De Huurder. Voor Huurders Door Huurders. Het Blad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Huurder. Voor Huurders Door Huurders. Het Blad"

Transcriptie

1 De leden van Woonwijs zijn: Stichting Huurdersraad Woonwijs Harderwijk Naam Functie Adres Postcode Plaats Telefoon Contactpersoon voor de wijk Dagelijks Bestuur Dhr. Gerben Hofma voorzitter / ir.lelystraat 2d 3841 JW Harderwijk a secretariaat Secretaris vacant Dhr. Theo van der Heijden penningmeester Bunschotermeen HE Harderwijk a Leden Dhr. Tjaart van Bruggen plv.voorzitter Goossenskamp XE Harderwijk b Mevr. Johanneke Boevé lid Hondsdrafmeen PC Harderwijk a Dhr. Bernhard Smelik lid Langendijkstraat GW Harderwijk Mevr. Hermien Steengraver lid P.C. Boutenslaan BD Harderwijk a Mevr. Tun Teisman lid Kortekamp ZP Harderwijk a Mevr. Nel (P.T.) Gerritsen lid Houtkamp XD Harderwijk a Dhr. Alex Kraaijenhof lid Lauwers MB Harderwijk Mevr. Marian Dijkstra lid Koggepad CB Harderwijk a Wijkgebonden bewonersverenigingen. Bewonersvereniging "P.C.Boutenslaan". Contactpersoon: Mevr. H. Steengraver. P.C.Boutenslaan a Huurdersvereniging "De drie Clusters" Contactpersoon: mevr. S. Kiezebrink. Lauwers 41 7 Huurdersvereniging "Weidewaard" Contactpersoon: Mevr. J.Boevé. Hondsdrafmeen a Huurdersvereniging "Kortekamp" Contactpersoon: Mevr. M.Sijtsma. Kortekamp a Bewonersbelangenvereniging "7 Akkers". Contactpersoon: Mevr. G.Hagen. Guido Gezellelaan 8 De Huurder Locatie Elburg behoud eigen showroom. Het Blad Voor Huurders Door Huurders Huurders moeten keuken bijverzekeren bij inboedel. Huurdersraad heeft juridisch advies ingewonnen t.a.v. uitgebrachte voorstellen. Buurt bemiddeling bij buren ruzies. 1 ste jaargang nr. 3 Uitgegeven door Huurdersraad De Beter Woning Elburg Huurdersraad Woonwijs Harderwijk Huurders belangenorganisatie De Rode Draad Ermelo 16

2 Van de Redactie. Nu de vakantie weer voorbij is hebben wij als Huurdersraden de draad weer opgepakt om de belangen van de huurders zo goed mogelijk te behartigen., en u via dit blad te informeren over de stand van zaken tussen UWOON en de drie Huurdersraden. Omdat dit alles moet gebeuren op vrijwillige basis, wordt het soms moeilijk op alles op tijd voor elkaar te krijgen. Ook deze Huurder hadden wij graag gezien dat deze iets eerder bij u in de bus zou liggen, maar door tijd gebrek is dit helaas niet gelukt. Het is ons gelukt om voor u weer interessante artikelen in dit blad op te nemen. Zoals de stand van zaken over de showroom in Elburg, hoe dit nu geregeld is. Een artikel over wat u kunt verwachten mocht u brandschade hebben in uw keuken. Uiteraard komen wij terug op de adviezen die wij als Huurdersraden uitgebracht hebben aan UWOON over de huurverhoging, goten schoonmaken, ruiten schoonmaken, riool ontstoppen, en huurvermindering bij onderhoud. Ook zijn er reactie op genomen die wij mochten ontvangen van huurders, deze reactie zijn voor ons een reden om op de ingeslagen weg verder te gaan. Verder is er juridisch advies ingewonnen t.a.v. de wijzigingen in het beleid ten gevolge van de fusie. De leuke reactie op de puzzel in het vorige blad, heeft ons doen besluiten om ook deze keer een puzzel in het blad op te nemen, en ook deze keer zijn er per locatie weer leuke prijzen zijn te verdienen. De huurder is een blad voor huurders door huurders, dit houd in als u iets belangrijks te melden hebt dat voor uw mede huurders ook belangrijk kan zijn meld dit dan bij de redactie, zodat wij dit kunnen overnemen in uw blad. Veel lees plezier toegewenst De redactie 2 Kopij voor de volgende Huurder voor 8 december naar het redactieadres Biesenkamp JA Elburg. Redactie: Voor Elburg; Jan de Groot Biesenkamp JA Elburg Voor Harderwijk; Gerben Hofma ir.lelystraat 2d 3841 JW Harderwijk Voor Ermelo; Nel Haverlag Duifstraat TH Ermelo Wijken en Afgevaardigden. 15 Stichting Huurdersraad Woonwijs Harderwijk Wilt u ook meebeslissen over zaken die spelen in uw wijk? U kunt als huurder van woningcorporatie UWOON over belangrijke zaken die spelen in uw wijk. Word dan lid van de Huurdersraad Woonwijs Harderwijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Woonwijs. Huurdersraad Woonwijs Postbus AA Harderwijk Dagelijks Bestuur. Website: G. Hofma / Voorzitter. Vacant Secretaris. Th. van der Heijden Penningmeester. Wijkindeling. UWOON heeft Harderwijk opgedeeld in 24 wijken. Van elke wijk kan één huurder in de Huurdersraad komen. Zoals uit onderstaande wijkoverzicht blijkt, is Woonwijs nog niet voltallig. U kunt zich dus nog aanmelden! Wijken waar een sterretje voorstaat zijn niet vertegenwoordigd. - 1 Binnenstad (Binnen de Veste) - 2a Friesegracht (Houtkamp) - 2b Friesegracht (Goossenskamp) * 3 Kruithuis (Weth.Jansenl./ St.Janshof) - 4 Stadsweiden - 5a Stadsweiden (Stedenwaard) (Hanzewaard, Scheepswaard) - 6a Stadsweiden (Weidewaard) - 7 Stadsweiden (Stromenwaard) * 8 Tinnegieter Noord (Nachthok, * 9 Oranjebuurt Tinnegieter (1en2) Wilhelminalaan, Mauritslaan, * 10 Tinnegieter (3) Fred.Hendriklaan) * 11 Tinnegieter (Zuid) * 12a Wittenhagen (Zuid/West) * 13 Wittenhagen (Zuidoost) * 14 Wittenhagen (Noord/West, Midden) - 15 Stadsdennen (Zuid) * 16 Stadsdennen (Oost) * 17 Stadsdennen (Centrum) * 18 Stadsdennen - 19a Stadsdennen (Noord) - 20 Zeebuurt (Oude gedeelte) * 21 Zeebuurt - 22 Frankrijk (De Akker, Kortekamp, * 23 Hierden Jannevroupad) * 24 Drielanden

3 Hoe werkt Huurdersraad Woonwijs? Woonwijs bestaat geheel uit huurders, allen vrijwilligers. Zij vormen als Huurdersraad de schakel tussen alle UWOON-huurders en UWOON. Door regelmatig overleg met de directie van UWOON en jaarlijks contact met de Raad van Commissarissen van UWOON houdt Woonwijs een vinger aan de pols. Ook in deze Raad van Commissarissen zit namelijk een afgevaardigde namens de huurders. De leden van Huurdersraad Woonwijs blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de woonmarkt door middel van cursussen en trainingen. Woonwijs vormt zo een volwaardig gesprekspartner. Problemen? Woonwijs wijst u de weg! Woonwijs is het aanspreekpunt voor UWOON-huurders voor zover het gaat om beleid dat meerdere UWOON-huurders betreft. Mocht u als individuele UWOON-huurder tegen een probleem aanlopen, dan is de eerste stap dit zelf aan te kaarten bij UWOON en/of de huurdersvereniging van uw wijk. Als dit niet het door u gewenste resultaat oplevert, kunt u vervolgens Woonwijs om advies vragen. Woonwijs zal u de weg wijzen hoe nu verder te gaan. Dit geldt ook in het geval waarbij meerdere bewoners hetzelfde probleem ondervinden. Woonwijs zal, eventueel samen met de Woonbond, haar best doen u verder te helpen. De Woonbond (www.woonbond.nl) is een belangenbehartiger van huurders, waar alle UWOON-huurders collectief, via Woonwijs lid van zijn. Uw betrokkenheid draagt bij aan een goede woonomgeving. UWOON heeft haar woningbezit van meer dan woningen verdeeld over 24 wijken. Huurdersraad Woonwijs is samengesteld uit de huurders van UWOON, die per woonwijk zitting hebben. Woonwijs is niet voltallig. Om meer draagvlak te krijgen, hebben we uit elke wijk een afgevaardigde nodig. Wilt u weten of uw wijk al vertegenwoordigd is? (zie dan onder de kop woonwijken over de indeling hiervan). Wilt u meer weten dan kunt u telefonisch contact opnemen met het dagelijks bestuur (zie onder contact) of stuur een e -mail naar Ook u bent van harte welkom om plaats te nemen in de huurdersraad! Woongenot bepaalt voor een groot deel een plezierig leven. Toon betrokkenheid en praat mee over onderwerpen die zoveel invloed hebben op uw woonsituatie. Geef middels uw inzet uw eigen buurt een stem! Showroom blijft ook in Elburg. Toen de fusie tussen de drie woningcorporaties werd voorgesteld is er afgesproken dat er voor de huurders geen nadelige gevolgen uit de fusie naar voren mochten komen. Nadat wij als Huurdersraad gehoord hadden dat de huurders uit de locatie Elburg voor het uitzoeken van materialen voor de onderhoudswerkzaamheden zich naar Harderwijk moesten vervoegen, hebben wij aan de directie van UWOON vragen hier over gesteld. Het antwoord was duidelijk om de kosten te besparen had UWOON de drie showrooms samen gevoegd tot één. Hier waren wij als Huurdersraad niet mee eens, en hebben duidelijk aangegeven dat dit voor de huurders uit Elburg geen verbetering was maar een verslechtering. Het reactie van de directie was dat zij alleen nog maar goede reactie hadden gekregen over de mooie showroom in Harderwijk. Nu geloven wij dat ook wel, omdat de showroom in Harderwijk een ruime keuze biedt aan gebruikte materialen, maar dat doet niet af aan de afspraak dat de huurders er niet op achter uit mogen gaan. Wij als Huurdersraad zijn dan ook van mening dat er in Elburg ook een gelijkwaardige showroom moet komen. Verder gaf de directie aan dat als er huurders waren die niet naar Harderwijk konden komen, zij ook op afspraak in Elburg terecht konden, omdat een medewerker uit Harderwijk dan met een klein assortiment naar Elburg zou komen. Ook was het mogelijk indien men niet instaat was naar Harderwijk te komen dat UWOON dan voor vervoer zou zorgen. Later bleek dat dit bedoeld was bij uitzonderlijke gevallen. De situatie zoals die nu voorlopig is afgesproken is, dat als men uitgenodigd wordt voor het uitzoeken van materialen UWOON zal aangeven dat men ook op afspraak in Elburg terecht kan, maar dat de keus in Harderwijk groter is. Verder zullen wij als Huurdersraad er naar streven dat er in Elburg ook de volwaardige showroom die er al was zal terug komen., en waar men op afspraak terecht kan voor het uitzoeken van de materialen. Voor Ermelo geld dit in principe het zelfde, maar gezien de ligging van de kantoren zal het voor een groot deel van de huurders het geen verschil maken om naar Harderwijk te moeten of naar Ermelo te gaan. 14 3

4 Keuken bijverzekeren. Het blijkt dat je als huurder de kosten moet betalen, als je een kleine brandschade krijgt aan je keuken. Bij een huurder is het gebeurd dat deze bij het afpakken van een pan van het gas, de pannenlap vlam heeft gevat is gaan smeulen,wat zij in eerste instantie niet in de gaten had. Het gevolg was een schroeiplek in het kunststof blad. Het is natuurlijk jammer, maar gelukkig dit zal wel verzekerd zijn. De schade is gemeld bij woning corporatie, en zij hebben de schade opgenomen. Enkele dagen later kreeg de huurder te horen dat zij dit moest melden bij haar eigen inboedel verzekering, opdat onder haar eigen verzekering zou vallen. Als reactie van haar verzekering kreeg zij te horen dat, bij een huur woning de keuken valt onder de opstal en zodanig niet onder de inboedel valt. Dit gemeld hebben,werd er gezegd dat het gemeld moest worden aan de WA verzekering, maar ook deze sluit dit in haar polis voorwaarden uit. Nu is er door UWOON gezegd dat als de verzekering van de huurder dit niet vergoed dat de kosten dan door de huurder betaald dient te worden. In het huurcontract als de voorwaarden staat hierover niets vermeld. Wij hebben UWOON om een reactie gevraagd en hebben de onderstaande reactie ontvangen. Schade aan opstallen: In de praktijk bestaat de mogelijkheid dat bij een brandschade zowel de eigendommen van de huurder als de verhuurder worden beschadigd. Een veel gestelde vraag door de huurder: Wanneer komt de schade voor rekening van de verhuurder? Uitgangpunt hierbij is dat brandschade aan de opstal voor rekening komt van de verhuurder. Veelal is het zo dat de huurder binnen de woning voor eigen rekening voorzieningen/verbeteringen heeft aangebracht. Hierbij valt te denken aan een uitgebreidere keuken, badkamer, aanbouw etc.. De huurder dient deze extra investeringen zelf onder de noemer huurdersbelangen op de inboedelverzekering aan te tekenen en bij voorkeur tegen extra uitgebreide condities. Bij schade kan de huurder deze schade dan ook op de eigen inboedelverzekering claimen en zal de verzekeraar een gedekte schade uiteraard ook aan de huurder uitkeren. In zijn algemeenheid is op de uitgebreide inboedelpolis 10% van de verzekerde som reeds als huurdersbelang meeverzekerd. Stichting Huurdersraad Woonwijs Harderwijk Wie is Woonwijs. Onze deur staat altijd voor u open. Wat kan Huurdersraad Woonwijs voor u betekenen? Woonwijs behartigt de belangen van alle huurders van UWOON te Harderwijk, dus ook uw belang. Woonwijs doet dat door UWOON te adviseren over beleid ten aanzien van huurverhogingen, het onderhoud aan haar woningen, de hoogte van de servicekosten. Natuurlijk ook over sociale onderwerpen als leefbaarheid, investeringen in wijken, het huisvesten van bijzondere groepen en energiebesparingen geeft Woonwijs advies aan UWOON. De samenwerking tussen Huurdersraad Woonwijs en UWOON staat beschreven in de samenwerkingsovereenkomst, die ook u kunt bekijken. Deze is eenvoudig te dwonloaden van de website van UWOON: zie 'Huurdersraad' of bij Woonwijs aan te vragen. Oproep De Huurdersraad WOONWIJS Belangenbehartiger van alle huurders van Woningcorporatie UWOON in Harderwijk. Wij zijn op zoek naar leden die hun wijk willen vertegenwoordigen in de Huurdersraad. Tevens zijn wij op zoek naar een secretaris. Zie ook de pagina over wijken en afgevaardigden. Wilt u hierover meer weten neem dan contact op met de Voorzitter. 4 13

5 Werkbezoek Agnes Kant aan UWOON Op 13 juli 2009 bracht Agnes Kant (fractievoorzitter van de SP) een bezoek aan UWOON. Het doel was om inzicht te krijgen hoe woningcorporaties werken. Er werden locaties bezocht en er werden met verschillende groepen gesprekken gevoerd. Ook was er tijd gereserveerd voor een gesprek met de voorzitters van de Huurdersraden van Elburg en Harderwijk en de secretaris van de Huurdersvereniging van Ermelo. In een gesprek met mevr. Kant heb ik laten weten dat het bestuur van De Rode Draad niet blij is met de fusie, de huurders zouden er niet op achteruit gaan maar sinds de fusie leveren we alleen maar in, zoals de pluspas die afgeschaft is, het serviceabonnement waar ze flink in willen gaan snoeien. Ook Harderwijk en Elburg uitten op bepaalde punten hun ongenoegen. Ook hebben we over de Overlegwet gesproken en dat er duidelijke regelgeving moet komen tussen huurder en verhuurder. Helaas konden we er niet al te diep op ingaan omdat de tijd te beperkt was. Nel Haverlag-Groothuis Secretaris De Rode Draad Juridisch advies over de fusie. Door de Huurdersvereniging De Rode Draad uit Ermelo is juridisch advies aangevraagd over gerezen problemen naar aanleiding van de fusie tussen de 3 woning corporaties. Voor de fusie had men in Ermelo verschillende afspraken met de woning corporatie De Groene Zoom, o.a. het schoonmaken van de goten kwam voor rekening van de woning corporatie, een pluspas regeling, en nog enkele zaken. Nu wil UWOON deze zaken afschaffen of in de servicefonds onderbrengen. Voor dat de fusie tot stand kwam, zijn er afspraken gemaakt die zijn vast gelegd in het Huurderstatuut bij fusie. Een van die afspraken was dat de huurder er bij de fusie niet op achteruit mocht gaan. Door het afschaffen van de Pluspas en het onderbrengen van het schoonmaken in het servicefonds gaan de huurders in Ermelo er op achteruit. Volgens het ingewonnen advies zou dit niet mogen, en zou UWOON dit moeten terug draaien. De Huurdersraden gaan dit verder bespreken met de directie van UWOON hoe dit wordt opgelost. Bijvoorbeeld schade als gevolg van het ontstaan van de zogenaamde vlam in de pan : Hierbij komt schade aan de woning voor rekening van de verhuurder. Schade aan door de huurder aangebrachte verbeteringen dient de huurder zelf te claimen schade aan huurdersbelang op de inboedelverzekering. Schade aan zuiver inboedel dient de huurder uiteraard ook zelf te claimen op de inboedelverzekering. Schade veroorzaakt door de huurder aan eigendommen van de verhuurder: Indien er schade opzettelijk is veroorzaakt door de huurder aan eigendommen van de verhuurder dan is de huurder hiervoor aansprakelijk met als gevolg dat de schade op de huurder wordt verhaald. Schades die niet voor rekening van de verhuurder komen zijn dus schades aan inboedel en zelf aangebrachte voorzieningen hoe ook ontstaan. Een ander voorbeeld kan zijn: Door de huurder wordt schade veroorzaakt aan het aanrechtblad door er een warme pan op te zetten. Dit wordt niet gezien als brandschade. Deze schade is veroorzaakt door schuld van de huurder en komt derhalve voor rekening van de huurder. Hierbij is de verhuurder niet aansprakelijk. Het is dus nog niet duidelijk in dit geval waarom de schade door de huurder betaald zou moeten worden. Het betreft in dit geval om een standaard keuken en er is geen opzettelijke aangebrachte schade. Wij willen u hier mee aangeven kijkt u uw inboedel verzekering goed na en hebt u zelf voorzieningen aangebracht verzeker deze dan mee onder de noemer huurdersbelang. Voorkomen is beter dan genezen. Wordt vervolgt. 12 5

6 Ingezonden stukjes door de huurders. Uit de informatie van UWOON zijn mij uw inspanningen ten behoeve van een zo bescheiden mogelijke huurverhoging duidelijk geworden. Langs deze weg dank ik u voor uw inspanningen. Op u rust geen resultaatverplichting maar een inspanningsverplichting. Het blijkt dat u uw taak ernstig opvat en daarvoor heb ik respect. Het was goed eens iets van u te horen. Gaat u zo door, ik wens u daarbij heel veel sterkte, wijsheid en vooral ook steun van de huurders. Met vriendelijke groet, J. A. v. d. W. Nog een ingezonden stuk (anoniem).. Huurdersraad Woonwijs. Na het lezen van het blad Uw Woonblad (voorganger van De Huurder) wilde ik toch even reageren en iets onder de aandacht brengen. Ik vind het goed dat er mensen zijn voor de Huurdersraad maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal oog hebben voor zaken. Ik wil geen namen noemen, maar ik denk niet dat ik bij mijn lief terecht kan. Het gaat in het blad ook over het schoonhouden van ramen, houtwerk en stoepje, nou sorry ik zou zeggen begin bij je zelf of zoek hulp. Een aanblik van een schoon en eventueel leuk aangekleed straatje doet heel wat. En ik zou graag willen dat jullie ook mee kunnen praten over het weggeven van woningen. Ik vind dat er te veel minder bedeelde groepen of te wel buitenlanders in komen waar we echt veel overlast van hebben, vooral avonds en soms snachts. Een gezin per straat is genoeg en geen twee huizen naast elkaar. In de Nonnenstraat wordt momenteel een huisje opgeknapt door UWOON, we hopen toch echt dat er geen buitenlanders in komen (zeker geen Polen). We hebben het nu gezellig zo, geen overlast. Op de Vischmarkt wonen ook geen andere culturen en ik wil niet dat deze bewoners met een grote boog om de andere straatjes lopen. En we krijgen nu nog complimentjes van vakantiegangers hoe gezellig de straatjes zijn. Op de hoek van de Keizerstraat en Kaatsbaan wonen al Polen dus dat is wel genoeg, maar onze wijkvertegenwoordigster vind dit niet erg. Wij wel! Ik hoop dat over deze punten nagedacht kan worden. Namens Nonnenstraat, Kaatsbaan, Keizerstraat. Bewoner Binnenstad. Hoe werkt buurtbemiddeling. U neemt contact op met Buurtbemiddeling en legt kort uit wat er aan de hand is. Als de projectleider verwacht dat het conflict door bemiddeling op te lossen is, vormt deze een team van twee bemiddelaars. Hierbij wordt gekeken naar het soort conflict, de achtergrond van de partijen en de achtergrond van de bemiddelaars. Vervolgens leggen de bemiddelaars contact met beide partijen en proberen samen met de partijen tot een bemiddelingsgesprek te komen. Dit gesprek vindt plaats op neutraal terrein onder leiding van de twee bemiddelaars. In dit gesprek worden wensen voor verbetering aangegeven en concrete verbeteringsafspraken worden desgewenst vastgelegd op papier. Na 6 weken nemen de bemiddelaars nogmaals contact op met beide partijen om te horen of de gemaakte afspraken worden nageleefd en goed verlopen. Soms is er nog een vervolggesprek nodig. Als het conflict niet te bemiddelen is, verwijst de projectleider u door naar een andere organisatie. Voor buurtbemiddeling kunt u terecht bij de onderstaande adressen. Voor Nunspeet en Elburg; Oenenburgweg 86, 8072 GM Nunspeet. Tel maandag t/m vrijdag. Bezoekadres Elburg : Lange Wijden 33a dinsdag tussen 9.00 en uur) Zie ook; Voor Ermelo; Julianalaan 49, 3851 RA Ermelo. Tel maandag en woensdagochtend tussen uur Zie ook;www.mdveluwe.nl Voor Harderwijk; Marijke Kamphuis Bezoekadres, Albert Verweyplein HH Harderwijk Tel Zie ook; 6 11

7 Buurtbemiddeling voor wie bedoeld, en hoe werkt het Soms maakt u minder prettige situatie mee in de buurt waar u woont. U ergert zich aan de harde muziek van de buren, pesterijen, hinder van kinderen of rondslingerend vuil. Door er niet over te praten kan bij een volgende gebeurtenis de irritatie zo sterk toenemen dat de burenrelatie ernstig wordt verstoord. De politie erbij halen levert niet altijd op wat buren zich wensen. Het lost misschien het conflict op, maar zorgt niet altijd voor een prettig contact met de buren. Buurtbemiddelaars kunnen u helpen er samen met uw buren uit te komen. Wat is buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling helpt om burenruzies op te lossen. Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die naar het verhaal van beide partijen luisteren. Zij geven geen oordeel en zijn neutraal. Het is de bedoeling dat de ruziënde partijen onder begeleiding van de bemiddelaars zelf samen het conflict oplossen. Dat gebeurt vaak op een neutrale plaats. Bij elk conflict is het beter dat partijen zelf hun problemen oplossen dan dat een andere partij een oplossing oplegt. Bovendien wordt daarmee tevens bevordert dat partijen van elkaar weten wat nu juist tot irritatie leidt en kan men hiermee rekening houden. Zo is de kans groter dat een probleem blijvend is opgelost. Uiteraard hebben de bemiddelaars geheimhoudingsplicht. Voor wie is buurtbemiddeling bedoeld. Inwoners van de gemeenten Elburg, Nunspeet, Ermelo en Harderwijk die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen, kunnen zich aanmelden voor buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is gratis. Wel wordt van u verwacht dat u meewerkt en meedenkt over een acceptabele oplossing voor iedere partij en dat u hieraan ook gestalte geeft. Reactie op beide ingezonden stukjes. Ten eerste wil ik de inzenders bedanken voor hun positieve en ook opbouwende woorden. Het blijkt hieruit dat er ook bewoners zijn die het blad goed lezen en ons werk dat wij voor de huurders doen op deze manier waarderen. Nogmaals onze dank hiervoor en het geeft ons een impuls om door te gaan met ons werk om voor de belangen van de huurders op te komen. Namens het bestuur. PS. Graag zouden wij in contact willen komen met de inzender/inzenster van het anonieme stukje. Tel: of Juridisch Advies over uitgebrachte voorstellen In de vorige Huurder hebben wij u gemeld dat de Huurdersraden een 5 tal adviezen hadden uitgebracht aan de directie van UWOON. Dit betroffen adviezen over de huurverhoging, huurcompensatie bij onderhoud, en een 3tal over kleine herstellingen. Al deze adviezen had de directie van UWOON haast zich neergelegd, terwijl wij van mening waren dat het zeer redelijke adviezen waren. Zoals toen gemeld zouden juridisch advies inwinnen, hoe wij nu verder konden gaan, en of er een redelijke kans van slagen was als wij het aan een rechter deze adviezen zouden voorleggen. Nu wij het juridisch advies hebben ingewonnen, zijn wij van mening dat wij redelijke voorstellen hebben uitgebracht, en willen wij voordat wij naar de rechter stappen, eerst nogmaals onze voorstellen eens met de directie bespreken. Wij hopen dat wij met een goed gesprek als gelijkwaardige partijen tot een voor de huurders goede oplossing kunnen komen. Wordt vervolgd. 10 7

8 Puzzelrubriek. Uitslag puzzel De Huurder juni De redactie heeft leuke reactie gehad op de puzzel van de vorige keer. De eerste oplossing kwam al een dag nadat het blad was bezorgt bij de redactie binnen. De oplossing van de puzzel kon men vinden door verschillende bloem en plant namen weg te strepen, en de overgebleven letters vormde het woord ALSTROEMERIA ook een bloemennaam misschien beter bekend als Incalelie een veel gebruikte snijbloem. Uit de goede inzenders zijn er per locatie 3 prijswinnaars getrokken. De eerste prijs is een waardebon van 15,00 euro, de tweede prijs een waardebon van 10,00 euro en voor de derde prijswinnaar ligt er een waardebon van 7,50 euro klaar. Locatie Harderwijk. 1st prijs Mevr. M Kraaienhof. 2de prijs Mevr. L Munneke. 3de prijs Mevr. M Foppen. Locatie Ermelo Harderwijk Harderwijk Harderwijk 1st prijs Mevr. A.C. Verhoef-de Zwart Reliefstraat 71 Ermelo 2de prijs Mevr. De Kramer Sportlaan 40 Ermelo 3de prijs Mevr. M van Dam Hansma Tijmlaan 64 Ermelo Locatie Elburg 1st prijs Mevr. M v d Streek-Brant Stuifzandstraat 54 t Harde 2de prijs Mevr. N Ruis Sportlaan 9 t Harde 3de prijs mevr. M Westerink Vlijm Lange Wijden 73 Elburg Deze keer is er een lettersudoku voor u in elkaar gezet. Elke letter nog maar een keer per rij zowel horizontaal als verticaal als per blok worden gebruikt. De letters in de genummerde vakjes vormen een woord, en dat woord is de oplossing van deze puzzel. Stuur de oplossing voor 8 november op naar de redactie en onder de goede inzenders worden weer leuke prijzen verloot. De redactie adressen zijn te vinden op pagina 2 Tuintip. Wespen: E I H U 1 5 E A D I H 7 O H D A I T I D E U 6 3 U H T A I D T O U R D 4 2 I O H D Als je in de zomer lekker in je tuin zit een drankje te drinken kan het zijn dat je gezelschap van wespen krijgt. Wespen komen namelijk op zoetigheid af. Om op een vreedzame manier van de wespen af te komen hebben wij de volgende tip: Neem een soepkommetje gevuld met koud (of olijfolie) water met daarin enkele hele kruidnagels. Zet dit neer waar je de wespen niet wilt hebben. Het geeft een lekkere lucht af en niet schadelijk. De wespen vinden de lucht niet lekker en komen daarom niet in de buurt. Veel puzzel plezier toegewenst. 8 9

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Huren bij WOONopMAAT juli 2009

Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud Onderhoudsrechten

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën

Woonmagazine. Let op: Straatvoetbal begint! nieuwe regeling. Afscheid Leo van Doorn Moeilijke tijden, creatieve ideeën toegevoegde waarde Voor vragen over het kopen van een woning met de Starters die de woning aanbiedt, of met de makelaar die door de De belangrijkste redenen om gebruik te maken van de Starters Renteregeling:

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck

Maakt uw bezwaarschrift kans? Doe de huurverhogingscheck jaargang 18 nr. 2 april 2014 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie

Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie HUURDERSBELANGEN VAN EIGEN HAARD Nieuwsbrief Huurdersfederatie Alert, december 2014 12 INHOUD Huurdersfederatie Alert HBO Argus HV Aalsmeer-Kudelstaart HV Landsmeer Bewonersraad Amstelveen HV Ouder-Amstel

Nadere informatie

Bewoners leggen. SpeelMoesTuin aan. + Inspiratie voor bewonersgroepen www.woonwaard.nl/thuis. bij Woonwaard. Schade? Alles over verzekeringen

Bewoners leggen. SpeelMoesTuin aan. + Inspiratie voor bewonersgroepen www.woonwaard.nl/thuis. bij Woonwaard. Schade? Alles over verzekeringen Thuis! bij Woonwaard Zomer 2013 Jaargang 03 Schade? Alles over verzekeringen De stem van huurders in een VvE Bewoners leggen SpeelMoesTuin aan Meld woonfraude Lees hoe! + Inspiratie voor bewonersgroepen

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Woonjournaal. Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging. Woonwijze, uw manier van wonen! Juni 2014. Een lid van de bewonerscommissie

Woonjournaal. Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging. Woonwijze, uw manier van wonen! Juni 2014. Een lid van de bewonerscommissie Juni 2014 Woonjournaal Woonwijze, uw manier van wonen! Met uitneembare bijlage over Huurders Belangen Vereniging Een lid van de bewonerscommissie kan echt iets betekenen voor mensen Bij Mari-Anne van Oortmerssen

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning?

woonvenster Persoonlijke aandacht staat altijd voorop, hoe druk het ook is inhoud 3 Wat te doen bij schade in uw woning? woonvenster uitgave 3 14 de jaargang september 2012 inhoud 2 Team Woonservice: Fijn om écht het verschil te kunnen maken 3 Wat te doen bij schade in uw woning? 4 Grote opknapbeurt seniorenwoningen: van

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Nieuwsbron een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Er is een tijd van komen... Het jaar 2014 is alweer half om. Het is een heftig jaar voor de corporatiesector, voor huurders en ook voor mijzelf.

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver!

Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver! Vijf getuigenissen van (ex) Camelot bewoners die een goed zicht geven over de handelswijze van dit bedrijf jegens haar bewoners. Lees en huiver! 1. Anoniem, Bewoners Camelot. Wordt je als bewoner fatsoenlijk

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Een goed gesprek voorkomt erger

Een goed gesprek voorkomt erger Een goed gesprek voorkomt erger een handreiking voor ouders bij een klacht over school Voorwoord Wat doet u als u of uw kind een probleem heeft met de school? Sinds 1998 is er een wettelijke klachtenregeling

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Huurders Informatie. HBO De Peel heeft een nieuwe voorzitter! Servicefonds afgeschaft. Huur- en Verhuurbeleid BOW

Huurders Informatie. HBO De Peel heeft een nieuwe voorzitter! Servicefonds afgeschaft. Huur- en Verhuurbeleid BOW Huurders Informatie HBO De Peel heeft een nieuwe voorzitter! Huur- en Verhuurbeleid BOW Huurders zitten in het verdomhoekje Servicefonds afgeschaft Op weg naar een Regionale Geschillen Commissie Energie

Nadere informatie

Je komt van alles tegen

Je komt van alles tegen Een uitgave van Woningstichting Brummen 21e jaargang - winter 2011 Allround-reparateur Jan Woertman zwaait na 45 jaar af Je komt van alles tegen Voor het uitvoeren van reparaties en het oplossen van storingen

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Online trainingen over solliciteren en social media 2 Hoe stelt u een goed cv op? 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Online trainingen over solliciteren en social media 2 Hoe stelt u een goed cv op? 2 Oktober 2014 Voorwoord Solliciteren is een baan. Deze stelling horen we binnen de gemeente regelmatig terug van klanten en daar kunnen we ons zeker bij aansluiten. Effectief solliciteren kost tijd en vergt

Nadere informatie