advertenties binnenvoor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "advertenties binnenvoor"

Transcriptie

1 Stichting Milieu Dichterbij Vereniging Tegen Milieubederf SEPTEMBER 2012

2 advertenties binnenvoor

3 COLOFON De MEGAFOON is een Nieuwsbrief van de Stichting Milieu Dichterbij (SMD) en de Vereniging Tegen Milieubederf (VTM) Stichting Milieu Dichterbij K.v.K-nr. : , opgericht Gironummer : Bezoekadres : Bijdorp-Oost 8, 2992 LA Barendrecht Postadres : Postbus 21690, 3001 AR Rotterdam Telefoon : Website Bestuur SMD : : Lilian van der Horst, voorzitter / secretaris Ton Kurvers, penningmeester Vereniging Tegen Milieubederf In en Om het Nieuwe- Waterweggebied K.v.K. nr. : , opgericht , PB Postadres : Postbus 21690, 3001 AR Rotterdam Telefoon : Website : Bestuur VTM : Lilian van der Horst, voorzitter / secretaris Fred van der Drift, alg. bestuurslid Ton Kurvers, bestuurslid R.O., penningmeester Bijdragen van Eindredactie Drukwerk : Richard Bruijne, Fred van der Drift, Rob van der Drift, Lilian van der, Horst, Jan Huisman, Frank Molendijk & Gert-Jan de Vries, Isolde van Overbeek, Lily Venema en Koen van Wijk : Lilian van der Horst en Isolde van Overbeek, : Binnenhof Projecten B.V. Verschijnt in een oplage van 500 stuks en wordt verspreid onder relaties, overheden en leden. Barendrecht, september 2012 Foto s op de kaft: Linksboven : Politici bij een workshop autobanden stampen in 2006 Linksonder : Kinderen maken kunst van afgedankte materialen tijdens een korte kampeervakantie op kinderboerderij De Kooi in IJsselmonde Rechtsboven : Basisscholieren brengen een bezoek aan de boerderij van de familie Hoogerbrugge in Polder Schieveen Rechtsonder : Bewoners en liefhebbers van de historische dorpskern van Overschie willen geen fietsbrug achter de Grote Kerk over de Delftse Schie INHOUD Van de voorzitter Bericht vanuit duurzaam Barendrecht 2 Algemeen Elektrosmog, Gezondheidsprobleem van de 21e eeuw 3 De Klimaatark voor de voet op 5 De Klimaatark Barendrecht als educatief centrum voor duurzame ontwikkeling 6 Van droom naar realisatie, een lokaal duurzaam energiebedrijf 7 Presentatie Klimaatark tijdens GreensParade Barendrecht 8 STICHTING MILIEU DICHTERBIJ Activiteiten Basisscholieren op bezoek bij de stadse boer(in) 9 Kinderen beleven allerlei avonturen in de stadsnatuur 12 STROOM! loopt ten einde, maar Energieke Scholen gaat door 13 Uitgevoerde projecten van de SMD in het tweede en derde kwartaalvan VERENIGING TEGEN MILIEUBEDERF VTM-dossiers Kamerleden kleihard tegen Blankenburgtunnel 16 Schiedam wil 400 huizen bouwen in het Beatrixpark 17 TBO s weren van boerenland 18 De bestuurlijke lus en de Vlinderstrik 19 Deelraad Overschie wil fietsbrug achter Grote Kerk 21 Belangrijke uitspraak Raad van State over wijze van publicatie 22 Aanvulling op bezwaar 100 km/uur 23 De VTM steunt u bij inspraak en actie 24 Aanmeldbon 24 Doelstelling van de Stichting Milieu Dichterbij De Stichting Milieu Dichterbij (SMD) is sinds 2005 als onafhankelijke stichting een voortzetting van Milieucommunicatie Rijnmond (MCR), destijds onderdeel van de VTM. De MCR gaf sinds 1985 als eerste milieuorganisatie gastlessen op scholen en voorlichting aan burgers op het gebied van milieu en gezondheid. De SMD is een flexibel Zuid-Hollands NME-centrum met drie projectmedewerkers. Het werkgebied beslaat heel Zuid-Holland, met vooral contacten in de stadsregio Rotterdam en op de Zuid-Hollandse eilanden. De activiteiten worden ontwikkeld en uitgevoerd binnen het provinciale en landelijke NME-netwerk. SMD-vakleerkrachten verzorgen gastlessen op scholen en geven workshops in buurthuizen en tehuizen. De Stichting heeft ervaring met het organiseren van duurzame markten en thema-avonden voor raadsleden en bedrijven. In samenwerking met partnerorganisaties ontwikkelt de SMD ook duurzaamheidprojecten voor allochtonen en voor mensen met een verstandelijke beperking, vooral op het gebied van duurzaam voedsel en het maken van fantasievolle kunstobjecten van kringloopspullen in het kader van afvalpreventie. De SMD is een non-profi torganisatie, werkt volgens de richtlijnen van het CBF-keur voor kleine organisaties en heeft de ANBI-status. Doelstelling van de Vereniging Tegen Milieubederf De Vereniging Tegen Milieubederf (VTM) is in 1963 te Vlaardingen opgericht bij Koninklijk Besluit als Vereniging Tegen Luchtverontreiniging. De VTM behartigt statutair de belangen van de bewoners van Rijnmond en omgeving ten behoeve van een gezond leefmilieu. Zij zet zich in voor het behoud van natuur en het cultuurhistorisch polderlandschap en tegen lucht-, water- en bodemverontreiniging en geluidshinder. MEGAFOON 1

4 VAN DE VOORZITTER BERICHT VANUIT DUURZAAM BARENDRECHT Milieu: van kostenpost naar verdienmodel Waar gemeenten bij bosjes bezuinigen op milieu met Natuur- en Milieueducatie (NME) als laaghangend fruit, ziet het bedrijfsleven kansen in verduurzamen. Met zijn brochure Formeren is vooruitzien stuurde Herman Wijffels zijn waarschuwing de wereld in. Weg uit de politiek, gevestigd in het bedrijfsleven en nu als wegwijzer, toekomstgericht, naar sociale en ecologische vernieuwing. Wijffels advies aan de huidige formateurs latend voor wat het is, profi teert de bedreigde milieu-educatieve sector van zijn vingerwijzing. Transitie naar een circulaire economie is noodzaak om in de 21e eeuw voor onze grondstoffen en materialen minder afhankelijk van het buitenland te laten zijn. Zijn zorg dat het zonneklaar is dat dit besef ontbreekt bij de roerganger van de formatie, wordt gecompenseerd door de blije constatering dat maatschappij en bedrijfsleven op lokaal niveau al bezig zijn met deze circulaire economie. Grondstoffenafhankelijkheid is één stok achter de deur. Sociale duurzaamheid, zorgen dat de arbeidsmarkt op peil blijft met voldoende en vooral technisch opgeleide medewerkers, is een goede tweede. Met mogelijkheden voor mensen die minder kans maken op de arbeidsmarkt. Ondernemers zijn de motor van de sociale en ecologische vernieuwing geworden. De overheid trekt zich niet alleen terug uit dit publieke domein, zij werkt als gevolg van de bezuinigingen op NME vertragend op milieu- en innovatiebeleid. Want geen enkele organisatie weet zo volledig en indringend de noodzaak tot vernieuwing in te prenten bij jeugd en jongeren als die vertrouwde groene centra. Vernieuwing is voorwaarde, ontdekkend leren over duurzaam energie-, water- en grondgebruik, slimme ideeën laten bedenken voor schonere mobiliteit. Gastlessen door onderwijsspecialisten in de klassen is daarbij efficiënter dan groepsvervoer naar een NME-centrum en de voorbereiding op de lesstof door de leraren zelf. Het nieuwe lesmateriaal is aantrekkelijk en naast beleving, ervaringsgericht op de techniek. De NME-sector ontwikkelt zich van een ambtelijke dienst geconcentreerd op één locatie naar makelaarschap tussen de lesaanbieders: professionele educatieve organisaties en hun afnemers: scholen, bedrijven en particulieren. Watereducatie is zo een innovatief leerprogramma. De lakmoesproef (scheikunde) en microscoop (biologie) zijn niet weg te denken uit de waterlessen, de slootexcursies. Je kunt er zelfs mee de boer op! Letterlijk, want de Hollandse polderboerderij biedt een schat aan ervaring en leermomenten voor de stadsjeugd over de herkomst van ons voedsel. Naar waterdieren scheppen in een poldersloot is bovendien een sportieve bezigheid. Met de gegevens over waterleven, waterkwaliteit en het nut van het poldersysteem voor onze droge voeten kunnen de waterschappen hun voordeel doen. Met de nadruk op kunnen. Want, parallel aan de milieuregel de vervuiler betaalt geldt de vuistregel de profi teur betaalt. In het geval van watereducatie zijn dat de waterschappen én de agrarische sector. Probleem is dat dit besef van een verdienmodel nauwelijks is doorgedrongen tot de raden van bestuur en commissarissen. Wellicht iets voor iemand à la Wijffels! Terug naar de formatie. In de jaren 90 was de dresscode van milieuactivisten palestijnensjaal en stekeltjeshaar. Anno 2012 is dat maatpak en das of in de vrouwelijke variant, blazer en oorbellen. Van de straat verplaatste de actiescene zich naar de rechtszaal. Gevestigde milieujuristen verdedigen nu de rechten van het volk, de actio popularis en de vox populi van bewoners en hun organisaties en de rechten van wat geen stem heeft: fl ora en fauna en onze leefomgeving: het milieu. Hoewel: rechten? De door de overheid ingehuurde hoog genoteerde advocaten praten krom wat recht is. De vox populi is afgeschaft, ontvankelijk is alleen degene die uitkijkt op boom of gebied. De beroemde grutto mag verjaagd worden, alleen nesten met eieren zijn juridisch beschermd. Een cultuurhistorisch landschap mag vergraven worden tot oermoerassen, omdat de gemeente beleidvrijheid heeft, oordeelt de Raad van State. Vaarwel kansen van agrariërs bij pacht en beheer. Toch dringt ook hier het verdienmodel op. Rijkswaterstaat luistert eindelijk naar burgers, kopte het AD. Meer zeggenschap voor burgers bij aanleg van wegen en gebouwen vanuit maatschappelijke betrokkenheid? Ongeloofwaardig, nu Rijkswaterstaat de bevolking laat stikken in vuile lucht om de automobilist een hogere snelheid te gunnen. Vanwege vertraging door slepende bezwarenprocedures barsten projecten uit hun begroting. Bewoners-deskundigen daarentegen bedenken duurzame, goedkopere oplossingen. Zie de Bergboezem Berkel: waterberging met behoud van landschap en landbouw. Zie Polder Schieveen: het schrappen van het Natuur- en Businesspark Schieveen bespaarde Rotterdam een miljoenenverlies. Waarom de bochtafsnijding van de Delftse Schie doordrukken bij zoveel weerstand? twijfelde een aannemer. Milieu als kostenpost of verdienmodel bepaalt de keuze tussen de uitgaven voor wuivend riet of de opbrengst van wuivend graan op IJsselmonde. Wie een vooruitziende blik heeft, kiest duurzaam en luistert naar de burgers. L. van der Horst 2 MEGAFOON

5 ALGEMEEN De Stichting Milieu Dichterbij besteedt in haar projecten bijzondere aandacht aan de relatie tussen gezondheid en milieufactoren. In de Megafoon worden algemene onderwerpen belicht vanuit het landelijke netwerk gezondheid, klimaat en milieu. ELEKTROSMOG Gezondheidsprobleem van de 21e eeuw Bronnen van elektrosmog in en rond onze leefomgeving Volgens een groot aantal artsen en onderzoekers in Europa, Australië1, Verenigde Staten2 en Azië, kenmerkt het begin van de 21e eeuw zich als een tijdperk waarin elektromagnetische straling elektrosmog straks als een van de grootste veroorzakers van ziekten kan worden beschouwd. Een voorlopig totaaloverzicht van deze onderzoeken is te vinden in het Mast Report. Welke invloed heeft elektrostress en communicatiebelasting op uw gezondheid en kunt u er iets aan doen? Door Richard Bruijne Ogenschijnlijk onschuldig zitten steeds meer mensen ongemakkelijk in hun vel. Veelal gaat dit gepaard met hoofdpijnen, onrustig slapen, vermoeidheid, stress, duizelingen en ziekten voortkomend uit immuunzwakte. Ingeval doktoren niets kunnen vinden, schrijven ze kalmeringsmiddelen voor om maar niets te hoeven voelen. Het gevoel van de voornoemde ongemakken blijft echter, en omdat de klachten vaag lijken en de oorzaak onbekend, wordt men geacht er maar mee te leren leven. Bijna 40% van Nederland is ziek. Hiervan hebben jaarlijks meer dan Nederlanders te maken met een vorm van stress of depressie. We zijn tolerant en leggen ons neer bij elk wetsvoorstel omdat we menen er toch geen invloed op te hebben. We heten een nuchter volk te zijn dat eerst wil zien en dan pas gelooft. Eigenlijk geloven we het wel.. Zijn onverklaarbare klachten werkelijk zo onverklaarbaar? Of zijn ze wellicht het gevolg van het toegenomen installatie en gebruik van draadloze elektromagnetische apparatuur zoals GSM, UMTS, DECT, WIFI, draadloos internet, Bluetooth en hoogspanningsmasten? Jaarlijks komen er tienduizenden van deze zenders en ontvangers bij. We leven in een grote magnetron en we lijken het te accepteren als een gevolg van onze technische vooruitgang en verworven welvaart. Draadloos? Of uw leven lang aan de lijn? Wat doet de gemiddelde mens wanneer hij/zij een elektronicazaak binnenloopt en op zoek is naar nieuwe boxen? De verkoper vraagt: Wilt u met of zonder draad?, waarop de klant kiest voor het gemak en zegt: Oh, doet u maar zonder. MEGAFOON 3

6 Zich niet realiserende dat hij/zij dan weer een zender in huis heeft. Bewust leven en gezond wonen is van levensbelang voor nu en later.bewust leven alleen is niet voldoende tegen negatieve factoren uit het milieu, zoals bijvoorbeeld de alom aanwezige elektrosmog. Straling je hoort het niet, je ziet het niet, je ruikt het niet en je proeft het niet. De gemiddelde Nederlander steekt dan de kop in het zand en denkt dat het er niet is. Wanneer we de techniek nu stop zetten, hebben we 5 generaties te gaan voor weleer wij aangepast zijn aan de hoeveelheid straling die wij nu dagelijks op ons bord krijgen. Steeds meer mensen zijn overgevoelig voor elektromagnetische straling vanuit mobieltjes, DECT-telefoon, zendmasten, computers, maar ook wasmachines en TL-lampen. Zij vertonen gezondheidsproblemen wat het lastig maakt voor artsen. Nog niet zo lang geleden is er een appèl uitgegaan van enkele huisartsen hier in het zuiden naar de overheid, waarbij zij aangeven dat er teveel klachten zijn in de praktijk die mogelijk verband houden met straling. Met andere woorden: overheid doe hier iets aan. Altijd geldt: stralingsbron weg, klacht weg. Je merkt het als je op vakantie bent en geen klachten hebt. Ook kinderen in de groei zijn extra kwetsbaar. Straling heeft invloed op de zenuwen, het hart en het DNA. Zeker nu er nog veel onbekend is over straling, is het van belang dat u voorkomt dat uzelf of anderen veel aan straling worden blootgesteld. Er wordt zelfs vermoed dat straling van mobiel bellen een rol speelt bij verminderde vruchtbaarheid bij mannen. De stralingsvelden van bijvoorbeeld zendmasten en de DECT-telefoon van de buren zijn sterk te verminderen door maatregelen te nemen in huis waar een woonbioloog antwoord op heeft. Er zijn voorlichtingsfolders waar tips in staan hoe je verstandig met je mobiel om kunt gaan. De stichting Kinderconsument geeft voorlichting over veilig internetten. Het Nationaal Platform Stralingsrisico s geeft achtergrondinformatie over gezondheidsrisico s van straling en brengt dit onder de aandacht van de bevolking en overheden. Zie Het is onze passie en missie mensen hierin bewust te maken en de problemen op te lossen daar waar het kan. Wat is stralingsbelasting? Straling is een vorm van elektromagnetisme die niet per defi nitie belastend of ziekmakend is. Het is een golfverschijnsel dat met elektriciteit en magnetisme samenhangt en allerlei bekende en minder bekende straling omvat die verschillen van vorm of frequentie. Straling van korte golfl engte (of hogere frequentie) is als regel energierijker en daarmee gevaarlijker. Zo kennen we ondermeer de gammastraling, röntgenstraling, ultraviolette straling, zichtbaar licht, infrarood licht, microgolven en radiogolven. De golfl engte en de amplitude (uitslag) zijn in samenhang bepalend voor het vermogen van de straling en daarmee voor de belasting op ons systeem. Deze belasting van ons systeem kan ons organisme rechtstreeks schade berokkenen, met als gevolg een verlaging van onze natuurlijke weerstand. De mate van schade is afhankelijk van onze basis constitutie alsmede onze verworven constitutie. Erfelijke zwakten en verworven zwakten bepalen ons sterkte-zwakteprofi el en daarmee onze gevoeligheid voor allerlei vormen van straling- en milieubelasting. Een sterke constitutie kan een hogere belasting voor hogere tijd verdragen. Een zwakke constitutie daarentegen zal eerder schade van de straling ondervinden omdat het lichaam en zijn systemen werken op basis van een communicatie gebaseerd op lichaamseigen straling die vaak erg subtiel van aard is (fotonenonderzoek van Prof. F.A. Popp3,4). Ook is uit onderzoek aangetoond dat vooral niet-natuurlijke straling en belastingsvormen het fotonenniveau (lichtdeeltjes) in cellen blijvend verhoogt, waardoor het lichamelijk stressniveau verhoogd wordt en er communicatiefouten optreden. Kankercellen, zo is bekend, beschikken over een 10- tot 100-voudig aantal fotonen en zijn dus sterk overbelicht. Dit gaat ten koste van de elektronenbanen rond de kern die hun energieverlies omzetten in fotonen. Door deze en andere activiteiten worden coherente verhoudingen op quantumniveau omgezet in chaos. Met name is het de elektromechanisch opgewekte straling in pulsvorm, zoals UMTS, DECT, radar en dergelijke, die voor deze subtiele communicatie van het lichaam dodelijk kan zijn. De quantumfysica zoals hierboven omschreven, is de basis van verschillende onderzoeksmethoden. Op dit moment is de NES Healthmethode5 het meest daarin gevorderd en sinds kort zijn de mogelijkheden hiervan nog verder uitgebreid om elektrosmogbelasting te meten. Gedegen advies kan gegeven worden door een gecertifi ceerde Baubiologe IBN (woonbioloog) als zijnde specialist op het gebied van straling en milieufactoren. Een woonbioloog die een opleiding heeft genoten bij het IBN6 in Duitsland, kan adviseren binnen het totaalgebied van Bewust Leven en Gezond Wonen. Meten van stralingsbelasting De invloed van straling op het lichaam is te meten. Daarvoor gebruik ik samen met mijn vrouw twee methodes in onze praktijk. Deze meetmethoden geven aan hoe de lichaamscellen reageren op elektrosmog. Vervolgens kan dan bekeken worden wat de beste methode is om deze reactie te behandelen. Huisonderzoek en Advies Een woonbioloog geeft adviezen om op een eenvoudige manier straling in je huis terug te dringen. Een uitgebreid huisonderzoek geeft natuurlijk een completer inzicht in de belasting die aanwezig is. En dan kunnen ook geavanceerdere systemen toegepast worden. Het resultaat zal een gezondere leefomgeving zijn. Prevent Care Woonbiologie, Richard Bruijne, Baubiologe IBN, Noten: cell phone report EHHI Feb2012 Magda Havas EHS Biological Effets Electricity Emphasis Diabetes MultipleSclerosis MEGAFOON

7 Locatie: 3de Barendrechtseweg DE KLIMAATARK VOOR DE VOET OP * Door Jan Huisman En dan ben je opeens lid van het bestuur van de Stichting Milieu Dichterbij. Om je met name bezig te houden met de bouw van de Klimaatark. Ik heb dertig jaar in het onderwijs gewerkt en ben een product van de sectorvorming, de community colleges, natuurlijk leren, project gestuurd onderwijs resultaat verantwoordelijke teams. Ik werd getraind om de omslag te maken van de ambtelijke naar de professionele cultuur. Voor een 360graden feedback draai ik mij hand niet om. Coachend leiderschap, jaarplanningen,jaartaken en ga zo maar door. En dan krijg je te maken met Lilian. Tomeloze energie, vol gas in elke situatie, elk gesprek leidt tot een kans of een mogelijkheid. En zo kon het gebeuren dat we in januari bedachten dat we een werkconferentie zouden organiseren in juni, met als doel de bouw van de Klimaatark een stapje op weg te helpen. De voorbereiding liep voorspoedig, alleen werd duidelijk dat onze oorspronkelijke datum, juni 2012, niet haalbaar was en dus werd 28 september 2012 als datum afgesproken. En toen kwam de ontmoeting met de organisatoren van de GreensParade. Weg werkconferentie, maar aansluiten bij de conferentie die de GreensParade op 28 september organiseert. Echter, de kosten die dat met zich meebrengt zijn niet te overzien. Hoe gaan we dat oplossen? Nou, eigenlijk heel eenvoudig. We kopen maar een beperkt aantal kaarten, en we nodigen heel veel mensen uit voor 29 september als het festival van de GreensParade plaatsvindt. Dan is het eigenlijk wel belangrijk om een schaalmodel van de Klimaatark te kunnen tonen. Mark, Pieter en Rob worden nu ook enthousiast en het raamwerk in elkaar gezet. Ondertussen worstelt Lilian nog met de antwoorden op een aantal vragen die de gemeente Barendrecht heeft gesteld om de wijziging van het bestemmingsplan, dat nodig is voor de uiteindelijke bouwvergunning, aan te kunnen vragen. Wat heeft dit nu opgeleverd? Op 28 september tijdens de conferentie van de GreensParade wordt de Klimaatark gepresenteerd als een voorbeeld van hoe onderwijs, ondernemers en overheid in samenwerking een project vorm en inhoud kunnen geven. Op 29 september tonen we de mogelijkheden van de Klimaatark aan alle bezoekers van het festival van de GreensParade. En wat betekent dit nu voor het bestuurslid met de Klimaatark als belangrijkste taak? Ik ontwikkel weer een nieuwe manier van werken: voor de voet op. Neem het zoals het komt, en zie eens waar dat toe leidt. Wij rekenen op veel belangstelling op 29 september in Barendrecht. * Voor de voet op = schoffelen. Je neemt de dingen zoals ze komen, stapje voor stapje MEGAFOON 5

8 DE KLIMAATARK BARENDRECHT ALS EDUCATIEF CENTRUM VOOR DUURZAME ONTWIKKELING In nauwe samenwerking met de gemeente Barendrecht ontwikkelden de Stichting Milieu Dichterbij, 2012 Architecten en Van Binnen Natuurlijk Wonen een uniek concept voor een zelfvoorzienend en klimaatneutraal kennis- en bezoekerscentrum in de ZuidPolder, de klimaatbuffer van Deltapoort nabij DE Oude Maas.. Duurzaam De discussie over de ondergrondse CO2-opslag in Barendrecht heeft tot meer geleid dan alleen inzicht in de noodzaak van klimaatadaptatie en -mitigatie. De Klimaatark, stoer in de traditie van de Hollandse dijkenbouwers, demonstreert technieken om de temperatuur en zeespiegelstijging te beteugelen. Tevens dwingt de toekomstige schaarste op de energie-, voedsel- en grondstoffenmarkten tot het maken van duurzame keuzes, ook op sociaal gebied. De tijd dringt voor nieuwe samenwerkingsverbanden en investeringen in zowel scholing, arbeidsmarkt als innovatieve technieken en communicatie. Hierbij zijn de volgende vier thema s leidend: Groen, Energie, Water Grondstoffen Grondstoffenrotonde Het gebouw, ontworpen door 2012 Architecten te Rotterdam, wordt met eenvoudige technieken low tech opgetrokken uit her te gebruiken bouwmaterialen (superuse) en op creatieve wijze verwerkte restmaterialen. De bouwmaterialen worden geoogst op korte afstand van de bouwplaats om de CO2 uitstoot van het transport te minimaliseren. Met aarde gevulde autobanden in het dijklichaam bufferen de zonnewarmte die binnenvalt door de glaswand van de klimaatzone: een pluktuin van groente en fruit het hele jaar door. Ongebruikte energie wordt opgeslagen op het begaanbare dak in een ingenieus wateraccusysteem dat bovendien het waterverbruik reduceert. Op elk gewenst moment activeert het neerstortende water een turbine die additionele elektriciteit opwekt. Regenwater wordt ten volle benut door een Water Organizing Module (W.O.M.). Alleen aanvoer van zuiver drinkwater is nog nodig. De Klimaatark is doorberekend door het Nederlandse Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie ((NIBE) met het rekenprogramma Greencalc. Het blijkt dat de Klimaatark negenmaal minder milieubelasting veroorzaakt dan een gewoon gebouw. Blikvanger is de tot ontvangst- en consumptieruimte getransformeerde bestaande woning aan de 3e Barendrechtseweg vanwege de toepassing van geprepareerd haspelhout. De buitenruimte heeft meerdere ontwikkelmogelijkheden qua inrichting en beplanting die diverse educatieve en speelse opstellingen mogelijk maken. De Werkschool Door de eenvoudige bouwtechniek is het mogelijk om het werk te laten verrichten door mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt: de implementatie van sociale duurzaamheid via het systeem van de Werkschool. De GreensParade Vanuit de Duurzaamheidkring Barendrecht is het concept van een jaarlijks terugkerend groen evenement ontwikkeld. Een 25- tal ondernemers hebben de handen ineen geslagen en de Stichting GreensParade opgericht. Aanzet was de constatering dat de Voedselbank een structureel tekort heeft aan gezonde, verse producten, ondanks dat er genoeg voedsel geproduceerd wordt. Voedselverspilling is daarom des te schrijnender. Bovendien is Barendrecht en omgeving van oudsher de graan- en aardappelschuur van Zuid -Holland. Hier is de Greenery opgericht, het centrum van de groente en fruit sector van Nederland. Op 28 en 29 september vond een groot evenement plaats dat Barendrecht als groene en duurzame gemeente op de kaart gaat zetten. De samenwerkende ondernemers omarmden de Klimaatark van de Barendrechtse Stichting Milieu Dichterbij als beste practice. Tijdens de business -to- business conferentie rond de driehoek Ondernemers, Overheid en Onderwijs, gaf wethouder Nootenboom de kick off van de presentatie van de Klimaatark. De architecten, bouwers en De Werkschool kwamen aan het woord. In de festiviteiten hal op het Greenery terrein stond op zaterdag 29 september een demo van het bouwwerk opgesteld. Dat de warmte buffer in het dijklichaam opgebouwd is uit met aarde gevulde autobanden, werd gedemonstreerd door de workshop banden stampen : een sportieve uitdaging voor wie de Klimaatark wil helpen realiseren. De Klimaatark Barendrecht is een toegankelijke, aansprekende locatie voor zowel display en demonstratie als podium voor interactie voor partners in duurzame ontwikkeling en hun doelgroepen. De SMD, een zelfstandige non-profit NME-organisatie gespecialiseerd in gastlessen en duurzaamheidseducatie in opdracht van overheden en bedrijven, is eigenaar van het merkrecht MEGAFOON

9 VAN DROOM NAAR REALISATIE, EEN LOKAAL DUURZAAM ENERGIEBEDRIJF Duurzaamheid, een beladen begrip dat tegenwoordig te pas en te onpas wordt gebruikt door alle grote energiebedrijven, maar wat is nu echt duurzaam? Hoe kunnen consumenten de steeds grotere en commerciëler ingestelde energiemaatschappijen vertrouwen op de producten en diensten die ze leveren en de herkomst hiervan? Windmolens zijn een goed voorbeeld van verduurzaming, al zijn de meningen hierover verdeeld. Op steeds meer locaties worden deze windmolens gerealiseerd door onder andere de grote energiemaatschappijen. Dit jaar heeft de provincie Zuid-Holland en een aantal gemeenten een convenant ondertekend om een totaal vermogen van maximaal 210 MW aan windenergie in de provincie te realiseren. Nu rest de vraag nog hoe en door wie? Ons antwoord hierop is B-EN (Barendrecht Energie). Een kleinschalig lokaal initiatief, waarbij de directe gemeenschap nauw betrokken wordt bij de realisatie van windmolens binnen hun gemeente. Onze droom, B-EN, is een lokaal duurzaam energiebedrijf met een lokaal karakter, dat nauw samenwerkt met de lokale gemeenschap en verdere verduurzaming van de gemeente actief stimuleert op een manier dat de lokale burger hier profijt van heeft. Door Frank Molendijk & Gert-Jan de Vries Een lokaal duurzaam energiebedrijf, een concept dat nog niet volledig is geaard binnen Nederland. Naast het lokale karakter is duurzaamheid de tweede pilaar waar dit concept op rust. Er zijn reeds andere voorbeelden te vinden als men zoekt binnen Nederland, onze droom is echter ontstaan door 'Das Energiedorf' in Duitsland. Das Energiedorf is het kleine Beierse dorpje Wildpoldsried, dat door middel van een lokaal initiatief reeds een aantal jaren volledig zelfvoorzienend is op het gebied van energie. Dat noemen wij nu echt duurzaam en dat heeft ons ertoe gezet om onze droom verder uit te werken om in de toekomst CO2-neutrale gemeenten te realiseren. Uiteraard kunnen wij dit niet alleen. De overheid speelt een steeds grotere rol om verduurzaming te stimuleren en daarmee de CO2-uitstoot terug te dringen. Een concreet voorbeeld hiervan is het verveelvoudigen van het windenergievermogen op land tot het jaar Elke Nederlandse provincie zal daar een bijdrage aan moeten leveren. De vraag blijft echter hoe hier het beste invulling aan gegeven kan worden. Waarom B-EN Waarom B-EN en geen traditioneel energiebedrijf? Ten eerste zijn wij ervan overtuigd dat lokale initiatieven zoals B-EN meer kunnen bijdragen aan de gemeenschap dan een traditioneel energiebedrijf. Met gemeenschap bedoelen we niet enkel de burgers maar ook stichtingen, verenigingen, bedrijven en de gemeente zelf. Onze mening is dat een grote energiemaatschappij onvoldoende kan aansluiten en samenwerken met de lokale gemeenschap, dit in tegenstelling tot een lokaal duurzaam energiebedrijf. B-EN is reeds actief in gesprek met stichtingen, verenigingen en gemeenten om duidelijk te krijgen hoe we elkaar kunnen helpen bij de verduurzaming van de gemeenten en te voorkomen dat de initiatieven versnipperen. Ten tweede is onze visie dat duurzaamheid moet beginnen bij de jonge generatie, hierbij staan educatie en samenwerken met lokale stichtingen en scholengemeenschappen centraal. Ten derde: wat is er nu mooier dan windmolens welke gerealiseerd worden door een lokaal initiatief van burgers uit dezelfde gemeente? Aanvullend kunnen burgers en bedrijven participeren in de windmolens, zodat ook zij er profi jt van ondervinden in plaats van enkel hinder. Tot slot is onze visie dat een lokaal initiatief sociaal verantwoord dient te ondernemen. Concreet houdt dit in dat een deel van de winst terugvloeit naar de lokale gemeenschap om duurzame initiatieven te ondersteunen en te realiseren. Wij zijn ervan overtuigd dat de bovenstaande punten duidelijk maken wat de toegevoegde waarde is van een lokaal duurzaam energiebedrijf ten opzichte van een traditioneel energiebedrijf. Een visie en een droom is mooi, maar de belangrijkste vraag blijft natuurlijk hoe het tot realisatie komt. De belangrijkste uitdaging waar we voor staan, is locatie: waar kunnen de windmolens worden gerealiseerd? Wij hebben besloten om te kijken naar reeds lopende initiatieven vanuit de overheid. De provincie Zuid-Holland en een aantal gemeenten hebben het bovenstaande reeds MEGAFOON 7

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Experimenteren met burgerinitiatief

Experimenteren met burgerinitiatief Van Doe-het-zelf naar Doe-het-samen Maatschappij Experimenteren met burgerinitiatief Jurgen van der Heijden, Rosalie van Dam, Rinske van Noortwijk, Irini Salverda, Ineke van Zanten (Red.) Met bijdragen

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

Personeel lokken met leuke extraatjes. Industriedag in het teken van duurzaamheid

Personeel lokken met leuke extraatjes. Industriedag in het teken van duurzaamheid In het nieuwsd Oktober 2008 In deze uitgave: Industriedag in het teken van duurzaamheid Het Leer-Werk Traject Wat maakt een bedrijf aantrekkelijk? Ontwikkelingen rondom ROM-D Personeel lokken met leuke

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

NATIONALE STRATEGIE VOOR DUURZAME ONTWIKKELING MAATSCHAPPELIJKE VERKENNING

NATIONALE STRATEGIE VOOR DUURZAME ONTWIKKELING MAATSCHAPPELIJKE VERKENNING NATIONALE STRATEGIE VOOR DUURZAME ONTWIKKELING MAATSCHAPPELIJKE VERKENNING NATIONALE STRATEGIE VOOR DUURZAME ONTWIKKELING MAATSCHAPPELIJKE VERKENNING JUNI 2002 inhoud VOORWOORD 7 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING

Nadere informatie

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Analyse burgerinitiatieven De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Stageproject: Instituties voor Collectieve Actie Student: Sarah Simmelink Studentnummer: 3488756 Stagebegeleider organisatie:

Nadere informatie

Energierijk Zeeland Ledenvergadering ZMf dinsdagavond 26 november 2013 in stadskantoor Middelburg

Energierijk Zeeland Ledenvergadering ZMf dinsdagavond 26 november 2013 in stadskantoor Middelburg November 2013, nummer 122, jaargang 30, nummer 3 Energierijk Zeeland Ledenvergadering ZMf dinsdagavond 26 november 2013 in stadskantoor Middelburg Column Energie Loes de Jong Vuur is samengebalde energie.

Nadere informatie

Twee generaties over energie.

Twee generaties over energie. Twee generaties over energie. en &Twee generaties over energie. Inhoud 4 Nils en Michael Persson 8 Wim en Sanne Turkenburg 12 Michael en Mark Wisbrun 16 Marc en Jill Cornelissen 20 Maus en Anne van Loon

Nadere informatie

Welzijn versterkt Duurzaamheid. in buurten en wijken

Welzijn versterkt Duurzaamheid. in buurten en wijken Welzijn versterkt Duurzaamheid in buurten en wijken Welzijn versterkt Duurzaamheid in buurten en wijken Welzijn versterkt Duurzaamheid Inhoud Leeswijzer 4 1 Wijkgericht werken als kans voor duurzaamheid

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Kracht in Nederland. Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief om

Kracht in Nederland. Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief om Kracht in Nederland thema Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid Peter Blokdijk, WerkMeester bij ESFA Rotterdam: Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

De crisis voorbij. Alumnivereniging VVA Larenstein DE ALUMNIVERENIGING VAN HOGESCHOOL VAN HALL-LARENSTEIN EN HELICON VELP

De crisis voorbij. Alumnivereniging VVA Larenstein DE ALUMNIVERENIGING VAN HOGESCHOOL VAN HALL-LARENSTEIN EN HELICON VELP DE ALUMNIVERENIGING VAN HOGESCHOOL VAN HALL-LARENSTEIN EN HELICON VELP Alumnivereniging VVA Larenstein FEBRUARI 2013 / NR01 / 4,25 ZZP-ers gezocht Nieuwe bosstandaard De crisis voorbij COLOFON Het VVA-magazine

Nadere informatie

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Actie in oktober 2014 Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Woord vooraf geachte lezer, De uitdaging voor gemeenten

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

limburgs Milieu J a a r g a n g 25

limburgs Milieu J a a r g a n g 25 limburgs Milieu 4 J a a r g a n g 25 E e n u i t g a v e v a n S t i c h t i n g M i l i e u f e d e r a t i e L i m b u r g - d e c e m b e r / j a n u a r i 2 0 1 2 40 JAAR STICHTING MILIEUFEDERATIE

Nadere informatie

Werkplaats 9. PlattelandsParlement 2009 Directe link tussen platteland en politiek

Werkplaats 9. PlattelandsParlement 2009 Directe link tussen platteland en politiek Werkplaats 9 PlattelandsParlement Periodieke uitgave van Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij in samenwerking met de andere organisatoren van het PlattelandsParlement: de Landelijke Vereniging van

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie