Handleiding OVM. Gebruiker. DataCare mei Versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding OVM. Gebruiker. DataCare mei Versie"

Transcriptie

1 Handleiding OVM Gebruiker DataCare mei Versie

2 Inhoudsopgave Legenda Voorbereidingen Downloaden Starten en inloggen Schermindeling Beheerportal Inloggen Beheerportal Home Rechten Wachtwoord wijzigen OVM Nieuws Ontwikkelingslijnen Ontwikkelingslijnen invullen Verdeling hokjes Lijn opvullen Lijn kopiëren Leerlingen per lijn Lijnen per leerling Lijnnotitie toevoegen Lijnnotitie wijzigen Lijnnotitie verwijderen Notities Notitie toevoegen Notitie bewerken Notitie verwijderen Handelingsplannen Handelingsplan en evaluatie toevoegen Handelingsplan en evaluatie bewerken Handelingsplan en evaluatie verwijderen Onderwijsbehoeften

3 3.6 Aanbodsindeling Groepsplannen Activiteiten Nieuwe activiteit toevoegen Activiteit bewerken Activiteit verwijderen Activiteitenplanning Nieuw activiteitenplan Activiteiten kiezen Activiteitenplan bewerken Activiteitenplan verwijderen Activiteitenplan afdrukken Analyse Analyse maken Analyse afdrukken Analyse Rapporten Rapport instellingen Rapport printen Contact Kennisbank Helpdesk

4 Legenda Schuinte tekst tussen dubbele aanhalingstekens Verwijzing naar een scherm. Aan het begin van de paragraaf wordt uitgelegd hoe het scherm geopend dient te worden. Daarna wordt dit niet meer herhaald, maar weergegeven met schuine tekst tussen dubbele aanhalingstekens. Schuine tekst tussen enkele aanhalingstekens Verwijzing naar een woord in het scherm. [Dikgedrukte tekst tussen blokhaken] Verwijzing naar een knop uit een scherm. (Dikgedrukt cijfer tussen haakjes) Verwijzing naar een deel van een scherm. Het betreffende deel van het scherm is rood omkaderd en bevat hetzelfde cijfer als in de tekst waarin naar het deel van het scherm verwezen wordt. 4

5 1 Voorbereidingen In dit hoofdstuk wordt beschreven welke handelingen er gedaan moeten worden voordat u met OVM aan de slag kunt. 1.1 Downloaden Voordat u met OVM kunt werken, dient u OVM eerst te downloaden. Ga naar voor het installeren van de nieuwste versie van OVM. U ziet het volgende scherm: 1 Klik op [Install] (1). Afhankelijk van de webbrowser kan er gevraagd worden of setup.exe uitgevoerd of opgeslagen dient te worden. Klik op [Uitvoeren]. OVM wordt nu geïnstalleerd. LET OP! Bovenstaande installatieprocedure werkt alleen op een Windows computer voor een gebruiker met voldoende rechten. Mocht u problemen hebben met de installatie van OVM, raadpleeg dan onze kennisbank. 5

6 1.2 Starten en inloggen Wanneer OVM gedownload is volgens bovenstaande manier, kunt u OVM terugvinden bij Start Programma s Seminarium voor Orthopedagogiek OVM. Wanneer u op OVM klikt, verschijnt het volgende inlogscherm: In het inlogscherm wordt onder OntwikkelingsVolgModel het versienummer getoond (2). Dan volgen de velden waar u in kunt loggen (3). Wanneer u werkzaam bent op één school, volstaat het om hier alleen uw adres en wachtwoord in te vullen. Bent u werkzaam op meer dan één school, dan dient u ook een schoolcode in te geven. Onder in het inlogscherm vindt u de Geavanceerde opties (4). Wanneer u op het menu van Geavanceerde opties open klikt door op het pijltje te klikken, verschijnt de optie Lokale cache verwijderen (5). Deze optie dient u alleen te gebruiken wanneer de helpdesk u geadviseerd heeft dit te doen. Door 'Lokale cache verwijderen' aan te vinken op de werkstations worden alle lokale gegevens verwijderd en worden de gegevens van de server naar uw werkstation gestuurd. Onder de geavanceerde opties staat een link naar de OVM Beheerportal (6) en een link om uw wachtwoord opnieuw op te vragen wanneer u deze vergeten bent (7). 1.3 Schermindeling Wanneer er ingelogd is en de gegevens geladen zijn, komt het volgende scherm in beeld: 6

7 8 9 Links onderin het scherm is OVM opgedeeld in twee delen, namelijk Administratie en OVM (8). Wanneer er links onderin het scherm op Administratie geklikt wordt, verandert het linker menu zodat er naar de schermen Leerlingen en Klassen geklikt kan worden. Wanneer er links onderin het scherm op OVM geklikt wordt, verandert het linker menu zodat er naar de schermen Nieuws, Ontwikkelingslijnen, Notities, Onderwijsbehoeften, Aanbodsindeling, Groepsplannen, Handelingsplannen en Rapporten geklikt kan worden. Links bovenin het scherm is Bestand te vinden, waarmee de beheerder op schoolniveau diverse wijzigingen kan maken. Onderin het scherm is een statusbalk aanwezig (9). Hierin wordt aangegeven welke gebruiker ingelogd is, in welke school er ingelogd is en of OVM eventueel in demonstratiemodus staat. Aan de rechter zijde van deze balk wordt de status van de synchronisatie weergegeven. 7

8 2 Beheerportal In dit hoofdstuk wordt beschreven welke handelingen er gedaan dienen te worden in de beheerportal. In de beheerportal kunt u als medewerker uw eigen rol(len) en de daarbij horende rechten bekijken en uw wachtwoord wijzigen. De beheerportal is te vinden via de rode knop op of via de directe link: Inloggen Ga via één van bovenstaande manieren naar de beheerportal. De volgende webpagina verschijnt: Voer uw adres en wachtwoord in en klik op inloggen. LET OP! Wanneer u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u deze opvragen via Wachtwoord vergeten aan de rechterzijde van deze webpagina. Wanneer u op Wachtwoord vergeten klikt, zal de beheerportal in een nieuwe webpagina u om uw schoolcode en adres vragen. Wanneer u deze correct invoert, wordt er opnieuw een activati verstuurd. Wanneer u op de link in de activati klikt, zult u per mail uw nieuwe wachtwoord ontvangen. Er is nu toegang tot de OVM Beheerportal. 8

9 Beheerportal Home In Home (1) wordt uitgelegd wat u als beheerder in de OVM Beheerportal kunt doen. Rechts bovenin worden uw inloggegevens weergegeven (6) Rechten Klik op het tabblad Rechten (2) om uw eigen rechten te bekijken. De volgende webpagina verschijnt: 9

10 In dit scherm wordt uw rol en de bijbehorende rechten weergegeven. Wanneer u meerdere rollen heeft, zult u meerdere tabbladen met rollen zien in de rode balk Wachtwoord wijzigen Klik op het tabblad Wachtwoord wijzigen (3) om uw wachtwoord te wijzigen. De volgende webpagina verschijnt: Voer in het bovenste veld uw huidige wachtwoord in en in de onderste twee velden tweemaal het gewenste wachtwoord. Het nieuwe wachtwoord dient minimaal 8 tekens lang te zijn, minimaal één hoofdletter, één kleine letter en één cijfer te bevatten. Klik op om uw wijzigingen definitief te maken. 10

11 3 OVM In dit hoofdstuk worden de functies behorende bij OVM beschreven. OVM is in OVM links onderin het scherm te vinden (1)

12 3.1 Nieuws De eerste pagina die verschijnt nadat u hebt ingelogd, is de nieuwspagina van OVM. Deze is later terug te vinden door te klikken op OVM (1) en daarna op Nieuws (2). Op de nieuwspagina staat rechts bovenin een link naar de website (13). Door op deze link te klikken, wordt direct de webpagina geopend. In het midden van de pagina worden de nieuwsitems getoond (14). Bij ieder nieuwsitem wordt aan de rechter zijde een datum van plaatsing weergegeven en ieder nieuwsitem bevat een verwijzing naar een pagina op Zodra op het nieuwsitem geklikt wordt, zal deze pagina geopend worden. 3.2 Ontwikkelingslijnen Klik op OVM (1) en daarna op Ontwikkelingslijnen (3) om de ontwikkelingslijnen in te vullen, notities bij de lijnen te maken en om overzichten te bekijken van de ontwikkelingslijnen Bovenin dit scherm kunt u keuzes maken om de gewenste gegevens in te kunnen zien en te kunnen bewerken. Klik op de verschillende rolmenu s om de gewenste ontwikkelingslijn te selecteren, het schooljaar en de periode en de groep die u wilt bekijken (15). LET OP! Het schooljaar en de periode staan automatisch geselecteerd op het huidige schooljaar en de huidige periode. Wanneer hier niets aan gewijzigd wordt, weet u zeker dat u in de juiste periode van het juiste schooljaar werkt. 12

13 Wanneer er een ontwikkelingslijn geselecteerd is, zullen de verschillende fasen van de ontwikkelingslijn daaronder getoond worden (16). Wanneer er geklikt wordt op links onder een fase, zal er concretere informatie getoond worden van die betreffende fase (27). 27 Met de scrollbalk onder in beeld kan heen en weer gescrold worden om alle fasen van de ontwikkelingslijn te bekijken. Daaronder worden alle leerlingen van de geselecteerde groep onder elkaar getoond met daarachter de voor hen ingevulde lijn Ontwikkelingslijnen invullen Een fase van een ontwikkelingslijn in verdeeld in vier hokjes. De hokjes van een fase kunnen ingekleurd worden door op het gewenste hokje te klikken. Alle voorgaande hokjes van die fase worden dan automatisch gekleurd. In onderstaand voorbeeld is op het derde hokje van de fase geklikt. Het eerste en tweede hokjes zijn automatisch gekleurd. Wijzigingen kunnen achteraf nog aangebracht worden, door te klikken op het hokje tot waar de fase gekleurd had moeten worden. In onderstaand voorbeeld waren vier hokjes gekleurd. Door op het tweede hokje te klikken is het aantal gekleurde hokjes van vier teruggebracht naar twee. Wanneer een fase helemaal leeggemaakt moet worden, kan dit gedaan worden door één keer met de rechter muisknop op de fase te klikken. De hele fase wordt hierdoor leeggemaakt, ongeacht het aantal hokjes dat gekleurd was. Klik op [Lijn opslaan] (18) om wijzigingen in de fasen op te slaan of op [Ongedaan maken] (19) om de wijzigingen in de fasen te annuleren Verdeling hokjes Iedere fase bestaat uit vier hokjes, die ieder bestaan uit 3 lagen. Hieronder wordt per laag een toelichting gegeven op wat er in de betreffende laag weergegeven wordt. 13

14 Bovenste lijn De bovenste lijn van een fase toont wat er in de vorige periode is gekleurd. Door middel van de lengte van de bovenste lijn is af te lezen hoeveel hokjes er in de voorgaande periode gekleurd waren. Door middel van de kleur wordt getoond of er sprake is van vooruitgang, terugval of een gelijke situatie. Hieronder is dit schematisch weergegeven: Oranje (terugval) Grijs (gelijk) Groen (vooruitgang) In de huidige periode is minder ingevuld dan in de voorgaande periode. Aan de lengte van de bovenste lijn is te zien dat er 4 hokjes waren gekleurd. In de huidige periode zijn er 2 hokjes ingekleurd. Dit is minder dan de vorige periode, daarom wordt het getoond in oranje: terugval. Fasevoortgang is gelijk aan voorgaande periode. Aan de lengte van de bovenste lijn is te zien dat er 3 hokjes waren gekleurd. In de huidige periode zijn er ook 3 hokjes ingekleurd. Dit is gelijk aan de vorige periode, daarom wordt het getoond in grijs: gelijk. Fasevoortgang is meer dan voorgaande periode (vooruitgang). Aan de lengte van de bovenste lijn is te zien dat er 1 hokje was gekleurd. In de huidige periode zijn er 2 hokjes ingekleurd. Dit is meer dan de vorige periode, daarom wordt het getoond in groen: vooruitgang Middelste hokje De middelste laag van een fase geeft door middel van blauwe hokjes aan wat er in de huidige periode gekleurd is Onderste lijn De onderste laag van een fase geeft aan wat er op het moment van werken in de ontwikkelingslijnen veranderd wordt. Dit gebeurt op de volgende manier: Het gekleurde streepje onder het tweede hokje geeft aan dat dit hokje bij de vorige wijzigingen ingevuld was, maar dat er op dit moment een wijziging gedaan is van twee naar één hokje. Het witte streepje onder het tweede en derde hokje geeft aan dat deze hokjes bij de vorige wijzingen leeg waren, maar dat er op dit moment een wijziging gedaan is van drie naar één hokje Lijn opvullen In het scherm Ontwikkelingslijnen is het mogelijk om in één klik meerdere fases op te vullen. Dit kan gedaan worden met de knop [Lijn opvullen] (20) of door Ctrl-toets op het toetsenbord vast te houden. Zodra op de knop [Lijn opvullen] (20) geklikt wordt, of de Ctrl-toets wordt vastgehouden, verschijnt er een gele melding onderin het scherm: Wanneer er dan op een willekeurig hokje geklikt wordt, worden alle voorgaande hokjes van de hele ontwikkelingslijn automatisch ingevuld, zie de vergelijking hieronder. Bij klikken op het vierde hokje van fase vijf zonder [Lijn opvullen]: 14

15 Bij klikken op het vierde hokje van fase vijf met [Lijn opvullen]: Lijn kopiëren Wanneer er een nieuwe periode aanbreekt, zullen de blauwe hokjes die in de vorige ingevulde periode gekleurd zijn, niet meer zichtbaar zijn. Deze zijn dan vervangen door oranje lijnen boven de hokjes van de fasen. Het voorbeeld hieronder laat dit duidelijk zien: De blauwe hokjes van de vorige periode: Zijn vervangen door oranje lijnen in de nieuwe periode: Door middel van deze oranje lijnen is af te lezen welke hokjes er gekleurd waren in de vorige ingevulde periode. Wanneer er dan op de knop [Lijn kopiëren] (21) geklikt wordt, zullen voor alle leerlingen de hokjes van de geselecteerde ontwikkelingslijn weer blauw gekleurd worden. HERHALING! Blauwe hokjes Oranje lijnen Lege hokjes Ontwikkelingslijn is in de huidige periode ingevuld. Ontwikkelingslijn is in de vorige periode ingevuld. Ontwikkelingslijn is niet ingevuld of langer dan één periode geleden. 15

16 3.2.5 Leerlingen per lijn Klik in het scherm Ontwikkelingslijnen op [Leerlingen per lijn] (22) om een overzicht te bekijken van de gegevens van alle leerlingen voor de geselecteerde ontwikkelingslijn. Het volgende pop-up venster verschijnt: Links boven in dit scherm kan het overzicht door middel van de schuifbalk groter en kleiner gemaakt worden. Door op [Print] te klikken kan het overzicht uitgeprint worden. In het overzicht wordt de ontwikkelingslijn vermeld, de naam van de groep en het leerjaar. Dan worden de lijnen van de leerlingen getoond in een verdeling van fasen. Achter de naam van de leerling staat het ontwikkelingsniveau (ON). Onder het overzicht wordt een legenda getoond Lijnen per leerling Klik in het scherm Ontwikkelingslijnen op de naam van een leerling, zodat deze blauw getoond wordt en dan op [Lijnen per leerling] (23) om een overzicht te bekijken van de gegevens van alle lijnen voor de geselecteerde leerling. Het volgende pop-up venster verschijnt: 16

17 Links boven in dit scherm kan het overzicht door middel van de schuifbalk groter en kleiner gemaakt worden. Door op [Print] te klikken kan het overzicht uitgeprint worden. In het overzicht wordt de naam van de leerling vermeld, de naam van de groep, het schooljaar en de periode. Dan worden de lijnen van de leerling getoond in een verdeling op leeftijd. Achter de naam van de ontwikkelingslijn staat het ontwikkelingsniveau (ON). Onder het overzicht wordt een legenda getoond Lijnnotitie toevoegen Klik in het scherm Ontwikkelingslijnen op de naam van een leerling en op [Nieuwe lijnnotitie] (24) om een nieuwe lijnnotitie te maken

18 In dit scherm kan de datum van de lijnnotitie (28), de soort van de lijnnotitie (29) en de tekst van de lijnnotitie (30) naar wens aangepast worden. Onderin dit scherm kan er ook gekozen worden om bij de lijnnotitie aandachtspunten toe te voegen door op [Aandachtspunten] te klikken In dit scherm kunnen aandachtspunten aangevinkt worden (31) en is het mogelijk om te selecteren in hoeverre dit aandachtspunt bij de leerling geobserveerd is door middel van het rolmenu (32). Klik rechts onder in dit scherm op [OK] om de wijzigingen op te slaan of op [Annuleren] om de wijzigingen niet op te slaan. Klik vervolgens op [Opslaan] om de notitie op te slaan of op [Annuleren] om de notitie niet op te slaan Lijnnotitie wijzigen Klik in het scherm Ontwikkelingslijnen achter de naam van een leerling op om de notities te laten verschijnen. Klik op [Lijnnotitie bewerken] (25) om de inhoud of de datum van de notitie aan te kunnen passen Lijnnotitie verwijderen Klik in het scherm Ontwikkelingslijnen achter de naam van een leerling op om de notities te laten verschijnen. Klik op een bestaande notitie en dan op [Lijnnotitie verwijderen] (26) om de notitie te verwijderen. De volgende melding verschijnt: 18

19 Klik op [Ja] om de notitie definitief te verwijderen of op [Nee] om de notitie te behouden. 3.3 Notities Klik op OVM (1) en daarna op Notities (4) om de algemene notities van de leerlingen te lezen, toe te voegen, te bewerken en te verwijderen In de tweede kolom wordt de klassenindeling weergegeven (33). Klik een klas en een groep open en klik op een leerling om de notities van de geselecteerde leerling te kunnen lezen of bewerken. Het cijfer achter de naam van een leerling geeft aan hoeveel notities de leerling heeft. In de derde kolom staan alle notities van de leerling weergegeven (34). Deze staan chronologisch gesorteerd, de oudste notities staan onderaan en de nieuwste notities bovenaan. 19

20 In de vierde kolom rechts boven staat een overzicht van alle notitiesoorten (35). Het cijfer achter de notitiesoort geeft aan hoeveel notities van dat notitiesoort de leerling heeft. In de vierde kolom rechts onder staat een overzicht van alle notities van de geselecteerde notitiesoort (36). Hierin staan de notities chronologisch op datum weergegeven met daarachter de eerste regel van de notitie, die in dit menu als titel fungeert Notitie toevoegen Selecteer in de tweede kolom in het scherm Notities een leerling (33) door een klas en een groep open te klikken en dan op een leerling te klikken. Selecteer dan in de rechterkolom een notitiesoort (35). Klik op [Nieuwe notitie] (37) om een nieuwe notitie met de geselecteerde notitiesoort toe te voegen. In dit scherm kunt u de datum van de notitie wijzigen en de notitie een titel geven door deze in de eerste regel in te typen. Dan kan de tekst van de notitie in het scherm getypt worden. Klik rechts onder in dit scherm op [Opslaan] om de notitie op te slaan of op [Annuleren] om de notitie niet op te slaan Notitie bewerken Selecteer in de tweede kolom in het scherm Notities een leerling (33) door een klas en een groep open te klikken en dan op een leerling te klikken. Selecteer dan in de derde kolom een notitie die aangepast dient te worden (34) en klik op [Notitie bewerken] (38). Pas de tekst of datum naar wens aan en klik op [Opslaan] om de wijzigingen op te slaan of op [Annuleren] om de wijzigingen niet op te slaan Notitie verwijderen Selecteer in de tweede kolom in het scherm Notities een leerling (33) door een klas en een groep open te klikken en dan op een leerling te klikken. Selecteer dan in de derde kolom een notitie die verwijderd dient te worden (34). Klik op [Notitie verwijderen] (39) om de notitie te verwijderen. Het volgende pop-up venster verschijnt: 20

21 Klik op [Ja] om de notitie te verwijderen of op [Nee] om de notitie te behouden. 3.4 Handelingsplannen Klik op OVM (1) en daarna op Handelingsplannen (5) om de handelingsplannen van de leerlingen te lezen, toe te voegen en te bewerken In de tweede kolom wordt de klassenindeling weergegeven (40). Klik een klas en een groep open en klik op een leerling om de notities van de geselecteerde leerling te kunnen lezen of bewerken. Het cijfer achter de naam van een leerling geeft aan hoeveel notities de leerling heeft. In de derde kolom staan aan de linkerzijde de handelingsplannen (41) en aan de rechterzijde de evaluaties van de handelingsplannen (42). Deze staan chronologisch gesorteerd, de oudste handelingsplannen en evaluaties staan onderaan en de nieuwste bovenaan. 21

22 3.4.1 Handelingsplan en evaluatie toevoegen Selecteer in de tweede kolom in het scherm Handelingsplannen een leerling (40) door een klas en een groep open te klikken en dan op een leerling te klikken. Klik op [Nieuw handelingsplan] (43) om een nieuw handelingsplan met evaluatie toe te voegen. Typ bij het tabblad Plan de tekst van het handelingsplan. Eventueel kan er gebruik gemaakt worden van hulpvragen bij het maken van het handelingsplan. Klik hiervoor rechts onder in dit scherm op [Hulpvragen]. 22

23 In dit scherm kan een hulptekst aan het handelingsplan toegevoegd worden. Kies een ontwikkelingslijn waarbij een hulpvraag is. Selecteer dan onder welke categorie de hulpvraag valt. Kies de basale hulpvraag en selecteer uit welke leeftijdscategorie de hulpvragen geraadpleegd dienen te worden. Door een keuze te maken uit deze rolmenu s verschijnen onderin dit scherm de betreffende hulpvragen. De hulpvragen worden aan het handelingsplan toegevoegd door er een vinkje voor te zetten en onderin het scherm op [Kiezen] te klikken of klik op [Annuleren] om de hulpvragen niet aan het handelingsplan toe te voegen. Klik dan op [Opslaan] om het handelingsplan in zijn geheel op te slaan of op [Annuleren] om het handelingsplan niet op te slaan Handelingsplan en evaluatie bewerken Selecteer in de tweede kolom in het scherm Handelingsplannen een leerling (40) door een klas en een groep open te klikken en dan op een leerling te klikken. Selecteer dan in de derde kolom een handelingsplan (41) of evaluatie (42) die aangepast dient te worden. Deze kunnen aangepast worden door op [Handelingsplan bewerken] (44) te klikken. Pas in het tabblad Plan de tekst van het handelingsplan naar wens aan of in het tabblad Evaluatie de tekst van de evaluatie en klik op [Opslaan] om de wijzigingen op te slaan of op [Annuleren] om de wijzigingen niet op te slaan Handelingsplan en evaluatie verwijderen Selecteer in de tweede kolom in het scherm Handelingsplannen een leerling (40) door een klas en een groep open te klikken en dan op een leerling te klikken. Selecteer dan in de derde kolom een handelingsplan en evaluatie (41 en 42) die verwijderd dienen te worden. Klik op [Handelingsplan verwijderen] (45) om het handelingsplan en de evaluatie te verwijderen. Het volgende pop-up venster verschijnt: Klik op [Ja] om het handelingsplan en de evaluatie te verwijderen of op [Nee] om ze te behouden. 23

24 3.5 Onderwijsbehoeften Klik op OVM (1) en daarna op Onderwijsbehoeften (6) om de onderwijsbehoeften van de leerlingen te bepalen. Dit dient u te doen voordat u het groepsplan gaat maken. Deze onderwijsbehoeften worden in het uiteindelijke groepsplan getoond per aanbodsgroep Bovenin dit scherm kiest u het domein, het jaar, de periode en de groep (46). Dan verschijnen bij het kopje Leerling alle leerlingen van de gekozen groep. Onder de naam van de leerling verschijnen alle gemaakte lijnnotities binnen het geselecteerde domein van het huidige en vorige schooljaar, uitgezonderd de lijnnotities met het soort Algemeen (47). U kunt naast de naam van de leerling selecteren van welke periode u de lijnnotities wilt bekijken en aanvinken dat het soort Algemeen wel getoond moet worden. Onder de lijnnotities kunt u voor een leerling zelf aanvinken welke onderwijsbehoeften u voor deze leerling kiest (48). Deze lijnnotities zijn gesorteerd op de leeftijd van de leerling en op categorie. U kunt naast Onderwijsbehoeften de leeftijdscategorie en de categorie van de onderwijsbehoefte aanpassen. Zodra u voor een leerling de onderwijsbehoeften gekozen hebt, kunt u met [Opslaan en vorige] (51) en [Opslaan en volgende] (52) een andere leerling selecteren, de gekozen onderwijsbehoeften worden dan automatisch opgeslagen. Met [Opslaan] (49) slaat u de onderwijsbehoeften voor de leerling op zonder naar een vorige of volgende leerling te gaan en met [Ongedaan maken] (50) maakt u uw keuze uit de onderwijsbehoeften voor de laatst geselecteerde leerling ongedaan. LET OP! Wanneer u de keuze maakt uit een schooljaar en periode, kies dan het schooljaar en de periode waarvoor u het uiteindelijke groepsplan gaat maken. Is het nog periode 1, maar wilt u alvast de onderwijsbehoeften vaststellen voor periode 2, selecteer dan periode 2. 24

25 3.6 Aanbodsindeling Klik op OVM (1) en daarna op Aanbodsindeling (7) om de aanbodsindeling per groep te bepalen. Dit dient u te doen voordat u het groepsplan gaat maken. De aanbodsindeling wordt in het uiteindelijke groepsplan gebruikt om de leerlingen in te delen in een intensief, basis en verrijkt aanbod Boven in dit scherm kiest u een domein, jaar en periode en groep (53). Voor ieder leerling wordt het gemiddelde ontwikkelingsniveau (ON) van de gebruikte lijnen binnen het domein weergegeven(54). Voor de naam van de leerling worden naast het ON een aantal andere zaken weergegeven (55). De kwaliteit van de lijn (Q) wordt voor iedere leerling bepaald door het aantal niet ingevulde hokjes in de lijn te vergelijken met het aantal hokjes tussen het eerste en laatste ingevulde hokje. Zijn alle hokjes ingevuld, dan is de kwaliteit van de lijn 100 %. Hoe meer hokjes er niet ingevuld zijn, hoe lager het percentage van de kwaliteit. Daarnaast wordt door middel van de delta ( ) weergegeven hoeveel hokjes deze leerling gemiddeld op dit domein vooruit is gegaan. Achter de delta kunt u zelf de vaardigheidsscore (VS) van de citotoets van de leerling op dit domein invullen. Met de knop [ON Grenzen] (58) zorgt u ervoor dat uw groep verdeeld wordt in drie groepen of minder, afhankelijk van de overeenkomst van de ontwikkelingsniveaus van de leerlingen uit de groep: Intensief Basis Verdiept 25 % zwakste leerlingen 50 % gemiddelde leerlingen 25 % sterkste leerlingen 25

26 Het cijfer onder een ON grens geeft het ontwikkelingsniveau bij die grens aan. U kunt daarna zelf handmatig deze grenzen nog aanpassen door met uw muis de grens naar links of rechts te slepen. Voor de namen van de leerlingen is nu een advies weergegeven door middel van een kleur (54). U kunt met [Adviezen overnemen] (59) voor alle leerlingen het advies overnemen. Na het overnemen van de adviezen kunt u uw gekozen aanbod nog wijzigen door in het rolmenu onder het kopje Gekozen plan het gewenste aanbod te selecteren (56). De informatie voor de naam van de leerling kan u helpen om het advies over te nemen of te veranderen. Zodra de aanbodsindeling naar wens is, klikt u op [Opslaan] (57). 3.7 Groepsplannen Klik op OVM (1) en daarna op Groepsplannen (8) om de groepsplannen in te zien en toe te voegen. Voordat u een groepsplan kunt maken, dient u eerst voor de leerlingen de onderwijsbehoeften te selecteren en de aanbodsindeling te maken Bovenin dit scherm kiest u een domein, jaar en periode en groep (60). Onder het kopje aanbod staat de aanbodsindeling die u hebt gemaakt voor dit domein en onder ON staat het bereik van de ontwikkelingsniveaus binnen het aanbod. Door op de juiste aanbodsgroep en op [Doelen] (61) te klikken kunt u de doelen per aanbod kiezen. 26

27 U kunt bovenaan de gewenste leerlijn selecteren. U ziet dan een overzicht van de ontwikkelingslijnen die u gebruikt binnen dit domein. Zodra u op een ontwikkelingslijn dubbelklikt, ziet u de fasen van de lijn die voor deze aanbodsgroep relevant zijn. Dubbelklik op de fase om de gewenste doelen van de leerlijn te kunnen selecteren. Zet een vinkje voor de gewenste doelen en klik op [OK]. LET OP! Wanneer u de melding Geen leerlijnen gespecifieerd voor uw vestiging krijgt, dient de beheerder via Bestand Opties Gebruikte leerlijnen aan te geven van welke leerlijnen doelen gekozen mogen worden. Uw didactisch handelen en pedagogisch handelen bepaalt u per aanbodsgroep door op [Didactische attitude] (62) of [Pedagogische attitude] (63) te klikken. In het scherm dat verschijnt zet u een vinkje voor de attitude die u wilt gebruiken voor de aanbodsgroep. Daarnaast staan in het groepsplan de onderwijsbehoeften genoemd per aanbod. Deze heeft u in het scherm Onderwijsbehoeften bepaald. Met [Evaluatie] (64) kunt u uw groepsplan per aanbodsgroep evalueren of uw keuze beargumenteren. Door op [Afdrukken] (65) te klikken kunt u het groepsplan afdrukken. 27

28 3.8 Activiteiten Klik op OVM (1) en daarna op Activiteiten (9) om activiteiten te kunnen ontwerpen In dit scherm worden de bestaande activiteiten in de middelste kolom getoond (66) en wordt een voorbeeld van de geselecteerde activiteit weergegeven in de rechter kolom (67) Nieuwe activiteit toevoegen Klik in het scherm Activiteiten op [Nieuwe activiteit] (68) om een nieuwe activiteit te maken. 28

29 Geef in de linker kolom de activiteit een naam, een thema, en kies een doelgroep. Selecteer de juiste status van de activiteit en de beschikbaarheid. Status Mee bezig Concept Gereed Activiteit is nog in ontwikkeling. Activiteit is klaar. Ter controle voor een andere collega. Activiteit is klaar voor gebruik. Beschikbaarheid Persoonlijk Alleen de gebruiker zelf mag gebruik maken van deze activiteit. School Alle gebruikers binnen deze schoolcode mogen gebruik maken van deze activiteit. Typ in de rechterkolom de uitvoering van de activiteit en geef onder in het scherm aan wat de doelstelling(en) en benodigheden van de activiteit zijn. Het is mogelijk om met de knoppen bovenin (73) te knippen, kopiëren en plakken vanuit een ander bestand. Daarnaast is het mogelijk om doelen te koppelen aan de activiteit. Klik hiervoor op [Kies doelen] (74). 29

30 U kunt bovenaan de gewenste leerlijn selecteren. U ziet dan een overzicht van alle ontwikkelingslijnen. Zodra u op een ontwikkelingslijn dubbelklikt, ziet u alle fasen van de lijn. Dubbelklik op de fase om de gewenste doelen van de leerlijn te kunnen selecteren. Zet een vinkje voor de gewenste doelen en klik op [OK]. Klik vervolgens op [Opslaan en sluiten] (72) om de activiteit op te slaan en het venster af te sluiten. LET OP! Wanneer u de melding Geen leerlijnen gespecifieerd voor uw vestiging krijgt, dient de beheerder via Bestand Opties Gebruikte leerlijnen aan te geven van welke leerlijnen doelen gekozen mogen worden Activiteit exporteren Naast het zelf toevoegen van een activiteit is het ook mogelijk om activiteiten te importeren en exporteren. Om een activiteit door te geven aan een andere school, klikt u in het scherm Activiteiten op [Activiteit bewerken] (68) en in het volgende scherm dat verschijnt op [Bestand] (75). Het volgende menu verschijnt: Klik in dit menu op [Exporteren], geef het bestand een naam, zoek een juiste plek voor het bestand op uw computer en klik op [Opslaan]. U kunt de activiteit als bijlage aan een mail toevoegen en op die manier versturen naar een andere school Activiteit importeren Om een activiteit van een andere school te importeren in uw eigen school, zorgt u ervoor dat u het.xml bestand dat u bijvoorbeeld via een hebt ontvangen opgeslagen hebt op uw 30

31 computer. Klik dan in het scherm Activiteiten op [Nieuwe activiteit] (68) en in het volgende scherm dat verschijnt op [Bestand] (75). Het volgende menu verschijnt: Klik in dit menu op [Importeren], zoek het juiste bestand op uw computer op en klik op [Openen]. Voeg de doelgroep aan de activiteit toe en klik op [Opslaan en Sluiten] Activiteit bewerken Klik in het scherm Activiteiten op een bestaande activiteit en op [Activiteit bewerken] (69) om de activiteit te bewerken. Pas de gewenste gegevens aan en klik op [Opslaan en sluiten] 72) Activiteit verwijderen Klik in het scherm Activiteiten op een bestaande activiteit en op [Activiteit verwijderen] (70) om de activiteit te verwijderen. Klik op [Ja] om de activiteit te verwijderen of op [Nee] om de activiteit te behouden Activiteit afdrukken Klik in het scherm Activiteiten op een bestaande activiteit en op [Afdrukken] (71) om de activiteit af te drukken. 31

32 3.9 Activiteitenplanning Klik op OVM (1) en daarna op Activiteitenplanning (10) om uw activiteiten te plannen In dit scherm kunt u een plan van een periode en een klas selecteren (76). Daaronder worden de domeinen getoond waaraan gewerkt wordt tijdens het activiteitenplan. Naast de domeinen staan de doelen waaraan gewerkt dient te worden volgens het groepsplan behorende bij deze klas. Achter de doelen worden de activiteiten genoemd om deze doelen te behalen Nieuw activiteitenplan Klik in het scherm Activiteitenplanning op [Nieuw plan] (78) om een nieuw activiteitenplan toe te voegen. 32

33 Geef het plan een naam, een thema en klik op om domeien te kiezen waar u aan wilt werken tijdens het activiteitenplan. Klik op [OK] om het plan op te slaan of op [Annuleren] om het plan niet op te slaan Activiteiten kiezen Klik in het scherm Activiteitenplanning op een bestaand activiteitenplan en op een domein binnen het activiteitenplan. Klik dan op [Kies activiteiten] (82) om activiteiten te kiezen voor het domein van het plan. In dit scherm worden alle voor uw beschikbare activiteiten weergegeven. Voor de titel van de activiteit is een percentage weergegeven. Hiermee geeft OVM aan in welke mate de doelen van deze activiteit overeenkomen met de gestelde doelen voor het geselecteerde domein. 33

34 3.9.3 Activiteitenplan bewerken Klik in het scherm Activiteitenplanning op een bestaand plan en op [Plan bewerken] (79) om een bestaand activiteitenplan te bewerken. Wijzig de naam, het thema of de domeinen van het plan en klik op [OK] om uw wijzigingen op te slaan of op [Annuleren] om u wijzigingen niet op te slaan Activiteitenplan verwijderen Klik in het scherm Activiteitenplanning op een bestaand plan en op [Plan verwijderen] (80) om een bestaand activiteitenplan te verwijderen. Klik op [Ja] om het plan definitief te verwijderen en op [Nee] om het plan te bewaren. 34

35 3.9.5 Activiteitenplan afdrukken Klik in het scherm Activiteitenplanning op een bestaand plan en op [Afdrukken] (82) om een bestaand activiteitenplan af te drukken Analyse Klik op OVM (1) en daarna op Activiteitenplanning (10) om uw activiteiten te plannen. LET OP! In het scherm Analyse komen alle ingevoerde gegevens die in OVM ingevoerd zijn samen. Het is daarom verstandig een weloverwogen keus te maken welke medewerkers toegang krijgen tot dit scherm, wij adviseren Analyse alleen beschikbaar te stellen voor de directie en de IB-er Analyse maken Klik op [Analyse laden] (83) om een voorgeprogrammeerde analyse te laden. 35

36 Kies de gewenste vorm van analyse en klik op [OK] om de analysevorm te laden of op [Annuleren] om terug te gaan naar het beginscherm zonder een analyse te kiezen. Naast het kiezen van de voorgeprogrammeerde analyse is het mogelijk om uw eigen analyse te maken van uw gewenste gegevens. Klik met uw rechter muisknop in de grijze ruimte boven de tabel (86) en kies voor [Lijst met velden weergeven]. De velden uit deze lijst zijn naar de tabel in Analyse te verslepen door met de linker muisknop op het veld te klikken, de linker muisknop vast te houden en het veld naar één van de punten in de tabel te verslepen (87 t/m 90). 36

37 Wanneer u een ander veld wilt gebruiken voor uw analyse, kunt u het oude veld uit de analyse verwijderen door het veld aan te klikken met uw linker muisknop, uw linker muisknop vast te houden en het veld te verslepen naar het blauwe gebied boven de tabel (87) en dan de linker muisknop los te laten Analyse afdrukken Met de knop [Tabel afdrukken] (84) is het mogelijk om de gegevens zichtbaar in de tabel (het bovenste deel van het scherm) af te drukken en met de knop [Grafiek afdrukken] (85) kunt u de grafiek (het onderste deel van het scherm) afdrukken Analyse Klik op OVM (1) en daarna op Analyse (11) om een analyse te kunnen maken van de ingevoerde gegevens in OVM Rapporten Klik op OVM (1) en daarna op Rapporten (12) om de handelingsplannen van de leerlingen te kunnen lezen en te kunnen bewerken. 37

38 In de tweede kolom wordt de klassenindeling weergegeven. Klik een klas en een groep open en klik op een of meer dan één leerling om het rapport van de geselecteerde leerling(en) te bekijken. In de derde kolom wordt het rapport van de geselecteerde leerling(en) weergegeven Rapport instellingen Klik op om naar de rapportinstellingen te gaan en hier te kiezen welke gegevens er wel en niet in de rapporten getoond moet worden. Het volgende pop-up venster verschijnt: 38

39 In dit venster kan ingesteld worden hoe het rapport getoond dient te worden door vinkjes aan te zetten bij gewenste gegevens en vinkjes uit te zetten bij ongewenste gegevens. Klik zodra alles naar wens is ingesteld op [Sluiten] en het rapport zal volgens de aangegeven wensen getoond worden Rapport printen Klik in de tweede kolom in Rapporten een klas en een groep open en klik op een of meer dan één leerling om het rapport van de geselecteerde leerling(en) te bekijken. Stel eventueel met Klik op in welke gegevens er wel en niet getoond dienen te worden in het rapport. om het rapport van de geselecteerde leerling(en) te printen. 4 Contact Heeft deze handleiding u onverhoopt niet verder kunnen helpen, dan zijn er nog tal van mogelijkheden om het juiste antwoord te krijgen op uw vraag of de juiste oplossing te vinden voor uw probleem. 4.1 Kennisbank In de kennisbank komen vraag en antwoord samen. De kennisbank is een verzameling veelgestelde vragen, soms aangevuld met videobestanden of andere handige documenten of informatie. Om in de kennisbank naar een antwoord op uw vraag te zoeken of om een oplossing te vinden voor uw probleem, gaat u naar OVM 4.2 Helpdesk Kan de kennisbank u geen hulp bieden bij het zoeken naar het antwoord op uw vraag of de oplossing voor uw probleem? Stel uw vraag dan via Probeer uw vraag aan de helpdesk zo helder en concreet mogelijk te formuleren, zodat wij u sneller en gerichter antwoord kunnen geven. Geef daarbij ook uw OVM nummer door. Typ- en drukfouten voorbehouden. Copyright DataCare B.V. Alle rechten voorbehouden. 39

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie september 2012

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie september 2012 Handleiding OVM 2.0 Gebruiker Versie 2.0.0.20 25 september 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 2 Beheerportal... 7 2.1 Inloggen... 7

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Gebruiker Versie 2.0.0.26 22 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Schermindeling... 6 2 Beheerportal...

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie december 2012

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie december 2012 Handleiding OVM 2.0 Gebruiker Versie 2.1.0.36 14 december 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Schermindeling... 6 2 Beheerportal...

Nadere informatie

Handleiding OVM Gebruiker. DataCare maart Versie

Handleiding OVM Gebruiker. DataCare maart Versie Handleiding OVM Gebruiker DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Schermindeling... 6 2 Beheerportal...

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie november 2013

Handleiding OVM 2.0. Gebruiker. Versie november 2013 Handleiding OVM 2.0 Gebruiker Versie 2.2.0.53 4 november 2013 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Schermindeling... 6 2 Beheerportal...

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Handleiding OVM Beheerder. DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60

Handleiding OVM Beheerder. DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60 Handleiding OVM Beheerder DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Schermindeling... 6 1.4 Nieuws...

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren OVM 2.0 Stappenplan Leerling exporteren en importeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Voorbereiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Downloaden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren. DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60

Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren. DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60 Stappenplan OVM Leerling exporteren en importeren DataCare maart 2016 - Versie 2.2.0.60 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Stappenplan... 3 Stap 1 Leerling Exporteren... 3 Stap 2 Gegevens

Nadere informatie

Documentatie OVM Analyse. DataCare januari Versie

Documentatie OVM Analyse. DataCare januari Versie Documentatie OVM Analyse DataCare januari 2017 - Versie 2.2.0.64 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Informatie opzoeken... 5 Is de ontwikkeling van mijn leerlingen op niveau?... 5 Hoe is de ontwikkeling van een

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. Lijnen kopiëren van meer dan één periode terug

OVM 2.0. Stappenplan. Lijnen kopiëren van meer dan één periode terug OVM 2.0 Stappenplan Lijnen kopiëren van meer dan één periode terug Inhoudsopgave Algemeen... 3 Beheerder... 4 Stap 1 Medewerkers aan de juiste klas toewijzen in vorig schooljaar... 4 Gebruiker... 5 Stap

Nadere informatie

Stappenplan OVM UWLR-koppeling ParnasSys. DataCare januari Versie

Stappenplan OVM UWLR-koppeling ParnasSys. DataCare januari Versie Stappenplan OVM UWLR-koppeling ParnasSys DataCare januari 2017 - Versie 2.2.0.64 Algemeen In dit stappenplan wordt uitgelegd in welke stappen u als beheerder uw nieuwe school in kunt richten met behulp

Nadere informatie

Handleiding LOGOS Algemeen

Handleiding LOGOS Algemeen Algemeen DataCare versie mei 2018 Inhoudsopgave 1 Voorbereiding... 4 1.1 LOGOS downloaden... 4 1.2 LOGOS openen... 4 1.3 Inloggen in LOGOS... 5 1.4 Wachtwoord vergeten... 6 De basis van LOGOS... 7 2 LOGOS:

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. Invullen van de beginsituatie

OVM 2.0. Stappenplan. Invullen van de beginsituatie OVM 2.0 Stappenplan Invullen van de beginsituatie Inhoudsopgave Algemeen... 3 Samenvatting... 4 Beheerder... 5 Stap 1 - Klas voor beginsituatie toevoegen... 5 Gebruiker... 6 Stap 1 Ga naar het scherm Ontwikkelingslijnen...

Nadere informatie

Handleiding LOGOS Rollen en Rechten

Handleiding LOGOS Rollen en Rechten Handleiding LOGOS Rollen en Rechten DataCare januari 2017 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Beschrijving van de standaardrollen... 4 Administratief medewerker... 4 Assistent... 5 Commissie van Begeleiding...

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015 Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL Handleiding mijnklas.nl Maart 2015 Inhoud 1 Voorbereiding ICT-coördinator 2 1.1 Inloggen 2 1.2 Toevoegen leerkrachten en leerlingen 3 1.3 Leerstofaanbod

Nadere informatie

Dossier Instellingen. Inhoudsopgave. Inleiding

Dossier Instellingen. Inhoudsopgave. Inleiding Dossier Instellingen Inhoudsopgave Inleiding Dossier instellingen Dossier Meetinstrumenten Meetinstrumenten importeren Nieuwe meetinstrumenten importeren met bestaande meetinstrumenten Richtlijnen Richtlijnen

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst

Klik op de tegel Leerwinstplan. Klik op de tegel Leerlingprofiel. Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Leerlingprofiel - Pedagogisch en didactisch handelen invoeren Klik op de tegel Leerlingprofiel Selecteer links bovenin een leerling en domein uit de lijst Klik bij Pedagogisch en didactisch handelen op

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Handleiding Weken met een Chromebook

Handleiding Weken met een Chromebook Handleiding Weken met een Chromebook Inhoud 1. Inloggen op een Chromebook... 3 2. Muis of Touchpad... 4 3. Opdrachten vanuit de ELO... 5 4. Office 365... 6 4.1 OneDrive... 6 4.2 Email... 8 4.3 Word...

Nadere informatie

Stappenplan QuickScan NOV - Beheerder

Stappenplan QuickScan NOV - Beheerder Stappenplan QuickScan NOV - Beheerder Voorbereiding Excel versies eerder dan versie 2007: 2. Ga naar de menu-optie Extra - Macro s - Beveiliging. 3. Kies voor Beveiligingsniveau Gemiddeld. 4. Sluit Excel

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in.

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in. Snel starten met Testweb PSL als coördinator WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie 2.0 Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inloggen in het Cliëntportaal...

Nadere informatie

Werkinstructie CareAssist Internet Urenregistratie

Werkinstructie CareAssist Internet Urenregistratie 6a Werkinstructie CareAssist Internet Urenregistratie Datum Juni 2012 V3.0 Inhoudsopgave 1. Naar CareAssist internet urenregistratie 3 1.1 Toegang tot CareAssist internet urenregistratie 3 1.2 Toevoegen

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Verzekeraars (zorgverzekeraars, prestatiecodes en tarieven) Inhoudsopgave

Verzekeraars (zorgverzekeraars, prestatiecodes en tarieven) Inhoudsopgave Verzekeraars (zorgverzekeraars, prestatiecodes en tarieven) Inhoudsopgave Inleiding Verzekeraars Een eigen verzekeraar toevoegen Een bestaande verzekeraar wijzigen Een verzekeraar op niet actief zetten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BosorNet

Gebruikershandleiding BosorNet Gebruikershandleiding BosorNet Inhoud Diensten en roosters... 1 Wensen invoeren... 4 Diensten en roosters Je start BosorNet op in een browser (bijvoorbeeld Microsoft Explorer, Opera) met de link die je

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

HANDLEIDING ECD. Zorgplan

HANDLEIDING ECD. Zorgplan HANDLEIDING ECD Zorgplan INHOUDSOPGAVE 1.Inloggen ECD...3 2.Cliënt selecteren...5 2.1 Zoeken cliënt...5 2.2 Cliënten van jouw team...5 3Ondersteuningsplan opstellen...7 3.1 Nieuw concept zorgplan handmatig

Nadere informatie

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT.

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING

GEBRUIKERS HANDLEIDING GEBRUIKERS HANDLEIDING www.doenkids.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 01 Inloggen 3 HOOFDSTUK 04 Programma s maken 7 HOOFDSTUK 02 Activiteiten 3 HOOFDSTUK 05 Media 14 HOOFDSTUK 03 Voorbeeldprogramma s 6 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

Handleiding Magister voor personeel 2. Inloggen in Magister... 3. Leerlingen... 5. Cijfers... 8. Aanwezigheid... 11. Personeel... 12. Agenda...

Handleiding Magister voor personeel 2. Inloggen in Magister... 3. Leerlingen... 5. Cijfers... 8. Aanwezigheid... 11. Personeel... 12. Agenda... Assen, augustus 2013 Handleiding Magister voor personeel 2 Inhoud Inloggen in Magister... 3 Leerlingen... 5 Cijfers... 8 Aanwezigheid... 11 Personeel... 12 Agenda... 12 Beheer... 12 Handleiding Magister

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Starthandleiding LVS2000 Sint Maartenschool. Inhoud. Starthandleiding LVS2000 - Leerkrachten

Starthandleiding LVS2000 Sint Maartenschool. Inhoud. Starthandleiding LVS2000 - Leerkrachten Starthandleiding LVS2000 Sint Maartenschool Inhoud 1. Starten LVS2000 2. Selectiefilter maken 3. Afdrukvoorbeeld en afdrukken 4. Onderdelen of programma sluiten 5. Journaal 6. LVS 7. Handelingsplan 8.

Nadere informatie

INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD

INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD INRICHTEN VAN DAXIS CLOUD Dit is een handleiding over het inrichten van de Daxis Cloud, waarin enkele onderdelen voor het personaliseren worden behandeld. Inhoud 1. Inleiding... 2 2. De metro-omgeving...

Nadere informatie

Handleiding Berichtensysteem. Multitask ICT bv

Handleiding Berichtensysteem. Multitask ICT bv Handleiding Berichtensysteem Multitask ICT bv Inhoudsopgave 1 Inloggen 3 2 Berichten 4 2.1 Berichten bekijken 5 2.1.1 Ongelezen berichten 5 2.1.2 Zoeken 5 2.1.3 Berichten accorderen 5 2.1.4 Bericht gelezen

Nadere informatie

Handleiding EduMaps Algemeen

Handleiding EduMaps Algemeen Handleiding EduMaps Algemeen DataCare versie 19-6 1 Verklarende woordenlijst Administratie Applicatiebeheerder Doelen / indicatoren Domein Edex Edumap EduMaps beheerder Evalueren Fase Groepen Groepsplan

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

EDUscope Dossier Werken met Journalen

EDUscope Dossier Werken met Journalen EDUscope Dossier Werken met Journalen EDUscope versie 3.7.0 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 1 INHOUD 2 Inleiding... 3 3 Individueel leerlingjournaal... 3 3.1 Journaalregels toevoegen:... 3 3.2

Nadere informatie

Handleiding. Online database met duizenden activiteiten.

Handleiding. Online database met duizenden activiteiten. Handleiding Online database met duizenden activiteiten www.doenkids.nl /DoenKids @DoenKids @doenkids Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inloggen in DoenKids 4 Activiteiten kiezen 5 Activiteiten zoeken 5 Activiteit

Nadere informatie

HRM-Reviews Handleiding voor manager

HRM-Reviews Handleiding voor manager HRM-Reviews Handleiding voor de manager In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met HRM-Reviews aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie in een

Nadere informatie

Handleiding Blink Studio

Handleiding Blink Studio Handleiding Blink Studio Versie 1.2 Algemene functies Blink Studio Introductie Blink Studio biedt verschillende mogelijkheden aan leerkrachten. Blink Studio is de startpagina voor alle Blink lesmethodes.

Nadere informatie

Handleiding Planmonitor wonen

Handleiding Planmonitor wonen Handleiding Planmonitor wonen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Systeemeisen 3. Toelichting per onderdeel 3.1 Opstarten en inloggen 3.2 De onderdelen van het venster 3.3 Plannen zoeken 3.3.1 (eenvoudig) zoeken

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Handleiding bestelsite

Handleiding bestelsite 2013 Handleiding bestelsite TTP Concepts 11-7-2013 Versie 1.0 Inhoud Homepage... 2 Inloggen... 3 Aanvragen login gegevens... 3 Wachtwoord kwijt... 3 Inloggen... 3 Bestelprocedure... 3 Artikel overzicht...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine

Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine Voortaan kunt u in Intramed OnLine gebruik maken van uw scanner U kunt van deze functionaliteit gebruik maken als u een Basic of Dynamisch account heeft,

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

Werkinstructie Voorgangsverslag maken

Werkinstructie Voorgangsverslag maken Werkinstructie Voorgangsverslag maken In Mijn Rechtspraak Toezicht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden

Nadere informatie

Handleiding LOGOS Evalueren

Handleiding LOGOS Evalueren Handleiding LOGOS Evalueren DataCare januari 2017 Inhoudsopgave... 1 Groepsplan evalueren... 4 Handelingsplan evalueren... 6 Leerlingplan evalueren... 7 Plusmonitor... 8 Berekeningen... 8 Kleuren van de

Nadere informatie

Web Presence Builder. Inhoud

Web Presence Builder. Inhoud Web Presence Builder Inhoud Inhoud... 1 Wat is Web Presence Builder?... 2 Het categoriescherm... 2 De eerste stappen naar een eigen website... 3 Onderwerp selecteren en website naam aanpassen... 3 Vooraf

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

Snel starten met Testweb Diagnose

Snel starten met Testweb Diagnose Snel starten met Testweb Diagnose WAAR? Je vind Testweb Diagnose op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb Diagnose INLOGGEN

Nadere informatie

Meetinstrumenten Inhoudsopgave:

Meetinstrumenten Inhoudsopgave: Meetinstrumenten Inhoudsopgave: Openen van de meetinstrumenten 2 Selecteren meetinstrumenten voor een patiënt /cliënt 4 Meetinstrument naar de patiënt / cliënt sturen 6 Inlezen meetresultaten 10 Bekijken

Nadere informatie

Menu Door op de menuknop te klikken kunt u het hoofdmenu sluiten of openen. De menuknop is het icoon met drie streepjes vlak onder elkaar.

Menu Door op de menuknop te klikken kunt u het hoofdmenu sluiten of openen. De menuknop is het icoon met drie streepjes vlak onder elkaar. Start de Management Drives Viewer. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op de button om in te loggen. Na inloggen opent het hoofdmenu automatisch. Menu Door op de menuknop te klikken kunt u

Nadere informatie

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Beheer Webredactie dashboard Het webredactie dashboard geeft u in één oogopslag een overzicht van de beheersmogelijkheden van uw website. Daarnaast blijft u via het dashboard gemakkelijk op de hoogte van

Nadere informatie

Handleiding De Sociale Monitor

Handleiding De Sociale Monitor Handleiding De Sociale Monitor Inhoudsopgave Gebruikershandleiding: De Sociale Monitor 2 Bestaande rapportages 7 Een nieuw rapportage aanmaken 9 Het menu 10 Handleiding lokaal beheerders: De Sociale Monitor

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe werkt VOROC?... 3 Inloggen... 3 Wachtwoord... 3 Wachtwoord vergeten?... 3 Profielinstellingen... 4 Persoonsgegevens

Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe werkt VOROC?... 3 Inloggen... 3 Wachtwoord... 3 Wachtwoord vergeten?... 3 Profielinstellingen... 4 Persoonsgegevens Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe werkt VOROC?... 3 Inloggen... 3 Wachtwoord... 3 Wachtwoord vergeten?... 3 Profielinstellingen... 4 Persoonsgegevens invullen/aanpassen... 4 Wachtwoord wijzigen... 4 De

Nadere informatie

Handleiding. Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android. Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1

Handleiding. Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android. Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1 Handleiding Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android Auteur SIMgroep Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1 Inhoudsopgave HANDLEIDING... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. RAADDIGITAAL INSTALLEREN...

Nadere informatie

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of Enkele nuttige tips om met VARB te werken. U start uw internetbrowser en gaat naar https://www.varb.nl er komt een schermpje Certificaat bevestigen, klik op OK. Het volgende scherm is Voer Pin in, u vult

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

Deel 3: geavanceerde functies

Deel 3: geavanceerde functies Opdracht 17 In dit deel komen de functies van het beheerdersgedeelte aan de orde. In het beheerdersgedeelte kunnen leerlingen, groepen en leerkrachten worden aangemaakt en ingedeeld. Deze taak zal de ICT-coördinator

Nadere informatie

1. Inleiding Instellingen Groepen Beheerdersrechten Contactpersonenbeheer... 7

1. Inleiding Instellingen Groepen Beheerdersrechten Contactpersonenbeheer... 7 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Instellingen... 4 2.1 Groepen... 5 2.1.1 Beheerdersrechten... 7 2.1.2 Contactpersonenbeheer... 7 2.1.3 Oproepgeschiedenis... 7 2.1.4 Chat... 8 2.1.5 Call back overzicht... 8

Nadere informatie

LOGOS Rollen en rechten. DataCare december 2016

LOGOS Rollen en rechten. DataCare december 2016 LOGOS Rollen en rechten DataCare december 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Beschrijving van de standaardrollen... 4 1.1 Administratief medewerker... 4 1.2 Assistent... 5 1.3 Commissie van Begeleiding...

Nadere informatie

Handleiding LOGOS Schoolpopulatie invoeren

Handleiding LOGOS Schoolpopulatie invoeren Schoolpopulatie invoeren DataCare versie mei 2018 Inhoudsopgave 1 Schoolpopulatie invoeren in ADM van LOGOS... 3 1.1 Vestigingen in LOGOS... 3 1.2 Leerlingen en klassen importeren met een EDEX-bestand...

Nadere informatie

ICY Control Center Facility Management

ICY Control Center Facility Management Gebruiksaanwijzing ICY Control Center Facility Management 1 2 Inhoudsopgave 1 Inloggen 5 1.1 Inloggen bij opstart 5 1.2 Wachtwoord vergeten 5 2 Het Dashboard 6 2.1 Samenvatting Dagplanning 6 2.2 Alarmen

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen DOCENTEN HANDLEIDING Oktober 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties:

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties: HOME Op deze pagina kunt u inloggen op het KledingManagementSysteem (KMS) van Buurman. Bent u uw wachtwoord vergeten? U kunt het via de link klik hier opvragen, het wordt u per e-mail toegezonden. Heeft

Nadere informatie

Inloggen in AccountView online voor Mac OS 30 april 2015 versie 9.1 en hoger

Inloggen in AccountView online voor Mac OS 30 april 2015 versie 9.1 en hoger Inloggen in AccountView online Welkom bij eserviceware! Deze handleiding begeleidt u bij de stappen die nodig zijn voor het inloggen in AccountView online. Wanneer u gebruik maakt van een Apple computer,

Nadere informatie

PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW

PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW PARTIJOPGAVE NAKTUINBOUW HANDLEIDING In het kort Deze handleiding helpt u om stapsgewijs uw partijopgave te doen. Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze handleiding, dan kunt u altijd telefonisch

Nadere informatie

Digitale dossiers. Inhoudsopgave:

Digitale dossiers. Inhoudsopgave: Digitale dossiers Inhoudsopgave: Inleiding Openen van een dossier De werking van de dossiers Toelichting van de knoppen in het hoofdmenu Invoeren van gegevens Selecteren van hulpmiddelen en zorgverleners

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Handleiding Mijn Keurmerk Keurmerk Zelfstandigen Zonder Personeel in de Zorg

Handleiding Mijn Keurmerk Keurmerk Zelfstandigen Zonder Personeel in de Zorg Handleiding Mijn Keurmerk Keurmerk Zelfstandigen Zonder Personeel in de Zorg Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 4 2.1 Bedrijfsgegevens... 4 2.2 Persoonsgegevens... 5 2.3 Beroepsgegevens... 5

Nadere informatie

Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden ipad Air 2

Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden ipad Air 2 Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden ipad Air 2 Een drietal zaken zijn van belang om direct na in ontvangst name van uw tablet te regelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Schakel uw tablet

Nadere informatie

Handleiding internet Het maken van pagina s

Handleiding internet Het maken van pagina s Handleiding internet Het maken van pagina s Hoofdstuk IV Vullen van pagina s met tekst en beeld Het vullen van een pagina met tekst en beeld In dit hoofdstuk gaan we een van de pagina s vullen met tekst

Nadere informatie

Handleiding website beheer

Handleiding website beheer Handleiding website beheer Inhoud: Als actief franchisenemer bij CIGO heeft u de mogelijkheid uw eigen website (http://naam.cigo.nl) te beheren. In deze handleiding leggen wij u uit hoe u de verschillende

Nadere informatie

1 BUSINESS INTERNET SUPPORT

1 BUSINESS INTERNET SUPPORT Versie 1 BUSINESS INTERNET SUPPORT Yoron Dot Net Stap voor stap Handleiding YORON DOT NET BEHEER V1.X Stap voor stap handleiding YORON Het Wielsem 10 s-hertogenbosch Inhoudsopgave Opstarten Yoron DotNet

Nadere informatie

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving Kennismaking Word is een tekstverwerkingsprogramma. U kunt er teksten mee maken, zoals brieven, artikelen en verslagen. U kunt ook grafieken, lijsten en afbeeldingen toevoegen en tabellen maken. Zodra

Nadere informatie

Gebruik QNAP Baker Tilly Belgium

Gebruik QNAP Baker Tilly Belgium Gebruik QNAP Baker Tilly Belgium Inhoud 1. Inloggen... 2 2. Openen documenten... 4 3. Downloaden documenten... 4 4. Documenten Delen... 5 5. Documenten Toevoegen... 7 6. Herbenoemen documenten... 8 7.

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement Handleiding Online Kennisbank CROW Contentmanagement Inhoud De Kennisbank van CROW is het online naslagwerk bestaande uit vele relevante CROW kennisproducten op het gebied van infrastructuur, verkeer en

Nadere informatie

Invoermodule website oudesmidse.com versie 1.0

Invoermodule website oudesmidse.com versie 1.0 Pagina 1 van 27 Inhoud Invoermodule website oudesmidse.com versie 1.0 1. Beheerpagina... 3 2. Invoeren of aanpassen van gegevens op de website... 4 2.1 Inloggen... 4 2.2 Help... 4 3. Hoofdmenu... 5 4.

Nadere informatie

Quick reference Smartflow App

Quick reference Smartflow App Het opstarten van de app 1. Open de smartflow app. 2. U wordt gevraagd om een domein naam in te vullen. Vul de domein naam in die u heeft gekregen van 88degrees. 3. Log in met u inloggegevens. Het hoofd

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement Handleiding CROW Kennisbank Contentmangement 4-7-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels

Nadere informatie

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows DUO 137/Versie 1.7 26 juni 2014 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. VOORBEREIDING 4 3. DOWNLOADEN VAN HET BEVEILIGINGSCERTIFICAAT 5 3.1 DOWNLOADEN MET INTERNET

Nadere informatie

Het instellen van je eigen laptop

Het instellen van je eigen laptop Het instellen van je eigen laptop 2018 2019 Inhoud Inleiding... 2 Windows instellen en account aanmaken... 3 OneDrive Instellen... 11 OneDrive koppelen aan Office... 14 Deze handleiding is van toepassing

Nadere informatie

HANDLEIDING Webportaal. Voor ouders van gastouders

HANDLEIDING Webportaal. Voor ouders van gastouders HANDLEIDING Webportaal Voor ouders van gastouders Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Gebruik van het ouderportaal... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Het ouderportaal... 4 2. Urenregistratie... 5 3. Corrigeren

Nadere informatie

Handleiding. Measure App. Versienummer:1.4

Handleiding. Measure App. Versienummer:1.4 Handleiding Measure App Versienummer:1.4 Datum: 14-12-2015 Voorwoord Hartelijk dank voor de aanschaf van de Measure App. M App zal u en uw collega s in staat stellen om begeleid in te meten of na te meten.

Nadere informatie

Groepen aanmaken/wijzigen - Leerlingen verwijderen Categorieën aanmaken - Nieuw schooljaar opstarten Producten - Instellingen

Groepen aanmaken/wijzigen - Leerlingen verwijderen Categorieën aanmaken - Nieuw schooljaar opstarten Producten - Instellingen Handleiding Admin account Groepen aanmaken/wijzigen - Leerlingen verwijderen Categorieën aanmaken - Nieuw schooljaar opstarten Producten - Instellingen Admin- & leerkrachtaccount Leerlingen toevoegen/wijzigen

Nadere informatie