AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 1 Opening. 2 Behandeling van het verslag van de Raad van

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 1 Opening. 2 Behandeling van het verslag van de Raad van"

Transcriptie

1 AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Donderdag 28 maart 2013 om 14:00 op het hoofdkantoor van Mediq N.V. Hertogswetering 159, 3543 AS Utrecht, tel. +31 (0) Opening 2 Behandeling van het verslag van de Raad van Bestuur omtrent de gang van zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur in het boekjaar 2012 van Commissarissen per 4 februari 2013 e. de heer B.T. Visser in verband met zijn terugtreden als lid van de Raad van Commissarissen per 7 juni Vaststelling van de jaarrekening Toevoeging van alle winst zoals opgenomen in de jaarrekening 2012 aan Mediq's reserves 5 Verlening van decharge aan ieder lid van de Raad van Bestuur 6 Verlening van decharge aan de heer W.M. van den Goorbergh (lid van de Raad van Commissarissen) 7 Verlening van volledige en finale decharge aan ieder van: 8 Benoeming van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen: a. de heer B.W.B. Grimmelt als commissaris A van de Raad van Commissarissen per de datum van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van b. de heer T.A. Allen als commissaris A van de Raad van Commissarissen per de datum van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van a. mevrouw M.J.M. van Weelden- Hulsfhof in verband met haar terugtreden als lid van de Raad van Commissarissen per de datum van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van b. de heer F.K. de Moor in verband met zijn terugtreden als lid van de Raad van Commissarissen per de datum van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van c. de heer O.R. Stuge in verband met zijn terugtreden als lid van de Raad van Commissarissen per de datum van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van c. de heer E. Thyssen als commissaris A van de Raad van Commissarissen per de datum van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van 9 Herbenoeming van KPMG als de accountant van de vennootschap 10 Rondvraag 11 Sluiting Agendapunten 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 zullen ter stemming aan de vergadering worden voorgelegd. Het totaal aantal aandelen en stemrechten bedraagt d. de heer S. van Keulen in verband met zijn terugtreden als lid van de Raad Utrecht, 13 februari

2 Raad van Bestuur 2

3 TOELICHTING OP DE AGENDA AGENDAPUNT 3 De Raad van Commissarissen heeft in zijn vergadering van 12 februari 2013 de jaarrekening 2012 besproken en adviseert de Algemene Vergadering van de jaarrekening 2012 vast te stellen. Biedingsbericht, de Standpuntbepaling, de toelichting bij het Biedingsbericht, de persberichten en de jaarrekening De decharge gaat in op de datum van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van. AGENDAPUNT 7 AGENDAPUNT 4 De Raad van Commissarissen heeft in zijn vergadering van 12 februari 2013 de bestemming van de winst zoals opgenomen in de jaarrekening 2012 besproken en adviseert de Algemene Vergadering van alle winst zoals opgenomen in de jaarrekening 2012 toe te voegen aan Mediq's reserves. AGENDAPUNT 5 Beide leden van de Raad van Bestuur, de heer M.C. van Gelder en de heer J.G. Janssen, zullen in functie blijven na de datum van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van. Voorgesteld wordt dat ieder lid van de Raad van Bestuur decharge wordt verleend ter zake van zijn functioneren gedurende het boekjaar De decharge wordt verleend op basis van alle informatie verstrekt aan de Algemene Vergadering van gedurende het boekjaar 2012, waaronder maar niet beperkt tot het Biedingsbericht, de Standpuntbepaling, de toelichting bij het Biedingsbericht, de persberichten en de jaarrekening De decharge gaat in op de datum van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van. Mevrouw M.J.M. van Weelden-Hulshof, de heer F.K. de Moor en de heer O.R. Stuge zullen aftreden als lid van de Raad van Commissarissen per de dag van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van. Bij agendapunten 7a. tot en met 7c. wordt voorgesteld dat het aftreden van mevrouw M.J.M. van Weelden-Hulshof en de heren F.K. de Moor en Mr O.R. Stuge wordt aanvaard en dat mevrouw M.J.M. van Weelden-Hulshof en de heren F.K. de Moor en Mr O.R. Stuge volledige en finale decharge wordt verleend ter zake van hun functioneren als lid van de Raad van Commissarissen van Mediq tot en met de datum van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van. De decharge wordt verleend op basis van alle informatie verstrekt aan de aan de Algemene Vergadering van de gedurende de periode waarin zij lid van de Raad van Commissarissen waren, waaronder maar niet beperkt tot het Biedingsbericht, de Standpuntbepaling, de toelichting bij het Biedingsbericht, de persberichten en de jaarrekening De decharge gaat in op de datum van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van. De heer S. van Keulen trad af als lid van de Raad van Commissarissen op 4 februari AGENDAPUNT 6 De heer W.M. van den Goorbergh zal in functie blijven als commissaris B van de Raad van Commissarissen na de datum van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van. Voorgesteld wordt dat de heer W.M. van den Goorbergh decharge wordt verleend ter zake van zijn functioneren gedurende het boekjaar De decharge wordt verleend op basis van alle informatie verstrekt aan de Algemene Vergadering van gedurende het boekjaar 2012, waaronder maar niet beperkt tot het Bij agendapunt 7d. wordt voorgesteld dat de heer S. van Keulen volledige en finale decharge wordt verleend ter zake van zijn functioneren als lid van de Raad van Commissarissen van Mediq tot en met 4 februari De decharge wordt verleend op basis van alle informatie verstrekt aan de aan de Algemene Vergadering van de gedurende de periode waarin hij lid van de Raad van Commissarissen was, waaronder maar niet beperkt tot het Biedingsbericht, de Standpuntbepaling, de toelichting bij het Biedingsbericht, de persberichten en de 3

4 jaarrekening De decharge gaat in op de datum van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van. De heer B.T. Visser trad af als lid van de Raad van Commissarissen op 7 juni Bij agendapunt 7e. wordt voorgesteld dat de heer B.T. Visser volledige en finale decharge wordt verleend ter zake van zijn functioneren als lid van de Raad van Commissarissen van Mediq tot en met 7 juni De decharge wordt verleend op basis van alle informatie verstrekt aan de aan de Algemene Vergadering van de gedurende de periode waarin hij lid van de Raad van Commissarissen was, waaronder maar niet beperkt tot de jaarrekening De decharge gaat in op de datum van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van. AGENDAPUNT 8 Mediq en AI Garden B.V. (de Bieder), een vennootschap die uiteindelijk indirect wordt gecontroleerd door fondsen geadviseerd en gemanaged door Advent International Corporation, zijn overeengekomen dat indien de Bieder's volledige openbaar bod op de geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van Mediq (het Bod) gestand zou worden gedaan, wijzigingen zouden worden aangebracht in de corporate governance structuur van Mediq. Eén van deze wijzigingen betreft de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Mediq en de Bieder zijn overeengekomen dat de Raad van Commissarissen zal bestaan uit vijf leden: drie commissarissen A, één commissaris B, en één commissaris C. De commissarissen A worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders op voordracht van de Bieder. Gelet op de gestanddoening van het Bod door de Bieder op 1 februari 2013, en met inachtneming van de hieronder gegeven toelichting, wordt voorgesteld om de navolgende personen te benoemen met ingang van de datum van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van tot de Mediq AVA te houden in 2017: de heren B.W.B. Grimmelt, T.A. Allen en E. Thyssen als commissarissen A van de Raad van Commissarissen, allen op voordracht van de Bieder. Ter toelichting, de benoeming van de heren Grimmelt, Allen en Thyssen als commissaris A (in plaats van 'gewone' leden) van de Raad van Commissarissen op deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van zal mogelijk zijn omdat Mediq's statuten, die een dergelijke benoeming mogelijk maken, van kracht zullen worden na de delisting van Mediq's gewone aandelen van Euronext Amsterdam, hetgeen naar verwachting zal plaatsvinden voor de datum van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van. Tot deze wijziging van Mediq's statuten is reeds besloten door Mediq's algemene vergadering van aandeelhouders tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van van 20 december Tevens zal vanaf de datum van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van de heer W.M. van den Goorbergh commissaris B van de Raad van Commissarissen worden. De positie van commissaris C van de Raad van Commissarissen is momenteel onbezet. Tot de benoeming van een commissaris C van de Raad van Commissarissen zal de heer W.M. van den Goorgergh ook de bevoegdheden en rechten uitoefenen waartoe deze commissaris C van de Raad van Commissarissen gerechtigd is. 8a. De heer B.W.B. (Bram) Grimmelt als commissaris A van de Raad van Commissarissen per de datum van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van Naam DE HEER B.W.B. (BRAM) GRIMMELT Leeftijd 35 Nationaliteit Nederlands Huidige functie Director bij Advent Overige functies Geen Vorige functies Lid van de raad van commissarissen van Nucletron en van Delft Instruments Holdings Curriculum De heer Grimmelt is sinds 2005 bij Advent in dienst en heeft een ruime ervaring in private equity investeringen. Hij heeft een master in economie van de Erasmus Universiteit, Rotterdam Eigendom van Mediq De heer Grimmelt houdt geen aandelen aandelen in het kapitaal van Mediq 4

5 Gezien de relevante expertise en ervaring van de heer Grimmelt, zal de heer Grimmelt een waardevolle bijdrage aan Mediq in het algemeen en de Raad van Commissarissen in het bijzonder kunnen leveren. 8b. De heer T.A. (Tom) Allen als commissaris A van de Raad van Commissarissen per de datum van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van Naam DE HEER T.A. (TOM) ALLEN Leeftijd 35 Nationaliteit Engels Huidige functie Director bij Advent Overige functies Niet uitvoerend bestuurder van Priory Group No.1 Limited Vorige functies Niet uitvoerend bestuurder van Craegmoor Curriculum De heer Allen is binnen Advent verantwoordelijk voor de gezondheidszorgsector in het Verenigd Koninkrijk. Hij is een registeraccountant en heeft een bachelor in economie van de Universiteit in Manchester Eigendom van Mediq De heer Allen houdt geen aandelen aandelen in het kapitaal van Mediq Gezien de relevante expertise en ervaring van de heer Allen, zal de heer Allen een waardevolle bijdrage aan Mediq in het algemeen en de Raad van Commissarissen in het bijzonder kunnen leveren. 8c. De heer E. (Erik) Thyssen als commissaris A van de Raad van Commissarissen per de datum van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van AlpInvest, bekleedde de heer Thyssen verschillende management posities binnen investment en commercial banking bij Fortis en Generale Bank Curriculum De heer Thyssen heeft meer dan 25 jaar ervaring in financiële dienstverlening waarvan ten minste 12 jaar binnen Private Equity. Hij heeft een master rechten van de Universiteit Antwerpen en heeft het CEDEP-INSEAD general management program afgerond Eigendom van Mediq De heer Thyssen houdt geen aandelen aandelen in het kapitaal van Mediq Gezien de relevante expertise en ervaring van de heer Thyssen, zal de heer Thyssen een waardevolle bijdrage aan Mediq in het algemeen en de Raad van Commissarissen in het bijzonder kunnen leveren. AGENDAPUNT 9 In het afgelopen najaar werd een vergelijkend onderzoek gedaan voor de selectie van de accountant van de vennootschap. Met name werd gelet op de gebieden kosten en kwaliteit in het perspectief van de behoeften van Mediq in de komende jaren. Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat aan de Algemene Vergadering van voorgesteld wordt tot benoeming van KPMG als accountant van de vennootschap voor een periode van drie jaar met ingang van het boekjaar Naam De HEER E. (ERIK) THYSSEN Leeftijd 51 Nationaliteit Belgisch Huidige functie Managing Partner en lid van het investment committee van AlpInvest Overige functies Niet uitvoerend bestuurder van Maxeda Voormalige functies Voordat hij in dienst trad bij 5

6 INSTRUCTIES VOOR DEELNAME AAN DE VERGADERING Alleen aandeelhouders die zijn ingeschreven in het daartoe aangewezen register van de vennootschap zijn stem- en vergadergerechtigd voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van. De aandeelhouders opgenomen in dat register zijn de aandeelhouders die (1) op 28 februari 2013 na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum (de registratiedatum) zijn ingeschreven in een van de deelregisters en (2) zijn aangemeld, overeenkomstig het onderstaande. 1 AANDELEN AAN TOONDER REGISTRATIE Voor houders van aandelen aan toonder zijn als deelregisters aangewezen de administraties van de aangesloten instellingen en commissionairs, zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer. AANMELDING Als u de vergadering wilt bijwonen, dient u dit, onder vermelding van uw naam en volledig adres, via de bank of commissionair waar uw aandelen in depot zijn aan ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) of via kenbaar te maken. Aanmelden kan vanaf 1 maart 2013 tot en met 21 maart 2013, 17:00 uur. Het door ABN AMRO afgegeven registratiebewijs is tevens uw toegangsbewijs voor de vergadering. Als u zich wilt laten vertegenwoordigen, dient een door u ondertekende rechtsgeldige volmacht met vermelding van uw volledige adresgegevens uiterlijk 21 maart 2013 om 17:00 uur in het bezit te zijn van de vennootschap (Mediq N.V., secretariaat van de vennootschap, Hertogswetering 159, Postbus 2066, 3500 GB Utrecht). kunnen tevens hun stemrecht uitoefenen door de secretaris van de vennootschap, de heer F.J.J. Scheefhals, te benoemen als hun gevolmachtigde via onder vermelding van hun volledige adresgegevens. Om gebruik te kunnen maken van een volmacht dienen uw aandelen te zijn aangemeld zoals hiervoor beschreven. 2 AANDELEN OP NAAM REGISTRATIE Voor houders van aandelen op naam is als deelregister aangewezen de administratie van de vennootschap te Utrecht. AANMELDING Als u de vergadering wilt bijwonen, kunt u zich schriftelijk aanmelden bij de vennootschap (Mediq N.V., secretariaat van de vennootschap, Hertogswetering 159, Postbus 2066, 3500 GB Utrecht) in de periode van 1 maart 2013 tot en met 21 maart 2013, 17:00 uur. Na ontvangst van de aanmelding zal de vennootschap u een registratiebewijs zenden dat tevens uw toegangsbewijs voor de vergadering is. Als u zich wilt laten vertegenwoordigen, dient een door u ondertekende rechtsgeldige volmacht met vermelding van uw volledige adresgegevens uiterlijk 21 maart 2013 om 17:00 uur in het bezit te zijn van de vennootschap. Mediq NV Hertogswetering AS Utrecht The Netherlands Telephone +31 (0) Fax +31 (0)

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V., (de Vennootschap ) te houden op

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 16 november 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ORDINA N.V. Datum vergadering : 16 november 2015 Aanvang : 10:00 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

OPROEP EN AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 26 april 2019

OPROEP EN AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 26 april 2019 OPROEP EN AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 26 april 2019 INHOUD 1. Oproep... 2 2. Agenda... 2 2.1 Toelichting op de agenda... 2 3. Vergaderstukken... 3 4. Registratiedatum...

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur Uitnodiging tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering De Buitengewone Algemene Vergadering van Ballast Nedam N.V. zal worden gehouden op 30 oktober 2015, aanvang 14.00 uur op het hoofdkantoor

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1 9 februari 2015 Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering ("BAVA") van Nutreco N.V. ( Nutreco ) te

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op dinsdag 31 mei om 14.30 uur in NH HOTEL,STATIONSWEG 75,3811 MH te Amersfoort. 1. Opening 2. Mededelingen 3.

Nadere informatie

Agenda AVA. 25 april 2018

Agenda AVA. 25 april 2018 Agenda AVA 25 april 2018 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 25 april 2018 om 10.30 uur in het Van der Valk Hotel Ridderkerk, Krommeweg 1, 2988 CB te

Nadere informatie

agenda algemene vergadering Aalberts Industries N.V.

agenda algemene vergadering Aalberts Industries N.V. agenda algemene vergadering Aalberts Industries N.V. woensdag 17 april 2019 11:00 uur (CEST) Jaarbeurs Media Plaza Auditorium Croeselaan 6 3521 CA Utrecht agenda algemene vergadering Aalberts Industries

Nadere informatie

OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB NEDSENSE N.V.

OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB NEDSENSE N.V. OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB NEDSENSE N.V. Het Bestuur van MKB Nedsense N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor een Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op vrijdag

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

Agenda en toelichting. jaarlijkse algemene vergadering. van aandeelhouders van 24 april 2013

Agenda en toelichting. jaarlijkse algemene vergadering. van aandeelhouders van 24 april 2013 012 Agenda en toelichting jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 24 april 2013 Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op woensdag 24 april 2013 om 15.00

Nadere informatie

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1 16 december 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Maandag 16 december 2013 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V. I II Uitnodiging voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 24 november 2014 om 11.30 uur

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2012 Algemene vergadering

Algemene vergadering van aandeelhouders 2012 Algemene vergadering Algemene vergadering van aandeelhouders 2012 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op 15 mei 2012 1. Opening van de vergadering 2. Mededelingen 3. Notulen Algemene vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website:

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag, 25 augustus 2016 om 10:00 uur ten kantore van de vennootschap, Cityhouse I, Antareslaan 69-75

Nadere informatie

RELX N.V. Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering. Dinsdag 26 september 2017 om uur

RELX N.V. Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering. Dinsdag 26 september 2017 om uur De officiële taal van de Agenda is de Nederlandse taal en de Nederlandse versie is bindend voor het bepalen van de juridische positie van de Vennootschap. RELX N.V. Agenda voor de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Agenda en toelichting

Agenda en toelichting Agenda en toelichting jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 23 april 2014 Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op woensdag 23 april 2014 om 15.00

Nadere informatie

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V.

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TNT EXPRESS N.V. Donderdag 18 september 2014, 10:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp, Nederland 1 Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 2 mei 2017 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 1 december 2011 Aanvang

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5 HEIJMANS N.V. AGENDA Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden op woensdag 15 april 2015 om 14.00 uur in De Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD s-hertogenbosch.

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T. Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen

P E R S B E R I C H T. Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen P E R S B E R I C H T publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden, personen met certificaathouderrechten daaronder

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015 Agenda 2015 - Heijmans 1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 24 april 2019 aanvang uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 24 april 2019 aanvang uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 24 april 2019 aanvang 10.30 uur Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag

Nadere informatie

oproeping en agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van van lanschot nv, te houden op dinsdag 2 juli 2013, aanvang 16.

oproeping en agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van van lanschot nv, te houden op dinsdag 2 juli 2013, aanvang 16. oproeping en agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van van lanschot nv, te houden op dinsdag 2 juli 2013, aanvang 16.00 uur, in het auditorium van de vanlanschottoren, leonardo

Nadere informatie

Reed Elsevier NV. Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009

Reed Elsevier NV. Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009 Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009 Donderdag 3 september 2009 om 11.00 uur Tjalling C. Koopmans zaal ten kantore van de vennootschap Radarweg 29, 1043 NX

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders Algemene vergadering van aandeelhouders Agenda voor de jaarlijkse

Algemene vergadering van aandeelhouders Algemene vergadering van aandeelhouders Agenda voor de jaarlijkse Algemene vergadering van aandeelhouders 2018 Agenda voor de jaarlijkse Algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 16 mei 2019 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VALUE8 N.V.

OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VALUE8 N.V. OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VALUE8 N.V. Het bestuur van Value8 N.V. ( Vennootschap ) nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de Vergadergerechtigden )

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA Agenda 2017 - Heijmans HM AVA agenda 2017.indd 1 1 07-03-17 11:26 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CORIO N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CORIO N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CORIO N.V. Vrijdag 23 april 2010 om 15:30 uur in het Spoorwegmuseum, Maliebaanstation te Utrecht OPROEP EN AGENDA 1. Opening en mededelingen 2. Verslag van de Raad

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 12 mei 2016 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Oproeping tot een buitengewone algemene vergadering (de "Vergadering") van BinckBank N.V. ("BinckBank"), gevestigd te Amsterdam, te houden op 25 September 2019

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op vrijdag 1 mei 2015 1. Opening van de algemene vergadering van aandeelhouders (de Vergadering ) 2.

Nadere informatie

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. (Closed-end beleggingsmaatschappij) DATUM VRIJDAG 22 APRIL 2016 TIJD 11.00 UUR LOCATIE AMSTERDAM HILTON HOTEL Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening 2. Verslag van de Directie 3. Remuneratierapport

Nadere informatie

Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders De officiële taal van de Agenda is de Nederlandse taal en de Nederlandse versie is bindend voor het bepalen van de juridische positie van de Vennootschap. Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Buitengewone Algemene vergadering vergadering van van aandeelhouders 2017 aandeelhouders 2017

Buitengewone Algemene Buitengewone Algemene vergadering vergadering van van aandeelhouders 2017 aandeelhouders 2017 Buitengewone Algemene Buitengewone Algemene vergadering vergadering van van aandeelhouders 2017 aandeelhouders 2017 Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van AND International

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. van Hydratec Industries NV. te houden op woensdag 29 mei 2019 om 14.

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. van Hydratec Industries NV. te houden op woensdag 29 mei 2019 om 14. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op woensdag 29 mei 2019 om 14.30 uur in MERCURE HOTEL, DE NIEUWE POORT 20, 3812 PA te Amersfoort 1. Opening 2.

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders Algemene vergadering van aandeelhouders Agenda voor de jaarlijkse

Algemene vergadering van aandeelhouders Algemene vergadering van aandeelhouders Agenda voor de jaarlijkse Algemene vergadering van aandeelhouders 2018 Agenda voor de jaarlijkse Algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op woensdag 16 mei 2018 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. te houden op donderdag 27 augustus 2009 Westerlaan 10, Rotterdam aanvang: 15.00 uur 1. Opening 2. a. Voorstel

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V. Super de Boer N.V. nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit voor haar buitengewone algemene vergadering te houden

Nadere informatie

OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2018 OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2018 Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2017

Algemene vergadering van aandeelhouders 2017 Algemene vergadering van aandeelhouders 2017 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 11 mei 2017 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 7 DECEMBER 2016

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 7 DECEMBER 2016 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 7 DECEMBER 2016 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ORDINA N.V. Datum vergadering : 7 december 2016 Aanvang : 14:30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap )

Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap ) Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap ) Assen, 7 november 2016 De Vennootschap nodigt hierbij haar aandeelhouders

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

Convocatie. Convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van ABN AMRO Group N.V. op 8 augustus 2017

Convocatie. Convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van ABN AMRO Group N.V. op 8 augustus 2017 Convocatie Convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van ABN AMRO Group N.V. op 8 augustus 2017 2 Convocatie voor de Buitengewone Algemene Vergadering van ABN AMRO Group N.V. Convocatie voor

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv Agenda 2009 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv te houden op 22 april 2009 aanvang 14.30 uur plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost 2 csm agenda

Nadere informatie

Agenda AVA. 10 mei 2017

Agenda AVA. 10 mei 2017 Agenda AVA 10 mei 2017 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 10 mei 2017 om 10.00 uur in het Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150,

Nadere informatie

OPROEP EN AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. Vrijdag 26 april 2019

OPROEP EN AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. Vrijdag 26 april 2019 OPROEP EN AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. Vrijdag 26 april 2019 OPROEP EN AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wereldhave

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. I UITNODIGING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN VASTNED RETAIL N.V. OP 15 MEI 2014 OM 13.00 UUR (CET) IN HET ROSARIUM,

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam 1. Opening en mededelingen 2. Vrijwaring commissarissen

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1 9 februari 2015 De Buitengewone Algemene Vergadering ("BAVA") van Nutreco N.V. ( Nutreco ) zal worden gehouden op maandag 9 februari 2015 om 14.30 in

Nadere informatie

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TNT EXPRESS N.V.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TNT EXPRESS N.V. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TNT EXPRESS N.V. Maandag 6 augustus 2012, 14:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, Hoofddorp, Nederland 1 Buitengewone Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium 1 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo da Vinciplein 60 te

Nadere informatie

Agenda: 1. Opening. 5. Rondvraag. 6. Sluiting.

Agenda: 1. Opening. 5. Rondvraag. 6. Sluiting. Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ("de Vergadering") van BinckBank N.V. ("BinckBank"), gevestigd te Amsterdam, te houden op 19 november 2007 om 10:00 uur in de Mercuriuszaal

Nadere informatie

AVA 5 juni 2019 : dividendvoorstel 5 eurocent per aandeel

AVA 5 juni 2019 : dividendvoorstel 5 eurocent per aandeel PERSBERICHT AVA 5 juni 2019 : dividendvoorstel 5 eurocent per aandeel Amsterdam, 24-4-2019 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 05 juni 2019 zal de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Agenda en toelichting

Agenda en toelichting Agenda en toelichting jaarlijkse algemene vergadering van 20 april 2016 Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering, te houden op woensdag 20 april 2016 om 15.00 uur in de Beurs van Berlage, Damrak 243,

Nadere informatie

OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB NEDSENSE N.V.

OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB NEDSENSE N.V. OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB NEDSENSE N.V. De Raad van Bestuur van MKB Nedsense N.V. ( de Vennootschap ) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders,

Nadere informatie

Koninklijke VolkerWessels N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Koninklijke VolkerWessels N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke VolkerWessels N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aan de aandeelhouders van Koninklijke VolkerWessels N.V.: Koninklijke VolkerWessels N.V. (VolkerWessels of de Vennootschap) nodigt

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING CORIO N.V.

ALGEMENE VERGADERING CORIO N.V. ALGEMENE VERGADERING CORIO N.V. Donderdag 18 april 2013 om 15.00 uur in het Spoorwegmuseum, Maliebaanstation te Utrecht OPROEP EN AGENDA 1. Opening en mededelingen 2. Verslag van de Raad van Bestuur over

Nadere informatie

Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de BAVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap )

Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de BAVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap ) Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( de BAVA ) van DOCDATA N.V. ( de Vennootschap ) Woensdag 21 december 2016 om 14.00 uur Hotel NH Waalwijk Bevrijdingsweg 1 5161 BZ Waalwijk

Nadere informatie

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen*

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen* AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Reed Elsevier NV. Agenda Buitengewone Algemene. Vergadering van Aandeelhouders. Woensdag 13 januari 2010 om uur. Herman Boerhaave zaal,

Reed Elsevier NV. Agenda Buitengewone Algemene. Vergadering van Aandeelhouders. Woensdag 13 januari 2010 om uur. Herman Boerhaave zaal, NV Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Woensdag 13 januari 2010 om 09.30 uur Herman Boerhaave zaal, ten kantore van de vennootschap, Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2012 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2012 (informatie) Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op dinsdag 2 april 2013, aanvang 14.30 uur, in het Hilton hotel, Weena 10, 3012 CM te

Nadere informatie

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de Vergadering ) van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de Vennootschap

Nadere informatie

AGENDA. 2. Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2008.

AGENDA. 2. Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2008. GENDA AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DNC De Nederlanden Compagnie N.V. ( DNC ) wordt gehouden op 4 november 2008

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 20 april 2017, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam UITNODIGING Geachte aandeelhouder, Hierbij hebben wij het

Nadere informatie

Oproeping Algemene Vergadering 30 april 2015

Oproeping Algemene Vergadering 30 april 2015 Oproeping Algemene Vergadering 30 april 2015 2 BinckBank N.V. Oproeping tot de jaarlijkse Algemene Vergadering ( de Vergadering ) van BinckBank N.V. ( BinckBank ), gevestigd te Amsterdam, te houden op

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V.

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. (Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) te houden op donderdag 15 oktober 2009 om 10.30 uur in Schouwburg Het Park te

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

AGENDA BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN UNIT 4 N.V. (''BAVA'')

AGENDA BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN UNIT 4 N.V. (''BAVA'') AGENDA BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN UNIT 4 N.V. (''BAVA'') Datum: 19 februari 2014 Locatie: Hoofdkantoor UNIT4 N.V. Stationspark 1000, Sliedrecht Tijd: 15.00 uur, CET De agendapunten

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Basic-Fit N.V. Donderdag 26 April uur. STEIGENBERGER AIRPORT HOTEL Amsterdam, SCHIPHOL- OOST

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Basic-Fit N.V. Donderdag 26 April uur. STEIGENBERGER AIRPORT HOTEL Amsterdam, SCHIPHOL- OOST Jaarlijkse Algemene Vergadering van Basic-Fit N.V. Donderdag 26 April 2018 15.00 uur STEIGENBERGER AIRPORT HOTEL Amsterdam, SCHIPHOL- OOST 1 Geachte aandeelhouder, Met genoegen nodigen wij u uit voor de

Nadere informatie

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot nv, te houden op donderdag 8 mei 2008, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo Da Vinciplein

Nadere informatie

25 juni 2014. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

25 juni 2014. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 25 juni 2014 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Woensdag 25 juni 2014 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op woensdag 25

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. De Raad van Bestuur van RSDB N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit tot

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

3. Verlening van decharge aan bestuur en commissarissen

3. Verlening van decharge aan bestuur en commissarissen Oproeping en agenda voor de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van Roto Smeets Group N.V. (de Vennootschap ) te houden op vrijdag 27 november 2015 om 10:30 uur ten kantoren van Roto Smeets Group,

Nadere informatie

Agendapunt 7 Samenstelling Raad van Beheer Agendapunt 8 Herbenoeming van de externe accountant voor een periode van vier jaar

Agendapunt 7 Samenstelling Raad van Beheer Agendapunt 8 Herbenoeming van de externe accountant voor een periode van vier jaar 011 Gevestigd te Amsterdam HEINEKEN HOLDING N.V. AGENDA OPENING SLUITING AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V., te houden op donderdag 19 april 2012

Nadere informatie

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. Vrijdag 21 april 2017

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. Vrijdag 21 april 2017 AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. Vrijdag 21 april 2017 AGENDA Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wereldhave N.V. (closed-end beleggingsmaatschappij)

Nadere informatie

Agenda en toelichting

Agenda en toelichting Agenda en toelichting jaarlijkse algemene vergadering van 19 april 2017 Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering, te houden op woensdag 19 april 2017 om 15.00 uur in het Postillion Hotel, Kosterijland

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Basic-Fit N.V. Donderdag 18 April uur. Novotel Amsterdam Schiphol Airport

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Basic-Fit N.V. Donderdag 18 April uur. Novotel Amsterdam Schiphol Airport Jaarlijkse Algemene Vergadering van Basic-Fit N.V. Donderdag 18 April 2019 14.00 uur Novotel Amsterdam Schiphol Airport 1 Geachte aandeelhouder, Met genoegen nodigen wij u uit voor de Algemene Vergadering

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Agenda. Donderdag 16 mei 2019 om uur Locatie: DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Agenda. Donderdag 16 mei 2019 om uur Locatie: DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 16 mei 2019 om 13.00 uur Locatie: DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling jaarverslag 2018 3. Hoofdlijnen van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV

TELENET GROUP HOLDING NV TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Neerveldstraat 105 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Belgium RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling 0477.702.333 (de Vennootschap) OPROEPING

Nadere informatie

OPROEP EN AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. Vrijdag 20 april 2018

OPROEP EN AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. Vrijdag 20 april 2018 OPROEP EN AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. Vrijdag 20 april 2018 OPROEP EN AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wereldhave

Nadere informatie