Brochure ZonnePark I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure ZonnePark I"

Transcriptie

1 Brochure ZonnePark I oktober 2013

2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Introductie 3. Onderneming 4. ITC concept 5. Thermische zonne-energie 6. ZonnePark 1: Project Doesburg 7. Kengetallen 8. Financieel 9. Fiscaliteit 10. Risico s 11. Contact 12. Disclaimer 2

3 1. Samenvatting Project Locatie ZonnePark I Doesburg Uitgifte Minimale deelname Productie 2,8 GWh per jaar Eigen vermogen 40% IRR Eigen vermogen IB 52% 32,9% Project Status ZonnePark I in Doesburg is ontwikkeld door ITC Energy Europe B.V. ZonnePark I wordt gebouwd op een perceel in Doesburg en turn key opgeleverd na aansluiting op het net. De levering vindt plaats nadat de due diligence geheel in overeenstemming met de ontbindende voorwaarden in de overeenkomst is goedgekeurd door de koper(s): De feitelijke situatie en de prestaties van ZonnePark I na de voltooide netaansluiting wijken niet af van de in deze brochure beschreven situatie. 1. Alle risico's verbonden aan de ontwikkeling, de aankoop, de financiering van de technische uitrusting en de bouw van ZonnePark I zijn voor rekening van de ITC- Solar GmbH. 2. Alle vergunningen en andere eisen van de (lokale) overheden met betrekking tot ZonnePark I zijn aanwezig/onherroepelijk op datum van overdracht en worden overgedragen aan deelnemer. 3. ZonnePark I is geheel gebouwd volgens de specificaties, vergunningen en andere eisen, zoals eisen van de (lokale) overheden, en in overeenstemming met het bestemmingsplan. 4. Alle technische systemen van ZonnePark I zullen op de datum van overdracht zijn getest, en functioneren in overeenstemming met de in de specificaties beschreven uitgangspunten. 5. Productie op jaarbasis, verzekerd door gerenommeerde verzekeringsmaatschappij, is gebaseerd op een minimum vermogen van 33% elektrisch rendement, gecertificeerd door TÜV. 6. Een afnamecontract voor de totale energieproductie is voor een periode van minimaal 5 jaar afgesloten met een solide afnemer. 7. ZonnePark I zal een non recourse lening afsluiten ter hoogte van 60% van de totale investering in ZonnePark I op basis van standaard voorwaarden, met een max. rente van 4% per jaar. 8. Deelnemer zal de relevante fiscale faciliteiten zoals EIA en de 50% afschrijving daadwerkelijk genieten. 3

4 1. Samenvatting Project Status Deelnemer verzekert zich van deelname door ondertekening van de Participation Agreement waarin vermelde ontbindende voorwaarden zijn opgenomen. ITC Solar GmbH rondt de bouwfinanciering af. Naar verwachting wordt het afnamecontract (PPA) medio oktober afgerond, waarna met de bouw van ZonnePark I gestart kan worden, direct na ontvangst van de bouwvergunning. Belangrijkste kenmerken Deelneming in fiscaalvriendelijke groene energie-investering; Bedrag deelneming is fiscaal aftrekbaar in Box 1 van de inkomstenbelasting (IB). Bij aftrek tegen het marginale tarief van 52% IB, zal het bedrag van de deelneming in de vorm van een belastingteruggave terug worden ontvangen. Dit kan reeds plaatsvinden in 2013; Jaarlijkse uitkeringen uit de exploitatie van de solar installatie, waarbij een afnamecontract voor de energie is overeengekomen voor de eerste 10 jaar van de exploitatie op basis van de gemiddelde APX-prijs, verhoogd met 2% jaarlijkse inflatieindex; Uitkeringen uit exploitatie vinden derhalve plaats nadat bedrag van de deelname al terug is ontvangen; Risico s van beschadiging en uitval van de solar installatie zijn verzekerd; Zowel directieleden van de eigenaar van grondstuk, waarop de installatie is gesitueerd, als initiatiefnemers nemen gezamenlijk deel met 50% van het eigen vermogen. 4

5 2. Introductie De zonne-energie sector in Nederland is door het invoeren van salderen in 2012, de scherpe daling van kosten en beschikbare fiscale faciliteiten, bezig met een noodzakelijke inhaalslag. In het afgelopen jaar is de geïnstalleerde capaciteit ruimschoots verdubbeld tot 273 MWp. In 2013 zal de grens van 400 MWp bereikt worden. De introductie van de door de overheid gegarandeerde afnameprijs voor geleverde zonne-energie voor periodes tot 20 jaar heeft in andere landen geleid tot een enorme expansie van het aantal zonneinstallaties. ITC Energy Europe is overtuigd van een aanzienlijke groei van de zonne-energie markt in Nederland. Zonne-energie zal door de schaalbaarheid in de komende jaren belangrijker worden bij de uitbouw van de decentrale opwekking van duurzame energie. Het economisch verantwoord opwekken van windenergie is momenteel nog afhankelijk van ondersteuning van de overheid. De NWEA verwacht dat eerst in 2020 windenergie geleverd kan worden voor een marktconforme prijs: de APX prijs, rekening houden met een stijging van de huidige energieprijzen. Daar de kosten van PV installaties (Photo Voltaïsche zonnepanelen) ruim 50% zijn gedaald, wordt deze grid-parity al eerder verwacht voor zonne-energie. Voor het ITC concept (thermische zonne-energie) is de grid-parity al binnen de komende 2 jaar een feit. De combinatie van dalende systeemkosten, fiscale faciliteiten en een zeer efficiënte productie van zonnestroom maakt het investeren in een zonnepark uiterst aantrekkelijk. Met ruim 10 jaar actieve ervaring in het ontwikkelen van zonne-energie projecten heeft ITC Energy Europe BV het initiatief genomen om thermische zonneparken in Nederland te ontwikkelen. Een solide belegging in een zeer duurzame vorm van energie opwekking: de zon. Om een stabiele ontwikkeling van projecten te kunnen garanderen is als uitgangspunt gekozen om onafhankelijk te blijven van langjarige ondersteuning. Dit is mogelijk door een kostprijs voor de opgewekte zonne-energie te kunnen bieden die in de nabijheid ligt van de huidige markttarieven, de APX / Endex. Met het thermische zonneconcept, gebaseerd op ORC, wordt een efficiëntie behaald van ca 33%. Het dubbele van de gemiddelde zonnepanelen. Een opwekkingscapaciteit van een (ITC Energy Europe) project, ca kwh per jaar, biedt de mogelijk om op meerdere locaties in Nederland te voldoen aan de behoefte om lokaal groene energie op te wekken, welke kan worden gebruikt door lokale overheden en de grotere bedrijven in de regio. 5

6 2. Introductie Voor lokaal geproduceerde stroom is een groeiende interesse, mede door de recente publicatie van energieleveranciers. Hierin werd toegegeven dat een substantieel deel van de in Nederland als groen verkochte stroom gebaseerd is op de inkoop van Noorse GvO (Garantie van Oorsprong) certificaten. Deze worden voor ca 2 euro per kwh van de Noorse waterkrachtinstallaties ingekocht. Hiermee maken de Nederlands stroomleveranciers hun stroom van kolencentrales groen : de zogenaamde sjoemelstroom. De groeiende oppositie tegen deze misleidende vergroening maakt de vraag naar feitelijk in Nederland geproduceerde duurzame energie groter. Voor een Nederlands certificaat GvO bedragen de kosten inmiddels ca 20 euro per kwh, het 10-voudige van de Noorse certificaten. Deze stroomleverancier is slechts een doorgeefluik voor elektriciteit die vergroend is door middel van certificaten uit waterkracht Voor de komende jaren is het versneld uitbouwen van de duurzame opwekking van elektriciteit noodzakelijk om de doelstelling van 14% in 2020 te halen. Naast de verdere stijging van kosten van levering en belasting in de komende jaren is een stabiele kostprijs van zonne-energie een degelijke basis voor zowel deelnemers als afnemers. ZonnePark I betreft een zonnepark in Doesburg. Het park wordt in samenwerking met de grondeigenaar, Koninklijke Rotra Groep, ontwikkeld op basis van een thermische zonneinstallatie met een productiecapaciteit van ca 2,8 MWh per jaar. Om tot een optimaal rendement te komen lopen besprekingen met potentiële afnemers van de geproduceerde stroom in de directe nabijheid van het zonnepark. Afname zal worden gestructureerd door onze strategische partner Huismerk Energie uit Nijmegen. Uitgangspunt hierbij is de levering van groene stroom, in de regio opgewekt, tegen de gemiddelde APX prijs van 5,5 eurocent, verhoogd met een vaste index van 2% per jaar. Voor een afnemer geeft deze prijs een langjarige zekerheid, en biedt deze op termijn een serieuze besparing op de energiekosten. ZonnePark I wordt het grootste zonnepark van Nederland. Het geeft de regio Doesbrug, en de afnemers van de groene stroom, een uitstekende duurzame uitstraling. Naar verwachting zullen vele regio s dit voorbeeld gaan volgen. 6

7 3 Onderneming Sinds 2011 heeft ITC Solar GmbH haar hoofdkantoor in Satteins. Als een van de eerste serieuze ontwikkelaars op het gebied van hernieuwbare energie kan ze sinds 2004 terug kijken op een succesvolle ontwikkeling. Inmiddels zijn vestigingen geopend in Duitsland en Nederland, de laatste door middel van de Joint Venture ITC Energie Europe. De core business van ITC Solar GmbH is de ontwikkeling en implementatie van op maat gemaakte, kwalitatief hoogwaardige, energie installaties. Daarnaast is zij actief in de ontwikkeling en productie van producten en componenten voor restwarmte- en de zonne-industrie. Vanaf haar oprichting is ruim 42 MWp (ca 15% van het totaal opgesteld vermogen in Nederland) aan zonne-energiecentrales ontwikkeld en gerealiseerd in heel Europa. Een groot aantal installaties is in gebruik genomen in Oostenrijk, Duitsland, Italië, Zwitserland en Griekenland. Inmiddels worden ook buiten Europa projecten ontwikkeld zoals in de Verenigde Arabische Emiraten. Voor de realisatie van projecten op maat heeft ITC Solar GmbH toegang tot acht patenten die internationaal zijn aangevraagd. De nieuwe fabriek in Satteins, en een productiefaciliteit in Nederland, geeft de mogelijkheid om de beste prijs/kwaliteitprestatie te leveren, en versterkt haar positie bij de internationale expansie. ITC Energy Europe BV richt zich op de ontwikkeling en realisatie van energie projecten met de focus op Nederland. Naast de zonne-energie worden initiatieven genomen voor het duurzaam produceren van elektriciteit uit afvalwarmte. Om tot de beste prijs/kwaliteitprestatie te komen is gekozen voor samenwerking met strategische partners. Zodoende is de benodigde specifieke kennis en ervaring gebundeld tot een sterke combinatie. Focus van ITC Energy Europe BV is het ontwikkelen en realiseren van zonneparken waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van aanwezige laagwaardige grond. Insteek hierbij is het bieden van een realistisch alternatief voor de slagschaduw, horizonbelasting en geluidsoverlast van meter hoge windmolens. 7

8 4. ITC Solar Concept Het concept van ITC Solar is gebaseerd op het welbekende ORC systeem. Dat werd ruim 100 jaar geleden ontwikkeld, en is gericht op het omzetten van energie in elektriciteit. Het rendement van een klassiek ORC systeem ligt tussen 18-20%. ITC Solar heeft dit ORC systeem voorzien van een aantal gepatenteerde verbeteringen, gecertificeerd door het bekende Duitse Fraunhofer Institut, waardoor het rendement is gestegen naar ruim 34%. Belangrijk onderdeel bij de thermische solar is de zonnecollector. Het betreft een thermische buis die de zonnewarmte opslaat en overdraagt aan de energieopslag van het systeem. ITC Solar heeft de functionaliteit en het rendement verder verbeterd met haar gepatenteerde aansluiting. Het gesloten systeem van de collector garandeert een storingsvrije en duurzame werking. De in eigen huis ontwikkelde optimalisatie van het ORC systeem geeft een verbetering van het rendement en een competitieve prijs voor de geproduceerde energie. De gehele installatie is opgebouwd uit standaard componenten (collectoren, warmtewisselaars, turbines en generatoren) waarmee de door Fraunhofer aangegeven rendementen worden bereikt met behulp van de modificaties. 8

9 5. Thermische installaties versus PV installaties o Productie van electriciteit, warmte en koeling mogelijk o Geen prestatieverlies gedurende de looptijd (PV minus 0,3% per jaar) o Opmerkelijk lage onderhoudskosten o Alle recyclebare onderdelen op basis van Cradle-to-Cradle o Bespaart oppervlakte met 75% ten opzichte van PV installaties o Opwekking van elektriciteit 24 uur per dag in plaats van enkel tijdens zonuren voor PV installaties o Rendement van 33% vergeleken met 15% voor PV installaties o Onbeperkte levensduur door het vervangen van standaard onderdelen o Betere performance bij hoge temperaturen 9

10 6. ZonnePark I: Project Doesburg Op initiatief van Rotra en ITC Energy Europe wordt een zonnepark opgeleverd op het terrein van NDSM. Thermische zonne-energie vormt de basis van de productie van Groen Stroom. Thermisch zonne-energie geeft bij voldoende schaalgrootte de mogelijkheid om groene stroom te produceren tegen een prijs die dicht tegen de huidige APX-Endex prijs aanligt. Voor de distributie van de Donkergroene stroom wordt een samenwerking aangegaan met Huismerk Energie uit Nijmegen. Zij is specialist op het gebied van distributie van groene stroom die daadwerkelijk in Nederland is geproduceerd. Voor een economisch verantwoorde exploitatie van het zonnepark is de zekerheid van afname een eerste vereiste. Een afnameprijs van 0,055 per kwh met een jaarlijkse indexatie van 2% is in de berekening als uitgangspunt opgenomen. Thermische zonne-energie geeft de mogelijkheid om de opgeslagen energie uit de zon, gespreid over 24 uur per dag, om te zetten in electriciteit. Deze wordt geleverd aan het net. Hierdoor worden de lagere tarieven van de APX vermeden. Uitgaande van een gemiddelde APX-prijs van 0,055 per kwh kan door spreiding van de productie gewerkt worden aan het optimaliseren van de inkomsten door middel van afnamecontracten met lokale afnemers. Locatie 8 ha 10

11 6. ZonnePark I: Project Doesburg De locatie van het zonnepark ligt ten westen van Doesburg, op korte afstand van de bebouwde kom. In de nabijheid is aansluiting op het elektriciteitsnet mogelijk. De opstelling behoeft een grondstuk van 1 ha grond. Het park wordt omheind. De panelen worden gemonteerd met behulp van een door ITC Solar geproduceerd bevestigingssysteem. De ORC installatie is opgesteld in speciale containers in de directe nabijheid van de installatie. De installatie heeft een capaciteit van 500 kw per uur hetgeen tot een jaarproductie leidt van ruim kwh aan groene stroom. Bij het berekenen van rendement en haalbaarheid is uitgegaan van een opbrengst van 0,055 per kwh, de huidige gemiddelde prijs op basis van de APX, verhoogd met een jaarlijkse indexering van 2%. De discussies over sjoemelstroom en certificaten Nederlandse Garantie van Oorsprong, in combinatie met de actieve ondersteuning door lokale overheid bij het produceren van hernieuwbare energie, boden de mogelijkheid om gemeenten en grotere afnemers in de regio Doesburg te betrekken bij afname van de productie van het park. Van deze afnemers van groene stroom wordt een prijsopslag van 0,015 per kwh gevraagd. Hiervoor krijgen de afnemers de zekerheid groene stroom uit hun regio te krijgen tegen een vaste prijs. Op termijn zal dit een besparing op hun energiekosten opleveren. 11

12 6. ZonnePark I: Project Doesburg Collectoren aantal 3500 Piek levering kw/h 500 Productie p/j kwh instraling monthly day production kwh/sqm % kwh hours kwh Jan 36,7 3,0% , Feb 53,2 4,4% , Mar 99,9 8,2% , Apr 150,0 12,3% , May 160,0 13,1% , Jun 161,0 13,2% , Jul 155,0 12,7% , Aug 140,0 11,5% , Sep 112,0 9,2% , Oct 78,3 6,4% , Nov 41,9 3,4% , Dec 30,9 2,5% , Total

13 7. Kengetallen Locatie Doesburg Installatie Oktober 2013 Oplevering December 2013 Investering Productie kwh /jr ca ,038 Afname Prijs per kwh Index energiekosten optie 10 jaar 0,055 met 2% index 2 % per jaar 13

14 8. Investering De investering in de solarinstallatie die wordt geplaatst in ZonnePark I is als volgt opgebouwd: Solar installatie Liquiditeiten Totale investering ITC Solar levert de installatie turn key aan voor een bedrag ad De installatie is dan ook getest en kan direct worden ingezet. De investering wordt als volgt gefinancierd: Eigen vermogen Opname lening Totale investering De lening wordt op non recourse basis afgesloten bij Triodos Bank. De lening heeft een looptijd van 20 jaar. De rentevergoeding bedraagt 4% per jaar. De solarinstallatie zal ca ,08 kwh per jaar produceren. Deze productie is geprognosticeerd op basis van gemeten zonne-uren op de locatie in de afgelopen 10 jaar. De werkelijke jaarlijkse productie kan licht hoger of lager zijn dan deze prognose. De jaarlijkse kosten zijn als volgt opgebouwd: Verzekeringspremies Huur locatie Beheer Onderhoud Administratie Accountant Totale jaarlijkse kosten Arrow Capital voert de directie over de maatschap. Op kwartaalbasis worden de deelnemers geïnformeerd over de gerealiseerde productiecijfers. Jaarlijks ontvangen de deelnemers de door de accountant opgestelde jaarrekening van de maatschap. Participanten Vier van de acht participaties worden genomen door partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming van dit zonne-energie project. Het betreffen twee participaties door de twee directeuren van Koninklijke Rotra, de eigenaar van het perceel grond waar het zonnepark op zal worden gesitueerd. Tevens participeren twee initiatiefnemers van het project. De productie wordt afgenomen tegen een vastgestelde prijs van 0,055 per kwh, met een jaarlijkse inflatiecorrectie van 2%. De geprognosticeerde omzet van de maatschap bedraagt derhalve in

15 9. Fiscaliteit De maatschap ZonnePark I beoogt de productie en verkoop van electriciteit die wordt opgewekt door de thermische solar installatie. Deze activiteit kwalificeert voor fiscale doeleinden als een onderneming. Omdat de maatschap als een transparante entiteit wordt gezien voor de heffing van vennootschapsbelasting wordt niet zij maar worden de individuele maten in de maatschap in de belastingheffing over de winst betrokken. Omdat de bedrijfsmiddelen waarin de maatschap investeert kwalificeren voor de zogenaamde Energieinvesteringsaftrek en versneld (tot 50% van de aanschafwaarde) kunnen worden afgeschreven, ontstaat in 2013 voor de deelnemers in de maatschap een fiscale aftrekpost (verlies) die oploopt tot ruim 78 procent van de projectwaarde. Dit fiscale verlies kan worden verrekend met andere (positieve) inkomsten die de deelnemer in de maatschap heeft waardoor een aanzienlijk bedrag aan belastingen kan worden bespaard. Uitgangspunt is dat de deelnemer in de maatschap een particulier is die beschikt over voldoende inkomen in Box I. Bij een deelname in het maatschapvermogen van ontstaat een fiscale aftrekpost in 2013 van Arrow Capital B.V. DutchSolar Development BV Bestuurder Maten ZonnePark I Juridische eigendom Stichting bewaarder Doesburg ZonnePark Doesburg 15

16 9. Fiscaliteit Deze aftrekpost resulteert in een vermindering inkomstenbelasting 2013 van De opbouw van dit bedrag is als volgt berekend: IB tarief 52% Rendement per participatie 2013 Storting participatie EIA 41,5% Afschrijving (TWA) 50,0% Exploitatieresultaat - Bruto resultaat MKB Winstvrijstelling 14,0% Bruto resultaat na MKB Winstvrijstelling Belastingteruggave Belastingbetaling Uitkering uit exploitatie - Netto uitkering uit belegging in 2014 en oplopend tot in 2029). Let wel, de deelnemer heeft zijn inleg al terug uitvangen uit de belastingteruggave. Het rendement wordt derhalve genoten, terwijl de inleg vanaf 2014 nihil is. Hierdoor zijn de te behalen rendementen die met het oorspronkelijk geïnvesteerde vermogen worden behaald aanzienlijk. De kwalificatie van de inkomsten als resultaat uit onderneming wordt met de belastingdienst afgestemd. Hetzelfde geldt voor het in aanmerking mogen nemen van de versnelde afschrijving in 2013 en het recht op de Energieinvesteringsaftrek. Door de financiering met zowel eigen vermogen (40% van investeringsvolume) als vreemd vermogen (60% van investeringsvolume) ontstaat de situatie dat de deelnemende vennoot zijn gehele kapitaalinleg in 2013 gerestitueerd krijgt door de belastingdienst. In de jaren 2014 en volgende behaalt de maatschap, volgens de berekeningen in deze brochure, een positief resultaat. De jaarlijkse uitkering aan de deelnemers zal in de eerste jaren relatief beperkt zijn (beginnend bij 16

17 10. Risico s Deelname in de maatschap Zonne- Park I (hierna de Maatschap ) brengt risico s met zich mee. Hieronder is een opsomming gemaakt van de risicofactoren die verband houden met de deelname in de Maatschap en haar eventuele rechtsopvolger. Deelnemers en hun adviseurs dienen de genoemde risicofactoren zelf zorgvuldig in overweging te nemen bij een investeringsbeslissing inzake de deelneming in de Maatschap en haar rechtsopvolger. Als één of meer risico s zich voordoen zal dit een negatieve uitwerking hebben op uw rendement. Investeringsrisico De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De ontwikkeling van de markt voor energieopwekking kan afwijken van de gemiddelde ontwikkeling van de markt. Hierdoor kan de opbrengst van de Maatschap afwijken van de gemiddelde ontwikkeling,en daarmee de inkomsten van de Maatschap. Fiscaal risico Wijzigingen in fiscale wet- en regelgeving kunnen financiële en juridische consequenties hebben voor de deelnemers. De toepassing van de economische stimuleringsmaatregel met betrekking tot willekeurige De afschrijving in de maatschapperiode en de daaropvolgende geruisloze overgang in een BV is in belangrijke mate bepalend voor het rendement van dit project. Een vaststellingsovereenkomst ( ruling ) met de Belastingdienst zal de fiscale behandeling van de maten in de structuur bevestigen. De Belastingdienst en de maten zijn juridisch aan deze overeenkomst gebonden. De werking is landelijk; elke vennoot kan zich erop beroepen. U neemt deel in de Maatschap op voorwaarde dat de ruling is afgegeven. De vaststellingsovereenkomst is gebaseerd op nu geldende fiscale wet- en regelgeving, een algemene wijziging in de belastingheffing voor particulieren of vennootschappen kan het rendement op de investering negatief beïnvloeden. Het rendement van dit project wordt in grote mate bepaald door de belastingteruggave die de individuele deelnemer kan realiseren door verlaging van het belastbaar inkomen. Het is van belang uw persoonlijke situatie te analyseren en overleg te plegen met een fiscaal adviseur. Desgewenst kan hierover worden overlegd met de adviseur van de maatschap, de heer mr. J.J.W. Toorneman van KPMG Meijburg & Co. Het is mogelijk dat uw belastbaar inkomen lager uitvalt dan u verwacht. Dit kan een nadelig effect hebben op de belastingteruggave waardoor het rendement zal afnemen. 17

18 10. Risico s Aansprakelijkheidsrisico tijdens de Maatschapperiode De investering is in aanvang (tot ingebruikname van het zonnepark) gestructureerd als een Maatschap. Deelnemers in een Maatschap zijn naar evenredigheid aansprakelijk voor de verplichtingen die door de Maatschap zijn aangegaan. Het risico bestaat dat schuldeisers een schuld willen verhalen op de individuele deelnemers. ZonnePark I neemt beperkt deel aan het economisch verkeer. In deze leningsovereenkomsten is opgenomen dat Triodos Bank haar vorderingen niet kan verhalen op de privévermogens van de maten. Tevens wordt een huurcontract voor de locatie aangegaan. Een afnamecontract getekend voor de geleverde energieproductie. Indien anderszins verplichtingen voor de Maatschap zouden ontstaan, dan zijn deelnemers hiervoor naar evenredigheid aansprakelijk. Een schuldeiser richt zich tot de Maatschap. Indien de Maatschap niet aan de verplichting kan voldoen kan een schuldeiser de resterende schuld verhalen op de deelnemers. Inkomstenrisico De vraag- en aanbodsituatie voor zonneparken is onderhevig aan verandering. Als gevolg van verslechterende marktomstandigheden kan een overaanbod van zonneparken ontstaan, waardoor de leveringsvergoeding kan dalen. Hierdoor kunnen de geprognosticeerde opbrengsten mogelijk niet gerealiseerd worden. De ontwikkeling van de markt voor electriciteit in het algemeen kan afwijken van de ontwikkelingen, waardoor opbrengsten voor ZonnePark I lager kunnen uitvallen dan het marktgemiddelde. Risico van schade Gedurende de exploitatie van Zonne- Park I is sprake van de volgende risico s ten aanzien van schade: Het risico dat het zonnepark als gevolg van schade of een calamiteit geen electriciteit produceert; Het risico dat schade ontstaat aan het zonnepark als gevolg van storm, technische storingen brand, aanvaring en total loss; Het risico dat schade ontstaat aan de installatie of het milieu. Voor bovenstaande risico s ten aanzien van de inzetbaarheid en schade worden verzekeringen afgesloten. Bij de afgesloten verzekeringen is sprake van een beperkt eigen risico, waardoor een beperkt bedrag aan schade niet is gedekt door de polis. Dit eventuele schadebedrag komt ten laste van de maatschap. Hierdoor kan het rendement lager uitvallen. 18

19 10. Risico s Risico kostenoverschrijding De exploitatiekosten van een zonnepark zijn onderhevig aan macroeconomische ontwikkelingen zoals ontwikkelingen op de energiemarkt, de prijs van smeerolie en reserveonderdelen, de internationale verzekeringsmarkt, veranderende wetgeving op milieugebied en veranderingen op veiligheidsgebied. Indien de economische ontwikkelingen zich negatief ontwikkelen kunnen de werkelijke kosten hoger uitvallen dan de geprognosticeerde kosten. In de prognoses zijn de jaarlijkse kosten daarom gecorrigeerd voor 2% inflatie per jaar. De prijs voor de geleverde energie is vastgelegd voor 0,055 met een jaarlijkse inflatiecorrectie van 2% per jaar. Risico van restwaarde De verkoopwaarde van ZonnePark I is berekend op basis van lineaire afschrijving van de bouwprijs van 5% per jaar. De vraag- en aanbodsituatie voor zonneparken kan zich anders ontwikkelen dan verwacht. Hierdoor kan de verkoopopbrengst afwijken van de geschatte verkoopwaarde. Risico van bouw Het zonnepark wordt turn key opgeleverd. De leverancier financiert de oplevering voor. Bij afname van de installatie is deze op gebruik getest. Het risico bestaat dat het zonnepark te laat wordt opgeleverd of helemaal niet wordt afgebouwd. In dat geval zal de Maatschap de installatie niet afnemen dan wel betalen. Vertraagde oplevering leidt tot latere start van de exploitatie en heeft een negatief effect op het rendement. Financieringsrisico De investering in de Maatschap vindt plaats in Voorwaarde is dat de bancaire geldlening en het eigen vermogen beschikbaar zijn. De Maatchap zal alleen een koopverplichting aan gaan indien de bancaire geldlening onherroepelijk is verstrekt en het eigen vermogen is gecommitteerd. Risico van lage verkoopwaarde Tijdens de maatschapperiode is een Participatie verhandelbaar na toestemming van de meerderheid van de maten. Dit kan de verhandelbaarheid beperken tijdens de maatschapperiode. Het voornemen bestaat om de Maatschap te zijner tijd om te zetten in een rechtspersoon (besloten vennootschap). Hierbij zal worden gestreefd naar een maximale verhandelbaarheid. De waarde van staat niet vast. Door tegenvallende marktomstandigheden kan de prijs lager uitvallen dan verwacht. Door de gekozen opzet wordt maximaal gebruik gemaakt van fiscale faciliteiten (willekeurige afschrijvingen en energie investeringsaftrek). Afhankelijk van het moment waarop een deelnemer besluit zijn belang in de maatschap (dan wel later de rechtspersoon) te vervreemden 19

20 10. Risico s of het samenwerkingsverband besluit de installatie te vervreemden, kan het zijn dat de genoten fiscale voordelen (deels) moeten worden terugbetaald. Dit wordt in de fiscale toelichtingen uitvoerig beschreven. Besluitvorming Besluiten dienen door de aandeelhoudersvergadering te worden genomen op basis van tweederde van de uitgebrachte stemmen tijdens de vergadering. Eenzelfde partij kan niet meer dan 32% van de vertegenwoordigde stemmen uitbrengen. Omdat besluiten door een meerderheid worden genomen, kan de besluitvorming afwijken van de persoonlijke voorkeur van de Participant. periode is gestegen, zullen de rentekosten hoger uitvallen. Risico van inflatie Het risico van de ontwikkeling van de inflatie is mede afhankelijk van de economische conjunctuur en heeft invloed op de prognoses. Mocht de werkelijke inflatie hoger zijn dan het gehanteerde percentage van 2% in de prognose, dan zal het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven in absolute zin enkel groter worden, waarmee het rendement toeneemt. De financieringslasten blijven immers gelijk. Debiteurenrisico ZonnePark I levert de geproduceerde stroom aan Huismerk Energie. De mogelijkheid bestaat dat de contractpartij niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Het geprognosticeerde rendement zou in dit geval lager uit kunnen vallen. De kredietwaardigheid van Huismerk Energie is getoetst en positief beoordeeld. Renterisico De geprognosticeerde rente op de opgenomen banklening is 4% per jaar. De rente zal langjarig worden gefixeerd. Nadat deze rentevaste periode is verstreken, zal een nieuwe rentevaste periode dienen te worden vastgelegd. Indien de marktrente in de tussenliggende 20

21 11. Contact Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met: Jurgen Mensink of Pim Donders Arrow Capital B.V. Rembrandtlaan BJ Bilthoven

22 12. Disclaimer IMPORTANT INFORMATION This document is only for the information of selected eligible counterparties with professional experience in matters relating to investments. This documents is only available only to such persons and no other person should regard it as addressed to them for any purpose. Neither this document nor its contents may be used, reproduced or circulated without the prior written consent of Arrow Capital B.V. The distribution of this document and the offer and sale of securities in certain jurisdictions may be restricted by law. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful or to any person to whom it is unlawful to make such offer in such jurisdiction. No action has been or will be taken to permit a public offering in any jurisdiction where action would be required for that purpose. Accordingly, the securities may not be offered or sold, directly or indirectly, and the document may not be distributed, in any jurisdiction except in accordance with the legal requirements applicable in such jurisdiction. No person is authorized to give any information or to make any representation not contained in this document in connection with the matters described herein, and, if given or made, such information or representation may not be relied upon as having been authorised. The delivery of this document at any time does not imply that the information contained herein is correct as of any time subsequent to the date of its issue. This document is preliminary in nature and is neither a private placement memorandum or a prospectus. This document is not an offer or promotion of any specific investment product. In particular, it does not constitute or form part of any offer or invitation to subscribe for, underwrite or purchase partnership interests in Newco CV, Newco FGR or Newco NV ( Newco ). It does not contain and should not be treated as constituting any representation in connection with any offer or invitation, nor shall it or any part of it form the basis of or be relied upon in any way in connection with any contract relating to any purchase of partnership interests in Newco. The information contained in this document is selective and is for illustrative purposes only and is subject to updating, completion, revision, verification or other amendment. This document contains projections, forcasts, targeted returns, illustrative returns, estimates, objectives, beliefs and similar information ( Forward Looking Information ). Forward Looking Information is provided for illustrative purposes only and is not intended to serve as, and must not be relied upon by any prospective investor as, a guarantee, an assurance, a prediction or a definitive statement of fact or probability. Actual events and circumstances are difficult or impossible to predict and will differ from assumptions. Many actual events and circumstances are beyond the control of Newco. Some important factors that could cause actual results to differ materially from those in any Forward Looking Information include changes in interest rates and changes in domestic and foreign business, market, financial, political and legal conditions. There can be no assurance that any particular Forward Looking Information will be realised. The performance of Newco may be materially different from the Forward Looking Information. Information and opinions presented in this material are obtained or derived from sources believed by Arrow Capital B.V. to be reliable, but Arrow Capital B.V. makes no representation as to their accuracy or completeness. Arrow Capital B.V. accepts no liability for losses arising from the use of this material. 22

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Financieren van duurzame energie initiatieven ING Auke de Boer- manager ING Groenbank N.V. Agenda I 1. Introductie 2. Financiering duurzame energie initiatieven

Nadere informatie

Marktverslag Week 31. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish.

Marktverslag Week 31. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish. Verwachtingen voor week 31 Verwachtingen Komende week Power NL Power BE Power DE Gas TTF Crude Oil Coal Emissierechten Weer & temperatuur Macro economisch Bullish Neutraal Bearish 1 Power NL Power NL spot,

Nadere informatie

Triodos Investment Management Els Ankum-Griffioen

Triodos Investment Management Els Ankum-Griffioen Triodos Investment Management Els Ankum-Griffioen 0 1 Impact verandering bewerkstelligen 2 Triodos IM Duurzaam is meer dan groen Duurzaam financieren en beleggen is het geld van onze klanten zorgvuldig

Nadere informatie

Marktverslag Week 4. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish.

Marktverslag Week 4. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish. Verwachtingen voor week 4 Verwachtingen Komende week Power NL Power BE Power DE Gas TTF Crude Oil Coal Emissierechten Weer & temperatuur Macro economisch Bullish Neutraal Bearish 1 Power NL Power NL, spot

Nadere informatie

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Erik van der Steen HYS legal 1 HYS Legal Inleiding Triodos Bank: Waarom we graag duurzaam vastgoed financieren Jones

Nadere informatie

Marktverslag Week 14. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish.

Marktverslag Week 14. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish. Verwachtingen voor week 14 Verwachtingen Komende week Power NL Power BE Power DE Gas TTF Crude Oil Coal Emissierechten Weer & temperatuur Macro economisch Bullish Neutraal Bearish 1 Power NL Power NL,

Nadere informatie

Investeren in de Energy Valley

Investeren in de Energy Valley www.pwc.nl Investeren in de Energy Valley Overzicht belangrijkste fiscale kansen en aandachtspunten per type investeerder Inleiding Energy Valley Energy Valley is een clusterorganisatie waarbinnen de markt,

Nadere informatie

Marktverslag Week 17. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish.

Marktverslag Week 17. Power NL. Power BE. Power DE. Gas TTF. Crude Oil. Coal. Emissierechten. Weer & temperatuur. Macro economisch. Bullish. Verwachtingen voor week 17 Verwachtingen Komende week Power NL Power BE Power DE Gas TTF Crude Oil Coal Emissierechten Weer & temperatuur Macro economisch Bullish Neutraal Bearish 1 Power NL Power NL,

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Exact Online Salaris ICT Accountancy praktijkdag: Salaris en HR innovaties

WERKKOSTENREGELING. Exact Online Salaris ICT Accountancy praktijkdag: Salaris en HR innovaties WERKKOSTENREGELING Exact Online Salaris ICT Accountancy praktijkdag: Salaris en HR innovaties 2 2014 EXACT - WERKKOSTENREGELING Agenda Exact Online Exact Online Salaris De huidige Werkkostenregeling Demo

Nadere informatie

Rendement en risico Fonds Regionaal Duurzaam 1

Rendement en risico Fonds Regionaal Duurzaam 1 Rendement en risico Fonds Regionaal Duurzaam 1 Rendement Via het Meewind-fonds Regionaal Duurzaam 1 kunt u beleggen in duurzame energie in de regio. Daarmee levert u een bijdrage aan de overgang naar duurzame

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Op weg naar de. Digitale Fabriek 2016 EXACT

Op weg naar de. Digitale Fabriek 2016 EXACT Op weg naar de Digitale Fabriek Op weg naar de Digitale Fabriek Auke Hylarides, Exact Software Bart Nijhof, A.B. Software en Consultancy MENU Op weg naar de Digitale Fabriek DIGITALE INNOVATIE ONZE VISIE

Nadere informatie

PRODUCTIERAPPORT. Windpark Hellegatsplein VVJ Datum Versie 1 Jacco Witteveen

PRODUCTIERAPPORT. Windpark Hellegatsplein VVJ Datum Versie 1 Jacco Witteveen Windpark Hellegatsplein 2016 - VVJ 2017 Datum 10.10.2017 Versie 1 Contact Jacco Witteveen jacco.witteveen@out-smart.eu CONTENT 1. DEFINITIES 2 2. MANAGEMENTSAMENVATTING 3 - Productie voorspelling versus

Nadere informatie

Zonne-energie voor ondernemers

Zonne-energie voor ondernemers Zonne-energie voor ondernemers Een zonnige en zuinige toekomst? Johannes Zijlstra 20-03-2013 LTO Noord Advies Zonne energie; drijvende kracht!? 1 Zonuren Onderwerpen Energie en duurzaamheid Ontwikkeling

Nadere informatie

Energieakkoord, gevolgen voor lokale energie. Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen

Energieakkoord, gevolgen voor lokale energie. Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen Energieakkoord, gevolgen voor lokale energie Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen Hoofdlijnen Besparing finale energieverbruik van 1,5% per jaar 100 Petajoule* aan energiebesparing in het finale

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. In deze opgave is wel sprake van btw maar blijft de vennootschapsbelasting buiten beschouwing. Bewoners van het dorp Westmaas hebben

Nadere informatie

Belastingvoordeel voor groene ondernemers op zonne-energie

Belastingvoordeel voor groene ondernemers op zonne-energie Belastingvoordeel voor groene ondernemers op zonne-energie Market Pro is de officiële dealer van Nord Solar panelen in de Benelux Wie zijn wij? Market Pro BV is de officiële dealer van Nord Solar GmbH

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (Engels: Photo Voltaic) genoemd. De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN. Postcoderoos Project ECZoR

SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN. Postcoderoos Project ECZoR SAMEN IETS MOOIS GAAN DOEN Postcoderoos Project ECZoR Agenda Opening en welkom; Jan Snelders, vz. ECU Klimaatdoelstellingen gemeente Tilburg; Paul van Dijk Presentatie collectief PV systeem Pauze Vragenronde

Nadere informatie

Voorbeeldberekening EIA 2016 'Alleen het beste is goed genoeg'

Voorbeeldberekening EIA 2016 'Alleen het beste is goed genoeg' Zonne-energie installatie Voorbeeldberekening EIA 2016 'Alleen het beste is goed genoeg' Basisgegevens Voorbeeldberekening EIA 2016 Rechtsvorm K.I.A. aftrek Aantal vrije m2 beschikbaar punt dak Aantal

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op?

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Door: Ronald Franken en Maarten Corpeleijn (r.franken@atrive.nl / m.corpeleijn@atrive.nl) 3 september 2013 Ten geleide Met het nieuwe energie-akkoord

Nadere informatie

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Froombosch Frans N. Stokman frans.stokman@grunnegerpower.nl 28 mei 2013 Hoe realiseren wij duurzaamheid? Decentrale duurzame

Nadere informatie

Energie en klimaatverandering als beleggingsthema: the real deals

Energie en klimaatverandering als beleggingsthema: the real deals Energie en klimaatverandering als beleggingsthema: the real deals Jacco Minnaar - Triodos Investment Management 8 juni 2017 Instituut voor Pensioeneducatie 0 Triodos in een oogopslag Triodos Bank Onafhankelijke

Nadere informatie

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst Wat moet worden begrepen onder full disclosure? - Full disclosure van alle informatie die tussen de verkoper en zijn adviseurs werd overlegd gedurende

Nadere informatie

De zon als energiebron

De zon als energiebron De zon als energiebron Voor bedrijven nog aantrekkelijker! Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (in Engels photo voltaic) panelen genoemd. De panelen worden aangesloten op één

Nadere informatie

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT De overheid wil duurzame energie stimu leren en innovatie van duurzame energietechnieken bevor deren: meer duurzame energie in de toekomst. Doel is 16% duur

Nadere informatie

Decentrale duurzame energie opwekking

Decentrale duurzame energie opwekking Decentrale duurzame energie opwekking Fiscaliteit in vogelvlucht Seminar Hier Opgewekt, 14 november 2012 2 1 Inhoud Selectie recente fiscale ontwikkelingen Fiscale stimuleringsmaatregelen Energiebelasting

Nadere informatie

Bijlage VWO. management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje. VW-0251-a-16-1-b

Bijlage VWO. management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje. VW-0251-a-16-1-b Bijlage VWO 2016 tijdvak 1 management & organisatie Informatieboekje VW-0251-a-16-1-b Formuleblad Voor de beantwoording van de vragen 13 en 24 zijn de volgende formules beschikbaar. 13 REV = nettowinst

Nadere informatie

Waterkering Westerschelde White elephant of nieuw icoon?

Waterkering Westerschelde White elephant of nieuw icoon? Waterkering Westerschelde White elephant of nieuw icoon? Martin van der Does de Bye Sigrid Schenk Rotterdam, 2 oktober 2014 Page 2 White elephant of nieuw icoon? De route naar een financieel haalbare casus

Nadere informatie

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Rekenen aan rendement zonnepanelen Monique van der Meij Energie-adviseur Monique.vanderMeij@flynth.nl mobiel: 06 53 26 19 68 LTO Noord Programma Ondernemer

Nadere informatie

Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn.

Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn. DOSSIER Kleine windmolens Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn. Er zijn veel typen windmolens op de markt, met mast, zonder mast, horizontaal of verticaal.

Nadere informatie

Stand van Food. Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses. Sector Advisory Nadia Menkveld Februari 2017

Stand van Food. Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses. Sector Advisory Nadia Menkveld Februari 2017 Stand van Food Trends, Ontwikkelingen, Cijfers & Prognoses Sector Advisory Nadia Menkveld Februari 217 Stand van Food: Gunstig klimaat foodsector Productie food gestegen 3 Omzet groothandel groente en

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK

INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK INVESTEER IN ZONNE-ENERGIE EENVOUDIG UW EIGEN ZONNE-ENERGIE OPWEKKEN OP EEN ANDER DAK Wat als je zelf graag zonne-energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Stichting 1miljoenwatt geeft samen met

Nadere informatie

Prospectus voor de uitgifte van zoncertificaten in coöperatie Zonnedak Zielhorst

Prospectus voor de uitgifte van zoncertificaten in coöperatie Zonnedak Zielhorst Prospectus voor de uitgifte van zoncertificaten in coöperatie Zonnedak Zielhorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1 Het wettelijke kader... 4 1.1 Gebruik van het dak sporthal SRO Zielhorst...

Nadere informatie

Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR

Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR Deel 3: de Productie(-installatie) MONITOR Deze Monitor gaat over productie-installaties: windturbines, windparken collectieve zonprojecten andere productie-installaties alle productie-projecten waar jullie

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

WindShareFund. Beknopte toelichting op de op te zetten structuur. Arnhem, maart 2014

WindShareFund. Beknopte toelichting op de op te zetten structuur. Arnhem, maart 2014 WindShareFund Beknopte toelichting op de op te zetten structuur Arnhem, maart 2014 Voorbehouden De hierna weergegeven toelichting op de gekozen structuur is zeer globaal van aard en derhalve niet op te

Nadere informatie

01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK 04 / VOORWAARDEN PRESENTATIE 05 / VERVOLGSTAPPEN. Zon op Bedrijfsdaken 06 / VRAGEN

01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK 04 / VOORWAARDEN PRESENTATIE 05 / VERVOLGSTAPPEN. Zon op Bedrijfsdaken 06 / VRAGEN 01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK PRESENTATIE Zon op Bedrijfsdaken 04 / VOORWAARDEN 05 / VERVOLGSTAPPEN 06 / VRAGEN AANLEIDING Ambitie Capelle aan den IJssel Energieneutraal

Nadere informatie

Landbouw richting 2020

Landbouw richting 2020 A Landbouw richting 2020 Bert-Jan Aling Rabobank Nederland Sectormanager Food & Agri Financieringsvolume 1996-2009 30,0 28,1 30,1 28,0 26,0 23,4 25,8 24,0 22 22,2 22,0 19,7 20,5 20,0 18,2 19 18,0 17,1

Nadere informatie

Waarom kiest u voor Olasol?

Waarom kiest u voor Olasol? Waarom kiest u voor Olasol? Olasol is een jonge onderneming in een dynamische markt. Sinds 2010 zijn we actief en onderscheiden we ons door betrouwbaar advies, een transparante werkwijze en kwalitatief

Nadere informatie

Grootverbruiker, aansluiting > 3 X 80A 'Alleen het beste is goed genoeg' Market Pro BV - Officiële dealer van Nord Solar GmbH

Grootverbruiker, aansluiting > 3 X 80A 'Alleen het beste is goed genoeg' Market Pro BV - Officiële dealer van Nord Solar GmbH Zonne-energie installatie Grootverbruiker, aansluiting > 3 X 80A Market Pro BV - Officiële dealer van Nord Solar GmbH Basisgegevens Grootverbruiker, aansluiting > 3 X 80A * Rechtsvorm V.O.F. * Geschatte

Nadere informatie

Practice what you preach. AT Osborne hoofdkantoor 3 jaar later

Practice what you preach. AT Osborne hoofdkantoor 3 jaar later Practice what you preach AT Osborne hoofdkantoor 3 jaar later 19 september 2012 Kenmerken van het object en waarde voor belegger Drs.M.H.M. Mulder Head of Assetmanagement Bouwfonds REIM 19 september 2012

Nadere informatie

28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point

28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point 28december2011 SubsidieaanvraagStadsinitiatiefRotterdam SolarGreenPoint Inhoudsopgave Voorwoord...1 1. Introductie Solar Green Point.......2 2. Salderingsregeling Electriciteitswet..........2 3. Activiteiten....3

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Haalbaarheid van Zon-PV. 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering

Haalbaarheid van Zon-PV. 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering Haalbaarheid van Zon-PV 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering Agenda Zon-PV Algemeen Business case Giesbers Business case Flynth Investeren door Green Spread Over Green Spread Zonnepanelen

Nadere informatie

5-3-2015 WERKGROEP TECHNIEK EN AANBESTEDING 03-03-2015. Zie de leidraad op www.zondeventer.nl

5-3-2015 WERKGROEP TECHNIEK EN AANBESTEDING 03-03-2015. Zie de leidraad op www.zondeventer.nl WERKGROEP TECHNIEK EN AANBESTEDING 03-03-2015 Zie de leidraad op www.zondeventer.nl Waarom zonne-energie Wat is zonne-energie Kengetallen Opbrengst zonne-energie Stappenplan Componenten Plaatsing Turnkey

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

PRESENTATIE. Zon op Bedrijfsdaken 01 / INTRODUCTIE 02 / PROJECTCASE TEXEL 03 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 04 / PROJECTCASES

PRESENTATIE. Zon op Bedrijfsdaken 01 / INTRODUCTIE 02 / PROJECTCASE TEXEL 03 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 04 / PROJECTCASES 01 / INTRODUCTIE 02 / PROJECTCASE TEXEL 03 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN PRESENTATIE Zon op Bedrijfsdaken 04 / PROJECTCASES 05 / UW BEDRIJVENTERREIN VERDUURZAMEN? ZON OP BEDRIJFSDAKEN Ambitie gemeente Energieneutraal

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

Bijlage bij nieuwsbrief Obligatiehouders. Stille Maatschap 123Energie. 1 september 2014

Bijlage bij nieuwsbrief Obligatiehouders. Stille Maatschap 123Energie. 1 september 2014 Bijlage bij nieuwsbrief Obligatiehouders Stille Maatschap 123Energie 1 september 2014 1. Introductie U bent belegger in de Stille Maatschap 123Energie door het verschaffen van vreemd vermogen in de vorm

Nadere informatie

Regelgeving: een jungle?

Regelgeving: een jungle? Elektriciteitswet 1998 Gefundeerd op het traditionele systeem Grootschalige productie, transport naar passieve consumenten Kosten van transport collectief gemaakt Project Stroom: - integratie gas en elektriciteitswet

Nadere informatie

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Energiek Alphen aan den Rijn AGENDA 1. Opening 2. Wie en wat is Energiek Alphen aan den Rijn 3. Gemeente

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN, ACHTERGROND EN CONCEPT

UITGANGSPUNTEN, ACHTERGROND EN CONCEPT JOUW ZONNEPANELEN ELDERS OP EEN GROOT DAK UITGANGSPUNTEN, ACHTERGROND EN CONCEPT Coöperatie Zonnecoöperatie West-Friesland (ZCWF) U.A. gaat duurzame energie produceren om mensen die geen geschikt dak hebben

Nadere informatie

DE RENDABILITEIT VAN HERNIEUWBARE ENERGIE (HE 03)

DE RENDABILITEIT VAN HERNIEUWBARE ENERGIE (HE 03) DE RENDABILITEIT VAN HERNIEUWBARE ENERGIE (HE 03) 1 HOE BEOORDEEL JE DE RENDABILIEIT VAN EEN INVESTERING? Is het rendabel om in uw woning te investeren in een systeem dat werkt op hernieuwbare energie?

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

Beleggen in Oplossingen

Beleggen in Oplossingen Beleggen in Oplossingen Doing well by doing good, in het groot Robeco 2 december 2015 1 1. Beleid Met de klant Van principes naar kader Keuze thema s Doelstelling 2. Uitvoering Fasering Definities en selectie

Nadere informatie

Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance Amsterdam, De Makroon Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance November 2016 Daan Tettero genda Introductie Syntrus Achmea Real Estate & Finance 7, 5,2 1,4 Zorgvastgoed voor

Nadere informatie

Lokale energiecoöperaties en consumentenbescherming

Lokale energiecoöperaties en consumentenbescherming Lokale energiecoöperaties en consumentenbescherming EHO 14 21 november 2014 Consumentenbescherming Consumentenbescherming in wetgeving Toezicht energiemarkt door ACM Voorbeelden: Leveringsvergunning (kleinverbruikers)

Nadere informatie

Informatiedocument De Erfpachter BV

Informatiedocument De Erfpachter BV Informatiedocument De Erfpachter BV U staat op het punt om een woning te kopen. De Erfpachter BV. wil u via dit Informatieboek informeren over De Erfpachter BV. Hieronder zetten we graag voor u uiteen

Nadere informatie

BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC

BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC BRANDWEERGARAGE STEDE BROEC JOUW ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN DE BRANDWEER UITGANGSPUNTEN, ACHTERGROND EN CONCEPT Coöperatie Zonnecoöperatie West-Friesland (ZCWF) gaat duurzame energie produceren om mensen

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011 Nieuwsbrief ZIB Aquadelta CV Brouwersdam Vastgoed CV oktober 2011 INHOUD - ZIB Aquadelta CV : nieuw ZIB-fonds. Verwachte uitgifte medio december 2011 - Brouwersdam Vastgoed CV : fonds van Seacoast Investments

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV genoemd (Engels: Photo Voltaic). De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

ing. Jolanda Tetteroo 16 april 2012

ing. Jolanda Tetteroo 16 april 2012 Zonnige kansen voor ondernemers in Rheden ing. Jolanda Tetteroo 16 april 2012 Hoe werkt een zonnepaneel? 2 Wat gebeurt er met opgewekte stroom? Deel van de opgewekte stroom wordt direct verbruikt (zelflevering).

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

ZONNEWEIDE BERGEN FASE 2 SCHONE STROOM VAN EIGEN BODEM

ZONNEWEIDE BERGEN FASE 2 SCHONE STROOM VAN EIGEN BODEM HERZIENE UITGAVE juni 2017: uitgifte Extra productieaandelen ZONNEWEIDE BERGEN FASE 2 SCHONE STROOM VAN EIGEN BODEM Zonneweide Bergen Fase 2 is op 11 mei 2017 in gebruik genomen. Projectbeschrijving Zonneweide

Nadere informatie

Prospectus Zonneakker Vlieland

Prospectus Zonneakker Vlieland De Energie Coöperatie (ECV) gaat een op realiseren. Voor de exploitatie van deze ' ' is subsidie van de Rijksoverheid ontvangen. Voor de realisatie van deze zonneakker zelf is geld nodig. De ECV nodigt

Nadere informatie

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten

De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten De kracht van delen in lokale wind- en zonprojecten Menno van Rossum De Windcentrale Jeroen Vanson Greenchoice 21 November 2014 AGENDA Greenchoice Over Greenchoice Lokale initiatieven en coöperaties De

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD Over Greencrowd Greencrowd structureert en financiert duurzame-energie-projecten. Greencrowd richt zich hierbij op projecten waarbij lokale, duurzame energieproductie wordt

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

BinckBank kondigt een 3 voor 2 claimemissie aan ter waarde van 385 miljoen tegen een uitgifteprijs van 8,32 per nieuw aandeel

BinckBank kondigt een 3 voor 2 claimemissie aan ter waarde van 385 miljoen tegen een uitgifteprijs van 8,32 per nieuw aandeel Dit document is een vertaling van een oorspronkelijk in de Engelse taal opgesteld bericht en wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt. In geval van verschillen tussen beide versies prevaleert

Nadere informatie

Fruitkwekerij t Keetje

Fruitkwekerij t Keetje Fruitkwekerij t Keetje JOUW ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN FRUITKWEKERIJ T KEETJE UITGANGSPUNTEN, ACHTERGROND EN CONCEPT Coöperatie Zonnecoöperatie West-Friesland (ZCWF) U.A. gaat duurzame energie produceren

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN

INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN INFORMATIEBROCHURE ZONNEPANELENDELEN THUIS INVESTEER MEE IN DE ZONNEPANELEN Familie de Jong Joost & Linda Mariska Haaren Familie Marghadi Daan v/d Meer Veel woningen in Nederland hebben een prachtig mooi

Nadere informatie

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp Kennerschap en juridische haken en ogen Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp De Emmaüsgangers () Lucas 24, 13-35 Juridische haken en ogen Wat te doen als koper

Nadere informatie

MestPartners. Duurzaam investeren Direct profiteren. Mestpartners

MestPartners. Duurzaam investeren Direct profiteren. Mestpartners MestPartners Duurzaam investeren Direct profiteren Duurzaam investeren Direct profiteren Duurzaam investeren Direct profiteren wegens succes 2010 herhaald 149% van inleg retour 100% dividend over 12 jaar

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Fiscale informatie betreffende investeringen bij GoodWood Investments B.V. 2008

Fiscale informatie betreffende investeringen bij GoodWood Investments B.V. 2008 Fiscale informatie betreffende investeringen bij GoodWood Investments B.V. 2008 Februari 2009 GoodWood Investments B.V. Hierbij ontvangt u de fiscale toelichting over 2008 met betrekking tot uw investeringen

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Woningmaatschap XLI. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Woningmaatschap XLI. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Woningmaatschap XLI Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk onderzoek

Nadere informatie

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee

programma - welkom - ontstaan initiatief - wat is een regeling Verlaagd Tarief (postcoderoos) - hoever zijn we - kosten/opbrengsten - wie doet mee Crowdfunding populair voor zonnepanelen Den Haag - Steeds meer mensen die zelf geen dak hebben, willen wel investeren in zonnepanelen. Projecten waarbij mensen samen investeren in de zonne-energieparken

Nadere informatie

Maak optimaal gebruik van uw dak. lnvesteer in zonne-energie met SunPower

Maak optimaal gebruik van uw dak. lnvesteer in zonne-energie met SunPower Maak optimaal gebruik van uw dak lnvesteer in zonne-energie met SunPower Hoe werkt het? Verhoog uw inkomsten met zonne-energie 1 SunPower-zonnepanelen Tot voor enkele jaren was een investering met het

Nadere informatie

Duurzame accommodaties. Jaap Veld

Duurzame accommodaties. Jaap Veld Duurzame accommodaties Jaap Veld Zelziuz Zelziuz Advies Zon Thuis Zon Bedrijf Zon Agri Zon Thuis voor huurders Zonnestroom van Wp naar kwh Vermogen zonnestroominstallatie gespecificeerd in Watt peak (Wp)

Nadere informatie

Brandweergarage Hem UITGANGSPUNTEN, ACHTERGROND EN CONCEPT PRODUCTIE-INSTALLATIE JOUW ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN BRANDWEERGARAGE HEM

Brandweergarage Hem UITGANGSPUNTEN, ACHTERGROND EN CONCEPT PRODUCTIE-INSTALLATIE JOUW ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN BRANDWEERGARAGE HEM Brandweergarage Hem JOUW ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN BRANDWEERGARAGE HEM UITGANGSPUNTEN, ACHTERGROND EN CONCEPT Coöperatie Zonnecoöperatie West-Friesland (ZCWF) U.A. gaat duurzame energie produceren om

Nadere informatie

Wat doet de Raedthuys Groep?

Wat doet de Raedthuys Groep? Windenergie 1 Index Raedthuys Fases windenergieproject Fase 1: concept Fase 2: vergunningen/communicatie Fase 3: financiering Fase 4: bouw Fase 5: exploitatie en beheer Samenwerken met Raedthuys in WP

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

De deeleconomie in België

De deeleconomie in België De deeleconomie in België Definitie omvang potentieel Anthony Baert Conseil Fédéral du Développement Durable 31 mai 2016 De ING International Survey 2 Sharing back to the roots 3 Sharing back to the roots

Nadere informatie

.Ontwikkeling met SDE+ subsidie ronde 5/6, Grondoppervlak ongeveer 1,9 ha zonnepanelen van 125 Wp..Vermogen 1,18 MW

.Ontwikkeling met SDE+ subsidie ronde 5/6, Grondoppervlak ongeveer 1,9 ha zonnepanelen van 125 Wp..Vermogen 1,18 MW HERZIENE UITGAVE OKTOBER 2016 ZONNEWEIDE BERGEN FASE 2 SCHONE STROOM VAN EIGEN BODEM Projectbeschrijving Zonneweide Bergern Fase 2, oktober 2016 ACHTERGROND EN CONCEPT Coöperatie Bergen Energie (BE) wil

Nadere informatie

EPC ESCO VME. Sven Wuyts Factor4

EPC ESCO VME. Sven Wuyts Factor4 EPC ESCO VME Sven Wuyts Factor4 Energie Prestatie Contract Energy Service COmpany Vereniging van MedeEigenaars Sven Wuyts Factor4 Factor4: Antwerpen en Amsterdam Ingenieurs en financieel experts Energiebesparingsprojecten

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER

FINANCIELE BIJSLUITER FINANCIELE BIJSLUITER Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Rotterdams Vastgoedfonds II CV. Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit product is het opstellen

Nadere informatie

Expirerende Lijfrente

Expirerende Lijfrente GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen. Vandaag de dag betekent dit dat het regelen

Nadere informatie

Bestuurlijke dilemma s bij duurzaam beleggen

Bestuurlijke dilemma s bij duurzaam beleggen Bestuurlijke dilemma s bij duurzaam beleggen Handreiking op basis van ruim 20 jaar ervaring Els Ankum-Griffioen RPB Triodos Investment Management 14 november 2016 Jij Bepaalt 1 Allemaal dilemma s Duurzaamheid

Nadere informatie