Financiële achtergronden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële achtergronden"

Transcriptie

1 Basis GGZ / DSM-5 prof. dr. Marc Verbraak, klinisch psycholoog bijzonder hoogleraar Gezondheidszorgpsychologie hoofdopleider GZ-psychologen inhoudelijk directeur HSK Groep november 2013

2 Basis GGZ

3 Financiële achtergronden Miljoen euro Bruto BKZ begroot GGZ Bruto BKZ gerealiseerd GGZ Uitgaven aan de GGZ in begroot en gerealiseerd bruto Budgetair Kader Zorg Bijenhof, AM, Folkertsma, MA, Kommer, GJ, Slobbe, LCJ, & Polder, JJ (2012). Kostenontwikkeling GGZ. Bilthoven: RIVM

4 Financiële achtergronden Percentage Totaal Ziekenhuizen, specialistenpraktijken Verstrekkers geestelijke gezondheidszorg Huisartsenpraktijken Overige verstrekkers van gezondheidszorg Volumegroei Prijsgroei Zorguitgaven per zorgsector in volumegroei en prijsgroei per jaar voor de periodes en Bron: CBS Statline. Bijenhof, AM, Folkertsma, MA, Kommer, GJ, Slobbe, LCJ, & Polder, JJ (2012). Kostenontwikkeling GGZ. Bilthoven: RIVM

5 Financiële achtergronden Uitgaven gezondheidszorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg 8.088; 11% 5.401; 7% Totaal in ,4 miljard euro Totaal in 2010* 74,6 miljard euro 2.572, 7% 3.904, 10% Ggz Ziekenhuizen & specialisten Huisartsen ; 21% 8.737, 22% , 28% ; 30% Tandartsen 2010* ; 13% 1.504, 4% 5.408, 14% 1.364, 3% 915, 2% 4.006, 10% 6.340; 9% 1.807; 2% 2.638; 4% 2.494; 3% Paramedische praktijken Apothekers Overige gezondheidszorg Ouderenzorg Gehandicaptenzorg * voorlopig cijfer totale uitgaven zorg in de periode in miljoen euro en aandeel per deelsector bron: cbs statline Zorgrekeningen, 16 mei 2013 Heijnen, H, Beekman, A, Verheul, R, & Decker, J (2013). Kostenstijging GGZ wordt overdreven. Medisch Contact, 40,

6 Uitgangssituatie De huidige GGZ Doelmatig?

7 De huidige GGZ moet omgevormd worden om haar toekomstbestendig te houden Verandering is noodzakelijk

8 Voorbereidingen op GGZ in 2014 Bestuurlijk akkoord toekomst GGZ (koepels, beroepsverenigingen, VWS): o.a. Beperkte groei (2,5%) Afbouw bedden, meer ambulantisering, meer zelf-hulp Patiëntstromen herverdelen Meer transparantie (ROM, benchmarking, richtlijnen) Invoering basis GGZ vanaf 2014 (NZa) afschaffen bestaande 1e en 2e lijn Minimaal 20% van patiënten uit huidige 2e lijn naar generalistische basis ggz Wat is te verzekeren zorg en wat niet? (CvZ): Klachten en stoornissen Somatisch en psychisch

9 De ambitie De GGZ in 2014

10 Voorbereidingen op GGZ in 2014 Bestuurlijk akkoord toekomst GGZ (koepels, beroepsverenigingen, VWS): o.a. Beperkte groei (2,5%) Afbouw bedden, meer ambulantisering, meer zelf-hulp Patiëntstromen herverdelen Meer transparantie (ROM, benchmarking, richtlijnen) Invoering basis GGZ vanaf 2014 (NZa) afschaffen bestaande 1e en 2e lijn Minimaal 20% van patiënten uit huidige 2e lijn naar generalistische basis ggz Wat is te verzekeren zorg en wat niet? (CvZ): Klachten en stoornissen Somatisch en psychisch

11 De GGZ in 2014 Beoogd resultaat generalistische basis GGz

12 Voorbereidingen op GGZ in 2014 Bestuurlijk akkoord toekomst GGZ (koepels, beroepsverenigingen, VWS): o.a. Beperkte groei (2,5%) Afbouw bedden, meer ambulantisering, meer zelf-hulp Patiëntstromen herverdelen Meer transparantie (ROM, benchmarking, richtlijnen) Invoering basis GGZ vanaf 2014 (NZa) afschaffen bestaande 1e en 2e lijn Minimaal 20% van patiënten uit huidige 2e lijn naar generalistische basis ggz Wat is te verzekeren zorg en wat niet? (CvZ): Klachten en stoornissen Somatisch en psychisch

13 Voorbereidingen: Rapport Advies G-GGZ, deel 2, CVZ juli 2013 Begrenzing GGZ Klachten (Basiszorg) versus stoornissen (GGZ) Consultatie psycholoog/psychiater in basiszorg (diagnostiek/advies) POH GGZ (ook door zorgaanbieder; screening/begeleiding) Wat hoort vanuit GGZ budget gefinancierd en wat vanuit somatische budget Beoordeling behandelinterventies (wat wordt vergoed en wat niet) Geïndiceerde preventie blijft binnen basiszorg Uitsluiten aanpassingsstoornissen vanwege gebrek richtlijnen, indicatie en evidence effectiviteit, m.u.v. crisissituaties en kinderen met AS na huiselijk geweld/misbruik. Heroverweging bij meer evidentie Gepast gebruik zorg Nieuwe structuren (generalistische basis GGZ en specialistische GGZ). Huisarts verwijst naar SGGZ en niet vanuit GB GGZ Centrale rol huisarts (doorverwijzing en zelf behandelen) Kwaliteitsstandaarden (behandelrichtlijnen én meetinstrumenten) Vastleggen hoofdbehandelaarschap Sturing door verzekeraars (zij stellen voorwaarden; inzet van zorg, informatie op declaraties)

14 CVZ-lijst van GGZ-stoornissen en of deze verzekerd zijn en vanuit welk kader

15

16 CVZ-lijst van GGZ-interventies die voldoen aan de stand van de wetenschap (positieve lijst) Algemeen (mogelijk bij meer stoornissen): Cognitieve gedragstherapie (CGT) Problem solving therapie (PST) Interpersoonlijke therapie (IPT) Kortdurende psychodynamische psychotherapie Motiverende gespreksvoering (MGV) Cue-exposure behandeling Gedragstherapeutische relatietherapie Groepspsychotherapie Exposure in vivo Psychologische paniekmanagement Cognitieve herstructurering Systeemtherapie Specifiek (bij een bepaalde stoornis) Community reinforcement approach (CRA): verslaving Hypnotherapie: conversiestoornis Dialectische gedragstherapie: borderline persoonlijkheidsstoornis Systems training for emotionally predictability and problem solving (STEPPS): persoonlijkheidsstoornissen Mentalization based therapy (MBT): borderline persoonlijkheidsstoornis Mindfulness based cognitieve gedragstherapie (MBCT): recidiverende depressie Relaxatietherapie: gegeneraliseerde angststoornis Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): post traumatisch stresssyndroom (PTSS)

17 CVZ-lijst van GGZ-interventies die niet voldoen aan de stand van de wetenschap (negatieve lijst) Neurofeedback Psychoanalyse Op inzicht gerichte psychotherapeutische interventies: bij alcoholafhankelijkheid Maudsley methode KIDD workshop Tomatis therapie QEEG geïntegreerde therapie: kwantitative Elektro EncefaloGrafie MET (mentaal-emotieve Training) Cogmed werkgeheugentraining Gestalttherapie Haptotherapie i-tof (Ingratieve therapie op formaat) Speyertherapie Mind-tuning Mindfulness Psychosynthese Rebirthing Regressietherapie Wat-Sji-Gong Neuro linguïstisch programmeren (NLP) Psycho-energetische psychotherapie Emotional Freedom Technique Existentiële therapie Klankschaaltherapie Reiki

18

19 Voorbereidingen: Rapport Advies G-GGZ, deel 2, CVZ juli 2013 Begrenzing GGZ Klachten (Basiszorg) versus stoornissen (GGZ) Consultatie psycholoog/psychiater in basiszorg (diagnostiek/advies) POH GGZ (ook door zorgaanbieder; screening/begeleiding) Wat hoort vanuit GGZ budget gefinancierd en wat vanuit somatische budget Beoordeling behandelinterventies (wat wordt vergoed en wat niet) Geïndiceerde preventie blijft binnen basiszorg Uitsluiten aanpassingsstoornissen vanwege gebrek richtlijnen, indicatie en evidence effectiviteit, m.u.v. crisissituaties en kinderen met AS na huiselijk geweld/misbruik. Heroverweging bij meer evidentie Gepast gebruik zorg Nieuwe structuren (generalistische basis GGZ en specialistische GGZ). Huisarts verwijst naar SGGZ en niet vanuit GB GGZ Centrale rol huisarts (doorverwijzing en zelf behandelen) Kwaliteitsstandaarden (behandelrichtlijnen én meetinstrumenten) Vastleggen hoofdbehandelaarschap Sturing door verzekeraars (zij stellen voorwaarden; inzet van zorg, informatie op declaraties)

20 De GGZ in 2014

21 De GGZ in 2014 Wijzigingen GGZ Versterking huisartsenzorg (incl. POH GGz) Van 2e lijn naar Generalistische Basis GGz (GBGGz) Verwijsmodel huisarts op basis van 5 objectieve criteria; Vermoeden van een DSM benoemde stoornis Ernst problematiek: impact dagelijks functioneren Complexiteit van de problematiek: comorbiditeit Het risico: verwaarlozing, suïcide, mishandeling Het beloop van de klachten Uitkomst bepaalt ofwel GBGGz of SGGz

22 De GGZ in 2014 Wijzigingen GGZ In grote lijnen: Verwijzing naar Specialistische GGz bij hoog risico en/of hoge complexiteit Behandeling huisarts/poh bij: geen vermoeden stoornis vermoeden stoornis én ernst licht of subklinisch, risico laag, complexiteit afwezig en de duur beantwoordt (nog) niet aan de criteria Stabiele chronische problematiek, niet crisisgevoelig en laag risico In andere gevallen naar de Generalistische Basis GGz: 4 zorgvraagzwaarteprofielen

23 De GGZ in 2014

24 De GGZ in 2014 Indicatie op basis objectieve criteria? GBGGz Kort (BK); lichte ernst, waarbij sprake is van laag risico, enkelvoudig beeld of lage complexiteit en aanhoudende klachten (300 minuten) GBGGz Middel (BM); matige ernst, waarbij sprake is van laag/matig risico, enkelvoudig beeld of laag complex en de duur beantwoordt aan de criteria (500 minuten) GBGGz Intensief (BI);ernstige problematiek, waarbij sprake is van laag/matig risico, enkelvoudig beeld of laag complex en de duur beantwoordt aan de criteria (750 minuten) GBGGz Chronisch (BC); instabiele of stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van laag/matig risico. (750 minuten)

25 De GGZ in 2014 Wat er verandert voor zorgaanbieders 1e en 2e lijn samen en verdeling naar Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Afbouw bedden Nieuwe labels? (bv. HSK/PiP) Knip tussen diagnostiek en behandeling Aanbod van behandeling in de beschikbare tijd Rol verwijzer belangrijker / verwijsbrief Invulling hoofdbehandelaarschap GBGGZ en SGGZ Afschaffing representatiemodel: Inkoop per zorgverzekeraar (verschillende polisvoorwaarden) Declaratie bevat meer informatie: indicatie, (behandel)tijd, behandelaar, etc.

26 De GGZ in 2014 Wat er verandert voor verwijzers/cliënten Rol verwijzer belangrijker Gericht verwijzen GBGGz of SGGZ Eigen eerste indicatiestelling belangrijker (POH-GGZ, consult) Verwijsbrief (schriftelijk, gedateerd) voor eerste gesprek in GGZ aanwezig bij GGZ Verzekeraar stelt eisen aan wie verwijst Mag bedrijfsarts verwijzen? Geen eigen bijdrage meer; eigen risico naar 360,- Declaratie bevat meer informatie: indicatie, (behandel)tijd, behandelaar, etc.

27

28 HSK in 2014 Inhoudelijke invulling GBGGz-producten GBGGz Kort (BK); begeleide e-mental health; Psy Health Direct: Beating the blues, Fearfighter (300 minuten) GBGGz Middel (BM); kortdurende generieke probleemoplossende therapie; KOP-model Paul Rijnders: digitaal protocol CureLink (500 minuten) GBGGz Intensief (BI); (ingekorte, digitale) protocollaire behandeling; stoornisspecifieke protocollen; digitaal protocol CureLink (750 minuten) GBGGz Chronisch (BC); Niet van toepassing voor HSK

29 HSK in 2014; werkgeversproductenschema

30 DSM-5

31 DSM-5 Achtergrond van de DSM DSM al sinds 60 jaar De, op dit moment, best beschikbare beschrijving van hoe psychische stoornissen zich presenteren en herkend kunnen worden Meer en meer gevalideerd aan wetenschappelijk onderzoek Organiseert diagnostische informatie tot gemeenschappelijke taal Bedoeld voor clinici, onderzoekers en studenten

32 DSM-5 De laatste DSM verscheen in 1994 (tekstrevisie in 2000) Uitgangspunten van DSM-5 (en verder) Voortschrijdende inzichten vanuit neurowetenschappen, genetica en epidemiologie Psychische stoornissen passen lang niet altijd binnen de categorale grenzen van een classificatie (gemeenschappelijke onderliggende kwetsbaarheden, comorbiditeit in klinische praktijk; de NAO s) Stoornissen vallen meer samen in een spectrum, constellatie van symptomen Maar symptomen binnen stoornissen ook te ordenen op een continuum van dimensies in ernst

33 Ambitie DSM-5

34 DSM-5 Evolutie DSM : evaluatie DSM-IV; APA, WHO en NIMH 2002: A reseach agenda for DSM-V : Review van de literatuur in conferenties ter voorbereiding van revisies DSM (DSM-5) en ICD (ICD-11) 2006: start revisie DSM 2010: concept 1: 6 weken input: 8000 comments 2011: concept 2: 2000 comments Mei 2012: 3e evaluatie, laatste comments Fieldtrials vanaf 2010 testen van DSM-5 op betrouwbaarheid, validiteit, haalbaarheid en klinische toepasbaarheid patiënten geëvalueerd

35 DSM-5

36 DSM-5 Evolutie naar DSM-5 In opstellen classificaties meer dimensioneel gedacht: Maar werk in uitvoering; geen te drastische wijzigingen in een keer (voldoende aansluiting bij bestaande praktijk en onderzoek) Geen apart hoofdstuk voor stoornissen in de kindertijd: Wel aandacht voor stoornissen over de levensloop heen; stoornissen die met name op jonge leeftijd voor het eerst gezien worden (Neurodevelopmental disorders) staan vooraan in het boek, de stoornissen van de latere leeftijd achteraan (Neurocognitive disorders) Leeftijds-, cultuur en geslachtsgerelateerde kenmerken van de stoornis waar nodig opgenomen in de classificaties Geen drastische veranderingen persoonlijkheidsstoornissen: Geen aparte as meer In totaliteit niet meer classificaties: Waar nieuwe verschenen zijn er evenzoveel oude verdwenen, bv.: Nieuw: Hoarding disorder, Disruptive mood dysregulation disorder Verdwenen: Asperger en PDD-NOS, opgegaan in Autismespectrumstoornis

37 DSM-5 Organisatie DSM-5 Sectie I Uitleg over gebruik van classificatie Sectie II 20 Categorieën; volgorde: Stoornissen met veelal start op jongere leeftijd (Neurodevelopmental disorders, Schizophrenia spectrum) Internaliserende problematiek (angst, depressie, somatische klachten) Externaliserende problematiek (impulscontrole, gedrags en middelenmisbruik symptomen) Stoornissen op oudere leeftijd (Neurocognitive disorders) Andere stoornissen Sectie III Veranderingen die eerst verder onderzoek vereisen.

38 DSM-5

39 DSM-5 Grootste veranderingen in structuur Verdwijnen van multiaxiaal model: Oude as I, II en III samengevoegd in een beschrijvende classificatie As IV meer laten aansluiten bij ICD As V was met de GAF problematisch; nieuw criterium voor klinische relevantie (Nieuwe codes) ICD Essential specifiers 2 jaar grace period voor definitieve versie in 2015

40 DSM-5 Essential specifiers, bv.: 1. Syntoon vs dystoon Inzicht specifier: 3 opties (good, ambivalent, no insight met motivationele component) 2. Comorbiditeit en suicidaliteit 3. Invloed van leeftijd, geslacht en cultuur 4. Severity Index of impairment

41 Albert DSM-5

42 DSM-5 Casus Albert Albert begon pas op zijn 4e te praten Heeft weinig behoefte aan sociale contacten Albert is hyper intelligent, maar ook dyslectisch Hij heeft moeite om langdurende relaties aan te gaan en inschattingen te maken over emoties van anderen

43 DSM-5 Diagnose DSM-IV As I M. Asperger As II Geen diagnose As III Geen diagnose As IV Beperkt sociaal steunsysteem As V Gaf score van 80

44 DSM-5 DSM-5 Classificatie Autisme spectrum stoornis Zonder intellectuele beperkingen Met beperkingen in taalvaardigheid Severity Level: 1; Problemen met primaire steungroep, zoekt weinig contact, maar is veel met wetenschap bezig

45 DSM-5 Enkele opvallende veranderingen in DSM-5 Een aantal stoornissen hebben een andere naam gekregen (Dysthymie heet nu Persistent depressive disorder; Hypochondrie Illness anxiety disorder) Autismespectrumstoornis (voorheen autisme, M. Asperger, M. Rett, PDD- NOS) Separatieangststoornis en Selectief mutisme ingedeeld onder rubriek Angststoornissen Paniekstoornis en Agorafobie twee aparte stoornissen Obsessieve-compulsieve stoornis in een nieuwe eigen rubriek, samen met Hoarding disorder (nieuw), Excoriation disorder, Trichotillomanie, Body dysmorphic disorder Trauma- and Stress-Related disorders, een nieuwe rubriek met oude bekenden: PTSS, Acute stressstoornis en Aanpassingsstoornissen

46 DSM-5 Enkele opvallende veranderingen in DSM-5 Somatoforme stoornissen zijn Somatic symptom and related disorders gaan heten; Somatic symptom disorder (i.p.v. Somatisatiestoornis en Ongediferentieerde somatoforme stoornis); Functional neurological symptom disorder (i.p.v. Conversie) Binge-eating disorder is opgenomen Gambling disorder (Gokverslaving?) is opgenomen Middelenmisbruik en afhankelijkheid zijn samengevoegd tot Substance use disorder Major neurocognitive disorder (NCD) is de nieuwe term voor dementie en amnestische stoornissen Mild NCD is toegevoegd De persoonlijkheidsstoornissen zijn gebleven, maar de alternatieve benadering wordt beschreven in Sectie III

47 DSM-5

48 DSM-5 En wanneer in Nederland? Nederlandse vertaling in 2014 (Boom uitgeverij) CvZ/NZA: In 2014 nog geen DSM-5 ingevoerd In 2015 einde grace period in de VS In 2015 ICD op z n vroegst?

Perceelbeschrijving. Generalistische Basis GGZ Jeugd

Perceelbeschrijving. Generalistische Basis GGZ Jeugd Perceelbeschrijving Generalistische Basis GGZ Jeugd Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout

Nadere informatie

DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar

DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar DSW Zorgverzekeraar & Stad Holland Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2014 - Vrijgevestigden GGZ Generalistische Basis GGZ & Gespecialiseerde GGZ 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Landelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ

Generalistische Basis GGZ Generalistische Basis GGZ Verwijsmodel en productbeschrijvingen Enschede, 30 januari 2013 PJ/13/0160/baggz drs. Peter Bakker dr. Patrick Jansen Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Algemeen... 4 2. Aanpak...

Nadere informatie

Dynamisch overzicht (psychologische) interventies binnen de GGZ.

Dynamisch overzicht (psychologische) interventies binnen de GGZ. Dynamisch overzicht (psychologische) interventies binnen de GGZ. De lijst is onderverdeeld in interventies die wel, niet, of specifiek voor een bepaalde stoornis voldoen aan de stand van de wetenschap

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie

De verschillen tussen DSM IV en 5. Of dienen we beter 5.0 te zeggen? Michael Portzky PC Gent-Sleidinge Gent 4 april 2014

De verschillen tussen DSM IV en 5. Of dienen we beter 5.0 te zeggen? Michael Portzky PC Gent-Sleidinge Gent 4 april 2014 De verschillen tussen DSM IV en 5 Of dienen we beter 5.0 te zeggen? Michael Portzky PC Gent-Sleidinge Gent 4 april 2014 Enkele bedenkingen vooraf Onvermijdelijk een overgangsperiode, doch in meerdere betekenissen:

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Angststoornissen. Landelijk Basisprogramma. Leidraad voor regionale zorgprogrammering. Trimbos-instituut Anneke van Wamel Henk Verburg

Angststoornissen. Landelijk Basisprogramma. Leidraad voor regionale zorgprogrammering. Trimbos-instituut Anneke van Wamel Henk Verburg Leidraad voor regionale zorgprogrammering Landelijk Basisprogramma Angststoornissen Trimbos-instituut Anneke van Wamel Henk Verburg Met medewerking van Jolanda Meeuwissen, Ineke Voordouw en Vera van de

Nadere informatie

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet.

Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. GGZ FACTSHEET 2 Generalistisch als het kan, specialistisch als het moet. Aanvullende wijzigingen 2014. Verwijzing, Hoofdbehandelaarschap en Declaratiestandaard GZ321 START Wat zijn de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5106

BELEIDSREGEL BR/CU-5106 BELEIDSREGEL Generalistische basis GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

H.1 Persoonlijkheidsstoornissen en suïcidaal gedrag

H.1 Persoonlijkheidsstoornissen en suïcidaal gedrag 14 Dialectische gedragstherapie voor jongeren met een borderlinestoornis H.1 Persoonlijkheidsstoornissen en suïcidaal gedrag 1.1 Persoonlijkheidsstoornissen 1.1.1 De ontwikkeling van een persoonlijkheid

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. Angststoornissen

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. Angststoornissen Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassen cliënten met een angststoornis 2003 Onder

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag A.M. van Hemert, A.J.F.M. Kerkhof, J. de Keijser,

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen: diagnostiek en behandeling

Persoonlijkheidsstoornissen: diagnostiek en behandeling Persoonlijkheidsstoornissen: diagnostiek en behandeling Factsheet Persoonlijkheidsstoornissen Inleiding Deze factsheet geeft informatie over de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen.

Nadere informatie

TOPGGz. keurmerken AFDELING ZOEK EEN

TOPGGz. keurmerken AFDELING ZOEK EEN TOPGGz keurmerken ZOEK EEN AFDELING TOPGGz Informatie De Stichting Topklinische GGz heeft als doel de topklinische ggz te stimuleren en te faciliteren. Zij doet dit o.a. door het TOPGGz-keurmerk uit te

Nadere informatie

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Afdeling Psychiatrie UMC St. Radboud Nijmegen Ontwikkelingen uit de projectgroep ADHD Juni 2004 F.E. van Dijk C.C. Kan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 Inleiding 2 Methode

Nadere informatie

Hoe meer soms minder kan zijn : quick scan van ongewenste effecten van zorg

Hoe meer soms minder kan zijn : quick scan van ongewenste effecten van zorg Opdrachtgever SZW Hoe meer soms minder kan zijn : quick scan van ongewenste effecten van zorg Opdrachtnemer Panteia, Research voor Beleid / L. de Ruig, M. van Oploo, M. Hollander Onderzoek Hoe meer soms

Nadere informatie

Somatoforme Klachten en Stoornissen

Somatoforme Klachten en Stoornissen Multidisciplinaire richtlijn Somatoforme Klachten en Stoornissen 2009 Conceptversie december 2008 tbv de commentaarfase De inhoud van deze conceptrichtlijn staat onder embargo. Aan de inhoud van deze concept-richtlijn

Nadere informatie

Nationale Monitor Geestelijke Gezondheid

Nationale Monitor Geestelijke Gezondheid Nationale Monitor Geestelijke Gezondheid Jaarboek 2004 Trimbos-instituut Utrecht, 2004 Colofon Redactie dr. Casper Schoemaker prof. dr. Corine de Ruiter Met bijdragen van: dr. Mireille van den Berg dr.

Nadere informatie

Wie doet wat in de eerstelijns-ggz?

Wie doet wat in de eerstelijns-ggz? Wie doet wat in de eerstelijns-ggz? De samenwerking binnen de eerstelijns-ggz huisartsen, het algemeen maatschappelijk werk, eerstelijnspsychologen en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen moet en kan

Nadere informatie

Analyseren, een functie van betekenis

Analyseren, een functie van betekenis Karin Pronk 1 Analyseren, een functie van betekenis Functie- en betekenisanalyse, een krachtig hulpmiddel voor diagnostiek en behandeling van een patiënt met adhd en ptss Nadat een uitgebreide intake was

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Verbintenis 1. De Zorgaanbieder verplicht zich ertoe de verzekerde zorg (zie bijlage 1) te verlenen aan verzekerden van de Zorgverzekeraar die zich voor het verkrijgen van

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4. Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4. Uitgebreide dienstverlening 8

Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4. Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4. Uitgebreide dienstverlening 8 Cliënten 2 Inhoudsopgave Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4 Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4 Uitgebreide dienstverlening 8 Onze werkwijze 10 Onderzoek en

Nadere informatie

NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes

NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes Multidisciplinaire richtlijn gericht op signalering van depressieve klachten en toegeleiding naar een passend hulpaanbod

Nadere informatie

Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie

Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie Volwassenen Kind & Jeugd 2011-2012 Patiënteninformatie 1175685PR/1-2011/Afdeling Medische psychologie & Psychiatrie Welkom bij de afdeling Medische Psychologie

Nadere informatie

U kunt het zelf! Behandeling van psychische problemen in de huisartsenpraktijk. Programma Alledaagse Ziekten n

U kunt het zelf! Behandeling van psychische problemen in de huisartsenpraktijk. Programma Alledaagse Ziekten n ! Behandeling van psychische problemen in de huisartsenpraktijk Programma Alledaagse Ziekten n 26 Kennissynthese door het Nivel Uit het ZonMw programma Alledaagse Ziekten kwamen interessante positieve

Nadere informatie

Basispakket zorgverzekering

Basispakket zorgverzekering Algemene Rekenkamer Basispakket zorgverzekering Algemene Rekenkamer Uitgavenbeheersing in de zorg deel 3 2015 Basispakket zorgverzekering Uitgavenbeheersing in de zorg deel 3 De tekst van het rapport Basispakket

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Samenvatting

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Samenvatting Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Samenvatting Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Samenvatting A.M. van Hemert, A.J.F.M.

Nadere informatie

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Colofon Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Redactie Peter van Splunteren, Trimbos-instituut Ina Boerema, Trimbos-instituut Betty Steenkamer, Robuust Marlene

Nadere informatie