Hoe effectief is het brein onder druk?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe effectief is het brein onder druk?"

Transcriptie

1 Hoe effectief is het brein onder druk? 5 valkuilen en perspectieven Door Martine Joosten Consultant, Kepner-Tregoe In dit artikel staat het menselijke brein centraal. Hoe gaat het brein om met externe druk van technologische complexiteit en economische neergang? Een brein onder druk heeft tot gevolg dat we zaken niet meer helder kunnen schetsen, dingen vergeten en wellicht onnodige fouten maken. Is dit te vermijden? De oprichters van KT, Chuck Kepner en Ben Tregoe hebben met hun gedragstudies patronen in het menselijk denken gevonden. De aanpak die hieruit voortvloeide, wat nu ruim 50 jaar bekend staat als het rationele denken, vormt een uitstekend uitgangspunt om de druk te beheersen. Dit artikel gaat in op de 5 bedreigingen voor het brein (op basis het SCARF model onderzoek van David Rock) en de manieren om hiermee om te gaan.

2 5 valkuilen en perspectieven Als Service Manager sta je continue onder druk. Presteren is aan de orde van de dag, liefst dagelijks op Olympisch nivo. Elke dag moet je er een goede dag van maken. Hoe kun je anders voorbereid zijn als het eens echt flink mis gaat. Als de business staat te commanderen dat service binnen 10 minuten hersteld moet worden omdat een belangrijke applicatie plat ligt, dan wordt de druk opgevoerd en komen financiële consequenties dichterbij. Zie dan nog maar goed te reageren. Waar komt druk vandaan? Naast de major incidenten komt de druk van verschillende fronten: Klanten verwachtingen: 100% uptime, waarom niet? Hogere eisen aan kwaliteit en consistentie: als je de 20% kritische gevallen verprutst, maakt het niet uit dat je 80% van de makkelijke gevallen snel oplost. Economische druk: meer doen met minder middelen. Toenemende technologische complexiteit: niet alleen wordt de techniek complexer, ook de onderlinge productafhankelijkheden (in de hand gewerkt door het veelvuldig outsourcen van diensten) maakt dienstverlening lastiger. Service als toegevoegde waarde: klanten verwachten meer van service. Please fix what is broken is niet genoeg. Service betekent meedenken hoe applicaties nog beter kunnen draaien, wat de beste inrichting is, keuzes maken over capaciteit etc. Toegenomen hoeveelheid beschikbare data: systemen kunnen steeds meer data genereren en het web geeft je toegang tot een hele hoop (goede en slechte) data. De analyse daarvan wordt zo bemoeilijkt. De reactie op druk Engineers voelen zich meestal ongemakkelijk bij het gebrek aan voldoende technische kennis van het systeem wat ze ondersteunen. Technische training lijkt de oplossing. Uiteraard helpt technische kennis om problemen op te lossen. Helaas gaat de techniek sneller voort dan je kunt bijspijkeren en beperkt de training zich tot een gelimiteerd domein. Er is dus meer nodig. De door Kepner & Tregoe uitgevoerde studies leren ons dat goede acties altijd vooraf gaan door helder denken. Maar juist dat heldere denken laat ons in de steek als het even spannend wordt. 2

3 Stoppen we het brein onder druk in een MRI scanner dan zien we een activatie van de prefontale cortex [1]. De zuurstof beschikbaar om onze brein hardware draaiende te houden, wordt door stress beperkt. Dit heeft impact op ons vermogen om helder te kunnen denken. We blokkeren en zijn minder goed in staat om complexe gedachtes te verwerken. We zijn niet meer ontvankelijk voor subtiele signalen die juist nodig zijn voor het oplossen van non-lineaire problemen. Het gevolg hiervan is dat we ons terug trekken en de situatie gaan vermijden. Deze staat van het brein verdient niet de voorkeur indien je belangrijke prestaties moet leveren, bijvoorbeeld het oplossen van een major incident. De voorkeur gaat uit naar een omgeving van rust en kalmte, waar geen bedreigingen zijn. Een omgeving waar je je op je gemakt voelt. Dan komt er dopamine vrij in ons brein, waardoor we ons positief voelen, gemotiveerd en gelukkig. We kunnen helder denken en we nemen de juiste besluiten, waardoor minder fouten ontstaan. Deze staat van het brein verbetert de samenwerking. Het is deze staat van het brein waar we naar moeten streven. Het lijkt een bijna niet te realiseren ideaal beeld. Toch bieden 5 factoren een handvat om de bedreigingen aan te pakken. Als we weten hoe we deze factoren kunnen beïnvloeden, kunnen we rust in het brein creëren. 5 factoren om druk te verlagen Certainty Autonomy Relatedness Fairness STATUS het beter voelen ten opzichte van anderen. CERTAINTY in staat zijn de toekomst te voorspellen. Status AUTONOMY gevoel van controle over je eigen zaken hebben. RELATEDNESS tot welke groep hoor je; wie zijn je vrienden? Het gevoel van veiligheid. FAIRNESS beleving van gelijkwaardig behandeld te worden. (SCARF model, David Rock [1] ) 3

4 Status duim goed gedaan! bied perspectief De meest bekende vorm van status vergroting is die van salarisverhoging en promotie. Het gevaar bestaat echter dat je iemand naar incompetentie promoveert. En bovendien worden performance reviews vaak gezien als een bedreiging: wat heb ik nu weer fout gedaan!. Status vergroting wordt ook gerealiseerd als mensen het gevoel hebben dat ze leren en verbeteren en daar ook in erkend worden. Het volgen van een training is een uitstekend leermoment. Wat vaak wordt vergeten ( mensen zijn volwassen genoeg om te weten wat ze met de training moeten doen ) is de follow-up. Met een training alleen heb je jezelf nog niet verbeterd. On-the-job coaching door een (interne) coach zorgt voor individuele groei en een werkelijke toepassing van de geleerde vaardigheden. Door opname in persoonlijke ontwikkelplannen en ontwikkelen van certificeringtrajecten laat de organisatie zien dat ze belang hechten aan vaardige medewerkers. Certainty wijsvinger in die richting! heldere processen Als we onder druk staan, gaan we op zoek naar veiligheid. We grijpen terug op wat in het verleden heeft gewerkt (patroon herkenning en emotionele labelling [2], of wat intuïtie ons ingeeft. Dat dit niet altijd tot de juiste resultaten leidt, weten we uit de bankwereld. Patroonherkenning betekent dat we teveel aannames doen, omdat we denken de situatie te herkennen uit het verleden. Het gevolg: voorbarige conclusies. Bij emotionele labelling hecht de informatie die we binnen krijgen, zich aan de gevoelens en emoties opgeslagen in onze herinneringen. Het gevolg: negeren van feiten, en emotioneel en bevooroordeeld reageren. Beide situaties leiden tot onvoorspelbaar gedrag. Organisaties rekenen op een mate van voorspelbaarheid in dienstverlening, zeker als het er om spant. Om de individuele onvoorspelbaarheid te minimaliseren, helpt het als we processen gebruiken. Mensen houden ervan als dingen gaan zoals ze gepland zijn, en dat is waarom er processen bestaan. Het stelt ons in staat om doelen te halen. Het expliciet maken van de te volgen stappen (het wat zoals aangedragen binnen ITIL), maar juist ook hoe je deze moet uitvoeren, dragen bij aan de individuele zekerheid. Het coachen van mensen naar succes werkt status verhogend en biedt zekerheid. Een simpel voorbeeld: 4

5 Coach checkt snel bij deze belangrijkde aanvraag voor meer data, VOORDAT aanvraag wordt verstuurd. Begeleid coachee om aan te passen, zodat de essentiële feiten snel boven tafel komen. Bespaart gem. 41 min. per major incident. Als bijkomend effect vergroot je de kwaliteit en voorspelbaarheid van de service support die je als organisatie levert en nastreeft. Autonomy middelvinger ik zoek het zelf graag uit geef opties Engineers willen het liefst de volledige vrijheid krijgen. Wanneer problemen opgelost moeten worden, wil je als organisatie wel voorkomen dat het alleen maar trial-anderror wordt. Het gaat erom dat de engineer een gevoel van vrijheid heeft en binnen een gesteld kader kan bewegen. Ik heb een precieze beschrijving nodig van het exacte tijdstip wanneer het incident is gestart: dit helpt ons in de diagnose en verdere besluitvorming (=kader). Het maakt mij niet uit waar je de data vindt, (logfiles, gebruikers ervaring etc.); zolang je de datum en het tijdstip maar aanlevert (=vrijheid). Vermijd tot in de details willen voorschrijven (micro managen), biedt daarentegen opties aan. Een gevoel van keuze is een gevoel van vrijheid. 5

6 Relatedness ringvinger ik hoor erbij! ga een zelfde taal spreken Engineers doen graag het werk over van hun collega zodra het aan hen is overgedragen. Waarom? De werkwijze en resultaten van collega s worden niet vertrouwd. Daarnaast kan het zijn dat datgene wat opgeschreven is, gewoonweg niet begrepen wordt. Het is incompleet en vaag. Helaas is de klant daar de dupe van. Hij krijgt weer dezelfde vragen te horen, en moet herhalen wat hij al eerder heeft verteld. De huidige informatiesystemen bieden hierbij ook geen ondersteuning: het is een grote brij aan informatie waar doorheen gescrolled moet worden. De informatie is niet in een oogopslag te begrijpen. Het installeren van eenzelfde brain software (aanpak/proces) op de bestaande brain hardware zorgt een betere afstemming en verbetert de onderlinge communicatie. Het spreken van eenzelfde taal, (hanteren van eenzelfde benadering van problemen en dit documenteren in eenduidige templates) zorgt voor onderling begrip en draagt bij aan het vertrouwen. Niet alleen persoonlijk, maar ook inhoudelijk. Een voorbeeld uit de praktijk: in plaats van de standaard algemene prioriteitsaanduiding te gebruiken, werden de eerstelijns engineers geïnstrueerd om in woorden te beschrijven wat het probleem voor de gebruiker werkelijk inhield (alle 40 hypotheek medewerkers zijn niet in staat om de aanvragen te verwerken). Dit resulteerde in een betere beantwoording van de tickets door de 2de en 3de lijn. Het was hen veel duidelijker waarom aan het ticket gewerkt moest worden. Fairness pink eerlijkheid transparantie en communicatie Fairness is een gevoelig punt, en komt regelmatig terug in onze maatschappij. Bonussen voor managers waarvan het bedrijf net failliet is geraakt, Olympische limieten waaraan net wel of niet is voldaan, waarom wordt er in onze afdeling gesneden en niet in die andere? 6

7 Het definiëren van een transparante set van kwalitatieve doelstellingen voor het team en daarover regelmatig communiceren, biedt de uitkomst. Helaas gebeurt het nog al te vaak dat er van het team prestaties worden verwacht, terwijl de oplossingen buiten hun bereik liggen. Dashboards worden naar groen gemanaged: ik escaleer het ticket naar een volgende groep, staat mijn stoplicht weer op groen en die van de ander begint op rood. Het vervolg: een handvol zaken die je nu al kan doen! Het brein heeft rust nodig om gemotiveerd een goede bijdrage te kunnen leveren. Creëer rust door: 1. Mensen te coachen en een lerend perspectief te bieden. 2. Zekerheid en richting te geven met behulp van heldere processen en het stellen van verwachtingen hoe er uitvoering aan te geven. 3. Opties aan te bieden binnen gestelde afspraken. 4. Goede brein software te installeren, wat een boost geeft aan het onderlinge vertrouwen. 5. Het team te belonen op de kwaliteit van het werk. Vermijd het jagen op puur tijd. Referenties [1] Rock, D SCARF: a brain-based model for collaborating and influencing others. Neuroleadershipjournal, issue one [2] Campbell, A., Whitehead, J., Finkelstein, S Why good leaders make bad decisions. Harvard Business Review. February 7

8 Martine Joosten Consultant, Kepner-Tregoe Martine Joosten werkt als consultant bij Kepner-Tregoe in Nederland. Ze heeft met aantoonbaar succes leiding gegeven aan projecten gericht op de verbetering van bedrijfsprocessen, klanttevredenheid en het samenwerken van mensen in organisaties en in teams. Haar werkgebied gericht op Service Excellence o.a. telecommunicatie, informatietechnologie, medical devices, semiconductor, consumentenelektronica, banken maar ook Operational Execellence o.a. pharma, olie en gas, vliegtuig en tabak industrie. Voordat zij bij Kepner-Tregoe ging werken, was zij gespecialiseerd op het gebied van kwaliteitsmanagement in de semiconductor en offshore engineering industrie. Hier hield ze zich bezig met het implementeren en onderhouden van kwaliteitsmanagement systemen. Haar passie ligt in het begeleiden en verbeteren van de samenwerking tussen mensen door het inzichtelijk maken van ieders rol en toegevoegde waarde in het proces. Martine is doctorandus Bestuurskunde afgestudeerd aan de Universiteit van Leiden(1993). Ze is in het bezit van een ITIL v2 Foundation certificaat. Over Kepner-Tregoe Kepner-Tregoe (KT) verbetert sinds 1958 de bedrijfsresultaten van klanten wereldwijd. Met behulp van onze krachtige methodes helpen we mensen in het bedrijfsleven kritischer te denken. Onbegrijpelijke vraagstukken worden daardoor helder. Het is resultaat van de samenwerking met onze klanten is kennis en ervaring over te dragen naar de mensen in uw organisatie, zodat deze zelf de aangeleerde vaardigheden in problem solving en decision making kunnen toepassen in hun eigen werkomgeving. KT leert u zelf te vissen in plaats de vis voor u te vangen. Voor meer informatie, bezoek onze website of stuur een naar Kepner Tregoe Nederland LLC Postbus AA Brummen Nederland KL787 Copyright 2012 Kepner-Tregoe, Inc. All Rights Reserved P453012

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie

Auteur: K. de Koning. Datum: november 2010

Auteur: K. de Koning. Datum: november 2010 Whitepaper Effectief Verbeteren op de ICT Service Desk Bespaar door verhoging van kwaliteit Auteur: K. de Koning Datum: november 2010 Versie 1.1 Rechten: Alles uit dit document mag je gebruiken, (uit)delen,

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie

Let s go crazy, let s go ITIL!

Let s go crazy, let s go ITIL! Let s go crazy, let s go ITIL! Een artikel moet altijd een pakkende titel hebben, bij voorkeur een die een beetje provoceert. Vandaar dus Let s go crazy, let s go ITIL!. Of je werkelijk gek bent (of wordt)

Nadere informatie

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is!

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Rudy Vandamme Coachinggids 2004 Inleiding Veel leidinggevenden horen steeds meer over de mogelijkheid om zich te laten coachen, maar niet iedereen

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Begrijp uw organisatie niet als een hark maar als een systeem

Begrijp uw organisatie niet als een hark maar als een systeem Begrijp uw organisatie niet als een hark maar als een systeem Wat dienstverlenende organisaties kunnen leren van de manier waarop Toyota zijn auto s maakt De laatste paradox is dat dit het startpunt is

Nadere informatie

De tien valkuilen van procesinrichting

De tien valkuilen van procesinrichting Mens en organisatie De tien valkuilen van procesinrichting.4 De tien valkuilen van procesinrichting Veel procesimplementaties mislukken ondanks het feit dat er al veel over het onderwerp is gepubliceerd.

Nadere informatie

SHARED SERVICE MANAGEMENT

SHARED SERVICE MANAGEMENT SHARED SERVICE MANAGEMENT Service Management Simplified 2 SHARED SERVICE MANAGEMENT CONTENTS 03 AMPHIA DRAAGT ZORG VOOR DE TOEKOMST 07 KIES U ROUTE NAAR EEN PROFESSIONELERE DIENSTVERLENING 11 EEN STAP

Nadere informatie

Klantgerichte communicatie

Klantgerichte communicatie Hand out behorende bij de training Klantgerichte communicatie Itasc Nederland B.V. Sint Gerardusplein 26 33 5644 NG EINDHOVEN 040 2115020 www.itasc.nl Itasc Nederland B.V. WTC Amsterdam Toren C, Level

Nadere informatie

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk!

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk! Gery Groen CiEP on track Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie Grip op je werk! Grip op je werk! Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie CiEP on track door Gery Groen Uitgeverij Impulsus

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving

Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving De mens in de IT-organisatie Analytic Trouble Shooting, The best practice for problem solving 5.5 Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving Voor het oplossen van (al dan niet technische)

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Hand-out behorende bij de training Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie