Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009. www.melexis.com"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009

2 Inhoudstabel 1. Brief aan onze Aandeelhouders Kerncijfers Inleiding... 7 Melexis Makes the Difference in Helping Cars Go Green... 7 Het verschil volgens Melexis... 8 "The Melexis Way"... 9 Niet zomaar een bedrijf...10 Een groene referentie voor toekomstige generaties Onze Strategie The best innovation made safe at launch...11 Blijvende groeikansen in automotive...11 Focus op ASSPs en ASICs...12 Van partner naar partner of choice...12 Leider in oplossingen voor halfgeleiders en sensoren...12 Voorop in kwaliteit- en milieubewustzijn Onze activiteiten & productportfolio Overzicht van activiteiten...14 Sensoren...16 Actuators...18 Draadloze Communicatie...19 Optische Electronica Wereldwijde Vestigingen Risicofactoren Risico s verbonden aan de Vennootschap...24 Risico s verbonden aan de activiteiten...26 Risico s verbonden aan de verhandeling op Euronext Bespreking en Analyse van het Management Inleiding...29 Omrekeningskoersen...30 Bespreking en Analyse van het management van de financiële toestanden en de bedrijfsresultaten Geconsolideerde financiële Staten Geconsolideerde balans...34 Toelichting bij de geconsolideerde financiële staten Raad van Bestuur Raad van Bestuur...70 Comité s van de Raad van Bestuur...71 Uitvoerend Management Committee...72 Relevante elementen bij een openbaar overnamebod Aandeelhouders informatie Aandeelhoudersstructuur...74 Aandeel informatie...74 Aandeelhouders Contact Informatie...74 Financiële kalender Dividend beleid Verkorte statutaire jaarrekening In het geval er verschillen zijn in deze versie en de Engelse versie van het jaarverslag, moet de Engelse versie aangehouden worden. 1

3 1. Brief aan onze Aandeelhouders Melexis stelt zich tot doel innovatieve micro-elektronica aan te bieden, op maat van de uitdagingen van onze klanten en met een passie voor wederzijds succes. Geachte aandeelhouder van Melexis, Françoise Chombar De halfgeleidermarkt voor de automobielsector kelderde in 2009 met 26 %, de allergrootste daling in de geschiedenis van de markt 1. De groei in deze sector hangt nauw samen met de productiegroei van lichte voertuigen in zijn geheel. De wereldwijde financiële crisis leidde tot een beduidende vertraging in de verkoop van nieuwe voertuigen en een forse terugval van de productie in de laatste vier maanden van 2008 en het eerste kwartaal van ICleveranciers moesten dan ook snel ingrijpen om de productie af te remmen en zo het overaanbod een halt toe te roepen was voor Melexis dus een jaar van ongekende uitersten. In het begin van het jaar kreeg Melexis af te rekenen met de grootste verkoopsdaling ooit, op het einde van het jaar zagen we het orderboekje in sneltempo aandikken. Rudi De Winter De belangrijkste oorzaak daarvan ligt in een welgekende bedrijfsdynamiek, die Peter M. Senge illustreert in zijn inventory accelerator -theorie 2. Samengevat bewijst die theorie dat zelfs een kleine verandering in de vraag enorme op- of neerwaartse schommelingen in de voorraden kan teweegbrengen. De oorzaken hiervan zijn dat materiaal- en informatiestromen altijd onderhevig zijn aan vertragingen en dat de verschillende actoren enkel toegang hebben tot de lokale toestand van de voorraden en dus ook locale voorraadbeslissingen nemen. Aantal 90,000,000 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 WERELDWIJD TOTAAL AUTO ASSEMBLAGE 2008(*) Jaar r Bron: PWC Quarterly Forecast Update - Jan 10, (*) Quarterly Forecast Update October Bron Gartner Inc. ʻʼDataquest Insight: Automotive Semiconductor Market Forecast, 4Q09 Updateʻʼ 2. Peter M. Senge, senior lecturer at the Massachusetts Institute of Technology (MIT), ʻʼThe Fifth Discipline (ISBN ) 1

4 De pieken en dalen in de voorraden blijken groter te zijn naarmate de afstand tussen eindgebruiker en leverancier toeneemt. En hoe meer downstream, hoe groter de amplitude en de afwijking. In de auto-industrie betekent dat van de autokoper via de autohandelaar, de autoproducent, de verschillende leveranciers (6 tot 7) tot Melexis als leverancier van onderdelen. In de tweede helft van 2008 zorgde de financiële crisis niet alleen voor een plotse daling van de consumentenvraag. Zij resulteerde tevens in een overreactie van de productieketen. Dat kwam omdat bedrijven hun voorraden gingen afbouwen in een poging om hun werkingskapitaal positief te beïnvloeden. De combinatie van beide de gebruikelijke voorraaddynamiek en de kredietcrisis straalde af op de verkoop van Melexis die in het eerste kwartaal van % op jaarbasis moest inleveren. Over het hele jaar zakte de verkoop van Melexis met meer dan 30 % in vergelijking met het vorige jaar, met name tot op 129 mio EUR, wat wijst op een bestendig herstel sinds het tweede kwartaal. De brutowinstmarge bleef met 37 % relatief hoog doordat Melexis zijn wafer- en assemblageproductie uitbesteedt en uitsluitend het testen binnenshuis doet. De operationele marge zakte van 16 % tot 5 % of 7 mio EUR. Het fabless business model van Melexis om de productie van het silicum uit te besteden, maakte het mogelijk om het jaar met een positief operationeel resultaat af te sluiten. Het nettoresultaat kwam uit op een verlies van 4 mio EUR, voornamelijk door de afschrijving van de resterende 10,7 mio EUR op een belegging in CDO s. Ondanks de recente onrust op de automarkt is Melexis ervan overtuigd dat het zich op deze markt moet blijven toespitsen. Volgens Gartner zal de halfgeleidermarkt voor de automobielsector gemiddeld 12 % groeien in de komende 5 jaar. Verwacht wordt dat de productie van lichte voertuigen wereldwijd gestaag zal toenemen en dat ook de hoeveelheid halfgeleiders per auto zal blijven stijgen. De groei van de hoeveelheid halfgeleiders zal vooral gestimuleerd worden door een grotere vraag naar groenere auto s. Op de recentste internationale autobeurs in Frankfurt bleek duidelijk dat auto s milieuvriendelijker maken voor de meeste autoproducenten een topprioriteit is. Om dat doel te bereiken, passen ze uitstootverlagende en energiezuinige concepten en systemen toe. Melexis ondersteunt de meeste van die systemen met zijn sensoren en actuator ICs. Deze technologiesystemen blijven niet beperkt tot het luxesegment en zullen zeker een brede toepassing krijgen met het doel de ecologische voetafdruk wereldwijd te verkleinen. Dat Melexis de volgende generatie integreerbare halfgeleiders kan leveren, zal ertoe bijdragen om die uitstootverlagende systemen in de toekomst ook beschikbaar te maken in low budget-auto s. De stijging van de nieuwe design wins in 2009 ten opzichte van vorig jaar bevestigt dat alleen maar, zeker omdat de economische context nog nooit zo moeilijk was. Eind april 2009 nam Melexis de image-activiteit over van Sensata, dat in het Amerikaanse Cambridge gevestigd is. Sensata leverde al automobiele beeldsensoren en modules voor advanced driver assistance systems aan klanten zoals Bosch en Delphi. Omdat Melexis zijn strategie focust op halfgeleiders en sensoren voor de auto-industrie, halen afnemers van de bestaande optisch-elektronische en beeldsensoren rechtstreeks voordeel uit deze overname. De markt startte met de productie van beeldgestuurde toepassingen die het comfort en de veiligheid in auto s verhogen zoals nachtvisie, rijvakbewaking, verkeersbordherkenning en geavanceerde cruisecontrol. Met zijn productengamma beantwoordt Melexis aan de verwachtingen van wagenontwerpers op het gebied van duurzaamheid, performantie en betrouwbaarheid. 2

5 Melexis zette ook zijn kostenbesparingsbeleid voort. In 2009 schroefde het de kosten met 10 mio EUR terug door: het personeelsbestand wereldwijd met 10 % in te krimpen; de productie afwisselend stil te leggen in de 3 productiesites; optimaal gebruik te maken van de arbeidsduurverkorting voor alle werknemers in de Duitse en Belgische entiteiten; onze efficiëntie- en optimaliseringsprogramma s voort te zetten en te versnellen (het belangrijkste aspect daarbij is de focus op een beter rendement van de bruikbare chips per wafer (siliciumschijf). Melexis verminderde het rendementsverlies (aantal onbruikbare chips per wafer) opnieuw met 1 % van de verkoop in 2009 en wil die positieve trend in 2010 doorzetten); de kostenstructuur te herzien en te stroomlijnen. Op die manier moet Melexis structurele kostenbesparingen kunnen aanhouden van meer dan 4 miljoen EUR per jaar en de bruto- en operationele marges verbeteren op lange termijn. Melexis slaagde er ook in zijn balans te versterken. De nettoschulden daalden van 68 mio EUR eind 2008 naar 44 mio EUR eind 2009, voornamelijk dankzij de gunstige evolutie van het bedrijfskapitaal. Ook onze financiële ratio s evolueren opnieuw in de richting van historische niveaus Evolutie Netto schuld en Netto schuld/ebitda 4Q) 67, ,937 57, , , /12/ /03/ /06/ /09/ /12/ , , , , , , , , Netto Schuld Netto Schuld / EBITDA (4Q) Door de extreme omstandigheden besliste Melexis geen dividend uit te keren in Aangezien de activiteit aantrekt, is het waarschijnlijk dat Melexis opnieuw zal overgaan tot het uitkeren van een dividend. Dividend opbrengst 7 jaren 14% 12% 11% (1) 12% 10% 8% 7% 6% 4% 5% 4% 5% 2% 0% % Brutto dividend dividend Kapitaalsvermindering Melexis streeft naar voortdurende verbetering. Daarom schaven we onze organisatie bij om veerkrachtig te blijven en ons bedrijf klaar te stomen voor de toekomst. Melexis maakte van de crisis gebruik om zijn organisatie drastisch te hertekenen en dat had voornamelijk een impact op de afdelingen die business genereren (verkoop, productmarketing en R&D). Zo kunnen we enerzijds schaalvoordelen genieten op het gebied van ontwikkeling en anderzijds ons meer toespitsen op de behoeften van de klant. 3

6 In 2009 verkocht China meer auto s dan de VS. De rest van de wereld had te kampen met een slabakkende autoverkoop, maar in China dikte de autoverkoop ten opzichte van vorig jaar aan met 46 %. Om de Chinese auto-industrie en de Chinese klanten beter te bedienen, richtte Melexis in Shanghai een vestiging op voor verkoop en application engineering, die nu volledig operationeel is. Het vierde kwartaal van 2009 was voor Melexis een belangrijk keerpunt, omdat de verkoop in Azië voor het eerst hoger lag dan in Europa. In september vond in Erfurt ook de officiële opening plaats van het nieuwe Melexis gebouw. Enkele van onze innoverende producten zoals MEMS, optische sensoren en camera s, vergen een ultramoderne omgeving en dat was economisch niet langer haalbaar in het oude gebouw. Het nieuwe gebouw is bovendien een stuk milieuvriendelijker 2009 was het meest uitdagende jaar uit de geschiedenis van Melexis, daar we erg hard getroffen werden door de meest turbulente daling in de autoverkoop ooit. Achteraf gezien heeft de 08/09-crisis, hoewel die erg pijnlijk was, ook positieve gevolgen gehad voor ons bedrijf. Het heeft ons aangemoedigd om alle aspecten van onze bedrijfsvoering aan te scherpen. Het heeft ons toegelaten meer bewust gezond te worden op het vlak van uitgaven, met toch in ons vizier een stevige groei als einddoel. Ondanks de tegenslagen, hebben onze medewerkers zich op alle vlakken als een sterk, energiek en eensgezind team opgesteld. Zij verdienen dan ook de eer voor de manier waarop Melexis deze storm heeft getrotseerd. Melexis heeft alles in haar mars voor een verder herstel in een aanlokkelijke automobielmarkt. Hoogachtend, Ieper, 21st of March 2009 Françoise Chombar, CEO Rudi De Winter, CEO 4

7 2. Kerncijfers (in Euro) Operationele resultaten Bedrijfsopbrengsten EBIT EBITDA Balans structuur Eigen vermogen Netto Schuldpositie(*) Werkkapitaal (*):financiële schulden - liquide middelen Kasstroom en investeringen Kasstroom (*) Afschrijvingen + waardeverminderingen Investeringen (*): kasstroom = netto resultaat + afschrijvingen en waardeverminderingen Ratios ROE 46% 50% 47% 36% -7% Liquiditeit (*) 2,0 3,2 2,7 2,7 2.4 Solvabiliteit 52% 41% 47% 39% 39% (*): liquiditeit = vlottende activa/schulden op minder dan 1 jaar 5

8 225, , , , , , ,549 Evolutie Bedrijfsopbrengsten in Euro 150, , ,000 75,000 50, ,890 25, ,000 42,349 40,869 40,000 35,000 34,796 30,000 29,559 EBIT Evolutie in Euro 25,000 20,000 15,000 10,000 6,986 5, ,000 Kasstroom Evolutie in Euro 50,000 40,000 30,000 20,000 39,529 45,440 48,777 34,232 10,000 7,

9 3. Inleiding Melexis Makes the Difference in Helping Cars Go Green Melexis Microelectronic Integrated Systems NV ontwerpt, ontwikkelt, test en vermarkt zeer geavanceerde geïntegreerde halfgeleiders. We leveren al meer dan 15 jaar ICs aan de automobielsector en hebben zodoende een ruime ervaring opgebouwd. Melexis werkt intensief samen met haar klanten om groene, meer milieuvriendelijke automobielsystemen en technologieën af te leveren. Een lager benzineverbruik en verminderde uitstoot van uitlaatgassen zijn een direct resultaat van verbeteringen in door Melexis ontwikkelde ICs en sensoren. 7

10 Het verschil volgens Melexis Reeds meer dan 15 jaar inspireren onze automotive klanten ons om geavanceerde Mixed Signal halfgeleiders, sensor ICs en programmeerbare sensor IC systemen te ontwikkelen, te produceren en af te leveren. Ondanks de strenge kwaliteitseisen, de moeilijke tijden en harde economische doelen die onze klanten ons stellen, slaagt Melexis er telkens weer in om waardevolle, innovatieve producten van wereldklasse te produceren. Geavanceerde sensoren verbeteren de brandstofinjectiesystemen om het brandstofverbruik te verminderen. Sensor Interface ICs zijn uitermate belangrijk voor druksensoren die hiermee de uitstoot beter controleren. BUS netwerken verminderen het gewicht van de kabelbomen en geavanceerde microcontrollers, zoals de sensorloze BLDC (borstelloze gelijkstroom) motorbesturingen, zijn cruciaal in Hybride en Stop/Go systemen. De mensen achter deze innovaties zetten zich ten volle in om het succes van onze klanten te garanderen. Dit succes wordt meer dan ooit bereikt door de milieu-impact van hun producten te minimaliseren Het verschil volgens Melexis wordt samengevat in onze Bedrijfswaarden. Deze 5 kernwaarden belichamen the Melexis Way. Het is een visie waarbinnen alle medewerkers, van het top management tot de pas aangeworven stagiair-ingenieur, gecoached en aangemoedigd worden om de dagelijkse taken en verantwoordelijkheden op te nemen. Deze 5 kernwaarden zijn allemaal even belangrijk: Melexis Kernwaarden Klantgerichtheid Levenskwaliteit Leiderschap Winstgevendheid Respect 8

11 "The Melexis Way" Klantgerichtheid Het vinden van een creatieve en innoverende werkwijze waardoor we kunnen uitmunten in de kwaliteit van onze producten en onze service, in onze werkrelaties en onze resultaten zien we als een uitdaging. En weten we dat ook onze klanten succesvol zullen zijn. Levenskwaliteit Werken bij Melexis moet aangenaam zijn voor iedereen. Passie is onderdeel van onze missie. We stellen onszelf ambitieuze en uitdagende doelstellingen. Wie we zijn wordt bepaald door onze werksfeer en door onze privésfeer. Daarom moedigen we onze medewerkers ook aan om een duurzame balans tussen werk en privé te ontwikkelen. Leiderschap We zijn leiders in de markten waarin we opereren, doordat we topproducten en toptechnologieën ter beschikking stellen van onze klanten. Leiderschap wordt veruitwendigd door teamwork en het nemen van verantwoordelijkheid. Melexis erkent zowel de individuele als de groepsprestaties. Hiertoe geven we onze medewerkers de nodige middelen om gehoord te worden en met de nodige capaciteiten, kennis en empowerment het verschil te kunnen maken. Winstgevendheid Dit is de meest duidelijke manier om onze effectiviteit te meten. Superieure producten en diensten zullen leiden tot superieure winsten. En superieure winsten zullen op hun beurt superieure investeerders en aandeelhouders aantrekken zodat de investeringscycli gewaarborgd worden en we een financieel gezonde onderneming behouden. Respect Diversiteit en inzet worden zeer gewaardeerd. Onze werkrelaties zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect, op eerlijkheid, openheid en rechtvaardigheid. Gelijke kansen en opportuniteiten worden aan iedereen geboden, los van geslacht, ras of etnische achtergrond. 9

12 Niet zomaar een bedrijf Puur pragmatisch. No-nonsense. Bij Melexis schept de aanpak van de business en ontwikkeling vertrouwen in deze harde economische tijden. Creativiteit, vrijheid en respect lopen als een rode draad door ons hele bedrijf. Ze werken door in letterlijk alle geledingen van onze organisatie en weten mensen, afdelingen, units en vestigingen met elkaar te verbinden, waar ook ter wereld. Weten hen te verenigen in een gezamenlijk streven naar een maximale inspanning om vraag en aanbod, technologieën en markten op elkaar af te stemmen. Voor onszelf, maar vooral voor onze partners is Melexis gekend als een niet-alledaags bedrijf. Een onderneming die graag en met plezier werkt aan geïntegreerde oplossingen. We zijn er trots op dat we er dagdagelijks in slagen minder afval te maken, de efficiëntie te verhogen en mee te werken aan een groenere planeet. Elke maatregel neemt het bedrijf in teken van maatschappelijk verantwoord ondernemen en haar medewerkers spelen hierin een actieve rol. Deze positieve houding bepaald mee het financiële en technologische succes van ons bedrijf. Aan het begin van elk streven naar het bereiken van nieuwe normen van CO2-reductie of efficiënter energiegebruik zijn het kleine dingen die het grote verschil maken. Bij Melexis zijn de geïntegreerde IC en sensoren die kleine dingen. Een groene referentie voor toekomstige generaties Gericht werken aan de toekomst van electronica, samen werken aan de allernieuwste concepten en technologieën, weten hoe waardevol het is om met groenere wagens te kunnen rijden, brandstofefficiënte vrachtwagens en bussen. Onze teams en partners bedenken samen hoe ze onze geïntegreerde circuits en sensoren kunnen ontwikkelen die verantwoordelijk zijn voor de snelle evolutie in het automobiellandschap. Of het nu om hybride, elektrische, benzine of diesel voertuigen gaat, ze streven er allemaal naar zo efficiënt mogelijk te zijn. Melexis is er trots op hiervan volledig doordrongen te zijn. De wetenschap dat enkel de beste ICs en sensoren deze droom werkelijkheid kunnen doen worden, zit diep in ons gewordeld. Dat is de referentie voor onze toekomst. Een groene toekomst voor uw en onze wereld 10

13 4. Onze Strategie The best innovation made safe at launch Focus op de klant en een consistente strategische visie waren altijd al de basis van de groei van Melexis. Innovatieve producten creëren en betrouwbaar in productie brengen is essentieel voor het succes van zowel Melexis als van onze klanten. Met de juiste teamgeest scharen de Melexis-medewerkers zich achter de kernwaarden en no-nonsense cultuur om kwalitatieve vooraanstaande technologische oplossingen te blijven bieden. We breiden, met de kennis en ervaring die we in dit segment hebben opgedaan, ons werkterrein verder uit naar nieuwe toepassingsgebieden, nieuwe sectoren en nieuwe markten, gebruik makend van onze organisatorische expertise en team spirit. Blijvende groeikansen in automotive De halfgeleidermarkt voor auto s heeft sterke fundamenten. Ondanks de zwakke groei van de autoverkoop, neemt het aandeel van de elektronica in de voertuigen immers voortdurend toe. Die elektronica stelt autofabrikanten in staat om zich met hun types en modellen te onderscheiden op het gebied van veiligheid, milieuvriendelijkheid, prestaties of comfort. Het ontwikkelen van geavanceerde, geïntegreerde toepassingen en oplossingen voor deze sector zal dan ook beslist onze core business blijven. Daarnaast hebben we het laatste jaar ook een interessante groei gezien in nieuwe markten en sectoren, zoals in de consumentenelektronica en draadloze en industriële of medische toepassingen. Als geen ander kan Melexis daar voordeel doen met de expertise die werd opgedaan in de automobielindustrie. Dit dankzij onze kennis en ervaring op het gebied van engineering, ontwikkeling en design en het testen van hoogwaardige, geïntegreerde analoog-digitale toepassingen voor gebruik in auto s en trucks. Wanneer we de focus verbreden naar een veel ruimer toepassingsgebied, dan liggen ook hier kansen voor aanzienlijke groei en expansie van onze bedrijfsactiviteiten. 11

14 Focus op ASSPs en ASICs Melexis zal verder gaan met de ontwikkeling van zowel ASICs (Application Specific Ics) als van ASSPs (Application Specific Standard Products). Laatstgenoemden zijn Melexis-oplossingen die binnen ieders bereik liggen. Wij streven naar de ontwikkeling van breed en algemeen aanvaarde bouwstenen voor velerlei toepassingsgebieden. Door verschillende bestaande componenten slim te integreren, is Melexis bovendien in staat om chipsets te creëren voor compleet nieuwe applicaties, voor totaal nieuwe markten. Onze ASIC-partners weten zeer goed waarom ze Melexis vertrouwen voor hen mixed signal-ics. Melexis maakt er een erezaak van om méér te bieden dan alleen een afgewerkte en geteste IC op basis van het blokschema van de klant, door actief mee te denken, te ontwikkelen en ontwerpen en een customised ASIC te leveren. Innovatieve, progressieve oplossingen op schematisch niveau en gedurende de volledige levenscyclus van het programma: die maken het verschil. Van partner naar partner of choice Ons aandachtsgebied beslaat de complete levenscyclus van een product. Daarom onderhouden wij hechte werkrelaties met onze klanten en toeleveranciers. Wij streven naar sterke continuïteit in zulke samenwerkingsverbanden, vooral op het gebied van ontwikkeling, engineering en technische ondersteuning Dit resulteert namelijk in meer dan alleen een goed product. Het geeft ons het inzicht en het overzicht om toepassingen te ontwikkelen die optimaal inspelen op toekomstige plannen en behoeften. Op nieuwe trends en opkomende markten. Zodat we kwalitatief uiterst hoogwaardige en tegelijkertijd zeer kostenefficiënte producten kunnen leveren aan onze wereldwijde klanten. Leider in oplossingen voor halfgeleiders en sensoren Melexis beschikt over een team van ervaren, goed op elkaar ingespeelde ingenieurs. Dankzij hun expertise op het vlak van productdefinitie, ontwerp en het testen van hoogwaardige, geïntegreerde analoogdigitale halfgeleider oplossingen en sensor- IC s, verwierf Melexis een leidinggevende positie. Niet alleen in de automotive, maar nu ook in andere sectoren. Om die positie te behouden en verder te versterken, investeert Melexis substantieel in onderzoek en ontwikkeling en in mensen. 12

15 Wereldwijde Branding Melexis blijft investeren in haar wereldwijde merknaam om haar positie als technologische innovator in de automobiel-elektronica te verlengen. Melexis breidt haar aanwezigheid in deze snel groeiende markt uit door haar technisch support center in Shanghai. Een Chinese versie van haar web site ondersteunt dit verder. Door haar jarenlange aandeel in het leveren van geavanceerde en verbeterde automotive ICs staaft Melexis haar boodschap Melexis is Driving Green Solutions. Want kleine dingen maken een groot verschil. Zeker voor de toekomst van een gezonde wereld. Zowel de allereerste producten van Melexis als haar huidige product portfolio laten de klanten toe om het brandstofverbruik te verbeteren, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de levensduur van voertuigen te verlengen. Voorop in kwaliteit- en milieubewustzijn Melexis kent een geïntegreerd managementsysteem dat voldoet aan strikte voorwaarden van ISO / TS 16949:2002, inclusief Semiconductor Commodity. Daarnaast werd ons bedrijf beloond voor zijn milieu engagement met een ISO certificaat. 13

16 5. Onze activiteiten & productportfolio Overzicht van activiteiten Onze klanten inspireren ons om geavanceerde geintegreerde circuits te creëren, ontwikkelen en te verkopen die voornamelijk gebruikt worden in elektronische systemen voor de automobielsector. Dankzij onze expertise in dit domein kunnen wij wereldwijd innovatieve en gesofisticeerde IC s aanbieden voor toepassingen in industriële, consumer en medische markten. Activiteitenoverzicht Intelligente Integratie wordt steeds belangrijker om efficiënte, doeltreffende oplossingen te creëren die nodig zijn om tal van complexe systemen eenvoudiger te maken. De dwingende behoefte om de installatiekosten voor essentiële systemen maakt geïntegreerde oplossingen voor sensoren, intelligentie en communicatie noodzakelijk. Melexis levert unieke sensor-, communicatie- en driverchips met analoge en digitale uitgangen, en vaak met geavanceerde on-board microcontrollers of DSP-mogelijkheden. Men verwacht in de markt van de halfgeleiders voor auto s een groeipercentage van 10% (CAGR ); Source: Databeans) dankzij het toenemende gebruik van elektronica in voertuigen. Overheidsreglementeringen en de vraag van de consument naar meer brandstofbesparing, veiligheid en comfort scheppen een nood aan meer elektronische sensoren en controlesystemen voor auto s. 14

17 Dankzij de investering van Melexis in systemen en processen die aan de normen van de autonijverheid voldoen, vertrouwen de klanten 100% van hun IC-behoeften aan Melexis toe. De productontwikkelingcycli bij deze klanten leidden vaak tot evolutionaire design wins voor Melexis. Dat gaf Melexis de verantwoordelijke taak de klanten te helpen bij het sturen van hun marktstrategie op basis van de vooruitgang die Melexis boekte in onderzoek en ontwikkeling. De IC s van Melexis hebben vaak tot resultaat dat de traditionele systemen grondig worden herwerkt, of zelfs dat verscheidene systemen worden geconsolideerd of geëlimineerd en vervangen door één modulaire oplossing. Die vooruitgang stelt de automobielindustrie in staat de algemene kosten te verminderen en bijna net zo belangrijk het gewicht en het energieverbruik van de auto te beperken. Hoewel Melexis zich in de eerste plaats op producten voor de auto-industrie richt, is het bedrijf ook actief in andere terreinen en markten. Dankzij zijn technologie en kennis veroverde het bedrijf ook een leiderspositie in bepaalde specifieke domeinen zoals zenders, ontvangers en zendontvangers met radiofrequentie, ventilator- IC s in één chip, infrarood afstandsbedieningen voor consumentenproducten en stroomtoevoercontrolechips voor gsm-batterijen. Dankzij de klantgerichte benadering van Melexis, de zeer hoge kwaliteit van de producten en de innovatieve ontwerpmethodologie, veroverden bepaalde ASIC en ASSP-oplossingen voor dit type markten belangrijke, en in sommige gevallen dominante marktposities voor onze partners. De belangrijkste producten van Melexis blijven de Hall Effect IC s (magnetische sensoren), druk- en acceleratiesensoren, sensor interface IC s, automotive systemen op-één-chip, geïntegreerde microcontrollers, IC s voor draadloze communicatie, chips voor bussystemen, optische en infraroodsensoren. Al deze producten worden in de eerste plaats ontwikkeld voor toepassingen in de auto-industrie en voor specifieke klanten die ze vervolgens gebruiken in commerciële en industriële toepassingen. Melexis bezit een uitgebreide patentportefeuille. De patenten zijn ook nuttig voor onze klanten, die onze producten op hun beurt kunnen aanwenden voor kostenefficiënte en unieke oplossingen in hun marktsegment, waar de concurrentie bijzonder scherp is Melexis is een onderzoeksgedreven vennootschap, waarbij O&O voor de bedrijfsstrategie van overheersend belang is en ook zal blijven. De welbepaalde O&O-activiteiten worden niet uitgevoerd voor intern gebruik, maar zijn contractueel voor klanten, en creëren bijgevolg inkomsten. De investeringen in O&O bestaan uit zowel productontwikkeling als geavanceerde ontwikkeling in nieuwe technologieën voor de automobielsector. Maar het gaat nog verder. Enerzijds wordt de O&O gedreven door de behoeften en vragen van onze klanten, maar gelijkertijd ook steeds meer door het marktonderzoek van Melexis waarin gepeild wordt naar behoeften op lange termijn. 15

18 Sensoren Hall Effect Sensoren Hall-effect halfgeleiders nemen magnetische velden waar. Ze worden onder meer gebruikt voor de detectie van beweging, positie en snelheid, en kunnen ook stroom detecteren. Hallsensoren zijn immuun voor stof, vuil, vocht en trillingen. De Hall IC s van Melexis waren de eerste die door de gebruiker konden worden geprogrammeerd. Deze baanbrekende innovatie stelde onze klanten in staat hun modules te vereenvoudigen. De detectie van de positie van de pedalen, de regelklep en het stuurwiel, de stuurkoppel en versnellingspook, de waarneming van de rotatie van de nokkenas en de krukas van motoren, de bewaking van de beweging in motoren en actuatoren zijn klassieke functies van miljoenen Hall-IC s van Melexis in de auto s van vandaag. Andere vaak gebruikte toepassingen voor Hall-IC s zijn mobiele telefoons, spelconsoles, computers, draagbare toestellen en automatisering. Melexis brengt een baanbrekende Hall-technologie op de markt onder de naam Triaxis. Dankzij deze technologie worden magnetische sensoren gemaakt die perfecte positiemetingen kunnen doen zonder contact te maken. Triaxis ICs worden ingebouwd in rotatie, lineaire en 3D joystick positiesensoren. De eindproducten worden gebruikt om de zuinigheid te verhogen, de uitstoot van motoren te verminderen (CO2-voetafdruk), de voertuigstabiliteit en de stuur- en remaspecten te verhogen. De Triaxis technologie laat Melexis bijvoorbeeld toe actief bij te dragen aan programma s zoals engine down-sizing en start/stop die geïntroduceerd werden door de autofabrikanten. Triaxis ICs richten zich ook op HMI toepassingen (Human-machine interface): dankzij deze ICs wordt een nieuwe generatie van smart shifters (manuele en automatische versnellingbakken) of controllers voor entertainment systemen mogelijk. De Triaxis technologie wordt ook gebruikt voor stroomsensoren. Deze markt is sterk gegroeid dankzij de toename van elektrische systemen in hedendaagse voertuigen en de positieve trend voor hybride en elektrische voertuigaandrijvingen. Elektronische kompassen behoren tot het Triaxis portfolio. Het Melexis-gamma Hallsensoren biedt oplossingen voor industriële toepassingen in grote volumes zoals slimme, borstelloze DC motoraandrijvers en controllers met geïntegreerde magnetische detectie. Melexis heeft de reputatie een innovator te zijn in deze markten. Een voorbeeld is het uitgebreide assortiment gespecialiseerde Hallsensoren ontwikkeld voor gebruik in ventilatoren voor elektronische apparatuur of in trilfunctie voor mobiele telefoons. Recente innovaties zijn IC s die het lawaai van koelventilatoren beduidend beperken: een belangrijk gegeven voor consumentenen kantoorelektronica. De ultra-low power schakelaar of encoder voor toepassingen die op batterijen functioneren, zoals mobiele telefoons en laptops, is een ander voorbeeld van een gespecialiseerde Hallsensor. 16

19 MEMS (Micromachined Electro-Mechanical Systems): Druksensoren, Acceleratiesensoren, Gyroscopen Sensoren vormen de kern van vele moderne automobieltoepassingen zoals airbagsystemen, ESP-systemen (elektronisch stabiliteitsprogramma), roetfilters, filterbewaking en remcircuits. Melexis ontwikkelt en verkoopt druksensoren, acceleratiesensoren en gyroscopen die gebaseerd zijn op micromachining technologie, waarbij de fysische parameter die wordt gemeten een tijdelijke en omkeerbare vervorming veroorzaakt in een mechanische structuur geëtst in de IC. Micro-machiningtechnologie gebruikt de fabricagemethodes uit de microelektronica om miniatuur-mechanische apparaten te produceren met uitstekende prestaties. Druk is een van de belangrijkste controleparameters in de auto. Het wordt gemeten met behulp van alleenstaande sensoren, waarvoor Melexis de verwerkingselektronica levert, of met volledig geïntegreerde druksensoren. Deze geïntegreerde druksensoren bevatten het meetelement (in de vorm van een vervormbaar siliciummembraan) en de elektronica in één chip. Binnen deze markt is Melexis een gevestigde waarde die haar technologische voorsprong wil behouden door voortdurend te investeren in de ontwikkeling van (innovatieve) producten.. Signaalverwerkende Interface ICs Melexis is één van de wereldleiders in dit automotive marktsegment en heeft in 2009 deze positie verstevigd. Met deze productlijn is ze bovendien één van de voornaamste leveranciers van s werelds grootste fabrikanten van automobielsensoren. Interface IC s laten resistieve sensoren van het brugtype en capacitieve sensoren toe om intelligent te communiceren met de controlesystemen in wagens. Toepassingsvoorbeelden zijn: druksensoren voor elektronisch geregelde automatische transmissies, spanningssensoren voor veiligheidsgordels in verplichte airbagsystemen van de tweede generatie, inspuitdruksensoren in brandstofbesparende injectiesystemen, sensoren voor de koelvloeistofdruk in aircosystemen voor auto's... De automobielindustrie staat toenemend onder druk om meer milieuvriendelijke wagens te maken. Dit kan enkel gerealiseerd worden door de introductie van nog meer sensor- gebaseerde systemen. Voor de meeste van die sensoren zal signaalverwerking nodig zijn om ze praktisch toepasbaar te maken. De automobielsector ontwikkelt zich, net zoals vele andere industrieën, geleidelijk aan naar een meer digitaal gebaseerde signaalverwerking. Dit creëert nieuwe uitdagingen en opportuniteiten op het gebied van sensor interfaces. Dankzij een sterke marktpositie en ervaring op dit gebied, is Melexis goed gepositioneerd om op deze ontwikkelingen in te spelen. 17

20 Actuators Motor Control ICs Automotive elektronica biedt een antwoord op de stijgende olieprijzen, de vraag naar materiaalbesparing en milieuvereisten. Dankzij elektromotoren kunnen waterpompen, oliepompen, enz. "op aanvraag" aangedreven worden daar waar dit voorheen zonder deze elektromotoren met een mechanische aandrijving en dus continu diende te gebeuren. Hierdoor vermindert de CO2-uitstoot, verlaagt het benzineverbruik en verhoogt de reactiesnelheid van een wagen. Sensorloze BLDC (Borstelloze DC) motoren bieden de nodige levensduur voor dergelijke toepassingen. Verder is de state of the art technologie de voorbij jaren zo geëvolueerd dat BLDC motoren ook DC motoren op een kost-effectieve manier kunnen vervangen in onder meer benzinepompen en koelventilatoren. Melexis levert en ontwikkelt controllers en drivers voor deze BLDC motoren. Elektronisch gecontrolleerde kleppen worden de norm in motorstuursystemen om diverse emissienormen te halen met behoud of verbetering van het vermogen. Het gebruik van intelligente elektronica in elektrische motoren onder de motorkap vereist de beschikbaarheid van speciaal ontwikkelde Flash technologieën die de extra dissipatie van de motoren kunnen weerstaan. Melexis heeft hierop reeds geanticipeerd in 2008 met de lancering van een unieke familie van Flash motorcontrollers voor de aansturing van DC en van BLDC motoren. De hoge integratie van onze motorcontrollers laat onze klanten toe het aantal componenten op hun printplaat te halveren van 100 tot minder dan 50. Dit vereenvoudigt de integratie van elektronica binnenin de motor, verhoogt de kwaliteit en leidt tot heel kost effectieve oplossingen voor toepassingen in hoge volumes. LIN Slaves De verhoogde functionaliteit in de auto resulteert in een toename van de interacties tussen mens en auto. Er is meer en meer nood aan intelligentie zoals in de schakelmodules om bedrading te verminderen en koper te sparen. Bij de hedendaagse constructie van auto s worden deze schakelmodules daarom niet meer direct aangesloten maar worden ze geconnecteerd aan een LIN-bussysteem (Local Interconnect Network). Om deze trend te ondersteunen en om de daarmee gepaard gaande ontwikkelingskosten te drukken heeft Melexis een nieuwe chip-familie van intelligente zogenaamde "unirom switch slaves" - op de markt gebracht. De combinatie van in elkaar geïntegreerde hardware en software maakt deze familie uniek. Het is een perfect voorbeeld van hoe doordachte toepassing van technologie de ontwikkeling en kwalificatie van software kan elimineren. UniROM switch slaves voor LIN-netwerken komen voor in complexe schakelmodules op het stuur, in de autodeur, in het dak en in de middenconsole. Het LIN-bussysteem wordt bovendien meer en meer gebruikt voor andere toepassingen zoals intelligente sensoren of actuatoren. LIN-oplossingen kunnen gerealiseerd worden met discrete componenten door gebruik van standaard micro-controllers of als volledig geoptimaliseerde geïntegreerde ICs, zoals de Melexis UNIROM switch controle IC s of de Melexis Flash motor controle IC s. Voor de discrete LIN-oplossing biedt Melexis zogenaamde System Basis ICs (SBC) aan, om de noodzakelijke LIN-netwerkconnectie en -voeding via de auto-batterij met een standaard micro-controller mogelijk te maken. 18

1. INHOUD... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2012 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 3. FINANCIEEL OVERZICHT...

1. INHOUD... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2012 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 3. FINANCIEEL OVERZICHT... Jaarverslag 2012 0 1. INHOUD 1. INHOUD... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2012 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 3. FINANCIEEL OVERZICHT... 40 4. FINANCIEEL VERSLAG - IFRS... 43 5.

Nadere informatie

1. AAN ONZE AANDEELHOUDERS... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2013 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4

1. AAN ONZE AANDEELHOUDERS... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2013 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 Jaarverslag 2013 INHOUD 1. AAN ONZE AANDEELHOUDERS... 3 2. GECONSOLIDEERD EN STATUTAIR JAARVERSLAG 2013 VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN OPTION NV... 4 3. FINANCIEEL OVERZICHT... 35 4. FINANCIEEL VERSLAG -

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

Kerngegevens. Financiële kerngetallen. Orders. Omzet. EBIT (na herstructurering) In duizenden euro 2008 2007 evolutie

Kerngegevens. Financiële kerngetallen. Orders. Omzet. EBIT (na herstructurering) In duizenden euro 2008 2007 evolutie Jaarverslag 2008 Kerngegevens Omzet (in miljoen euro) Orders (in miljoen euro) EBIT (na herstructurering) (in miljoen euro) 880 800 720 640 560 480 400 320 240 160 80 0 880 110 810,2 817,7 776,8 800 100

Nadere informatie

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd aan Nyse Euronext. Inhoud 5 Endless Energy Endless

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Melkvezels. Difference KPMG. Een uniek product. Sociaal geëngageerd. Magazine / November 2013. Belgische bedrijven investeren in innovatie

Melkvezels. Difference KPMG. Een uniek product. Sociaal geëngageerd. Magazine / November 2013. Belgische bedrijven investeren in innovatie The KPMG Difference Magazine / November 2013 Sociaal geëngageerd DUURZAME INNOVATIE Melkvezels Een uniek product Belgische bedrijven investeren in innovatie De M&A-barometer De cumulatieve impact van regelgeving

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN N.V. Dit document voldoet aan de relevante regelgeving

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Jaaroverzicht en een samenvatting van de financiële gegevens 2004/2005

Jaaroverzicht en een samenvatting van de financiële gegevens 2004/2005 Jaaroverzicht en een samenvatting van de financiële gegevens 2004/2005 Inhoud 1. Bedrijfsprofiel 2. Kerncijfers Telfort B.V. 3. Voorwoord van de directie 4. Directieverslag 4.1 Financiële gang van zaken

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

VERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG

VERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG JAARVERSLAG 2014 Letter Brief aan of the de aandeelhouders Chairman 01 RUWE CRUDE OLIE: OIL: THE PIJLER PILLAR VAN OF DE MODERNE CIVILISATION SAMENLEVING 02 Brief JAARVERSLAG CORPORATE aan de aandeelhouders

Nadere informatie

Het netwerk dat geeft om Nederland

Het netwerk dat geeft om Nederland Het netwerk dat geeft om Nederland Verkort Jaarslag 2014 Onze missie We geloven in een samenleving waarin communicatietechnologie het leven verrijkt. Het is onze missie om veilige, betrouwbare en toekomstbestendige

Nadere informatie

belgacom ACTIVITEITENVERSLAG 2013

belgacom ACTIVITEITENVERSLAG 2013 belgacom ACTIVITEITENVERSLAG 2013 WIJ ZIJN... Wij zijn een telecommunicatiebedrijf dat actief is op de Belgische en internationale markt. De kwaliteit van onze geïnterconnecteerde vaste en mobiele netwerken

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2014 verslag jaar

JAARVERSLAG 2014 2014 verslag jaar JAARVERSLAG 2014 DELHAIZE GROEP (1) EEN LEIDENDE VOEDINGSDISTRIBUTEUR Delhaize Groep bekleedt leidende posities op vlak van voedingsdistributie in onze voornaamste markten. Onze operationele ondernemingen

Nadere informatie

Strategic Alignment in ICT

Strategic Alignment in ICT Strategic Alignment in ICT Jaarverslag 2008 Financiële Kengetallen (Alle bedragen x EUR 1.000, tenzij anders aangegeven) Omzet per deelgebied 40% 14% 15% ICT services Consultancy 31% Software gerelateerde

Nadere informatie

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014 THE KPMG Difference Magazine / november 2014 Euronext : naar een hoger niveau dankzij transparante beurshandel Het Goede Evenwicht Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid Herman

Nadere informatie

belgacom ACTIVITEITENVERSLAG 2013

belgacom ACTIVITEITENVERSLAG 2013 belgacom ACTIVITEITENVERSLAG 2013 WIJ ZIJN... Wij zijn een telecommunicatiebedrijf dat actief is op de Belgische en internationale markt. De kwaliteit van onze geïnterconnecteerde vaste en mobiele netwerken

Nadere informatie

Europa mei 2014. Vignale. exclusieve modellijnen op Salone del Mobile in Milaan. Verder: overzicht van de belangrijkste Europese markten

Europa mei 2014. Vignale. exclusieve modellijnen op Salone del Mobile in Milaan. Verder: overzicht van de belangrijkste Europese markten Ford Europa mei 2014 Vignale exclusieve modellijnen op Salone del Mobile in Milaan Verder: overzicht van de belangrijkste Europese markten FORD FESTIVITEITEN IN HET TEKEN VAN DE MUSTANG De UEFA Champions

Nadere informatie

One-stop-shop for a healthy future

One-stop-shop for a healthy future One-stop-shop for a healthy future Jaarverslag 2009 Van dit jaarverslag is een Engelse versie beschikbaar. De Nederlandse versie is bindend in geval van eventuele tegenstrijdigheden. An English translation

Nadere informatie

Tegen welk uur worden we verwacht voor mama s verjaardag?

Tegen welk uur worden we verwacht voor mama s verjaardag? April 26 Tegen welk uur worden we verwacht voor mama s verjaardag? leuk restaurant romantische avond maaltijd met de familie bioscoop uitstap JAARVERSLAG 2011 aantal packs (in duizendtallen) 302 560 870

Nadere informatie

Company review 2013. Progressing together. See what counts.

Company review 2013. Progressing together. See what counts. Progressing together See what counts. Zien wat er echt toe doet In 2014 hebben we onze merknaam veranderd van De Lage Landen naar DLL. Een belangrijke stap op onze weg naar wereldwijd succes. We zijn uitgegroeid

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

Verder is er, via de website van Keyware Technologies NV (www.keyware.com) een elektronische versie van dit jaarverslag beschikbaar.

Verder is er, via de website van Keyware Technologies NV (www.keyware.com) een elektronische versie van dit jaarverslag beschikbaar. jaarverslag 1 2 Algemene Vergadering De gewone Algemene Vergadering van Keyware Technologies NV zal plaatsvinden op vrijdag 24 mei 2012 om 14 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Ikaroslaan

Nadere informatie

Agfa-Gevaert Jaarverslag 2005

Agfa-Gevaert Jaarverslag 2005 Agfa-Gevaert Jaarverslag 2005 Inhoud 3 Kerncijfers 4 Bedrijfsprofiel Agfa in 2005 6 Brief aan de aandeelhouders 8 Stand van zaken 16 Agfa Graphics 22 Agfa HealthCare 28 Agfa Specialty Products Registratiedocument

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

KPN. Verkort Jaarverslag 2011

KPN. Verkort Jaarverslag 2011 KPN Verkort Jaarverslag 2011 KPN, in Nederland toonaangevend in ICT-diensten, biedt consumenten vaste en mobiele telefonie, internet en televisie. In de zakelijke markt verzorgt KPN een breed spectrum

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie