NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V."

Transcriptie

1 1 NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 6 augustus 2012, 14:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, Hoofddorp, Nederland

2 2 AGENDA 1. Opening en mededelingen 2. Toelichting op het openbaar bod door UPS BidCo B.V. (de Bieder), indirect een 100% dochter van United Parcel Service, Inc. (UPS) op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen en alle geplaatste en uitstaande American depositary shares in het kapitaal van TNT Express N.V. (het Bod) (Discussie) 3. Samenstelling van de Raad van Commissarissen a. Voorstel tot voorwaardelijke benoeming van de heer D.J. Brutto tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van de Dag van Overdracht (Besluit) b. Voorstel tot voorwaardelijke benoeming van de heer J. Barber tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van de Dag van Overdracht (Besluit) c. Voorstel tot voorwaardelijke benoeming van de heer J. Firestone tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van de Dag van Overdracht (Besluit) d. Het verlenen van volledige en finale kwijting aan de heer A. Burgmans, de heer L.W. Gunning, mevrouw M.E. Harris en de heer R. King in verband met hun voorwaardelijke aftreden als leden van de Raad van Commissarissen met ingang van de Dag van Overdracht (Besluit) 4. Rondvraag 5. Sluiting

3 3 1. OPENING EN MEDEDELINGEN Goedemiddag dames en heren, van harte welkom op deze buitengewone vergadering van aandeelhouders van TNT Express N.V. Als voorzitter van de Raad van Commissarissen zit ik deze vergadering voor. U ziet dat de Raad van Bestuur compleet is en dat er vijf van de zes leden van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn, behalve de heer Roger King. Het doel van deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is om het bod van United Parcel Service, UPS, op de aandelen van TNT Express te bespreken en besluiten te nemen over de toekomstige samenstelling van de Raad van Commissarissen. Links naast mij zit mevrouw Van der Hooft, secretaris van de Raad van Commissarissen en haar verzoek ik om de notulen van de vergadering te maken. De notulen van deze vergadering zullen worden opgesteld door mevrouw Van der Hooft. U heeft dan conform de Nederlandse Corporate Governance Code gedurende drie maanden de gelegenheid om op het concept daarvan te reageren. Daarna worden de notulen vastgesteld door mij en mevrouw Van der Hooft. De notaris, de heer Lijdsman van Allen & Overy, is aanwezig bij de aandeelhoudersvergadering. De mogelijkheid bestaat de vergadering in het Engels te volgen dan wel de in het Engels uitgesproken onderdelen in het Nederlands te volgen. Mocht u met de koptelefoons problemen ondervinden, dan kunt u deze kenbaar maken aan een van onze gastvrouwen. De vergadering is rechtsgeldig opgeroepen op donderdag 21 juni 2012 en de registratiedatum was 9 juli Bij de oproeping is vermeld dat de volledige agenda met toelichting en het biedingsbericht en de standpuntbepaling op de voorgeschreven wijze ter inzage zijn gelegd en verkrijgbaar zijn gesteld. De gegevens van de presentielijst en de gegevens omtrent het aantal stemmen dat in deze vergadering kan worden uitgebracht, zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Wel kan ik u mededelen dat er op dit moment gewone aandelen TNT Express zijn geplaatst. Ik kan u verder melden dat vandaag voor deze vergadering zijn aangemeld 96 aandeelhouders, in totaal vertegenwoordigen zij gewone aandelen, zijnde 65,85% van het geplaatste kapitaal. Later in deze vergadering zal ik u de exacte aanwezigheid aangeven. Verder kan ik nog melden dat aan de hier aanwezige notaris, de heer Lijdsman, voor de diverse besluiten een aantal volmachten en stemmingsinstructies zijn verleend. Deze volmachten betreffen in totaal aandelen. Ik constateer dus dat aan alle formaliteiten is voldaan zodat geldige besluiten kunnen worden genomen over de punten die op de agenda zijn vermeld. Graag verzoek ik u uw mobiele telefoons en Blackberries uit te schakelen, aangezien deze storing in de apparatuur kunnen veroorzaken. De aanwezige fotograferende en filmende pers wil ik verzoeken hun activiteiten te staken, wanneer wij zo dadelijk overgaan tot agendapunt 2. Dit alles in verband met de privacy en bescherming van onze aandeelhouders. Dan ga ik nu over tot agendapunt 2.

4 4 2. TOELICHTING OP HET OPENBAAR BOD DOOR UPS BIDCO B.V. (DE BIEDER), INDIRECT EEN 100% DOCHTER VAN UNITED PARCEL SERVICE, INC. (UPS) OP ALLE GEPLAATSTE EN UITSTAANDE GEWONE AANDELEN EN ALLE GEPLAATSTE EN UITSTAANDE AMERICAN DEPOSITARY SHARES IN HET KAPITAAL VAN TNT EXPRESS N.V. (HET BOD) (DISCUSSIE) De toelichting op het openbaar bod door UPS op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen en alle geplaatste en uitstaande American depositary shares, wordt gegeven door mevrouw Lombard, onze CEO. Zoals u in de standpuntbepaling met betrekking tot het bod welke tegelijk met het biedingsbericht op 21 juni 2012 bekend is gemaakt, hebt kunnen lezen, ondersteunen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van TNT Express het bod van UPS. Wij hebben het bod van UPS en de biedingsprijs van 9,50 zorgvuldig overwogen met inachtneming van de strategische, financiële en niet-financiële belangen van de onderneming en al haar stakeholders. De raden zijn tot de conclusie gekomen dat het bod vanuit financieel oogpunt voorziet in een redelijke prijs en dat het belang van TNT Express, de aandeelhouders en de overige belanghebbenden met dit bod het beste gediend is. Wij bevelen u dan ook unaniem aan om op het bod van UPS in te gaan. Mevrouw Lombard, onze voorzitter van de Raad van Bestuur, zal nu een toelichting geven op het bod van UPS op alle geplaatste en uitstaande aandelen van TNT Express. Zij zal tevens ingaan op de actualiteit omtrent het mededingingsrechtelijke goedkeuringsproces door de Europese Commissie in Brussel. Vervolgens kan het bod door de vergadering besproken worden. De presentatie van mevrouw Lombard zal worden vertaald in het Nederlands en kan door u gevolgd worden wanneer u dat wenst, door een koptelefoon op te zetten. Mag ik nu het woord verlenen aan mevrouw Lombard. Mevrouw Lombard: Hartelijk dank mijnheer de voorzitter. Goedemiddag dames en heren. Het doel van mijn presentatie vandaag is eenvoudig. Ik zal een toelichting geven op het feit dat de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, unaniem het bod van UPS ondersteunen en aanbevelen, maar voordat ik daartoe overga, wil ik u graag de context schetsen van de resultaten van het tweede kwartaal, de resultaten die wij op 30 juli hebben bekendgemaakt. In het tweede kwartaal waren de commerciële omstandigheden buitengewoon moeilijk, met name in Europa en Azië. Wel hebben we de positieve gevolgen gezien van herstructureringsinitiatieven. Deze inspanningen hebben ons in staat gesteld om tegenvallers op te vangen, die wij in Europa hebben gehad met betrekking tot onze non-premium services. Wij willen onze activiteiten in Azië verder verbeteren en de maatregelen zijn succesvol geweest ondanks een zwakkere vraag tussen de continenten. Wij hebben ook betere resultaten geboekt in Brazilië zoals gepland, hoewel de omstandigheden daar zeer moeilijk blijven. Wij zien dat de omzet gestegen is met 1,7%, dat wil zeggen de gerapporteerde omzet. Vervolgens ziet u in de presentatie de gerapporteerde bedrijfsresultaten van het tweede kwartaal 2012 versus het tweede kwartaal 2011 en het gecorrigeerde bedrijfsresultaat in 2012 vergeleken met 2011, tweede kwartaal. Graag ga ik nu over naar het bod van UPS. Allereerst wat achtergronden. Op 19 maart hebben UPS en TNT Express bekend gemaakt dat er een voorwaardelijke overeenkomst is bereikt met betrekking tot het bod. Op 22 juni jongstleden heeft UPS het biedingsproces gestart en op 20 juli jongstleden heeft de Europese Commissie bekendgemaakt dat hun onderzoek naar de voorgestelde fusie over zou gaan naar fase 2. Dat betekent dat bepaalde gebieden nader onderzocht moeten worden. Dit is vrij gewoon voor dergelijke gecompliceerde transacties. 12 december is de datum waarop een en ander afgesloten dient te worden. Alle partijen zijn samen aan het werk om het onderzoek af te ronden en af te sluiten in het vierde kwartaal van Ik zal mij richten op een aantal punten. Allereerst de overweging; 9,50 in contanten per TNT Express aandeel, dat is een belangrijke premie, gezien de koers voorafgaand aan de bekendmaking van de transactie. UPS heeft ook verklaard hoe de financiering van de transactie in elkaar zal zitten: in contanten en met bestaande kredietfaciliteiten. PostNL, de grootste aandeelhouder van TNT Express, heeft zich verplicht om haar aandelen aan te bieden, wat een onderdeel is van de overeenkomst met UPS. Met betrekking tot de integratie hebben UPS en TNT Express gesteld, dat zij de visie delen om elkaars sterke punten uit te bouwen en een leider te worden. Verwacht wordt dat de transactie tussen 400 en 500 miljoen zal genereren aan additionele kostensynergieën. Nu een korte profielschets van UPS. UPS is een marktleider in logistiek en express delivery met activiteiten over de hele wereld. We moeten ons realiseren dat UPS al een sterke Europese speler is met lange termijnactiviteiten die teruggaan naar 1976, toen zij begonnen te investeren in Duitsland. Gesteld kan worden dat beide bedrijven samen sterker zullen staan en een betere dienstverlening kunnen bieden aan hun klanten, waarbij zij van elkaar kunnen leren en voortbouwen op de krachten van de andere partij. Strategisch gezien is het interessant dat beide bedrijven gaan samenwerken. Het zal een groeiverhaal worden en dat is gunstig voor de klanten en werknemers.

5 5 Een paar voorbeelden van wat beide bedrijven samen kunnen doen. De propositie naar de klanten zal nog sterker worden met betere technologie en betere capaciteit op het gebied van de producten. De geografische spreiding zal zich uitstrekken tot alle hoeken van de wereld met specifieke netwerken. Wij zullen functionele capaciteit en deskundigheid hebben en daarmee zullen wij een wereldwijde leider worden als het om logistiek gaat. De Europese klanten van TNT Express zullen gebruik kunnen maken van de wereldwijde aanwezigheid van UPS en de Amerikaanse klanten van UPS zullen weer gebruik kunnen maken van de buitengewoon sterke productportefeuille van TNT Express in Europa en in de opkomende markten. Wat betekent dit voor alle stakeholders, voor de betrokken partijen? Wij zijn van mening dat alle betrokken partijen voordeel zullen hebben aan deze combinatie. Voor de aandeelhouders is 9,50 per aandeel een redelijke prijs en wij hebben dit nog een keer laten controleren door twee onafhankelijke financiële instellingen. Voor de klanten betekent het dat wij een wereldwijd logistiek bedrijf worden met een geïntegreerd netwerk en dat zal weer leiden tot een nog beter productaanbod. Voor de medewerkers: beide bedrijven passen cultureel bij elkaar en een gecombineerde groep zal nog meer carrièremogelijkheden bieden. Wij hebben ook de steun ondervonden - dat is buitengewoon belangrijk voor deze transactie van het positieve advies van onze centrale ondernemingsraad en een positieve aanbeveling van de Europese ondernemingsraad en de vakbonden. Wat betreft corporate responsibility zijn beide bedrijven leiders op dat gebied en wij zullen daar op voort blijven bouwen. Als onderdeel van het bod heeft UPS een aantal toezeggingen gedaan om de positie van TNT Express te versterken in de combinatie. Met name ondersteunt UPS het feit dat wij een belangrijke presentie willen aanhouden in Nederland en UPS heeft buitengewone belangstelling en interesse voor het beschermen van onze unieke wegennetwerken en dergelijke. De specifieke onderdelen moeten natuurlijk nog uitgewerkt worden, maar al deze activiteiten van TNT Express zullen een belangrijk onderdeel vormen van deze gecombineerde groep. Dan ga ik nu over naar een samenvatting van de voorwaarden en de afronding van de overeenkomst. Ik denk dat u nu wel een beeld heeft van de redenen waarom wij unaniem achter deze bieding staan van UPS op TNT Express. Als u daarmee akkoord gaat en als u aandelen aanbiedt, wat gebeurt er dan en wanneer? Ervan uitgaande dat 80% van de aandelen wordt aangeboden en aan alle overige biedingsvoorwaarden wordt voldaan, dan kunnen wij overgaan tot de afronding. Een eerste belangrijke sleuteldatum is de nieuwe herziene sluitingsdatum van het bod en dat zal ongetwijfeld ergens in het vierde kwartaal van 2012 plaatsvinden. UPS zal deze herziene datum binnenkort bekendmaken. Als aan alle voorwaarden is voldaan, zal de bieding onvoorwaardelijk verklaard worden en dat zal drie dagen na de closing date zijn. Binnen vijf dagen daarna zult u de betaling van uw aandelen ontvangen. Dan is er een periode van twee weken, waarin andere aandeelhouders nog worden aangemoedigd om hun aandelen aan te bieden en dan, zodra 95% van het aandelenkapitaal is aangeboden aan UPS, zal TNT Express de notering van de aandelen stopzetten. De governance na de overdrachtsdatum. Over een paar minuten zult u verzocht worden om te stemmen op deze voorgestelde wijzigingen met betrekking tot het bod. De wijziging en de verandering die wij voorstellen, zijn een weerspiegeling van de werkelijkheid, dat wil zeggen dat als u het bod van UPS aanvaardt, dan zal de huidige Raad van Commissarissen niet meer nodig zijn. Tegelijkertijd stellen wij een governance regiem voor waarin de belangen van alle belanghebbenden nog altijd gewaarborgd zullen zijn. Een belangrijk onderdeel daarvan is de benoeming van twee onafhankelijke leden van de Raad van Commissarissen. Dan ga ik nu over naar de samenvatting en de conclusie. Wij vinden dit bod van UPS goed voor alle belanghebbenden, om alle redenen die wij zojuist naar voren hebben gebracht. Wij hebben lang nagedacht over deze aanbeveling en daar hebben wij niet lichthartig over gedacht. Ik heb eerder al de gelegenheid genomen om aan te geven dat TNT Express een trots bedrijf is en de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur hebben goed naar dit bod gekeken. Wij bevinden ons nu in een positie waarin wij unaniem dit bod kunnen aanbevelen. Onze medewerkers, de strategie en de marktpositie van beide vennootschappen na gestanddoening van dit bod, zal ons een zodanige positie geven in de industrie dat wij een leidende rol kunnen gaan spelen. TNT Express en UPS kunnen gezamenlijk meer bereiken. Dan geef ik nu weer het woord terug aan Antony voor de laatste onderdelen van de agenda. Hartelijk dank. De presentatie van mevrouw Lombard zal op de website van TNT Express te vinden zijn. Wie mag ik het woord geven naar aanleiding van deze presentatie? Ja, goedemiddag, mijn naam is Keyner, ik spreek namens de VEB en ook namens een aantal kleinere aandeelhouders, die gezamenlijk iets meer dan aandelen aan ons hebben toevertrouwd om te stemmen. Ik heb goed proberen te luisteren naar de presentatie van mevrouw Lombard. Ik zal de vraag in het Nederlands stellen. Een kleine opmerking vooraf. Mevrouw Lombard gaf aan dat het bod, 9,50 per aandeel, als redelijk werd gezien, mede ondersteund door de opinie van twee onafhankelijke financiële instituten met veel reputatie en dergelijke. Kunt u uitleggen waarom de opinie van Goldman Sachs als onafhankelijk wordt gezien, aangezien voor zover ik heb begrepen uit alle documentatie, zij een hogere rekening mag sturen naar TNT Express als de overname doorgaat. Hoe kunt u dan de opinie van zo n financiële onderneming als onafhankelijk betitelen? Daar had ik graag een korte verklaring over.

6 6 Zijn dat al uw vragen? Nee, ik heb meerdere vragen. Dan zou ik willen voorstellen dat u die allemaal stelt en dan kunnen wij die in een moeite doornemen. Verwacht u inderdaad dat de aangepaste strategie niet tot meer aandeelhouderwaarde zou kunnen leiden dan het bod dat er nu ligt van UPS? Ik denk dat het antwoord nee is, want anders zou u natuurlijk het bod niet van harte aanbevelen. Het volgende - en dat is een vraag die bij veel aandeelhouders zal leven - heeft niet zozeer te maken met de hoogte van het bod, maar met het risico dat het bod wellicht niet doorgaat. Gezien de marktomstandigheden kan ik mij voorstellen dat veel aandeelhouders zeggen van, laten wij pakken wat wij pakken kunnen. Dit is echt een gouden kans. Maar er is ook een risico dat het bod niet doorgaat. Hetgeen waarin wij vooral geïnteresseerd zijn is wanneer het bod niet doorgaat vanwege de goedkeuringen vanuit Brussel. U heeft duidelijk gezegd dat u vol vertrouwen bent dat het bod uiteindelijk zal worden goedgekeurd. Is dat vertrouwen vandaag de dag nog even groot of bent u wat pessimistischer geworden in de tussentijd? Ja, nog even groot. Het belang waarvoor ik hier sta, is dat van aandeelhouders en ik kan mij voorstellen dat ook het belang van werkgelegenheid, het toekomstperspectief voor het huidige personeel en management, een zware weging heeft gekregen. In hoeverre heeft die afweging geresulteerd dat de prijs die UPS uiteindelijk bereid is neer te leggen, omlaag is gedraaid? Waren er wellicht belangrijke zaken op het gebied van werkgelegenheid, waardoor UPS genegen zou kunnen zijn, van ja, we waren misschien bereid geweest 11, 12 neer te leggen, maar met dit soort garanties die wij op tafel moeten gaan leggen, zullen wij toch wat korting moeten gaan toepassen. Dat zijn voor het moment de belangrijkste vragen. Ik kom bij een later agendapunt graag terug als u toestaat. Ten eerste uw vraag, waar u zegt, hoe kan Goldman Sachs nou onafhankelijk zijn? Goldman Sachs is in zoverre onafhankelijk, dat zij alleen ons adviseren. Zij werken dus niet voor de tegenpartij. Goldman Sachs heeft dit bedrijf overigens als ik mij niet vergis - ik kijk even naar Marie-Christine - al tientallen jaren terzijde gestaan. Als er op een gegeven moment een bevredigende uitkomst is, waarbij iedereen, de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zeggen, nu zijn wij er goed uitgekomen, ook mede door het advies van Goldman Sachs, dan is het logisch dat zij ook beloond worden. Als er geen transactie is, dan gaat het niet door. En ik kan u vertellen uit eigen ervaring dat het populair is om op investment banks kritiek te hebben, maar hun advisering ten aanzien van deze transactie, dat geldt overigens ook voor de andere investment bank die voor de Raad van Commissarissen heeft gewerkt, Lazard, is zeer waardevol is geweest. Je merkt toch dat dit een groep mensen is, die elke dag met dit soort problematieken bezig zijn, terwijl wij daar maar zo nu en dan mee bezig zijn. Wij allen waren overtuigd dat het advies wat wij kregen van Goldman Sachs, totaal onafhankelijk was en echt in ons belang. En ons belang betekent ook uw belang als aandeelhouder. Daar was voor ons geen twijfel over. De tweede vraag zal mevrouw Lombard beantwoorden, maar voordat ik dat vraag moet ik zeggen dat alle mogelijkheden altijd zijn afgewogen tegen een stand alone scenario. En wij geloven nog steeds dat deze onderneming een toekomst heeft op stand alone basis. De strategie van deze stand alone company hebben wij dus ook bekend gemaakt aan de markt in februari. Maar ik zal de vraag nu aan mevrouw Lombard voorleggen. Mevrouw Lombard: Ja, dank je wel, Antony. In meerdere opzichten heb je de vraag al beantwoord. Op 21 februari van dit jaar hebben wij een onafhankelijke strategie gepresenteerd. Als Raad van Bestuur en als Raad van Commissarissen geloven wij in deze zelfstandige strategie. Een en ander is echter wel veranderd. De economische omstandigheden zijn veranderd, maar wij hebben altijd het bod van UPS vergeleken met de onafhankelijke stand alone strategie. Rekening houdend met de perspectieven, met de algemene omstandigheden en voorwaarden van deze deal kwamen wij tot de overtuiging dat dit bod gunstig zou zijn voor alle belanghebbenden en dat de prijs redelijk was en ondersteund door twee investment banks, Goldman Sachs en Lazard. Uw derde vraag, wat is de kans dat het bod doorgaat? Wij zijn absoluut overtuigd dat de transactie doorgang zal vinden. U refereert aan het proces in Brussel en dan zegt u, is het vertrouwen nu niet ietsje afgenomen? Wat er nu in Brussel gebeurt, is volkomen conform de verwachting van TNT Express. Wij hadden dit van tevoren voorzien. Het management heeft dat ook heel duidelijk in het perscommuniqué aangegeven. De hele Brussel-problematiek heeft

7 7 natuurlijk een rol gespeeld in de onderhandeling met UPS. Maar wij kunnen met veel vertrouwen het Brussel-traject tegemoet zien. Is dat voldoende beantwoord? Mooi zo. En dan uw vraag over hoe het zit met de aandeelhouders. Heeft u niet op een gegeven moment meer aan de stakeholders gegeven en aan de aandeelhouders wat minder? Nee, dat is absoluut niet het geval. U weet dat het de taak is van de onderneming om voor alle stakeholders te zorgen, en wij hebben geen moment de indruk gekregen van: UPS heeft aangegeven dat als wij die garanties moeten afgeven ten aanzien van werkgelegenheid, dat dan betekent dat er een kwartje van de prijs af moet. Dat heeft nooit een rol gespeeld. In feite, het hele traject wat wij hebben besproken met UPS, was naar Europese en Nederlandse normen. Wij hebben er voor gezorgd dat er volgens die normen een zekere waarborg was in de overeenkomst, los van de bepaling van de prijs. De heer Stevens: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Mijn naam is de heer Stevens. Ik heb de vragen ter vergadering iets aan moeten passen, want het internetverkeer was in volle gang in de tijd dat mevrouw Lombard een presentatie gaf, dus ik heb wat aanwijzingen in die tijd gekregen. Oké. De heer Stevens: Het betreft de transactie met UPS; ten aanzien van het personeel zullen er toch dubbelfuncties ontstaan, bijscholingen verricht moeten worden en waarschijnlijk ook ontslagen en nieuwe aannames. Wij zouden graag willen weten of het subsidiebeleid van de overheid van invloed is geweest. Dan, u had het over een stand alone van TNT Express. U zegt overtuigd te zijn dat de transactie doorgaat. Wij vragen ons toch af, zijn er in de periode tussen februari en nu toch mogelijkheden geweest dat u een bepaalde overname had kunnen doen? Wat betreft het Brussel-traject zegt u dat u het verwacht had. Daar hebben wij in februari niks over gehoord. Later kwam het bericht dat dit proces langer gaat duren, waabij u beweert dat u het wel verwacht had. Kunt u daar iets duidelijker over zijn? Mijn laatste vraag is wanneer denkt u dat UPS de deal zou afblazen, mochten de eisen van Brussel te hoog zijn. Dank u. Uw eerste vraag gaat over subsidies. In hoeverre heeft dat een rol gespeeld bij de transactie. Marie- Christine? Mevrouw Lombard: Er zijn geen subsidies. TNT Express is genoteerd aan de beurs en krijgt geen enkele subsidie van de Nederlandse overheid. De heer Stevens: Oké. Een Amerikaans bedrijf koopt een Nederlands bedrijf en zegt dan tegen de Nederlandse overheid, kunt u een handje helpen om het te financieren? Dat zou merkwaardig geweest zijn. De heer Stevens: Het gaat mij niet om het financieren, het gaat mij om behoud van werkgelegenheid. Daar geeft u garanties voor en dan is de vraag van, in hoeverre is de overheid eventueel behulpzaam geweest om bij moeilijke gevallen te hulp te schieten. Zoals mevrouw Lombard zei, geen subsidies. Dan heeft u een vraag gesteld over tussen februari en nu. Zouden er nog andere overnames voor ons geweest kunnen zijn in die tijd? U kunt zich voorstellen terwijl wij in onderhandeling waren met UPS, dat toch onze prioriteit niet lag om zelf andere bedrijven te gaan overnemen, dus dat heeft niet gespeeld. De heer Stevens: Er kunnen ook bepaalde aanbiedingen geweest zijn, die langs zijn gekomen. Dat is niet het geval geweest. De heer Stevens: Oké. Dan had u nog een vraag over Brussel. Wij hadden verwacht dat het Brussel-traject een complex proces zou zijn en dat is volledig meegenomen in de beoordeling van de transactie. Dan had u een andere vraag over wanneer het

8 8 genoeg is voor UPS, wanneer worden de eisen te hoog bij Brussel? Wij geloven dat we samen met UPS een transactie hebben samengesteld waarvan de transactiezekerheid buitengewoon hoog is. Als dat niet het geval was geweest, had noch het management noch de Raad van Commissarissen u de positieve aanbeveling gedaan. Mevrouw Lombard: Misschien als ik mag, wil ik er nog aan toevoegen dat een fase 2 onderzoek in een dergelijke transactie niet verbazingwekkend is. 90% van de transacties die naar fase 2 gaan, worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Wie mag ik nog meer het woord verlenen? Ja, gaat uw gang. De heer Heineman: Mijnheer de voorzitter, mijn naam is Heineman en ik ben particulier aandeelhouder, woonachtig in Den Haag. TNT Express is ontstaan uit TNT en TNT is ontstaan uit de vroegere PTT. Dus in feite is TNT Express een kleinkind van de vroegere PTT. Nu is het zo dat TNT Express overgenomen wordt door een tamelijk grote speler op de markt, UPS, maar PostNLheeft ook een pakkettendienst. Mijn vraag is, ontstaat er door deze overlapping niet een cut-throat competition? Dat zou voor PostNL heel vervelend zijn omdat zij al werkzaam zijn in een markt die structureel slechter en slechter wordt. Dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag heeft betrekking op de resultaten over het jaar In China en Brazilië is het niet zo heel erg goed gegaan. Gaat het intussen in die landen beter? En hebben de niet zo goede resultaten van China en Brazilië invloed gehad bij de onderhandelingen over de prijs die UPS bereid is te betalen? Dat zijn mijn vragen. Mevrouw Lombard: Allereerst de vraag over die concurrentie, de cut-throat concurrentie. PostNL heeft een aanzienlijk marktaandeel in dit land die sterk is met trouwe klanten. Zij hebben een sterke activiteit, ik denk niet dat UPS en dit bod daar gevolgen voor heeft. Wat betreft uw tweede vraag. Inderdaad waren er in 2011 problemen in China. China Internationaal met name omdat wij teveel luchtcapaciteit hadden. U ziet dat dit verbeterd is, omdat wij een aantal intercontinentale lijnen hebben weggenomen. Binnenlands China verbetert ook. Brazilië in 2011 was een groter probleem. Er dient zich daar wel een verbetering aan, maar het blijft moeilijk. Voor wat betreft uw vraag of de situatie in beide landen een rol speelde bij de onderhandelingen met UPS. Ja, UPS staat op het punt een bedrijf te kopen, waar China en Brazilië onderdeel van zijn. Het staat als een paal boven water dat UPS zijn belangstelling in Brazilië heeft onderstreept, dat betekent dat het een belangrijke rol heeft gespeeld en dat wij het goed hebben gedaan en wij zijn natuurlijk niet de enige partij die belangstelling heeft voor dat land. Wij hebben een heel sterk platform daar uitgebouwd en UPS heeft dat erkend. Dit geldt ook voor binnenland China, en dat hebben wij ook in onze zelfstandige strategie uiteengezet. De heer Heineman: Is er eigenlijk een scheidslijn wat de pakketbezorging betreft tussen PostNL en UPS na de transactie? Nee, het is gewoon vrij concurrentieverkeer. De heer Heineman: Dank u. Zijn er nog meer vragen? De heer Swinkels: Ja, voorzitter, mijn naam is Swinkels, ik kom uit Erp. Wat gaat er met het beeldmerk van TNT Express gebeuren na de transactie? Mevrouw Lombard, misschien kunt u daar iets over zeggen? Mevrouw Lombard: Wel, dat staat in het biedingsbericht en dat is een openbaar document. Daarin staat wat UPS heeft toegezegd en ik lees dan: UPS erkent het belang van het merk TNT Express en de noodzaak om dit merk te handhaven gedurende een aanzienlijke periode. UPS zal het TNT Express beeldmerk verder ondersteunen, zal heel zorgvuldig een geleidelijke uitfasering van dit merk plannen op een land per land basis als onderdeel van de integratie. Wat betekent dit? Dit betekent dat, wij nu een bedrijf zijn dat overgenomen gaat worden en voor ons is het onmogelijk om te vragen dat het beeldmerk TNT tien jaar lang blijft bestaan, maar het zal heel zorgvuldig uitgefaseerd worden, land voor land, zodat wij de waarde niet kwijtraken en ook de band met de klant en met de medewerkers niet kwijtraken.

9 9 De heer Dirksen: Voorzitter, goedemiddag, de naam is Dirksen. Brussel doet moeilijk over West-Europa en mijn vraag is, met welke marktdelen hebben zij moeite? Brussel doet wat volgens de wet aan haar opgedragen is. Brussel onderzoekt zorgvuldig of deze combinatie niet in strijd is met de concurrentiewetgeving zoals die in Europa nu eenmaal geldt. Wij mogen toch hopelijk aannemen dat die wetgeving zo is samengesteld dat die ten goede komt aan onze samenleving, van de burgers van Europa, van de uiteindelijke klanten die wij bedienen, dus wij moeten ervan uitgaan dat het goed is dat dit proces er is en wij mogen er dan ook vanuit gaan, omdat het een belangrijk proces is, dat zij dat bijzonder zorgvuldig doen. Zij gaan dus niet over een nacht ijs en ik vind dat iets anders dan Brussel doet moeilijk. Zij proberen gewoon hun werk op een hele grondige en goede manier te doen en zij gaan inderdaad niet over een nacht ijs. Ik heb zelf twintig jaar ervaring met Brussel gehad en ik vond ook af en toe dat ze moeilijk deden, maar ik kon uiteindelijk wel inzien waarom ze het deden. Dat is nu precies wat zij hier ook doen. Een aandeelhouder: Ik wou vragen of de mogelijkheid ook is overwogen om het bod aantrekkelijker te maken door aandeelhouders de mogelijkheid te geven om de aandelen TNT Express rechtstreeks om te wisselen voor aandelen UPS? En dan tegen een aantrekkelijke koers. Ik begrijp precies waar u vandaan komt. Dat is een hele goede vraag, maar wij hebben op een gegeven moment de indruk gekregen dat verreweg de meerderheid van onze aandeelhouders cash op prijs zouden stellen. Het weerhoudt niet van de mogelijkheid om op het moment dat u de cash gekregen heeft, om daar onmiddellijk aandelen UPS voor te kopen. Tegen een aantrekkelijke prijs. Die waarde van die korting zit nu in de prijs van 9,50. U begrijpt dat als we hadden geprobeerd om dat uit te onderhandelen, had dat een bepaalde waarde gehad. Nou, die waarde was wel degelijk afgetrokken van de uiteindelijke prijs van 9,50. En daarnaast hadden wij hele duidelijke signalen gekregen van onze aandeelhouders dat zij cash op prijs stelden. Ik heb nog een vervolgvraag betreft Goldman Sachs. Er zullen in deze zaal een aantal mensen waaronder ikzelf, zijn die wat twijfels hebben over de integriteit van deze organisatie. Er zijn meer dan bewezen verhalen bekend van Goldman Sachs waar zij tegen hun eigen klanten aan het speculeren waren. Als u dus zegt, wij geloven heilig in de capaciteiten, de deskundigheid van Goldman Sachs, dan zeg ik volmondig ja. Als daarna komt van, Goldman Sachs kan meer geld verdienen aan deze deal als het daadwerkelijk doorgaat, dan begin ik meer dan te twijfelen aan de waarde van zo n oordeel. U kunt mij een eind op weg helpen als aandeelhouder als u inzage geeft in de analyse van Goldman Sachs, waarom zij denken dat deze prijs een fair price is. Hetgeen wat ik kon terugvinden, is eigenlijk het meest marginale, dat zijn de consumentverhoudingen van vergelijkbare bedrijven die beursgenoteerd zijn. Ik zie weinig substantieels op het gebied van net present value, sum of the parts analysis en dergelijke, waar je wat meer in detail gaat en waar je de parameters kunt zien als beleggers, in hoeverre die prijs inderdaad zo fantastisch is. Dus mijn vraag aan u is, wat heeft u weerhouden om Goldman Sachs openheid van zaken te geven naar de aandeelhouders van TNT Express waarmee aandeelhouders TNT Express echt kunnen beoordelen dat die 9,50 echt een prima prijs is. Het is natuurlijk niet Goldman Sachs die de prijs bepaalt. Het is uiteindelijk het management, de CEO en de CFO in dit geval, samen met de Raad van Commissarissen die op een gegeven moment tot een oordeel komen dat dit een redelijke prijs is. Wij benoemen de bank Goldman Sachs plus Lazard als adviseurs. Zij zijn adviseurs, meer niet. Dus u moet met uw vraag niet het belang van die mensen overwaarderen. Uiteindelijk is de prijs van 9,50, waar zowel het management als de Raad van Commissarissen voor staat. We hebben er van alle kanten naar gekeken. Goldman Sachs is een van degenen geweest die ons geadviseerd hebben, maar uiteindelijk is het oordeel van onszelf. Misschien dat mijnheer Bot daar nog iets over kan zeggen. De heer Bot: Dank u wel, voorzitter. Laten wij ook voorop stellen dat de premie die wij zien in de prijs van 9,50 tussen de 50 en 65% ligt. Dat kun je afzetten tegen meerdere dingen, tegen de koers op verschillende momenten, maar bijvoorbeeld ook ten opzichte van wat analisten gezegd hebben. Dus laten wij voorop stellen dat op een aantal zeer meetbare parameters je kunt zien dat er een fikse premie is betaald, die ook boven het gemiddelde ligt als je kijkt naar vergelijkbare transacties. Wat heeft dan Goldman Sachs gedaan en ook ten dele Lazard voor de Raad van Commissarissen? Dat is met name om dit bestuur en de Raad van Commissarissen die ten principale naar de waarde kijken scherp te houden om te kijken, zijn de analyses die jullie hebben gedaan, de projecties die jullie hebben stand alone, de inschatting van de synergieën, kloppen die? Kloppen die met wat wij zien in de sector? Hebben jullie daar naar alles gekeken? Waarbij zij, om tot een oordeel te komen, natuurlijk iets meer inzage hebben dan de aandeelhouders in een aantal hele bedrijfsspecifieke scenario s, maar laat ik daarbij voorop stellen dat als je kijkt naar onze outlook statement, wat wij zien en wat wij verwachten voor de onderneming stand alone, dat is ook wat in de outlook statement staat die u hebt kunnen zien in de strategiepresentatie van februari. U kunt uw opinie opmaken op basis van de gegevens uit het biedingsdocument en op basis van de verwachtingen die het

10 10 management heeft uitgesproken ten aanzien van strategie en de kwantificering die zij daarbij heeft gegeven. Dat het daarbij zo is dat wij Goldman Sachs en Lazard hebben om ons nog extra scherp daarbij te houden, is het proces alleen maar ten goede gekomen. Mag ik dan toch vragen waarom wij als aandeelhouders geen inzage krijgen in de business case analyse van net present value, sum of the parts analysis, of kwam daar wellicht uit dat die net present value van TNT Express als stand alone inderdaad een stuk lager ligt dan het bod dat er nu ligt? Dat zou je eigenlijk moeten concluderen, maar bevestigt u dat? De heer Bot: Zoals aangegeven, hebben wij gezegd dat wij dit bod aanbevelen en steunen dat de aandeelhouders hun stukken indienen, omdat wij daar een fikse premie zien en het geheel als beter zien dan onze stand alone strategie. Ten aanzien van informatie blijf ik er nog steeds bij, er is een hele hoop en u kunt als aandeelhouder ook uw oordeel opmaken op basis van wat er is. En ja, Goldman Sachs heeft op een aantal punten die bedrijfsspecifiek zijn, nog wat inzicht gehad, maar dat is vertaald in de verwachtingen die wij ook met de markt hebben gedeeld. Oké, dus geen van de meer grondige gedetailleerde analyses van Goldman Sachs heeft geresulteerd in een waarde van de onderneming, die boven de biedingsprijs ligt. Is dat een goede conclusie, begrijp ik u goed? De heer Bot: Nou, uiteindelijk en nogmaals, is het oordeel van de Raad van Bestuur getoetst door de Raad van Commissarissen. Wij zijn tot dit oordeel gekomen en zij hebben dat oordeel ook. Dank u wel. De heer Burgmans: Zijn er nog andere vragen? Ja, mijnheer Stevens. De heer Stevens: Ik kan mij nog goed herinneren, toen de splitsing net een feit was, dat de analistenrapporten zeer lovend waren, waarbij de koers nog wat zou stijgen. De markt bepaalde anders en de verwachtingen werden door de analisten naar beneden gesteld. In hoeverre heeft die hele omslag van analistenrapporten de prijs bepaald? Ja, maar u weet ook dat er natuurlijk een enorme verslechtering van de economie heeft plaatsgevonden sinds de demerger en op grond alleen daarvan hebben niet alleen analisten, maar heeft iedereen zijn verwachting bijgesteld. De heer Gruijthuizen: Mijnheer de voorzitter, Theo Gruijthuizen. Ik geloof altijd in ontwikkeling en ik heb eens teruggekeken, jaren terug, toen de boel nog geprivatiseerd moest worden in Nederland. Als wij dan zien hoe dat gebeurd is, dan is het een lange en moeilijke weg geweest, maar dan hebben wij het als Nederland super gedaan. Een ander aspect en dat heeft u ongetwijfeld meegenomen, is de flow van geld over de wereld en ik vind het leuk dat dit nou ook van UPS hier naartoe komt. Mijnheer de voorzitter, hoe groot schat u in dat de markt van deze fusie zal worden? Kunt u daar iets over zeggen? Dank u wel. Ik vind het een bijzonder goede afsluitende vraag, een zeer hoopvolle vraag. U maakt een aardig punt. U zegt, zoals wij destijds TNT uit Australië vleugels hebben gegeven wereldwijd, zo gaat UPS ons ook vleugels geven wereldwijd. En dat ben ik helemaal met u eens. UPS is absoluut de marktleider en wij geloven ook heel duidelijk dat, de combinatie ons veel sterker zal maken. Nou, uw laatste vraag, hoe groot zal deze markt worden? Ik vind dat een geschikte vraag voor mevrouw Lombard. Mevrouw Lombard: U bedoelt de markt voor expresdiensten in Europa? Honderden miljarden euro s in elk geval. Dan wil ik nog graag iets toevoegen. Deze transactie, want nogmaals het gaat om de fusie tussen twee uitmuntende bedrijven met uitstekende infrastructuur, zal de Europese bedrijven helpen om hun producten beter te exporteren naar de rest van de wereld, gezien de wereldwijde infrastructuur van UPS. Op dat moment kunnen wij groei creëren en als er een keer groei is, dan gaat dat samen met de ontwikkeling van bedrijven, carrièremogelijkheden voor medewerkers en maatschappelijke verbetering in het algemeen. Mag ik de vergadering danken voor deze geanimeerde uitwisseling van vragen en antwoorden. Wij gaan over naar agendapunt 3, de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Maar voordat we dat doen, deel ik u mede dat er

11 11 blijkens de presentielijst ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn 78 aandeelhouders, die tezamen bevoegd zijn tot het uitbrengen van stemmen. Ten opzichte van het totaal geplaatste aandelenkapitaal is dit 65,85% van het kapitaal vertegenwoordigd.

12 12 3. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN 3a. Voorstel tot voorwaardelijke benoeming van de heer D.J. Brutto tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van de Dag van Overdracht (Besluit) Onder voorwaarde dat het bod gestand wordt gedaan zijn TNT Express en UPS overeengekomen de governance structuur van TNT Express te wijzigen. U hoorde daar al iets over in de inleiding van mevrouw Lombard. Een van de wijzigingen betreft de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Deze zal gaan bestaan uit ten minste drie leden die door UPS worden vastgesteld en twee leden van de huidige Raad van Commissarissen van TNT Express. In verband daarmee doet de Raad van Commissarissen een voordracht aan de algemene vergadering tot benoeming van de heer Dan Brutto, de heer Jim Barber en de heer Jeff Firestone tot lid van de Raad van Commissarissen onder de opschortende voorwaarde dat het bod gestand wordt gedaan en met ingang van de dag van overdracht. Dit is de datum waarop in overeenstemming met de bepalingen van het bod, de bieder de biedprijs aan de aandeelhouders zal betalen. De heer Brutto, de heer Barber en de heer Firestone zijn allen werkzaam bij UPS. De heer Firestone is hier vandaag aanwezig. Could I please ask you to stand up for a minute so people can meet you? Dit is de heer Firestone. Thank you. De twee leden van de huidige Raad van Commissarissen die zullen aanblijven als onafhankelijke leden van de toekomstige Raad van Commissarissen, zijn mevrouw Scheltema, geheel aan de linkerkant van mij, en de heer Levy, iets minder aan de linkerkant van mij. De overige leden van de Raad van Commissarissen, zijnde ikzelf, de heer Gunning, mevrouw Harris en de heer King, zullen aftreden als leden van de Raad van Commissarissen met ingang van de dag van overdracht. Heeft u hier vragen over? Gaat uw gang., De standaardvraag die u met uw ervaring wel kunt verwachten: ook na gestanddoening van zo n bod zal misschien 10 of 15% van de aandeelhouders of aandelen blijven hangen bij minderheidsaandeelhouders. 85% is dan in handen van UPS. Is natuurlijk alles bepalend zodra er moet worden gestemd. De vraag is, waarom is er nog een noodzaak vanuit de minderheidsaandeelhouders gezien om dan nog extra onafhankelijke commissarissen in de Raad van Commissarissen te hebben, omdat met name de belangen van de minderheidsaandeelhouders, die kunnen wel terdege in de hoek worden gedrukt. Ik snap volledig vanuit UPS dat zij het liefst vijf van hun commissarissen in de Raad van Commissarissen willen hebben, dat zou ik ook willen in hun plaats. Ik vraag mij echter af, of ik weet het bijna zeker, dat het niet noodzakelijkerwijs in het belang is van de resterende aandeelhouders die vooralsnog hun aandelen niet willen aandragen. Dus mijn vraag aan u is als president-commissaris van dit moment, wat doet u besluiten om daarmee akkoord te gaan? Dit is natuurlijk ook onderdeel geweest van de onderhandeling, maar wij hebben dus nu een hele redelijke situatie waarbij van de vijf leden van de Raad van Commissarissen, drie benoemd en voorgedragen door UPS en twee die van het oude TNT Express afkomen. De rol van de twee leden die hier natuurlijk achter de tafel zitten en die straks door zullen gaan in de nieuwe combinatie, is ervoor te zorgen om dat wat allemaal afgesproken is, dat dit ook keurig nageleefd wordt. Ik neem aan dat bij meerderheid besloten wordt binnen de Raad van Commissarissen, dus hoe kunnen twee mensen als dus die rechten van de minderheidsaandeelhouders echt met voeten worden getreden, ervoor zorgen dat de drie commissarissen van UPS dat niet gaan doen? Nou, in de praktijk is dat buitengewoon lastig, kan ik u vertellen. In de praktijk is het onvoorstelbaar dat als er een Raad van Commissarissen is en deze twee commissarissen hier die gaan dwarsliggen, dat die zaken dan gewoon doorgeramd zullen worden. Dat gaat niet gebeuren. Die dingen gebeuren in overleg. Aan de andere kant moet je op een gegeven moment ook erkennen dat er iemand is geweest, die heeft meer dan 5 miljard op tafel gelegd. Het bedrijf is nu volledig economisch van deze persoon, dus ja, dan vind ik het ook redelijk dat hij drie van de vijf zetels krijgt. Dat vind ik dan ook wel redelijk. Mijnheer Bot, iets aan toe te voegen? De heer Bot: Nou, niet behalve dat ook ten aanzien van die minderheidsaandeelhouders de situatie volstrekt duidelijk is. Als u kijkt naar het biedingsbericht, bladzijde 47 en verder, dan ziet u wat er precies kan gebeuren in een situatie nadat UPS meer dan 80% van de aandelen heeft verworven Dan in alle openheid zowel de delisting wordt besproken als mogelijke herstructureringen van de ondernemingen. Goed, nog meer vragen over dit onderwerp? Nee? Dan stel ik voor over te gaan tot stemming over de voorwaardelijke benoeming van de drie voorgestelde nieuwe leden van de Raad van Commissarissen. Dan begin ik met het voorstel tot voorwaardelijke benoeming van de heer Brutto tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van de dag van overdracht. De heer Brutto is president van UPS International en heeft een zeer lange staat

13 13 van dienst bij UPS, waar hij zijn carrière al begon in Is er iemand die hierover het woord wil hebben? Nee? Dan wil ik nu vragen te stemmen over de voorwaardelijke benoeming van de heer Brutto ingaande per de dag van overdracht. Na afloop van de stemming zullen wij u op het scherm achter mij de stemmen tonen die zijn uitgebracht door u in de zaal en door middel van schriftelijke of elektronische volmachten. In die laatste categorie zitten tevens de stemmen uitgebracht namens de Amerikaanse aandeelhouders, de zogenaamde ADR s. Even aan de secretaris vragen hoe je moet stemmen. Mevrouw Van der Hooft: Als de stemming gestart wordt, dan ziet u in het scherm een keuzemogelijkheid verschijnen. Als u voor het voorstel wilt stemmen, dan drukt u op cijfer 1. Als u tegen het voorstel wilt stemmen, dan drukt u op 2. Als u zich wilt onthouden, dan kunt u het cijfer 3 indrukken. U kunt uw keuze veranderen door gebruik van de C-toets die ook op uw kastje zit. Na afloop willen wij u graag vragen om het stemkastje en de stempas weer in te leveren bij de dames die bij de ingang zullen staan. Laten wij maar gaan stemmen dan. Mevrouw Van der Hooft: De stemming is geopend. Wilt u uw stem uitbrengen door op uw knop van keuze te drukken? De stemming is gesloten. U kunt zien op het scherm achter ons, dat op grond van de stemuitslag, de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders agendapunt 3a heeft aangenomen met 99,19% van de stemmen. Dank u wel. 3b. Voorstel tot voorwaardelijke benoeming van de heer J. Barber tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van de Dag van Overdracht (Besluit) Wij gaan dus nu verder met het voorstel tot voorwaardelijke benoeming van de heer Barber tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van de dag van overdracht. Hij is president van UPS Europe en heeft eveneens een lange staat van dienst bij UPS. Hij kwam in dienst in Kan ik iemand het woord geven over deze benoeming? Aangezien niemand meer het woord vraagt stel ik voor te stemmen over het voorstel tot voorwaardelijke benoeming van de heer Barber ingaande per de dag van overdracht. Secretaris. Mevrouw Van der Hooft: Als u voor het voorstel wilt stemmen, dan graag 1 indrukken, als u tegen wilt stemmen, dan graag 2, als u zich wilt onthouden graag de 3 indrukken. De stemming is geopend. Nog een paar seconden. De stemming is gesloten. U kunt zien op het scherm achter ons, dat op grond van de stemuitslag, de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders punt 3b heeft aangenomen met 99,19% van de stemmen. Dank u wel. Dan gaan wij nu naar 3c. 3c. Voorstel tot voorwaardelijke benoeming van de heer J. Firestone tot lid van de Raad van Commissarissen met ingang van de Dag van Overdracht (Besluit) Ik heb zojuist de heer Firestone, die hier vandaag aanwezig is, aan u voorgesteld. Dit is de derde en laatste voorwaardelijke benoeming. De heer Firestone is vicepresident en legal coordinator. Hij kwam in 2000 in dienst bij UPS, dus ook al een oudgediende. Kan ik iemand het woord geven over deze benoeming? Aangezien niemand meer het woord vraagt stel ik u voor te gaan stemmen over het voorstel om de heer Firestone te benoemen ingaande per de dag van de overdracht. Mevrouw Van der Hooft: Als u voor het voorstel wilt stemmen, dan graag 1 indrukken, als u tegen wilt stemmen, dan graag 2, als u zich wilt onthouden graag de 3 indrukken. De stemming is geopend. Nog een paar seconden. De stemming is gesloten. U kunt zien op het scherm achter ons, dat op grond van de stemuitslag, de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders punt 3c heeft aangenomen met 99,19% van de stemmen. Dank u wel. Dan gaan wij nu naar 3d.

14 14 3d. Het verlenen van volledige en finale kwijting aan de heer A. Burgmans, de heer L.W. Gunning, mevrouw M.E. Harris en de heer R. King in verband met hun voorwaardelijke aftreden als leden van de Raad van Commissarissen met ingang van de Dag van Overdracht (Besluit) Het verlenen van volledige en finale kwijting aan mijzelf, de heer Gunning, mevrouw Harris en de heer King in verband met hun voorwaardelijke aftreden als leden van de Raad van Commissarissen met ingang van de dag van overdracht. Dus in verband met het bod zal ikzelf en de heer Gunning, mevrouw Harris en de heer King aftreden als lid van de Raad van Commissarissen onder de opschortende voorwaarde van gestanddoening van het bod en met ingang van de dag van overdracht. De algemene vergadering wordt verzocht volledige en finale kwijting te verlenen aan deze vier leden van de Raad van Commissarissen voor de door hen uitgevoerde taken als lid van de Raad van Commissarissen van TNT Express tot en met de datum van deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. De heer Levy en mevrouw Scheltema zullen aanblijven als leden van de Raad van Commissarissen en worden beschouwd als onafhankelijke leden als bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code. Heeft iemand hier vragen of opmerkingen over? Nee? Aangezien niemand meer het woord wil voeren stel ik u voor te stemmen over het voorstel tot het verlenen van volledige en finale kwijting van mijzelf, de heer Gunning, mevrouw Harris en de heer King tot en met de datum van deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders in verband met hun voorwaardelijk aftreden als lid van de Raad van Commissarissen met ingang van de dag van overdracht. Mevrouw Van der Hooft: Als u voor het voorstel wilt stemmen, dan graag 1 indrukken, als u tegen wilt stemmen, dan graag 2, als u zich wilt onthouden graag de 3 indrukken. De stemming is geopend. Nog een paar seconden. De stemming is gesloten. Ja, hartelijk dank. U ziet op grond van de uitslag achter mij geprojecteerd dat ook dit voorstel erdoor gekomen is met 99.99% van de stemmen. Dank daarvoor. Dan ga ik nu over naar agendapunt 4 en dat is de rondvraag.

15 15 4. RONDVRAAG Wij zijn dus nu ondertussen aan het einde van de vergadering gekomen, maar ik wil de aandeelhouders dan wel hun gevolmachtigden toch de gelegenheid geven om nog enige vragen te stellen. Wie van u mag ik het woord verlenen? Niemand? Dank.

16 16 5. SLUITING Dan rest mij alleen maar deze vergadering te sluiten en u buitengewoon veel te danken voor uw aanwezigheid op deze vergadering en u een voorspoedige thuistocht toe te wensen. Aldus vastgesteld op 6 februari 2013, A. Burgmans J.F.E. van der Hooft Voorzitter Secretaris

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TNT EXPRESS N.V.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TNT EXPRESS N.V. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TNT EXPRESS N.V. Maandag 6 augustus 2012, 14:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, Hoofddorp, Nederland 1 Buitengewone Algemene Vergadering van

Nadere informatie

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V.

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TNT EXPRESS N.V. Donderdag 18 september 2014, 10:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp, Nederland 1 Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Voor 99,59% Raad van Bestuur (Besluit) 8. Het verlenen van kwijting aan de leden van de

Voor 99,59% Raad van Bestuur (Besluit) 8. Het verlenen van kwijting aan de leden van de Aandeelhoudersvergadering TNT Express 10 april 2013 Datum AVA 10 april 2013, 11.00 uur Locatie Muziek gebouw aan t IJ, Amsterdam Woordvoerder Eumedion Carola van Lamoen, Robeco Volmacht om te spreken namens

Nadere informatie

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1 16 december 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Maandag 16 december 2013 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016 De voorzitter, de heer Das: Hartelijk welkom. [16.25 uur.] Hierbij open ik de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

AGENDA. 2. Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2008.

AGENDA. 2. Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2008. GENDA AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DNC De Nederlanden Compagnie N.V. ( DNC ) wordt gehouden op 4 november 2008

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 25 april 2013

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 25 april 2013 1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 25 april 2013 De voorzitter, de heer Das: Dames en heren, mag ik u verzoeken uw plaats in te nemen want we gaan beginnen met de

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer Duron, opent om 10.10

Nadere informatie

Nutreco N.V. Postbus 299 3800 AG Amersfoort The Netherlands. Vereniging VEB NCVB t.a.v. de heer Paul Koster, Directeur Postbus 240 2501 CE DEN HAAG

Nutreco N.V. Postbus 299 3800 AG Amersfoort The Netherlands. Vereniging VEB NCVB t.a.v. de heer Paul Koster, Directeur Postbus 240 2501 CE DEN HAAG Vereniging VEB NCVB t.a.v. de heer Paul Koster, Directeur Postbus 240 2501 CE DEN HAAG Nutreco N.V. Postbus 299 3800 AG Amersfoort The Netherlands T. +31 33 422 6100 www.nutreco.com Datum 4 november 2014

Nadere informatie

Notulen van de buitengewone algemene vergadering van NN Group N.V. 6 oktober 2015

Notulen van de buitengewone algemene vergadering van NN Group N.V. 6 oktober 2015 Notulen van de buitengewone algemene vergadering van NN Group N.V. 6 oktober 2015 zoals opgenomen in een notariële akte van proces-verbaal, verleden voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam,

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NN GROUP N.V.

PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NN GROUP N.V. 1 PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NN GROUP N.V. Op zes oktober tweeduizend vijftien vanaf vier uur post meridium, heb ik, mr. Dirk- Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, ten

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders 2015

Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Koninklijke Ten Cate NV CORPORATE footer 1 CORPORATE 1. Opening Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders 2015 presenter location &

Nadere informatie

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V.

SUPPLEMENT AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE KONINKLIJKE KPN N.V. SUPPLEMENT d.d. 29 augustus 2013 bij de AANDEELHOUDERSCIRCULAIRE d.d. 21 augustus 2013 voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KONINKLIJKE KPN N.V. te houden op 2 oktober 2013

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. De Raad van Bestuur van RSDB N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit tot

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

Voorwaardelijke benoeming van dhr. Allen tot lid van de Raad van Bestuur per de Settlement Date (besluit).

Voorwaardelijke benoeming van dhr. Allen tot lid van de Raad van Bestuur per de Settlement Date (besluit). AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS EN TOELICHTING Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van TNT Express N.V. (TNT Express), die zal plaatsvinden

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V.

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. (Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) te houden op donderdag 15 oktober 2009 om 10.30 uur in Schouwburg Het Park te

Nadere informatie

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010 Notulen Plaats Referentienummer Kenmerk Plaats bespreking Hoofdkantoor Grontmij N.V., De Holle Bilt 22, De Bilt Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / mededelingen. 2. Toelichting algemene gang van zaken

AGENDA. 1. Opening / mededelingen. 2. Toelichting algemene gang van zaken AGENDA voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Inverko N.V. ( Inverko ), te houden op donderdag 5 november 2015 in het World Trade Center Strawinskylaan 1, 1077 XW Amsterdam. Aanvang:

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, 09.30 uur Locatie: Aanwezig RvB: Aanwezig RvC: NH Jan Tabak (Amersfoortsestraatweg 27, Bussum) De

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel)

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering van KBC Groep NV die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

Agenda. Aanvang 11:00 uur.

Agenda. Aanvang 11:00 uur. Agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de Vennootschap ), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer.

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer. PHARMING NOTULEN van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Pharming Group N.V., gevestigd te Leiden, hierna: "Pharming", gehouden te Leiden op 30 maart 2010. Voorzitter: Notulist:

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de BAVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap )

Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de BAVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap ) Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de BAVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap ) Woensdag 21 december 2016 om 14.00 uur Hotel NH Waalwijk Bevrijdingsweg 1 5161 BZ Waalwijk

Nadere informatie

AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 1 Opening. 2 Behandeling van het verslag van de Raad van

AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 1 Opening. 2 Behandeling van het verslag van de Raad van AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Donderdag 28 maart 2013 om 14:00 op het hoofdkantoor van Mediq N.V. Hertogswetering 159, 3543 AS Utrecht, tel. +31 (0)30 282 19 11 1 Opening

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone

1. De heer J. Smit volmacht te verlenen voor het uitoefenen van stemrecht in de Buitengewone B en W-nummer 15.0613; besluit d.d. 30-6-2015 BB-nummer 15.058 Onderwerp Enexis Burgemeester en wethouders besluiten: 1. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 1 juli 2015 in te stemmen met het voorstel

Nadere informatie

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing)

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing) Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv, te houden op donderdag 19 april 2012 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Aanvang van de vergadering: 10.00 uur. Voorzitter: De heer De Kleuver. VAN KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders

Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders Assen 23 Augustus 2017 Welkom & Agenda 1. Opening en Presentielijst 2. Mededelingen 3. Voorstel van het bestuur, goedgekeurd door de Raad van Commissarissen,

Nadere informatie

THE INTERNET OF CARS V.O.F. IS VOORNEMENS OM AANBEVOLEN OPENBAAR BOD IN CONTANTEN UIT TE BRENGEN OP DOCDATA N.V.

THE INTERNET OF CARS V.O.F. IS VOORNEMENS OM AANBEVOLEN OPENBAAR BOD IN CONTANTEN UIT TE BRENGEN OP DOCDATA N.V. Persbericht Te verspreiden op vrijdag 14 oktober 2016 Continental Time 08.00h. U.K. 07.00h. / U.S. Eastern Standard Time 02.00h. THE INTERNET OF CARS V.O.F. IS VOORNEMENS OM AANBEVOLEN OPENBAAR BOD IN

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

oproeping en agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van van lanschot nv, te houden op dinsdag 2 juli 2013, aanvang 16.

oproeping en agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van van lanschot nv, te houden op dinsdag 2 juli 2013, aanvang 16. oproeping en agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van van lanschot nv, te houden op dinsdag 2 juli 2013, aanvang 16.00 uur, in het auditorium van de vanlanschottoren, leonardo

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 27 oktober 2006 van Almancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite 5

Nadere informatie

Stembeleid AEGON Nederland N.V.

Stembeleid AEGON Nederland N.V. Jaarverslag 2008 Stembeleid AEGON Nederland N.V. Inleiding AEGON is een wereldwijde organisatie. Dit stemverslag heeft uitsluitend betrekking op de beleggingen van AEGON Nederland N.V. en haar dochtermaatschappijen

Nadere informatie

1. Benoeming van de heer T.F.J. Vanlancker als lid van de Raad van Bestuur (stempunt)

1. Benoeming van de heer T.F.J. Vanlancker als lid van de Raad van Bestuur (stempunt) Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 8 september 2017 om 14:00 uur in het Hilton Amsterdam Hotel, Apollolaan

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL 2008

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL 2008 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011

De agenda: Onderwerpen. 1. Opening en mededelingen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur van zaken 2011 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. (de "Vennootschap") te houden op donderdag 24 mei 2012 om 10.00 uur in het Qurius Inspirience Center, Van Voordenpark 1a, Zaltbommel

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

Crown Van Gelder N.V. gevestigd te Velsen

Crown Van Gelder N.V. gevestigd te Velsen Crown Van Gelder N.V. gevestigd te Velsen Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (Vergadering) van Crown Van Gelder N.V. (de Vennootschap) te houden op 19 maart 2015 om 14:00

Nadere informatie

6.1. Voorwaardelijk aftreden, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht

6.1. Voorwaardelijk aftreden, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht Agenda voor de buitengewone algemene vergadering ("BAVA") van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op 7 december 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1, te Almelo 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 13 MEI 2016

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 13 MEI 2016 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Generaal De Wittelaan 11 bus B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 20-4-2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 01 juni 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

6.2. Voorwaardelijke benoeming, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht

6.2. Voorwaardelijke benoeming, per de Datum van Overdracht op de voorwaarde dat Overdracht Agenda voor de buitengewone algemene vergadering ("BAVA") van te houden op 7 december 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1, te Almelo 1. Opening 2. Mededelingen 3. Toelichting op het

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU 19 april 2005 Agendapunten A G E N D A Stem 1. Opening - 2. Verslag van de raad

Nadere informatie

AGENDA. 3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur

AGENDA. 3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering ("BAVA") van Ballast Nedam N.V., te houden op 30 oktober 2015 om 14.00 uur op het hoofdkantoor van Ballast Nedam N.V., Ringwade 71, 3439 LM Nieuwegein 1.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de Vennootschap ) te houden op 17 maart

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Voorzitter van de vergadering is de heer Olde Bolhaar, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap.

Voorzitter van de vergadering is de heer Olde Bolhaar, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap. BESLUITENLIJST van de bijzondere vergadering van aandeelhouders van de te Vijfhuizen gevestigde vennootschap Punch Technix N.V., gehouden op woensdag 27 juni 2007 om 11.00 uur in Beursplein 5 te Amsterdam.

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Persbericht. Qurius en Prodware sluiten principeovereenkomst om samen de grootste Microsoft Dynamics partner in EMEA te vormen

Persbericht. Qurius en Prodware sluiten principeovereenkomst om samen de grootste Microsoft Dynamics partner in EMEA te vormen Persbericht Qurius en Prodware bereiken akkoord over voorwaarden om alle Qurius werkmaatschappijen aan Prodware over te dragen voor EUR 18,5 miljoen, afhankelijk van aanpassingen Qurius en Prodware sluiten

Nadere informatie

Volmacht Bijzondere Algemene Vergadering

Volmacht Bijzondere Algemene Vergadering Volmacht BAV I 30/10/2015-1- Volmacht Bijzondere Algemene Vergadering CARE PROPERTY INVEST naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel:,

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 16 november 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ORDINA N.V. Datum vergadering : 16 november 2015 Aanvang : 10:00 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering. 27 april 2016 (15:00 uur CET)

STEMMING PER BRIEF. Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering. 27 april 2016 (15:00 uur CET) STEMMING PER BRIEF Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering 27 april 2016 (15:00 uur CET) Ondertekende stemmen per brief moeten Telenet Group Holding NV (de Vennootschap) bereiken per post, voor of

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. (Closed-end beleggingsmaatschappij) DATUM VRIJDAG 22 APRIL 2016 TIJD 11.00 UUR LOCATIE AMSTERDAM HILTON HOTEL Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening 2. Verslag van de Directie 3. Remuneratierapport

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium 1 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo da Vinciplein 60 te

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website:

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag, 25 augustus 2016 om 10:00 uur ten kantore van de vennootschap, Cityhouse I, Antareslaan 69-75

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053

Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053 Notulen Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders nr. 053 Datum: 11 december 2014 Tijdstip en plaats: 13:30 uur, NSI hoofdkantoor, Antareslaan 69-75 te Hoofddorp Aanwezig Aandeelhouders: Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders Dit is een gezamenlijk persbericht van Univar N.V. en Ulixes B.V. die is vereist op grond van artikel 9b lid 1 van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995. Niet voor vrijgave, publicatie of distributie,

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

NOTULEN STAK FUNDA 2012

NOTULEN STAK FUNDA 2012 NOTULEN STAK FUNDA 2012 Notulen van de vergadering van Certificaathouders van Funda d.d. 23 april 2012 van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel Aanwezig namens Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op vrijdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed Retail op dinsdag 7 april 2009 om

Nadere informatie

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur Uitnodiging tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering De Buitengewone Algemene Vergadering van Ballast Nedam N.V. zal worden gehouden op 30 oktober 2015, aanvang 14.00 uur op het hoofdkantoor

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie