I. Sociale welvaart. Kortom: wij engageren ons voor sociale welvaart.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I. Sociale welvaart. Kortom: wij engageren ons voor sociale welvaart."

Transcriptie

1

2 I. Sociale welvaart Met ons programma voor 25 mei trekken we voluit de kaart van welvaart. Welvaart waar iedereen aan meewerkt en waar iedereen in deelt. Welvaart die niet alleen op de beurs te vinden is, maar ook in jobs voor jonge mensen die hun leven opbouwen. Welvaart die niet alleen bonussen voor managers oplevert, maar ook een fair loon voor al wie zich inzet en het beste van zichzelf geeft. Welvaart die een perspectief biedt aan iedereen, niet aan enkelen. Welvaart die gebouwd is op respect voor iedereen. Kortom: wij engageren ons voor sociale welvaart. De komende vijf jaar willen wij verder het verschil maken. We gaan niet aan de kant staan. We maken geen plaats voor een rechts project van afbraak en ongelijkheid. We gaan tegen de stroom in, omdat er een andere weg is. Wij engageren ons om sociale welvaart te creëren voor iedereen. Daar horen keuzes bij. Keuzes die niet vertrekken vanuit cijfers en procenten, of vanuit een fetisj rond snoeien of belasten, maar keuzes die vertrekken vanuit de mensen achter die cijfers. Een jonge gast op zoek naar zijn eerste baan of iemand die na 30 jaar werken zijn job verliest. Ouders die opvang zoeken voor hun kind of iemand die plots ziek wordt. We pakken de meest dringende uitdagingen aan: het creëren van jobs, de strijd tegen kinderarmoede, onze gezondheidszorg, onze pensioenen en ons onderwijs betaalbaar en kwaliteitsvol houden. Dat is ons vertrekpunt, van daaruit vloeien de maatregelen en cijfers voort, niet omgekeerd. De sociaal-economische keuzes die we maken zijn becijferd en realistisch. Wij pleiten niet voor een bevriezing van alle uitgaven. Een dergelijke simplistische maatregel is in de praktijk onmogelijk en betekent een avontuur met zware negatieve sociale gevolgen. We houden rekening met de maatschappelijke evoluties zoals de vergrijzing en de verjonging en de noden die daaraan verbonden zijn. Wij willen er ook nog zijn voor zij die morgen met pensioen gaan of zij die plots ziek worden. We doen dat niet op de kap van degenen die nu al belastingen betalen, door de BTW of de accijnzen te verhogen. Daarmee zouden we degenen die nu al minder hebben het hardst treffen. Dat zou onrechtvaardig en asociaal zijn. Wij zorgen daarom dat degenen die nu nauwelijks of geen belastingen betalen hun verantwoordelijkheid opnemen en verwachten dat zij die geld verdienen met geld ook bijdragen aan de samenleving. We verspillen niks, elke euro wordt goed besteed. Waar het efficiënter kan doen we het, maar waar we meer nodig hebben voorzien we dat ook. In ons budgettair plan houden we geen rekening met eventuele terugverdieneffecten van de loonlastenverlagingen. Niet bij de werkgevers, en niet bij de werknemers. Nochtans mag je wel verwachten dat de daling van de loonlasten en het dichten van de loonkloof met onze buurlanden extra jobs en dus bijkomende inkomsten en minder werkloosheidsuitkeringen met zich meebrengt. Voor werknemers houden we geen rekening met het terugverdieneffect van de gestegen koopkracht als gevolg van de verlaging van de bijdragen dankzij de versterkte 2 - PERSCONFERENTIE 18 MAART 2014 UW TOEKOMST ONTCIJFERD

3 werkbonus. Wij maken ons plan echter niet afhankelijk van deze moeilijk te becijferen en steeds onzekere terugverdieneffecten. Wij gaan altijd uit van voorzichtige berekeningen. Dat maakt ons plan robuust. De economische groei kan immers tegenzitten, sommige evoluties brengen misschien onverwachte uitgaven met zich mee een verantwoordelijk beleid houdt hier rekening mee. Wanneer het resultaat beter meevalt, gaat elke extra euro ruimte opnieuw naar bijkomende lastenverlagingen. Valt het resultaat tegen, dan kan ons plan dankzij de voorzichtige berekeningen tegen een stootje. Onze inzet voor de komende vijf jaar is heel duidelijk: verder welvaart creëren die niet alleen voor sommigen maar voor iedereen positieve vooruitzichten biedt. Sociale welvaart wordt niet gecreëerd door hem van anderen af te pakken. Dat is de essentie van ons programma. 3 - PERSCONFERENTIE 18 MAART 2014 UW TOEKOMST ONTCIJFERD

4 II. Onze bouwstenen voor sociale welvaart 1. MEER JOBS 2. STIJGENDE KOOPKRACHT 3. SOCIALE ZEKERHEID VOOR IEDEREEN 4. EEN TOEKOMST VOOR ELK KIND 1. Meer jobs, concurrentiële economie op een sociale manier Om onze sociale welvaart te versterken moeten meer mensen een job hebben. Hiervoor stimuleren we nog meer de begeleiding en activering van werklozen. We vereenvoudigen het administratieve kluwen van de bestaande systemen voor lastenverlaging o.a. door de invoering van eenvoudige werkcheques. Zo kunnen ook kmo s zonder administratieve rompslomp gebruik kunnen maken van deze maatregelen. Maar dit volstaat niet. Er moeten ook meer jobs komen. Daarom investeren wij fors in het creëren van jobs door middel van loonlastverlagingen zodat bedrijven personeel kunnen aannemen en toch concurrentieel kunnen zijn. We verlagen de loonkost echter niet lineair, maar wel gericht, om een maximaal tewerkstellingseffect te bereiken. Geen generieke maatregelen maar gerichte verlagingen voor jongeren, laaggeschoolden en ouderen omdat dit het meeste jobs oplevert. We voeren daarom de maatregelen die vastgelegd werden in het competitiviteitspact onverkort uit. Deze maatregelen zijn goed voor 1,35 miljard euro aan loonlastenverlaging. Ongeveer 50% van de Vlaamse werkzoekenden is laaggeschoold. 1 op 7 Vlaamse jongeren onder 30 jaar is werkzoekend. Welvaart moet sociaal zijn, iedereen moet hierin kunnen delen. We investeren daarom bovenop het competitiviteitspact 1,2 miljard extra in bijkomende maatregelen specifiek gericht op laaggeschoolde jongeren en op oudere werknemers. In totaal betekent dit dus een verlaging van de lasten op arbeid van 2,55 miljard euro. Hierdoor werken we de loonkloof met onze buurlanden (zoals berekend door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven) weg tegen 2019 en verhoogt de competitiviteit van onze ondernemingen. Competitiviteitspact: vermindering werkgeversbijdrage van 1,35 miljard euro. Extra investering in de verlaging van de werkgeversbijdrage gericht op laaggeschoolde jongeren en oudere werknemers van 1,2 miljard euro. Welvaart moet sociaal zijn. Totale loonlastenverlaging: 2,55 miljard euro 4 - PERSCONFERENTIE 18 MAART 2014 UW TOEKOMST ONTCIJFERD

5 2. Stijgende koopkracht Werk moet lonen en met je loon moet je de facturen kunnen betalen. We behouden dus de index. Als het leven duurder wordt, stijgen de lonen mee. Bovendien zetten we het prijzenbeleid van de voorbije regering verder. Hiermee daalden de prijzen voor energie (in België zijn de energieprijzen gedaald met 26% terwijl ze in de buurlanden stegen met 15%) en telecom (mobiel bellen is 20% goedkoper geworden) voor de gezinnen aanzienlijk. Meer zelfs: in een wet leggen we het principe vast dat prijzen van basisproducten zoals energie, telecom en voeding niet mogen stijgen boven het niveau van onze buurlanden. Wanneer het toch gebeurt, is de regering verplicht om op te treden. Ook btw verhogingen zijn hier niet aan de orde. We stellen echter vast dat de aanval op onze lonen en onze sociale bescherming is ingezet. We worden dagelijks geconfronteerd met sociale dumping. We treffen mensen aan in de bouw die voor 2,06 euro per uur werken. Zowel de eerlijke bedrijven als de lonen van gewone werknemers staan hierdoor onder zware druk. Anno 2014 is de strijd voor een eerlijk loon voor eerlijk werk dus, helaas, zeer actueel. In het belang van iedereen moeten we aan deze misdadige situatie een eind maken, moeten we deze fraude bestrijden. Deze oneerlijke lageloonconcurrentie maakt gezonde kmo s kapot en doet op oneerlijke wijze mensen van hier hun werk verliezen. Het nationaal kader werd reeds aangepast in wetten en aanpak. Dit moet worden doorgetrokken. En de maatregelen op Europees niveau moeten volgen. Het is geen probleem dat de grenzen geopend zijn in Europa, het is wel een probleem dat Europa haar bedrijven en werknemers door oneerlijke concurrentie tegen elkaar opzet. Het moet anders. We blokken sociale dumping af. Meer nog, mensen met een modaal inkomen moeten meer overhouden. Welvaart moet sociaal zijn en dus zorgen we voor mensen met een laag en modaal inkomen (tot euro netto per maand) dat ze elke maand iets extra s overhouden. Op die manier verlagen we de bijdragen van wie werkt. We investeren hiervoor extra in de versterking van de werkbonus. Voor iemand met een nettoloon van euro betekent dit 73 euro extra per maand. Ook wie moet leven van een uitkering laten we niet aan zijn lot over. Het verschil met werken moet er blijven, maar niemand mag door pech veroordeeld worden tot armoede. Hiervoor werd reeds 1,7 miljard voorzien voor welvaartsaanpassingen over de komende 5 jaar. Om alle uitkeringen boven de armoedegrens te trekken, investeren wij daar bovenop nog 300 miljoen euro extra. Dat is voldoende om de laagste uitkeringen op te trekken tot boven de armoedegrens. 5 - PERSCONFERENTIE 18 MAART 2014 UW TOEKOMST ONTCIJFERD

6 Tot slot geven we jonge mensen nog een financieel duwtje in de rug aan het begin van hun loopbaan. Het kopen of huren van een huis, je woning inrichten, allerlei verzekeringen afsluiten, misschien een gezinnetje stichten, het kost allemaal geld en aan het begin van je loopbaan verdien je het minst. Daarom verhogen we de belastingvrije som voor iedereen die een arbeidsinkomen heeft en nog geen dertig jaar is. Hierdoor geven we alle jongeren ook effectief extra kansen. Competitiviteitspact: hervorming fiscale werkbonus van 150 miljoen euro Extra investeringen: welvaart moet sociaal zijn o Een verdere versterking van de werkbonus waardoor we het verschil vergroten tussen werken en niet werken. Hierdoor houdt iemand met een nettoloon van euro per maand 73 euro extra over (= dubbele index). Met deze versterking van de werkbonus bereiken we meer werkenden dan vandaag. Zo betekent de werkbonus een verschil op het einde van de maand voor in totaal 2 miljoen werkenden. Deze maatregelen kosten in totaal 950 miljoen euro (750 miljoen voor optrekken sociale werkbonus tot euro bruto en 200 miljoen euro voor optrekken fiscale werkbonus tot 45%). o Optrekken laagste uitkeringen tot boven armoedegrens: 300 miljoen euro o We verhogen de belastingvrije som voor iedereen die een arbeidsinkomen heeft en nog geen 30 jaar is. Hierdoor geven we jongeren ook effectief extra kansen. Om te vermijden dat je op je dertigste bruusk geconfronteerd wordt met hogere belastingen, wordt de belastingvrije som geleidelijk weer tot het normale niveau gebracht tussen 30 en 35 jaar. Dit is een investering van 350 miljoen euro. Totale investering in loon: 1,75 miljard euro 6 - PERSCONFERENTIE 18 MAART 2014 UW TOEKOMST ONTCIJFERD

7 3. Sociale zekerheid voor iedereen Tussen 2014 en 2019 zullen meer mensen met pensioen gaan en stijgt de vraag in de gezondheidszorg. Wij garanderen voor iedereen een volwaardig pensioen en een betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg. Daarom houden we bij onze berekening vast aan een jaarlijks groeipad voor de sociale zekerheid van 1.8% bovenop de inflatie. Dit betekent dat we extra investeren in de sociale zekerheid, omdat het nodig is. Besparen op de sociale zekerheid is, in tegenstelling tot wat anderen beweren, geen optie. Wat zouden we anders vertellen aan de plussers en de meer dan plussers die erbij tussen 2014 en 2019? 3.1. Een volwaardig, rechtvaardig en betaalbaar pensioen Na 42 jaar werken heeft iedereen recht op een volwaardig pensioen. Dat is duidelijk en rechtvaardig voor iedereen. Gelijkgestelde periodes voor ouderschapsverlof, ziekte, werkloosheid tellen mee voor de loopbaan van 42 jaar. We kijken dus niet naar de leeftijd, maar wel naar de kilometers op de teller. Het aantal gepensioneerde 65-plussers in Vlaanderen zal volgens de prognoses van de vergrijzingscommissie tussen 2014 en 2019 met meer dan stijgen. We willen dat ook zij van het pensioen kunnen genieten dat ze hebben opgebouwd en garanderen iedereen dat ze het pensioen zullen krijgen waar ze recht op hebben. We hebben bij de berekening van het budget voldoende middelen voorzien om de geïndexeerde en welvaartsvaste pensioenen van alle gepensioneerden te kunnen betalen. Dit betekent een jaarlijkse stijging van het budget voor pensioenen met 3,1% bovenop inflatie tussen 2014 en 2019 bij ongewijzigd beleid. Wie dit niet voorziet, moet maar eens uitleggen hoe hij/zij de mensen hun pensioenen over 5 jaar nog zal betalen. We volgen een jaarlijks groeipad van 3,1% bovenop inflatie Eersteklassezorg voor iedereen De noden voor gezondheidszorg zullen de komende jaren toenemen. Wij garanderen dat gezondheidszorg voor iedereen betaalbaar en beschikbaar moet blijven. Daarom investeren we tot 2019 extra ten opzichte van 2014 op basis van onze groeinorm van 1.5% boven de inflatie. Onze groeinorm is voldoende om de toenemende noden te betalen. We willen ook efficiënter werken. We gaan overconsumptie tegen en schaffen het omslachtige systeem van doktersbriefjes en klevertjes af. 7 - PERSCONFERENTIE 18 MAART 2014 UW TOEKOMST ONTCIJFERD

8 We trekken voluit de kaart van e-health zodat informatie automatisch uitgewisseld wordt. In de eerste lijn en zeker bij chronische zorg willen we vaker het forfaitair systeem toepassen. Dat houdt in dat u de nodige zorg krijgt voor een vast bedrag. We winnen hiermee 2 miljard euro ten opzichte van ongewijzigd beleid, met de garantie voor een meer kwaliteitsvolle dienstverlening en zelfde terugbetaling voor de patiënt. We investeren bovendien 800 miljoen euro extra om de terugbetaling via de ziekteverzekering uit te breiden met tandzorg, brillen, lenzen en hoorapparaten, geestelijke gezondheidszorg en patiëntenvervoer. We volgen een jaarlijkse groeinorm van 1,5% boven inflatie. Interne verschuiving van 2 miljard uit efficiëntiewinst naar toenemende noden door evolutie bevolking Extra investering in uitbreiding terugbetaling via ziekteverzekering: 800 miljoen euro Welzijn zonder wachtlijsten Welzijn is essentieel onderdeel van onze samenleving. We verminderen de administratieve vertraging en rompslomp en vertrekken van het recht op zorg en ondersteuning in functie van de noden. Daarvoor brengen we de beschikbare middelen dichter bij de mensen op het terrein. Door hen meer vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven kunnen we de middelen efficiënter inzetten en kunnen we de wachtlijsten verder aanpakken. We voorzien bovenop de 450 miljoen euro uit de meerjarenplanning nog 100 miljoen euro extra, die integraal naar de persoonsvolgende financiering voor mensen met een beperking gaat. Meerjarenplanning: 450 miljoen euro Extra investering: 100 miljoen euro Totale investering in welzijn: 550 miljoen euro 8 - PERSCONFERENTIE 18 MAART 2014 UW TOEKOMST ONTCIJFERD

9 4. Een toekomst voor elk kind Het aantal 3- tot 18-jarigen zal in de komende 5 jaar met stijgen volgens de studiedienst van de Vlaamse regering. Meer kinderen vraagt om een samenleving die investeert in hun mogelijkheden. Dankzij de zesde staatshervorming heeft Vlaanderen de kans om een ambitieus sociaal beleid te voeren gericht op gezinnen. We willen onze kinderen allemaal gelukkig zien opgroeien, zorgeloos en onbekommerd. Wij zullen ervoor zorgen dat elk kind in de kinderopvang terecht kan, kwalitatief onderwijs kan volgen en dat dat ook betaalbaar is voor elke ouder. In Vlaanderen wordt 1 kind op 10 in armoede geboren. Onze eerste prioriteit is de strijd tegen kinderarmoede. Hiervoor voorzien we 1 procent van de Vlaamse begroting. Dat is 300 miljoen euro aan extra middelen, bovenop de middelen voor onderwijs, kinderopvang, kinderbijslag en gezinsondersteuning. De overdracht van de kinderbijslag naar Vlaanderen gebruiken we om het systeem te vereenvoudigen, doeltreffender en socialer te maken zonder meerkost. Voor sp.a is elk kind gelijk. Of je nu werknemer, zelfstandige, ambtenaar bent of zonder werk zit: elk kind kost altijd evenveel. In ons voorstel krijgt elk kind hetzelfde basisbedrag: 130 euro. Zo maken we een einde aan de onlogische en ongelijke behandeling tussen kinderen van hetzelfde gezin. Want voor ons is geen enkel kind tweederangs. Maar kinderen kiezen niet in welke wieg ze liggen. Daarom trekken we de sociale toeslagen voor gezinnen met een bescheiden inkomen (tot euro bruto) op en dus ook de gezinnen waarin gewerkt wordt geven we extra steun. Met deze uitbreiding bereiken we maar liefst kinderen extra en vooral meer eenoudergezinnen. Elk gezin met behoefte aan kinderopvang heeft recht op een kwaliteitsvolle en betaalbare opvangplaats. Wij garanderen het recht op kinderopvang zodat wie zich na drie maand zwangerschap inschrijft zeker een plaats heeft. Het aantal kinderen onder de drie jaar zal tegen 2020 met naar schatting 9 procent stijgen. Om de nood aan extra opvangplaatsen op te vangen, creëren we extra opvangplaatsen die betaalbaar zijn en voldoen aan de kwaliteitsvereisten. Daarom maximaliseren we het bestaande potentieel door overbodige regels te vermijden en de leefbaarheid van bestaande initiatieven te verhogen. We investeren hier bovenop 300 miljoen euro extra. Met deze investering kan voor alle ouders de bijdrage voor kinderopvang afhankelijk gemaakt worden van het inkomen van de ouders en wordt de toegankelijkheid van kinderopvang verhoogd voor ouders met een lager inkomen. Ook onderwijs blijft een topprioriteit. Hiervoor werd 1,3 miljard euro aan bijkomende middelen voorzien in de meerjarenplanning. We zorgen ervoor dat er voldoende klassen en scholen zijn zodat elk kind - of het nu in Antwerpen, Gent of Lanaken woont - zeker een plaats heeft. 9 - PERSCONFERENTIE 18 MAART 2014 UW TOEKOMST ONTCIJFERD

10 We investeren in onze leerkrachten en zetten de onderwijshervorming door. Hiermee geven we een betere startkans aan elke jongere, welk talent hij ook heeft, of hij nu loodgieter of ingenieur willen worden. Elk jaar verlaat 8,7% het middelbaar onderwijs zonder diploma. Wij zorgen ervoor dat meer jongeren met een diploma de school verlaten en een betere kans hebben op een job. We voeren een maximumfactuur in in de eerste graad van het secundair onderwijs door de middelen van de schoolpremie te heroriënteren naar het verlagen van de schoolfactuur van leerlingen. Op die manier zetten we een zeer beperkte schoolpremie (van 22 euro tot 95 euro per kind per schooljaar) op een veel efficiëntere manier in en verlagen we de kosten voor de ouders. Meerjarenplanning onderwijs: 1,3 miljard euro. Extra investering in kinderopvang: 300 miljoen euro. Extra investering in strijd tegen kinderarmoede: 300 miljoen euro. Totale investering: 1,9 miljard euro 10 - PERSCONFERENTIE 18 MAART 2014 UW TOEKOMST ONTCIJFERD

11 III. Begroting: evenwicht om te groeien Een begroting in evenwicht is een belangrijke uitdaging als we de sociale welvaart in ons land verder willen versterken en onze beloften willen waarmaken. Daarom hebben we een begrotingstraject uitgetekend dat ons weer naar een evenwicht brengt. Om het tekort weg te werken is 9,8 miljard nodig. Dat bedrag maken we vrij door verstandige besparingen, zonder avonturen die de betaalbaarheid van uw pensioen of ziekteverzekering in gevaar brengen. Net zoals de voorbije jaren voeren we die besparingen geleidelijk uit, in overeenstemming met het economisch klimaat. Zo vermijden we een vertraging van de groei, wat gebeurde in landen die blind en bruusk besparingen doorvoerden. Zowel de Europese Commissie als het IMF erkent deze visie intussen. De financiën moeten op orde, maar dan op een manier die de tewerkstelling en de economie het minste schaadt. Het is dankzij deze aanpak dat ons land de crisis beter heeft doorstaan dan de meeste buurlanden PERSCONFERENTIE 18 MAART 2014 UW TOEKOMST ONTCIJFERD

12 IV. Budget voor sociale welvaart Koken kost geld en de belofte van meer sociale welvaart kan alleen waargemaakt worden als daar ook de nodige middelen tegenover staan. Als verantwoordelijke partij die de afgelopen jaren het land mee door de crisis loodste, weten we dit zeer goed. Maar het budget moet wel ten dienste staan van de mensen en niet omgekeerd. Sociale welvaart creëer je niet door blind te besparen op wat onze gemeenschap sterker maakt. Sociale welvaart creëer je niet door blind te besparen op onze sociale zekerheid, uw pensioen, de kinderbijslag, het onderwijs of de gezondheidszorg. Sociale welvaart creëer je ook niet door extra lasten te heffen op wie nu reeds eerlijk en correct bijdraagt. Extra inkomsten voor sociale welvaart mogen niet van hen komen die al belastingen op hun werk betalen. Geen verhoging van de BTW dus die het leven duurder maakt en de koopkracht vermindert. Sociale welvaart creëer je daarentegen wel door goed en efficiënt met de beschikbare middelen om te gaan. Dit betekent verstandig besparen, daar waar het kan zonder in de dienstverlening voor de mensen te snijden of te besparen op de kap van de zwaksten in onze maatschappij. 1. Opbrengsten uit besparingen, efficiëntiewinst en schuldafbouw Concreet stelt sp.a voor om: Op de primaire uitgaven van de federale overheid (uitgezonderd: ambtenaren pensioenen, sociale uitgaven en ontwikkelingshulp) besparen we 1,85 miljard. Dit bereiken we onder meer door het centraliseren van diensten zoals justitie en politie. We raken niet aan de middelen inzetbaar op het terrein. We bevriezen het budget voor defensie en zetten het personeel van financiën, door informatisering en datamining, beter in. Bovendien verhogen we de efficiëntie van het personeelsbeleid bij de overheid (o.a. veralgemening nieuwe werken ). De gemeenschappen en gewesten moeten samen 4,8 miljard euro besparen zoals voorgesteld door de Hoge Raad van Financiën. Daarvan is er tot 2019 reeds 2,7 miljard voorzien in het kader van de nieuwe financieringswet. Daar bovenop moet dus nog 2,1 miljard bespaard worden om het traject te volgen dat door de Hoge Raad van Financiën uitgestippeld werd. Voor Vlaanderen is dat ongeveer 1,3 miljard. Deze besparingen kunnen gerealiseerd worden door een efficiënter personeelsbeleid en het verwijderen van dubbele, inefficiënte en versnipperde structuren. Zo kunnen we de centrale, gedecentraliseerde en provinciale agentschappen op de verschillende beleidsdomeinen samenvoegen zoals 12 - PERSCONFERENTIE 18 MAART 2014 UW TOEKOMST ONTCIJFERD

13 bijvoorbeeld milieu. Ook moet de rol en het takenpakket van bepaalde administraties, zoals landbouw, grondig geëvalueerd en herbekeken worden. De gemeenten moeten de komende jaren hun eigen vooropgestelde pad aanhouden waardoor ook hun begroting in orde gebracht wordt. We vragen geen extra inspanning, zodat ze in staat zijn de pensioenlast te dragen. In de sociale zekerheid garanderen we kwaliteit en betaalbaarheid. Door een efficiëntere organisatie kunnen we 2,75 miljard euro winnen. Dit doen we onder meer door de volledige digitalisering van de ziekteverzekering ondanks de tegenstand bij de artsensyndicaten en een verdere forfaitarisering van de ziekenhuisfinanciering. Deze maatregelen creëren de financiële ruimte om te voorzien in nieuwe noden van een moderne gezondheidszorg zoals uiteengezet in punt 4. Door een snellere afbouw van de schuld dalen ook onze rentelasten. Op basis van de berekeningen van het Planbureau mogen we met de voorgestelde besparingen rekenen op rentewinsten van 1,3 miljard euro. Aangezien dergelijke berekeningen altijd gekenmerkt worden door een mate van onzekerheid gaan wij uit van een voorzichtigere schatting van 900 miljoen euro. We gaan echter verder dan dit. De overheid heeft te veel belangrijke taken om ook nog aandelen te hebben in privébedrijven die niks te maken hebben met haar kerntaken. In de komende legislatuur willen we dan ook het overheidsbelang in BNP Paribas, BIAC en Ethias van de hand doen. Ook de aandelen van Belgacom die niet nodig zijn om een meerderheid te houden binnen het bedrijf kunnen van de hand gedaan worden. De opbrengst van die verkoop, geschat op 10 miljard euro, gaat integraal naar verdere afbouw van onze schuld. Hierdoor betalen we jaarlijks nog eens 300 miljoen euro minder interest aan onze schuldeisers. In totaal hebben we dus 1,2 miljard aan rentewinsten. Dankzij deze ingrepen daalt de overheidsschuld van 100% in 2014 naar bij benadering 85% in Besparing op primaire overheidsuitgaven: 1,85 miljard euro. Besparing bij gemeenschappen en gewesten: 4,8 miljard Efficiëntiewinst in de sociale zekerheid: 2,75 miljard Rentewinsten: 1,2 miljard Totaal: 10,6 miljard euro 13 - PERSCONFERENTIE 18 MAART 2014 UW TOEKOMST ONTCIJFERD

14 2. Rechtvaardige fiscaliteit Sociale welvaart creëer je ook door wie nu niet of onvoldoende bijdraagt zijn deel te laten betalen. We leggen dus geen extra lasten op aan de middenklasse op werk of consumptie, maar halen de extra inkomsten bij de grote vermogens in belastingparadijzen en bij multinationals die via allerlei achterpoortjes (nationaal en internationaal) nu geen of weinig belastingen betalen op hun winsten. Grote vermogens laten we bijdragen door de invoering van de Tobintaks zoals reeds afgesproken met 11 andere Europese landen en een meerwaardebelasting op aandelen. Beide maatregelen gaan over inkomsten uit transacties die hoofdzakelijk van speculatieve aard zijn. Samen is dit goed voor 1 miljard euro aan extra inkomsten. Tot nu toe onbelaste of te weinig belaste winsten laten we bijdragen door de hervorming van de DBI en de invoering van fiscale transparantie voor schijnvennootschappen. Ook deze maatregelen zijn goed voor 1 miljard euro aan extra inkomsten. De afgelopen legislatuur haalden we heel wat middelen binnen door de kordate aanpak van fraude en misbruiken. Wij willen verder werken aan deze aanpak die nog lang niet ten einde is. Aan het huidige tempo duurt het nog tot 2030 om de zwarte economie in ons land terug te dringen tot het niveau van onze buurlanden, zeker geen onrealistische doelstelling dus. Een opbrengst van 3 miljard euro tegen 2019 ligt ook in lijn met wat we de afgelopen 2,5 jaar reeds deden. Wie minder voorstelt, schroeft de ambities terug. Tobintaks en meerwaarde op aandelen: 1 miljard euro Bijdrage DBI en schijnvennootschappen: 1 miljard euro Fraude en misbruik: 3 miljard euro. Totaal: 5 miljard euro 14 - PERSCONFERENTIE 18 MAART 2014 UW TOEKOMST ONTCIJFERD

15 Opbrengsten voor sociale welvaart (t.o.v. ongewijzigd beleid) Investeringen in sociale welvaart (t.o.v. ongewijzigd beleid) Primaire uitgaven federale 1,85 miljard euro Begroting in evenwicht 9,8 miljard euro overheid G&G voorzien in 2,7 miljard euro 1 Loonlastenverlaging voor 2,55 miljard euro financierings-wet werkgevers G&G bovenop financieringswet 2,1 miljard euro Versterken werkbonus 1,1 miljard euro Efficiëntiewinst 2,75 miljard euro Optrekken belastingvrije 0,35 miljard euro sociale zekerheid som jongeren Versnelde Schuld-afbouw 1,2 miljard euro Uitkering boven 0,3 miljard euro armoedegrens Bijdrage tobintaks/ 1 miljard euro Strijd tegen 0,3 miljard euro speculatie kinderarmoede Bijdrage winsten 1 miljard euro Kinderopvang 0,3 miljard euro Bestrijden fraude en 3 miljard euro Zorg voor mensen met 0,1 miljard euro misbruiken een beperking Nieuwe noden gezondheidszorg 0,8 miljard euro Totaal 15,6 miljard euro totaal 15,6 miljard euro 1 Dit is 2,5 miljard in 2016 zoals afgesproken in de financieringswet, doorgetrokken naar PERSCONFERENTIE 18 MAART 2014 UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

1. Grootste groep gezinnen gaat er op vooruit

1. Grootste groep gezinnen gaat er op vooruit Wat zegt sp.a over de kinderbijslag De kinderbijslag wordt straks een Vlaamse bevoegdheid. We willen een sterk vereenvoudigd systeem van kinderbijslag waarbij elk kind hetzelfde bedrag krijgt, onafhankelijk

Nadere informatie

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer

Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer Persconferentie Welkom door Jos Geysels, voorzitter Decenniumdoelen Ontstellende cijfers: de 9 e armoedebarometer door Michel Debruyne, coördinator Decenniumdoelen

Nadere informatie

sterker vlaanderen, sterker land economische groei met sociale vooruitgang

sterker vlaanderen, sterker land economische groei met sociale vooruitgang sterker vlaanderen, sterker land economische groei met sociale vooruitgang Laakdal, 28 februari 2014 CD&V stelt als eerste zijn programma voor: duidelijk, doelgericht en duurzaam en maakt een duidelijke

Nadere informatie

DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent

DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent 1 2 De Perfecte Storm Samenloop van drie crisissen die economische

Nadere informatie

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen Verkiezingsprogramma Open Vld - Federale verkiezingen 13 juni 2010 Ambitie 2020 1. een nieuwe politiek. In 2020 heeft 1 op

Nadere informatie

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0 [#VK2014] Verlagen sociale lasten Venn.B : lager tarief ipv NIA -6,3-3,0 Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3 Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0-3,0 +6,0 Verlaging nominaal

Nadere informatie

Verschuiving van lasten op arbeid naar btw is beste scenario

Verschuiving van lasten op arbeid naar btw is beste scenario De Standaard 13 november 2013 Opinies Verschuiving van lasten op arbeid naar btw is beste scenario 1. 15.000 jobs, gratis en voor niks Dat de relancediscussie nu nog niet beslecht is, Gert Peersman en

Nadere informatie

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5-5-5 GROEIPLAN We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5 HEFBOMEN VOOR GROEI 1 2 3 4 5 MEER MENSEN AAN HET WERK MINDER LASTEN BETER

Nadere informatie

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Gert Peersman Universiteit Gent Seminarie VGD Accountants 3 november 2014 Dé grootste uitdaging voor de regering Alsmaar stijgende Noordzeespiegel

Nadere informatie

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Meer actieven in verhouding tot niet-actieven tot 2040... 2 1.1 Demografische versus economische afhankelijkheidsratio...

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

DE PERFECTE STORM. Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken. Gert Peersman & Koen Schoors.

DE PERFECTE STORM. Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken. Gert Peersman & Koen Schoors. DE PERFECTE STORM Hoe de economische crisis de wereld overviel en vooral: hoe we eruit geraken Gert Peersman & Koen Schoors Universiteit Gent Beleidsseminarie eindeloopbaan 6 december 2012 De Perfecte

Nadere informatie

Tax shift / Federale regering

Tax shift / Federale regering Tax shift www.vereeck.be lode.vereeck@uhasselt.be 099/59.9. Federale regering Krachtlijnen van het regeerakkoord gezond financieel-economisch beleid sanering = 100% bezuinigingen (8,1 miljard) o.a. sociale

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

BEGROTING EN HERVORMINGEN

BEGROTING EN HERVORMINGEN BEGROTING EN HERVORMINGEN NALEVING VAN DE EUROPESE BEGROTINGSVERBINTENISSEN VAN BELGIË VERDERZETTEN VAN DE STRUCTURELE HERVORMINGEN INZETTEN OP DE STRATEGISCHE INVESTERINGEN ZATERDAG 15.10.2016 - BRUSSEL

Nadere informatie

Belgen bevraagd

Belgen bevraagd 1 41.420 Belgen bevraagd De PVDA vroeg 41.420 Belgen hun mening over de crisis, armoede, werk, koopkracht, de toekomst van de jongeren, discriminatie & justitie, klimaat & milieu, democratie en energie.

Nadere informatie

Moedige overheden. Stille kampioenen = ondernemingen. Gewone helden = burgers

Moedige overheden. Stille kampioenen = ondernemingen. Gewone helden = burgers Moedige overheden Stille kampioenen = ondernemingen Gewone helden = burgers Vaststellingen Onze welvaart kalft af Welvaartscreatie Arbeidsparticipatie Werktijd Productiviteit BBP Capita 15-65 Bevolking

Nadere informatie

4. Nu zien we echte verandering. Hebt u niet te lang zitten klooien met PS?

4. Nu zien we echte verandering. Hebt u niet te lang zitten klooien met PS? ONS VERHAAL 1. Waar heeft CD&V het verschil gemaakt? Zowel voor als na de verkiezingen hebben wij gezegd dat de komende vijf jaar moeten gaan over economische groei mét sociale vooruitgang. Dat evenwicht

Nadere informatie

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede

Kinderarmoedebestrijding. Senaat, 22 juni 2015. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding Senaat, 22 juni 2015 Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator Netwerk tegen Armoede Kinderarmoedebestrijding 1. Voorstelling 2. Algemeen 3. Welke maatregelen zijn er nodig? 4.

Nadere informatie

Zorgondersteuning vzw

Zorgondersteuning vzw Zorgondersteuning vzw Congres Zorg Voor meer met Minder Zorgondersteuning vzw 1 Stijgende Noordzeespiegel door de vergrijzing 1/4 1/5 1/2 Quo vadis, België? p.11 Het Belgische piramidespel Demografische

Nadere informatie

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen.

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. Durfplan voor Vlaanderen. Een plan voor morgen en overmorgen. Op 7 juni kiest u hoe we samen de toekomst ingaan. Mét of zonder plan. Ons

Nadere informatie

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen Naast de federale besparingen mogen we natuurlijk niet vergeten wat er op Vlaams niveau op ons af komt. Wie verwacht dat de Vlaamse regering Bourgeois I de wonden van de federale besparingen zalft, komt

Nadere informatie

Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst

Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst SAMENVATTING VAN HET PS-PROGRAMMA INLEIDING De verkiezingen van 25 mei 2014 zullen beslissend zijn. Ze gaan om de toekomst van onze Sociale zekerheid, ons

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

ARMOEDEBAROMETER 2015

ARMOEDEBAROMETER 2015 ARMOEDEBAROMETER 2015 Wat zeggen de cijfers? ARMOEDE GEWIKT EN GEWOGEN Kinderarmoede: 11.2% Sinds 2008 gestaag gestegen Toekomst: blijft stijgen Kinderarmoede vooral bij moeders met een migratiegeschiedenis

Nadere informatie

Hoe jobs creëren op de goedkoopste en meest efficiënte manier?

Hoe jobs creëren op de goedkoopste en meest efficiënte manier? Hoe jobs creëren op de goedkoopste en meest efficiënte manier? Al jaren proberen opeenvolgende regeringen de werkgelegenheid in ons land op te krikken om zo de vergrijzing betaalbaar te houden. Tegen 22

Nadere informatie

België scoorde in blessuretijd: de cijfers

België scoorde in blessuretijd: de cijfers De verheerlijking van lopende zaken tegen het licht gehouden 2 juni 2013 Tijdens de jaren 2010 en 2011 was er in België geen volwaardige federale regering. In 2012 leverde België wel de nodige structurele

Nadere informatie

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad PERSCONFERENTIE 6 december 2014 Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad Verstandig investeren in toekomst Hamont-Achel Vorig jaar bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 heeft het schepencollege

Nadere informatie

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT De maatregelen in deze presentatie zijn gebaseerd op de informatie zoals ze beschikbaar was op 25 NOVEMBER 2014 Vooraf: wat is ACOD? ABVV Socialistische vakbond

Nadere informatie

De toekomst van de welvaartsstaat. Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015

De toekomst van de welvaartsstaat. Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015 De toekomst van de welvaartsstaat Frank Vandenbroucke Kortrijk 18 maart 2015 De actieve welvaartsstaat herbekeken De duurzaamheid van het succes van de welvaartsstaat Investeren in kinderen Beleidsuitdagingen

Nadere informatie

PERSDOSSIER. Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers?

PERSDOSSIER. Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers? Persconferentie van 13 juli 2015 PERSDOSSIER Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers? Duidelijkheid scheppen MOC, beweging.net en de partnerorganisaties

Nadere informatie

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Als je moet kiezen welk plaatje je op je cijferlijst zou willen hebben,

Nadere informatie

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen

Goede tijden, slechte tijden. Soms zit het mee, soms zit het tegen Slides en video s op www.jooplengkeek.nl Goede tijden, slechte tijden Soms zit het mee, soms zit het tegen 1 De toegevoegde waarde De toegevoegde waarde is de verkoopprijs van een product min de ingekochte

Nadere informatie

De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel

De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel Page 1 of 6 Gepubliceerd op DeWereldMorgen.be (http://www.dewereldmorgen.be) De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel en aan wat? door Phi-Rana di, 2013-11-12 15:45 Phi-Rana Er wordt vaak gezegd

Nadere informatie

Groeipakket, de nieuwe, Vlaamse kinderbijslag

Groeipakket, de nieuwe, Vlaamse kinderbijslag Van kinderbijslag tot Groeipakket Voor een sterke ondersteuning van jonge gezinnen Precies een jaar na de presentatie van de conceptnota voor een nieuwe, Vlaamse kinderbijslag gaf de Vlaamse Regering vandaag

Nadere informatie

voor werk en koopkracht en avant pour l'emploi et le pouvoir d'achat Zaterdag 10.10.2015

voor werk en koopkracht en avant pour l'emploi et le pouvoir d'achat Zaterdag 10.10.2015 voor werk en koopkracht en avant pour l'emploi et le pouvoir d'achat Zaterdag 10.10.2015 werkgelegenheid ondersteunen en koopkracht verhogen Doelstellingen 1 2 3 4 5 6 7 Budgettaire engagementen respecteren

Nadere informatie

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag

Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag Nota Vlaamse Regionale Analyse: De Vlaamse regering bereikt een akkoord over de hervorming van de kinderbijslag De Vlaamse regering hakte uiteindelijk de knoop door over de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag.

Nadere informatie

grasmarkt 105/37 1000 brussel tel 02 552 02 00 fax 02 552 02 55 www.s-p-a.be info@s-p-a.be

grasmarkt 105/37 1000 brussel tel 02 552 02 00 fax 02 552 02 55 www.s-p-a.be info@s-p-a.be Politiek gaat over de mensen De uitslag van de verkiezingen behoeft geen verdere commentaar: het werd een mooie overwinning voor sp a-spirit. De verkiezingsoverwinning kent vele vaders, maar toch willen

Nadere informatie

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden!

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden! Persdossier Brussel, 25 januari 2016 Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden! 1) Gepensioneerden en andere uitkeringsgerechtigden betaalden al meermaals de prijs a. Indexsprong: de sociale uitkeringen

Nadere informatie

Persconferentie 29/09/2009. Fiscaliteit

Persconferentie 29/09/2009. Fiscaliteit Persconferentie 29/09/2009 Fiscaliteit 1 Belastingen betalen: een zaak van rechtvaardigheid Onontbeerlijke voorwaarde voor de goede werking van elke samenleving Bijeenbrengen van middelen voor de werking

Nadere informatie

Conceptnota: Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat

Conceptnota: Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat Conceptnota: Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat Evaluatie Gezinsbond Yves Coemans - studiedienst Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hoorzitting woensdag 4 oktober 2017 Onvoorwaardelijk

Nadere informatie

Allemaal langer werken voor minder pensioen?

Allemaal langer werken voor minder pensioen? Allemaal langer werken voor minder pensioen? Kim De Witte Ondoenbaar, onlogisch en onnodig Structuur van de uiteenzetting Drie onderdelen 1. Pensioenplan van de regering Michel De Wever: langer werken

Nadere informatie

Pensioenzekerheid voor iedereen

Pensioenzekerheid voor iedereen Pensioenzekerheid voor iedereen WAAROM HERVORMEN? Fundamenten sociale zekerheid dateren van WO II: 65 jaar geleden Uitgangspunten (sociale bescherming met evenwicht tussen solidariteit en verzekerd inkomen)

Nadere informatie

Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring

Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring Bijlagen: Berekeningen, tabellen en verklaring Effect van de federale en Vlaamse beleidsmaatregelen op gezinnen met een laag inkomen Uitgangspunten bij het berekenen van de effecten - Inkomens zijn verworven

Nadere informatie

Pensioenkloof tussen België en haar buurlanden loopt op tot 48 procent

Pensioenkloof tussen België en haar buurlanden loopt op tot 48 procent Pensioenkloof tussen België en haar buurlanden loopt op tot 48 procent Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Pensioenkloof tussen België en haar buurlanden... 2 1.1 Wettelijke pensioenrechten in vergelijking

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Wie betaalt de besparingen?

Wie betaalt de besparingen? Wie betaalt de besparingen? Persconferentie Welkom Wie betaalt de besparingen? door Michel Debruyne, coördinator Decenniumdoelen Conclusie door Jos Geysels Vragenronde WAAROM DEZE BEREKENINGEN De 9 e Armoedebarometer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

Toespraak Kris Peeters Verkiezingscongres CD&V 26 april 2014

Toespraak Kris Peeters Verkiezingscongres CD&V 26 april 2014 Toespraak Kris Peeters Verkiezingscongres CD&V 26 april 2014 Beste vriendinnen en vrienden, Dit is fantastisch! De enorme opkomst voor dit schitterend congres. Ik ben deze middag een trots boegbeeld. Om

Nadere informatie

10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie

10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie 10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie Nederland zit in een grote economische crisis. Het consumentenvertrouwen is dramatisch laag. Nederlanders zijn onzeker over hun baan, hun huis,

Nadere informatie

EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming

EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming EEN STERK EN BETROUWBAAR SOCIAAL CONTRACT Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 Voorstellen voor een structurele hervorming van de pensioenstelsels Studiedag leraren economie, 20 januari 2015 Opzet van

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

4 Toon met twee verschillende berekeningen aan dat het ontbrekende gemiddelde inkomen (a) in de tabel gelijk moet zijn aan 70 000 euro.

4 Toon met twee verschillende berekeningen aan dat het ontbrekende gemiddelde inkomen (a) in de tabel gelijk moet zijn aan 70 000 euro. Grote opgave personele inkomensverdeling Blz. 1 van 4 personele inkomensverdeling Inkomensverschillen tussen personen kunnen te maken hebben met de verschillende soorten inkomen. 1 Noem drie soorten primair

Nadere informatie

Voka: 17 op 20 voor regeerprogramma

Voka: 17 op 20 voor regeerprogramma Koningsstraat 54-58 000 Brussel tel. 02 229 8 www.voka.be Persbericht Datum 23 juli 204 aantal pagina s /2 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 8 22 gsm 0477 39 75 43 Frederik.meulewaeter@voka.be

Nadere informatie

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Vrienden, Kameraden, Socialisten, Laat mij beginnen met jullie allemaal een gelukkig en gezond 2017 te wensen. Vandaag zijn we hier niet toevallig in

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 havo 2000-I

Eindexamen economie 1 havo 2000-I Opgave 1 Meer mensen aan de slag Het terugdringen van de werkloosheid is in veel landen een belangrijke doelstelling van de overheid. Om dat doel te bereiken, streeft de overheid meestal naar groei van

Nadere informatie

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE

Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE Achtergrondcijfers WELZIJNSZORG VZW HUIDEVETTERSSTRAAT 165 1000 BRUSSEL 02 502 55 75 WWW.WELZIJNSZORG.BE INFO@WELZIJNSZORG.BE NATIONAAL SECRETARIAAT Huidevettersstraat 165 1000 Brussel T 02 502 55 75 F

Nadere informatie

DOCUMENTATIENOTA CRB

DOCUMENTATIENOTA CRB DOCUMENTATIENOTA CRB 2010-1261 Effecten van de (para)fiscale veranderingen op de ontwikkeling van de nettolonen tegen constante prijzen van 1996 tot 2009: globalisatie van de resultaten CRB 2010-1261 14

Nadere informatie

Vlaamse gezinnen verdienen beter.

Vlaamse gezinnen verdienen beter. Vlaamse gezinnen verdienen beter. persconferentie sp.a woensdag 5 november 2014 1. De taart groeit niet door de porties te verkleinen. Terwijl het intussen voldoende wetenschappelijk bewezen is denk maar

Nadere informatie

Afschaffing van de pensioenbonus: tot twee keer meer pensioenen onder de armoedegrens

Afschaffing van de pensioenbonus: tot twee keer meer pensioenen onder de armoedegrens Afschaffing van de pensioenbonus: tot twee keer meer pensioenen onder de armoedegrens Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Afschaffing pensioenbonus: tot 187,2 minder pensioen per maand... 2 1.1 De vroegere

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Vrouwenraadinfofiche 2016

Vrouwenraadinfofiche 2016 Vrouwenraadinfofiche 2016 Drie decennia deeltijds werk en de gevolgen voor vrouwen Evolutie deeltijdse arbeid De overheid en de sociale partners zijn deeltijds werk (gebaseerd op een deeltijdse arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 81 22 gsm 0477 39

Nadere informatie

Krachtlijnen van het achtste Jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing

Krachtlijnen van het achtste Jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing Krachtlijnen van het achtste Jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing Aan de langetermijnvooruitzichten van de sociale uitgaven, gepresenteerd in het achtste jaarverslag van de Studiecommissie

Nadere informatie

Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing. RKW - Studiedag 29 maart 2012

Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing. RKW - Studiedag 29 maart 2012 Situatie van de kinderbijslag aan de vooravond van de splitsing RKW - Studiedag 29 maart 2012 Splitsing volgens de 6e staatshervorming 2 - Overdracht van de bevoegdheid aan de gemeenschappen Voor Brussel:

Nadere informatie

Domein E: Concept Ruilen over de tijd

Domein E: Concept Ruilen over de tijd 1. Het bruto binnenlands product is gestegen met 0,9%. Het inflatiepercentage bedraagt 2,1%. Bereken de reële groei van het BBP. 2. Waarmee wordt het inflatiepercentage gemeten? 3. Lees de onderstaande

Nadere informatie

Voorstel van resolutie

Voorstel van resolutie stuk ingediend op 351 (2009-2010) Nr. 1 2 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van de heren Dirk Van Mechelen, Sven Gatz en Sas van Rouveroij betreffende de aanwending van een deel van de meerwaarde

Nadere informatie

solidariteit van jong met oud, of ook omgekeerd?

solidariteit van jong met oud, of ook omgekeerd? Bijdrage prof. dr. Kees Goudswaard / 49 Financiering van de AOW: solidariteit van jong met oud, of ook omgekeerd? Deze vraag staat centraal in de bij drage van bijzonder hoogleraar Sociale zekerheid prof.

Nadere informatie

NIET SLOPEN MAAR BOUWEN

NIET SLOPEN MAAR BOUWEN NIET SLOPEN MAAR BOUWEN GEWOON GOED WERK VOOR IEDEREEN! CONCEPT ARBEIDSVOORWAARDEN AGENDA FNV IN BEWEGING 2014 INLEIDING Sinds 2008 ligt de Nederlandse economie op zijn gat. Voor 2013 werd een licht herstel

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

Verandering is dichterbij dan je denkt

Verandering is dichterbij dan je denkt Verandering is dichterbij dan je denkt Tegenbegroting 2016 Verandering is dichterbij dan je denkt Soms slaat verbazing om in boosheid. Het overkomt me niet vaak, maar de afgelopen maanden kreeg het kabinet

Nadere informatie

een samenleving die hoop biedt op welvaart, respect voor wie daaraan bijdraagt en de zekerheid dat iedereen er ook beter van wordt

een samenleving die hoop biedt op welvaart, respect voor wie daaraan bijdraagt en de zekerheid dat iedereen er ook beter van wordt Hoe kan het ook anders, één mei staat dit jaar in het teken van verkiezingen. Ik heb te veel respect voor het moederschap om het voor de zoveelste keer over de moeder aller verkiezingen te hebben. Maar

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Een shift naar rechtvaardigheid

Een shift naar rechtvaardigheid Persconferentie tax shift 5 februari 2015 Een shift naar rechtvaardigheid Inleiding Wie onze welvaart wil vrijwaren en verder uitbouwen voor onze gezamenlijke toekomst en die van de generaties na ons,

Nadere informatie

Er zit meer in onze gezinnen

Er zit meer in onze gezinnen Er zit meer in onze gezinnen 1. Werk en gezin beter combineren Naar 120.000 plaatsen in de kinderopvang. Open Vld wil het aantal plaatsen in de kinderopvang in de komende legislatuur optrekken tot 120.000.

Nadere informatie

De houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing

De houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing De houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing Seminarie voor leerkrachten, 26 oktober 2016 Stefan Van Parys Bruno Eugène INTERN Departement Studiën Groep Overheidsfinanciën

Nadere informatie

Beste vrienden, Een nieuw land

Beste vrienden, Een nieuw land Beste vrienden, Welkom in Pairi Daiza. We zijn met meer dan 7.000. Daarmee vormen we vandaag voor één dag een klein Vlaams dorp in Wallonië. Onze vrienden van de PS moeten zich geen zorgen maken: we zijn

Nadere informatie

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Menukaart Open Vld ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Alexander De Croo Maggie De Block MENU_HORECA_2015CC_OPENVLD_8PAG.indd 1 Bart Tommelein Gwendolyn Rutten 30/11/15 15:58 Woord van de Chef Beste Horeca,

Nadere informatie

Meer weten over kinderbijslagen

Meer weten over kinderbijslagen Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 89 37 - studiedienst@gezinsbond.be Meer weten over kinderbijslagen 1. Waarvoor dient de kinderbijslag? De kinderbijslag is een tussenkomst van de overheid om deels

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. Schuld en boete 1 C 2 maximumscore 1 De reguliere banken lenen geen geld aan Hans Visser, omdat hij al te veel

Nadere informatie

Evaluatie van begroting 2013

Evaluatie van begroting 2013 Evaluatie van begroting 2013 Toelichting Vlaams Parlement 29 januari 2013 Inhoudstafel 2 Initiële begroting 2013 Moeilijke begrotingsopmaak Welke keuzes werden gemaakt Eenmalige factoren Evaluatie door

Nadere informatie

: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen?

: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen? 2014-2019: Waar naartoe met de ouderenzorg in Vlaanderen? Grote uitdagingen 1. Budgettaire krapte Toenemende zorgnoden 2. Staatshervorming: nieuwe bevoegdheden voor Vlaanderen 3. Zorgvernieuwing noodzakelijk

Nadere informatie

Btw-verhogingen en indexsprong... Een explosieve cocktail voor de koopkracht

Btw-verhogingen en indexsprong... Een explosieve cocktail voor de koopkracht PVDA Studiedienst Februari 2015 M. Lemonnierlaan 171 1000 Brussel http://pvda.be/pvda/studiedienst Btw-verhogingen en indexsprong... Een explosieve cocktail voor de koopkracht Volgens de regering heeft

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009 Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel ChanceArt 10 december 2009 Inhoud 1. De naakte cijfers 2. Decenniumdoelstellingen 3. Armoedebarometers 4. Armoede en cultuurparticipatie 5. Pleidooi

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

waarin mensen niet zomaar zelf kunnen beslissen of ze in de zomer wat minder waarin mensen niet zomaar extra vakantiedagen kunnen vragen bij collega s

waarin mensen niet zomaar zelf kunnen beslissen of ze in de zomer wat minder waarin mensen niet zomaar extra vakantiedagen kunnen vragen bij collega s Vrienden, Socialisten, 1 mei, dat is het verhaal van vrouwen en mannen, zoals Geert. 1 mei, dat is het verhaal van het échte leven. Het leven, waarin mensen niet zomaar zelf kunnen beslissen of ze in de

Nadere informatie

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)?

1. Hoeveel 55-plussers zijn bij VDAB ingeschreven als werkzoekend (nominaal + percentage beroepsbevolking + verloop over laatste tien jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van PETER VAN ROMPUY datum: 13 december 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie Door de

Nadere informatie

Eindexamen havo economie 2013-I

Eindexamen havo economie 2013-I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 bij (1) monopolie bij (2) toe

Nadere informatie

Regeringsverklaring. woensdag 31 december "Werken aan het vertrouwen"

Regeringsverklaring. woensdag 31 december Werken aan het vertrouwen Regeringsverklaring woensdag 31 december 2008 "Werken aan het vertrouwen" Het jaar dat vandaag zijn allerlaatste dag beleeft is getekend door de grootste financiële wereldcrisis sedert de jaren dertig

Nadere informatie

Transversale aanpak (kinder-) armoede: Voor de N-VA dient de aanpak van armoede te gebeuren op een

Transversale aanpak (kinder-) armoede: Voor de N-VA dient de aanpak van armoede te gebeuren op een Antwoord van de politieke partijen op het manifest van UNICEF België: verkiezingen 2014 Vraag 3: Vrijwaar kinderen van de impact van de crisis: Hoe zal u investeringen voor kinderen in budgetten zichtbaar

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

Agenda. 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? Besluit Questions & Answers

Agenda. 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? Besluit Questions & Answers 1 Persontmoeting 28 maart 2012 Agenda 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? 1 ste pijler waarborgen 2 de pijler verder uitbouwen 3 de pijler stimuleren Besluit Questions & Answers 2 Persontmoeting

Nadere informatie