S O C I A L E M E D I A O P S

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S O C I A L E M E D I A O P S"

Transcriptie

1 SOCIALE MEDIA OP SCHOOL S O C I A L E M E D I A O P S C H O O L ZET JOUW SCHOOL OP DE DIGITALE KAART

2 SOCIALE MEDIA OP SCHOOL ZET JOUW SCHOOL OP DE DIGITALE KAART

3 Inhoud Woord vooraf 7 Inleiding: sociale media 8 Vanwaar komen ze? 8 Definitie 10 Waarom zijn sociale media belangrijk voor het onderwijs? 12 NIEUWE KANSEN VOOR SCHOLEN Sociale media als leeromgeving & leermiddel 15 Waarom sociale media inzetten als leeromgeving? 16 Hoe sociale media verankeren in de werking van de school? 19 Hebben sociale media leer-kracht? 27 De voordelen van sociale media in leercontexten 30 Gedragscode 39 NIEUWE KANSEN VOOR SCHOLEN Sociale media als middel voor communicatie 41 Waarom zijn sociale media belangrijk voor de communicatie van jouw school? 42 Waar zitten de kansen voor jouw school? 44 Stappenplan: hoe start je een sociaalnetwerksite op voor jouw school? 51 De ideale communicatiemix 59 INDRUK INHOUD MAKEN 5

4 NIEUWE UITDAGINGEN VOOR SCHOLEN 63 Sociale media en privacy 68 Wettelijk kader 71 Cyberpesten 73 De rol van de leerkracht 76 De digitale kloof 83 Veelgestelde vragen 84 BIJLAGEN Bijlage 1 94 Gedragscode 94 Bijlage 2 96 Is mijn school cybersafe? 96 Bijlage 3 99 Vragenlijst om het gebruik van sociale media te evalueren 99 LEXICON 102 BIBLIOGRAFIE 104 INDRUK INHOUD MAKEN 6

5 Hebben sociale media leer-kracht? De school is er in eerste instantie om kennis over te dragen en vaardigheden/attitudes bij te brengen. Kunnen we met dat doel voor ogen sociale media inzetten als extra gereedschap, naast de andere, meer traditionele leermiddelen? Wij denken van wel. Sociale media beschikken over de eigenschappen die een leerkracht nodig heeft om de leerervaring en leerresultaten van kinderen en jongeren te verbeteren en de pedagogische behoeften of doelstellingen te ondersteunen. Ze kunnen helpen om de lespraktijk beter af te stemmen op de wereld van vandaag en nieuwe vormen van sociaal en informeel leren in te voeren. Kortom, de juiste toepassing en integratie van sociale media kan een grote toegevoegde waarde betekenen voor het leerproces. De snelle opkomst van ICT en sociale media versterkt het (sociaal)constructivistisch leren, zoals we eerder al aangaven. Het uitgangspunt hier is dat iedereen op een eigen wijze kennis opbouwt. Niet het ontvangen van informatie, maar het samen verwerken van deze informatie is het centrale proces. Zo leren leerlingen van elkaar. Ze leren zelf de wereld ontdekken, informatie verzamelen en op de juiste manier gebruiken. Sociale media werken dit in de hand. Dat werkt motiverend, leerlingen halen zo het beste uit zichzelf en helpen elkaar. De leraar is de spin in het web, geeft sturing waar het nodig is en stimuleert de leerlingen om elkaar te helpen. Deze principes zijn in een heldere 6-stappendidactiek 28 te omschrijven: 6. Reflecteren 5. Valideren 6-STAPPENDIDACTIEK Leercyclus met sociale media 1. Activeren voorkennis/ Aanscherpen leervragen 2. Informatie selecteren Virtueel 4. Presenteren Waarderen/ 3. Leerinteractie Best practicing Feedback Sociale media Argumenteren Groepen Vragen (Re)tweeten NIEUWE KANSEN VOOR SCHOLEN: SOCIALE MEDIA ALS LEEROMGEVING & LEERMIDDEL 28 M. Kesselring. De (onderwijs)wereld draait door! Klavertje4Model: sociale media voor scholen 27

6 De voordelen van sociale media in leercontexten Sociale media zijn direct en kunnen onmiddellijk ingezet worden voor een les. 36 Leerlingen kunnen zowel in de klas als erbuiten deelnemen aan een discussie. Op die manier komen hun leerbehoeften aan het licht. Leerlingen kunnen immers reflecteren over hun leren en feedback geven aan hun medeleerlingen en aan de leerkracht. Sociale media maken het mogelijk om samenwerkende leerervaringen op te doen. Dat leidt bij de leerlingen tot meer betrokkenheid, meer participatie en meer leerkansen. NIEUWE KANSEN VOOR SCHOLEN: SOCIALE MEDIA ALS LEEROMGEVING & LEERMIDDEL Met sociale media kun je de traditionele klas omtoveren in een interactieve ruimte die aanzet tot actief leren door samenwerking, reflectie, dialoog en feedback. Sociale media inzetten in leercontexten biedt o.i. duidelijke voordelen. Welke kansen bieden sociale media voor het actief leren? Een kans om actief leren in grote klassen te bevorderen 2. Meer participatie en betrokkenheid van leerlingen in de klas 3. Herhaaldelijke en laagdrempelige feedback op het leerproces 4. Mogelijkheden om zwakten in het leerproces aan te pakken 5. Maken het makkelijker om online componenten te integreren 6. Zetten leerlingen aan om samen te werken Uit de praktijk: Wij gebruiken sociale media om kennis te halen en te delen en om samen te werken. Daarmee bouwen wij onze cursus. Leerlingen helpen elkaar en wij hebben altijd de nieuwste leerstof waar ook leerlingen van kunnen profiteren. Via sociale media willen we de motivatie van onze leerlingen verhogen en het contact en de communicatie tussen leerkracht en leerling verbeteren. Sociale media worden gebruikt om al doende te leren. Kurt Klynen leerkracht, GO! basisschool De School Kessel-Lo 36 Tanya Joosten. Social Media for Educators. Strategies & practices 37 Tanya Joosten. Social Media for Educators. Strategies & practices 30

7 # Sociale media inzetten om samen te werken (samenwerkend leren) NIEUWE KANSEN VOOR SCHOLEN: SOCIALE MEDIA ALS LEEROMGEVING & LEERMIDDEL Via sociale media kunnen leerlingen individueel of in groep hun antwoorden delen met de klas. Dat heeft als voordeel dat de leerkracht kan controleren hoe goed de leerlingen de materie beheersen. En bovendien zet het de leerlingen aan om samen te werken in fysieke en virtuele ruimtes. 43 We leren in dialoog en debat met onze omgeving. Sociale media ondersteunen dat. In online conversaties kunnen we elkaars uitingen waarderen, becommentariëren, aanvullen of nuanceren. Anderen kunnen ons helpen met reflecteren door vragen te stellen. Men noemt dit proces 'social negotiation of meaning. 44 Deze methodiek vergt echter enige aanpassing van de leerkracht. Ze heeft immers effect op de klastijd. Een leerkracht die van zijn leerlingen verwacht dat ze antwoorden op vragen in de les, of die zelf wil reageren op de vragen, antwoorden en interacties van leerlingen, zal allicht meer klastijd nodig hebben, zeker als discussies een onderdeel van de activiteit vormen. Het kan erop neerkomen dat men de lessen anders moet indelen Tanya Joosten. Social Media for Educators. Strategies & practices 44 Visie op leren. Visienota GO! 45 Tanya Joosten. Social Media for Educators. Strategies & practices 46 De Omgedraaide klas ( Flipping the Classroom ) Het principe van de Omgedraaide klas 46 biedt een werkbare oplossing om de klastijd efficiënter te benutten als je sociale media in de les gebruikt. In de Omgedraaide klas wordt de klassikale instructie omgewisseld met het individuele huiswerk. Dat wil zeggen dat de leerlingen de klassikale instructie (d.i. leerstof of theorie) online aangeboden krijgen en dit thuis verwerken. Het huiswerk wordt gezamenlijk in de klas gemaakt. 34

8 Uit de praktijk: NIEUWE KANSEN VOOR SCHOLEN: SOCIALE MEDIA ALS MIDDEL VOOR COMMUNICATIE Bij ons worden sociale media gebruikt om een hechte gemeenschap te vormen. We willen in de eerste plaats snel en kort de ouders informeren over wat leeft op onze school, maar we gebruiken ze ook als een uitbreiding van onze website om nieuwe mensen aan te trekken. Toen onze school haar nieuwe visie bekendmaakte, hebben we het krantenartikel daarover op de Facebookpagina van onze school geplaatst en natuurlijk ook onze visietekst geüpload. Je ziet dat die dan door leerkrachten, ouders en leerlingen gedeeld wordt en zo al vlug een groot publiek bereikt. Af en toe maken we ook een afzonderlijke pagina aan op sociaalnetwerksites van onze school. Dat was bijvoorbeeld het geval toen de leerlingen van het zesde jaar een eigen radiozender hadden opgericht. Bij een radiozender horen vandaag natuurlijk ook sociale media om het volledig te maken. Zo betrekken we iedereen door en bij sociale media. Raf Vandeweerdt zorgcoördinator, GO! basisschool De Sprong Maaseik # Meer naambekendheid verwerven en leerlingen rekruteren Wil je dat je school of instelling meer naambekendheid verwerft, post dan geregeld interessant of verrassend nieuws op je netwerksite. Publiceer bijvoorbeeld een artikel of een interview met leerlingen (filmpje op YouTube) over iets totaal nieuws of ongewoons dat je met je team of met je leerlingen hebt verwezenlijkt, een nieuwe studierichting die jouw school aanbiedt, een bepaald soort les of methode die als innoverend kan beschouwd worden, een investering voor je school, en zo meer. Beperk je niet tot nieuws over jouw school/instelling, maar durf ook meningen te vragen over relevante actuele, gewaagde thema s, via een opiniepeiling bijvoorbeeld. We hadden het al over de kracht van mond-tot-mondreclame in de sociale media. Veel ouders zoeken op het internet naar een geschikte school voor hun kind. Langs die weg komen ze ook te weten wat anderen van jouw school denken en schrijven. Het merendeel van de gebruikers (88%) vertrouwt heel sterk de aanbevelingen van medegebruikers en van peers (personen zoals zij) en laten hun keuzes en voorkeuren erdoor beïnvloeden. Ook als het om een opleiding gaat. Mensen zijn bereid merken (in dit geval scholen) online te volgen als ze zich ermee kunnen identificeren. 65 Scholen moeten dus permanent aan een krachtig en consistent imago werken, en dat kunnen ze door een goede band met (toekomstige) leerlingen/cursisten te ontwikkelen. Positieve gesprekken op sociale media én een goed imago kunnen deze bezoekers ertoe brengen om voor die bepaalde school of opleiding te kiezen. Maar onderschat ook de rol van de peers niet. Betrek zittende of oud-leerlingen bij de werving. Laat ze bloggen, tweeten en videoboodschappen maken over hun schoolervaringen. Post berichten over specifieke (voorlichtings)evenementen en verwijs naar de schoolwebsite voor meer informatie. 65 Miranda van Elswijk. Hoe? Zo! Sociale media voor het mbo 46

9 Zoals het bij het opzetten van om het even welk project hoort, is het goed om een stappenplan sociale media voor jouw school op te stellen. Verlies daarbij nooit uit het oog dat sociale media een verlengstuk zijn van de andere communicatiekanalen van je school. Het is overigens ook niet aan te raden om met sociale media te starten als die andere communicatiekanalen niet in orde zijn. Houd ook de factor tijd in de gaten. Bedenk dat elke site werk vereist (reken minstens een uur per week per actieve site). Met andere woorden: zorg dat je genoeg tijd en middelen hebt om je sociale media dagelijks op te volgen en wekelijks te updaten. Leg dus prioriteiten vast. En wees je ervan bewust dat je bereid moet zijn tot interactie met je doelgroep. Anders doe je het beter niet. NIEUWE KANSEN VOOR SCHOLEN: SOCIALE MEDIA ALS MIDDEL VOOR COMMUNICATIE 52 Het stappenplan in een notendop 1. Bepaal je strategie en doelen 2. Stel een verantwoordelijke contactpersoon aan 3. Stel een gedragscode of protocol op 4. Organiseer een infosessie 5. Ga zelf eerst luisteren op sociale media 6. Kies de sociale media voor je school 7. Laat een professioneel profiel aanmaken 8. Laat pagina s, groepen of kanalen aanmaken 9. Experimenteer! 10. Lanceer je sociale media 11. Maak promotie voor je sociale media 12. Lok interactie uit 13. Evalueer het effect van je sociale media 14. Evalueer de doelstellingen van je sociale media 1. Bepaal je strategie en doelen Alvorens in sociale netwerken te duiken, moet je een goed zicht hebben op welke doelstellingen je hiermee voor jouw school wil bereiken. Je kunt bijvoorbeeld streven naar transparantie, betere interne communicatie, betere externe communicatie, meer betrokkenheid van je doelgroepen bij de school, meer leerlingen enz. Definieer je doelstellingen op een heldere manier en beschrijf ook hun onderlinge samenhang, dat wil zeggen, kijk naar wat je met sociale media wil bereiken in de communicatie van de school met de buitenwereld; het leerproces van de leerlingen; de deskundigheid van de teamleden.

10 CHECKLIST Wat zet je wel en wat zet je niet op het internet? 79 Beantwoord je een van de onderstaande vragen met ja, plaats de tekst, foto of video dan niet of pas ze eerst aan. Kan ik hierdoor in de problemen komen? Kan iemand die toegang heeft tot mijn tekst, foto of video dit vervelend vinden? Kan iemand dit mogelijk verkeerd begrijpen/interpreteren? Kunnen mijn familieleden, vrienden of anderen hierdoor in de problemen komen? Kan dit later, in een andere situatie, tegen mij gebruikt worden? Wil ik dat iedereen die dit kan vinden, dit van me te weten komt? Sociale media en privacy NIEUWE UITDAGINGEN VOOR SCHOLEN # Wat is privacy? Er zijn talloze definities van het begrip privacy. Een filosoof definieert het begrip anders dan een socioloog, een arts of een jurist. In het algemeen kan men privacy definiëren als het recht op een persoonlijk leven, de persoonlijke vrijheid om ongehinderd, alleen of in beperkte kring, dingen te doen, zonder dat men door externe factoren gestoord wordt. Dus: de wens om onbespied een deel van ons leven te leiden. Het betekent ook het recht hebben om te bepalen wie welke informatie over ons, en van ons, krijgt. De digitalisering van onze maatschappij heeft de discussie over privacy in een stroomversnelling gebracht. We willen deze discussie hier allerminst verder voeren maar toch willen we de aandacht vestigen op het juridische en het ethische aspect van sociale media en privacy. 79 Erno Mijland. Smihopedia. Aan de slag met sociale media in het onderwijs! 68

11 Uit de praktijk: Op het vlak van sociale media zijn er op onze school wel verschillen tussen de leerkrachten te merken. Sommigen blijven graag vasthouden aan hun rol zoals die vroeger was, anderen willen bijleren. Zij zullen eerst aan de leerlingen zelf advies vragen. Zo kunnen de leerkrachten ook van de leerlingen leren. Ik probeer dit zelf ook te doen als ik een vraag heb over ICT of sociale media. Günther Convens coördinator Communicatie en Gelijke Onderwijswijskansen, GO! atheneum Redingenhof CHECKLIST Hoe leerkrachten helpen bij het inzetten van sociale media? 92 Geef zelf het goede voorbeeld. Bied hen een instapcursus in sociale media aan. Kijk of je hen mobiele toestellen (smartphone, tablet, laptop) kunt geven; zijn er kortingen mogelijk via gezamenlijke inkoop? Stimuleer hen om zich aan te melden op belangrijke platforms als Twitter, Facebook, LinkedIn en YouTube. Dan kunnen ze zelf op ontdekkingstocht. Stimuleer hen om bij hun leerlingen te informeren naar de sociale media die zij gebruiken en willen inzetten voor de school. NIEUWE UITDAGINGEN VOOR SCHOLEN Stimuleer hen om te experimenteren met het gebruik van sociale media in de klas, bijvoorbeeld door hen te laten samenwerken met Google Docs en door video s van YouTube in te zetten. Stimuleer hen om kennis met elkaar te delen. Wat werkt wel en niet? Richt een omgeving in waar kennis digitaal gedeeld kan worden. Sta open voor hun ervaringen en stuur waar nodig bij met extra vervolgcursussen of beleidsmaatregelen. Bied duidelijke kaders en afspraken waarop ze kunnen terugvallen Miranda van Elswijk. Hoe? Zo! Sociale media in het mbo

Mediawijsheid voor schoolbestuurders

Mediawijsheid voor schoolbestuurders Mediawijsheid voor schoolbestuurders Inhoudsopgave Vooraf 3 De mediawijze school 4 Stap voor stap naar mediawijsheid 10 Interview Jan Fasen, Connect College in Echt 14 Interview Pim van Leeuwen, OBS Lucebert

Nadere informatie

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs?

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? 2 Index Onderzoek Tieners en sociale media........... 3 Sociale media in het onderwijs.................. 6 Facebook = liken en leren........................

Nadere informatie

Ideeënboek Sociale media in het onderwijs

Ideeënboek Sociale media in het onderwijs Ideeënboek Sociale media in het onderwijs Versie 1.0 Redactie: Erno Mijland 1 Inleiding Sociale media zijn internettoepassingen, waarmee mensen online met elkaar in contact kunnen komen. Je kunt ze op

Nadere informatie

Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch

Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch Sociale media voor interne communicatie Door: Roosmarijn Busch In 2009 werkte ik als communicatie manager bij de dienst Economische Zaken van de Gemeente Amsterdam. Samen met vijf andere diensten uit de

Nadere informatie

THE RULES OF ENGAGEMENT

THE RULES OF ENGAGEMENT Exact Online THE RULES OF ENGAGEMENT Een introductie in de wereld van Engagement marketing www.exactonline.nl 02 THE RULES OF ENGAGEMENT WELKOM IN EEN NIEUW MARKETING TIJDPERK De opkomst van internet heeft

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

TU Delft en online media Rob Speekenbrink

TU Delft en online media Rob Speekenbrink Personal brand Networking Friends Photos Status updates Tagging Communication Emotions Social Media TU Delft en online media Rob Speekenbrink Messages Connections Media ISBN/EAN: 978-94-6186-175-7 Vormgeving:

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 21 Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 21 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren. Ze

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Auteur: Bureau Communicatie, Gemeente Hoorn Datum: Januari 2011 Corsanr: 11.02881 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Waarom deze visie? 1.1 Tijd voor innovatie 1.2

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Bereik uw achterban via social media

Bereik uw achterban via social media Anders Bereik uw achterban via social media Social mediagids voor het betrekken van burgers Gendeles estrum es ut elitia Auteur: Brechtje Walburgh Schmidt, Marjoke Verschelling, Karin Sok Redactie: Tekstburo

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Check je sociale media

Check je sociale media Check je sociale media Succesvol zakelijk communiceren via sociale netwerken Heidi Aalbrecht Eric Tiggeler Pyter Wagenaar Sdu Uitgevers, Den Haag 5 Inhoud 1 Inleiding Wat zijn sociale media en wat kun

Nadere informatie

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen HOE PAK JE EEN CROWDFUNDINGCAMPAGNE AAN? A. Tijdlijn project = live! Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen Afsluiting & beloningen 1. Planning 1.1. Is crowdfunding iets voor mij? Overeenstemming

Nadere informatie

Sociale Media Strategie Hanzehogeschool Groningen

Sociale Media Strategie Hanzehogeschool Groningen Sociale Media Strategie Hanzehogeschool Groningen Sta$ureau Marke+ng & Communica+e contactpersoon: Fleur Gräper - van Koolwijk datum: september 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Wat is sociale media?...

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Een Publicatie van Zaken in Balans. Social Media. Zakelijk gezien een must! SOCIAL MEDIA VOOR BEDRIJVEN: ACHTERGRONDEN, TIPS EN TRICS

Een Publicatie van Zaken in Balans. Social Media. Zakelijk gezien een must! SOCIAL MEDIA VOOR BEDRIJVEN: ACHTERGRONDEN, TIPS EN TRICS Een Publicatie van Zaken in Balans Social Media Zakelijk gezien een must! SOCIAL MEDIA VOOR BEDRIJVEN: ACHTERGRONDEN, TIPS EN TRICS Auteur: Waldo Bominaar Meer weten? Kijk op mijn LinkedIn: INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

CIO Platform Nederland

CIO Platform Nederland Human Resource Management CIO Platform Nederland De impact van social media Handvatten voor de CIO Publicatie van de CIO Interest Group CIO Platform Nederland juni 2011 Inhoud Van de opstellers... 3 1

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Succesfactoren voor Social Media in B2B

Succesfactoren voor Social Media in B2B Succesfactoren voor Social Media in B2B Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Succesfactoren voor Social Media in B2B Social media of sociale media houden mensen en deskundigen in hun greep. Uitspraken

Nadere informatie