UNIKA K250, ONVERWARMD, KOGELKNOP UNIKA W250, VERWARMD, KOGELKNOP UNIKA W300, VERWARMD, KOGELKNOP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNIKA K250, ONVERWARMD, KOGELKNOP UNIKA W250, VERWARMD, KOGELKNOP UNIKA W300, VERWARMD, KOGELKNOP"

Transcriptie

1 PROFESSIONAL TOOLS

2 NL UNIKA K250, ONVERWARMD, KOGELKNOP UNIKA W250, VERWARMD, KOGELKNOP UNIKA W300, VERWARMD, KOGELKNOP UNIKA W300, ONVERWARMD, DWARSGREEP 1. INHOUD In deze gebruiksaanwijzing wordt uitleg gegeven over: De verschillende typen kaassnijmachines Hoe deze gebruikt dienen te worden Hoe onderhoud uitgevoerd dient te worden Wat te doen in geval van storing De Unika Kaashakker is in een viertal uitvoeringen leverbaar: 1 K-250 Het zogenaamde kleine model. Meslengte 250 mm. en met kogelknop. 2 W-250 Het kleine model waarbij in de mesbeugel een verwarmings-element is aangebracht waardoor de beugel en dus ook het mes wordt verwarmd en met kogelknop. Het voordeel van de verwarming is dat met name de jonge kaas beter wordt gesneden omdat de kaas minder kleeft. 3 W-300 Groot model met een verwarmd mes (zie ook: W-250) Meslengte 300 mm. en met kogelknop. 4 W-300 Groot model met een verwarmd mes (zie ook: W-250) Meslengte 300 mm. en met dwarsgreep. 2. INSTALLATIE De Unika kaassnijmachine moet op een stevige en rechte ondergrond worden geplaatst. Hierbij moet erop worden gelet dat de kaassnijmachine op de juiste werkhoogte staat. 2

3 WAARSCHUWING!!! NL Plaats de transformator NOOIT zodanig dat het 220V snoer beschadigd kan worden. De transformator mag NOOIT met vocht in aanraking komen. Voorkom beschadiging van de transformator. Zorg ervoor dat de transformator zijn warmte goed kwijt kan.het voordeel van de verwarming is dat met name de jonge kaas beter wordt gesneden omdat de kaas minder. Aansluiten transformator: Het verwarmingselement wordt met de transformator verbonden door de 12 Volt stekkers te verbinden (zie afbeelding) De transformator wordt eenvoudig op het lichtnet (220V/50Hz) aangesloten door de netstekker in het stopcontact te steken. Wanneer de transformator en het element juist zijn aangesloten zal op de transformator een controlelampje branden. 3. GEBRUIK Voorbereidingen - Voor het gebruik dient de kartonnen mesbescherming te worden verwijderd. Steek de netstekker in het stopcontact. (bij de W-250 en de WG 300) WAARSCHUWING!!! De Unika Kaashakker is voorzien van een uiterst scherp mes. Let erop dat u zich niet verwondt!!! Plaats uw vingers daarom altijd buiten het snijbereik van het mes. De mesbeugel van de kaassnijmachine zal binnen 15 tot 30 minuten warm worden. Voor het snijden van plakken kaas gaat men als volgt te werk: 1. Plaats de kaas op het kunststof plateau met de korst naar de klemplaat toe. 2. Stel met behulp van de stelknoppen de gewenste plakdikte in. 3. De mesbeugel goed achterover plaatsen en met één beweging de plak kaas snijden. Plakken één voor één aanpakken en de korstzijde afwisselend naar links en rechts op het papier o.i.d. leggen zodat er een gelijkmatige stapel ontstaat. WAARSCHUWING!!! Bij het snijden van kaas met een verwarmde kaassnijmachine moet men er op attent zijn dat het snoer van het verwarmingselement niet doorgesneden en/of beschadigd kan worden. Vervang altijd de draad als deze beschadigd is. Gebruik de Unika Kaashakker alleen voor het snijden van kaas. 3

4 NL Instellen van de dikteregelaar: De meest efficiente (en economische) manier om kaas te snijden krijgt men door het mes zo in te stellen dat de korst van de plak iets dikker wordt dan de andere kant van de plak. Op deze manier wordt de kaas rond gesneden en voorkomt men dat er kleine, moeilijk verkoopbare stukken kaas ontstaan. Om dit te doen zijn beide kanten van de dikteregelaar onafhankelijk van elkaar in te stellen. Indien nodig kan de snijdikte van de plak worden bijgesteld door de stelknoppen opnieuw naar wens in te stellen. 4. REINIGING WAARSCHUWING!!! Haal altijd de stekker uit het stopcontact alvorens de machine te reinigen. In verband met de geldende HACCP-regels dient de Unika kaashakker na gebruik gereinigd te worden. Let u daarbij op het volgende: Bij de verwarmde kaassnijmachines dient men er op te letten dat de stekker van het verwarmingselement uit de transformator of uit het stopcontact wordt genomen voordat de machine wordt schoongemaakt. De kaassnijmachine wordt het eenvoudigst schoongemaakt met water, afwasmiddel en een borstel. Bij het schoonmaken dient men vooral rekening te houden met de scherpte van het mes. 5. STORINGEN Hoewel de Unika Kaashakker met de meeste zorg is ontwikkeld en vervaardigd, is er altijd de mogelijkheid dat het apparaat niet naar behoren presteert. Een storing kan vaak met een simpele ingreep worden verholpen. De hieronder staande lijst geeft aan welke acties er ondernomen kunnen worden: 1. Het mes wordt niet warm: Indien controlelampje op de transformator brandt: Controleer de aansluiting tussen mesbeugel en transformator. Snoer tussen mesbeugel en transformator controleren Indien het controlelampje op de transformator niet brandt: Maak de stekker verbinding tussen de mesbeugel en transformator los en bevestig deze opnieuw. Indien het controlelampje nog steeds niet brandt: controleer de stekker en het snoer tussen transformator en stopcontact. De stoppen in de stoppenkast controleren 4

5 Indien controle lampje op de transformator nu wel brandt betekent dat, dat er : In het element is een kortsluiting opgetreden. Bestel een nieuw element NL WAARSCHUWING!!! Maak de transformator NOOIT open. Indien de transformator kapot is, kan deze niet meer worden gemaakt; er moet een nieuwe worden geplaatst. 2 Kaaskorst wordt op het kunststof plateau niet of niet goed afgesneden: Afstand tussen kunststof plateau en mes is te groot Mesbeugel zit los Mes zit los Mes is niet scherp 3 Dikte van de kaasplak is niet regelmatig: Mes is niet warm Mes zit los Mes is niet scherp Mesbeugel zit los 4) Machine blijft niet stevig staan: De voetjes zitten los of zijn niet aanwezig 6. REPARATIES Hieronder worden de reparaties weergegeven die u zelf kunt uitvoeren. 1 Vervangen van een element: Demontage: Stekker uit het stopcontact/transformator halen Inbusboutje A met bijgeleverde inbussleutel uit de mesbeugel draaien Draadklem B losdraaien en eraf halen Element uit de mesbeugel halen Element onder de mesbeugel doorhalen Montage: Nieuw element onder de mesbeugel doorhalen Element in de mesbeugel zetten Met inbusboutje element licht vastzetten. Let erop dat het inbusboutje het element klemt op de plek waar een groef in het element zit Draadklem B weer bevestigen Stekker in stopcontact/ transformator steken 5

6 NL 2 Vervangen van het mes: Verwijder de messchroeven Vervang het mes Draai de messchroeven enkele slagen aan Draai de messchroeven stuk voor stuk handvast Draai de messchroeven vast 3 Vervangen voetjes: Boor de popnagel met boor 4,2 mm uit Plaats het nieuwe voetje met ring en steek de nieuwe popnagel erdoor heen Zet de popnagel vast met een popnageltang WAARSCHUWING!!! Gebruik altijd de juiste popnagels in verband met de treksterkte van de popnagel. Gebruik altijd het juiste materiaal voor reparaties. U kunt deze bestellen bij Boska Holland. 4 Vervangen kunststof plateau: Draai beide bouten (sleutel 10) op de klemplaat los Verwijder het oude kunststof plaeau Plaats het nieuwe kunststof plateau. Zorg ervoor dat de kunststof plateau 1 mm. van het mes blijft Leg de klemplaat met de rand over de kunststof plateau Draai de bouten enkele slagen aan Plaats de rubbervulstukjes onder de bouten tussen de klemplaat en het frame Draai de bouten vast Alle reparaties die niet voorkomen in deze gebruiksaanwijzing kunnen alleen door gekwalificeerde vakmensen worden uitgevoerd. Neemt u in dit geval contact op met Boska Holland. 7. ONDERDELEN Hier worden de reparaties weergegeven die u zelf kunt uitvoeren. 6

7 TEK. ART. NR. NR NL 7

8 EN UNIKA K250, UNHEATED, BALL KNOB UNIKA W250, HEATED, BALL KNOBP UNIKA W300, HEATED, BALL KNOB UNIKA W300, UNHEATED, TRANSVERSE HOLD 1. CONTENTS In these operating instructions : The various types of Unika cheesecutters. How to use the Unika cheesecutters. Maintenance. Troubleshooting. The Unika Cheesecutter is available in 4 types: 1 K-250 The small type; length of the blade: 250 mm. ball knob. 2 W-250 The small type; with an electrically heated blade, ball knob. The advantage of a warm knife is that the blade slices more efficiently through cheese. 3 W-300 The large type; with an electrically heated blade, length of the blade: 300 mm. ball knob. 4 W-300 The large type; with an electrically heated blade, length of the blade: 300 mm. transverse hold. 2. INSTALLATION The Unika Cheesecutter should always be placed on a solid base. Please ensure that the Cheesecutter is placed at the correct height so that it is easy to work with. 8

9 WARNING!!! The transformer should never be placed in humid areas. Avoid placing the transformer in a way that the highvoltage-cable can be damaged. Make sure the transformer gets good ventilation Ensure not to damage the transformer EN The 12V element must be connected with the, Boska Holland delivered, transformer. Connect the plugs as shown: The transformer can easily be connected by putting the plug in the socket. (220V/50Hz) When the transformer and element are properly connected, the indicator light on the transformer will go on. 3. APPLICATION Preparations: Before usage remove the protective cardboard knife-wrapping. Plug in the socket (W-250 en de WG 300) WARNING!!! The Unika Cheesecutter is supplied with an extremely sharp blade! Please notice: never put your hands within reach of the blade!!! Within 15 to 30 minutes the knife will reach the correct cutting temperature. Cutting the cheese: Place the cheese on the plastic platform with the cheese crust pointed towards you. Adjust the desired slice thickness by rotating the black buttons. Put the blade in the highest position and slice the cheese in one movement. Receive the slices one by one and create a steady pile by switching the crust side from left to right with every slice. WARNING!!! In case of Unika models with heated blade (W-250 and WG-300), please ensure that the wire is never within range of the blade. Always replace the wire when it is damaged. Use the Unika Cheese Slicer only for cutting cheese. 9

10 EN Adjusting the slice thickness: The most efficient (and economic) way of cutting cheese is achieved by adjusting the slice thickness in such a way that the crust side of the slice is a big thicker than the other side of the slice. This way the cheese is cut round and can be avoided that one gets left with small, hard to sell pieces of cheese. To do so both sides of the knife can be adjusted individually. If necessary the thickness can be re-adjusted. 4. CLEANING WARNING!!! Be sure to unplug the device before cleaning. Always clean the Unika Cheese Slicer after usage. Please pay attention to the following details: In case of Unika models with heated blades, be sure to unplug the wall plug or the wire connection plug before cleaning the device. Clean the cheese cutter using water, detergent and a brush. While cleaning the device, please pay special attention to the sharp blade. 5. TROUBLESHOOTING Although the Unika Cheese Slicer has been manufactured with utmost care, there will always be a possibility that the device is not working as it should. A malfunction can often easily be fixed. This list consists of possible actions, in case of malfunction. 1. The knife does not heat up: When the indicator light on the transformer lights up: Check the connection between the device and the transformer for defaults. Check the cable between the device and transformer for defaults. When the indicator light on the transformer does not light up: Unplug the device from the transformer and reconnect it. When the indicator light on the transformer still does not light up: check the plug and wire between the tran sformer and the wall socket for defaults. Check the fuses in your fuse box. 10

11 When the indicator light does work after this, that means that the heating-element itself is malfunctioning. Order a new heating-element. EN WARNING!!! Never try to open the transformer. When the transformer is not working anymore, it cannot be fixed anymore. A new transformer is needed. 2. The cheesecrust is not cut off in a properly. The distance between the plastic platform and the blade is to large. The blade-arm is loose. The blade is loose. The blade is not sharp enough. 3. The thickness of the cheese slice is not even: The blade is not warm enough. The blade-arm is loose. The blade is loose. The blade is not sharp enough. 4. The machine does not stand solid on its feet: The black anti-slip buttons on the bottom of the device are loose or are missing. 6. REPAIRS In this chapter you will find different sorts of repairs that can be done yourself. WARNING!!! Never try to open the transformer. When the transformer is not working anymore, it cannot be fixed anymore. A new transformer is needed. 1. Replacing the heating-element Dismantlement: Take the plug out of the wall socket/transformer. Remove bold A using the included wrench. Remove wireholder B. Take the element out of the blade-arm. Remove the element from the device. 11

12 EN Montage: Insert the element into the blade-arm. Fasten the element tightly. The bold has to touch the element on the marked (read: carved) spot. Attach wireholder B. Insert the plug in the wall socket/transformer. 2. Replacing the blade: Take out the screws that are inserted in the blade. Remove the blade (mind your fingers, the blade is still very sharp!!). Take the new blade and attach this to the blade-arm by reversing the procedure. 3. Replacing the black anti-slip buttons: Remove the pop rivets with an electric drill using a 4.2 mm. drill. Place the new anti-slip buttons and attach them with new pop rivets. 4. Replacing the plastic plate: Remove the bolds from the plate using a socket wrench. Remove the old plastic plate (make sure the distance between the plate and the blade is 1 mm.). Place the new plastic plate under the rim of the holding plate. Fasten the bolds lightly. Place the rubber fittings under the bolds between the holding plate and the frame. Fasten the bolds tightly. 7. PARTS 12

13 DRAW. ITEM No. No EN 13

14

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 2. ---- 1. ---- 3. ---- 7. ---------- 5. 4. 6. 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5. Power

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing WAARSCHUWING VERPAKKINGEN. LET OP: De maximale belasting van de Deskbike is 100 kilo.

Gebruiksaanwijzing WAARSCHUWING VERPAKKINGEN. LET OP: De maximale belasting van de Deskbike is 100 kilo. Gebruiksaanwijzing WAARSCHUWING Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid te voorkomen. De Deskbike wordt gebruikt om het lichaam te trainen. De Deskbike behoort niet tot Medische

Nadere informatie

Rhythm of Light. Susanne de Graef, Montagehandleiding / Instruction manual

Rhythm of Light. Susanne de Graef, Montagehandleiding / Instruction manual Rhythm of Light Susanne de Graef, 2016 Montagehandleiding / Instruction manual GELEVERD MATERIAAL / SUPPLIED MATERIAL B. C. D. A. E. F. A. B. C. D. E. F. armatuur / fixture fitting lange staalkabels (3)

Nadere informatie

Flybye. Ernst Koning, Montagehandleiding / Instruction manual

Flybye. Ernst Koning, Montagehandleiding / Instruction manual Flybye Ernst Koning, 2018 Montagehandleiding / Instruction manual GELEVERD MATERIAAL / MATERIALS SUPPLIED A. B. C. D. E. F. G. A. B. C. D. E. F. G. H. H. lichtbuis / lighting tube plafondkap / ceiling

Nadere informatie

Limpid Light. design Esther Jongsma & Sam van Gurp, Montagehandleiding / Assembly Instructions

Limpid Light. design Esther Jongsma & Sam van Gurp, Montagehandleiding / Assembly Instructions Limpid Light design Esther Jongsma & Sam van Gurp, 05 Montagehandleiding / Assembly Instructions GELEVERD MATERIAAL / SUPPLIED MATERIAL A. A. B. B. C. D. E. F. G. G. H. I. J. K. / / ophanging / suspension:

Nadere informatie

MONTAGE INSTRUCTIE ASSEMBLY INSTRUCTION

MONTAGE INSTRUCTIE ASSEMBLY INSTRUCTION MONTAGE INSTRUCTIE ASSEMBLY INSTRUCTION - 1. Waterpas stellen. De groef aan de zijkant van de beschermdeksel moet gelijk staan met de deellijn van het inbouw box. 2. Zet de inbouw box vast in de muur.

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

2000 Volkswagen Passat GLS

2000 Volkswagen Passat GLS REAR DOOR WINDOW Rear door window, assembly overview Fig. 304: Exploded View Of Rear Door Window 1 - Door Removing and installing: --> Rear door, removing and installing 2 - Spring nut Qty 2 3 - Screw

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a print set. Missing loop.

Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a print set. Missing loop. Function checklist for the ML-350 or XL-350 with a 260217 print set. Below mentioned check-point should resolve function problems of the lift systems. Missing loop. When a lift is connected to an external

Nadere informatie

MyDHL+ Van Non-Corporate naar Corporate

MyDHL+ Van Non-Corporate naar Corporate MyDHL+ Van Non-Corporate naar Corporate Van Non-Corporate naar Corporate In MyDHL+ is het mogelijk om meerdere gebruikers aan uw set-up toe te voegen. Wanneer er bijvoorbeeld meerdere collega s van dezelfde

Nadere informatie

King Arthur wall. Jesse Visser, Montagehandleiding / Instruction manual

King Arthur wall. Jesse Visser, Montagehandleiding / Instruction manual King Arthur wall Jesse Visser, 2018 Montagehandleiding / Instruction manual GEEVERD MATERIAA / MATERIAS SUPPIED A. B. C. D. E. A. B. C. D. E. armatuur / fiture beugel / bracket onderdelen / components

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Montagehandleiding: doucheset

Montagehandleiding: doucheset Montagehandleiding: doucheset Installation manual: showerset 0 6 5 7 8 9 0 8 9 7 5 6 Controleer voor installatie of alle onderdelen aanwezig zijn. Check if all parts are present before installation. 5

Nadere informatie

DRAAIDEUR 80/90 PIVOT DOOR

DRAAIDEUR 80/90 PIVOT DOOR HANDLEIDING MANUAL DRAAIDEUR 80/90 PIVOT DOOR 800/900 Montagehandleiding Reflex draaideur 80/90 met zijpaneel 80/90 Verstelbaarheid 611801: (770-810) x (770-810) x 1850 mm Verstelbaarheid 611802: (870-910)

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

(1) De hoofdfunctie van ons gezelschap is het aanbieden van onderwijs. (2) Ons gezelschap is er om kunsteducatie te verbeteren

(1) De hoofdfunctie van ons gezelschap is het aanbieden van onderwijs. (2) Ons gezelschap is er om kunsteducatie te verbeteren (1) De hoofdfunctie van ons gezelschap is het aanbieden van onderwijs (2) Ons gezelschap is er om kunsteducatie te verbeteren (3) Ons gezelschap helpt gemeenschappen te vormen en te binden (4) De producties

Nadere informatie

EU Declaration of Conformity and safety instructions EU Conformiteitsverklaring en veiligheidsinstructies

EU Declaration of Conformity and safety instructions EU Conformiteitsverklaring en veiligheidsinstructies EU Declaration of Conformity and safety instructions EU Conformiteitsverklaring en veiligheidsinstructies Battery operated UNICOM 300 N51 UNICOM 300 met batterijvoeding N51 Explosion safety instructions

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

SAMPLE 11 = + 11 = + + Exploring Combinations of Ten + + = = + + = + = = + = = 11. Step Up. Step Ahead

SAMPLE 11 = + 11 = + + Exploring Combinations of Ten + + = = + + = + = = + = = 11. Step Up. Step Ahead 7.1 Exploring Combinations of Ten Look at these cubes. 2. Color some of the cubes to make three parts. Then write a matching sentence. 10 What addition sentence matches the picture? How else could you

Nadere informatie

PLUS & PRO. Addendum installatie aanvullende MID 65A kwh-meter - Addendum installation additional MID 65A kwh-meter SET

PLUS & PRO. Addendum installatie aanvullende MID 65A kwh-meter - Addendum installation additional MID 65A kwh-meter SET PLUS & PRO Addendum installatie aanvullende MID 65A kwh-meter - Addendum installation additional MID 65A kwh-meter 1 Aansluiten MID 65A kwh-meter Adres instellen MID 65A kwh-meter Maxem kan verschillende

Nadere informatie

MCP-16RC, luchtzuiveringstoren

MCP-16RC, luchtzuiveringstoren Compacte patroonfilter met pulsreiniging De MCP-16RC luchtzuiveringstoren is een compacte patroonfilter voor gedecentraliseerde reiniging van binnenlucht, waar terugwinnen van lucht mogelijk is. Het compacte

Nadere informatie

Procedure Reset tv-toestellen:

Procedure Reset tv-toestellen: Procedure Reset tv-toestellen: Volgende procedure is te volgen wanneer er een tv-toestel, op een van de kamers niet meer werkt. TV Re-installation Factory Default Her-installeren van de TV Fabrieksinstellingen

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

MCP-16RC, luchtzuiveringstoren

MCP-16RC, luchtzuiveringstoren Compact cartridge filter with pulse cleaning De MCP-16RC luchtzuiveringstoren is een compacte patroonfilter voor gedecentraliseerde reiniging van binnenlucht, waar terugwinnen van lucht mogelijk is. Het

Nadere informatie

Hoe maak ik zelf AngelEyes? / How to make AngelEyes?

Hoe maak ik zelf AngelEyes? / How to make AngelEyes? Hoe maak ik zelf AngelEyes? / How to make AngelEyes? Verwijder de clips bovenaan de gril. Dit zijn platte klemmetjes (3 stuks in totaal) Remove de clips on top of the grill. These are those flat things

Nadere informatie

2006 Volkswagen Jetta TDI

2006 Volkswagen Jetta TDI Door handle and door lock, assembly overview The illustration shows the left side. The right side is derived accordingly from this. Fig. 99: Door Handle And Door Lock, Assembly Overview 1 - Cable For disengaging

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL

PIR DC-SWITCH. DC Passive infra-red Detector. Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL PIR DC-SWITCH DC Passive infra-red Detector Model No. PDS-10 GEBRUIKSAANWIJZING/INSTRUCTION MANUAL Please read this manual before operating your DETECTOR PIR DC-Switch (PDS-10) De PDS-10 is een beweging

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

256 kb Memory in NMS 8250, 8255 and 8280

256 kb Memory in NMS 8250, 8255 and 8280 256 kb Memory in NMS 8250, 8255 and 8280 Supplied by Bastiaan Huber, 2001 Converted to PDF by HansO, 2001 Dutch text follows the english text! MEMORY-UPGRADE to 256Kb This description is only for people

Nadere informatie

!!!! Wild!Peacock!Omslagdoek!! Vertaling!door!Eerlijke!Wol.!! Het!garen!voor!dit!patroon!is!te!verkrijgen!op! Benodigdheden:!!

!!!! Wild!Peacock!Omslagdoek!! Vertaling!door!Eerlijke!Wol.!! Het!garen!voor!dit!patroon!is!te!verkrijgen!op!  Benodigdheden:!! WildPeacockOmslagdoek VertalingdoorEerlijkeWol. Hetgarenvoorditpatroonisteverkrijgenopwww.eerlijkewol.nl Benodigdheden: 4strengenWildPeacockRecycledSilkYarn rondbreinaaldnr8(jekuntnatuurlijkookgewonebreinaaldengebruiken,maar

Nadere informatie

ANT S KINGDOM Here is some advice for setting up your Master Ant Farm!

ANT S KINGDOM Here is some advice for setting up your Master Ant Farm! ANT S KINGDOM Master NL EN Instructies Mierenboerderij Master Bedankt voor je bestelling van de Mierenboerderij Master. De beste keus! Installatie NL Naast de informatie die te lezen is in ons boekje

Nadere informatie

EU Declaration of Conformity and safety instructions EU Conformiteitsverklaring en veiligheidsinstructies ISC 230B

EU Declaration of Conformity and safety instructions EU Conformiteitsverklaring en veiligheidsinstructies ISC 230B EU Declaration of Conformity and safety instructions EU Conformiteitsverklaring en veiligheidsinstructies ISC 230B Explosion safety instructions (Ex) (EN) ISC230B is approved for use outside the explosion-hazardous

Nadere informatie

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (Emergency UC03 sensor)

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (Emergency UC03 sensor) Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (Emergency UC03 sensor) Let op: Als het flexibele draad van dit licht beschadigd is, dient het te worden vervangen door iemand van de technische service,

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Mobile concrete base

Mobile concrete base 1 14 Mobile concrete base UMBASM8000000000 Mobile concrete base UMBASM8000000000 Congratula ons with your purchase! Please completely read and follow all the instruc ons. pg. 3 Proficiat met uw aankoop!

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Dagelijkse checklist Daily checklist

Dagelijkse checklist Daily checklist Dagelijkse checklist Daily checklist Sluiting met snelspanner Verstelbare hoofdsteun Verstelbare en aanpasbare riem Verstelbare voetsteunen Verstelbare riemen van de voetsteun Quick release locked Head

Nadere informatie

Preschool Kindergarten

Preschool Kindergarten Preschool Kindergarten Objectives Students will recognize the values of numerals 1 to 10. Students will use objects to solve addition problems with sums from 1 to 10. Materials Needed Large number cards

Nadere informatie

DA Plug. Installation manual. Model Nederlands English

DA Plug. Installation manual. Model Nederlands English DA16-0400-01 Plug Installation manual Model 160-01 Nederlands English Installatiehandleiding Dit document bevat informatie over de installatieprocedure en de functionaliteiten van dit product. De beschikbare

Nadere informatie

MyDHL+ ProView activeren in MyDHL+

MyDHL+ ProView activeren in MyDHL+ MyDHL+ ProView activeren in MyDHL+ ProView activeren in MyDHL+ In MyDHL+ is het mogelijk om van uw zendingen, die op uw accountnummer zijn aangemaakt, de status te zien. Daarnaast is het ook mogelijk om

Nadere informatie

Professional Supplies PASTAKOOKAPPARAAT. Modelnr.: * * Gebruikershandleiding User Manual

Professional Supplies PASTAKOOKAPPARAAT. Modelnr.: * * Gebruikershandleiding User Manual Professional Supplies PASTAKOOKAPPARAAT Electric Pasta cooker Modelnr.: *688.240 - *688.242 Gebruikershandleiding User Manual Lees voor een optimale werking van dit product de gebruiksaanwijzing vóór gebruik

Nadere informatie

Evenwichtsbalk Wedstrijd Balance beam Competition Lausanne

Evenwichtsbalk Wedstrijd Balance beam Competition Lausanne Evenwichtsbalk Wedstrijd Balance beam Competition Lausanne - 1414200 NL/B D F E Gebrauchsanleitung Guide de l'utilisateur Guía del usuario Page 1 of 5 WAARSCHUWING Elke handeling waarbij beweging en/of

Nadere informatie

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (UC03 sensor)

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (UC03 sensor) Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (UC03 sensor) Let op: Als het flexibele draad van dit licht beschadigd is, dient het te worden vervangen door iemand van de technische service, of

Nadere informatie

FSW-VW-2X2 FSW-VW. Handleiding / Manual

FSW-VW-2X2 FSW-VW. Handleiding / Manual FSW-VW-2X2 FSW-VW Handleiding / Manual Rev. 1.0 17-03-2014 I Pakketinhoud / Content Accessoires Benodigde gereedschappen / Required Tools Montage / Assembling Onderhoud / Maintenance Veel Gestelde Vragen

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Exercise P672 Lightweight Structures. A.P.H.W. Habraken. Report

Exercise P672 Lightweight Structures. A.P.H.W. Habraken. Report Exercise 2011-2012 7P672 Lightweight Structures A.P.H.W. Habraken Report Group 4: S.H.M. van Dijck J.C. Fritzsche J. Koeken T. Relker F.G.M. van Rooijen M. Slotboom M. Steenbeeke J.P.T. Theunissen Date:

Nadere informatie

NEDERLANDS. Plaatselijke telefoonnummers voor de klantendienst kunt u vinden op: G-01 rev.

NEDERLANDS. Plaatselijke telefoonnummers voor de klantendienst kunt u vinden op: G-01 rev. For the latest User Installation Guide please visit: www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Deutsch Benutzerhandbuch - Nederlands

Nadere informatie

Installatie van Windows 10 op laptops. Windows 10 installation on laptops

Installatie van Windows 10 op laptops. Windows 10 installation on laptops Installatie van Windows 10 op laptops In mei vindt de migratie naar Windows 10 plaats op de laptops. Per dag worden ongeveer 25 laptops gemigreerd. Elke laptop heeft een ISSC-sticker met een laptop-nummer.

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

HET ADRES VOOR AL UW RVS

HET ADRES VOOR AL UW RVS HET ADRES VOOR AL UW RVS PIPETITE HYGIËNISCHE MUURDOORVOERING SKS INOXPA POMPEN SKS DIN 11866 Pipetite The hygienic wall boot system A new approach to an old problem The current solutions for pipe connections

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Borstkanker: Stichting tegen Kanker (Dutch Edition)

Borstkanker: Stichting tegen Kanker (Dutch Edition) Borstkanker: Stichting tegen Kanker (Dutch Edition) Stichting tegen Kanker Click here if your download doesn"t start automatically Borstkanker: Stichting tegen Kanker (Dutch Edition) Stichting tegen Kanker

Nadere informatie

GB - Installation manual Mercedes Benz C-Class A205 convertible wind deflector (from 2015).

GB - Installation manual Mercedes Benz C-Class A205 convertible wind deflector (from 2015). GB - Installation manual Mercedes Benz C-Class A205 convertible wind deflector (from 2015). DE Montage Anleitung Mercedes Benz C-Klasse Cabrio Windschott (ab 2015). NL Montage handleiding Mercedes Benz

Nadere informatie

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: m.com

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.:  m.com The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: www.compagnie- m.com Dorothée heeft een unieke Compagnie M. hack gemaakt: de Louisa op zijn kop. Als

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Group work to study a new subject.

Group work to study a new subject. CONTEXT SUBJECT AGE LEVEL AND COUNTRY FEATURE OF GROUP STUDENTS NUMBER MATERIALS AND TOOLS KIND OF GAME DURATION Order of operations 12 13 years 1 ste year of secundary school (technical class) Belgium

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Lists of words from the books, and feedback from the sessions, are on

Lists of words from the books, and feedback from the sessions, are on Vocabulairetrainer www.quizlet.com - handleiding 1. Woordenlijsten van de boeken en de feedback van de les staan op http://www.quizlet.com. Lists of words from the books, and feedback from the sessions,

Nadere informatie

DA plug. Installation manual. Model Nederlands English

DA plug. Installation manual. Model Nederlands English DA16-0400-00 plug Installation manual Model 160-01 Nederlands English Copyright 2016, Plugwise. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatieprocedure en de functionaliteiten

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware Auto-update for Kodi 17.2 Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Montagehandleiding servo drive / Assembly instructions servo drive

Montagehandleiding servo drive / Assembly instructions servo drive Bodemmontage houder transfo / Floor mounting transformer 1. Communicatiekabel / Communication cable 2. Draagprofielkabel / Bracket profile cable 3. Verdeelkabel / Distribution cable 4. Stroomkabel / Power

Nadere informatie

AIR-SUSPENSION AIR-SUSPENSION

AIR-SUSPENSION AIR-SUSPENSION AIR-SUSPENSION AIR-SUSPENSION Dunlop Systems and Components Het Wegdam 22 A.J.V. 7496 Luchtveersystemen CA Hengevelde B.V. Het Wegdam The 22 Netherlands 7496 CA Hengevelde Tel.: +31-(0)547-333065 Nederland

Nadere informatie

2019 SUNEXCHANGE USER GUIDE LAST UPDATED

2019 SUNEXCHANGE USER GUIDE LAST UPDATED 2019 SUNEXCHANGE USER GUIDE LAST UPDATED 0 - -19 1 WELCOME TO SUNEX DISTRIBUTOR PORTAL This user manual will cover all the screens and functions of our site. MAIN SCREEN: Welcome message. 2 LOGIN SCREEN:

Nadere informatie

Add the standing fingers to get the tens and multiply the closed fingers to get the units.

Add the standing fingers to get the tens and multiply the closed fingers to get the units. Digit work Here's a useful system of finger reckoning from the Middle Ages. To multiply $6 \times 9$, hold up one finger to represent the difference between the five fingers on that hand and the first

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

FRAME [UPRIGHT MODEL] / [DEPTH] / [HEIGHT] / [FINISH] TYPE OF BASEPLATE P Base plate BP80 / E alternatives: ZINC finish in all cases

FRAME [UPRIGHT MODEL] / [DEPTH] / [HEIGHT] / [FINISH] TYPE OF BASEPLATE P Base plate BP80 / E alternatives: ZINC finish in all cases FRAME XS UPRIGHT BASE PLATE UPRIGHT HORIZONTAL PROFILE DIAGONAL PROFILE DESCRIPTION A vertical structure consisting of 2 uprights, joined by a system of bracing profiles, and base plates intended to support

Nadere informatie

ATD Floor Fan Owner s Manual Features:

ATD Floor Fan Owner s Manual Features: ATD-30320 20 Floor Fan Owner s Manual Features: Made in China to ATD Tools, Inc. Specifications Visit us at www.atdtools.com General Safety Warnings: WARNING: The in and warnings ned in this manual d be

Nadere informatie

Luister alsjeblieft naar een opname als je de vragen beantwoordt of speel de stukken zelf!

Luister alsjeblieft naar een opname als je de vragen beantwoordt of speel de stukken zelf! Martijn Hooning COLLEGE ANALYSE OPDRACHT 1 9 september 2009 Hierbij een paar vragen over twee stukken die we deze week en vorige week hebben besproken: Mondnacht van Schumann, en het eerste deel van het

Nadere informatie

SALAMANDER Gebruiksaanwijzing

SALAMANDER Gebruiksaanwijzing SALAMANDER Gebruiksaanwijzing Art.no. 688.003 (AT-936) 1 INDEX Hoofdstuk Omschrijving Pagina 0 Introductie 2 1 Functies & Gebruik 3 2 Product Specificaties 3 3 Vervoer & Opslag 3 4 Instructies 3 5 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Mounting ceiling & wall

Mounting ceiling & wall 5 / profile 34 bending radius R 15*) (1015) R 20 (1015) R 30 (1015) R>80 (1018) filler position profile 26 bending radius filler position R 15*) (1015) R 25 (1015) R>100 (1018) 28 15 405 gr/m 522 gr/m

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Instructions assembly Decoderprintje 2

Instructions assembly Decoderprintje 2 Index Inhoud PARTLIST DECODERPRINTJE... 2 ASSEMBLY AND OPERATION... 2 INTRODUCTION... 2 EXPLANATION OF THE OPERATION OF A DECODER PCB... 2 DE MONTAGE (BOUWPAKKET)... 3 AANSLUITEN DATABUS EN CLOCKSIGNALEN...

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Pagina 14. Koelkast met explosieveilige binnenkuip Voor de inbedrijfstelling de gebruiksaanwijzing lezen 7083 099-00.

Gebruiksaanwijzing Pagina 14. Koelkast met explosieveilige binnenkuip Voor de inbedrijfstelling de gebruiksaanwijzing lezen 7083 099-00. Gebruiksaanwijzing Pagina 14 Koelkast met explosieveilige binnenkuip Voor de inbedrijfstelling de gebruiksaanwijzing lezen NL 7083 099-00 LKexv Changing over door hinges Door hinges should only be changed

Nadere informatie

8+ 60 MIN Alleen te spelen in combinatie met het RIFUGIO basisspel. Only to be played in combination with the RIFUGIO basicgame.

8+ 60 MIN Alleen te spelen in combinatie met het RIFUGIO basisspel. Only to be played in combination with the RIFUGIO basicgame. 8+ 60 MIN. 2-5 Alleen te spelen in combinatie met het RIFUGIO basisspel. Only to be played in combination with the RIFUGIO basicgame. HELICOPTER SPEL VOORBEREIDING: Doe alles precies hetzelfde als bij

Nadere informatie

Exalto wiper motor / wissermotor

Exalto wiper motor / wissermotor Exalto wiper motor / wissermotor Type: 215BD Cat. nos. 2151225/50/75 (12V) / 2152425/50/75 (24V) Quality Marine Equipment ! Contents 1 Dimensions and electrical scheme... 3 2 Adjusting the wiper arc....

Nadere informatie

Yes/No (if not you pay an additional EUR 75 fee to be a member in 2020

Yes/No (if not you pay an additional EUR 75 fee to be a member in 2020 Meedoen aan dit evenement? Meld je eenvoudig aan Ben je lid? Ja/Nee Do you want to participate? Please apply Are you a LRCH member? Yes/No (if not you pay an additional EUR 75 fee to be a member in 2020

Nadere informatie

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Handleiding/Manual Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van

Nadere informatie

Activant Prophet 21. Prophet 21 Version 12.0 Upgrade Information

Activant Prophet 21. Prophet 21 Version 12.0 Upgrade Information Activant Prophet 21 Prophet 21 Version 12.0 Upgrade Information This class is designed for Customers interested in upgrading to version 12.0 IT staff responsible for the managing of the Prophet 21 system

Nadere informatie

Het handboek van KDE Screen Ruler. Lauri Watts Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning

Het handboek van KDE Screen Ruler. Lauri Watts Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning Lauri Watts Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Menubeschrijvingen 6 3 Dankbetuigingen en licentie 8 Samenvatting KDE Screen

Nadere informatie

Handleiding Zuludesk Parent

Handleiding Zuludesk Parent Handleiding Zuludesk Parent Handleiding Zuludesk Parent Met Zuludesk Parent kunt u buiten schooltijden de ipad van uw kind beheren. Hieronder vind u een korte handleiding met de mogelijkheden. Gebruik

Nadere informatie

EM7580 Firmware Update by Micro SD card

EM7580 Firmware Update by Micro SD card EM7580 Firmware Update by Micro SD card 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7580 Firmware update by Micro SD card Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

Shipment Centre EU Quick Print Client handleiding [NL]

Shipment Centre EU Quick Print Client handleiding [NL] Shipment Centre EU Quick Print Client handleiding [NL] Please scroll down for English. Met de Quick Print Client kunt u printers in Shipment Centre EU configureren. De Quick Print Client kan alleen op

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by Micro SD card

EM7680 Firmware Update by Micro SD card EM7680 Firmware Update by Micro SD card 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by Micro SD card Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 2 2.0 (NL) Firmware installeren... 2 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (UC03 sensor)

Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (UC03 sensor) Alistair LED stairwell luminaire Handleiding Alistair (UC03 sensor) Let op: Als het flexibele draad van dit licht beschadigd is, dient het te worden vervangen door iemand van de technische service, of

Nadere informatie

Kies uit setje A of B voor deze bakfiets Choose between set A or B for this transportbike

Kies uit setje A of B voor deze bakfiets Choose between set A or B for this transportbike Kies uit setje A of B voor deze bakfiets Choose between set A or B for this transportbike A A Selecteer op bestelformulier: Houtenbak gat 5 punts bevestiging Set A: standaard setje voor bevestiging icm

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie