In de afgelopen periode is geïnvesteerd in de volgende zes actielijnen: Bijzondere breedtesport en gehandicaptensport;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de afgelopen periode is geïnvesteerd in de volgende zes actielijnen: Bijzondere breedtesport en gehandicaptensport;"

Transcriptie

1 Sportplan Brabant Het Sportplan Brabant 2016 heeft tot doel om via een bruisend sportklimaat het wonen, leven en vestigen in Brabant aantrekkelijker te maken. En op deze manier een bijdrage te leveren aan de Agenda van Brabant. Voor uitvoering van het Sportplan is 40 mln. beschikbaar gesteld. In de afgelopen periode is geïnvesteerd in de volgende zes actielijnen: Topsportaccommodaties; Topsportevenementen; Talentontwikkeling; Bijzondere breedtesport en gehandicaptensport; Sportnetwerken; Interactie sport en andere maatschappelijke domeinen. Per actielijn geven we de stand van zaken per medio 2014 weer in een aantal facts & figures. De gegevens komen uit het rapport: Monitor Sportplan Brabant 2016, 1-meting van Mulier Instituut e.a. 1 Provincie Noord Brabant

2 Algemene facts over sport in Brabant SPORTPARTICIPATIE % (LANDELIJK 64%) % (LANDELIJK 66%) % (LANDELIJK 68%) AANTAL SPORT VERENIGINGEN IN BRABANT 18% VAN LANDELIJK TOTAAL POPULAIRSTE SPORTEN 21% 17% 1. 1 FITNESS 2. 2 ZWEMMEN 15% 3. 3 WANDELEN 11% 10% 4. 4 HARDLOPEN 5. 5 VOETBAL Sportplan Brabant 2

3 Accommodaties AANTAL VERNIEUWDE TOPSPORTACCOMMODATIES EN FIELDLABS, MEDIO doel beschikt gerealiseerd 2 0 Topsportaccommodaties Fieldlabs TEVREDENHEID BRABANTSE BURGERS OVER KWALITEIT TOPSPORTACCOM - MODATIES DIE MEN HEEFT BEZOCHT: 94% GESUBSIDIEERDE TOPSPORTACCOMMODATIES (ZIE OOK BIJLAGE 1) > 13,5 MILJOEN gerealiseerd in uitvoering 3 Provincie Noord Brabant

4 GESUBSIDIEERDE FIELDLABS (ZIE OOK BIJLAGE 1) 1,8 MILJOEN gerealiseerd in uitvoering Effect van accommodatiesubsidies: behoud van topsporters, ruimte voor ledengroei, gebruik door gehandicapten, openstelling voor nieuwe gebruikers Met Sportplan-subsidie heeft een aantal accommodaties de sprong van goede accommodatie naar topsportaccommodatie kunnen maken. Een accommodatie met de juiste faciliteiten is een belangrijke voorwaarde om topsporters en talenten in Brabant te behouden en dichtbij huis te laten presteren. De invloed die toppers hebben op de jeugd bij sportverenigingen moet niet worden onderschat. Topsport en breedtesport kunnen niet zonder elkaar. Zonder aansprekende voorbeelden kunnen grote verenigingen leden verliezen: het animo om te sporten wordt minder, de spoeling om nieuwe talenten voort te brengen wordt dunner en verenigingen komen financieel in zwaar weer. Voor een aantal topsportverenigingen heeft de impuls in de accommodatie dit negatieve scenario verdreven. Een ander belangrijk gevolg van de subsidie is dat de maatschappelijke functie van de topsportaccommodaties veel meer aandacht heeft gekregen. Bijvoorbeeld in de zin dat ook mensen met een beperking er goed gebruik van kunnen maken. Maar ook dat de accommodaties voor meer doelgroepen dan alleen de vereniging of de sporter gebruikt kunnen worden. Het gaat dan om activiteiten voor jongeren, ouderen en de zakelijke markt, en om projecten met bijvoorbeeld scholen, zorginstellingen en ideële organisaties. Verenigingen pionieren in de zoektocht naar deze nieuwe gebruikers. Ze willen letterlijk en figuurlijk graag ruimte bieden, maar geven aan nog wel hulp (van de overheid) te kunnen gebruiken. Sportplan Brabant 4

5 Topsportevenementen BEZOEKERSAANTALLEN VAN DE VIJF GROOTSTE BRABANTSE TOPSPORT- EVENEMENTEN WB Veldrijden Indoor Brabant Eneco Tour (Brabant) Marathon Eindhoven Outdoor Brabant bezoekers 2011/2012 bezoekers 2013/2014 ECONOMISCHE IMPACT VAN 6 GROTE BRABANTSE TOPSPORT- EVENEMENTEN: RUIM 8 MLN. EURO AAN EXTRA BESTEDINGEN IN BRABANTSE REGIO S. TEVREDENHEID BRABANTSE BURGERS OVER KWALITEIT TOPSPORT- EVENEMENTEN DIE MEN HEEFT BEZOCHT: 92% TEVREDEN. ETEN EN DRINKEN HET MINST GOED GEWAARDEERD. PERCENTAGE BRABANDERS DAT DOOR EVENEMENT (ENIGSZINS) WORDT AANGEMOEDIGD OM ZELF (MEER) TE SPORTEN: 25%. PERCENTAGE VERENIGINGEN DAT ZEGT DAT EVENEMENTEN BELANGRIJK ZIJN VOOR DE BREEDTESPORT: 55% (32% NEUTRAAL). 5 Provincie Noord Brabant

6 GESPONSORDE TOPSPORTEVENEMENTEN (ZIE OOK BIJLAGE 2) 2,3 MILJOEN WK of EK BRABANT IN TOP 3 VAN PROVINCIES MET DE MEESTE SPORTEVENEMENTEN: MET 77 EVENEMENTEN 3 E PLAATS ACHTER NOORD- EN ZUID-HOLLAND (TOTAAL NL: 583). AANDEEL (INTER)NATIONALE EVENEMENTEN IN TOTAAL: % % TOP 5 EVENEMENTEN MET GROOTSTE MEDIABEREIK: 1. ENECO TOUR (LANDELIJK 3 E PLAATS) 3. TOPSHELF OPEN 5. INTERNATIONAAL CONCOURS VALKENSWAARD 2. INDOOR BRABANT (LANDELIJK 24 E PLAATS) 4. OUTDOOR BRABANT Sportplan Brabant 6

7 Talentontwikkeling Brabant telt momenteel zo n 90 TOPSPORTERS EN 875 SPORTTALENTEN, dat is 11% EN 17% van het totaal in Nederland. In 2012 was dit aandeel hoger. De daling heeft te maken met het feit dat NOC*NSF de profielen voor topsporters en talenten heeft aangescherpt en een aantal topsportdisciplines, waarin Brabant sterk was vertegenwoordigd, uit haar registratie heeft geschrapt. Brabant heeft IN 2014 DE ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR VAN TOPSPORTERS EN TALENTEN AANGEPAST. Het Centrum voor Topsport en Onderwijs in Eindhoven en het Olympisch Netwerk Brabant zijn samen verder gegaan onder de vlag Topsport Brabant. Deze 1-loket organisatie biedt talenten ondersteuning in onder meer het combineren van sport en onderwijs, medische en mentale begeleiding, coaching en voeding. In de toekomst zet de organisatie ook in op het delen van kennis van haar topcoaches richting de coaches van (top)sportverenigingen in Brabant. Uit een in 2014 gehouden enquête blijkt dat de sporters de topsportomgeving (incl. begeleiding) in Brabant positief waarderen. Gemiddeld geven zij een7,5. Eén van de talenten zegt: HEEL FIJN EN LEKKER IN DE BUURT. ALLES IS MOGELIJK IN BRABANT. Ook de coaches zijn tevreden, zij geven een 7,1. Het combineren van sport en onderwijs gaat in het voortgezet onderwijs beter dan in het hoger vervolgonderwijs. Voor het voortgezet onderwijs geven coaches en sporters een ruime 7, voor het hoger beroeps- en universitair onderwijs liggen de cijfers tussen de 5,5 en 6,5. Twee coaches daarover: Studenten moeten in het eerste jaar bij veel studies een verplicht aantal studiepunten halen om door te mogen gaan. Met een druk topsport programma is dit niet altijd mogelijk. DAARDOOR WORDT JE GEDWONGEN TE KIEZEN TUSSEN TOPSPORT EN STUDIE. En: NIET MEEWERKENDE ONDERWIJS INSTELLINGEN SPELEN PARTEN IN DE VERDERE ONTWIKKELING VAN SPORTERS. Naast de combinatie met (hoger) onderwijs, is verbetering gewenst in de voorzieningen voor krachttraining. De wedstrijd- en trainingsaccommodaties zijn in orde en de individuele begeleiding van fysiotherapeuten, psychologen, voedingsdeskundigen etc. is volgens de sporters en coaches goed geregeld. GESUBSIDIEERDE PROGRAMMA S VOOR ONTWIKKELING TOPSPORTTALENTEN (KERNSPORTEN) (ZIE OOK BIJLAGE 3) 2,6 MILJOEN Kernsport Algemeen 7 Provincie Noord Brabant

8 Gehandicaptensport 49% 2014 BRABANTSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN AANBOD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING 41% 2012 GROOTSTE KNELPUNT OM MENSEN MET EEN HANDICAP TE LATEN SPORTEN: TEKORT AAN GEKWALIFICEERDE TRAINERS EN BEGELEIDERS. 22 GEHANDICAPTE TOPSPORTERS 39 = 14% VAN LANDELIJK 17 GEHANDICAPTE TALENTEN DEKKING GEHANDICAPTENSPORTLOKETTEN (ZIE OOK BIJLAGE 4) Operationeel In voorbereiding Sportplan Brabant 8

9 SCORE DIENSTVERLENING REGIONAAL SPORTLOKET Brabant telt drie regionale sportloketten voor mensen met een beperking: in Midden-Brabant, West-Brabant en De Meierij. Twee andere loketten worden eind 2014 operationeel: regio Bergen op Zoom en regio Oss. De verwachting is dat begin 2015 ook in de resterende delen van Brabant loketten zijn/worden opgestart. Een regionaal sportloket is een georganiseerde samenwerking tussen lokale sportloketten in de regio. Het doel van deze loketten is om mensen met een beperking (meer) te laten sporten en bewegen. In elk loket zijn een coördinator en meerdere sportcoaches werkzaam. De coaches proberen een sportvraag van iemand met een beperking te koppelen aan passend sportaanbod in de buurt. Over de dienstverlening van de drie reeds bestaande loketten zijn de medewerkers zelf tevreden. Zij geven de snelheid van handelen een 8,7 en het percentage geslaagde matches een 7,7. Ook een aantal gebruikers van deze loketten is vol lof: Er waren meer mogelijkheden dan ik had gedacht, de sportcoach was vriendelijk en aardig. Ze kijken naar wat je wél kan. Maar er ligt nog een cruciale opgave als het gaat om de bekendheid van de sportloketten. Deze is met name bij zorgorganisaties, scholen, gemeentebestuurders en vooral de cliënten zelf nog te laag. Met name de informatie op gemeentelijke websites kan beter. Coördinatoren en sportcoaches geven de bekendheid van hun loketten nu een 6,7. Hun cliënten: Jammer dat het sportloket zo onbekend is. Er zullen veel mensen zijn die er baat bij hebben en Ik heb echt moeten zoeken. GESUBSIDIEERDE PROJECTEN GEHANDICAPTENSPORT (ZIE OOK BIJLAGE 5) Project Evenement 1,3 MILJOEN 9 Provincie Noord Brabant

10 Bijzondere breedtesport GESUBSIDIEERDE PROJECTEN BREEDTESPORT (ZIE OOK BIJLAGE 6) 0,9 MILJOEN Breedtesport Sportnetwerken NETWERKEN DIE ONTSTAAN ZIJN DOOR HET SPORTPLAN 4% % 2014 AANTAL DOOR/IN OPDRACHT VAN PROVINCIE GEORGANISEERDE NETWERKBIJEENKOMSTEN 12 DEELNEMERS IN EEN 63% SPORTNETWERK DAT KOMT TOT EEN CONCREET RESULTAAT TEVREDEN BEZOEKERS AAN DOOR/IN OPDRACHT VAN DE PROVINCIE GEORGANISEERDE NETWERKBIJEENKOMSTEN ROND SPORT 88% 120 BEDRIJVEN MAKEN DEEL UIT VAN HET NETWERK ROND TECHNOLOGISCHE INNOVATIE IN DE SPORT IN BRABANT Sportplan Brabant 10

11 Cross-overs SPORT EN TECHNOLOGIE Technologische innovaties in de sport maken sport en bewegen aantrekkelijker en dragen zo bij aan een vitale bevolking. Daarnaast zorgt de verbinding tussen sport en technologie voor nieuwe producten en afzetmarkten voor Brabantse bedrijven. Tenslotte maakt technologie het mogelijk om sportprestaties nauwkeurig te meten en gericht te trainen op verbetering. Op deze manier draagt het ook bij aan meer medailles. In de afgelopen periode heeft de Stichting Sports & Technology in opdracht van de provincie bedrijven, onderwijsinstellingen en de sportsector bij elkaar gebracht om te werken aan technologische innovatie in de sport. Deze samenwerking vindt plaats in fieldlabs, waar vindingen in de (sport) praktijk kunnen worden getest. Voor de zeven kernsporten, de breedtesport en de aangepaste sport heeft de provincie de (ver)bouw van een fieldlab gesubsidieerd. De samenwerking heeft geresulteerd in een netwerk van 120 bedrijven en instellingen die in de afgelopen jaren voor circa 14 mln. hebben geïnvesteerd. Hiertoe behoren ook de TUe en Fontys Sporthogeschool. Professor Aarnout Brombacher: kennisinstellingen hebben een belangrijke rol te vervullen. Juist zij zijn in staat technologie een stap verder te brengen. Natuurlijk zijn uit de samenwerking ook verschillende technologische sportinnovaties voortgekomen. Meer informatie op SPORT EN SAMENLEVING Sport is belangrijk voor iedereen. Voor een gezond leven, maar ook om mee te doen in de maatschappij. De provincie vindt het belangrijk dat iedereen, ongeacht beperking, inkomen, leeftijd, ras of geaardheid kan sporten. In de afgelopen periode zijn vanuit het Sportplan ruim 20 projecten ondersteund die gericht waren op het laten sporten van mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Eén daarvan is het project Special Heroes. Via dit project hebben kinderen met een beperking in 16 Brabantse gemeenten via hun school kennis gemaakt met verschillende sporten. Als gevolg daarvan is het aantal lidmaatschappen van kinderen uit deze doelgroep bij sportverenigingen toegenomen. Projectleider Erna Mannen van Stichting Onbeperkt Sportief (voorheen Gehandicaptensport Nederland): uitdaging voor de toekomst is om de verschillende programma s en initiatieven voor kinderen met een beperking duurzaam in het beleid van gemeenten, scholen en verenigingen te verankeren. Alleen zo dragen ze bij aan een structureel hogere sportparticipatie van deze kinderen. Ook heeft de provincie bijgedragen aan het Jeugdsportfonds Brabant dat kinderen laat sporten, die dat anders om financiële redenen niet kunnen. In de eerste helft van 2014 hebben zich bij het Jeugdsportfonds Brabant twee nieuwe gemeenten aangesloten, die ongeveer 270 kinderen gaan helpen. In totaal verwacht de provincie dat het in de periode voor circa 500 extra kinderen uit de doelgroep mogelijk wordt om te sporten. SPORT EN VRIJETIJDSECONOMIE Brabant heeft een sterk aanbod van internationale topsportevenementen. Deze trekken veel bezoekers, ook van buiten de regio. De provincie wil de vrijetijdseconomie meer laten profiteren van de aanwezigheid van sportevenementen in Brabant en vice versa. Dit levert Brabant meer bekendheid en bestedingen op. In 2012 heeft de provincie een aantal onderzoeken laten uitvoeren naar de kansen die grote topsportevenementen bieden voor bedrijven en regio s in Brabant. Voor het internationale evenement Indoor Brabant hebben de gemeente s-hertogenbosch, Stichting Indoor Brabant en de provincie gezamenlijk met andere belanghebbenden onderzocht hoe de spin-off van dit evenement vergroot kan worden door mensen langer in Brabant te laten verblijven. De resultaten en ideeën zijn verwerkt in een draaiboek dat ook als inspiratie voor andere evenementen kan dienen. Hoewel de relatie tussen sport en vrijetijdseconomie steeds vaker onderwerp van gesprek is, bijvoorbeeld binnen het in 2013 opgerichte Platform Sportevenementen Brabant, mag door overheden en evenementorganisaties in de praktijk nog veel meer worden gestuurd op deze verbinding. Event organisator Niels Cannegieter van Thinc ahead: Ik heb nog met geen provincie aan tafel gezeten die vooraf begon over wat het oplevert voor de vrijetijdssector. 11 Provincie Noord Brabant

12 Financiële voortgang Sportplan (in mln.) Onderdeel Samenvatting ACCOMMODATIES Kwantitatieve doelstelling reeds behaald. Begroot 2012 t/m 2016 Accommodaties en fieldlabs 22,0 15,4 Evenementen 4,4 2,3 Talentontwikkeling 4,4 2,6 Gehandicaptensport/ bijzondere breedtesport 4,4 2,2 Algemene projectkosten/ sportnetwerken 3,2 1,5 Personeelskosten 1,6 1,0 Totaal Sportplan 40,0 25,0 Multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties van de grond krijgen. Realisatie t/m medio 2014 EVENEMENTEN Doelstelling kwantitatief op schema (aantal EK s/wk s en evenementen met meer dan bezoekers). Groei bezoekers en economische spin-off van evenementen blijft nog achter c.q. zijn nog onvoldoende gegevens over. TALENTONTWIKKELING Efficiencyslag in loketten voor talentbegeleiding. Uitbreiden ondersteuning van talenten (leerlijnen), aansluiting tussen topsport en studie in het hoger onderwijs, en betere voorzieningen voor krachttraining. GEHANDICAPTENSPORT/BIJZONDERE BREEDTESPORT Toename in aantal verenigingen dat aanbod heeft voor gehandicapten. Drie regionale loketten gestart, eind 2014 zijn dat er 5 (= op schema). Dienstverlening regionale loketten moet nog bekender worden. NETWERKEN Er zijn nieuwe netwerken a.g.v. sportplan ontstaan, stakeholders zijn tevreden over de in opdracht van/door de provincie georganiseerde netwerkbijeenkomsten. Vertegenwoordiging van bedrijfsleven in de netwerken (is nu nog beperkt). Effectiviteit van de netwerken: zorgen voor meer concreet resultaat. Bijvoorbeeld bij sportinnovaties de stap zetten van kennis en kunde naar kassa. CROSS-OVERS Veel projecten en initiatieven waarbij sport wordt verbonden met vitaliteit, samenleving, leefbaarheid, innovatie, ondernemen, vrijetijdseconomie en Brabant Branding. Initiatieven duurzaam verankeren in beleid van betrokken organisaties. wat gaat goed wat kan beter/heeft aandacht nodig Sportplan Brabant 12

13 Bijlagen Bijlage 1: Accommodatieprojecten Project Type Kernsport Plaats Academy Bartels accommodatie paardensport Hooge Mierde Atletiekcomplex A.V. Sprint accommodatie atletiek Breda Atletiekcomplex Prins Hendrik accommodatie atletiek Vught Flik-Flak hal accommodatie Turnen s-hertogenbosch Hockeycomplex Genneper Parken accommodatie hockey Eindhoven Hockeycomplex Oosterplas accommodatie hockey s-hertogenbosch Hockeycomplex Tilburg accommodatie hockey Tilburg Pieter van den Hoogenbandzwembad accommodatie zwemmen Eindhoven Prins Willem Alexander Manege Asten accommodatie paardensport Asten Roeiaccommodatie TSRV Vidar accommodatie roeien Tilburg Cycling Performance Centre fieldlab wielrennen Eindhoven Fieldlab Aangepast Sporten fieldlab aangepaste sport Eindhoven Fieldlab atletiek fieldlab atletiek Vught Fieldlab Hockey fieldlab hockey Eindhoven Fieldlab Voetbal fieldlab voetbal Eindhoven InnoSportLab de Tongelreep fieldlab zwemmen Eindhoven InnoSportLab s-hertogenbosch fieldlab turnen s-hertogenbosch Gerealiseerd In uitvoering 13 Provincie Noord Brabant

14 Bijlage 2: Evenementen Evenement Jaar Kernsport Plaats Cyclo Cross Rucphen 2012, 2013 Wielrennen Rucphen EHL Hockey OZ 2014 Hockey Eindhoven EK Clubteams HC Den Bosch 2014 Hockey s-hertogenbosch EK Hockey onder Hockey s-hertogenbosch EK IPC Swimming 2014 Zwemmen Eindhoven EK Schoonspringen 2012 Zwemmen Eindhoven EK Waterpolo 2012 Zwemmen Eindhoven Eneco Tour 2013,2014 Wielrennen Heusden Eneco Tour 2014 Wielrennen Breda Eneco Tour 2012 Wielrennen Bergen op Zoom Eneco Tour 2012 Wielrennen Woensdrecht Eneco Tour 2013,2014 Wielrennen Waalwijk Eneco Tour 2013 Wielrennen Oosterhout GP van Brabant 2013,2014 Wielrennen s-hertogenbosch Grote Prijs Groenendaal 2011 Wielrennen Sint-Michielsgestel Holland Ladies Tour 2014 Wielrennen Heeze Leende Holland Ladies Tour 2012 Wielrennen Bergeijk Holland Ladies Tour 2013 Wielrennen Aalburg IAG- Turnen Flik Flak 2013, 2014 Turnen s-hertogenbosch Indoor Brabant Paardensport s-hertogenbosch Marathon Eindhoven Atletiek Eindhoven Marianne Vos Classics Wielrennen Aalburg NK Run Bike Run Duathlon 2012 Atletiek Tilburg NK Springruiters 2013,2014 Paardensport Mierlo NK Veldrijden 2012 Wielrennen Huijbergen NK Veldrijden 2013 Wielrennen Tilburg NK Vierspannen Deurne Paardensport Deurne Outdoor Brabant Paardensport Breda Outdoor Helvoirt 2014 Paardensport Helvoirt Swim Cup Eindhoven Zwemmen Eindhoven Tilburg Ten Miles 2013,2014 Atletiek Tilburg Warandeloop Atletiek Tilburg WB Veldrijden Hoogerheide 2012,2013 Wielrennen Hoogerheide WK en EK 24 uur ultraloop 2013 Atletiek Steenbergen WK Veldrijden Hoogerheide 2014 Wielrennen Hoogerheide World Cup Swimming 2013 Zwemmen Eindhoven World Port Classics 2012,2013 Wielrennen Breda ZLM-Toer 2013,2014 Wielrennen Boxtel ZLM-Toer 2013 Wielrennen Nuenen ZLM-Toer 2014 Wielrennen Rucphen ZLM-Toer 2014 Wielrennen Bladel ZLM-Toer 2013 Wielrennen Breda WK of EK Sportplan Brabant 14

15 Bijlage 3: Talentontwikkeling Talentencentrum Sporttak Plaats CTO Judo Judo Eindhoven CTO Kano Kano Eindhoven CTO ondersteuning talenten algemeen algemeen Eindhoven CTO Turnen Turnen s-hertogenbosch CTO Zwemmen Zwemmen Eindhoven NTC Veldrijden/RTC Mountainbike/BMX Wielrennen Eindhoven Olympisch Netwerk ondersteuning talenten algemeen Goirle RTC Atletiek Atletiek Vught RTC Atletiek Atletiek Breda RTC Hockey Hockey s-hertogenbosch RTC Hockey Hockey Eindhoven RTC IJshockey IJshockey Eindhoven RTC Meisjesvoetbal Oost-Brabant Voetbal Eindhoven RTC Meisjesvoetbal West-Brabant Voetbal Roosendaal RTC Roeien Roeien Eindhoven RTC Roeien Roeien Tilburg RTC Rugby Rugby s-hertogenbosch RTC Schermen Schermen s-hertogenbosch RTC Schoonspringen Zwemmen Eindhoven RTC Trampolinespringen Turnen s-hertogenbosch RTC Wielrennen Wielrennen Eindhoven RTC Zwemmen Zwemmen Eindhoven TTC Dressuur Paardensport Hooge Mierde Kernsport Algemeen Bijlage 4: Dekking gehandicaptensportloketten West- Brabant Midden- Brabant De Meierij Regio Bergen op Zoom Regio Oss Regio Eindhoven Regio Helmond Heusden en Altena Breda Tilburg s-hertogenbosch Bergen op Zoom Oss Eindhoven Helmond Woudrichem Etten-Leur Goile Haaren Halderberge Bernheze Son en Breugel Laarbeek Aalburg Roosendaal Hilvarenbeek Vught Steenbergen Uden Nuenen Gemert-Bakel Werkendam Moerdijk Waalwijk Schijndel Bergen op Zoom Veghel Geldrop-Mierlo Deurne Oosterhout Oisterwijk Sint-Oedenrode Cuijk Veldhoven Asten Loon op Zand Sint- Grave Valkenswaard Someren Michielsgestel Gilze Rijen Boxtel Mill Best Waalre Oirschot Eersel Bladel Reusel-de Mierden Bergeijk Heeze-Leende Cranendonck Operationeel In voorbereiding 15 Provincie Noord Brabant

16 Bijlage 5: Gehandicaptenprojecten Talentencentrum Type Plaats Dagje Sporthogeschool Project Eindhoven Duiken voor iedereen Project Helmond EK atletiek voor G-atleten Evenement Bergen op Zoom Gewoon Integreren Project Uden, Oss, s-hertogenbosch, div. gemeenten distr. Zuid G-voetbal Champions League Brabant Cup Evenement Bergen op Zoom, Breda, Tilburg, s-hertogenbosch, Eindhoven, Veldhoven Internationaal elektrisch rolstoelhockeytoernooi GP Bulls Evenement Eindhoven Laat iedereen genieten van de paardensport Project Uden-Veghel NK Biljarten voor teams met VG-spelers Evenement Veldhoven Open Noord-Brabant Speciale Spelen Evenement Heusden Paardensport voor Iedereen! Project Zuidoost-Brabant, Someren Paardrijden voor bijzondere mensen! Project Noordoost-Brabant, Land van Cuijk, St. Anthonis, Boxmeer Paragames 2013 Evenement Breda Provinciaal Steunpunt Gehandicaptensport Brabant Loket Brabantbreed PSV zorgwaterpolo Project Eindhoven Samenwerking en deskundigheidsbevordering aangepast sporten Haaren Project Haaren Special Heroes - deskundigheidsbevordering Jeugdgehandicapten Project Breda, Eindhoven, Oss, St. Michielsgestel, Vught, Tilburg, Helmond, Eersel, Veldhoven, Son, Heeze, Goirle, Oisterwijk, Veghel, Rosmalen, s-hertogenbosch, Roosendaal Special Heroes - Sportactiviteiten Jeugdgehandicapten Project Breda, Eindhoven, Oss, St. Michielsgestel, Vught, Tilburg, Helmond, Eersel, Veldhoven, Son, Heeze, Goirle, Oisterwijk, Veghel, Rosmalen, s-hertogenbosch, Roosendaal Special Olympics 2012 Evenement s-hertogenbosch Sportloket aangepaste sporten De Meijerij Loket s-hertogenbosch e.o. Sportloket aangepaste sporten West-Brabant Loket Breda e.o. Sportloket Midden Brabant mensen met handicap Loket Tilburg e.o. Stimuleringsfonds Bijzondere Ruiters Project Brabantbreed Super-G sportevenement 2014 Evenement Rosmalen, s-hertogenbosch, Berlicum WC en NK Rolstoeldansen 2012 Evenement Cuijk Wintersporten met een handicap Uden Project Uden ZBSD Zeeuws Brab. Sportver v Doven Evenement Bergen op Zoom, Halderberge, Woensdrecht, Zundert Zwemmen met een handicap Uden Project Uden Zwemsport Visueel beperkten Project Eindhoven Loket Sportplan Brabant 16

17 Bijlage 6: Breedtesport Aanvrager Project Plaats FC Den Bosch NV Met beide benen in de s-hertogenbosch maatschappij Flik Flak Specialgym s-hertogenbosch Fontys Hogescholen Brabants Basisschool in Beweging Eindhoven, Tilburg, s-hertogenbosch, Helmond, Breda Gehandicaptensport Nederland Special Heroes - deskundigheidsbev. Bijz. groepen Gehandicaptensport Nederland Special Heroes - Sportactiviteiten voor bijz. groepen Goirle, Nuenen, s-hertogenbosch, Eindhoven, Oss, Veldhoven, Vught, Oosterhout, Boxtel, Roosendaal, Oisterwijk, Tilburg, Breda, Bergen op Zoom, Stevensbeek, Reek, Helmond, Heeze Goirle, Nuenen, s-hertogenbosch, Eindhoven, Oss, Veldhoven, Vught, Oosterhout, Boxtel, Roosendaal, Oisterwijk, Tilburg, Breda, Bergen op Zoom, Stevensbeek, Reek, Helmond, Heeze Gehandicaptensport Nederland De Beweegwinkel Eindhoven Gemeente Oss Jeugdsportfonds Oss Oss HockeyWerkt.nl BV Hockey Werkt Best, Boxtel, Breda, s-hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Oss, Roosendaal, Tilburg, Uden, Vught, Waalwijk Atletiekunie Athletics Movements Breda, Eindhoven, Vught, Tilburg, Moerdijk, Veldhoven Leontien's Ladies Ride Ik fiets s-hertogenbosch Sportstimulering Nederland Sjors Sportief Cuijk Sportstimulering Nederland Sjors Sportief Veldhoven, Halderberge, Geertruidenberg Sportstimulering Nederland Sjors Sportief Nuenen, Son & Breugel Sportstimulering NL Sjors Sportief Deurne, Goirle, Cuijk Sportstimulering NL Sjors sportief Cranendonck, Sint-Michielsgestel Sportstimulering NL Sjors Sportief Boxmeer, Sint Anthonis Sportstimulering NL Sjors sportief Roosendaal Sportstimuliering Nederland Sjors Sportief Asten Sportstimuliering Nederland Sjors Sportief Someren Sportstimuliering Nederland Sjors Sportief Maasdonk Sportstimuliering Nederland Sjors Sportief Landerd Sportstimuliering Nederland Sjors Sportief Grave Sportstimuliering Nederland Sjors Sportief Sint-Oedenrode Sportstimuliering Nederland Sjors Sportief Bernheze Spotlight Voetbal Support B.V. Spotlight Obesitas Battle Schijndel, Nistelrode, Uden St. Brabant Ondernemen BO Matinee Tennis Tour Bergeijk, Boxmeer, Eindhoven, Veldhoven, Bladel, Zevenbergen, Breda, Roosendaal, Tilburg, s-hertogenbosch, Drunen, Rijen St. Brabant Ondernemen BO PrOlympics 2013 Eindhoven, Veldhoven St. Reinier van Arkel Zo kan het ook! Vught St. Sportieve naschoolse opvang Sportstuif! Asten, Deurne, Someren Stichting Samen RKC Scoren voor Gezondheid Waalwijk Stichting Sportservice N-Brabant Vitamine G: Natuursprong Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen Brabantse Wal Stichting NAC Football4life Breda W&B Consultants Sport voor eenzame ouderen Steenbergen, Moerdijk 17 Provincie Noord Brabant

18 Sportplan Brabant 18

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3)

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3) Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 203 aanvragen per gemeente per 4- ) 2 -) 3 8-) 4 25-) 5 6-8- 2) 2) 7 5-2) 8 22-2) 9-0 8-5- 2 22-3 29-4 5-4 7-5 4-6 2-7 28-8 5-5) 9 2-5) 20 9-5) West

Nadere informatie

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000 Inwonertal Brabant groeit met ruim 9 s-hertogenbosch, 7 maart 212 - In 211 is de Brabantse bevolking met 9.3 mensen toegenomen. Daarmee ligt de bevolkingsgroei vrijwel op hetzelfde niveau als de laatste

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning Illlllllll IIII llllllll II IO16004186 21/01/2016 IVBOB Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant Gemeente Oosterhout T.a.v. College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT NB

Nadere informatie

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein Inleiding Kerncijfers is onderdeel van het Cubiss-werkplan van 214. In opdracht van de Provincie Noord- Brabant wordt sinds 211 jaarlijks een analyse gemaakt van de kerncijfers die door het VOB worden

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2012 Stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal nww dat ingeschreven staat bij UWV in Noord-Brabant kwam aan het einde van september

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2014 Opnieuw daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het herstel van de Nederlandse economie vertaalt zich in Noord-Brabant in een daling van het aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de periode januari tot en met november 2016 zijn 66.500 nieuwe WWuitkeringen verstrekt in Noord-Brabant.

Nadere informatie

IVBOB. pagina 1 van 1. Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning

IVBOB. pagina 1 van 1. Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning pagina 1 van 1 Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning - 4 2 0 JAN. 2016 Van: kbo-brabant Aan: kbo-brabant Datum: 20-1-2016 14:04 v\mo\ 6g Onderwerp: VBOB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in december toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar in december

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juni 2015 Daling WW-uitkeringen In juni daalt het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant. Afgelopen jaar is het aantal WW-uitkeringen verstrekt aan vrouwen toegenomen;

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In het eerste halfjaar van 2016 zijn 39.400 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 7.200

Nadere informatie

Persbericht. Groei Brabantse woningvoorraad in jaren niet zo hoog

Persbericht. Groei Brabantse woningvoorraad in jaren niet zo hoog Persbericht Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Datum 31 maart 2008 Nummer

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2014 Daling WW-uitkeringen In september daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WWuitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. Het aandeel

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, oktober 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, oktober 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, oktober 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant toegenomen Eind oktober waren er in Noord-Brabant 64.000 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,5% van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Oss

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Oss MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Gemeente Oss Voorwoord Groningen, september 2013 Voor u ligt het resultaat van het in 2012 en 2013 gehouden onderzoek naar de MKBvriendelijkste gemeente

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, april 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste vier en van 2016 zijn 27.700 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 7.800

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, maart 2016 Doorstroom van WW naar bijstand in grotere gemeenten hoger Het aantal mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht komt groeide de afgelopen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2014 Stabilisatie WW-uitkeringen In november blijft het aantal WW-uitkeringen vrijwel gelijk. De arbeidsmarkt lijkt zich te herstellen. Het aantal openstaande

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant laat in december 2016 een dalende lijn zien, zowel ten opzichte van

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, februari 2014 Stabilisatie aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant In februari 2014 is het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant nagenoeg gelijk gebleven ten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, januari 2016 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in januari 2016 toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar te zien door

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant onveranderd Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden. Momenteel

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, februari 2013 Wederom stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) in Noord-Brabant is in februari 2013

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste vijf en van 2016 zijn 32.800 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 8.200

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juli 2015 Stijging WW-uitkeringen In juli stijgt het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant. Een groot deel van deze stijging is toe te schrijven aan de sector onderwijs.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2015 Daling WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gedaald. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens afgenomen.

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2015 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, maart 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, maart 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, maart 2014 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant onveranderd In maart 2014 is het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant nauwelijks veranderd ten opzichte

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper In 2014 is de Nederlandse economie weer gegroeid. Het herstel van de economie zet in 2015 door. De spanning op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste drie kwartalen van 2016 zijn er 56.900 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd. Samenvatting

Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd. Samenvatting Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd In deze uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld staat de jeugd van Brabant centraal. Het gaat over alle jeugd en jongeren in Noord-Brabant in de leeftijd van tot 25

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2013 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2013 3 1.1 Abonnementstarief 3 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2015 Verbetering op arbeidsmarkt; wel toename WW-uitkeringen Verbeteringen op de arbeidsmarkt zijn steeds meer zichtbaar. Er zijn meer openstaande vacatures

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2008 Provincie Noord-Brabant Oss

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2008 Provincie Noord-Brabant Oss MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2008 Provincie Noord-Brabant Oss Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen Telefoon (050) 595 73 00 Telefax (050) 595 74 00 Voorwoord Voor u ligt het resultaat

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, februari 2016 Meer nieuwe WW-uitkeringen grootwinkelbedrijf Het aantal nieuwe WW-uitkeringen is in februari 2016 in het grootwinkelbedrijf toegenomen ten opzichte

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, april 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, april 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, april 2014 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant gedaald Eind april 2014 waren er in Noord-Brabant ruim 68.500 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,9% van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen

Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen Deze vierde uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld gaat over zorgvoorzieningen in Noord-Brabant. Een goede gezondheid is voor iedereen belangrijk. En

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste acht en van 2016 zijn er 50.600 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn

Nadere informatie

Brigite van Haaften, gedeputeerde Cultuur en Samenleving:

Brigite van Haaften, gedeputeerde Cultuur en Samenleving: Sportplan 2016 Brigite van Haaften, gedeputeerde Cultuur en Samenleving: Heel Brabant in beweging! Sport leeft in Brabant. Brabanders vinden sport belangrijk en sport is belangrijk voor Brabant. Sporten

Nadere informatie

Huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders

Huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders Huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders Verschillende partijen spelen een rol bij de huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders in de provincie Noord-Brabant. Europa wordt op dit moment

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, november 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, november 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, november 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant toegenomen Eind november waren er in Noord-Brabant bijna 65.200 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,6% van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Toelichting Overzicht aantal leden en aan te wijzen door wie Overzicht leden voor de periode 2014-2018 Gemeenschappelijke regelingen 1) Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nadere informatie

Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel

Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel Nadere informatie kansrijke initiatieven sportaccommodaties Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel In het licht van Road to London 2012 zien

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen

Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen Deel vijf in de serie Leefbaarheid: feiten in beeld heeft als thema wonen. Wonen is een van onze meest fundamentele behoeften. Waar en hoe je woont bepaalt in belangrijke

Nadere informatie

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013 CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR300136_3 6 december 2016 Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 2 van de Algemene

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 20-1-2015 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg College van Waalwijk

Nadere informatie

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Versiebeheer Aanpassing d.d... Bijgewerkt door: 22 november 2010 N. Vintcent (nv404) 7 juli

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste zeven en van 2016 zijn 45.300 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 10.900

Nadere informatie

Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 januari 2015

Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 januari 2015 Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 nuari 2015 80042 07-01-2014 PON 1.171.938 Algemene subsidieverordening Ja Cultuur & Samenleving nee 80055 07-01-2014 Provinciale Raad Voor 516.181 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2017 Arbeidsmarkt ontwikkelt zich gunstig, maar niet iedereen profiteert hiervan al evenveel De economische groei zorgt ervoor dat ook de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2017 Aantal nieuwe WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal nieuwe WW-aanvragen lag in de eerste vijf en van dit jaar in Noord- Brabant 20% lager dan in dezelfde

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2017 Daling aantal lopende WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen blijft zowel in Noord-Brabant als op landelijk niveau dalen. In vergelijking

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2017 Verdere daling WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen lag in Noord-Brabant in oktober 2017 20% lager dan een jaar geleden. Deze daling is

Nadere informatie

Het tabellenboek. Per gemeente ** worden in voorliggend tabellenboek drie soorten hulpbronnen onderscheiden:

Het tabellenboek. Per gemeente ** worden in voorliggend tabellenboek drie soorten hulpbronnen onderscheiden: veerkracht in Brabant - tabellenboek Het tabellenboek Dit tabellenboek is onderdeel van de publicatie veerkracht in Brabant (PON/Telos, 2016) * en bevat voor ieder Brabantse gemeente de cijfers uit de

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk. 1 november 2016

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk. 1 november 2016 Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 1 november 2016 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg Colleges van

Nadere informatie

Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant

Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant Gemeente Categorie Organisatie Plaats Aalburg Buurt Stichting Dorpsbelangen Drongelen Drongelen Alphen-Chaam Helpende hand Stg. Konijnenopvang

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw In dit overzicht staan alleen de (onderdelen van) artikelen uit de regeling met een inhoudelijke

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Per 30 september 2011 Dit is een maandelijkse uitgave met de recente arbeidsmarktgegevens uit Zuidoost-Nederland. Nadere informatie kan worden verkregen bij de

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) - Gelet op artikel 2 en artikel 15 van

Nadere informatie

Monitor Sportplan Brabant 2016 Nulmeting 2011/2012

Monitor Sportplan Brabant 2016 Nulmeting 2011/2012 Monitor Sportplan Brabant 2016 Nulmeting 2011/2012 Paul Hover Harold van der Werff Niels Reijgersberg Hugo van der Poel mulier instituut - sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek Monitor Sportplan Brabant

Nadere informatie

Betreft: liquidatie Gemeenschappelijke Regeling Welstandszorg Noord-Brabant (WzNB Mooi Brabant)

Betreft: liquidatie Gemeenschappelijke Regeling Welstandszorg Noord-Brabant (WzNB Mooi Brabant) INGEKOMEN 2 0 MEI 2014 Gemeente Heusden WzNB MOOI BRABANT Aan het College van Burgemeester van de gemeente Heusden Postbus 41 5250 AA Vlijmen en Wethouders WzN B Mooi Brabant Postbus 2047 2800 BD GOUDA

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2016 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Biilage. Sch1ïndel, Sint-Oedenrode en Veghel {Meier1ïstad)

Biilage. Sch1ïndel, Sint-Oedenrode en Veghel {Meier1ïstad) Biilage (Veer}Krachtig Bestuur: Stand van zaken en ontwikkelingen in de Brabantse gemeenten Peildatum 17 mei 2016 Omwille van het overzicht komen de Brabantse gemeenten waar mogelijk gegroepeerd aan de

Nadere informatie

Slim investeren in de toekomst

Slim investeren in de toekomst Programmabegroting en 1. Brabant Historisch Informatie Centrum Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) www.bhic.nl s- Hertogenbosch In gezamenlijkheid behartigen van de belangen van ministerie, gemeenten

Nadere informatie

Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant

Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant dr. M. Bekkers L. Rutjes PON Instituut voor advies, onderzoek

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z16-001872 Documentnummer: ZD17012158 Rubriek: Algemeen Naam regeling: Register Citeertitel: telijke grondslag, artikel 27 lid 1 Vastgesteld door College Datum vaststelling

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juli 2017 Daling aantal lopende WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen blijft zowel in Noord-Brabant als op nationaal niveau dalen. In vergelijking met

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 449 Wet van 11 september 1996 tot gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in

Nadere informatie

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR249943_2 6 december 2016 Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant Gelet op artikel 2 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Provincie

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid

Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid De laatste uitgave in de serie Leefbaarheid: feiten in beeld gaat over veiligheid. De definitie van leefbaarheid van de Provincie Noord- noemt onder andere

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, februari 2017 Aantal WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant lag eind februari 2017 13% lager dan precies een jaar geleden.

Nadere informatie

Braindrain in Noord-Brabant

Braindrain in Noord-Brabant Braindrain in Noord-Brabant De migratie van Noord-Brabantse hoger opgeleiden in beeld Tilburg, september 2015 Ing. Hans Mariën Drs. Rob Vink m.m.v. Prof. Dr. Frank Cörvers II Braindrain in Noord-Brabant

Nadere informatie

Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014

Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014 Memo Onderwerp Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014 Inleiding In fase A2 van de Brabantse aanpak voor publieke laadinfrastructuur kunnen alle Brabantse

Nadere informatie

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost Routing aanmelding EED gemeenten Regio Gemeenten Aanmelding EED Dommelvallei + Geldrop-Mierlo * (zie bijlage onderaan pagina), Nuenen, Son en Breugel, Waalre Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Nadere informatie

- Concept - Factsheet inrichting regio Oost-Brabant

- Concept - Factsheet inrichting regio Oost-Brabant - Concept - Factsheet inrichting regio Omvang: 3.175,5 fte Operationeel: 3.057,5 fte Niet-Operationeel: 118,0 fte Districten: 3 Basisteams: 9 Versiedatum: 25 juni 2012 Inhoudsopgave 1 Concept indeling...

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2015. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2015. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2015 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Overige tarieven 3 1.3 Hoe zijn de tarieven

Nadere informatie

In beweging voor u. Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden VERBONDEN PARTIJEN: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

In beweging voor u. Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden VERBONDEN PARTIJEN: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden De gemeente Uden is betrokken bij de volgende gemeenschappelijke regelingen: 1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie

Nadere informatie

WA/Vi Brabant Midden-West-Noord

WA/Vi Brabant Midden-West-Noord WA/Vi Brabant Midden-West-Noord Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord De raden en de colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen

Nadere informatie

Aalburg. s-hertogenbosch. Heusden. Vught. Loon op Zand. Haaren. Tilburg. Boxtel. Oisterwijk. Oirschot. Hilvarenbeek. Reusel- De Mierden.

Aalburg. s-hertogenbosch. Heusden. Vught. Loon op Zand. Haaren. Tilburg. Boxtel. Oisterwijk. Oirschot. Hilvarenbeek. Reusel- De Mierden. Bladindeling : 5. Bijlage - Beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en natte natuurparels Verordening water Noord-Brabant Werkendam Woudrichem 3 4 Oss 5 6 Steenbergen Bergen op Zoom Woensdrecht

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 01-01-2014 tot 01-07-2014 3 1.1 Abonnementstarief

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, maart 2017 Aantal WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant lag eind maart 2017 12% lager dan een jaar geleden. In vergelijking

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Overige tarieven 3

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2016. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2016. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2016 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3 1.3 Overige

Nadere informatie

Monitor Sportplan Brabant 2016 1-meting. Paul Hover. Niels Reijgersberg. Hugo van der Poel

Monitor Sportplan Brabant 2016 1-meting. Paul Hover. Niels Reijgersberg. Hugo van der Poel Monitor Sportplan Brabant 2016 1-meting Paul Hover Niels Reijgersberg Hugo van der Poel 2 Monitor Sportplan Brabant 2016, 1-meting Mulier Instituut Mulier Instituut Utrecht, oktober 2014 Mulier Instituut

Nadere informatie

1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC)

1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) 1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) www.bhic.nl Vestigingsplaats s- Hertogenbosch Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling In gezamenlijkheid

Nadere informatie

Stand van zaken Q-koorts

Stand van zaken Q-koorts Stand van zaken Q-koorts 22-11-2010 Dit is een Q-koortsnieuwsbrief van de GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant. Meldingen GGD Hart voor Brabant in 2010 De GGD Hart voor Brabant kreeg in de afgelopen

Nadere informatie

1.1.1 Provincie Noord-Brabant

1.1.1 Provincie Noord-Brabant 1.1.1 Provincie Noord-Brabant 500 Bergen op Zoom De Schams 6e fase bedrijventerrein 12 ha 501 Boxmeer Sterckwijk bedrijventerrein 56 ha 502 Cranendonck Duurzaam bedrijventerrein bedrijventerrein 100 ha

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, augustus 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, augustus 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, augustus 2013 Lichte stijging aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden.

Nadere informatie

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Mestverwerking centraal VP Minovia BV, 21 februari 2013 Venray Mr Frank R. Veeke Agenda Beleid en visie EZ: Bleker, Verdaas, Dijksma Wetsvoorstel juni 2012

Nadere informatie

Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau. Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: Opkomstpercentage: 47,68%

Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau. Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: Opkomstpercentage: 47,68% Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: 7.882 Opkomstpercentage: 47,68% * 1 CDA 1.169 2 Water Natuurlijk 347 3 Ons Water 327 4 West-Brabant Waterbreed

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : 18 februari 2011 Document nummer : 2399118 Behandelend ambtenaar : A.G.P. van der Heijden Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Cultuur en sport. Samenvatting

Leefbaarheid: feiten in beeld Cultuur en sport. Samenvatting Leefbaarheid: feiten in beeld Cultuur en sport De zesde uitgave van de serie Leefbaarheid: feiten in beeld heeft als thema cultuur en sport. Zowel cultuur als sport zijn belangrijk voor de ontspanning

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, januari 2017 Afname WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant ligt eind januari 2017 14% lager dan precies een jaar geleden.

Nadere informatie

WONINGBOUW EN PLANAANBOD IN BEELD ACTUELE ONTWIKKELINGEN OP DE WONINGMARKT IN NOORD-BRABANT

WONINGBOUW EN PLANAANBOD IN BEELD ACTUELE ONTWIKKELINGEN OP DE WONINGMARKT IN NOORD-BRABANT WONINGBOUW EN PLANAANBOD IN BEELD ACTUELE ONTWIKKELINGEN OP DE WONINGMARKT IN NOORD-BRABANT over de aantrekkende woningmarkt, woningbouw op binnenstedelijke locaties en in leegstaand vastgoed in steden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 571 Gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in een gedeelte van de samenwerkingsgebieden

Nadere informatie

Koopstromenmonitor Oisterwijk. t.b.v. Concept-detailhandelsvisie

Koopstromenmonitor Oisterwijk. t.b.v. Concept-detailhandelsvisie Koopstromenmonitor Oisterwijk t.b.v. Concept-detailhandelsvisie Frits Oevering 11 april 2016 Concept-detailhandelsvisie Oisterwijk Agenda Detailhandel in Midden- en Oost-Brabant De Oisterwijkse detailhandel

Nadere informatie

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2015 juni 2016 Uitgave: Inlichtingen: Gemeenten Eindhoven en Helmond In samenwerking met Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie