Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd. Samenvatting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd. Samenvatting"

Transcriptie

1

2

3 Leefbaarheid: feiten in beeld Jeugd In deze uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld staat de jeugd van Brabant centraal. Het gaat over alle jeugd en jongeren in Noord-Brabant in de leeftijd van tot 25 jaar. Hoeveel jongeren zijn er in Brabant? Hoe zit het met het onderwijs? Hoe ervaren jongeren hun leefomgeving? Hoe zit het met de jeugdwerkloosheid? Dat zijn vragen waarover we in deze uitgave gegevens presenteren. Samenvatting Demografie Noord-Brabant telt op 1 januari 29 ruim jongeren tot 25 jaar. Zowel in absolute aantallen als in percentage van de totale bevolking is er vanaf 199 een daling van het aantal jongeren in Noord-Brabant te zien. Het percentage jongeren is in 29 29%; in 199 was dit 35%. De meeste allochtone jongeren wonen in de (sterk) e gebieden. In Noord-Brabant is 7% van de huishoudens met kinderen een eenoudergezin. Onderwijs Noord-Brabant telt 919 basisscholen. Veertien woonplaatsen (van de 264) hebben geen basisschool. Landelijk gezien doet Noord-Brabant het goed als we kijken naar het percentage sterke basisscholen. Brabant staat op nummer 3 van de provincies met het hoogste percentage sterke basisscholen. Noord-Brabant heeft in vestigingen voor voortgezet onderwijs. In niet-e gemeenten is het percentage vroegtijdige schoolverlaters lager dan in sterk e gemeenten. Werkloosheid De jeugdwerkloosheid is in alle arbeidsmarktregio s in Noord-Brabant in september 29 aanzienlijk hoger dan in dezelfde maand in het jaar daarvoor. In Zuidoost- Brabant is de jeugdwerkloosheid zelfs verdubbeld. Ook zien we dat in de grote Jeugd 1

4 gemeenten, de sterk e gebieden, het aantal niet-werkende werkzoekende jongeren het hoogst is. Jongeren en de buurt Bijna alle jongeren geven hun buurt een rapportcijfer 6 of hoger. Jongeren in landelijk gebied geven even vaak een voldoende voor de buurt als jongeren in gebied. Jongeren voelen zich thuis in de buurt; driekwart van de Brabantse jongeren geeft dit aan. Ondanks de voldoende die jongeren geven aan hun buurt blijkt er nog wel wat te verbeteren. Bijna de helft van de jongeren geeft aan dat zij ontmoetingsplaatsen in de buurt mist en dat er onvoldoende georganiseerd wordt in de buurt. Eenzesde van de jongeren is actief bezig in de wijk om de sfeer te verbeteren; bijna eenderde is vrijwilliger. Demografie In Noord-Brabant wonen op 1 januari jongeren tot 25 jaar. In 25 waren dit er , zodat het aantal met 9.51 is gedaald. Als percentage van de totale bevolking is het aandeel jongeren in 29 ten opzichte van 25 zeer licht gedaald: van 3% naar 29%. In 199 lag dit percentage op 35%. Samengevat is zowel in absolute aantallen als in aandeel van de totale bevolking het aantal jongeren in Noord-Brabant gedaald. Ook in de toekomst zal het aantal jongeren dalen. In 215 zijn er naar verwachting jongeren en in 22 is dit gedaald tot Het percentage jongeren op de totale bevolking laat een lichte daling zien. In 22 is 28% van de totale bevolking in Noord-Brabant jonger dan 25 jaar. Uitgebreide prognoses over de bevolkingsontwikkeling, ontgroening en vergrijzing in Noord-Brabant staan in een van de komende uitgaven in deze serie centraal. De verschillen tussen gemeenten naar heid zijn klein. In gemeenten in weinig gebied is het percentage jongeren het kleinste, namelijk 28,9%. In gemeenten in niet- gebied is het percentage jongeren ten opzichte van de totale bevolking het hoogste: 3,3%. 2 Leefbaarheid: feiten in beeld

5 figuur 1 Bevolking tot 25 jaar in Noord-Brabant in aantallen (199, 1995, 2, 25, 29, en prognose 215 en 22) bron: CBS (Sociale Atlas Brabant), Prognosecijfers: Provincie Noord-Brabant 28 's-hertogenbosch Breda Tilburg Eindhoven Helmond < figuur 2 Bevolking tot 25 jaar als % van de totale bevolking (29) bron: CBS (Sociale Atlas Brabant) 3 of meer Jeugd 3

6 Uiteraard is het aantal jongeren in een gemeente gekoppeld aan het totale inwonertal van die gemeente; hoe meer inwoners, hoe meer jongeren. Interessanter is het te kijken naar het percentage jongeren op de totale bevolking van een gemeente. Per gemeente zijn verschillen te zien: Aalburg heeft met 35% het hoogste percentage en Baarle-Nassau met 25% het laagste. tabel 1 Gemeenten met kleinste aandeel jongeren tot 25 jaar in % (29) Gemeente % aantal Baarle-Nassau 24, Rucphen 25, Valkenswaard 26, Woensdrecht 26, Halderberge 27, bron: CBS (Sociale Atlas Brabant) Een volledig overzicht vindt u op tabel 2 Gemeenten met grootste aandeel jongeren tot 25 jaar in % (29) Gemeente % aantal Aalburg 34, Boekel 32, Werkendam 31, Maasdonk 31, Lith 31, bron: CBS (Sociale Atlas Brabant) Een volledig overzicht vindt u op Kijken we naar de vijf grootste gemeenten in Brabant, dan zien we verschillen in het aandeel jongeren. Tilburg heeft van deze vijf het hoogste percentage jongeren ten opzichte van de totale bevolking, Eindhoven heeft het laagste percentage. 4 Leefbaarheid: feiten in beeld

7 tabel 3 Jongeren tot 25 jaar in de vijf grootste gemeenten Gemeente % aantal Tilburg 31, Helmond 3, Breda 3, s-hertogenbosch 28, Eindhoven 28, bron: CBS (Sociale Atlas Brabant) In figuur 3 zien we het aantal jongeren tot 25 jaar in 29, verdeeld naar leeftijdklassen van vijf jaar. De groep 15 tot en met 19 jaar is het grootste, het gaat om bijna 15. jongeren < 5 jaar 5-9 jaar 1-14 jaar jaar 2-24 jaar figuur 3 Bevolking tot 25 jaar naar leeftijdsklassen in Noord-Brabant in aantallen (29) bron: CBS (Sociale Atlas Brabant) Als we kijken naar het percentage van de leeftijdsgroepen op de totale bevolking, zien we dat het uiteenloopt van 5% tot 6%, zie figuur 4 op de volgende bladzijde. Jeugd 5

8 < 5 jaar 5-9 jaar 1-14 jaar jaar 2-24 jaar figuur 4 Bevolking tot 25 jaar naar leeftijdsklassen in Noord-Brabant als % van de totale bevolking (29) bron: CBS (Sociale Atlas Brabant) Allochtone jongeren Figuur 5 laat de spreiding zien van allochtone jongeren in Noord-Brabant. De meeste van hen wonen in de e gemeenten. 's-hertogenbosch Breda Tilburg Eindhoven Helmond < figuur 5 Aantal allochtonen tot 3 jaar (29) bron: CBS (Sociale Atlas Brabant) 2-3 > 3 6 Leefbaarheid: feiten in beeld

9 Het percentage jongeren van allochtone afkomst blijft ten opzichte van alle jongeren de afgelopen jaren constant. In sterk e gemeenten is het aandeel jongeren met een allochtone achtergrond bijna driemaal zo groot als in gemeenten in niet- gebied niet weinig matig sterk figuur 6 Allochtone jongeren als % van alle jongeren tot 3 jaar naar heid (25 en 29) bron: CBS (Sociale Atlas Brabant), bewerking PON Kinderen in eenoudergezinnen Het aandeel kinderen dat in eenoudergezinnen woont is het grootst in sterk e gemeenten. In niet-e gemeenten is dit percentage het kleinst. In Noord-Brabant is 7% van de huishoudens met kinderen een eenoudergezin niet weinig matig sterk figuur 7 Eenoudergezinnen naar heid in % (26-28) bron: CBS Statline Jeugd 7

10 Onderwijs Basisonderwijs In Noord-Brabant zijn in totaal 918 basisscholen gevestigd. In 1997 waren er 937 basisscholen, in 22 waren dat er 932. In het landelijk gebied zijn per 1. inwoners meer basisscholen aanwezig dan in gebied. In het gebied zijn 3,7 basisscholen per 1. inwoners, in het landelijk gebied ligt dit op 4,6 per 1. inwoners. 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 landelijk gebied gebied figuur 8 Aantal basisscholen per 1. inwoners naar heid (27) bron: CFI - Centrale Financiële Instellingen (CFI) (Sociale Atlas Brabant) Figuur 9 laat de spreiding zien van woonplaatsen met en zonder basisschool. In veertien dorpen (van de 264) in Brabant is geen basisschool aanwezig. Deze bevinden zich alle in weinig en niet- gebied. 8 Leefbaarheid: feiten in beeld

11 's-hertogenbosch Breda Tilburg Eindhoven Helmond figuur 9 Woonplaatsen met en zonder basisschool (27) bron: CFI - Centrale Financiën Instellingen (CFI) (Sociale Atlas Brabant) 5 of meer Landelijk gezien doet Noord-Brabant het goed als we kijken naar het percentage sterke basisscholen. Een sterke school is een school met bovengemiddelde leerprestaties. tabel 4 Scholen met bovengemiddelde leerprestaties per provincie in % (29) Limburg 13 Noord-Holland 11 Noord-Brabant 1 Gelderland 8 Zuid-Holland 8 Utrecht 7 Overijssel 6 Groningen 3 Zeeland 3 Flevoland 2 Friesland 2 Drenthe Landelijk 7 bron: De sterke basisschool, definitie en kenmerken, Inspectie van het Onderwijs, 29 Jeugd 9

12 Voortgezet onderwijs Noord-Brabant telt in vestigingen voor voortgezet onderwijs. Deze liggen verspreid over de provincie. 's-hertogenbosch Breda Tilburg Eindhoven Helmond of meer figuur 1 Gemiddeld aantal vestigingen voor voortgezet onderwijs naar gemeente (27) bron: CFI - Centrale Financiën Instellingen (CFI) (Sociale Atlas Brabant) Het aantal geslaagden per onderwijstype in het voortgezet onderwijs komt, als we kijken naar heid, overeen met het gemiddelde Brabantse beeld vwo havo vmbo 1 vmbo 2 landelijk Noord-Brabant figuur 11 Geslaagden voortgezet onderwijs naar heid in % (27) bron: CBS Statline 1 Leefbaarheid: feiten in beeld

13 Vroegtijdige schoolverlaters Jongeren die vroegtijdig met hun opleiding stoppen (de zogenaamde vroegtijdige schoolverlaters vsv ers) kunnen te maken krijgen met een achterstand in de ontwikkeling. Dat zorgt ervoor dat ze minder goed kunnen meekomen in de samenleving. In niet-e gemeenten is het percentage vroegtijdige schoolverlaters lager dan in sterk e gemeenten. Over het algemeen neemt het percentage vsv ers af, maar in weinig e gemeenten neemt het licht toe niet weinig matig sterk figuur 12 Vroegtijdige schoolverlaters (15 tot 23 jaar) naar heid in % (26 en 27) bron: RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) Werkloosheid Nederland verkeert in een economische crisis. Niemand kan met zekerheid zeggen wanneer de economie herstelt. In tijden van crises zijn jongeren extra kwetsbaar. Jongeren komen nieuw op een arbeidsmarkt waar weinig vacatures beschikbaar zijn, terwijl ze minder werkervaring hebben dan hun concurrenten. Hierdoor is het lastig een baan te bemachtigen. Hebben ze wel werk dan is dit dikwijls een tijdelijk contract, zodat ze, wanneer er minder werk is, vaak als eerste aan de beurt komen voor ontslag. Dit geldt specifiek voor jonge, laagopgeleide werkzoekenden. Voor hen zal het steeds moeilijker worden om werk te vinden vanwege verdringing op de arbeidsmarkt door middelbaar en hoger opgeleiden. De cijfers in figuur 13 laten zien dat de jeugdwerkloosheid in de vier Brabantse arbeidsmarktregio s in september 29 aanzienlijk hoger is dan in dezelfde maand in het jaar daarvoor. In West-Brabant is de jeugdwerkloosheid zelfs verdubbeld. Jeugd 11

14 sept 28 sept Noordoost- Brabant Midden- Brabant Zuidoost- Brabant West- Brabant figuur 13 Aantal niet-werkende werkzoekenden jonger dan 27 jaar naar arbeidsmarktregio (september 28 en september 29) bron: UWV WERKbedrijf Verder zien we dat in de grote gemeenten, de sterk e gebieden, het aantal niet-werkende werkzoekende jongeren het hoogst is. De stijging van de jeugdwerkloosheid tussen 28 en 29 is in gemeenten in weinig en matig e gebieden het hoogst, namelijk 43% en 52%. In gemeenten in niet-e gebied is de stijging 37%, in de sterk e gebieden 39% niet weinig matig sterk figuur 14 Gemiddeld aantal niet-werkende werkzoekenen jonger dan 27 jaar naar heid (september 28 en september 29) bron: UWV WERKbedrijf 12 Leefbaarheid: feiten in beeld

15 Jeugd en de buurt Bijna alle jongeren geven hun buurt een rapportcijfer van 6 of hoger. Ongeveer 1% is niet tevreden over de buurt en geeft een onvoldoende. Jongeren in landelijk gebied geven even vaak een voldoende voor de buurt als jongeren in gebied. Wel blijken jongeren in West-Brabant minder vaak een voldoende te geven dan jongeren in de GGD-regio Hart voor Brabant of Brabant-Zuidoost. In 27 geven meer jongeren een voldoende voor de buurt dan in 23. In West- Brabant is de grootste stijging te zien West-Brabant Hart voor Brabant Zuidoost-Brabant figuur 15 Rapportcijfer Voldoende voor de buurt naar GGD-regio in % (23 en 27) bron: GGD Jeugdmonitoren 27 (betreft jongeren van 12 tot 18 jaar) Dat jongeren tevreden zijn over de buurt uit zich ook in het aandeel jongeren dat zich er thuis voelt. Driekwart van de Brabantse jongeren voelt zich namelijk thuis in de buurt. Dat is iets lager dan het Brabants gemiddelde van 86%. Jeugd 13

16 mee eens neutraal oneens figuur 16 Thuis voelen in de buurt in % (29) bron: Samen Leven, resultaten van de derde monitor sociale participatie in Noord-Brabant, het PON, 29 (betreft jongeren van 16 tot 25 jaar) Ondanks de voldoende die jongeren aan hun buurt geven, blijkt er nog wel wat te verbeteren. Bijna de helft van de jongeren geeft aan dat zij ontmoetingsplaatsen in de buurt mist en dat er onvoldoende georganiseerd wordt in de buurt. Ook hier geldt dat jongeren in landelijk gebied er nagenoeg hetzelfde over denken als jongeren in gebied. In West-Brabant geven jongeren het vaakste aan ontmoetingsplekken en activiteiten in de buurt te missen West-Brabant Hart voor Brabant Zuidoost-Brabant Ik mis één of meer ontmoetingsplaatsen in de buurt Er wordt onvoldoende georganiseerd voor jongeren in de buurt figuur 17 Oordeel ontmoetingsplekken en activiteiten in de buurt naar GGD-regio in % (27) bron: GGD Jeugdmonitoren 27 (betreft jongeren van 12 tot 18 jaar) 14 Leefbaarheid: feiten in beeld

17 Inzet van jongeren voor de buurt Willen jongeren dan zelf iets doen om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren? Bijvoorbeeld door inspraak of door zich in te zetten voor de sfeer in de buurt? Jongeren vinden het soms best belangrijk om inspraak te hebben bij zaken die in de wijk of buurt spelen. Dat is echter afhankelijk van het onderwerp. Bijna één op de vijf jongeren vindt het altijd van belang om zelf invloed te kunnen uitoefenen op het beleid in de wijk. Onder de totale Brabantse bevolking is dat aandeel hoger, namelijk 3%. Ja Nee Dat hangt af van het onderwerp Weet ik niet figuur 18 Belangrijk om zelf invloed uit te oefenen in % (29) bron: Samen Leven, resultaten van de derde monitor sociale participatie in Noord-Brabant, het PON, 29 (betreft jongeren van 16 tot 25 jaar) De meeste jongeren zijn niet heel erg actief in de wijk. De meesten geven aan dat zij zich niet (en niet willen) inzetten voor de sfeer in de buurt. Toch zijn er wel actieve jongeren te vinden: 16% is al actief bezig in de wijk en 18% wil in de toekomst actief worden. Onder het totale aantal Brabanders ligt dat hoger: 35% is actief in de wijk om de sfeer te verbeteren. Jeugd 15

18 Dat doe ik al Dat zou ik willen gaan doen Nee, en dat wil ik ook niet gaan doen figuur 19 Sfeer verbeteren in de straat of wijk in % (29) bron: Samen Leven, resultaten van de derde monitor sociale participatie in Noord-Brabant, het PON, 29 (betreft jongeren van 16 tot 25 jaar) Ook op het gebied van vrijwilligerswerk is een groep jongeren actief. Op het moment van onderzoek is 27% van de jongeren actief als vrijwilliger. Daarnaast heeft 12% de afgelopen twaalf maanden vrijwilligerswerk gedaan. Dat wijkt niet veel af van het Brabantse beeld. Ja, ik ben nu vrijwilliger Ja, maar niet op dit moment Nee figuur 2 Afgelopen twaalf maanden vrijwilliger geweest in % (29) bron: Samen Leven, resultaten van de derde monitor sociale participatie in Noord-Brabant, het PON, 29 (betreft jongeren van 16 tot 25 jaar) 16 Leefbaarheid: feiten in beeld

19 Beschrijving bronnen Jeugdmonitor GGD Brabant De Jeugdmonitor GGD Brabant is uitgevoerd in 27 onder jongeren tussen 12 en 18 jaar. Dit gezondheidsonderzoek is in alle Brabantse GGD-regio s uitgevoerd. Samen Leven, Resultaten van de derde monitor sociale participatie in Noord-Brabant (29) Den Hartog, J. en L. Sontag, het PON, Tilburg Dit onderzoek is uitgevoerd door het PON in 29. Aan dit onderzoek hebben ruim 2. respondenten meegedaan, waarvan 95 jongeren van 16 tot 25 jaar. Hun antwoorden worden in deze uitgave gepresenteerd. Jeugd 17

20 Begrippen B5 De vijf grote gemeenten in Noord-Brabant: s-hertogenbosch, Eindhoven, Tilburg, Breda en Helmond. GGD-regio De naam GGD staat voor Gemeentelijke GezondheidsDienst. De GGD zet zich in voor de gezondheid van alle inwoners. Dat gebeurt op veel verschillende manieren, bijvoorbeeld door het uitvoeren van gezondheidsonderzoeken. In Brabant zijn drie GGD-regio s te onderscheiden: West-Brabant (18 gemeenten), Hart voor Brabant (29 gemeenten) en Brabant-Zuidoost (21 gemeenten). Landelijk gebied Tot het landelijk gebied behoren gemeenten in de klassen weinig en niet-. Stedelijk gebied Tot het gebied behoren gemeenten in de heidsklassen: zeer sterk, sterk en matig. In Noord-Brabant wordt geen enkele gemeente aangemerkt als zeer sterk. Stedelijkheid van een gebied Een maatstaf voor de concentratie van menselijke activiteiten gebaseerd op de gemiddelde omgevingsadressendichtheid (oad). De omgevingsadressendichtheid wordt weergegeven in adressen per km 2. Stedelijkheid is gebaseerd op numerieke waarden van de gemiddelde omgevingsadressendichtheid voor afzonderlijke gebieden. Er zijn vijf categorieën: zeer sterk : gemiddelde oad van 25 of meer adressen per km 2 ; sterk : gemiddelde oad van 15 tot 25 adressen per km 2 ; matig : gemiddelde oad van 1 tot 15 adressen per km 2 ; weinig : gemiddelde oad van 5 tot 1 adressen per km 2 ; niet : gemiddelde oad van minder dan 5 adressen per km 2. De klassengrenzen van de bovenstaande categorieën van heid zijn van toepassing vanaf De grenzen zijn zo gekozen dat alle klassen ongeveer hetzelfde aantal inwoners bevatten. De gemiddelde omgevingsadressendichtheidvan een gebied is het gemiddelde van de omgevingsadressendichtheden van alle adressen in dat gebied. Bron: Voortgezet onderwijs Vwo: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Havo: Hoger algemeen voortgezet onderwijs. Vmbo 1: Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, theoretische en gemengde leerweg. Vmbo 2: Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg. Woonplaatsen Onder de definitie woonplaatsen vallen dorpen, kernen en steden. Vrijwilligerswerk Er is sprake van vrijwilligerswerk wanneer iemand in enig georganiseerd verband vrijwillig en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen of de samenleving. Bron: Samen Leven, het PON, Leefbaarheid: feiten in beeld

21 Stedelijkheid provincie Noord-Brabant sterk matig weinig figuur 21 Overzicht heid provincie Noord-Brabant (28) bron: Sociale Atlas Brabant niet- Aalburg (2) Alphen-Chaam (12) Asten (61) Baarle-Nassau (13) Bergeijk (42) Bergen op Zoom (2) Bernheze (49) Best (39) Bladel (3) Boekel (55) Boxmeer (68) Boxtel (33) Breda (11) Cranendonck (59) Cuijk (67) Deurne (62) Dongen (22) Drimmelen (1) Eersel (31) Eindhoven (4) Etten-Leur (9) Geertruidenberg (17) Geldrop-Mierlo (45) Gemert-Bakel (63) Gilze en Rijen (15) Goirle (14) Grave (66) Haaren (26) Halderberge (5) Heeze-Leende (58) Helmond (57) Heusden (25) Hilvarenbeek (28) Laarbeek (56) Landerd (53) Lith (51) Loon op Zand (24) Maasdonk (5) Mill en Sint Hubert (65) Moerdijk (4) Nuenen C.A. (46) Oirschot (32) Oisterwijk (27) Oosterhout (16) Oss (52) Reusel-De Mierden (29) Roosendaal (6) Rucphen (7) Schijndel (37) s-hertogenbosch (35) Sint Anthonis (64) Sint-Michielsgestel (36) Sint-Oedenrode (38) Someren (6) Son en Breugel (47) Steenbergen (3) Tilburg (23) Uden (54) Valkenswaard (43) Veghel (48) Veldhoven (41) Vught (34) Waalre (44) Waalwijk (21) Werkendam (18) Woensdrecht (1) Woudrichem (19) Zundert (8) Jeugd 19

22 Colofon Het PON heeft deze publicatie opgesteld in opdracht van: Auteurs en redactie: het PON: M. (Maartje) Rijkers MSc en drs. J. (Jolanda) Westerlaken Redactie: Provincie Noord-Brabant: drs. H.J.B.M. (Diana) Reesink en drs. J.W. (Jan-Willem) van Herpen Tekstredactie: Marja Havermans Teksten, s-hertogenbosch Fotografie: Kees Bennema Vormgeving: Ton de Klein C1, s-hertogenbosch Druk: drukkerij Tielen, Boxtel PON publicatienummer: 1-8 ISBN Datum: april het PON, kennis in uitvoering Het auteursrecht van deze publicatie berust bij het PON. Gehele of gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld. Vermenigvuldiging en publicatie in een andere vorm dan dit rapport is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van het PON. Hoewel deze uitgave met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan het PON geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Meer informatie: en Publicatie downloaden: via en kan deze uitgave gedownload worden. Publicatie bestellen: via Stephan Tibosch (Provincie Noord-Brabant), bereikbaar op of via kan deze uitgave besteld worden. 2 Leefbaarheid: feiten in beeld

23

24

Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen

Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen Zoals u in de eerste uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld heeft kunnen lezen, valt de aanwezigheid van voorzieningen onder één van de thema

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen

Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen Leefbaarheid: feiten in beeld Wonen Deel vijf in de serie Leefbaarheid: feiten in beeld heeft als thema wonen. Wonen is een van onze meest fundamentele behoeften. Waar en hoe je woont bepaalt in belangrijke

Nadere informatie

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000 Inwonertal Brabant groeit met ruim 9 s-hertogenbosch, 7 maart 212 - In 211 is de Brabantse bevolking met 9.3 mensen toegenomen. Daarmee ligt de bevolkingsgroei vrijwel op hetzelfde niveau als de laatste

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen

Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen Leefbaarheid: feiten in beeld Zorgvoorzieningen Deze vierde uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld gaat over zorgvoorzieningen in Noord-Brabant. Een goede gezondheid is voor iedereen belangrijk. En

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2014 Opnieuw daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het herstel van de Nederlandse economie vertaalt zich in Noord-Brabant in een daling van het aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2012 Stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal nww dat ingeschreven staat bij UWV in Noord-Brabant kwam aan het einde van september

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de periode januari tot en met november 2016 zijn 66.500 nieuwe WWuitkeringen verstrekt in Noord-Brabant.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In het eerste halfjaar van 2016 zijn 39.400 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 7.200

Nadere informatie

Persbericht. Groei Brabantse woningvoorraad in jaren niet zo hoog

Persbericht. Groei Brabantse woningvoorraad in jaren niet zo hoog Persbericht Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Datum 31 maart 2008 Nummer

Nadere informatie

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning Illlllllll IIII llllllll II IO16004186 21/01/2016 IVBOB Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant Gemeente Oosterhout T.a.v. College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT NB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, maart 2016 Doorstroom van WW naar bijstand in grotere gemeenten hoger Het aantal mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht komt groeide de afgelopen

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, oktober 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, oktober 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, oktober 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant toegenomen Eind oktober waren er in Noord-Brabant 64.000 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,5% van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juni 2015 Daling WW-uitkeringen In juni daalt het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant. Afgelopen jaar is het aantal WW-uitkeringen verstrekt aan vrouwen toegenomen;

Nadere informatie

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3)

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3) Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 203 aanvragen per gemeente per 4- ) 2 -) 3 8-) 4 25-) 5 6-8- 2) 2) 7 5-2) 8 22-2) 9-0 8-5- 2 22-3 29-4 5-4 7-5 4-6 2-7 28-8 5-5) 9 2-5) 20 9-5) West

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, april 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste vier en van 2016 zijn 27.700 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 7.800

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in december toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar in december

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2014 Stabilisatie WW-uitkeringen In november blijft het aantal WW-uitkeringen vrijwel gelijk. De arbeidsmarkt lijkt zich te herstellen. Het aantal openstaande

Nadere informatie

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein Inleiding Kerncijfers is onderdeel van het Cubiss-werkplan van 214. In opdracht van de Provincie Noord- Brabant wordt sinds 211 jaarlijks een analyse gemaakt van de kerncijfers die door het VOB worden

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Per 30 september 2011 Dit is een maandelijkse uitgave met de recente arbeidsmarktgegevens uit Zuidoost-Nederland. Nadere informatie kan worden verkregen bij de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant laat in december 2016 een dalende lijn zien, zowel ten opzichte van

Nadere informatie

IVBOB. pagina 1 van 1. Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning

IVBOB. pagina 1 van 1. Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning pagina 1 van 1 Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning - 4 2 0 JAN. 2016 Van: kbo-brabant Aan: kbo-brabant Datum: 20-1-2016 14:04 v\mo\ 6g Onderwerp: VBOB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2015 Daling WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gedaald. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens afgenomen.

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, maart 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, maart 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, maart 2014 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant onveranderd In maart 2014 is het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant nauwelijks veranderd ten opzichte

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste vijf en van 2016 zijn 32.800 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 8.200

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid

Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid Leefbaarheid: feiten in beeld Sociale veiligheid De laatste uitgave in de serie Leefbaarheid: feiten in beeld gaat over veiligheid. De definitie van leefbaarheid van de Provincie Noord- noemt onder andere

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juli 2015 Stijging WW-uitkeringen In juli stijgt het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant. Een groot deel van deze stijging is toe te schrijven aan de sector onderwijs.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, januari 2016 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in januari 2016 toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar te zien door

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste drie kwartalen van 2016 zijn er 56.900 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste acht en van 2016 zijn er 50.600 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, februari 2016 Meer nieuwe WW-uitkeringen grootwinkelbedrijf Het aantal nieuwe WW-uitkeringen is in februari 2016 in het grootwinkelbedrijf toegenomen ten opzichte

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2015 Verbetering op arbeidsmarkt; wel toename WW-uitkeringen Verbeteringen op de arbeidsmarkt zijn steeds meer zichtbaar. Er zijn meer openstaande vacatures

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, april 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, april 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, april 2014 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant gedaald Eind april 2014 waren er in Noord-Brabant ruim 68.500 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,9% van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2015 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste zeven en van 2016 zijn 45.300 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 10.900

Nadere informatie

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Versiebeheer Aanpassing d.d... Bijgewerkt door: 22 november 2010 N. Vintcent (nv404) 7 juli

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2013 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2013 3 1.1 Abonnementstarief 3 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3

Nadere informatie

Het tabellenboek. Per gemeente ** worden in voorliggend tabellenboek drie soorten hulpbronnen onderscheiden:

Het tabellenboek. Per gemeente ** worden in voorliggend tabellenboek drie soorten hulpbronnen onderscheiden: veerkracht in Brabant - tabellenboek Het tabellenboek Dit tabellenboek is onderdeel van de publicatie veerkracht in Brabant (PON/Telos, 2016) * en bevat voor ieder Brabantse gemeente de cijfers uit de

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Cultuur en sport. Samenvatting

Leefbaarheid: feiten in beeld Cultuur en sport. Samenvatting Leefbaarheid: feiten in beeld Cultuur en sport De zesde uitgave van de serie Leefbaarheid: feiten in beeld heeft als thema cultuur en sport. Zowel cultuur als sport zijn belangrijk voor de ontspanning

Nadere informatie

Huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders

Huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders Huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders Verschillende partijen spelen een rol bij de huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders in de provincie Noord-Brabant. Europa wordt op dit moment

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 20-1-2015 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg College van Waalwijk

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Toelichting Overzicht aantal leden en aan te wijzen door wie Overzicht leden voor de periode 2014-2018 Gemeenschappelijke regelingen 1) Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nadere informatie

Regionale VTV Bevolking. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking

Regionale VTV Bevolking. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking Regionale VTV 2011 Bevolking Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Bevolking Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van der Bruggen, GGD Hart voor Brabant Drs. S. van de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2017 Aantal nieuwe WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal nieuwe WW-aanvragen lag in de eerste vijf en van dit jaar in Noord- Brabant 20% lager dan in dezelfde

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2008 Provincie Noord-Brabant Oss

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2008 Provincie Noord-Brabant Oss MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2008 Provincie Noord-Brabant Oss Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen Telefoon (050) 595 73 00 Telefax (050) 595 74 00 Voorwoord Voor u ligt het resultaat

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2016 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw In dit overzicht staan alleen de (onderdelen van) artikelen uit de regeling met een inhoudelijke

Nadere informatie

Slim investeren in de toekomst

Slim investeren in de toekomst Programmabegroting en 1. Brabant Historisch Informatie Centrum Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) www.bhic.nl s- Hertogenbosch In gezamenlijkheid behartigen van de belangen van ministerie, gemeenten

Nadere informatie

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013 CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR300136_3 6 december 2016 Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 2 van de Algemene

Nadere informatie

Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant

Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant Inventarisatie Schoolmaatschappelijk werk in de provincie Noord-Brabant dr. M. Bekkers L. Rutjes PON Instituut voor advies, onderzoek

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juli 2017 Daling aantal lopende WW-uitkeringen Het aantal lopende WW-uitkeringen blijft zowel in Noord-Brabant als op nationaal niveau dalen. In vergelijking met

Nadere informatie

Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 januari 2015

Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 januari 2015 Openbaar Subsidie Register (OSR) 15 nuari 2015 80042 07-01-2014 PON 1.171.938 Algemene subsidieverordening Ja Cultuur & Samenleving nee 80055 07-01-2014 Provinciale Raad Voor 516.181 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, augustus 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, augustus 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, augustus 2013 Lichte stijging aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden.

Nadere informatie

Biilage. Sch1ïndel, Sint-Oedenrode en Veghel {Meier1ïstad)

Biilage. Sch1ïndel, Sint-Oedenrode en Veghel {Meier1ïstad) Biilage (Veer}Krachtig Bestuur: Stand van zaken en ontwikkelingen in de Brabantse gemeenten Peildatum 17 mei 2016 Omwille van het overzicht komen de Brabantse gemeenten waar mogelijk gegroepeerd aan de

Nadere informatie

Kaarten Sociale Veerkracht

Kaarten Sociale Veerkracht Kaarten Sociale Veerkracht Auteurs Drs. Wim Haarmann Ruben Smeets, MSc Tilburg, 30 april 2014 Documentnummer: 14.096 Warandelaan 2 5037 AB Tilburg Postbus 90153 5000 LE Tilburg T 013-466 87 12 F 013-466

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, maart 2017 Aantal WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant lag eind maart 2017 12% lager dan een jaar geleden. In vergelijking

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen 270.500 17.000 17.000 81.800 31.900 4.700 690

Kwetsbare ouderen 270.500 17.000 17.000 81.800 31.900 4.700 690 Leefbaarheid: feiten in beeld Bijzondere groepen Hoe iemand zijn leefomgeving ervaart, is in eerste instantie persoonlijk. De beleving is afhankelijk van leefgewoonten, persoonlijke geschiedenis, leefstijl,

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland

Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Nederland Per 31 december 2010 Dit is een maandelijkse uitgave met de recente arbeidsmarktgegevens uit Zuidoost-Nederland. Nadere informatie kan worden verkregen bij de

Nadere informatie

WA/Vi Brabant Midden-West-Noord

WA/Vi Brabant Midden-West-Noord WA/Vi Brabant Midden-West-Noord Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord De raden en de colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, februari 2017 Aantal WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant lag eind februari 2017 13% lager dan precies een jaar geleden.

Nadere informatie

Stand van zaken Q-koorts

Stand van zaken Q-koorts Stand van zaken Q-koorts 22-11-2010 Dit is een Q-koortsnieuwsbrief van de GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant. Meldingen GGD Hart voor Brabant in 2010 De GGD Hart voor Brabant kreeg in de afgelopen

Nadere informatie

Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant

Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant Regionale winnaars publieksstemronde Provincie Noord-Brabant Gemeente Categorie Organisatie Plaats Aalburg Buurt Stichting Dorpsbelangen Drongelen Drongelen Alphen-Chaam Helpende hand Stg. Konijnenopvang

Nadere informatie

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR249943_2 6 december 2016 Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant Gelet op artikel 2 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Provincie

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2015. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2015. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2015 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Overige tarieven 3 1.3 Hoe zijn de tarieven

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Overige tarieven 3

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 01-01-2014 tot 01-07-2014 3 1.1 Abonnementstarief

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2016. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2016. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2016 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3 1.3 Overige

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, januari 2017 Afname WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant ligt eind januari 2017 14% lager dan precies een jaar geleden.

Nadere informatie

1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC)

1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) 1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC) www.bhic.nl Vestigingsplaats s- Hertogenbosch Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling In gezamenlijkheid

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

In beweging voor u. Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden VERBONDEN PARTIJEN: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

In beweging voor u. Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden VERBONDEN PARTIJEN: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden De gemeente Uden is betrokken bij de volgende gemeenschappelijke regelingen: 1. Brabant Historisch Informatie Centrum Verband Naam Brabant Historisch Informatie

Nadere informatie

Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012

Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012 Bijlage raadsvoorstel: overzicht samenwerkingsverbanden Goirle d.d. 17 december 2012 Naam Onderwerp / belang Partners Bijzonderheden Regio Hart van Brabant Strategische regionale samenwerking, regionale

Nadere informatie

Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014

Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014 Memo Onderwerp Samenvatting uitgangspunten Brabantse pilot publieke laadinfrastructuur update 26 mei 2014 Inleiding In fase A2 van de Brabantse aanpak voor publieke laadinfrastructuur kunnen alle Brabantse

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Vacatures West-Brabant 2009

Vacatures West-Brabant 2009 Vacatures West-Brabant 2009 Publicatienummer: 1569 Datum: Oktober 2009 In opdracht van: SES West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie Projectnummer: 1218 Claudius Prinsenlaan

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 25LV SG De Rooi Pannen Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SG De Rooi Pannen. De

Nadere informatie

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk

Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Meststoffenwet 2013 Van beleid naar praktijk Mestverwerking centraal VP Minovia BV, 21 februari 2013 Venray Mr Frank R. Veeke Agenda Beleid en visie EZ: Bleker, Verdaas, Dijksma Wetsvoorstel juni 2012

Nadere informatie

urn in ii in in in in ii

urn in ii in in in in ii urn in ii in in in in ii B15-025929 MM Brabant Midden-West-Noord Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord De raden en de colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam,

Nadere informatie

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost Routing aanmelding EED gemeenten Regio Gemeenten Aanmelding EED Dommelvallei + Geldrop-Mierlo * (zie bijlage onderaan pagina), Nuenen, Son en Breugel, Waalre Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2017 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Documentnaam Opgesteld door Register gemeenschappelijke regelingen Juridische Zaken Versie

Nadere informatie

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur Programma Vraag Werkgelegenheid Vacatures Aanbod Beroepsbevolking Niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Negende wijziging goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 1 januari 1999

Negende wijziging goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 1 januari 1999 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HYPOTHEEKFONDS NOORDBRABANTSE GEMEENTEN Negende wijziging goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 1 januari 1999 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING INZAKE EEN INTERGEMEENTELIJK

Nadere informatie

Register gemeenschappelijke regelingen

Register gemeenschappelijke regelingen Register gemeenschappelijke regelingen De gemeente Nuenen c.a. werkt in bepaalde gevallen samen met andere gemeenten. Deze samenwerkingsverbanden bestaan uit overeenkomsten en regelingen tussen gemeenteraden,

Nadere informatie

Factsheet. Noord-Brabant

Factsheet. Noord-Brabant 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie 4. Internationaal 5. Verkeer en vervoer 6. Ruimtelijke ordening 7. Leefbaarheid 8. Cultuur en vrije tijd 9. Natuur en milieu Factsheet Woudrichem Oss Werkendam lburg

Nadere informatie

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2015 juni 2016 Uitgave: Inlichtingen: Gemeenten Eindhoven en Helmond In samenwerking met Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Koopstromenmonitor Oisterwijk. t.b.v. Concept-detailhandelsvisie

Koopstromenmonitor Oisterwijk. t.b.v. Concept-detailhandelsvisie Koopstromenmonitor Oisterwijk t.b.v. Concept-detailhandelsvisie Frits Oevering 11 april 2016 Concept-detailhandelsvisie Oisterwijk Agenda Detailhandel in Midden- en Oost-Brabant De Oisterwijkse detailhandel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 449 Wet van 11 september 1996 tot gemeentelijke herindeling in de samenwerkingsgebieden Midden-Brabant, Breda en Westelijk Noord-Brabant en in

Nadere informatie

In actie: Over het meedenken en meedoen van burgers

In actie: Over het meedenken en meedoen van burgers In actie: Over het meedenken en meedoen van burgers Rapportage VBG-onderzoek mevrouw drs. J. Westerlaken het PON, kennis in uitvoering Tilburg, oktober 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord De colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel,

Nadere informatie

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4 Puntensysteem voor : - huurovereenkomsten voor een woning met een energielabel (ongeacht wanneer de uurovereenkomst is ingegaan) - en voor alle huurovereenkomsten die op of na 1 januari 2008 zijn ingegaan

Nadere informatie

1.1.1 Provincie Noord-Brabant

1.1.1 Provincie Noord-Brabant 1.1.1 Provincie Noord-Brabant 500 Bergen op Zoom De Schams 6e fase bedrijventerrein 12 ha 501 Boxmeer Sterckwijk bedrijventerrein 56 ha 502 Cranendonck Duurzaam bedrijventerrein bedrijventerrein 100 ha

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24261 11 augustus 2015 Wijziging Besluit werkgebieden UWV 2015 in verband met inwerkingtreding Wwz per 1 juli 2015 Het

Nadere informatie

Stad en land. Bijlagen. ten tijden van demografische krimp. een blik op de eenentwintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant

Stad en land. Bijlagen. ten tijden van demografische krimp. een blik op de eenentwintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant Stad en land ten tijden van demografische krimp een blik op de eenentwintig gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant Bijlagen Fabiënne Nota Januari 2012 Afstudeerscriptie Sociale Geografie Radboud Universiteit

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Bestuursacademie Zuid-Nederland in liquidatie

Gemeenschappelijke Regeling Bestuursacademie Zuid-Nederland in liquidatie Gemeenschappelijke Regeling Bestuursacademie Zuid-Nederland in liquidatie Gemeente Boxtel T.a.v. Het college van burgemeester en wethouders Postbus 10000 5280 DA Boxtel GEMEENTE BOXTEL Zierikzee, 13 maart

Nadere informatie

Sociale veerkracht als leidend principe

Sociale veerkracht als leidend principe Sociale veerkracht in Brabant Sociale veerkracht als leidend principe Versterken Sociale Veerkracht is door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant aangewezen als één van de hoofdopgaven voor

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktinformatie, 2009 Versie 0.

Jeugdwerkloosheid. Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktinformatie, 2009 Versie 0. Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West-Friesland) mei 2 UWV Arbeidsmarktinformatie, 2 Versie. Arbeidsmarktontwikkeling Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland (+ West Friesland) Ontwikkeling

Nadere informatie

Het nieuwste Brabant voor gemeenten

Het nieuwste Brabant voor gemeenten Het nieuwste Brabant voor gemeenten.besturen vanuit regionale samenhang Hans Mommaas VBG Tilburg, 25 juni Inhoud: even afstand nemen om beter te zien De duurzame regio als perspectief Het regionale sociale

Nadere informatie