Handleiding meer en minderwerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding meer en minderwerk"

Transcriptie

1 Handleiding meer en minderwerk Gouwse Oevers Als bouwkundig aannemer is Van Mierlo verantwoordelijk voor de bouw van de woningen. Corresponden eadres: Postbus 218, 3140 AE Maassluis Bezoekadres: Aartsdijkweg 1, 2676 LE Maasdijk Bedrijventerrein Coldenhove Telefoon: Internet: Januari 2015

2 INHOUD DE PERSOONLIJK INBRENG IN UW WONING... 2 AFDELING KOPERSBEGELEIDING... 2 DE VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN VOOR UW MEER- EN MINDERWERK... 3 Keuzelijst standaardopties... 3 Individueel meer- en minderwerk... 3 Showrooms sanitair, tegels en keuken... 3 BEVESTIGING EN VERREKENING VAN UW MEER- EN MINDERWERK... 4 Meerwerklijst... 4 Koperstekeningen... 4 Verrekening... 4 AANDACHTSPUNTEN BIJ HET MEER- EN MINDERWERK... 5 Regelgeving... 5 Woningborg-garantie... 5 Leveringen... 5 Eigen wijzigingen na oplevering... 5 KEUKEN... 6 Standaard keuken en opstelling... 6 Keuken volgens offerte keukenshowroom (optie K.01)... 6 Casco met gewijzigde aansluitpunten (optie K.06)... 6 SANITAIR... 7 Standaard sanitair en opstelling (optie S.00)... 7 Ander sanitair volgens offerte sanitairshowroom (optie S.01)... 7 Casco met standaard aansluitpunten (optie C.01 en C.02)... 7 TEGELWERK... 8 Standaard tegelwerk (optie T.00)... 8 Casco met standaard aansluitpunten (optie C.01 en C.02)... 8 S T A P P E N P L A N

3 DE PERSOONLIJK INBRENG IN UW WONING In deze brochure legt Van Mierlo uit hoe u uw gekochte woning zoveel mogelijk naar uw wens kunt laten uitvoeren. U krijgt inzicht in de keuzemogelijkheden en de bijbehorende kosten. Van Mierlo toetst deze wijzigingen aan kwaliteit, regelgeving en uitvoerbaarheid. Uitgangspunt voor Van Mierlo is dat er geen afbreuk mag worden gedaan aan het kwaliteitsproduct dat u opgeleverd krijgt. De woning wordt in een standaard uitvoering aangeboden, zoals in uw contracttekeningen en overige contractstukken is omschreven. Door meer- en minderwerk kunt u de woning individueel aanpassen. Omdat uw woning echter seriematig wordt gebouwd, zijn er grenzen en beperkingen aan de mogelijkheden. Deze handleiding is bedoeld u een inzicht te geven in de procedure voor het meer- en minderwerk. AFDELING KOPERSBEGELEIDING Uw contact met Van Mierlo verloopt via de afdeling kopersbegeleiding. Met vragen over meer- en minderwerk, kosten en procedures kunt u bij deze afdeling terecht: telefoon: Bij alle correspondentie verzoeken wij u de projectnaam Gouwse Oevers te Kwintsheul en uw bouwnummer te vermelden. 2

4 DE VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN VOOR UW MEER- EN MINDERWERK Er zijn verschillende mogelijkheden voor het meer- en minderwerk. U kunt uw keuze maken uit de standaardopties, u kunt uw individuele wensen kenbaar maken en tenslotte verloopt een deel van het meer- en minderwerk via onze keuken-, sanitair- en tegelshowrooms. Hieronder zullen we elk onderdeel toelichten. Indien u daar behoefte aan heeft, kunt u een persoonlijk gesprek met uw kopersbegeleider aanvragen om uw meer- en minderwerk op het kantoor van Van Mierlo door te nemen. Keuzelijst standaardopties Diverse meer- en minderwerkopties zijn in de keuzelijst achterin deze handleiding opgenomen. De opties die op de optietekeningen/verkooptekeningen staan zijn opgenomen in het hoofdstuk verkoopopties. In de keuzelijst staan nog een aantal andere standaard opties. Omdat het aanbrengen van wijzigingen in een woning een periode van voorbereiding vergt, is het van belang dat u de keuzelijsten tijdig inlevert. U kunt hiervoor de losse keuzelijst gebruiken. De keuzelijst achterin dit boekje kunt u dan houden voor uw eigen administratie. Uw ingevulde kunt u met de antwoordenvelop naar ons sturen. Ook kunt u een scan maken van uw ingevulde lijst en deze per naar ons toesturen. De sluitingsdata voor de meer- en minderwerkwensen volgen nog. Deze zullen bepaald worden op het moment dat de beslissing valt dat er daadwerkelijk gebouwd gaat worden. De prijzen in de keuzelijst standaardopties zijn prijs vast tot aan de bijbehorende sluitingsdatum. Voor wijzigingen die na de sluitingsdatum worden opgegeven, kan er een toeslag worden gerekend. Individueel meer- en minderwerk U kunt ook persoonlijke ideeën hebben over aanpassingen in de woning die niet in de keuzelijst standaardopties zijn vermeld. Om te beoordelen of realisatie van deze individuele wensen mogelijk is en welke kosten hieraan zijn verbonden, informeert u bij uw kopersbegeleider. Alleen schriftelijk ingediende verzoeken, voorzien van een gemaatvoerde tekening, kunnen in behandeling worden genomen. Na beoordeling van de individuele wijziging ontvangt u een offerte. Gaat u akkoord met de offerte, dan ontvangt u hiervan t.z.t. een bevestiging. Het is van belang individuele wensen in een vroeg stadium door te geven. Voor individueel meer- en minderwerk geldt dezelfde sluitingsdatum als voor de opties genoemd onder verkoopopties. Showrooms sanitair, tegels en keuken Voor het bekijken van het standaard sanitair, tegelwerk en de aanbiedingskeuken kunt u bij onze showrooms terecht. Indien u ander sanitair, tegelwerk of een andere keuken wenst, kunt u dit in de uitgebreide collectie van onze showrooms uit kiezen. Ook eventuele gewenste indelingswijzigingen bespreekt u in de (sanitair en/of keuken)showrooms. U kunt er ook voor kiezen om uw woning zonder sanitair en tegelwerk op te laten leveren. U kunt dan bij een andere leverancier een keuze maken. Het betreffende onderdeel wordt dan uitgesloten van de Woningborg-garantie. Uw leverancier kan de plaatsing na oplevering doen. Verderop in deze handleiding wordt uitgebreid ingegaan op de showroomprocedures. 3

5 BEVESTIGING EN VERREKENING VAN UW MEER- EN MINDERWERK Alle door u gekozen standaardopties, uw individuele meerwerk en uw showroomoffertes zal Van Mierlo schriftelijk aan u bevestigen. Als u deze bevestiging voor akkoord tekent en binnen zeven dagen retourneert, draagt Van Mierlo zorg voor een correcte uitvoering. De bevestiging bestaat altijd uit een meerwerklijst en een bijbehorende koperstekening. Meerwerklijst In de meerwerklijst treft u alle door u gekozen zaken aan inclusief het bedrag per optie. U dient deze lijst zorgvuldig te controleren. Elke optie heeft een code die correspondeert met de code op de bijbehorende koperstekeningen. Koperstekeningen Voor de aankoop van uw woning zijn de verstrekte contracttekeningen (verkooptekeningen) uw contractstuk. Er worden ook koperstekeningen verstrekt. Op deze koperstekeningen zullen de door u gekozen opties verwerkt worden. Ze worden met elke bevestiging van het opgegeven meer- en minderwerk meegestuurd. De koperstekening geeft enkel het gekozen meer- en minderwerk aan en is een aanvulling op uw contracttekening. Verrekening De verrekening van het meer- en minderwerk geschiedt conform regelgeving van Woningborg. Nadat wij uw opdracht hebben ontvangen wordt 25% van het meerwerk in rekening gebracht. Het restant van 75% van het meerwerk wordt kort voor oplevering aan u gefactureerd. 4

6 AANDACHTSPUNTEN BIJ HET MEER- EN MINDERWERK Regelgeving Hoewel Van Mierlo veel waarde hecht aan de realisatie van uw persoonlijke ideeën, is het niet mogelijk alle wensen te honoreren. Wij zijn als bouwer verplicht ons te houden aan de bepalingen in de bouwvergunning, het Bouwbesluit en de Woningborg-garantiebepalingen. Om die reden zijn wijzigingen aan de buitengevel anders dan omschreven in de meer- en minderwerklijsten van de woning uitgesloten. Maar de regelgeving is ook van toepassing op het interieur van de woning. Voorbeelden zijn de afmetingen van ruimten en deurbreedtes. Er worden ook eisen gesteld aan o.a. ventilatie, vluchtwegen en daglicht. Informeert u in geval van individuele meerwerkwensen daarom altijd vooraf bij uw kopersbegeleider naar de mogelijkheden. Woningborg-garantie Uw woning wordt gebouwd onder Woningborg-garantie. Ook het opgegeven meerwerk valt onder deze garantie. Indien de woning na oplevering technische mankementen vertoont die onder de Woningborg-garantie vallen, is Van Mierlo verplicht deze mankementen te verhelpen. In geval van minderwerk kán het zijn dat bij oplevering uw woning voor een gedeelte niet aan het Bouwbesluit en daarmee de bouwvergunning en de gestelde Woningborg-normen voldoet. Doordat Van Mierlo voor dat gedeelte zijn verplichting niet kan nakomen, zal er per geval worden bekeken of de individuele wens gehonoreerd wordt en zal de individuele wens alleen geaccepteerd worden onder vrijwaring van de aansprakelijkheden voor dat specifieke wens die niet aan de eisen voldoet. Dit kan geregeld worden met een tekst in uw bevestiging meer- en minderwerk of door middels van een aanhangsel gelimiteerde garantie bij uw certificaat van Woningborg. Leveringen Kwaliteit staat bij Van Mierlo centraal. Met zorg worden de materialen uitgekozen en worden de leveranciers bepaald. Desondanks kan het voorkomen dat fabrikanten bepaalde types en kleuren van bijv. tegels of sanitair in de loop van het bouwproces uit de collectie nemen. In die gevallen zal er in overleg, gekozen worden voor alternatieve materialen. Eigen wijzigingen na oplevering Het meer- en minderwerk wordt tijdens de bouw en dus vóór de oplevering uitgevoerd. Deze werkzaamheden vallen binnen de garantiebepalingen. Wijzigingen die u zelf ná oplevering in uw woning aanbrengt, vallen buiten de garantieaanspraken. Zelfwerkzaamheden aan de installaties van mechanische ventilatie, centrale verwarming, waterleidingen en elektra leidt tot een beperking of verlies van garanties. 5

7 KEUKEN Zodra bekend is dat de bouw definitief doorgang zal vinden, zal u door onze keukenshowroom uitgenodigd worden voor een showroombezoek. Onze leverancier is: Keukenvision B.V. Warmoezenierstraat 9 (meubelboulevard Naaldwijk) 2671 ZP Naaldwijk Tel Internet: Standaard keuken en opstelling In de koopsom van uw woning is geen keuken inbegrepen. Wel worden de aansluitpunten conform technische omschrijving en contracttekening aangebracht. Ook is er een keukenaanbieding gemaakt door onze keukenshowroom. In de contractmap is een brochure van deze keuken toegevoegd. Keuken volgens offerte keukenshowroom (optie K.01) Geeft u de voorkeur aan een keuken via onze keukenleverancier, dan kan de leverancier een offerte opstellen en een tekening maken van de gewijzigde situatie. Wij nemen deze offerte op in onze bevestiging meer- en minderwerk. Bij wijzigingen van de standaard opstelling van de keuken moeten leidingwerk en aansluitpunten worden aangepast. Deze kosten worden separaat ter informatie bij de offerte van de showroom genoemd en worden later definitief door Van Mierlo bevestigd en in rekening gebracht. Enige tijd na uw bezoek aan de showroom ontvangt u de offerte. Is de offerte akkoord, dan kunt u deze binnen één week ondertekenen en retourneren aan showroom. Van Mierlo draagt zorg voor de verdere verwerking. Voor de sluitingsdatum dient Van Mierlo in het bezit te zijn van de ondertekende offerte. Casco met gewijzigde aansluitpunten (optie K.06) Desgewenst kan Van Mierlo vóór de oplevering het leidingwerk voor u verplaatsen. Hiervoor gelden de prijzen die in de optielijst zijn opgenomen. Om discussies te voorkomen neemt Van Mierlo alleen duidelijk gemaatvoerde wijzigingen in behandeling. Voor de sluitingsdatum dient Van Mierlo in het bezit te zijn van de installatietekening. LET OP: de afzuigventielen van de mechanische ventilatie kunnen niet verplaatst worden! Uitgangspunt is een recirculatie-afzuigkap, zowel voor de standaard keuken als voor een na oplevering te plaatsen eigen keuken. 6

8 SANITAIR Zodra bekend is dat de bouw definitief doorgang zal vinden, zal u door onze sanitairshowroom uitgenodigd worden voor een showroombezoek. Onze leverancier is: Van Munster Groningenweg PV Gouda Tel Internet: Standaard sanitair en opstelling (optie S.00) In de koopsom van uw woning is sanitair inbegrepen. Het standaard sanitair is omschreven in de technische omschrijving. In het boekje sanitairspecificatie (toegevoegd aan de contractmap) treft u de afbeeldingen aan. Zonder meerkosten kunt u sanitair laten plaatsen volgens de opstelling zoals op de contracttekening is aangegeven. Het standaard sanitair kunt u bekijken in onze sanitairshowroom. Ander sanitair volgens offerte sanitairshowroom (optie S.01) Geeft u de voorkeur aan ander sanitair of een uitbreiding van de standaard uitvoering, dan kan de leverancier een offerte opstellen en een tekening maken van de gewijzigde situatie. In deze offerte wordt ook het bedrag vermeld dat u retour ontvangt voor het standaard sanitair dat komt te vervallen. Bij wijzigingen van de standaard opstelling van badkamer en toilet moeten leidingwerk en aansluitpunten worden aangepast. Deze kosten worden opgenomen in de offerte van de showroom. Enige tijd na uw bezoek aan de showroom ontvangt u de offerte. Is de offerte akkoord, dan kunt u deze binnen één week ondertekenen en retourneren aan showroom. Van Mierlo draagt zorg voor de verdere verwerking. Voor de sluitingsdatum dient Van Mierlo in het bezit te zijn van de ondertekende offerte. Casco met standaard aansluitpunten (optie C.01 en C.02) Het is mogelijk uw badkamer en toilet zonder sanitair en tegelwerk te laten opleveren. Kiest u in de optielijst voor opties C.01 en C.02. Bij casco-opleveringen worden de aansluitpunten op de standaard plaats afgedopt en de afwerkvloer niet aangebracht. Wijziging van het leidingwerk in badkamer en toilet is bij een casco-oplevering niet mogelijk. Het bedrag dat u retour ontvangt, nemen wij op in onze bevestiging meer- en minderwerk. 7

9 TEGELWERK Omdat de sanitaire ruimtes eerst moeten zijn betegeld voordat het sanitair kan worden gemonteerd, is de keuze voor sanitair gekoppeld aan de keuze voor tegels. Met het uitzoeken van tegels bij de projectleverancier adviseren wij u te wachten totdat u sanitair heeft uitgezocht bij de projectleverancier. De tegelleverancier kan pas een gerichte offerte maken als hij in het bezit is van een definitieve badkamertekening van de sanitairleverancier. Enige tijd na afronding van uw sanitairofferte zal u door onze tegelshowroom uitgenodigd worden voor een showroombezoek. Onze leverancier is: Lingen Keramiek Rivium Westlaan LD Capelle aan den IJssel Tel Internet: Standaard tegelwerk (optie T.00) In de koopsom van uw woning is tegelwerk inbegrepen. Het standaard tegelwerk is omschreven in de technische omschrijving. Zonder meerkosten kunt u badkamer en/of toilet laten uitvoeren met de standaard tegels. Deze tegels kunt u bekijken in de showroom van de projectleverancier. Ander tegelwerk volgens offerte tegelshowroom (optie T.01) Geeft u de voorkeur aan ander tegelwerk of is er sprake van een uitbreiding van de standaard hoeveelheid (bij wijziging badkamerindeling bijvoorbeeld), dan kan de leverancier een offerte opstellen en een tekening maken van de gewijzigde situatie. In deze offerte wordt ook het bedrag vermeld dat u retour ontvangt voor het standaard tegelwerk dat komt te vervallen. Enige tijd na uw bezoek aan de showroom ontvangt u de offerte. Is de offerte akkoord, dan kunt u deze binnen één week ondertekenen en retourneren aan showroom en/of tegelzetter. Van Mierlo draagt zorg voor de verdere verwerking. Casco met standaard aansluitpunten (optie C.01 en C.02) Het is mogelijk uw badkamer en toilet zonder sanitair en tegelwerk te laten opleveren. Kiest u in optielijst 1 dan voor opties C.01 en C.02. Bij casco-opleveringen worden de aansluitpunten op de standaard plaats afgedopt en de afwerkvloer niet aangebracht. Wijziging van het leidingwerk in badkamer en toilet is bij een casco-oplevering niet mogelijk. Het bedrag dat u retour ontvangt nemen wij op in onze bevestiging meer- en minderwerk. 8

10 S T A P P E N P L A N BEZOEK SHOWROOM KOPER KIEST VOOR STANDAARD UITVOERING KOPER KIEST VOOR ALTERNATIEF KOPER ONTVANGT OFFERTE MET ALLE BIJKOMENDE KOSTEN OFFERTE NIET AKKOORD. KOPER VERZOEKT SHOWROOM DE OFFERTE AAN TE LATEN PASSEN OFFERTE AKKOORD. KOPER STUURT GETEKENDE OFFERTE RETOUR. KOPER ONTVANGT NIEUWE OFFERTE MET ALLE BIJKOMENDE KOSTEN. VAN MIERLO VERWERKT ALLE OFFERTES EN KEUZELIJSTEN. VAN MIERLO STUURT KOPER HIERVAN BEVESTIGING. VAN MIERLO ZORGT VOOR UITVOERING OP BOUWPLAATS VAN MIERLO STUURT KOPER AFREKENING VAN MEER- EN MINDERWERK 9

5. Procedure meer- en minderwerk

5. Procedure meer- en minderwerk 5. Procedure meer- en minderwerk Het behoort tot de mogelijkheden om, voor de start van de bouw, uw woning aan te passen volgens uw eigen wensen. De procedure hiervoor beschrijven wij in dit hoofdstuk.

Nadere informatie

UBA Bouw B.V. PROCEDURE MEER- EN MINDERWERK

UBA Bouw B.V. PROCEDURE MEER- EN MINDERWERK PROCEDURE MEER- EN MINDERWERK Vooruitlopend op de start bouw van het project informeren wij u alvast over de meerwerklijst, de showrooms, sluitingsdata en stappenplan voor het meer- minderwerk. Om u de

Nadere informatie

DE PERSOONLIJK INBRENG IN UW WONING... 2 AFDELING KOPERSBEGELEIDING... 2

DE PERSOONLIJK INBRENG IN UW WONING... 2 AFDELING KOPERSBEGELEIDING... 2 Handleiding meer en minderwerk Gouwse Oevers Als bouwkundig aannemer is Van Mierlo verantwoordelijk voor de bouw van de woningen. Corresponden eadres: Postbus 218, 3140 AE Maassluis Bezoekadres: Aartsdijkweg

Nadere informatie

Keuzes voor uw nieuwe woning

Keuzes voor uw nieuwe woning Keuzes voor uw nieuwe woning 8 juni 2016 Inhoud: Uw woning naar wens Maak uw keuze Afwerkingen Keuken Sanitair en tegelwerk Binnendeuren, kozijnen en garnituur Uw woning naar wens Gefeliciteerd met de

Nadere informatie

Keuzes voor uw nieuwe woning

Keuzes voor uw nieuwe woning Keuzes voor uw nieuwe woning 6 oktober 2015 Inhoud: Uw woning naar wens Maak uw keuze Afwerkingen Keuken Sanitair en tegelwerk Binnendeuren, kozijnen en garnituur Bijlagen Uw woning naar wens Gefeliciteerd

Nadere informatie

Keuzen voor uw nieuwe woning

Keuzen voor uw nieuwe woning Keuzen voor uw nieuwe woning 18 mei 2015 Inhoud: Uw woning naar wens Maak uw keuze Afwerkingen Keuken Sanitair en tegelwerk Binnendeuren, kozijnen en garnituur Vloer- en wandafwerking Aandachtspunten Bijlagen

Nadere informatie

HANDLEIDING. Hof van Heden Zoetermeer

HANDLEIDING. Hof van Heden Zoetermeer HANDLEIDING Hof van Heden Zoetermeer Betrokken partijen Opdrachtgever BPD Regio Zuid-West Poortweg 2 2612 PA Delft (015) 268 08 08 Aannemer BAM Woningbouw Zuidwest Kralingseweg 241-249, 3062 CE Rotterdam

Nadere informatie

Informatie MEER- EN MINDERWERK. project: 24 huizen Reinwaterbuurt in het plan Nobelhorst te Almere

Informatie MEER- EN MINDERWERK. project: 24 huizen Reinwaterbuurt in het plan Nobelhorst te Almere Informatie MEER- EN MINDERWERK project: 24 huizen Reinwaterbuurt in het plan Nobelhorst te Almere 1 oktober 2012 Informatie meer- en minderwerk 24 huizen Reinwaterbuurt / Nobelhorst te Almere 1/13 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Koperskeuzelijst Project: Blixembosch Buiten fase 2c te Eindhoven 16 Koopwoningen Woningtype: Alle, tenzij anders aangegeven Bouwnummer:

Koperskeuzelijst Project: Blixembosch Buiten fase 2c te Eindhoven 16 Koopwoningen Woningtype: Alle, tenzij anders aangegeven Bouwnummer: De woningen die wij ontwikkelen en bouwen, proberen wij zo veel mogelijk te laten aansluiten op uw behoeften en wensen. In deze koperskeuzelijst treft u diverse opties aan voor het mogelijk aanpassen van

Nadere informatie

Fase IIa UW WONING OP MAAT... 11 HERENHUIZEN & 12 RUIME STADSAPPARTEMENTEN

Fase IIa UW WONING OP MAAT... 11 HERENHUIZEN & 12 RUIME STADSAPPARTEMENTEN Fase IIa 11 HERENHUIZEN & 12 RUIME STADSAPPARTEMENTEN Uw huis wordt pas echt uw thuis als binnen ook alles naar uw zin is In dit project bieden wij u volop keuzevrijheid, ook op het gebied van keukens,

Nadere informatie

uw woning op maat...

uw woning op maat... Uw huis wordt pas echt uw thuis als binnen ook alles naar uw zin is In dit project bieden wij u volop keuzevrijheid, ook op het gebied van keukens, sanitair en tegelwerk. Zo kunt u uw huis geheel aanpassen

Nadere informatie

KOPERSKEUZETRAJECT. 16 woningen in het plan Blixembosch Buiten te Eindhoven Kavels 51 t/m 66

KOPERSKEUZETRAJECT. 16 woningen in het plan Blixembosch Buiten te Eindhoven Kavels 51 t/m 66 KOPERSKEUZETRAJECT 16 woningen in het plan Blixembosch Buiten te Eindhoven Kavels 51 t/m 66 KOPERSKEUZETRAJECT De woning die u hebt gekocht, is met zorg ontwikkeld. In de basisindeling en de basisopstelling

Nadere informatie

Introductie Bot & van der Ham b.v.

Introductie Bot & van der Ham b.v. Introductie Bot & van der Ham b.v. Beste koper(s) Allereerst willen wij u van harte feliciteren met de koop van uw nieuwe woning. Aannemersbedrijf Bot & van der Ham b.v. gaat uw woning voor u bouwen en

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

Optielijst 27 koopappartementen blok 4 Puyckendam St. Antonius van Padua Noordwijkerhout D.D. 16-10-2014

Optielijst 27 koopappartementen blok 4 Puyckendam St. Antonius van Padua Noordwijkerhout D.D. 16-10-2014 1 Optielijst 27 koopappartementen blok 4 Puyckendam St. Antonius van Padua Noordwijkerhout D.D. 16-10-2014 Algemeen Onderstaand treft een aantal opties aan waarvoor u kunt kiezen. Uw keuze wordt verwerkt

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Kopersinformatie 9 Koopappartementen Havenkraan Handelskade te Nijmegen

Kopersinformatie 9 Koopappartementen Havenkraan Handelskade te Nijmegen + Kopersinformatie 9 Koopappartementen Havenkraan Handelskade te Nijmegen DMS 374209-V1 VORM Papendrecht 25 september 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Meer- en minderwerk 3 2.2 Ruwbouw- en afbouw opties

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 1 1017100 Erker begane grond voorzijde (woning type A) Op de begane grond, aan de voorzijde van de woning, wordt een erker gerealiseerd. De erker wordt voorzien van een plat dak, afgewerkt

Nadere informatie

Koperskeuze traject Half vrijstaande- en vrijstaande villa s Om de Haenen Teteringen, Breda

Koperskeuze traject Half vrijstaande- en vrijstaande villa s Om de Haenen Teteringen, Breda Koperskeuze traject Half vrijstaande- en vrijstaande villa s Om de Haenen Teteringen, Breda Inhoudsopgave Inleiding A. Procedure Koperskeuzetraject De koperskeuzelijst, het kopers gesprek en de tekeningen

Nadere informatie

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won : 4-3-2016. : Kroon en De Koning B.V.

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won : 4-3-2016. : Kroon en De Koning B.V. TEGELWERK Sanitair T 101 Tegelwerk via projectshowroom 08-07-16 0,00 Tegelwerk door projectshowroom "Tegelidee BV". U ontvangt een complete offerte met de verrekening van de stelpost De betaling geschiedt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

DIT IS EEN CONCEPTLIJST, HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

DIT IS EEN CONCEPTLIJST, HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND KEUZELIJST KEUKENINSTALLATIE 19 MEI 2016 1 van 6 Offerte keuzelijst : Keuzelijst Keuken installatiekosten Datum lijst : 30 mei 2016 Project Projectnummer Type Boszoom Fase 2D 8W55219 Hopbeuk, Leilinde

Nadere informatie

26 woningen Parkbos fase 2 Stadhouderspark Vught

26 woningen Parkbos fase 2 Stadhouderspark Vught KOPERSKEUZETRAJECT 26 woningen Parkbos fase 2 Stadhouderspark Vught KOPERSKEUZETRAJECT De woning die u heeft gekocht, is met zorg ontwikkeld. In de basisindeling en de basisopstelling van onderdelen in

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Liessel B.V. Afbouw

Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Liessel B.V. Afbouw Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Liessel B.V. Afbouw Kopers: Kavel: Project: 24112 Tevreewijk te Leiden, fase 4 en 5 19-3-2015 Bijgaand treft u de meer- en minderwerklijst aan. Gelieve per meer-

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 2,10 m1 (bn 2, 5, 6, 7, 10, 11) 16.360,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 2100

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

14 LUXE TWEEKAPPERS TE PIJNACKER KOPERSHANDLEIDING 27 MEI 2015 44 35 49 19

14 LUXE TWEEKAPPERS TE PIJNACKER KOPERSHANDLEIDING 27 MEI 2015 44 35 49 19 14 LUXE TWEEKAPPERS TE PIJNACKER KOPERSHANDLEIDING 27 MEI 2015 44 35 49 19 24 17 93 3 90 53 56 60 Inleiding Gefeliciteerd met uw nieuwe huis in het project Hartenvilla! Voor u ligt de Kopershandleiding.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Koperskeuzelijst. Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Woningtype C. Geachte heer, mevrouw,

Adriaan van Erk BOUW. Koperskeuzelijst. Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Woningtype C. Geachte heer, mevrouw, 14 14 Koperskeuzelijst Project Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen Betreft Woningtype C Geachte heer, mevrouw, 11 december 2015 Projectnummer 6439 E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl Hiermee

Nadere informatie

KOPERSKEUZETRAJECT. De Wijde Blick te Hapert

KOPERSKEUZETRAJECT. De Wijde Blick te Hapert KOPERSKEUZETRAJECT De Wijde Blick te Hapert Hoek- en tussenwoningen (type 1 t/m 5) Dorpse Tweekappers (type 6 t/m 8) Vrijstaande woningen (type 9 en 10) 13 oktober 2015 1 Typen 1 t/m 10 KOPERSKEUZETRAJECT

Nadere informatie

Procedure meer- en minderwerk

Procedure meer- en minderwerk Procedure meer- en minderwerk Blok 6: type Pieter (bnr. 57) en Olivier (bnrs. 35-43) - december 2014 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 Afdeling Kopersadvies... 3 Persoonlijk gesprek met de kopersadviseur...

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst "Hoefweide" te Utrecht

Meer- en minderwerklijst Hoefweide te Utrecht Meer en minderwerklijst Uw gegevens Project Hoefweide Type A1/A2/A3/A4 Projectnummer 20150221 Bouwnummer Naam Adres Postcode en woonplaats De koper wenst gebruik te maken van de optie(s) zoals aangegeven

Nadere informatie

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST TYPE SCHOENER EN KLIPPER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE AAN DE HARINGKADE TE KATWIJK

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST TYPE SCHOENER EN KLIPPER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE AAN DE HARINGKADE TE KATWIJK PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 16 HERENHUIZEN TYPE SCHOENER EN KLIPPER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE AAN DE HARINGKADE TE KATWIJK Projectnummer: 14-00712

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 14-11-24 12::49 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ en in EUR Standaard type : Basis206 / GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres:

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

Kopers keuzelijst AFBOUW

Kopers keuzelijst AFBOUW Kopers keuzelijst AFBOUW Project : Nieuwbouw Lange Streeken te Peize Type Ceres Afbouwlimiet: xx-xx-xxxx Voor deze datum dient de opdracht bij ons binnen te zijn. Naam: Bouwnummer:.. Keuze aanvinken Code

Nadere informatie

Meerprijs Omschrijving meerwerk

Meerprijs Omschrijving meerwerk Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 12 woningen type Vivaldi plan Baanhoek West fase 3 Betreft

Nadere informatie

Villa Cachet. BROCHURE KOPERSOPTIES t.b.v meer- en minderwerk

Villa Cachet. BROCHURE KOPERSOPTIES t.b.v meer- en minderwerk Villa Cachet BROCHURE KOPERSOPTIES t.b.v meer- en minderwerk Adviesbureau K + L Strandweg 32 3151 HV Hoek van Holland Tel.: 0174-671850 Fax: 0174-671859 BROCHURE KOPERSOPTIES (t.b.v. meer- en minderwerk)

Nadere informatie

V A N D R O M E N N A A R W O N E N

V A N D R O M E N N A A R W O N E N Rotterdam, 1 december 2014 Geachte heer/mevrouw, Het kopen van een huis is een spannende en bijzondere gebeurtenis. Dat begrijpen wij als geen ander. Of het nu uw eerste huis is of niet, bij de aanschaf

Nadere informatie

KEUZELIJST MEER-/MINDERWERK Stadsvilla s Oosterhamrikkade-nz te Groningen. Naam koper :... Bouwnummer:...

KEUZELIJST MEER-/MINDERWERK Stadsvilla s Oosterhamrikkade-nz te Groningen. Naam koper :... Bouwnummer:... KEUZELIJST MEER-/MINDERWERK Stadsvilla s Oosterhamrikkade-nz te Groningen. Naam koper :... Bouwnummer:... Nijhuis Bouw B.V., vestiging Noord Assen, augustus 2014 PROCEDURE MEER- /MINDERWERK U heeft zojuist

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 17-12-23 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ en in EUR GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak:

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 8.500,00 Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd

Nadere informatie

Den Doorn III Almkerk

Den Doorn III Almkerk Den Doorn III Almkerk Bouwnummer: Naam koper(s): Wijzigingen voorbehouden Pagina 1 van 18 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina 2 Inleiding Pagina 3 + 4 Sluitingsdata meer- en minderwerk Pagina 5 Keuken algemeen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1003300 Carport Op de kavel wordt een carport gerealiseerd ten behoeve van een auto-opstelplaats (exclusief bestrating en/of zandpakket). De carport

Nadere informatie

Keuzelijst standaard meer- en minderwerk Pagina 1 van 6. Tel. zakelijk : E-mail :..

Keuzelijst standaard meer- en minderwerk Pagina 1 van 6. Tel. zakelijk : E-mail :.. Keuzelijst standaard meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 KEUZELIJST STANDAARD MEER- EN MINDERWERK Project: De Eilanden te Vlaardingen ALGEMENE GEGEVENS: Versie: 1 Datum: 17-06-2010 Bouwnummer:... Woningtype:...

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Koperskeuzelijst. Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A. - 13 woningen - "woningtype D1" Geachte heer, mevrouw,

Adriaan van Erk BOUW. Koperskeuzelijst. Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A. - 13 woningen - woningtype D1 Geachte heer, mevrouw, 14 14 Koperskeuzelijst Project Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A Betreft - 13 woningen - "woningtype D1" Datum 1 juli 2015 Projectnummer 62164 E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl Geachte

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien hiervan afgeweken wordt staat dit bij

Nadere informatie

MEER- EN MINDERWERKLIJST & TOELICHTING : Oostpoort Oost fase 3 te Amsterdam Onderdeel : 13 Studio s, 140 t/m 152 Realisatie : HSB Volendam

MEER- EN MINDERWERKLIJST & TOELICHTING : Oostpoort Oost fase 3 te Amsterdam Onderdeel : 13 Studio s, 140 t/m 152 Realisatie : HSB Volendam 1 MEER- EN MINDERWERKLIJST & TOELICHTING Plan : Oostpoort Oost fase 3 te Amsterdam Onderdeel : 13 Studio s, 140 t/m 152 Realisatie : HSB Volendam Volendam, 15 februari 2016 Inhoud 1.1 Begeleiding tijdens

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 3 RUWBOUW OPTIES SLUITINGSDATUM

Nadere informatie

CONCEPT Basis keuzelijst meer- en minderwerk Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV Project: Wonen aan de Kasteeltuinen. Prijsvorm. Standaard woning.

CONCEPT Basis keuzelijst meer- en minderwerk Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV Project: Wonen aan de Kasteeltuinen. Prijsvorm. Standaard woning. 1 van 8 A Standaard Woning Standaard woning. U maakt geen gebruik van de aangeboden grote ruwbouwopties in uw woning. Uw woning zal conform de technische omschrijving en de verkooptekening aan u worden

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase

Nadere informatie

Rehorst Bouw. Koperskeuzelijst. Waddinxveen, 24 woningen plan De Triangel deelplan De Rietkraag fase 4. Woningtype E. Geachte heer, mevrouw,

Rehorst Bouw. Koperskeuzelijst. Waddinxveen, 24 woningen plan De Triangel deelplan De Rietkraag fase 4. Woningtype E. Geachte heer, mevrouw, 15 15 Koperskeuzelijst Project Waddinxveen, 24 woningen plan De Triangel deelplan De Rietkraag fase 4 Betreft Woningtype E Geachte heer, mevrouw, 15 april 2016 Projectnummer 63182 E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase

Nadere informatie

MEER- EN MINDERWERKLIJST & TOELICHTING Plan : Oostpoort Oost fase 2a te Amsterdam Onderdeel : 7 Appartementen Realisatie : HSB Volendam

MEER- EN MINDERWERKLIJST & TOELICHTING Plan : Oostpoort Oost fase 2a te Amsterdam Onderdeel : 7 Appartementen Realisatie : HSB Volendam 1 MEER- EN MINDERWERKLIJST & TOELICHTING Plan : Oostpoort Oost fase 2a te Amsterdam Onderdeel : 7 Appartementen Realisatie : HSB Volendam Volendam, 10 februari 2015 Inhoud 1. INLEIDING...2 1.1 Begeleiding

Nadere informatie

Procedure & keuzelijsten

Procedure & keuzelijsten DE SMAAKTUIN, VEEMARKT UTRECHT Ten behoeve van bouwnummer 26, 27, 32 en 33 14 februari 2014 De Smaaktuin, Veemarkt Utrecht Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Keuzemogelijkheden... 3 2.1 Keuzelijsten... 3

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016 Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 26v69 woningen Woningtype 26 woningen Gouden Podium Versiedatum 16-1-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

Handleiding koperskeuzen

Handleiding koperskeuzen koperskeuzen 30 appartementen Blok Y te Utrecht Datum : 26-11-2015 Status : concept INHOUD 4.1 INTRODUCTIE... 3 4.2 PROCEDURE MEER- EN MINDERWERK... 3 4.3 TEGENSTRIJDIGHEDEN... 3 4.4 HERZIENING KOSTEN...

Nadere informatie

Procedure meer- en minderwerk. Schoolstraat Oud Rijswijk

Procedure meer- en minderwerk. Schoolstraat Oud Rijswijk Procedure meer- en minderwerk Schoolstraat Oud Rijswijk Inhoudsopgave: 1. Inleiding Meer- en minderwerk Kopersbegeleiding Bereikbaarheid Informatiepagina 2. Keuzelijst Toelichting fases 3. Individueel

Nadere informatie

MAATWERKLIJST DUINGEEST

MAATWERKLIJST DUINGEEST leefid Duingeest wordt gebouwd met een totaal nieuwe filosofie: leefid. U als koper krijgt meer keuzevrijheid dan u gewend bent. U kunt namelijk naar eigen inzicht de woning indelen; de plaats van binnenwanden

Nadere informatie

Handleiding meer- en minderwerk (11 juni 2015) 1. Inleiding

Handleiding meer- en minderwerk (11 juni 2015) 1. Inleiding Handleiding meer- en minderwerk (11 juni 2015) 1. Inleiding Het doel van deze handleiding is u te informeren over de mogelijkheden voor het individueel naar wens maken van uw woning, de begeleiding van

Nadere informatie

Waddinxveen, 31+7 eengezinswoningen plan Triangel, deelplan De Rietkraag fase 2

Waddinxveen, 31+7 eengezinswoningen plan Triangel, deelplan De Rietkraag fase 2 11 11 Koperskeuzelijst Project Waddinxveen, 31+7 eengezinswoningen plan Triangel, deelplan De Rietkraag fase 2 Betreft - 7 woningen - "woningtype J (type Kievit)" Datum 27 maart 2015 Projectnummer 63099

Nadere informatie

Rehorst Bouw. Koperskeuzelijst. Brielle, 18 woningen Nieuwland-Oost (blok 34, 35) - 18 woningen - "woningtype Tjotter en Stadhouder"

Rehorst Bouw. Koperskeuzelijst. Brielle, 18 woningen Nieuwland-Oost (blok 34, 35) - 18 woningen - woningtype Tjotter en Stadhouder 11 11 Koperskeuzelijst Project Brielle, 18 woningen Nieuwland-Oost (blok 34, 35) Betreft - 18 woningen - "woningtype Tjotter en Stadhouder" Datum 22 juni 2015 Projectnummer 63109 E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Koperskeuzelijst. Pijnacker, 13 woningen plan Keijzershof fase 3B, deelplan Vogelwijk. - 5 woningen - "woningtype C"

Adriaan van Erk BOUW. Koperskeuzelijst. Pijnacker, 13 woningen plan Keijzershof fase 3B, deelplan Vogelwijk. - 5 woningen - woningtype C 21 21 Koperskeuzelijst Project Pijnacker, 13 woningen plan Keijzershof fase 3B, deelplan Vogelwijk Betreft - 5 woningen - "woningtype C" Datum 2 november 2015 Projectnummer 62171 E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl

Nadere informatie

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Rehorst Bouw. Koperskeuzelijst. Waddinxveen, 31 woningen plan De Triangel fase 3. - 4 woningen - "woningtype J (type Kievit)" Geachte heer, mevrouw,

Rehorst Bouw. Koperskeuzelijst. Waddinxveen, 31 woningen plan De Triangel fase 3. - 4 woningen - woningtype J (type Kievit) Geachte heer, mevrouw, 12 12 Koperskeuzelijst Project Waddinxveen, 31 woningen plan De Triangel fase 3 Betreft - 4 woningen - "woningtype J (type Kievit)" Datum 15 september 2015 Projectnummer 63170 E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl

Nadere informatie

Project: 10 appartementen t Plein van Vlijmen

Project: 10 appartementen t Plein van Vlijmen Project: 10 appartementen t Plein van Vlijmen KOPERSHANDLEIDING Procedures & Kopersopties Mei 2016 Mei 2016 2 Voorwoord Gefeliciteerd met uw nieuwe appartement! Uw appartement is ontwikkeld door Heijmans

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

V A N D R O M E N N A A R W O N E N

V A N D R O M E N N A A R W O N E N Rotterdam, 24 november 2014 Geachte heer/mevrouw, Het kopen van een huis is een spannende en bijzondere gebeurtenis. Dat begrijpen wij als geen ander. Of het nu uw eerste huis is of niet, bij de aanschaf

Nadere informatie

V A N D R O M E N N A A R W O N E N

V A N D R O M E N N A A R W O N E N Rotterdam, 6 september 2014 Edith Drosten, Geachte heer/mevrouw, Uw kopersadviseur Het kopen van een huis is een spannende en bijzondere gebeurtenis. Dat begrijpen wij als geen ander. Of het nu uw eerste

Nadere informatie

MEER- EN MINDERWERK. : Woerdblok Zandheuvel - fase 1C. : 12 woningen type Parelmoer

MEER- EN MINDERWERK. : Woerdblok Zandheuvel - fase 1C. : 12 woningen type Parelmoer MEER- EN MINDERWERK Plan Woningtypen : Woerdblok Zandheuvel - fase 1C : 12 woningen type Parelmoer Datum : 03 maart 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING KEUZEMOGELIJKHEDEN & MEER- EN MINDERWERK 2 Sluitingsdatum

Nadere informatie

MEER- EN MINDERWERKLIJST & TOELICHTING : Oostpoort Oost fase 2a te Amsterdam Onderdeel : 16 Laanwoningen + 10 Kadewoningen Realisatie : HSB Volendam

MEER- EN MINDERWERKLIJST & TOELICHTING : Oostpoort Oost fase 2a te Amsterdam Onderdeel : 16 Laanwoningen + 10 Kadewoningen Realisatie : HSB Volendam 1 MEER- EN MINDERWERKLIJST & TOELICHTING Plan : Oostpoort Oost fase 2a te Amsterdam Onderdeel : 16 Laanwoningen + 10 Kadewoningen Realisatie : HSB Volendam Volendam, 23 juni 2014 Inhoud 1. INLEIDING...2

Nadere informatie

KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST. ... (werk)

KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST. ... (werk) Lijstkleur: roze KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST Datum: 4-feb-15 Voor bouwnummer :... Woningtype :... Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)...

Nadere informatie

3 woningen Karmoy in (Wateringseveld) Den Haag

3 woningen Karmoy in (Wateringseveld) Den Haag Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Bouwnummer :... Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 3 woningen Karmoy in

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Groene keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Keuzen voor uw nieuwe woning

Keuzen voor uw nieuwe woning Keuzen voor uw nieuwe woning 23 september 2014 Inhoud: Uw woning naar wens Maak uw keuze Afwerkingen Aandachtspunten Bijlagen 1 Uw woning naar wens Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe woning. Om

Nadere informatie

6 woningen Kotter project Nieuwland te Brielle

6 woningen Kotter project Nieuwland te Brielle 6 woningen Kotter project Nieuwland te Brielle De finishing touch van uw woning De informatie in deze bijlage gaat over de finishing touch van uw woning, namelijk de door u gewenste wijzigingen in de uitvoering

Nadere informatie

Rehorst Bouw. Koperskeuzelijst. Oegstgeest aan de Rijn, nieuwbouw 13 watervilla's - deelplan 11. Woningtype E (Cronesteyn) Geachte heer, mevrouw,

Rehorst Bouw. Koperskeuzelijst. Oegstgeest aan de Rijn, nieuwbouw 13 watervilla's - deelplan 11. Woningtype E (Cronesteyn) Geachte heer, mevrouw, 12 12 Koperskeuzelijst Project Oegstgeest aan de Rijn, nieuwbouw 13 watervilla's - deelplan 11 Betreft Woningtype E (Cronesteyn) Geachte heer, mevrouw, Hiermee feliciteren wij u met de aankoop van uw woning.

Nadere informatie

Bouwbedrijf De Vries en Verburg B.V. -- Postbus 59 2820 AB Stolwijk -- tel. 0182-341741

Bouwbedrijf De Vries en Verburg B.V. -- Postbus 59 2820 AB Stolwijk -- tel. 0182-341741 Bouwbedrijf De Vries en Verburg B.V. -- Postbus 59 2820 AB Stolwijk -- tel. 0182-341741 Woonklaarpakketten WP.01 Woonklaarpakket volgens offerte van projectleverancier Fetim B.V. U kunt zelf een afspraak

Nadere informatie

Handleiding meer en minderwerk

Handleiding meer en minderwerk Handleiding meer en minderwerk Gouwse Oevers Als bouwkundig aannemer is Van Mierlo verantwoordelijk voor de bouw van de woningen. Correspondentieadres: Postbus 218, 3140 AE Maassluis Bezoekadres: Aartsdijkweg

Nadere informatie

Individuele keuzemogelijkheden 26 woningen Rosario Frankhuis

Individuele keuzemogelijkheden 26 woningen Rosario Frankhuis 26 woningen Rosario Frankhuis te Zwolle Projectnummer 1070 Individuele keuzemogelijkheden 26 woningen Rosario Frankhuis Geachte mevrouw, mijnheer, Van harte gefeliciteerd met de aankoop van een woning

Nadere informatie

Naam :... Bouwnummer :... Plaats :... Datum:... Handtekening voor akkoord,...

Naam :... Bouwnummer :... Plaats :... Datum:... Handtekening voor akkoord,... 13 Koperskeuzelijst opdrachtformulier Project Bergambacht, 13 woningen plan Dijklaan-West II fase 1c Betreft - 13 woningen - "woningtype Grutto, Ooievaar, Keizergans en Zwaan" De ondergetekende, verkrijger

Nadere informatie

1030001 Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.100,00

1030001 Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.100,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Geachte mevrouw, mijnheer,

Geachte mevrouw, mijnheer, 11 woningen Tjalk Frankhuis Stadshagen te Zwolle Projectnummer 1076 Individuele keuzemogelijkheden 11 woningen Tjalk Frankhuis Geachte mevrouw, mijnheer, Van harte gefeliciteerd met de aankoop van een

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype H = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype H = wonen achter = 1 Geen verrekening 0,00 1017900 Woning type H = Patrijs = 4 (verplaatsen voordeur + wijzigen

Nadere informatie

Uw eigen keuken, toilet & badkamer.

Uw eigen keuken, toilet & badkamer. Landelijk wonen met alle voorzieningen op loopafstand, dat is wonen in Zuid-Beijerland. Uw eigen keuken, toilet & badkamer. Printdatum: 03-09-2015 www.woneninzuidbeijerland.nl facebook.com/woneninkorendijk

Nadere informatie

Optielijst. 36 woningen Brederostraat-Zuid te Nijmegen. Casco / Ruwbouw VPA1377. Type Bouwnr. Projectnr.

Optielijst. 36 woningen Brederostraat-Zuid te Nijmegen. Casco / Ruwbouw VPA1377. Type Bouwnr. Projectnr. Casco / Ruwbouw Maken van een uitbouw van de begane grond aan de achterzijde van de woning, woningtype A1. Maken van een uitbouw van de begane grond aan de achterzijde van de woning. De achtergevel wordt

Nadere informatie

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KPERSKEUZENLIJST BEHRENDE BIJ DE KP-/AANNEMINGSVEREENKMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof

Nadere informatie

KOPERSINFORMATIE DUINGEEST 16 EENGEZINSWONINGEN MONSTER. Een project uitgevoerd door: Bezoekadres: Waal Schiedamsedijk 22 3134 KK VLAARDINGEN

KOPERSINFORMATIE DUINGEEST 16 EENGEZINSWONINGEN MONSTER. Een project uitgevoerd door: Bezoekadres: Waal Schiedamsedijk 22 3134 KK VLAARDINGEN KOPERSINFORMATIE DUINGEEST 16 EENGEZINSWONINGEN MONSTER Een project uitgevoerd door: Bezoekadres: Waal Schiedamsedijk 22 3134 KK VLAARDINGEN Postadres: Postbus 165 3130 AD VLAARDINGEN t. 010-248 28 28

Nadere informatie

PROCEDURE KEUZEMOGELIJKHEDEN EN WIJZIGINGEN Project TER HEIDE. versie: 18-9-2008. procedure keuzes en wijzigingen Pagina 1/7

PROCEDURE KEUZEMOGELIJKHEDEN EN WIJZIGINGEN Project TER HEIDE. versie: 18-9-2008. procedure keuzes en wijzigingen Pagina 1/7 PROCEDURE KEUZEMOGELIJKHEDEN EN WIJZIGINGEN Project TER HEIDE versie: 18-9-2008 procedure keuzes en wijzigingen Pagina 1/7 Beste klant, De basisuitrusting van de woning dat U hebt aangekocht, kunt U terugvinden

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 ca Tegelwerk toilet begane grond 100001 Standaard tegelwerk toilet Geen verrekening 0,00 Tegelwerk in het toilet standaard conform technische omschrijving. 100002 Tegelwerk toilet conform

Nadere informatie

MEER- & MINDERWERKLIJST

MEER- & MINDERWERKLIJST MEER- & MINDERWERKLIJST FASE 1 18 WONINGEN 6 TWEE- ONDER- EEN KAP BUNGALOWS 4 VIER- ONDER- EEN KAP BUNGALOWS 8 APPARTEMENTEN 1 INHOUDSOPGAVE 1.1 Deuren 3 1.2 Afwerking 3 1.3 Sanitair/Badkamer 4 1.4 Aanpassingen

Nadere informatie