De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De zeven eigenschappen van effectief leiderschap"

Transcriptie

1 De zeven eigenschappen van effectief leiderschap Deel 1 van 2 : Deel 1 en 2 Ook verkrijgbaar : Deel 2 : Deel 3 en 4 Bronvermelding: Titel: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap: Het succesvol invoeren van een klantgerichte bedrijfsstrategie Dertigste druk Auteur: Stephen Covey Uitgever: Business Contact ISBN: Aantal pagina s boek: 319 Aantal delen boek: 4 De inhoud van dit uittreksel is met de grootste zorg samengesteld. Incidentele onjuistheden kunnen niettemin voorkomen. Je dient niet aan te nemen dat de informatie die Students Only B.V. biedt foutloos is, hoewel Students Only B.V. dat wel nastreeft. Dit uittreksel is voor persoonlijk gebruik en is bedoeld als wegwijzer bij het originele boek. Wij raden altijd aan het bijbehorende studieboek erbij te kopen en dit uittreksel als naslagwerk erbij te houden. In dit uittreksel worden diverse verwijzingen gemaakt naar het studieboek op basis waarvan dit uittreksel is gemaakt. Dit uittreksel is een uitgave van Students Only B.V. Copyright 2005 StudentsOnly B.V. Alle rechten voorbehouden. De uitgever van het studieboek is op generlei wijze betrokken bij het vervaardigen van dit uittreksel. Voor vragen kan je je wenden per aan

2 Inhoudsopgave Deel I Deel II Paradigma s en principes Van binnen naar buiten pag. 3 De zeven eigenschappen Een overzicht pag. 7 Overwinning op jezelf Eigenschap 1 Wees pro-actief pag. 9 Principes en persoonlijk inzicht Eigenschap 2 Begin met einde voor eigen pag. 12 Principes van persoonlijk leiderschap Eigenschap 3 Belangrijke zaken eerst pag. 16 Principes van persoonlijk management 2

3 DEEL I Paradigma s en principes De Pragmatische en de Principiële Levenshouding De schrijver heeft een grondig onderzoek gedaan naar de literatuur over succes, sinds 1776 verschenen in Amerika. Hij ontdekte in deze 200 jaar geschriften over succes een opmerking over tendens. Het merendeel van de literatuur van de literatuur van de laatste vijftig jaar is oppervlakkig geworden door de frustraties over onze eigen generaties, er wordt voortdurend op het belang van status gewezen. De basis voor succes wordt gevormd door de Principiële Levenshouding, bestaande uit: nederigheid, integriteit, gematigdheid, trouw, geduld, rechtvaardigheid, eenvoud, ijver, de gulden regel en bescheidenheid. In de Principiële Levenshouding komt naar voren dat voor een zinvol bestaat regels zijn en dat duurzaam geluk en werkelijk succes alleen te verwerven zijn door deze regels te leren en ze tot een wezenlijk bestanddeel te maken van je persoonlijkheid. Na WOI verschoof de visie op succes van Principiële Levenshouding naar Pragmatische Levenshouding, succes werd afgemeten aan persoonlijke prestaties, vaardigheden en status om de omgang met anderen soepeler te laten verlopen. Gaande weg ontstonden zelfs twee stromingen binnen deze levenshouding: Een positieve mentale instelling bepleiten; Gericht op relatietechnieken zowel in het maatschappelijke als persoonlijke leven; Sommige stelregels in de Pragmatische Levenshouding zijn voor veel mensen de moeite waarde, enkele voorbeelden zijn: Wie gelooft in zijn plannen kan ze ook uitvoeren; Je houding bepaalt je aanzien; Vrienden maak je met een glimlach, niet met een norse blik. Daarnaast zijn ook pragmatische instellingen ontstaan, bedoeld om mensen te bedriegen of te manipuleren, er bestaan zelf intimidatietechnieken en methoden om bij mensen in het gevlij te kunnen komen. De nadruk wordt in de verschillende literatuurbronnen vooral gericht op communicatieve vaardigheden, snelle strategieën om een positieve instelling en invloed te verwerven. Primaire en secundaire grootsheid Het is niet zo dat geen enkel facet van de Pragmatische Levenshouding geen zin heeft, integendeel, sommige zijn zelfs onmisbaar bevonden voor succes, ze zijn echter niet van primair belang. Probeer je mensen namelijk met tactische middelen te beïnvloeden, maar ben je niet principieel, dan ken je op lange termijn geen succes. Je wordt namelijk niet vertrouwd en hoe goed bedoel ook, alles wordt gezien als manipulatie, vertrouwen is namelijk de basis voor permanent succes. In een kunstmatige, beperkte omgeving, zoals een school, kun je volstaan met de Pragmatische Levenshouding, je gebruikt snelle trucs, charme en handigheid, waarbij je een heel eind, op den duur echter schieten deze secundaire kwaliteiten toch te kort. Je bent namelijk niet in staat tot duurzame menselijke relaties en je zult het moeten hebben van succes op korte termijn, zonder integere, fundamentele principes. William George Jordan zegt: Het uniek menselijke vermogen tot goed of kwaad is de stille getuigen van wat iemand is, niet van wat hij beweert te zijn, dat is de reden waarom mensen zich laten leiden, uiteindelijk gaat het namelijk om het vertrouwen dat we wel of niet hebben in mensen. 3

4 De kracht van een paradigma De basis voor de zeven eigenschappen van effectief leiderschap worden gevormd door de principes die inhoud aan ons bestaan geven. Wil je deze eigenschappen goed begrijpen, dan moet je weten wat je paradigma s zijn en hoe je paradigmawisseling kan creëren. De Principiële en Pragmatische Levenshouding zijn voorbeelden van sociale paradigma s, je paradigma is je referentiekader, het geeft een eenvoudige verklaring van onze omgeving. Je gebruikt in je leven meerdere kaarten, waarmee je de weg door je leven zoekt, deze zijn in twee categorieën in te delen: Kaarten van hoe de dingen zouden moeten zijn, onze waarden; Kaarten van hoe de dingen zijn, de werkelijkheid. Aan de hand van deze kaarten interpreteren we onze ervaringen. Onbewust gebruiken we de kaarten, we gaan er automatisch van uit dat de dingen die we zien reëel zijn of wel zouden moeten zijn, op dit soort aannames is ons gehele gedrag gebaseerd. Op pagina 20, 21 en 34 staan drie onderdelen van een experiment, welke aantonen dat het illustreert hoe sterk geconditioneerd je waarneming en dus je paradigma s zijn. Zie deel 1; blz , 34; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey 4

5 Tevens laat het experiment zijn hoezeer de paradigma s ons gedrag bepalen, onze gedragingen kunnen slechts binnen één kader op elkaar afgestemd worden. Praten en lopen we anders dan we kijken, dan is er namelijk geen sprake meer van één consistent geheel, je houding en gedrag moeten overeenkomen met het beeld dat je hebt van de vrouw in het experiment. Op termijn is je gedrag dus niet effectief als je de basisparadigma s van dat gedrag niet doorgronden kan. Als laatste illustreert het waarnemingsexperiment hoe sterk je paradigma s van invloed zijn op je omgang met andere mensen. Je denkt dat je de dingen objectief en helder ziet, tot je erachter komt dat voor iemand anders vanuit zijn of haar optiek precies hetzelfde geldt. Iedereen hanteert een unieke lens, maar doordat je op een bepaalde manier geconditioneerd bent als groep, zie je allemaal hetzelfde. Deze conclusie wil niet aangeven dat er geen objectieve feiten zijn, ben je je meer bewust van je fundamentele paradigma s, dan kun je ze beter toetsen aan die van anderen en tevens proberen je visie te verbreden. De kracht van een paradigmawisseling Van dit experiment leer je dat er een paradigmawisseling bestaat, de Aha-erlebnis. Hoe sterker je vasthoudt aan de oorspronkelijke waarneming, hoe meer geschokt je bent als je de andere waarneming kan zien. De kracht van een paradigmawisseling is de ze de manier bepalen waarop wij met andere mensen omgaan. Zien en zijn Je nieuwe paradigma kan tot stand komen door een principieel andere houding te ontwikkelen, ze zijn bepalend voor wie je bent, zijn is dus zien. Je kunt je visie niet fundamenteel veranderen zonder zelf te veranderen en je kan niet zelf veranderen zonder je visie fundamenteel te veraderen. Paradigma s vormen de lens waardoor je naar de wereld kijkt en hebben daarom een enorme invloed. De belangrijkste kracht achter een radicale verandering is een paradigmawisseling. Het Principiële Paradigma Het idee dat effectief menselijk gedrag geleid wordt door principes die net zo fundamenteel zijn als bijvoorbeeld de wet van de zwaartekracht vormen de basis voor de Principiële Levenshouding. Aan de hand van hun paradigma s, bepalen mensen hun gedrag, je probeert op grond van eigen ervaring de werkelijkheid in kaart te brengen. De nauwkeurigheid van de kaarten verandert niets aan de werkelijkheid, ze is wel bepalend voor de stabiliteit van de samenleving. Principes zijn het land en zijn richtlijnen voor menselijk gedrag, waarden de landkaart. Principes van groei en verandering De schone schijn van Pragmatisch Levensonderhoud is: snel en makkelijk inhoud geven aan je leven: diepgaande relaties met anderen en persoonlijk succes zonder het moeizame groeiproces dat daarbij hoort. In het proces van persoonlijke sfeer en ontwikkeling probeer je geregeld een stap over te slaan, zou je dit ook doen in je natuurlijke groeiproces, dan ontstaan de grootste problemen. Een stap overslaan in je ontwikkelingsproces kan namelijk niet. Jezelf ontwikkelen, op welke manier dan ook, vereist emotionele kracht, je moet leren luisteren, geduld opbrengen en open zijn naar anderen toe. 5

6 Onze benadering van het probleem is het probleem Aan de hand van enkele voorbeelden wordt in dit deel van het boek uitgelegd op welke wijze de Pragmatische Levenshouding positief en negatief kan uitpakken in verschillende situaties. Zie: deel 1; blz ; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey Een ander niveau van denken De problemen geschapen door de Pragmatische Levenshouding zijn zo fundamenteel dat je ze niet kunt oplossen op een oppervlakkige manier. Je hebt een ander denkniveau nodig: een paradigma gebaseerd op principes die nauwkeurig het hele gebied van effectieve menselijke verhoudingen in kaart kan brengen. Dit boek is gebaseerd op fundamentele principes, namelijk van binnen naar buiten. Dat wil zeggen dat je de kern van je identiteit als vertrekpunt neemt, je motieven, je paradigma s en je persoonlijkheid. In deze benadering moet je laten zien dat je eerst in je privé-leven geslaagd bent, eer je dat daarbuiten bent of kunt. 6

7 De zeven eigenschappen Een overzicht In wezen is je persoonlijkheid een samenstel van eigenschappen, zoals het volgende gezegde laat zien: Zaai een gedachte, oogst een handeling; zaai een handeling, oogst een eigenschap; zaai een eigenschap, oogst een karakter; zaai een karakter, oogst een doel. De eigenschappen waar je het minst blij mee bent, zijn vaak het diepst geworteld en het lastigste af te leren, afleren van slechte en diepgewortelde eigenschappen vergt meer dan alleen wat wilskracht en een paar aanpassingen. De eerste stappen vergen de meeste energie, maar ben je eenmaal bevrijdt van je eigenschappen, dan kun je alle kanten op. De definitie van eigenschappen Een eigenschap is de doorsnede van streven (de wil om het te doen), kennis (wat moet gedaan worden en waarom) en vaardigheden (hoe moet het gedaan worden). Het groeicontinuüm Je moet de zeven eigenschappen van effectief leidinggeven niet beschouwen als een psychologische formule voor het verkrijgen van een positievere levenshouding. Ze zijn op elkaar afgestemd volgens natuurlijke wetten van ontwikkeling en dienen als leidraad bij onze voortgang op een groeicontinuüm: van afhankelijkheid (jij) via onafhankelijk (ik) naar wederzijdse afhankelijkheid (wij). Zie: deel I; blz. 37; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey Als je onafhankelijk bent, ben je uitstekend in staat om je taken te vervullen, het is echter voor jezelf een ramp om in een team te moeten werken, omdat je dit niet kan. Wil je namelijk goed functioneren binnen een organisatie, of zelfs in je eigen gezin, dan zul je moeten beschikken over het paradigma van wederzijdse afhankelijkheid. De definitie van effectiviteit Binnen het fenomeen de zeven eigenschappen van effectief leiderschap staat effectiviteit centraal, het zijn alle zeven effectieve eigenschappen! Ze hebben een zo groot mogelijk rendement op lange termijn, omdat ze gebaseerd zijn op principes, op de lange termijn vormen ze namelijk het fundament voor je persoonlijkheid. Wil je effectief bezig zijn, dan zul je in je productieproces een balans moeten vinden tussen de productie en het productiemiddel, de P/PM balans, het een kan namelijk niet zonder het andere. Zie: deel I; blz. 41; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey Drie soorten middelen Menselijke middelen; Materiele middelen; Financiële middelen; Om t meeste profijt van je middelen te hebben zul je niet alleen in de productie en productiemiddelen moeten investeren, je moet er ook zorg voor dragen dat beide in balans zijn. Alleen dan zullen je middelen optimaal tot bloei komen en oogst je de meeste effectiviteit. 7

8 Het PM in organisaties Van een goed principe is een van de meest waardevolle aspecten dat je het kunt toepassen in zeer uiteenlopende omstandigheden: individueel, in gezinnen en in ondernemingen. De P/PMbalans is vooral belangrijk voor de afnemers en werknemers, de menselijke middelen van een organisatie. Het beste advies in organisaties met betrekking tot de P/PM- balans is: Ga met je werknemers om zoals jij wilt dat ze met je beste klanten omgaan. 8

9 DEEL II Overwinning op jezelf Zie: deel II; blz.49; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey EIGENSCHAP I Wees pro-actief Zie: deel II; blz.51; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey Principes van persoonlijk inzicht Zelfbewustzijn is iets wat alleen mensen hebben; het is het vermogen na te denken over het denkproces, daarom beheerst de mens de schepping en kan hij enorme vooruitgang boeken van generatie op generatie. Dankzij je zelfbewustzijn ben je in staat afstand te nemen en te onderzoeken hoe je naar jezelf en je omgeving kijkt, je zelfparadigma. Weet je niet hoe je jezelf en je omgeving ziet, dan kun je je niet inleven in de manier hoe anderen hun omgeving en zichzelf zien. De sociale spiegel Ontleen je de visie op jezelf vooral aan het gangbare sociale paradigma en de meningen van de mensen om je heen, je sociale spiegel, dan loop je rond in een attractiewereld. Je krijgt onnauwkeurige en onvolledige beelden toegespeeld. Er bestaat een drie deling hierin, drie algemeen geaccepteerde, deterministische theorieën die los van elkaar of samen de verklaring (kunnen) vormen voor de aard van de mens: Genetisch determinisme; je grootouders hebben schuld; Psychologisch determinisme; je ouders hebben schuld; Omgevingsdeterminisme; je baas of je partner is schuld / je omgeving is schuldig. Deze determinisme, of kaarten zoals ze in het boek genoemd worden zijn gebaseerd op de theorie van respons en stimulus, bekend van Pavlovs experimenten. Het uitgangspunt is dat we zo geconditioneerd zijn dat we op een bepaalde manier reageren op een bepaalde stimulus. Zie: deel II; blz.55; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey Tussen stimulus en respons Volgens de leer van Frankl wordt je persoonlijkheid door de ervaringen in je kinderjaren gevormd. In feite liggen je mogelijkheden en beperkingen dus al vast. Frankl s overtuiging was dat iedereen met hem kon doen wat hij zij wilde, de basis van zijn identiteit was nog steeds aanwezig; hij kon nog steeds zelf bepalen in welke mate alles wat er gebeurde, hem wezenlijk zou raken. Tussen wat gebeurt met jezelf, dus je stimulus en je respons, staat altijd je vrijheid om die respons te kiezen, dat pleit Frankl. Een belangrijk iets dat Frankl tijdens zijn leven ontdekte was het volgende: tussen stimulus en respons ligt de menselijke vrijheid om te kiezen. Kwaliteiten die je als mens uniek maken zijn: Zelfbewustzijn; Voorstellingsvermogen; Geweten; Vrije wil. 9

10 De definitie van pro-activiteit Pro-activiteit is volgens Frankl de belangrijkste effectieve eigenschap voor iedere situatie. Zie: deel II; blz.57; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey Je neemt niet alleen initiatieven, je bent verantwoordelijk voor je eigen leven. Ben je als mens reactief, dan laat je je leven in principe bepalen door je omgeving. Is het mooi weer dan voel je je goed, behandelt iedereen je goed, dan voel je je ook goed. Wordt je echter niet goed behandeld, dan ga je in het defensief. Je laat als het ware je gevoelens door andere bepalen en je maakt je daardoor afhankelijk van je tekortkomingen. Proactieve mensen daarentegen laten zich leiden door hun waarden. Prikkels uit omgeving zijn in hun geval niet van doorslaggevend belang. Victor Frankl maakt bekend dat er in zijn ogen drie hoofdwaarden zijn die de kern van ons leven vormen, deze zijn: De waarde die bepaald wordt door wat we meemaken; De creatieve waarde, dat wat we in het leven roepen; De waarde waarop we onze houding baseren, je manier van reageren in moeilijke omstandigheden. Het initiatief nemen Je wil als mens niet alles lijdzaam ondergaan, het ligt in je aard om zelf handelend op te treden. Je kan namelijk zelf bepalen hoe je in bepaalde situaties wil reageren. Ben je proactief, dan ben je automatisch goed in het nemen van initiatief. Volgens de schrijver komt dat neer op het gebruiken van je inventiviteit en je initiatief. Zeg namelijk niet meteen dat iets niet lukt, maar doe je best en probeer het opnieuw. Zelf handelen en laten gebeuren Het verschil tussen mensen die wel of niet zelf het initiatief nemen is net zo groot of klein als het verschil tussen nacht en dag, enorm groot dus. Om in je leven de P/PM- balans van effectiviteit te scheppen vereist dat het nodige initiatief. Luisteren naar de manier van spreken Paradigma s vormen de basis voor gedrag en houdingen. Ga je je eigen gedrag onderzoeken door gebruik te maken van je zelfbewustzijn, dan kun je zien welke landkaarten je gebruikt. Je manier van spreken verraadt namelijk direct of je pro-actief of reactief ingesteld bent. Voorbeelden zijn: Reactieve taal Pro-actieve taal Als ik maar Dat ga ik doen. Zo ben ik nu eenmaal. Ik kan het ook anders aanpakken. Ik kan het niet. Ik kan kiezen. Een reactieve uitspraak heeft als ergste reactie dat het vaak een self-fulfilling prophecy is, je vind bevestiging van je deterministisch paradigma, je voelt je steeds meer het slachtoffer en komt in een negatieve spiraal terecht. 10

11 Cirkel van betrokkenheid / Cirkel van invloed Zie: deel II; blz ; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey De basis is de cirkel van betrokkenheid, alles in de cirkel geeft weer waarbij je betrokken bent, alles daarbuiten wekt geen betrokkenheid. Daarin komt de cirkel van invloed, hierin staan zaken die van invloed op je zijn en welke niet. Richt je je vooral op je cirkel van invloed, dan ben je zeer pro-actief ingesteld, je spant je dan namelijk in voor zaken waar je echt iets aan kan doen of echt iets aan kan veranderen. Directe en indirecte invloed en geen invloed Directe invloed; problemen die betrekking hebben op je eigen gedrag; Indirecte invloed; problemen die betrekking hebben op het gedrag van andere mensen; Geen invloed; problemen waaraan je niets kunt doen of aan kunt veranderen. De Cirkel van invloed vergroten Op pagina 71 tot en met 73 staat een mooi voorbeeld dat uitlegt hoe je de Cirkel van invloed kunt vergroten. Je moet niet op mensen vitten of op jezelf om de tekortkomingen. Denk in plaats daarvan met mensen mee, zorg dat je iedereen een stap vooruit bent en doe je werk goed. Maak keuzes, laat geen keuzes voor jou maken, waarmee je het waarschijnlijk niet eens bent. Zie: deel II; blz ; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey Proactieve mensen zijn niet agressief, ongevoelig voor optreden of drammerig. Ze laten zich leiden door hun waarden, weten waaraan behoefte bestaat, hebben oog voor de realiteit en zijn slim. Hebben en zijn Bevind je je vooral in de Cirkel van betrokkenheid dan spreek je in de meeste gevallen van hebben en had ik maar. De Cirkel van invloed daarentegen kenmerkt zich door zijn. Consequenties en vergissingen Binnen je Cirkel van betrokkenheid liggen tevens: Consequenties; ze volgen een natuurlijk wet, deze kun je niet veranderen; Vergissingen; kom je altijd tegen, omdat de consequenties van je daad niet waren wat je had verwacht. Wist je de consequenties echter wel van tevoren, dan had je deze daad niet gedaan en had je vervolgens niets ervan geleerd. Weet je namelijk dat je een vergissing gemaakt hebt, dan zie je dat is, je herstelt ze en leert ervan. Jezelf tot iets verplichten Het vermogen om beloftes te doen en je eraan houden staat centraal in de Cirkel van invloed. Pro - activiteit: de dertig - dagen test In het boek staat op pagina 76 tot en met 78 een test voor jezelf. Door deze test uit te voeren kun je proberen te ontdekken hoe pro-actief of reactief je bent. Zie: deel II; blz ; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey 11

12 EIGENSCHAP II Begin met het einde voor ogen Zie: deel II; blz. 79; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey Principes van persoonlijk leiderschap Het hoofdstuk begint met een verhaal, wat als je dood was, wat zou je dan willen wat mensen over je vertelden? Welke karaktereigenschappen vind je zelf belangrijk? Welke niet en waarom? Als je dit doet, zal de rest van het boek duidelijker voor je zijn. Wat betekent het om te beginnen met het einde voor ogen? De tweede eigenschap is in principe overal toe te passen, het meest fundamentele referentiekader is hier een voorstelling maken van je einde, wat wil je van jezelf horen? Alles wat je namelijk doet kun je rangschikken in belangrijkste momenten of minder belangrijke momenten uit je leven. Zo begin je met een duidelijk beeld van je einddoel, je weet waar je nu bent en je weet de stappen die je moet nemen om je doel te bereiken. Veel mensen ontdekken gaandeweg hun leven dat ze iedere dag keihard werken, zonder daadwerkelijk iets te bereiken, ze streven voorbij aan de voor hun echt belangrijke zaken. Hoe anders zou je leven namelijk zijn als je vanaf het allereerste begin wist wat het meest belangrijke in je leven is. Je bent wellicht in je leven heel actief en zeer efficiënt, maar pas als je het einde kent ben je ook daadwerkelijk effectief bezig. Alles wordt tweemaal geschapen Alles wordt tweemaal geschapen als iets eerst geconcipieerd wordt en daarna pas materieel gevormd. Wil je namelijk iets realiseren, bijvoorbeeld een kantorencomplex, dat ontwerp en teken je eerst alles in detail, voordat je de eerste paal in de grond slaat. Zo begin je letterlijk en figuurlijk met het einde voor ogen. Bewust of bij verstek Je creëert alles weliswaar twee keer, maar dat gebeurt de eerste keer niet altijd bewust. Ontwikkel je namelijk niet je eigen zelfbewust zijn en stel je jezelf niet verantwoordelijk voor de eerste schepping, dan laat je verstek gaan en leg je het vermogen om je leven vorm te geven bij andere en bij omstandigheden die buiten je Cirkel van Invloed liggen. Leiderschap en management de twee scheppingen De principes van persoonlijk leiderschap staan aan de basis van eigenschap 2, wat betekent dat leiderschap gezien kan worden als de eerste schepping. Management is iets heel anders en is de tweede schepping, leiderschap komt altijd op de eerste plaats. Het eerste waar een leider naar kijkt is waar hij vanuit moet gaan, een manager denkt vooral in resultaten. Warren Bennis en Peter Drucker stelden al: Management is dingen goed doen (efficiëntie staat centraal); leiderschap is de goede dingen doen (effectiviteit staat centraal). Effectief leiderschap is tegenwoordig steeds belangrijker. De wereld om je heen veranderd voortdurend en als bedrijf heb je de juiste personen nodig die inzien of het gehele bedrijf nog wel de juiste koers bevaart en deze desgewenst ook wijzigt. Wil je een totale verandering binnen een beroep of bedrijfstak mogelijk maken, dan heb je op de eerste plaats leiderschap nodig en dan pas management. Krachtig en pro-actief leiderschap is tegenwoordig zeer gewenst in bedrijven om de moderne maatschappij te kunnen volgen en zelfs voorblijven. 12

13 Het scenario herschrijven: je eigen eerste schepper worden Pro-activiteit is gebaseerd op het specifiek menselijke vermogen tot zelfbewustzijn. De twee andere specifiek menselijke kwaliteiten waarmee we onze pro-activiteit kunnen vergroten en persoonlijke leiderschap kunnen ontplooien zijn ons geweten en ons voorstellingsvermogen. De combinatie van je zelfbewustzijn, je voorstellingsvermogen om een denkbeeldige wereld te scheppen en je geweten om in contact te komen met universele principes of wetten, die je vervolgens met je persoonlijke talenten effectief kan maken stelt je in staat om je eigen script te schrijven. Ken je namelijk je paradigma s en je ineffectieve scripts, dan kun je op een proactieve manier je script herschrijven. Je hoeft namelijk niet te leven zoals andere mensen je ooit hebben geschapen, je maakt je eigen belevingswereld door optimaal gebruik te maken van je zelfbewustzijn en voorstellingsvermogen. Wil je het zelfbewustzijn vergroten dan komen de meeste mensen tot de ontdekking dat ze ineffectieve scenario s hebben, eigenschappen die niet met je waarden stroken blijken een zeer grote rol te spelen. Je hoeft je hierdoor niet te laten leiden zegt eigenschap 2, je bent namelijk zelf verantwoordelijk. Samen met je voorstellingsvermogen stel je jezelf in staat om scripts te schrijven die meer met je hoogste waarden in overeenstemming zijn. Een persoonlijk statuut Een persoonlijk statuut schrijven is een van de effectiefste manieren om te beginnen met het einde voor ogen. Dit statuut is bedoeld voor wat je wil zijn, je persoonlijkheid, en wat je wilt doen, je prestaties en bijdragen, en het spreekt zich uit over de principes en waarden die hierbij horen. Je persoonlijk statuut kun je uiteindelijk zien als je eigen grondwet, je zet neer hoe jij jezelf het liefste ziet en probeert dit ook zo goed mogelijk na te streven. Het centrum Wil je een persoonlijk statuut schrijven, dan begin je bij je Crikle van Invloed, hierin liggen namelijk je basisparadigma s en daar bepaal je je waarden en visie. Tevens ligt er je zelfbewust zijn, je geweten en de mogelijkheid om je persoonlijke talenten op te sporen. Je verbeeldingskracht is er te vinden en je kan er met je eindbestemming voor ogen een levensrichting opstellen. Hierin vind je de uitgangspunten voor je persoonlijk statuut. Je centrum bestaat uit: Sturing: van hieruit geef je richting aan je leven; Zekerheid: vertegenwoordigt je zelfrespect, waardigheid, identiteit, fundamentele kracht of het doorbreken hiervan; Kracht: het vermogen om iets te verwezenlijken; Wijsheid: geeft perspectief aan je leven en bepaalt je gevoel voor evenwicht. Onderling zijn deze factoren afhankelijk en vormen ze de basis voor elke andere dimensie van je leven. Vind je harmonie tussen de vier factoren, dan creëer je een edelmoedige persoonlijkheid met een evenwichtige natuur, je ideale zelf. Zie: eig. 2; blz. 92; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey 13

14 Andere centra Onderstaande voorbeelden zijn verder uitgewerkt op: Zie: eig. 2; blz ; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey Het gezin; De kerk; Genot; Geld; Het Ik Vriendschap / vijandschap; Je huwelijkspartner; Je werk; Je centrum identificeren Waar sta je nu zelf? Wat staat centraal in je eigen leven, dat is namelijk niet zo makkelijk vast te stellen voor je zelf. Het nader bekijken van de vier basisfactoren van je leven is misschien de beste manier voor het ontdekken van je centrum. Op pagina 101 tot en met 103 worden meerdere beschrijvingen gegeven, herken je je in één van die beschrijvingen het beste, dan ga je terug naar het centrum van die beschrijving. Zie: eig. 2; blz ; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey Combinaties van centra bestaan natuurlijk ook. Heb je geen duidelijk beschrijving die bij jou past, maar meerdere beschrijvingen, dan is je leven één grote slingerbeweging. Je mist stabiele kracht. Principes als centra Het fundament voor de ontwikkeling van de vier basisfactoren van je leven wordt gevormd door een aantal goede principes als centrum. Zekerheid ontleen je aan je principes, die veranderen namelijk niet, dingen en mensen veranderen namelijk wel. Principes geven ook geen reactie af, ze zijn neutraal. Je grootste zekerheid is dat je de principes die je hebt kan toetsen in je eigen leven. Je weet niet of je eigen principes die goede zijn, je kunt namelijk niet alles weten, dit komt door je omgeving en een gebrekkige kijk op jezelf. Door te groeien en grenzen te verleggen kun je andere, wellicht betere principes voor jezelf ontdekken. Je principes veranderen hierdoor niet, het begrip verandert! Aan principes zijn altijd natuurlijke consequenties verbonden, negatief als je die principes verwaarloost, positief als je die principes naleeft. Zie: eig. 2; blz ; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey Op bovenstaande genoemde pagina s wordt aan de hand van een voorbeeld weergegeven wat het verschil is tussen het nemen van een beslissing gebaseerd op basis van je centrum of op basis van je principes. Een persoonlijk statuur schrijven en hanteren Je kunt jezelf een helder wereldbeeld verschaffen door een serieus zelfonderzoek uit te voeren om je basisparadigma s af te stemmen op goede principes en om een effectief centrum te creëren, daarin vind je als individu vervolgens je eigen plekje. Frankl zegt dat je niet een doel in je leven kiest, maar dat je dit bij jezelf ontdekt. Door eigenschap I en II te combineren kom je tot het schrijven van je eigen programmatuur. Eigenschap I laat je ontdekken dat jij de programmeur bent van je eigen innerlijk, eigenschap II leert je vervolgens dat jíj en niemand anders dat programma moet schrijven!! 14

15 Ben je een pro-actief mens, dan begin je met te formuleren wie je zijn wil en wat je wil doen in je leven, vervolgens kun je een persoonlijk statuut schrijven, je persoonlijke grondwet. Dit kan natuurlijk niet van vandaag op morgen, maar vergt veel zelfonderzoek en vele herschrijvingen, zo leer je jezelf optimaal kennen. Het statuut geeft wezenlijk uitdrukking aan je opvattingen en waarden. Gebruik uw beide hersenhelften Je bent door je zelfbewustzijn in staat je gedachten te onderzoeken, was dit niet zo, dan kon je eigenschap II niet uitvoeren, daarvoor heb je namelijk je geweten en je voorstellingsvermogen nodig (functies van je rechterhersenhelft). Je linkerhersenhelft is meer verbaal/logisch ingericht en werkt met woorden, de rechter meer creatief/intuïtief en werkt met beelden. Je gebruikt uiteraard beide hersenhelften, maar bij iedereen is een hersenhelft dominant. Een combinatie van beide is ideaal, maar onmogelijk. Twee manieren om de rechterhersenhelft te gebruiken Visualiseren en vastleggen; Het perspectief verbreden; Rollen en doeleinden Probeer je gevoelens en beelden weer te geven in een persoonlijk statuut, dan wordt de verbale/logische linkerhersenhelft belangrijk. Je kan namelijk door te schrijven een brug slaan tussen het onbewuste en bewuste. Schrijf je je persoonlijk statuut op basis van de belangrijkste rollen, dan krijgt je leven een venwichtig en harmonieus karakter, je creëert overzicht. De basis van eigenschap II ligt in je principes, hierdoor wordt het mogelijk deze eigenschap algemeen toe te passen, je kunt deze gebruiken in iedere persoonlijke en zakelijke situatie. De sleutel tot bruikbaarheid is te allen tijde de betrokkenheid van iedereen! Gezinsstatuten; Basisstatuten voor bedrijven en organisaties. Op pagina worden nog enkele praktische aanwijzingen (in de vorm van een opdracht) gegeven voor het schrijven van een statuut. Voorbeelden van een statuut in een gezin en in verschillende bedrijven worden op de voorgaande pagina s gegeven. Zie: eig. 2; blz ; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey 15

16 EIGENSCHAP III Belangrijke zaken eerst Zie: deel II; blz. 125; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey Principes van persoonlijk management Wil je gaan werken aan je eigenschap 3, dan zijn de volgende 2 vragen van belang: 1. Noem één ding dat je kunt doen (je doet dit nu niet) wat een enorm positief effect op je leven zou hebben als je dit regelmatig zou doen. 2. Noem hetzelfde voor je werksituatie. Het praktisch resultaat van de eigenschappen 1 en 2 vormt eigenschap 3. Na de schepper en de eerste schepping vormt eigenschap 3 de tweede schepping, de materiele uitvoering van de twee voorgaande eigenschappen. Deze eigenschap is te beschouwen als een oefening om je vrije wil een centrum te verschaffen van principes, je dagelijkse training. De eerste twee eigenschappen vormen de noodzakelijke voorwaarden voor de derde eigenschap. De kern van de derde eigenschap is: begin met het belangrijkste! De kracht van de vrije wil Naast geweten, zelfbewustzijn en voorstellingvermogen beschik je als mens over nog een unieke kwaliteit: de vrije wil. Bij effectief leiderschap is ook deze kwaliteit onmisbaar. Je bent dankzij je vrije wil in staat om beslissingen te nemen en conform die keuze en beslissing te handelen, je voorkomt dat je geleefd wordt. Je persoonlijke integriteit bepaald in hoeverre je geslaagd bent wilskracht te ontwikkelen bij beslissingen die je dagelijks moet nemen. Met effectief management zeg je: beginnen bij het belangrijkste. Leiderschap houdt in dat je vaststelt wat belangrijk is; management wil zeggen dat je het belangrijkste ook als eerste in praktijk brengt, management is uitvoering, discipline. Als je een effectief manager van jezelf bent, dan komt je discipline van binnen uit, ze komt uit je vrije wil voort. Vier generaties tijdmanagement De essentie van tijdmanagement is volgens de schrijver: uitvoeren en organiseren op basis van prioriteiten. Er is een nieuwe vorm van tijdmanagement in ontwikkeling, de vierde generatie, deze zegt dat tijdmanagement niet deugt en dat het gaat om onszelf, niet om de organisatie van tijd. Vervolgens wordt aan de hand van de tijdmanagement-matrix uitleg gegeven over de verschillende kwadranten van deze matrix, terug te vinden op pagina Zie: dl II; blz ; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey Je maakt als mens namelijk een indeling van je tijd in dringend en niet dringend, uitgesplitst in belangrijke en niet belangrijke zaken. Per gebeurtenis reageer je verschillend en heb je er een eigen prioritering aan toegekend. 16

17 Wat het kost om nee te zeggen Door voor jezelf na te gaan in welk kwadrant je de meeste tijd doorbrengt ontdek je of je effectief en efficiënt met je tijd om gaat. Heb je er zelf ook iets aan? Moet je anders gaan denken. Zijn de zaken die jezelf zo belangrijk en dringend vind wel zo belangrijk? Is het pure tijdsverspilling? Waar zou je nu echt je tijd in moeten steken? Deze hele overweging is terug te vinden op pagina Zie: dl II; blz ; De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Stephen R. Covey De belangrijkste aandachtspunten zijn hieronder kort weergegeven, het is echter voor jezelf verstandig en belangrijk om deze pagina s goed te lezen. Ook de schrijver geeft duidelijke voorbeelden en aanwijzingen, zodat je de kijk op je besteedbare tijd drastisch kan veranderen. Het belangrijkste leermoment voor iedereen is misschien wel om prioriteiten te kunnen toekennen aan bezigheden. Waar ligt je prioriteit, durf je nee te zeggen en op welke manier doe je dit? Voel je nergens toe verplicht, maar ga per activiteit voor jezelf na wat de voordelen zijn om deel te nemen en of je dit ook kan waarmaken. Er is niets ergens dan ergens met tegenzin aan deelnemen en dan je werk maar half kunnen doen. Je leven op een effectieve manier in delen, is het doel van kwadrant II management: een duidelijk besef van je persoonlijke roeping, aandacht voor wat belangrijk en dringend is, een voortdurend evenwicht tussen toenemende productie en productievermogen en een centrum van heldere principes. Wil je je leven baseren op kwadrant II, dan zijn er de volgende belangrijke criteria: Evenwicht; het instrument moet evenwicht in je leven kunnen brengen; Flexibiliteit; je instrument is er om jou te dienen, niet andersom; Samenhang; er moet sprake zijn van integriteit, eenheid en harmonie tussen je missie, visie, rollen, prioriteiten, disciplines en doelstellingen; Draagbaarheid; je moet het altijd mee kunnen nemen; De toepassing van kwadrant II; je hebt een instrument nodig dat werkt als stimulans om genoeg energie en tijd te investeren in kwadrant II; De menselijke factor; je hebt een instrument nodig om met mensen te kunnen omgaan, niet alleen met schema s. De kern van effectief zelfmanagement wordt gevormd door kwadrant II. Wil je iets organiseren op basis van kwadrant II, dan zijn onderstaande sleutelactiviteiten van belang: 1. Definiëren van je rollen; 2. Het kiezen van je doel; 3. Het schematiseren van je keuzen en overwegingen; Ervaar leven Gaat het om mensen dan kun je niet denken in termen van efficiency. Je kan geen gesprekken tot op de minuut plannen, omdat je nooit van tevoren precies kan inschatten hoe mensen zullen reageren. Efficiency hoort namelijk bij dingen, praat je over mensen dan concentreer je je op de effectiviteit. 17

18 De voordelen van de vierde generatie tijdmanagement Principes staan centraal; Het wordt geleid door je geweten; Het definieert je unieke bestemming, inclusief doelstellingen en waarden op lange termijn; Het is een goed hulpmiddel om op een evenwichtige manier de rollen in je leven te leren kennen; Programmeren per week plaatst je leven in een breder kader. Voor ieder genoemd punt geldt dat resultaten en relaties belangrijker dan tijd zijn. Delegeren Weinig mensen kunnen delegeren, nog minder mensen durven daadwerkelijk te delegeren. Delegeren is een eigenschap die moeilijk aan te leren, maar als je deze eenmaal bezit kun je veel meer werk verzetten in minder werk. Vertrouwen in jezelf en in andere is een belangrijk onderdeel hierbij. Er zijn twee vormen van delegeren te onderscheiden: Delegeren aan de knecht; Dit betekend direct zeggen: doe dit, doe dat, ga hier en daarheen en vertel me daarna precies wat je hebt gedaan. Je maakt hierbij gebruik van een schoolvoorbeeld, van seconde tot seconde zeg je wat iemand moet doen en hoe dit moet gebeuren. Dit werkt in de meeste gevallen niet, het kost te veel energie en tijd. Delegeren aan de rentmeester. Dit soort delegeren is gericht op resultaten en niet op methoden. Hier geef je mensen de kans om hun aanpak zelf te bepalen, dat maakt ze tevens verantwoordelijk voor de resultaten. Deze vorm van delegeren vereist wederzijds begrip, inzet met betrekking tot verwachtingen en duidelijkheid op de volgende gebieden: o Laat duidelijk weten wat de gewenste resultaten zijn; o Geef enkele algemene richtlijnen voor het bereiken van de resultaten; o Stel hulpmiddelen ter beschikking; o Stel een prestatienorm vast en stel de aansprakelijkheid duidelijk; o Consequenties moeten uitgelegd en vastgelegd worden. Het kwadrant II - paradigma Niet een of ander instrument of methode is de sleutel voor effectief management van anderen of van jezelf, maar het kwadrant II - paradigma. Dit paradigma stelt je namelijk in staat om eerder te letten op belangrijke zaken dan dringende. In de Appendix van het boek is een oefening van de auteur terug te vinden, hij vind deze erg belangrijk en leerzaam, het is aan ieder zelf om dit wel of niet uit te voeren. 18

19 Werk je aan de ontwikkeling van een kwadrant II paradigma, dan vergroot je je vermogen om je week in te richten op basis van de hoogste prioriteit. Je bent hierdoor niet langer van anderen afhankelijk, je hebt zelf het inzicht verworven. 19

DE 7 EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP

DE 7 EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP DE 7 EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP Stephen R. Covey Contact Amsterdam ISBN 90-254-0314-X Samenvatting: Jan Drenth 1103 Ubbo Emmiussingel 1a 9711 BA Groningen DE ZEVEN EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF

Nadere informatie

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap De zeven eigenschappen van effectief leiderschap Mensen kunnen niet veranderen als er van binnen niet iets onveranderlijks aanwezig is. De sleutel tot de mogelijkheid om te veranderen, is een onveranderlijk

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDERSCHAP

EFFECTIEF LEIDERSCHAP Trefwoorden: leiderschap, prioriteiten, time management EFFECTIEF LEIDERSCHAP Belangrijk gaat voor dringend De effectieve manager moet op zoek naar de balans tussen productie en productiemiddelen. In een

Nadere informatie

7 eigenschappen effectief leiderschap

7 eigenschappen effectief leiderschap 7 eigenschappen effectief leiderschap Onderwerpen Achtergrond Doel van de training 7 eigenschappen effectief leiderschap Kennis aanreiken eigenschap 1-7 Samenvatting Opdracht persoonlijk leiderschap Algemeen

Nadere informatie

De zeven eigenschappen voor

De zeven eigenschappen voor eigenschappen van Stephen Covey zijn een begrip, voor het bedrijfsleven. Zo geeft een multinational als Unilever de boeken van Covey al jarenlang mee aan zijn managers ter inspiratie. Maar, zo ontdekte

Nadere informatie

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap De zeven eigenschappen van effectief leiderschap Dit uitgebreide uittreksel is uitsluitend voor intern persoonlijk gebruik! Distributie verboden. Stephen R. Covey De 7 eigenschappen van effectief leiderschap.

Nadere informatie

The Seven Habits of Highly Effective People -- Stephen Covey - in relatie tot coaching & counselling

The Seven Habits of Highly Effective People -- Stephen Covey - in relatie tot coaching & counselling The Seven Habits of Highly Effective People -- Stephen Covey - in relatie tot coaching & counselling De mens is een gewoontedier Wij maken eerst onze gewoonten, daarna maken onze gewoonten ons Als je doet

Nadere informatie

Je doel behalen met NLP.

Je doel behalen met NLP. Je doel behalen met NLP. NLP werkt het beste als al je neurologische niveaus congruent zijn. Met andere woorden: congruent zijn betekent wanneer je acties en woorden op 1 lijn zijn met je doelen, overtuigingen,

Nadere informatie

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE PRIORITEITEN drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE Ook zo druk, druk, druk? Hebt u het gevoel dat u geleefd wordt door de waan van de dag en dat u altijd tijd te kort hebt? Of hebt u uw zaakjes prima onder controle

Nadere informatie

Welkom. De 7 eigenschappen van effectieve ZZP ers

Welkom. De 7 eigenschappen van effectieve ZZP ers Welkom Programma Voorstellen Inleiding Eigenschap 1 t/m 3 Pauze Eigenschap 4 t/m 7 Afsluiting Voorstellen Erwin Damhuis, 52 jaar. 30 jaar ervaring in de wereld van verzekeringen. Trainer, coach. Eigenaar

Nadere informatie

Persoonlijk meesterschap

Persoonlijk meesterschap Persoonlijk meesterschap Het creëren van je eigen toekomst "A learner learns when a learner wants to learn" (Peter Senge) Jan Jutten www.natuurlijkleren.org 1. Inleiding De drijvende kracht in de school

Nadere informatie

Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid.

Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid. Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid. Hardlopen roeien, motorrijden, zwemmen. Parapente Foto: Schotland,cairngorms.co.uk/

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Module Leadership (NBA) EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP. Docent: Dr. Eugene Valentijn, DBA MBA

Module Leadership (NBA) EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP. Docent: Dr. Eugene Valentijn, DBA MBA Module Leadership (NBA) EIGENSCHAPPEN VAN EFFECTIEF LEIDERSCHAP Docent: Dr. Eugene Valentijn, DBA MBA Centrale begrippen 1. Management 2. Leiderschap 3. Ondernemerschap Centrale begrippen Management Indirecte

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

zeven eigenschappen voor succes in je leven

zeven eigenschappen voor succes in je leven 1 abstract stephen covey marc america maart 2014 zeven eigenschappen voor succes in je leven Versie 2 dd 14-4-2014 2 Inleiding Stephen Covey (1932-2012)studeerde kerkgeschiedenis en MBA, hij ontving vele

Nadere informatie

Bas Smeets page 1

Bas Smeets  page 1 Bas Smeets www.bsmeets.com page 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen idee wat hoe hun ideale

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Succesvolle ondernemers maken bewust of onbewust gebruik van eeuwenoude universele spirituele wetmatigheden. Hierdoor beschikken ze over een transformationele

Nadere informatie

Oefenvragen Management Assistent B - Persoonlijk Management. 1. Welke stelling is juist?

Oefenvragen Management Assistent B - Persoonlijk Management. 1. Welke stelling is juist? Oefenvragen Management Assistent B - Persoonlijk Management 1. Welke stelling is juist? 1. Drijfveren vertellen ons iets over hoe we de dingen doen, de wijze waarop wij reageren op anderen en hoe anderen

Nadere informatie

Deel 9/12. Leer je invloed effectief aanwenden om je doelen te bereiken

Deel 9/12. Leer je invloed effectief aanwenden om je doelen te bereiken Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

1. Daniël Goleman beschrijft 4 gebieden binnen zijn model Emotionele Intelligentie. Welke relatie is er tussen 'zelfmanagement' en 'zelfinzicht'?

1. Daniël Goleman beschrijft 4 gebieden binnen zijn model Emotionele Intelligentie. Welke relatie is er tussen 'zelfmanagement' en 'zelfinzicht'? Oefenvragen Ondernemerskunde B - Persoonlijke effectiviteit 1. Daniël Goleman beschrijft 4 gebieden binnen zijn model Emotionele Intelligentie. Welke relatie is er tussen 'zelfmanagement' en 'zelfinzicht'?

Nadere informatie

over deze vragen praten. Laat de tweetallen hun antwoorden opschrijven. Sluit dit onderdeel plenair af: wie wil hier iets over zeggen?

over deze vragen praten. Laat de tweetallen hun antwoorden opschrijven. Sluit dit onderdeel plenair af: wie wil hier iets over zeggen? Omgaan met tijd Matrix Tijdmanagement (groepsactiviteit) Omgaan met tijd is een aansprekend thema voor veel vrouwelijke ondernemers. Het runnen van een eigen onderneming, zonder dat dit ten koste gaat

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Vier stromingen rondom paradigma s

Vier stromingen rondom paradigma s Vier stromingen rondom paradigma s De verdieping van het thema paradigma wordt hier langs vier stromingen nader uitgewerkt: (1) NLP neuro-linguïstisch programmeren (2) RET rationele effectiviteitstraining

Nadere informatie

Voorwoord 4. Samenvatting The Seven Habits of Highly Effective People 6

Voorwoord 4. Samenvatting The Seven Habits of Highly Effective People 6 Inhoud Voorwoord 4 Samenvatting The Seven Habits of Highly Effective People 6 1 Het fundament 7 Van binnen naar buiten 7 Werk maken van eigenschappen 14 2 Naar onafhankelijkheid 19 Eigenschap 1: Wees proactief

Nadere informatie

Personal ARROW. Van: Next Arrow Coachdiensten. De positieve benadering richting gewenst resultaat!!

Personal ARROW. Van: Next Arrow Coachdiensten. De positieve benadering richting gewenst resultaat!! Personal ARROW Van: Next Arrow Coachdiensten De positieve benadering richting gewenst resultaat!! De Personal Arrow van Next Arrow Next Arrow staat voor coachende begeleiding bij je volgende actie richting

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

Training met persolog profielen

Training met persolog profielen Training met persolog profielen Verkrijg de beste resultaten op het werk en in uw dagelijks leven Ontdek een praktische manier om uw persoonlijkheid te ontwikkelen: U leert verschillende gedragstendensen

Nadere informatie

Effectief leiderschap door effectief ademen

Effectief leiderschap door effectief ademen M.Gerrits Pagina 1 van 10 www.soulcoach.nl Effectief leiderschap door effectief ademen Marcel Gerrits 21 November 2005 Alle poorten naar verandering bewaken we zelf en kunnen alleen van binnen uit worden

Nadere informatie

Zeven eigenschappen van effectief leiderschap

Zeven eigenschappen van effectief leiderschap Zeven eigenschappen van effectief leiderschap Inleiding Stephen Covey definieert een eigenschap als een doorsnede van kennis, vaardigheid en streven. Kennis is het theoretisch paradigma: wat moet gedaan

Nadere informatie

Senior Assistant. Thema: Eigenschappen van een. Proefles. op strategisch niveau. Kristine Ates trainer Senior assistant op strategisch niveau

Senior Assistant. Thema: Eigenschappen van een. Proefles. op strategisch niveau. Kristine Ates trainer Senior assistant op strategisch niveau Proefles Senior Assistant op strategisch niveau Thema: Eigenschappen van een senior assistant & sterk in dagelijkse gesprekken Door Kristine Ates trainer Senior assistant op strategisch niveau www.secretary.nl/strategischwerken

Nadere informatie

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie.

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Via dit mailadres kunt u ook informatie aanvragen over de docentenhandleiding

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Ken jezelf, dan leer je de ander beter kennen!

Ken jezelf, dan leer je de ander beter kennen! Ken jezelf, dan leer je de ander beter kennen! Workshop NEVI Inkoopdag, 25 juni 2015 Joost van Eijk Remco Kramers Agenda Even voorstellen Wat is Het NIC? Wat zijn jullie verwachtingen? Jouw grondhouding

Nadere informatie

Inhoud. 10 aanraders. Meer weten? 94 Reeds verschenen / In voorbereiding 95

Inhoud. 10 aanraders. Meer weten? 94 Reeds verschenen / In voorbereiding 95 Inhoud 10 aanraders 1. Gebruik niet de klok maar het kompas 04 2. Word wederzijds afhankelijk 12 3. Wees bewust van jouw paradigma 20 4. Bepaal je persoonlijke visie 26 5. Schrijf je visie 36 6. Richt

Nadere informatie

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DEEL 4 DISCIPLE MENTOR In Gen 1, 2 en 3 lezen we direct hoe God denkt over de mens. Hij laat zien wie we zijn, waar we voor gemaakt zijn en wat onze bestemming in het

Nadere informatie

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap De zeven eigenschappen van effectief leiderschap Deel 2 van 2 : Deel 3 en 4 Ook verkrijgbaar : Deel 1 : Deel 1 en 2 Bronvermelding: Titel: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap: Het succesvol

Nadere informatie

Persoonlijk Rapport Junior Scan

Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijke gegevens Naam test junior Datum test 02/09/2011 (17:19) Jouw ondernemersprofiel In vergelijking met het branche normprofiel geeft jouw profiel het volgende

Nadere informatie

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid!

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! Door: Nathalie van Spall De onzichtbare werkelijkheid wacht om door onze geest binnengelaten te worden.

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Zou jij niet domweg gelukkig willen zijn?

Zou jij niet domweg gelukkig willen zijn? Zou jij niet domweg gelukkig willen zijn? Ja, natuurlijk, maar hoe doe je dat dan? Domweg gelukkig zijn Ken je dat gevoel? Het gevoel dat je domweg gelukkig wilt zijn? Dat er te veel in je leven is waardoor

Nadere informatie

Leven met meer passie en impact in één e-book

Leven met meer passie en impact in één e-book eigenschappen van effectieve managers Leven met meer passie en impact in één e-book 1. Wees proactief 2. Begin met het einde voor ogen 3. Belangrijke zaken eerst 4. Denk win-win 5. Eerst begrijpen, dan

Nadere informatie

De logische niveaus van DILTS

De logische niveaus van DILTS De logische niveaus van DILTS Dat geloof ik niet! zei Alice. O nee? zei de koningin op medelijdende toon. Probeer het nog eens: haal diep adem en doe je ogen dicht. Alice lachte. Proberen heeft geen zin,

Nadere informatie

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.]

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] 2011 Life Coach Désirée Snelling Berg Desirée [IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] Leer de technieken om met behulp van je onderbewuste en het universum je ex weer terug te krijgen. Inleiding Het is geen geheim

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

Workshop Evenwicht, je leven in Balans Werkboek bijeenkomst 1

Workshop Evenwicht, je leven in Balans Werkboek bijeenkomst 1 Workshop Evenwicht, je leven in Balans Werkboek bijeenkomst 1 Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project Evenwicht, werk en privé in balans dat

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Hoe word je succesvol in sales

Hoe word je succesvol in sales Hoe word je succesvol in sales Verkopen gaat niet vanzelf. Zeker niet in deze tijd. Toch zijn nog steeds veel verkopers erg succesvol. Dat komt niet door het product of de dienst die ze aanbieden, maar

Nadere informatie

1. STRESS EN TIME MANAGEMENT

1. STRESS EN TIME MANAGEMENT 1 VOORWOORD Voordat ik StressPro oprichtte ben ik enkele jaren actief geweest op het terrein van time management. Ik had namelijk zelf ervaren hoe hectisch en gejaagd het leven kon zijn. Ik had behoefte

Nadere informatie

Een blik op effectief leiderschap

Een blik op effectief leiderschap Een blik op effectief leiderschap Ieder van ons heeft wel eens een boek gelezen, dat een diepe indruk achterlaat. Een boek, dat op de een of andere manier een snaar weet te raken en dat aanzet tot nadenken,

Nadere informatie

Eigenschap 7 7 Houd de zaag scherp

Eigenschap 7 7 Houd de zaag scherp Eigenschap 7 Houd de zaag scherp 7 Houd de zaag scherp 5 Eerst begrijpen... dan begrepen worden Wederzijdse afhankelijkheid Overwinningen met de omgeving 4 Denk win-win Onafhankelijkheid 3 Belangrijke

Nadere informatie

De emotionele bankrekening

De emotionele bankrekening De emotionele bankrekening Een uiterst praktische, nuttige manier om dit hele idee van proactiviteit en de cirkel van invloed te begrijpen en toe te passen is via de metafoor van de emotionele bankrekening.

Nadere informatie

WAARSCHUWING. Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren.

WAARSCHUWING. Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren. WAARSCHUWING Als je wilt dat in je leven niets verbetert, leg dit boek dan NU weg. Het is niets voor jou. Koop een fles champagne en ga het vieren. INLEIDING Je herkent het vast: je stond met een glas

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

EMOTIONELE INTELLIGENTIE

EMOTIONELE INTELLIGENTIE EMOTIONELE INTELLIGENTIE drs. S. van den Eshof 1 SITUATIE Wat zijn emoties en welke invloed hebben ze op ons leven? Sommige mensen worden bestempeld als over-emotioneel, terwijl anderen van zichzelf vinden

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn

Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn Communiceren met ziel en zakelijkheid Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn 7 Inhoud Voorwoord 11 Leeswijzer 13 Deel A: Groei en ontwikkeling 19 1 Effectief communiceren als persoonlijke

Nadere informatie

Ke(r)n jouw waarde. Ontdek jouw kernwaarden.

Ke(r)n jouw waarde. Ontdek jouw kernwaarden. Ke(r)n jouw waarde Ontdek jouw kernwaarden Ontdek jouw kernwaarden - pag. 2 Ontdek jouw kernwaarden Wat jou drijft in jouw leven en werk bepalen jouw keuzes. Het is dus belangrijk om te weten wát je drijft,

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Time-management Help! Ik houd tijd over

Time-management Help! Ik houd tijd over Time-management Help! Ik houd tijd over Heb jij ook te maken met tijdgebrek? Wil jij overzicht in je werk? Wil jij meer structuur? Wil je meer rust en een meer voldaan gevoel over je werkdag? Leer hoe

Nadere informatie

Module 5 Heel je relatie met geld

Module 5 Heel je relatie met geld Module 5 Heel je relatie met geld Inleiding In deze module gaan we nog wat dieper in op jouw relatie met geld. Veel coaches, therapeuten en trainers werken heel hard maar verdienen erg weinig (te weinig!).

Nadere informatie

VOORBEELD / CASUS. Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven

VOORBEELD / CASUS. Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven Maakt geld gelukkig? VOORBEELD / CASUS Een socratisch gesprek volledig uitgeschreven Hieronder tref je een beschrijving van een socratisch gesprek van ca. 2 ½ uur. Voor de volledigheid hieronder eerst

Nadere informatie

Dit spel bedoelt te kijken naar je leven: terugkijken èn vooruit kijken.

Dit spel bedoelt te kijken naar je leven: terugkijken èn vooruit kijken. Dit spel bedoelt te kijken naar je leven: terugkijken èn vooruit kijken. Teken het speelbord na op een groot vel. Of gebruik damstenen, doppen,.. en leg het na. Print de 32 kaartjes. Je ziet snel genoeg

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen)

De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen) De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld als gevolg van een gezondheidsprobleem,

Nadere informatie

Visualisatie oefeningen, de kracht van verbeelding

Visualisatie oefeningen, de kracht van verbeelding Visualisatie oefeningen, de kracht van verbeelding In de voorgaande mails heb je kunnen lezen over de kracht van je onderbewustzijn en hoe je jouw onderbewustzijn voor je kan laten werken. Je weet inmiddels

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Organisatie: Yvonne Roosen Uitvoering: Koekkoek en co vertegenwoordigd door:

Organisatie: Yvonne Roosen Uitvoering: Koekkoek en co vertegenwoordigd door: Cursussen bij Dressuurstal (Website: www.cursustotaal.nl) Organisatie: Yvonne Roosen Uitvoering: Koekkoek en co vertegenwoordigd door: Nel Koekkoek, sportpsycholoog, GZ- psycholoog BIG Marie-José Hulsman

Nadere informatie

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen.

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen. Hoofdstuk 1 Jezelf voorbereiden op succes In dit hoofdstuk: Een solide timemanagementsysteem opbouwen De grootste uitdagingen van timemanagement het hoofd bieden Het verband zien tussen doelen stellen

Nadere informatie

Stap 6: Wat is de kernovertuiging?

Stap 6: Wat is de kernovertuiging? E-Learning: Hoe krijgen ze me zo gek als leidinggevende? Module 7/9 Stap 6: Wat is de kernovertuiging? De relevante vraag is hier: wat is het ergste wat er kan gebeuren als hij zijn controledrang loslaat?

Nadere informatie

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE. A) IDENTITEIT Gen 1:26,27

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE. A) IDENTITEIT Gen 1:26,27 Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DEEL 4 DISCIPLE In Gen 1, 2 en 3 lezen we direct hoe God denkt over de mens. Hij laat zien wie we zijn, waar we voor gemaakt zijn en wat onze bestemming in het leven

Nadere informatie

@ Creatief Succes! Talent toolkit 1. Toolkit Powerkaarten...

@ Creatief Succes! Talent toolkit 1. Toolkit Powerkaarten... @ Creatief Succes! Talent toolkit 1 Toolkit Powerkaarten... @ Creatief Succes! Talent toolkit 2 Colofon Creatief Succes Evertsenstraat 5-03 4461 XN Goes www.creatiefsucces.nl info@creatiefsucces.nl @ Creatief

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

The Magic / Rhonda Byrne

The Magic / Rhonda Byrne The Magic / Rhonda Byrne samenvatting: The Magic is gebaseerd op de Wet van de Aantrekkingskracht, een fundamentele, wetenschappelijke, universele wet, die alle energie in ons universum stuurt. Volgens

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest

God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus: Zijn opstanding De Heilige Geest Basiscursus Christelijk geloof Module 1 Les 1: Les 2: Les 3: Les 4: Les 5: Les 6: Les 7: Les 8: God bestaat en Hij is belangrijk We hebben God nodig in ons leven Jezus: Zijn leven Jezus: Zijn dood Jezus:

Nadere informatie

Grenzen. Wat zijn grenzen en hoe stel je ze? July 5, 2016 Opgesteld door: Sheila Neijman

Grenzen. Wat zijn grenzen en hoe stel je ze?  July 5, 2016 Opgesteld door: Sheila Neijman Grenzen Wat zijn grenzen en hoe stel je ze? WWW.HEART4HAPPINESS.NL July 5, 2016 Opgesteld door: Sheila Neijman Grenzen Wat zijn grenzen en hoe stel je ze? In mijn leven heb ik ervaren dat ik het heel erg

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

The speed of Trust. MasterClass - Seminarie

The speed of Trust. MasterClass - Seminarie MasterClass - Seminarie Na vader Stephen R. Covey was het in juni 2008 de beurt aan de Zoon Covey (ook een Stephen maar dan M.R. Covey). Stephen M.R. Covey (zoon van Stephen R. Covey, auteur van De zeven

Nadere informatie

Wie is wel en niet een leider? 29 december 2011

Wie is wel en niet een leider? 29 december 2011 Wie is wel en niet een leider? 29 december 2011 Eddy de Pender Netwerk Vredestichters Geloven op Maandag Wie is wel en niet een leider? IEDEREEN Presentatie: www.2xf.nl Wat is leiding geven? Leadership

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week onderbouw Les 1 Online Dit ben ik! Besef van jezelf Forming Ik kan mezelf voorstellen aan een ander. Ken je iemand nog niet? Vertel hoe je heet. Les 2 Online Hoe spreken we dit af? Keuzes maken Norming

Nadere informatie

Leven. Akasha. vanuit je. Een workshop in boekvorm. Thorsten Weiss. Uitgeverij Akasha

Leven. Akasha. vanuit je. Een workshop in boekvorm. Thorsten Weiss. Uitgeverij Akasha Leven vanuit je Akasha Een workshop in boekvorm Thorsten Weiss Uitgeverij Akasha Inhoud Voorwoord 7 1 Wacht niet op 2012 9 2 Volg de stem van je hart 15 2.1 Oefening: Je grote visioen 20 3 Activeer je

Nadere informatie

Model van de logische niveaus

Model van de logische niveaus Model van de logishe niveaus 3 Logishe niveaus van Dilts De logishe niveaus van Dilts geven een ondersheid in niveaus aan waarop doelen stellen, visie en missie op het persoonlijke vlak zih afspelen. Hierdoor

Nadere informatie

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016

Ik-Wijzer Naam: Sander Geleynse Datum: 27 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Jouw uitslag... 4 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Hallo Sander, Dit is de uitslag van jouw Ik-Wijzer. Hierin staat wat jij belangrijk vindt en wat je minder belangrijk vindt.

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Zijn teams in toenemende mate de bouwstenen van de OGGz? Frits Bovenberg en Rokus Loopik februari 2009

Zijn teams in toenemende mate de bouwstenen van de OGGz? Frits Bovenberg en Rokus Loopik februari 2009 Zijn teams in toenemende mate de bouwstenen van de OGGz? Frits Bovenberg en Rokus Loopik februari 2009 Psychiatrie was ooit... Werken in de duinen en bossen Rondhangen in verpleegposten Geitenharen sokken

Nadere informatie

LEZING. Ellen van Son - Zingevingstherapeute 24 juni 2014

LEZING. Ellen van Son - Zingevingstherapeute 24 juni 2014 LEZING De zin van durven zeggen Ellen van Son - Zingevingstherapeute 24 juni 2014 Even voorstellen Zingevingstherapeute en wiskundige Ik begeleid mensen die vragen over zichzelf en het leven hebben. De

Nadere informatie

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Van de Amerikaanse psycholoog Michael W. Fordyce 1. Wees actief en ondernemend. Gelukkige mensen halen meer uit het leven omdat ze er meer in stoppen. Blijf niet op

Nadere informatie

Stress & Burn Out. ubeon Academy

Stress & Burn Out. ubeon Academy Stress & Burn Out ubeon Academy Programma Stress & Burn Out, twee thema s die tot voor kort taboe waren in vele werkomgevingen, vragen vandaag de dag extra aandacht. Naast opleidingen gericht op individuele

Nadere informatie

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren!

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren! Gelukkig zijn kun je leren! Gelukskoffercoaching Missie GELUKKIG ZIJN KUN JE LEREN Gelukskoffercoaching wil kinderen op jonge leeftijd positief ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling.

Nadere informatie

Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten

Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten Anderen over het werk van David en Arjan: Met hun boek en hun seminars maken De Kock en Vergeer heel Nederland gelukkig.

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie