen van winnen / winnen, dan gelden vijf onderling samenhangende psychologische dimensies: Karakter; is de basis van winnen / winnen en niet alleen van winnen / winnen, drie karaktertrekken die van wezenlijk belang zijn voor het winnen / winnen paradigma: o Volwassenheid; is het evenwicht tussen consideratie en moed. Hrand Saxenian zegt het volgende over volwassenheid: "Volwassenheid is het vermogen om voor je eigen overtuiging en gevoelens op te komen zonder voorbij te gaan aan die van anderen". o Een mentaliteit van overvloed; er is genoeg voor iedereen volgens dit paradigma; het tegenovergestelde is de schaarstementaliteit, alles wat de eerste pakt, dan heeft de tweede minder. Hanteer je de mentaliteit van overvloed, dan vloeit dit voort uit een sterk innerlijk besef van zekerheid en eigenwaarde; 5

6 Zie: deel III; blz. 197; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey o Integriteit; kun je onderhouden en ontwikkelen door gebruik te maken van eigenschap 1, 2 en 3. Een voorwaarde om te winnen is leven in harmonie met je hoogste waarden. De centrale pijler is daarom integriteit. Relaties; je relaties van winnen / winnen kun je ontwikkelen met karakter als basis. Is er namelijk geen vertrouwen, in de vorm van je emotionele bankrekening, dan kom je niet verder dan compromissen. Je hebt niet de geloofwaardigheid om daadwerkelijk creatief te zijn en van elkaar te kunnen leren. Iedereen laat zien dat hij of zij respect heeft voor de ander, je luistert naar elkaar. Overeenstemming / Akkoorden; het akkoord komt voort uit de relatie dat richting en vorm geef aan winnen / winnen. Vijf elementen die bepalen zijn in een winnen / winnen akkoord: o De richtlijnen specificeren de parameters (strategieën, principes et cetera) voor de resultaten die moeten worden behaald; o De gevolgen geven aan wat er gaat gebeuren goed en slecht, natuurlijk en logisch op grond van de conclusies van de evaluatie; o De gewenste resultaten (niet de methoden) geven aan wat er moet gebeuren en wanneer dat moet gebeuren; o De hulpmiddelen zijn alle technische, organisatorische, financiële of o menselijke instrumenten om resultaten te bereiken; Verantwoordelijkheid stelt het moment van evaluatie en de normen voor de prestaties. Als maatstaf voor succes kan duidelijk wederzijds begrip en overeenstemming vooraf op de genoemde vijf terreinen dienen. 6

7 Een managementopleiding op basis van winnen / winnen; een voorbeeld in het boek op pagina Zie: dl III; blz ; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey Winnen / winnen prestatieakkoorden; er zijn om een dergelijk akkoord mogelijk te maken een aantalbelangrijke paradigmawisselingen vereist. Het gaat daarbij niet om de methoden, maar om de resultaten. Zie: dl III; blz ; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey Systemen; je kan winnen / winnen in een organisatie alleen in standhouden, al het overeenstemt met de geldende afspraken en regels. Je krijgt wat je honoreert, dus als je winnen / verliezen honoreert en winnen / winnen wil, dan bereik je natuurlijk niets. Wil je namelijk bepaalde doelen bereiken en de waarden laten gelden die in je persoonlijke statuut staan, dan moet je een beloningssysteem hanteren dat in overeenstemming is met je waarden en doelen. Binnen de systemen moet je als organisatie veel aandacht schenken aan taakverdeling en beloning. Op pagina staan hierover veel voorbeelden, waarin onder andere duidelijk wordt dat de mensen het probleem niet zijn, maar het systeem waarna de mensen moeten presteren; Zie: dl III; blz ; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey Processen; met middelen die horen bij winnen / verliezen of bij verliezen / winnen kun je geen winnen / winnen doelen bereiken, dat is onmogelijk.vier stappen die de schrijver voorstelt als hij in zijn eigen werk te maken krijgt met mensen en organisaties die om een winnen / winnen oplossing vragen: o In de eerste plaats moet je proberen het probleem van een andere kant te bekijken. Probeer serieus te begrijpen wat van de ander de belangen en behoeften zijn en probeer ze zelfs beter te begrijpen dan die ander; o In de tweede plaats concentreer je niet op de standpunten, maar moet je proberen erachter te komen waar het werkelijk om gaat; o In de derde plaats probeer je vast te stellen welke resultaten je bereiken moet voor een oplossing die iedereen kan aanvaarden; o In de vierde plaats probeer je opties te bedenken voor het behalen van de genoemde resultaten. 7

8 EIGENSCHAP V Probeer eerst te begrijpen dan begrepen te worden Zie: deel III; blz. 213; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey Principes van empathische communicatie Stel je eens voor dat je problemen hebt met je ogen en dat je besluit een opticien te bezoeken. De man luistert naar je en geeft je zijn bril. Zegt dat je nu zeker iets moet zien en zo niet dat je wat beter je best moet doen. Hij heeft dus een conclusie getrokken zonder een diagnose te stellen, je zult nooit meer bij hem terug gaan. Vaak krijg je goede raad naar je hoofd geslingerd, zonder de ander de kans te geven iets uit te leggen of te verduidelijken. En dit gebeurt niet alleen door andere, je doet het zelf ook. Het belangrijkste tussen mensen is dan misschien ook wel: Probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden!. Persoonlijkheid en communicatie De vier basis vormen van communicatie zijn: Lezen; Schrijven; Spreken; Luisteren; Het is van cruciaal belang dat je goed communiceert voor je effectiviteit. De belangrijkste vaardigheid in je leven is namelijk communicatie, de meeste uren besteedt je namelijk aan communicatie, in welke vorm dan ook. Je hebt er jaren over gedaan om te leren spreken, maar heb je ook leren luisteren en begrijpen, heb je geleerd hoe je zaken in het juiste referentiekader kan plaatsen? Nee, dit is namelijk het grootste gemis van vele mensen. Wil je echter op de correcte manier met iemand omgaan, dan zul je deze persoon toch moeten leren begrijpen. Dit lukt niet direct en kost veel energie om te leren. Heeft iemand in de gaten dat je een techniek gebruikt om diegene te begrijpen, dan zul je niet ver komen. Om iemand echt te kunnen beïnvloeden zul je een voorbeeld voor die persoon moeten zijn. Bepalend hierbij is hoe die ander je ervaart. Iemand moet vertrouwen in je krijgen en moet je op je woord kunnen geloven. Het is daarom belangrijk het vertrouwen van iemand proberen te winnen op een onvoorwaardelijke manier. Zonder tegenprestatie moet je met elkaar kunnen omgaan. Empathisch luisteren Mensen luisteren in de eerste plaats om antwoord te geven, daarna willen ze iemand pas begrijpen. Je probeert je eigen leven te projecteren aan het verhaal of de vraag van de verteller. De meeste mensen gaan uit van hun eigen belevingswereld en gaan er vanuit dat andere mensen ook zo denken en de wereld op dezelfde wijze beleven. Luisteren doen we daarom op de volgende vier niveaus: Negeren; je luistert gewoon niet; Doen alsof; Selectief luisteren; je hoort alleen dat wat je wilt; Luisteren met aandacht; je let vooral op de woorden die iemand zegt; 8

9 Daarnaast bestaat er nog een vijfde niveau, echter weinig mensen luisteren op dit niveau: Empathisch luisteren; bij deze vorm van luisteren, luister je met de intentie om te ander te begrijpen, je zoekt naar de mogelijkheden om de ander echt te begrijpen. Luister je empathisch, dan luister je meevoelend en dan verplaats je je in het referentiekader van de ander. Empathisch luisteren houdt niet in dat je meevoelt met de ander of het eens wordt met diegene, maar dat gevoelsmatig en verstandelijk begrip voor diegene hebt. Stel eerst de diagnose Zonder eerst alle informatie omtrent een probleem te ontvangen kun je niet met zekerheid een oplossing geven. Je zult de informatie eerst moeten analyseren om tot een diagnose te komen en dáárna pas een oplossing te geven. Het stellen van een diagnose of het begrijpen van elkaar komt niet alleen voor in een dokter patiënt relatie, maar ook bij een producent en afnemer of een timmerman en zijn klant. Je zult elkaar eerst moeten begrijpen eer je tot een overeenkomst kan komen. Vier autobiografische reacties Als mens luister je autobiografisch, om die reden ben je altijd geneigd als volt te reageren: Je oordeelt; Je onderzoekt; Je adviseert; Je interpreteert. Meestal kun je een reactie of antwoord wel voorspellen, de vraag is echter of je elkaar dan ook echt begrepen hebt. Op pagina wordt een gesprek tussen vader en zoon gebruikt om de verschillen in luisteren en reageren duidelijk gemaakt. Hoe hoort het niet, hoe kan het beter en wat is ideaal. Zie: dl III; blz ; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey Vier fasen waarin empathisch luisteren kort wordt weergegeven, vier fasen in het ontwikkelingsproces: 1. De inhoud nazeggen, dit is de eerste en minst effectieve, je zegt er echter niets verkeerds mee, je laat zien dat je aandacht er is; 2. De inhoud herformuleren; het blijft bij verbale communicatie, maar het is al effectiever; 3. Je gevoel laten zien; je spreekt je rechterhersenhelft aan; 4. Een combinatie van de tweede en derde fase; je herformuleert de inhoud en je laat je gevoel zien. Beheer je de genoemde vier fasen van empathisch luisteren zeer goed, dan wordt de verhouding tussen jullie beide steeds beter, het vertrouwen neemt toe en je gesprekspartner zal en kan je zijn of haar kwetsbare gevoelens en gedachten toevertrouwen. Probeer je uiteindelijk echt iemand te begrijpen, zonder trucjes en hypocrisie, dan merk je op een gegeven moment (tot je eigen verbazing) hoeveel begrip die ander voor jou heeft en toont. 9

10 Begrip en waardering Als je leert te luisteren naar anderen, dan merk je in je waarneming een enorm verschil. Stellen mensen zich coöperatief op in een situatie van wederzijdse afhankelijkheid, dan leer je dit soort verschillen ook te waarderen op den duur. Iedereen is anders ingesteld, voor de een is geld het belangrijkste paradigma, voor de ander de partner. De eerste heeft een mentaliteit van overvloed de ander van schaarste. Ondanks de grote verschillende en de zo verschillende waarnemingen moeten deze personen met elkaar gaan samenwerken en elkaar begrijpen. Het belangrijkste hulpmiddel hierbij is eigenschap 5: probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden. Begrepen worden Dit volgt als je de ander begrijpt. Is dat namelijk gebeurd, dan kun je proberen de ander duidelijk te maken wat je zelf bedoeld. Volwassenheid is de door de schrijver eerder omschreven als een combinatie tussen moed en consideratie. Kijk je naar begrijpen en begrepen worden, dan kun je het volgende zeggen: begrijpen vereist consideratie, begrepen worden vergt moed. Je vergoot de geloofwaardigheid van je eigen ideeën wanneer je je ideeën op een duidelijke, concrete manier zichtbaar kunt maken en vooral binnen de juiste context. Onder vier ogen In het midden van je Cirkel van invloed vind je de 5 e eigenschap terug, daarom is die ook zo belangrijk voor je. Binnen je vermogen ligt het begrijpen van mensen. Zou je beginnen met je zorgen te maken over meningsverschillen, omstandigheden, het gedrag van anderen en problemen, dan zou je compleet uitgeput raken. Als je je richt op het begrijpen van mensen en je daarbij richt op de Cirkel van invloed, dan krijg je vrij snel de informatie die je nodig hebt. Je kunt effectief gaan samenwerken doordat je doordringt tot de kern van de zaak, je investeert in een emotionele bankrekening en je mensen psychologisch de ruimte geeft. Een benadering van binnen naar buiten. Als je naar jezelf kijkt zie je dat je mensen steeds meer gaat waarderen hoe beter je begrip voor ze op weet te brengen. Wacht niet tot mensen naar je toe komen met problemen of tot ze eigenhandig vertellen wat er aan de hand is. Je kunt ook ongedwongen met elkaar praten en aandacht aan elkaar geven door empathisch te luisteren en blijk van begrip te tonen. Doe dit onder vier ogen, ga gewoon een gesprekje aan en zie waar dat eindigt. Elkaar begrijpen is hierbij het belangrijkste. 10

11 EIGENSCHAP VI Werk synergistisch Zie: deel III; blz. 237; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey Principes van creatieve samenwerking In haar beste vorm is synergie de belangrijkste activiteit in ons leven, het bewijs van de waarde van alle andere eigenschappen bij elkaar geteld. Synergie kan gezien worden als de essentie van leiderschap op basis van principes, de essentie van ouderschap, gebaseerd op principes. Synergie is de meerwaarde van het geheel ten opzichte van de delen. De relaties die de delen hierin met elkaar onderhouden is zelf hier een deel van en niet zomaar een deel, nee het opwindendste en krachtigste deel. Beangstigend is creativiteit, je kunt namelijk niet de uitkomst van een creatief proces voorspellen, je weet niet wat je nog tegenkomt aan uitdagingen en gevaren. Synergie leidt er hierin toe dat twee zaken samen meer opleveren dan de som van de twee afzonderlijk. Synergistische communicatie Communiceer je synergistisch, dan stel je je hoofd, hart en uitdrukkingsvaardigheden voor nieuwe mogelijkheden open. Maak je op synergistische wijze contact met iemand, dan weet je niet waar dat toe zal leiden, maar je hebt wel het gevoel van avontuur, opwinding en zekerheid, je gelooft heilig dat het iets opleveren zal. Synergie in het onderwijs Klassen waar daadwerkelijk gepresteerd wordt zijn vaak nauwelijks te onderscheiden van chaos. Leerlingen en docenten staan daadwerkelijk open voor het principe dat het geheel meer is dan de som van zijn delen, dat laat de synergie zien. Je begint met zekerheid, de veilige omgeving. Daarna ga je allemaal brainstormen met elkaar, je zult zien dat iedereen enthousiast wordt en voor de volle 100% voor het idee of de uitvoering gaat. Synergie in het bedrijfsleven De schrijver wijdt uit over een voorbeeld. Zie: dl III; blz ; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey Synergie en communicatie Creativiteit en synergie zijn opwindend, het is namelijk ongelooflijk waar beide toe kunnen leiden. Een doorbraak of enorme verbeteringen zijn mogelijk. Het loont voor een ieder de moeite om het risico te nemen dat inherent is aan de openheid die vereist is. Zie: deel III; blz. 246; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey 11

12 Binnen communicatie zijn verschillende niveaus aan te merken: Het laagste niveau van communicatie; kenmerkend voor een gebrek aan vertrouwen; veilig en gereserveerd contact; Het middelste communicatieniveau is gebaseerd op respect; redelijk volwassen mensen communiceren hier met elkaar; Synergistische communicatie; hier is het contact oprecht en respectvol; er zijn geen barrières; Zoeken naar de derde weg Weer een voorbeeld van de schrijver, nu met betrekking tot communicatieniveau dat van invloed is op een relatie van wederzijdse afhankelijkheid. Zie: dl III; blz ; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey Negatieve synergie Een grote paradigmawisseling ten opzichte van dichotomie, ofwel de of/of mentaliteit is de derde weg. Erg afhankelijke mensen proberen zich te laten gelden in een situatie die wederzijdse afhankelijkheid vereist, dat is vaak het probleem. Ze verraden zowel in de winnen / verliezen als verliezen / winnen status hun afhankelijkheid. Ook dit onderdeel wordt weer toegelicht met een duidelijk voorbeeld. Zie: dl III; blz ; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey Hieruit blijkt dat de essentie van synergie is: de verschillen tussen personen op waarde weten te schatten. De onderlinge verschillende op waarde schatten De essentie van synergie is de onderlinge verschillen (in psychologische zin) op waarde te schatten. Wil je dit kunnen, dan moet je beseffen dat mensen de wereld niet zoals hij is, maar zoals ze zelf zijn in die wereld. Wil je echter een effectieve relatie van wederzijdse afhankelijkheid aan kunnen gaan, dan zul je open moeten staan voor ideeën en projecties van anderen over die wereld waarin je leeft. Dan moet je wel afstappen van de of/of mentaliteit en voor andere visies, meningen en creaties open staan. Dat wil niet zeggen dat het ene goed en het andere slecht is, nee je creëert een wereld waarin sprake is van en/en. Krachtenveldanalyse Synergie is bijzonder sterk van invloed op factoren die tegen groei en verandering in werken, in een relatie van wederzijdse afhankelijkheid. Kurt Lewin ontwierp een krachtenveldanalyse, waarin hij een gemiddelde aangaf, het evenwicht en gebruik maakte van de stuwende en opwaarts bewegende kracht. Dit om een onderscheid te maken in de voorwaartse en tegenwerkende kracht. Wil je iets veranderen in een klimaat (bijvoorbeeld je werk of je thuissituatie) dan zul je niet alleen de voorwaartse kracht moeten veranderen, maar ook de tegenwerkende kracht. Je dient het gemiddelde te veranderen of aan te passen aan de situatie. Zie: deel III; blz. 254; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey Alles in de natuur is synergistisch De synergie in de natuur wordt omschreven door één woord: ecologie. Alles hangt namelijk met elkaar samen en kan niet of nauwelijks zonder elkaar overleven. 12

13 DEEL IV Vernieuwing Zie: deel IV; blz. 261; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey EIGENSCHAP VII Hou de zaag scherp Principes van evenwichtige zelfvernieuwing Bij eigenschap 7 neem je de tijd om je zaag scherp te houden, de andere eigenschappen zijn namelijk alleen te ontplooien bij de gratie van deze. Vier dimensies van vernieuwing Eigenschap 7 is je eigen PM, ze heeft betrekking op de verbetering en het onderhoud van jezelf, het beste instrument dat je hebt. Het gaat daarbij om het onderhoud van je vaardigheden op het gebied van sociaal emoties, je lichaam, je geestelijke en spirituele gesteldheid. Zie: deel IV; blz. 264; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey Herbert Shepherd stelt dat je onderstaande vier waarden nodig hebt voor een evenwichtig leven: Autonomie (geestelijk); Gesteldheid (lichamelijk); Vooruitzicht (spiritueel); Verbondenheid (sociaal); George Sheenan, een populaire goeroe spreekt over vier rollen: Een goede vakman zijn (geestelijk); Een goed dier zijn (lichamelijk); Een heilige zijn (spiritueel); Een goede vriend zijn (sociaal); Over motivatie in organisaties worden in de meeste gevallen de volgende vier drijfveren als dimensie genoemd: Hoe mensen in een organisatie tot ontwikkeling komen en worden ingezet (geestelijk); De economische (lichamelijk); De diensten, het werk en de kansen die een organisatie verschaft aan haar mensen (spiritueel); Hoe mensen bejegend worden (sociaal); Als je tegemoet komt aan de genoemde vier motieven, dan hou je de zaag scherp, je houdt dan op een evenwichtige manier je hele wezen in conditie. Onderhoud van jezelf hoort thuis in kwadrant, het is belangrijk en je moet er veel tijd in steken, maar dan heb je er wel veel profijt van, het vereist de nodige pro-activiteit. 13

14 De lichamelijke dimensie; deze dimensie impliceert dat je je lichaam in conditie moet houden. Belangrijke onderdelen bij je lichamelijk onderhoud zijn: o Uithoudingsvermogen; o Souplesse; o Kracht; De spirituele dimensie; door deze dimensie te vernieuwen geef je richting aan je leven, het is een soort leiderschap en staat in nauw verband met eigenschap 2. Spiritualiteit vormt de kern van je eigen ik. Zonder een goede spirituele ontwikkeling ben je geen compleet mens. De geestelijke dimensie; aan je opleiding heb je grotendeels je geestelijke ontwikkeling te danken, maar de meeste mensen laten hun hersenen wegkwijnen zodra ze hun school verlaten. Het dwingende om hun gedachten weer te geven in heldere bewoording is er niet meer. De televisie is de grootste boosdoener. Gemiddeld zitten mensen zo n uur per week achter de televisie en het vereist de grootste moeite (met behulp van eigenschap 3) om iets te zien dat daadwerkelijk nut heeft. Je zult jezelf effectief moeten sturen bij het gebruik van dit hulpmiddel. De sociaal emotionele dimensie; de genoemde geestelijke, spirituele en lichamelijke dimensie hangen nauw samen met de eigenschappen 1, 2 en 3. Deze dimensie heeft echter betrekking op eigenschap 4, 5 en 6 principes van interpersoonlijk leiderschap, empathische communicatie en creatieve samenwerking. De emotionele en sociale onderdelen van je leven staan nauw met elkaar in verbinding, de ontwikkeling hiervan is niet moeilijk, maar vergt wel aandacht en tijd. Oefening baart namelijk kunst! Anderen een nieuw script aanreiken Je laten leiden door de sociale spiegel is wat de meeste mensen doen, ze zijn geconditioneerd door de paradigma s, meningen en waarnemingen van hun omgeving. Dit weet je als je beseft dat je leeft in een situatie van wederzijdse afhankelijkheid, besef je dat niet, dan weet je het ook niet. Spiegelen anderen zich aan ons, dan kun je ervoor kiezen hen een onvervormd beeld van henzelf terug te geven, je kunt hun pro-activiteit erkennen en hen bejegenen als verantwoordelijke mensen. Je kunt ze helpen bij hun persoonlijke script, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot onafhankelijke individuen met een sterk moreel besef en een centrum van principes. Evenwicht bij vernieuwing Kijk je naar het zelfvernieuwingsproces, dan moet er evenwicht zijn tussen de vier natuurlijke aspecten: de geestelijke, lichamelijke, spirituele en sociaal-emotionele dimensies, is dat evenwicht aanwezig, dan pas is je vernieuwing optimaal. Je creëert een negatief effect als je een van de genoemde dimensies verwaarloost, ze zijn dus allemaal even belangrijk. Dan geldt niet alleen voor individuen, maar uiteraard ook voor organisaties. Het verschil is het volgende: Lichamelijke dimensie: uitgedrukt in economische termen; Geestelijke of psychologische dimensie: heeft betrekking op de ruimte die er is voor oog voor talent, erkenning en ontplooiing; Sociaal emotionele dimensie: de menselijke relaties; de manier waarop mensen behandeld worden; Spirituele dimensie; de integriteit en het doel van de organisatie. 14

15 Synergie en vernieuwing Is vernieuwing evenwichtig, dan is deze bij uitstek synergistisch. Wat je ook doet om de zaag in een bepaald opzicht scherp te houden, het heeft op de andere drie aspecten altijd een positief effect. De verbintenis tussen de dimensies is immers zeer nauw. Door de zeven eigenschappen creëer je een optimale synergie tussen alle vier de dimensies. Door een van de vier terreinen te vernieuwen stel je jezelf in staat om minstens een van de eigenschap beter in de praktijk te brengen. Aan de gehele vernieuwing is wel een bepaalde volgorde en combinatie met de 7 eigenschappen verbonden, deze is precies weergegeven op pagina Zie: dl IV; blz ; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey De opwaartse spiraal Zie: dl IV; blz. 279; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey Bij het principe en proces van vernieuwing ontleen je de kracht om te groeien in een opwaartse spiraal. De invloed van je geweten is hierbij een aspect dat niet mag ontbreken, het is van cruciaal belang in de sturing van het gehele proces. Madame de Staël zei hierover: De stem van het geweten is zo teer, dat men gaar gemakkelijk kan smoren, maar ook zo zuiver dat men haar onmogelijk kan miskennen. Het mooie van je geweten is dat het je dichter bij je goede principes brengt en tevens registreert in hoeverre je leven daarmee overeenstemt. De vorming van een zuiver geweten is voor iemand die echt pro-actief en effectief in het leven staat net zo onmisbaar als de ontwikkeling van spierkracht voor een topatleet. Heb je je zelfbewustzijn eenmaal goed ontwikkeld, dan is het zaak e leven in te richten op basis van je principes en doelen. Doe je dat niet, dan ontstaat er een mentaal vacuüm, waarbij je het zelfbewustzijn kwijtraakt en je verandert in een dier, zuiver en alleen om te overleven van de natuur. In dat geval leef je niet meer, maar wordt je geleefd. 15

16 Nogmaals van binnen naar buiten Het onderstaande stukje staat zo letterlijk in het boek en is geschreven door Ezra Taft Benson, zeer toepasselijk voor dit laatste hoofdstuk. De Heer werkt van binnen naar buiten. De wereld werkt van buiten naar binnen. De wereld zou mensen uit de slop halen. Christus haalt het slop uit de mensen en dan halen ze zichzelf uit de slop. De wereld zou mensen vormen door hun omgeving te veranderen. Christus verandert mensen, en dan veranderen zij hun omgeving. De wereld zou menselijk gedrag vormen, maar Christus kan de menselijke natuur veranderen. Aan de hand van een persoonlijk verhaal laat de schrijver vervolgens zien wat de essentie van het boek naar zijn mening weer geeft. Zie: dl IV; blz ; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey Het verdere verloop van het boek bevat diverse appendices, waarin je je als lezer kan verdiepen. Door de opdrachten in het appendix uit te voeren kun en zul je de diverse eigenschappen goed oefenen en jezelf eigen maken. 16

17 Appendix A Mogelijke waarnemingen die voortkomen uit verschillende centra Zie hiervoor Appendices; blz.291; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey Appendix B Een kwadrant II-dag op kantoor Zie hiervoor Appendices; blz.299; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey 17

7 eigenschappen effectief leiderschap

7 eigenschappen effectief leiderschap 7 eigenschappen effectief leiderschap Onderwerpen Achtergrond Doel van de training 7 eigenschappen effectief leiderschap Kennis aanreiken eigenschap 1-7 Samenvatting Opdracht persoonlijk leiderschap Algemeen

Nadere informatie

DE 7 EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP

DE 7 EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP DE 7 EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP Stephen R. Covey Contact Amsterdam ISBN 90-254-0314-X Samenvatting: Jan Drenth 1103 Ubbo Emmiussingel 1a 9711 BA Groningen DE ZEVEN EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF

Nadere informatie

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap De zeven eigenschappen van effectief leiderschap Mensen kunnen niet veranderen als er van binnen niet iets onveranderlijks aanwezig is. De sleutel tot de mogelijkheid om te veranderen, is een onveranderlijk

Nadere informatie

The Seven Habits of Highly Effective People -- Stephen Covey - in relatie tot coaching & counselling

The Seven Habits of Highly Effective People -- Stephen Covey - in relatie tot coaching & counselling The Seven Habits of Highly Effective People -- Stephen Covey - in relatie tot coaching & counselling De mens is een gewoontedier Wij maken eerst onze gewoonten, daarna maken onze gewoonten ons Als je doet

Nadere informatie

Zeven eigenschappen van effectief leiderschap

Zeven eigenschappen van effectief leiderschap Zeven eigenschappen van effectief leiderschap Inleiding Stephen Covey definieert een eigenschap als een doorsnede van kennis, vaardigheid en streven. Kennis is het theoretisch paradigma: wat moet gedaan

Nadere informatie

Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid.

Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid. Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid. Hardlopen roeien, motorrijden, zwemmen. Parapente Foto: Schotland,cairngorms.co.uk/

Nadere informatie

De zeven eigenschappen voor

De zeven eigenschappen voor eigenschappen van Stephen Covey zijn een begrip, voor het bedrijfsleven. Zo geeft een multinational als Unilever de boeken van Covey al jarenlang mee aan zijn managers ter inspiratie. Maar, zo ontdekte

Nadere informatie

Eigenschap 7 7 Houd de zaag scherp

Eigenschap 7 7 Houd de zaag scherp Eigenschap 7 Houd de zaag scherp 7 Houd de zaag scherp 5 Eerst begrijpen... dan begrepen worden Wederzijdse afhankelijkheid Overwinningen met de omgeving 4 Denk win-win Onafhankelijkheid 3 Belangrijke

Nadere informatie

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap De zeven eigenschappen van effectief leiderschap Dit uitgebreide uittreksel is uitsluitend voor intern persoonlijk gebruik! Distributie verboden. Stephen R. Covey De 7 eigenschappen van effectief leiderschap.

Nadere informatie

Je doel behalen met NLP.

Je doel behalen met NLP. Je doel behalen met NLP. NLP werkt het beste als al je neurologische niveaus congruent zijn. Met andere woorden: congruent zijn betekent wanneer je acties en woorden op 1 lijn zijn met je doelen, overtuigingen,

Nadere informatie

Onderhandelen op basis van win win. Drs. Anna T. de Boer

Onderhandelen op basis van win win. Drs. Anna T. de Boer Onderhandelen op basis van win win Drs. Anna T. de Boer Stijlen van conflicthantering D o e l g e r i c h t Wedijveren Doordrukken Vermijden Compromis Samenwerken Aanpassen Aandacht voor de relatie (belang

Nadere informatie

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Succesvolle ondernemers maken bewust of onbewust gebruik van eeuwenoude universele spirituele wetmatigheden. Hierdoor beschikken ze over een transformationele

Nadere informatie

AGRESSIE EN WEERBAARHEID. Overzicht Elementen Training

AGRESSIE EN WEERBAARHEID. Overzicht Elementen Training AGRESSIE EN WEERBAARHEID Overzicht Elementen Training Voorwoord Hier is een overzicht van Agressie en Weerbaarheid Wat leuk dat je interesse hebt in onze training Agressie en Weerbaarheid! In deze training

Nadere informatie

Zijn teams in toenemende mate de bouwstenen van de OGGz? Frits Bovenberg en Rokus Loopik februari 2009

Zijn teams in toenemende mate de bouwstenen van de OGGz? Frits Bovenberg en Rokus Loopik februari 2009 Zijn teams in toenemende mate de bouwstenen van de OGGz? Frits Bovenberg en Rokus Loopik februari 2009 Psychiatrie was ooit... Werken in de duinen en bossen Rondhangen in verpleegposten Geitenharen sokken

Nadere informatie

Wat doe jij met je talent? EduTalent - Wijbe Douma

Wat doe jij met je talent? EduTalent - Wijbe Douma Wat doe jij met je talent? EduTalent - Wijbe Douma 1 WiebenIK? ACRONIEM van WIJBE Wilskracht Ijver Betrokkenheid Empathie DOUMA Doorzetter Open Uniek Maatschappelijk betrokken Ambitieus 4-79-64-3985-3-329873977-291050

Nadere informatie

Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie

Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie Bezieling en persoonlijk leiderschap Vergroot je impact en invloed binnen je organisatie Koester je de wens om je innerlijke drijfveren en waarden meer tot uitdrukking te brengen in je werk? Of heb je

Nadere informatie

Effectief leiderschap door effectief ademen

Effectief leiderschap door effectief ademen M.Gerrits Pagina 1 van 10 www.soulcoach.nl Effectief leiderschap door effectief ademen Marcel Gerrits 21 November 2005 Alle poorten naar verandering bewaken we zelf en kunnen alleen van binnen uit worden

Nadere informatie

Deel 9/12. Leer je invloed effectief aanwenden om je doelen te bereiken

Deel 9/12. Leer je invloed effectief aanwenden om je doelen te bereiken Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Help je kind zelfvertrouwen te ontwikkelen

Help je kind zelfvertrouwen te ontwikkelen Anne Marie van Bilsen, www.praktijk-deregenboog.nl 1 Titel: help je kind zelfvertrouwen te ontwikkelen Auteur: Anne Marie van Bilsen Omslagontwerp: R.P. da Costa Druk: ebook Uitgever: Praktijk de Regenboog

Nadere informatie

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen Moraal Resultaatgericht Coachen coaching & training voor bedrijven en particulieren Hoornplantsoen 64 2652 BM Berkel en Rodenrijs telefoon 010-5225426 Hoornplantsoen 64 mobiel 06-40597816 info@resultaatgericht-coachen.nl

Nadere informatie

De emotionele bankrekening

De emotionele bankrekening De emotionele bankrekening Een uiterst praktische, nuttige manier om dit hele idee van proactiviteit en de cirkel van invloed te begrijpen en toe te passen is via de metafoor van de emotionele bankrekening.

Nadere informatie

Een blik op effectief leiderschap

Een blik op effectief leiderschap Een blik op effectief leiderschap Ieder van ons heeft wel eens een boek gelezen, dat een diepe indruk achterlaat. Een boek, dat op de een of andere manier een snaar weet te raken en dat aanzet tot nadenken,

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

Welkom. De 7 eigenschappen van effectieve ZZP ers

Welkom. De 7 eigenschappen van effectieve ZZP ers Welkom Programma Voorstellen Inleiding Eigenschap 1 t/m 3 Pauze Eigenschap 4 t/m 7 Afsluiting Voorstellen Erwin Damhuis, 52 jaar. 30 jaar ervaring in de wereld van verzekeringen. Trainer, coach. Eigenaar

Nadere informatie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volledig op mij van toepassing. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Daar ben ik mij volledig van bewust

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volledig op mij van toepassing. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Daar ben ik mij volledig van bewust CONTACT MAKEN drs. A.M. Lautenbach 1 SITUATIE Twee mensen ontmoeten elkaar. Bijna direct is er al een ondefinieerbare verbondenheid, een magisch gevoel van vertrouwen en écht contact. Gedachten en gevoelens

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie VERKOOPTECHNIEKEN. Lestijden 40 Studiepunten 40 Ingeschatte totale 40 uur studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie VERKOOPTECHNIEKEN. Lestijden 40 Studiepunten 40 Ingeschatte totale 40 uur studiebelasting ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding VERZEKERINGEN

Nadere informatie

1 Het sociale ontwikkelingstraject

1 Het sociale ontwikkelingstraject 1 Het sociale ontwikkelingstraject Tijdens de schoolleeftijd valt de nadruk sterk op de cognitieve ontwikkeling. De sociale ontwikkeling is in die periode echter minstens zo belangrijk. Goed leren lezen,

Nadere informatie

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING Inleiding De door leidinggevenden gehanteerde stijlen van beïnvloeding kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld, te weten profileren en respecteren. Er zijn twee profilerende

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap De zeven eigenschappen van effectief leiderschap Deel 1 van 2 : Deel 1 en 2 Ook verkrijgbaar : Deel 2 : Deel 3 en 4 Bronvermelding: Titel: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap: Het succesvol

Nadere informatie

Emotiemanagement: test u zelf!

Emotiemanagement: test u zelf! Emotiemanagement: test u zelf! Arn Lautenbach 1. SITUATIE Tegenwoordig wordt het succes van een manager aan meer afgemeten dan uitsluitend zijn inhoudelijke resultaten. Het omgaan met gevoelens, het opvangen

Nadere informatie

Ulrica WF van Panhuys Authentic Leadership www.uwfvanpanhuys.com

Ulrica WF van Panhuys Authentic Leadership www.uwfvanpanhuys.com Module 1 Profileren van de emotionele intelligentie: Team Effectiviteit (). De Team Effectiviteit wordt vastgesteld door het identificeren, vaststellen en beheersen van de emotionele intelligentie van

Nadere informatie

Inleiding De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

Inleiding De zeven eigenschappen van effectief leiderschap Inleiding De zeven eigenschappen van effectief leiderschap De twee kanten van succes en de levensbalans Er was eens een arme boer die een klein stukje land, wat kippen en een koe bezat. Op een dag vond

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDERSCHAP

EFFECTIEF LEIDERSCHAP Trefwoorden: leiderschap, prioriteiten, time management EFFECTIEF LEIDERSCHAP Belangrijk gaat voor dringend De effectieve manager moet op zoek naar de balans tussen productie en productiemiddelen. In een

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk?

Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk? Introductie in effectief en bewust communiceren. Communicatie; wat is dat eigenlijk? Zodra er twee of meer mensen in 1 ruimte zijn is er sprake van communicatie, ook al wordt er niet gesproken. Het is

Nadere informatie

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken.

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. The Orange Code Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. De Orange Code is ons manifest waarin we hebben vastgelegd hoe we

Nadere informatie

Senior Assistant. Thema: Eigenschappen van een. Proefles. op strategisch niveau. Kristine Ates trainer Senior assistant op strategisch niveau

Senior Assistant. Thema: Eigenschappen van een. Proefles. op strategisch niveau. Kristine Ates trainer Senior assistant op strategisch niveau Proefles Senior Assistant op strategisch niveau Thema: Eigenschappen van een senior assistant & sterk in dagelijkse gesprekken Door Kristine Ates trainer Senior assistant op strategisch niveau www.secretary.nl/strategischwerken

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

Contact maken: test u zelf!

Contact maken: test u zelf! Contact maken: test u zelf! Arjan Lautenbach. SITUATIE Twee mensen ontmoeten elkaar. Bijna direct is er al een ondefinieerbare verbondenheid, een magisch gevoel van vertrouwen en écht contact. Gedachten

Nadere informatie

Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus

Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus pag.: 1 van 5 Vragenlijst persoonlijke onderhandelingsstijlen: de samenwerker, de vechter en de analyticus Ieder mens heeft een persoonlijke stijl van beïnvloeden. De een is meer gericht op het opbouwen

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

die een liefdevolle basis in mijn leven zijn. Silvia Blankestijn Wageningen, maart 2012

die een liefdevolle basis in mijn leven zijn. Silvia Blankestijn Wageningen, maart 2012 11 Voorwoord Communiceren met ziel en zakelijkheid gaat over het bij elkaar brengen van twee werelden: de wereld van de bezieling, de passie, de wereld van de idealisten, en de wereld van de (financiële)

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Rapport: Delegeren is te leren.

Rapport: Delegeren is te leren. Rapport: Delegeren is te leren. Ingrid Jeuring, trainer, coach, spreker 1 Delegeren is te leren. Allereerst bedankt voor het downloaden van dit rapport. Het betekent dat je open staat voor ontwikkeling

Nadere informatie

Het leven leren leven

Het leven leren leven Rouwbegeleiding in de praktijk Het leven leren leven Karin van der Plas Themabijeenkomst IDPZ 31 oktober Programma Welkom Theorie over rouw Bespreking casus/ luisteroefening Wat is Levenskunst? Tijd voor

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

Visible Learning - John Hattie. Miljoenen leerlingen. Effect van het leerkracht. Effectgrootte

Visible Learning - John Hattie. Miljoenen leerlingen. Effect van het leerkracht. Effectgrootte Visible Learning - John Hattie Wat maakt de school tot een succes? Daar is veel onderzoek naar gedaan. Maar wat werkt nu echt? In het baanbrekende boek Visible Learning verwerkt John Hattie de resultaten

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TALENTENSPECTRUM. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TALENTENSPECTRUM Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 02 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Dit rapport is bedoeld om u te helpen analyseren op welk vlak uw talenten

Nadere informatie

Aangaan. Feedback kan maken maar ook breken

Aangaan. Feedback kan maken maar ook breken Op basis van wetenschappelijk onderzoek is psychologe Carol Dweck tot het inzicht gekomen dat niet iemands IQ, vaardigheden en talenten bepalend zijn voor succesvol leven, maar vooral de waarmee mensen

Nadere informatie

Ivo Mijland en Petra Nijdam

Ivo Mijland en Petra Nijdam Inleiding 7 De hele schooldag lang communiceren docenten en leerlingen met elkaar. Non-verbaal en verbaal, in de klas en buiten de klas. Vaak is die communicatie niet gepland. Maar soms gaat de docent

Nadere informatie

Diversiteit en beroepsvaardigheden Leer jezelf kennen Basishouding en diversiteit Discriminatie Gedrag bij diversiteit Pesten. Hoofdstuk 2: werken

Diversiteit en beroepsvaardigheden Leer jezelf kennen Basishouding en diversiteit Discriminatie Gedrag bij diversiteit Pesten. Hoofdstuk 2: werken Diversiteit en beroepsvaardigheden Leer jezelf kennen Basishouding en diversiteit Discriminatie Gedrag bij diversiteit Pesten Hoofdstuk 2: werken Werkwijze en opdrachten Boek en laptop nodig voor iedere

Nadere informatie

IJSHOCKEY SPORTLEIDER 1

IJSHOCKEY SPORTLEIDER 1 BELANG VAN COMMUNICATIE Alles wat u doet als teambegeleider/sportleider gebeurt via communicatie, zoals het motiveren van spelers, het luisteren naar spelers, het oplossen van de problemen in het team,

Nadere informatie

1 Naar Levenverrijkend Onderwijs

1 Naar Levenverrijkend Onderwijs 1 Naar Levenverrijkend Onderwijs INLEIDING Ik wil je een visie op de toekomst van het onderwijs aanreiken. In dit boek beschrijf ik een onderwijsproces dat geen bepaalde orde of autoriteit dient, maar

Nadere informatie

Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon 1 / 5

Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon 1 / 5 Samenvatting E-Scan voor zzp-ers 28/10/2011 17:51 van Voorbeeld Persoon Mijn eigenschappen en kwaliteiten Mijn ondernemersdenkstijlen 1 / 5 Mijn eigenschappen en kwaliteiten Vergeleken met de feedback

Nadere informatie

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan De zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking moet erop gericht zijn dat de persoon een optimale kwaliteit

Nadere informatie

LIEVERWIJS. kindercoaching & training. kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling. Een rups kan altijd nog een vlinder worden

LIEVERWIJS. kindercoaching & training. kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling. Een rups kan altijd nog een vlinder worden LIEVERWIJS kindercoaching & training kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling Een rups kan altijd nog een vlinder worden Kindercoaching Van Rups naar Vlinder Voor kinderen in de

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Het Mirakel dat Jij Bent

Het Mirakel dat Jij Bent Het Mirakel dat Jij Bent Vervul jouw potentieel (Deel I van III) Struinend door het gras Kijkend naar de horizon Genietend van Alles dat IS Jouw weg... Schrijver: A.M.I. van der Kwast Coverontwerp: in

Nadere informatie

Training Omgaan met Agressie en Geweld

Training Omgaan met Agressie en Geweld Training Omgaan met Agressie en Geweld 2011 Inleiding In veel beroepen worden werknemers geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, waaronder agressie. Agressie wordt door medewerkers over het algemeen

Nadere informatie

Gedragsanalyse Naam: Pieter Proef Datum: 29/10/2014 VGA PROEFVERSIE

Gedragsanalyse Naam: Pieter Proef Datum: 29/10/2014 VGA PROEFVERSIE Naam: Datum: VGA Inhoudsopgave gedragsanalyse Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding gedragsanalyse Deel 2. Uitleg gedragsstijlen Deel 3. Uw gedragsstijl Deel 4. Uw basisstijl Deel 5. Uw responsstijl Deel 6.

Nadere informatie

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan De ontwikkeling van vrouwen en meisjes in het rugby heeft de afgelopen jaren flink aan momentum gewonnen en de beslissing om zowel heren als dames uit te laten komen op het sevenstoernooi van de Olympische

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie

Index. 1. Voorwoord 2 2. Algemene Tips... 3 3. Gesprek 1.. 6 4. Gesprek 2.. 8

Index. 1. Voorwoord 2 2. Algemene Tips... 3 3. Gesprek 1.. 6 4. Gesprek 2.. 8 Index 1. Voorwoord 2 2. Algemene Tips... 3 3. Gesprek 1.. 6 4. Gesprek 2.. 8 1 1. Voorwoord Welkom bij deze handleiding. Deze handleiding is bedoeld als gids bij het identificeren van de kwaliteiten van

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Vier stromingen rondom paradigma s

Vier stromingen rondom paradigma s Vier stromingen rondom paradigma s De verdieping van het thema paradigma wordt hier langs vier stromingen nader uitgewerkt: (1) NLP neuro-linguïstisch programmeren (2) RET rationele effectiviteitstraining

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

APPRECIATIVE INQUIRY Conversaties die bijdragen aan succesvol leren, veranderen en vernieuwen

APPRECIATIVE INQUIRY Conversaties die bijdragen aan succesvol leren, veranderen en vernieuwen Nieuwsbrief oktober 2015 APPRECIATIVE INQUIRY Conversaties die bijdragen aan succesvol leren, veranderen en vernieuwen Beste , Appreciative Inquiry (Waarderend Actieonderzoek) is al jarenlang

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Oefenvragen Management Assistent B - Persoonlijk Management. 1. Welke stelling is juist?

Oefenvragen Management Assistent B - Persoonlijk Management. 1. Welke stelling is juist? Oefenvragen Management Assistent B - Persoonlijk Management 1. Welke stelling is juist? 1. Drijfveren vertellen ons iets over hoe we de dingen doen, de wijze waarop wij reageren op anderen en hoe anderen

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

over deze vragen praten. Laat de tweetallen hun antwoorden opschrijven. Sluit dit onderdeel plenair af: wie wil hier iets over zeggen?

over deze vragen praten. Laat de tweetallen hun antwoorden opschrijven. Sluit dit onderdeel plenair af: wie wil hier iets over zeggen? Omgaan met tijd Matrix Tijdmanagement (groepsactiviteit) Omgaan met tijd is een aansprekend thema voor veel vrouwelijke ondernemers. Het runnen van een eigen onderneming, zonder dat dit ten koste gaat

Nadere informatie

Krachtvelden. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Krachtvelden. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Krachtvelden Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 01.04.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 01.04.2016 / Krachtvelden (QK360) 2 Waar ligt jouw kracht? Een krachtveld is een verzameling van gedragingen

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Creatief en flexibel toepassen van Triplep Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Programma Overzicht Kennismaking Persoonlijke werving van ouders Een goede relatie opbouwen met de ouders

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Jij als leider!

Hoofdstuk 3: Jij als leider! Kijk eens in de spiegel Hoofdstuk 3: Jij als leider Elke dag als je opstaat, sta je waarschijnlijk een moment voor de spiegel. Misschien let je er niet meer bewust op, maar als je voor de spiegel staat

Nadere informatie

Hoger Management Support

Hoger Management Support Proefles Hoger Management Support Thema: Leiding geven aan jezelf Door Titia Huisman trainer Hoger Management Support www.secretary.nl/support Leiding geven aan jezelf Adieu Secretaresse, Hello Assistant?

Nadere informatie

Het veerkrachtig handelen van de hulpverlener bij feedback

Het veerkrachtig handelen van de hulpverlener bij feedback Het veerkrachtig handelen van de hulpverlener bij feedback Ayse Dogan OPZ Geel- 6 Dec. 2012 Verloop Korte inleiding Reflectie- oefening Handvatten in veerkrachtig handelen bij feedback Tot slot Reflectie-

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Leven met meer passie en impact in één e-book

Leven met meer passie en impact in één e-book eigenschappen van effectieve managers Leven met meer passie en impact in één e-book 1. Wees proactief 2. Begin met het einde voor ogen 3. Belangrijke zaken eerst 4. Denk win-win 5. Eerst begrijpen, dan

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

Golf van de Rode Maan

Golf van de Rode Maan Golf van de Rode Maan Data waarin de golf van de Rode Maan valt: 11-2 t/m 23-2-2015 *29-10 t/m 10-11-2015 *16-7 t/m 28-7-2016 *2-4 t/m 14-4- 17 18-12 t/m 30-12 -2017 * 4-9- t/m 16-9-2018 * 22-5 t/m 3-6-2019

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1

Persoonlijk rapport van: Marieke Adesso 29 Mei 2006 1 Talenten Aanzien en Erkenning 3 Besluitvaardigheid 8 Confrontatie en Agitatie 4 Doelgerichtheid 4 Talenten Hulpvaardigheid 5 Ontzag 3 Orde en Netheid 4 Pragmatisme 6 Stressbestendigheid 7 Verantwoording

Nadere informatie

Competent talent in de praktijk

Competent talent in de praktijk Competent talent in de praktijk Competent talent in DE PRAKTIJK CURSISTENBOEK Talent ontdekken, ontwikkelen & inzetten Competent talent in de praktijk Cursistenboek Talent ontdekken, ontwikkelen & inzetten

Nadere informatie

Wereldwijd werken ongeveer 2800 scholen op deze manier. Ook in Nederland groeit het aantal The leader in me- scholen

Wereldwijd werken ongeveer 2800 scholen op deze manier. Ook in Nederland groeit het aantal The leader in me- scholen 16 Oudergids Beste ouder, verzorger of andere belangstellende, Fijn dat u de tijd neemt om deze The leader in me- oudergids te lezen. De gids is gebaseerd op de principes van de zeven gewoonten van effectief

Nadere informatie

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider?

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? LEVENDAAL 11, 6715 KJ EDE - TELEFOON 06 21 24 22 55 leidjew@xs4all.nl - www.leidjewitte.nl SPIRITUALITEIT De aangeboren menselijke behoefte

Nadere informatie

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken?

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken? Werkblad: 1. Wat is je leerstijl? Om uit te vinden welke van de vier leerstijlen het meest lijkt op jouw leerstijl, kun je dit simpele testje doen. Stel je eens voor dat je zojuist een nieuwe apparaat

Nadere informatie

OMGAAN MET DISCRIMINATIE

OMGAAN MET DISCRIMINATIE OMGAAN MET DISCRIMINATIE Diversiteit: 19 beschermde criteria bepaald door de wet 10/5/2007 Leeftijd Seksuele geaardheid Burgerlijke staat Geloof of levensbeschouwing Vermogen Politieke overtuiging Taal

Nadere informatie

Reader Gespreksvoering

Reader Gespreksvoering Reader Gespreksvoering Achtergrondinformatie Soorten vragen Actief Luisteren Slecht nieuws Gesprek Fasen in het gesprek Soorten Vragen In een gesprek kun je verschillende soorten vragen stellen. Al je

Nadere informatie

Leiderschapsdimensies op hoofdlijnen

Leiderschapsdimensies op hoofdlijnen Test naam LeiderschapsTest Kets de Datum 31-10-2012 Vries Team dkj Context Zakelijk: afdelingen en teams op het werk Deelnames 3/3 Resultaten over Peter Jansen Leiderschapsdimensies op hoofdlijnen Visies

Nadere informatie

pagina 2 van 5 Laten we maar weer eens een willekeurige groep voorwerpen nemen. Er bestaan bijvoorbeeld -- om maar iets te noemen -- allerlei verschil

pagina 2 van 5 Laten we maar weer eens een willekeurige groep voorwerpen nemen. Er bestaan bijvoorbeeld -- om maar iets te noemen -- allerlei verschil pagina 1 van 5 Home > Bronteksten > Plato, Over kunst Vert. Gerard Koolschijn. Plato, Constitutie (Politeia), Amsterdam: 1995. 245-249. (Socrates) Nu we [...] de verschillende elementen van de menselijke

Nadere informatie