Een shift naar rechtvaardigheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een shift naar rechtvaardigheid"

Transcriptie

1 Persconferentie tax shift 5 februari 2015 Een shift naar rechtvaardigheid

2 Inleiding Wie onze welvaart wil vrijwaren en verder uitbouwen voor onze gezamenlijke toekomst en die van de generaties na ons, moet juiste antwoorden vinden op de uitdagingen en veranderingen waar we voor staan als samenleving. Juiste antwoorden vinden, betekent in de eerste plaats juiste keuzes maken. Voor sp.a zijn dat keuzes die eerlijk en duurzaam zijn. De economische vooruitgang en welvaart die we creëren, komen hoe langer hoe minder ten goede aan iedereen die ertoe bijdraagt. Daarvoor is het echt niet nodig om Thomas Piketty te lezen, het is iets wat mensen op de werkvloer dag na dag aan den lijve ondervinden. Als mensen die elke maand moeten puzzelen om rond te komen als enige antwoord krijgen dat we met zijn allen moeten leren om het met wat minder te doen, wie is dan nog verbaasd dat ze boos worden? Er is iets grondig mis als rechten enkel weggelegd zijn voor wie succes heeft en plichten enkel gelden voor zij die moeten werken om rond te komen, of voor zij die door pech een beroep moeten doen op solidariteit. Er is ook iets grondig mis wanneer in dezelfde regio, in dezelfde samenleving, op hetzelfde moment adembenemende rijkdom en schrijnende armoede samen toenemen. Helaas stellen we vast dat deze regeringen de moed ontbreekt om écht te luisteren naar een samenleving die oprecht bezorgd is. Meer dan 80% van de Vlamingen heeft zich uitgesproken voor een meer rechtvaardige verdeling van de inspanningen. En toch geven deze regeringen die nochtans allebei claimen dat structurele veranderingen hun bestaansreden zijn niet het minste signaal dat zij werk willen maken van dit structurele probleem. Er is een grens aan wat gewone mensen en kmo s kunnen dragen. Daarom hebben we nu meer dan ooit nood aan een rechtvaardige fiscaliteit, aan een shift naar rechtvaardigheid. Waardoor niet de winnaars worden vrijgesteld en de rest dubbel betaalt. Waardoor we écht kunnen investeren in duurzame en leefbare jobs. Waardoor we ondernemerschap écht kunnen stimuleren moet hét jaar van de tax shift worden: omdat wie werkt, meer moet kunnen overhouden op het einde van de maand omdat wie onderneemt, goedkoper moet kunnen investeren en aanwerven omdat ons verkeer vastslibt en we onze gezondheid op het spel zetten door te vervuilen Hoe zorgen we ervoor dat zij die werken en bijdragen, op het einde van de maand meer kunnen dan in het beste geval netjes op tijd de rekeningen te betalen? Hoe zorgen we ervoor dat we onze bedrijven competitief houden met het buitenland en meer banen kunnen creëren? Hoe kunnen we onze verschillende verkeersinfarcten ontlasten en bewuster omgaan met onze natuurlijke omgeving? 2

3 Het antwoord van sp.a op deze drie cruciale uitdagingen is een eenvoudige redenering: een duurzaam sociaaleconomisch beleid kan enkel als we de inspanningen eerlijk verdelen een eerlijke verdeling van de inspanningen kan enkel met een eerlijk belastingsysteem een eerlijk belastingsysteem bouwen kan enkel met een tax shift Een shift naar rechtvaardigheid. Een shift naar meer jobs, hogere nettolonen en minder vervuiling. Een shift die het verschil maakt. Het is dé cruciale sleutel in de zoektocht naar een antwoord op de groeiende ongelijkheid in onze samenleving, onze sputterende economie en de toenemende vervuiling. sp.a is ervan overtuigd dat investeren in sociale welvaart waar iedereen mee aan bouwt en in deelt, wél degelijk mogelijk is. Met dit voorstel voor een rechtvaardige fiscaliteit biedt sp.a het antwoord op die bezorgdheid en een roep die nu al maanden door onze straten weergalmt. Met onze tax shift bieden wij gezinnen en ondernemers in dit land opnieuw perspectief. Want zij verdienen beter. 3

4 Tax shift met 4 pijlers Concreet verschuift ons voorstel 5,1 miljard euro. Geld dat moet dienen om werken lonender te maken, meer jobs te creëren, onze ondernemingen weer competitief te maken, het fileleed te reduceren en vervuiling tegen te gaan. pijler 1: minder lasten op arbeid, meer op vermogenswinst om zo jobs te creëren pijler 2: omzetting van bedrijfswagens naar nettoloon dankzij mobiliteitsbudget pijler 3: opbrengsten uit fiscale fraude en ontwijking om nettolonen te verhogen pijler 4: een vennootschapsbelasting op maat van kmo s die werk creëren TABEL LASTENVERLAGING VERSUS FINANCIERING Lastenverlaging 2,5 miljard structurele lastenverlaging voor werkgevers 0,5 miljard voor invoering mobiliteitsbudget Financiering 2,5-4 miljard uit belasting op meerwaarde aandelen/vermogenswinstbijdrage financieel vermogen 0,5 miljard uit gelijkschakeling accijnzen diesel en benzine 0,6 miljard voor de versterking laagste nettolonen 1,5 miljard lastenverlaging voor tewerkstelling KMO s 0,6 miljard uit strijd tegen fraude en belastingontwijking 1-1,5 miljard uit hervorming vennootschapsbelasting 4

5 Pijler 1: shift van arbeid naar vermogen President Barack Obama lanceerde in zijn State of the Union een tax shift van de allerrijksten ten voordele van de werkenden. Bij ons wordt de roep om fiscale rechtvaardigheid intussen weggezet als jaloezie. Blijkbaar zijn de tegenstanders ook bij ons door hun argumenten heen. 4 op de 5 mensen vraagt een tax shift naar vermogen. Zij zijn het beu dat de inspanningen steeds bij dezelfde groep terecht komen terwijl een kleine groep alsmaar rijker wordt en de ongelijkheid toeneemt. Zo bezit 1% van de rijksten van de wereld evenveel als de 99% anderen. Ook bij ondernemers is er een draagvlak voor een vermogensbelasting, zo blijkt uit de grote Trends-enquête. Net als de rest van de bevolking vragen zij niet om zelf geen inspanning te moeten doen. Ze vragen dat grote vermogens en grote bedrijven die vandaag ontsnappen ook een eerlijke inspanning doen. Daardoor kunnen de lasten op arbeid dalen, wat ook in hun voordeel is. Als zowel werknemers als de meerderheid van de ondernemers het eens zijn over een maatregel, dan is er wat men noemt een momentum. En toch. En toch slaagt een kleine minderheid met zeer veel middelen en een grote megafoon erin om met hun gelobby de weegschaal weer te doen overhellen naar de andere richting. Aan die oneerlijkheid wil sp.a een einde maken. 1. Een belasting op meerwaarde van aandelen is doelmatig, billijk en kan meteen In ons land is de waarde van 99% van alle aandelen in handen van 10% van de huishoudens. Sterker nog, 80% is in handen van 1% van de huishoudens. Een eerlijke bijdrage vragen van die groep is geen symbool, maar een hefboom voor een eerlijker verdeling van de inspanningen. Volgens de Nationale Bank bedroeg de totale waarde van alle aandelen eind miljard euro. Dat betekent dat 147 miljard in handen is van 1% of bij minder dan van de in totaal 4,8 miljoen huishoudens in ons land. Een belasting op de meerwaarde van aandelen is dus wel degelijk een belasting op de grote vermogens en niet op de middenklasse. Daarom diende sp.a al op 6 oktober 2014 een wetsvoorstel in: om op de meerwaarde van aandelen, langer dan 1 jaar in portefeuille, een roerende voorheffing van 25% toe te passen. om op de meerwaarde van speculatieve aandelen, minder dan 1 jaar in portefeuille, een roerende voorheffing van 50% toe te passen. De Hoge Raad voor Financiën en het HIVA (Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving ) ramen de opbrengt van een meerwaardebelasting in zo n scenario op 6 miljard euro of ongeveer 1,5% van het BBP. Maar door de volatiliteit van dergelijke inkomsten schat sp.a de opbrengsten voorzichtig in: 2,5 miljard euro. 2,5 miljard die we nu en meteen kunnen inzetten om de lasten op arbeid te verlagen. 5

6 2. Op termijn naar een échte, coherente vermogenswinstbijdrage Een onmiddellijke meerwaardebelasting is zonder twijfel de belangrijkste sleutel om grote financiële vermogens aan te spreken, maar niet de enige. Op termijn moet ze deel uitmaken van een échte, vermogenswinstbijdrage. Alleen zo evolueren we naar een coherente, eenvoudige én rechtvaardige fiscaliteit waarbij we inspanningen écht eerlijk verdelen, gebaseerd op het totale financiële vermogen en niet alleen aandelen. Hoe ziet sp.a een vermogenswinstbijdrage concreet? Wij vragen een eerlijke bijdrage op basis van het totale financiële vermogen. Het totale financiële vermogen bestaat uit cash, spaar- en zichtrekeningen, obligaties, aandelen (al dan niet beursgenoteerd), opties, beleggingen, pensioenfondsen. Meteen stellen we één zaak duidelijk: onze vermogenswinstbijdrage treft de middenklasse niet. Huizen, spaargeld en de pensioenspaarpot worden niet meegerekend voor onze vermogenswinstbijdrage. In ons voorstel maken we immers een uitzondering voor vier categorieën. geen vermogenswinstbijdrage voor: de gewone spaarder, via gereglementeerde spaardeposito s wie voor zijn pensioen zorgt, via een pensioenfonds winst uit niet-beursgenoteerde aandelen van familiebedrijven en start-ups, waar een ondernemer of zijn familie een belang in heeft. We belasten de Marc Couckes dus niet als ze een bedrijf opstarten of extra jobs creëren, maar pas wanneer ze hun aandelen verkopen. Zo stimuleren we ondernemerschap, maar vragen tegelijk dat wie succesvol is zijn deel bijdraagt aan de samenleving. vastgoed, want dat moet bekeken worden in het breder kader van de woonfiscaliteit. Onze vermogenswinstbijdrage belast enkel inkomen uit financieel vermogen. maar wel vermogenswinstbijdrage: op de opbrengsten van aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Meer dan de helft van dat vermogen zit bij de rijkste 1% en 80% bij de rijkste 10%. jaarlijks gebaseerd op rendement van het totale financiële vermogen van de laatste jaar één eenvoudig tarief van 25% en geen progressieve belastingvoet, omdat financiële vermogens - zonder spaargeld - sowieso zeer geconcentreerd zitten bij een beperkte groep. Een vlakke belasting op vermogens is dus op zich al sterk herverdelend. 6

7 Wat betekent dat in de praktijk? We hebben ons voorstel berekend op basis van de ons beschikbare informatie. Zo zou een vermogenswinstbijdrage van 25% op een gemiddeld rendement van 6% van het totale financiële vermogen 2,8 miljard meer opbrengen dan de huidige roerende voorheffing. Die 2,8 miljard kunnen we voluit inzetten om de lasten op arbeid voor de werkgever te verlagen, zonder aan de index te raken. Met 2,8 miljard kan het forfait met 265 euro per kwartaal verhoogd worden (bovenop het huidige forfait van 462 euro). Met andere woorden, zo verlagen we de loonkost voor elke werkgever met euro per jaar per werknemer. 7

8 Pijler 2: shift van bedrijfswagen naar mobiliteitsbudget De laatste decennia heeft ons land een traditie opgebouwd in bedrijfswagens. Eén op de vijf Belgen geniet ervan. Voor werkgevers én werknemers zijn ze immers een fiscaal aantrekkelijk alternatief. Ze winnen beiden. De werkgever hoeft minder te betalen om werknemers in dienst te nemen (of te houden), terwijl de werknemer minder hoeft te betalen voor zijn of haar auto. Maar anno 2015 worden we stilaan bewust van enkele zware maatschappelijke gevolgen: onze verkeersaders slibben vast, we staan meer in de file en we vervuilen meer. Ons land is koploper in Europa op het vlak van CO2-emissies en fijn stof van transport. We stellen ook vast dat dit systeem een grote groep bijna dwingt een keuze te maken (voor bedrijfswagen) die ze spontaan niet noodzakelijk zou maken. Ideaal zou zijn als we ons verkeer ontlasten en minder in de file staan, zuiniger rijden en minder vervuilen door het voordeel van bedrijfswagens in één ruk om te zetten naar loon. Maar een totale shift naar nettoloon vereist een bijzonder grote lastenverlaging voor zowel werkgevers als werknemers (4,4 miljard euro) en een enorme loonverschuiving. Bovendien mag de shift niet enkel weggelegd zijn voor zij die nu een bedrijfswagen hebben. Het moet alle werknemers ten goede komen. Kortom, alleen in het kader van een grotere en radicalere fiscale hervorming is een verschuiving dus mogelijk. Maar om te vermijden dat we niets doen - het beleid van deze regeringen -, blijven stilstaan (ook in de file) en weinig duurzaam omspringen met onze ruimte en bronnen, houdt niets ons tegen om nu al werk te maken van een mobiliteitsbudget. Dat is realistisch en meteen inzetbaar. Daarom wil sp.a het fiscale voordeel van bedrijfswagens verschuiven naar een mobiliteitsbudget: - werknemer kan budget vrij invullen naar eigen behoeften - keuze voor duurzame opties zoals openbaar vervoer of fiets gunstiger - werknemer kan nog kiezen voor auto: maar hoe zuiniger, hoe gunstiger - wordt budget niet volledig benut (rest), kan in cash of andere voordelen Strikt genomen hoeft een mobiliteitsbudget niet méér te kosten. Maar omdat we ervan uitgaan dat een mobiliteitsbudget makkelijker kan toegekend worden in sociaal overleg dan een bedrijfswagen nu, en omdat een deel in cash kan uitgekeerd worden, voorzien we een kost van 500 miljoen euro om de overgang naar een mobiliteitsbudget mogelijk te maken. Die kost financieren we met een gelijkschakeling van de accijnzen op diesel met die van benzine. De Europese Commissie en milieubewegingen vragen dat al langer. Ook de Wereldbank en de OESO roepen op om de huidige lage olieprijs te compenseren met CO2-heffingen om de schade voor de natuur te compenseren. Wij trekken de accijnzen op diesel (met 0,185 euro/liter) en benzine gelijk. Dat levert 560 miljoen euro op, waarmee we het mobiliteitsbudget kunnen invoeren. 8

9 9

10 Pijler 3: shift van zwart naar wit om lage lonen te verhogen In vergelijking met onze buurlanden is de zwarte economie in ons land een derde groter. Daardoor loopt de Belgische overheid een pak inkomsten mis. Als we weten dat de uitgaven voor pensioenen en ziekenzorg tegen 2030 een piek zullen bereiken, moeten we ingrijpen. Het moet onze ambitie zijn om de zwarte economie terug te dringen tot het Europese gemiddelde. De internationale context waarbij OESO, G20 en de Europese Commissie verregaande maatregelen wil nemen in de strijd tegen offshore vermogens, het internationale bankgeheim en onaanvaardbare belastingontwijking van multinationals zorgt bovendien voor extra kansen. Die nieuwe internationale standaard willen wij ook in België implementeren. Willen we de grote fraude, financiële criminaliteit en winstverschuiving van multinationals aanpakken, is een grondige organisatorische hervorming nodig zoals uitgewerkt door de vorige staatssecretaris voor Fraudebestrijding, John Crombez. En in plaats van contante betalingen aan te moedigen en zo de zwarte economie verder te faciliteren zoals de regering nu doet kiezen wij ervoor elektronische betalingen te stimuleren om de ondergrondse economie te bemoeilijken. En we hebben al bewezen dat het kan. De vorige regering heeft getoond dat een doortastend antifraudebeleid werkt (600 miljoen euro per jaar). Het voortzetten van dat traject komt neer op een structurele winst van 3 miljard euro tegen sp.a doet een oproep om die kans niet te laten liggen. Shift van 600 miljoen euro voor de laagste inkomens Uit die pot van 3 miljard zet sp.a 600 miljoen euro opzij in het kader van de tax shift. 600 miljoen euro die we integraal gebruiken om de werkbonus de verhoging van de nettolonen van de laagste inkomens uit te breiden naar lonen tot euro bruto/maand. Zo verhogen we de nettolonen van zowat de helft van de werknemers in dit land met 900 euro per jaar. 10

11 Pijler 4: shift naar onze kmo s die jobs creëren Ons land kent een hoge vennootschapsbelasting (33,9%). Maar tegelijk wordt die gekenmerkt door een hoog aantal aftrekposten die vooral ten goede komen aan multinationals. Al die aftrekposten zorgen ervoor dat de vennootschapsbelasting van 33,9% in realiteit een vennootschapsbelasting van gemiddeld 15,8% is. Er zijn vennootschappen die meer betalen, vooral kmo s. Maar er zijn er ook die heel wat minder betalen, vooral multinationals. Bovendien hebben de Luxleaks pijnlijk duidelijk gemaakt dat grote multinationals in ons land hun winsten verschuiven naar het buitenland. In een Europese fiscale ruimte is dat niet verantwoord. Meer zelfs: het is onrechtvaardig en we zijn er uiteindelijk allemaal samen de dupe van. Shift van 1,5 miljard euro voor onze kmo s Om onze kmo s een duw in de rug te geven en competitiever te maken én om ervoor te zorgen dat multinationals eerlijker bijdragen, wil sp.a de notionele intrestaftrek afschaffen en de DBI-aftrek (de aftrek voor buitenlandse winsten) hervormen door het anti-misbruikkader te verstrengen. afschaffing notionele intrestaftrek levert 1 miljard euro op hervorming DBI-aftrek levert 500 miljoen euro op De totaalsom van 1,5 miljard euro investeren we in de tewerkstelling van onze kmo s, met name een lastenverlaging voor de eerste 50 werknemers: 3% voor de loonkost van de eerste 10 werknemers 2% voor de loonkost van de volgende 10 1% voor de loonkost tot 50 werknemers 11

12 Conclusie Dit concrete voorstel van tax shift van 5,1 miljard euro is een cruciaal onderdeel van het sp.aantwoord op de vele veranderingen in onze economie en onze samenleving. Het is ons antwoord op de vaststelling dat de groei van vermogens onze inkomens meer en meer overtreft en de groeiende ongelijkheid. Het is ons antwoord op de vraag hoe onze economie zich kan losmaken van de uitstoot van broeikasgassen. Het is ons antwoord op de vraag hoe toenemende globalisering niet enkel de organisatie van ons werk, maar ook onderwijs, onderzoek en innovatie beïnvloedt. Een tax shift is ongetwijfeld niet het enige instrument daar zijn ook sociale, technologische en infrastructuurinvesteringen voor nodig, om al die uitdagingen aan te gaan maar wel één van de belangrijkste. Want het is een shift naar rechtvaardigheid. 12

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Persconferentie 29/09/2009. Fiscaliteit

Persconferentie 29/09/2009. Fiscaliteit Persconferentie 29/09/2009 Fiscaliteit 1 Belastingen betalen: een zaak van rechtvaardigheid Onontbeerlijke voorwaarde voor de goede werking van elke samenleving Bijeenbrengen van middelen voor de werking

Nadere informatie

PERSDOSSIER. Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers?

PERSDOSSIER. Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers? Persconferentie van 13 juli 2015 PERSDOSSIER Heeft de regering Michel de moed voor een tax shift in het voordeel van werknemers en gewone burgers? Duidelijkheid scheppen MOC, beweging.net en de partnerorganisaties

Nadere informatie

NIEUWE NIVELLERINGS- POLITIEK

NIEUWE NIVELLERINGS- POLITIEK NIEUWE NIVELLERINGS- POLITIEK Jesse Klaver november 2014 NIEUWE NIVELLERINGSPOLITIEK De kloof tussen arm en rijk in Nederland neemt toe. GroenLinks pleit daarom bij het bezoek van Thomas Piketty aan Nederland

Nadere informatie

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter

Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Eerlijker, eenvoudiger, efficiënter Naar een nieuw en modern belastingsysteem #jijmaaktmorgen België is uitzonderlijk. Je belast kapitaal niet en je overbelast arbeid. Dat moet je dus herzien. Pascal Saint-Amans

Nadere informatie

Tax shift / Federale regering

Tax shift / Federale regering Tax shift www.vereeck.be lode.vereeck@uhasselt.be 099/59.9. Federale regering Krachtlijnen van het regeerakkoord gezond financieel-economisch beleid sanering = 100% bezuinigingen (8,1 miljard) o.a. sociale

Nadere informatie

KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST

KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST TEGENBEGROTING 2015 Inleiding In deze tegenbegroting presenteert GroenLinks een aantal concrete voorstellen om een start te maken met het oplossen van de grote uitdagingen

Nadere informatie

Rechtvaardige en redelijke tax shift: alternatief ACLVB

Rechtvaardige en redelijke tax shift: alternatief ACLVB Rechtvaardige en redelijke tax shift: alternatief ACLVB 1. Waarom nodig? Als vakbond hebben wij uitgekeken naar de door de regering Michel lang aangekondigde tax shift. Deze tax shift bleek echter volkomen

Nadere informatie

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen.

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. Durfplan voor Vlaanderen. Een plan voor morgen en overmorgen. Op 7 juni kiest u hoe we samen de toekomst ingaan. Mét of zonder plan. Ons

Nadere informatie

Hoe jobs creëren op de goedkoopste en meest efficiënte manier?

Hoe jobs creëren op de goedkoopste en meest efficiënte manier? Hoe jobs creëren op de goedkoopste en meest efficiënte manier? Al jaren proberen opeenvolgende regeringen de werkgelegenheid in ons land op te krikken om zo de vergrijzing betaalbaar te houden. Tegen 22

Nadere informatie

Een taks shift naar financieel vermogen, is een shift weg van de middenklasse

Een taks shift naar financieel vermogen, is een shift weg van de middenklasse Economie gepubliceerd dinsdag16 december 2014 Een taks shift naar financieel vermogen, is een shift weg van de middenklasse Dirk Verwerft - Inti Ghysels - Jan Cornillie Alexander De Croo wil geen vermogenswinstbijdrage

Nadere informatie

Verandering is dichterbij dan je denkt

Verandering is dichterbij dan je denkt Verandering is dichterbij dan je denkt Tegenbegroting 2016 Verandering is dichterbij dan je denkt Soms slaat verbazing om in boosheid. Het overkomt me niet vaak, maar de afgelopen maanden kreeg het kabinet

Nadere informatie

De waarheid over de notionele intrestaftrek

De waarheid over de notionele intrestaftrek De waarheid over de notionele intrestaftrek Februari 2008 Wat is de notionele intrestaftrek? Notionele intrestaftrek, een moeilijke term voor een eenvoudig principe. Vennootschappen kunnen een bepaald

Nadere informatie

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen Verkiezingsprogramma Open Vld - Federale verkiezingen 13 juni 2010 Ambitie 2020 1. een nieuwe politiek. In 2020 heeft 1 op

Nadere informatie

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Menukaart Open Vld ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Alexander De Croo Maggie De Block MENU_HORECA_2015CC_OPENVLD_8PAG.indd 1 Bart Tommelein Gwendolyn Rutten 30/11/15 15:58 Woord van de Chef Beste Horeca,

Nadere informatie

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage De lage vennootschapsbelasting voor ondernemingen laat bedrijven toe om winst te maken.

Nadere informatie

voor werk en koopkracht en avant pour l'emploi et le pouvoir d'achat Zaterdag 10.10.2015

voor werk en koopkracht en avant pour l'emploi et le pouvoir d'achat Zaterdag 10.10.2015 voor werk en koopkracht en avant pour l'emploi et le pouvoir d'achat Zaterdag 10.10.2015 werkgelegenheid ondersteunen en koopkracht verhogen Doelstellingen 1 2 3 4 5 6 7 Budgettaire engagementen respecteren

Nadere informatie

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Vrienden, Kameraden, Socialisten, Laat mij beginnen met jullie allemaal een gelukkig en gezond 2017 te wensen. Vandaag zijn we hier niet toevallig in

Nadere informatie

Fiscale toekomstperspectieven. Prof. Dr. Michel Maus CRAB 26/01/2017

Fiscale toekomstperspectieven. Prof. Dr. Michel Maus CRAB 26/01/2017 Fiscale toekomstperspectieven. Prof. Dr. Michel Maus CRAB 26/01/2017 De hoge belastingdruk België: land van fiscale problemen Eurostat: gemiddeldebelastingdruk in België België plaats 2 in EU met 45,3%

Nadere informatie

Gedurfd realisme?

Gedurfd realisme? Gedurfd realisme? 2014-2019 Ooit zei men: ambtenarenpensioenen vormen geen probleem De rekening moet kloppen p. 3 Met voldoende jobcreatie in de privésector De rekening moet kloppen p. 4 Relativiteit

Nadere informatie

Cursusgids belastingontwijking. Onderhandelen met de Belastingdienst, u kunt het ook!

Cursusgids belastingontwijking. Onderhandelen met de Belastingdienst, u kunt het ook! Cursusgids belastingontwijking Onderhandelen met de Belastingdienst, u kunt het ook! "Belastingen, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker". Aldus de slogan waarmee de Belastingdienst ons jarenlang

Nadere informatie

Belastingen: rechtvaardig en/of efficiënt?

Belastingen: rechtvaardig en/of efficiënt? Christen Forum Gent 1 februari 2016 Belastingen: rechtvaardig en/of efficiënt? A. Decoster (CES KU Leuven) Deze slides zijn vrij beschikbaar voor persoonlijk gebruik. Ze mogen echter niet publiek gebruikt

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0 [#VK2014] Verlagen sociale lasten Venn.B : lager tarief ipv NIA -6,3-3,0 Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3 Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0-3,0 +6,0 Verlaging nominaal

Nadere informatie

BEGROTING EN HERVORMINGEN

BEGROTING EN HERVORMINGEN BEGROTING EN HERVORMINGEN NALEVING VAN DE EUROPESE BEGROTINGSVERBINTENISSEN VAN BELGIË VERDERZETTEN VAN DE STRUCTURELE HERVORMINGEN INZETTEN OP DE STRATEGISCHE INVESTERINGEN ZATERDAG 15.10.2016 - BRUSSEL

Nadere informatie

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Meer actieven in verhouding tot niet-actieven tot 2040... 2 1.1 Demografische versus economische afhankelijkheidsratio...

Nadere informatie

Topics voor het vrije en intellectuele beroep

Topics voor het vrije en intellectuele beroep Di Rupo I de nieuwe begrotingsmaatregelen Topics voor het vrije en intellectuele beroep 10 mei 2012 Agenda Wat is er gebeurd? Het Vlinderakkoord en de beleidsnota s Crombez en Vanackere in een notendop

Nadere informatie

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering!

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Beste vrienden, Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Vooreerst, en vanuit de grond van mijn hart: Bedankt! Bedankt om al weken keihard campagne te voeren. Bedankt voor jullie tijd, energie,

Nadere informatie

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen

In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen In 10 stappen naar een vermogen zonder zorgen Wie is Optima? Opgericht in 1991 Onafhankelijk 13.160 klanten per 01/09/2010 316 medewerkers Trends Gazelle in: 2002-2003 - 2004-2006 2007-2008 2009 In 2010

Nadere informatie

Nota Studiedienst. Naar een progressieve dual income tax. 1. Inleiding. Studiedienst ACLVB

Nota Studiedienst. Naar een progressieve dual income tax. 1. Inleiding. Studiedienst ACLVB Nota Studiedienst Studiedienst ACLVB 04.10.17 Naar een progressieve dual income tax 1. Inleiding Cijfers illustreren dat de 10% rijkste Belgen 43 à 44% van het nettovermogen bezitten, de 5% rijkste 30

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. De goedkoopste auto van Nederland 1 B 2 maximumscore 1 7.498-2.024 = 5.474 3 maximumscore 2 De brandstofkosten

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst

Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst Samen sterker! Voor een rechtvaardigere toekomst SAMENVATTING VAN HET PS-PROGRAMMA INLEIDING De verkiezingen van 25 mei 2014 zullen beslissend zijn. Ze gaan om de toekomst van onze Sociale zekerheid, ons

Nadere informatie

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5-5-5 GROEIPLAN We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5 HEFBOMEN VOOR GROEI 1 2 3 4 5 MEER MENSEN AAN HET WERK MINDER LASTEN BETER

Nadere informatie

Belastingen moeten zo laag mogelijk en zo gelijk mogelijk zijn.

Belastingen moeten zo laag mogelijk en zo gelijk mogelijk zijn. Onevenwicht Belastingen moeten zo laag mogelijk en zo gelijk mogelijk zijn. Elke ongelijkheid in belastingen leidt tot economische onevenwichten. Inkomen moet gerelateerd zijn aan arbeid of risico. Elke

Nadere informatie

Begrotingscontrole Contrôle budgétaire

Begrotingscontrole Contrôle budgétaire Begrotingscontrole Contrôle budgétaire 2013 Fiscale ontvangsten Voor een totaal bedrag van 364 miljoen Circulaire BTW bedrijfswagens 115 miljoen Blijft: 259 miljoen Vergelijk: Besparingen op primaire:

Nadere informatie

4. Nu zien we echte verandering. Hebt u niet te lang zitten klooien met PS?

4. Nu zien we echte verandering. Hebt u niet te lang zitten klooien met PS? ONS VERHAAL 1. Waar heeft CD&V het verschil gemaakt? Zowel voor als na de verkiezingen hebben wij gezegd dat de komende vijf jaar moeten gaan over economische groei mét sociale vooruitgang. Dat evenwicht

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer de Gedelegeerd bestuurder, Dames en heren,

Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer de Gedelegeerd bestuurder, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID UNIZO startreceptie 17 september 2013 Mijnheer de Voorzitter, Mijnheer

Nadere informatie

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant...

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... De Pensioenkrant Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... Het probleem Levensstandaard behouden wordt moeilijker Uit cijfers van het nationaal instituut voor statistiek

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

1. Grootste groep gezinnen gaat er op vooruit

1. Grootste groep gezinnen gaat er op vooruit Wat zegt sp.a over de kinderbijslag De kinderbijslag wordt straks een Vlaamse bevoegdheid. We willen een sterk vereenvoudigd systeem van kinderbijslag waarbij elk kind hetzelfde bedrag krijgt, onafhankelijk

Nadere informatie

De pensioenkloof tussen België en haar buurlanden

De pensioenkloof tussen België en haar buurlanden De pensioenkloof tussen België en haar buurlanden Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Een pensioenkloof met de buurlanden van 11 tot 43 procent... 2 1.1 Wettelijke pensioenrechten... 2 1.2 Vervangingsratio

Nadere informatie

Vlaamse gezinnen verdienen beter.

Vlaamse gezinnen verdienen beter. Vlaamse gezinnen verdienen beter. persconferentie sp.a woensdag 5 november 2014 1. De taart groeit niet door de porties te verkleinen. Terwijl het intussen voldoende wetenschappelijk bewezen is denk maar

Nadere informatie

Sociaal ondernemen: een alternatief voor onze roofbouw-economie FTM

Sociaal ondernemen: een alternatief voor onze roofbouw-economie FTM 1 van 7 08-05-17 11:08 ftm.nl Sociaal ondernemen: een alternatief voor onze roofbouw-economie FTM Nadine Maarhuis 9-11 minuten In ons huidige economische systeem staat het creëren van waarde voor mens

Nadere informatie

- Daarnaast is in 2012 de bijdrage van werkgevers verhoogd van ruim 700 miljoen naar ruim 1 miljard.

- Daarnaast is in 2012 de bijdrage van werkgevers verhoogd van ruim 700 miljoen naar ruim 1 miljard. Terugdraaien bezuinigingen 2013 mogelijk, effect voor 2013 al gehaald omdat bezuinigingen uit 2011 en 2012 meer opbrengen dan eerder geraamd Brancheorganisatie Kinderopvang, september 2012 De bezuinigingen

Nadere informatie

FISCAAL ZAKBOEKJE 2012 TOTALE BELASTINGDRUK BELASTING OP ARBEID BELASTING OP KAPITAAL BELASTING OP CONSUMPTIE

FISCAAL ZAKBOEKJE 2012 TOTALE BELASTINGDRUK BELASTING OP ARBEID BELASTING OP KAPITAAL BELASTING OP CONSUMPTIE FISCAAL ZAKBOEKJE 2012 TOTALE BELASTINGDRUK BELASTING OP ARBEID BELASTING OP KAPITAAL BELASTING OP CONSUMPTIE VBO vzw Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel T + 32 2 515 08 11 F + 32 2 515 09 99 info@vbo-feb.be

Nadere informatie

Wie is van de partij?

Wie is van de partij? Ann Demoor (ACV-studiedienst) Op 15 april confronteerde het ACV zijn memorandum met de voorzitters van (alfabetisch) Agalev, CDh, CD&V, Ecolo, MR, PS, SPa en VLD. Zes voorstellen werden voorgelegd aan

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Wat is tax shift? Man, man, wanneer zitten daar eens belezen mensen bij de VRT?

Wat is tax shift? Man, man, wanneer zitten daar eens belezen mensen bij de VRT? Wat is tax shift? Man, man, wanneer zitten daar eens belezen mensen bij de VRT? De vraag is wat zou je doen in een 'onbelaste wereld' en waarom belast je iets zodanig dat mensen foute keuzes maken. Wegwerpeconomie

Nadere informatie

Beginpagina. Sparen. Spaarvormen

Beginpagina. Sparen. Spaarvormen Beginpagina Sparen is niets nieuws. Mensen sparen al eeuwen lang voor verschillende doeleinden. Toch is een leidraad binnen de wereld van het sparen ongetwijfeld welkom. Op spaarkennis.nl geven we graag

Nadere informatie

Eindexamen economie pilot havo 2011 - I

Eindexamen economie pilot havo 2011 - I Beoordelingsmodel Vraag Antwoord Scores Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore

Nadere informatie

MILJONAIRSTAKS & BEGROTING 09

MILJONAIRSTAKS & BEGROTING 09 MILJONAIRSTAKS & BEGROTING 09 Na jarenlang inleveren, na massaal verlies van jobs, Wij gaan HUN crisis niet betalen niet door te besparen op gezondheid, openbare dienstverlening of onderwijs niet door

Nadere informatie

Hervorming fiscaliteit. Aandachtspunten.

Hervorming fiscaliteit. Aandachtspunten. Hervorming fiscaliteit. Aandachtspunten. Prof. Dr. Michel Maus 11-2-2014 Herhaling titel van presentatie 1 Grondslag van het fiscaal systeem - Doel belastingen: financiering van de openbare uitgaven -

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

1. De productiemogelijkhedencurve van een land verschuift naar boven. Waardoor kan dit verklaard worden?

1. De productiemogelijkhedencurve van een land verschuift naar boven. Waardoor kan dit verklaard worden? 1. De productiemogelijkhedencurve van een land verschuift naar boven. Waardoor kan dit verklaard worden?. een daling van het aantal werklozen B. een toename van de emigratie uit het betreffende land. de

Nadere informatie

De erfenis van Rutte en financieel-economische alternatieven investeren voor een sociale economie

De erfenis van Rutte en financieel-economische alternatieven investeren voor een sociale economie De erfenis van Rutte en financieel-economische alternatieven investeren voor een sociale economie Bastiaan van Apeldoorn Partijraad 24/09/16, Amersfoort 30 jaar neoliberalisme: 30 jaar scheefgroei 1. Uit

Nadere informatie

waarin mensen niet zomaar zelf kunnen beslissen of ze in de zomer wat minder waarin mensen niet zomaar extra vakantiedagen kunnen vragen bij collega s

waarin mensen niet zomaar zelf kunnen beslissen of ze in de zomer wat minder waarin mensen niet zomaar extra vakantiedagen kunnen vragen bij collega s Vrienden, Socialisten, 1 mei, dat is het verhaal van vrouwen en mannen, zoals Geert. 1 mei, dat is het verhaal van het échte leven. Het leven, waarin mensen niet zomaar zelf kunnen beslissen of ze in de

Nadere informatie

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT

PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT PERSONEELSVERGADERING ACOD UNIVERSITEIT GENT De maatregelen in deze presentatie zijn gebaseerd op de informatie zoals ze beschikbaar was op 25 NOVEMBER 2014 Vooraf: wat is ACOD? ABVV Socialistische vakbond

Nadere informatie

Antwerpse taxshift: eerlijker en groener

Antwerpse taxshift: eerlijker en groener Antwerpse taxshift: eerlijker en groener Begrotingsbesprekingen stad Antwerpen Zowel over uitgaven als over inkomsten zegt Groen dat het anders en beter kan. Uitgaven Zie daarvoor onze alternatieve meerjarenbegroting

Nadere informatie

Een rechtvaardige fiscaliteit kan 25 miljard opbrengen!

Een rechtvaardige fiscaliteit kan 25 miljard opbrengen! 1 Een rechtvaardige fiscaliteit kan 25 miljard opbrengen! De nieuwe regering-di Rupo blijft doof voor de verontwaardiging bij vele werknemers, met en zonder werk. Samen met de organisaties die aangesloten

Nadere informatie

Winst: overproductie, werkloosheid

Winst: overproductie, werkloosheid 1 van 9 25-04-17 15:06 achterdesamenleving.nl Winst: overproductie, werkloosheid en slavernij door Pieter 10-13 minuten Een artikel van Pieter Stuurman De meeste mensen menen te weten dat winst* goed is.

Nadere informatie

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof stem voor verandering Het verkiezingsprogramma in 5 minuten We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof tussen arm en rijk te vergroten? Of kiezen we ervoor om

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II

Eindexamen economie 1-2 havo 2006-II Opmerking Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 Voorbeelden van een juist antwoord zijn: kosten van politie-inzet

Nadere informatie

Rechtvaardigheid door. evenwicht en eenvoud. Prof. Em. F. Vanistendael 04.11.13

Rechtvaardigheid door. evenwicht en eenvoud. Prof. Em. F. Vanistendael 04.11.13 Rechtvaardigheid door evenwicht en eenvoud Prof. Em. F. Vanistendael 04.11.13 1 Overzicht Oorzaken van compexiteit Gevarieerd toepassingsgebied van Ven. B. Ven. B. problemen van multinationals Ven. B.

Nadere informatie

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Als je moet kiezen welk plaatje je op je cijferlijst zou willen hebben,

Nadere informatie

MeDirect. Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen. Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen?

MeDirect. Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen. Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen? MeDirect Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen? Goeiedag Bij MeDirect zijn wij ervan overtuigd dat iedereen

Nadere informatie

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad PERSCONFERENTIE 6 december 2014 Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad Verstandig investeren in toekomst Hamont-Achel Vorig jaar bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 heeft het schepencollege

Nadere informatie

PVDA-studiedienst rekent uit: Hoe het competitiviteitsplan van de regering de begroting 1,6 miljard kost en de ondernemingen 1,8 miljard opbrengt

PVDA-studiedienst rekent uit: Hoe het competitiviteitsplan van de regering de begroting 1,6 miljard kost en de ondernemingen 1,8 miljard opbrengt Studiedienst PVDA November 2012 M. Lemonnierlaan 171 1000 Brussel www.pvda.be PVDA-studiedienst rekent uit: Hoe het competitiviteitsplan van de regering de begroting 1,6 miljard kost en de ondernemingen

Nadere informatie

multinational meer belastingen betaalt

multinational meer belastingen betaalt Het wordt tijd dat de multinational meer belastingen betaalt dan de poetsvrouw 31 #GoLeft4: De rijkdom durven activeren Uit de verkiezingsenquête van de PVDA Vraag: Crisis. Wie moet de rekening betalen?

Nadere informatie

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Investeren in vertrouwen. Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Investeren in vertrouwen Samenvatting Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 1 Pensioenfonds Zorg en Welzijn: het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn Het meerjarenbeleidsplan 2011-2015 beschrijft welke

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

De hoogtepunten in het. Belastingplan 2016. 7 oktober 2015. Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom

De hoogtepunten in het. Belastingplan 2016. 7 oktober 2015. Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom De hoogtepunten in het Belastingplan 2016 7 oktober 2015 Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom Wat is het Belastingplan 2016 niet? Het is niet de ingrijpende

Nadere informatie

Vrouwenraadinfofiche 2016

Vrouwenraadinfofiche 2016 Vrouwenraadinfofiche 2016 Drie decennia deeltijds werk en de gevolgen voor vrouwen Evolutie deeltijdse arbeid De overheid en de sociale partners zijn deeltijds werk (gebaseerd op een deeltijdse arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

Langer werken voor het pensioen

Langer werken voor het pensioen Langer werken voor het pensioen Casper van Ewijk CPB Universiteit van Amsterdam Rotterdam, 20 mei 2005 Oudedag in discussie Nederland verwelkomt de 2,5 miljoenste AOW-er en het aantal zal stijgen tot 4,5

Nadere informatie

VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN. Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning

VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN. Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN Thomas Weyts Expert Tax & Estate Planning VASTGOED, EEN BOUWSTEEN VAN UW VERMOGEN AGENDA Pensioenopbouw Investeren in een eigen woning Vastgoed als belegging Successieplanning

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

DOCUMENTATIENOTA CRB

DOCUMENTATIENOTA CRB DOCUMENTATIENOTA CRB 2010-1261 Effecten van de (para)fiscale veranderingen op de ontwikkeling van de nettolonen tegen constante prijzen van 1996 tot 2009: globalisatie van de resultaten CRB 2010-1261 14

Nadere informatie

De pensioenspaarders hebben recht op zekerheid en fiscale stabiliteit zodat het beleggersvertrouwen behouden wordt.

De pensioenspaarders hebben recht op zekerheid en fiscale stabiliteit zodat het beleggersvertrouwen behouden wordt. Persbericht Pensioensparen: een noodzaak Brussel, 9 december 2014 Summary BEAMA is voorstander van het drie pijler pensioensysteem dat een evenwichtig en complementair geheel vormt om de uitdaging van

Nadere informatie

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten.

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Risicobeheersing staat aan de basis van elk beleggingsbeleid. Omdat het renterisico het belangrijkste risico voor pensioenfondsen

Nadere informatie

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst Inleiding regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Inleiding Mensen in Nederland hebben veel vrijheid. Nederlanders vormen een sterke groep. Iedereen kan proberen om verder te komen in zijn leven.

Nadere informatie

I. ROERENDE INKOMSTEN

I. ROERENDE INKOMSTEN WIJZIGINGEN MBT BEGROTING WAT WAS EN WAT ZAL ZIJN De fiscale maatregelen in het begrotingsakkoord I. ROERENDE INKOMSTEN... II. MEERWAARDEN OP AANDELEN... VENNOOTSCHAPSBELASTING... TERBESCHIKKINGSTELLING

Nadere informatie

Allemaal langer werken voor minder pensioen?

Allemaal langer werken voor minder pensioen? Allemaal langer werken voor minder pensioen? Kim De Witte Ondoenbaar, onlogisch en onnodig Structuur van de uiteenzetting Drie onderdelen 1. Pensioenplan van de regering Michel De Wever: langer werken

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het beheren van vermogen in Nederland en België Juni 2013 Maurice de Clercq Programma 1. Inleiding 2. Nederland 3. België 4. Synthese Nederland/ België 5. Conclusie

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. Beoordelingsmodel Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. De goedkoopste auto van Nederland 1 B 2 maximumscore 1 7.498-2.024 = 5.474 3 maximumscore 2 De brandstofkosten

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Het kadaster en de unieke taks

Het kadaster en de unieke taks Lode Vereeck, Leentje Ann Sourbron, Wim Marneffe Universiteit Hasselt, Faculteit BEW één unieke belasting geheven op één belastinggrondslag heilige graal: John Locke (1632 1704), David Ricardo (1772 1823),

Nadere informatie

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur Paragraaf 7.1 Groeit de economie? BBP = Bruto Binnenlands Product, de totale productie in een land in één jaar Nationaal inkomen = het totaal van alle inkomens in een land in één jaar Inkomen = loon, rente,

Nadere informatie

Deze rubriek is in 2012 goed voor ongeveer 34 % van de inspanningen.

Deze rubriek is in 2012 goed voor ongeveer 34 % van de inspanningen. 1.2.2. Ontvangsten Deze rubriek is in 2012 goed voor ongeveer 34 % van de inspanningen. Wat het onderdeel ontvangsten betreft, wordt er gezorgd voor een grotere bijdrage van de inkomsten uit kapitaal,

Nadere informatie

Studiedag over pensioenen 09.06.2015

Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Dames en heren, Studiedag over pensioenen 09.06.2015 Vooreerst dank ik u voor de uitnodiging op deze studiedag. U hebt mij uitgenodigd om te spreken over een fundamentele kwestie: «Met welke uitdagingen

Nadere informatie

Iedereen betaalt btw. Daarnaast betaalt iedereen die werkt ook loon- of inkomstenbelasting.

Iedereen betaalt btw. Daarnaast betaalt iedereen die werkt ook loon- of inkomstenbelasting. Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Valt het mee of tegen? a b c Als Yara een appartement koopt moet ze een hypotheek afsluiten. Hiervoor betaalt ze iedere maand een bepaald bedrag. Dit zijn haar vaste

Nadere informatie

TAX SHIFT SOCIAAL LUIK

TAX SHIFT SOCIAAL LUIK 1.500,00 1.700,00 1.900,00 2.100,00 2.300,00 2.500,00 2.700,00 2.900,00 3.100,00 3.300,00 3.500,00 3.700,00 3.900,00 4.100,00 4.300,00 4.500,00 4.700,00 4.900,00 5.100,00 5.300,00 5.500,00 5.700,00 5.900,00

Nadere informatie

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen is afgerond. Op dinsdag 27 mei is de Eerste Kamer in meerderheid akkoord gegaan met de plannen

Nadere informatie

Hoeveel dragen onze bedrijven bij aan de schatkist en de sociale zekerheid?

Hoeveel dragen onze bedrijven bij aan de schatkist en de sociale zekerheid? vbo-analyse Hoeveel dragen onze bedrijven bij aan de schatkist en de sociale zekerheid? September 2014 I Raf Van Bulck 39,2% II Aandeel van de netto toegevoegde waarde gegenereerd door bedrijven dat naar

Nadere informatie