V A N D R O M E N N A A R W O N E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V A N D R O M E N N A A R W O N E N"

Transcriptie

1 Rotterdam, 1 december 2014 Geachte heer/mevrouw, Het kopen van een huis is een spannende en bijzondere gebeurtenis. Dat begrijpen wij als geen ander. Of het nu uw eerste huis is of niet, bij de aanschaf van een woning komt heel veel kijken. Opeens moet u beslissingen nemen over allerlei zaken, waar u meestal niet dagelijks mee te maken heeft. Zoals het afsluiten van een hypotheek en het kiezen van de juiste verzekeringen. Maar ook eventuele uitbouwopties en het uitkiezen van een keuken en badkamer. Behalve spannend en bijzonder is de aanschaf van een nieuwe woning vooral ook heel leuk! Want u krijgt de kans om uw nieuwe thuis zo in te delen en in te richten als u dat wilt. Om dit proces voor u te vergemakkelijken en in goede banen te leiden, staat de afdeling Kopersadvies van Dura Vermeer met veel plezier tot uw beschikking. Wij begeleiden u stapsgewijs bij alle beslismomenten en gaan samen met u invulling geven aan uw wensen en verwachtingen. Voor al uw vragen tijdens het (bouw)proces is de kopersadviseur namens Dura Vermeer uw vaste aanspreekpunt. Uw kopersadviseur zorgt bovendien voor de onderlinge afstemming met alle partijen die namens Dura Vermeer betrokken zijn bij het realiseren van uw wensen. In deze map vindt u alle noodzakelijke informatie omtrent de aankoop van uw woning, uw contractstukken en een uitgebreide toelichting op het daaropvolgende bouwproces. In een persoonlijk gesprek nemen wij de verschillende stappen uitgebreid met u door. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. In dit gesprek bespreken we ook uw eventuele (individuele) wensen ten aanzien van de indeling en inrichting van uw woning en nemen wij de verdere procedures met u door. Wij raden u aan deze map zorgvuldig door te nemen. Mocht u naar aanleiding daarvan vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met uw kopersadviseur. Tot slot willen wij u vragen eventuele wijzigingen in uw persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer of ) tijdig aan ons door te geven, zodat wij u altijd kunnen bereiken. Rest ons u heel veel plezier toe te wensen bij de aanschaf en inrichting van uw nieuwe woning! Met vriendelijke groet, Dura Vermeer Kopersadvies

2 INHOUD CONTACTGEGEVENS Verkoopteam Showrooms OVEREENKOMSTEN Koop- en aannemingsovereenkomst Wijzigingen tijdens de bouw Facturatie NOTARIËLE DOCUMENTEN Notaris Leveringsakte Hypotheekakte CONTRACTTEKENINGEN TECHNISCHE OMSCHRIJVING GARANTIES EN ZEKERHEID (SWK) Garantie- en Waarborgcertificaat Wijzigingen na oplevering WOONWENSEN Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Cascoverklaring Individueel meer- en minderwerk Bevestiging meer- en minderwerk Beslismomenten SHOWROOMS Keuken Sanitair Tegelwerk Casco sanitaire ruimten Verwarmingsinstallatie Elektrische installatie

3 GOED GEINFORMEERD Informatievoorziening tijdens de bouw Kopers-Kijkmiddag & Inmeetmiddag Bezoek aan de bouwlocatie OPLEVERING EN SERVICE Betalingen Opstalverzekering Kwaliteitsbeoordeling Oplevering Onderhoudstermijn Nutsaanvragen

4 CONTACTGEGEVENS Verkoopteam ONTWIKKELAAR Bouwfonds Ontwikkeling BV Poortweg 2 Postbus AB Delft BOUWBEDRIJF Dura Vermeer Bouw Zuid West BV Rotterdam Airportplein 21 Postbus BZ Rotterdam MAKELAARS Bouwfonds Ontwikkeling BV Poortweg PA Delft De Leeuw Nieuwbouw Makelaardij Rijnsburgerweg AG Rijnsburg NOTARIS JHD Notarissen J.L. van Rijweg HZ Zoetermeer KOPERSADVIES Dura Vermeer Bouw Zuid West BV Rotterdam Airportplein 21 Postbus BZ Rotterdam

5 Showrooms SANITAIR Van Munster & Zn bv Groningenweg PV Gouda TEGELWERK BouwCenter Wassenaar BV Marineweg TX Wassenaar VERWARMINGSINSTALLATIE Giesbers en van der Graaf Sevillaweg AL Rotterdam ELEKTRISCHE INSTALLATIE Schipper & Zn. Electrotechniek Langeweg BH Nieuwe Tonge

6 OVEREENKOMSTEN Koop- en aannemingsovereenkomst De koopovereenkomst (KO) is een contract tussen Bouwkonds Ontwikkeling BV ( verkoper ) en u ( koper ), waarin de rechten en plichten zijn beschreven ten aanzien van de verkoop en koop van de grond. Tevens wordt overeengekomen dat met de bouwer een aannemingsovereenkomst wordt gesloten voor de (af)bouw van de woning op de grond. De koopovereenkomst is voor beide partijen een bindende overeenkomst. De aannemingsovereenkomst (AO) is een contract tussen [naam bouwbedrijf] ( bouwer ) en u ( koper ), waarin de rechten en plichten zijn omschreven ten aanzien van de (af)bouw van de woning. De aannemingsovereenkomst is voor beide partijen een bindende overeenkomst. De koopovereenkomst vormt een onlosmakelijk geheel met de aannemingsovereenkomst. De koopovereenkomst valt niet onder de voorwaarden van de waarborgende instelling (zie ook het onderdeel Garanties en Zekerheid in deze map). De aannemingsovereenkomst wordt opgesteld volgens het modelcontract van de waarborgende instelling. Daarnaast is een aantal aanvullende artikelen opgenomen welke specifiek betrekking hebben op dit project. De in de overeenkomsten vermelde bijlagen, zoals tekeningen en technische omschrijving maken (mits van toepassing) onderdeel uit van deze overeenkomst. Tot de overeenkomsten behoren de Algemene Voorwaarden en Algemene Toelichting van het SWK. Verder zijn de garantiesupplementen module I D en II L [modules afstemmen op het project] van het SWK van toepassing. Nadere informatie omtrent het SWK kunt u lezen in het hoofdstuk Garanties en Zekerheid, of bezoek de website De met u gesloten overeenkomsten (KO en AO) vormen de basis voor de uiteindelijke leveringsakte bij de notaris. Wijzigingen tijdens de bouw Om uitvoeringstechnische redenen of ten gevolge van wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen aanpassingen noodzakelijk zijn. Deze wijzigingen worden schriftelijk kenbaar gemaakt in een zogenaamd erratum. De (eventuele) errata maken eveneens onderdeel uit van de contractstukken. Hierin staan wijzigingen en/of afwijkingen op de verkoopcontractstukken vermeld welke (technisch) noodzakelijk zijn of tenminste een verbetering voor de woning betekenen.

7 Facturatie Wanneer u een nieuwbouwwoning koopt en daarvoor een hypotheek afsluit, wordt door de geldverstrekkende instantie het door u geleende bedrag gestort op een depotrekening. Op deze rekening wordt het geld voor de grondkosten, aanneemsom en verschuldigde rente geparkeerd. Naarmate de bouw van uw woning vordert, kunnen de grond- en termijnnota s vanaf deze rekening betaald worden. De grondkosten en de tot het moment van de notariële levering vervallen bouwtermijnen, worden bij de notaris betaald. De aannemer is gerechtigd om, zoals omschreven in de aannemingsovereenkomst, rente in rekening te brengen. Deze kosten worden door de notaris voor u inzichtelijk gemaakt. Wanneer u tijdens het bouwproces langere tijd met vakantie gaat, dient u ervoor te zorgen dat eventuele termijnnota s en/of facturen voor het meer- en minderwerk binnen de gestelde termijn worden betaald. Dura Vermeer factureert de aanneemsom in bouwtermijnen. De te hanteren termijnregeling staat omschreven in de aannemingsovereenkomst. Wanneer u een factuur voor een vervallen termijn ontvangt, controleert u de factuur en stuurt deze, indien akkoord, aan uw geldverstrekkende instantie. Deze zal de nota rechtstreeks aan Dura Vermeer betalen.

8 NOTARIËLE DOCUMENTEN Notaris De notaris wordt ingeschakeld voor de juridische levering van de grond en hij stelt de benodigde akten, zoals de leveringsakte, op. Indien u een hypothecaire lening heeft afgesloten, stelt de notaris eveneens de hypotheekakte op. Zodra wij voldoen aan alle opschortende voorwaarden zoals deze genoemd zijn in de koopakten, ontvangt u van ons hier een schriftelijke bevestiging van in de vorm van een goed-nieuwsbrief. Hierna wordt u door de notaris uitgenodigd voor het ondertekenen van de leveringsakte. Leveringsakte Met de leveringsakte, ook wel transportakte of overdrachtsakte genoemd, gaat het eigendom van de grond over van de verkoper naar de koper. Het is de juridische levering van de woning. De feitelijke levering is de oplevering tussen de verkoper en koper. De leveringsakte wordt ondertekend door zowel de verkoper als de koper. De notaris zorgt voor inschrijving bij het Kadaster. In het Kadaster worden alle eigendomsaktes ingeschreven. Dit is een openbaar register, waar iedereen kan opvragen wie de eigenaar van een woning is. Zodra de eigendomsakte is ingeschreven, krijgt de koper een afschrift daarvan thuisgestuurd. Hypotheekakte De meeste mensen hebben voor het kopen van hun woning een lening nodig. De geldverstrekker wil, voordat hij deze grote bedragen uitleent, wel zekerheid hebben omtrent het betalen van de maandelijkse rente en aflossing. Daarom wordt er recht van hypotheek gevestigd. Om een recht van hypotheek te vestigen, is een notariële akte nodig, ondertekend door alle partijen.

9 CONTRACTTEKENINGEN De contractverkooptekeningenset maakt onderdeel uit van de aannemingsovereenkomst. De situatietekening geeft de verkaveling van het project aan en de ligging van uw woning ten opzichte van het noorden. Aan uw woning is een bouwnummer toegekend. Het bouwnummer zegt niets over de bouwvolgorde en/of de volgorde van oplevering. Hierover wordt u separaat geïnformeerd. De plattegronden tonen de indeling van uw woning, inclusief bijbehorende maatvoering. De geveltekeningen tonen de verschillende gevelaanzichten, inclusief de raam- en deurkozijnen en bijbehorende draairichting. De maatvoering op de tekeningen en de positie van de installaties zijn indicatief. Deze zijn niet geschikt voor het bestellen van maatproducten, zoals meubels en stoffering. Wij raden u aan de juiste maatvoering ter plaatse op te meten. U krijgt hiervoor gelegenheid tijdens de Inmeetmiddag (zie ook hoofdstuk Goed Geïnformeerd ).

10 TECHNISCHE OMSCHRIJVING De technische omschrijving vormt een onderdeel van de aannemingsovereenkomst en beschrijft de uitvoering en toepassing van de diverse materialen en installaties van uw woning. De technische omschrijving is opgebouwd uit diverse onderdelen. Het eerste deel beschrijft de algemene bepalingen. Deel twee geeft de technische uitwerking aan. Als laatste is een aantal overzichtslijsten en -staten opgenomen.

11 GARANTIES EN ZEKERHEID (SWK) Op uw woning is de SWK Garantie- en Waarborgregeling van toepassing. Wat betekent dit voor u? In het geval de ondernemer tijdens de aanbouwperiode van de woning in financiële moeilijkheden komt, regelt SWK (Stichting Waarborgfonds Koopwoningen) als waarborgende instelling in samenspraak met de betrokken verzekeringsmaatschappij dat uw woning zonder meerkosten voor u wordt afgebouwd. Deze waarborg heet de insolventiewaarborg. De SWK Garantie- en Waarborgregeling gaat drie maanden na oplevering in. Doen zich binnen deze garantietermijn bepaalde bouwkundige gebreken voor, dan is de aannemer verplicht deze te herstellen. In het algemeen bedraagt de garantietermijn zes jaar. Voor ernstige constructieve gebreken waardoor de bewoonbaarheid in het geding komt, geldt een garantietermijn van tien jaar. Voor bepaalde, in de garantieregeling genoemde specifieke onderdelen, geldt een termijn korter dan zes jaar. Sommige onderdelen zijn uitgesloten van garantie. Schade die het gevolg is van onvoldoende onderhoud, valt vanzelfsprekend niet onder de garantie. Voor meer informatie over SWK en de garantiebepalingen verwijzen wij u naar de bijbehorende documenten van SWK. Garantie- en Waarborgcertificaat U ontvangt van SWK het Garantie- en Waarborgcertificaat. Het certificaat is woninggebonden en niet persoonsgebonden. Dit houdt in dat wanneer u in de toekomst uw woning verkoopt, de garantie automatisch overgaat op de volgende koper. Het Garantie- en Waarborgcertificaat hoeft dus niet overgeschreven te worden. Indien u besluit tot het laten uitvoeren van zogenaamd minderwerk, bestaat de mogelijkheid dat uw garantie wordt gelimiteerd. De verantwoordelijkheid om de woning op de niet uit te voeren onderdelen te laten voldoen aan het Bouwbesluit verschuift dan van de aannemer naar de koper. Hiertoe ontvangt u ter ondertekening een overzicht waarop het minderwerk wordt uitgesloten van de garantie. Dit overzicht vormt een aanvullende verklaring op de aannemingsovereenkomst. Vervolgens ontvangt u via SWK een gelimiteerd garantiecertificaat van uw woning. Wanneer u kiest voor minderwerk, kunt u geen aanspraak maken op het eerder opleveren van uw woning dan de geprognosticeerde oplevering.

12 Wijzigingen na oplevering Vanzelfsprekend kunt u na oplevering van uw woning in eigen beheer wijzigingen aanbrengen. Hierbij dient u bij het (laten) uitvoeren van aanpassingen rekening te houden met de consequenties wat betreft de garantiebepalingen. Alleen werkzaamheden die vóór de oplevering door de aannemer of door hem aangewezen derden zijn uitgevoerd, vallen onder de garantiebepalingen die u als koper heeft. De door uzelf uitgevoerde werkzaamheden vallen buiten de SWK Garantie- en Waarborgregeling. Dit geldt tevens indien u na oplevering wijzigingen aan uw installatie aanbrengt. De garantie op de installatie komt dan te vervallen. U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de zelfwerkzaamheden aan uw woning na oplevering zodanig te (doen) verrichten dat aan de gestelde wettelijke voorschriften wordt voldaan. Hierbij dient u het Bouwbesluit in acht te nemen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de rijksoverheid, bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu

13 WOONWENSEN Bij de aanschaf van uw woning krijgt u de gelegenheid uw persoonlijke wensen ten aanzien van de indeling en afwerking van uw woning kenbaar te maken. Dit noemen we ook wel meer- en minderwerk. Om dit proces in goede banen te leiden en te zorgen dat uw wensen naar verwachting worden gerealiseerd, is voor het meer- en minderwerk een procedure opgesteld, waaraan alle betrokken partijen zich dienen te houden. Indien u geen gebruik wenst te maken van de meer- en minderwerkopties, dan wordt uw woning standaard afgewerkt volgens de contractverkooptekeningen en de technische omschrijving. Basiskeuzelijst meer - en minderw erk Aan de hand van de basiskeuzelijst meer- en minderwerk kunt u uw keuzen schriftelijk kenbaar maken aan uw kopersadviseur, eventueel aangevuld met een tekening. Het door u opgegeven meer- en minderwerk wordt vervolgens verwerkt. Cascoverklaring In de basiskeuzelijst meer-en minderwerk staat dat u kunt kiezen voor een casco keuken, badkamer en/of toilet. Indien u kiest voor casco, ontvangt u van uw kopersadviseur een cascoverklaring die u dient te ondertekenen. De kopersadviseur stuurt een kopie van de ondertekende verklaring naar de waarborgende instelling. Zij verstrekt u vervolgens een gelimiteerd garantiecertificaat. Individueel meer - en minderwerk Naast de basiskeuzelijst meer- en minderwerk is het mogelijk uw woning aan te passen aan uw specifieke wensen. Misschien wilt u bijvoorbeeld ruimtes samenvoegen of een extra scheidingswand plaatsen. Samen met uw kopersadviseur bespreekt u uw individuele woonwensen. Voor uw individuele woonwensen dient u met het volgende rekening te houden: Wijzigingen die in strijd zijn met vergunningen, regelgeving en de voorwaarden van de waarborgende instelling worden niet uitgevoerd. Wijzigingen in strijd met de voorschriften van de nutsbedrijven worden niet uitgevoerd. Wijzigingen in de hoofdopzet van de installaties en in posities en afmetingen van leidingschachten en de meterkast zijn slechts beperkt mogelijk. Individuele aanpassingen aan de gevels en aan de constructie van de woning dienen te worden getoetst. Wij kunnen niet garanderen dat deze kunnen worden uitgevoerd. Gevelwijzigingen zoals vermeld in de basiskeuzelijst meer- en minderwerk zijn getoetst en dus uitvoerbaar.

14 Bevestiging meer- en minderwerk Het door u gekozen meer- en minderwerk verwerken wij in een opdrachtbevestiging en bijbehorende bouwnummertekening. U ontvangt deze opdrachtbevestiging voor het opgedragen meer- en minderwerk (inclusief eventuele showroomoffertes en aangepaste woningplattegronden) met het verzoek deze vóór het verstrijken van de sluitingsdatum geaccordeerd retour te zenden. U dient deze opdrachtbevestiging en tekening(en) te voorzien van uw handtekening voordat u deze aan ons terug stuurt. Alleen dan nemen wij uw kopersmeer- en minderwerk in productie. De kopersadviseur informeert vervolgens alle overige partijen over de door u in opdracht gegeven meer- en minderwerkopties. De opdrachtbevestiging bevat een totaaloverzicht van alle in opdracht gegeven meer- en minderwerkopties. Omdat voor het meer- en minderwerk verschillende sluitingsdata gelden, kan het zijn dat u de lijst meerdere malen ter goedkeuring ontvangt. Zo hebben zowel u als de kopersadviseur actueel zicht of uw woonwensen correct verwerkt zijn. Let op: Alleen schriftelijke afspraken met Dura Vermeer over het meer- en minderwerk zijn geldig! Beslismomenten Voor het vaststellen van het meer- en minderwerk gelden verschillende sluitingsdata, gebaseerd op de startdatum van de bouw en de noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden. Dit is het moment dat wij de getekende opdrachtbevestiging binnen moeten hebben. Om het door u gekozen meer- en minderwerk te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat u uw woonwensen zo vroeg mogelijk kenbaar maakt bij uw kopersadviseur. Wij zullen uw opdrachten binnen de daarvoor gestelde termijn en/of sluitingsdata verwerken en aan u bevestigen. Indien u na deze sluitingsdatum wensen doorgeeft, zal afhankelijk van de vordering van de bouw, (stand van de inkoop, de werkvoorbereidingen, bouwproductie, ed.) door de aannemer worden aangegeven welke wijzigingen nog kunnen worden doorgevoerd, eventueel tegen hogere kosten.

15 Facturatie meer- en minderwerk Het door u gekozen meer- en minderwerk wordt rechtstreeks door Dura Vermeer aan u gefactureerd, inclusief eventuele showroomoffertes. Enige uitzondering hierop vormt de keuken. Zie ook de showroomprocedure (hoofdstuk Showrooms ). Het meer- en minderwerk wordt in rekening gebracht volgens de onderstaande termijnregeling: 25% van het totaalbedrag van het door u in opdracht gegeven meer- en minderwerk en eventueel van toepassing zijnde showroomoffertes, worden bij opdracht in rekening gebracht. De resterende 75% wordt in rekening gebracht bij het gereedkomen van het meer- en minderwerk Meer- en minderwerk wordt met elkaar verrekend. Wanneer het totale bedrag negatief is, vindt de verrekening bij oplevering plaats. Alle bedragen in de meer- en minderwerklijst zijn inclusief 21% BTW. Wijzigingen ten aanzien van de voorgeschreven btw-tarieven worden met de koper verrekend.

16 SHOWROOMS Uw woning wordt voorzien van sanitair, tegelwerk, elektra en verwarmingsinstallaties zoals omschreven in de technische omschrijving. Om invulling te geven aan uw individuele woonwensen zijn er voor de inrichting en afwerking van uw woning showrooms geselecteerd. De showrooms zijn op de hoogte van alle mogelijkheden van het project en kunnen u een passende aanbieding doen. U ontvangt een uitnodiging voor een bezoek aan de betreffende showrooms. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de sluitingsdata. In de showroom kunt u in alle rust uw woonwensen kenbaar maken en bespreken met de adviseur van de showroom. Naar aanleiding van uw bezoek zal een passende offerte worden gemaakt. Eventuele installatieaanpassingen volgend uit uw keuze, worden eveneens in de offerte verwerkt. Indien u ander sanitair, en/of tegelwerk kiest dan de standaardopties, worden de materiaalkosten van de vervallen standaardoptie in mindering gebracht op de kosten van het door u gekozen product. De eventuele meerwerkkosten zijn opgebouwd uit de prijzen voor het alternatief gekozen meerwerk, inclusief eventuele kosten voor extra montage, verwerkingskosten, extra arbeid, materiaal en/of installatiewijzigingen. Binnen twee weken na uw showroombezoek krijgt u de offerte thuisgestuurd. Deze dient u voor akkoord te ondertekenen en binnen één week retour te zenden naar de betreffende showroom. Indien uw offerte niet correct is, verzoeken wij u binnen één week contact op te nemen met de showroom, zodat een herziene offerte opgesteld kan worden. De herziene offerte dient u, indien correct, voor akkoord te ondertekenen en binnen een week te retourneren. De showroom draagt zorg voor verzending van uw definitieve offerte naar uw kopersadviseur. Vervolgens ontvangt u via uw kopersadviseur een nieuw totaaloverzicht. De kopersadviseur zorgt ervoor dat de overige belanghebbende partijen van uw keuzes op de hoogte worden gesteld.

17 Keuken Standaard levering Uw woning wordt opgeleverd zonder keuken. U kunt de keuken in eigen beheer na oplevering (laten) plaatsen. De wanden worden onafgewerkt opgeleverd, dus zonder tegelen/of spuitwerk. Uw woning wordt ter plaatse van de keuken opgeleverd met de installatiepunten als omschreven in de technische omschrijving. De installatiepunten worden op plintniveau afgedopt. Wij bieden u de mogelijkheid aan om installatie-aanpassingen te doen. Hiervoor geldt echter een aantal voorwaarden die te vinden zijn in de bijgevoegde Voorwaarden wijzigen installaties bij casco oplevering. Sanitair Samen met de sanitairshowroom bieden wij u de mogelijkheid om uw badkamer naar uw eigen wensen in te richten. Omdat uw sanitairkeuze van invloed is op het tegelwerk, adviseren wij u eerst uw sanitair te kiezen, alvorens een keuze te maken bij de tegelshowroom. Bij de sanitairshowroom kunt u specifieke wensen ten aanzien van het tegelwerk wel al kenbaar maken, zodat hiermee in uw sanitairkeuze rekening kan worden gehouden. Het is niet toegestaan om alleen het sanitair aan te laten brengen zonder tegelwerk, dan wel een deel daarvan te laten vervallen. Tegelw erk De sanitaire ruimten dienen geheel voorzien te worden van tegelwerk en sanitair. Het is niet toegestaan om alleen het tegelwerk te laten aanbrengen, dan wel een deel daarvan. In de tegelshowroom kunt u het tegelwerk in uw woning afstemmen op uw wensen. Voor de aankoop van tegels geldt dat deze afgerond worden op verpakkingshoeveelheden. Indien het formaat van het tegelwerk afwijkt ten opzichte van het standaard tegelwerk wordt er gerekend met extra snijverlies. Casco sanitaire ruimten Indien u geen keuze kunt maken bij de sanitairshowroom dan wel tegelshowroom, kunt u alle sanitaire ruimten geheel casco laten opleveren. Deze optie staat vermeld in de basiskeuzelijst meer- en minderwerk. In dat geval worden de sanitaire ruimten zonder sanitaire toestellen, wand- en vloertegelwerk, wandspuitwerk en afwerkvloer opgeleverd. Het loodgieterswerk wordt op de standaard locatie op plinthoogte afgedopt aangebracht. Elektra en verwarming worden wel afgemonteerd op de plekken en hoogte zoals vermeld in de contractstukken. De badkamer dient u kort na oplevering af te bouwen.

18 Wanneer u kiest voor casco oplevering, dan worden de sanitaire ruimten uitgesloten van de SWK-garantie en dient u een cascoverklaring te ondertekenen. Op basis hiervan ontvangt u een gelimiteerd garantiecertificaat van SWK. Van de standaard sanitaire installatie worden geen tekeningen met maatvoeringen afgegeven. De reden hiervoor is dat er ten opzichte van de gehanteerde bouwtekening (minimale) afwijkingen kunnen zijn. Uw sanitair zou hier dan vervolgens niet op aansluiten. Voor een indicatie van de maatvoering van de installatiepunten verwijzen wij u naar de contracttekening van uw woning. Verwarmingsinstallatie Standaard is uw woning voorzien van een verwarmingsinstallatie zoals omschreven in de technische omschrijving en aangegeven op de verkooptekeningen. Onderdelen van de verwarmingsinstallatie zijn te bezichtigen bij de verwarmingsshowroom. Indien u de voorkeur geeft aan bijvoorbeeld het verplaatsen van een radiator, een ander type radiator of thermostaat, dan kunt u dit kenbaar maken in de showroom. De verwarmingsinstallatie, inclusief eventueel gekozen opties, worden vóór oplevering in uw woning aangebracht. De aanpassingen van de verwarmingsinstallatie vallen daardoor ook onder de garantie. Elektrische installatie In de technische omschrijving en op de verkooptekeningen staat de elektrische installatie beschreven. U kunt onderdelen van de elektrische installatie bezichtigen bij de elektrashowroom. U kunt uw wensen voor bijvoorbeeld extra wandcontactdozen, loze leidingen of extra groepen in de meterkast, bespreken met de adviseur van de showroom. De elektrische installatie, inclusief eventueel gekozen opties, worden vóór oplevering in uw woning aangebracht. De aanpassingen van de verwarmingsinstallatie vallen daardoor ook onder de garantieregeling.

19 GOED GEINFORMEERD Natuurlijk wilt u weten hoe het met de bouw van uw nieuwe woning is gesteld. Daarom houden wij u gedurende het bouwproces op verschillende manieren op de hoogte van de stand van zaken. Informatievoorziening tijdens de bouw De kopersadviseur informeert u tijdens het bouwproces over de voortgang van de bouw, via , nieuwsbrieven en via de sociale media. Ook over eventuele noodzakelijke wijzigingen en andere interessante informatie houden wij u via deze kanalen op de hoogte. Naast het persoonlijke gesprek met de kopersadviseur wordt u tijdens de bouw meerdere malen uitgenodigd voor een bewonersinformatiebijeenkomst. Hier krijgt u uitvoerig toelichting op het bouwproces en de bijzonderheden van uw woning. Bovendien krijgt u de kans kennis te maken met uw toekomstige buren. Kopers-Kijkmiddag & Inmeetmiddag Wat is er leuker dan de bouw van uw nieuwe woning op de voet te kunnen volgen? Daarom organiseren wij op de nieuwbouwlocatie kijkmiddagen voor alle toekomstige bewoners. Op deze dagen krijgt u de mogelijkheid om vrij de bouw te betreden, waarbij u uw woning kunt bezichtigen. Eén van de kijkmiddagen de Inmeetmiddag is speciaal bedoeld om, eventueel samen met uw leveranciers, maten op te nemen voor meubels, stoffering en apparatuur. Natuurlijk is een kijkmiddag ook een mooie gelegenheid om uw nieuwe buren te ontmoeten. Bezoek aan de bouwlocatie Tijdens de Kopers-Kijkmiddag wordt er op de bouw rekening gehouden met uw bezoek, zodat u veilig de bouw kunt betreden. Buiten de Kopers-Kijkmiddag is het uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan om de bouwlocatie te betreden. Ook willen wij u erop wijzen dat het ten strengste verboden is de bouwlocatie zelfstandig te betreden.

20 OPLEVERING EN SERVICE Betalingen De overhandiging van de sleutels kan alleen plaatsvinden als alle betalingen aan Dura Vermeer zijn voldaan. Houdt u er rekening mee dat het twee weken kan duren voordat betalingsopdrachten zijn verwerkt. Wij raden u daarom aan de opleveringsdatum tijdig door te geven aan uw bank of hypotheekverstrekker. Wanneer er alleen sprake is van minderwerk, dan wordt dit bedrag door ons voor oplevering naar u overgemaakt. Uiterlijk twee weken voor oplevering van uw woning ontvangt u schriftelijk bericht over de datum en het tijdstip waarop de oplevering van uw woning zal plaatsvinden. Aanvullend ontvangt u de factuur van de laatste bouwtermijn, inclusief de laatste nota( s) voor het meeren minderwerk. Opstalverzekering Na ondertekening van de aannemingsovereenkomst en de daarop volgende juridische levering, bent u eigenaar van de grond. Gedurende het bouwproces is de aannemer verantwoordelijk voor de woning. Vanaf het moment van oplevering neemt u de verantwoordelijkheid (risico) voor de woning over. Wij adviseren u de opstalverzekering voor uw nieuwe woning op de dag van oplevering te laten ingaan. Kw aliteitsbeoordeling Eén à twee weken voor de oplevering organiseren wij een laatste kijkdag. Tijdens deze dag heeft u de gelegenheid uw woning kwalitatief te beoordelen. Eventuele tekortkomingen, kunt u op het daarvoor bestemde formulier vermelden en direct na afloop afgeven bij de uitvoerder in de bouwkeet. Graag willen wij u erop wijzen dat op het moment van deze laatste kijkdag een aantal zaken in de woning nog niet volledig zijn afgewerkt, dan wel ontbreken, zoals badkameraccessoires en kranen. In verband met de diefstalgevoeligheid worden deze onderdelen pas vlak voor oplevering aangebracht.

21 Oplevering Een vertegenwoordiger van Dura Vermeer levert de woning aan u op. U kunt zich bij de oplevering op eigen initiatief, laten vertegenwoordigen door een adviseur van bijvoorbeeld Vereniging Eigen Huis. Tijdens de rondgang door de woning worden alle opmerkingen, gebreken en afspraken door de vertegenwoordiger van Dura Vermeer vastgelegd in een Proces-Verbaal van Oplevering. Ook eventuele geschillen worden, voorzien van een onderbouwing van beide partijen, vastgelegd in het Proces-Verbaal van Oplevering. Het proces-verbaal wordt door beide partijen ondertekend. Eén exemplaar wordt aan u verstrekt. Wanneer u ervoor kiest zich te laten vertegenwoordigen door een bouwkundig adviseur, zal ook uw vertegenwoordiger een lijst met opleverpunten opstellen. Deze lijst is echter niet rechtsgeldig. Alle punten zoals vermeld in het Proces-Verbaal van Oplevering dienen binnen drie maanden na oplevering verholpen te zijn. Voor een spoedig verloop van de herstelwerkzaamheden, dient u de ondernemer de gelegenheid te geven tot herstel van de gebreken. Het tijdstip van de herstelwerkzaamheden zal tijdig aan u worden meegedeeld. De herstelwerkzaamheden en de controle daarvan vinden plaats op reguliere werkdagen tijdens werkuren. Het Proces-Verbaal van Oplevering wordt twee keer door u ondertekend. De eerste keer bij de oplevering van de woning, de tweede keer nadat alle punten zoals vermeld in het proces-verbaal naar tevredenheid zijn hersteld of verholpen. Indien u een keuken heeft gekozen in de projectshowroom, dan wordt deze na oplevering van de woning direct aan u geleverd en geplaatst. In het proces-verbaal zal daarom geen melding worden gedaan van de keuken. Onderhoudstermijn Na oplevering volgt een onderhoudstermijn van zes maanden. Alle tekortkomingen die u in deze zes maanden signaleert, kunt u schriftelijk melden aan Dura Vermeer. Na de onderhoudstermijn gaat de garantietermijn in.

V A N D R O M E N N A A R W O N E N

V A N D R O M E N N A A R W O N E N Rotterdam, 24 november 2014 Geachte heer/mevrouw, Het kopen van een huis is een spannende en bijzondere gebeurtenis. Dat begrijpen wij als geen ander. Of het nu uw eerste huis is of niet, bij de aanschaf

Nadere informatie

V A N D R O M E N N A A R W O N E N

V A N D R O M E N N A A R W O N E N Rotterdam, 6 september 2014 Edith Drosten, Geachte heer/mevrouw, Uw kopersadviseur Het kopen van een huis is een spannende en bijzondere gebeurtenis. Dat begrijpen wij als geen ander. Of het nu uw eerste

Nadere informatie

V A N D R O M E N N A A R W O N E N

V A N D R O M E N N A A R W O N E N Rotterdam, 10 maart 2016 Beste klant, Hartelijk dank voor uw belangstelling voor het project Parksingel Oegstgeest! Het kopen van een huis is een spannende en bijzondere gebeurtenis. Want of het nu uw

Nadere informatie

V A N D R O M E N N A A R W O N E N

V A N D R O M E N N A A R W O N E N s-hertogenbosch, 16 juni 2017 Remco van Diest Kopersadviseur Beste Koper(s) project Stelaertshoeve te Tilburg Hartelijk dank voor uw belangstelling voor het project Stelaertshoeve te Tilburg. Het kopen

Nadere informatie

Handleiding meer en minderwerk

Handleiding meer en minderwerk Handleiding meer en minderwerk Gouwse Oevers Als bouwkundig aannemer is Van Mierlo verantwoordelijk voor de bouw van de woningen. Corresponden eadres: Postbus 218, 3140 AE Maassluis Bezoekadres: Aartsdijkweg

Nadere informatie

5. Procedure meer- en minderwerk

5. Procedure meer- en minderwerk 5. Procedure meer- en minderwerk Het behoort tot de mogelijkheden om, voor de start van de bouw, uw woning aan te passen volgens uw eigen wensen. De procedure hiervoor beschrijven wij in dit hoofdstuk.

Nadere informatie

UBA Bouw B.V. PROCEDURE MEER- EN MINDERWERK

UBA Bouw B.V. PROCEDURE MEER- EN MINDERWERK PROCEDURE MEER- EN MINDERWERK Vooruitlopend op de start bouw van het project informeren wij u alvast over de meerwerklijst, de showrooms, sluitingsdata en stappenplan voor het meer- minderwerk. Om u de

Nadere informatie

Informatie MEER- EN MINDERWERK. project: 24 huizen Reinwaterbuurt in het plan Nobelhorst te Almere

Informatie MEER- EN MINDERWERK. project: 24 huizen Reinwaterbuurt in het plan Nobelhorst te Almere Informatie MEER- EN MINDERWERK project: 24 huizen Reinwaterbuurt in het plan Nobelhorst te Almere 1 oktober 2012 Informatie meer- en minderwerk 24 huizen Reinwaterbuurt / Nobelhorst te Almere 1/13 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Handleiding Koperskeuzes

Handleiding Koperskeuzes Handleiding Koperskeuzes 'Vijverpark' te Haarlem 48 koopwoningen Woningtype A en B September 2016 1 Handleiding Koperskeuzes Inhoudsopgave 1. Algemene toelichting... 3 1.1. Procedure meer- en minderwerk...

Nadere informatie

14 LUXE TWEEKAPPERS TE PIJNACKER KOPERSHANDLEIDING 27 MEI 2015 44 35 49 19

14 LUXE TWEEKAPPERS TE PIJNACKER KOPERSHANDLEIDING 27 MEI 2015 44 35 49 19 14 LUXE TWEEKAPPERS TE PIJNACKER KOPERSHANDLEIDING 27 MEI 2015 44 35 49 19 24 17 93 3 90 53 56 60 Inleiding Gefeliciteerd met uw nieuwe huis in het project Hartenvilla! Voor u ligt de Kopershandleiding.

Nadere informatie

V A N D R O M E N N A A R W O N E N

V A N D R O M E N N A A R W O N E N Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe woning in ons project Nieuw Rhijnzicht! Het kopen van een huis is een spannende en bijzondere gebeurtenis. Want of

Nadere informatie

Inleiding pagina 2. Meer- en minderwerk pagina 3. Keuken pagina 4. Sanitair pagina 5. Tegelwerk pagina 6. Bezoeken bouwplaats pagina 7

Inleiding pagina 2. Meer- en minderwerk pagina 3. Keuken pagina 4. Sanitair pagina 5. Tegelwerk pagina 6. Bezoeken bouwplaats pagina 7 Inleiding pagina 2 Meer- en minderwerk pagina 3 Keuken pagina 4 Sanitair pagina 5 Tegelwerk pagina 6 Bezoeken bouwplaats pagina 7 Tenslotte pagina 7 Keuzelijst meer- en minderwerk pagina 8 2 Door middel

Nadere informatie

Inleiding pagina 3. Koperswensen pagina 4. Keuken pagina 5. Sanitair pagina 6. Tegelwerk pagina 6. Woonklaar-pakketten pagina 7

Inleiding pagina 3. Koperswensen pagina 4. Keuken pagina 5. Sanitair pagina 6. Tegelwerk pagina 6. Woonklaar-pakketten pagina 7 Inleiding pagina 3 Koperswensen pagina 4 Keuken pagina 5 Sanitair pagina 6 Tegelwerk pagina 6 Woonklaar-pakketten pagina 7 Bezoeken bouwplaats pagina 8 Tenslotte pagina 8 Keuzelijst meer- en minderwerk

Nadere informatie

HANDLEIDING. Hof van Heden Zoetermeer

HANDLEIDING. Hof van Heden Zoetermeer HANDLEIDING Hof van Heden Zoetermeer Betrokken partijen Opdrachtgever BPD Regio Zuid-West Poortweg 2 2612 PA Delft (015) 268 08 08 Aannemer BAM Woningbouw Zuidwest Kralingseweg 241-249, 3062 CE Rotterdam

Nadere informatie

Kopersinformatie 9 Koopappartementen Havenkraan Handelskade te Nijmegen

Kopersinformatie 9 Koopappartementen Havenkraan Handelskade te Nijmegen + Kopersinformatie 9 Koopappartementen Havenkraan Handelskade te Nijmegen DMS 374209-V1 VORM Papendrecht 25 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Meer- en minderwerk 3 2.2 Ruwbouw- en afbouw opties

Nadere informatie

V A N DROMEN N A A R WONEN

V A N DROMEN N A A R WONEN Rotterdam, Geachte heer/mevrouw, Hartelijk dank voor uw belangstelling voor het project Alblas Podium in Waddinxveen! Het kopen van een huis is een spannende en bijzondere gebeurtenis. Want of het nu uw

Nadere informatie

KOPERS INFORMATIE Procedure koperskeuze

KOPERS INFORMATIE Procedure koperskeuze KOPERS INFORMATIE Procedure koperskeuze Project : 25380 43 Nul-op-de-meter woningen Baanhoek-West te Sliedrecht Woningtypes : Alle koopwoningen Datum : 16 maart 2016 Ontwikkeling Aannemer : : BPD Ontwikkeling

Nadere informatie

Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om die te stellen! Alles om het u gemakkelijk te maken, zodat u vooral kunt genieten van deze bijzondere tijd.

Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om die te stellen! Alles om het u gemakkelijk te maken, zodat u vooral kunt genieten van deze bijzondere tijd. Procedure KOPERSBEGELEIDING EN KEUZETRAJECT d.d. 1 juni 2017 VOORWOORD De aankoop van een nieuwe woning is een belangrijke en spannende gebeurtenis, daar komt heel wat bij kijken. Opeens moet u beslissingen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Informatie Meer- en Minderwerk. Brouwhuizen Groenlo Rijwoningen fase 3

Informatie Meer- en Minderwerk. Brouwhuizen Groenlo Rijwoningen fase 3 Informatie Meer- en Minderwerk Brouwhuizen Groenlo Rijwoningen fase 3 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN... 1 MEER- EN MINDERWERK... 2 Wat is meer- en minderwerk?... 2 Gesprek meer- en minderwerk.... 2 Sluitingsdatum....

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN Om te beginnen: mocht u na het lezen hiervan nadere toelichting wensen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Zeeman Makelaars. Zij beantwoorden uw vragen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 1 1017100 Erker begane grond voorzijde (woning type A) Op de begane grond, aan de voorzijde van de woning, wordt een erker gerealiseerd. De erker wordt voorzien van een plat dak, afgewerkt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

kopersavond 17 woningen Hollandsche Werf IJsselstein

kopersavond 17 woningen Hollandsche Werf IJsselstein kopersavond 17 woningen Hollandsche Werf IJsselstein 2 maart 2016 PROGRAMMA Opening Toelichting koperszaken riz bouw Afsluiting, gelegenheid tot stellen van vragen 1 1 oktober 13 mei 2013 2014 Uw wensen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Wendy van Horrik. Uw persoonlijke kopersadviseur

Wendy van Horrik. Uw persoonlijke kopersadviseur Gefeliciteerd met uw nieuwe woning in plan 3 woningen Blixembosch Buiten De Scherf te Eindhoven! Een goede beslissing die u naar het volgende keuzemoment brengt: de samenstelling van uw unieke woning.

Nadere informatie

Keuzen voor uw nieuwe woning

Keuzen voor uw nieuwe woning Keuzen voor uw nieuwe woning 18 mei 2015 Inhoud: Uw woning naar wens Maak uw keuze Afwerkingen Keuken Sanitair en tegelwerk Binnendeuren, kozijnen en garnituur Vloer- en wandafwerking Aandachtspunten Bijlagen

Nadere informatie

Keuzelijsten In de bijlage vind u de keuzelijsten voor uw woning. Alle door ons opgegeven bedragen zijn inclusief BTW.

Keuzelijsten In de bijlage vind u de keuzelijsten voor uw woning. Alle door ons opgegeven bedragen zijn inclusief BTW. Uw huis wordt pas echt uw thuis als binnen ook alles naar uw zin is. In dit project bieden wij u volop keuzevrijheid, ook op het gebied van keukens, sanitair en tegelwerk. Zo kunt u uw huis geheel aanpassen

Nadere informatie

Een huis kopen in Kerckebosch Zeist. Wonen in Kerckebosch Zeist is wonen midden in de natuur. Op uw eigen plek waar u zich thuis voelt.

Een huis kopen in Kerckebosch Zeist. Wonen in Kerckebosch Zeist is wonen midden in de natuur. Op uw eigen plek waar u zich thuis voelt. maart 2013 Een huis kopen in Kerckebosch Zeist Zeisteroever 1, 3704 GB Zeist T 030 69 40 200 www.seysterveste.nl Wonen in Kerckebosch Zeist is wonen midden in de natuur. Op uw eigen plek waar u zich thuis

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 8.500,00 Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd

Nadere informatie

Kopersavond 43 woningen Gouden Podium Berkel en Rodenrijs

Kopersavond 43 woningen Gouden Podium Berkel en Rodenrijs Kopersavond 43 woningen Gouden Podium Berkel en Rodenrijs 29 juni 2016 Programma Opening Toelichting koperszaken riz bouw Afsluiting, gelegenheid tot stellen van vragen Uw wensen contact de trein rijdt

Nadere informatie

Keuzes voor uw nieuwe woning

Keuzes voor uw nieuwe woning Keuzes voor uw nieuwe woning 8 juni 2016 Inhoud: Uw woning naar wens Maak uw keuze Afwerkingen Keuken Sanitair en tegelwerk Binnendeuren, kozijnen en garnituur Uw woning naar wens Gefeliciteerd met de

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

Wegwijzer bij aankoop

Wegwijzer bij aankoop Wegwijzer bij aankoop 29 september 2015 De koop Een woning kopen doet u niet dagelijks. Daarom is het van groot belang helder te zijn over de gebruikelijke procedures en voorwaarden bij de koop van een

Nadere informatie

OPTIELIJST. 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen

OPTIELIJST. 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen OPTIELIJST 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen Sluitingsdatums ten behoeve van bouwnummer 6, 9, 12, 13, 18, 19, 24, 25 en 30 Aangezien er sprake is van een seriematig bouwproces, zijn de

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1003300 Carport Op de kavel wordt een carport gerealiseerd ten behoeve van een auto-opstelplaats (exclusief bestrating en/of zandpakket). De carport

Nadere informatie

VOORWOORD. Gefeliciteerd met de aankoop van uw woning!

VOORWOORD. Gefeliciteerd met de aankoop van uw woning! VOORWOORD Gefeliciteerd met de aankoop van uw woning! U gaat wonen in het fraaie project Gouden Buurten in Berkel en Rodenrijs. Uw woning wordt door riz bouw bv uit IJsselstein onder de garantie van Woningborg

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst "Hoefweide" te Utrecht

Meer- en minderwerklijst Hoefweide te Utrecht Meer en minderwerklijst Uw gegevens Project Hoefweide Type A1/A2/A3/A4 Projectnummer 20150221 Bouwnummer Naam Adres Postcode en woonplaats De koper wenst gebruik te maken van de optie(s) zoals aangegeven

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Handleiding koperskeuzen

Handleiding koperskeuzen koperskeuzen 30 appartementen Blok Y te Utrecht Datum : 26-11-2015 Status : concept INHOUD 4.1 INTRODUCTIE... 3 4.2 PROCEDURE MEER- EN MINDERWERK... 3 4.3 TEGENSTRIJDIGHEDEN... 3 4.4 HERZIENING KOSTEN...

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Liessel B.V. Afbouw

Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Liessel B.V. Afbouw Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Liessel B.V. Afbouw Kopers: Kavel: Project: 24112 Tevreewijk te Leiden, fase 4 en 5 19-3-2015 Bijgaand treft u de meer- en minderwerklijst aan. Gelieve per meer-

Nadere informatie

Het is zover: de aankoop van uw nieuwe woning in het project Parksingel in Oegstgeest is een feit. Van harte gefeliciteerd!

Het is zover: de aankoop van uw nieuwe woning in het project Parksingel in Oegstgeest is een feit. Van harte gefeliciteerd! Rotterdam, september 2017 Geachte heer/mevrouw, Het is zover: de aankoop van uw nieuwe woning in het project Parksingel in Oegstgeest is een feit. Van harte gefeliciteerd! Het kopen van een huis is een

Nadere informatie

Grauwaart te Utrecht. 7 woningen KEUZELIJSTEN EN UITLEG MEER- EN MINDERWERK EN SHOWROOMS GOED VOORBEREID OP WEG NAAR JE NIEUWE WONING

Grauwaart te Utrecht. 7 woningen KEUZELIJSTEN EN UITLEG MEER- EN MINDERWERK EN SHOWROOMS GOED VOORBEREID OP WEG NAAR JE NIEUWE WONING Grauwaart te Utrecht 7 woningen KEUZELIJSTEN EN UITLEG MEER- EN MINDERWERK EN SHOWROOMS GOED VOORBEREID OP WEG NAAR JE NIEUWE WONING Goed voorbereid op weg naar je nieuwe woning De koop- en/of aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

KEUZELIJST MEER-/MINDERWERK Stadsvilla s Oosterhamrikkade-nz te Groningen. Naam koper :... Bouwnummer:...

KEUZELIJST MEER-/MINDERWERK Stadsvilla s Oosterhamrikkade-nz te Groningen. Naam koper :... Bouwnummer:... KEUZELIJST MEER-/MINDERWERK Stadsvilla s Oosterhamrikkade-nz te Groningen. Naam koper :... Bouwnummer:... Nijhuis Bouw B.V., vestiging Noord Assen, augustus 2014 PROCEDURE MEER- /MINDERWERK U heeft zojuist

Nadere informatie

Keuzes voor uw nieuwe woning

Keuzes voor uw nieuwe woning Keuzes voor uw nieuwe woning 6 oktober 2015 Inhoud: Uw woning naar wens Maak uw keuze Afwerkingen Keuken Sanitair en tegelwerk Binnendeuren, kozijnen en garnituur Bijlagen Uw woning naar wens Gefeliciteerd

Nadere informatie

Tuinen van Boskoop. Kopershandleiding

Tuinen van Boskoop. Kopershandleiding Tuinen van Boskoop Twee-onder-een kapwoningen 601 t/m 604 Kopershandleiding Datum: 04-06-2016 Versie: 2 Status: DEFINITIEF INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. DE MAKELAAR 5 3. KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Kopersinformatie. Fase 5 Raadhuispark te Mijnsheerenland

Kopersinformatie. Fase 5 Raadhuispark te Mijnsheerenland Kopersinformatie Fase 5 Raadhuispark te Mijnsheerenland VORM - Papendrecht Juni 2017 INHOUD 1 Inleiding...3 2 Meer- en minderwerk...3 2.1 Grote ruwbouw opties...3 2.2 Ruwbouw en afbouwopties 3 2.3 Individuele

Nadere informatie

Introductie Bot & van der Ham b.v.

Introductie Bot & van der Ham b.v. Introductie Bot & van der Ham b.v. Beste koper(s) Allereerst willen wij u van harte feliciteren met de koop van uw nieuwe woning. Aannemersbedrijf Bot & van der Ham b.v. gaat uw woning voor u bouwen en

Nadere informatie

inschrijfformulier verkoop

inschrijfformulier verkoop inschrijfformulier verkoop Met dit formulier kunt u uw interesse voor de koop van één van de woningen kenbaar maken. U kunt het ingevulde formulier inleveren bij Bremmer Makelaars, bij voorkeur via e-mail

Nadere informatie

Geffen... appartementen

Geffen... appartementen Geffen... Uw eigen nieuwbouwwoning in het centrum van Geffen kan nu werkelijkheid worden. Het project is gelegen aan de Dorpstraat. Deze straat leidt u direct naar een compact centrum met een volwaardig

Nadere informatie

Droom3 Twee-onder-een-kapwoningen MEER- EN MINDERWERKPROCEDURE

Droom3 Twee-onder-een-kapwoningen MEER- EN MINDERWERKPROCEDURE Droom3 Twee-onder-een-kapwoningen MEER- EN MINDERWERKPROCEDURE Versie 25 maart 2014 De meer- en minderwerkprocedure Meer-/minderwerk opties De standaard meer-/minderwerk opties omvatten werkzaamheden in

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Valkenswaard B.V. Ruwbouw

Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Valkenswaard B.V. Ruwbouw Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Valkenswaard B.V. Ruwbouw Kopers: Datum: 12-9-2017 Project: 117074 Surfplas Goirle Bijgaand treft u de meer- en minderwerklijst aan. Gelieve per meer- en minderwerk

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 14-11-24 12::49 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ en in EUR Standaard type : Basis206 / GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres:

Nadere informatie

Fase IIa UW WONING OP MAAT... 11 HERENHUIZEN & 12 RUIME STADSAPPARTEMENTEN

Fase IIa UW WONING OP MAAT... 11 HERENHUIZEN & 12 RUIME STADSAPPARTEMENTEN Fase IIa 11 HERENHUIZEN & 12 RUIME STADSAPPARTEMENTEN Uw huis wordt pas echt uw thuis als binnen ook alles naar uw zin is In dit project bieden wij u volop keuzevrijheid, ook op het gebied van keukens,

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016 Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 26v69 woningen Woningtype 26 woningen Gouden Podium Versiedatum 16-1-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

Meerprijs Omschrijving meerwerk

Meerprijs Omschrijving meerwerk Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 12 woningen type Vivaldi plan Baanhoek West fase 3 Betreft

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

uw woning op maat...

uw woning op maat... Uw huis wordt pas echt uw thuis als binnen ook alles naar uw zin is In dit project bieden wij u volop keuzevrijheid, ook op het gebied van keukens, sanitair en tegelwerk. Zo kunt u uw huis geheel aanpassen

Nadere informatie

Starterappartementen Blaricum Bijvanck

Starterappartementen Blaricum Bijvanck Starterappartementen Blaricum Bijvanck Bijlage Het kopen van een nieuwbouwappartement Oktober 2012 Het kopen van een nieuwbouw appartement Koop-/aannemingsovereenkomst Met het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning! Uw woning wordt gebouwd door Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn bv.

Gefeliciteerd met uw nieuwe woning! Uw woning wordt gebouwd door Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn bv. Gefeliciteerd met uw nieuwe woning! Uw woning wordt gebouwd door Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn bv. Tijdens het bouwproces zult u met verschillende partijen communiceren over uw kopersmogelijkheden.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 ca Tegelwerk toilet begane grond 100001 Standaard tegelwerk toilet Geen verrekening 0,00 Tegelwerk in het toilet standaard conform technische omschrijving. 100002 Tegelwerk toilet conform

Nadere informatie

PROCEDURE MEER- EN MINDERWERK

PROCEDURE MEER- EN MINDERWERK PROCEDURE MEER- EN MINDERWERK Vooruitlopend op de start bouw van het project informeren wij u alvast over de meerwerklijst, de showrooms, sluitingsdata en stappenplan voor het meer- minderwerk. Om u de

Nadere informatie

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Kopers informatie. 9 december 2017

Kopers informatie. 9 december 2017 Kopers informatie 9 december 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Home DNA... 4 2.1 Koperskeuze in Home DNA... 4 2.2 Informatiebijeenkomst... 4 2.3 Kopersgesprek... 4 2.4 Individuele wensen... 5 2.5

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 2,10 m1 (bn 2, 5, 6, 7, 10, 11) 16.360,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 2100

Nadere informatie

Koperskeuzelijst Project: Blixembosch Buiten fase 2c te Eindhoven 16 Koopwoningen Woningtype: Alle, tenzij anders aangegeven Bouwnummer:

Koperskeuzelijst Project: Blixembosch Buiten fase 2c te Eindhoven 16 Koopwoningen Woningtype: Alle, tenzij anders aangegeven Bouwnummer: De woningen die wij ontwikkelen en bouwen, proberen wij zo veel mogelijk te laten aansluiten op uw behoeften en wensen. In deze koperskeuzelijst treft u diverse opties aan voor het mogelijk aanpassen van

Nadere informatie

Projectinformatie koopwoningen, Brink aan de Weide, 28 woningen Schuytgraaf veld 22

Projectinformatie koopwoningen, Brink aan de Weide, 28 woningen Schuytgraaf veld 22 1-10-2017 Projectinformatie koopwoningen, Brink aan de Weide, 28 woningen Schuytgraaf veld 22 Gefeliciteerd, u heeft een woning gekocht bij Giesbers, en nu Nu gaat het proces van kopersbegeleiding tot

Nadere informatie

KOPERSKEUZETRAJECT. 16 woningen in het plan Blixembosch Buiten te Eindhoven Kavels 51 t/m 66

KOPERSKEUZETRAJECT. 16 woningen in het plan Blixembosch Buiten te Eindhoven Kavels 51 t/m 66 KOPERSKEUZETRAJECT 16 woningen in het plan Blixembosch Buiten te Eindhoven Kavels 51 t/m 66 KOPERSKEUZETRAJECT De woning die u hebt gekocht, is met zorg ontwikkeld. In de basisindeling en de basisopstelling

Nadere informatie

Projectomschrijving voor het plan ZANDSEHOF.NL te Huissen. fase 1 Blok 2 15 appartementen. fase 2 Blok 1 12 appartementen

Projectomschrijving voor het plan ZANDSEHOF.NL te Huissen. fase 1 Blok 2 15 appartementen. fase 2 Blok 1 12 appartementen Projectomschrijving voor het plan ZANDSEHOF.NL te Huissen fase 1 Blok 2 15 appartementen fase 2 Blok 1 12 appartementen Versie 24 april 2013 Zandsehof.nl Projectomschrijving v20130424 blad 1 Betrokken

Nadere informatie

Kopersprocedure En Bloc Houthaven Amsterdam, kavel 5D en 5E. Versie 1 9 maart 2017

Kopersprocedure En Bloc Houthaven Amsterdam, kavel 5D en 5E. Versie 1 9 maart 2017 Kopersprocedure En Bloc Houthaven Amsterdam, kavel 5D en 5E Versie 1 9 maart 2017 Inleiding In het gehele proces van het project En Bloc Houthavens, neem je verschillende stappen welke zijn vermeld in

Nadere informatie

Offerte (individueel) meer- en minderwerk

Offerte (individueel) meer- en minderwerk Pagina 12 T 0165-560602 KVK 20095532 Sanitair 07.01 Standaard sanitairopstelling bij onze leverancier 0,00 U kiest voor een standaard sanitairopstelling bij onze leverancier. U dient wel het e.e.a. met

Nadere informatie

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won : 4-3-2016. : Kroon en De Koning B.V.

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won : 4-3-2016. : Kroon en De Koning B.V. TEGELWERK Sanitair T 101 Tegelwerk via projectshowroom 08-07-16 0,00 Tegelwerk door projectshowroom "Tegelidee BV". U ontvangt een complete offerte met de verrekening van de stelpost De betaling geschiedt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 ca Tegelwerk toilet begane grond 100001 Standaard tegelwerk toilet Geen verrekening 0,00 Tegelwerk in het toilet standaard conform technische omschrijving. 100002 Tegelwerk toilet conform

Nadere informatie

Wegwijzer bij aankoop 24 Prachtige Hofwoningen d.d. 07-11-2015

Wegwijzer bij aankoop 24 Prachtige Hofwoningen d.d. 07-11-2015 Wegwijzer bij aankoop 24 Prachtige Hofwoningen d.d. 07-11-2015 Indien u besluit een woning van ons te kopen, kunt u er van overtuigd zijn dat wij alles in het werk stellen om het vertrouwen dat u ons geeft

Nadere informatie

Oosterweg 26, 2451 VT, Leimuiden

Oosterweg 26, 2451 VT, Leimuiden Oosterweg 26, 2451 VT, Leimuiden Vraagprijs 160.000,00 kosten koper Omschrijving In Leimuiden gelegen karakteristieke 2/1 kap woning met 2 schuren. Indeling: Begane grond: Hal met meterkast, toilet en

Nadere informatie

KOOPINFORMATIE VRIJ OP NAAM HET TEKENEN VAN DE KOOP- EN AANNEEMOVEREENKOMST. Project : Meer Wonen Datum : september 2014 Documentnr.

KOOPINFORMATIE VRIJ OP NAAM HET TEKENEN VAN DE KOOP- EN AANNEEMOVEREENKOMST. Project : Meer Wonen Datum : september 2014 Documentnr. KOOPINFORMATIE Project : Meer Wonen Datum : september 2014 Documentnr. : 3 VRIJ OP NAAM De prijs van de basiswoning is vrij op naam, hetgeen wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten die met het verwerven

Nadere informatie

Handleiding voor de ondernemer ten behoeve van de Beperkte Garantie- en waarborgregeling 2010

Handleiding voor de ondernemer ten behoeve van de Beperkte Garantie- en waarborgregeling 2010 Handleiding voor de ondernemer ten behoeve van de Beperkte Garantie- en waarborgregeling 2010 1. INLEIDING 2. DE VOORBEREIDINGSFASE 2.1. Technische omschrijving / verkoopbrochure 2.2. De gemeente 2.3.

Nadere informatie

Checklist - BIJN.nl - Aankoop van een nieuwbouwwoning

Checklist - BIJN.nl - Aankoop van een nieuwbouwwoning Checklist - BIJN.nl - Aankoop van een nieuwbouwwoning Stap 1 : Voorbereiding Berekening hypotheek, maandelijkse kosten: Maak vooraf een globale berekening hoeveel hypotheek u maximaal zou kunnen krijgen

Nadere informatie

Project: 10 appartementen t Plein van Vlijmen

Project: 10 appartementen t Plein van Vlijmen Project: 10 appartementen t Plein van Vlijmen KOPERSHANDLEIDING Procedures & Kopersopties Mei 2016 Mei 2016 2 Voorwoord Gefeliciteerd met uw nieuwe appartement! Uw appartement is ontwikkeld door Heijmans

Nadere informatie

PRODUCTNAAM OMSCHRIJVING WONINGTYPE PRIJS 1 RUWBOUW VOLUME OPTIES JB,K,L ,00

PRODUCTNAAM OMSCHRIJVING WONINGTYPE PRIJS 1 RUWBOUW VOLUME OPTIES JB,K,L ,00 1 RUWBOUW VOLUME OPTIES JB,K,L 16.950,00 10 21213 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

KOPERSKEUZETRAJECT. De Wijde Blick te Hapert

KOPERSKEUZETRAJECT. De Wijde Blick te Hapert KOPERSKEUZETRAJECT De Wijde Blick te Hapert Hoek- en tussenwoningen (type 1 t/m 5) Dorpse Tweekappers (type 6 t/m 8) Vrijstaande woningen (type 9 en 10) 13 oktober 2015 1 Typen 1 t/m 10 KOPERSKEUZETRAJECT

Nadere informatie

Kopersinformatie Duingeest fase 4, te Monster

Kopersinformatie Duingeest fase 4, te Monster Kopersinformatie Duingeest fase 4, te Monster Type Zandhaver, twee-onder-een-kapwoningen, bouwnummers 79-86 en 92-93 Type Zeewinde, vrijstaande woning, bouwnummers 77 en 78 Type Duinroos en Duingras, gezinswoningen,

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype H = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype H = wonen achter = 1 Geen verrekening 0,00 1017900 Woning type H = Patrijs = 4 (verplaatsen voordeur + wijzigen

Nadere informatie

Kaveloppervlakte** * De woningen op deze prijslijst zijn exclusief sanitair / tegelwerk en een keuken.

Kaveloppervlakte** * De woningen op deze prijslijst zijn exclusief sanitair / tegelwerk en een keuken. PRIJSLIJST Bouwfonds Ontwikkeling BV Regio Zuid-West Gemeente Project Woningtype : Pijnacker : Plan Keijzershof : Bosuil Poortweg 2, 2612 PA Delft Postbus 75, 2600 AB Delft Telefoon 015-2760400 Fax 015-2623363

Nadere informatie

De komende maanden in het kort Uw woning op maat

De komende maanden in het kort Uw woning op maat Uw huis wordt pas echt uw thuis als binnen ook alles naar uw zin is. In dit project bieden wij u volop keuzevrijheid, ook op het gebied van keukens, sanitair en tegelwerk. Zo kunt u uw huis geheel aanpassen

Nadere informatie

Algemene koopinformatie

Algemene koopinformatie Algemeen Op het Verbreepark in Benthuizen, op een zichtlocatie langs de N209, realiseert ontwikkelende aannemer Thunnissen uit Heemstede GARAGE XL. GARAGE XL biedt plaats aan ruime en betaalbare opslag-

Nadere informatie

Parkeerplaats Ronsseweg, 2803, Gouda

Parkeerplaats Ronsseweg, 2803, Gouda Parkeerplaats Ronsseweg, 2803, Gouda Vraagprijs 5.500,00 kosten koper Nabij het centrum van Gouda, op steenworp afstand van het NS station, aan de Ronsseweg gelegen eigen parkeerplaats door middel van

Nadere informatie

30 woningen Parkbos fase 3 Stadhouderspark Vught

30 woningen Parkbos fase 3 Stadhouderspark Vught KOPERSKEUZETRAJECT 30 woningen Parkbos fase 3 Stadhouderspark Vught KOPERSKEUZETRAJECT De woning die u heeft gekocht, is met zorg ontwikkeld. In de basisindeling en de basisopstelling van onderdelen in

Nadere informatie

PROCEDURE KEUZEMOGELIJKHEDEN EN WIJZIGINGEN Project TER HEIDE. versie: 18-9-2008. procedure keuzes en wijzigingen Pagina 1/7

PROCEDURE KEUZEMOGELIJKHEDEN EN WIJZIGINGEN Project TER HEIDE. versie: 18-9-2008. procedure keuzes en wijzigingen Pagina 1/7 PROCEDURE KEUZEMOGELIJKHEDEN EN WIJZIGINGEN Project TER HEIDE versie: 18-9-2008 procedure keuzes en wijzigingen Pagina 1/7 Beste klant, De basisuitrusting van de woning dat U hebt aangekocht, kunt U terugvinden

Nadere informatie

Optielijst 27 koopappartementen blok 4 Puyckendam St. Antonius van Padua Noordwijkerhout D.D. 16-10-2014

Optielijst 27 koopappartementen blok 4 Puyckendam St. Antonius van Padua Noordwijkerhout D.D. 16-10-2014 1 Optielijst 27 koopappartementen blok 4 Puyckendam St. Antonius van Padua Noordwijkerhout D.D. 16-10-2014 Algemeen Onderstaand treft een aantal opties aan waarvoor u kunt kiezen. Uw keuze wordt verwerkt

Nadere informatie