1.5 KANSEN VOOR CAMPUSONTWIKKELINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.5 KANSEN VOOR CAMPUSONTWIKKELINGEN"

Transcriptie

1 1.5 KANSEN VOOR CAMPUSONTWIKKELINGEN Erik Leijten, directeur Hurks Vastgoedontwikkeling Paul Nijhout, partner Stone22 Gespreksleider: René Buck, directeur Buck Consultants International

2 Kansen voor campusontwikkelingen: aantrekkelijke niche NEPROM Dag van de Projectontwikkeling s- Hertogenbosch, 23 mei 2013 René Buck Directeur Buck Consultants International Buck Consultants International Postbus BL Nijmegen Telnr : Mobiel : Fax :

3 Agenda 1 Afbakening 2 Meerwaarde voor bedrijven 3 Succesfactoren 4 Van concept naar succes 5 Conclusies Buck Consultants International,

4 Buck 0 Buck Consultants International & & Science Science Parks/ Parks/Campussen Buck Consultants International,

5 1 Afbakening Vier kernelementen van een campus 1 Fysieke locatie met hoogwaardige vestigingsmogelijkheden & faciliteiten 2 Focus op R&D en/of kennisintensieve activiteiten Campus 3 Aanwezigheid van manifeste kennisdragers 4 Actieve Open Innovatie Bron: Ministerie van Economische Zaken/BCI Buck Consultants International,

6 Definitie campus (Nederlandse context) Campussen Science & research parken (Parkachtige) bedrijventerreinen, waar R&D plaatsvindt door universiteiten, ziekenhuizen, onderzoeksinstituten en bedrijven Voorbeelden: Amsterdam Science Park Kennispark Twente Open innovatie campus (Voormalige) bedrijfscampus waar een anchor tenant R&D verricht, waarop ook andere bedrijven zich kunnen vestigen en onderlinge wisselwerking en samenwerking op onderzoeksgebied actief wordt gestimuleerd Voorbeelden: HTC Eindhoven Chemelot Campus Sittard/Geleen Unilever, Colworth Park Buck Consultants International,

7 Overzicht Campussen en Campusinitiatieven medio 2012 In totaal: 74 initiatieven Bron: Buck Consultants International Buck Consultants International,

8 Resultaten beoordeling Type campussen Aantal A Gaat niet door 11 B Idee, geen R&D en manifeste kennisdrager 11 C Bestaand, maar voldoet niet aan campus definitie 19 D Idee fase, focus op R&D en manifeste kennisdrager in principe aanwezig E Campussen: Opstart fase Groei fase Volwassen fase Echte campussen/ campusinitiatieven Totaal 74 Buck Consultants International,

9 Echte campussen/ campusinitiatieven Idee Opstart Groeifase Volwassen Wetsus/ Watercampus - Leeuwarden 2. Dairy Campus Leeuwarden 3. High Tech Campus Drachten 4. Healthy Ageing Campus - Groningen 5. Zernike Science Park Groningen 6. Kennispark Sendortechnologie -Assen 7. Kennispark Twente - Enschede 8. Thales High Tech Campus Hengelo 9. Polymer Science Park - Zwolle 10. NovioTech Campus - Nijmegen 11. Mercator Science Park - Nijmegen 12. Wageningen UR Campus Wageningen 13. Emerging Disease Campus Lelystad 14. Geomatics Business Park - Marknesse 15. Science Park Utrecht Utrecht 16. Life Science Campus Bilthoven 17. AMC Medical Business Park Amsterdam 18. VU Campus- Amsterdam 19. Amsterdam Science Park Amsterdam 20. ECN Petten - Petten 21. TU Delft/ Technopolis (TIC Delft) - Delft 22. Biotech Campus Delft (TIC Delft) 23. Bio Science Park - Leiden 24. Space Business Park Noordwijk 25. Food & Health Campus - Den Bosch 26. Brainport Innovation Campus Eindhoven 27. High Tech Campus - Eindhoven 28. Tue Campus - Eindhoven 29. High Tech Automotive Campus Helmond 30. Green Chemistry Campus Bergen op Zoom 31. Life Sciences Park - Oss 32. Health Campus - Maastricht 33. Chemelot Sittard - Geleen 33 Bron: Buck Consultants International 32 Buck Consultants International,

10 2 Meerwaarde voor bedrijven Technologieontwikkeling is per definitie internationaal. De concurrentie-strijd om nieuwe IP, producten en processen is wereldwijd. Vrijwel alle technologiegedreven bedrijven in Nederland hebben samenwerkings-partners en klanten over de hele wereld. Afstand is géén barrière Uit de literatuur blijkt dat vestiging op campussen voordelen heeft voor de bedrijven in termen van makkelijke toegang tot kennisdragers, researchfaciliteiten, imago ( place to be ) en praktische voordelen in de zin van gemeenschappelijke voorzieningen Het belang van toegang tot (directe) kennis is groter geworden door open innovatie. Dat wil zeggen dat bedrijven niet alleen meer zelf R&D doen, maar een (groeiend) deel in samenwerking met universiteiten, kennisinstituten, spin offs, etc. Open innovatie begint vaak met informele contacten. Fysieke nabijheid werkt dit soort contacten in de hand Buck Consultants International,

11 Functies van een campus Een campus faciliteert open innovatie, wat een kernelement in de versnelling van innovatie in Nederland is Een campus is een natuurlijke habitat ( leefomgeving ) voor onderzoeksafdelingen en daaraan gerelateerde onderzoeksfaciliteiten Een aantrekkelijke campus is uitnodigend voor internationale kenniswerkers, die immers ook (internationale) keuzemogelijkheden hebben Conclusie Een campus is niet alleen het natuurlijke en voor kenniswerkers en R&D afdelingen aantrekkelijke kristallisatiepunt voor open innovatie en publiek private R&D-samenwerkingsmogelijkheden, maar is door zijn onderscheidend vermogen en inspelend op nationale en regionale prioriteiten ook een innovatieversneller van formaat. In de internationale concurrentiestrijd om R&D-centra en kenniswerkers kan een goede campus een troef van formaat zijn Buck Consultants International,

12 3 Succesfactoren van een campus BCI Cluster Klok Bij het ontwikkelen en versterken van clusters spelen tal van elementen een rol; de campussen zijn daar één van Bron: Buck Consultants International Relatie clusters en campussen Een technologiecluster kan succesvol zijn zonder een campus Een campus kan niet succesvol zijn zonder een dynamisch en levendig cluster Buck Consultants International,

13 Succesfactoren van een campus Technologie link Talent pool Onderzoeksfaciliteiten Netwerk/community Kwaliteit van het park Professioneel management Place to be / branding Dienstverlening Zeer belangrijk Minder belangrijk Lessen Succes hangt af van de propositie ( proposition ), en minder van het vastgoed ( property ) Soft infrastructure outweighs hard structures Buck Consultants International,

14 4 Samenwerking met de vastgoedsector Positionering conceptontwikkeling Locatie/omgeving/ vastgoed Conceptontwikkeling Herkenbaar Inspirerend Doelgroepgericht Integraal Wensen doelgroepen Realiseerbaarheid/ marketing Buck Consultants International,

15 Waarom zijn campussen interessant vanuit vastgoed-perspectief? Meer en meer technologie-gedreven bedrijven Meer en meer technologie-gedreven bedrijven hebben een professionele omgeving nodig Universiteiten/kenniscentra zijn gretig Steden/regio s willen campussen/science parks ontwikkelen Goede rendementen/risicoverhouding Buck Consultants International,

16 Doelgroepen Doelgroepen Spin-off s Technologiegeoriënteerde MKB bedrijven R&D outlets van bedrijven R&D vestigingen van bedrijven Nieuwe onderzoeksinstituten Bestaand Nieuw Buck Consultants International,

17 Gebouwpropositie Verschillende omvang/focus technologiegeörienteerde bedrijven Doel van de campusorganisatie is het kunnen huisvesten van bedrijven in elke ontwikkelingsfase Gebouwpropositie afstemmen op ontwikkelingsfase van een bedrijf 1 Incubator/accelerator 2 Multi tenant 3 Stand-alone vestiging Incubator Flexibele huurvoorwaarden Lage/middelhoge huurprijzen Gedeelde voorzieningen Gedeelde onderzoeksfaciliteiten Multi tenant Grotere oppervlakte Marktconforme prijs Stand-alone vestiging Minder flexibele huurvoorwaarden Eigen voorzieningen Eigen onderzoeksfaciliteiten Buck Consultants International,

18 Start Bestaand Bestaand of nieuw vastgoed? Campusinitiatieven met revitalisering bestaand vastgoed Research & Business Campus Chemelot (Sittard-Geleen) Wetsus Leeuwarden Novio Tech Campus, Nijmegen Life Sciences Campus, Oss Aerospace en maintenance Campus (Ericsson, Gilze Rijen) Campusinitiatieven met nieuwe locaties/nieuwe gebouwen Utrecht Science Park Technopolis Delft Space Business Park, Noordwijk Kennispark Twente Health Campus Maastricht AMC Medical Business Park (Amsterdam) TU/e campus (Eindhoven) Buck Consultants International,

19 Risico s Investeringen vooraf Technische faciliteiten Dynamiek MKB Leegstand Lage huren Academische wereld is anders gefaseerd/publieke cofinanciering publieke co-financiering fact of life relatief laag goede grond deal/mix van bedrijven op het park kwestie van inleven en wennen Buck Consultants International,

20 Voor- en nadelen ontwikkelen & investeren in campussen Voordelen Lager risicoprofiel van op campus gevestigde bedrijven, meer financiële ruimte waardoor betere verhuursituatie Hogere gemiddelde huurprijzen campusvastgoed dan gemiddelde bedrijvenmarkt en logistiek vastgoed Hoger kwaliteitsniveau dan regulier kantorenvastgoed Kapitaalwaarde van laboratoria blijft veelal behouden Instandhoudingskosten zijn meestal voor huurder (nl. verweven met eigen R&D activiteiten en de benodigde bouw- en installatietechnische voorzieningen Nadelen Hoog investeringsniveau Leegstand is in het begin hoog daarna neemt deze af Risico dat bedrijven afhaken omdat ze het niet redden, is groot Taxatiewaarde lastig vast te stellen Bron: Keeris, 2012 (bewerking) Buck Consultants International,

21 High Tech Campus Eindhoven (Nederland) High Tech Campus Eindhoven (Nederland) In maart 2012 heeft de Chalet Group de High Tech Campus in Eindhoven voor 425 miljoen gekocht van Philips. Philips zal verschillende gebouwen op de Campus In maart In maart heeft heeft de de Chalet Chalet Group Group de de High High Tech Tech Campus Campus in Eindhoven voor voor miljoen miljoen gekocht gekocht van terughuren. van Philips. Philips. De De verkoop Het verkoop betreft omvat omvat de ook gebouwen ook de de ongeveer ongeveer waarin twintig twintig de medewerkers activiteiten omvattende op het gebied organisatie van IT, die die de de Campus intellectueel Campus beheert. beheert. eigendom Philips Philips zal zal verschillende en innovatie gebouwen zijn gehuisvest op op de de Campus Campus terughuren. Het Het betreft betreft de de waarin de op het gebied van IT, en innovatie zijn gebouwen De Chalet waarin Group de activiteiten is een groep op het investeerders gebied van IT, onder intellectueel leiding eigendom van ondernemer/investeerder en innovatie zijn gehuisvest Marcel De Chalet Boekhoorn. Group is een De groep transactie is mede-gefinancierd onder leiding van door een consortium van Marcel banken De Chalet Group is een groep investeerders onder leiding van ondernemer/investeerder Marcel Boekhoorn. (w.o. NIBC De De transactie en ABN-AMRO) is mede-gefinancierd is en Amerikaanse door door een pensioenfondsen. een consortium van van banken banken (w.o. (w.o. NIBC NIBC en en ABN ABN AMRO) High AMRO) en Tech en Amerikaanse Campus pensioenfondsen Eindhoven werd in 1998 door Philips opgericht en in 2003 High High Tech Tech Campus Campus Eindhoven werd werd in 1998 in 1998 door door Philips Philips opgericht opgericht en en in 2003 in 2003 opengesteld voor voor opengesteld voor andere bedrijven. In 2012 zijn meer dan honderd bedrijven andere andere bedrijven. In 2012 In 2012 zijn zijn er meer er meer dan dan honderd honderd bedrijven bedrijven gevestigd, met met in totaal in totaal meer meer dan dan medewerkers gevestigd, met in totaal meer dan 8,000 medewerkers De De High High Tech Tech Campus Campus omvat omvat omvat hectare 103 hectare hectare met met met m² m² onderzoekscentra, m 2 onderzoekscentra, labs labs en en clean clean rooms, labs rooms, en clean m² rooms, m² ontwikkelingsfaciliteiten m 2 ontwikkelingsfaciliteiten en en m² m² kantoren kantoren m 2 kantoren Buck Consultants International,

22 ent Science Park (Verenigd Koninkrijk) Namens een institutionele belegger heeft LaSalle Investment Management in het Verenigd Kent Science Koninkrijk Park vijf science parken aangekocht: The Wilton Park Center Kent Science Park (Verenigd Koninkrijk) The Wilton Stoneleigh Center Park Stoneleigh Namens Langstone Park een institutionele Technology Park belegger heeft LaSalle Investment Management Langstone in het Hexagon Verenigd Technology Tower Koninkrijk Park vijf science parken aangekocht: Het betreft zowel volledige science parken als multi-tenant gebouwen voor technologie-gedreven bedrijven in specifieke sectoren als ICT, life sciences sectoren als ICT, life sciences en landbouw en landbouw Karakteristieken van Kent Science Park (Sittingbourne): Voormalige Het betreft Voormalige zowel volledige research site research science van Shell site Research van parken Shell als op het Research multi-tenant gebied van op agro-chemie het gebouwen gebied voor (22 van technologie-gedreven bedrijven in specifieke sectoren als ICT, life sciences hectare) agro-chemie (22 ha) en landbouw Campus van m², 35 gebouwen van vrijstaand single-tenant tot multi-tenant verzamelgebouwen Karakteristieken Campus van van Kent Science m 2, 35 Park gebouwen (Sittingbourne): van vrijstaand single-tenant tot multi-tenant verzamelgebouwen Kent Science Park (Verenigd Koninkrijk) Namens een institutionele belegger heeft LaSalle Investment Management in het Verenigd Koninkrijk vijf science parken aangekocht: Het betreft zowel volledige science parken als multi-tenant gebouwen voor technologie-gedreven bedrijven in specifieke Hexagon Kent Tower Science Park The Wilton Center Stoneleigh Park Langstone Technology Park Karakteristieken Hexagon Tower van Kent Science Park (Sittingbourne): Huidige Voormalige bezetting van research het park: site van 70 bedrijven Shell Research met in op totaal het gebied van medewerkers agro-chemie (22 Huidige hectare) bezetting van het park: 70 bedrijven met in totaal Sterke ontwikkelde clusters in Life Sciences, ICT en Chemie medewerkers Campus van m², 35 gebouwen van vrijstaand single-tenant tot multi-tenant Beschikbare verzamelgebouwen units tussen 10m² in multi-tenant gebouwen en 4.000m² als vrijstaande eigen bedrijfsgebouwen; Sterke Huidige bezetting ontwikkelde van specifieke het clusters park: nieuwbouw 70 bedrijven in Life is Sciences, met mogelijk in totaal ICT medewerkers en Chemie Hoogwaardige Beschikbare Sterke ontwikkelde laboratoriumfaciliteiten units clusters tussen in Life 10 zijn Sciences, mper 2 in direct multi-tenant ICT beschikbaar Chemie gebouwen en Beschikbare m 2 als units vrijstaande tussen 10m² eigen in multi-tenant bedrijfsgebouwen; en 4.000m² specifieke als vrijstaande eigen bedrijfsgebouwen; specifieke nieuwbouw is mogelijk nieuwbouw is mogelijk Hoogwaardige laboratoriumfaciliteiten zijn per direct beschikbaar Hoogwaardige laboratoriumfaciliteiten zijn per direct beschikbaar Kent Science Park Park (Sittingbourne) Kent Science Park (Sittingbourne) Hexagon Tower (Manchester) Hexagon Tower (Manchester) Hexagon Tower (Manchester) Buck Consultants International,

23 5 Conclusies Technologiegedreven bedrijven zien voordelen in campussen: er is een markt Een succesvolle campus heeft een sterke propositie; vastgoed is secundair maar noodzakelijk én vraagt maatwerk Behoorlijke rendementen in combinatie met hanteerbare ontwikkelings- en financieringsrisico s Buck Consultants International,

24

25

26 High Tech Automotive Campus Helmond Erik Leijten, directeur Hurks vastgoedontwikkeling

27 Onderwerpen Introductie Campusontwikkelingen High Tech Automotive Campus

28 Hurks Dit is wie wij zijn.

29 Hurks bijna 100 jaar familiebedrijf platte structuur, hechte bedrijfscultuur top 15 speler in vastgoedontwikkeling en bouw strategisch belang van 20% in Ballast Nedam

30 Uitdagende projecten ontwikkelen, bouwen en onderhouden.

31

32 Organigram

33 Van bouwer naar ontzorger, van capaciteit naar kennis.

34 Waarden

35 Strategie waarmaken van ambities landelijke dekking duurzame groei: financieel solide integraal werken

36 Met een integrale aanpak komt het ownership weer waar het hoort: bij de opdrachtgever.

37 Voorbeelden

38 FrieslandCampina, Wageningen

39 HTAC, Helmond

40 MMC, Veldhoven

41 DSM, Delft

42 HTAC, Helmond

43 HTAC, Helmond

44 HTAC, Helmond Een na grootste industriële sector ter wereld Hart van de Nederlandse automotive industrie Vertaald naar: - Onderzoek en innovatie - Opleiden - Ondernemen - Organiseren - Omgeving

45 HTAC, Helmond Uitbouw aanwezige topinstituten Shared Facility Center Inbedding Brainport Flexibiliteit qua vestigingsmilieus Dynamisch campusmanagement

46 HTAC, Helmond

47 Scenario s

48 Scenario s

49 HTAC, Helmond

50 HTAC, Helmond

51 HTAC, Helmond

52 HTAC, Helmond

53 Partners

54 Campus Site Management Diensten - bedrijfsrestaurant - energie Parkeren - gezamenlijk beheer - zwerfplaatsen Acquisitie - AutomotiveNL

55 Planning Masterplan; Verwerving Benteler; 2011 Overeenkomsten; Bestemmingsplan; Acquisitie; Opstalontwikkeling;

56 Dank voor uw aandacht.

57

58 Business Case Brainport Industries Park towards the smartest high tech manufacturing hub Paul Nijhout Dag van de Projectontwikkeling 16 mei

59 Onderwerpen 1. Casus & Concept 2. Business Case: Doelstelling & Aanpak 3. De uitdagingen

60 Casus: locatie A58 Eindhoven Airport A2 60

61 Casus: Locatie Ruimtegebruik Totaal BIP = 200,0 ha Totaal uitgeefbaar = 65,0 ha 1 e cluster = 13,0 ha 61

62 Casus: supply chain vraagt samenwerking 2000: OUTSOURCING PART OF THE VALUE CHAIN 1. Research & Development 2. Design & Engineering 3. Prototyping & Industrialization 4.Component production 5. System integration 6. Sales & Service Sourcing & Life Cycle Mngt. 2020: OPEN SUPPLY CHAIN 1. Research & Development 2. Design & Engineering 3. Prototyping & Industrialization 4. Component production 5. System integration 6. Sales & Service 2 nd Tier 3 rd Tier 62

63 Casus: drijfveren & ambitie Samenwerking in de keten versterken Next step in efficiency Delen van faciliteiten Belang van gerichte schaalgrootte Synergie vergroten Concentratie van high tech maak-kennis, kunde en competenties Zichtbaar high tech ecosysteem Aantrekkingskracht vergroten technisch personeel Uitstraling high tech toeleveranciers Schoon imago Keten/Brainport Industries als groep zichtbaar maken Prettige werkomgeving Nieuwe OEM 1 s aantrekken Onderscheidend vermogen ten opzichte van andere toeleveranciers Onafhankelijke campus niet naast/op terrein klanten (ASML/Philips/FEI/etc) om nieuwe klanten niet af te schrikken Groei in business en welvaart in regio Grotere aantrekkingskracht op gekwalificeerd personeel 63

64 Casus: het resultaat Brainport Industries Park: Bijzonder werklandschap met internationaal leidende positie op het gebied van samenwerking in een open supply chain in high tech Community van toeleverende bedrijven rondom high tech systems, equipment en materialen Een etalage van vakmanschap Een inspirerende werk- en verblijfomgeving > aantrekken gekwalificeerd personeel Focus op het stimuleren van ontmoeting en open innovatie Samenwerking in Triple Helix (overheid, onderwijs en bedrijfsleven) Onderdeel van Landelijk Strijp en gelegen aan de A2 naast Eindhoven Airport Optimaal bereikbaar via alle modaliteiten 64

65 Casus: breed draagvlak Industrie Brainport Industries Park Onderwijs en Kennisinstellingen Overige stakeholders Overheden CFT 2.0 Bewoners 65

66 Business case Besluit van Stuurgroep (=Provincie, Eindhoven, BI) tot opstellen van business case, gebaseerd op behoefte van de industrie Go / no go-besluit over business case in 2013 Benodigd resultaat voor go-besluit : Commitment van bedrijven voor de 1 e cluster BIP met omvang ca m2 bedrijfsfaciliteiten 66

67 Aanpak Stuurgroep Provincie, Eindhoven, Brainport Industries Brainport Industries: Gedelegeerd opdrachtgever Projectgroep Werkgroep Campus Concept Werkgroep Financiën & Juridica Werkgroep Acquisitie & Branding Werkgroep Vertreklocaties Werkgroep Factory of future, shared facilities 67

68 De uitdagingen 1. Concretiseren van de samenwerking /synergie 2. Vormgeven van coöperatieve gedachte 3. Business case shared facility

69 Logica & Emotie 69

70 Concretiseren van de samenwerking /synergie Inventarisatie: Gezamenlijke sessies en bilaterale gesprekken met bedrijven Diverse modellen gemaakt en getoetst nog geen universele oplossing Tussenstand: Bij start 1 e cluster lastig om productie-faciliteiten te delen t.g.v.: Gefaseerde realisatie van 1 e fase over periode van ca 5 jaar Verschillen in processen van bedrijven Groeiende consensus over gezamenlijke faciliteit Engineering & Prototyping Scenario: starten o.b.v. uitbouwen groeibriljant in vorm engineering & prototyping (= focuspunt van Open Innovatie ) Samenwerking in bedrijfsruimten organisch laten groeien

71 Aandeelhouderschap in coöperatie Concept duurzame waarde creatie Vormgeven coöperatieve gedachte Investeerde rs EV (grond, opstallen etc) Financiers VV Open innovatie bedrijven Duurzame waardegroei BIP Maatschappelij k rendement Investeerders EV Bedrijven op BIP Aandeelhouders coöperatie Groei in business

72 Coöperatief samenwerkingsmodel voorkeurmodel BI Campus coöperatie Campusmanagement** Collectief campusmanagement of Individueel inkopen Shared facilities Collectieve exploitatie of Individueel huren Vastgoedexploitatie Grondexploitatie Collectief huren of Individueel huren ** : binnen Campusmanagement wordt ook de duurzame ontwikkeling van het campus concept (=open innovatie, acquisitie bedrijven ed) geborgd. Aandeelhouder in de grondexploitatie of Participant in planontwikkeling = voorkeur BI

73 Financieel model > Cumulatieve kasstroom biedt onvoldoende inzicht en sturingsmogelijkheden > Oplossing: opzet van model in deel-business cases per stakeholder

74 Financieel model

75 Business case: shared facilities Shared facility: engineering & prototyping Uitdagingen: Het lijkt op flex-concepten in kantorenmarkt maar gaat verder dan stenen Hoe dit concept gefinancierd en geëxploiteerd te krijgen?

76 Actuele ontwikkelaarsthema s Gefocuste doelgroep: vormgeven samenwerking en vertalen naar ruimtelijke en financiële oplossingen Coöperatie: concretiseren van wat- en hoe- vraag Special purpose shared facilities: hoe financierbaar en exploitabel maken 76

77

Inventarisatie en analyse campussen 2014. Uitgevoerd in opdracht van: Ministerie van Economisch Zaken

Inventarisatie en analyse campussen 2014. Uitgevoerd in opdracht van: Ministerie van Economisch Zaken Inventarisatie en analyse campussen 2014 Uitgevoerd in opdracht van: Ministerie van Economisch Zaken Den Haag, december 2014 Opbouw Samenvatting 2 1 Achtergrond 6 2 Beoordeling campussen 20 3 Resultaten

Nadere informatie

Campusontwikkeling in Nederland

Campusontwikkeling in Nederland Henk-Jan Kooij in Nederland Consortiumpartners: Gemeente Haarlemmermeer Gemeente Nijmegen Gemeente Rotterdam ING Real Estate Oost N.V. Promotor: Prof. Dr. F. Boekema Begeleider: Dr. A. Lagendijk Inhoud

Nadere informatie

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober 2014. www.biofacilities.nl Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria Jeff Gielen, 28 oktober 2014 www.biofacilities.nl Inhoud 1. Kadans Biofacilities 2. Expertise en support + services 3. Lessons

Nadere informatie

Fysieke investeringsopgaven voor campussen van nationaal belang

Fysieke investeringsopgaven voor campussen van nationaal belang Fysieke investeringsopgaven voor campussen van nationaal belang Uitgevoerd in opdracht van: Ministerie Economische Zaken Den Haag, november 2009 Inhoudsopgave 0 Samenvatting 2 Achtergrond en onderzoeksvragen

Nadere informatie

Titel. Campusvorming voor Chronische Zorg. Wiebe Cnossen, Jan Rietsema

Titel. Campusvorming voor Chronische Zorg. Wiebe Cnossen, Jan Rietsema Titel Campusvorming voor Chronische Zorg Wiebe Cnossen, Jan Rietsema Pagina: 2 Agenda Setting the scene Waarom nadenken over een campus? Wat is een Campus? Hoe richt je Open Innovatie in? Tilburg aan zet

Nadere informatie

Leiden, stad van ontdekkingen. Han Nijssen Beleidsstrateeg/Programmamanager Leiden Kennisstad

Leiden, stad van ontdekkingen. Han Nijssen Beleidsstrateeg/Programmamanager Leiden Kennisstad Leiden Kenniscampus Leiden, stad van ontdekkingen Han Nijssen Beleidsstrateeg/Programmamanager Leiden Kennisstad Ontwikkelingsvisie 2030 Leiden, Stad van Ontdekkingen 3 Leiden, internationale kennisstad

Nadere informatie

Brainport Industries. Towards integrated supply networks. John Blankendaal Managing Director. Turnhout, 27 februari 2014

Brainport Industries. Towards integrated supply networks. John Blankendaal Managing Director. Turnhout, 27 februari 2014 1 Brainport Industries Towards integrated supply networks Turnhout, 27 februari 2014 John Blankendaal Managing Director Coöperatie van 85 suppliers 2 Brainport Industries richt zich primair op 5 markten

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus (BIC) te Eindhoven Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van de stand van zaken bij de ontwikkeling

Nadere informatie

INCUBATOR HEALTH INNOVATION CAMPUS

INCUBATOR HEALTH INNOVATION CAMPUS HEALT OVAT CAMP MMC INCUBATOR Máxima Medisch Centrum ontwikkelt voor startende bedrijven in de health-sector de MMC Incubator. Startups ontmoeten elkaar en profiteren van de directe nabijheid van medische

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

Hoe ontwikkel je een regionale economy?

Hoe ontwikkel je een regionale economy? 1 Hoe ontwikkel je een regionale economy? Model van 5 elementen Excellent Science World leading and accessible positions in sciences People make the difference Attracting world class scientists and talented

Nadere informatie

Twynstra Gudde. 3 december

Twynstra Gudde. 3 december Twynstra Gudde 3 december 2015 1 Twynstra Gudde 3 december 2015 2 Twynstra Gudde de 3 december 2015 3 Twynstra Gudde 3 december 2015 4 Twynstra Gudde 3 december 2015 5 Twynstra Gudde 3 december 2015 6

Nadere informatie

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top!

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie Samen naar de top! Drs. G.M. Landheer Directeur Topsectoren en Industriebeleid

Nadere informatie

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Brainport Development ontwikkelingsmaatschappij nieuwe stijl Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid Strategie-ontwikkeling-uitvoering

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

Novio Tech Campus - Nijmegen - Nijmegen

Novio Tech Campus - Nijmegen - Nijmegen Novio Tech Campus - Nijmegen - Nijmegen Contactpersoon Adresgegevens Van Dijen Transistorweg 5 0411 625 625 6534AT Nijmegen c.dijen@kadanssciencepartner Nederland.nl http://www.labforrent.nl/nl/ Bedrijfsinformatie

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

Business Cluster Semiconductors East Netherlands

Business Cluster Semiconductors East Netherlands Business Cluster Semiconductors East Netherlands Ledenbijeenkomst 2 november 2010 Roel Fonville Supported by Roel Fonville Ruim 30 jaar Philips: 20 jaar Philips Components & Semiconductors Ontwikkelaar

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Bijpraten Raadsleden Vlissingen, 10 april 2017 Agenda > Welkom: Harry van der Maas (voorzitter stuurgroep) > Stand

Nadere informatie

Kadans. science partner Presentatie 2015

Kadans. science partner Presentatie 2015 Kadans science partner Presentatie 2015 Kadans Science Partner Creating a better future,, requires creativity and innovation in the present Kadans staat voor ritme; gelijk lopen, voor passende antwoorden

Nadere informatie

Green Chemistry Campus (hele) korte introductie

Green Chemistry Campus (hele) korte introductie Green Chemistry Campus (hele) korte introductie Welkom Biobased Handelsmissie 2017 Cirkellab & Platform Duurzaam Dordrecht Slide nr. 2 Green Chemistry Campus 2009-2020 (+) 2009 2011 2014 2015 2020. Ambition

Nadere informatie

TE HUUR. Kantoorruimte van 23 tot 350 m²

TE HUUR. Kantoorruimte van 23 tot 350 m² Kantoorruimte van 23 tot 350 m² TE HUUR De Zaale 11 Twinning Eindhoven Moderne hightech kantoorunits direct aan de rondweg gelegen op het Science Park van de TU/e nabij het centrum. OMGEVINGSFACTOREN Twinning

Nadere informatie

Masterclass Duurzaam ondernemen: Businessplan Biobased Economy Zuidwest-Nederland

Masterclass Duurzaam ondernemen: Businessplan Biobased Economy Zuidwest-Nederland Masterclass Duurzaam ondernemen: Businessplan Biobased Economy Zuidwest-Nederland Paul Bleumink Managing Partner Gent, 30 maart 2011 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr :

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

Brainport Industries TIM 14, 18 oktober 2011

Brainport Industries TIM 14, 18 oktober 2011 Brainport Industries TIM 14, 18 oktober 2011 Marc Hendrikse Voorzitter Brainport Industries, CEO NTS-Group Start met onderzoek Meesters in de Maakindustrie 2 5 OEM s 14 1e lijns toeleveranciers 320 2/3e

Nadere informatie

Incubator Plus Ultra op Wageningen Campus - Wageningen

Incubator Plus Ultra op Wageningen Campus - Wageningen Incubator Plus Ultra op Wageningen Campus - Wageningen Contactpersoon Adresgegevens Van Dijen Bronland 12 0411 625 625 6708WH Wageningen c.dijen@kadanssciencepartner Nederland.nl http://www.labforrent.nl/nl/

Nadere informatie

Ruimte voor innovatie

Ruimte voor innovatie Prof. dr. Jacques van Dinteren 8 december 2014 Wat gedachten over: De te stellen eisen aan een science park De vestigers De werkomgeving Inbedding in het regionale systeem De financiering van het vastgoed

Nadere informatie

De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land

De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land Algemene Ledenvergadering NDL Amsterdam, 22 april 2016 Drs. René Buck Directeur Buck Consultants International Buck Consultants International

Nadere informatie

Ruimte voor innovatie en samenwerking

Ruimte voor innovatie en samenwerking Ruimte voor innovatie en samenwerking Kantoor of werkruimte huren in dit karakteristieke industriele pand? Ga naar: www.gebouw-n.nl Nog 6000 dynamische high tech m2 beschikbaar Gebouw N Haaksbergerstraat

Nadere informatie

Bedrijfsruimte op hoog niveau

Bedrijfsruimte op hoog niveau Bedrijfsruimte op hoog niveau Mercator: interactie tussen universitair toptalent en innovatieve ondernemers Mercator Science Park is als publiek-privaat initiatief ontstaan in het midden van de jaren negentig.

Nadere informatie

Herontwikkeling van verouderde en planning van nieuwe bedrijventerreinen uit het moeras?

Herontwikkeling van verouderde en planning van nieuwe bedrijventerreinen uit het moeras? Herontwikkeling van verouderde en planning van nieuwe bedrijventerreinen uit het moeras? Drs. Paul Bleumink Managing Partner Amsterdam Provada, 4 juni 2013 Buck Consultants International Postbus 1456 6501

Nadere informatie

Brainport Industries Campus Invalshoeken. 14-10-2015 Jaarcongres BI 2

Brainport Industries Campus Invalshoeken. 14-10-2015 Jaarcongres BI 2 Brainport Industries Campus Invalshoeken 14-10-2015 Jaarcongres BI 2 Brainport Industries Campus Sociaal 14-10-2015 Jaarcongres BI 3 Sociaal Fabriek van de Toekomst Boeien, binden en behouden van technisch

Nadere informatie

Werken aan en in een sterk Brabant

Werken aan en in een sterk Brabant Werken aan en in een sterk Brabant Congres Brabant Vastgoed s Hertogenbosch, 11 mei 2017 René Buck Directeur Buck Consultants International Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012. PLM in de keten Overzicht en status project

Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012. PLM in de keten Overzicht en status project Wim Ottenhoff, Jan Verbeek, 4 december 2012 PLM in de keten Overzicht en status project Agenda 1. Achtergrond 2. Problematiek 3. Het project 4. Aanpak 5. De pilots 6. Conclusies 7. Actuele status 8. Vragen

Nadere informatie

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot:

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: Jac. Gofers 16 april 2015 1 Smart Industry Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: de productvraag (specificaties,

Nadere informatie

Zicht op bedrijvigheid

Zicht op bedrijvigheid Zicht op bedrijvigheid CLUSTERS EN KETENS IN REGIONAAL PERSPECTIEF Werksessie clusterontwikkelingen Metropoolregio Eindhoven Maikel Gijzen Advies Verbinden in economische ontwikkeling Inleiding Waarom?

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Teckle Digizine. Regio Westelijke Mijnstreek. De energy boost voor groei en innovatie. Klanten vertellen over de Rabo groei- en innovatiedesk

Teckle Digizine. Regio Westelijke Mijnstreek. De energy boost voor groei en innovatie. Klanten vertellen over de Rabo groei- en innovatiedesk De energy boost voor groei en innovatie Teckle Digizine Brightlands Chemelot Campus Regio Westelijke Mijnstreek Klanten vertellen over de Rabo groei- en innovatiedesk In dit digizine leer je meer over

Nadere informatie

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Amandus Lundqvist Voorzitter Topteam HTSM 21 maart 2014 Topteam HTSM advies toename private én publieke

Nadere informatie

De meerwaarde van vestiging op een science park/campus

De meerwaarde van vestiging op een science park/campus De meerwaarde van vestiging op een science park/campus Oss, 28 juni 2017 Johan Beukema Managing Partner Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379 0222 Mobiel : 065 110

Nadere informatie

Bedrijfsruimte op hoog niveau

Bedrijfsruimte op hoog niveau Bedrijfsruimte op hoog niveau Mercator: interactie tussen universitair toptalent en innovatieve ondernemers Mercator Science Park is als publiek-privaat initiatief ontstaan in het midden van de jaren negentig.

Nadere informatie

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis, 10-10-2011 Valorisatie Technosprong Paul Althuis, 10-10-2011 Visie Op regionaal niveau heeft Technosprong over 2010-2016 bijgedragen aan de realisatie van een optimaal starterklimaat in een regio vol open innovatie

Nadere informatie

Where technology innovation creates business

Where technology innovation creates business Where technology innovation creates business Inhoudsopgave Ondernemen en kennis delen 2 Over Science Port Holland - Technopolis 4 Duurzaamheid 6 Faciliteiten 7 Ondernemen en kennis delen Dat is Science

Nadere informatie

Excursie Bestuurlijk Platform Peelnetwerk, Vrijdag 27 september 2013

Excursie Bestuurlijk Platform Peelnetwerk, Vrijdag 27 september 2013 Excursie Bestuurlijk Platform Peelnetwerk, Vrijdag 27 september 2013 Jean van Zeeland Senior beleidsadviseur Programmamanager j.vanzeeland@sre.nl 0652065753 Naar een gemeenschappelijk ruimtelijk beeld

Nadere informatie

Utrecht Science Park. directeur-bestuurder

Utrecht Science Park. directeur-bestuurder Utrecht Science Park directeur-bestuurder Profiel met betrekking tot de positie 'directeur-bestuurder' bij Utrecht Science Park te Utrecht Algemeen Utrecht Science Park (USP) staat voor: onderwijs, onderzoek,

Nadere informatie

Symposium Groene chemie in de delta

Symposium Groene chemie in de delta DPI Value Centre als onderdeel van TKI SPM en het valorisatienetwerk 2.0 Symposium Groene chemie in de delta A. Brouwer, 12 November 2012 TKI Smart Polymeric Materials Topresearch in polymeren 5-10 jaar

Nadere informatie

Welcome. the future. Future Center Wageningen

Welcome. the future. Future Center Wageningen Welcome to the future Future Center Wageningen Welcome to the Future Op een historische plek in Nederland, het voormalig stadion De Wageningse Berg, wordt gewerkt aan een uniek concept. Een concept dat

Nadere informatie

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Inhoud presentatie 0. Hoe omgaan met ambities 1. Wat is het Ecomunitypark 2. Voor wie is het park 3. Van samenwerking

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Service Boulevard Ontwikkelen met de wereldtop

Service Boulevard Ontwikkelen met de wereldtop Service Boulevard Ontwikkelen met de wereldtop Brightlands Chemelot Campus 13/10/14 Hugo Delissen Chemisch technoloog 14 jaar Productie engineer, Product ontwikkeling, Operations manager 1990-2004 Philips

Nadere informatie

Propositiedocument. Business Cluster Semiconductors. - aanbevelingen -

Propositiedocument. Business Cluster Semiconductors. - aanbevelingen - Propositiedocument Business Cluster Semiconductors - aanbevelingen - Uitgevoerd in opdracht van: Business Cluster Semiconductors Nijmegen, februari 2012 Aanbevelingen A Veranker en versterk de toppen (circuits,

Nadere informatie

World Food Center uit de startblokken!

World Food Center uit de startblokken! World Food Center uit de startblokken! De plannen voor de realisatie van het World Food Center (WFC) zijn in een ver gevorderd stadium. Het WFC wordt een iconisch experience center waar de Nederlandse

Nadere informatie

Innovatiecontract High Tech Systemen & Materialen. Bart Reijnen Voorzitter SpaceNed

Innovatiecontract High Tech Systemen & Materialen. Bart Reijnen Voorzitter SpaceNed Innovatiecontract High Tech Systemen & Materialen Bart Reijnen Voorzitter SpaceNed NSO Netwerkbijeenkomst, 10 april 2012 Voortgang sinds NSO Netwerkbijeenkomst oktober 2011 Roadmap Aerospace in 2 delen:

Nadere informatie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie 11 december 2014 Het project EUregio Life Cycle Costing (EULC2) is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van

Nadere informatie

Eigenaren bijeenkomst

Eigenaren bijeenkomst Eigenaren bijeenkomst Eigenaren aan het stuur Taken Park management / eigenaren loge Oprichting Eigenaren loge LMM Agenda Eigenaren loge Toelichting Marktmeesterschap door Drs. Jeroen Krijgsman (BOM) Bespreking

Nadere informatie

Development Company Greenport Venlo. Stand van zaken. Leopold Hermans - Manager Business Development. www.dcgv.nl

Development Company Greenport Venlo. Stand van zaken. Leopold Hermans - Manager Business Development. www.dcgv.nl Development Company Greenport Venlo Stand van zaken Leopold Hermans - Manager Business Development www.dcgv.nl 1 Venlo in Europa 2 3 4 Opbouw presentatie Wat is DCGV? Het Klavertje 4 gebied Hoofddoelstellingen

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelstrategieën. Bouw- en Vastgoedbijeenkomst 26 september 2013 Peter Joustra en Rob Verhoeff

Nieuwe ontwikkelstrategieën. Bouw- en Vastgoedbijeenkomst 26 september 2013 Peter Joustra en Rob Verhoeff Nieuwe ontwikkelstrategieën Bouw- en Vastgoedbijeenkomst 26 september 2013 Peter Joustra en Rob Verhoeff SADC Locaties Facts We leven in een nieuwe economische werkelijkheid; Er is sprake van nieuwe verhoudingen;

Nadere informatie

Twice - Mµ gebouw, High Tech Campus Eindhoven - Eindhoven

Twice - Mµ gebouw, High Tech Campus Eindhoven - Eindhoven Twice - Mµ gebouw, High Tech Campus Eindhoven - Eindhoven Contactpersoon Adresgegevens van Oijen High Tech Campus 10 06 24356458 5656AE Eindhoven j.vanoijen@brainportdevelopm Nederland ent.nl www.labforrent.nl

Nadere informatie

Twice - ßèta gebouw, groeien in high tech R&D - Eindhoven

Twice - ßèta gebouw, groeien in high tech R&D - Eindhoven Twice - ßèta gebouw, groeien in high tech R&D - Eindhoven Contactpersoon Adresgegevens van Oijen High Tech Campus 9 06 24356458 5656EA Eindhoven j.vanoijen@brainportdevelopm Nederland ent.nl www.labforrent.nl

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden Economie op een rij

Samenwerkingsverbanden Economie op een rij Samenwerkingsverbanden Economie op een rij Factsheet Bedrijvenbeleid/topsectoren Doel Contactpersoon Ministerie EL&I: Dhr. M. Snippe??? Factsheet Gebiedsagenda Zuidvleugel Doel Contactpersoon Factsheet

Nadere informatie

KvK dienstverlening topsectoren

KvK dienstverlening topsectoren MIT regeling 2014 KvK dienstverlening topsectoren Bon Uijting senior adviseur KvK 15 mei 2014 KvK verzorgt vele MKB loketten topsectoren Telnr MKB Loket MKB loketten topsectoren MKB loket Agro Food 088-585

Nadere informatie

Het Bedrijfslevenbeleid

Het Bedrijfslevenbeleid Het Bedrijfslevenbeleid NAAR DE TOP! Sjoerd Visser Programmadirectie Topsectoren i.o. Inhoud Regeerakkoord Bedrijfslevenbeleid - ambitie - topsectoren - ruimtelijke aspecten - financiering - Proces fasering

Nadere informatie

Brief aan Hans Dijkman Brief aan Han Smits De plek van het Design Institute: de analyse

Brief aan Hans Dijkman Brief aan Han Smits De plek van het Design Institute: de analyse TIM 5 Agenda Brief aan Peter Blees Innovation Asset Recovery Brief aan Hans Dijkman Brief aan Han Smits De plek van het Design Institute: de analyse Brief aan Hans de Gier De plek van het Design Institute

Nadere informatie

PROJECT PRESENTATIE TIM-15. Project-B: Verbinden

PROJECT PRESENTATIE TIM-15. Project-B: Verbinden PROJECT PRESENTATIE TIM-15 Project-B: Verbinden 1 INTRODUCTIE Team: Louis Derks zelfstandig consultant Toon Kleinhout Koninklijke Landmacht Hans Slotema DSM Resolve René Verhoeven KvK Limburg Opdracht:

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

Carrousel Drechtsteden Fysiek

Carrousel Drechtsteden Fysiek Carrousel Drechtsteden Fysiek Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Alblasserdam 2 oktober 2012 Proces Zuidvleugel: Economische Agenda Zuidvleugel November 2011: Economische Agenda

Nadere informatie

Tim15 E-team. Wij zijn het E-team,

Tim15 E-team. Wij zijn het E-team, Wij zijn het E-team, Tim15 E-team Rene Aarnink: Senior Director Minimally Invasive Healthcare Group Philips Reserach Jeroen Kroonen: Programmamanager Energie Peter Dijks: Account manager De Lage Landen

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

ZUIDWEST-NEDERLAND DE NATIONALE KOPLOPER (OP WEG NAAR DE BIOBASED DELTA) Biobased Business Cases

ZUIDWEST-NEDERLAND DE NATIONALE KOPLOPER (OP WEG NAAR DE BIOBASED DELTA) Biobased Business Cases ZUIDWEST-NEDERLAND DE NATIONALE KOPLOPER (OP WEG NAAR DE BIOBASED DELTA) Biobased Business Cases Mei 18, 2011 Waarom koploper? Zuidwest-Nederland: Aanwezigheid grondstoffen Hoogwaardige bedrijven in agro,

Nadere informatie

Investeringsstrategie MRDH

Investeringsstrategie MRDH Investeringsstrategie MRDH Aanleiding De economische ontwikkeling van de MRDH blijft achter bij die van Amsterdam en Eindhoven en zeker bij die van andere Europese metropolitane regio s Agenda Economisch

Nadere informatie

De Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 22 september 2016

De Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 22 september 2016 De Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 22 september 2016 Aan bod komen: 1. Bureau Stedelijke Planning en de Ladder 2. Voor-

Nadere informatie

14 december 2011 Amandus Lundqvist voorzitter topteam HTSM

14 december 2011 Amandus Lundqvist voorzitter topteam HTSM 14 december 2011 Amandus Lundqvist voorzitter topteam HTSM Topteam HTSM: advies Toename private èn publieke R&D investeringen in HTSM Herkenbaar en attractief technisch vakonderwijs Overheid als innovatieve

Nadere informatie

Colofon. Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland NBSO Chengdu. Opgesteld door: Bertrille Snoeijer, NBSO Chengdu

Colofon. Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland NBSO Chengdu. Opgesteld door: Bertrille Snoeijer, NBSO Chengdu Colofon Dit is een publicatie van: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland NBSO Chengdu Opgesteld door: Bertrille Snoeijer, NBSO Chengdu Contactpersoon: NBSO Chengdu Chief Representative : Bertrille Snoeijer

Nadere informatie

Economisch Manifest. Noord-Limburg

Economisch Manifest. Noord-Limburg Noord-Limburg Inleiding In de vorm van een Plan van aanpak programma Greenport Venlo heeft de Provincie najaar 2014 haar visie gegeven op de koers die men voor Noord-Limburg van belang acht: het komen

Nadere informatie

Terugblik campustour Utrecht Science Park - Amsterdam Science Park - Campus Wageningen Universiteit 21 november 2012

Terugblik campustour Utrecht Science Park - Amsterdam Science Park - Campus Wageningen Universiteit 21 november 2012 Terugblik campustour Utrecht Science Park - Amsterdam Science Park - Campus Wageningen Universiteit 21 november 2012 H.J. Kooij Utrecht Science Park De campustour startte op het Utrecht Science Park (USP)

Nadere informatie

Brainport 2030 Focus op maatschappelijke uitdagingen

Brainport 2030 Focus op maatschappelijke uitdagingen Brainport 2030 Focus op maatschappelijke uitdagingen Dirk Plees John Dreessen Hans Damsteegt Thomas Voncken Wereldproblemen als uitgangspunt Grondstoffen Gezondheid Energie Water Bevolking Voedsel en veiligheid

Nadere informatie

Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl

Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl Het CMI NEN wordt opgericht door drie initiatiefnemers: UT, Siemens en UMCG/RUG Introductie: CMI NEN als nieuwe Publiek - Private Samenwerking (PPS) in de context van het IMDI.nl Matchmaking Event Prof.

Nadere informatie

Nota Grondbeleid. A-avond. 06 december 2016

Nota Grondbeleid. A-avond. 06 december 2016 Nota Grondbeleid + A-avond 06 december 2016 Waar zijn we gebleven? U heeft een Plan van Aanpak gezien als bijlage bij de Raadsinformatiebrief. Belangrijkste aanpassing hierop is een consultatie bij allerlei

Nadere informatie

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio.

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio. Flanders Smart Hub 1. Waarom dit project? 2. Wie maakt deel uit van dit project? 3. Vanwaar komt de naam? 4. Het vertrekpunt van het project 5. Actiedomeinen 6. Wat zijn onze doelstellingen? 7. Logistiek

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijdrageregeling Economisch Vestigingsklimaat

Aanvraagformulier bijdrageregeling Economisch Vestigingsklimaat Aanvraagformulier bijdrageregeling Economisch Vestigingsklimaat Aanvrager project: Gemeente: Delft Contactpersoon: R de Groot Emailadres: rdgroot@delft.nl Telefoonnummer: 06-53121727 IBAN: NL21 BNGH 0285001787

Nadere informatie

Greenbridge wetenschapspark incubator demonstrator

Greenbridge wetenschapspark incubator demonstrator Greenbridge wetenschapspark incubator demonstrator - faciliteert de ontwikkeling/optimalisatie van uw technologie - helpt uw energietechnologie succesvol in de markt zetten voor (startende) bedrijven:

Nadere informatie

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Presentatie ALV NDL 20/11/2014 Agenda 1. Topsector logistiek 2. Organisatie en uitgangspunten 3. Cross-overs 4. Logistiek Koffertje en lonkend perspectief

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Eindverslag EFRO-programma GO 2007-2013 Portefeuillehouder: M. Scheffer Kerntaak/plandoel: Economie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

Dutch Sports Infrastructure. Nationaal Export Event. Ruben Dubelaar

Dutch Sports Infrastructure. Nationaal Export Event. Ruben Dubelaar Nationaal Export Event Ruben Dubelaar I 1 Wat doet FME met voetbal? I 2 Clusters FME Agro & Food Betaalbaar en gezond voedsel voor iedereen met technologie uit NL door slimmere samenwerking in de keten.

Nadere informatie

H E R O N T W I K K E L I N G

H E R O N T W I K K E L I N G H E R O N T W I K K E L I N G BEDRIJVENTERREIN INDUSTRIELAAN/PRINS BERNHARDSTRAAT ASTEN INITIATIEFNEMERS VASTGOEDMAATSCHAPPIJ VAN DER LOO Familiebedrijf. Bedrijventerrein al 40 jaar in de familie. Vastgoed:

Nadere informatie

Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten

Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020 Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten Overzicht succesvolle waterprojecten Vanaf 2000 wordt in Fryslân gewerkt aan de ontwikkeling van het watertechnologiecluster

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR PublicSpirit Aarnt Lantinga senior consultant November 2014 Organisatie & context SADC ontwikkelt binnen de Metropool Regio Amsterdam een samenhangende portfolio van hoogwaardige

Nadere informatie

Partner in acquisitie

Partner in acquisitie Bureauprofiel Partner in acquisitie Introductie Ontstaan in 2005 uit NFIA en NDL Kantoren in Den Haag en Austin, TX (USA) Expert op het gebied van marketing, acquisitie en locatiekeuze Opdrachtgevers in

Nadere informatie

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS ICT Campus, part of FoodValley: 1. verbindt ondernemers uit verschillende sectoren en kennisinstellingen met elkaar; 2. faciliteert deze bedrijven en

Nadere informatie

R&D in Roemenië: begin van het einde voor de Nederlandse technologische industrie?

R&D in Roemenië: begin van het einde voor de Nederlandse technologische industrie? R&D in Roemenië: begin van het einde voor de Nederlandse technologische industrie? Hans Pol, PBF Group B.V., Almelo 15 Oktober 2009 Even voorstellen. Hans Pol, Directeur, PBF Group B.V. Voorzitter vereniging

Nadere informatie

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering Berry Roelofs Principal Consultant Utrecht, 17 december 2015 Goede uitgangssituatie, maar Nederland doet het goed 16 e economie van

Nadere informatie

ICT Campus. Plan van Aanpak

ICT Campus. Plan van Aanpak ICT Campus. Plan van Aanpak 2 3 4 Stappenplan In vier stappen van ambitiedocument naar realisatie van de ICT Campus Voorwoord Samenwerking, daar draait het om! Innovatie in de foodsector komt vaak tot

Nadere informatie