Betrokken partijen Zonnepark Cothen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betrokken partijen Zonnepark Cothen"

Transcriptie

1 Betrokken partijen Zonnepark Cothen Sunvest is een projectontwikkelaar gespecialiseerd in de ontwikkeling en exploitatie van zonneenergie systemen. Sunvest ontwikkelt, beheert en onderhoudt een groot aantal zonne-energie projecten gesitueerd op grond en op daken door heel Nederland. Sunvest wil zich onderscheiden met natuurlijke zonneparken. Dit betekent naast goede locatie keuzes, aandacht voor landschappelijke inpassing en inbedding in de lokale gemeenschap De gemeente betrekt bewoners en organisaties graag bij de onderwerpen die spelen in Wijk bij Duurstede. Eén van die onderwerpen is de verduurzaming van onze gemeente. Wijk bij Duurstede heeft daarbij als doelstelling om in 2030 een CO2-neutrale en klimaatbestendige gemeente te zijn Adviesbureau Haver Droeze staat al ruim 30 jaar voor planning en vormgeving van de stedelijke en groene ruimte. We werken met landschapsarchitecten, een jurist en ingenieurs vanuit een ecologische visie, waarbij een sterk beeldend en functioneel ontwerp centraal staat. Historische waarden en bestaand groen zijn het uitgangspunt bij de planvorming. Haver Droeze is de partner van Sunvest om een natuurijk zonnepark in Cothen te realiseren SAB is een ontwerp- en adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, stedenbouw en landschap. SAB heeft een breed team van planologen, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, juristen, milieudeskundigen en ecologen

2 Informatie Gemeente Wijk bij Duurstede Ambities Wijk bij Duurstede Gemeente Wijk bij Duurstede klimaatneutraal in 2030 Zoveel mogelijk lokaal realiseren Wat doet de gemeente zelf Inkoop van duurzame energie Verduurzaming gemeentehuis: isolatie, zonnepanelen op het dak, verwarming gedeeltelijk met warmtepompen en warmte-koude opslag in de bodem Stimuleren van energiebesparing: bijv. via het Energieloket en door eisen aan nieuwbouw Stimuleren van duurzame energie: bijv. zonnepanelen op daken van bedrijven via Heel Wijk in de Zon, zonnepanelen op daken van sportpark Mariënhoeve door de EigenWijkse Energie Coöperatie, en door de subsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen erop (Kromme Rijngebied) Zonnepark Cothen De gemeente wil onder voorwaarden meewerken aan de komst van Zonnepark Cothen. Het zonnepark draagt namelijk bij aan onze doelstelling om in 2030 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Om dit doel te halen, zullen we op verschillende manieren energie moeten opwekken en ook besparen. Als dit park is aangelegd, levert het duurzame energie voor ca huishoudens. We zien het plan als een pilot project. We zijn bezig met het ontwikkelen van een beleids- en toetsingskader voor zonnevelden. Daarbij helpen de ervaringen die we met Zonnepark Cothen opdoen Randvoorwaarden Steun van omwonenden (draagvlak) voor het zonnepark is een belangrijke voorwaarde. Ook moet het zonnepark goed in het landschap passen (landschappelijke inpassing). Daarnaast kijken we naar bodembescherming, effect op de leefomgeving (geluid), natuurwaarden, archeologie en mogelijkheden tot participatie Procedure Februari 2019 Maart 2019 Juli 2019 Indienen ontwerpbestemmingsplan Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan (6 weken) Vaststelling bestemmingsplan en ter inzagelegging (6 weken)

3 Het initiatief Zonnepark Cothen Fig. Fig: de locatie in rood aangegeven Fig: bestaande Elzenhaag noordwest-zijde De projectlocatie: kenmerken De locatie is gelegen aan de Trechtweg 10 Percelen worden nu gebruikt voor fruitteelt Het totaal oppervlak is ca. 11 ha in eigendom van Vernooij-Fruit Goed voor ca. 14 MWp stroomvoorziening voor ca huishoudens Landschappelijk gezien is de locatie mooi ingepast door bestaande Elzenhagen Bijdrage leveren aan de biodiversiteit van het landschap Beoogd ontwerp is gebaseerd op meerwaarde voor landschap en ecologie Fig: bestaande Elzenhaag noordoost-zijde (tegen de dorpskern) Beoogd ontwerpproces Positief besluit op principeverzoek Eerste onderzoeken en schetsen e 1 inloopbijeenkomst Ontwerp en ruimtelijke onderbouwing e 2 inloopbijeenkomst Afronden en aanpassen ontwerp Indienen ontwerpbestemmingsplan Behandeling aanvraag en inspraak Juli 18 November november Nov. 18 jan januari 19 Februari 19 Februari 19 Juli 19 Beoogd realisatieproces Vergunning SDE aanvraag Start bouw Oplevering (afh. netaansluiting) Augustus 2019 Oktober

4 Landschappelijke inpassing Zonnepark Cothen

5 Landschappelijke inpassing Zonnepark Cothen A. B. Profiel A. Profiel B. windsingel van Elzen gevarieerde houtsingel paadje met struweel en kruiden dwarsdoorsnede zonnepanelen

6 Studies voor de ruimtelijke onderbouwing Aandachtspunten Geluid Van geluidshinder zal geen sprake zal. Sunvest houdt rekening met de wettelijk te bewaren minimum afstand van woningen bij plaatsing van transformatoren Reflectie Onderzoek naar de eventuele reflectie van zonlicht. Lichthinder wordt hier niet verwacht door de ligging van de locatie en directe omgeving Waterhuishouding Onderzoek naar de effecten op de waterhuishouding (watertoets) Uit te voeren onderzoeken Archeologie Ecologie Om een verantwoorde afweging te maken van de archeologische risico s zal een deskundig archeoloog de effecten van de voorgenomen werkzaamheden in kaart brengen en eventueel vereiste mitigerende maatregelen in het ontwerp en de uitvoering benoemen De realisatie van het zonnepark op deze locatie heeft vermoedelijk geen of beperkte ecologische effecten. Er zijn juist kansen voor de versterking van de ecologische waarde van het gebied. Hier wordt onderzoek naar gedaan Bodemonderzoek Er wordt een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ten behoeve van een nulmeting om de effecten van een zonnepark op de bodem te onderzoeken in een later stadium

7 Meedoen Duurzame regio Milieu en Duurzaamheid: deze thema s leven bij de inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede. De gemeente wil een voorbeeldfunctie voor de samenleving vervullen op het gebied van duurzaamheid. Zonnepark Cothen speelt hierin een Overbetuwe 2040 KLIMAAT NEUTRAAL 2030 belangrijke rol Doe mee! Steeds meer inwoners, organisaties en bedrijven doen aan duurzame ontwikkeling. Het is een maatschappelijke tendens. Zonnepark Cothen biedt kansen. Kansen om een slag te slaan in de verduurzaming van uw omgeving én mogelijkheden om te participeren in dit project Meedenken landschappelijk inpassing Zo vragen wij u vanavond om mee te denken over de landschappelijke inpassing van het zonnepark. Wij vragen uw mening over hoe het zonnepark eruit moet komen te zien. Waar mogelijk houdt Sunvest rekening met uw wensen en ideeën. De onderwerpen waar wij u over vragen mee te denken zijn uitgelegd bij het informatie punt over het landschappelijk ontwerp Financiële participatie zonnepark Zonnepark Cothen biedt ook kansen om financieel te profiteren van de komst van een zonnepark. Daarvoor zijn verschillende kansen. Zo bestaat er de mogelijkheid om financieel te participeren in het project. Ook kunt u de door het zonnepark geproduceerde groene stroom afnemen. Een combinatie is ook mogelijk. Wij horen graag of u belangstelling heeft in dergelijke mogelijkheden! Geef uw voorkeuren aan op het formulier dat hier ligt Meedoen of meer weten? Meld je dan aan via cothen@sunvest.nl om onze nieuwsbrief te ontvangen!

Betrokken partijen Zonnepark Overbetuwe

Betrokken partijen Zonnepark Overbetuwe Betrokken partijen Zonnepark Overbetuwe Green Giraffe is een adviesbureau dat zich richt op de duurzame energiesector en is met name gespecialiseerd in de financiering van wind- en zonne-energieprojecten.

Nadere informatie

[CONCEPT] VERSLAG INLOOPAVOND ZONNEPARK COTHEN

[CONCEPT] VERSLAG INLOOPAVOND ZONNEPARK COTHEN [CONCEPT] VERSLAG INLOOPAVOND ZONNEPARK COTHEN N.B. Dit betreft een concept versie van het verslag opgemaakt na afloop van de inloopavond op 28 november 2018. Dit verslag is op 11 januari 2019 openbaar

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Zonnepark Cothen

Landschappelijke inpassing Zonnepark Cothen Landschappelijke inpassing Zonnepark Cothen 1 brede beplantingsstrook ca. 20m weide met hoogstam fruitbomen 1 transformators zoekgebied inkoopstation >140m afstand tot bebouwing zonnepanelen >75m afstand

Nadere informatie

Verslag inloopavond Zonnepark Lievelde

Verslag inloopavond Zonnepark Lievelde Verslag inloopavond Zonnepark Lievelde 26 februari 2019 Page 1 of 6 Introductie Op 19 december 2018 heeft Sunvest een inloopavond georganiseerd voor omwonenden en belanghebbenden. Sunvest is samen met

Nadere informatie

Bijeenkomst omwonenden van de Nieuwendijk

Bijeenkomst omwonenden van de Nieuwendijk Bijeenkomst omwonenden van de Nieuwendijk Zonnepark Lievelde 22 mei 2018 1 Bijeenkomst omwonenden van de Nieuwendijk Inhoud 1. Introductie 3. Gemaakte afspraken 2 1. Introductie Introductie De bijeenkomst

Nadere informatie

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Verslag In kader van: Ruimtelijke Visie Grootschalige Duurzame Energie Gemeente Heumen Datum: 30 november 2018 HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Ons kenmerk: BG2639TPNT1811301315 Onderwerp:

Nadere informatie

Voorlopige criteria en voorwaarden zonneparken Wageningen

Voorlopige criteria en voorwaarden zonneparken Wageningen Voorlopige criteria en voorwaarden zonneparken Wageningen Oktober 2018 Versie 1.0, vastgesteld 1. Inleiding De gemeente Wageningen heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. De gemeente Wageningen

Nadere informatie

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Beoordelingskader (grote) zonneparken op maaiveld in Dalfsen Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Zonneparken op maaiveld Op 26 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Dalfsen besloten

Nadere informatie

Ja. Ja. D66 wil dat Groningen in 2040 al CO 2- neutraal is en wil dat de provincie een ambitieuze regionale energiestrategie opstelt.

Ja. Ja. D66 wil dat Groningen in 2040 al CO 2- neutraal is en wil dat de provincie een ambitieuze regionale energiestrategie opstelt. CDA - Wij zijn voor kleinschalige windenergie rond boerderijen. Onduidelijk. ChristenUnie 2035: 60% 2045: 100% 2050: 100% klimaatneutraal Ja. Net als zonnedaken en windmolens op zee, zijn windmolens op

Nadere informatie

Zonnepark Trelliesweg

Zonnepark Trelliesweg Zonnepark Trelliesweg Project beschrijving Zonnepark Trelliesweg Ontwikkelaar: Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter Financiering: Sunwatt BV, ASN Participatie: crowdfunding 3-4% vast rendement - laag

Nadere informatie

[CONCEPT] VERSLAG INLOOPAVOND ZONNEPARK LIEVELDE

[CONCEPT] VERSLAG INLOOPAVOND ZONNEPARK LIEVELDE [CONCEPT] VERSLAG INLOOPAVOND ZONNEPARK LIEVELDE Aan : Gemeente Oost Gelre Van : Sunvest Datum: : 13 februari 2019 Onderwerp : Conceptverslag inloopavond Zonnepark Lievelde en persoonlijk overleggen N.B.

Nadere informatie

Belanghebbenden bijeenkomst Lievelde. Zonnepark Lievelde

Belanghebbenden bijeenkomst Lievelde. Zonnepark Lievelde Belanghebbenden bijeenkomst Lievelde Zonnepark Lievelde 14 Juni 2018 1 Belanghebbenden bijeenkomst Lievelde Inhoud 1. Introductie 3. Gemaakte afspraken 2 1. Introductie Introductie De bijeenkomst De bijeenkomst

Nadere informatie

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opsterland. Nr. 25469 16 februari 2017 AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND 1.INLEIDING ZONNE-ENERGIE IN OPKOMST Het

Nadere informatie

Particuliere zonneakkers in het buitengebied van de gemeente Lingewaard

Particuliere zonneakkers in het buitengebied van de gemeente Lingewaard Particuliere zonneakkers in het buitengebied van de gemeente Lingewaard Toelichting op de regels voor kleinschalige zonnevelden om te kunnen voorzien in eigen energiegebruik Inhoud In dit document wordt

Nadere informatie

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom

Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom Raadsinformatieavond invulling sociale randvoorwaarden windenergie Zonzeel Welkom 19 november 2015 1 Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Terugblik/voorgeschiedenis 3. Gemeentelijke ambitie vertaald naar

Nadere informatie

Recreatie, natuurontwikkeling en energiewinning combineren. Solarpark de Kwekerij. Erik Mol, gemeente Bronckhorst

Recreatie, natuurontwikkeling en energiewinning combineren. Solarpark de Kwekerij. Erik Mol, gemeente Bronckhorst Recreatie, natuurontwikkeling en energiewinning combineren Solarpark de Kwekerij Erik Mol, gemeente Bronckhorst Aanleiding Gronden vrijgekomen door schrappen bouw 155 woningen vanwege bevolkingskrimp De

Nadere informatie

Agendapunt 5 Opinienota

Agendapunt 5 Opinienota Agendapunt 5 Opinienota Registratie nr. : 076-2017 Opsteller : Gertjan Leeuw Vergaderdatum: 19 december 2017 Datum voorstel : 31 augustus 2017 Afdeling : Ontwikkeling en Dienstverlening Portefeuillehouder

Nadere informatie

Rijne Energie bij u in de buurt. Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017

Rijne Energie bij u in de buurt. Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017 Rijne Energie bij u in de buurt Informatieavond Nieuwegein Inge Verhoef 9 mei 2017 Urgentie Er is iets aan de hand met het klimaat. De energietransitie vraagt veel van ons Besparing, windmolens, zonne-energie,

Nadere informatie

Verslag omgevingsdialoog Realisatie zonnepanelenpark aan de Driehuizerweg ong. te Haghorst

Verslag omgevingsdialoog Realisatie zonnepanelenpark aan de Driehuizerweg ong. te Haghorst Verslag omgevingsdialoog Realisatie zonnepanelenpark aan de Driehuizerweg ong. te Haghorst Datum overleg 22-01-2019 Locatie Eetcafé Den Horst, Sint Josephstraat 1 te (5089 NK) Haghorst Overleg Omgevingsdialoog

Nadere informatie

Utrecht. De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens.

Utrecht. De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens. CDA 2040: 100% Ja. Het CDA wil windmolens bij voorkeur plaatsen op en bij grote industrieterreinen. Ook ondersteunen wij van harte (agrarische) initiatieven voor kleine windmolens met draagvlak in de omgeving.

Nadere informatie

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Verslag In kader van: Ruimtelijke Visie Grootschalige Duurzame Energie Gemeente Heumen Datum: 30 november 2018 HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Ons kenmerk: BG2639N004D01 Onderwerp: Verslag

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorloper. Startnotitie Duurzaam Druten. Datum collegebesluit 9 januari 2018 Datum presidium 8 januari 2018

Raadsvoorstel. Voorloper. Startnotitie Duurzaam Druten. Datum collegebesluit 9 januari 2018 Datum presidium 8 januari 2018 Voorloper Onderwerp Startnotitie Duurzaam Druten Datum collegebesluit 9 januari 2018 Datum presidium 8 januari 2018 Portefeuillehouder A. Springveld Behandelend team Team strategie en beleid Behandelend

Nadere informatie

Werkatelier duurzame energieopwekking

Werkatelier duurzame energieopwekking Werkatelier duurzame energieopwekking Plaats Bodegraven Datum 12 maart 2018 Presentator Jody de Graaf Duurzame energie 12 maart 2018 Pagina 1 Welkom Wethouder Kees Oskam Duurzame energie 12 maart 2018

Nadere informatie

Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen

Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen Samenvatting De gemeente Heumen wil in 2050 energie- en klimaatneutraal zijn. Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk dat de gemeente en haar inwoners ook

Nadere informatie

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft ook dit jaar weer een verkenning gedaan naar het klimaatneutrale gehalte van de

Nadere informatie

Sprokkelenburg Bijeenkomst 12 december 2011

Sprokkelenburg Bijeenkomst 12 december 2011 Sprokkelenburg Bijeenkomst 12 december 2011 Programma Introductie wethouder Stegeman Toelichting Ambitiedocument ontwikkeling Sprokkelenburg door Jan de Rooij Toelichting proces Stedelijke Vernieuwing

Nadere informatie

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Verslag In kader van: Ruimtelijke Visie Grootschalige Duurzame Energie Gemeente Heumen Datum: 30 november 2018 HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Ons kenmerk: BG2639TPNT1811301311 Onderwerp:

Nadere informatie

Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen

Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen Samenvatting De gemeente Heumen wil in 2050 energie- en klimaatneutraal zijn. Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk dat de gemeente en haar inwoners ook

Nadere informatie

Startdocument ontwikkeling zonnevelden gemeente Stichtse Vecht

Startdocument ontwikkeling zonnevelden gemeente Stichtse Vecht Datum 13 maart 2018 Versie 1.0 Auteur(s) P.K.N. van Eijkelenburg, V. van den Bergh, R. Scheifes Status zonnevelden gemeente Stichtse Vecht Pagina 1 van 8 zonnevelden_nve_v2.0/env1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding

Nadere informatie

Provincie Flevoland. Postbus AB Lelystad. Ons kenmerk : / 8301 Uw kenmerk : -

Provincie Flevoland. Postbus AB Lelystad. Ons kenmerk : / 8301 Uw kenmerk : - Provincie Flevoland Postbus 55 8200 AB Lelystad Ons kenmerk : 18.014 / 8301 Uw kenmerk : - Onderwerp Bijlage : Zienswijze ontwerp Structuurvisie Zon : Ruimtelijke kaart Lelystad, 30 mei 2018 Geachte mevrouw,

Nadere informatie

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld

Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Energievisie Energiecoöperatie Noordseveld Opschalen en Opschieten! Concept 5 juli 2017 Energievisie ECN versie 1.2 1 Inhoud 1. Koers Energiecoöperatie Noordseveld 2. Opgave Noordenveld 3. Ruimtelijke

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering. Plaatsing zonnepanelen Bokhoven, tegenover perceel Gravin Helenastraat 3 te Bokhoven

Ruimtelijke motivering. Plaatsing zonnepanelen Bokhoven, tegenover perceel Gravin Helenastraat 3 te Bokhoven Ruimtelijke motivering Plaatsing zonnepanelen Bokhoven, tegenover perceel Gravin Helenastraat 3 te Bokhoven September 2017 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De initiatiefnemer de heer Bomans is voornemens

Nadere informatie

Programma Welkom / inleiding Rondje Reflectie / pauze Pitches Integratie en afsluiting 21.

Programma Welkom / inleiding Rondje Reflectie / pauze Pitches Integratie en afsluiting 21. Programma 19.30 Welkom / inleiding 19.45 Rondje 2040 20.10 Reflectie / pauze 20.20 Pitches 21.30 Integratie en afsluiting 21.50 Borrel 1 2 3 Pitches Energieakkoord 2.0 4 Eric Jan Tuininga Nagekomen pitch

Nadere informatie

Welkom! Gespreksavond: duurzame energie in het landschap

Welkom! Gespreksavond: duurzame energie in het landschap Welkom! Gespreksavond: duurzame energie in het landschap Programma 20.00u welkom door wethouder Wil Kosterman 20.05u toelichting gespreksavond en programma door Martine van der Woude 20.10u presentatie

Nadere informatie

Wijk bij Duurstede, 16 september 2013. Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo. Van: Wethouder Robbert Peek. Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 16 september 2013. Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo. Van: Wethouder Robbert Peek. Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede, 16 september 2013 Betreft: Plan van aanpak duurzaamheid. Memo Van: Wethouder Robbert Peek Aan: Gemeenteraad Wijk bij Duurstede behandeld door Jelger Takken toestelnummer 609 bijlagen

Nadere informatie

Criteria voor de locatiekeuze van zonnevelden

Criteria voor de locatiekeuze van zonnevelden Criteria voor de locatiekeuze van zonnevelden Arnhem, maart 2016 Introductie Op 28 september 2015 is het programmaplan 'New Energy made in Arnhem, programma 2015-2020' vastgesteld in de raad. Daarin zijn

Nadere informatie

Voorbereiding Beleid Zonnevelden Gesprek met inwoners & bedrijven 28 mei 2019

Voorbereiding Beleid Zonnevelden Gesprek met inwoners & bedrijven 28 mei 2019 Voorbereiding Beleid Zonnevelden Gesprek met inwoners & bedrijven 28 mei 2019 1 Op weg naar beleid Zonnevelden Wijk bij Duurstede Waarom zonnevelden Waar wel en waar (liever) niet Onder welke voorwaarden

Nadere informatie

gemeente Bunnik INFORMATIENOTA De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017

gemeente Bunnik INFORMATIENOTA De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017 gemeente Bunnik INFORMATIENOTA Aan: Van: De gemeenteraad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 7 maart 2017 Onderwerp: Tussentijdse evaluatie Bunnik Duurzaam In december 2014 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit

PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit Erik Mol Duurzaamheidscoördinator gemeente Bronckhorst Solarpark De Kwekerij te Hengelo Gld. 18 november 2015 Solarpark De Kwekerij Aanleiding/randvoorwaarden:

Nadere informatie

Duurzaamheidsfonds Amstelveen. Carina Dijkhuis Aanjager Duurzaamheidsfonds

Duurzaamheidsfonds Amstelveen. Carina Dijkhuis Aanjager Duurzaamheidsfonds Duurzaamheidsfonds Amstelveen Carina Dijkhuis Aanjager Duurzaamheidsfonds Hoera, 1 jaar! De oogst van het eerste jaar: 9 goedgekeurde aanvragen voor subsidies voor haalbaarheidsonderzoeken, ter waarde

Nadere informatie

DUURZAAMHEID, KLIMAATVISIE EN REGIONALE ENERGIE STRATEGIE. Bijeenkomst gemeenteraad 5 februari 2019

DUURZAAMHEID, KLIMAATVISIE EN REGIONALE ENERGIE STRATEGIE. Bijeenkomst gemeenteraad 5 februari 2019 DUURZAAMHEID, KLIMAATVISIE EN REGIONALE ENERGIE STRATEGIE Bijeenkomst gemeenteraad 5 februari 2019 PROGRAMMA 1. Inleiding (Daan Russchen) 2. Startnotitie Klimaatvisie (Jur Marringa/Roland Roijackers) 3.

Nadere informatie

gemeente Bunnik RAADSVOORSTEL NR Raadsvergadering 18 april 2019 Zaaknummer Onderwerp: Beleidskader Zonnevelden Gemeente Bunnik

gemeente Bunnik RAADSVOORSTEL NR Raadsvergadering 18 april 2019 Zaaknummer Onderwerp: Beleidskader Zonnevelden Gemeente Bunnik gemeente Bunnik RAADSVOORSTEL NR. 19-46 Raadsvergadering 18 april 2019 Zaaknummer 650445 Onderwerp: Beleidskader Zonnevelden Gemeente Bunnik Aan de raad, Onderwerp Beleidskader Zonnevelden Gemeente Bunnik.

Nadere informatie

Investeer in Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst

Investeer in Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst DUURZAAM HAREN Investeer in Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst www.duurzaamharen.nl Transitie naar duurzaam Het samenwerkingsverband tussen de Mikkelhorst, ingenieursbureau ROM3D en Coöperatie Duurzaam

Nadere informatie

STRUCTUURVISIE ZON Beleidskader ten behoeve van het opwekken van grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied

STRUCTUURVISIE ZON Beleidskader ten behoeve van het opwekken van grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied STRUCTUURVISIE ZON Beleidskader ten behoeve van het opwekken van grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied Status: Ontwerp Versie: vastgesteld Provinciale Staten 18 april 2018 1 1 Aanleiding

Nadere informatie

Even voorstellen. Noorderzijlvest is een waterschap, gelegen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Even voorstellen. Noorderzijlvest is een waterschap, gelegen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Even voorstellen Wij zijn Ecorus en wij houden van de zon. Dat doen we omdat wij vinden dat we zuiniger om moeten gaan met onze planeet. Dat kan alleen als we duurzame keuzes maken. Als we allemaal kiezen

Nadere informatie

Presentatie Paddy Noë 26 juni 2019 H 2 H. Huishoudens op waterstof Proef project Wageningen

Presentatie Paddy Noë 26 juni 2019 H 2 H. Huishoudens op waterstof Proef project Wageningen Informatieavond 26 juni in de BBTHK H 2 H Huishoudens op waterstof Proef project Wageningen 1 1 H2H team Paddy Noë: Opzet Pilot Project in Wageningen 2 2 3 3 H2H initiatief Een burger initiatief; Voor

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt Collegevergadering 6 januari 201 5 inlichtingen Herman Nijman (023 5676889) Registratienummer 2014.0057122

Nadere informatie

IS UW HUIS GESCHIKT VOOR EEN WARMTEPOMP?

IS UW HUIS GESCHIKT VOOR EEN WARMTEPOMP? IS UW HUIS GESCHIKT VOOR EEN WARMTEPOMP? 8 NOVEMBER 2018 PIETER NAP FRANS DEN BRABER Wat is BENG! Biltse Energie Neutrale Gemeenschap www.beng2030.nl BENG! is een lokale duurzame energie coöperatie. BENG!

Nadere informatie

19 juni 2012 Mireille de Heer en Dorien Brunt DRAAGVLAKONDERZOEK WINDENERGIE IN WIJK BIJ DUURSTEDE

19 juni 2012 Mireille de Heer en Dorien Brunt DRAAGVLAKONDERZOEK WINDENERGIE IN WIJK BIJ DUURSTEDE 19 juni 2012 Mireille de Heer en Dorien Brunt DRAAGVLAKONDERZOEK WINDENERGIE IN WIJK BIJ DUURSTEDE Deze presentatie Aanpak Draagvlak windenergie Ideeën voor drie denkrichtingen naar duurzaamheid windenergie

Nadere informatie

Wind experience innogy windpark Kattenberg Reedijk. 4 oktober 2018

Wind experience innogy windpark Kattenberg Reedijk. 4 oktober 2018 Wind experience innogy windpark Kattenberg Reedijk 4 oktober 2018 Agenda 13:30 14:15 uur 14:15 14:30 uur 14:30 15:30 uur 15:45 uur Presentatie innogy Busreis naar windpark Bezoek Windpark Kattenberg Reedijk

Nadere informatie

Vraag en antwoord over zonnepark De Veenwieken

Vraag en antwoord over zonnepark De Veenwieken Vraag en antwoord over zonnepark De Veenwieken Hier vindt u vragen en antwoorden over zonnepark De Veenwieken. Mist u een vraag of is er iets niet duidelijk? Mail dan naar info@zonneparkdeveenwieken.nl

Nadere informatie

Het vertrekpunt. 2016: Kennisontwikkeling College en Raad. Twee thema sessies. Voorbereiding Koersdocument.

Het vertrekpunt. 2016: Kennisontwikkeling College en Raad. Twee thema sessies. Voorbereiding Koersdocument. Het vertrekpunt 2010: Programma Duurzaamheid 2010-2020 Met als doelstelling 20% duurzaam opgewekte energie en 30% CO2 besparing in 2020* Doelstelling afkomstig van het Klimaatakkoord. 2015: Tussentijdse

Nadere informatie

Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030

Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030 Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030 Energieverbruiken woningen (2017) Werkgebied BoeN: Elektriciteit : 6,8 miljoen kwh Gas : 3,5 miljoen m3 Gemeente Bronckhorst Elektriciteit : 50,5 miljoen kwh

Nadere informatie

Het vertrekpunt. 2016: Kennisontwikkeling college en raad. Twee themasessies. Voorbereiding Koersdocument.

Het vertrekpunt. 2016: Kennisontwikkeling college en raad. Twee themasessies. Voorbereiding Koersdocument. Het vertrekpunt 2010: Programma Duurzaamheid 2010-2020 Met als doelstelling 20% duurzaam opgewekte energie en 30% CO 2 -besparing in 2020* Doelstelling afkomstig van het Klimaatakkoord. 2015.: Tussentijdse

Nadere informatie

Mededeling. Datum. Registratienummer Onderwerp Stand van zaken Motie Participatie Energietransitie. 6 mei 2019 Afdeling/Bureau SENB

Mededeling. Datum. Registratienummer Onderwerp Stand van zaken Motie Participatie Energietransitie. 6 mei 2019 Afdeling/Bureau SENB PROVINCIE FLEVOLAND Onderwerp Stand van zaken Motie Participatie Energietransitie Kern mededeling: Op 20 juni 2018 hebben uw Staten bij motie D2 (zie bijlage) ons college verzocht om bij alle voorstellen

Nadere informatie

toelichting aanpak 2 september Open Poort Wagenborgen Richard Bevelander

toelichting aanpak 2 september Open Poort Wagenborgen Richard Bevelander Collectieve Zon-PV installatie energiecoöperatie Groot-Bronswijk toelichting aanpak 2 september Open Poort Wagenborgen Richard Bevelander Zonnepanelen op Groot-Bronswijk voor iedereen! + = Zelf zonnestroom

Nadere informatie

Gelderse Gaten. Voortgang GEA gemeenten. Prof.dr. Derk Loorbach, Nijmegen,

Gelderse Gaten. Voortgang GEA gemeenten. Prof.dr. Derk Loorbach, Nijmegen, Gelderse Gaten Voortgang GEA gemeenten Prof.dr. Derk Loorbach, Nijmegen, 1-2-2018 loorbach@drift.eur.nl twitter: @drk75 Dutch Research Institute For Transitions Academisch onderzoek, advies, onderwijs

Nadere informatie

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg In dit document geven we de foto s weer van gesprek 1, in de volgorde zoals die zijn opgehangen. De tekst die er bij staat is een weergave

Nadere informatie

We richten ons in deze handreiking in principe op zonnevelden met een vermogen van 1 MWp of meer. In de SDE+-regeling wordt ook deze grens

We richten ons in deze handreiking in principe op zonnevelden met een vermogen van 1 MWp of meer. In de SDE+-regeling wordt ook deze grens 2 1 We richten ons in deze handreiking in principe op zonnevelden met een vermogen van 1 MWp of meer. In de SDE+-regeling wordt ook deze grens aangehouden. Omdat vele kleintjes ook één grote kunnen maken

Nadere informatie

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Verslag In kader van: Ruimtelijke Visie Grootschalige Duurzame Energie Gemeente Heumen Datum: 30 november 2018 HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Ons kenmerk: BG2639TPNT1811301255 Onderwerp:

Nadere informatie

Aanbevelingen mogelijkheden zonnepanelen bij nieuwbouw en bestaande bouw

Aanbevelingen mogelijkheden zonnepanelen bij nieuwbouw en bestaande bouw Startnotitie aanpak zonne-energie 1 Start Opstellen Plan van Aanpak beleidsnotitie zonne-energie (juni augustus 2018) Startnotitie Besluitvorming gemeenteraad november 2018 Opstellen vraagstukken notitie

Nadere informatie

uw patiobungalow in cothen

uw patiobungalow in cothen SAMEN BOUWEN - COMFORTABEL WONEN waar is het? vier kavels in De Kamp een nieuwe wijk in Cothen JWG Architecten is uw ervaren gids in het proces van droom tot realisatie. een bijzondere plek langs de Kromme

Nadere informatie

Startnotitie voor opstellen beleidskader (grootschalige) zonneparken gemeente West Betuwe

Startnotitie voor opstellen beleidskader (grootschalige) zonneparken gemeente West Betuwe Startnotitie voor opstellen beleidskader (grootschalige) zonneparken gemeente West Betuwe In het portefeuillehouders-overleg (ruimtelijke ordening/duurzaamheid) tussen de bestuurders van de gemeenten Geldermalsen,

Nadere informatie

Paragraaf duurzaamheid

Paragraaf duurzaamheid Paragraaf duurzaamheid Paragraaf duurzaamheid Wij hebben als gemeentelijke organisatie een voorbeeldfunctie en zorgen ervoor dat de gemeentelijke organisatie energieneutraal wordt voor 2030. Voor de gemeente

Nadere informatie

FACTCHECKER OVER MORGEN

FACTCHECKER OVER MORGEN FACTCHECKER OVER MORGEN De druk op onze leefomgeving neemt toe. Met dezelfde ruimte willen we steeds meer doen. De hoogste tijd om in beweging te komen. Werk te maken van de leefbare stad, van elektrisch

Nadere informatie

Flevoland. Windmolens op land zijn belangrijk en zullen wij stimuleren. Doelstelling voor de provincie

Flevoland. Windmolens op land zijn belangrijk en zullen wij stimuleren. Doelstelling voor de provincie CDA - Ja. Het CDA zet de komende jaren in op zon, wind, aardwarmte en andere vormen van alternatieve. Het CDA steunt de provinciale beleidslijn. Dat geldt ook voor beleid dat al is ingezet, bijvoorbeeld

Nadere informatie

SUBSIDIE- AANVRAAG NOORDELOOS CONCEPT

SUBSIDIE- AANVRAAG NOORDELOOS CONCEPT SUBSIDIE- AANVRAAG SAMENVATTING Koplopers gaan samen met het dorp aan de slag om zonne-energie op te wekken in Noordeloos. De gemeente ondersteunt en de locaties zijn in kaart gebracht. Het is tijd voor

Nadere informatie

*Z04630B9E6E* Ruimtelijke onderbouwing. Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp. Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling

*Z04630B9E6E* Ruimtelijke onderbouwing. Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp. Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling *Z04630B9E6E* Registratienummer: Z -14-38204 / 39321 Ruimtelijke onderbouwing Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling Opgemaakt: 16 april 2015

Nadere informatie

Dit geeft ons aanleiding om de volgende op en aanmerkingen bij het initiatief te plaatsen:

Dit geeft ons aanleiding om de volgende op en aanmerkingen bij het initiatief te plaatsen: Gemeente Lelystad Ingekomen DVU Gemeente Lelystad 2 6 FEB 2016 Kopie aan: College van Burgemeester en Wethouders Postbus 91 8200 AB Lelystad Lelystad, 24 februari 2016 Kenmerk: 160166 160005660 Stichting

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 17 juni 2019

Algemene Ledenvergadering 17 juni 2019 Algemene Ledenvergadering 17 juni 2019 Positie ecoburen Focus ecoburen 2019 Resultaten tot nu toe Projecten Begroting 2019 Personele uitbreiding Afsluiting Opening Positie ecoburen Heeft als werkgebied:

Nadere informatie

Welkom Samen naar een klimaatneutraal Mariahoeve

Welkom Samen naar een klimaatneutraal Mariahoeve Welkom Samen naar een klimaatneutraal Mariahoeve 1 29 maart 2018 Deze presentatie Doel bijeenkomst: toelichten en dialoog Ambities gemeente Den Haag Waarom Mariahoeve als pilotwijk Wat willen we bereiken

Nadere informatie

Over ons > Ha. 355 MWp. Solarfields is een ervaren ontwikkelaar van grootschalige grondgebonden zonneparken. Onze kernactiviteiten:

Over ons > Ha. 355 MWp. Solarfields is een ervaren ontwikkelaar van grootschalige grondgebonden zonneparken. Onze kernactiviteiten: Over ons Solarfields is een ervaren ontwikkelaar van grootschalige grondgebonden zonneparken. > 2.000 Ha Zonprojecten in ontwikkeling 355 MWp Vergunning(en) verleend Onze kernactiviteiten: Ontwikkeling

Nadere informatie

Rondetafelgesprek. Zonneparken passend bij Drenthe

Rondetafelgesprek. Zonneparken passend bij Drenthe Rondetafelgesprek Zonneparken passend bij Drenthe Agenda 17.00 Opening en voorstelronde 17.10 Blok 1: Actuele voorbeelden uit het Drentse veld 17.40 Lichte maaltijd 17.50 Blok 2: Ingrediënten voor een

Nadere informatie

Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken

Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken 1. Aanleiding In december 2015 is door de gemeenteraad de Structuurvisie Emmen, Zonneakkers vastgesteld. In de structuurvisie zijn

Nadere informatie

Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp

Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp Hilversum Kerkelanden Zeverijn en Rode Dorp Energieavond Hilversum Kerkelanden, Zeverijn en Rode Dorp 17 mei 2016 Wat kunt u verwachten Hilverzon & Kerkelanden Leeft! Ambitie gemeente Hilversum Wie is

Nadere informatie

Lokale Duurzame Energie Bevlogen business. Zaterdag 9 maart 2013 Henk Stormink

Lokale Duurzame Energie Bevlogen business. Zaterdag 9 maart 2013 Henk Stormink Lokale Duurzame Energie Bevlogen business Zaterdag 9 maart 2013 Henk Stormink Wat is LochemEnergie? Een lokale duurzame energie coöperatie (LDE) Van, voor en door inwoners van de gemeente Lochem (een echt

Nadere informatie

FPG symposium duurzame energie Case windproject Kattenberg Reedijk

FPG symposium duurzame energie Case windproject Kattenberg Reedijk FPG symposium duurzame energie Case windproject Kattenberg Reedijk Rob Smit innogy 6 december2017 Even voorstellen Anne Struijs Projectontwikkelaar +31 6 158 55 917 anne.struijs@innogy.com Rob Smit Projectontwikkelaar

Nadere informatie

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Fons Claessen sr.adviseur klimaat, energie & duurzaamheid Gemeente Nijmegen Waarom moeten we iets doen?? 1: Klimaatverandering 2: Energie en grondstoffen 3.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Hollandseweg 19, Someren. Gemeente Someren

Ruimtelijke onderbouwing Hollandseweg 19, Someren. Gemeente Someren Ruimtelijke onderbouwing Hollandseweg 19, Someren Gemeente Someren Opdrachtgever: Projectlocatie: Dhr. N.H.L. Michiels Hollandseweg 19 5712RM Someren Hollandseweg 19, Someren Projectnummer: 16418-001 Datum:

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Gebiedsontwikkeling de Vlaas Registratienummer: 00592142 Datum: 8 september 2016 Portefeuillehouder: W.A. Verhees Steller: DHM Verbaarschot Nummer: RIB-HV-1667 Geachte heer,

Nadere informatie

Windmolens op Industrieterrein Moerdijk. Hoe zit het nu eigenlijk?

Windmolens op Industrieterrein Moerdijk. Hoe zit het nu eigenlijk? Windmolens op Industrieterrein Moerdijk. Hoe zit het nu eigenlijk? Gemeente Moerdijk Bezoekadres Pastoor van Kessellaan 15 461 BJ Zevenbergen Postadres Postbus 4 460 AA Zevenbergen Telefoon 14 0168 E-mail

Nadere informatie

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op?

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op? Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Groen gas Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 100 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 3 PJ. Extra inspanning 200 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 6 PJ.

Nadere informatie

Algemene Vergadering 25 juni 2019

Algemene Vergadering 25 juni 2019 Algemene Vergadering 25 juni 2019 Met historisch besef voor natuur en cultuur door gebruik van wind en zon bouwen we samen aan een moderne, duurzame en gezonde toekomst voor alle inwoners van de gemeente

Nadere informatie

Natuur en Milieufederatie Groningen. spreker: Michiel Mulder

Natuur en Milieufederatie Groningen. spreker: Michiel Mulder spreker: Michiel Mulder Huidige rollen NMG 1. Deelnemen aan de Klankbordgroepen 2. Meedenken in het beleid van de gemeente en provincie 3. Participatietraject opzetten en uitvoeren 4. Bemiddelingsrol bijvoorbeeld

Nadere informatie

V e r s l a g i n f o r m a t i e a v o n d o n t w e r p v i s i e z o n n e v e l d e n

V e r s l a g i n f o r m a t i e a v o n d o n t w e r p v i s i e z o n n e v e l d e n V e r s l a g i n f o r m a t i e a v o n d o n t w e r p v i s i e z o n n e v e l d e n Opdrachtgever: Gemeente Heusden projectnummer: Onderwerp: Datum: 27-03-2019 Ontwerp visie zonnevelden Bij de openbare

Nadere informatie

Zonnepark Oudenhoorn. Gemeente Hellevoetsluis. Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling

Zonnepark Oudenhoorn. Gemeente Hellevoetsluis. Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Zonnepark Oudenhoorn Gemeente Hellevoetsluis Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling 1 Inleiding Farm Frites wil bijdragen aan de doelstellingen voor duurzame energieopwekking. Daarom neemt de initiatiefnemer

Nadere informatie

aanbiedingsnota raad invullen organisatie beeldvorming op 5 oktober 2017 oordeelvorming op n.v.t. besluitvorming op 26 oktober 2017

aanbiedingsnota raad invullen organisatie beeldvorming op 5 oktober 2017 oordeelvorming op n.v.t. besluitvorming op 26 oktober 2017 beeldvorming op 5 oktober 2017 oordeelvorming op n.v.t. besluitvorming op 26 oktober 2017 invullen organisatie registratienr. 17INT09157 casenr. BBV17.0501 voorstel over vaststellen Nota Zonne-energie

Nadere informatie

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen

Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen Presentatie van het onderzoek: Windenergie in Dordrecht? Verkenning van kansen 1 Doelstelling Dordrecht 2015 Routekaart Duurzaamheidsdoelstellingen 2010-2015: Doelstelling 2015 Duurzame energie 132 TJ

Nadere informatie

Het proces van het Energiepark Heeten in grote lijnen: e gesprek initiatiefnemers met de gemeente Raalte (oktober) Deelname aan de

Het proces van het Energiepark Heeten in grote lijnen: e gesprek initiatiefnemers met de gemeente Raalte (oktober) Deelname aan de Het proces van het Energiepark Heeten in grote lijnen: 2011-1 e gesprek initiatiefnemers met de gemeente Raalte (oktober) 2013 - Deelname aan de EnergyPitch Overijssel 2014 - Toekenning pilot status door

Nadere informatie

Uitgangspunten zonneparken Deventer

Uitgangspunten zonneparken Deventer Uitgangspunten zonneparken Deventer Ad a Voorwaarden voor de realisatie van zonneparken op land in gemeente Deventer Uitgave : Deventer, team Beleid Programma duurzaamheid & milieu Naam : Marcel Wenker

Nadere informatie

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo Maak werk van zon & wind Tynaarlo Aanleiding Najaarsnota 2008 aankondiging plannen voor duurzame energie Voorjaar 2009 ontwikkelen scenario s Mei 2009 raadpleging inwoners Tynaarlo Juni 2009 voorstellen

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing

Ruimtelijke Onderbouwing Ruimtelijke Onderbouwing Buitenruimte KDV Veld 6 Poptahof Ruimte Advies 4 april 2012 afbeelding 1: ligging in de stad \ afbeelding 2: projectgebied 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De centraal in Delft gelegen

Nadere informatie

FORMULIER HERZIENING BESTEMMING

FORMULIER HERZIENING BESTEMMING Bezoekadres: Koningstraat 13 Dokkum Postadres: Postbus 13 9290 AA Kollum telefoon: 0519-298888 e-mail: info@noardeast-fryslan.nl Het indienen van dit verzoek brengt kosten (leges) met zich mee! Dit formulier

Nadere informatie

Evaluatie subsidieregeling dak- en gevelgroen

Evaluatie subsidieregeling dak- en gevelgroen Evaluatie subsidieregeling dak- en gevelgroen 14 maart 2017 Kenmerk 4401099 Colofon uitgave Ruimtelijke kwaliteit en Duurzaamheid Ontwikkelorganisatie Ruimte Gemeente Utrecht 030-286 00 00 info@utrecht.nl

Nadere informatie

De 10 meest gestelde vragen over aardgasvrij wonen

De 10 meest gestelde vragen over aardgasvrij wonen De 10 meest gestelde vragen over aardgasvrij wonen 1. Waarom gaan we van het aardgas af? 2 2. Wanneer moet mijn woning aardgasvrij zijn? 2 3. Wat is de rol van de gemeente? 3 4. Hoe kan ik mijn woning

Nadere informatie

Limburg. De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens.

Limburg. De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens. CDA 2030: 49% CO2- reductie Om landelijke en internationale klimaatdoelstellingen te behalen, zijn ook grootschaliger projecten nodig. De Provincie kan een belangrijke rol vervullen door ontwikkelgebieden

Nadere informatie

Drenthe. De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens.

Drenthe. De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens. CDA - windmolens op land in dragen bij aan de opgave waarvoor afspraken zijn gemaakt. Als er nog extra windmolens bijkomen bovenop de huidige afspraken is een gedegen gebiedsproces voorwaarde. Het zal

Nadere informatie

Excursie Meet in Green, Solarpark De Kwekerij 24 mei 2018

Excursie Meet in Green, Solarpark De Kwekerij 24 mei 2018 Excursie Meet in Green, Solarpark De Kwekerij 24 mei 2018 NL Greenlabel Kansen voor een gezonde en duurzame leefomgeving Drie door de overheid erkende Green Deals Duurzaamheid meetbaar door 4 paspoorten:

Nadere informatie

Informatieavond Vries Zuid

Informatieavond Vries Zuid Informatieavond Vries Zuid Programma Welkom en introductie Vries Zuid David Inden Estheticon Gebiedsontwikkeling: wat komt daar bij kijken? Pepijn Vemer wethouder wonen en participatie Waar en wanneer

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Aanvulling landschappelijke onderbouwing Zonnepanelen bij Rioolwaterzuiveringsinstallatie Susteren Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 2. Landschappelijke inpassing

Nadere informatie