Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd. Samenvatting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd. Samenvatting"

Transcriptie

1

2

3 Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd In deze uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld staat de jeugd van Brabant centraal. Het gaat over alle jeugd en jongeren in Noord-Brabant in de leeftijd van tot 25 jaar. Hoeveel jongeren zijn er in Brabant? Hoe zit het met het onderwijs? Hoe ervaren jongeren hun leefomgeving? Hoe zit het met de jeugdwerkloosheid? Dat zijn vragen waarover we in deze uitgave gegevens presenteren. Samenvatting Demografie Noord-Brabant telt op 1 januari 29 ruim jongeren tot 25 jaar. Zowel in absolute aantallen als in percentage van de totale bevolking is er vanaf 199 een daling van het aantal jongeren in Noord-Brabant te zien. Het percentage jongeren is in 29 29%; in 199 was dit 35%. De meeste allochtone jongeren wonen in de (sterk) e gebieden. In Noord-Brabant is 7% van de huishoudens met kinderen een eenoudergezin. Onderwijs Noord-Brabant telt 919 basisscholen. Veertien woonplaatsen (van de 264) hebben geen basisschool. Landelijk gezien doet Noord-Brabant het goed als we kijken naar het percentage sterke basisscholen. Brabant staat op nummer 3 van de provincies met het hoogste percentage sterke basisscholen. Noord-Brabant heeft in vestigingen voor voortgezet onderwijs. In niet-e gemeenten is het percentage vroegtijdige schoolverlaters lager dan in sterk e gemeenten. Werkloosheid De jeugdwerkloosheid is in alle arbeidsmarktregio s in Noord-Brabant in september 29 aanzienlijk hoger dan in dezelfde maand in het jaar daarvoor. In Zuidoost- Brabant is de jeugdwerkloosheid zelfs verdubbeld. Ook zien we dat in de grote Jeugd 1

4 gemeenten, de sterk e gebieden, het aantal niet-werkende werkzoekende jongeren het hoogst is. Jongeren en de buurt Bijna alle jongeren geven hun buurt een rapportcijfer 6 of hoger. Jongeren in landelijk gebied geven even vaak een voldoende voor de buurt als jongeren in gebied. Jongeren voelen zich thuis in de buurt; driekwart van de Brabantse jongeren geeft dit aan. Ondanks de voldoende die jongeren geven aan hun buurt blijkt er nog wel wat te verbeteren. Bijna de helft van de jongeren geeft aan dat zij ontmoetingsplaatsen in de buurt mist en dat er onvoldoende georganiseerd wordt in de buurt. Eenzesde van de jongeren is actief bezig in de wijk om de sfeer te verbeteren; bijna eenderde is vrijwilliger. Demografie In Noord-Brabant wonen op 1 januari jongeren tot 25 jaar. In 25 waren dit er , zodat het aantal met 9.51 is gedaald. Als percentage van de totale bevolking is het aandeel jongeren in 29 ten opzichte van 25 zeer licht gedaald: van 3% naar 29%. In 199 lag dit percentage op 35%. Samengevat is zowel in absolute aantallen als in aandeel van de totale bevolking het aantal jongeren in Noord-Brabant gedaald. Ook in de toekomst zal het aantal jongeren dalen. In 215 zijn er naar verwachting jongeren en in 22 is dit gedaald tot Het percentage jongeren op de totale bevolking laat een lichte daling zien. In 22 is 28% van de totale bevolking in Noord-Brabant jonger dan 25 jaar. Uitgebreide prognoses over de bevolkingsontwikkeling, ontgroening en vergrijzing in Noord-Brabant staan in een van de komende uitgaven in deze serie centraal. De verschillen tussen gemeenten naar heid zijn klein. In gemeenten in weinig gebied is het percentage jongeren het kleinste, namelijk 28,9%. In gemeenten in niet- gebied is het percentage jongeren ten opzichte van de totale bevolking het hoogste: 3,3%. 2 Leefbaarheid: feiten in beeld

5 figuur 1 Bevolking tot 25 jaar in Noord-Brabant in aantallen (199, 1995, 2, 25, 29, en prognose 215 en 22) bron: CBS (Sociale Atlas Brabant), Prognosecijfers: Provincie Noord-Brabant 28 's-hertogenbosch Breda Tilburg Eindhoven Helmond < figuur 2 Bevolking tot 25 jaar als % van de totale bevolking (29) bron: CBS (Sociale Atlas Brabant) 3 of meer Jeugd 3

6 Uiteraard is het aantal jongeren in een gemeente gekoppeld aan het totale inwonertal van die gemeente; hoe meer inwoners, hoe meer jongeren. Interessanter is het te kijken naar het percentage jongeren op de totale bevolking van een gemeente. Per gemeente zijn verschillen te zien: Aalburg heeft met 35% het hoogste percentage en Baarle-Nassau met 25% het laagste. tabel 1 Gemeenten met kleinste aandeel jongeren tot 25 jaar in % (29) Gemeente % aantal Baarle-Nassau 24, Rucphen 25, Valkenswaard 26, Woensdrecht 26, Halderberge 27, bron: CBS (Sociale Atlas Brabant) Een volledig overzicht vindt u op tabel 2 Gemeenten met grootste aandeel jongeren tot 25 jaar in % (29) Gemeente % aantal Aalburg 34, Boekel 32, Werkendam 31, Maasdonk 31, Lith 31, bron: CBS (Sociale Atlas Brabant) Een volledig overzicht vindt u op Kijken we naar de vijf grootste gemeenten in Brabant, dan zien we verschillen in het aandeel jongeren. Tilburg heeft van deze vijf het hoogste percentage jongeren ten opzichte van de totale bevolking, Eindhoven heeft het laagste percentage. 4 Leefbaarheid: feiten in beeld

7 tabel 3 Jongeren tot 25 jaar in de vijf grootste gemeenten Gemeente % aantal Tilburg 31, Helmond 3, Breda 3, s-hertogenbosch 28, Eindhoven 28, bron: CBS (Sociale Atlas Brabant) In figuur 3 zien we het aantal jongeren tot 25 jaar in 29, verdeeld naar leeftijdklassen van vijf jaar. De groep 15 tot en met 19 jaar is het grootste, het gaat om bijna 15. jongeren < 5 jaar 5-9 jaar 1-14 jaar jaar 2-24 jaar figuur 3 Bevolking tot 25 jaar naar leeftijdsklassen in Noord-Brabant in aantallen (29) bron: CBS (Sociale Atlas Brabant) Als we kijken naar het percentage van de leeftijdsgroepen op de totale bevolking, zien we dat het uiteenloopt van 5% tot 6%, zie figuur 4 op de volgende bladzijde. Jeugd 5

8 < 5 jaar 5-9 jaar 1-14 jaar jaar 2-24 jaar figuur 4 Bevolking tot 25 jaar naar leeftijdsklassen in Noord-Brabant als % van de totale bevolking (29) bron: CBS (Sociale Atlas Brabant) Allochtone jongeren Figuur 5 laat de spreiding zien van allochtone jongeren in Noord-Brabant. De meeste van hen wonen in de e gemeenten. 's-hertogenbosch Breda Tilburg Eindhoven Helmond < figuur 5 Aantal allochtonen tot 3 jaar (29) bron: CBS (Sociale Atlas Brabant) 2-3 > 3 6 Leefbaarheid: feiten in beeld

9 Het percentage jongeren van allochtone afkomst blijft ten opzichte van alle jongeren de afgelopen jaren constant. In sterk e gemeenten is het aandeel jongeren met een allochtone achtergrond bijna driemaal zo groot als in gemeenten in niet- gebied niet weinig matig sterk figuur 6 Allochtone jongeren als % van alle jongeren tot 3 jaar naar heid (25 en 29) bron: CBS (Sociale Atlas Brabant), bewerking PON Kinderen in eenoudergezinnen Het aandeel kinderen dat in eenoudergezinnen woont is het grootst in sterk e gemeenten. In niet-e gemeenten is dit percentage het kleinst. In Noord-Brabant is 7% van de huishoudens met kinderen een eenoudergezin niet weinig matig sterk figuur 7 Eenoudergezinnen naar heid in % (26-28) bron: CBS Statline Jeugd 7

10 Onderwijs Basisonderwijs In Noord-Brabant zijn in totaal 918 basisscholen gevestigd. In 1997 waren er 937 basisscholen, in 22 waren dat er 932. In het landelijk gebied zijn per 1. inwoners meer basisscholen aanwezig dan in gebied. In het gebied zijn 3,7 basisscholen per 1. inwoners, in het landelijk gebied ligt dit op 4,6 per 1. inwoners. 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 landelijk gebied gebied figuur 8 Aantal basisscholen per 1. inwoners naar heid (27) bron: CFI - Centrale Financiële Instellingen (CFI) (Sociale Atlas Brabant) Figuur 9 laat de spreiding zien van woonplaatsen met en zonder basisschool. In veertien dorpen (van de 264) in Brabant is geen basisschool aanwezig. Deze bevinden zich alle in weinig en niet- gebied. 8 Leefbaarheid: feiten in beeld

11 's-hertogenbosch Breda Tilburg Eindhoven Helmond figuur 9 Woonplaatsen met en zonder basisschool (27) bron: CFI - Centrale Financiën Instellingen (CFI) (Sociale Atlas Brabant) 5 of meer Landelijk gezien doet Noord-Brabant het goed als we kijken naar het percentage sterke basisscholen. Een sterke school is een school met bovengemiddelde leerprestaties. tabel 4 Scholen met bovengemiddelde leerprestaties per provincie in % (29) Limburg 13 Noord-Holland 11 Noord-Brabant 1 Gelderland 8 Zuid-Holland 8 Utrecht 7 Overijssel 6 Groningen 3 Zeeland 3 Flevoland 2 Friesland 2 Drenthe Landelijk 7 bron: De sterke basisschool, definitie en kenmerken, Inspectie van het Onderwijs, 29 Jeugd 9

12 Voortgezet onderwijs Noord-Brabant telt in vestigingen voor voortgezet onderwijs. Deze liggen verspreid over de provincie. 's-hertogenbosch Breda Tilburg Eindhoven Helmond of meer figuur 1 Gemiddeld aantal vestigingen voor voortgezet onderwijs naar gemeente (27) bron: CFI - Centrale Financiën Instellingen (CFI) (Sociale Atlas Brabant) Het aantal geslaagden per onderwijstype in het voortgezet onderwijs komt, als we kijken naar heid, overeen met het gemiddelde Brabantse beeld vwo havo vmbo 1 vmbo 2 landelijk Noord-Brabant figuur 11 Geslaagden voortgezet onderwijs naar heid in % (27) bron: CBS Statline 1 Leefbaarheid: feiten in beeld

13 Vroegtijdige schoolverlaters Jongeren die vroegtijdig met hun opleiding stoppen (de zogenaamde vroegtijdige schoolverlaters vsv ers) kunnen te maken krijgen met een achterstand in de ontwikkeling. Dat zorgt ervoor dat ze minder goed kunnen meekomen in de samenleving. In niet-e gemeenten is het percentage vroegtijdige schoolverlaters lager dan in sterk e gemeenten. Over het algemeen neemt het percentage vsv ers af, maar in weinig e gemeenten neemt het licht toe niet weinig matig sterk figuur 12 Vroegtijdige schoolverlaters (15 tot 23 jaar) naar heid in % (26 en 27) bron: RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) Werkloosheid Nederland verkeert in een economische crisis. Niemand kan met zekerheid zeggen wanneer de economie herstelt. In tijden van crises zijn jongeren extra kwetsbaar. Jongeren komen nieuw op een arbeidsmarkt waar weinig vacatures beschikbaar zijn, terwijl ze minder werkervaring hebben dan hun concurrenten. Hierdoor is het lastig een baan te bemachtigen. Hebben ze wel werk dan is dit dikwijls een tijdelijk contract, zodat ze, wanneer er minder werk is, vaak als eerste aan de beurt komen voor ontslag. Dit geldt specifiek voor jonge, laagopgeleide werkzoekenden. Voor hen zal het steeds moeilijker worden om werk te vinden vanwege verdringing op de arbeidsmarkt door middelbaar en hoger opgeleiden. De cijfers in figuur 13 laten zien dat de jeugdwerkloosheid in de vier Brabantse arbeidsmarktregio s in september 29 aanzienlijk hoger is dan in dezelfde maand in het jaar daarvoor. In West-Brabant is de jeugdwerkloosheid zelfs verdubbeld. Jeugd 11

14 sept 28 sept Noordoost- Brabant Midden- Brabant Zuidoost- Brabant West- Brabant figuur 13 Aantal niet-werkende werkzoekenden jonger dan 27 jaar naar arbeidsmarktregio (september 28 en september 29) bron: UWV WERKbedrijf Verder zien we dat in de grote gemeenten, de sterk e gebieden, het aantal niet-werkende werkzoekende jongeren het hoogst is. De stijging van de jeugdwerkloosheid tussen 28 en 29 is in gemeenten in weinig en matig e gebieden het hoogst, namelijk 43% en 52%. In gemeenten in niet-e gebied is de stijging 37%, in de sterk e gebieden 39% niet weinig matig sterk figuur 14 Gemiddeld aantal niet-werkende werkzoekenen jonger dan 27 jaar naar heid (september 28 en september 29) bron: UWV WERKbedrijf 12 Leefbaarheid: feiten in beeld

15 Jeugd en de buurt Bijna alle jongeren geven hun buurt een rapportcijfer van 6 of hoger. Ongeveer 1% is niet tevreden over de buurt en geeft een onvoldoende. Jongeren in landelijk gebied geven even vaak een voldoende voor de buurt als jongeren in gebied. Wel blijken jongeren in West-Brabant minder vaak een voldoende te geven dan jongeren in de GGD-regio Hart voor Brabant of Brabant-Zuidoost. In 27 geven meer jongeren een voldoende voor de buurt dan in 23. In West- Brabant is de grootste stijging te zien West-Brabant Hart voor Brabant Zuidoost-Brabant figuur 15 Rapportcijfer Voldoende voor de buurt naar GGD-regio in % (23 en 27) bron: GGD Jeugdmonitoren 27 (betreft jongeren van 12 tot 18 jaar) Dat jongeren tevreden zijn over de buurt uit zich ook in het aandeel jongeren dat zich er thuis voelt. Driekwart van de Brabantse jongeren voelt zich namelijk thuis in de buurt. Dat is iets lager dan het Brabants gemiddelde van 86%. Jeugd 13

16 mee eens neutraal oneens figuur 16 Thuis voelen in de buurt in % (29) bron: Samen Leven, resultaten van de derde monitor sociale participatie in Noord-Brabant, het PON, 29 (betreft jongeren van 16 tot 25 jaar) Ondanks de voldoende die jongeren aan hun buurt geven, blijkt er nog wel wat te verbeteren. Bijna de helft van de jongeren geeft aan dat zij ontmoetingsplaatsen in de buurt mist en dat er onvoldoende georganiseerd wordt in de buurt. Ook hier geldt dat jongeren in landelijk gebied er nagenoeg hetzelfde over denken als jongeren in gebied. In West-Brabant geven jongeren het vaakste aan ontmoetingsplekken en activiteiten in de buurt te missen West-Brabant Hart voor Brabant Zuidoost-Brabant Ik mis één of meer ontmoetingsplaatsen in de buurt Er wordt onvoldoende georganiseerd voor jongeren in de buurt figuur 17 Oordeel ontmoetingsplekken en activiteiten in de buurt naar GGD-regio in % (27) bron: GGD Jeugdmonitoren 27 (betreft jongeren van 12 tot 18 jaar) 14 Leefbaarheid: feiten in beeld

17 Inzet van jongeren voor de buurt Willen jongeren dan zelf iets doen om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren? Bijvoorbeeld door inspraak of door zich in te zetten voor de sfeer in de buurt? Jongeren vinden het soms best belangrijk om inspraak te hebben bij zaken die in de wijk of buurt spelen. Dat is echter afhankelijk van het onderwerp. Bijna één op de vijf jongeren vindt het altijd van belang om zelf invloed te kunnen uitoefenen op het beleid in de wijk. Onder de totale Brabantse bevolking is dat aandeel hoger, namelijk 3%. Ja Nee Dat hangt af van het onderwerp Weet ik niet figuur 18 Belangrijk om zelf invloed uit te oefenen in % (29) bron: Samen Leven, resultaten van de derde monitor sociale participatie in Noord-Brabant, het PON, 29 (betreft jongeren van 16 tot 25 jaar) De meeste jongeren zijn niet heel erg actief in de wijk. De meesten geven aan dat zij zich niet (en niet willen) inzetten voor de sfeer in de buurt. Toch zijn er wel actieve jongeren te vinden: 16% is al actief bezig in de wijk en 18% wil in de toekomst actief worden. Onder het totale aantal Brabanders ligt dat hoger: 35% is actief in de wijk om de sfeer te verbeteren. Jeugd 15

18 Dat doe ik al Dat zou ik willen gaan doen Nee, en dat wil ik ook niet gaan doen figuur 19 Sfeer verbeteren in de straat of wijk in % (29) bron: Samen Leven, resultaten van de derde monitor sociale participatie in Noord-Brabant, het PON, 29 (betreft jongeren van 16 tot 25 jaar) Ook op het gebied van vrijwilligerswerk is een groep jongeren actief. Op het moment van onderzoek is 27% van de jongeren actief als vrijwilliger. Daarnaast heeft 12% de afgelopen twaalf maanden vrijwilligerswerk gedaan. Dat wijkt niet veel af van het Brabantse beeld. Ja, ik ben nu vrijwilliger Ja, maar niet op dit moment Nee figuur 2 Afgelopen twaalf maanden vrijwilliger geweest in % (29) bron: Samen Leven, resultaten van de derde monitor sociale participatie in Noord-Brabant, het PON, 29 (betreft jongeren van 16 tot 25 jaar) 16 Leefbaarheid: feiten in beeld

19 Beschrijving bronnen Jeugdmonitor GGD Brabant De Jeugdmonitor GGD Brabant is uitgevoerd in 27 onder jongeren tussen 12 en 18 jaar. Dit gezondheidsonderzoek is in alle Brabantse GGD-regio s uitgevoerd. Samen Leven, Resultaten van de derde monitor sociale participatie in Noord-Brabant (29) Den Hartog, J. en L. Sontag, het PON, Tilburg Dit onderzoek is uitgevoerd door het PON in 29. Aan dit onderzoek hebben ruim 2. respondenten meegedaan, waarvan 95 jongeren van 16 tot 25 jaar. Hun antwoorden worden in deze uitgave gepresenteerd. Jeugd 17

20 Begrippen B5 De vijf grote gemeenten in Noord-Brabant: s-hertogenbosch, Eindhoven, Tilburg, Breda en Helmond. GGD-regio De naam GGD staat voor Gemeentelijke GezondheidsDienst. De GGD zet zich in voor de gezondheid van alle inwoners. Dat gebeurt op veel verschillende manieren, bijvoorbeeld door het uitvoeren van gezondheidsonderzoeken. In Brabant zijn drie GGD-regio s te onderscheiden: West-Brabant (18 gemeenten), Hart voor Brabant (29 gemeenten) en Brabant-Zuidoost (21 gemeenten). Landelijk gebied Tot het landelijk gebied behoren gemeenten in de klassen weinig en niet-. Stedelijk gebied Tot het gebied behoren gemeenten in de heidsklassen: zeer sterk, sterk en matig. In Noord-Brabant wordt geen enkele gemeente aangemerkt als zeer sterk. Stedelijkheid van een gebied Een maatstaf voor de concentratie van menselijke activiteiten gebaseerd op de gemiddelde omgevingsadressendichtheid (oad). De omgevingsadressendichtheid wordt weergegeven in adressen per km 2. Stedelijkheid is gebaseerd op numerieke waarden van de gemiddelde omgevingsadressendichtheid voor afzonderlijke gebieden. Er zijn vijf categorieën: zeer sterk : gemiddelde oad van 25 of meer adressen per km 2 ; sterk : gemiddelde oad van 15 tot 25 adressen per km 2 ; matig : gemiddelde oad van 1 tot 15 adressen per km 2 ; weinig : gemiddelde oad van 5 tot 1 adressen per km 2 ; niet : gemiddelde oad van minder dan 5 adressen per km 2. De klassengrenzen van de bovenstaande categorieën van heid zijn van toepassing vanaf De grenzen zijn zo gekozen dat alle klassen ongeveer hetzelfde aantal inwoners bevatten. De gemiddelde omgevingsadressendichtheidvan een gebied is het gemiddelde van de omgevingsadressendichtheden van alle adressen in dat gebied. Bron: Voortgezet onderwijs Vwo: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Havo: Hoger algemeen voortgezet onderwijs. Vmbo 1: Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, theoretische en gemengde leerweg. Vmbo 2: Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg. Woonplaatsen Onder de definitie woonplaatsen vallen dorpen, kernen en steden. Vrijwilligerswerk Er is sprake van vrijwilligerswerk wanneer iemand in enig georganiseerd verband vrijwillig en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen of de samenleving. Bron: Samen Leven, het PON, Leefbaarheid: feiten in beeld

21 Stedelijkheid provincie Noord-Brabant sterk matig weinig figuur 21 Overzicht heid provincie Noord-Brabant (28) bron: Sociale Atlas Brabant niet- Aalburg (2) Alphen-Chaam (12) Asten (61) Baarle-Nassau (13) Bergeijk (42) Bergen op Zoom (2) Bernheze (49) Best (39) Bladel (3) Boekel (55) Boxmeer (68) Boxtel (33) Breda (11) Cranendonck (59) Cuijk (67) Deurne (62) Dongen (22) Drimmelen (1) Eersel (31) Eindhoven (4) Etten-Leur (9) Geertruidenberg (17) Geldrop-Mierlo (45) Gemert-Bakel (63) Gilze en Rijen (15) Goirle (14) Grave (66) Haaren (26) Halderberge (5) Heeze-Leende (58) Helmond (57) Heusden (25) Hilvarenbeek (28) Laarbeek (56) Landerd (53) Lith (51) Loon op Zand (24) Maasdonk (5) Mill en Sint Hubert (65) Moerdijk (4) Nuenen C.A. (46) Oirschot (32) Oisterwijk (27) Oosterhout (16) Oss (52) Reusel-De Mierden (29) Roosendaal (6) Rucphen (7) Schijndel (37) s-hertogenbosch (35) Sint Anthonis (64) Sint-Michielsgestel (36) Sint-Oedenrode (38) Someren (6) Son en Breugel (47) Steenbergen (3) Tilburg (23) Uden (54) Valkenswaard (43) Veghel (48) Veldhoven (41) Vught (34) Waalre (44) Waalwijk (21) Werkendam (18) Woensdrecht (1) Woudrichem (19) Zundert (8) Jeugd 19

22 Colofon Het PON heeft deze publicatie opgesteld in opdracht van: Auteurs en redactie: het PON: M. (Maartje) Rijkers MSc en drs. J. (Jolanda) Westerlaken Redactie: Provincie Noord-Brabant: drs. H.J.B.M. (Diana) Reesink en drs. J.W. (Jan-Willem) van Herpen Tekstredactie: Marja Havermans Teksten, s-hertogenbosch Fotografie: Kees Bennema Vormgeving: Ton de Klein C1, s-hertogenbosch Druk: drukkerij Tielen, Boxtel PON publicatienummer: 1-8 ISBN Datum: april het PON, kennis in uitvoering Het auteursrecht van deze publicatie berust bij het PON. Gehele of gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld. Vermenigvuldiging en publicatie in een andere vorm dan dit rapport is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van het PON. Hoewel deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan het PON geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Meer informatie: en Publicatie downloaden: via en kan deze uitgave gedownload worden. Publicatie bestellen: via Stephan Tibosch (Provincie Noord-Brabant), bereikbaar op of via kan deze uitgave besteld worden. 2 Leefbaarheid: feiten in beeld

23

24

Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen

Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen Zoals u in de eerste uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld heeft kunnen lezen, valt de aanwezigheid van voorzieningen onder één van de thema

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen

Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen Deel vijf in de serie Leefbaarheid: feiten in beeld heeft als thema wonen. Wonen is een van onze meest fundamentele behoeften. Waar en hoe je woont bepaalt in belangrijke

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen

Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen Deze vierde uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld gaat over zorgvoorzieningen in Noord-Brabant. Een goede gezondheid is voor iedereen belangrijk. En

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt

Nadere informatie

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning Illlllllll IIII llllllll II IO16004186 21/01/2016 IVBOB Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant Gemeente Oosterhout T.a.v. College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT NB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2015 Daling WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gedaald. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens afgenomen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, januari 2016 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in januari 2016 toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar te zien door

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid

Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid De laatste uitgave in de serie Leefbaarheid: feiten in beeld gaat over veiligheid. De definitie van leefbaarheid van de Provincie Noord- noemt onder andere

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Cultuur en sport. Samenvatting

Leefbaarheid: feiten in beeld Cultuur en sport. Samenvatting Leefbaarheid: feiten in beeld Cultuur en sport De zesde uitgave van de serie Leefbaarheid: feiten in beeld heeft als thema cultuur en sport. Zowel cultuur als sport zijn belangrijk voor de ontspanning

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2015 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2013 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2013 3 1.1 Abonnementstarief 3 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen 270.500 17.000 17.000 81.800 31.900 4.700 690

Kwetsbare ouderen 270.500 17.000 17.000 81.800 31.900 4.700 690 Leefbaarheid: feiten in beeld Bijzondere groepen Hoe iemand zijn leefomgeving ervaart, is in eerste instantie persoonlijk. De beleving is afhankelijk van leefgewoonten, persoonlijke geschiedenis, leefstijl,

Nadere informatie

Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 januari 2015

Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 januari 2015 Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 nuari 2015 80042 07-01-2014 PON 1.171.938 Algemene subsidieverordening Ja Cultuur & Samenleving nee 80055 07-01-2014 Provinciale Raad Voor 516.181 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2015. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2015. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2015 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Overige tarieven 3 1.3 Hoe zijn de tarieven

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Overige tarieven 3

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 01-01-2014 tot 01-07-2014 3 1.1 Abonnementstarief

Nadere informatie

Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant

Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant Gemeente Categorie Organisatie Plaats Aalburg Buurt Stichting Dorpsbelangen Drongelen Drongelen Alphen-Chaam Helpende hand Stg. Konijnenopvang

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2016. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2016. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2016 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3 1.3 Overige

Nadere informatie

1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC)

1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) 1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) www.bhic.nl Vestigingsplaats s- Hertogenbosch Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling In gezamenlijkheid

Nadere informatie

Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014

Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014 Memo Onderwerp Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014 Inleiding In fase A2 van de Brabantse aanpak voor publieke laadinfrastructuur kunnen alle Brabantse

Nadere informatie

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Mestverwerking centraal VP Minovia BV, 21 februari 2013 Venray Mr Frank R. Veeke Agenda Beleid en visie EZ: Bleker, Verdaas, Dijksma Wetsvoorstel juni 2012

Nadere informatie

Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012

Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012 Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012 Naam Onderwerp / belang Partners Bijzonderheden Regio Hart van Brabant Strategische regionale samenwerking, regionale

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 25LV SG De Rooi Pannen Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SG De Rooi Pannen. De

Nadere informatie

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur Programma Vraag Werkgelegenheid Vacatures Aanbod Beroepsbevolking Niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost Routing aanmelding EED gemeenten Regio Gemeenten Aanmelding EED Dommelvallei + Geldrop-Mierlo * (zie bijlage onderaan pagina), Nuenen, Son en Breugel, Waalre Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Nadere informatie

Negende wijziging goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 1 januari 1999

Negende wijziging goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 1 januari 1999 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HYPOTHEEKFONDS NOORDBRABANTSE GEMEENTEN Negende wijziging goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 1 januari 1999 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING INZAKE EEN INTERGEMEENTELIJK

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24261 11 augustus 2015 Wijziging Besluit werkgebieden UWV 2015 in verband met inwerkingtreding Wwz per 1 juli 2015 Het

Nadere informatie

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4 Puntensysteem voor : - huurovereenkomsten voor een woning met een energielabel (ongeacht wanneer de uurovereenkomst is ingegaan) - en voor alle huurovereenkomsten die op of na 1 januari 2008 zijn ingegaan

Nadere informatie

1.1.1 Provincie Noord-Brabant

1.1.1 Provincie Noord-Brabant 1.1.1 Provincie Noord-Brabant 500 Bergen op Zoom De Schams 6e fase bedrijventerrein 12 ha 501 Boxmeer Sterckwijk bedrijventerrein 56 ha 502 Cranendonck Duurzaam bedrijventerrein bedrijventerrein 100 ha

Nadere informatie

In actie: Over het meedenken en meedoen van burgers

In actie: Over het meedenken en meedoen van burgers In actie: Over het meedenken en meedoen van burgers Rapportage VBG-onderzoek mevrouw drs. J. Westerlaken het PON, kennis in uitvoering Tilburg, oktober 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht

Nadere informatie

Brabant en zijn multi-etnische samenleving - VI

Brabant en zijn multi-etnische samenleving - VI Brabant en zijn multi-etnische samenleving - VI Actualisering van cijfermatige gegevens mevrouw ir. J. Smets PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant februari 2008 Het PON

Nadere informatie

Stad en land. Bijlagen. ten tijden van demografische krimp. een blik op de eenentwintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant

Stad en land. Bijlagen. ten tijden van demografische krimp. een blik op de eenentwintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant Stad en land ten tijden van demografische krimp een blik op de eenentwintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant Bijlagen Fabiënne Nota Januari 2012 Afstudeerscriptie Sociale Geografie Radboud Universiteit

Nadere informatie

Brabantbrede uitrol Samen Sterk in het Buitengebied

Brabantbrede uitrol Samen Sterk in het Buitengebied Oss Nieuwsbrief Samen Sterk in het Buitengebied Uitgave van Provincie Noord-Brabant Inhoud Brabantbrede uitrol Samen Sterk in het Buitengebied 1 Samen Sterk in het Buitengebied en de app Buiten Beter 2

Nadere informatie

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Sociaal kwetsbare burgers in Eersel Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Prestatievelden Wmo 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid dorpen 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen

Nadere informatie

Bijlagen bij Digitalisering in het Zuiden

Bijlagen bij Digitalisering in het Zuiden Bijlagen bij Digitalisering in het Zuiden Bijlage 1: Respondenten Gemeenten; Aalburg; Noord- Alphen-Chaam; Noord- Ambt Montfort; Limburg Arcen en Velden; Limburg Asten; Noord- Baarle-Nassau; Noord- Beek;

Nadere informatie

SEPH MIDDEN- EN WEST-BRABANT. Vergadering ARHO dd 23 april 2009. Agendapunt 4: DigiSeph. Opinierend/besluitvormend

SEPH MIDDEN- EN WEST-BRABANT. Vergadering ARHO dd 23 april 2009. Agendapunt 4: DigiSeph. Opinierend/besluitvormend SEPH MIDDEN- EN WEST-BRABANT Vergadering ARHO dd 23 april 2009 Agendapunt 4: DigiSeph Status: Opinierend/besluitvormend Door het Seph is een enquête uitgezet over DigiSeph. Daarnaast is gekeken naar het

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

dat het voor een goede ambulancezorg van belang is samen te werken;

dat het voor een goede ambulancezorg van belang is samen te werken; Definitief Ontwerp GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord de raden en de colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze,

Nadere informatie

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord pagina 50 Financieel jaarverslag 2013 Bijlagen

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord pagina 50 Financieel jaarverslag 2013 Bijlagen BIJLAGEN Bijlage 1 Staat van vaste activa 51 Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen 53 Bijlage 3 Staat van langlopende leningen 54 Bijlage 4 Bestuurssamenstelling 55 Bijlage 5 Outputrapportage 57

Nadere informatie

De laatste week van juli wil ik samen met mijn gezin (twee volwassenen, kind van 13 jaar) een vakantie doorbrengen in uw gemeente.

De laatste week van juli wil ik samen met mijn gezin (twee volwassenen, kind van 13 jaar) een vakantie doorbrengen in uw gemeente. Goedemiddag, De laatste week van juli wil ik samen met mijn gezin (twee volwassenen, kind van 13 jaar) een vakantie doorbrengen in uw gemeente. We hebben een offerte van het vakantieverblijf mogen ontvangen,

Nadere informatie

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Basiscijfers gemeenten Arbeidsmarktregio Midden- Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nww-percentage december 2011... 4 Ontwikkeling nww 2010-2011... 5 Standcijfers nww 2011 en nww-percentages december 2010 en

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant i Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1.

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: - Onderwerp Beleidsregel Leefbaarheid 2007, onderdeel van het Loket Sociale Infrastructuur. Bijlage(n) - Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gelet op de Algemene

Nadere informatie

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg MEE Zuidoost Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking MEE helpt u op weg We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Wie wijst ons de weg? Thuis, begeleid zelfstandig of groepswonen. Wat

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Bouwstenen. 1 Aanleiding en relaties met andere nota s 52 1.1 Aanleiding 52 1.2 Relatie met andere nota s 52

Bouwstenen. 1 Aanleiding en relaties met andere nota s 52 1.1 Aanleiding 52 1.2 Relatie met andere nota s 52 1 Aanleiding en relaties met andere nota s 52 1.1 Aanleiding 52 1.2 Relatie met andere nota s 52 Bouwstenen 2 Mobiliteitsontwikkeling nader verkend 54 2.1 De invloed van autonome ontwikkelingen 54 2.2

Nadere informatie

Planontwerp en besteksvoorbereiding

Planontwerp en besteksvoorbereiding Gemeente Bergen op Zoom Bergen op Zoom Directievoering ARCADIS Regio Zuid B.V. VOF Zwanehof Roosendaal Kwaliteitscontrole Gemeente Gemert-Bakel Gemert BVR Projectontwikkeling B.V. Roosendaal CdMR Vlissingen

Nadere informatie

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant , Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant Rapportage Datum: November 2012 In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie NEN-ISO 20252 gecertificeerd

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Beleidsregel verontreinigde waterbodems de Kempen Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; Gelet op artikel 28,37, 38, 39 en 63d

Nadere informatie

Bijlage: toewijzingen 1 e kwartaalronde 2012 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant

Bijlage: toewijzingen 1 e kwartaalronde 2012 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant Persbericht Bijlage: toewijzingen 1 e kwartaalronde 2012 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant ALPHEN 20120059 Stichting Beheer Geluidsinstallatie Alphen; microfoons

Nadere informatie

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA Research Centre for Education and the Labour Market ROA Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2012/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling. Ambulance voorziening Brabant Midden-West- Noord

Gemeenschappelijke regeling. Ambulance voorziening Brabant Midden-West- Noord Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance voorziening Brabant Midden-West- Noord Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten

Nadere informatie

De oriëntatie van de bevolking van de regio Breda en omstreken

De oriëntatie van de bevolking van de regio Breda en omstreken Gerard Marlet & Clemens van Woerkens De oriëntatie van de bevolking van de regio Breda en omstreken 2 maart 2015 Eindredactie: Nadine van den Berg Atlas voor gemeenten Postbus 9627 3506 GP UTRECHT T 030

Nadere informatie

Aanpassingen woningwaarderingsstelsel

Aanpassingen woningwaarderingsstelsel > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag de Aan: colleges van burgemeester & wethouders, de besturen colleges van burgemeester de toegelaten & instellingen wethouders, Aedes. besturen de Vereniging

Nadere informatie

E n q u ê t e 1 2 - t / m 1 8 - j a r i g e n

E n q u ê t e 1 2 - t / m 1 8 - j a r i g e n Brabantse Jeugdmonitor 2007 E n q u ê t e 1 2 - t / m 1 8 - j a r i g e n Gemeente: Goirle Leeswijzer In de tabellenset op de volgende pagina's worden de resultaten uit de Brabantse Jeugdmonitor 2007

Nadere informatie

Nieuwe Jeugdwet 1. Vanaf 01 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Vanaf dat moment is de gemeente

Nieuwe Jeugdwet 1. Vanaf 01 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Vanaf dat moment is de gemeente «Naam_» «Adres_Compleet» «PC_Woonplaats» Datum 02 december 2014 Onderwerp Aantal bijlagen Nieuwe Jeugdwet 1 Beste ouder(s), cliënt(en), Vanaf 01 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Vanaf dat moment

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant Totaal toegewezen: 31.250

Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant Totaal toegewezen: 31.250 1 40002267 H19 Centrum voor de Kunsten; 1 3.750 comunity-artproject Gezicht van de Wijk Totaal OOSTERHOUT 3.750 BREDA 40002454 De Nieuwe Veste; BREDA 25.000 community-artproject De Fietstocht Totaal BREDA

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Gebiedsindeling Gas RNB

Gebiedsindeling Gas RNB Gebiedsindeling Gas RNB Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van een onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel

Nadere informatie

088-1631271 j.spoor@sonenbreugel.nl

088-1631271 j.spoor@sonenbreugel.nl 1. Contactpersoon facturen Gemeente Contactpersoon Mailadres Telefoonnummer Asten Sandra van Rooij zofinancien@helmond.nl 0492-702584 Bergeijk Saskia Kuijpers s.kuijpers@bergeijk.nl 0497-551445 Anne-Miek

Nadere informatie

BAARLE-NASSAU 20130336 Stichting Nogalwiedus 1.250 Baarle-Nassau; musical Romeo en Julia

BAARLE-NASSAU 20130336 Stichting Nogalwiedus 1.250 Baarle-Nassau; musical Romeo en Julia Toekenning Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant 3 e kwartaal 2013 Provincie Noord-Brabant BAARLE-NASSAU 20130336 Stichting Nogalwiedus 1.250 Baarle-Nassau; musical Romeo en Julia Totaal BAARLE-NASSAU 1.250

Nadere informatie

In de afgelopen periode is geïnvesteerd in de volgende zes actielijnen: Bijzondere breedtesport en gehandicaptensport;

In de afgelopen periode is geïnvesteerd in de volgende zes actielijnen: Bijzondere breedtesport en gehandicaptensport; Sportplan Brabant Het Sportplan Brabant 2016 heeft tot doel om via een bruisend sportklimaat het wonen, leven en vestigen in Brabant aantrekkelijker te maken. En op deze manier een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 januari 2013

Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 januari 2013 Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 nuari 2013 63635 04-01-2012 Kasteel Heeswijk 16.620 Subsidieregeling Cultureel Erfgoed 64036 04-01-2012 Stichting Van Gogh & Zundert 2.520 Subsidieregeling Cultureel

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014)

Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014) Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014) Gesorteerd op toegangsnummer (code): Toegangsnr. Naam archief 100 DOMEINKANTOREN 1811-1941 157

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Persbericht. Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant kent 176.630 euro toe

Persbericht. Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant kent 176.630 euro toe Persbericht Datum 20 maart 2007 Nummer 76 Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant kent 176.630 euro toe Het bestuur van de Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant heeft 58 garantiebijdragen verleend voor activiteiten

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA Research Centre for Education and the Labour Market ROA Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2012 Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2013/2 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015. I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager

Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015. I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager Informatiebijeenkomst Inkoop Cranendonck, 26 februari 2015 I.D. (Inge) de Vos BEd, Inkoopmanager Bizob Stichting opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten; Combinatie

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers

Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers Een beschrijving van het horeca onderwijs en de horeca arbeidsmarkt per provincie Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers Een beschrijving

Nadere informatie

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Amersfoort Gemeente Amstelveen Gemeente

Nadere informatie

Wanneer wordt psychologische hulp door de gemeente vergoed? Psychologische hulp alleen vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden.

Wanneer wordt psychologische hulp door de gemeente vergoed? Psychologische hulp alleen vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden. VERGOEDING PSYCHOLOGISCHE HULP Met ingang van 2015 zijn de wettelijke regels voor vergoeding van psychologische hulp gewijzigd. De overheid heeft bepaald dat psychologische hulp niet altijd volledig vergoed

Nadere informatie

Q1 Wat is uw leeftijd?

Q1 Wat is uw leeftijd? Q1 Wat is uw leeftijd? Beantwoord: 7.034 Overgeslagen: 60 10 8 6 4 Jonger dan 50 jaar 50-59 jaar 60-69 jaar 70-79 jaar 80 jaar of ouder Jonger dan 50 jaar 50-59 jaar 60-69 jaar 70-79 jaar 80 jaar of ouder

Nadere informatie

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 Utrecht, januari 2013 INHOUD Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends en wetenswaardigheden 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Trends 8 1.3 Wetenswaardigheden 11 2 Wet-

Nadere informatie

Brabant en zijn kleurrijke samenleving

Brabant en zijn kleurrijke samenleving Brabant en zijn kleurrijke samenleving Editie Vll mevrouw ir. J. Smets mevrouw drs. E. Stultjens het PON, kennis in uitvoering Tilburg, oktober 2010 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen Sommige gemeenten brengen leges in rekening

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Levensverwachting en sterftecijfers. Referent: Drs. M.J.J.C. Poos, R.I.V.M.

Regionale VTV 2011. Levensverwachting en sterftecijfers. Referent: Drs. M.J.J.C. Poos, R.I.V.M. Regionale VTV 2011 Levensverwachting en sterftecijfers Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Levensverwachting en sterftecijfers Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Hypotheekschuld in Nederland:

Hypotheekschuld in Nederland: Hypotheekschuld in Nederland: Loan to value / loan to income Ruimteconferentie, 21 mei 2013 Marcel van Wijk Vastgoed en Woningmarkt ac.vanwijk@cbs.nl Agenda Recente ontwikkelingen Onderzoeksopzet Hypotheekschuld

Nadere informatie

Vormgeving en druk: Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland / SES West-Brabant / Drukkerij Meulenberg (vormgeving kaft), Print & Press Terneuzen

Vormgeving en druk: Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland / SES West-Brabant / Drukkerij Meulenberg (vormgeving kaft), Print & Press Terneuzen Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant Werkendam Woudrichem Aalburg Drimmelen Geertruidenberg Moerdijk Oosterhout Tholen Halderberge Etten-Leur Breda Bergen op Zoom Roosendaal Rucphen Zundert Alphen-Chaam

Nadere informatie

NOORDOOST OOST BRABANT Bernheeze, Boxmeer, Boekel, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Uden, Veghel, Oss, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis

NOORDOOST OOST BRABANT Bernheeze, Boxmeer, Boekel, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Uden, Veghel, Oss, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis NOORDOOST OOST BRABANT Bernheeze, Boxmeer, Boekel, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Uden, Veghel, Oss, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis Vorig jaar heeft SZZ in november een eerste bijeenkomst georganiseerd

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Toekenningen Cultuurfonds Brabant 4e kwartaal 2013

Toekenningen Cultuurfonds Brabant 4e kwartaal 2013 Toekenningen Cultuurfonds Brabant 4e kwartaal 2013 Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant AMSTERDAM 20130502 Stichting Zina 5.000 Amsterdam; community-artproject De Oversteek 20130535 Stichting Beeldtijd

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio West-Brabant i 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1.

Nadere informatie

De presentatie gemeenten West-Brabant

De presentatie gemeenten West-Brabant De presentatie gemeenten West-Brabant Team voorstelling Wilfried de Koning Jan Megens Anita Krus Kevin de Koning Jaap Pannekoek Guyon de Koning Wil Albers Wie zijn wij? Sun & Wind energy solutions B.V.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie