Gemeenten geen partij bij landelijke incasso-actie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenten geen partij bij landelijke incasso-actie"

Transcriptie

1 Gemeenten geen partij bij landelijke incasso-actie Diverse gemeenten zijn door burgers benaderd over een incasso voor Gemeentelijke heffing Het gaat hier om incasso s die niet in opdracht van de gemeente, maar in opdracht van een particulier bedrijf zijn uitgevoerd. Het gaat om een grootschalige, landelijke incasso-actie. De incasso De uitgevoerde incasso s betreffen een bedrag van 49,95 met de omschrijving 'Gem. heffing 2013'. De incasso is verleend aan een particulier bedrijf omdat dit bedrijf een bezwaarschrift zal verzorgen tegen de jaarlijkse gemeentelijke heffingen. Gemeente geen partij Voor alle duidelijkheid: het betreft hier een zaak waar de gemeente buiten staat. De gemeente is geen contractpartij, de gemeente heeft geen incassoopdracht gegeven, en het bedrag zal niet in de gemeentekas vloeien. Is er bij u een bedrag afgeschreven? U kunt een afgeschreven bedrag laten terugstorten via uw eigen bank of middels online bankieren. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Fraudehelpdesk op de website of bellen naar telefoonnummer (088) Begin september 2013 Start werkzaamheden Lukwelpark Het Lukwelpark (bij het Mgr. Frenckencollege, tussen de Hertogenlaan en het kanaal) wordt ingericht als waterberging. De werkzaamheden die eigenlijk gepland stonden voor het eerste half jaar van 2013 hebben vertraging opgelopen en gaan nu begin september 2013 van start. Op 13 september 2012 heeft een informatieavond over het Lukwelpark plaatsgevonden bij het Mgr. Frenckencollege. Tijdens deze avond werd aangegeven dat de werkzaamheden in het Lukwelpark in het eerste kwartaal van 2013 zouden worden uitgevoerd. Door een vertraging in de voorbereidende werkzaamheden is het eerste kwartaal van 2013 echter niet haalbaar.

2 Door deze vertraging zou er pas in mei gestart kunnen worden met de werkzaamheden in het Lukwelpark. Vanwege het broedseizoen in de periode maart juli is dit volgens de flora- en faunawet niet toegestaan. De werkzaamheden in het Lukwelpark gaan daarom ná het broedseizoen en ná de zomervakantieperiode van start, begin september Waarom een waterberging? Vanwege de toenemende kans op hevige regenval en wateroverlast is het noodzakelijk om het rioolstelsel te ontlasten en bovengrondse waterbergingen te realiseren. De huidige vijvers in het Lukwelpark hebben geen bergende functie en hebben onvoldoende capaciteit om de toenemende behoefte aan waterberging op te vangen. Daarvoor is een goed stelsel van verbindingen en voldoende bergingscapaciteit nodig. Door het gebied anders in te richten wordt de capaciteit om water te kunnen bergen sterk vergroot. Het parkachtige karakter van het Lukwelpark blijft behouden en het wordt een plek waar recreatie een belangrijke functie krijgt. Meer informatie Meer informatie vindt u ook op onze gemeentelijke website > inwoners > openbare ruimte > jaarprogramma openbare ruimte > projecten In clubruimte van Oosterhoutse Golfclub Stadsgesprek over sport en bewegen De gemeente Oosterhout wil op donderdag 24 januari van gedachten wisselen met iedereen die een mening heeft over sport en bewegen in Oosterhout. Het doel van dit openbare stadsgesprek is om eigentijdse ideeën te verzamelen die verwerkt kunnen worden in een nieuwe nota sport en bewegen. De brainstormavond wordt gehouden van tot uur in de clubruimte van de Oosterhoutse Golfclub aan de Dukaatstraat 21. De gemeente Oosterhout ziet sport en bewegen niet enkel als een doel op zich. Met sport en bewegen worden volgens de gemeente ook maatschappelijke en gezondheidsdoelen bereikt. Zo is sporten gezond voor opgroeiende kinderen en voorkomt het overgewicht. Samen sporten is goed voor de sociale

3 contacten. Blijven bewegen kan ook voor de gezondheid van ouderen positief uitpakken, bovendien draagt het bij aan het sociale netwerk van mensen. Het zijn vooral die sociale en maatschappelijke effecten die voor de gemeente reden zijn om sport en bewegen te ondersteunen. De gemeente zorgt daarom voor binnen- en buitensportaccommodaties en voor speelplekken in de stad. De gemeente steunt sportverenigingen met jeugdsportsubsidies en is de belangrijkste financier van Oosterhout in Beweging. Een van de vragen van deze tijd is of de gemeente deze rol kan blijven vervullen. Niet alleen sportverenigingen houden zich bezig met sport, ook scholen bieden sportlessen aan en daarnaast zijn er bedrijven actief in de markt van sport en bewegen. Vele Oosterhouters maken gebruik van al die mogelijkheden, maar er zijn ook sporters die geen enkel beroep doen op gemeentelijke en particuliere voorzieningen, waaronder hardlopers, skaters en fietsers. Marian Janse, wethouder sport: Sport en bewegen is niet alleen een zaak van de gemeente het is een zaak van ons allemaal. Individuele sporters, verenigingen, scholen en particuliere sportaanbieders spelen allemaal een belangrijke rol." Een van de vragen die tijdens het stadsgesprek op tafel ligt zal zijn: doen we het met z n allen zo goed in Oosterhout of kan het beter en eigentijdser? Vanaf 28 januari start bomenkap Reconstructie Weststadweg-Bovensteweg Vanaf maart 2013 wordt de Weststadweg-Bovensteweg gereconstrueerd. Hiervoor worden in de week van 28 februari voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd in de bermen van de Weststadweg en langs industrieterrein Weststad. De kruispunten van de Weststadweg met de Energieweg en met de Bovensteweg worden flink vergroot. Er komen verkeerslichten bij en de Weststadweg wordt verbreed naar twee rijstroken per richting. Voor deze reconstructie is het

4 nodig om de bomen in de bermen van de Weststadweg te kappen. Ook de bomen die langs het industrieterrein tussen de Energieweg en de Bovensteweg staan, worden gekapt. Hier komt de toekomstige rijbaan te liggen met daarnaast het nieuwe fietspad langs de Bovensteweg. Meer informatie Meer informatie over het project Reconstructie Weststadweg-Bovensteweg vindt u op de website via inwoners > openbare ruimte > jaarprogramma openbare ruimte > projecten WIJZIGINGEN SINDS 1 JANUARI 2013 IN DE WET WERK EN BIJSTAND ÈN GEMEENTELIJKE RICHTLIJNEN Sinds 1 januari 2013 worden overtredingen van uitkeringsregels strenger bestraft. De overheid èn het Nederlandse publiek vinden het belangrijk dat uitkeringsgeld alleen terecht komt bij mensen die hier recht op hebben. Informatieplicht De gemeente bepaalt de hoogte van de uitkering op basis van een aantal gegevens die zij krijgt van de bijstandsgerechtigde. Als deze gegevens onjuist zijn, kan dit het gevolg hebben dat er te veel bijstand wordt uitgekeerd. Volgens de nieuwe regels moet bij overtredingen het te veel ontvangen geld volledig worden terugbetaald. Dit bedrag zal dan worden teruggevorderd en er wordt tevens een boete opgelegd. Het is de verantwoordelijkheid van de bijstandsgerechtigde om wijzigingen in een situatie direct aan de gemeente door te geven. Neem bij twijfel altijd contact op met de gemeente. Zo kunnen een hoop problemen voorkomen worden. Enkele voorbeelden van een gewijzigde situatie: leefsituatie: er gelden andere bedragen voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en mensen die gehuwd of samenwonend zijn. Geef wijzigingen daarom altijd door, zodat voorkomen kan worden dat te veel /te weinig uitkering wordt betaald; betaald werk: alle inkomsten moeten bij de gemeente gemeld worden (ook al is het maar één dag of dagdeel per week);

5 eigen vermogen: de waarde van uw bezittingen (spaargeld, aandelen, auto, sieraden, huis en/of grond -in Nederland en/of in het buitenland-) mogen niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Boetes worden verhoogd De regels rondom het opleggen van een boete zijn aangescherpt. Volgens de nieuwe regels moet bij een overtreding het te veel ontvangen geld (het benadelingsbedrag ) volledig worden terugbetaald. Dit bedrag wordt verhoogd met een boete van 100% van het benadelingsbedrag. Bij herhaling van de overtreding binnen een bepaalde termijn wordt de boete 150% van het benadelingsbedrag, waarbij de gemeente tevens de bijstandsuitkering (maximaal) drie maanden kan stopzetten. Overgangsperiode Met betrekking tot de bovenstaande regels wordt een overgangsperiode gehanteerd: overtredingen en strafbare feiten begaan vóór 1 januari 2013, vallen onder de regels van het oude recht; overtredingen die begaan zijn vóór 1 januari 2013 en doorgaan na 31 januari 2013, vallen onder de nieuwe regels. in de maand januari 2013 heeft u de gelegenheid om overtredingen uit 2012 of eerder te melden zonder dat u met de nieuwe, strengere regels te maken krijgt. Pensioengerechtigde leeftijd De AOW-leeftijd is met één maand verhoogd, wat betekent dat u vanaf één maand na uw geboortedag, recht kunt hebben op AOW (voorbeeld: u wordt 65 jaar op 22 februari 2013 dan krijgt u vanaf 22 maart 2013 AOW). Dit betekent dat de uitkering ingevolge de Wet werk en bijstand vanaf 1 januari 2013 doorloopt tot de pensioengerechtigde leeftijd. Maakt u gebruikt van een VUT-regeling of pre-pensioen, dan heeft u hoogstwaarschijnlijk een periode te overbruggen, want de VUT-regeling/het pre-pensioen stopt in principe op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt (voorbeeld: u wordt 65 jaar op 22 februari 2013 VUT-regeling /pre-pensioen stopt op 1 februari 2013 u krijgt dan vanaf 22 maart 2013 AOW. De periode die u dan dient te overbruggen loopt van 1 februari 2013 tot 22 maart 2013).

6 Mogelijkheden om deze periode te overbruggen: u kunt de periode opvangen met eigen geld (bijvoorbeeld spaargeld); als u geen geld heeft, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen bij uw gemeente; u kunt als voorschot op uw AOW een renteloze lening aanvragen bij de SVB. Deze lening wordt vanaf uw 65e verjaardag betaalbaar gesteld en loopt door tot de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. Iedereen die dat wil, kan een lening krijgen, maar vraag uzelf altijd af of een lening echt nodig is. Meer informatie hierover vindt u op Wet huisbezoeken De Wet huisbezoeken is in werking getreden waardoor gemeenten veel meer mogelijkheden hebben om huisbezoeken af te leggen. Belangrijke wijzigingen zijn: gehuwden, alleenstaanden en alleenstaande ouders kunnen (op verzoek) aantonen dat hun woonsituatie daadwerkelijk in overeenstemming is met wat zij opgegeven hebben, dat zij op het aangegeven adres wonen en de kosten met niemand kunnen delen. Het toestaan van een huisbezoek is hiervoor de aangewezen manier; als niet wordt ingestemd met een huisbezoek en men kan de woonsituatie niet op andere wijze aantonen, krijgt de alleenstaande (ouder) een uitkering ter hoogte van maximaal 50% van het minimumloon en bestaat er geen recht op een toeslag. Alleenstaande ouders hebben daarnaast geen recht op de vrijstelling van de arbeidsverplichting; als de klant er op verzoek niet in slaagt zijn leef-/woonsituatie aan te tonen, wordt zijn/haar uitkering verlaagd op grond van artikel 26 WWB en de lokale verordening (kostendeling bij gehuwden). Wet kinderopvang De gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang (voor personen die deelnemen aan een traject naar werk, een studie volgen of verplicht een inburgeringcursus volgen) is vervallen. Deze tegemoetkoming is vanaf 1 januari 2013 bij de kinderopvangtoeslag gevoegd die de belastingdienst uitbetaalt. Als u in 2013 kinderopvang nodig heeft, moet u voor de totale kosten bij de belastingdienst een

7 kinderopvangtoeslag aanvragen. Als u een re-integratietraject volgt via de gemeente dan kan de belastingdienst daarvan een verklaring vragen. Deze verklaring kunt u opvragen bij de gemeente. Als u een tegemoetkoming in de kinderopvang ontvangt op grond van een sociaal medische indicatie, dan is er sinds 1 januari 2013 niets veranderd. Deze tegemoetkoming blijft de gemeente uitvoeren. Eigen bijdrage rechtsbijstand Als u juridische hulp (= rechtsbijstand) nodig heeft, dan dient u zich eerst bij het juridisch loket te melden om aanspraak te maken op een verlaging van de eigen bijdrage. Het juridisch loket stelt een diagnosedocument op, waarmee u naar een advocaat wordt verwezen. Als u dat niet doet, een minimum inkomen heeft èn voor de eigen bijdrage bijzondere bijstand aanvraagt, kan het zijn dat de gemeente niet de volledige eigen bijdrage vergoedt. Seniorenpas vervalt Sinds 1 januari 2013 is de seniorenkorting voor het deeltaxivervoer vervallen, mede omdat het openbaar busvervoer steeds beter bruikbaar wordt. 65-plussers kunnen namelijk zonder seniorenpas ook voordelig met de Brabantse bussen reizen. De leeftijdskorting bedraagt 34% en als men in de daluren reist, kan de korting oplopen tot wel 60%. Personen die in 2012 in het bezit waren van een seniorenpas, kunnen deze pas ook na 1 januari 2013 blijven gebruiken. Zij betalen dan wel automatisch het normale tarief. Aan het pasnummer kunt u aflezen of u een seniorenpas heeft. Als het 4e cijfer van uw pasnummer een 2 is, dan heeft u een seniorenpas. Voor mensen, ongeacht hun leeftijd, die vanuit de Wmo recht hebben op deeltaxivervoer, blijft het tarief ongewijzigd. Vragen Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan gerust contact op met de afdeling Informatie- en Servicecentrum (ISC) van de gemeente Oosterhout via telefoonnummer De openingstijden vindt u op onze website Op de onderstaande websites vindt u meer (en meer uitgebreide) informatie;

8 inschakelen Wij wijzen u er op dat dit artikel strikt van informatieve aard is. Aan hetgeen in dit artikel staat, kunnen geen rechten worden ontleend. Betalen voor parkeren via mobiele telefoon Bel- en sms parkeren in Oosterhout Bezoekers van het Oosterhoutse centrum kunnen betalen voor parkeren via de mobiele telefoon. Met bel- en sms parkeren betalen bezoekers alleen voor de tijd die ze daadwerkelijk geparkeerd hebben en lopen ze niet het risico op een parkeerbon. Om te kunnen parkeren via de mobiele telefoon, moet een bezoeker zich wel eerst aanmelden bij een provider. Aanmelden bij een provider Bij bel- en sms parkeren belt, sms t of appt de bezoeker het zonenummer van de parkeerplaats door aan een provider. De provider houdt bij waar de bezoeker geparkeerd staat en voor welk tarief. Bij terugkomst neemt de bezoeker weer contact op met de provider. Om gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheid moeten bezoekers zich aanmelden bij een provider naar keuze. Dat kan bij Parkmobile (Parkline), Yellowbrick, MyOrder, SMS Parking, Sunhill (Duitse provider) of Parkline. Meer informatie over de tarieven en voorwaarden is terug te vinden op de websites van deze providers: Op alle betaalde parkeerplaatsen op straat in het centrum van Oosterhout kunnen bezoekers bel- en sms parkeren. Naast bel- en sms parkeren blijft het ook mogelijk om contant, met pin of chip te betalen bij parkeerautomaten.

9 Zet alvast in uw agenda! Oosterhout doet mee aan Nederland Schoon Van 4 tot en met 9 maart vindt in Oosterhout voor de elfde keer de landelijke actie Nederland Schoon plaats, waarbij bewoners zelf de eigen stad schoonmaken en helpen hun eigen buurt netjes te houden. De gemeente Oosterhout werkt hier actief aan mee, doet u ook mee? Oosterhout Schoon De Stichting Nederland Schoon ( zet zich in voor de preventie en bestrijding van zwerfafval. De stichting vraagt gemeenten, instellingen en bewoners te helpen om Nederland op te schonen. Gemeente Oosterhout doet ook dit jaar weer mee met de actie, met medewerking van bewoners, verenigingen en scholen. De gemeente ondersteunt de schoonmaakacties van bewoners met gereedschap als knijpers, vuilniszakken, prullenbakken en wat lekkers voor na het harde werken. In 2012 werd er ongeveer 4 ton afval opgehaald in een week tijd. Dat record hopen we dit jaar te verbreken! Aanmelden Als u mee wilt doen, geeft u zich dan op vóór 11 februari 2013 op. Het aanmeldformulier vindt u op de website via inwoners > wonen en leven > buurtbeheer > Oosterhout Schoon. Het formulier kunt u ingevuld terugsturen naar de gemeente Oosterhout, ter attentie van afdeling Buurtbeheer, postbus 10150, 4900 GB Oosterhout of u kunt deze mailen naar Na inschrijving ontvangt u meer informatie over het programma. Vragen Heeft u vragen over de actie Nederland Schoon? Neemt u dan contact op met een van de buurtcoördinatoren van de gemeente Oosterhout via telefoonnummer

WIJZIGINGEN SINDS 1 JANUARI 2013 IN DE WET WERK EN BIJSTAND ÈN GEMEENTELIJKE RICHTLIJNEN

WIJZIGINGEN SINDS 1 JANUARI 2013 IN DE WET WERK EN BIJSTAND ÈN GEMEENTELIJKE RICHTLIJNEN WIJZIGINGEN SINDS 1 JANUARI 2013 IN DE WET WERK EN BIJSTAND ÈN GEMEENTELIJKE RICHTLIJNEN Sinds 1 januari 2013 worden overtredingen van uitkeringsregels strenger bestraft. De overheid èn het Nederlandse

Nadere informatie

Ontwerp Herendam vastgesteld

Ontwerp Herendam vastgesteld Ontwerp Herendam vastgesteld De Herendam wordt in 2013 opgeknapt. Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitief ontwerp voor de Herendam op 11 december vastgesteld. Het voorlopig ontwerp

Nadere informatie

Let op! Er zijn meer inkomsten die meetellen. Wilt u precies weten hoe het zit? Neem dan contact met ons op.

Let op! Er zijn meer inkomsten die meetellen. Wilt u precies weten hoe het zit? Neem dan contact met ons op. NIEUWSBRIEF IGSD september 2013 In dit nummer In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Bijverdienen en een bijstandsuitkering 2. De hoogte van uw uitkering is veranderd per 1 juli

Nadere informatie

Actualiteit en Achtergrond

Actualiteit en Achtergrond Actualiteit en Achtergrond Partnertoeslag AOW 2015 1. Inleiding In 1996 besloot de toenmalige regering om de partnertoeslag in de AOW per 1 januari 2015 te laten vervallen. Nu is het zo dat iedereen die

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal??

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal?? PARTICIPATIEWET Inleiding Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk zoeken. Zolang u geen werk hebt gevonden ontvangt u bijstand, via de Wet

Nadere informatie

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag Voorwaarden en verklaring * U dient zich te legitimeren met een geldig paspoort of ID-kaart. * U dient de in Bijlage 1 opgenomen bewijsstukken mee te sturen

Nadere informatie

Ook de waardebeschikkingen WOZ worden afzonderlijk verzonden.

Ook de waardebeschikkingen WOZ worden afzonderlijk verzonden. Aanslag gemeentelijke- en waterschapsbelastingen In februari 2013 wordt het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen door de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) verstuurd.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IGSD. September 2014. In dit nummer. Westerveld

NIEUWSBRIEF IGSD. September 2014. In dit nummer. Westerveld NIEUWSBRIEF IGSD September 2014 In dit nummer In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Veranderingen in Wet werk en bijstand, IOAW en IOAZ 2. Kostendelersnorm Participatiewet 3.

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Iedere Nederlander moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Lukt u dat niet én zijn er geen andere voorzieningen, dan helpt

Nadere informatie

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012 Brochuretekst SZW Wet werk en bijstand Januari 2012 Wet werk en bijstand Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

Opbrengst straatparkeren

Opbrengst straatparkeren Rapportage gereguleerd parkeren 1e half jaar 2017 Dit bericht bevat informatie over de belangrijkste indicatoren voor het gereguleerd parkeren in Vlaardingen. Het doel is om de raad, het college en het

Nadere informatie

Betalen voor parkeren via mobiele telefoon. Bel- en sms parkeren in Oosterhout

Betalen voor parkeren via mobiele telefoon. Bel- en sms parkeren in Oosterhout Betalen voor parkeren via mobiele telefoon Bel- en sms parkeren in Oosterhout Bezoekers van het Oosterhoutse centrum kunnen betalen voor parkeren via de mobiele telefoon. Met bel- en sms parkeren betalen

Nadere informatie

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen

Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Aanvraag individuele inkomenstoeslag 2016 Werk en inkomen Wat is een Individuele inkomenstoeslag? De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u kunt ontvangen als u tenminste drie jaar van een

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner en eventuele kinderen goed verzorgd achterblijven. Het

Nadere informatie

Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan bijna klaar

Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan bijna klaar Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan bijna klaar De Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan is bijna klaar. De komende 2 maanden worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. De bermen worden afgewerkt, er

Nadere informatie

Voorkom problemen, houd u aan de regels!

Voorkom problemen, houd u aan de regels! Voorkom problemen, houd u aan de regels! Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van de uitkeringsregels strenger bestraft. De overheid en het Nederlandse publiek vinden het belangrijk dat geld dat bestemd

Nadere informatie

Toelichting Toeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2013

Toelichting Toeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2013 Toelichting Toeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2013 Algemene toelichting De gemeenteraad dient op grond van artikel 8 eerste lid onder c juncto artikel 30 van de Wet werk en bijstand (WWB)

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Inhoudsopgave Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 4 Hoe hoog is uw bijstandsuitkering?

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER 2014 Langdurigheidstoeslag (LDT)

AANVRAAGFORMULIER 2014 Langdurigheidstoeslag (LDT) AANVRAAGFORMULIER 2014 Langdurigheidstoeslag (LDT) Wat is de langdurigheidstoeslag? Als u langdurig van een laag inkomen (1% van het wettelijk minimumloon) moet rondkomen, kunt u de langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Toelichting op Wijzigingsformulier

Toelichting op Wijzigingsformulier Toelichting op Wijzigingsformulier U ontvangt van ons een uitkering. Eén van de verplichtingen voor behoud van deze uitkering is dat u wijzigingen aan ons doorgeeft. Wijzigingen doorgeven Als er iets wijzigt

Nadere informatie

Aanvraagformulier Declaratiefonds 2016 Gemeenten Borsele, Goes, Kapelle en Reimerswaal

Aanvraagformulier Declaratiefonds 2016 Gemeenten Borsele, Goes, Kapelle en Reimerswaal Aanvraagformulier Declaratiefonds 2016 Gemeenten Borsele, Goes, Kapelle en Reimerswaal Datum ontvangst Cliëntnummer Werkproces 1. Uw gegevens Aanvrager Partner Burgerservicenummer : Voorletters en naam

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IGSD. september In dit nummer. Steenwijkerland

NIEUWSBRIEF IGSD. september In dit nummer. Steenwijkerland NIEUWSBRIEF IGSD september 2014 In dit nummer In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Veranderingen in Wet werk en bijstand, IOAW en IOAZ 2. Kostendelersnorm Participatiewet 3.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 2015 (Versie januari 2015)

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 2015 (Versie januari 2015) Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag 2015 (Versie januari 2015) In te vullen door de gemeente Datum melding/uitreiking Ontvangst formulier Cliëntnummer Werkprocesnummer = Aankruisen wat van toepassing

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN In te vullen door medewerker Werk, Inkomen en Zorg Aanvraagnummer: Klantnummer : Consulent : Ingekomen d.d.: 1. Persoonsgegevens Burger Service

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Participatiewet

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Participatiewet Zaaknummer Aanvraagformulier bijzondere bijstand Participatiewet Wat zijn de voorwaarden voor bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER 2015 INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

AANVRAAGFORMULIER 2015 INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG AANVRAAGFORMULIER 2015 INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG VERVOLGAANVRAAG Met de invoering van de Participatiewet is de Langdurigheidstoeslag afgeschaft. In de Participatiewet is een soortgelijke regeling opgenomen:

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : Fraudeonderzoeken Wet Werk en Bijstand Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : Vervoort Datum college : 16 april 2013 Openbaar : Ja Afdeling : ISD Contactpersoon

Nadere informatie

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Regelingen voor mensen met een laag inkomen In de Peelgemeenten willen we graag dat iedereen

Nadere informatie

Dat energiebesparende maatregelen niet allemaal duur hoeven te zijn, leest u hieronder.

Dat energiebesparende maatregelen niet allemaal duur hoeven te zijn, leest u hieronder. Tien tips om de winter energiezuinig door te komen Het regioloket Steek energie in je huis informeert inwoners van tien gemeenten in West-Brabant over de mogelijkheden voor verlaging van het energieverbruik

Nadere informatie

Diemen helpt MET EXTRA GELD VOOR ALLE HUISHOUDENS VOOR GEZINNEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN, GEHANDICAPTEN EN/OF AOW

Diemen helpt MET EXTRA GELD VOOR ALLE HUISHOUDENS VOOR GEZINNEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN, GEHANDICAPTEN EN/OF AOW MET EXTRA GELD april 2017 Heeft u een laag inkomen en heeft u weinig geld? Kunt u af en toe een extraatje gebruiken? Dan kan de gemeente u misschien helpen met extra geld. Voor het extra geld gelden natuurlijk

Nadere informatie

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 1. Gevolgen voor de alleenstaande ouder Alleenstaande ouderkop Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de meeste alleenstaande bijstandsouders een lagere uitkering.

Nadere informatie

Inkomensondersteuning 2016

Inkomensondersteuning 2016 Dit gedeelte niet invullen Cliëntnummer Cliëntnummer partner Werkprocesnummer Inkomensondersteuning 2016 Aanvrager Naam en voorletters BurgerServiceNummer (BSN) Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijdrage maatschappelijke participatie Fraude en boete

Aanvraagformulier bijdrage maatschappelijke participatie Fraude en boete Aanvraagformulier bijdrage maatschappelijke participatie Fraude en boete Wanneer u een uitkering bijdrage Maatschappelijke Participatie van de gemeente ontvangt behoort u aan enkele verplichtingen te voldoen.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie Eigen bijdrage Wmo 2009 Informatie CAK Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo en is verantwoordelijk voor de financiering van AWBZ-instellingen.

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Met dit formulier vraagt u bijzondere bijstand aan. Ook geeft u hierbij de gegevens op waarmee de gemeente kan vaststellen of u recht heeft op bijzondere bijstand.

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijdrage maatschappelijke participatie Fraude en boete

Aanvraagformulier bijdrage maatschappelijke participatie Fraude en boete Aanvraagformulier bijdrage maatschappelijke participatie Fraude en boete Wanneer u een uitkering bijdrage Maatschappelijke Participatie van de gemeente ontvangt behoort u aan enkele verplichtingen te voldoen.

Nadere informatie

MEMO van college aan de raad

MEMO van college aan de raad MEMO van college aan de raad datum : 17 januari 2012 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Wijzigingen WWB per 01-01-2012 Portefeuillehouder :Janina Luttik-Swart Inlichtingen bij : Eline van Braak

Nadere informatie

Voorlopige berekening pensioen aanvragen Als u geboren bent in of na 1950

Voorlopige berekening pensioen aanvragen Als u geboren bent in of na 1950 Voorlopige berekening pensioen aanvragen Als u geboren bent in of na 1950 Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een berekening van uw pensioen aanvragen. Op die manier kunt u nagaan hoeveel inkomen

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Kost het u vanwege beperkingen door ziekte, handicap of ouderdom steeds meer moeite om uw woning schoon te maken? Dan kunt u bij de gemeente via de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN

AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN EENHEID KLANT Postbus 30018, 9400 RA ASSEN Noordersingel 33, 9401 JW ASSEN Telefoon 14-0592 Fax 0592-366 413 AANVRAAGFORMULIER HULP BIJ HET HUISHOUDEN Wet Maatschappelijke Ondersteuning In te vullen door

Nadere informatie

WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet. De kostendelersnorm

WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet. De kostendelersnorm WWB wijzigt per 1 januari 2015 in Participatiewet Wat gaat er veranderen in 2015 in de Wet werk en bijstand? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (Wwb) de Participatiewet. Iedereen die op

Nadere informatie

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2 September 2011 Naam Adres Woonplaats Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Sociale Zaken van dit jaar. In elke nieuwsbrief behandelen we onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Hieronder vindt u

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering

Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering 1. Persoonsgegevens aanvrager partner* Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres 2. Bijzondere kosten Ik

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER INKOMEN/FINANCIELE VERPLICHTINGEN

AANMELDINGSFORMULIER INKOMEN/FINANCIELE VERPLICHTINGEN 1 Datum aanmelding Naam aanvrager :... Geb. datum BSN (= sofinummer) Rekeningnummer E-mail adres Werkgever Adres Postcode/plaats Telefoonnummer Uitkeringsinstantie Soort uitkering Adres Postcode/plaats

Nadere informatie

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand?

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Van bijstand naar Participatiewet Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijke veranderingen in 2015? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

gezien het voorstel inzake aanpassen verordeningen Wwb in verband wetswijzigingen 2013 (Gem. blad Afd. A 2013, no. );

gezien het voorstel inzake aanpassen verordeningen Wwb in verband wetswijzigingen 2013 (Gem. blad Afd. A 2013, no. ); 2013, no. < no. > De Raad der gemeente Stein; gezien het voorstel inzake aanpassen verordeningen Wwb in verband wetswijzigingen 2013 (Gem. blad Afd. A 2013, no. ); gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen

Toelichting. Algemeen Toelichting Algemeen Op 1 januari 2013 zijn de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in werking getreden. Hierdoor wijzigt o.a. de

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

Werk, Inkomen en Zorg. De Sportregeling. Houdt sporten betaalbaar

Werk, Inkomen en Zorg. De Sportregeling. Houdt sporten betaalbaar Werk, Inkomen en Zorg De Sportregeling Houdt sporten betaalbaar De Sportregeling Sporten is gezond en leuk. Voor jong en oud, voor het hele gezin. Aan sporten hangt echter ook een prijskaartje. Voor een

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 CRITERIA VOOR HET VERHOGEN VAN DE BIJSTANDSNORM

HOOFDSTUK 2 CRITERIA VOOR HET VERHOGEN VAN DE BIJSTANDSNORM TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2010 De raad van de gemeente Hattem; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en artikel 30 van de Wet werk en bijstand; besluit vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Aanvraagformulier Financiële Tegemoetkomingen

Aanvraagformulier Financiële Tegemoetkomingen Aanvraagformulier Financiële Tegemoetkomingen Persoonsgegevens Naam Burgerservicenummer Naam partner Burgerservicenummer Telefoonnummer E-mailadres Ik wil aanvragen Een vergoeding vanuit de Reductieregeling

Nadere informatie

Toelichting op Wijzigingsformulier

Toelichting op Wijzigingsformulier Toelichting op Wijzigingsformulier U ontvangt van ons een uitkering. Eén van de verplichtingen voor behoud van deze uitkering is dat u wijzigingen aan ons doorgeeft. Wijzigingen doorgeven Als er iets wijzigt

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen?

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen? Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017.

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Voor wie is deze tegemoetkoming bedoeld? De tegemoetkoming is een vergoeding voor de

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG Belangrijk: Lees eerst dit informatieblad. Heeft u recht op individuele inkomenstoeslag? Vul dan het aanvraagformulier in. Deze informatie

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Artikel 1. Doel van de regeling Deze regeling heeft als doel te voorzien in een tegemoetkoming in de kosten van de eigen

Nadere informatie

De Sportregeling 2009

De Sportregeling 2009 Werk, Inkomen en Zorg De Sportregeling 2009 Houdt sporten betaalbaar De Sportregeling Sporten is gezond en leuk. Voor jong en oud, voor het hele gezin. Aan sporten hangt echter ook een prijskaartje. Voor

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u dit jaar misschien recht op extra geld van de gemeente Diemen. We noemen dit koopkrachttegemoetkoming.

Nadere informatie

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen!

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID JANUARI 2007 De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! In deze nieuwsbrief leest u eerst over de nieuwe

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND

TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND CLUSTER KLANT CONTACT CENTRUM Harmen Visserplein 1 Postbus 155 8300 AD Emmeloord Tel.: (0527) 63 39 11 TOELICHTING BIJ HET AANVRAAG-/INLICHTINGENFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND Algemeen U vraagt bijzondere

Nadere informatie

Buurtpreventie starten?

Buurtpreventie starten? Buurtpreventie starten? Twee buurten in Oosterheide hebben een buurtpreventieteam opgericht; de Componistenbuurt en sinds kort ook de Warande en omstreken. In beide buurten staan borden die duidelijk maken

Nadere informatie

Alles over je belastingtoeslagen

Alles over je belastingtoeslagen Alles over je belastingtoeslagen in 2015 Alles over je belastingtoeslagen op een rij Wist jij dat we met elkaar jaarlijks miljoenen euro s aan toeslagen laten liggen? Benut jij alle belastingtoeslagen

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTËN RAAD ALMËLO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2015 01-01-2015 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www. klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere

Nadere informatie

Wijziging opvragen bouwvergunningen

Wijziging opvragen bouwvergunningen Wijziging opvragen bouwvergunningen Een deel van het gemeentelijk bouwarchief wordt op 5 maart overgebracht naar het Regionaal Archief Tilburg (RAT). Het gaat hier om de dossiers van 1947 tot en met 1990.

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 januari 2011; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; overwegende, dat het noodzakelijk is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van bijstandsgerechtigden jonger dan 65 jaar bij verordening

Nadere informatie

Minimaregelingen gemeente Emmen

Minimaregelingen gemeente Emmen Minimaregelingen Heeft u een bijstandsuitkering of heeft u maximaal 110% (of 120%) van de bijstandsnorm? Dan komt u misschien in aanmerking voor extra ondersteuning. Voor sommige regelingen geldt een inkomen

Nadere informatie

Inkomensondersteuning 2016

Inkomensondersteuning 2016 Dit gedeelte niet invullen Cliëntnummer Cliëntnummer partner Werkprocesnummer Inkomensondersteuning 2016 Aanvrager Naam en voorletters BurgerServiceNummer (BSN) Geboortedatum Adres Postcode en woonplaats

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Nieuwsbrief BELANGRIJKE INFORMATIE. De kostendelersnorm in 2015

Nieuwsbrief BELANGRIJKE INFORMATIE. De kostendelersnorm in 2015 Nieuwsbrief BELANGRIJKE INFORMATIE De kostendelersnorm in 2015 De Eerste Kamer heeft op 1 juli 2014 ingestemd met de Participatiewet en de maatregelen in de Wet werk en bijstand. Een belangrijke verandering

Nadere informatie

Werk boven Inkomen. Een aanvulling op uw uitkering

Werk boven Inkomen. Een aanvulling op uw uitkering Een aanvulling op uw uitkering Werk boven Inkomen UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO. Maar koppelt dat altijd aan het onderzoeken van mogelijkheden

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2013, nr. 13.04.12;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2013, nr. 13.04.12; Nr. 12A De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2013, nr. 13.04.12; gelet op artikel 8 eerste lid, onderdeel c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand;

Nadere informatie

Moeite om de eindjes aan elkaar te knopen? Bereken uw recht!

Moeite om de eindjes aan elkaar te knopen? Bereken uw recht! Moeite om de eindjes aan elkaar te knopen? Bereken uw recht! Gebruikt u uw vakantiegeld om de gaten in uw portemonnee te dichten? Of houdt u altijd een stuk maand over aan het eind van uw portemonnee?

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk zoeken. Zolang u geen werk hebt gevonden ontvangt u bijstand, via de Wet

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - kort

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - kort Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2016 - kort Dit korte formulier is alleen bedoeld voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen van WIL of voor mensen die afgelopen jaar een bijzondere bijstand

Nadere informatie

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

1. Wie krijgt kinderopvangtoeslag? Bron: Brochure Kinderopvangtoeslag 2008, mei 2008 van de Belastingdienst/Toeslagen Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG Belangrijk: Lees eerst dit informatieblad. Heeft u recht op individuele inkomenstoeslag? Vul dan het aanvraagformulier in. Deze informatie

Nadere informatie

Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt?

Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt? Wat heeft een bijstandsmoeder nu echt? Bijstandsmoeder heeft ongeveer 1.750 netto per maand Voltijds werken levert altijd meer op; maar kosten kinderopvang drukken opbrengst arbeid Individuele verschillen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Minima

Aanvraagformulier Minima AFDELING Sociale Zaken POSTADRES Postbus 250 T 0297 29 16 16 3640 AG Mijdrecht F 0297 28 42 81 BEZOEKADRES Croonstadtlaan 111 E gemeente@derondevenen.nl 3641 AL Mijdrecht I www.derondevenen.nl Aanvraagformulier

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de bijstandsuitkering. De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een

Nieuwe regels voor de bijstandsuitkering. De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een direct gevolg van de Participatiewet, die vanaf 1 januari 2015 van kracht is. Deze wet vervangt (onder meer) de Wet werk en bijstand. Het doel

Nadere informatie

Gezien het voorstel inzake gewijzigde WWB-verordeningen na vervallen huishoudinkomenstoets (Gem. blad Afd. A 2012, no. 45);

Gezien het voorstel inzake gewijzigde WWB-verordeningen na vervallen huishoudinkomenstoets (Gem. blad Afd. A 2012, no. 45); 2012, no. 45 De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake gewijzigde WWB-verordeningen na vervallen huishoudinkomenstoets (Gem. blad Afd. A 2012, no. 45); Gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

dienst SZW Den Haag,...oktober 2003 Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand

dienst SZW Den Haag,...oktober 2003 Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand RV dienst SZW Den Haag,...oktober 2003 Op 1 januari 2004 treedt de Wet werk en bijstand (Wwb) in werking. De gemeente moet op die datum op grond van artikel 8 van de Wwb een verordening toeslagen en verlagingen

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

WAT WIJZIGT ER PER 1 JANUARI 2015? In deze uitgebreide nieuwsbrief treft u informatie aan over de Participatiewet, met speciale aandacht voor:

WAT WIJZIGT ER PER 1 JANUARI 2015? In deze uitgebreide nieuwsbrief treft u informatie aan over de Participatiewet, met speciale aandacht voor: INFORMATIEBRIEF WAT WIJZIGT ER PER 1 JANUARI 2015? In deze uitgebreide nieuwsbrief treft u informatie aan over de Participatiewet, met speciale aandacht voor: De kostendelersnorm pagina 1 en 2 Strengere

Nadere informatie