Brochure ZonnePark I

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure ZonnePark I"

Transcriptie

1 Brochure ZonnePark I oktober 2013

2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Introductie 3. Onderneming 4. ITC concept 5. Thermische zonne-energie 6. ZonnePark 1: Project Doesburg 7. Kengetallen 8. Financieel 9. Fiscaliteit 10. Risico s 11. Contact 12. Disclaimer 2

3 1. Samenvatting Project Locatie ZonnePark I Doesburg Uitgifte Minimale deelname Productie 2,8 GWh per jaar Eigen vermogen 40% IRR Eigen vermogen IB 52% 32,9% Project Status ZonnePark I in Doesburg is ontwikkeld door ITC Energy Europe B.V. ZonnePark I wordt gebouwd op een perceel in Doesburg en turn key opgeleverd na aansluiting op het net. De levering vindt plaats nadat de due diligence geheel in overeenstemming met de ontbindende voorwaarden in de overeenkomst is goedgekeurd door de koper(s): De feitelijke situatie en de prestaties van ZonnePark I na de voltooide netaansluiting wijken niet af van de in deze brochure beschreven situatie. 1. Alle risico's verbonden aan de ontwikkeling, de aankoop, de financiering van de technische uitrusting en de bouw van ZonnePark I zijn voor rekening van de ITC- Solar GmbH. 2. Alle vergunningen en andere eisen van de (lokale) overheden met betrekking tot ZonnePark I zijn aanwezig/onherroepelijk op datum van overdracht en worden overgedragen aan deelnemer. 3. ZonnePark I is geheel gebouwd volgens de specificaties, vergunningen en andere eisen, zoals eisen van de (lokale) overheden, en in overeenstemming met het bestemmingsplan. 4. Alle technische systemen van ZonnePark I zullen op de datum van overdracht zijn getest, en functioneren in overeenstemming met de in de specificaties beschreven uitgangspunten. 5. Productie op jaarbasis, verzekerd door gerenommeerde verzekeringsmaatschappij, is gebaseerd op een minimum vermogen van 33% elektrisch rendement, gecertificeerd door TÜV. 6. Een afnamecontract voor de totale energieproductie is voor een periode van minimaal 5 jaar afgesloten met een solide afnemer. 7. ZonnePark I zal een non recourse lening afsluiten ter hoogte van 60% van de totale investering in ZonnePark I op basis van standaard voorwaarden, met een max. rente van 4% per jaar. 8. Deelnemer zal de relevante fiscale faciliteiten zoals EIA en de 50% afschrijving daadwerkelijk genieten. 3

4 1. Samenvatting Project Status Deelnemer verzekert zich van deelname door ondertekening van de Participation Agreement waarin vermelde ontbindende voorwaarden zijn opgenomen. ITC Solar GmbH rondt de bouwfinanciering af. Naar verwachting wordt het afnamecontract (PPA) medio oktober afgerond, waarna met de bouw van ZonnePark I gestart kan worden, direct na ontvangst van de bouwvergunning. Belangrijkste kenmerken Deelneming in fiscaalvriendelijke groene energie-investering; Bedrag deelneming is fiscaal aftrekbaar in Box 1 van de inkomstenbelasting (IB). Bij aftrek tegen het marginale tarief van 52% IB, zal het bedrag van de deelneming in de vorm van een belastingteruggave terug worden ontvangen. Dit kan reeds plaatsvinden in 2013; Jaarlijkse uitkeringen uit de exploitatie van de solar installatie, waarbij een afnamecontract voor de energie is overeengekomen voor de eerste 10 jaar van de exploitatie op basis van de gemiddelde APX-prijs, verhoogd met 2% jaarlijkse inflatieindex; Uitkeringen uit exploitatie vinden derhalve plaats nadat bedrag van de deelname al terug is ontvangen; Risico s van beschadiging en uitval van de solar installatie zijn verzekerd; Zowel directieleden van de eigenaar van grondstuk, waarop de installatie is gesitueerd, als initiatiefnemers nemen gezamenlijk deel met 50% van het eigen vermogen. 4

5 2. Introductie De zonne-energie sector in Nederland is door het invoeren van salderen in 2012, de scherpe daling van kosten en beschikbare fiscale faciliteiten, bezig met een noodzakelijke inhaalslag. In het afgelopen jaar is de geïnstalleerde capaciteit ruimschoots verdubbeld tot 273 MWp. In 2013 zal de grens van 400 MWp bereikt worden. De introductie van de door de overheid gegarandeerde afnameprijs voor geleverde zonne-energie voor periodes tot 20 jaar heeft in andere landen geleid tot een enorme expansie van het aantal zonneinstallaties. ITC Energy Europe is overtuigd van een aanzienlijke groei van de zonne-energie markt in Nederland. Zonne-energie zal door de schaalbaarheid in de komende jaren belangrijker worden bij de uitbouw van de decentrale opwekking van duurzame energie. Het economisch verantwoord opwekken van windenergie is momenteel nog afhankelijk van ondersteuning van de overheid. De NWEA verwacht dat eerst in 2020 windenergie geleverd kan worden voor een marktconforme prijs: de APX prijs, rekening houden met een stijging van de huidige energieprijzen. Daar de kosten van PV installaties (Photo Voltaïsche zonnepanelen) ruim 50% zijn gedaald, wordt deze grid-parity al eerder verwacht voor zonne-energie. Voor het ITC concept (thermische zonne-energie) is de grid-parity al binnen de komende 2 jaar een feit. De combinatie van dalende systeemkosten, fiscale faciliteiten en een zeer efficiënte productie van zonnestroom maakt het investeren in een zonnepark uiterst aantrekkelijk. Met ruim 10 jaar actieve ervaring in het ontwikkelen van zonne-energie projecten heeft ITC Energy Europe BV het initiatief genomen om thermische zonneparken in Nederland te ontwikkelen. Een solide belegging in een zeer duurzame vorm van energie opwekking: de zon. Om een stabiele ontwikkeling van projecten te kunnen garanderen is als uitgangspunt gekozen om onafhankelijk te blijven van langjarige ondersteuning. Dit is mogelijk door een kostprijs voor de opgewekte zonne-energie te kunnen bieden die in de nabijheid ligt van de huidige markttarieven, de APX / Endex. Met het thermische zonneconcept, gebaseerd op ORC, wordt een efficiëntie behaald van ca 33%. Het dubbele van de gemiddelde zonnepanelen. Een opwekkingscapaciteit van een (ITC Energy Europe) project, ca kwh per jaar, biedt de mogelijk om op meerdere locaties in Nederland te voldoen aan de behoefte om lokaal groene energie op te wekken, welke kan worden gebruikt door lokale overheden en de grotere bedrijven in de regio. 5

6 2. Introductie Voor lokaal geproduceerde stroom is een groeiende interesse, mede door de recente publicatie van energieleveranciers. Hierin werd toegegeven dat een substantieel deel van de in Nederland als groen verkochte stroom gebaseerd is op de inkoop van Noorse GvO (Garantie van Oorsprong) certificaten. Deze worden voor ca 2 euro per kwh van de Noorse waterkrachtinstallaties ingekocht. Hiermee maken de Nederlands stroomleveranciers hun stroom van kolencentrales groen : de zogenaamde sjoemelstroom. De groeiende oppositie tegen deze misleidende vergroening maakt de vraag naar feitelijk in Nederland geproduceerde duurzame energie groter. Voor een Nederlands certificaat GvO bedragen de kosten inmiddels ca 20 euro per kwh, het 10-voudige van de Noorse certificaten. Deze stroomleverancier is slechts een doorgeefluik voor elektriciteit die vergroend is door middel van certificaten uit waterkracht Voor de komende jaren is het versneld uitbouwen van de duurzame opwekking van elektriciteit noodzakelijk om de doelstelling van 14% in 2020 te halen. Naast de verdere stijging van kosten van levering en belasting in de komende jaren is een stabiele kostprijs van zonne-energie een degelijke basis voor zowel deelnemers als afnemers. ZonnePark I betreft een zonnepark in Doesburg. Het park wordt in samenwerking met de grondeigenaar, Koninklijke Rotra Groep, ontwikkeld op basis van een thermische zonneinstallatie met een productiecapaciteit van ca 2,8 MWh per jaar. Om tot een optimaal rendement te komen lopen besprekingen met potentiële afnemers van de geproduceerde stroom in de directe nabijheid van het zonnepark. Afname zal worden gestructureerd door onze strategische partner Huismerk Energie uit Nijmegen. Uitgangspunt hierbij is de levering van groene stroom, in de regio opgewekt, tegen de gemiddelde APX prijs van 5,5 eurocent, verhoogd met een vaste index van 2% per jaar. Voor een afnemer geeft deze prijs een langjarige zekerheid, en biedt deze op termijn een serieuze besparing op de energiekosten. ZonnePark I wordt het grootste zonnepark van Nederland. Het geeft de regio Doesbrug, en de afnemers van de groene stroom, een uitstekende duurzame uitstraling. Naar verwachting zullen vele regio s dit voorbeeld gaan volgen. 6

7 3 Onderneming Sinds 2011 heeft ITC Solar GmbH haar hoofdkantoor in Satteins. Als een van de eerste serieuze ontwikkelaars op het gebied van hernieuwbare energie kan ze sinds 2004 terug kijken op een succesvolle ontwikkeling. Inmiddels zijn vestigingen geopend in Duitsland en Nederland, de laatste door middel van de Joint Venture ITC Energie Europe. De core business van ITC Solar GmbH is de ontwikkeling en implementatie van op maat gemaakte, kwalitatief hoogwaardige, energie installaties. Daarnaast is zij actief in de ontwikkeling en productie van producten en componenten voor restwarmte- en de zonne-industrie. Vanaf haar oprichting is ruim 42 MWp (ca 15% van het totaal opgesteld vermogen in Nederland) aan zonne-energiecentrales ontwikkeld en gerealiseerd in heel Europa. Een groot aantal installaties is in gebruik genomen in Oostenrijk, Duitsland, Italië, Zwitserland en Griekenland. Inmiddels worden ook buiten Europa projecten ontwikkeld zoals in de Verenigde Arabische Emiraten. Voor de realisatie van projecten op maat heeft ITC Solar GmbH toegang tot acht patenten die internationaal zijn aangevraagd. De nieuwe fabriek in Satteins, en een productiefaciliteit in Nederland, geeft de mogelijkheid om de beste prijs/kwaliteitprestatie te leveren, en versterkt haar positie bij de internationale expansie. ITC Energy Europe BV richt zich op de ontwikkeling en realisatie van energie projecten met de focus op Nederland. Naast de zonne-energie worden initiatieven genomen voor het duurzaam produceren van elektriciteit uit afvalwarmte. Om tot de beste prijs/kwaliteitprestatie te komen is gekozen voor samenwerking met strategische partners. Zodoende is de benodigde specifieke kennis en ervaring gebundeld tot een sterke combinatie. Focus van ITC Energy Europe BV is het ontwikkelen en realiseren van zonneparken waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van aanwezige laagwaardige grond. Insteek hierbij is het bieden van een realistisch alternatief voor de slagschaduw, horizonbelasting en geluidsoverlast van meter hoge windmolens. 7

8 4. ITC Solar Concept Het concept van ITC Solar is gebaseerd op het welbekende ORC systeem. Dat werd ruim 100 jaar geleden ontwikkeld, en is gericht op het omzetten van energie in elektriciteit. Het rendement van een klassiek ORC systeem ligt tussen 18-20%. ITC Solar heeft dit ORC systeem voorzien van een aantal gepatenteerde verbeteringen, gecertificeerd door het bekende Duitse Fraunhofer Institut, waardoor het rendement is gestegen naar ruim 34%. Belangrijk onderdeel bij de thermische solar is de zonnecollector. Het betreft een thermische buis die de zonnewarmte opslaat en overdraagt aan de energieopslag van het systeem. ITC Solar heeft de functionaliteit en het rendement verder verbeterd met haar gepatenteerde aansluiting. Het gesloten systeem van de collector garandeert een storingsvrije en duurzame werking. De in eigen huis ontwikkelde optimalisatie van het ORC systeem geeft een verbetering van het rendement en een competitieve prijs voor de geproduceerde energie. De gehele installatie is opgebouwd uit standaard componenten (collectoren, warmtewisselaars, turbines en generatoren) waarmee de door Fraunhofer aangegeven rendementen worden bereikt met behulp van de modificaties. 8

9 5. Thermische installaties versus PV installaties o Productie van electriciteit, warmte en koeling mogelijk o Geen prestatieverlies gedurende de looptijd (PV minus 0,3% per jaar) o Opmerkelijk lage onderhoudskosten o Alle recyclebare onderdelen op basis van Cradle-to-Cradle o Bespaart oppervlakte met 75% ten opzichte van PV installaties o Opwekking van elektriciteit 24 uur per dag in plaats van enkel tijdens zonuren voor PV installaties o Rendement van 33% vergeleken met 15% voor PV installaties o Onbeperkte levensduur door het vervangen van standaard onderdelen o Betere performance bij hoge temperaturen 9

10 6. ZonnePark I: Project Doesburg Op initiatief van Rotra en ITC Energy Europe wordt een zonnepark opgeleverd op het terrein van NDSM. Thermische zonne-energie vormt de basis van de productie van Groen Stroom. Thermisch zonne-energie geeft bij voldoende schaalgrootte de mogelijkheid om groene stroom te produceren tegen een prijs die dicht tegen de huidige APX-Endex prijs aanligt. Voor de distributie van de Donkergroene stroom wordt een samenwerking aangegaan met Huismerk Energie uit Nijmegen. Zij is specialist op het gebied van distributie van groene stroom die daadwerkelijk in Nederland is geproduceerd. Voor een economisch verantwoorde exploitatie van het zonnepark is de zekerheid van afname een eerste vereiste. Een afnameprijs van 0,055 per kwh met een jaarlijkse indexatie van 2% is in de berekening als uitgangspunt opgenomen. Thermische zonne-energie geeft de mogelijkheid om de opgeslagen energie uit de zon, gespreid over 24 uur per dag, om te zetten in electriciteit. Deze wordt geleverd aan het net. Hierdoor worden de lagere tarieven van de APX vermeden. Uitgaande van een gemiddelde APX-prijs van 0,055 per kwh kan door spreiding van de productie gewerkt worden aan het optimaliseren van de inkomsten door middel van afnamecontracten met lokale afnemers. Locatie 8 ha 10

11 6. ZonnePark I: Project Doesburg De locatie van het zonnepark ligt ten westen van Doesburg, op korte afstand van de bebouwde kom. In de nabijheid is aansluiting op het elektriciteitsnet mogelijk. De opstelling behoeft een grondstuk van 1 ha grond. Het park wordt omheind. De panelen worden gemonteerd met behulp van een door ITC Solar geproduceerd bevestigingssysteem. De ORC installatie is opgesteld in speciale containers in de directe nabijheid van de installatie. De installatie heeft een capaciteit van 500 kw per uur hetgeen tot een jaarproductie leidt van ruim kwh aan groene stroom. Bij het berekenen van rendement en haalbaarheid is uitgegaan van een opbrengst van 0,055 per kwh, de huidige gemiddelde prijs op basis van de APX, verhoogd met een jaarlijkse indexering van 2%. De discussies over sjoemelstroom en certificaten Nederlandse Garantie van Oorsprong, in combinatie met de actieve ondersteuning door lokale overheid bij het produceren van hernieuwbare energie, boden de mogelijkheid om gemeenten en grotere afnemers in de regio Doesburg te betrekken bij afname van de productie van het park. Van deze afnemers van groene stroom wordt een prijsopslag van 0,015 per kwh gevraagd. Hiervoor krijgen de afnemers de zekerheid groene stroom uit hun regio te krijgen tegen een vaste prijs. Op termijn zal dit een besparing op hun energiekosten opleveren. 11

12 6. ZonnePark I: Project Doesburg Collectoren aantal 3500 Piek levering kw/h 500 Productie p/j kwh instraling monthly day production kwh/sqm % kwh hours kwh Jan 36,7 3,0% , Feb 53,2 4,4% , Mar 99,9 8,2% , Apr 150,0 12,3% , May 160,0 13,1% , Jun 161,0 13,2% , Jul 155,0 12,7% , Aug 140,0 11,5% , Sep 112,0 9,2% , Oct 78,3 6,4% , Nov 41,9 3,4% , Dec 30,9 2,5% , Total

13 7. Kengetallen Locatie Doesburg Installatie Oktober 2013 Oplevering December 2013 Investering Productie kwh /jr ca ,038 Afname Prijs per kwh Index energiekosten optie 10 jaar 0,055 met 2% index 2 % per jaar 13

14 8. Investering De investering in de solarinstallatie die wordt geplaatst in ZonnePark I is als volgt opgebouwd: Solar installatie Liquiditeiten Totale investering ITC Solar levert de installatie turn key aan voor een bedrag ad De installatie is dan ook getest en kan direct worden ingezet. De investering wordt als volgt gefinancierd: Eigen vermogen Opname lening Totale investering De lening wordt op non recourse basis afgesloten bij Triodos Bank. De lening heeft een looptijd van 20 jaar. De rentevergoeding bedraagt 4% per jaar. De solarinstallatie zal ca ,08 kwh per jaar produceren. Deze productie is geprognosticeerd op basis van gemeten zonne-uren op de locatie in de afgelopen 10 jaar. De werkelijke jaarlijkse productie kan licht hoger of lager zijn dan deze prognose. De jaarlijkse kosten zijn als volgt opgebouwd: Verzekeringspremies Huur locatie Beheer Onderhoud Administratie Accountant Totale jaarlijkse kosten Arrow Capital voert de directie over de maatschap. Op kwartaalbasis worden de deelnemers geïnformeerd over de gerealiseerde productiecijfers. Jaarlijks ontvangen de deelnemers de door de accountant opgestelde jaarrekening van de maatschap. Participanten Vier van de acht participaties worden genomen door partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming van dit zonne-energie project. Het betreffen twee participaties door de twee directeuren van Koninklijke Rotra, de eigenaar van het perceel grond waar het zonnepark op zal worden gesitueerd. Tevens participeren twee initiatiefnemers van het project. De productie wordt afgenomen tegen een vastgestelde prijs van 0,055 per kwh, met een jaarlijkse inflatiecorrectie van 2%. De geprognosticeerde omzet van de maatschap bedraagt derhalve in

15 9. Fiscaliteit De maatschap ZonnePark I beoogt de productie en verkoop van electriciteit die wordt opgewekt door de thermische solar installatie. Deze activiteit kwalificeert voor fiscale doeleinden als een onderneming. Omdat de maatschap als een transparante entiteit wordt gezien voor de heffing van vennootschapsbelasting wordt niet zij maar worden de individuele maten in de maatschap in de belastingheffing over de winst betrokken. Omdat de bedrijfsmiddelen waarin de maatschap investeert kwalificeren voor de zogenaamde Energieinvesteringsaftrek en versneld (tot 50% van de aanschafwaarde) kunnen worden afgeschreven, ontstaat in 2013 voor de deelnemers in de maatschap een fiscale aftrekpost (verlies) die oploopt tot ruim 78 procent van de projectwaarde. Dit fiscale verlies kan worden verrekend met andere (positieve) inkomsten die de deelnemer in de maatschap heeft waardoor een aanzienlijk bedrag aan belastingen kan worden bespaard. Uitgangspunt is dat de deelnemer in de maatschap een particulier is die beschikt over voldoende inkomen in Box I. Bij een deelname in het maatschapvermogen van ontstaat een fiscale aftrekpost in 2013 van Arrow Capital B.V. DutchSolar Development BV Bestuurder Maten ZonnePark I Juridische eigendom Stichting bewaarder Doesburg ZonnePark Doesburg 15

16 9. Fiscaliteit Deze aftrekpost resulteert in een vermindering inkomstenbelasting 2013 van De opbouw van dit bedrag is als volgt berekend: IB tarief 52% Rendement per participatie 2013 Storting participatie EIA 41,5% Afschrijving (TWA) 50,0% Exploitatieresultaat - Bruto resultaat MKB Winstvrijstelling 14,0% Bruto resultaat na MKB Winstvrijstelling Belastingteruggave Belastingbetaling Uitkering uit exploitatie - Netto uitkering uit belegging in 2014 en oplopend tot in 2029). Let wel, de deelnemer heeft zijn inleg al terug uitvangen uit de belastingteruggave. Het rendement wordt derhalve genoten, terwijl de inleg vanaf 2014 nihil is. Hierdoor zijn de te behalen rendementen die met het oorspronkelijk geïnvesteerde vermogen worden behaald aanzienlijk. De kwalificatie van de inkomsten als resultaat uit onderneming wordt met de belastingdienst afgestemd. Hetzelfde geldt voor het in aanmerking mogen nemen van de versnelde afschrijving in 2013 en het recht op de Energieinvesteringsaftrek. Door de financiering met zowel eigen vermogen (40% van investeringsvolume) als vreemd vermogen (60% van investeringsvolume) ontstaat de situatie dat de deelnemende vennoot zijn gehele kapitaalinleg in 2013 gerestitueerd krijgt door de belastingdienst. In de jaren 2014 en volgende behaalt de maatschap, volgens de berekeningen in deze brochure, een positief resultaat. De jaarlijkse uitkering aan de deelnemers zal in de eerste jaren relatief beperkt zijn (beginnend bij 16

17 10. Risico s Deelname in de maatschap Zonne- Park I (hierna de Maatschap ) brengt risico s met zich mee. Hieronder is een opsomming gemaakt van de risicofactoren die verband houden met de deelname in de Maatschap en haar eventuele rechtsopvolger. Deelnemers en hun adviseurs dienen de genoemde risicofactoren zelf zorgvuldig in overweging te nemen bij een investeringsbeslissing inzake de deelneming in de Maatschap en haar rechtsopvolger. Als één of meer risico s zich voordoen zal dit een negatieve uitwerking hebben op uw rendement. Investeringsrisico De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De ontwikkeling van de markt voor energieopwekking kan afwijken van de gemiddelde ontwikkeling van de markt. Hierdoor kan de opbrengst van de Maatschap afwijken van de gemiddelde ontwikkeling,en daarmee de inkomsten van de Maatschap. Fiscaal risico Wijzigingen in fiscale wet- en regelgeving kunnen financiële en juridische consequenties hebben voor de deelnemers. De toepassing van de economische stimuleringsmaatregel met betrekking tot willekeurige De afschrijving in de maatschapperiode en de daaropvolgende geruisloze overgang in een BV is in belangrijke mate bepalend voor het rendement van dit project. Een vaststellingsovereenkomst ( ruling ) met de Belastingdienst zal de fiscale behandeling van de maten in de structuur bevestigen. De Belastingdienst en de maten zijn juridisch aan deze overeenkomst gebonden. De werking is landelijk; elke vennoot kan zich erop beroepen. U neemt deel in de Maatschap op voorwaarde dat de ruling is afgegeven. De vaststellingsovereenkomst is gebaseerd op nu geldende fiscale wet- en regelgeving, een algemene wijziging in de belastingheffing voor particulieren of vennootschappen kan het rendement op de investering negatief beïnvloeden. Het rendement van dit project wordt in grote mate bepaald door de belastingteruggave die de individuele deelnemer kan realiseren door verlaging van het belastbaar inkomen. Het is van belang uw persoonlijke situatie te analyseren en overleg te plegen met een fiscaal adviseur. Desgewenst kan hierover worden overlegd met de adviseur van de maatschap, de heer mr. J.J.W. Toorneman van KPMG Meijburg & Co. Het is mogelijk dat uw belastbaar inkomen lager uitvalt dan u verwacht. Dit kan een nadelig effect hebben op de belastingteruggave waardoor het rendement zal afnemen. 17

18 10. Risico s Aansprakelijkheidsrisico tijdens de Maatschapperiode De investering is in aanvang (tot ingebruikname van het zonnepark) gestructureerd als een Maatschap. Deelnemers in een Maatschap zijn naar evenredigheid aansprakelijk voor de verplichtingen die door de Maatschap zijn aangegaan. Het risico bestaat dat schuldeisers een schuld willen verhalen op de individuele deelnemers. ZonnePark I neemt beperkt deel aan het economisch verkeer. In deze leningsovereenkomsten is opgenomen dat Triodos Bank haar vorderingen niet kan verhalen op de privévermogens van de maten. Tevens wordt een huurcontract voor de locatie aangegaan. Een afnamecontract getekend voor de geleverde energieproductie. Indien anderszins verplichtingen voor de Maatschap zouden ontstaan, dan zijn deelnemers hiervoor naar evenredigheid aansprakelijk. Een schuldeiser richt zich tot de Maatschap. Indien de Maatschap niet aan de verplichting kan voldoen kan een schuldeiser de resterende schuld verhalen op de deelnemers. Inkomstenrisico De vraag- en aanbodsituatie voor zonneparken is onderhevig aan verandering. Als gevolg van verslechterende marktomstandigheden kan een overaanbod van zonneparken ontstaan, waardoor de leveringsvergoeding kan dalen. Hierdoor kunnen de geprognosticeerde opbrengsten mogelijk niet gerealiseerd worden. De ontwikkeling van de markt voor electriciteit in het algemeen kan afwijken van de ontwikkelingen, waardoor opbrengsten voor ZonnePark I lager kunnen uitvallen dan het marktgemiddelde. Risico van schade Gedurende de exploitatie van Zonne- Park I is sprake van de volgende risico s ten aanzien van schade: Het risico dat het zonnepark als gevolg van schade of een calamiteit geen electriciteit produceert; Het risico dat schade ontstaat aan het zonnepark als gevolg van storm, technische storingen brand, aanvaring en total loss; Het risico dat schade ontstaat aan de installatie of het milieu. Voor bovenstaande risico s ten aanzien van de inzetbaarheid en schade worden verzekeringen afgesloten. Bij de afgesloten verzekeringen is sprake van een beperkt eigen risico, waardoor een beperkt bedrag aan schade niet is gedekt door de polis. Dit eventuele schadebedrag komt ten laste van de maatschap. Hierdoor kan het rendement lager uitvallen. 18

19 10. Risico s Risico kostenoverschrijding De exploitatiekosten van een zonnepark zijn onderhevig aan macroeconomische ontwikkelingen zoals ontwikkelingen op de energiemarkt, de prijs van smeerolie en reserveonderdelen, de internationale verzekeringsmarkt, veranderende wetgeving op milieugebied en veranderingen op veiligheidsgebied. Indien de economische ontwikkelingen zich negatief ontwikkelen kunnen de werkelijke kosten hoger uitvallen dan de geprognosticeerde kosten. In de prognoses zijn de jaarlijkse kosten daarom gecorrigeerd voor 2% inflatie per jaar. De prijs voor de geleverde energie is vastgelegd voor 0,055 met een jaarlijkse inflatiecorrectie van 2% per jaar. Risico van restwaarde De verkoopwaarde van ZonnePark I is berekend op basis van lineaire afschrijving van de bouwprijs van 5% per jaar. De vraag- en aanbodsituatie voor zonneparken kan zich anders ontwikkelen dan verwacht. Hierdoor kan de verkoopopbrengst afwijken van de geschatte verkoopwaarde. Risico van bouw Het zonnepark wordt turn key opgeleverd. De leverancier financiert de oplevering voor. Bij afname van de installatie is deze op gebruik getest. Het risico bestaat dat het zonnepark te laat wordt opgeleverd of helemaal niet wordt afgebouwd. In dat geval zal de Maatschap de installatie niet afnemen dan wel betalen. Vertraagde oplevering leidt tot latere start van de exploitatie en heeft een negatief effect op het rendement. Financieringsrisico De investering in de Maatschap vindt plaats in Voorwaarde is dat de bancaire geldlening en het eigen vermogen beschikbaar zijn. De Maatchap zal alleen een koopverplichting aan gaan indien de bancaire geldlening onherroepelijk is verstrekt en het eigen vermogen is gecommitteerd. Risico van lage verkoopwaarde Tijdens de maatschapperiode is een Participatie verhandelbaar na toestemming van de meerderheid van de maten. Dit kan de verhandelbaarheid beperken tijdens de maatschapperiode. Het voornemen bestaat om de Maatschap te zijner tijd om te zetten in een rechtspersoon (besloten vennootschap). Hierbij zal worden gestreefd naar een maximale verhandelbaarheid. De waarde van staat niet vast. Door tegenvallende marktomstandigheden kan de prijs lager uitvallen dan verwacht. Door de gekozen opzet wordt maximaal gebruik gemaakt van fiscale faciliteiten (willekeurige afschrijvingen en energie investeringsaftrek). Afhankelijk van het moment waarop een deelnemer besluit zijn belang in de maatschap (dan wel later de rechtspersoon) te vervreemden 19

20 10. Risico s of het samenwerkingsverband besluit de installatie te vervreemden, kan het zijn dat de genoten fiscale voordelen (deels) moeten worden terugbetaald. Dit wordt in de fiscale toelichtingen uitvoerig beschreven. Besluitvorming Besluiten dienen door de aandeelhoudersvergadering te worden genomen op basis van tweederde van de uitgebrachte stemmen tijdens de vergadering. Eenzelfde partij kan niet meer dan 32% van de vertegenwoordigde stemmen uitbrengen. Omdat besluiten door een meerderheid worden genomen, kan de besluitvorming afwijken van de persoonlijke voorkeur van de Participant. periode is gestegen, zullen de rentekosten hoger uitvallen. Risico van inflatie Het risico van de ontwikkeling van de inflatie is mede afhankelijk van de economische conjunctuur en heeft invloed op de prognoses. Mocht de werkelijke inflatie hoger zijn dan het gehanteerde percentage van 2% in de prognose, dan zal het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven in absolute zin enkel groter worden, waarmee het rendement toeneemt. De financieringslasten blijven immers gelijk. Debiteurenrisico ZonnePark I levert de geproduceerde stroom aan Huismerk Energie. De mogelijkheid bestaat dat de contractpartij niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Het geprognosticeerde rendement zou in dit geval lager uit kunnen vallen. De kredietwaardigheid van Huismerk Energie is getoetst en positief beoordeeld. Renterisico De geprognosticeerde rente op de opgenomen banklening is 4% per jaar. De rente zal langjarig worden gefixeerd. Nadat deze rentevaste periode is verstreken, zal een nieuwe rentevaste periode dienen te worden vastgelegd. Indien de marktrente in de tussenliggende 20

21 11. Contact Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met: Jurgen Mensink of Pim Donders Arrow Capital B.V. Rembrandtlaan BJ Bilthoven

22 12. Disclaimer IMPORTANT INFORMATION This document is only for the information of selected eligible counterparties with professional experience in matters relating to investments. This documents is only available only to such persons and no other person should regard it as addressed to them for any purpose. Neither this document nor its contents may be used, reproduced or circulated without the prior written consent of Arrow Capital B.V. The distribution of this document and the offer and sale of securities in certain jurisdictions may be restricted by law. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful or to any person to whom it is unlawful to make such offer in such jurisdiction. No action has been or will be taken to permit a public offering in any jurisdiction where action would be required for that purpose. Accordingly, the securities may not be offered or sold, directly or indirectly, and the document may not be distributed, in any jurisdiction except in accordance with the legal requirements applicable in such jurisdiction. No person is authorized to give any information or to make any representation not contained in this document in connection with the matters described herein, and, if given or made, such information or representation may not be relied upon as having been authorised. The delivery of this document at any time does not imply that the information contained herein is correct as of any time subsequent to the date of its issue. This document is preliminary in nature and is neither a private placement memorandum or a prospectus. This document is not an offer or promotion of any specific investment product. In particular, it does not constitute or form part of any offer or invitation to subscribe for, underwrite or purchase partnership interests in Newco CV, Newco FGR or Newco NV ( Newco ). It does not contain and should not be treated as constituting any representation in connection with any offer or invitation, nor shall it or any part of it form the basis of or be relied upon in any way in connection with any contract relating to any purchase of partnership interests in Newco. The information contained in this document is selective and is for illustrative purposes only and is subject to updating, completion, revision, verification or other amendment. This document contains projections, forcasts, targeted returns, illustrative returns, estimates, objectives, beliefs and similar information ( Forward Looking Information ). Forward Looking Information is provided for illustrative purposes only and is not intended to serve as, and must not be relied upon by any prospective investor as, a guarantee, an assurance, a prediction or a definitive statement of fact or probability. Actual events and circumstances are difficult or impossible to predict and will differ from assumptions. Many actual events and circumstances are beyond the control of Newco. Some important factors that could cause actual results to differ materially from those in any Forward Looking Information include changes in interest rates and changes in domestic and foreign business, market, financial, political and legal conditions. There can be no assurance that any particular Forward Looking Information will be realised. The performance of Newco may be materially different from the Forward Looking Information. Information and opinions presented in this material are obtained or derived from sources believed by Arrow Capital B.V. to be reliable, but Arrow Capital B.V. makes no representation as to their accuracy or completeness. Arrow Capital B.V. accepts no liability for losses arising from the use of this material. 22

Informatie memorandum Solarpark Niepars

Informatie memorandum Solarpark Niepars Informatie memorandum Solarpark Niepars Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 De belangrijkste kenmerken van LW Holding BV... 4 2. Onze portfolio... 4 Kleinschwabhausen... 4 3. Management LW Holding BV...

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

Obligatielening Zonne-energieproject Borgloon

Obligatielening Zonne-energieproject Borgloon Informatie Memorandum Obligatielening Zonne-energieproject Borgloon November 2014 Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit Inhoudsopgave... 2 1 Samenvatting...

Nadere informatie

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe)

Informatiememorandum PV-installatie gemeentehuis Opheusden (gemeente Neder-Betuwe) < 2 1. Samenvatting... 4 2. Risicofactoren... 5 3. Juridische achtergronden... 9 4. Regelgeving en toezicht... 12 5. Financiële prognoses... 14 5.1 Aankoop en betaling van de installatie... 14 5.2 De exploitatie...

Nadere informatie

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella

Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella 1 januari 2015 Prospectus Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Inleiding In dit prospectus vindt u informatie waarmee u zich als belegger een oordeel kunt vormen over de participaties in de subfondsen van

Nadere informatie

A.U.V. Holding B.V. handelend onder de naam AUV Group

A.U.V. Holding B.V. handelend onder de naam AUV Group A.U.V. Holding B.V. handelend onder de naam AUV Group PROSPECTUS Stichting Administratiekantoor AUV (een stichting opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Cuijk, Nederland) Dit Prospectus

Nadere informatie

PROSPECTUS MS SeaZip 4

PROSPECTUS MS SeaZip 4 realistisch, transparant, betrokken PROSPECTUS MS SeaZip 4 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina s 1 Samenvatting van het aanbod 2-5 2 Risicofactoren 6-8 Achtergronden SeaZip 4 project 3 Initiatiefnemende rederijgroep

Nadere informatie

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

Antea Vastgoed Palazzo CV

Antea Vastgoed Palazzo CV P R O S P E C T U S P R O S P E C T U S Antea Vastgoed Palazzo CV Uitgifte van 204 participaties ieder groot g 25.000 Minimumdeelname: g 50.000 (exclusief 3% emissiekosten) Initiatiefnemer: Antea Vastgoed

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie

PARKING FUND NEDERLAND II

PARKING FUND NEDERLAND II PARKING FUND NEDERLAND II INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Beleggen in exclusieve zorg met een stabiel rendement

Beleggen in exclusieve zorg met een stabiel rendement Zorgveste Koetshuys Erica Prospectus september 2012 Zorgveste Koetshuys Erica is een initiatief van Annexum Algemene gegevens Initiatiefnemer Annexum Invest BV Strawinskylaan 485 (World Trade Center, G-Toren)

Nadere informatie

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3 Informatiememorandum Tectona Forestry BV Tectona Agro Obligaties I Maart 2015 Versie 16.3 1 INLEIDING Dit memorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van een Obligatielening

Nadere informatie

Boer Kiest Zon VRAGENLIJST ( FAQ )

Boer Kiest Zon VRAGENLIJST ( FAQ ) Boer Kiest Zon VRAGENLIJST ( FAQ ) Wij krijgen verscheidene vragen van beleggers. Voor de meest gestelde vragen hebben wij een lijst voor u samengesteld ( FAQ ). De lijst zal regelmatig worden aangevuld.

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV 2 Inhoudsopgave 1) Belangrijke informatie 5 2) Samenvatting 7 3) Risicofactoren 13 4) Betrokken partijen 16 5) Definities 17 6) Duitse winkelmarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief

Nadere informatie

DE UITGEVENDE INSTELLING

DE UITGEVENDE INSTELLING Informatie Memorandum december 2014 Page 1! of 67! SAMENVATTING De definities zoals opgenomen in hoofdstuk 14 Definities gelden onverkort ten aanzien van de definities gebruikt in deze samenvatting, tenzij

Nadere informatie

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Michiel Kort Dirk Louter 13 juli 2011 43267 Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Inhoud Pagina

Nadere informatie

Duurzaam Vastgoed. Samenvatting. 2 maart 2011

Duurzaam Vastgoed. Samenvatting. 2 maart 2011 Bouwfonds REIM Research Hoofdredactie Léon Muller* AC 033 750 4782 l.muller@bouwfonds.nl Auteurs Roelfke Buitink- van de Pol* AC 033 754 4641 r.buitink@bouwfonds.nl In samenwerking met Kaj Deana Eva Huijgen

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT SIR0048_BR_Omslag_W.indd 3 12-06-2007 11:36:32 INHOUDSOPGAVE EEN ESSAY Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Achtergrond project en

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES Coöperatie HSLnet u.a. Heeze-Leende Informatiememorandum versie 14 december 2012 Copyright 2012 Coöperatie HSLnet u.a.

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs?

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie