De Huurder. Voor Huurders Door Huurders. Het Blad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Huurder. Voor Huurders Door Huurders. Het Blad"

Transcriptie

1 De leden van Woonwijs zijn: Stichting Huurdersraad Woonwijs Harderwijk Naam Functie Adres Postcode Plaats Telefoon Contactpersoon voor de wijk Dagelijks Bestuur Dhr. Gerben Hofma voorzitter / ir.lelystraat 2d 3841 JW Harderwijk a secretariaat Secretaris vacant Dhr. Theo van der Heijden penningmeester Bunschotermeen HE Harderwijk a Leden Dhr. Tjaart van Bruggen plv.voorzitter Goossenskamp XE Harderwijk b Mevr. Johanneke Boevé lid Hondsdrafmeen PC Harderwijk a Dhr. Bernhard Smelik lid Langendijkstraat GW Harderwijk Mevr. Hermien Steengraver lid P.C. Boutenslaan BD Harderwijk a Mevr. Tun Teisman lid Kortekamp ZP Harderwijk a Mevr. Nel (P.T.) Gerritsen lid Houtkamp XD Harderwijk a Dhr. Alex Kraaijenhof lid Lauwers MB Harderwijk Mevr. Marian Dijkstra lid Koggepad CB Harderwijk a Wijkgebonden bewonersverenigingen. Bewonersvereniging "P.C.Boutenslaan". Contactpersoon: Mevr. H. Steengraver. P.C.Boutenslaan a Huurdersvereniging "De drie Clusters" Contactpersoon: mevr. S. Kiezebrink. Lauwers 41 7 Huurdersvereniging "Weidewaard" Contactpersoon: Mevr. J.Boevé. Hondsdrafmeen a Huurdersvereniging "Kortekamp" Contactpersoon: Mevr. M.Sijtsma. Kortekamp a Bewonersbelangenvereniging "7 Akkers". Contactpersoon: Mevr. G.Hagen. Guido Gezellelaan 8 De Huurder Locatie Elburg behoud eigen showroom. Het Blad Voor Huurders Door Huurders Huurders moeten keuken bijverzekeren bij inboedel. Huurdersraad heeft juridisch advies ingewonnen t.a.v. uitgebrachte voorstellen. Buurt bemiddeling bij buren ruzies. 1 ste jaargang nr. 3 Uitgegeven door Huurdersraad De Beter Woning Elburg Huurdersraad Woonwijs Harderwijk Huurders belangenorganisatie De Rode Draad Ermelo 16

2 Van de Redactie. Nu de vakantie weer voorbij is hebben wij als Huurdersraden de draad weer opgepakt om de belangen van de huurders zo goed mogelijk te behartigen., en u via dit blad te informeren over de stand van zaken tussen UWOON en de drie Huurdersraden. Omdat dit alles moet gebeuren op vrijwillige basis, wordt het soms moeilijk op alles op tijd voor elkaar te krijgen. Ook deze Huurder hadden wij graag gezien dat deze iets eerder bij u in de bus zou liggen, maar door tijd gebrek is dit helaas niet gelukt. Het is ons gelukt om voor u weer interessante artikelen in dit blad op te nemen. Zoals de stand van zaken over de showroom in Elburg, hoe dit nu geregeld is. Een artikel over wat u kunt verwachten mocht u brandschade hebben in uw keuken. Uiteraard komen wij terug op de adviezen die wij als Huurdersraden uitgebracht hebben aan UWOON over de huurverhoging, goten schoonmaken, ruiten schoonmaken, riool ontstoppen, en huurvermindering bij onderhoud. Ook zijn er reactie op genomen die wij mochten ontvangen van huurders, deze reactie zijn voor ons een reden om op de ingeslagen weg verder te gaan. Verder is er juridisch advies ingewonnen t.a.v. de wijzigingen in het beleid ten gevolge van de fusie. De leuke reactie op de puzzel in het vorige blad, heeft ons doen besluiten om ook deze keer een puzzel in het blad op te nemen, en ook deze keer zijn er per locatie weer leuke prijzen zijn te verdienen. De huurder is een blad voor huurders door huurders, dit houd in als u iets belangrijks te melden hebt dat voor uw mede huurders ook belangrijk kan zijn meld dit dan bij de redactie, zodat wij dit kunnen overnemen in uw blad. Veel lees plezier toegewenst De redactie 2 Kopij voor de volgende Huurder voor 8 december naar het redactieadres Biesenkamp JA Elburg. Redactie: Voor Elburg; Jan de Groot Biesenkamp JA Elburg Voor Harderwijk; Gerben Hofma ir.lelystraat 2d 3841 JW Harderwijk Voor Ermelo; Nel Haverlag Duifstraat TH Ermelo Wijken en Afgevaardigden. 15 Stichting Huurdersraad Woonwijs Harderwijk Wilt u ook meebeslissen over zaken die spelen in uw wijk? U kunt als huurder van woningcorporatie UWOON over belangrijke zaken die spelen in uw wijk. Word dan lid van de Huurdersraad Woonwijs Harderwijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Woonwijs. Huurdersraad Woonwijs Postbus AA Harderwijk Dagelijks Bestuur. Website: G. Hofma / Voorzitter. Vacant Secretaris. Th. van der Heijden Penningmeester. Wijkindeling. UWOON heeft Harderwijk opgedeeld in 24 wijken. Van elke wijk kan één huurder in de Huurdersraad komen. Zoals uit onderstaande wijkoverzicht blijkt, is Woonwijs nog niet voltallig. U kunt zich dus nog aanmelden! Wijken waar een sterretje voorstaat zijn niet vertegenwoordigd. - 1 Binnenstad (Binnen de Veste) - 2a Friesegracht (Houtkamp) - 2b Friesegracht (Goossenskamp) * 3 Kruithuis (Weth.Jansenl./ St.Janshof) - 4 Stadsweiden - 5a Stadsweiden (Stedenwaard) (Hanzewaard, Scheepswaard) - 6a Stadsweiden (Weidewaard) - 7 Stadsweiden (Stromenwaard) * 8 Tinnegieter Noord (Nachthok, * 9 Oranjebuurt Tinnegieter (1en2) Wilhelminalaan, Mauritslaan, * 10 Tinnegieter (3) Fred.Hendriklaan) * 11 Tinnegieter (Zuid) * 12a Wittenhagen (Zuid/West) * 13 Wittenhagen (Zuidoost) * 14 Wittenhagen (Noord/West, Midden) - 15 Stadsdennen (Zuid) * 16 Stadsdennen (Oost) * 17 Stadsdennen (Centrum) * 18 Stadsdennen - 19a Stadsdennen (Noord) - 20 Zeebuurt (Oude gedeelte) * 21 Zeebuurt - 22 Frankrijk (De Akker, Kortekamp, * 23 Hierden Jannevroupad) * 24 Drielanden

3 Hoe werkt Huurdersraad Woonwijs? Woonwijs bestaat geheel uit huurders, allen vrijwilligers. Zij vormen als Huurdersraad de schakel tussen alle UWOON-huurders en UWOON. Door regelmatig overleg met de directie van UWOON en jaarlijks contact met de Raad van Commissarissen van UWOON houdt Woonwijs een vinger aan de pols. Ook in deze Raad van Commissarissen zit namelijk een afgevaardigde namens de huurders. De leden van Huurdersraad Woonwijs blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de woonmarkt door middel van cursussen en trainingen. Woonwijs vormt zo een volwaardig gesprekspartner. Problemen? Woonwijs wijst u de weg! Woonwijs is het aanspreekpunt voor UWOON-huurders voor zover het gaat om beleid dat meerdere UWOON-huurders betreft. Mocht u als individuele UWOON-huurder tegen een probleem aanlopen, dan is de eerste stap dit zelf aan te kaarten bij UWOON en/of de huurdersvereniging van uw wijk. Als dit niet het door u gewenste resultaat oplevert, kunt u vervolgens Woonwijs om advies vragen. Woonwijs zal u de weg wijzen hoe nu verder te gaan. Dit geldt ook in het geval waarbij meerdere bewoners hetzelfde probleem ondervinden. Woonwijs zal, eventueel samen met de Woonbond, haar best doen u verder te helpen. De Woonbond ( is een belangenbehartiger van huurders, waar alle UWOON-huurders collectief, via Woonwijs lid van zijn. Uw betrokkenheid draagt bij aan een goede woonomgeving. UWOON heeft haar woningbezit van meer dan woningen verdeeld over 24 wijken. Huurdersraad Woonwijs is samengesteld uit de huurders van UWOON, die per woonwijk zitting hebben. Woonwijs is niet voltallig. Om meer draagvlak te krijgen, hebben we uit elke wijk een afgevaardigde nodig. Wilt u weten of uw wijk al vertegenwoordigd is? (zie dan onder de kop woonwijken over de indeling hiervan). Wilt u meer weten dan kunt u telefonisch contact opnemen met het dagelijks bestuur (zie onder contact) of stuur een e -mail naar Ook u bent van harte welkom om plaats te nemen in de huurdersraad! Woongenot bepaalt voor een groot deel een plezierig leven. Toon betrokkenheid en praat mee over onderwerpen die zoveel invloed hebben op uw woonsituatie. Geef middels uw inzet uw eigen buurt een stem! Showroom blijft ook in Elburg. Toen de fusie tussen de drie woningcorporaties werd voorgesteld is er afgesproken dat er voor de huurders geen nadelige gevolgen uit de fusie naar voren mochten komen. Nadat wij als Huurdersraad gehoord hadden dat de huurders uit de locatie Elburg voor het uitzoeken van materialen voor de onderhoudswerkzaamheden zich naar Harderwijk moesten vervoegen, hebben wij aan de directie van UWOON vragen hier over gesteld. Het antwoord was duidelijk om de kosten te besparen had UWOON de drie showrooms samen gevoegd tot één. Hier waren wij als Huurdersraad niet mee eens, en hebben duidelijk aangegeven dat dit voor de huurders uit Elburg geen verbetering was maar een verslechtering. Het reactie van de directie was dat zij alleen nog maar goede reactie hadden gekregen over de mooie showroom in Harderwijk. Nu geloven wij dat ook wel, omdat de showroom in Harderwijk een ruime keuze biedt aan gebruikte materialen, maar dat doet niet af aan de afspraak dat de huurders er niet op achter uit mogen gaan. Wij als Huurdersraad zijn dan ook van mening dat er in Elburg ook een gelijkwaardige showroom moet komen. Verder gaf de directie aan dat als er huurders waren die niet naar Harderwijk konden komen, zij ook op afspraak in Elburg terecht konden, omdat een medewerker uit Harderwijk dan met een klein assortiment naar Elburg zou komen. Ook was het mogelijk indien men niet instaat was naar Harderwijk te komen dat UWOON dan voor vervoer zou zorgen. Later bleek dat dit bedoeld was bij uitzonderlijke gevallen. De situatie zoals die nu voorlopig is afgesproken is, dat als men uitgenodigd wordt voor het uitzoeken van materialen UWOON zal aangeven dat men ook op afspraak in Elburg terecht kan, maar dat de keus in Harderwijk groter is. Verder zullen wij als Huurdersraad er naar streven dat er in Elburg ook de volwaardige showroom die er al was zal terug komen., en waar men op afspraak terecht kan voor het uitzoeken van de materialen. Voor Ermelo geld dit in principe het zelfde, maar gezien de ligging van de kantoren zal het voor een groot deel van de huurders het geen verschil maken om naar Harderwijk te moeten of naar Ermelo te gaan. 14 3

4 Keuken bijverzekeren. Het blijkt dat je als huurder de kosten moet betalen, als je een kleine brandschade krijgt aan je keuken. Bij een huurder is het gebeurd dat deze bij het afpakken van een pan van het gas, de pannenlap vlam heeft gevat is gaan smeulen,wat zij in eerste instantie niet in de gaten had. Het gevolg was een schroeiplek in het kunststof blad. Het is natuurlijk jammer, maar gelukkig dit zal wel verzekerd zijn. De schade is gemeld bij woning corporatie, en zij hebben de schade opgenomen. Enkele dagen later kreeg de huurder te horen dat zij dit moest melden bij haar eigen inboedel verzekering, opdat onder haar eigen verzekering zou vallen. Als reactie van haar verzekering kreeg zij te horen dat, bij een huur woning de keuken valt onder de opstal en zodanig niet onder de inboedel valt. Dit gemeld hebben,werd er gezegd dat het gemeld moest worden aan de WA verzekering, maar ook deze sluit dit in haar polis voorwaarden uit. Nu is er door UWOON gezegd dat als de verzekering van de huurder dit niet vergoed dat de kosten dan door de huurder betaald dient te worden. In het huurcontract als de voorwaarden staat hierover niets vermeld. Wij hebben UWOON om een reactie gevraagd en hebben de onderstaande reactie ontvangen. Schade aan opstallen: In de praktijk bestaat de mogelijkheid dat bij een brandschade zowel de eigendommen van de huurder als de verhuurder worden beschadigd. Een veel gestelde vraag door de huurder: Wanneer komt de schade voor rekening van de verhuurder? Uitgangpunt hierbij is dat brandschade aan de opstal voor rekening komt van de verhuurder. Veelal is het zo dat de huurder binnen de woning voor eigen rekening voorzieningen/verbeteringen heeft aangebracht. Hierbij valt te denken aan een uitgebreidere keuken, badkamer, aanbouw etc.. De huurder dient deze extra investeringen zelf onder de noemer huurdersbelangen op de inboedelverzekering aan te tekenen en bij voorkeur tegen extra uitgebreide condities. Bij schade kan de huurder deze schade dan ook op de eigen inboedelverzekering claimen en zal de verzekeraar een gedekte schade uiteraard ook aan de huurder uitkeren. In zijn algemeenheid is op de uitgebreide inboedelpolis 10% van de verzekerde som reeds als huurdersbelang meeverzekerd. Stichting Huurdersraad Woonwijs Harderwijk Wie is Woonwijs. Onze deur staat altijd voor u open. Wat kan Huurdersraad Woonwijs voor u betekenen? Woonwijs behartigt de belangen van alle huurders van UWOON te Harderwijk, dus ook uw belang. Woonwijs doet dat door UWOON te adviseren over beleid ten aanzien van huurverhogingen, het onderhoud aan haar woningen, de hoogte van de servicekosten. Natuurlijk ook over sociale onderwerpen als leefbaarheid, investeringen in wijken, het huisvesten van bijzondere groepen en energiebesparingen geeft Woonwijs advies aan UWOON. De samenwerking tussen Huurdersraad Woonwijs en UWOON staat beschreven in de samenwerkingsovereenkomst, die ook u kunt bekijken. Deze is eenvoudig te dwonloaden van de website van UWOON: zie 'Huurdersraad' of bij Woonwijs aan te vragen. Oproep De Huurdersraad WOONWIJS Belangenbehartiger van alle huurders van Woningcorporatie UWOON in Harderwijk. Wij zijn op zoek naar leden die hun wijk willen vertegenwoordigen in de Huurdersraad. Tevens zijn wij op zoek naar een secretaris. Zie ook de pagina over wijken en afgevaardigden. Wilt u hierover meer weten neem dan contact op met de Voorzitter. 4 13

5 Werkbezoek Agnes Kant aan UWOON Op 13 juli 2009 bracht Agnes Kant (fractievoorzitter van de SP) een bezoek aan UWOON. Het doel was om inzicht te krijgen hoe woningcorporaties werken. Er werden locaties bezocht en er werden met verschillende groepen gesprekken gevoerd. Ook was er tijd gereserveerd voor een gesprek met de voorzitters van de Huurdersraden van Elburg en Harderwijk en de secretaris van de Huurdersvereniging van Ermelo. In een gesprek met mevr. Kant heb ik laten weten dat het bestuur van De Rode Draad niet blij is met de fusie, de huurders zouden er niet op achteruit gaan maar sinds de fusie leveren we alleen maar in, zoals de pluspas die afgeschaft is, het serviceabonnement waar ze flink in willen gaan snoeien. Ook Harderwijk en Elburg uitten op bepaalde punten hun ongenoegen. Ook hebben we over de Overlegwet gesproken en dat er duidelijke regelgeving moet komen tussen huurder en verhuurder. Helaas konden we er niet al te diep op ingaan omdat de tijd te beperkt was. Nel Haverlag-Groothuis Secretaris De Rode Draad Juridisch advies over de fusie. Door de Huurdersvereniging De Rode Draad uit Ermelo is juridisch advies aangevraagd over gerezen problemen naar aanleiding van de fusie tussen de 3 woning corporaties. Voor de fusie had men in Ermelo verschillende afspraken met de woning corporatie De Groene Zoom, o.a. het schoonmaken van de goten kwam voor rekening van de woning corporatie, een pluspas regeling, en nog enkele zaken. Nu wil UWOON deze zaken afschaffen of in de servicefonds onderbrengen. Voor dat de fusie tot stand kwam, zijn er afspraken gemaakt die zijn vast gelegd in het Huurderstatuut bij fusie. Een van die afspraken was dat de huurder er bij de fusie niet op achteruit mocht gaan. Door het afschaffen van de Pluspas en het onderbrengen van het schoonmaken in het servicefonds gaan de huurders in Ermelo er op achteruit. Volgens het ingewonnen advies zou dit niet mogen, en zou UWOON dit moeten terug draaien. De Huurdersraden gaan dit verder bespreken met de directie van UWOON hoe dit wordt opgelost. Bijvoorbeeld schade als gevolg van het ontstaan van de zogenaamde vlam in de pan : Hierbij komt schade aan de woning voor rekening van de verhuurder. Schade aan door de huurder aangebrachte verbeteringen dient de huurder zelf te claimen schade aan huurdersbelang op de inboedelverzekering. Schade aan zuiver inboedel dient de huurder uiteraard ook zelf te claimen op de inboedelverzekering. Schade veroorzaakt door de huurder aan eigendommen van de verhuurder: Indien er schade opzettelijk is veroorzaakt door de huurder aan eigendommen van de verhuurder dan is de huurder hiervoor aansprakelijk met als gevolg dat de schade op de huurder wordt verhaald. Schades die niet voor rekening van de verhuurder komen zijn dus schades aan inboedel en zelf aangebrachte voorzieningen hoe ook ontstaan. Een ander voorbeeld kan zijn: Door de huurder wordt schade veroorzaakt aan het aanrechtblad door er een warme pan op te zetten. Dit wordt niet gezien als brandschade. Deze schade is veroorzaakt door schuld van de huurder en komt derhalve voor rekening van de huurder. Hierbij is de verhuurder niet aansprakelijk. Het is dus nog niet duidelijk in dit geval waarom de schade door de huurder betaald zou moeten worden. Het betreft in dit geval om een standaard keuken en er is geen opzettelijke aangebrachte schade. Wij willen u hier mee aangeven kijkt u uw inboedel verzekering goed na en hebt u zelf voorzieningen aangebracht verzeker deze dan mee onder de noemer huurdersbelang. Voorkomen is beter dan genezen. Wordt vervolgt. 12 5

6 Ingezonden stukjes door de huurders. Uit de informatie van UWOON zijn mij uw inspanningen ten behoeve van een zo bescheiden mogelijke huurverhoging duidelijk geworden. Langs deze weg dank ik u voor uw inspanningen. Op u rust geen resultaatverplichting maar een inspanningsverplichting. Het blijkt dat u uw taak ernstig opvat en daarvoor heb ik respect. Het was goed eens iets van u te horen. Gaat u zo door, ik wens u daarbij heel veel sterkte, wijsheid en vooral ook steun van de huurders. Met vriendelijke groet, J. A. v. d. W. Nog een ingezonden stuk (anoniem).. Huurdersraad Woonwijs. Na het lezen van het blad Uw Woonblad (voorganger van De Huurder) wilde ik toch even reageren en iets onder de aandacht brengen. Ik vind het goed dat er mensen zijn voor de Huurdersraad maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal oog hebben voor zaken. Ik wil geen namen noemen, maar ik denk niet dat ik bij mijn lief terecht kan. Het gaat in het blad ook over het schoonhouden van ramen, houtwerk en stoepje, nou sorry ik zou zeggen begin bij je zelf of zoek hulp. Een aanblik van een schoon en eventueel leuk aangekleed straatje doet heel wat. En ik zou graag willen dat jullie ook mee kunnen praten over het weggeven van woningen. Ik vind dat er te veel minder bedeelde groepen of te wel buitenlanders in komen waar we echt veel overlast van hebben, vooral avonds en soms snachts. Een gezin per straat is genoeg en geen twee huizen naast elkaar. In de Nonnenstraat wordt momenteel een huisje opgeknapt door UWOON, we hopen toch echt dat er geen buitenlanders in komen (zeker geen Polen). We hebben het nu gezellig zo, geen overlast. Op de Vischmarkt wonen ook geen andere culturen en ik wil niet dat deze bewoners met een grote boog om de andere straatjes lopen. En we krijgen nu nog complimentjes van vakantiegangers hoe gezellig de straatjes zijn. Op de hoek van de Keizerstraat en Kaatsbaan wonen al Polen dus dat is wel genoeg, maar onze wijkvertegenwoordigster vind dit niet erg. Wij wel! Ik hoop dat over deze punten nagedacht kan worden. Namens Nonnenstraat, Kaatsbaan, Keizerstraat. Bewoner Binnenstad. Hoe werkt buurtbemiddeling. U neemt contact op met Buurtbemiddeling en legt kort uit wat er aan de hand is. Als de projectleider verwacht dat het conflict door bemiddeling op te lossen is, vormt deze een team van twee bemiddelaars. Hierbij wordt gekeken naar het soort conflict, de achtergrond van de partijen en de achtergrond van de bemiddelaars. Vervolgens leggen de bemiddelaars contact met beide partijen en proberen samen met de partijen tot een bemiddelingsgesprek te komen. Dit gesprek vindt plaats op neutraal terrein onder leiding van de twee bemiddelaars. In dit gesprek worden wensen voor verbetering aangegeven en concrete verbeteringsafspraken worden desgewenst vastgelegd op papier. Na 6 weken nemen de bemiddelaars nogmaals contact op met beide partijen om te horen of de gemaakte afspraken worden nageleefd en goed verlopen. Soms is er nog een vervolggesprek nodig. Als het conflict niet te bemiddelen is, verwijst de projectleider u door naar een andere organisatie. Voor buurtbemiddeling kunt u terecht bij de onderstaande adressen. Voor Nunspeet en Elburg; Oenenburgweg 86, 8072 GM Nunspeet. Tel maandag t/m vrijdag. Bezoekadres Elburg : Lange Wijden 33a dinsdag tussen 9.00 en uur) Zie ook; Voor Ermelo; Julianalaan 49, 3851 RA Ermelo. Tel maandag en woensdagochtend tussen uur Zie ook; Voor Harderwijk; Marijke Kamphuis Bezoekadres, Albert Verweyplein HH Harderwijk Tel Zie ook;

7 Buurtbemiddeling voor wie bedoeld, en hoe werkt het Soms maakt u minder prettige situatie mee in de buurt waar u woont. U ergert zich aan de harde muziek van de buren, pesterijen, hinder van kinderen of rondslingerend vuil. Door er niet over te praten kan bij een volgende gebeurtenis de irritatie zo sterk toenemen dat de burenrelatie ernstig wordt verstoord. De politie erbij halen levert niet altijd op wat buren zich wensen. Het lost misschien het conflict op, maar zorgt niet altijd voor een prettig contact met de buren. Buurtbemiddelaars kunnen u helpen er samen met uw buren uit te komen. Wat is buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling helpt om burenruzies op te lossen. Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die naar het verhaal van beide partijen luisteren. Zij geven geen oordeel en zijn neutraal. Het is de bedoeling dat de ruziënde partijen onder begeleiding van de bemiddelaars zelf samen het conflict oplossen. Dat gebeurt vaak op een neutrale plaats. Bij elk conflict is het beter dat partijen zelf hun problemen oplossen dan dat een andere partij een oplossing oplegt. Bovendien wordt daarmee tevens bevordert dat partijen van elkaar weten wat nu juist tot irritatie leidt en kan men hiermee rekening houden. Zo is de kans groter dat een probleem blijvend is opgelost. Uiteraard hebben de bemiddelaars geheimhoudingsplicht. Voor wie is buurtbemiddeling bedoeld. Inwoners van de gemeenten Elburg, Nunspeet, Ermelo en Harderwijk die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen, kunnen zich aanmelden voor buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is gratis. Wel wordt van u verwacht dat u meewerkt en meedenkt over een acceptabele oplossing voor iedere partij en dat u hieraan ook gestalte geeft. Reactie op beide ingezonden stukjes. Ten eerste wil ik de inzenders bedanken voor hun positieve en ook opbouwende woorden. Het blijkt hieruit dat er ook bewoners zijn die het blad goed lezen en ons werk dat wij voor de huurders doen op deze manier waarderen. Nogmaals onze dank hiervoor en het geeft ons een impuls om door te gaan met ons werk om voor de belangen van de huurders op te komen. Namens het bestuur. PS. Graag zouden wij in contact willen komen met de inzender/inzenster van het anonieme stukje. Tel: of Juridisch Advies over uitgebrachte voorstellen In de vorige Huurder hebben wij u gemeld dat de Huurdersraden een 5 tal adviezen hadden uitgebracht aan de directie van UWOON. Dit betroffen adviezen over de huurverhoging, huurcompensatie bij onderhoud, en een 3tal over kleine herstellingen. Al deze adviezen had de directie van UWOON haast zich neergelegd, terwijl wij van mening waren dat het zeer redelijke adviezen waren. Zoals toen gemeld zouden juridisch advies inwinnen, hoe wij nu verder konden gaan, en of er een redelijke kans van slagen was als wij het aan een rechter deze adviezen zouden voorleggen. Nu wij het juridisch advies hebben ingewonnen, zijn wij van mening dat wij redelijke voorstellen hebben uitgebracht, en willen wij voordat wij naar de rechter stappen, eerst nogmaals onze voorstellen eens met de directie bespreken. Wij hopen dat wij met een goed gesprek als gelijkwaardige partijen tot een voor de huurders goede oplossing kunnen komen. Wordt vervolgd. 10 7

8 Puzzelrubriek. Uitslag puzzel De Huurder juni De redactie heeft leuke reactie gehad op de puzzel van de vorige keer. De eerste oplossing kwam al een dag nadat het blad was bezorgt bij de redactie binnen. De oplossing van de puzzel kon men vinden door verschillende bloem en plant namen weg te strepen, en de overgebleven letters vormde het woord ALSTROEMERIA ook een bloemennaam misschien beter bekend als Incalelie een veel gebruikte snijbloem. Uit de goede inzenders zijn er per locatie 3 prijswinnaars getrokken. De eerste prijs is een waardebon van 15,00 euro, de tweede prijs een waardebon van 10,00 euro en voor de derde prijswinnaar ligt er een waardebon van 7,50 euro klaar. Locatie Harderwijk. 1st prijs Mevr. M Kraaienhof. 2de prijs Mevr. L Munneke. 3de prijs Mevr. M Foppen. Locatie Ermelo Harderwijk Harderwijk Harderwijk 1st prijs Mevr. A.C. Verhoef-de Zwart Reliefstraat 71 Ermelo 2de prijs Mevr. De Kramer Sportlaan 40 Ermelo 3de prijs Mevr. M van Dam Hansma Tijmlaan 64 Ermelo Locatie Elburg 1st prijs Mevr. M v d Streek-Brant Stuifzandstraat 54 t Harde 2de prijs Mevr. N Ruis Sportlaan 9 t Harde 3de prijs mevr. M Westerink Vlijm Lange Wijden 73 Elburg Deze keer is er een lettersudoku voor u in elkaar gezet. Elke letter nog maar een keer per rij zowel horizontaal als verticaal als per blok worden gebruikt. De letters in de genummerde vakjes vormen een woord, en dat woord is de oplossing van deze puzzel. Stuur de oplossing voor 8 november op naar de redactie en onder de goede inzenders worden weer leuke prijzen verloot. De redactie adressen zijn te vinden op pagina 2 Tuintip. Wespen: E I H U 1 5 E A D I H 7 O H D A I T I D E U 6 3 U H T A I D T O U R D 4 2 I O H D Als je in de zomer lekker in je tuin zit een drankje te drinken kan het zijn dat je gezelschap van wespen krijgt. Wespen komen namelijk op zoetigheid af. Om op een vreedzame manier van de wespen af te komen hebben wij de volgende tip: Neem een soepkommetje gevuld met koud (of olijfolie) water met daarin enkele hele kruidnagels. Zet dit neer waar je de wespen niet wilt hebben. Het geeft een lekkere lucht af en niet schadelijk. De wespen vinden de lucht niet lekker en komen daarom niet in de buurt. Veel puzzel plezier toegewenst. 8 9

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING BUURTBEMIDDELING. Buren helpen buren

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING BUURTBEMIDDELING. Buren helpen buren VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING BUURTBEMIDDELING Buren helpen buren buurtbemiddeling Misschien maakt u een minder prettige situatie mee in uw woonbuurt: u ergert zich aan harde geluiden van buren, pesterijen,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. van de. stichting

JAARVERSLAG 2008. van de. stichting JAARVERSLAG 2008 van de stichting Huurdersraad Woonwijs Belangenbehartiger van alle huurders van Woningcorporatie UWOON te Harderwijk Jaarverslag 2008.doc. Pag. 1 van 10. Voorwoord. Dit is de 5 editie

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking buurtbemiddeling in gesprek met de buren

veiligheid door samenwerking buurtbemiddeling in gesprek met de buren veiligheid door samenwerking buurtbemiddeling in gesprek met de buren buurtbemiddeling Misschien maakt u een minder prettige situatie mee in de buurt waar u woont: u ergert zich aan harde geluiden van

Nadere informatie

JAARVERSLAG van de. stichting

JAARVERSLAG van de. stichting JAARVERSLAG 2009 van de stichting Huurdersraad Woonwijs Belangenbehartiger van alle huurders van Woningcorporatie UWOON te Harderwijk Jaarverslag 2009.doc. Pag. 1 van 11. Voorwoord. Dit is de 6 e editie

Nadere informatie

Wijkgebonden bewonersverenigingen.

Wijkgebonden bewonersverenigingen. De leden van Woonwijs zijn: Stichting Huurdersraad Woonwijs Harderwijk Naam Functie Adres Postcode Plaats Telefoon E-mail Contactpersoon voor de wijk Dagelijks Bestuur Dhr. Gerben Hofma voorzitter / ir.lelystraat

Nadere informatie

JAARVERSLAG van de. stichting

JAARVERSLAG van de. stichting JAARVERSLAG 2007 van de stichting Huurdersraad Woonwijs Belangenbehartiger van alle huurders van Woningcorporatie UWOON te Harderwijk Jaarverslag 2007.doc. Pag. 1 van 7. Voorwoord. Dit is de 4 editie van

Nadere informatie

JAARVERSLAG van de. stichting

JAARVERSLAG van de. stichting JAARVERSLAG 2010 van de stichting Huurdersraad Woonwijs Belangenbehartiger van alle huurders van Woningcorporatie UWOON te Harderwijk Jaarverslag 2010.doc0. Pag. 1 van 11. Voorwoord. Dit is de 7 e editie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. van de. stichting

JAARVERSLAG 2011. van de. stichting JAARVERSLAG 2011 van de stichting Huurdersraad Woonwijs Belangenbehartiger van alle huurders van Woningcorporatie UWOON te Harderwijk Jaarverslag2011.doc. Pag. 1 van 13. Voorwoord. Dit is de 8 e editie

Nadere informatie

De Huurder. Voor Huurders Door Huurders. Het Blad. Uitgegeven door. Buurtbemiddeling helpt bij overlast.

De Huurder. Voor Huurders Door Huurders. Het Blad. Uitgegeven door. Buurtbemiddeling helpt bij overlast. De Huurder Buurtbemiddeling helpt bij overlast. Het Blad Voor Huurders Door Huurders Wat kan er gebeuren als u uw tuin en inrit niet onderhoudt. Woonlasten in Nederland de hoogste in Europa. Huren bij

Nadere informatie

De rol van Mercatus bij een overlastsituatie

De rol van Mercatus bij een overlastsituatie De rol van Mercatus bij een overlastsituatie Mercatus heeft een inspanningsverplichting bij overlast. Mercatus vindt het belangrijk dat de bewoners eerst actie ondernemen, dit om de sfeer in de buurt goed

Nadere informatie

Huurdersraad Woonwijs

Huurdersraad Woonwijs Jaarverslag 2016 Stichting Huurdersraad Woonwijs Belangenorganisatie van alle huurders van Woningcorporatie UWOON te Harderwijk Jaarverslag 2016 pag. 1 van 11 Voorwoord Beste huurders, Dit is alweer de13

Nadere informatie

De Huurder. Voor Huurders Door Huurders. Het Blad

De Huurder. Voor Huurders Door Huurders. Het Blad De Huurder UWOON stelt zelfverhuizer beschikbaar Het Blad Voor Huurders Door Huurders Mag schotelantenne op losse voet zonder toestemming op dak geplaatst worden Vele woningcorporaties in financiële problemen

Nadere informatie

1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag. 4. Public Relations. 5. Extra activiteit

1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag. 4. Public Relations. 5. Extra activiteit JAARVERSLAG 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag 2. Resultaten Buurtbemiddeling in cijfers 2.1 Aantal meldingen 2.2 Aard van het conflict

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren

Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Ohja... de buren! Je buren kies je niet uit. Ze komen gewoon naast, boven of

Nadere informatie

Wijkgebonden bewonersverenigingen.

Wijkgebonden bewonersverenigingen. De leden van Woonwijs zijn: Stichting Huurdersraad Woonwijs Harderwijk Naam Functie Adres Postcode Plaats Telefoon E-mail Contactpersoon voor de wijk Dagelijks Bestuur Dhr. Gerben Hofma voorzitter / ir.lelystraat

Nadere informatie

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid.

Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Welkom! In deze brochure vindt u algemene informatie over onze organisatie en leest u hoe u kunt meedenken en meepraten over ons beleid. Inhoud Welkom thuis pagina 3 U praat mee... pagina 6 Onze organisatie

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. U wilt graag prettig wonen in een buurt waar de sfeer goed is. Wat kunt u doen bij overlast van anderen?

Baston Wonen. informatie. U wilt graag prettig wonen in een buurt waar de sfeer goed is. Wat kunt u doen bij overlast van anderen? Baston Wonen informatie U wilt graag prettig wonen in een buurt waar de sfeer goed is. Wat kunt u doen bij overlast van anderen? Overlast Beter een goede buur... U wilt graag prettig wonen in een buurt

Nadere informatie

HARDERWIJK JAARVERSLAG

HARDERWIJK JAARVERSLAG HARDERWIJK JAARVERSLAG 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag 2. Resultaten Buurtbemiddeling in cijfers 2.1 Aantal meldingen 2.2 Oorsprong

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

Overlast. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.nl

Overlast. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.nl Overlast Harde muziek, rommel op de galerij, blaffende honden ergernissen waar u mee te maken kunt krijgen als huurder. Vaak kunnen deze ergernissen opgelost worden door gewoon met elkaar te praten. In

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties

Onderhoud & reparaties Onderhoud & reparaties Samen verantwoordelijk voor prettig wonen Leystromen vindt het belangrijk dat u prettig woont. Dat betekent dat wij uw woning goed onderhouden. Zaken die kapot gaan, repareren wij

Nadere informatie

Ergernissen buiten de deur houden

Ergernissen buiten de deur houden Overlast aanpakken Ergernissen buiten de deur houden Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht

Nadere informatie

OVER WIJKEN. Overlast

OVER WIJKEN. Overlast OVER WIJKEN Overlast 1 2 Overlast, lossen we samen op Eén avond harde muziek of geluiden door een feestje. Dat kan gebeuren en is ook niet zo erg. Maar als u steeds opnieuw last heeft van geluid wordt

Nadere informatie

Overlast. Woningstichting Gulpen. Overlast

Overlast. Woningstichting Gulpen. Overlast Harde muziek, rommel op de galerij, blaffende honden, klussende buren; irritaties waar u mee te maken kunt krijgen als huurder. Vaak kunnen deze irritaties opgelost worden door gewoon met elkaar te praten.

Nadere informatie

Welkom in uw nieuwe woning

Welkom in uw nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning thuis in Deventer Inhoud Mijn Rentree p. 4 Huur betalen p. 5 Onderhoud aan de woning p. 6 Samen prettig wonen p. 7 Meepraten p. 8 Zelf regelen bij verhuizing p. 9 thuis... in

Nadere informatie

De Huurder. Voor Huurders Door Huurders. Het Blad. Uitgegeven door. Stichting Huurdersraad Woonwijs Harderwijk Wijken en Afgevaardigden.

De Huurder. Voor Huurders Door Huurders. Het Blad. Uitgegeven door. Stichting Huurdersraad Woonwijs Harderwijk Wijken en Afgevaardigden. Stichting Huurdersraad Woonwijs Harderwijk Wijken en Afgevaardigden. Wilt u ook meebeslissen over zaken die spelen in uw wijk? U kunt als huurder van woningcorporatie UWOON mee beslissen over belangrijke

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Prettig wonen

Natuurlijk wonen. Prettig wonen Natuurlijk wonen Prettig wonen 1 Prettig wonen in de wijk, dat doen we samen Wonen is meer dan alleen een dak boven uw hoofd. Wie wil er niet graag in een buurt wonen waar het schoon, veilig en prettig

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief Nieuwsbrief 1 Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode mei 2015 jaargang 3 In deze nieuwsbrief Last van buren: schakel Buurtbemiddeling in Huurverhoging 2015 Actief zoeken op Daarwilikwonen.nu Oproep

Nadere informatie

U bent niet tevreden... laat het ons weten! Hoe geeft u een klacht aan ons door?

U bent niet tevreden... laat het ons weten! Hoe geeft u een klacht aan ons door? U bent niet tevreden... laat het ons weten! Hoe geeft u een klacht aan ons door? U wilt prettig wonen. In een veilige en goed onderhouden woning. Dat begrijpen wij. En daar is onze dienstverlening dan

Nadere informatie

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat?

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Nieuwezijds Voorburgwal 21- I 1012 RC Amsterdam tel. 020-625 80 46 e-mail: info@huurdersymere.amsterdam website: www.huurdersymere.amsterdam Huurders Ymere

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Prettig wonen

Natuurlijk wonen. Prettig wonen Natuurlijk wonen Prettig wonen 1 Prettig wonen in de wijk, dat doen we samen Wonen is meer dan alleen een dak boven uw hoofd. Wie wil er niet graag in een buurt wonen waar het schoon, veilig en prettig

Nadere informatie

Resultaten Vragenlijst Buurtbemiddeling Harderwijk De enquête is in december 2011 verstuurd naar 125 adressen De respons was 26 %

Resultaten Vragenlijst Buurtbemiddeling Harderwijk De enquête is in december 2011 verstuurd naar 125 adressen De respons was 26 % Resultaten Vragenlijst Buurtbemiddeling Harderwijk De enquête is in december 2011 verstuurd naar 125 adressen De respons was 26 % Algemene gegevens 1. Leeftijd Resultaat in procenten 15 24 jaar 3 25 44

Nadere informatie

informeert Een klacht? Samen komen we er wel uit

informeert Een klacht? Samen komen we er wel uit informeert Een klacht? Samen komen we er wel uit Een klacht? Samen komen we er wel uit De medewerkers van Ymere doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet

Nadere informatie

Burenoverlast Wat u zelf kunt doen om overlast op te lossen

Burenoverlast Wat u zelf kunt doen om overlast op te lossen Burenoverlast Wat u zelf kunt doen om overlast op te lossen en hoe Woonkwartier u kan helpen Samen werken aan prettig wonen Buren hebben we allemaal en in de meeste gevallen kunnen we goed met onze buren

Nadere informatie

Veel vormen van overlast zijn te voorkomen:

Veel vormen van overlast zijn te voorkomen: Overlast 1 Waar mensen samen wonen kan het voorkomen dat er irritaties groeien door overlast. Degene die de overlast veroorzaakt is zich hiervan meestal niet bewust. Vaak helpt een rustig gesprekje al.

Nadere informatie

Wat is burenoverlast?

Wat is burenoverlast? Burenoverlast komt regelmatig voor. Mensen verschillen nu eenmaal in leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter of hobby's. Wanneer het plezier in wonen echter wordt verstoord, is het

Nadere informatie

Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het

Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het 100% wonen Meld het ons! De Klachtenadviescommissie is er voor alle klanten van SallandWonen. Wonen 3 Klachten zijn welkom Heeft u een

Nadere informatie

Geschillen adviescommissie. Als het u niet lukt om uw klacht samen met uw woningcorporatie op te lossen Klachtenprocedure in 5 stappen

Geschillen adviescommissie. Als het u niet lukt om uw klacht samen met uw woningcorporatie op te lossen Klachtenprocedure in 5 stappen Geschillen adviescommissie Als het u niet lukt om uw klacht samen met uw woningcorporatie op te lossen Klachtenprocedure in 5 stappen Een goede woning bieden in een prettige buurt. Dat is waarvoor uw woningcorporatie

Nadere informatie

Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking

Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking Kwaliteit in wonen Kwaliteit in wonen: een eerste kennismaking Welkom buurman! Welkom buurvrouw! Kwaliteit in wonen Goed, we wonen dan wel niet direct naast u, maar we voelen ons toch een beetje uw buurman.

Nadere informatie

Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM?

Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM? Burenoverlast HOE GA JE DAAR MEE OM? } { Nederland is een dichtbevolkt land. We hebben allemaal ons eigen levensritme door de verschillen in leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter

Nadere informatie

regionaal & betrokken Klacht indienen

regionaal & betrokken Klacht indienen regionaal & betrokken Klacht indienen Bent u niet tevreden over het functioneren van R&B Wonen? Laat het ons weten! Een tevreden klant is het belangrijkste doel van R&B Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening

Nadere informatie

Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen. Claudia van Loveren

Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen. Claudia van Loveren Leefbaarheid in de Fruithof Biddinghuizen Claudia van Loveren Ik weet nog goed dat er tijdens de modernisering van onze woningen in 2007, in de Flevopost een prijsvraag stond van de gemeente en Oost Flevoland

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit!

In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit! In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit! Inhoud Leefgeluiden, je hoort ze pagina 3 Praten helpt pagina 4 U komt er niet uit

Nadere informatie

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u?

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? 2015-072/72015 Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? Meedenken en meedoen De woning waarin u woont maakt deel uit van een groter geheel, een zogenoemd complex. In zo n complex hebben de bewoners

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, directie, medewerkers en revalidatieartsen van Tolbrug willen graag dat u tevreden bent over uw (para)medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom

Nadere informatie

Samen komen we er wel uit. Alles over burenoverlast

Samen komen we er wel uit. Alles over burenoverlast Samen komen we er wel uit Alles over burenoverlast 1 2 Samen komen we er wel uit Alles over burenoverlast 3 Alles over burenoverlast Beter een goede buur dan een verre vriend is een spreekwoord dat we

Nadere informatie

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen

U en uw buren. Wie zijn die mensen? Maak even kennis. Missie van Haag Wonen Bijna iedereen heeft buren. Zeker in een drukke stad als Den Haag. Iedereen leeft op zijn of haar eigen manier. De een heeft een groot gezin. De ander slaapt overdag. Weer een ander klust graag. Zoveel

Nadere informatie

Buurtbemiddeling. 1. Wijkagenten/vredegerecht 2. Conflictbemiddeling 3. Buurtbemiddeling. 1. Inleiding 2. Bemiddeling

Buurtbemiddeling. 1. Wijkagenten/vredegerecht 2. Conflictbemiddeling 3. Buurtbemiddeling. 1. Inleiding 2. Bemiddeling Buurtbemiddeling 1. Inleiding 2. Bemiddeling 1. Wijkagenten/vredegerecht 2. Conflictbemiddeling 3. Buurtbemiddeling 3. Functieprofiel bemiddelaar 4. Rol Bemiddelaar 5. Vrijwillige bemiddelaar 1 Voorstelling

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Overlast Prettig wonen naast elkaar

wonen begint bij mensen Overlast Prettig wonen naast elkaar wonen begint bij mensen Overlast Prettig wonen naast elkaar Waar veel mensen dicht op elkaar wonen, kan het soms gebeuren dat ze last hebben van elkaar. Gelukkig is de oplossing vaak gemakkelijk. Een vriendelijk

Nadere informatie

Jaarplan Wijkplatform Stadsdennen. Mailadres: Website: (binnenkort op het web)

Jaarplan Wijkplatform Stadsdennen. Mailadres: Website:  (binnenkort op het web) Jaarplan 2016. Wijkplatform Stadsdennen. Mailadres: info@wijkplatformstadsdennen.nl Website: www.wijkplatformstadsdennen.nl (binnenkort op het web) Theoretische budget wijk Stadsdennen: Peildatum is 15

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

Woord vooraf van onze voorzitter

Woord vooraf van onze voorzitter Woord vooraf van onze voorzitter Beste ouders, Hierbij de nieuwe editie van de OC-Special. Het OC-jaar loopt van april 2012 tot en met maart 2013 In deze special wordt de OC aan jullie voorgesteld; we

Nadere informatie

Klussen in uw woning

Klussen in uw woning Klussen in uw woning U wilt uw woning en alles wat daarbij hoort het liefst naar eigen wens inrichten. Die wensen kunnen heel verschillend zijn: de keuken uitbreiden, een dakraam aanbrengen of een schuurtje

Nadere informatie

Buurtbemiddeling helpt buren die overlast van elkaar ervaren om er samen uit te komen. In zeven gemeenten (Gouda, Woerden, Stichtse

Buurtbemiddeling helpt buren die overlast van elkaar ervaren om er samen uit te komen. In zeven gemeenten (Gouda, Woerden, Stichtse Buurtbemiddeling Een burenruzie die onschuldig begint met een kleine ergernis en steeds hoger oploopt. Buurtbemiddeling kan dergelijke problemen in de kiem smoren. Het is een methode die in Nederland al

Nadere informatie

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv ZORGELOOS zorgeloos HUREN huren ALGEMEEN KLUSSEN K Wilt u een woning van Vallei Wonen huren of bent u al huurder bij ons? Dan is het goed om te weten dat wij veel waarde hechten aan een hoge kwaliteit

Nadere informatie

Zo doen we dat... bij burenoverlast en leefbaarheid

Zo doen we dat... bij burenoverlast en leefbaarheid Zo doen we dat... bij burenoverlast en leefbaarheid Voel je thuis 1 Burenoverlast In een dichtbevolkt land als Nederland wonen de meeste mensen dicht bij el kaar. Dat kan wel eens spanningen veroorzaken.

Nadere informatie

Wat te doen bij een klacht?

Wat te doen bij een klacht? Wat te doen bij een klacht? Wat te doen bij een klacht? Alle medewerkers van ProWonen doen dagelijks hun best om ervoor te zorgen dat u plezierig kunt wonen. Meestal lukt dat prima, maar helaas gaat er

Nadere informatie

Klacht indienen. Klacht indienen. medewerkers. Vaak is de oplossing eenvoudig of is er sprake van een misverstand.

Klacht indienen. Klacht indienen. medewerkers. Vaak is de oplossing eenvoudig of is er sprake van een misverstand. Klacht indienen Bent u niet tevreden over het functioneren van R&B Wonen? Laat het ons weten! Een tevreden klant is het belangrijkste doel van R&B Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 3 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Geluidsoverlast - verbeteren burencontacten

Geluidsoverlast - verbeteren burencontacten Geluidsoverlast - verbeteren burencontacten 1 Advies in hoofdlijnen De vraag Wat kan Nijestee doen om buren meer met elkaar te laten communiceren om zo begrip tussen buren te versterken? Deelvragen - Kan

Nadere informatie

Een klacht? Daar komen we samen wel uit

Een klacht? Daar komen we samen wel uit Een klacht? Daar komen we samen wel uit December 2013 2 De medewerkers van Groninger Huis doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig ervaren de meeste huurders dat ook zo

Nadere informatie

Belangenbehartiger Volmacht, onderbewindstelling en mentorschap

Belangenbehartiger Volmacht, onderbewindstelling en mentorschap Centrum voor Neuropsychiatrie Ouderenpsychiatrie Belangrijk genoeg om te lezen... Maarsheerd Handige tips bij al uw administratieve en financiële zaken Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen Informatie

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

KWALITEIT, ZO WERKT HET

KWALITEIT, ZO WERKT HET KWALITEIT, ZO WERKT HET Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen: Van

Nadere informatie

Overlast. In deze folder leest u tips om prettig samen te leven, hoe u overlast kunt beperken en wat u kunt doen als sprake is van overlast.

Overlast. In deze folder leest u tips om prettig samen te leven, hoe u overlast kunt beperken en wat u kunt doen als sprake is van overlast. Overlast 1 Overlast Geluidsoverlast, rommel in en rond het woongebouw, overhangende takken of overlast door huisdieren, het komt allemaal wel eens voor. Het bevordert uw woongenot niet maar is er is niet

Nadere informatie

Buurtbemiddeling helpt!

Buurtbemiddeling helpt! helpt! als effectief middel voor meer leefbaarheid helpt! Waar in een buurt een conflict ontstaat, kan een instantie ongetwijfeld een schuldige aanwijzen en sancties opleggen. Dat lijkt op een oplossing,

Nadere informatie

Een bewonerscommissie Hoe werkt dat eigenlijk?

Een bewonerscommissie Hoe werkt dat eigenlijk? Een bewonerscommissie Hoe werkt dat eigenlijk? Als huurder kunt u meedenken en meebeslissen We vinden het belangrijk dat u zich als huurder thuis voelt in uw huis, uw woongebouw en in uw buurt. Daarom

Nadere informatie

U gaat een woning huren, wat nu?

U gaat een woning huren, wat nu? Een nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning! Deze folder geeft snel antwoord op veelgestelde vragen. U vindt nuttige informatie over huren bij Beter Wonen; of het nu gaat om onderhoud, het betalen van

Nadere informatie

Wij staan klaar voor iedereen

Wij staan klaar voor iedereen Wij staan klaar voor iedereen Openbaar Belang is er voor alle mensen die een geschikte huurwoning nodig hebben. Onze medewerkers helpen mensen graag. In elke individuele situatie is er serieuze aandacht

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

Prettig samenleven met uw buren

Prettig samenleven met uw buren Prettig samenleven met uw buren Rekening houden met de buren: heel gewoon Voorkom overlast, maak afspraken, zoek oplossingen Prettig samenleven met uw buren We wonen in Nederland vaak dicht op elkaar.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewaarexemplaar. Uw belangenbehartiger. Voor alle huurders van De Goede Woning

Nieuwsbrief Bewaarexemplaar. Uw belangenbehartiger. Voor alle huurders van De Goede Woning Nieuwsbrief Bewaarexemplaar Uw belangenbehartiger Voor alle huurders van De Goede Woning Inhoudsopgave: 1. Nieuwsbrief 2. Wie zijn wij? 3. Wat doen wij? 4. Wist u dat wij? 5. Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

Overlast. Brochure Overlast Dudok Wonen, versie mei 2005 1

Overlast. Brochure Overlast Dudok Wonen, versie mei 2005 1 Overlast Of u nu in een rijtjeshuis of in een flat woont, u hoort altijd leefgeluiden. De geluiden van een radio bij de buren, spelende kinderen of de wasmachine van de bovenbuurman dringen nu eenmaal

Nadere informatie

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie Bewonersparticipatie Betrokken zijn bij uw buurt en wijk. U toch ook? In samenwerking met bewoners, gemeente Schiedam en andere partners werkt Woonplus aan de verbetering van het woon-, leef- en werkklimaat

Nadere informatie

sociaal statuut niveauverbetering

sociaal statuut niveauverbetering sociaal statuut niveauverbetering 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz.3 2. Kader sociaal statuut blz.4 3. Niveauverbetering blz. 5 3.1 Wat verstaat Lefier StadGroningen onder niveauverbetering? 3.2 Procedure

Nadere informatie

Buren. Leven doe je samen. Woonburg

Buren. Leven doe je samen. Woonburg Buren Leven doe je samen Woonburg 2 Buren Leven doe je samen Een goede band met uw buren is erg belangrijk. Dat zorgt voor een prettige leefomgeving. Houd uw buren dan ook te vriend door rekening met hen

Nadere informatie

Een klacht. Samen komen we er wel uit. verhuurt

Een klacht. Samen komen we er wel uit. verhuurt Een klacht Samen komen we er wel uit verhuurt Een klacht Samen komen we er wel uit De medewerkers van Ymere doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet

Nadere informatie

Nieuwe huurdersvereniging

Nieuwe huurdersvereniging Nieuwe huurdersvereniging Woningbouwvereniging Reeuwijk 8 juni 2015 9-6-2015 1 Even voorstellen! 2 Waarom vinden we dat er een huurdersvereniging moet komen? Belangen behartiging van de huurders. Samen

Nadere informatie

Vraag 1. Casus Wft Schadeverzekeringen particulier. De adviseur controleert de gegevens in het schadeaangifteformulier.

Vraag 1. Casus Wft Schadeverzekeringen particulier. De adviseur controleert de gegevens in het schadeaangifteformulier. Casus Wft Schadeverzekeringen particulier Teun en Janneke zijn getrouwd en wonen met hun zoon Mees (11 jaar) in een koopwoning. Via de bemiddeling van een adviseur Schadeverzekering particulier hebben

Nadere informatie

Fonds Leefbaarheid. dan onderneemt u actie! Dat kan met het Fonds Leefbaarheid. In deze brochure leest u hier alles over. U woont graag plezierig

Fonds Leefbaarheid. dan onderneemt u actie! Dat kan met het Fonds Leefbaarheid. In deze brochure leest u hier alles over. U woont graag plezierig Fonds Leefbaarheid Lekker leven? Met het Fonds Leefbaarheid! Als we nu eens buiten kunnen zitten met dat mooie weer Een zitje bij ons woongebouw. Misschien zelfs extra verlichting! Gezellig samen een praatje

Nadere informatie

Groot onderhoud. Flemingstraat informatie voor bewoners

Groot onderhoud. Flemingstraat informatie voor bewoners Groot onderhoud Flemingstraat 18-92 informatie voor bewoners Inhoud 1 Uw flat wordt opgeknapt 1 2 Welke werkzaamheden voeren we uit? 2 3 Vergoeding voor de werkzaamheden 2 4 Overlast tijdens de werkzaamheden

Nadere informatie

beleid: juli 2004, versie: 2014

beleid: juli 2004, versie: 2014 Geschillencommissie beleid: juli 2004, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT

ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT ALS JE HUURWONING GERENOVEERD WORDT Als je in een huurwoning woont die gerenoveerd wordt, wil je natuurlijk zo snel mogelijk weten waar je aan toe bent en wat je van ons kunt verwachten. Dat vertellen

Nadere informatie

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten!

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (KWRU) 2 Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht Bent u niet tevreden? Laat het ons weten! Bent u als

Nadere informatie

Klussen in huis? Dat mag!

Klussen in huis? Dat mag! Klussen in huis? Dat mag! Waterweg Wonen verhuurt ruim 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die goed en betaalbaar moeten

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... (ALG-004, uitgave juni 2010) Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis willen graag dat u tevreden bent over uw medische

Nadere informatie

l Ga naar de buren op een rustig moment en l Leg rustig uit waar u last van heeft en vertel erbij l Geef uw buren de kans om te reageren.

l Ga naar de buren op een rustig moment en l Leg rustig uit waar u last van heeft en vertel erbij l Geef uw buren de kans om te reageren. Last van uw buren Geef zelf het goede voorbeeld Blijf zelf altijd rekening houden met anderen,ook met buren die overlast geven. Draai geen harde muziek, praat niet te hard in de tuin of op het balkon en

Nadere informatie

Evaluatie buurtbemiddeling Olst-Wijhe

Evaluatie buurtbemiddeling Olst-Wijhe Evaluatie buurtbemiddeling Olst-Wijhe Olst-Wijhe, 15 november 2013 doc. nr.: 13.027028 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 Doel 3 Wat is buurtbemiddeling? 3 Werkwijze evaluatie 3 Opbouw evaluatienota 3 2. Buurtbemiddeling

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

gemengde complexen informatie voor Huurders

gemengde complexen informatie voor Huurders VvE beheer gemengde complexen informatie voor Huurders inleiding Met deze brochure willen wij u als huurder van een appartement in een gemengd complex informeren over een aantal belangrijke zaken. In een

Nadere informatie

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt Wanneer u gaat verhuizen Bij een verhuizing komt heel wat kijken: uw huurovereenkomst opzeggen, uw nieuwe en misschien ook

Nadere informatie

afspraken bij collectieve woningverbetering

afspraken bij collectieve woningverbetering afspraken bij collectieve woningverbetering contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De keukenkastjes hangen nu wel recht Familie Smit uit Venlo Onze nieuwe keuken was door de keukenleverancier niet goed gemonteerd. Op onze verzoeken

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie