nummer 12 van 2005 Vaststelling Uitvoeringsvoorschriften mobiele telefonie voor ambtenaren van de provincie Drenthe

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nummer 12 van 2005 Vaststelling Uitvoeringsvoorschriften mobiele telefonie voor ambtenaren van de provincie Drenthe"

Transcriptie

1 nummer 12 van 2005 Vaststelling Uitvoeringsvoorschriften mobiele telefonie voor ambtenaren van de provincie Drenthe Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 21 december 2004, kenmerk 6.7/ , Facilitaire Groep

2 1 Nummer 12 van 2005 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 21 december 2004, kenmerk 6.7/ , Facilitaire Groep, tot vaststelling Uitvoeringsvoorschriften mobiele telefonie voor ambtenaren van de provincie Drenthe Gedeputeerde staten van Drenthe; BESLUITEN: de als bijlage hierbij gevoegde uitvoeringsvoorschriften vast te stellen. Gedeputeerde staten voornoemd, A.L. ter Beek, voorzitter J.D. Nauta, secretaris Uitgegeven 4 februari 2005 ab/coll.

3 1 Bijlage UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN TEN BEHOEVE VAN DE BESCHIKBAARSTELLING VAN EEN MOBIELE TELEFOON AAN AMBTENAREN VOOR DE UITOEFENING VAN WERKZAAMHEDEN VOOR DE PROVINCIE DRENTHE Op grond van artikel 4, Regeling tot vergoeding van telefoonkosten, worden de navolgende voorschriften vastgesteld. Artikel 1, Algemeen 1. In deze uitvoeringsvoorschriften wordt onder "mobiele telefoon" verstaan de mobiele telefoon, inclusief de daarin opgenomen SIM-kaart. 2. De provincie geeft ingaande de datum van ontvangst in opdracht van de directie/groepsmanager aan de ambtenaar de mobiele telefoon in bruikleen met inachtneming van hetgeen in deze uitvoeringsvoorschriften is bepaald. 3. De ambtenaar gebruikt de mobiele telefoon voor de uitoefening van zijn functie. 4. De ambtenaar is verplicht als een goed huisvader voor de mobiele telefoon zorg te dragen. 5. De provincie blijft eigenaar van de mobiele telefoon. 6. De mobiele telefoon is verstrekt met als doel om minimaal als tweede toestel te dienen. Artikel 2, Duur van de uitvoeringsvoorschriften 1. De uitvoeringsvoorschriften gelden voor de duur van de uitoefening van de functie. 2. De mobiele telefoon en de uitvoeringsvoorschriften worden aan de ambtenaar overhandigd, waarbij de ambtenaar de bruikleenovereenkomst ondertekent voor ontvangst. Artikel 3, Beëindiging 1. Bij beëindiging van de functie is de ambtenaar verplicht de mobiele telefoon binnen 14 dagen aan de provincie te retourneren. 2. De provincie is bevoegd tussentijds van de ambtenaar de onmiddellijke teruggave van de mobiele telefoon te verlangen, indien deze handelt in strijd met artikel 1, derde lid en vierde lid. Artikel 4, Gebruik algemeen 1. Bij schade aan of verlies van de mobiele telefoon, alsmede bij het optreden van storingen in het gebruik ervan dient de ambtenaar zo snel mogelijk contact op te nemen met de contactpersoon van de provincie (de heer H.J. de Leeuw, telefoonnummer (0592) ) of diens vervanger.

4 2 Bijlage 2. Reparatie en onderhoud van de mobiele telefoon geschiedt uitsluitend door of in opdracht van de provincie. De daaraan verbonden kosten zijn voor de provincie, tenzij wordt geconstateerd dat sprake is van een onzorgvuldig gebruik van de ter beschikking gestelde mobiele telefoon. 3. De provincie is bevoegd de in bruikleen gegeven mobiele telefoon te vervangen. 4. Het is de ambtenaar niet toegestaan de in bruikleen gegeven mobiele telefoon te vervreemden, te verpanden, te verhuren, uit te lenen of aan anderen in gebruik af te staan. Artikel 5a, Naast zakelijk gebruik beperkt privé-gebruik 1. Beperkt privé-gebruik van de mobiele telefoon is toegestaan. Onder de kosten voor privé-gebruik worden verstaan de privé-gesprekskosten, alsmede de kosten van het abonnement. 2. Volgens de fiscale regelgeving mogen de jaarlijkse kosten van het privé-gebruik niet hoger zijn dan het binnen de fiscale regelgeving vastgestelde maximumjaarbedrag. 3. In verband met het privé-gebruik vindt er maandelijks een bijtelling op het fiscale loon van de gebruiker plaats. De hoogte van de bijtelling is gebaseerd op de desbetreffende fiscale regelgeving. 4. De provincie kan in alle gevallen waarin sprake is van privé-gebruik, waarbij het in het tweede lid bedoelde maximumjaarbedrag wordt overschreden, de meerkosten alsmede de eventuele voortvloeiende fiscale gevolgen, op de gebruiker verhalen. 5. De provincie houdt toezicht op het beperkte privé-gebruik door middel van de gespecificeerde maandelijkse telefoonnota's. Artikel 5b, Alleen zakelijk gebruik 1. Indien er in geen enkel geval sprake is van beperkt privé-gebruik en de mobiele telefoon derhalve uitsluitend voor zakelijk gebruik wordt ingezet, is artikel 5a niet van toepassing. 2. De provincie houdt toezicht op het uitsluitend zakelijke gebruik door middel van de gespecificeerde maandelijkse telefoonnota's. Artikel 6, Aansprakelijkheid 1. De ambtenaar is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van de door de provincie ter beschikking gestelde mobiele telefoon, behalve in geval van schade als gevolg van grove schuld en/of opzet van de kant van de ambtenaar. 2. Indien de ambtenaar een uitkering uit een verzekering ontvangt met betrekking tot schade aan of verlies van de mobiele telefoon, zal hij deze uitkering binnen 14 dagen na ontvangst afdragen aan de provincie.

5 3 Bijlage 3. Elke verdere aansprakelijkheid van de provincie uit hoofde van deze uitvoeringsvoorschriften is uitgesloten, tenzij sprake is van grove schuld en/of opzet van de kant van de provincie. Artikel 7 1. Deze uitvoeringsvoorschriften worden aangehaald als Uitvoeringsvoorschriften voor de mobiele telefoon. 2. Deze uitvoeringsvoorschriften treden in werking op 4 februari 2005 en werken terug tot 1 februari ab/coll. F:\PRODUCT\FG\CTB\Reglem. en verord. (nieuw)\vaststelling uitvoeringsvoorschriften voor mobiele telefoon.doc

1.1 DE REGELING BESCHRIJFT DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN LEASE-AUTO VANWEGE DE WERKGEVER

1.1 DE REGELING BESCHRIJFT DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN LEASE-AUTO VANWEGE DE WERKGEVER VOORBEELD AUTOREGELING HIERNA VERDER AANGEDUID ALS DE REGELING 1. AARD EN REIKWIJDTE VAN DE REGELING 1.1 DE REGELING BESCHRIJFT DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN LEASE-AUTO VANWEGE DE WERKGEVER TEN BEHOEVE

Nadere informatie

Voor de uitvoeringsregels met betrekking tot toewijzing, intrekking, controle en handhaving wordt verwezen naar de betreffende bedrijfsregeling.

Voor de uitvoeringsregels met betrekking tot toewijzing, intrekking, controle en handhaving wordt verwezen naar de betreffende bedrijfsregeling. SPECIFIEKE BEPALINGEN PERSONEELSGROEP B EN C 2.10 TELEFOONKOSTEN- EN INTERNETVERGOEDINGEN 2.10.1. Algemeen De werkgever heeft een regeling vastgesteld voor de vergoeding van de telefoon- en internetkosten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden juweliers- en uurwerkenbranche en goud- en. zilversmeden 2011 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Algemene voorwaarden juweliers- en uurwerkenbranche en goud- en. zilversmeden 2011 COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD COÖRDINATIEGROEP ZELFREGULERINGSOVERLEG Algemene voorwaarden juweliers- en uurwerkenbranche en goud- en zilversmeden 2011 SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008

BRUIKLEENREGELING MOBIELE TELEFOON 2008 -W- " " GEMEENTE I rloorn GEMEENTEBLAD 2010-22 A. Brukleenregelng mobele telefoon 2008. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn maakt bekend dat: het op 4 maart 2008, onder ntrekkng

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Intercity Zakelijk Kruisweg 659 2132 NC Hoofddorp Nederland Tel. +31 (0)20 655 3000 Fax. +31 (0)20 653 1534 K.v.K. 34090783 www.intercityzakelijk.nl 2 ALGEMENE VOORWAARDEN NETWERK

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Global-e. Global-e B.V. versie 1.0

ALGEMENE VOORWAARDEN. Global-e. Global-e B.V. versie 1.0 ALGEMENE VOORWAARDEN Global-e Global-e B.V. versie 1.0 BEGRIPSBEPALINGEN Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden. Datacenter: Dienstbeschrijving: Diensten: Leverancier: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden Laaddiensten Eneco Zakelijk B.V. Versie 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 De Overeenkomst 4 Artikel 3 De Laadpas 5 Artikel 4 Verlies, onbevoegd gebruik, diefstal en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking

ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en De Wilde Loon- en Salarisverwerking ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor De Wilde, De Wilde Zakelijke Dienstverlening en Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Uitleenreglement, versie 19 augustus 2013

Uitleenreglement, versie 19 augustus 2013 Uitleenreglement, versie 19 augustus 2013 Uitleenreglement Stichting Arnhemse Openbare en Gelderse Wetenschappelijke Bibliotheek Artikel 1: Begrippen Onder de volgende in dit reglement gebruikte begrippen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Igluu - WorkSpace for Professionals Jansdam 2a 3512HB Utrecht 085 773 7703 info@igluu.nl igluu.nl

Igluu - WorkSpace for Professionals Jansdam 2a 3512HB Utrecht 085 773 7703 info@igluu.nl igluu.nl I. Algemene Voorwaarden II. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot OneSpace III. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot DaySpace IV. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Schuuring Auto s ALGEMEEN DEFINITIES KOOP EN VERKOOP

ALGEMENE VOORWAARDEN Schuuring Auto s ALGEMEEN DEFINITIES KOOP EN VERKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN Schuuring Auto s ALGEMEEN Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen Schuuring Auto s en kopers of opdrachtgevers niet handelende in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Het kantoor Nautilusstraat 3 K 7821 AG Emmen T 0591 20 04 14 M 06 37 40 88 84 F 0591 64 62 96 E info@mariskaharbers.nl Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Artikel 1 Definities In

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: Artikel - 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: EPA Intermediair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Tarieven

1. Algemeen. 2. Tarieven ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEET LOQATER BV, gevestigd aan de Linnewever 1 te Wateringen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56830882 1. Algemeen 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Emobiel voor een Abonnement van Emobiel

Algemene Voorwaarden Emobiel voor een Abonnement van Emobiel Algemene Voorwaarden Emobiel voor een Abonnement van Emobiel (hierna: "Algemene Voorwaarden") Definities In deze Algemene Voorwaarden betekent: "Aanmeldingsformulier": het formulier waarmee de Klant Emobiel

Nadere informatie

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Artikel 1. Algemeen "Cédicu", houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie, levering en verspreiding van Laat eens zien! lespakketten via diverse mediavormen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van het Voertuig Documentatie Centrum

Algemene voorwaarden van het Voertuig Documentatie Centrum Algemene voorwaarden van het Voertuig Documentatie Centrum Definities Artikel 1. 1. Voertuig Documentatie Centrum B.V. en eventueel toekomstige B.V. s die worden opgericht door voornoemde B.V., verder

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERKZAAMHEDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERKZAAMHEDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERKZAAMHEDEN Algemene inkoopvoorwaarden en algemene voorwaarden voor werkzaamheden van de naamloze vennootschap gevestigd te Almelo (Nederland),

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening:

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening: Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 2015 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro.

Nadere informatie