Handboek voor de lasser

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek voor de lasser"

Transcriptie

1 Handboek voor de lasser Gevulde lasdraden voor alle posities Voor on- en laaggelegeerd staal STRENGTH THROUGH COOPERATION

2 Inhoud Inleiding 3 Voordat u met lassen begint 4 Contacttip en gasmondstuk 8 Polariteit en inductantie 10 Instelling lasparameters 11 ASME en EN ISO posities 13 Keuze draaddiameter 14 Aanbevolen parameterinstellingen 16 Lasrichting 18 Lasposities 19 Lastechnieken voor verticaal opgaand 22 Split-pendelend en getrokken rupsen 23 Gemechaniseerd lassen 24 Slijpen 26 Foutanalyse 27 Product AWS A5.20 OK Tubrod E71T-1C H4 E71T-1M H8 OK Tubrod 15.13S E71T-9 H4 OK Tubrod E71T-1C E71T-1M FILARC PZ6113 E71T-1C H4 E71T-1M H8 FILARC PZ6114 E71T-1MJ H4 FILARC PZ6114S E71T-1CJ H4 AWS A5.29 OK Tubrod E81T1-Ni1M FILARC PZ6115 FILARC PZ6116S E81T1-K2 J H4 FILARC PZ6138 E81T1-Ni1M JH4 FILARC PZ6138 SR E81T1-Ni1M J FILARC PZ6138S SR E81T1-Ni1C J AWS A5.29 Dual Shield 55 E91T1-Ni1M Dual Shield 62 E101T1-G Dual Shield II 81-K2 E81T1-K2 OK Tubrod E111T1-K3MJ-H4 2

3 Inleiding Deze gids verschaft praktische informatie over de hieronder genoemde ESAB rutiel gevulde draden voor alle posities. Bij correct gebruik, geven deze draden: Uitstekende lasbaarheid met sproeiboogdruppelovergang in alle lasposities. EN ISO A Zeer mooi lasuiterlijk met goede bevochtiging en aanvloeiing aan het basismetaal. Hoge productiviteit, vooral in vertikaal opgaande positie. Foutvrije lassen met goede mechanische eigenschappen. Een laagwaterstof lasmetaal. Shielding Gas T 42 2 P C 1 H5 T 46 2 P M 1 H10 CO 2 Ar / CO 2 T 46 3 P C 2 H5 CO 2 T 46 2 P C 2 H5 T 46 2 P M 2 H5 CO 2 Ar / CO 2 T 42 2 P C 1 H5 T 46 2 P M 1 H10 CO 2 Ar / CO 2 T 46 4 P M 1 H5 Ar / CO 2 T 46 4 P C 1 H5 CO 2 EN ISO A T Ni P C 2 H5 T Ni P M 2 H5 CO 2 Ar / CO 2 T Ni P M 2 H5 Ar / 15-25% CO 2 T Ni P C 1 H5 CO 2 T Ni P M 1 H5 Ar / CO 2 T Ni P M 1 H5 Ar / CO 2 T Ni P C 1 H5 CO 2 EN ISO A T 55 4 Z P M 2 H5 Ar / CO 2 T 62 4 Mn1.5Ni P M 2 H5 Ar / CO 2 Ar / CO 2 T NiMo P M 2 H5 Ar / CO 2 3

4 Voordat u met lassen begint Om volledig van de goede lasbaarheid van de ESAB gevulde draden voor alle lasposities te kunnen profiteren, moet de lasapparatuur in goede conditie verkeren. De volgende checklist dient als leidraad. CHECKLIST Contacttips en gasmondstuk 3 Verwijder spatten en vervang uitgesleten of beschadigde contacttip Juist Fout 3 Slijp het einde van de liner konisch aan voor optimale passing van de contacttip (ESAB M8). Contacttipgrootte, linerafmeting en draaddiameter 3 Verzeker u ervan dat de contacttip de juiste grootte heeft en sluitend past. 3 Vezeker u ervan dat het gasmondstuk vrij van spatten is 4

5 Liner 3 Stalen spiraalliners worden aanbevolen. 3 Verzeker u ervan dat de liner de correcte binnendiameter heeft voor de gebruikte draaddiameter. 3 Controleer liners geregeld op knikken en overdreven slijtage en vervang indien nodig. 3 Reinig liners regelmatig gebruikmakend van perslucht. Verwijder eerst de contacttip. Gas en water 3 Controleer gas- en wateraansluitingen op lekken. 3 Ga na of de waterkoeler gevuld is en de pomp naar behoren werkt. Draadunit 3 Positioneer de draadgeleidingsbuisjes zo dicht als mogelijk bij de rollen om draadknikken te vermijden. Een aanzienlijke hoeveelheid fijn metallisch schaafsel onder de draadrollen duidt op een foutieve uitlijning. Juist Fout 5

6 Voordat u met lassen begint 3 Gebruik aandrijfrollen met V-groef en platte drukrollen. 3 Gebruik gekartelde rollen alleen wanneer de wrijving in de liner slippen veroorzaakt bv. bij lange, bochtige kabelpakketten. Gekartelde rollen geven verhoogde liner- en contacttipslijtage 3 Controleer of de groefafmeting correct is voor de draaddiameter. 3 Zet de juiste druk op de aandrijfrollen. Te veel druk plet de draad, wat resulteert in draadaanvoerproblemen en verhoogde liner- en contacttipslijtage. Onvoldoende druk kan slippen in de aandrijfrollen veroorzaken, resulterend in onregelmatige draadaanvoer en mogelijke draadterugbrand. 3 Kijk na of de draad correct uit de contacttip komt. Glad Gekarteld 6

7 Beschermgas 3 Kijk na of het geschikte gas gebruikt wordt (pagina 3). Stel het gasdebiet in tussen 15 en 20 l/min. 3 Gebruik 20 l/min. bij lassen in open lucht. 3 Controleer het gasdebiet opnieuw bij verandering van gasmondstukdiameter. 3 Controleer het gasdebiet opnieuw bij verandering van gasmondstukdiameter. 7

8 Contacttip en gasmondstuk 2mm Correcte positie van de contacttip. Fout. Contacttip te ver teruggetrokken. Het is belangrijk dat de relatieve afstand tussen gasmondstuk en contacttip correct gekozen wordt. Ideaal is dat de contacttip 2mm is teruggetrokken in het gasmondstuk. Een langere afstand verplicht de lasser met een langere stick-out te lassen, mogelijk resulterend in een slechtere las. Dit kan aanleiding geven tot gebrek aan inbranding en slakinsluitsels, vooral in smalle voegen. Contacttips die uit het gasmondstuk steken kunnen aanleiding geven tot onvoldoende gasbescherming. Fout. Contacttip steekt uit gasmondstuk mm Ideale stick-out voor draaddiameters 1.2 en 1.4mm (20-25mm voor ø 1.6mm). Correcte stick-out lengte De stick-out is de afstand tussen de contacttip en het werkstuk. Hij moet tussen de 15 en 20mm gehouden worden (ø1.2 en 1.4 mm). Een te lange stick-out resulteert in een te korte booglengte, grotere druppels, een onstabiele boog en spatten, dus slecht lasgedrag. Bovendien, kan de gasbescherming erdoor verminderen wat aanleiding tot poreusheid kan geven. 8

9 Als de stick-out te klein is, wordt de booglengte te groot, het lasbad wordt er warmer door en is moeilijker te controleren. Diameter gasmondstuk Mondstukken met verschillende diameters moeten beschikbaar zijn om voldoende toegang tot de las te kunnen garanderen, om de aanbevolen stick-out te kunnen behouden en om de geschikte gasbescherming te kunnen bieden. Kleine diameters worden enkel gebruikt voor de eerste lasrupsen. Gebruik het standaard gasmondstuk wanneer de toegankelijkheid van de las goed is, zodat een voldoende gasbescherming geboden kan worden mm Juist. Gebruik een kleinere diameter of een konisch gasmondstuk voor de 1st lagen bij het doorlassen. 20 mm Fout. Gebruik van een standaard gasmondstuk beperkt de toegang in smalle voegen, waardoor een te lange stick-out Juist. Gebruik van een standaard gasmondstuk voor het vullen van de lasvoeg verzekert een correcte gasbescherming en stick-out. 9

10 Polariteit en inductantie Gebruik steeds de positieve polariteit voor alle ESAB rutiel gevulde draden voor alle posities. DC+ POSITIEVE POLARITEIT ESAB's rutiel gevulde draden voor alle posities werken bij elke stroomsterkte in het sproeibooggebied, waardoor er geen inductantie nodig is. Schakel de inductantie uit of kies de minimuminstelling indien uitschakelen niet kan. Juist. Minimum inductantie instelling. 10

11 Instelling lasparameters Bij een gegeven lasstroom hoort een specifieke boogspanning voor optimaal lasgedrag. De lasstroom wordt gekozen door instelling van de draadsnelheid. De lasspanning wordt bijgesteld door de open spanningsinstelling (OCV) van de stroombron. Pagina's geven gemiddelde parameters voor meerdere draaddiameters en lasposities. Hoe bereiken we de optimale instelling? Voor de volgende procedure, is het van het grootste belang om de stick-out constant te houden binnen de opgegeven range voor elke laspositie. Kies binnen de range in de tabellen op pagina's , de lasstroom (I) die het best past bij uw toepassing. Begin te lassen met de laagste spanning van de opgegeven range. Dit kan haperingen geven, maar draadterugbrand zal vermeden worden. Juist. Correcte booglengte. Stabiele en geconcentreerde lasboog met een zachte sproeiboog druppelovergang. Fout. Te korte booglengte. Draad dipt In het lasbad (stampen) veroorzaakt door een té lage boogspanning, te hoge draadsnelheid of te lange stickout. Fout. Booglengte te groot. Boog wordt te breed, waardoor onvoldoende penetratie en risico van slakinsluitsels. Eveneens risico van draadterugbrand in de contacttip. Reden kan zijn een te hoge boogspanning, te lage draadsnelheid of te korte stick-out. 11

12 Verhoog de boogspanning in stappen van 1 of 2 V, totdat de boog stabiel wordt, zacht en spatvrij, met een licht knisperend geluid. Let er op dat de juiste stickout lengte behouden blijft. Indien een andere stroomsterkte vereist is, bv. bij verandering van laspositie, moet de procedure beschreven op de vorige bladzijde herhaald worden. De tabellen op pagina's geven de instellingen voor Ar/20CO 2 menggas. De boogspanning moet met 1-2V verhoogd worden indien CO 2 gas gebruikt wordt. Merk op dat de CO 2 lasboog minder zacht is, met een meer globulaire druppelovergang en meer spatten. OPMERKING: Zoals gezegd, is stick-out controle zeer belangrijk. Als de aanbevolen stick-out lengte niet constant gehouden wordt, zal de lasbaarheid schommelen. Verkorten van de stick-out geeft een hogere stroom en een langere lasboog. Verlengen van de stick-out geeft een lagere lasstroom en een kortere boog. Boogspanning (V) z Boogspanning te laag. Kleine, smalle las. Goede lasdoorsnede 1.6mm s/o*= 20-25mm 1.4mm s/o = 15-20mm 1.2mm s/o = 15-20mm Las te smal Te veel lasmetaal; moeilijk te controleren Lasstroom (amps) * stick-out 12

13 ASME and EN ISO posities 1G/PA 2G/PC 3G/PF&PG 4G/PE 5G/PF&PG 6G/HL045 1F/PA 2F/PB 3F/PF&PG 4F/PD 13

14 Keuze draaddiameter De diameterrange voor de ESAB gevulde draden voor alle lasposities is mm, wat een optimale productiviteit toelaat voor meerdere combinaties van plaatdikte en lasposities. Diameter 1.4mm geeft een nuttig compromis tussen productiviteit en het gebruik van één enkele diameter voor alle lasposities. De tabel op pagina 15 toont bruikbare aanbevelingen voor elke diameter. Verticaal neergaand lassen wordt niet aanbevolen, vooral op dikker plaatmateriaal (>5mm), omwille van het risico op scheuren. Eénzijdig doorlassen Rutiel gevulde draden voor alle posities zijn niet geschikt voor het éénzijdig lassen van open voegen. In vele toepassingen echter, kunnen hoog kwalitatieve éénzijdig gelaste doorlassingen in V-voegen op een economische wijze worden verkregen door gebruik van keramische backingstrips. Gebruik steeds keramische backingstrips met een rechthoekige voeguitsparing. PF/3G stomplas in 18mm plaat. Grondlaag op keramische backing. 14

15 Positie Ø 1.2mm Ø 1.4mm Ø 1.6mm Geschikt voor een typische toepassing 1F/PA Ja 2 Ja Ja 2F/PB Ja 2 Ja Ja 3F /PF Ja Ja Ja 4F/PD Ja Ja Ja Grondlaag 1G/PA op backing 1 op backing 1 Niet aanbevolen Vullen 1G/PA Ja 2 Ja Ja Grondlaag 2G/PC op backing op backing Niet aanbevolen Vullen 2G/PC Ja Ja Ja Grondlaag 3G/PF op backing op backing 3 Niet aanbevolen Vullen 3G/PF Ja Ja possible 3 Grondlaag 4G/PE Nee Nee Nee Vullen 4G/PE Ja Ja 3 Niet aanbevolen Grondlaag 5G/PF Nee Nee Nee Vullen 5G/PF Ja Ja 3 Niet aanbevolen Grondlaag 6G/PF Nee Nee Nee Vullen 6G/PF Ja Ja Niet aanbevolen 1 Eénzijdig grondlaag op keramische backing, V-voeg. Warmscheuren middenlas kunnen voorkomen bij lasstromen boven 200A, zie pagina Dia. 1.4 en 1.6mm zullen productiviteit verhogen. 3 Dia. 1.2mm wordt verkozen. 15

16 Aanbevolen parameterinstellingen Positie 1.2mm (15-20mm stick-out) I (A) v draad (m/min) U (V)* 1F/2F F/4F G Grondlaag** Vullen G Grondlaag** Vullen G Grondlaag** Vullen G Grondlaag** Vullen nee G Grondlaag** Vullen nee G Grondlaag** Vullen nee * Boogspanning geldig voor Ar/20%CO 2 menggas. Verhoog boogspanning 1-2V voor CO ** Op keramische backing.

17 1.4mm (15-20mm stick-out) 1.6mm (20-25mm stick-out) I (A) v draad (m/min) U (V)* I (A) v draad (m/min) U (V)* F: F: niet aanbevolen niet aanbevolen niet aanbevolen niet aanbevolen niet aanbevolen niet aanbevolen niet aanbevolen niet aanbevolen niet aanbevolen 17

18 Lasrichting Om een goede Inbranding te verkrijgen en het voorlopen van de slak op het lasbad te vermijden: Lasrichting Las altijd trekkend. Stekend lassen geeft een aanvaardbaar lasuiterlijk, maar de inbranding is minder diep. Er bestaat ook het risico dat de slak voorloopt op het lasbad wat slakinsluitsels of inbrandingsfouten kan veroorzaken. Hetzelfde geldt voor trekkend lassen indien de toortshoek te klein is. Juist: trekkend met toorts Hoek op Lasrichting. Fout: Stekend. Lasrichting. Fout: trekkend met te kleine toortshoek. 18

19 Lasposities De volgende situaties zijn kenmerkend voor toepassingen waar de lastoortspositie een belangrijke rol speelt bij het vermijden van lasfouten. 2F/PB - horizontaal-verticale hoeklassen De foto toont de ideale toortspositie, gebruikmakend van de trekkende voortbeweging. Randinkarteling en uitzakken van de las kunnen toch nog voorkomen in deze positie; de mogelijke oorzaken van deze fouten zijn hier weergegeven Randinkarteling: Te hoge lasstroom. Te hoge boogspanning. Te hoge voortloopsnelheid. Boog te dicht op de verticale plaat. Toortshoek (a) te klein. Uitzakking: Te hoge lasstroom. Te hoge boogspanning. Toortshoek (a) te groot. Te dikke laslaag. Te lage voortloopsnelheid. 19

20 2G/PC - horizontaal-verticaal De juiste toortspositie hangt af van de plaatdikte en openingshoek. Indien de getoonde toortspositie niet gebruikt kan worden, wordt aanbevolen om de hoekvoorbereiding of vooropening te vergroten. Hanteer steeds een toortshoek van tegenover de lasrups en voortlooprichting zoals getoond op pagina 18. Houd een constante voortloopsnelheid aan om een gelijkmatige lasdikte te verkrijgen, zonder uitzakken A. Grondlaag gelast op ronde keramiek. Vermijd te dikke lasrupsen. B. 2de lasrups gericht op de horizontale plaat C. 3de lasrups maakt de 2e laag af. D. 4de lasrups creëert een ideale voorbereiding voor de volgende rupsen E. 5de rups. Merk op dat de lagen altijd opgebouwd worden vanuit de bodem bij verdere vulling. 20

21 Vermijd uitzakken Uitzakken (rollover) wordt typisch veroorzaakt door: Te lage voortloopsnelheid. Foute toortshoek. Te hoge lasstroom. Foute laagverdeling. Uitgezakte lassen vereisen naslijpen om lasfouten bij het lassen van de volgende lasrupsen te vermijden. Uitzakken kan vermeden worden door de lasrupsen zo vlak als mogelijk te houden. 3G /3F /PF - verticaal opgaand ESAB alle positie vuldraden kunnen een 4 mm keelhoogte lassen met een snelheid tot 18 cm/min. zonder pendelen. Voor verticaal opgaande stompe lasnaden, wordt de doorlassing op keramische backingstrip met rechthoekige uitsparing gemaakt. De openingshoek moet een goede toegang tot de grondlaag verzekeren. Gebruik bij beperkte toegankelijkheid een gasmondstuk met kleinere diameter. Vermijd uitzakken maar mocht het toch optreden, slijp dan terug tot aan de stippellijn zoals bovenaan getoond Grondlaag Vulling 21

22 4G/PE 4F/PD - Boven hoofd Gebruik een handlaselektrode voor de grondlaag en vul met ESAB alle positie rutiel vuldraad. De foto rechts geeft de ideale toortspositionering Lastechnieken voor verticaal opgaand Zwaaien over volle breedte Voortlooprichting Zwaaien over de volle breedte wordt vaak toegepast met ESAB rutiel gevulde draden voor alle posities. Er moet echter op gelet worden dat de heat input niet te hoog oploopt, indien men de gewenste kerfslagwaarden wil behouden. De pendeltechniek houdt In dat de lasnaad overbrugd wordt van flank naar flank, terwijl geleidelijk opwaarts bewogen wordt in de lasrichting. 22

23 Split-pendelend en getrokken rupsen. Split-pendelen en de techniek van rupsen trekken wordt gebruikt bij taaiheidseisen op lage temperatuur zoals in offshorefabricatie. Zwaaien over volle breedte Split-pendelen Getrokken rupsen Heat input Zwaaien over volle breedte: Split-pendelen: Getrokken rupsen: kj/mm kj/mm kj/mm 23

24 Gemechaniseerd lassen Gemechaniseerd lassen is een goeie manier om volledig te profiteren van de productiviteit van de ESAB alle positie vuldraden. Het laat hogere lasstromen en lassnelheden toe die bij handmatig lassen niet kunnen gehaald worden, terwijl monotoon werk vermeden wordt. De ESAB apparatuur voor lichte mechanisatie bij MIG/MAG en FCAW processen bestaat uit: ESAB Miggytrac voor horizontaal lassen. ESAB Railtrac voor horizontaal en horizontaal-verticale lassen. ESAB Railtrac orbitaal voor rondlassen ESAB Miggytrac. 24

25 ESAB Railtrac. ESAB Railtrac Orbital voor rondlassen. 25

26 Slijpen Slijpen kan nodig zijn indien lasrupsen uitgezakt zijn of te bol zijn. Verwijder enkel de meest opvallende overdiktes en vermijdt diepe groeven. Deze kunnen aanleiding geven tot slakinsluitsels en gebrek aan inbranding bij het lassen van volgende lasrupsen. Nabehandeling grondlaag Bij dubbelzijdig gelaste verbindingen, moet men voor de eerste rups aan de achterzijde te lassen, de grondlaag van de eerste zijde aan de achterzijde tegenslijpen tot men schoon lasmetaal heeft. Juist. Juist. Fout. Slijp stop-start zones. Fout. Wanneer men te diep inslijpt in de grondlaag bekomt men een smalle groef. De smalle voeg is nagenoeg onbereikbaar voor de lastoorts. 26

27 Foutanalyse Procesfouten Ook al helpen een goed onderhoud en een goede lasserstraining om fouten te voorkomen, ze helemaal uitsluiten lukt nooit. In zulke gevallen, kan de lasser het probleem meestal snel verhelpen indien hij de oorzaak er van kent. Hieronder sommen we de meest voorkomende procesfouten op samen met hun meest waarschijnlijke oorzaken. Procesfout Mogelijke oorzaak 1. stampen van de draad - foute parameters 2. draadterugbrand - rem op de spoel te strak - incorrecte parameterinstellingen - beschadigde/uitgesleten contacttip - foute terugbrandinstelling op machine 3. overdreven spatten - incorrecte parameterinstellingen - fout beschermgas - foutief gasdebiet - foute draadsnelheid - beschadigde of uitgesleten contacttip 4. onregelmatige draadvoeding - druk op rollen te laag, waardoor slippen - druk op rollen te hoog, draadvervorming - uitgesleten draadrollen - foute uitlijning van de rollen of inloopstukken - beschadigde of uitgesleten liner - fout liner type/diameter - foute afmeting contacttip - uitgesleten of beschadigde contacttip - rem op de spoel te strak - rem op de spoel te los (vastgetrokken draad 5. onstabiele lasboog - foute parameters - onregelmatige draadvoeding - fout gasdebiet - magnetische blaaswerking, vanwege slechte aarding 27

28 Foutanalyse Lasfouten Inbrandfouten. Er zijn meerdere types inbrandfouten, maar ze hebben allemaal als gemeenschappelijk kenmerk dat het neergesmolten materiaal niet ingebrand is in het basismetaal of het eerder neergesmolten lasmetaal. Typische vormen van inbrandfouten worden getoond in een V-stompverbinding. Ze kunnen ook in andere types stompverbinding voorkomen. Er wordt ook een typische plakfout in een hoeknaadverbinding getoond. Inbrandfouten Mogelijke oorzaak Algemeen te hoge voortloopsnelheid foute parameterinstelling stekende techniek Overlopen lasbad inbrandfout op de flanken Remedies plakfout tussen de lasrupsen inbrandfout aan de wortel - verminder voortloopsnelheid/verhoog de stoptijd op de flanken - verbeter de parameters - trektechniek, toortshoek. Gebrek aan inbranding van wortel* - vergroot de vooropening Hoeklas: Inbrandfout aan het opstaand been Toorts te veel op het horizontale been - heroriënteer de toorts gericht *gebruik van keramische smeltbadondersteuning wordt aanbevolen, zie pagina

29 Onvoldoende inbranding Treedt op wanneer het lasmetaal niet volledig inbrand in de wortel van een verbinding. Hieronder twee typische voorbeelden. lack of root penetration Penetratiegebrek Mogelijke oorzaak Algemeen te lage lasstroom te hoge boogspanning te hoge voortloopsnelheid te lage voortloopsnelheid stekende techniek té kleine toortshoek Remedies - verhoog de draadsnelheid en boogspanning - verlaag boogspanning - verlaag voortloopsnelheid - verhoog voortloopsnelheid; vermijd dat de slak voorloopt op het smeltbad - gebruik trekkend lassen - gebruik correcte hoek in verhouding met de verbinding, zie pag. 21; Houdt de boog aan de voorzijde van het lasbad Stomplassen - foute lasnaadvoorbereiding vooropening te klein openingshoek te klein - vergroot vooropening - verklein staande kant - vergroot openingshoek 29

30 Foutanalyse Porositeit Mogelijke oorzaak tocht/wind verf, vet of vuil gasmondstuk vervuild gasmondstuk verstopt gasmondstuk té klein te hoog gasdebiet gaslekken In het systeem waterlek in gekoelde toorts mondstuk tot werkstuk Remedies - sluit ramen en deuren. Gebruik afschermtenten bij buitenwerk - maak de laszone schoon en droog - zuiver / vervang - vervang - gebruik groter gasmondstuk - pas het debiet aan - controleer door gascup af te sluiten; zuig lucht aan aanhoudende gasstroom duidt lek aan - controleer de verbindingen - controleer positionering contacttip afstand t.o.v gasmondstuk; stel parameters opnieuw af Slakinsluitsels Slakinsluitsels ontstaan wanneer gesmolten slak voorloopt op het gesmolten lasbad en onder het stollend lasmetaal terecht komt. Alle positie rutiel vuldraden zijn hiervoor gevoelig, vanwege hun snelstollende slak en hun gemakkelijke lasbaarheid. De meest gevoelige lasposities voor het optreden van slakinsluitsels zijn 1G/PA en 2G/PC, vooral in lasnaadvoorbereidingen met een kleine openingshoek. Het belangrijkste is de penetratie te controleren. Om voldoende penetratie te verkrijgen, moet de lasser de juiste stick-out en booglengte gebruiken. Als de boogspanning té hoog is en/of de stick-out lengte te kort dan vermindert de penetratie. Ook de voortloopsnelheid heeft een grote invloed op de penetratie. Ze moet hoog genoeg zijn om een goede penetratie te garanderen en, het voorlopen van slak op lasbad (1G&2G) en inzakken van de lasrups (2G) te vermijden. 30

31 Slakinsluitsels Mogelijke oorzaak Remedies te lage lasstroom - verhoog de lasstroom te hoge boogspanning - verlaag de boogspanning te lage voortloop- - verhoog de lassnelheid; vermijd dat slak voorloopt op het snelheid lasbad stekende techniek - gebruik trekkend lassen te kleine toortshoek - gebruik toortshoek; hou de slak achter de boog convex uiterlijk - verhoog boogspanning of pendel lichtjes Scheuren midden las op keramische backing Bij het lassen van grondlagen op keramische backingstrips, kunnen middenlas scheuren (warmscheuren) optreden in 1G/PA positie. Als de stroom en de spanning te hoog zijn, kan een hol lasuiterlijk bekomen worden dat, gecombineerd met Middenlas scheur. Zie pag. 14 voor een correcte grondlaag gelast op keramische backing. krimpspanningen, aanleiding kan geven tot scheuren in het midden van de las. Om deze te voorkomen, kunnen de volgende richtlijnen nuttig zijn: Gebruik een vooropeningshoek en een voegopening van 4-5m. Gebruik een keramische backing met rechthoekige groef. De voegbreedte moet rond 15mm zijn. Gebruik lasstromen lager dan 200A (Ø1.2mm) en geen te hoge boogspanning om een licht bolvormig lasprofiel te bekomen. 31

32 Wereldleider in las- en snijtechnologie. 32 ESAB is een pionier en leider in de ontwikkeling van las-en snijtechnologie. Meer dan 100 jaar van continue verbeteringen in producten en processen laat ons toe om de uitdagingen in technologische voorsprong aan te gaan binnen elke sector waarin ESAB opereert. Kwaliteits- en milieu standards Kwaliteit, het milieu en veiligheid vormen drie focusgebieden. ESAB is één van de weinige internationale firma s die de ISO en OHSAS standards betreffende Milieu, Veiligheid & gezondheids Management Systemen doorheen al zijn wereldwijde productievestigingen ESAB Nederland B.V. Laan 1914 nr EX Amersfoort Postbus CE Amersfoort Tel. +31(0) Bij ESAB, is kwaliteit een voortdurend proces dat nauw aan het hart ligt bij alle productie processen in de fabrieken wereldwijd. Multinationale productie, locale vertegenwoordiging en een internationaal netwerk van onafhankelijke distributeurs brengt de voordelen van ESAB s kwaliteit en ongeëvenaarde expertise in materialen en processen binnen het bereik van al onze klanten, waar ze ook mogen gevestigd zijn. ESAB België Metrologielaan 10 Parc Dobbelenberg Haren 1130 BRUSSEL België Tel. +32(0) Reg. No: XA Printed in the Netherlands.

ESAB Swift Arc Transfer TM MAG-lassen met zeer hoge voortloopsnelheid

ESAB Swift Arc Transfer TM MAG-lassen met zeer hoge voortloopsnelheid ESAB Swift Arc Transfer TM MAG-lassen met zeer hoge voortloopsnelheid Het ultieme hoge-productiviteits proces. STRENGTH THROUGH COOPERATION ESAB Swift Arc Transfer (SAT TM ) ESAB Swift Arc Transfer (SAT

Nadere informatie

Presenteert... Het gebruik van vuldraden : 28 mei 2013

Presenteert... Het gebruik van vuldraden : 28 mei 2013 Presenteert... Het gebruik van vuldraden : 28 mei 2013 = staalband + poedermengsel Principe van een omgekeerde elektrode 1. KOOLSTOFSTAAL OK TUBROD 14.13 PZ 6113 OK TUBROD 15.00 2. ROESTVASTSTAAL Shield-Bright

Nadere informatie

AIR LIQUIDE Welding Plasma lassen

AIR LIQUIDE Welding Plasma lassen AIR LIQUIDE Welding 1997 Plasma lassen Plasma lassen. Geschiedenis In 1922, realiseerde de heren Gerdien en Lotz voor het eerst een elektrische gestabiliseerde boog in een fijne waternevel. Dit proces

Nadere informatie

INFOFICHES RVS [DEEL 4-2]

INFOFICHES RVS [DEEL 4-2] ALGEMEEN Bij dit algemeen verspreid en zeer flexibel lasproces worden beklede elektroden gebruikt. Dit proces kan worden toegepast voor alle lasbare roestvaste staalsoorten en dit in een breed toepassingsgebied.

Nadere informatie

OK AristoRod - Lassers en robots zijn er gek op

OK AristoRod - Lassers en robots zijn er gek op OK AristoRod - Lassers en robots zijn er gek op Een familie van onverkoperde MAG lasdraden met superieure laseigenschappen STRENGTH THROUGH COOPERATION ESAB OK AristoRod met Advanced Surface Characteristics

Nadere informatie

Geometrische afwijkingen - deel 1

Geometrische afwijkingen - deel 1 Laskennis opgefrist (nr. 56) Geometrische afwijkingen - deel 1 In deze aflevering bespreken we: Bovenmatig lasmetaal Randinkarteling Overbloezing Uitlijnigheid Onvolledige lasnaadvulling Dergelijke onvolkomenheden

Nadere informatie

Kemppi Benelux B.V Johan van Lenten

Kemppi Benelux B.V Johan van Lenten Productiviteit & kwaliteit Kemppi Benelux B.V. 2017 Johan van Lenten Kemppi s Reduced Gap Technology (RGT) tart conventionele lasverbindingsprincipes Hoger procesrendement & lager afkeurpercentage Wij

Nadere informatie

Onder poeder lassen. Laskennis opgefrist (nr. 15) Proces beschrijving. Lasparameters

Onder poeder lassen. Laskennis opgefrist (nr. 15) Proces beschrijving. Lasparameters Laskennis opgefrist (nr. 15) Onder poeder lassen Het eerste patent op het onder poeder lasproces werd verleend in 1935 en omvatte het lassen met een elektrische vlamboog onder een deken van korrelige flux.

Nadere informatie

Ir. Roger Creten, EWE. gastdocent Lessius Mechelen. Lastek LGRN Puls MIG 1

Ir. Roger Creten, EWE. gastdocent Lessius Mechelen. Lastek LGRN Puls MIG 1 Ir. Roger Creten, EWE Lastek Belgium n.v. Herentals gastdocent Lessius Mechelen Lastek 16.06.2011 LGRN Puls MIG 1 MIG/MAG-lassen MIG/MAG MAG-lassen: elektrisch booglassen met een continue draadelektrode

Nadere informatie

Defecten en onvolkomenheden in lasverbindingen: slakinsluitingen

Defecten en onvolkomenheden in lasverbindingen: slakinsluitingen Laskennis opgefrist (nr. 31) Defecten en onvolkomenheden in lasverbindingen: slakinsluitingen Slakinsluitingen in lasverbindingen komen voornamelijk voor bij die lasprocessen waarbij op de één of andere

Nadere informatie

Geometrische afwijkingen - deel 2

Geometrische afwijkingen - deel 2 Laskennis opgefrist (nr. 57) ] Geometrische afwijkingen - deel 2 In het eerste deel worden geometrische vormafwijkingen - typen en oorzaken van lasonvolkomenheden besproken. In het tweede deel beschouwen

Nadere informatie

Principes van het MIG / MAG lassen IWS opleiding

Principes van het MIG / MAG lassen IWS opleiding ONDERZOEK ADVIES OPLEIDING INFOTHEEK Principes van het MIG / MAG lassen IWS opleiding Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 22.01.2018 1 Procesbenamingen 131 GMAW / MIG MIG 132 FCAW (inert) 133 FCAW (metal cored inert)

Nadere informatie

WiseRoot ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN

WiseRoot ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN WiseRoot ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN 28.09.2019 WiseRoot ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN WiseRoot is een geoptimaliseerd kortsluitbooglasproces voor het lassen van grondlagen zonder smeltbadondersteuning.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Doel van het boek 4. Stap 1: Veiligheid 6. Stap 2: Wat is MIG/MAG lassen? 10

INHOUDSOPGAVE. Doel van het boek 4. Stap 1: Veiligheid 6. Stap 2: Wat is MIG/MAG lassen? 10 INHOUDSOPGAVE Doel van het boek 4 Stap 1: Veiligheid 6 Stap 2: Wat is MIG/MAG lassen? 10 Stap 3: Principe van het MIG/MAG lassen 13 3.1 De vlamboog en het smeltbad 16 Stap 4: Het MIG/MAG lasapparaat 18

Nadere informatie

Gutsen met beklede elektroden

Gutsen met beklede elektroden Laskennis opgefrist (nr. 18) Gutsen met beklede elektroden Het grote voordeel van het gutsen met beklede elektroden is dat het de lasser mogelijk maakt heel eenvoudig van het lassen over te stappen op

Nadere informatie

WiseRoot+ ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN

WiseRoot+ ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN WiseRoot+ ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN 16.12.2017 WiseRoot+ PRODUCTIEF EN KWALITATIEF HOOGWAARDIG MIG- LASPROCES WiseRoot+ is een geoptimaliseerd kortsluitbooglasproces voor het lassen van grondlagen

Nadere informatie

WiseRoot+ ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN

WiseRoot+ ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN WiseRoot+ ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN "WiseRoot+ is ongelooflijk gebruiksvriendelijk en doet wat er wordt beloofd. Hiermee kunnen wij op eenvoudige wijze omgaan met een breed scala aan afwijkingen

Nadere informatie

Het CMT-proces (Cold Metal Transfer)

Het CMT-proces (Cold Metal Transfer) Het CMT-proces (Cold Metal Transfer) Principe Het Cold Metal Transfer-proces (CMT) van Fronius kan gezien worden als een verdere ontwikkeling van het MAG-kortsluitbooglassen. [1], [2], [3], [4], [5], [6]

Nadere informatie

Vragen. Vragen. De basistechniek van het lassen

Vragen. Vragen. De basistechniek van het lassen De basistechniek van het lassen Om goed te kunnen booglassen, moet je de basistechniek van het lassen beheersen. Het starten van de elektrische boog Om te beginnen start je de elektrische boog. Dit wordt

Nadere informatie

WiseRoot+ ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN

WiseRoot+ ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN WiseRoot+ ZEER EFFICIËNT LASSEN VAN GRONDLAGEN "WiseRoot+ is ongelooflijk gebruiksvriendelijk en doet wat er wordt beloofd. Hiermee kunnen wij op eenvoudige wijze omgaan met een breed scala aan afwijkingen

Nadere informatie

Lasmechanisatie. complex of toch nog eenvoudig

Lasmechanisatie. complex of toch nog eenvoudig Lasmechanisatie complex of toch nog eenvoudig BIL / NIL Lassymposium, 24 en 25 november 2009, Gent, België Product Informatie Bulletin Ongeacht het lasproces dat men kiest, is de hoogste productiviteit

Nadere informatie

Kemppi s Reduced Gap Technology (RGT) tart conventionele lasverbindingsprincipe

Kemppi s Reduced Gap Technology (RGT) tart conventionele lasverbindingsprincipe Kemppi Oy Kemppi s Reduced Gap Technology (RGT) tart conventionele lasverbindingsprincipe White paper Jernström, P., Saarivirta, H. & Uusitalo, J. 10.3.2016 Whitepaper 1(6) Het verkleinen van de groefboog

Nadere informatie

Apparatuur voor het Onderpoeder lassen

Apparatuur voor het Onderpoeder lassen Laskennis opgefrist (nr. 16) Apparatuur voor het Onderpoeder lassen Het onderpoederlassen kan vergeleken worden met het MIG-lassen: er wordt een boog onderhouden tussen een continue aangevoerde draadelektrode

Nadere informatie

Vandaag lassen met technologie van morgen. Arc. Q-Spot Q-START MULTITACK DYNAMIC ARC. Rowig 220 T

Vandaag lassen met technologie van morgen. Arc. Q-Spot Q-START MULTITACK DYNAMIC ARC. Rowig 220 T Vandaag lassen met technologie van morgen Arc DYNAMIC ARC MULTITACK Q-Spot Rowig 220 T Rowig 220 T: Applications Dankzij zijn afmetingen en de verhouding gewicht-power/duty cyclus is de 220T de beste optie

Nadere informatie

INFOFICHES ROESTVAST STAAL [DEEL 4-3]

INFOFICHES ROESTVAST STAAL [DEEL 4-3] INFOFICHES ROESTVAST STAAL [DEEL 4-3] -LASSEN ROESTVAST STAAL In het vierde deel van de reeks rond roestvast staal geven we een overzicht van de lasprocessen die kunnen worden ingezet, elk met hun specifieke

Nadere informatie

Fred Neessen. Het lassen van ongelijksoortige verbindingen Kan dat allemaal wel?

Fred Neessen. Het lassen van ongelijksoortige verbindingen Kan dat allemaal wel? 2 Het lassen van ongelijksoortige verbindingen Kan dat allemaal wel? 3 Het lassen van ongelijksoortige verbindingen. Kan dat allemaal wel? en Harm Meelker, Lincoln Smitweld B.V., Nijmegen Inleiding Het

Nadere informatie

Apparatuur voor het TIG lassen

Apparatuur voor het TIG lassen Laskennis opgefrist (nr. 44) Apparatuur voor het TIG lassen In aflevering 14 (december 1999) van Laskennis opgefrist is het TIG lasproces al beschreven. Bij dit proces wordt in plaats van een beschermende

Nadere informatie

Symbolen weergave op tekeningen Las- en soldeerverbindingen NEN-EN-ISO 2553:2014. Leo Vermeulen (IWE) 21 maart Inhoud

Symbolen weergave op tekeningen Las- en soldeerverbindingen NEN-EN-ISO 2553:2014. Leo Vermeulen (IWE) 21 maart Inhoud Symbolen weergave op tekeningen Las- en soldeerverbindingen NEN-EN-ISO 2553:2014 Leo Vermeulen (IWE) 21 maart 2017 1 Inhoud Lassymbolen Afmetingen van de lassen Afmetingen van de naadvoorbereidingen Alternatieve

Nadere informatie

Apparatuur voor het MIG/MAG lassen

Apparatuur voor het MIG/MAG lassen Laskennis opgefrist (nr. 43) Apparatuur voor het MIG/MAG lassen Het MIG/MAG proces is een veelzijdig proces dat toepasbaar is voor het lassen van zowel dunne plaat als dikwandige werkstukken. Er zijn diverse

Nadere informatie

Symbolen weergave op tekeningen Las- en soldeerverbindingen

Symbolen weergave op tekeningen Las- en soldeerverbindingen Symbolen weergave op tekeningen Las- en soldeerverbindingen NEN-EN-ISO 2553:2014 Leo Vermeulen (IWE) 17 maart 2015 1 Onafhankelijke stichting Opgericht in 1934 (81 jaar!) Behartiging van collectieve belangen

Nadere informatie

Apparatuur voor het plasma lassen

Apparatuur voor het plasma lassen Laskennis opgefrist (nr. 45) Apparatuur voor het plasma lassen Het plasmalassen dankt zijn unieke kenmerken aan de constructie van de toorts. Evenals bij het TIG - lassen wordt de lasboog getrokken tussen

Nadere informatie

Theorie internationaal lasser

Theorie internationaal lasser Theorie internationaal lasser In het kader van de diploma s internationaal lasser, wordt de systematisch opgebouwd van hoeknaad naar pijplasser. Tegelijkertijd zijn er specifieke, procesgebonden en materiaalgebonden

Nadere informatie

Voorkomen van lasvervorming in het ontwerpstadium

Voorkomen van lasvervorming in het ontwerpstadium Laskennis opgefrist (nr. 1) Voorkomen van lasvervorming in het ontwerpstadium In deze aflevering worden algemene richtlijnen gegeven om de ongewenste vervorming door het lassen te beperken in de ontwerpfase

Nadere informatie

MIG lassen van Aluminium en Aluminiumlegeringen. Ir. Roger Creten, EWE Gastdocent KUL Campus Denayer en Thomas More Lastek Belgium Herentals

MIG lassen van Aluminium en Aluminiumlegeringen. Ir. Roger Creten, EWE Gastdocent KUL Campus Denayer en Thomas More Lastek Belgium Herentals MIG lassen van Aluminium en Aluminiumlegeringen Ir. Roger Creten, EWE Gastdocent KUL Campus Denayer en Thomas More Lastek Belgium Herentals Lassen van Al en Al-legeringen Lassen van Aluminium lassen van

Nadere informatie

BIL-KATERN LASPROCESSEN VOORLICHTINGSFICHE ALUMINIUM DEEL IV

BIL-KATERN LASPROCESSEN VOORLICHTINGSFICHE ALUMINIUM DEEL IV LASPROCESSEN VOORLICHTINGSFICHE ALUMINIUM DEEL IV In deze vierde voorlichtingsfiche rond aluminium vindt u het vervolg op TIG-lassen (lasuitvoering, lasfouten, insluitsels en andere lasfouten) en het eerste

Nadere informatie

Lasbaarheid van Materialen Staal

Lasbaarheid van Materialen Staal Laskennis opgefrist (nr. 59) Lasbaarheid van Materialen Staal Oorzaak lasonvolkomenheden Tijdens het lassen moet de lasser zien te voorkomen dat er onvolkomenheden ontstaan in de las, zeker als de las

Nadere informatie

Kwaliteits- en productiviteitsverhoging door aanwending van innovatieve booglasvarianten. Lasproeven op dikke plaat

Kwaliteits- en productiviteitsverhoging door aanwending van innovatieve booglasvarianten. Lasproeven op dikke plaat Voortgangsverslag Collectief Onderzoeksproject Innolas (IWT 060859) Kwaliteits- en productiviteitsverhoging door aanwending van innovatieve booglasvarianten Lasproeven op dikke plaat Belgisch Instituut

Nadere informatie

Koolboog Gutsen. Laskennis opgefrist (nr. 21)

Koolboog Gutsen. Laskennis opgefrist (nr. 21) Laskennis opgefrist (nr. 21) Koolboog Gutsen Het grote verschil tussen deze gutstechniek en de andere technieken is dat een aparte luchtstroom wordt gebruikt om het gesmolten metaal uit de gevormde groef

Nadere informatie

WiseFusion OPVALLEND SNEL MIG-LASSEN

WiseFusion OPVALLEND SNEL MIG-LASSEN WiseFusion OPVALLEND SNEL MIG-LASSEN 6.10.2017 WiseFusion GEOPTIMALISEERDE LASFUNCTIE VOOR KWALITEIT, SNELHEID EN GEBRUIKSGEMAK De geoptimaliseerde lasfunctie WiseFusion produceert een zeer smalle en geconcentreerde

Nadere informatie

TOPTIG. Principe. elektrode. Figuur 1 : Schematische voorstelling TOPTIG. p. 1/5 [1], [2]

TOPTIG. Principe. elektrode. Figuur 1 : Schematische voorstelling TOPTIG. p. 1/5 [1], [2] TOPTIG Principe Vandaag worden de meeste gerobotiseerde lastoepassingen gerealiseerd met het MIG/MAGprocedé. Dit lasproces is hiervoor uitstekend geschikt, maar heeft wel één groot nadeel, namelijk de

Nadere informatie

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Corrosievast en Chemische samenstelling (richtwaarden) in % Classificatie Hittebestendig staal C Mn Si Cr Ni Mo Nb Cu N W AWS A-5.4 EN 1600 Arosta 304L 0,020 0,8 0,8 19,5 9,7 - - - - - E308L-16 E 19 9

Nadere informatie

Zicht op lasboogsystemen dankzij lichtboogprojector.

Zicht op lasboogsystemen dankzij lichtboogprojector. Zicht op lasboogsystemen dankzij lichtboogprojector. 2 Inzet lichtboogprojector verheldert het inzicht in uw lasboogsystemen. De lichtboogprojector maakt de gevolgen van diverse invloedsfactoren op het

Nadere informatie

WiseSteel SLIM STAAL LASSEN

WiseSteel SLIM STAAL LASSEN WiseSteel SLIM STAAL LASSEN 24.10.2017 WiseSteel VERHOOG DE EFFICIËNTIE EN VERMINDER SPATTEN BIJ LAAGGELEGEERD STAAL Dankzij geoptimaliseerde boogeigenschappen voor verschillende overdrachtsmodi wordt

Nadere informatie

MIG/MAG-lassen met massieve draad

MIG/MAG-lassen met massieve draad Laskennis opgefrist (nr. 24) MIG/MAG-lassen met massieve draad Het eerste patent voor het gasbooglassen met een afsmeltende elektrode, die gemechaniseerd werd aangevoerd, stamt uit de Verenigde Staten

Nadere informatie

Zin én Onzin over Laskostenbeheersing

Zin én Onzin over Laskostenbeheersing Zin én Onzin over Laskostenbeheersing Inleiding Sinds er gelast wordt is er al veel geschreven en gezegd over laskosten en de beheersing daarvan. Ook bestaan er vele overzichten van de zogenaamde kosten

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATLASSER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATLASSER OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATLASSER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) PLAATLASSER Beroepscompetentieprofiel (SERV/INOM, juli 2008) De plaatlasser

Nadere informatie

Dag 2 MTB-technics. Dinsdag

Dag 2 MTB-technics. Dinsdag Dag 2 MTB-technics Dinsdag Vandaag heb ik gewerkt aan een omheining voor een klant. Gisteren heb ik de 21 palen gezaagd op juiste maat die dan in de grond komen. vandaag heb ik alle kanten van de palen

Nadere informatie

Het lassen met beklede elektroden

Het lassen met beklede elektroden Laskennis opgefrist (nr. 26) Het lassen met beklede elektroden Het lassen met een elektrische boog is voor het eerst ontdekt door Sir Humphrey Davy in 1801. Het eerst patent werd verleend aan de Engelsman

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR HOEKNAADLASSER HOEKNAADLASSER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR HOEKNAADLASSER HOEKNAADLASSER OPLEIDINGENSTRUCTUUR HOEKNAADLASSER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) HOEKNAADLASSER Beroepscompetentieprofiel (SERV/INOM, juli 2008) De ser last

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 MIG/MAG Lassen. Ben Buijsrogge ; CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Hoofdstuk 1 MIG/MAG Lassen. Ben Buijsrogge ; CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteurs Ben Buijsrogge ; Laatst gewijzigd Licentie Webadres 20 May 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/60442 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 MIG/MAG Lassen. Ben Buijsrogge ; Annemieke van Ingen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.

Hoofdstuk 1 MIG/MAG Lassen. Ben Buijsrogge ; Annemieke van Ingen. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs. Auteurs Ben Buijsrogge ; Annemieke van Ingen Laatst gewijzigd Licentie Webadres 20 mei 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/60442 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs

Nadere informatie

NEDERLANDS INSTITUUT VOOR LASTECHNIEK

NEDERLANDS INSTITUUT VOOR LASTECHNIEK NEDERLANDS INSTITUUT VOOR LASTECHNIEK Voorbeeld examenvragen 2014: alle lasprocessen Blad 1 van 8 Meerkeuze vragen Autogeen vraag: 1. In welk temperatuurgebied vindt het hardsolderen plaats? Autogeen vraag:

Nadere informatie

Kemppi K3 Lasapparatuur

Kemppi K3 Lasapparatuur MagTrac F 61 VERBETERDE LASPRODUCTIVITEIT EN ERGONOMIE Kemppi K3 Lasapparatuur 1(9) MAGNETISCHE WAGEN VOOR DE LICHTE MECHANISATIE VAN MIG/MAG-LASSEN Lichte mechanisatie is de meest efficiënte manier om

Nadere informatie

Lasgroep Noord. Dries Bleyenbergh (VCL) Leen Dezillie (VCL) Lassymbolisatie Rev02

Lasgroep Noord. Dries Bleyenbergh (VCL) Leen Dezillie (VCL) Lassymbolisatie Rev02 Lasgroep Noord Dries Bleyenbergh (VCL) Leen Dezillie (VCL) Lassymbolisatie Rev02 0. Inleiding 1. Type verbinding 2. Type las 3. Benamingen 4. Technische tekeningen 5. Symbolisering 6. Oefening?Welke verbindingen/lassen

Nadere informatie

Maximale productiviteit

Maximale productiviteit Wat u ook last, dankzij Air Products nieuwe reeks las- en snijgassen bent u zeker van het allerbeste resultaat. De speciale samenstelling van elk gas zorgt voor een hogere productiviteit. Gemakkelijk in

Nadere informatie

Kwaliteits- en productiviteitsverhoging door aanwending van innovatieve booglasvarianten. Lasproeven op dunne plaat

Kwaliteits- en productiviteitsverhoging door aanwending van innovatieve booglasvarianten. Lasproeven op dunne plaat Voortgangsverslag Collectief Onderzoeksproject Innolas (IWT 060859) Kwaliteits- en productiviteitsverhoging door aanwending van innovatieve booglasvarianten Lasproeven op dunne plaat Belgisch Instituut

Nadere informatie

Rendementsbepaling b i j TIG-lassen onder Verhoogde Druk. (tabellen en figuren) P.A. van Ingen

Rendementsbepaling b i j TIG-lassen onder Verhoogde Druk. (tabellen en figuren) P.A. van Ingen Rendementsbepaling b i j TIG-lassen onder Verhoogde Druk. (tabellen en figuren) P.A. van Ingen afstudeerverslag P.A. van Ingen van: begeleider: I r. J.P. Zijp afstudeerhoogleraar: Prof. Dr. G. den Ouden

Nadere informatie

Booglassen Met Beklede Elektrode

Booglassen Met Beklede Elektrode Booglassen Met Beklede Elektrode Bij het Booglassen Met Beklede Elektrode (ook wel Elektrisch booglassen of elektrode lassen genoemd) raak je met de elektrode het werkstuk aan. Op deze manier maak je een

Nadere informatie

Proefexamen Mig/Mag niveau 1a. Ben Buijsrogge. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Proefexamen Mig/Mag niveau 1a. Ben Buijsrogge. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Ben Buijsrogge Laatst gewijzigd Licentie Webadres 30 April 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/60657 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Historiek van EN ISO :

Historiek van EN ISO : Historiek van EN ISO 9606-1 : Inleiding: Het totstandkomen van de vervanger voor de EN 287-1 heeft reeds vele voeten in de aarde gehad. Het was de bedoeling om de Europese norm EN 287-1: Het kwalificeren

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR LASSER BEKLEDE ELEKTRODE

OPLEIDINGENSTRUCTUUR LASSER BEKLEDE ELEKTRODE OPLEIDINGENSTRUCTUUR LASSER BEKLEDE ELEKTRODE 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) PIJPLASSER Beroepscompetentieprofiel (SERV/INOM, juli 2008) De

Nadere informatie

BAND lassen. Review en nieuwe ontwikkelingen voor verhoogde productiviteit

BAND lassen. Review en nieuwe ontwikkelingen voor verhoogde productiviteit BAND lassen Review en nieuwe ontwikkelingen voor verhoogde productiviteit Ronny Demuzere; Soudokay te Seneffe, België NL-bewerking door Johan Cobben; BLG te Haarlem, Nederland * SAW: Submerged Arc Welding

Nadere informatie

en wolframelektroden optimale laseigenschappen. Des électrodes tungstène pour des propriétés de soudage optimales.

en wolframelektroden optimale laseigenschappen. Des électrodes tungstène pour des propriétés de soudage optimales. Wolframelektroden voor optimale laseigenschappen. Des électrodes tungstène pour des propriétés de soudage optimales. Voor het TIG-lassen zijn er verschillende Wolframelektroden beschikbaar, dit zowel voor

Nadere informatie

Hoeklassen. overzicht en praktische tips

Hoeklassen. overzicht en praktische tips Laskennis opgefrist (nr. 58) Hoeklassen overzicht en praktische tips Hoeklassen vormen het merendeel van alle lasverbindingen.vaak worden de problemen die kunnen voorkomen bij het vervaardigen ervan onderschat.

Nadere informatie

Maxx gassen. Optimale productiviteit, minder afkeur en een gezondere werkomgeving

Maxx gassen. Optimale productiviteit, minder afkeur en een gezondere werkomgeving Maxx gassen Optimale productiviteit, minder afkeur en een gezondere werkomgeving Speciaal ontworpen voor MAG-lassen van koolstofstaal, koolstofmangaanstaal en laaggelegeerde staalsoorten garanderen de

Nadere informatie

Indien een norm wordt genoemd, dient de vigerende versie te worden gebruikt.

Indien een norm wordt genoemd, dient de vigerende versie te worden gebruikt. 1 Algemeen Te raadplegen overige documenten: - Algemeen Reglement HVO voor opleidingen OH1.00, toezicht en examens voor de niveaus 1, 2, 3 en 4 - Bijlage 1 t/m 5; deze bijlagen beschrijven de proces specifieke

Nadere informatie

Toepassingen S-6013.LF kan worden gebruikt voor het lassen van machines, voertuigen, staal met lichte structuur en vulling van zware staal structuren.

Toepassingen S-6013.LF kan worden gebruikt voor het lassen van machines, voertuigen, staal met lichte structuur en vulling van zware staal structuren. S-6013.L kan worden gebruikt voor het lassen van machines, voertuigen, staal met lichte structuur en vulling van zware staal structuren. S-6013.L is een lage damp, hoge titania electrode waarvan de damp

Nadere informatie

Keuze van toevoegmateriaal voor het lassen van Aluminium en Al-legeringen

Keuze van toevoegmateriaal voor het lassen van Aluminium en Al-legeringen Keuze van toevoegmateriaal voor het lassen van Aluminium en Al-legeringen Ir. Roger Creten, EWE Gastdocent KUL en Thomas More Campus Denayer Lastek Belgium Soorten aluminiumlegeringen Zuiver aluminium

Nadere informatie

DE NIEUWE ISO 15614-1 DE TUSSEN STAND OP 5 NOVEMBER 2014.

DE NIEUWE ISO 15614-1 DE TUSSEN STAND OP 5 NOVEMBER 2014. DE TUSSEN STAND OP 5 NOVEMBER 2014. Chronologische volgorde vanaf 1992 procedure kwalificaties. - EN 288-3 : 1992. - ISO 15614-1 : 2004 - ISO 15614-1 : waarschijnlijk medio 2015. - Dan al te gebruiken

Nadere informatie

Beklede elektroden Bekkering lastechniek

Beklede elektroden Bekkering lastechniek 2014 Beklede elektroden Bekkering lastechniek. Brasem 8 4941 SE Raamsdonksveer Tel. +31(0) 162-510542 Fax. +31(0) 162-510072 Belder 25B 4704 RK Roosendaal Tel. +31 (0) 165-395506 fax. +31 (0) 165-399715

Nadere informatie

Principes van het TIG lassen

Principes van het TIG lassen ONDERZOEK ADVIES OPLEIDING INFOTHEEK Principes van het TIG lassen IWS opleiding cyclus 2018 Ing. Tim Buyle, EWE, IWE 15.01.2018 1 Situering TIG lasproces fusion welding by thermomechanical energy cast

Nadere informatie

X8 MIG Guns KRACHTIGE PRECISIE

X8 MIG Guns KRACHTIGE PRECISIE X8 MIG Guns KRACHTIGE PRECISIE 30.11.2018 X8 MIG Guns ERGONOMISCH ONTWORPEN INDUSTRIËLE MIG- LASPISTOLEN MET GEWELDIGE PRESTATIES X8 MIG Guns zijn een krachtige combinatie van ergonomische en technische

Nadere informatie

vm 123 Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40

vm 123 Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 Onder poeder lassen vm 123 Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer Telefoon: (079) 353 11 00 Telefax: (079)

Nadere informatie

De kwaliteit van plasmasnijden verbeteren

De kwaliteit van plasmasnijden verbeteren De kwaliteit van plasmasnijden verbeteren De volgende naslaggids bevat verschillende oplossingen om de snijkwaliteit te helpen verbeteren. Het is belangrijk dat u alle vermelde oplossingen probeert, want

Nadere informatie

ARCAL GASWIJZER. Welk materiaal wenst u te lassen? Laaggelegeerde staalsoorten. Roestvaststaal. Aluminium legeringen

ARCAL GASWIJZER. Welk materiaal wenst u te lassen? Laaggelegeerde staalsoorten. Roestvaststaal. Aluminium legeringen ARCAL GASWIJZER Welk materiaal wenst u te lassen? Laaggelegeerde staalsoorten Roestvaststaal Aluminium legeringen Welk lasproces past u toe? MIG/MAG Laaggelegeerde staalsoorten TIG PLASMA Welk draadtype

Nadere informatie

LASERLASSEN IN DE PRAKTIJK

LASERLASSEN IN DE PRAKTIJK LASERLASSEN IN DE PRAKTIJK LASERLASSEN Bij het laserlassen wordt sterk geconcentreerd licht gebruikt om twee producten aan elkaar te verbinden. De bewerking wordt sinds vele jaren toegepast in de industrie.

Nadere informatie

WOLFRAM elektroden. Abicor BINZEL. optimale laseigenschappen. Des électrodes tungstène pour des propriétés de soudage optimales.

WOLFRAM elektroden. Abicor BINZEL. optimale laseigenschappen. Des électrodes tungstène pour des propriétés de soudage optimales. WOLFRAM elektroden Abicor BINZEL. Wolframelektroden voor optimale laseigenschappen. Des électrodes tungstène pour des propriétés de soudage optimales. Voor het TIG-lassen zijn er verschillende Wolframelektroden

Nadere informatie

Nieuwe EN ISO

Nieuwe EN ISO Nieuwe EN ISO 15614-1 Inleiding: De norm EN ISO 15614-1 is het eerste deel van een veertiendelige normenreeks, die het kwalificeren van lasprocedures beschrijft voor verschillende lasprocessen en materialen.

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor Lastechniek vzw -

Belgisch Instituut voor Lastechniek vzw - ONDERZOEK 27/01/2019 1 Elektrodelassen Nederlandse aanduiding: BMBE Booglassen Met Beklede Elektrode Internationale aanduiding: SMAW Shielded Metal Arc Welding Nomenclatuur lasproces (ISO 4063) : Lassen

Nadere informatie

SpeedRoot: Meer productiviteit bij het lassen van grondlagen

SpeedRoot: Meer productiviteit bij het lassen van grondlagen SpeedRoot: Meer productiviteit bij het lassen van grondlagen Optimale spleetoverbrugging en smeltbadcontrole met MIG-MAG Lorch laat op de WeldingWeek via de SpeedRoot zijn nieuwe lasproces voor het MIG-MAG-grondnaadlassen

Nadere informatie

Toelichting bij : ISO14341 voor massieve draad ISO voor vuldraden. Leen Dezillie, IWE- VCL i.s.m. Benny Droesbeke, IWE BIL

Toelichting bij : ISO14341 voor massieve draad ISO voor vuldraden. Leen Dezillie, IWE- VCL i.s.m. Benny Droesbeke, IWE BIL Toelichting bij : ISO14341 voor massieve draad ISO 17632 voor vuldraden Leen Dezillie, IWE- VCL i.s.m. Benny Droesbeke, IWE BIL Overzicht normen ivm toevoegmaterialen ISO 14341 Selecteren toevoegdraad

Nadere informatie

A5 MIG Orbital System 1500

A5 MIG Orbital System 1500 KEMPPI K5 LASAPPARATUUR A5 MIG Orbital System 1500 COMPLETE LASVERBINDING MET ÉÉN SET 21.10.2017 A5 MIG Orbital System 1500 HET MEEST EFFICIËNTE GEMECHANISEERDE SYSTEEM VOOR ORBITAAL MIG-LASSEN Het A5

Nadere informatie

Inhoud modules Lasser. BMBE-lasser

Inhoud modules Lasser. BMBE-lasser Inhoud modules Lasser BMBE-lasser Basis elektriciteit doelstelling primeert. Deze module brengt vaardigheden aan welke noodzakelijk zijn in meerdere opleidingen. De inhoud van de module beoogt het realiseren

Nadere informatie

Krimpvervorming - Verschijningsvormen en oorzaken

Krimpvervorming - Verschijningsvormen en oorzaken Laskennis opgefrist (nr. 4) Krimpvervorming - Verschijningsvormen en oorzaken Figuur 1: Doordieping (bukkeling) van de staalplaat tussen de verticale en horizontale verstijvingsprofielen ten gevolge van

Nadere informatie

Pistolen en toortsen. Pistolen en toortsen

Pistolen en toortsen. Pistolen en toortsen 64 Guns Pistolen and en torches toortsen Pistolen en toortsen MIG/MAG-pistolenreeks 66 68 Kits met verbruiksartikelen voor draadaanvoermechanismen 78 TIG-toortsenreeks 84 86 Kemppi behoudt zich het recht

Nadere informatie

Hygiënische lassen. Leo Vermeulen / Michel Voorhout. Hygiënische lassen 4 oktober

Hygiënische lassen. Leo Vermeulen / Michel Voorhout. Hygiënische lassen 4 oktober Hygiënische lassen Leo Vermeulen / Michel Voorhout 1 Hygiënische lassen Om de kwaliteit van laswerk te borgen is er uitgebreid stelsel aan maatregelen en normen voorhanden. In deze presentatie wordt een

Nadere informatie

Catalogus lastoevoegmaterialen

Catalogus lastoevoegmaterialen Catalogus lastoevoegmaterialen Informatie elektroden Verpakking elektroden 7 8 Rutiel elektroden voor ongelegeerd C-staal IW 28 9 IW 48 10 IW 46S 11 IW 68 12 IW C23-130 13 IW C23-150 14 IW C23-200 15 IW

Nadere informatie

Lassen met beklede elektroden (SMAW)

Lassen met beklede elektroden (SMAW) Proceskeuze van moderne lastechnieken in roestvast staal Fred Neessen, Lincoln Smitweld B.V., Nijmegen Harm Meelker, Lincoln Smitweld B.V., Nijmegen Ferry Naber, Lincoln Electric International H et gebruik

Nadere informatie

SIGMA SELECT SIGMA SELECT - SOLIDE, VEELZIJDIG, GEMAAKT MET DE TOEKOMST IN GEDACHTEN

SIGMA SELECT SIGMA SELECT - SOLIDE, VEELZIJDIG, GEMAAKT MET DE TOEKOMST IN GEDACHTEN SIGMA SELECT SIGMA SELECT SOLIDE, VEELZIJDIG, GEMAAKT MET DE TOEKOMST IN GEDACHTEN SIGMA SELECT EEN ECHT AANGEPASTE LASOPLOSSING Modulair driefasige MIG/MAG en MMAinverter machine. Van basis tot geavanceerde

Nadere informatie

ESAB. Catalogus. Laselektroden

ESAB. Catalogus. Laselektroden ESAB Catalogus Laselektroden INLEIDING Deze catalogus voor laselektroden geeft u een overzicht van de meest voorkomende types zonder echter volledig te zijn. Voor iedere elektrode zijn de belangrijkste

Nadere informatie

11. Lastoevoegmateriaal

11. Lastoevoegmateriaal Er zijn ontelbaar veel verschillende soorten lasdraden, elektrode en overig toevoegmateriaal. In dit productboek staan de meest voorkomende en gangbare artikelen opgenomen. Staat uw toevoegmateriaal er

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET KIEZEN VAN EEN DOE-HET-ZELF LASAPPARAAT

RICHTLIJNEN VOOR HET KIEZEN VAN EEN DOE-HET-ZELF LASAPPARAAT RICHTLIJNEN VOOR HET KIEZEN VAN EEN DOE-HET-ZELF LASAPPARAAT WELCO 120 C3156215 WELCO TURBO 210 C3156176 WELCO TURBO 300 C3156230 INVERTER X1300 C3156255 INVERTER X1600 C3156265 WELCOMATIC 141+ C3165697

Nadere informatie

Handleiding Miggy 160. Cerdi bvba Baronstraat 118 B-8870 Izegem (BELGIUM) TEL. +32 (0) FAX. +32 (0)

Handleiding Miggy 160. Cerdi bvba Baronstraat 118 B-8870 Izegem (BELGIUM) TEL. +32 (0) FAX. +32 (0) Handleiding Miggy 160 Cerdi bvba Baronstraat 118 B-8870 Izegem (BELGIUM) TEL. +32 (0)51 30 13 58 FAX. +32 (0)51 31 37 57 info@cerdi.be 2 Inhoudsopgave 1. Algemene regels... 3 1.1. Elektrische veiligheidsregels...

Nadere informatie

TIG 101 201 221 301 321 401 451

TIG 101 201 221 301 321 401 451 TIG 101 201 221 301 321 401 451 Migatronic TIG ERGO - nieuwe ergonomisch ontworpen lastoortsen Instelbare regeling Met de trappenloze regeling van de lasstroom met één vinger op de regelknop kunnen essentiële

Nadere informatie

Plasma. Van Spijk De Scheper 260 5688 HP Oirschot. Tel. +31(0)499 57 18 10 Fax +31(0)499 57 57 95 www.vanspijk.nl

Plasma. Van Spijk De Scheper 260 5688 HP Oirschot. Tel. +31(0)499 57 18 10 Fax +31(0)499 57 57 95 www.vanspijk.nl Plasma Van Spijk De Scheper 260 5688 HP Oirschot Tel. +31(0)499 57 18 10 Fax +31(0)499 57 57 95 www.vanspijk.nl SNIJPROCESSEN - PLASMA SNIJDEN (Het proces en de apparatuur) Apparatuur voor het plasma lassen

Nadere informatie

Laselektroden. KEUZEGIDS ELEKTRODEN 3de editie

Laselektroden. KEUZEGIDS ELEKTRODEN 3de editie Laselektroden KEUZEGIDS ELEKTRODEN 3de editie Inleiding Deze selectiegids voor laselektroden geeft u een overzicht van de meest voorkomende types zonder echter volledig te zijn. Voor iedere elektrode zijn

Nadere informatie

NEN EN ISO 9606-1: 2013

NEN EN ISO 9606-1: 2013 NEN EN ISO 9606-1: 2013 Richard Blom (IWT) Senior Inspector & Roy van de Schoor (IWE) Lead Specialist Welding Version 03/2014 Working together for a safer world De gehele serie voor de kwalificatie van

Nadere informatie

De boog van de toekomst...

De boog van de toekomst... De boog van de toekomst... Intelligent revolution Gebruik van kennis Perfecte communicatie INTELLIGENTIE Instelbaarheid Oplossingen voor complexe taken Totaal nieuw Snelheid R EVOLUTIE Intelligent systeem

Nadere informatie

Gebruiksaanwijziging EASYMIG - SERIE SMARTMIG - SERIE COLDMIG TWINMIG & TRIMIG.

Gebruiksaanwijziging EASYMIG - SERIE SMARTMIG - SERIE COLDMIG TWINMIG & TRIMIG. p r o e q u i p m e n t Gebruiksaanwijziging EASYMIG - SERIE SMARTMIG - SERIE COLDMIG TWINMIG & TRIMIG www.contimac.be EXTRA BIJLAGE BIJ DE STANDAARD HANDLEIDING DEZE OMSCHRIJFT DE SPECIFIEKE STURING VOOR

Nadere informatie