NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V."

Transcriptie

1 1 NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 6 augustus 2012, 14:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, Hoofddorp, Nederland

2 2 AGENDA 1. Opening en mededelingen 2. Toelichting op het openbaar bod door UPS BidCo B.V. (de Bieder), indirect een 100% dochter van United Parcel Service, Inc. (UPS) op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen en alle geplaatste en uitstaande American depositary shares in het kapitaal van TNT Express N.V. (het Bod) (Discussie) 3. Samenstelling van de Raad van Commissarissen a. Voorstel tot voorwaardelijke benoeming van de heer D.J. Brutto tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van de Dag van Overdracht (Besluit) b. Voorstel tot voorwaardelijke benoeming van de heer J. Barber tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van de Dag van Overdracht (Besluit) c. Voorstel tot voorwaardelijke benoeming van de heer J. Firestone tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van de Dag van Overdracht (Besluit) d. Het verlenen van volledige en finale kwijting aan de heer A. Burgmans, de heer L.W. Gunning, mevrouw M.E. Harris en de heer R. King in verband met hun voorwaardelijke aftreden als leden van de Raad van Commissarissen met ingang van de Dag van Overdracht (Besluit) 4. Rondvraag 5. Sluiting

3 3 1. OPENING EN MEDEDELINGEN Goedemiddag dames en heren, van harte welkom op deze buitengewone vergadering van aandeelhouders van TNT Express N.V. Als voorzitter van de Raad van Commissarissen zit ik deze vergadering voor. U ziet dat de Raad van Bestuur compleet is en dat er vijf van de zes leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn, behalve de heer Roger King. Het doel van deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is om het bod van United Parcel Service, UPS, op de aandelen van TNT Express te bespreken en besluiten te nemen over de toekomstige samenstelling van de Raad van Commissarissen. Links naast mij zit mevrouw Van der Hooft, secretaris van de Raad van Commissarissen en haar verzoek ik om de notulen van de vergadering te maken. De notulen van deze vergadering zullen worden opgesteld door mevrouw Van der Hooft. U heeft dan conform de Nederlandse Corporate Governance Code gedurende drie maanden de gelegenheid om op het concept daarvan te reageren. Daarna worden de notulen vastgesteld door mij en mevrouw Van der Hooft. De notaris, de heer Lijdsman van Allen & Overy, is aanwezig bij de aandeelhoudersvergadering. De mogelijkheid bestaat de vergadering in het Engels te volgen dan wel de in het Engels uitgesproken onderdelen in het Nederlands te volgen. Mocht u met de koptelefoons problemen ondervinden, dan kunt u deze kenbaar maken aan een van onze gastvrouwen. De vergadering is rechtsgeldig opgeroepen op donderdag 21 juni 2012 en de registratiedatum was 9 juli Bij de oproeping is vermeld dat de volledige agenda met toelichting en het biedingsbericht en de standpuntbepaling op de voorgeschreven wijze ter inzage zijn gelegd en verkrijgbaar zijn gesteld. De gegevens van de presentielijst en de gegevens omtrent het aantal stemmen dat in deze vergadering kan worden uitgebracht, zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Wel kan ik u mededelen dat er op dit moment gewone aandelen TNT Express zijn geplaatst. Ik kan u verder melden dat vandaag voor deze vergadering zijn aangemeld 96 aandeelhouders, in totaal vertegenwoordigen zij gewone aandelen, zijnde 65,85% van het geplaatste kapitaal. Later in deze vergadering zal ik u de exacte aanwezigheid aangeven. Verder kan ik nog melden dat aan de hier aanwezige notaris, de heer Lijdsman, voor de diverse besluiten een aantal volmachten en stemmingsinstructies zijn verleend. Deze volmachten betreffen in totaal aandelen. Ik constateer dus dat aan alle formaliteiten is voldaan zodat geldige besluiten kunnen worden genomen over de punten die op de agenda zijn vermeld. Graag verzoek ik u uw mobiele telefoons en Blackberries uit te schakelen, aangezien deze storing in de apparatuur kunnen veroorzaken. De aanwezige fotograferende en filmende pers wil ik verzoeken hun activiteiten te staken, wanneer wij zo dadelijk overgaan tot agendapunt 2. Dit alles in verband met de privacy en bescherming van onze aandeelhouders. Dan ga ik nu over tot agendapunt 2.

4 4 2. TOELICHTING OP HET OPENBAAR BOD DOOR UPS BIDCO B.V. (DE BIEDER), INDIRECT EEN 100% DOCHTER VAN UNITED PARCEL SERVICE, INC. (UPS) OP ALLE GEPLAATSTE EN UITSTAANDE GEWONE AANDELEN EN ALLE GEPLAATSTE EN UITSTAANDE AMERICAN DEPOSITARY SHARES IN HET KAPITAAL VAN TNT EXPRESS N.V. (HET BOD) (DISCUSSIE) De toelichting op het openbaar bod door UPS op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen en alle geplaatste en uitstaande American depositary shares, wordt gegeven door mevrouw Lombard, onze CEO. Zoals u in de standpuntbepaling met betrekking tot het bod welke tegelijk met het biedingsbericht op 21 juni 2012 bekend is gemaakt, hebt kunnen lezen, ondersteunen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van TNT Express het bod van UPS. Wij hebben het bod van UPS en de biedingsprijs van 9,50 zorgvuldig overwogen met inachtneming van de strategische, financiële en niet-financiële belangen van de onderneming en al haar stakeholders. De raden zijn tot de conclusie gekomen dat het bod vanuit financieel oogpunt voorziet in een redelijke prijs en dat het belang van TNT Express, de aandeelhouders en de overige belanghebbenden met dit bod het beste gediend is. Wij bevelen u dan ook unaniem aan om op het bod van UPS in te gaan. Mevrouw Lombard, onze voorzitter van de Raad van Bestuur, zal nu een toelichting geven op het bod van UPS op alle geplaatste en uitstaande aandelen van TNT Express. Zij zal tevens ingaan op de actualiteit omtrent het mededingingsrechtelijke goedkeuringsproces door de Europese Commissie in Brussel. Vervolgens kan het bod door de vergadering besproken worden. De presentatie van mevrouw Lombard zal worden vertaald in het Nederlands en kan door u gevolgd worden wanneer u dat wenst, door een koptelefoon op te zetten. Mag ik nu het woord verlenen aan mevrouw Lombard. Mevrouw Lombard: Hartelijk dank mijnheer de voorzitter. Goedemiddag dames en heren. Het doel van mijn presentatie vandaag is eenvoudig. Ik zal een toelichting geven op het feit dat de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, unaniem het bod van UPS ondersteunen en aanbevelen, maar voordat ik daartoe overga, wil ik u graag de context schetsen van de resultaten van het tweede kwartaal, de resultaten die wij op 30 juli hebben bekendgemaakt. In het tweede kwartaal waren de commerciële omstandigheden buitengewoon moeilijk, met name in Europa en Azië. Wel hebben we de positieve gevolgen gezien van herstructureringsinitiatieven. Deze inspanningen hebben ons in staat gesteld om tegenvallers op te vangen, die wij in Europa hebben gehad met betrekking tot onze non-premium services. Wij willen onze activiteiten in Azië verder verbeteren en de maatregelen zijn succesvol geweest ondanks een zwakkere vraag tussen de continenten. Wij hebben ook betere resultaten geboekt in Brazilië zoals gepland, hoewel de omstandigheden daar zeer moeilijk blijven. Wij zien dat de omzet gestegen is met 1,7%, dat wil zeggen de gerapporteerde omzet. Vervolgens ziet u in de presentatie de gerapporteerde bedrijfsresultaten van het tweede kwartaal 2012 versus het tweede kwartaal 2011 en het gecorrigeerde bedrijfsresultaat in 2012 vergeleken met 2011, tweede kwartaal. Graag ga ik nu over naar het bod van UPS. Allereerst wat achtergronden. Op 19 maart hebben UPS en TNT Express bekend gemaakt dat er een voorwaardelijke overeenkomst is bereikt met betrekking tot het bod. Op 22 juni jongstleden heeft UPS het biedingsproces gestart en op 20 juli jongstleden heeft de Europese Commissie bekendgemaakt dat hun onderzoek naar de voorgestelde fusie over zou gaan naar fase 2. Dat betekent dat bepaalde gebieden nader onderzocht moeten worden. Dit is vrij gewoon voor dergelijke gecompliceerde transacties. 12 december is de datum waarop een en ander afgesloten dient te worden. Alle partijen zijn samen aan het werk om het onderzoek af te ronden en af te sluiten in het vierde kwartaal van Ik zal mij richten op een aantal punten. Allereerst de overweging; 9,50 in contanten per TNT Express aandeel, dat is een belangrijke premie, gezien de koers voorafgaand aan de bekendmaking van de transactie. UPS heeft ook verklaard hoe de financiering van de transactie in elkaar zal zitten: in contanten en met bestaande kredietfaciliteiten. PostNL, de grootste aandeelhouder van TNT Express, heeft zich verplicht om haar aandelen aan te bieden, wat een onderdeel is van de overeenkomst met UPS. Met betrekking tot de integratie hebben UPS en TNT Express gesteld, dat zij de visie delen om elkaars sterke punten uit te bouwen en een leider te worden. Verwacht wordt dat de transactie tussen 400 en 500 miljoen zal genereren aan additionele kostensynergieën. Nu een korte profielschets van UPS. UPS is een marktleider in logistiek en express delivery met activiteiten over de hele wereld. We moeten ons realiseren dat UPS al een sterke Europese speler is met lange termijnactiviteiten die teruggaan naar 1976, toen zij begonnen te investeren in Duitsland. Gesteld kan worden dat beide bedrijven samen sterker zullen staan en een betere dienstverlening kunnen bieden aan hun klanten, waarbij zij van elkaar kunnen leren en voortbouwen op de krachten van de andere partij. Strategisch gezien is het interessant dat beide bedrijven gaan samenwerken. Het zal een groeiverhaal worden en dat is gunstig voor de klanten en werknemers.

5 5 Een paar voorbeelden van wat beide bedrijven samen kunnen doen. De propositie naar de klanten zal nog sterker worden met betere technologie en betere capaciteit op het gebied van de producten. De geografische spreiding zal zich uitstrekken tot alle hoeken van de wereld met specifieke netwerken. Wij zullen functionele capaciteit en deskundigheid hebben en daarmee zullen wij een wereldwijde leider worden als het om logistiek gaat. De Europese klanten van TNT Express zullen gebruik kunnen maken van de wereldwijde aanwezigheid van UPS en de Amerikaanse klanten van UPS zullen weer gebruik kunnen maken van de buitengewoon sterke productportefeuille van TNT Express in Europa en in de opkomende markten. Wat betekent dit voor alle stakeholders, voor de betrokken partijen? Wij zijn van mening dat alle betrokken partijen voordeel zullen hebben aan deze combinatie. Voor de aandeelhouders is 9,50 per aandeel een redelijke prijs en wij hebben dit nog een keer laten controleren door twee onafhankelijke financiële instellingen. Voor de klanten betekent het dat wij een wereldwijd logistiek bedrijf worden met een geïntegreerd netwerk en dat zal weer leiden tot een nog beter productaanbod. Voor de medewerkers: beide bedrijven passen cultureel bij elkaar en een gecombineerde groep zal nog meer carrièremogelijkheden bieden. Wij hebben ook de steun ondervonden - dat is buitengewoon belangrijk voor deze transactie van het positieve advies van onze centrale ondernemingsraad en een positieve aanbeveling van de Europese ondernemingsraad en de vakbonden. Wat betreft corporate responsibility zijn beide bedrijven leiders op dat gebied en wij zullen daar op voort blijven bouwen. Als onderdeel van het bod heeft UPS een aantal toezeggingen gedaan om de positie van TNT Express te versterken in de combinatie. Met name ondersteunt UPS het feit dat wij een belangrijke presentie willen aanhouden in Nederland en UPS heeft buitengewone belangstelling en interesse voor het beschermen van onze unieke wegennetwerken en dergelijke. De specifieke onderdelen moeten natuurlijk nog uitgewerkt worden, maar al deze activiteiten van TNT Express zullen een belangrijk onderdeel vormen van deze gecombineerde groep. Dan ga ik nu over naar een samenvatting van de voorwaarden en de afronding van de overeenkomst. Ik denk dat u nu wel een beeld heeft van de redenen waarom wij unaniem achter deze bieding staan van UPS op TNT Express. Als u daarmee akkoord gaat en als u aandelen aanbiedt, wat gebeurt er dan en wanneer? Ervan uitgaande dat 80% van de aandelen wordt aangeboden en aan alle overige biedingsvoorwaarden wordt voldaan, dan kunnen wij overgaan tot de afronding. Een eerste belangrijke sleuteldatum is de nieuwe herziene sluitingsdatum van het bod en dat zal ongetwijfeld ergens in het vierde kwartaal van 2012 plaatsvinden. UPS zal deze herziene datum binnenkort bekendmaken. Als aan alle voorwaarden is voldaan, zal de bieding onvoorwaardelijk verklaard worden en dat zal drie dagen na de closing date zijn. Binnen vijf dagen daarna zult u de betaling van uw aandelen ontvangen. Dan is er een periode van twee weken, waarin andere aandeelhouders nog worden aangemoedigd om hun aandelen aan te bieden en dan, zodra 95% van het aandelenkapitaal is aangeboden aan UPS, zal TNT Express de notering van de aandelen stopzetten. De governance na de overdrachtsdatum. Over een paar minuten zult u verzocht worden om te stemmen op deze voorgestelde wijzigingen met betrekking tot het bod. De wijziging en de verandering die wij voorstellen, zijn een weerspiegeling van de werkelijkheid, dat wil zeggen dat als u het bod van UPS aanvaardt, dan zal de huidige Raad van Commissarissen niet meer nodig zijn. Tegelijkertijd stellen wij een governance regiem voor waarin de belangen van alle belanghebbenden nog altijd gewaarborgd zullen zijn. Een belangrijk onderdeel daarvan is de benoeming van twee onafhankelijke leden van de Raad van Commissarissen. Dan ga ik nu over naar de samenvatting en de conclusie. Wij vinden dit bod van UPS goed voor alle belanghebbenden, om alle redenen die wij zojuist naar voren hebben gebracht. Wij hebben lang nagedacht over deze aanbeveling en daar hebben wij niet lichthartig over gedacht. Ik heb eerder al de gelegenheid genomen om aan te geven dat TNT Express een trots bedrijf is en de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur hebben goed naar dit bod gekeken. Wij bevinden ons nu in een positie waarin wij unaniem dit bod kunnen aanbevelen. Onze medewerkers, de strategie en de marktpositie van beide vennootschappen na gestanddoening van dit bod, zal ons een zodanige positie geven in de industrie dat wij een leidende rol kunnen gaan spelen. TNT Express en UPS kunnen gezamenlijk meer bereiken. Dan geef ik nu weer het woord terug aan Antony voor de laatste onderdelen van de agenda. Hartelijk dank. De presentatie van mevrouw Lombard zal op de website van TNT Express te vinden zijn. Wie mag ik het woord geven naar aanleiding van deze presentatie? Ja, goedemiddag, mijn naam is Keyner, ik spreek namens de VEB en ook namens een aantal kleinere aandeelhouders, die gezamenlijk iets meer dan aandelen aan ons hebben toevertrouwd om te stemmen. Ik heb goed proberen te luisteren naar de presentatie van mevrouw Lombard. Ik zal de vraag in het Nederlands stellen. Een kleine opmerking vooraf. Mevrouw Lombard gaf aan dat het bod, 9,50 per aandeel, als redelijk werd gezien, mede ondersteund door de opinie van twee onafhankelijke financiële instituten met veel reputatie en dergelijke. Kunt u uitleggen waarom de opinie van Goldman Sachs als onafhankelijk wordt gezien, aangezien voor zover ik heb begrepen uit alle documentatie, zij een hogere rekening mag sturen naar TNT Express als de overname doorgaat. Hoe kunt u dan de opinie van zo n financiële onderneming als onafhankelijk betitelen? Daar had ik graag een korte verklaring over.

6 6 Zijn dat al uw vragen? Nee, ik heb meerdere vragen. Dan zou ik willen voorstellen dat u die allemaal stelt en dan kunnen wij die in een moeite doornemen. Verwacht u inderdaad dat de aangepaste strategie niet tot meer aandeelhouderwaarde zou kunnen leiden dan het bod dat er nu ligt van UPS? Ik denk dat het antwoord nee is, want anders zou u natuurlijk het bod niet van harte aanbevelen. Het volgende - en dat is een vraag die bij veel aandeelhouders zal leven - heeft niet zozeer te maken met de hoogte van het bod, maar met het risico dat het bod wellicht niet doorgaat. Gezien de marktomstandigheden kan ik mij voorstellen dat veel aandeelhouders zeggen van, laten wij pakken wat wij pakken kunnen. Dit is echt een gouden kans. Maar er is ook een risico dat het bod niet doorgaat. Hetgeen waarin wij vooral geïnteresseerd zijn is wanneer het bod niet doorgaat vanwege de goedkeuringen vanuit Brussel. U heeft duidelijk gezegd dat u vol vertrouwen bent dat het bod uiteindelijk zal worden goedgekeurd. Is dat vertrouwen vandaag de dag nog even groot of bent u wat pessimistischer geworden in de tussentijd? Ja, nog even groot. Het belang waarvoor ik hier sta, is dat van aandeelhouders en ik kan mij voorstellen dat ook het belang van werkgelegenheid, het toekomstperspectief voor het huidige personeel en management, een zware weging heeft gekregen. In hoeverre heeft die afweging geresulteerd dat de prijs die UPS uiteindelijk bereid is neer te leggen, omlaag is gedraaid? Waren er wellicht belangrijke zaken op het gebied van werkgelegenheid, waardoor UPS genegen zou kunnen zijn, van ja, we waren misschien bereid geweest 11, 12 neer te leggen, maar met dit soort garanties die wij op tafel moeten gaan leggen, zullen wij toch wat korting moeten gaan toepassen. Dat zijn voor het moment de belangrijkste vragen. Ik kom bij een later agendapunt graag terug als u toestaat. Ten eerste uw vraag, waar u zegt, hoe kan Goldman Sachs nou onafhankelijk zijn? Goldman Sachs is in zoverre onafhankelijk, dat zij alleen ons adviseren. Zij werken dus niet voor de tegenpartij. Goldman Sachs heeft dit bedrijf overigens als ik mij niet vergis - ik kijk even naar Marie-Christine - al tientallen jaren terzijde gestaan. Als er op een gegeven moment een bevredigende uitkomst is, waarbij iedereen, de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zeggen, nu zijn wij er goed uitgekomen, ook mede door het advies van Goldman Sachs, dan is het logisch dat zij ook beloond worden. Als er geen transactie is, dan gaat het niet door. En ik kan u vertellen uit eigen ervaring dat het populair is om op investment banks kritiek te hebben, maar hun advisering ten aanzien van deze transactie, dat geldt overigens ook voor de andere investment bank die voor de Raad van Commissarissen heeft gewerkt, Lazard, is zeer waardevol is geweest. Je merkt toch dat dit een groep mensen is, die elke dag met dit soort problematieken bezig zijn, terwijl wij daar maar zo nu en dan mee bezig zijn. Wij allen waren overtuigd dat het advies wat wij kregen van Goldman Sachs, totaal onafhankelijk was en echt in ons belang. En ons belang betekent ook uw belang als aandeelhouder. Daar was voor ons geen twijfel over. De tweede vraag zal mevrouw Lombard beantwoorden, maar voordat ik dat vraag moet ik zeggen dat alle mogelijkheden altijd zijn afgewogen tegen een stand alone scenario. En wij geloven nog steeds dat deze onderneming een toekomst heeft op stand alone basis. De strategie van deze stand alone company hebben wij dus ook bekend gemaakt aan de markt in februari. Maar ik zal de vraag nu aan mevrouw Lombard voorleggen. Mevrouw Lombard: Ja, dank je wel, Antony. In meerdere opzichten heb je de vraag al beantwoord. Op 21 februari van dit jaar hebben wij een onafhankelijke strategie gepresenteerd. Als Raad van Bestuur en als Raad van Commissarissen geloven wij in deze zelfstandige strategie. Een en ander is echter wel veranderd. De economische omstandigheden zijn veranderd, maar wij hebben altijd het bod van UPS vergeleken met de onafhankelijke stand alone strategie. Rekening houdend met de perspectieven, met de algemene omstandigheden en voorwaarden van deze deal kwamen wij tot de overtuiging dat dit bod gunstig zou zijn voor alle belanghebbenden en dat de prijs redelijk was en ondersteund door twee investment banks, Goldman Sachs en Lazard. Uw derde vraag, wat is de kans dat het bod doorgaat? Wij zijn absoluut overtuigd dat de transactie doorgang zal vinden. U refereert aan het proces in Brussel en dan zegt u, is het vertrouwen nu niet ietsje afgenomen? Wat er nu in Brussel gebeurt, is volkomen conform de verwachting van TNT Express. Wij hadden dit van tevoren voorzien. Het management heeft dat ook heel duidelijk in het perscommuniqué aangegeven. De hele Brussel-problematiek heeft

7 7 natuurlijk een rol gespeeld in de onderhandeling met UPS. Maar wij kunnen met veel vertrouwen het Brussel-traject tegemoet zien. Is dat voldoende beantwoord? Mooi zo. En dan uw vraag over hoe het zit met de aandeelhouders. Heeft u niet op een gegeven moment meer aan de stakeholders gegeven en aan de aandeelhouders wat minder? Nee, dat is absoluut niet het geval. U weet dat het de taak is van de onderneming om voor alle stakeholders te zorgen, en wij hebben geen moment de indruk gekregen van: UPS heeft aangegeven dat als wij die garanties moeten afgeven ten aanzien van werkgelegenheid, dat dan betekent dat er een kwartje van de prijs af moet. Dat heeft nooit een rol gespeeld. In feite, het hele traject wat wij hebben besproken met UPS, was naar Europese en Nederlandse normen. Wij hebben er voor gezorgd dat er volgens die normen een zekere waarborg was in de overeenkomst, los van de bepaling van de prijs. De heer Stevens: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Mijn naam is de heer Stevens. Ik heb de vragen ter vergadering iets aan moeten passen, want het internetverkeer was in volle gang in de tijd dat mevrouw Lombard een presentatie gaf, dus ik heb wat aanwijzingen in die tijd gekregen. Oké. De heer Stevens: Het betreft de transactie met UPS; ten aanzien van het personeel zullen er toch dubbelfuncties ontstaan, bijscholingen verricht moeten worden en waarschijnlijk ook ontslagen en nieuwe aannames. Wij zouden graag willen weten of het subsidiebeleid van de overheid van invloed is geweest. Dan, u had het over een stand alone van TNT Express. U zegt overtuigd te zijn dat de transactie doorgaat. Wij vragen ons toch af, zijn er in de periode tussen februari en nu toch mogelijkheden geweest dat u een bepaalde overname had kunnen doen? Wat betreft het Brussel-traject zegt u dat u het verwacht had. Daar hebben wij in februari niks over gehoord. Later kwam het bericht dat dit proces langer gaat duren, waabij u beweert dat u het wel verwacht had. Kunt u daar iets duidelijker over zijn? Mijn laatste vraag is wanneer denkt u dat UPS de deal zou afblazen, mochten de eisen van Brussel te hoog zijn. Dank u. Uw eerste vraag gaat over subsidies. In hoeverre heeft dat een rol gespeeld bij de transactie. Marie- Christine? Mevrouw Lombard: Er zijn geen subsidies. TNT Express is genoteerd aan de beurs en krijgt geen enkele subsidie van de Nederlandse overheid. De heer Stevens: Oké. Een Amerikaans bedrijf koopt een Nederlands bedrijf en zegt dan tegen de Nederlandse overheid, kunt u een handje helpen om het te financieren? Dat zou merkwaardig geweest zijn. De heer Stevens: Het gaat mij niet om het financieren, het gaat mij om behoud van werkgelegenheid. Daar geeft u garanties voor en dan is de vraag van, in hoeverre is de overheid eventueel behulpzaam geweest om bij moeilijke gevallen te hulp te schieten. Zoals mevrouw Lombard zei, geen subsidies. Dan heeft u een vraag gesteld over tussen februari en nu. Zouden er nog andere overnames voor ons geweest kunnen zijn in die tijd? U kunt zich voorstellen terwijl wij in onderhandeling waren met UPS, dat toch onze prioriteit niet lag om zelf andere bedrijven te gaan overnemen, dus dat heeft niet gespeeld. De heer Stevens: Er kunnen ook bepaalde aanbiedingen geweest zijn, die langs zijn gekomen. Dat is niet het geval geweest. De heer Stevens: Oké. Dan had u nog een vraag over Brussel. Wij hadden verwacht dat het Brussel-traject een complex proces zou zijn en dat is volledig meegenomen in de beoordeling van de transactie. Dan had u een andere vraag over wanneer het

8 8 genoeg is voor UPS, wanneer worden de eisen te hoog bij Brussel? Wij geloven dat we samen met UPS een transactie hebben samengesteld waarvan de transactiezekerheid buitengewoon hoog is. Als dat niet het geval was geweest, had noch het management noch de Raad van Commissarissen u de positieve aanbeveling gedaan. Mevrouw Lombard: Misschien als ik mag, wil ik er nog aan toevoegen dat een fase 2 onderzoek in een dergelijke transactie niet verbazingwekkend is. 90% van de transacties die naar fase 2 gaan, worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Wie mag ik nog meer het woord verlenen? Ja, gaat uw gang. De heer Heineman: Mijnheer de voorzitter, mijn naam is Heineman en ik ben particulier aandeelhouder, woonachtig in Den Haag. TNT Express is ontstaan uit TNT en TNT is ontstaan uit de vroegere PTT. Dus in feite is TNT Express een kleinkind van de vroegere PTT. Nu is het zo dat TNT Express overgenomen wordt door een tamelijk grote speler op de markt, UPS, maar PostNLheeft ook een pakkettendienst. Mijn vraag is, ontstaat er door deze overlapping niet een cut-throat competition? Dat zou voor PostNL heel vervelend zijn omdat zij al werkzaam zijn in een markt die structureel slechter en slechter wordt. Dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag heeft betrekking op de resultaten over het jaar In China en Brazilië is het niet zo heel erg goed gegaan. Gaat het intussen in die landen beter? En hebben de niet zo goede resultaten van China en Brazilië invloed gehad bij de onderhandelingen over de prijs die UPS bereid is te betalen? Dat zijn mijn vragen. Mevrouw Lombard: Allereerst de vraag over die concurrentie, de cut-throat concurrentie. PostNL heeft een aanzienlijk marktaandeel in dit land die sterk is met trouwe klanten. Zij hebben een sterke activiteit, ik denk niet dat UPS en dit bod daar gevolgen voor heeft. Wat betreft uw tweede vraag. Inderdaad waren er in 2011 problemen in China. China Internationaal met name omdat wij teveel luchtcapaciteit hadden. U ziet dat dit verbeterd is, omdat wij een aantal intercontinentale lijnen hebben weggenomen. Binnenlands China verbetert ook. Brazilië in 2011 was een groter probleem. Er dient zich daar wel een verbetering aan, maar het blijft moeilijk. Voor wat betreft uw vraag of de situatie in beide landen een rol speelde bij de onderhandelingen met UPS. Ja, UPS staat op het punt een bedrijf te kopen, waar China en Brazilië onderdeel van zijn. Het staat als een paal boven water dat UPS zijn belangstelling in Brazilië heeft onderstreept, dat betekent dat het een belangrijke rol heeft gespeeld en dat wij het goed hebben gedaan en wij zijn natuurlijk niet de enige partij die belangstelling heeft voor dat land. Wij hebben een heel sterk platform daar uitgebouwd en UPS heeft dat erkend. Dit geldt ook voor binnenland China, en dat hebben wij ook in onze zelfstandige strategie uiteengezet. De heer Heineman: Is er eigenlijk een scheidslijn wat de pakketbezorging betreft tussen PostNL en UPS na de transactie? Nee, het is gewoon vrij concurrentieverkeer. De heer Heineman: Dank u. Zijn er nog meer vragen? De heer Swinkels: Ja, voorzitter, mijn naam is Swinkels, ik kom uit Erp. Wat gaat er met het beeldmerk van TNT Express gebeuren na de transactie? Mevrouw Lombard, misschien kunt u daar iets over zeggen? Mevrouw Lombard: Wel, dat staat in het biedingsbericht en dat is een openbaar document. Daarin staat wat UPS heeft toegezegd en ik lees dan: UPS erkent het belang van het merk TNT Express en de noodzaak om dit merk te handhaven gedurende een aanzienlijke periode. UPS zal het TNT Express beeldmerk verder ondersteunen, zal heel zorgvuldig een geleidelijke uitfasering van dit merk plannen op een land per land basis als onderdeel van de integratie. Wat betekent dit? Dit betekent dat, wij nu een bedrijf zijn dat overgenomen gaat worden en voor ons is het onmogelijk om te vragen dat het beeldmerk TNT tien jaar lang blijft bestaan, maar het zal heel zorgvuldig uitgefaseerd worden, land voor land, zodat wij de waarde niet kwijtraken en ook de band met de klant en met de medewerkers niet kwijtraken.

9 9 De heer Dirksen: Voorzitter, goedemiddag, de naam is Dirksen. Brussel doet moeilijk over West-Europa en mijn vraag is, met welke marktdelen hebben zij moeite? Brussel doet wat volgens de wet aan haar opgedragen is. Brussel onderzoekt zorgvuldig of deze combinatie niet in strijd is met de concurrentiewetgeving zoals die in Europa nu eenmaal geldt. Wij mogen toch hopelijk aannemen dat die wetgeving zo is samengesteld dat die ten goede komt aan onze samenleving, van de burgers van Europa, van de uiteindelijke klanten die wij bedienen, dus wij moeten ervan uitgaan dat het goed is dat dit proces er is en wij mogen er dan ook vanuit gaan, omdat het een belangrijk proces is, dat zij dat bijzonder zorgvuldig doen. Zij gaan dus niet over een nacht ijs en ik vind dat iets anders dan Brussel doet moeilijk. Zij proberen gewoon hun werk op een hele grondige en goede manier te doen en zij gaan inderdaad niet over een nacht ijs. Ik heb zelf twintig jaar ervaring met Brussel gehad en ik vond ook af en toe dat ze moeilijk deden, maar ik kon uiteindelijk wel inzien waarom ze het deden. Dat is nu precies wat zij hier ook doen. Een aandeelhouder: Ik wou vragen of de mogelijkheid ook is overwogen om het bod aantrekkelijker te maken door aandeelhouders de mogelijkheid te geven om de aandelen TNT Express rechtstreeks om te wisselen voor aandelen UPS? En dan tegen een aantrekkelijke koers. Ik begrijp precies waar u vandaan komt. Dat is een hele goede vraag, maar wij hebben op een gegeven moment de indruk gekregen dat verreweg de meerderheid van onze aandeelhouders cash op prijs zouden stellen. Het weerhoudt niet van de mogelijkheid om op het moment dat u de cash gekregen heeft, om daar onmiddellijk aandelen UPS voor te kopen. Tegen een aantrekkelijke prijs. Die waarde van die korting zit nu in de prijs van 9,50. U begrijpt dat als we hadden geprobeerd om dat uit te onderhandelen, had dat een bepaalde waarde gehad. Nou, die waarde was wel degelijk afgetrokken van de uiteindelijke prijs van 9,50. En daarnaast hadden wij hele duidelijke signalen gekregen van onze aandeelhouders dat zij cash op prijs stelden. Ik heb nog een vervolgvraag betreft Goldman Sachs. Er zullen in deze zaal een aantal mensen waaronder ikzelf, zijn die wat twijfels hebben over de integriteit van deze organisatie. Er zijn meer dan bewezen verhalen bekend van Goldman Sachs waar zij tegen hun eigen klanten aan het speculeren waren. Als u dus zegt, wij geloven heilig in de capaciteiten, de deskundigheid van Goldman Sachs, dan zeg ik volmondig ja. Als daarna komt van, Goldman Sachs kan meer geld verdienen aan deze deal als het daadwerkelijk doorgaat, dan begin ik meer dan te twijfelen aan de waarde van zo n oordeel. U kunt mij een eind op weg helpen als aandeelhouder als u inzage geeft in de analyse van Goldman Sachs, waarom zij denken dat deze prijs een fair price is. Hetgeen wat ik kon terugvinden, is eigenlijk het meest marginale, dat zijn de consumentverhoudingen van vergelijkbare bedrijven die beursgenoteerd zijn. Ik zie weinig substantieels op het gebied van net present value, sum of the parts analysis en dergelijke, waar je wat meer in detail gaat en waar je de parameters kunt zien als beleggers, in hoeverre die prijs inderdaad zo fantastisch is. Dus mijn vraag aan u is, wat heeft u weerhouden om Goldman Sachs openheid van zaken te geven naar de aandeelhouders van TNT Express waarmee aandeelhouders TNT Express echt kunnen beoordelen dat die 9,50 echt een prima prijs is. Het is natuurlijk niet Goldman Sachs die de prijs bepaalt. Het is uiteindelijk het management, de CEO en de CFO in dit geval, samen met de Raad van Commissarissen die op een gegeven moment tot een oordeel komen dat dit een redelijke prijs is. Wij benoemen de bank Goldman Sachs plus Lazard als adviseurs. Zij zijn adviseurs, meer niet. Dus u moet met uw vraag niet het belang van die mensen overwaarderen. Uiteindelijk is de prijs van 9,50, waar zowel het management als de Raad van Commissarissen voor staat. We hebben er van alle kanten naar gekeken. Goldman Sachs is een van degenen geweest die ons geadviseerd hebben, maar uiteindelijk is het oordeel van onszelf. Misschien dat mijnheer Bot daar nog iets over kan zeggen. De heer Bot: Dank u wel, voorzitter. Laten wij ook voorop stellen dat de premie die wij zien in de prijs van 9,50 tussen de 50 en 65% ligt. Dat kun je afzetten tegen meerdere dingen, tegen de koers op verschillende momenten, maar bijvoorbeeld ook ten opzichte van wat analisten gezegd hebben. Dus laten wij voorop stellen dat op een aantal zeer meetbare parameters je kunt zien dat er een fikse premie is betaald, die ook boven het gemiddelde ligt als je kijkt naar vergelijkbare transacties. Wat heeft dan Goldman Sachs gedaan en ook ten dele Lazard voor de Raad van Commissarissen? Dat is met name om dit bestuur en de Raad van Commissarissen die ten principale naar de waarde kijken scherp te houden om te kijken, zijn de analyses die jullie hebben gedaan, de projecties die jullie hebben stand alone, de inschatting van de synergieën, kloppen die? Kloppen die met wat wij zien in de sector? Hebben jullie daar naar alles gekeken? Waarbij zij, om tot een oordeel te komen, natuurlijk iets meer inzage hebben dan de aandeelhouders in een aantal hele bedrijfsspecifieke scenario s, maar laat ik daarbij voorop stellen dat als je kijkt naar onze outlook statement, wat wij zien en wat wij verwachten voor de onderneming stand alone, dat is ook wat in de outlook statement staat die u hebt kunnen zien in de strategiepresentatie van februari. U kunt uw opinie opmaken op basis van de gegevens uit het biedingsdocument en op basis van de verwachtingen die het

10 10 management heeft uitgesproken ten aanzien van strategie en de kwantificering die zij daarbij heeft gegeven. Dat het daarbij zo is dat wij Goldman Sachs en Lazard hebben om ons nog extra scherp daarbij te houden, is het proces alleen maar ten goede gekomen. Mag ik dan toch vragen waarom wij als aandeelhouders geen inzage krijgen in de business case analyse van net present value, sum of the parts analysis, of kwam daar wellicht uit dat die net present value van TNT Express als stand alone inderdaad een stuk lager ligt dan het bod dat er nu ligt? Dat zou je eigenlijk moeten concluderen, maar bevestigt u dat? De heer Bot: Zoals aangegeven, hebben wij gezegd dat wij dit bod aanbevelen en steunen dat de aandeelhouders hun stukken indienen, omdat wij daar een fikse premie zien en het geheel als beter zien dan onze stand alone strategie. Ten aanzien van informatie blijf ik er nog steeds bij, er is een hele hoop en u kunt als aandeelhouder ook uw oordeel opmaken op basis van wat er is. En ja, Goldman Sachs heeft op een aantal punten die bedrijfsspecifiek zijn, nog wat inzicht gehad, maar dat is vertaald in de verwachtingen die wij ook met de markt hebben gedeeld. Oké, dus geen van de meer grondige gedetailleerde analyses van Goldman Sachs heeft geresulteerd in een waarde van de onderneming, die boven de biedingsprijs ligt. Is dat een goede conclusie, begrijp ik u goed? De heer Bot: Nou, uiteindelijk en nogmaals, is het oordeel van de Raad van Bestuur getoetst door de Raad van Commissarissen. Wij zijn tot dit oordeel gekomen en zij hebben dat oordeel ook. Dank u wel. De heer Burgmans: Zijn er nog andere vragen? Ja, mijnheer Stevens. De heer Stevens: Ik kan mij nog goed herinneren, toen de splitsing net een feit was, dat de analistenrapporten zeer lovend waren, waarbij de koers nog wat zou stijgen. De markt bepaalde anders en de verwachtingen werden door de analisten naar beneden gesteld. In hoeverre heeft die hele omslag van analistenrapporten de prijs bepaald? Ja, maar u weet ook dat er natuurlijk een enorme verslechtering van de economie heeft plaatsgevonden sinds de demerger en op grond alleen daarvan hebben niet alleen analisten, maar heeft iedereen zijn verwachting bijgesteld. De heer Gruijthuizen: Mijnheer de voorzitter, Theo Gruijthuizen. Ik geloof altijd in ontwikkeling en ik heb eens teruggekeken, jaren terug, toen de boel nog geprivatiseerd moest worden in Nederland. Als wij dan zien hoe dat gebeurd is, dan is het een lange en moeilijke weg geweest, maar dan hebben wij het als Nederland super gedaan. Een ander aspect en dat heeft u ongetwijfeld meegenomen, is de flow van geld over de wereld en ik vind het leuk dat dit nou ook van UPS hier naartoe komt. Mijnheer de voorzitter, hoe groot schat u in dat de markt van deze fusie zal worden? Kunt u daar iets over zeggen? Dank u wel. Ik vind het een bijzonder goede afsluitende vraag, een zeer hoopvolle vraag. U maakt een aardig punt. U zegt, zoals wij destijds TNT uit Australië vleugels hebben gegeven wereldwijd, zo gaat UPS ons ook vleugels geven wereldwijd. En dat ben ik helemaal met u eens. UPS is absoluut de marktleider en wij geloven ook heel duidelijk dat, de combinatie ons veel sterker zal maken. Nou, uw laatste vraag, hoe groot zal deze markt worden? Ik vind dat een geschikte vraag voor mevrouw Lombard. Mevrouw Lombard: U bedoelt de markt voor expresdiensten in Europa? Honderden miljarden euro s in elk geval. Dan wil ik nog graag iets toevoegen. Deze transactie, want nogmaals het gaat om de fusie tussen twee uitmuntende bedrijven met uitstekende infrastructuur, zal de Europese bedrijven helpen om hun producten beter te exporteren naar de rest van de wereld, gezien de wereldwijde infrastructuur van UPS. Op dat moment kunnen wij groei creëren en als er een keer groei is, dan gaat dat samen met de ontwikkeling van bedrijven, carrièremogelijkheden voor medewerkers en maatschappelijke verbetering in het algemeen. Mag ik de vergadering danken voor deze geanimeerde uitwisseling van vragen en antwoorden. Wij gaan over naar agendapunt 3, de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Maar voordat we dat doen, deel ik u mede dat er

11 11 blijkens de presentielijst ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn 78 aandeelhouders, die tezamen bevoegd zijn tot het uitbrengen van stemmen. Ten opzichte van het totaal geplaatste aandelenkapitaal is dit 65,85% van het kapitaal vertegenwoordigd.

12 12 3. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 3a. Voorstel tot voorwaardelijke benoeming van de heer D.J. Brutto tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van de Dag van Overdracht (Besluit) Onder voorwaarde dat het bod gestand wordt gedaan zijn TNT Express en UPS overeengekomen de governance structuur van TNT Express te wijzigen. U hoorde daar al iets over in de inleiding van mevrouw Lombard. Een van de wijzigingen betreft de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Deze zal gaan bestaan uit ten minste drie leden die door UPS worden vastgesteld en twee leden van de huidige Raad van Commissarissen van TNT Express. In verband daarmee doet de Raad van Commissarissen een voordracht aan de algemene vergadering tot benoeming van de heer Dan Brutto, de heer Jim Barber en de heer Jeff Firestone tot lid van de Raad van Commissarissen onder de opschortende voorwaarde dat het bod gestand wordt gedaan en met ingang van de dag van overdracht. Dit is de datum waarop in overeenstemming met de bepalingen van het bod, de bieder de biedprijs aan de aandeelhouders zal betalen. De heer Brutto, de heer Barber en de heer Firestone zijn allen werkzaam bij UPS. De heer Firestone is hier vandaag aanwezig. Could I please ask you to stand up for a minute so people can meet you? Dit is de heer Firestone. Thank you. De twee leden van de huidige Raad van Commissarissen die zullen aanblijven als onafhankelijke leden van de toekomstige Raad van Commissarissen, zijn mevrouw Scheltema, geheel aan de linkerkant van mij, en de heer Levy, iets minder aan de linkerkant van mij. De overige leden van de Raad van Commissarissen, zijnde ikzelf, de heer Gunning, mevrouw Harris en de heer King, zullen aftreden als leden van de Raad van Commissarissen met ingang van de dag van overdracht. Heeft u hier vragen over? Gaat uw gang., De standaardvraag die u met uw ervaring wel kunt verwachten: ook na gestanddoening van zo n bod zal misschien 10 of 15% van de aandeelhouders of aandelen blijven hangen bij minderheidsaandeelhouders. 85% is dan in handen van UPS. Is natuurlijk alles bepalend zodra er moet worden gestemd. De vraag is, waarom is er nog een noodzaak vanuit de minderheidsaandeelhouders gezien om dan nog extra onafhankelijke commissarissen in de Raad van Commissarissen te hebben, omdat met name de belangen van de minderheidsaandeelhouders, die kunnen wel terdege in de hoek worden gedrukt. Ik snap volledig vanuit UPS dat zij het liefst vijf van hun commissarissen in de Raad van Commissarissen willen hebben, dat zou ik ook willen in hun plaats. Ik vraag mij echter af, of ik weet het bijna zeker, dat het niet noodzakelijkerwijs in het belang is van de resterende aandeelhouders die vooralsnog hun aandelen niet willen aandragen. Dus mijn vraag aan u is als president-commissaris van dit moment, wat doet u besluiten om daarmee akkoord te gaan? Dit is natuurlijk ook onderdeel geweest van de onderhandeling, maar wij hebben dus nu een hele redelijke situatie waarbij van de vijf leden van de Raad van Commissarissen, drie benoemd en voorgedragen door UPS en twee die van het oude TNT Express afkomen. De rol van de twee leden die hier natuurlijk achter de tafel zitten en die straks door zullen gaan in de nieuwe combinatie, is ervoor te zorgen om dat wat allemaal afgesproken is, dat dit ook keurig nageleefd wordt. Ik neem aan dat bij meerderheid besloten wordt binnen de Raad van Commissarissen, dus hoe kunnen twee mensen als dus die rechten van de minderheidsaandeelhouders echt met voeten worden getreden, ervoor zorgen dat de drie commissarissen van UPS dat niet gaan doen? Nou, in de praktijk is dat buitengewoon lastig, kan ik u vertellen. In de praktijk is het onvoorstelbaar dat als er een Raad van Commissarissen is en deze twee commissarissen hier die gaan dwarsliggen, dat die zaken dan gewoon doorgeramd zullen worden. Dat gaat niet gebeuren. Die dingen gebeuren in overleg. Aan de andere kant moet je op een gegeven moment ook erkennen dat er iemand is geweest, die heeft meer dan 5 miljard op tafel gelegd. Het bedrijf is nu volledig economisch van deze persoon, dus ja, dan vind ik het ook redelijk dat hij drie van de vijf zetels krijgt. Dat vind ik dan ook wel redelijk. Mijnheer Bot, iets aan toe te voegen? De heer Bot: Nou, niet behalve dat ook ten aanzien van die minderheidsaandeelhouders de situatie volstrekt duidelijk is. Als u kijkt naar het biedingsbericht, bladzijde 47 en verder, dan ziet u wat er precies kan gebeuren in een situatie nadat UPS meer dan 80% van de aandelen heeft verworven Dan in alle openheid zowel de delisting wordt besproken als mogelijke herstructureringen van de ondernemingen. Goed, nog meer vragen over dit onderwerp? Nee? Dan stel ik voor over te gaan tot stemming over de voorwaardelijke benoeming van de drie voorgestelde nieuwe leden van de Raad van Commissarissen. Dan begin ik met het voorstel tot voorwaardelijke benoeming van de heer Brutto tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van de dag van overdracht. De heer Brutto is president van UPS International en heeft een zeer lange staat

13 13 van dienst bij UPS, waar hij zijn carrière al begon in Is er iemand die hierover het woord wil hebben? Nee? Dan wil ik nu vragen te stemmen over de voorwaardelijke benoeming van de heer Brutto ingaande per de dag van overdracht. Na afloop van de stemming zullen wij u op het scherm achter mij de stemmen tonen die zijn uitgebracht door u in de zaal en door middel van schriftelijke of elektronische volmachten. In die laatste categorie zitten tevens de stemmen uitgebracht namens de Amerikaanse aandeelhouders, de zogenaamde ADR s. Even aan de secretaris vragen hoe je moet stemmen. Mevrouw Van der Hooft: Als de stemming gestart wordt, dan ziet u in het scherm een keuzemogelijkheid verschijnen. Als u voor het voorstel wilt stemmen, dan drukt u op cijfer 1. Als u tegen het voorstel wilt stemmen, dan drukt u op 2. Als u zich wilt onthouden, dan kunt u het cijfer 3 indrukken. U kunt uw keuze veranderen door gebruik van de C-toets die ook op uw kastje zit. Na afloop willen wij u graag vragen om het stemkastje en de stempas weer in te leveren bij de dames die bij de ingang zullen staan. Laten wij maar gaan stemmen dan. Mevrouw Van der Hooft: De stemming is geopend. Wilt u uw stem uitbrengen door op uw knop van keuze te drukken? De stemming is gesloten. U kunt zien op het scherm achter ons, dat op grond van de stemuitslag, de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders agendapunt 3a heeft aangenomen met 99,19% van de stemmen. Dank u wel. 3b. Voorstel tot voorwaardelijke benoeming van de heer J. Barber tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van de Dag van Overdracht (Besluit) Wij gaan dus nu verder met het voorstel tot voorwaardelijke benoeming van de heer Barber tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van de dag van overdracht. Hij is president van UPS Europe en heeft eveneens een lange staat van dienst bij UPS. Hij kwam in dienst in Kan ik iemand het woord geven over deze benoeming? Aangezien niemand meer het woord vraagt stel ik voor te stemmen over het voorstel tot voorwaardelijke benoeming van de heer Barber ingaande per de dag van overdracht. Secretaris. Mevrouw Van der Hooft: Als u voor het voorstel wilt stemmen, dan graag 1 indrukken, als u tegen wilt stemmen, dan graag 2, als u zich wilt onthouden graag de 3 indrukken. De stemming is geopend. Nog een paar seconden. De stemming is gesloten. U kunt zien op het scherm achter ons, dat op grond van de stemuitslag, de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders punt 3b heeft aangenomen met 99,19% van de stemmen. Dank u wel. Dan gaan wij nu naar 3c. 3c. Voorstel tot voorwaardelijke benoeming van de heer J. Firestone tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van de Dag van Overdracht (Besluit) Ik heb zojuist de heer Firestone, die hier vandaag aanwezig is, aan u voorgesteld. Dit is de derde en laatste voorwaardelijke benoeming. De heer Firestone is vicepresident en legal coordinator. Hij kwam in 2000 in dienst bij UPS, dus ook al een oudgediende. Kan ik iemand het woord geven over deze benoeming? Aangezien niemand meer het woord vraagt stel ik u voor te gaan stemmen over het voorstel om de heer Firestone te benoemen ingaande per de dag van de overdracht. Mevrouw Van der Hooft: Als u voor het voorstel wilt stemmen, dan graag 1 indrukken, als u tegen wilt stemmen, dan graag 2, als u zich wilt onthouden graag de 3 indrukken. De stemming is geopend. Nog een paar seconden. De stemming is gesloten. U kunt zien op het scherm achter ons, dat op grond van de stemuitslag, de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders punt 3c heeft aangenomen met 99,19% van de stemmen. Dank u wel. Dan gaan wij nu naar 3d.

14 14 3d. Het verlenen van volledige en finale kwijting aan de heer A. Burgmans, de heer L.W. Gunning, mevrouw M.E. Harris en de heer R. King in verband met hun voorwaardelijke aftreden als leden van de Raad van Commissarissen met ingang van de Dag van Overdracht (Besluit) Het verlenen van volledige en finale kwijting aan mijzelf, de heer Gunning, mevrouw Harris en de heer King in verband met hun voorwaardelijke aftreden als leden van de Raad van Commissarissen met ingang van de dag van overdracht. Dus in verband met het bod zal ikzelf en de heer Gunning, mevrouw Harris en de heer King aftreden als lid van de Raad van Commissarissen onder de opschortende voorwaarde van gestanddoening van het bod en met ingang van de dag van overdracht. De algemene vergadering wordt verzocht volledige en finale kwijting te verlenen aan deze vier leden van de Raad van Commissarissen voor de door hen uitgevoerde taken als lid van de Raad van Commissarissen van TNT Express tot en met de datum van deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. De heer Levy en mevrouw Scheltema zullen aanblijven als leden van de Raad van Commissarissen en worden beschouwd als onafhankelijke leden als bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code. Heeft iemand hier vragen of opmerkingen over? Nee? Aangezien niemand meer het woord wil voeren stel ik u voor te stemmen over het voorstel tot het verlenen van volledige en finale kwijting van mijzelf, de heer Gunning, mevrouw Harris en de heer King tot en met de datum van deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders in verband met hun voorwaardelijk aftreden als lid van de Raad van Commissarissen met ingang van de dag van overdracht. Mevrouw Van der Hooft: Als u voor het voorstel wilt stemmen, dan graag 1 indrukken, als u tegen wilt stemmen, dan graag 2, als u zich wilt onthouden graag de 3 indrukken. De stemming is geopend. Nog een paar seconden. De stemming is gesloten. Ja, hartelijk dank. U ziet op grond van de uitslag achter mij geprojecteerd dat ook dit voorstel erdoor gekomen is met 99.99% van de stemmen. Dank daarvoor. Dan ga ik nu over naar agendapunt 4 en dat is de rondvraag.

15 15 4. RONDVRAAG Wij zijn dus nu ondertussen aan het einde van de vergadering gekomen, maar ik wil de aandeelhouders dan wel hun gevolmachtigden toch de gelegenheid geven om nog enige vragen te stellen. Wie van u mag ik het woord verlenen? Niemand? Dank.

16 16 5. SLUITING Dan rest mij alleen maar deze vergadering te sluiten en u buitengewoon veel te danken voor uw aanwezigheid op deze vergadering en u een voorspoedige thuistocht toe te wensen. Aldus vastgesteld op 6 februari 2013, A. Burgmans J.F.E. van der Hooft Voorzitter Secretaris

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd.

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 24 mei 2012. Aanwezig achter de tafel Leden van de Raad van Commissarissen: Lucas Brentjens (voorzitter van de Vergadering,

Nadere informatie

het voltallige bestuur ("Bestuur") van het AK aanwezig is; namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

het voltallige bestuur (Bestuur) van het AK aanwezig is; namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2014, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

VOORZITTER - de heer S.L.M. Houtakkers, voorzitter van de Raad van Commissarissen

VOORZITTER - de heer S.L.M. Houtakkers, voorzitter van de Raad van Commissarissen Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NedSense enterprises n.v., gehouden in Hotel Vianen te Vianen op woensdag 7 september 2011 om 11.30 uur. PRESENTIELIJST VAN AANDEELHOUDERS Naam

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

PRESENTIELIJST VAN AANDEELHOUDERS

PRESENTIELIJST VAN AANDEELHOUDERS Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NedSense enterprises n.v., gehouden in Hotel Vianen te Vianen op dinsdag 7 juni 2011 om 11.00 uur. PRESENTIELIJST VAN AANDEELHOUDERS Naam Aandelen

Nadere informatie

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007 Voorzitter: H. Bodt Algemeen Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007 Onderstaande notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. 36 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 augustus 2013 De algemene commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V.

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. gehouden op dinsdag 20 april 2004 om 10.30 uur in De Doelen te Rotterdam AGENDA (verkorte weergave) 1. Opening 2. Jaarverslag

Nadere informatie

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 24 april 2013 om 11:00 uur te Amsterdam.

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 24 april 2013 om 11:00 uur te Amsterdam. Kort Verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 24 april 2013 om 11:00 uur te Amsterdam. Voorzitter: Secretaris: Mr. P.N. Wakkie Mr. M.C. Thompson

Nadere informatie

De voorzitter opende de vergadering en heette de aanwezigen van harte welkom bij de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap.

De voorzitter opende de vergadering en heette de aanwezigen van harte welkom bij de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap. NOTULEN van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 14 april 2010 in het Hilton Hotel te Rotterdam In de vergadering waren 49 aandeelhouders aanwezig

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

MAANDAG 14 JUNI 2010

MAANDAG 14 JUNI 2010 14-06-2010 1 MAANDAG 14 JUNI 2010 VOORZITTER: JERZY BUZEK Voorzitter (De vergadering wordt om 17.00 uur geopend) 1. Hervatting van de zitting De Voorzitter. Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement,

Nadere informatie

Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland

Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland Notulen Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders RoodMicrotec N.V. vrijdag 23 januari 2015 Hotel Lumen, Zwolle, Nederland Aanwezig: Philip Nijenhuis, CEO, voorzitter Remy Cuny, CFO Vic Tee, Commissaris

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Concept. Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op dinsdag 12 mei 2015 van 14.00 tot 17.00.

Concept. Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op dinsdag 12 mei 2015 van 14.00 tot 17.00. Notulen Plaats en datum Referentienummer Kenmerk De Bilt, 6 augustus 2015 Concept Plaats en datum bespreking Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard 10 in Amsterdam 12 mei 2015 Betreft Jaarlijkse

Nadere informatie

Notulen. 1. Opening en mededelingen.

Notulen. 1. Opening en mededelingen. Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van, gevestigd te Bunnik, hierna ook de vennootschap, gehouden op maandag 9 mei 2005 om 15.00 uur in NH Barbizon Palace Hotel, Prins Hendrikkade

Nadere informatie

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. GEHOUDEN OP 3 MEI 2013 TE AMSTERDAM Aanvang van de vergadering: 14.00 uur Voorzitter:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6 INHOUDSOPGAVE 1. Ingekomen stukken... 3 2. Regeling van werkzaamheden... 4 3. C-stukken... 5 B.1 Wijziging Kaderverordening subsidies SNN 2000 (nummer 21/2008)... 5 A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap

Nadere informatie

Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: De NV 1997/10, p. 264 Bijgewerkt tot: 01-01-1997 Auteur: -

Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: De NV 1997/10, p. 264 Bijgewerkt tot: 01-01-1997 Auteur: - De Naamlooze Vennootschap, Proxy solicitation Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: De NV 1997/10, p. 264 Bijgewerkt tot: 01-01-1997 Auteur: - Proxy solicitation Mr. L.J.

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88

ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88 Stichting Rechtsbescherming Beleggers De Aandeelhouder Nieuwsbrief jaargang 27 Nummer 160 4 mei 2015 Redactie: C.M.A. Stevense Redactie: C.M.A. Stevense Beatrixstraat 44 5331 TE Kerkdriel Telefoon: 0418-631891

Nadere informatie

Kok. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de moties te stemmen. Daartoe wordt besloten.

Kok. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de moties te stemmen. Daartoe wordt besloten. Kok elementen: elektronische handel, luchtruim, het MBO en de concurrentiekrachtraad. Ik heb daarvan aangegeven hoe de komende tijd de verwachtingen zijn. Het zijn stuk voor stuk elementen die onzerzijds

Nadere informatie