In de afgelopen periode is geïnvesteerd in de volgende zes actielijnen: Bijzondere breedtesport en gehandicaptensport;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de afgelopen periode is geïnvesteerd in de volgende zes actielijnen: Bijzondere breedtesport en gehandicaptensport;"

Transcriptie

1 Sportplan Brabant Het Sportplan Brabant 2016 heeft tot doel om via een bruisend sportklimaat het wonen, leven en vestigen in Brabant aantrekkelijker te maken. En op deze manier een bijdrage te leveren aan de Agenda van Brabant. Voor uitvoering van het Sportplan is 40 mln. beschikbaar gesteld. In de afgelopen periode is geïnvesteerd in de volgende zes actielijnen: Topsportaccommodaties; Topsportevenementen; Talentontwikkeling; Bijzondere breedtesport en gehandicaptensport; Sportnetwerken; Interactie sport en andere maatschappelijke domeinen. Per actielijn geven we de stand van zaken per medio 2014 weer in een aantal facts & figures. De gegevens komen uit het rapport: Monitor Sportplan Brabant 2016, 1-meting van Mulier Instituut e.a. 1 Provincie Noord Brabant

2 Algemene facts over sport in Brabant SPORTPARTICIPATIE % (LANDELIJK 64%) % (LANDELIJK 66%) % (LANDELIJK 68%) AANTAL SPORT VERENIGINGEN IN BRABANT 18% VAN LANDELIJK TOTAAL POPULAIRSTE SPORTEN 21% 17% 1. 1 FITNESS 2. 2 ZWEMMEN 15% 3. 3 WANDELEN 11% 10% 4. 4 HARDLOPEN 5. 5 VOETBAL Sportplan Brabant 2

3 Accommodaties AANTAL VERNIEUWDE TOPSPORTACCOMMODATIES EN FIELDLABS, MEDIO doel beschikt gerealiseerd 2 0 Topsportaccommodaties Fieldlabs TEVREDENHEID BRABANTSE BURGERS OVER KWALITEIT TOPSPORTACCOM - MODATIES DIE MEN HEEFT BEZOCHT: 94% GESUBSIDIEERDE TOPSPORTACCOMMODATIES (ZIE OOK BIJLAGE 1) > 13,5 MILJOEN gerealiseerd in uitvoering 3 Provincie Noord Brabant

4 GESUBSIDIEERDE FIELDLABS (ZIE OOK BIJLAGE 1) 1,8 MILJOEN gerealiseerd in uitvoering Effect van accommodatiesubsidies: behoud van topsporters, ruimte voor ledengroei, gebruik door gehandicapten, openstelling voor nieuwe gebruikers Met Sportplan-subsidie heeft een aantal accommodaties de sprong van goede accommodatie naar topsportaccommodatie kunnen maken. Een accommodatie met de juiste faciliteiten is een belangrijke voorwaarde om topsporters en talenten in Brabant te behouden en dichtbij huis te laten presteren. De invloed die toppers hebben op de jeugd bij sportverenigingen moet niet worden onderschat. Topsport en breedtesport kunnen niet zonder elkaar. Zonder aansprekende voorbeelden kunnen grote verenigingen leden verliezen: het animo om te sporten wordt minder, de spoeling om nieuwe talenten voort te brengen wordt dunner en verenigingen komen financieel in zwaar weer. Voor een aantal topsportverenigingen heeft de impuls in de accommodatie dit negatieve scenario verdreven. Een ander belangrijk gevolg van de subsidie is dat de maatschappelijke functie van de topsportaccommodaties veel meer aandacht heeft gekregen. Bijvoorbeeld in de zin dat ook mensen met een beperking er goed gebruik van kunnen maken. Maar ook dat de accommodaties voor meer doelgroepen dan alleen de vereniging of de sporter gebruikt kunnen worden. Het gaat dan om activiteiten voor jongeren, ouderen en de zakelijke markt, en om projecten met bijvoorbeeld scholen, zorginstellingen en ideële organisaties. Verenigingen pionieren in de zoektocht naar deze nieuwe gebruikers. Ze willen letterlijk en figuurlijk graag ruimte bieden, maar geven aan nog wel hulp (van de overheid) te kunnen gebruiken. Sportplan Brabant 4

5 Topsportevenementen BEZOEKERSAANTALLEN VAN DE VIJF GROOTSTE BRABANTSE TOPSPORT- EVENEMENTEN WB Veldrijden Indoor Brabant Eneco Tour (Brabant) Marathon Eindhoven Outdoor Brabant bezoekers 2011/2012 bezoekers 2013/2014 ECONOMISCHE IMPACT VAN 6 GROTE BRABANTSE TOPSPORT- EVENEMENTEN: RUIM 8 MLN. EURO AAN EXTRA BESTEDINGEN IN BRABANTSE REGIO S. TEVREDENHEID BRABANTSE BURGERS OVER KWALITEIT TOPSPORT- EVENEMENTEN DIE MEN HEEFT BEZOCHT: 92% TEVREDEN. ETEN EN DRINKEN HET MINST GOED GEWAARDEERD. PERCENTAGE BRABANDERS DAT DOOR EVENEMENT (ENIGSZINS) WORDT AANGEMOEDIGD OM ZELF (MEER) TE SPORTEN: 25%. PERCENTAGE VERENIGINGEN DAT ZEGT DAT EVENEMENTEN BELANGRIJK ZIJN VOOR DE BREEDTESPORT: 55% (32% NEUTRAAL). 5 Provincie Noord Brabant

6 GESPONSORDE TOPSPORTEVENEMENTEN (ZIE OOK BIJLAGE 2) 2,3 MILJOEN WK of EK BRABANT IN TOP 3 VAN PROVINCIES MET DE MEESTE SPORTEVENEMENTEN: MET 77 EVENEMENTEN 3 E PLAATS ACHTER NOORD- EN ZUID-HOLLAND (TOTAAL NL: 583). AANDEEL (INTER)NATIONALE EVENEMENTEN IN TOTAAL: % % TOP 5 EVENEMENTEN MET GROOTSTE MEDIABEREIK: 1. ENECO TOUR (LANDELIJK 3 E PLAATS) 3. TOPSHELF OPEN 5. INTERNATIONAAL CONCOURS VALKENSWAARD 2. INDOOR BRABANT (LANDELIJK 24 E PLAATS) 4. OUTDOOR BRABANT Sportplan Brabant 6

7 Talentontwikkeling Brabant telt momenteel zo n 90 TOPSPORTERS EN 875 SPORTTALENTEN, dat is 11% EN 17% van het totaal in Nederland. In 2012 was dit aandeel hoger. De daling heeft te maken met het feit dat NOC*NSF de profielen voor topsporters en talenten heeft aangescherpt en een aantal topsportdisciplines, waarin Brabant sterk was vertegenwoordigd, uit haar registratie heeft geschrapt. Brabant heeft IN 2014 DE ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR VAN TOPSPORTERS EN TALENTEN AANGEPAST. Het Centrum voor Topsport en Onderwijs in Eindhoven en het Olympisch Netwerk Brabant zijn samen verder gegaan onder de vlag Topsport Brabant. Deze 1-loket organisatie biedt talenten ondersteuning in onder meer het combineren van sport en onderwijs, medische en mentale begeleiding, coaching en voeding. In de toekomst zet de organisatie ook in op het delen van kennis van haar topcoaches richting de coaches van (top)sportverenigingen in Brabant. Uit een in 2014 gehouden enquête blijkt dat de sporters de topsportomgeving (incl. begeleiding) in Brabant positief waarderen. Gemiddeld geven zij een7,5. Eén van de talenten zegt: HEEL FIJN EN LEKKER IN DE BUURT. ALLES IS MOGELIJK IN BRABANT. Ook de coaches zijn tevreden, zij geven een 7,1. Het combineren van sport en onderwijs gaat in het voortgezet onderwijs beter dan in het hoger vervolgonderwijs. Voor het voortgezet onderwijs geven coaches en sporters een ruime 7, voor het hoger beroeps- en universitair onderwijs liggen de cijfers tussen de 5,5 en 6,5. Twee coaches daarover: Studenten moeten in het eerste jaar bij veel studies een verplicht aantal studiepunten halen om door te mogen gaan. Met een druk topsport programma is dit niet altijd mogelijk. DAARDOOR WORDT JE GEDWONGEN TE KIEZEN TUSSEN TOPSPORT EN STUDIE. En: NIET MEEWERKENDE ONDERWIJS INSTELLINGEN SPELEN PARTEN IN DE VERDERE ONTWIKKELING VAN SPORTERS. Naast de combinatie met (hoger) onderwijs, is verbetering gewenst in de voorzieningen voor krachttraining. De wedstrijd- en trainingsaccommodaties zijn in orde en de individuele begeleiding van fysiotherapeuten, psychologen, voedingsdeskundigen etc. is volgens de sporters en coaches goed geregeld. GESUBSIDIEERDE PROGRAMMA S VOOR ONTWIKKELING TOPSPORTTALENTEN (KERNSPORTEN) (ZIE OOK BIJLAGE 3) 2,6 MILJOEN Kernsport Algemeen 7 Provincie Noord Brabant

8 Gehandicaptensport 49% 2014 BRABANTSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN AANBOD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING 41% 2012 GROOTSTE KNELPUNT OM MENSEN MET EEN HANDICAP TE LATEN SPORTEN: TEKORT AAN GEKWALIFICEERDE TRAINERS EN BEGELEIDERS. 22 GEHANDICAPTE TOPSPORTERS 39 = 14% VAN LANDELIJK 17 GEHANDICAPTE TALENTEN DEKKING GEHANDICAPTENSPORTLOKETTEN (ZIE OOK BIJLAGE 4) Operationeel In voorbereiding Sportplan Brabant 8

9 SCORE DIENSTVERLENING REGIONAAL SPORTLOKET Brabant telt drie regionale sportloketten voor mensen met een beperking: in Midden-Brabant, West-Brabant en De Meierij. Twee andere loketten worden eind 2014 operationeel: regio Bergen op Zoom en regio Oss. De verwachting is dat begin 2015 ook in de resterende delen van Brabant loketten zijn/worden opgestart. Een regionaal sportloket is een georganiseerde samenwerking tussen lokale sportloketten in de regio. Het doel van deze loketten is om mensen met een beperking (meer) te laten sporten en bewegen. In elk loket zijn een coördinator en meerdere sportcoaches werkzaam. De coaches proberen een sportvraag van iemand met een beperking te koppelen aan passend sportaanbod in de buurt. Over de dienstverlening van de drie reeds bestaande loketten zijn de medewerkers zelf tevreden. Zij geven de snelheid van handelen een 8,7 en het percentage geslaagde matches een 7,7. Ook een aantal gebruikers van deze loketten is vol lof: Er waren meer mogelijkheden dan ik had gedacht, de sportcoach was vriendelijk en aardig. Ze kijken naar wat je wél kan. Maar er ligt nog een cruciale opgave als het gaat om de bekendheid van de sportloketten. Deze is met name bij zorgorganisaties, scholen, gemeentebestuurders en vooral de cliënten zelf nog te laag. Met name de informatie op gemeentelijke websites kan beter. Coördinatoren en sportcoaches geven de bekendheid van hun loketten nu een 6,7. Hun cliënten: Jammer dat het sportloket zo onbekend is. Er zullen veel mensen zijn die er baat bij hebben en Ik heb echt moeten zoeken. GESUBSIDIEERDE PROJECTEN GEHANDICAPTENSPORT (ZIE OOK BIJLAGE 5) Project Evenement 1,3 MILJOEN 9 Provincie Noord Brabant

10 Bijzondere breedtesport GESUBSIDIEERDE PROJECTEN BREEDTESPORT (ZIE OOK BIJLAGE 6) 0,9 MILJOEN Breedtesport Sportnetwerken NETWERKEN DIE ONTSTAAN ZIJN DOOR HET SPORTPLAN 4% % 2014 AANTAL DOOR/IN OPDRACHT VAN PROVINCIE GEORGANISEERDE NETWERKBIJEENKOMSTEN 12 DEELNEMERS IN EEN 63% SPORTNETWERK DAT KOMT TOT EEN CONCREET RESULTAAT TEVREDEN BEZOEKERS AAN DOOR/IN OPDRACHT VAN DE PROVINCIE GEORGANISEERDE NETWERKBIJEENKOMSTEN ROND SPORT 88% 120 BEDRIJVEN MAKEN DEEL UIT VAN HET NETWERK ROND TECHNOLOGISCHE INNOVATIE IN DE SPORT IN BRABANT Sportplan Brabant 10

11 Cross-overs SPORT EN TECHNOLOGIE Technologische innovaties in de sport maken sport en bewegen aantrekkelijker en dragen zo bij aan een vitale bevolking. Daarnaast zorgt de verbinding tussen sport en technologie voor nieuwe producten en afzetmarkten voor Brabantse bedrijven. Tenslotte maakt technologie het mogelijk om sportprestaties nauwkeurig te meten en gericht te trainen op verbetering. Op deze manier draagt het ook bij aan meer medailles. In de afgelopen periode heeft de Stichting Sports & Technology in opdracht van de provincie bedrijven, onderwijsinstellingen en de sportsector bij elkaar gebracht om te werken aan technologische innovatie in de sport. Deze samenwerking vindt plaats in fieldlabs, waar vindingen in de (sport) praktijk kunnen worden getest. Voor de zeven kernsporten, de breedtesport en de aangepaste sport heeft de provincie de (ver)bouw van een fieldlab gesubsidieerd. De samenwerking heeft geresulteerd in een netwerk van 120 bedrijven en instellingen die in de afgelopen jaren voor circa 14 mln. hebben geïnvesteerd. Hiertoe behoren ook de TUe en Fontys Sporthogeschool. Professor Aarnout Brombacher: kennisinstellingen hebben een belangrijke rol te vervullen. Juist zij zijn in staat technologie een stap verder te brengen. Natuurlijk zijn uit de samenwerking ook verschillende technologische sportinnovaties voortgekomen. Meer informatie op SPORT EN SAMENLEVING Sport is belangrijk voor iedereen. Voor een gezond leven, maar ook om mee te doen in de maatschappij. De provincie vindt het belangrijk dat iedereen, ongeacht beperking, inkomen, leeftijd, ras of geaardheid kan sporten. In de afgelopen periode zijn vanuit het Sportplan ruim 20 projecten ondersteund die gericht waren op het laten sporten van mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Eén daarvan is het project Special Heroes. Via dit project hebben kinderen met een beperking in 16 Brabantse gemeenten via hun school kennis gemaakt met verschillende sporten. Als gevolg daarvan is het aantal lidmaatschappen van kinderen uit deze doelgroep bij sportverenigingen toegenomen. Projectleider Erna Mannen van Stichting Onbeperkt Sportief (voorheen Gehandicaptensport Nederland): uitdaging voor de toekomst is om de verschillende programma s en initiatieven voor kinderen met een beperking duurzaam in het beleid van gemeenten, scholen en verenigingen te verankeren. Alleen zo dragen ze bij aan een structureel hogere sportparticipatie van deze kinderen. Ook heeft de provincie bijgedragen aan het Jeugdsportfonds Brabant dat kinderen laat sporten, die dat anders om financiële redenen niet kunnen. In de eerste helft van 2014 hebben zich bij het Jeugdsportfonds Brabant twee nieuwe gemeenten aangesloten, die ongeveer 270 kinderen gaan helpen. In totaal verwacht de provincie dat het in de periode voor circa 500 extra kinderen uit de doelgroep mogelijk wordt om te sporten. SPORT EN VRIJETIJDSECONOMIE Brabant heeft een sterk aanbod van internationale topsportevenementen. Deze trekken veel bezoekers, ook van buiten de regio. De provincie wil de vrijetijdseconomie meer laten profiteren van de aanwezigheid van sportevenementen in Brabant en vice versa. Dit levert Brabant meer bekendheid en bestedingen op. In 2012 heeft de provincie een aantal onderzoeken laten uitvoeren naar de kansen die grote topsportevenementen bieden voor bedrijven en regio s in Brabant. Voor het internationale evenement Indoor Brabant hebben de gemeente s-hertogenbosch, Stichting Indoor Brabant en de provincie gezamenlijk met andere belanghebbenden onderzocht hoe de spin-off van dit evenement vergroot kan worden door mensen langer in Brabant te laten verblijven. De resultaten en ideeën zijn verwerkt in een draaiboek dat ook als inspiratie voor andere evenementen kan dienen. Hoewel de relatie tussen sport en vrijetijdseconomie steeds vaker onderwerp van gesprek is, bijvoorbeeld binnen het in 2013 opgerichte Platform Sportevenementen Brabant, mag door overheden en evenementorganisaties in de praktijk nog veel meer worden gestuurd op deze verbinding. Event organisator Niels Cannegieter van Thinc ahead: Ik heb nog met geen provincie aan tafel gezeten die vooraf begon over wat het oplevert voor de vrijetijdssector. 11 Provincie Noord Brabant

12 Financiële voortgang Sportplan (in mln.) Onderdeel Samenvatting ACCOMMODATIES Kwantitatieve doelstelling reeds behaald. Begroot 2012 t/m 2016 Accommodaties en fieldlabs 22,0 15,4 Evenementen 4,4 2,3 Talentontwikkeling 4,4 2,6 Gehandicaptensport/ bijzondere breedtesport 4,4 2,2 Algemene projectkosten/ sportnetwerken 3,2 1,5 Personeelskosten 1,6 1,0 Totaal Sportplan 40,0 25,0 Multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties van de grond krijgen. Realisatie t/m medio 2014 EVENEMENTEN Doelstelling kwantitatief op schema (aantal EK s/wk s en evenementen met meer dan bezoekers). Groei bezoekers en economische spin-off van evenementen blijft nog achter c.q. zijn nog onvoldoende gegevens over. TALENTONTWIKKELING Efficiencyslag in loketten voor talentbegeleiding. Uitbreiden ondersteuning van talenten (leerlijnen), aansluiting tussen topsport en studie in het hoger onderwijs, en betere voorzieningen voor krachttraining. GEHANDICAPTENSPORT/BIJZONDERE BREEDTESPORT Toename in aantal verenigingen dat aanbod heeft voor gehandicapten. Drie regionale loketten gestart, eind 2014 zijn dat er 5 (= op schema). Dienstverlening regionale loketten moet nog bekender worden. NETWERKEN Er zijn nieuwe netwerken a.g.v. sportplan ontstaan, stakeholders zijn tevreden over de in opdracht van/door de provincie georganiseerde netwerkbijeenkomsten. Vertegenwoordiging van bedrijfsleven in de netwerken (is nu nog beperkt). Effectiviteit van de netwerken: zorgen voor meer concreet resultaat. Bijvoorbeeld bij sportinnovaties de stap zetten van kennis en kunde naar kassa. CROSS-OVERS Veel projecten en initiatieven waarbij sport wordt verbonden met vitaliteit, samenleving, leefbaarheid, innovatie, ondernemen, vrijetijdseconomie en Brabant Branding. Initiatieven duurzaam verankeren in beleid van betrokken organisaties. wat gaat goed wat kan beter/heeft aandacht nodig Sportplan Brabant 12

13 Bijlagen Bijlage 1: Accommodatieprojecten Project Type Kernsport Plaats Academy Bartels accommodatie paardensport Hooge Mierde Atletiekcomplex A.V. Sprint accommodatie atletiek Breda Atletiekcomplex Prins Hendrik accommodatie atletiek Vught Flik-Flak hal accommodatie Turnen s-hertogenbosch Hockeycomplex Genneper Parken accommodatie hockey Eindhoven Hockeycomplex Oosterplas accommodatie hockey s-hertogenbosch Hockeycomplex Tilburg accommodatie hockey Tilburg Pieter van den Hoogenbandzwembad accommodatie zwemmen Eindhoven Prins Willem Alexander Manege Asten accommodatie paardensport Asten Roeiaccommodatie TSRV Vidar accommodatie roeien Tilburg Cycling Performance Centre fieldlab wielrennen Eindhoven Fieldlab Aangepast Sporten fieldlab aangepaste sport Eindhoven Fieldlab atletiek fieldlab atletiek Vught Fieldlab Hockey fieldlab hockey Eindhoven Fieldlab Voetbal fieldlab voetbal Eindhoven InnoSportLab de Tongelreep fieldlab zwemmen Eindhoven InnoSportLab s-hertogenbosch fieldlab turnen s-hertogenbosch Gerealiseerd In uitvoering 13 Provincie Noord Brabant

14 Bijlage 2: Evenementen Evenement Jaar Kernsport Plaats Cyclo Cross Rucphen 2012, 2013 Wielrennen Rucphen EHL Hockey OZ 2014 Hockey Eindhoven EK Clubteams HC Den Bosch 2014 Hockey s-hertogenbosch EK Hockey onder Hockey s-hertogenbosch EK IPC Swimming 2014 Zwemmen Eindhoven EK Schoonspringen 2012 Zwemmen Eindhoven EK Waterpolo 2012 Zwemmen Eindhoven Eneco Tour 2013,2014 Wielrennen Heusden Eneco Tour 2014 Wielrennen Breda Eneco Tour 2012 Wielrennen Bergen op Zoom Eneco Tour 2012 Wielrennen Woensdrecht Eneco Tour 2013,2014 Wielrennen Waalwijk Eneco Tour 2013 Wielrennen Oosterhout GP van Brabant 2013,2014 Wielrennen s-hertogenbosch Grote Prijs Groenendaal 2011 Wielrennen Sint-Michielsgestel Holland Ladies Tour 2014 Wielrennen Heeze Leende Holland Ladies Tour 2012 Wielrennen Bergeijk Holland Ladies Tour 2013 Wielrennen Aalburg IAG- Turnen Flik Flak 2013, 2014 Turnen s-hertogenbosch Indoor Brabant Paardensport s-hertogenbosch Marathon Eindhoven Atletiek Eindhoven Marianne Vos Classics Wielrennen Aalburg NK Run Bike Run Duathlon 2012 Atletiek Tilburg NK Springruiters 2013,2014 Paardensport Mierlo NK Veldrijden 2012 Wielrennen Huijbergen NK Veldrijden 2013 Wielrennen Tilburg NK Vierspannen Deurne Paardensport Deurne Outdoor Brabant Paardensport Breda Outdoor Helvoirt 2014 Paardensport Helvoirt Swim Cup Eindhoven Zwemmen Eindhoven Tilburg Ten Miles 2013,2014 Atletiek Tilburg Warandeloop Atletiek Tilburg WB Veldrijden Hoogerheide 2012,2013 Wielrennen Hoogerheide WK en EK 24 uur ultraloop 2013 Atletiek Steenbergen WK Veldrijden Hoogerheide 2014 Wielrennen Hoogerheide World Cup Swimming 2013 Zwemmen Eindhoven World Port Classics 2012,2013 Wielrennen Breda ZLM-Toer 2013,2014 Wielrennen Boxtel ZLM-Toer 2013 Wielrennen Nuenen ZLM-Toer 2014 Wielrennen Rucphen ZLM-Toer 2014 Wielrennen Bladel ZLM-Toer 2013 Wielrennen Breda WK of EK Sportplan Brabant 14

15 Bijlage 3: Talentontwikkeling Talentencentrum Sporttak Plaats CTO Judo Judo Eindhoven CTO Kano Kano Eindhoven CTO ondersteuning talenten algemeen algemeen Eindhoven CTO Turnen Turnen s-hertogenbosch CTO Zwemmen Zwemmen Eindhoven NTC Veldrijden/RTC Mountainbike/BMX Wielrennen Eindhoven Olympisch Netwerk ondersteuning talenten algemeen Goirle RTC Atletiek Atletiek Vught RTC Atletiek Atletiek Breda RTC Hockey Hockey s-hertogenbosch RTC Hockey Hockey Eindhoven RTC IJshockey IJshockey Eindhoven RTC Meisjesvoetbal Oost-Brabant Voetbal Eindhoven RTC Meisjesvoetbal West-Brabant Voetbal Roosendaal RTC Roeien Roeien Eindhoven RTC Roeien Roeien Tilburg RTC Rugby Rugby s-hertogenbosch RTC Schermen Schermen s-hertogenbosch RTC Schoonspringen Zwemmen Eindhoven RTC Trampolinespringen Turnen s-hertogenbosch RTC Wielrennen Wielrennen Eindhoven RTC Zwemmen Zwemmen Eindhoven TTC Dressuur Paardensport Hooge Mierde Kernsport Algemeen Bijlage 4: Dekking gehandicaptensportloketten West- Brabant Midden- Brabant De Meierij Regio Bergen op Zoom Regio Oss Regio Eindhoven Regio Helmond Heusden en Altena Breda Tilburg s-hertogenbosch Bergen op Zoom Oss Eindhoven Helmond Woudrichem Etten-Leur Goile Haaren Halderberge Bernheze Son en Breugel Laarbeek Aalburg Roosendaal Hilvarenbeek Vught Steenbergen Uden Nuenen Gemert-Bakel Werkendam Moerdijk Waalwijk Schijndel Bergen op Zoom Veghel Geldrop-Mierlo Deurne Oosterhout Oisterwijk Sint-Oedenrode Cuijk Veldhoven Asten Loon op Zand Sint- Grave Valkenswaard Someren Michielsgestel Gilze Rijen Boxtel Mill Best Waalre Oirschot Eersel Bladel Reusel-de Mierden Bergeijk Heeze-Leende Cranendonck Operationeel In voorbereiding 15 Provincie Noord Brabant

16 Bijlage 5: Gehandicaptenprojecten Talentencentrum Type Plaats Dagje Sporthogeschool Project Eindhoven Duiken voor iedereen Project Helmond EK atletiek voor G-atleten Evenement Bergen op Zoom Gewoon Integreren Project Uden, Oss, s-hertogenbosch, div. gemeenten distr. Zuid G-voetbal Champions League Brabant Cup Evenement Bergen op Zoom, Breda, Tilburg, s-hertogenbosch, Eindhoven, Veldhoven Internationaal elektrisch rolstoelhockeytoernooi GP Bulls Evenement Eindhoven Laat iedereen genieten van de paardensport Project Uden-Veghel NK Biljarten voor teams met VG-spelers Evenement Veldhoven Open Noord-Brabant Speciale Spelen Evenement Heusden Paardensport voor Iedereen! Project Zuidoost-Brabant, Someren Paardrijden voor bijzondere mensen! Project Noordoost-Brabant, Land van Cuijk, St. Anthonis, Boxmeer Paragames 2013 Evenement Breda Provinciaal Steunpunt Gehandicaptensport Brabant Loket Brabantbreed PSV zorgwaterpolo Project Eindhoven Samenwerking en deskundigheidsbevordering aangepast sporten Haaren Project Haaren Special Heroes - deskundigheidsbevordering Jeugdgehandicapten Project Breda, Eindhoven, Oss, St. Michielsgestel, Vught, Tilburg, Helmond, Eersel, Veldhoven, Son, Heeze, Goirle, Oisterwijk, Veghel, Rosmalen, s-hertogenbosch, Roosendaal Special Heroes - Sportactiviteiten Jeugdgehandicapten Project Breda, Eindhoven, Oss, St. Michielsgestel, Vught, Tilburg, Helmond, Eersel, Veldhoven, Son, Heeze, Goirle, Oisterwijk, Veghel, Rosmalen, s-hertogenbosch, Roosendaal Special Olympics 2012 Evenement s-hertogenbosch Sportloket aangepaste sporten De Meijerij Loket s-hertogenbosch e.o. Sportloket aangepaste sporten West-Brabant Loket Breda e.o. Sportloket Midden Brabant mensen met handicap Loket Tilburg e.o. Stimuleringsfonds Bijzondere Ruiters Project Brabantbreed Super-G sportevenement 2014 Evenement Rosmalen, s-hertogenbosch, Berlicum WC en NK Rolstoeldansen 2012 Evenement Cuijk Wintersporten met een handicap Uden Project Uden ZBSD Zeeuws Brab. Sportver v Doven Evenement Bergen op Zoom, Halderberge, Woensdrecht, Zundert Zwemmen met een handicap Uden Project Uden Zwemsport Visueel beperkten Project Eindhoven Loket Sportplan Brabant 16

17 Bijlage 6: Breedtesport Aanvrager Project Plaats FC Den Bosch NV Met beide benen in de s-hertogenbosch maatschappij Flik Flak Specialgym s-hertogenbosch Fontys Hogescholen Brabants Basisschool in Beweging Eindhoven, Tilburg, s-hertogenbosch, Helmond, Breda Gehandicaptensport Nederland Special Heroes - deskundigheidsbev. Bijz. groepen Gehandicaptensport Nederland Special Heroes - Sportactiviteiten voor bijz. groepen Goirle, Nuenen, s-hertogenbosch, Eindhoven, Oss, Veldhoven, Vught, Oosterhout, Boxtel, Roosendaal, Oisterwijk, Tilburg, Breda, Bergen op Zoom, Stevensbeek, Reek, Helmond, Heeze Goirle, Nuenen, s-hertogenbosch, Eindhoven, Oss, Veldhoven, Vught, Oosterhout, Boxtel, Roosendaal, Oisterwijk, Tilburg, Breda, Bergen op Zoom, Stevensbeek, Reek, Helmond, Heeze Gehandicaptensport Nederland De Beweegwinkel Eindhoven Gemeente Oss Jeugdsportfonds Oss Oss HockeyWerkt.nl BV Hockey Werkt Best, Boxtel, Breda, s-hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Oss, Roosendaal, Tilburg, Uden, Vught, Waalwijk Atletiekunie Athletics Movements Breda, Eindhoven, Vught, Tilburg, Moerdijk, Veldhoven Leontien's Ladies Ride Ik fiets s-hertogenbosch Sportstimulering Nederland Sjors Sportief Cuijk Sportstimulering Nederland Sjors Sportief Veldhoven, Halderberge, Geertruidenberg Sportstimulering Nederland Sjors Sportief Nuenen, Son & Breugel Sportstimulering NL Sjors Sportief Deurne, Goirle, Cuijk Sportstimulering NL Sjors sportief Cranendonck, Sint-Michielsgestel Sportstimulering NL Sjors Sportief Boxmeer, Sint Anthonis Sportstimulering NL Sjors sportief Roosendaal Sportstimuliering Nederland Sjors Sportief Asten Sportstimuliering Nederland Sjors Sportief Someren Sportstimuliering Nederland Sjors Sportief Maasdonk Sportstimuliering Nederland Sjors Sportief Landerd Sportstimuliering Nederland Sjors Sportief Grave Sportstimuliering Nederland Sjors Sportief Sint-Oedenrode Sportstimuliering Nederland Sjors Sportief Bernheze Spotlight Voetbal Support B.V. Spotlight Obesitas Battle Schijndel, Nistelrode, Uden St. Brabant Ondernemen BO Matinee Tennis Tour Bergeijk, Boxmeer, Eindhoven, Veldhoven, Bladel, Zevenbergen, Breda, Roosendaal, Tilburg, s-hertogenbosch, Drunen, Rijen St. Brabant Ondernemen BO PrOlympics 2013 Eindhoven, Veldhoven St. Reinier van Arkel Zo kan het ook! Vught St. Sportieve naschoolse opvang Sportstuif! Asten, Deurne, Someren Stichting Samen RKC Scoren voor Gezondheid Waalwijk Stichting Sportservice N-Brabant Vitamine G: Natuursprong Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen Brabantse Wal Stichting NAC Football4life Breda W&B Consultants Sport voor eenzame ouderen Steenbergen, Moerdijk 17 Provincie Noord Brabant

18 Sportplan Brabant 18

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning Illlllllll IIII llllllll II IO16004186 21/01/2016 IVBOB Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant Gemeente Oosterhout T.a.v. College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT NB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, januari 2016 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in januari 2016 toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar te zien door

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2015 Daling WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gedaald. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens afgenomen.

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2015 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2013 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2013 3 1.1 Abonnementstarief 3 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd. Samenvatting

Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd. Samenvatting Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd In deze uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld staat de jeugd van Brabant centraal. Het gaat over alle jeugd en jongeren in Noord-Brabant in de leeftijd van tot 25

Nadere informatie

Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 januari 2015

Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 januari 2015 Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 nuari 2015 80042 07-01-2014 PON 1.171.938 Algemene subsidieverordening Ja Cultuur & Samenleving nee 80055 07-01-2014 Provinciale Raad Voor 516.181 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen

Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen Deze vierde uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld gaat over zorgvoorzieningen in Noord-Brabant. Een goede gezondheid is voor iedereen belangrijk. En

Nadere informatie

Brigite van Haaften, gedeputeerde Cultuur en Samenleving:

Brigite van Haaften, gedeputeerde Cultuur en Samenleving: Sportplan 2016 Brigite van Haaften, gedeputeerde Cultuur en Samenleving: Heel Brabant in beweging! Sport leeft in Brabant. Brabanders vinden sport belangrijk en sport is belangrijk voor Brabant. Sporten

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen

Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen Deel vijf in de serie Leefbaarheid: feiten in beeld heeft als thema wonen. Wonen is een van onze meest fundamentele behoeften. Waar en hoe je woont bepaalt in belangrijke

Nadere informatie

Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant

Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant Gemeente Categorie Organisatie Plaats Aalburg Buurt Stichting Dorpsbelangen Drongelen Drongelen Alphen-Chaam Helpende hand Stg. Konijnenopvang

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid

Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid De laatste uitgave in de serie Leefbaarheid: feiten in beeld gaat over veiligheid. De definitie van leefbaarheid van de Provincie Noord- noemt onder andere

Nadere informatie

Monitor Sportplan Brabant 2016 Nulmeting 2011/2012

Monitor Sportplan Brabant 2016 Nulmeting 2011/2012 Monitor Sportplan Brabant 2016 Nulmeting 2011/2012 Paul Hover Harold van der Werff Niels Reijgersberg Hugo van der Poel mulier instituut - sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek Monitor Sportplan Brabant

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Cultuur en sport. Samenvatting

Leefbaarheid: feiten in beeld Cultuur en sport. Samenvatting Leefbaarheid: feiten in beeld Cultuur en sport De zesde uitgave van de serie Leefbaarheid: feiten in beeld heeft als thema cultuur en sport. Zowel cultuur als sport zijn belangrijk voor de ontspanning

Nadere informatie

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost Routing aanmelding EED gemeenten Regio Gemeenten Aanmelding EED Dommelvallei + Geldrop-Mierlo * (zie bijlage onderaan pagina), Nuenen, Son en Breugel, Waalre Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2015. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2015. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2015 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Overige tarieven 3 1.3 Hoe zijn de tarieven

Nadere informatie

Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014

Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014 Memo Onderwerp Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014 Inleiding In fase A2 van de Brabantse aanpak voor publieke laadinfrastructuur kunnen alle Brabantse

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Overige tarieven 3

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 01-01-2014 tot 01-07-2014 3 1.1 Abonnementstarief

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2016. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2016. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2016 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3 1.3 Overige

Nadere informatie

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Mestverwerking centraal VP Minovia BV, 21 februari 2013 Venray Mr Frank R. Veeke Agenda Beleid en visie EZ: Bleker, Verdaas, Dijksma Wetsvoorstel juni 2012

Nadere informatie

1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC)

1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) 1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) www.bhic.nl Vestigingsplaats s- Hertogenbosch Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling In gezamenlijkheid

Nadere informatie

1.1.1 Provincie Noord-Brabant

1.1.1 Provincie Noord-Brabant 1.1.1 Provincie Noord-Brabant 500 Bergen op Zoom De Schams 6e fase bedrijventerrein 12 ha 501 Boxmeer Sterckwijk bedrijventerrein 56 ha 502 Cranendonck Duurzaam bedrijventerrein bedrijventerrein 100 ha

Nadere informatie

Monitor Sportplan Brabant 2016 1-meting. Paul Hover. Niels Reijgersberg. Hugo van der Poel

Monitor Sportplan Brabant 2016 1-meting. Paul Hover. Niels Reijgersberg. Hugo van der Poel Monitor Sportplan Brabant 2016 1-meting Paul Hover Niels Reijgersberg Hugo van der Poel 2 Monitor Sportplan Brabant 2016, 1-meting Mulier Instituut Mulier Instituut Utrecht, oktober 2014 Mulier Instituut

Nadere informatie

Negende wijziging goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 1 januari 1999

Negende wijziging goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 1 januari 1999 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HYPOTHEEKFONDS NOORDBRABANTSE GEMEENTEN Negende wijziging goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 1 januari 1999 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING INZAKE EEN INTERGEMEENTELIJK

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen

Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen Zoals u in de eerste uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld heeft kunnen lezen, valt de aanwezigheid van voorzieningen onder één van de thema

Nadere informatie

Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012

Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012 Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012 Naam Onderwerp / belang Partners Bijzonderheden Regio Hart van Brabant Strategische regionale samenwerking, regionale

Nadere informatie

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4 Puntensysteem voor : - huurovereenkomsten voor een woning met een energielabel (ongeacht wanneer de uurovereenkomst is ingegaan) - en voor alle huurovereenkomsten die op of na 1 januari 2008 zijn ingegaan

Nadere informatie

KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN

KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN KENNISBANK - SUBSIDIES EN FONDSEN SUBSIDIEREGELING SPORT NOORD-BRABANT 2013-2016 PROVINCIE NOORD-BRABANT Samenvatting De Subsidieregeling Sport Noord-Brabant 2013-2016 richt zich op 3 pijlers: topsportaccommodaties,

Nadere informatie

Statenfractie PvdA P.J. van Liempd. Postbus 90151 5200 MC S-HERTOGENBOSCH

Statenfractie PvdA P.J. van Liempd. Postbus 90151 5200 MC S-HERTOGENBOSCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Statenfractie PvdA P.J. van Liempd Postbus 90151 5200

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24261 11 augustus 2015 Wijziging Besluit werkgebieden UWV 2015 in verband met inwerkingtreding Wwz per 1 juli 2015 Het

Nadere informatie

Brabantbrede uitrol Samen Sterk in het Buitengebied

Brabantbrede uitrol Samen Sterk in het Buitengebied Oss Nieuwsbrief Samen Sterk in het Buitengebied Uitgave van Provincie Noord-Brabant Inhoud Brabantbrede uitrol Samen Sterk in het Buitengebied 1 Samen Sterk in het Buitengebied en de app Buiten Beter 2

Nadere informatie

Investeringsproject upgrade sportaccommodatie voor topsportwedstrijden en evenementen zwemmen

Investeringsproject upgrade sportaccommodatie voor topsportwedstrijden en evenementen zwemmen Bijlage 1: het projectplan (artikel 2.4, onder r) Investeringsproject upgrade sportaccommodatie voor topsportwedstrijden en evenementen zwemmen In deze bijlage wordt a) het project beschreven en b) aangegeven

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: - Onderwerp Beleidsregel Leefbaarheid 2007, onderdeel van het Loket Sociale Infrastructuur. Bijlage(n) - Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gelet op de Algemene

Nadere informatie

In actie: Over het meedenken en meedoen van burgers

In actie: Over het meedenken en meedoen van burgers In actie: Over het meedenken en meedoen van burgers Rapportage VBG-onderzoek mevrouw drs. J. Westerlaken het PON, kennis in uitvoering Tilburg, oktober 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht

Nadere informatie

Bijlage: toewijzingen 1 e kwartaalronde 2012 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant

Bijlage: toewijzingen 1 e kwartaalronde 2012 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant Persbericht Bijlage: toewijzingen 1 e kwartaalronde 2012 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant ALPHEN 20120059 Stichting Beheer Geluidsinstallatie Alphen; microfoons

Nadere informatie

088-1631271 j.spoor@sonenbreugel.nl

088-1631271 j.spoor@sonenbreugel.nl 1. Contactpersoon facturen Gemeente Contactpersoon Mailadres Telefoonnummer Asten Sandra van Rooij zofinancien@helmond.nl 0492-702584 Bergeijk Saskia Kuijpers s.kuijpers@bergeijk.nl 0497-551445 Anne-Miek

Nadere informatie

Bijlagen bij Digitalisering in het Zuiden

Bijlagen bij Digitalisering in het Zuiden Bijlagen bij Digitalisering in het Zuiden Bijlage 1: Respondenten Gemeenten; Aalburg; Noord- Alphen-Chaam; Noord- Ambt Montfort; Limburg Arcen en Velden; Limburg Asten; Noord- Baarle-Nassau; Noord- Beek;

Nadere informatie

Bijlage: toewijzingen 3 e kwartaalronde 2011 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant

Bijlage: toewijzingen 3 e kwartaalronde 2011 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant Bijlage: toewijzingen 3 e kwartaalronde 2011 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant ASTEN 20110393 Stichting Asten Klinkt Als Een Klok 2.000 Asten; festival 20110421

Nadere informatie

Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014)

Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014) Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014) Gesorteerd op toegangsnummer (code): Toegangsnr. Naam archief 100 DOMEINKANTOREN 1811-1941 157

Nadere informatie

De gehandicaptensport Paralympische sport; stand van zaken en aandachtspunten richting Rio. Rinske de Jong

De gehandicaptensport Paralympische sport; stand van zaken en aandachtspunten richting Rio. Rinske de Jong De gehandicaptensport Paralympische sport; stand van zaken en aandachtspunten richting Rio Rinske de Jong Inhoud Organisatie gehandicaptensport in NL Ambities NOC*NSF Stand van zaken oktober 2011 Wat is

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 25LV SG De Rooi Pannen Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SG De Rooi Pannen. De

Nadere informatie

De laatste week van juli wil ik samen met mijn gezin (twee volwassenen, kind van 13 jaar) een vakantie doorbrengen in uw gemeente.

De laatste week van juli wil ik samen met mijn gezin (twee volwassenen, kind van 13 jaar) een vakantie doorbrengen in uw gemeente. Goedemiddag, De laatste week van juli wil ik samen met mijn gezin (twee volwassenen, kind van 13 jaar) een vakantie doorbrengen in uw gemeente. We hebben een offerte van het vakantieverblijf mogen ontvangen,

Nadere informatie

Kernsportplan ATLETIEK 2011-2016 Provincie Noord-Brabant. Kernsportplan Atletiek 2011-2016 Provincie Noord-Brabant

Kernsportplan ATLETIEK 2011-2016 Provincie Noord-Brabant. Kernsportplan Atletiek 2011-2016 Provincie Noord-Brabant Kernsportplan Atletiek 2011-2016 Provincie Noord-Brabant Auteur Sportservice Noord-Brabant, Olympisch Netwerk Brabant Datum Oktober 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Van Sprint tot Duurloop

Nadere informatie

Persbericht. Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant kent 176.630 euro toe

Persbericht. Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant kent 176.630 euro toe Persbericht Datum 20 maart 2007 Nummer 76 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant kent 176.630 euro toe Het bestuur van de Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant heeft 58 garantiebijdragen verleend voor activiteiten

Nadere informatie

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur Programma Vraag Werkgelegenheid Vacatures Aanbod Beroepsbevolking Niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Stad en land. Bijlagen. ten tijden van demografische krimp. een blik op de eenentwintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant

Stad en land. Bijlagen. ten tijden van demografische krimp. een blik op de eenentwintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant Stad en land ten tijden van demografische krimp een blik op de eenentwintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant Bijlagen Fabiënne Nota Januari 2012 Afstudeerscriptie Sociale Geografie Radboud Universiteit

Nadere informatie

Planontwerp en besteksvoorbereiding

Planontwerp en besteksvoorbereiding Gemeente Bergen op Zoom Bergen op Zoom Directievoering ARCADIS Regio Zuid B.V. VOF Zwanehof Roosendaal Kwaliteitscontrole Gemeente Gemert-Bakel Gemert BVR Projectontwikkeling B.V. Roosendaal CdMR Vlissingen

Nadere informatie

Potentieelanalyse Helmond Sport. 25 februari 2009

Potentieelanalyse Helmond Sport. 25 februari 2009 Potentieelanalyse Helmond Sport 25 februari 2009 0. Inhoud 1. Inleiding 2. Sportieve context 3. Financiële context 4. Relatie omzet en sportieve kwaliteit 5. Toeschouwers 6. Sponsoring 7. Mediabaten 8.

Nadere informatie

NOORDOOST OOST BRABANT Bernheeze, Boxmeer, Boekel, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Uden, Veghel, Oss, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis

NOORDOOST OOST BRABANT Bernheeze, Boxmeer, Boekel, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Uden, Veghel, Oss, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis NOORDOOST OOST BRABANT Bernheeze, Boxmeer, Boekel, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Uden, Veghel, Oss, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis Vorig jaar heeft SZZ in november een eerste bijeenkomst georganiseerd

Nadere informatie

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant BREDA 40004767 De Nieuwe Veste; BREDA 3.000 Inhaken&doorlussen 40004909 De Nieuwe Veste; BREDA 15.000 community-art project Gezonde Cultuur van Vitale Ouderen Totaal BREDA 18.000 EINDHOVEN 40004291 Stichting

Nadere informatie

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Sociaal kwetsbare burgers in Eersel Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Prestatievelden Wmo 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid dorpen 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen

Nadere informatie

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord pagina 50 Financieel jaarverslag 2013 Bijlagen

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord pagina 50 Financieel jaarverslag 2013 Bijlagen BIJLAGEN Bijlage 1 Staat van vaste activa 51 Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen 53 Bijlage 3 Staat van langlopende leningen 54 Bijlage 4 Bestuurssamenstelling 55 Bijlage 5 Outputrapportage 57

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Beleidsregel verontreinigde waterbodems de Kempen Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op artikel 28,37, 38, 39 en 63d

Nadere informatie

Bouwstenen. 1 Aanleiding en relaties met andere nota s 52 1.1 Aanleiding 52 1.2 Relatie met andere nota s 52

Bouwstenen. 1 Aanleiding en relaties met andere nota s 52 1.1 Aanleiding 52 1.2 Relatie met andere nota s 52 1 Aanleiding en relaties met andere nota s 52 1.1 Aanleiding 52 1.2 Relatie met andere nota s 52 Bouwstenen 2 Mobiliteitsontwikkeling nader verkend 54 2.1 De invloed van autonome ontwikkelingen 54 2.2

Nadere informatie

Investeringsproject realisatie sportaccommodatie voor topsporttraining hockey

Investeringsproject realisatie sportaccommodatie voor topsporttraining hockey Bijlage 1: het projectplan (artikel 3.5, onder s) Investeringsproject realisatie sportaccommodatie voor topsporttraining hockey In deze bijlage wordt a) het project beschreven en b) aangegeven op welke

Nadere informatie

Wedstrijdprogramma teams

Wedstrijdprogramma teams D1 D2 zo 06-12-15 15:00 Training - Son D1 Landing, De Son En Breugel za 12-12-15 20:00 Training - Son D1 Landing, De Son En Breugel zo 13-12-15 16:20 33295 Concordia D1 - Son D1 Herteheym Herten zo 13-12-15

Nadere informatie

Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant. HELMOND 40003633 Stichting Annatheater; HELMOND 11.000 theaterproductie Annawijk Totaal HELMOND 11.

Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant. HELMOND 40003633 Stichting Annatheater; HELMOND 11.000 theaterproductie Annawijk Totaal HELMOND 11. Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant HELMOND 40003633 Stichting Annatheater; HELMOND 11.000 theaterproductie Annawijk HELMOND 11.000 TILBURG 40003566 Stichting Wijkorganisatie De Ring; TILBURG 1.650

Nadere informatie

4 Overzicht realisatie tbv budgethouders H:\Map2 1 van 14

4 Overzicht realisatie tbv budgethouders H:\Map2 1 van 14 D1 - 's-hertogenbosch e.o. 6.215.523 Regionaal Commandant 4.846.759 411100-D1 Salarissen Districtscommandant en ondersteuning 248.361 412200-D1 Salarissen Risicobeheersing 540.935 413100-D1 Salarissen

Nadere informatie

AZ&PC AMERSFOORT WWW.AZPC.NL

AZ&PC AMERSFOORT WWW.AZPC.NL AZ&PC AMERSFOORT WWW.AZPC.NL AZ&PC AMERSFOORT ~ Opgericht op 29 mei 1910 ~ Eén van de oudste zwemsportclubs van Nederland ~ Richt zich op alle sporttakken: synchroonzwemmen, waterpolo schoonspringen en

Nadere informatie

Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 januari 2013

Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 januari 2013 Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 nuari 2013 63635 04-01-2012 Kasteel Heeswijk 16.620 Subsidieregeling Cultureel Erfgoed 64036 04-01-2012 Stichting Van Gogh & Zundert 2.520 Subsidieregeling Cultureel

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015. I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager

Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015. I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015 I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager Bizob Stichting opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten; Combinatie

Nadere informatie

Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant Totaal toegewezen: 31.250

Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant Totaal toegewezen: 31.250 1 40002267 H19 Centrum voor de Kunsten; 1 3.750 comunity-artproject Gezicht van de Wijk Totaal OOSTERHOUT 3.750 BREDA 40002454 De Nieuwe Veste; BREDA 25.000 community-artproject De Fietstocht Totaal BREDA

Nadere informatie

Een leven lang sporten voor IEDEREEN! Rinske de Jong NOC*NSF Kennisdag, Den Haag

Een leven lang sporten voor IEDEREEN! Rinske de Jong NOC*NSF Kennisdag, Den Haag Een leven lang sporten voor IEDEREEN! Rinske de Jong NOC*NSF Kennisdag, Den Haag 21 december 2012, Dia 1 Wat kan sport betekenen? Sport betekent voor mij: sociale vaardigheden zelfvertrouwen gezondheid

Nadere informatie

BAARLE-NASSAU 20130336 Stichting Nogalwiedus 1.250 Baarle-Nassau; musical Romeo en Julia

BAARLE-NASSAU 20130336 Stichting Nogalwiedus 1.250 Baarle-Nassau; musical Romeo en Julia Toekenning Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant 3 e kwartaal 2013 Provincie Noord-Brabant BAARLE-NASSAU 20130336 Stichting Nogalwiedus 1.250 Baarle-Nassau; musical Romeo en Julia Totaal BAARLE-NASSAU 1.250

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen 270.500 17.000 17.000 81.800 31.900 4.700 690

Kwetsbare ouderen 270.500 17.000 17.000 81.800 31.900 4.700 690 Leefbaarheid: feiten in beeld Bijzondere groepen Hoe iemand zijn leefomgeving ervaart, is in eerste instantie persoonlijk. De beleving is afhankelijk van leefgewoonten, persoonlijke geschiedenis, leefstijl,

Nadere informatie

- Subsidieaanvraag Ontwikkeling van sporttalenten Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2011-2016

- Subsidieaanvraag Ontwikkeling van sporttalenten Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2011-2016 A gemeente Eindhoven - Subsidieaanvraag Ontwikkeling van sporttalenten Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2011-2016 Bijlage 1: het projectplan (artikel 6.5 1., onder i) Programma versterking talentbegeleiding

Nadere informatie

Agenda. Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 19 februari 2014 van 11.45 tot 12.15 uur Plaats: t Spectrum, Schijndel. 1. Opening

Agenda. Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 19 februari 2014 van 11.45 tot 12.15 uur Plaats: t Spectrum, Schijndel. 1. Opening Agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 19 februari 2014 Tijd: van 11.45 tot 12.15 uur Plaats: t Spectrum, Schijndel 1. Opening AB 20140219-2.0 AB 20140219-2.1 2. Wijziging begroting 2014 3. Sluiting

Nadere informatie

Nieuwe Jeugdwet 1. Vanaf 01 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Vanaf dat moment is de gemeente

Nieuwe Jeugdwet 1. Vanaf 01 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Vanaf dat moment is de gemeente «Naam_» «Adres_Compleet» «PC_Woonplaats» Datum 02 december 2014 Onderwerp Aantal bijlagen Nieuwe Jeugdwet 1 Beste ouder(s), cliënt(en), Vanaf 01 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Vanaf dat moment

Nadere informatie

dat het voor een goede ambulancezorg van belang is samen te werken;

dat het voor een goede ambulancezorg van belang is samen te werken; Definitief Ontwerp GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord de raden en de colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze,

Nadere informatie

Aanpassingen woningwaarderingsstelsel

Aanpassingen woningwaarderingsstelsel > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag de Aan: colleges van burgemeester & wethouders, de besturen colleges van burgemeester de toegelaten & instellingen wethouders, Aedes. besturen de Vereniging

Nadere informatie

Limburgse Olympische Ambitie (LOA) Heel Limburg op Olympisch niveau

Limburgse Olympische Ambitie (LOA) Heel Limburg op Olympisch niveau Limburgse Olympische Ambitie (LOA) Heel Limburg op Olympisch niveau Limburgse Olympische Ambitie: met sporten en bewegen, zowel als doel en/of als middel, in de volle breedte een optimaal vestigingsklimaat

Nadere informatie

Tot de nek in de sport

Tot de nek in de sport Tot de nek in de sport Hockey op een Essentveld, wielrennen in een Essentkoers Veertig miljoen euro aan Essentgeld wordt tussen 2010 en 2016 geïnjecteerd in de Brabantse topsport. Hoe eerlijk is de verdeling

Nadere informatie

BERGEIJK 20140023 Stichting Eicha 1.000 Bergeijk; publicatie Oude glorie van de Bergeijkse sigaar en spiritus Totaal BERGEIJK 1.

BERGEIJK 20140023 Stichting Eicha 1.000 Bergeijk; publicatie Oude glorie van de Bergeijkse sigaar en spiritus Totaal BERGEIJK 1. Bijlage: Toekenningen 1 e kwartaal 2014 PBCF Noord-Brabant Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant BERGEIJK 20140023 Stichting Eicha 1.000 Bergeijk; publicatie Oude glorie van de Bergeijkse sigaar en

Nadere informatie

Ambitieprogramma 2013-2016. Limburg 2016. een excellerende omgeving voor jonge sporters met een gouden droom

Ambitieprogramma 2013-2016. Limburg 2016. een excellerende omgeving voor jonge sporters met een gouden droom Ambitieprogramma 2013-2016 Limburg 2016 een excellerende omgeving voor jonge sporters met een gouden droom Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Missie... 5 3. Ambitie... 5 4. Doelgroep... 6 5. Organisatie... 6

Nadere informatie

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven

Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Studeren en sporten Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven Aanleiding Ambitie Nederlandse sport en overheid: - Nederland bij de Top 10 van de wereld - Nederland op Olympisch niveau in 2016 Minimaal

Nadere informatie

Kernsportplan ZWEMMEN 2011-2016 Provincie Noord-Brabant. Kernsportplan Zwemmen 2011-2016 Provincie Noord-Brabant

Kernsportplan ZWEMMEN 2011-2016 Provincie Noord-Brabant. Kernsportplan Zwemmen 2011-2016 Provincie Noord-Brabant Kernsportplan Zwemmen 2011-2016 Provincie Noord-Brabant Auteur Sportservice Noord-Brabant, Olympisch Netwerk Brabant Datum Oktober 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 5 1. De zwemsport in Brabant

Nadere informatie

SEPH MIDDEN- EN WEST-BRABANT. Vergadering ARHO dd 23 april 2009. Agendapunt 4: DigiSeph. Opinierend/besluitvormend

SEPH MIDDEN- EN WEST-BRABANT. Vergadering ARHO dd 23 april 2009. Agendapunt 4: DigiSeph. Opinierend/besluitvormend SEPH MIDDEN- EN WEST-BRABANT Vergadering ARHO dd 23 april 2009 Agendapunt 4: DigiSeph Status: Opinierend/besluitvormend Door het Seph is een enquête uitgezet over DigiSeph. Daarnaast is gekeken naar het

Nadere informatie

Vrijwillige bescherming steenuil en kerkuil

Vrijwillige bescherming steenuil en kerkuil Vrijwillige bescherming steenuil en kerkuil in Noord-Brabant Colofon Voorwoord Samenstelling en eindredactie Coördinatiepunt Landschapsbeheer Foto s Harry Fiolet, Marco Renes, Anita van Dooren en Jochem

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Kernsportplan WIELRENNEN 2011-2016 Provincie Noord-Brabant. Kernsportplan Wielrennen 2011-2016 Provincie Noord-Brabant

Kernsportplan WIELRENNEN 2011-2016 Provincie Noord-Brabant. Kernsportplan Wielrennen 2011-2016 Provincie Noord-Brabant Kernsportplan Wielrennen 2011-2016 Provincie Noord-Brabant Auteur Sportservice Noord-Brabant, Olympisch Netwerk Brabant Datum November 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 1 Brabant Wielerland

Nadere informatie

6lzob. Oirschot, 10 november 2015. Aan de directie van de zorgaanbieders van de 21 regiogemeenten

6lzob. Oirschot, 10 november 2015. Aan de directie van de zorgaanbieders van de 21 regiogemeenten Bezoekadres Markt 1 5688 AJ O rschot Postadres Postbus 21 5 568821 Oirschot Telefoon +31 499 583 451 E-mail ìnfo@bizob.nl lnternet www.b zob.nl Rabobânk 1708.95.238 KvK 17159755 tban NL70 RABO 0170 8952

Nadere informatie

High School Breda 2015-2016. Geeft talent een kans. By Graaf Engelbrecht

High School Breda 2015-2016. Geeft talent een kans. By Graaf Engelbrecht High School Breda 2015-2016 Geeft talent een kans By Graaf Engelbrecht Inleiding Graaf Engelbrecht staat bekent om haar sportprofiel binnen VO Breda. Als één van de eerste scholen in Nederland, biedt zij

Nadere informatie

Utrecht kandidaatstelling UEFA Women s EURO 2017

Utrecht kandidaatstelling UEFA Women s EURO 2017 Utrecht kandidaatstelling UEFA Women s EURO 2017 1 Middels dit BID document willen FC Utrecht en de gemeente Utrecht hun kandidaatstelling als speelstad voor UEFA Women s EURO 2017 kenbaar maken. Utrecht

Nadere informatie

1. AgriFoodCapital Verband Naam AgriFoodCapital (voorheen 5 sterrenregio Noordoost Brabant) www.agrifoodcapital.nl Vestigingsplaats Den Bosch

1. AgriFoodCapital Verband Naam AgriFoodCapital (voorheen 5 sterrenregio Noordoost Brabant) www.agrifoodcapital.nl Vestigingsplaats Den Bosch 1. AgriFoodCapital Verband Naam AgriFoodCapital (voorheen 5 sterrenregio Noordoost Brabant) www.agrifoodcapital.nl Vestigingsplaats Den Bosch Rechtsvorm Bestuursconvenant Regionale samenwerking Noordoost

Nadere informatie

AD(H)D poli voor kinderen

AD(H)D poli voor kinderen AD(H)D poli voor kinderen De AD(H)D poli is bedoeld voor kinderen en jongeren die, vaak van jongs af aan, aandachts- en concentratieproblemen hebben en/of hyperactief en/of impulsief gedrag vertonen. Deze

Nadere informatie

SportZeeland wil een gezonde actieve leefstijl stimuleren bij alle inwoners van Zeeland

SportZeeland wil een gezonde actieve leefstijl stimuleren bij alle inwoners van Zeeland SportZeeland wil een gezonde actieve leefstijl stimuleren bij alle inwoners van Zeeland Elke Zeeuw moet naar eigen mogelijkheden kunnen sporten en bewegen Hoofdtaken: Sportservice Sportpromotie Sportadvies

Nadere informatie

Gebiedsindeling Gas RNB

Gebiedsindeling Gas RNB Gebiedsindeling Gas RNB Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van een onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel

Nadere informatie

M E M O. Gemeente Aansluitkosten Onderbouwing Bijzonderheden

M E M O. Gemeente Aansluitkosten Onderbouwing Bijzonderheden M E M O Aan: de leden van de gemeenteraad Van: Wethouder M.Mulder Datum: 13 mei 2013 Onderwerp: "benchmark" aansluitkosten riolering In de Informatievergadering Bestuur en Beheer van 27-11-2012 is toegezegd

Nadere informatie

Koersplan. Highschool Eindhoven

Koersplan. Highschool Eindhoven Koersplan Highschool Eindhoven 1 Inleiding Frits Philips lyceum- mavo is een toekomstgerichte school met de focus op talentontwikkeling. Leerlingen krijgen volop de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken

Nadere informatie

Amstelveen Beweegt Gezond!!

Amstelveen Beweegt Gezond!! Feiten en Cijfers van de STAV 2011 Algemene informatie en projecten Amstelveen Beweegt Gezond!! 125 Geregistreerde talenten talentenbestand met een A en B status, waarvan 24 talenten geselecteerd voor

Nadere informatie

Special Heroes symposium De netto toegevoegde waarde van interventies 30 juni 2015

Special Heroes symposium De netto toegevoegde waarde van interventies 30 juni 2015 Special Heroes symposium De netto toegevoegde waarde van interventies 30 juni 2015 Welkome en introductie Welkom en introductie : Erna Mannen, manager Namens de stuurgroep van Special Heroes * NOC*NSF:

Nadere informatie

Volwassenen naar het sportpark

Volwassenen naar het sportpark Laaghangend fruit: jong volwassenen die willen (blijven) sporten Volwassenen naar het sportpark Riccardo Gillieron Anja Garritsen NOC*NSF OZ&PC Arethusa Dia 1 Dia 2 We winnen veel met sport! Dia 3 Plus10

Nadere informatie

Kernsportplan Hippische Sporten 2011-2016 in Provincie Noord-Brabant

Kernsportplan Hippische Sporten 2011-2016 in Provincie Noord-Brabant Kernsportplan Hippische Sporten 2011-2016 in Provincie Noord-Brabant Auteur Astrid Rust Datum 22 november 2011 22 november 2011-1 - Inhoud 1 Summary 3 2 Inleiding 5 3 Brabant Paardensportland 6 4 De hippische

Nadere informatie

G-sp rt. Sport voor personen met een handicap: gewoon doen!

G-sp rt. Sport voor personen met een handicap: gewoon doen! G-sp rt Sport voor personen met een handicap: gewoon doen! Alles over G-sport Steunpunt G-Sport Vlaanderen tel. 03 240 62 97 www.gsportvlaanderen.be Psylos vzw Vlaamse federatie voor sport en recreatie

Nadere informatie

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant Beter voor nu, beter voor later Niet alle kinderen in deze wereld vinden even makkelijk hun weg. Deze kinderen hebben extra begeleiding en zorg nodig om hun eigen

Nadere informatie

Toekenningen Cultuurfonds Brabant 4e kwartaal 2013

Toekenningen Cultuurfonds Brabant 4e kwartaal 2013 Toekenningen Cultuurfonds Brabant 4e kwartaal 2013 Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant AMSTERDAM 20130502 Stichting Zina 5.000 Amsterdam; community-artproject De Oversteek 20130535 Stichting Beeldtijd

Nadere informatie