Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013"

Transcriptie

1 Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind Datum: 16 januari 2013

2 Inleiding Dit is het uitvoeringsplan voor de reconstructie van het Moleneind te Drachten. Dit plan is bedoeld om inzicht te geven in de wijze van uitvoering van het werk. Het plan is als volgt opgezet: 1. Fasering van het plan 2. Verkeersomleidingen en routes bouwverkeer 3. Werkwijze 4. Parkeren 5. Bevoorrading centrum

3 1 - Fasering van het plan Fase 1 betreft de aanleg van een tijdelijke omleiding ten behoeve van de aanleg van de brug in de Zuiderhogeweg, deze omleiding is reeds aangelegd in Fase 2 betreft de bouw van de brug in de Zuiderhogeweg, de Pijpbrug. Deze werkzaamheden zullen gefaseerd uitgevoerd worden. Eerst worden de landhoofden van de brug samen met het eerste stuk van het kokerriool aangelegd, waarna een zettingsperiode van minimaal 3 maanden volgt. Zodra de zetting is afgelopen zal het brugdek worden gebouwd. Fase 3 betreft de herinrichting van het gedeelte vanaf de Zuiderhogeweg tot aan de Tjalling Wagenaarstraat. Eerst wordt het kokerriool en de riolering aan de Noordzijde aangelegd, wanneer dit tracé gereed is (en dus ook al een gedeelte van de bestrating aan de Noordzijde is aangelegd) wordt begonnen met de riolering aan de Zuidzijde. Na het gereedkomen van de riolering van de Zuidzijde wordt de ook bestrating aan de Zuidzijde aangebracht. Als laatste wordt de vaart ontgraven en de voetgangersbrug geplaatst. Fase 4 betreft de herinrichting van het gedeelte vanaf het centrum tot aan de Oude Nering. Met deze fase wordt pas begonnen wanneer fase 3 helemaal gereed is. Ook hier wordt eerst het kokerriool en de riolering aan de Noordzijde aangelegd, wanneer dit tracé gereed is wordt begonnen met de riolering aan de Zuidzijde. Gelijktijdig hiermee wordt de bestrating van de Noordzijde aangebracht. Na het gereedkomen van de riolering van de Zuidzijde wordt de bestrating aangebracht. Als laatste wordt de vaart ontgraven en de voetgangersbrug geplaatst. Fase 5 betreft de herinrichting van het gedeelte vanaf de Oude Nering tot aan de Tjalling Wagenaarstraat. Met deze fase wordt begonnen zodra de aanleg van het kokerriool van fase 4 gereed is. Eerst wordt het kokerriool en de riolering aan de Noordzijde aangelegd, wanneer dit tracé gereed is wordt begonnen met de riolering aan de Zuidzijde. Gelijktijdig hiermee wordt de bestrating van de Noordzijde aangebracht. Na het gereedkomen van de riolering van de Zuidzijde wordt de bestrating aangebracht. Als laatste wordt de vaart ontgraven. Fase 6 betreft de aanleg van de verkeersbruggen in de Tjalling Wagenaarstraat en in de Oliemolenstraat.

4 2 - Verkeersomleidingen Fase 1 Aanleg tijdelijke omleiding brug Zuiderhogeweg: De aanleg van de tijdelijke omleidingsroute is reeds in 2008 uitgevoerd. Bij het in bedrijf stellen van de omleiding zal er t.p.v. de Noorder- en Zuiderhogeweg gedurende korte tijd overlast optreden. Dit zal echter op een tijdstip plaatsvinden waarbij er weinig verkeersaanbod is, bijvoorbeeld op een avond. De aansluiting van het Moleneind op de Noorder- en Zuiderhogeweg vervalt hierbij.

5 Bereikbaarheid fase 1 - In bedrijf stellen tijdelijke omleiding Wegafzetting Ontsluiting In uitvoering Aan/afvoerroute bouwverkeer Voorkeurroute bevoorrading centrum

6 Fase 2 bouw van de brug Zuiderhogeweg: Na het in bedrijf stellen van de tijdelijke omleiding kan het verkeer op de Noorder / Zuiderhogeweg tijdens de bouw van de Pijpbrug ongehinderd doorstromen. Er is in de omleiding een extra rijstrook opgenomen vanaf de Tussendiepen waardoor de verkeerstroom van Noord naar Zuid geen hinder ondervindt van het invoegende verkeer. Tijdens de bouw van de brug zal het Moleneind al definitief afgesloten zijn van de Zuiderhogeweg. Gedurende deze werkzaamheden wordt het verkeer vanuit de Peppel ontsloten via het Moleneind / Oliemolenstraat / Gauke Boelenssstraat. Ten behoeve van werkzaamheden in de latere fases zal in deze fase alvast een tijdelijke aansluiting van de Peppel op de Tjalling Wagenaarstraat gerealiseerd worden. Deze wordt in deze fase echter nog niet in gebruik genomen. Tevens zal de aansluiting van het fietspad vanuit de Peppel op de parallelweg van de Zuiderhogeweg aangepast worden zodat deze als ontsluiting kan dienen voor hulpdiensten. De hoofdroute van het bouwverkeer loopt via de Noorder- en Zuiderhogeweg en incidenteel over het Moleneind.

7 Bereikbaarheid fase 2 - Brug Zuiderhogeweg Wegafzetting Ontsluiting In uitvoering Aan/afvoerroute bouwverkeer Voorkeurroute bevoorrading centrum

8 Tijdelijke situatie tbv ontsluiting verkeer uit de Peppel bestaande situatie tijdelijke situatie tbv ontsluiting verkeer uit de Peppel

9 Tijdelijke situatie tbv hulpdiensten bestaande situatie tijdelijke situatie t.b.v. hulpdiensten (noodontsluiting)

10 Fase 3 vanaf Zuiderhogeweg tot Tjalling Wagenaarstraat Bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de Noordzijde zal er langs de Zuidzijde een rijbaan beschikbaar blijven voor het lokale verkeer. De bestaande parkeerhavens zullen grotendeels in deze fase van het werk gehandhaafd blijven. Op deze rijbaan zal gedeeltelijk een 1-richtingsroute ingesteld worden welke langs de Watermolen, Korenmolen en Houtzaagmolen loopt. Bij aanvang van de werkzaamheden op de Zuidzijde zal er inmiddels een deel van het definitieve straatwerk aan de Noordzijde gereed zijn. Het lokale verkeer kan hiervan gebruik maken via de Oliemolenstraat. Daar waar nodig zullen er tijdelijke aansluitingen tussen de Noord- en Zuidzijde gemaakt worden. De tijdelijke ontsluiting van de Peppel op de Tjalling Wagenaarstraat zal tijdens de werkzaamheden aan de Noordzijde alleen incidenteel toegankelijk zijn voor autoverkeer, de tijdelijke ontsluiting van de Peppel op de Zuiderhogeweg blijft alleen toegankelijk voor hulpdiensten. Na het gereedkomen van de werkzaamheden in fase 3 zal de tijdelijke aansluiting van de Peppel op de Tj. Wagenaarstraat opgeruimd worden en weer in de oude staat hersteld worden. Dan zullen ook de nieuwe bomen worden geplant. De hoofdroute van het bouwverkeer t.b.v. de bouw van de brug loopt via de Noorder- en Zuiderhogeweg, de hoofdroute van het bouwverkeer t.b.v. de werkzaamheden op het Moleneind loopt van de Zuiderhogeweg naar de Oliemolenstraat. De route voor het bouwverkeer zal d.m.v. bouwhekken afgescheiden worden van de route voor het lokale verkeer. Incidenteel kan er t.b.v. het laden en lossen van materialen door het bouwverkeer gebruik worden gemaakt van de lokaal-verkeersroute. Het autobedrijf aan het Moleneind ZZ 195 zal bereikbaar zijn via de Zuiderhogeweg. Langs deze toegang is geen ruimte beschikbaar voor het parkeren van auto s van bezoekers. Aan de Noord- en Zuidzijde zal er langs de woningen een voetgangersstrook beschikbaar blijven. Langs de Noordzijde kan er waar nodig gebruik worden gemaakt van tijdelijke damwanden t.b.v. de aanleg van het kokerriool.

11 Bereikbaarheid fase 3 - Zuiderhogeweg tot Tjalling Wagenaarstraat werkzaamheden Noordzijde Wegafzetting Ontsluiting In uitvoering Aan/afvoerroute bouwverkeer Voorkeurroute bevoorrading centrum

12 Bereikbaarheid fase 3 - Zuiderhogeweg tot Tjalling Wagenaarstraat werkzaamheden Noord- en Zuidzijde Wegafzetting Ontsluiting In uitvoering Aan/afvoerroute bouwverkeer Voorkeurroute bevoorrading centrum

13 Bereikbaarheid fase 3 - Zuiderhogeweg tot Tjalling Wagenaarstraat werkzaamheden Zuidzijde Wegafzetting Ontsluiting In uitvoering Aan/afvoerroute bouwverkeer Voorkeurroute bevoorrading centrum

14 Fase 4 en 5 vanaf centrum tot Tjalling Wagenaarstraat Fase 4 en 5 worden in de uitvoering als 1 fase beschouwd. Bij aanvang van deze fase zijn fase 2 en 3 geheel voltooid. Hierdoor zijn de aansluitingen van de Peppel op het Moleneind ZZ inmiddels definitief. De ontsluiting van de Peppel verloopt nu dus via het Moleneind ZZ / Tjalling Wagenaarstraat / Oliemolenstraat. De tijdelijke aansluitingen van de Peppel voor hulpdiensten op de Tjalling Wagenaarstraat en op de parallelweg van de Zuiderhogeweg worden in deze fase opgeheven. De parkeerroute van en naar het Sandor Israëlsplein loopt via de Oude Nering. Bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de Noordzijde zal er langs de Zuidzijde een rijbaan beschikbaar blijven voor het lokale verkeer. De bestaande parkeerhavens zullen grotendeels in deze fase van het werk in gebruik blijven. Bij aanvang van de werkzaamheden op de Zuidzijde zal er inmiddels een deel van het definitieve straatwerk aan de Noordzijde gereed zijn. Het lokale verkeer kan hiervan gebruik maken. Daar waar nodig zullen er tijdelijke aansluitingen tussen de Noord- en Zuidzijde gemaakt worden. De aansluiting van de J.M. Houwenstraat op het Moleneind is bij werkzaamheden aan de Zuidzijde afgesloten. De hoofdroute van het bouwverkeer loopt via de Lange West en de Oliemolenstraat en incidenteel langs de Leerlooiersstraat en de Oude Nering. De route voor het bouwverkeer langs het Moleneind zal d.m.v. bouwhekken afgescheiden worden van de route voor het lokale verkeer. Incidenteel kan er t.b.v. het laden en lossen van materialen door het bouwverkeer gebruik worden gemaakt van de lokaal-verkeersroute. Aan de Noord- en Zuidzijde zal er langs de woningen een voetgangersstrook beschikbaar blijven. Langs de Noordzijde kan er waar nodig gebruik worden gemaakt van tijdelijke damwanden t.b.v. de aanleg van het kokerriool. De bevoorrading van de winkelbedrijven wordt elders in dit document beschreven.

15

16

17 Fase 6A bouw van de brug in de Oude Nering Deze fase betreft de bouw van de brug in de Oude Nering. Bij aanvang van de bouw van deze brug zijn de fasen 1 t/m 5 grotendeels afgerond. Vanaf de Oude Nerig tot aan het centrum is ontsluiting van het Moleneind tijdens deze werkzaamheden niet mogelijk, hier zijn geen problemen te verwachten omdat dit gedeelte voetgangersgebied is. De hoofdroute van het bouwverkeer loopt via de Oude Nering, de Leerlooierstraat en de Oliemolenstraat. De bevoorrading van de winkelbedrijven wordt elders in dit document beschreven.

18

19 Fase 6B bouw van de brug in de Tjalling Wagenaarstraat Deze fase betreft de bouw van de brug in de Tjalling Wagenaarstraat. Bij aanvang van de bouw van deze brug zijn de fasen 1 t/m 6A grotendeels afgerond. Ontsluiting van het Moleneind - gedeelte Zuiderhogeweg tot Tjalling Wagenaarstraat is mogelijk langs de vrije ruimte aan de Westzijde van de bouwput van de brug in aanbouw. Ook kan het verkeer gebruik maken van de parallelweg langs de Zuiderhogeweg. De hoofdroute van het bouwverkeer loopt via de Lange West en en Oliemolenstraat.

20

21 Totaal overzicht na gereedkomen van de werkzaamheden:

22 Bereikbaarheid na oplevering Wegafzetting Ontsluiting In uitvoering Aan/afvoerroute bouwverkeer Voorkeurroute bevoorrading centrum

23 3 Werkwijze Kabels en leidingen: Voorafgaand aan de reconstructiewerkzaamheden worden alle noodzakelijke werkzaamheden aan de bestaande kabels en leidingen uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden in 1 fase uitgevoerd over het gehele Moleneind. Werkvolgorde: Uitvoeren boringen onder de toekomstige vaart Aanpassen bestaande kabels en leidingen Brug Zuiderhogeweg: Werkvolgorde: In bedrijf stellen tijdelijke omleiding Verwijderen bestaande verhardingen Ontgraven bouwput Constructie van de landhoofden Constructie van het kokerriool Zettingsperiode van de landhoofden gedurende 3 maanden Constructie brugdek Aanleg opritten Verwijderen tijdelijke omleiding. Reconstructie Moleneind, gedeelte Zuiderhogeweg Tjalling Wagenaarstraat: Werkrichting: Zuiderhogeweg richting centrum. Reconstructie Moleneind, gedeelte Centrum Tjalling Wagenaarstraat: Werkrichting: centrum richting Zuidehogeweg Werkvolgorde reconstructie: Opbreken verhardingen Noordzijde Aanleg kokerriool Noordzijde Aanleg rioleringen Noordzijde Aanleg verhardingen Noordzijde Opbreken verhardingen Zuidzijde Aanleg rioleringen Zuidzijde Aanleg verhardingen Zuidzijde Na de aanleg van het kokerriool, de riolering en een deel van de verhardingen aan de Noordzijde wordt direct begonnen met de reconstructie van de riolering aan de Zuidzijde. Dit betekent dat op dat moment aan de Noordzijde bestratingswerkzaamheden uitgevoerd worden en aan de Zuidzijde rioleringswerkzaamheden uitgevoerd worden. Na voltooiing van de riolering aan de Zuidzijde wordt ook hier begonnen met het straatwerk. Als laatste wordt de vaart ontgraven, de beschoeiing aangebracht en worden de voetgangersbruggen geplaatst.

24 Fase 3 Zuiderhogeweg - T.J. Wagenaarstraat

25 Fase 3 Zuiderhogeweg - T.J. Wagenaarstraat

26 Fase 4 Oude Nering - Centrum

27 Fase 4 Oude Nering - Centrum

28 Fase 5 T.J. Wagenaarstraat - Oude Nering

29 Fase 5 T.J. Wagenaarstraat - Oude Nering

30 4 - Parkeren Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden worden er een aantal tijdelijke parkeerterreinen gerealiseerd. Gedurende de werkzaamheden van fase 3: In woonwijk de Peppel ter plaatse van de centrale in- en uitgang wordt op de groenstroken een tijdelijk parkeerterrein voor vergunninghouders gerealiseerd waarbij er ca. 57 plaatsen beschikbaar zijn. Een 12-tal hiervan zijn bestemd voor de aanwonenden in de Peppel. Voor de resterende ca. 45 plaatsen wordt een vergunning afgegeven voor een deel van de bewoners van het Moleneind. Langs het Moleneind tussen de Tjalling Wagenaarstraat en de J.M. Houwenstraat worden er ca. 50 parkeerplaatsen gerealiseerd voor vergunninghouders. Al deze parkeerplaatsen zijn bestemd voor een deel van de bewoners van het Moleneind. Tijdens de werkzaamheden aan de Noordzijde blijven de bestaande parkeerplaatsen aan de Zuidzijde grotendeels gehandhaafd. Tijdens de werkzaamheden aan de Zuidzijde kan er ook geparkeerd worden op de (deels) voltooide nieuwe parkeerplaatsen aan de Noordzijde. Ter plaatse van het voormalige hertenkamp worden tijdelijke parkeerplaatsen gerealiseerd t.b.v. personeel van Talant en Fenner Dunlop. Verder kan er geparkeerd worden op de bestaande lokaties op de Markt en het Sandor Israëlsplein. De gehele wijk de Peppel zal een tijdelijke blauwe zone worden, waarbij de bewoners een ontheffing krijgen. Gedurende de werkzaamheden van fase 4 en 5: Bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de Noordzijde kan er langs de Zuidzijde in de bestaande parkeerhavens geparkeerd worden. Het tijdelijke parkeerterrein op het terrein van het voormalige hertenkamp wordt in deze fase een parkeerterrein voor vergunninghouders. Deze parkeerplaatsen zijn bestemd voor bewoners van het Moleneind en werknemers van Dunlop. Bij de werkzaamheden aan de Zuidzijde vervalt deze tijdelijke parkeerplaats en kan er geparkeerd worden op de (deels) voltooide nieuwe parkeerplaatsen aan de Noordzijde en op het reeds voltooide gedeelte vanaf de Zuiderhogeweg tot aan de Tjalling Wagenaarstraat. Verder kan er geparkeerd worden op de bestaande lokaties op de Markt en het Sandor Israëlsplein.

31

32

33 Parkeerplaatsen tijdelijke locatie de Peppel totaal 57 parkeerplaatsen 41 st voor vergunninghouders Moleneind 12 st voor vergunninghouders de Peppel 4 st voor bezoekers tandarts

34 Parkeerplaatsen tijdelijke locatie t.p.v. Dunlop totaal 50 parkeerplaatsen 50 st voor vergunninghouders Moleneind

35 Parkeren fase 4 en 5 - Werkzaamheden Noordzijde Tijdelijke parkeerplaatsen (alleen vergunninghouders) Bestaande parkeerplaatsen In uitvoering

36 Parkeren fase 4 en 5 - Werkzaamheden Zuidzijde Bestaande parkeerplaatsen In uitvoering

37 5 Bevoorrading centrum Bij werkzaamheden aan de Noordzijde kan de bevoorrading van de winkels aan de Zuidzijde over de nog bestaande verharding plaatsvinden. Bij werkzaamheden aan de Zuidzijde kan de bevoorrading van de winkels aan de Noordzijde over de nieuw aangelegde verharding plaatsvinden. In de andere gevallen zal de bevoorrading van de winkels daar waar mogelijk via de achterkant van de winkels moeten plaatsvinden. Langs de voorkant van de winkels is tijdens de werkzaamheden alleen een loopstrook beschikbaar. Bevoorrading kan ook via deze loopstrook plaatsvinden. Gedurende de uitvoering van de fasen 4 en 5 worden er een tweetal distrubutiepunten ingesteld. Wanneer de winkels niet op de bovenstaande manier bevoorraad kunnen worden zal de bevoorrading vanuit deze distributiepunten plaatsvinden. Hierbij zal Van der Wiel zorgdragen voor transport over het werkterrein. Bij de uitvoering van fase 6A kan de distributie plaatsvinden over de reeds voltooide verhardingen. Er zal m.b.t. de bevoorrading en de bereikbaarheid frequent overleg plaatsvinden tussen onze uitvoerder en vertegenwoordigers van de winkeliersvereniging.

38 Distributiepunt tijdens fase 4, 5 - Noordzijde Ontsluiting In uitvoering Voorkeurroute bevoorrading centrum

39 Distributiepunt tijdens fase 4, 5 - Zuidzijde Ontsluiting In uitvoering Voorkeurroute bevoorrading centrum

De Vaart er in! Informatie-avond Drachtstervaart. Wat gaat er gebeuren aan het Moleneind? Juni 2008

De Vaart er in! Informatie-avond Drachtstervaart. Wat gaat er gebeuren aan het Moleneind? Juni 2008 De Vaart er in! Informatieavond Drachtstervaart Wat gaat er gebeuren aan het Moleneind? Juni 2008 Historie Besluit gemeenteraad Smallingerland in 2001 Goedkeuring bestemmingsplan in 2003 Planvorming en

Nadere informatie

Fasering herprofilering Breestraat Beverwijk Van 16 januari t/m 31 december 2017

Fasering herprofilering Breestraat Beverwijk Van 16 januari t/m 31 december 2017 Fasering herprofilering Breestraat Beverwijk Van 16 januari t/m 31 december 2017 Algemene voorwaarden voor uitvoering van de werkzaamheden gedurende fase 1 tot en met 5: Nood-en hulpdiensten moeten gedurende

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Planning Rijksweg Noord Sittard-Geleen

Informatiebijeenkomst Planning Rijksweg Noord Sittard-Geleen Informatiebijeenkomst Planning Rijksweg Noord Sittard-Geleen DEN OUDEN Voorwoord Voorstelronde mensen aan tafel Inleiding Doel van de bijeenkomst, draagvlakverkenning voor gewijzigde planning reconstructie

Nadere informatie

HERINRICHTING N241. BLVC Overleg Nr

HERINRICHTING N241. BLVC Overleg Nr HERINRICHTING N241 BLVC Overleg Nr. 29 20-09-2016 1 AGENDA 0 VERSLAG / ACTIELIJST 1 OVERZICHT PROJECT 2 PRINCIPE FASERING WERKZAAMHEDEN 3 WERKZAAMHEDEN PER WEGVAK 4 VRAGEN? / WVTTK 5 VOLGEND OVERLEG 6

Nadere informatie

HERINRICHTING N241. BLVC Overleg Nr

HERINRICHTING N241. BLVC Overleg Nr HERINRICHTING N241 BLVC Overleg Nr. 22 08-03-2016 1 AGENDA 0 VERSLAG / ACTIELIJST 1 OVERZICHT PROJECT 2 STAND VAN ZAKEN 3 PRINCIPE FASERING WERKZAAMHEDEN 4 WERKZAAMHEDEN PER WEGVAK 5 BEREIKBAARHEID NES

Nadere informatie

HERINRICHTING N241. BLVC Overleg Nr

HERINRICHTING N241. BLVC Overleg Nr HERINRICHTING N241 BLVC Overleg Nr. 24 03-05-2016 1 AGENDA 0 VERSLAG / ACTIELIJST 1 OVERZICHT PROJECT 2 STAND VAN ZAKEN 3 PRINCIPE FASERING WERKZAAMHEDEN 4 WERKZAAMHEDEN PER WEGVAK 5 BEREIKBAARHEID NES

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Welkomstwoord Paul van Schijndel Locatie Het uit te voeren werk is gelegen in de Zwembadweg, Molendijk-zuid en Aloysiusstraat tussen de Boschweg en de Structuurweg in de gemeente

Nadere informatie

Werkzaamhedenbericht Valkenburg-Centrum 23 april 2018

Werkzaamhedenbericht Valkenburg-Centrum 23 april 2018 Herinrichting Molenstraat en Walramplein De reconstructie van Walramplein en Molenstraat is in uitvoering. De uitvoering zal gefaseerd plaatsvinden. Dat is een gevolg van de eisen van de gemeente zoals

Nadere informatie

Aanleg N348 Zutphen-Eefde

Aanleg N348 Zutphen-Eefde Aanleg N348 Zutphen-Eefde ` Even voorstellen Pieter-Jan van der Eijk Projectmanager rondweg Zutphen-Eefde - Eindverantwoordelijk namens provincie voor rondweg N348 Zutphen-Eefde - Opvolger van Koos Bleeker

Nadere informatie

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Schetsontwerp Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Presentatie definitief schetsontwerp - 19 maart 2015 INHOUD 1. GEFORMULEERDE KNELPUNTEN EN OPGAVEN - doorstroming van het verkeer - organisatie

Nadere informatie

Fasering werkzaamheden Westzijde:

Fasering werkzaamheden Westzijde: Fasering werkzaamheden Westzijde: Duur werk: 2 juli 2018 t/m 25 oktober 2019 Kabels en leidingen 2 juli 2018 13 sept. 2019 Herinrichting: 21 jan 2019 25 okt. 2019 Wegdeel: Ruijterveer apenpadsloot Hoofdroute

Nadere informatie

HERINRICHTING N241. BLVC Overleg Nr

HERINRICHTING N241. BLVC Overleg Nr HERINRICHTING N241 BLVC Overleg Nr. 39 27-06-2017 1 AGENDA 0 VERSLAG / ACTIELIJST 1 OVERZICHT PROJECT 2 PRINCIPE FASERING WERKZAAMHEDEN 3 WERKZAAMHEDEN PER WEGVAK 4 VRAGEN? / WVTTK 5 VOLGEND OVERLEG 6

Nadere informatie

BESCHRIJVING FASERING HERINRICHTING WESTZIJDE: RUIJTERVEER VINKENSTRAAT

BESCHRIJVING FASERING HERINRICHTING WESTZIJDE: RUIJTERVEER VINKENSTRAAT BESCHRIJVING FASERING HERINRICHTING WESTZIJDE: RUIJTERVEER VINKENSTRAAT Uitvoering fase 1 t/m 4 tussen 4 september en 17 november 2017 Noord West Oost Fase 1 Westzijde deel Stationsstraat Zeemanstraat,

Nadere informatie

HERINRICHTING N241. BLVC Overleg Nr

HERINRICHTING N241. BLVC Overleg Nr HERINRICHTING N241 BLVC Overleg Nr. 15 14-07-2015 1 AGENDA 0 VERSLAG / ACTIELIJST 1 OVERZICHT PROJECT 2 STAND VAN ZAKEN 3 PRINCIPE FASERING WERKZAAMHEDEN 4 WEGVAK 3 & 4 5 WEGVAK 7 & 8 6 WEGVAK 5 7 WEGVAK

Nadere informatie

Verbreding A6 Almere Verplaatsing busstation

Verbreding A6 Almere Verplaatsing busstation Verplaatsing busstation Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost naar vier Herinrichting Weerwatergebied De lokale wegen, fietspaden en de busbaan worden in dit gebied verlegd ter voorbereiding op gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 1. Aanleiding De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 30 november 2015 ingestemd met de vestiging van een azc voor 600 toekomstige bewoners

Nadere informatie

Informatieavond Herinrichting straten kern Loon op Zand

Informatieavond Herinrichting straten kern Loon op Zand Informatieavond Herinrichting straten kern Loon op Zand Projectpartners Opdrachtgever: Projectleider: Projectleider: Directie UAV: Toezichthouder: Opdrachtnemer: Projectleider: Uitvoerder: Omgevingsmanager:

Nadere informatie

Stikstoffabriek Zuidbroek 2

Stikstoffabriek Zuidbroek 2 Stikstoffabriek Zuidbroek 2 INFORMATIEAVOND 17 JULI 2018 1 Inhoud Korte terugblik informatie bijeenkomst d.d. 21 juni 2018 Terugkoppeling acties beperken overlast werkverkeer Toelichting 1e aanzet verkeersplan

Nadere informatie

Stand van zaken werkzaamheden

Stand van zaken werkzaamheden Nummer 22 - april 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de stand van zaken van de werkzaamheden, de bouwvergunningaanvraag

Nadere informatie

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK /

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK / Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1287-RBO

Nadere informatie

Amsterdam 5 april Beste supporters van Westerpark Groen,

Amsterdam 5 april Beste supporters van Westerpark Groen, Amsterdam 5 april 2019 Beste supporters van Westerpark Groen, De afgelopen periode hebben we overleg gehad met Pinnacle en de gemeente. Hieronder lezen jullie over de laatste stand van zaken t.a.v. Westerpark

Nadere informatie

Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied. Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade

Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied. Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Raakvlakken 2 1.2. Doel rapportage 2 2. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Nieuw kruispunt R6/N1

Nieuw kruispunt R6/N1 Nieuw kruispunt R6/N1 Inhoud 1. Wie? 2. Herinrichting kruispunten R6 3. Kruispunt R6/N1: Ontwerp en werken 4. Kruispunt R6/N1 : Communicatie Wie? Opdrachtgever: Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van

Nadere informatie

Aan de bewoner(s) Beste bewoner(s) van Park Krayenhoff,

Aan de bewoner(s) Beste bewoner(s) van Park Krayenhoff, Aan de bewoner(s) Beste bewoner(s) van Park Krayenhoff, Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen binnen uw woonwijk die al op korte termijn zullen starten en waarvan wij u graag met deze brief op de hoogte willen

Nadere informatie

werkzaamheden kruising Mosplein - Johan van Hasseltweg

werkzaamheden kruising Mosplein - Johan van Hasseltweg Bezoekadres Weesperplein 8 1018 XA Amsterdam Postbus 95089 1090 HB Amsterdam Telefoon 14020 amsterdam.nl/klaprozenweg Retouradres: Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam Aan bewoners en ondernemers in de omgeving

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schoener 17 & Schoener 26 t/m 36

Nieuwsbrief Schoener 17 & Schoener 26 t/m 36 Nieuwsbrief Schoener 17 & Schoener 26 t/m 36 Uitnodiging inloopbijeenkomst voor het voorlopig ontwerp Gemeente Lelystad heeft het voorlopig ontwerp voor de onderhoudswerkzaamheden in uw wijk gereed. Het

Nadere informatie

Informatiebulletin Reconstructie gedeelte Baarschotsestraat en Bouwrijp maken fase 1 Tuindorp Baarschot Dorst

Informatiebulletin Reconstructie gedeelte Baarschotsestraat en Bouwrijp maken fase 1 Tuindorp Baarschot Dorst Informatiebulletin Reconstructie gedeelte Baarschotsestraat en Bouwrijp maken fase 1 Tuindorp Baarschot Dorst Binnenkort starten de werkzaamheden in Dorst-west als voorbereiding op de bouw van de eerste

Nadere informatie

Leiden Ringweg Oost. Bouwfasering Sumatrabrug. Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0

Leiden Ringweg Oost. Bouwfasering Sumatrabrug. Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0 Leiden Ringweg Oost Bouwfasering Sumatrabrug Opdrachtgever Gemeente Leiden Ondertekenaar Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0 Utrecht, 10 mei 2012 Definitief

Nadere informatie

Toelichting op te onttrekken wegverbindingen binnen de gemeente Venray

Toelichting op te onttrekken wegverbindingen binnen de gemeente Venray Toelichting op te onttrekken wegverbindingen binnen de gemeente Venray [1] Venrayseweg (N270) Asfaltweg (inclusief noordelijk fietspad = Asfalt) Waarom functie onttrekken? Wanneer functie onttrekken? De

Nadere informatie

Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden

Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden Persbericht Datum: 26 oktober 2016 Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden In de zomer van 2017 gaat de ombouw van de

Nadere informatie

WERKPLAN VERVANGEN BRUG BIJ FORT DE KWAKEL Opdrachtgever: Gemeente Leiden Bestandsnaam: Werkplan Rijnbrug

WERKPLAN VERVANGEN BRUG BIJ FORT DE KWAKEL Opdrachtgever: Gemeente Leiden Bestandsnaam: Werkplan Rijnbrug WERKPLAN VERVANGEN BRUG BIJ FORT DE KWAKEL 30-17343 Opdrachtgever: Gemeente Leiden Bestandsnaam: 30-17380 Werkplan Rijnbrug Project: Onderhoud Rijnbrug gemeente Leiden Definitief Auteur: T. Baalbergen

Nadere informatie

HERINRICHTING N241. BLVC Overleg Nr

HERINRICHTING N241. BLVC Overleg Nr HERINRICHTING N241 BLVC Overleg Nr. 25 31-05-2016 1 AGENDA 0 VERSLAG / ACTIELIJST 1 OVERZICHT PROJECT 2 STAND VAN ZAKEN 3 PRINCIPE FASERING WERKZAAMHEDEN 4 WERKZAAMHEDEN PER WEGVAK 5 BEREIKBAARHEID NES

Nadere informatie

Fase 1: Sloop stalling, verleggen kabels en leidingen en realisatie tijdelijk weg over stalling

Fase 1: Sloop stalling, verleggen kabels en leidingen en realisatie tijdelijk weg over stalling Eisen en randvoorwaarden lgemeen: - Het PVE van de is te vinden op de website van de Gemeente - an de zijkant van het Leeuwenbruggebouw bevinden zich twee rode (brand)kasten. Deze dienen te allen tijde

Nadere informatie

12 maart Rioolvervanging Hoofdstraat en Poststraat te Amstenrade

12 maart Rioolvervanging Hoofdstraat en Poststraat te Amstenrade 12 maart 2014 Rioolvervanging Hoofdstraat en Poststraat te Amstenrade Agenda 1. Welkomstwoord 2. Wat is er tot nu toe gebeurd? 3. Globale planning en fasering 4. Verkeersmaatregelen tijdens uitvoering

Nadere informatie

Aan de bewoner(s) van Gondel 10 t/m 15 en 17. Geachte heer, mevrouw,

Aan de bewoner(s) van Gondel 10 t/m 15 en 17. Geachte heer, mevrouw, Aan de bewoner(s) van Gondel 10 t/m 15 en 17 Geachte heer, mevrouw, Met deze brief informeren wij u over het definitieve ontwerp van het groot onderhoud in uw wijk. Daarnaast treft u informatie aan over

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening 2019;

Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening 2019; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Smallingerland Nr. 28334 31 december Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland houdende regels omtrent het aanwijzen

Nadere informatie

N346 Schakel Achterhoek A1 Rondweg Lochem

N346 Schakel Achterhoek A1 Rondweg Lochem N346 Schakel Achterhoek A1 Rondweg Lochem Vraag en antwoord Algemeen 1. Waarom wordt deze Schakel Achterhoek - A1 aangelegd? De gemeente Lochem en de provincie hebben besloten een rondweg aan te leggen

Nadere informatie

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen

Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Parkeeranalyse ontwikkeling gezondheidscentrum Hazenkamp aan de Vossenlaan in Nijmegen Datum: 18-08-2014 Versie: Definitief Inleiding De apotheek Hazenkamp en het Gezondheidscentrum Hazenkamp, beide gevestigd

Nadere informatie

HERINRICHTING N241. BLVC Overleg Nr

HERINRICHTING N241. BLVC Overleg Nr HERINRICHTING N241 BLVC Overleg Nr. 11 24-03-2015 1 AGENDA 0 VERSLAG / ACTIELIJST 1 OVERZICHT PROJECT 2 STAND VAN ZAKEN 3 OVERZICHT WEGVAK 3 & 4 4 OVERZICHT WEGVAK 7 & 8 5 PRINCIPE FASERING WERKZAAMHEDEN

Nadere informatie

KURVERS BV WEGENBOUW / RECYCLING / TRANSPORT

KURVERS BV WEGENBOUW / RECYCLING / TRANSPORT Aan tafel Inleiding wethouder Anny Winthagen Uitvoeringsteam / Voorstelronde Werkzaamheden Werkzaamheden derden Fasering / Planning Bereikbaarheid Verkeersmaatregelen Communicatie Vragenronde Afsluiting

Nadere informatie

ALSMEDE DE STANDPUNTEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS HIEROP

ALSMEDE DE STANDPUNTEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS HIEROP EINDVERSLAG VAN DE INSPRAAKPERIODE MET DAARIN OPGENOMEN DE INSPRAAK- REACTIES M.B.T. DE ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN IN DE MOESKES, NAMENSTRAAT, VLAANDERENSTRAAT en LUXEMBURGSTRAAT ALSMEDE DE STANDPUNTEN VAN

Nadere informatie

Herinrichting De Vergulde Hand:

Herinrichting De Vergulde Hand: Beste geïnteresseerde, Voor u ligt de tweede maandelijkse informatiebrief over de werkzaamheden op het industrieterrein De Vergulde Hand. Op De vergulde hand wordt het komende jaar gewerkt in opdracht

Nadere informatie

Informatieavond Fase 3 t Duyfrak. Presentatie 13 november 2012

Informatieavond Fase 3 t Duyfrak. Presentatie 13 november 2012 Informatieavond Fase 3 t Duyfrak Presentatie 13 november 2012 Programma Opening Stand van zaken Fietsbrug School Fase 3B & 3C Bouwrijp maken fase 3B &3C Momenteel in uitvoering Vragen? Vervolg en afsluiting

Nadere informatie

1) Doel van de avond 2) Korte terugblik 3) Toelichting door de aannemer 4) Vragen en opmerkingen

1) Doel van de avond 2) Korte terugblik 3) Toelichting door de aannemer 4) Vragen en opmerkingen 1) Doel van de avond 2) Korte terugblik 3) Toelichting door de aannemer 4) Vragen en opmerkingen Doel van de avond Informeren over de planning en uitvoeringswijze van het werk. Niet wel of geen parkeervak/boom/etc.

Nadere informatie

Infomatieavond Werkzaamheden Noordsingel

Infomatieavond Werkzaamheden Noordsingel Infomatieavond Werkzaamheden Noordsingel Agenda 1. Welkom 2. Werkzaamheden spoor en haltes 3. Werkzaamheden collecteurriool 4. Onderzoek naar de blindganger in de Noordsingel 5. Contactpersoon tijdens

Nadere informatie

Actualisering parkeerbeleid Grave

Actualisering parkeerbeleid Grave Actualisering parkeerbeleid Grave Beeld plaatsen ter grootte van dit kader Informatieavond 23 maart 2017 2 Agenda Toelichting op proces Ambitie Toelichting op voorgestelde wijzigingen in parkeerbeleid

Nadere informatie

Toelichting op te onttrekken wegen / wegdelen binnen de gemeente Venray

Toelichting op te onttrekken wegen / wegdelen binnen de gemeente Venray Toelichting op te onttrekken wegen / wegdelen binnen de gemeente Venray [O1] - Haalweide (incl. zandpad) Het te onttrekken wegdeel (hoofdzakelijk geasfalteerd) ligt binnen de contouren van de te graven

Nadere informatie

HERENLAAN VINKEVEEN VO BUITENRUIMTE

HERENLAAN VINKEVEEN VO BUITENRUIMTE VO BUITENRUIMTE INHOUD VOORWOORD INVENTARISATIE & ANALYSE MODELLEN STUDIE ONTWERP MATERIALISERING & DETAILS COLOFON VOORWOORD Ontwikkelings Maatschappij Buitenveldert (OMB) heeft onlangs een uniek perceel

Nadere informatie

tfm Gemeente Delft Geachte heer/mevrouw,

tfm Gemeente Delft Geachte heer/mevrouw, ....... \): ' 0 -J.~_A ~... ; ~.\,._.. ; waterbedriif tfm Gemeente Delft Ruimte Ingenieursbureau Advies en databeheer Staalweg 1 2612 KK Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Internet

Nadere informatie

Reconstructie Obbichterstraat Berg aan de Maas 25 maart 2015

Reconstructie Obbichterstraat Berg aan de Maas 25 maart 2015 PLANGROEP HEGGEN BV Reconstructie Obbichterstraat Berg aan de Maas 25 maart 2015 PLANGROEP HEGGEN BV Programma Welkomswoord door wethouder Danny Hendrix Keuze boomsoort door Plangroep Heggen Presentatie

Nadere informatie

Noorderwarmte. Project informatie. April 2015

Noorderwarmte. Project informatie. April 2015 Noorderwarmte Project informatie April 2015 Inhoud Overzicht tracé project Noorderwarmte Feiten en cijfers Werkzaamheden TT Vasumweg Vanaf Meteorenweg tot aan Hardwareweg Vanaf Toetsenbordweg tot aan Hardwareweg

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF > Herinrichting

NIEUWSBRIEF > Herinrichting Drachten - Drentse grens Mei 05 NIEUWSBRIEF > Coalitieakkoord > Afsluitweekend > Herinrichting > Project in > Bustour voor NATUUR Wijnjewoude beeld Coalitieakkoord Meer perspectief voor alle inwoners van

Nadere informatie

Impressie entree Koperwiek - RET. Kerklaan-Noord, deel Fluiterlaan & Duikerlaan Ondernemersbijeenkomst 25 juni 2018

Impressie entree Koperwiek - RET. Kerklaan-Noord, deel Fluiterlaan & Duikerlaan Ondernemersbijeenkomst 25 juni 2018 Impressie entree Koperwiek - RET Kerklaan-Noord, deel Fluiterlaan & Duikerlaan Ondernemersbijeenkomst 25 juni 2018 1 Algemeen Inleiding Yücel Özmen, projectleider van het project Centrumring, heet alle

Nadere informatie

DriekoppenLand. 17 februari 2016

DriekoppenLand. 17 februari 2016 DriekoppenLand 17 februari 2016 DrieKoppenLand Totale plan Agenda: Introductie en voorgeschiedenis presentatie varianten bouwverkeer vragen Burgerinitiatief DrieKoppenLand Op initiatief en in opdracht

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen. Uitvoeringsbijeenkomst herinrichting Van Oldenbarneveltstraat

Gemeente Nijmegen. Uitvoeringsbijeenkomst herinrichting Van Oldenbarneveltstraat Uitvoeringsbijeenkomst herinrichting Van Oldenbarneveltstraat 11-7-2016 Programma Inleiding Harold Klomp Toelichting op het ontwerp Aanpak uitvoering fase - Mattijs Hubers Heijmans Vragen Afsluiting Inleiding

Nadere informatie

Stedin Netbeheer B.V. Blaak TA Rotterdam tel KvK Rotterdam retouradres: Postbus 49, 3000 CK Rotterdam

Stedin Netbeheer B.V. Blaak TA Rotterdam tel KvK Rotterdam retouradres: Postbus 49, 3000 CK Rotterdam retouradres: Postbus 49, 3000 CK Rotrdam Aan de bewoners en gebruikers van dit pand Sdin Netbeheer B.V. Blaak 8 3011 TA Rotrdam l 088 896 39 63 www.sdin.net KvK Rotrdam 24289101 Datum 9 sepmber Behandeld

Nadere informatie

Onderwerp: St. Jacobslaan; verkeersmaatregelen deel tussen Slotemaker de Bruïrieweg - Hatertseweg. Kenmerk: Nijmegen,

Onderwerp: St. Jacobslaan; verkeersmaatregelen deel tussen Slotemaker de Bruïrieweg - Hatertseweg. Kenmerk: Nijmegen, Verkeersbesluit GEMEENTE Onderwerp: St. Jacobslaan; verkeersmaatregelen deel tussen Slotemaker de Bruïrieweg - Hatertseweg. Kenmerk: 15.1890483 Nijmegen, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN; 29 JUNI

Nadere informatie

Klankbordgroep Zandeweg/Kuivezand

Klankbordgroep Zandeweg/Kuivezand Klankbordgroep Zandeweg/Kuivezand Advies aan de gemeente 12 januari 2015 12 januari 2015 1 Doelen in volgorde van prioriteit 1 Veiligheid 2 Toegankelijkheid 3 Leefbaarheid 12 januari 2015 2 Doel 1: Veiligheid

Nadere informatie

Voorbereidende werkzaamheden Als voorbereiding op het project zijn de bomen langs de Venloseweg inmiddels gekapt en zijn er diverse kabels verlegd.

Voorbereidende werkzaamheden Als voorbereiding op het project zijn de bomen langs de Venloseweg inmiddels gekapt en zijn er diverse kabels verlegd. Kenmerk: Onderwerp: VP-279316-BR02 Start werkzaamheden Erp, 2 mei 2016 Geachte bewoner, Zoals reeds aangekondigd voert aannemersbedrijf Vissers Ploegmakers bv uit Erp het project Rioolverzwaring Venloseweg

Nadere informatie

Uitvoering Coolsingel. april 2018 maart 2021

Uitvoering Coolsingel. april 2018 maart 2021 Uitvoering Coolsingel april 2018 maart 2021 De boulevard die Rotterdam verdient. 27-3-2018 Gemeente Rotterdam - Uitvoeringsfasering Coolsingel 2 Maar eerst de uitvoering. Start na de Rotterdam Marathon,

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van de Reconstructie N602 Sint Anthonis tot en met Wanroij

Welkom op de informatieavond van de Reconstructie N602 Sint Anthonis tot en met Wanroij Welkom op de informatieavond van de Reconstructie N602 Sint Anthonis tot en met Wanroij Doel van deze presentatie Kennismaking met het projectteam Werkzaamheden Infrascoop in Wanroij en Ledeacker aan de

Nadere informatie

Informatieavond Kersenbaan

Informatieavond Kersenbaan Informatieavond Kersenbaan Programma 19.00 uur: uitleg werkzaamheden fase 1 Wat houdt het project in Welke werkzaamheden worden de komende tijd uitgevoerd 19.15 uur: algemene vragen Aansluitend: individuele

Nadere informatie

Aankondiging werkzaamheden en afsluiting tunnel Kooiweg en tunnel Heuvelsesteeg en werkzaamheden ten behoeve van de verlegging van het Valleikanaal

Aankondiging werkzaamheden en afsluiting tunnel Kooiweg en tunnel Heuvelsesteeg en werkzaamheden ten behoeve van de verlegging van het Valleikanaal Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1208-RBO

Nadere informatie

Omgevingsbijeenkomst. 1. Introductie Kroeze Infra bv. 2. Het projectteam. 3. De uitvoeringswijze. 4. De fasering. 5. Fase 2

Omgevingsbijeenkomst. 1. Introductie Kroeze Infra bv. 2. Het projectteam. 3. De uitvoeringswijze. 4. De fasering. 5. Fase 2 Omgevingsbijeenkomst 1. Introductie Kroeze Infra bv 2. Het projectteam 3. De uitvoeringswijze 4. De fasering 5. Fase 2 6. Wat betekent dit voor u? 7. Vragen Kroeze Infra bv - 50 medewerkers - Werkzaam

Nadere informatie

IXAS-werkschema. Algemeen Afsluiting A9 Gaasperdammerweg. Rondom Knooppunt Holendrecht. 22 maart 2016

IXAS-werkschema. Algemeen Afsluiting A9 Gaasperdammerweg. Rondom Knooppunt Holendrecht. 22 maart 2016 22 maart 2016 IXAS-werkschema Omwonenden van het project A9 Gaasperdammerweg worden met bouwberichten geïnformeerd over de werkzaamheden die in hun omgeving hinder kunnen veroorzaken. Door bijvoorbeeld

Nadere informatie

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK /

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK / Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1312-AVR

Nadere informatie

Werk aan de stad in maart

Werk aan de stad in maart Maart 2016 Via deze nieuwsbrief informeren wij u iedere maand over de werkzaamheden in Assen. Ook vertellen wij u meer over acties en regelingen die bijdragen aan de bereikbaarheid van de stad. Werk aan

Nadere informatie

Bijlage : Uiteenzetting varianten. Variant 1

Bijlage : Uiteenzetting varianten. Variant 1 Bijlage : Uiteenzetting varianten Variant 1 Deze variant is getekend met in achtneming van het uitgangspunt dat er met zo min mogelijk aanpassingen aan het sportcomplex een verbindingsweg en een zesde

Nadere informatie

Tracé Haagweg. 3.9.1 Beschrijving. 3.9.2 Bouwfase. >Ø 1500 x 5 >Ø 800 >Ø 1500 x 4 <Ø 800 x 22. 150 KV x 1 10 KV x 9 DHV B.V.

Tracé Haagweg. 3.9.1 Beschrijving. 3.9.2 Bouwfase. >Ø 1500 x 5 >Ø 800 >Ø 1500 x 4 <Ø 800 x 22. 150 KV x 1 10 KV x 9 DHV B.V. DHV B.V. 3.9 Tracé Haagweg 3.9.1 Beschrijving Het Tracé Haagweg gaat vanaf knooppunt Ypenburg direct ondergronds ter hoogte van de bestaande aansluiting van de Laan van Delfvliet op de Laan van Hoornwijck.

Nadere informatie

Impressie entree Koperwiek - RET. Kerklaan-Noord, deel Fluiterlaan & Duikerlaan Bewonersbijeenkomst 5 juli 2018

Impressie entree Koperwiek - RET. Kerklaan-Noord, deel Fluiterlaan & Duikerlaan Bewonersbijeenkomst 5 juli 2018 Impressie entree Koperwiek - RET Kerklaan-Noord, deel Fluiterlaan & Duikerlaan Bewonersbijeenkomst 5 juli 2018 1 Algemeen Inleiding Yücel Özmen, projectleider van het project Centrumring, heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Quick scan parkeergarage centrum Noord. Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006

Quick scan parkeergarage centrum Noord. Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006 Quick scan parkeergarage centrum Noord Werknummer bbn : 5117 Datum : 3 april 2006 Rapportnummer : 001 Tekstgedeelte : 32 pagina s Versie : 005 Aantal bijlagen : 6 Status : definitief Bestandsnaam : Rapport005b

Nadere informatie

Verkeersbesluit herinrichting De Lairessestraat en de Cornelis Krusemanstraat tussen het Concertgebouwplein en de Amstelveenseweg te Amsterdam-Zuid.

Verkeersbesluit herinrichting De Lairessestraat en de Cornelis Krusemanstraat tussen het Concertgebouwplein en de Amstelveenseweg te Amsterdam-Zuid. STAATSCOURANT 14 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 72662 december 2017 Verkeersbesluit herinrichting De Lairessestraat en de Cornelis Krusemanstraat tussen het Concertgebouwplein

Nadere informatie

Dorpsstraat vragen en antwoorden Wat is het doel van de reconstructie?

Dorpsstraat vragen en antwoorden Wat is het doel van de reconstructie? Wat is het doel van de reconstructie? - verbeteren leefomgeving bewoners - kwaliteit van het wegdek verbeteren - optimaliseren inrichting van de weg Zijn er nog andere zaken die nu tegelijkertijd aangepakt

Nadere informatie

Reconstructie Plakstraat, Raadhuisstraat, Julianastraat

Reconstructie Plakstraat, Raadhuisstraat, Julianastraat Een bereikbare gemeente. Nieuwsbrief 7 d.d. 20 september 2018 Projecten Berg aan de Maas - Urmond Beste inwoner, Nieuwsbrief In deze zevende editie van de samengevoegde nieuwsbrief informeren wij, de projectteams,

Nadere informatie

Verslag van de ter visie legging van het schetsontwerp Lange Tiendweg te Papendrecht.

Verslag van de ter visie legging van het schetsontwerp Lange Tiendweg te Papendrecht. GEMEENTE PAPENDRECHT Verslag van de ter visie legging van het schetsontwerp Lange Tiendweg te Papendrecht. Bijlage 3: Ingekomen zienswijze en gemeentelijke reactie Ingekomen zienswijzen: Gemeentelijke

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft 1. Werkzaamheden Wat gaat er gebeuren? De provincie Zuid-Holland voert vanaf het voorjaar van 2015 groot onderhoud uit aan de N473. De N473 loopt van de

Nadere informatie

MEMO BERICHT. aan: CommissieRuimte. van: Burgemeesteren Wethouders. datum: 29maart2017. onderwerp: Ophefenparkeerplaatsen Waalkade

MEMO BERICHT. aan: CommissieRuimte. van: Burgemeesteren Wethouders. datum: 29maart2017. onderwerp: Ophefenparkeerplaatsen Waalkade GemeenteTiel Achterweg2,4001MVTiel Postbus6325,4000HHTiel Telefoon: (0344)637111 Telefax: (0344)637299 Doorkiesnummer:(0344)637403 MEMO BERICHT aan: van: datum: CommissieRuimte Burgemeesteren Wethouders

Nadere informatie

Informatieavond. Dr. Schaepmanlaan Roosendaal

Informatieavond. Dr. Schaepmanlaan Roosendaal Informatieavond Aanleg gescheiden rioolstelsel Dr. Schaepmanlaan Roosendaal Agenda Bedrijfsinformatie Den Ouden Groep Projectteam Projectinformatie Doelstelling Fasering Planning Communicatie Risico s

Nadere informatie

Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie

Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie Impressie nieuwe HOV halte Ruimzicht aan het Osdorpplein Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie Westtangent Route en haltes STUDIO ZWAAN NOV 2016 2 Wat is de Westtangent? Volgens

Nadere informatie

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK /

EPC Poort van Bunnik v.o.f. Postbus CA BUNNIK / Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-0948-RBO

Nadere informatie

Verkenning profiel Daam Fockemalaan In relatie tot de aanleg van de Westelijke Ontsluitingsweg CONCEPT. H+N+S Landschapsarchitecten

Verkenning profiel Daam Fockemalaan In relatie tot de aanleg van de Westelijke Ontsluitingsweg CONCEPT. H+N+S Landschapsarchitecten Verkenning profiel Daam Fockemalaan In relatie tot de aanleg van de Westelijke Ontsluitingsweg CONCEPT H+N+S Landschapsarchitecten Soesterweg 300, 3812 BH Amersfoort Postbus 1603, 3800 BP Amersfoort T

Nadere informatie

Studie fietsroutes Beethoven

Studie fietsroutes Beethoven Studie fietsroutes Beethoven mogelijkheden tbv fietsroutes Zuidas concept 12-10-2011 1 bron: Hoofdnet Fiets dienst IVV 2005 1ste fase project Beethoven (plot 1,3en5) Hoofdnet Fiets toekomstig Hoofdnet

Nadere informatie

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013

PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN. Eindrapport d.d. 8 mei 2013 PARKEREN STATIONSOMGEVING DIEREN GEMEENTE RHEDEN Eindrapport d.d. 8 mei 2013 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 HUIDIGE PARKEERSITUATIE 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Huidige parkeercapaciteit

Nadere informatie

REALISATIE BBB ROTHEM 20 JULI 2017

REALISATIE BBB ROTHEM 20 JULI 2017 1 REALISATIE BBB ROTHEM 20 JULI 2017 Inhoud 1. Openingswoord gemeente Meerssen 2. Voorstellen projectteam 3. Toelichting werkzaamheden 4. Omgevingshinder 5. Contactgegevens 6. Afsluiting 2 1. Openingswoord

Nadere informatie

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad)

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad) Besprekingsverslag van de bespreking met Klaassen Vastgoedontwikkeling / Site Woondiensten en de gemeente Doetinchem naar aanleiding van onze brief van 14 december 2009 inzake de huidige status van het

Nadere informatie

Realisatie infrastructuur Vogelenzang fase 2

Realisatie infrastructuur Vogelenzang fase 2 Informatieavond: Realisatie infrastructuur Vogelenzang fase 2 (aansluiting J. v.d. Berghstraat, aansluiting Steenbergseweg en bouwrijp maken terrein Leeuwerik, Nachtegaal en Kievit ) Programma terugblik

Nadere informatie

INSPRAAKTABEL WRM Lith Oost fase 2 21 januari februari 2019

INSPRAAKTABEL WRM Lith Oost fase 2 21 januari februari 2019 INSPRAAKTABEL WRM Lith Oost fase 2 21 januari 2019 8 februari 2019 Straatnaam Hui snu m me r Binnengekomen reacties op voorlopig ontwerp Woonrijpmaken Lith Oost fase 2 Goudreinette 1 Ik heb een vraag over

Nadere informatie

18R ui ii RAADSINFORMATIEBRIEF 18R.00168

18R ui ii RAADSINFORMATIEBRIEF 18R.00168 RAADSINFORMATIEBRIEF 18R.00168 WOERDEN 18R.00168 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 22 mei 2018 Portefeuillehouder(s) : wethouder Ten Hagen Portefeuille(s) : Openbare ruimte Contactpersoon

Nadere informatie

aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins - (070) 326 15 91

aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins - (070) 326 15 91 MEMO aan van ter kennisname aan Omgevingsteam Haagweg M. van de Velde J. Prins datum doorkiesnummer bijlage(n) 01-10-2013 (070) 326 15 87 - (070) 326 15 91 betreft Voorlopig Faseringsdraaiboek Haagweg

Nadere informatie

BESCHRIJVING ONTWERP HERINRICHTING KAMERLINGH ONNESSTRAAT E.O.

BESCHRIJVING ONTWERP HERINRICHTING KAMERLINGH ONNESSTRAAT E.O. BESCHRIJVING ONTWERP HERINRICHTING KAMERLINGH ONNESSTRAAT E.O. EINSTEINSTRAAT De straat bestaat uit twee segmenten Wegprofiel huidige situatie tot rare bocht van noord naar zuid: 1,8 5,4 2,8 Parkeren op

Nadere informatie

INSPRAAKRAPPORT RIOLERINGS- EN ASFALTERINGSPLAN PARALLELWEG

INSPRAAKRAPPORT RIOLERINGS- EN ASFALTERINGSPLAN PARALLELWEG INSPRAAKRAPPORT RIOLERINGS- EN ASFALTERINGSPLAN PARALLELWEG Februari 2013 I N H O U D S O P G A V E 1. INLEIDING pag. 3 2. AFWERKINGSPLAN pag. 3 3. INSPRAAKPROCEDURE pag. 3 4. INSPRAAKREACTIES pag. 4 en

Nadere informatie

Start werkzaamheden Arnhemseweg noord/mesdagstraat. 7 maart 2017

Start werkzaamheden Arnhemseweg noord/mesdagstraat. 7 maart 2017 Start werkzaamheden Arnhemseweg noord/mesdagstraat 7 maart 2017 Terugkijken door Gemeente Amersfoort Programma Voorstellen Wat gaan we doen? Waar en wanneer gaan we beginnen? Wat merkt u ervan? Vragen?

Nadere informatie

HOV2 Nuenen. Onderdeel van Strukton Civiel

HOV2 Nuenen. Onderdeel van Strukton Civiel HOV2 Nuenen Inhoud/ programma 16:30 17:15 uur plenaire presentatie: Voorstellen Rasenberg Uitvoering: fasering, bereikbaarheid en doorlooptijden Hoe hinder voorkomen Communicatie 17:15 18:00 uur Mogelijkheid

Nadere informatie

Meedenken inrichting Eerste van Swindenstraat Dapperbuurt 4 oktober 2017

Meedenken inrichting Eerste van Swindenstraat Dapperbuurt 4 oktober 2017 Meedenken inrichting Eerste van Swindenstraat Dapperbuurt 4 oktober 2017 Programma 19:00 21:00 19.00: Start en proces tot nu toe 19.15: Wat gaan we doen? + planning 19.30: Nota van Uitgangspunten Op basis

Nadere informatie

Locaties: J. Louwerensplein, Dorpsdijk 129, Strawinskiplein, Strawinskiplein/Viaductweg en Bachlaan

Locaties: J. Louwerensplein, Dorpsdijk 129, Strawinskiplein, Strawinskiplein/Viaductweg en Bachlaan Bijlage 3 Toelichting per onderzochte locatie Basisscenario [zie bijlage 2 voor een overzichtstekening] Locaties: J. Louwerensplein, Dorpsdijk 129, Strawinskiplein, Strawinskiplein/Viaductweg en Bachlaan

Nadere informatie

parkeeroverlast Mondriaanpark Vlijmen

parkeeroverlast Mondriaanpark Vlijmen Samenvatting: Inleiding: Op 30 juni 2009 heeft u besloten de bewoners van het Mondriaanpark een oplossing voor te leggen om het parkeren in deze wijk in betere banen te leiden. Destijds is, na overleg

Nadere informatie

Nota van zienswijzen. Omgevingsvergunning, fase 2 Sportverzamelgebouw en sportluifel Park A4

Nota van zienswijzen. Omgevingsvergunning, fase 2 Sportverzamelgebouw en sportluifel Park A4 gemeente Schiedam domein Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl Nota van zienswijzen

Nadere informatie

20.00 uur Grote Buitendienststelling oktober uur Informatieposters en persoonlijk gesprek

20.00 uur Grote Buitendienststelling oktober uur Informatieposters en persoonlijk gesprek SPLITSINGSPUNT LENT PROGRAMMA 18 september 19.30 930uur Splitsingspunt t Lent door Noortje Verstegen, Omgevingscoördinator Heijmans 20.00 uur Grote Buitendienststelling oktober door Bernadette Paping,

Nadere informatie

Aan de bewoners, eigenaren, verenigingen en bedrijven aan de Waalsdorperlaan en Buurtweg e.o. in Wassenaar

Aan de bewoners, eigenaren, verenigingen en bedrijven aan de Waalsdorperlaan en Buurtweg e.o. in Wassenaar Aan de bewoners, eigenaren, verenigingen en bedrijven aan de Waalsdorperlaan en Buurtweg e.o. in Wassenaar Datum 22 augustus 2018 Datum verzending 22 augustus 2017 Uw kenmerk Behandelaar Victor Erdman

Nadere informatie