Policy Research Corporation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Policy Research Corporation"

Transcriptie

1 Policy Research Corporation Voorbeeldberekeningen fiscale voordelen elektrisch vervoer 28 november 2012 In opdracht van Agentschap NL

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Voordelen bij personenauto s 3. Voordelen bij emissiearme taxi s en bestelauto's 4. Bijlagen Policy Research Corporation 2

3 INLEIDING (1/2) Achtergrond Verschillende bronnen geven informatie over de kosten van elektrisch vervoer ten opzichte van benzine- of dieselauto s Waar het echter aan ontbreekt is een helder overzicht van de fiscale voordelen van elektrisch vervoer die van toepassing zijn op verschillende doelgroepen bij aanschaf of lease van een elektrisch voertuig Voorliggend document voorziet in deze leemte door: een helder overzicht te geven van de regelingen die relevant zijn voor de aanschaf of lease van elektrische voertuigen 1 voor verschillende typen ondernemingen: ZZP, MKB (BV) en groot bedrijf (NV) toelichting te geven op de voordelen voor aanschafsubsidie voor emissiearme taxi s en bestelauto s voorbeeldberekeningen 2 op te stellen per doelgroep en per situatie (aankoop of lease) uiteen te zetten welke randvoorwaarden, onderliggende variabelen en aannames van toepassing zijn op de verschillende regelingen Hierdoor worden berekeningen transparanter en eenvoudiger reproduceerbaar voor verschillende situaties. Er ontstaat een handvat waarmee doelgroepen zelf na kunnen gaan welke regelingen voor hen relevant zijn en wat dit betekent aan financiële voordelen 1: Onder elektrische voertuigen wordt in de context van deze opdracht het volgende verstaan: full electric vehicles (FEV), plug-in hybride en range extender voertuigen (met maximaal 50 g CO2-uitstoot per km) 2: De voorbeeldberekeningen betreffen nadrukkelijk geen total cost of ownership (TCO-)berekeningen. Dergelijke berekeningen zijn niet alleen eenvoudig te vinden op andere bronnen, maar brengen bovendien onzekerheden met zich mee in de aannames (denk aan: toekomstige prijzen voor opladen, restwaarde van accu s, etc.). Wel wordt in bijlage 2 toegelicht welke variabelen van belang zijn voor een TCO-berekening, zodat de doelgroepen deze zelf op kunnen zetten. Voorliggend document biedt inzicht in de financiële voordelen van elektrisch rijden en is bedoeld ter ondersteuning van de informatievoorziening van Agentschap NL aan haar publiek Policy Research Corporation 3

4 INLEIDING (2/2) Leeswijzer Voorliggend document is zodanig opgesteld dat de gepresenteerde informatie zo direct mogelijk bruikbaar is voor Agentschap NL in haar informatievoorziening aan het publiek Dat wil zeggen: de resultaten kunnen indien gewenst direct worden gebruikt voor informatievoorziening op bijvoorbeeld een website; als gevolg van deze kant-en-klaar informatievoorziening worden teksten in de verschillende hoofdstukken deels herhaald Het document is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 1 (huidig hoofdstuk) heeft de achtergrond van de opdracht en voorliggend document geschetst Hoofdstuk 2 biedt een overzicht van de regelingen die elektrische personenauto s stimuleren, beschrijft per doelgroep (ZZP, MKB en groot bedrijf) welke regelingen van toepassing zijn bij aanschaf of lease en geeft per doelgroep een voorbeeldberekening Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de voordelen bij aanschaf of lease van emissiearme taxi s en bestelauto's (een specifieke toepassing vanwege o.a. een subsidieregeling) en licht de voordelen toe aan de hand van een voorbeeldberekening Hoofdstuk 4 bevat de bijlagen Per doelgroep (ZZP, MKB, groot bedrijf) wordt beschreven welke financiële voordelen van toepassing zijn bij aanschaf of lease van toegelicht met voorbeeldberekeningen; daarnaast worden de voordelen voor emissiearme taxi s en bestelauto's toegelicht Policy Research Corporation 4

5 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Voordelen bij personenauto s Voor de ZZP-er Voor het MKB (BV) Voor een groot bedrijf (NV) 3. Voordelen bij emissiearme taxi s en bestelauto's 4. Bijlagen Policy Research Corporation 5

6 TOEPASSING VAN DE STIMULERINGSREGELINGEN Inleiding Dit hoofdstuk verduidelijkt de toepassing van de verschillende stimuleringsregelingen in de aanschaf of lease van personenauto s door verschillende typen ondernemingen De volgende regelingen worden behandeld: de milieuinvesteringsaftrek (MIA), de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de vrije afschrijving milieu-investeringen (Vamil), vrijstelling van belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM), vrijstelling van motorrijtuigenbelasting (MRB) en vrijstelling van inkomensbijtelling op privégebruik van de auto Elektrische auto s zijn vrijgesteld van BPM, MRB en inkomensbijtelling; deze maatregel is onafhankelijk van het soort investeerder of de gebruiker van de auto Ondernemers komen daarnaast mogelijk in aanmerking voor drie additionele stimuleringsregelingen: de MIA, KIA en de Vamil. Voor deze regelingen gelden wel specifieke randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan (zie toelichting van de voordelen per doelgroep en/of bijlage 1) Bovenstaande regelingen leveren voordelen op, zowel bij aanschaf/investering van de elektrische auto (MIA, KIA, Vamil, vrijstelling BPM) als op de maandelijkse kosten van de auto (vrijstelling MRB en bijtelling) De voordelen van de bovenstaande regelingen komen ofwel ten bate van de partij die in de elektrische auto investeert (de onderneming of de leasemaatschappij) ofwel ten bate van de gebruiker van de auto (de eigenaar-ondernemer of de werknemer) De volgende slide illustreert welke regelingen van toepassing zijn op welk type onderneming, wie de begunstigde partij is bij aanschaf en lease en in hoeverre de regelingen impact hebben op de aanschafkosten of de maandlasten Zes regelingen stimuleren de aanschaf of lease van elektrische auto s; deze regelingen leiden tot voordelen die tot uiting komen in de aanschafkosten of de maandlasten voor het voertuig Policy Research Corporation 6

7 OVERZICHT VAN DE STIMULERINGSREGELINGEN Begunstigde partijen en impact Bij Aanschaf ZZP MKB NV Bij Lease Ten bate van ZZP MKB NV Ten bate van Onderneming MIA Leasemij. Waarschijnlijk Mogelijk 1 Onwaarschijn- Onderneming KIA Leasemij. 1 1 lijk Onderneming Vamil Leasemij. Impact op aanschafkosten / investering Onderneming Vrijst. BPM Onderneming Vrijst. MRB Gebruiker Vrijst. bijtelling Leasemij. Leasemij. Gebruiker Impact op maandlasten 1: KIA is voornamelijk bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf en is daarom van toepassing wanneer totale investeringen < : Een leasemaatschappij komt niet in aanmerking voor de KIA omdat het recht op investeringsaftrek vervalt voor bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor verhuur. De voordelen van de EV stimuleringsregelingen zijn verschillend van toepassing en komen ofwel ten bate van de investeerder (ondernemer/leasemaatschappij) ofwel ten bate van de gebruiker (eigenaar-ondernemer of werknemer) Policy Research Corporation 7

8 VERSCHILLEN TUSSEN AANSCHAF EN LEASE Directe en indirecte effecten Bij aanschaf en lease van elektrische auto s zijn verschillende stimuleringsregelingen van toepassing In beide gevallen komen financiële voordelen van elektrisch vervoer (direct of indirect) tot uiting In geval van de aanschaf van een elektrische auto: Als ondernemer kunt u gebruik maken van de MIA, (de KIA 1 ), de Vamil en de vrijstellingen van BPM en MRB Bovendien heeft de gebruiker van de elektrische auto vrijstelling van inkomensbijtelling Deze financiële voordelen hebben direct impact op de aanschaf- / investeringskosten en de maandlasten van de auto In geval van het leasen van een elektrische auto: Wanneer u als ondernemer een auto least, is de gebruiker van de auto (uzelf als eigenaar-ondernemer of uw werknemer) vrijgesteld van inkomensbijtelling voor het privégebruik van deze auto Dit financieel voordeel heeft direct impact op de maandlasten van de auto De leasemaatschappij waarvan u least kan bovendien gebruik maken van de MIA, Vamil en de vrijstelling van BPM en MRB De leasemaatschappij kan het voordeel van deze stimuleringsregelingen verwerken in de leaseprijs, wat het leasen van een elektrische auto voor u aantrekkelijker maakt Deze financiële voordelen zijn indirect en zullen reeds zijn verwerkt in de aangeboden leaseprijs De volgende slide illustreert de wijze waarop de stimuleringsregelingen impact hebben op de aanschafkosten en maandlasten van elektrische auto s 1: Mits totale investeringen < Ondernemers en hun werknemers genieten verschillende voordelen bij aanschaf of lease van elektrische personenauto s Policy Research Corporation 8

9 IMPACT OP AANSCHAFKOSTEN EN MAANDLASTEN Illustratie van mogelijke financiële voordelen bij auto in eigendom en lease Auto in eigendom Auto in lease BIJ AANSCHAF MAANDLASTEN MAANDLASTEN btw MIA Btw-vrijstelling voor ondernemers (niet EVspecifiek) Geen bijtelling voor gebruiker (stimuleringsregelingen EV) Geen bijtelling voor gebruiker (stimuleringsregelingen EV) Netto kostprijs EV voor ondernemers Consumentenprijs (BPM vrijstelling in verwerkt) KIA Vamil aanschafsubsidie Stimuleringsregelingen EV voor ondernemers Mogelijke gemeentelijke subsidie voor EV Totale maandlasten Geen MRB (stimuleringsregelingen EV) Totale maandlasten Reeds verwerkt in de leaseprijs: MIA, Vamil, vrijstelling BPM en MRB (stimuleringsregelingen EV) De financiële voordelen van de stimuleringsregelingen vertalen zich in een lagere aanschafprijs, fiscale voordelen in het jaar waarin de investering plaatsvindt, rente- en liquiditeitsvoordelen en lagere maandlasten De specifieke voordelen en de omvang ervan verschillen per type onderneming; de volgende slides geven nadere toelichting op deze verschillen, beredenerend vanuit het perspectief van de onderneming De mogelijke financiële voordelen van de stimuleringsmaatregelen voor elektrisch vervoer vertalen zich in lagere aanschafkosten en/of lagere maandlasten Policy Research Corporation 9

10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Voordelen bij personenauto s Voor de ZZP-er Voor het MKB (BV) Voor een groot bedrijf (NV) 3. Voordelen bij emissiearme taxi s en bestelauto's 4. Bijlagen Policy Research Corporation 10

11 VOORDELEN VOOR DE VERSCHILLENDE DOELGROEPEN Voorgaande slides toonden een overzicht van de toepassing van de verschillende regelingen die de aanschaf en/of lease van elektrische voertuigen stimuleren De hiernavolgende slides geven toelichting op de specifieke situatie per doelgroep (ZZP, MKB en groot bedrijf) Concreet worden de volgende drie punten behandeld: a - Beschrijving van welke regeling gebruik kan worden gemaakt bij aanschaf van een elektrische personenauto en tot welke voordelen dit leidt b c - Fictief rekenvoorbeeld waarin de relevante regelingen worden toegepast en toegelicht - Beschrijving van welke regeling gebruik kan worden gemaakt bij het leasen van een elektrische personenauto en tot welke voordelen dit leidt De volgende slides beschrijven de voordelen van elektrische personenauto s vanuit het perspectief van drie typen ondernemingen: ZZP, MKB en groot bedrijf Policy Research Corporation 11

12 a VOORDELEN VOOR DE ZZP-ER (1/6) Voordelen bij aanschaf U bent een ZZP-er? Dat wil zeggen, u bent een zelfstandige zonder personeel en heeft een eenmanszaak 1 en u wilt een personenauto aanschaffen? Wanneer u een elektrisch voertuig aanschaft als zakelijke auto, kunt u gebruik maken van een aantal financiële voordelen. U komt in aanmerking voor de volgende stimuleringsmaatregelingen (voor details omtrent de regelingen zie bijlage 1): 1) De milieuinvesteringsaftrek (MIA) 2) De kleinschaligheidsinvesterings-aftrek (KIA) 3) De vrije afschrijving milieu-investeringen (Vamil) 4) Vrijstelling van belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM, oftewel aanschafbelasting) 5) Vrijstelling van motorrijtuigenbelasting (MRB) 6) Vrijstelling van inkomensbijtelling voor privégebruik van de auto Dit levert aanzienlijke voordelen op, zowel bij aanschaf als op de maandelijkse autokosten. Deze voordelen vertalen zich in een lagere aanschafprijs, fiscale voordelen in het jaar waarin de investering plaatsvindt, rente- en liquiditeitsvoordelen en lagere maandlasten. Daarnaast is het mogelijk dat uw gemeente maatregelen neemt die elektrisch vervoer stimuleren. Om deze stimuleringsregelingen te illustreren geeft de volgende slide een fictieve voorbeeldberekening van de financiële impact van de regelingen op de netto kostprijs bij aanschaf van een elektrische auto. Het financiële voordeel op de maandlasten van elektrische voertuigen bestaat uit vrijstellingen van MRB en bijtelling (niet opgenomen in het rekenvoorbeeld, zie slide 9 voor een illustratie). 1: Andere rechtsvormen (bijv. vennootschap onder firma, maatschap) zijn ook mogelijk. Uitgegaan wordt van een situatie waarin u vanuit fiscaal perspectief wordt gezien als een ondernemer voor de inkomstenbelasting. Bij aanschaf van een elektrische auto komt u als ZZP-er niet alleen in aanmerking voor stimuleringsregelingen zoals de MIA, KIA en Vamil, maar heeft u ook vrijstelling van BPM, MRB en inkomensbijtelling Policy Research Corporation 12

13 b VOORDELEN VOOR DE ZZP-ER (2/6) Rekenvoorbeeld aanschaf EV Rekenvoorbeeld ZZP: impact van stimuleringsmaatregelen op netto kostprijs bij aanschaf Consumentenprijs De getoonde cons.prijs is incl. btw. BPM vrijstelling is reeds hierin verwerkt btw 21% tarief Aanschafprijs voor ondernemers (netto catalogusprijs) MIA - Investeringsaftrek op netto cataloguswaarde na MKB-winstvrijstelling 1-36% * netto cat. prijs * (100% - winstvrijstelling) * belastingtarief inkomensbelasting 2 = 0.36 * * (1-0.12) * 0.42 = KIA - Investeringsaftrek op netto cataloguswaarde na MKB-winstvrijstelling 1-28% 3 * netto cat. prijs * (100% - winstvrijstelling) * belastingtarief inkomensbelasting 2 1: Per 1/1/2013 wordt de MKB-winstvrijstelling verhoogd naar 14%. 2: Het belastingtarief dat u betaalt is afhankelijk van de hoogte uw belastbare winst. Uitgegaan wordt van een situatie waarbij u ondernemer volgens de inkomstenbelasting bent en uw onderneming een modale winst boekt (tarief 42%). Wanneer u een minder dan modale winst boekt is uw belastingtarief lager. 3: Bij totale investeringen < geldt een aanvullende aftrek van 28%. Voor meer informatie zie Bijlage 1 slide 44 t/m 46. = 0.28 * * (1-0.12) * 0.42 = Fiscaal voordeel bij aanschaf Percentage vd aanschafprijs voor ondernemers 24% Vamil - Mogelijkheid om investeringen vervroegd af te schrijven, gemiddeld renteen liquiditetisvoordeel van 3% - 3% * netto cat. prijs = 0.03 * = Geschat rente- en liquiditeisvoordeel 744 Percentage vd aanschafprijs voor ondernemers 3% Netto kostprijs voor ZZP-er Potentieel voordeel (als percentage vd aanschafprijs voor ondernemers) 27% De financiële voordelen die voortkomen uit stimuleringsregelingen voor EV kunnen een substantiële impact hebben op de netto kostprijs die een ZZP-er betaalt voor zijn of haar elektrische auto; de volgende slides geven nadere toelichting Policy Research Corporation

14 b VOORDELEN VOOR DE ZZP-ER (3/6) Toelichting rekenvoorbeeld aanschaf EV Stelt u zich voor dat u een elektrisch voertuig op het oog heeft met een consumentenprijs van Deze getoonde consumentenprijs is inclusief btw en BPM. De vrijstelling van BPM voor nulemissie auto s is reeds meegenomen in de getoonde consumentenprijs. Als ondernemer heeft u bovendien recht op vrijstelling van btw op een zakelijke auto. De btw wordt daarom in mindering gebracht op de getoonde consumentenprijs, deze mindering is echter geen EV-specifiek voordeel. Cons.prijs Excl. btw Lagere aanschafprijs Getoonde consumentenprijs (incl. BPM en btw) Berekenwijze: netto cat. prijs = consumentenprijs BPM btw Aannames: btw-percentage: 21% BPM: nihil Berekening: / 1.21 Dankzij de MIA en de KIA kunt u uw belastbare winst in het jaar van de aanschaf verkleinen, wat een fiscaal voordeel oplevert. Onder de MIA kunt u 36% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, aanvullend op de reguliere afschrijving. Onder de KIA kan nog eens 28% van de investeringskosten worden afgeschreven 1. Het totaal te genieten fiscaal voordeel is afhankelijk uw belastingtarief 2 ; hoe meer belasting wordt betaald, des te groter het voordeel. 3 MIA Fiscaal voordeel van (24% v/d aanschafprijs voor ondernemers) Berekenwijze: 36% * netto cat.prijs * (1-0.12) * belastingtarief Aannames Aanvullende afschrijving onder MIA: 36% Inkomensbelastingtarief 4 : 42% Looptijd > 60 mnd. MKB-winstvrijstelling 5 : 12% 1: In geval van een samenwerkingsverband (bijv. V.O.F, maatschap) wordt de aftrek Berekening: 36% * * 88% * 42% = bepaald a.d.h.v. de totale investering van het samenwerkingsverband. 2: Uitgegaan wordt van de belastingtarieven per november KIA Berekenwijze: 28% * netto cat.prijs * ( ) * 3: N.B. wanneer de auto binnen vijf jaar weer wordt verkocht geldt over het belastingtarief algemeen een desinvesteringsbijtelling: het fiscaal genoten voordeel tussen de Aannames investering en desinvestering dient te worden terugbetaald aan de belastingdienst. Aanvullende afschrijving onder KIA: 28% 4: Uitgegaan wordt van een situatie waarbij u ondernemer volgens de Inkomensbelastingtarief 4 : 42% inkomstenbelasting bent en uw onderneming een modale winst boekt. Looptijd > 60 mnd. 5: De MKB-winstvrijstelling is van toepassing voor ondernemers volgens de MKB-winstvrijstelling 5 : 12% inkomstenbelasting. Deze vrijstelling stelt een vast percentage van de winst vrij Berekening: 28% * * 88% * 42% = van belasting en bedraagt 12% van de winst na toepassing van andere aftrekposten (bijv. zelfstandigenaftrek, startersaftrek). Policy Research Corporation 14

15 b VOORDELEN VOOR DE ZZP-ER (4/6) Toelichting rekenvoorbeeld aanschaf EV (vervolg) Op grond van de Vamil is het bovendien mogelijk om tot 75% van de investeringskosten van de elektrische auto op een willekeurig moment af te schrijven, zelfs al in het eerste jaar. Door afschrijvingen versneld te laten plaatsvinden is het mogelijk de fiscale winst van dat jaar te verminderen, zodat minder inkomstenbelasting hoeft te worden betaald. Dit leidt tot rente- en liquiditeitsvoordelen. De overige 25% van de investering schrijft u overigens wel regulier af, waardoor er in latere jaren dus minder afschrijving kan plaatsvinden. De hoogte van deze voordelen zijn afhankelijk van de specifieke situatie binnen uw bedrijf. Omwille van deze voorbeeldberekening wordt uitgegaan van een gemiddeld voordeel van 3% 1. Ten slotte verstrekken een aantal gemeenten subsidies die de aanschaf van elektrische voertuigen stimuleren. Zo heeft de gemeente Amsterdam een subsidieregeling voor personenauto s van en de gemeente Leeuwarden een subsidie van op een elektrische personenauto. Afgezien van aanschafsubsidies bestaan ook maatregelen zoals (een periode) gratis parkeren of een subsidie voor de aanleg van een oplaadpunt. Of en in hoeverre u in aanmerking komt voor gemeentelijke subsidies kunt u o.a. nagaan bij Agentschap NL ( of op de website van uw eigen gemeente. Geschat rente- en liquiditeitsvoordeel 744 (3% v/d aanschafprijs voor ondernemers) Vamil 744 Aanschafsubsidie Overig Berekenwijze: rente- en liquiditeitsvoordeel * netto cat.prijs Aannames Netto rente- en liquiditeitsvoordeel: 3% Berekening: * 3% = 744 Mogelijke gemeentelijke stimulansen Afhankelijk van de gemeente waarin u woonachtig bent Afhankelijk van de gemeente waarin u woonachtig bent 1: Zie ook De startgids voor bedrijven, Elektrisch vervoer in 20 vragen. 2: Per november 2012 geraadpleegd op: 3: Per november 2012 geraadpleegd op: Policy Research Corporation 15

16 b VOORDELEN VOOR DE ZZP-ER (5/6) Toelichting rekenvoorbeeld aanschaf EV (vervolg) Als ZZP-er en eigenaar van een elektrische auto heeft u bovendien recht op vrijstelling van MRB en van inkomensbijtelling voor het privégebruik van uw zakelijke auto. Tot en met 2015 geldt een nihiltarief van MRB. Vrijstelling van bijtelling geldt tot en met Voor elektrische personenauto s die in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 worden aangeschaft, geldt gedurende 60 maanden een 7%-tarief voor de bijtelling. Deze beide vrijstellingen (of verlaagd percentage) leiden tot lagere maandlasten. Voor een totaalinschatting van de maandlasten kunt u gebruik maken van de opbouw total cost of ownership (TCO) berekening uit Bijlage 2. Vrijstelling MRB Vrijstelling bijtelling Lagere maandlasten Nihiltarief voor nulemissie auto s zoals elektrische auto s Nihiltarief voor nulemissie auto s zoals elektrische auto s 1: Per november 2012 geraadpleegd op: 2: Per november 2012 geraadpleegd op: De voordelen van aanschaf van een elektrische auto vertalen zich in een lagere aanschafprijs, fiscale voordelen, rente- en liquiditeitsvoordelen en mogelijke gemeentelijke stimuleringsmaatregelen bij de investering en lagere maandlasten tijdens gebruik Policy Research Corporation 16

17 c VOORDELEN VOOR DE ZZP-ER (6/6) Voordelen bij lease U bent een ZZP-er? Dat wil zeggen, u bent een zelfstandige zonder personeel en heeft een eenmanszaak 1 en u wilt een personenauto leasen? U kunt er ook voor kiezen om een zakelijke auto niet zelf aan te schaffen (als deel van uw zakelijk vermogen), maar te leasen van een leasemaatschappij. Uitgegaan wordt van een zogenaamde operationele lease 2, waarbij u een vast bedrag aan de leasemaatschappij betaalt. Uitgaven voor onderhoud, verzekering en motorrijtuigbelasting zijn vaak onderdeel van deze maandelijkse leaseprijs. Wanneer u kiest voor een elektrische auto krijgt u vrijstelling van inkomensbijtelling voor het privégebruik van deze auto. De leasemaatschappij waarvan u least kan gebruik maken van de MIA en/of Vamil bij de aanschaf van elektrische auto s 3. Daarnaast betaalt de leasemaatschappij bij aanschaf geen BPM over elektrische auto s en geldt bovendien vrijstelling van MRB op de elektrische auto s die de leasemaatschappij in haar bezit heeft. Deze regelingen kunnen de hogere (aanschaf)prijzen van elektrische voertuigen compenseren. De leasemaatschappij kan het voordeel van de voorgaande regelingen verwerken in de leasecalculatie, wat het leasen van een elektrische auto voor u aantrekkelijker maakt. Deze voordelen zullen dan reeds zijn verwerkt in de aangeboden leaseprijs (zie slide 9 voor een illustratie van de leaseprijs). 1: Andere rechtsvormen (bijv. vennootschap onder firma, maatschap) zijn ook mogelijk. Uitgegaan wordt van een situatie waarin u vanuit fiscaal perspectief wordt gezien als een ondernemer voor de inkomstenbelasting. 2: Bij een operationele lease bent u vanuit fiscaal oogpunt geen eigenaar. In geval van een financiële lease daarentegen, wordt u vanuit fiscaal perspectief wel als eigenaar van de auto beschouwd. Deze vorm van leasen is als het ware een vorm van financiering. Wanneer u een auto wilt aanschaffen onder een financial lease, komt u daarom in aanmerking voor dezelfde voordelen (MIA, KIA, etc.) als bij aanschaf van een elektrische auto. 3: Een leasemaatschappij komt niet in aanmerking voor de KIA omdat het recht op investeringsaftrek vervalt voor bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor verhuur. Wanneer u een elektrische auto least komt de (privé)gebruiker in aanmerking voor vrijstelling van inkomensbijtelling; daarnaast kan uw leasemaatschappij gebruik van maken van andere stimuleringsregelingen, waardoor uw leaseauto aantrekkelijker kan worden geprijsd Policy Research Corporation 17

18 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Voordelen bij personenauto s Voor de ZZP-er Voor het MKB (BV) Voor een groot bedrijf (NV) 3. Voordelen bij emissiearme taxi s en bestelauto's 4. Bijlagen Policy Research Corporation 18

19 a VOORDELEN VOOR HET MKB (1/6) Voordelen bij aanschaf Uw onderneming behoort tot het MKB? Dat wil zeggen, uw onderneming is een besloten vennootschap (BV), heeft minder dan 250 werknemers in dienst en heeft een omzet van minder dan 40 miljoen of een jaarbalans van minder dan 27 miljoen 1. en u wilt een personenauto aanschaffen? Wanneer uw onderneming een elektrische personenauto aanschaft voor zakelijke gebruik, komt zij (mogelijk) in aanmerking voor een aantal stimuleringsmaatregelingen (voor details omtrent de regelingen zie bijlage 1): 1) De milieuinvesteringsaftrek (MIA) 2) De kleinschaligheidsinvesterings-aftrek (KIA) 3) De vrije afschrijving milieu-investeringen (Vamil) 4) Vrijstelling van belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM, oftewel aanschafbelasting) 5) Vrijstelling van motorrijtuigenbelasting (MRB) 6) Vrijstelling van bijtelling voor privégebruik van de auto Dit levert aanzienlijke voordelen op voor zowel de BV zelf, als de uiteindelijke gebruiker van de auto (uzelf als directeur grootaandeelhouder of uw werknemers) in de aanschaf- en maandelijkse kosten. Deze voordelen vertalen zich in een lagere aanschafprijs, fiscale voordelen in het jaar waarin de investering plaatsvindt, rente- en liquiditeitsvoordelen en lagere maandlasten. Daarnaast is het mogelijk dat uw gemeente maatregelen neemt die elektrisch vervoer stimuleren. Om deze stimuleringsregelingen te illustreren geeft de volgende slide een fictief voorbeeldberekening van de financiële impact van de regelingen op de netto kostprijs bij aanschaf van een elektrische auto. Het financiële voordeel op de maandlasten van elektrische voertuigen bestaat uit vrijstellingen van MRB en bijtelling (niet opgenomen in het rekenvoorbeeld, zie slide 9 voor een illustratie). 1: Bron: Bij aanschaf van een elektrische auto komt uw onderneming in aanmerking voor verschillende stimuleringsregelingen: de MIA, KIA, Vamil en vrijstelling van BPM en MRB; bovendien is de gebruiker van de auto vrijgesteld van inkomensbijtelling Policy Research Corporation 19

20 b VOORDELEN VOOR DE HET MKB (2/6) Rekenvoorbeeld aanschaf EV Rekenvoorbeeld MKB: impact van stimuleringsmaatregelen op netto kostprijs bij aanschaf Consumentenprijs De getoonde cons.prijs is incl. btw. BPM vrijstelling is reeds hierin verwerkt btw 21% tarief Aanschafprijs voor ondernemers (netto catalogusprijs) MIA - Investeringsaftrek op netto cataloguswaarde - 36% * netto cat. prijs * belastingtarief vennootschapsbelasting 1 = 0.36 * * 0.20 = KIA - Investeringsaftrek op netto cataloguswaarde (mits totale investeringen < ) - 28% 2 * netto cat. prijs * belastingtarief vennootschapsbelasting 1 = 0.28 * * 0.20 = Fiscaal voordeel bij aanschaf Percentage vd aanschafprijs voor ondernemers 13% Vamil - Mogelijkheid om investeringen vervroegd af te schrijven, gemiddeld renteen liquiditetisvoordeel van 3% - 3% * netto cat. prijs = 0.03 * = Geschat rente- en liquiditeisvoordeel 744 Percentage vd aanschafprijs voor ondernemers 3% Netto kostprijs voor MKB Potentieel voordeel incl. gemeentelijk subsidievoordeel (als percentage vd aanschafprijs voor ondernemers) 16% 1: Uitgegaan wordt van vennootschapsbelasting met een belastbare winst van < (tarief 20%). 2: Bij totale investeringen < geldt een aanvullende aftrek van 28%. Voor meer informatie zie Bijlage 1 slide 44 t/m De financiële voordelen die voortkomen uit stimuleringsregelingen voor EV kunnen een substantiële impact hebben op de netto kostprijs die het MKB betaalt voor een elektrische auto; de volgende slides geven nadere toelichting Policy Research Corporation 20

21 b VOORDELEN VOOR HET MKB (3/6) Toelichting rekenvoorbeeld aanschaf EV Stelt u zich voor dat u een elektrisch voertuig op het oog heeft met een consumentenprijs van De getoonde consumentenprijs is altijd inclusief btw en BPM. De vrijstelling van BPM voor nulemissie auto s is reeds meegenomen in de getoonde consumentenprijs. Als ondernemer heeft u bovendien recht op vrijstelling van btw op een zakelijke auto. De btw wordt daarom in mindering gebracht op de getoonde consumentenprijs, deze mindering is echter geen EV-specifiek voordeel. Cons.prijs Excl. btw Lagere aanschafprijs Getoonde consumentenprijs (incl. BPM en btw) Berekenwijze: netto cat. prijs = consumentenprijs BPM btw Aannames: btw-percentage: 21% BPM: nihil Berekening: / 1.21 Dankzij de MIA en de KIA kunt u uw belastbare winst in het jaar van de aanschaf verkleinen, wat een fiscaal voordeel oplevert. Onder de MIA kunt u 36% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, aanvullend op de reguliere afschrijving. Onder de KIA kan mogelijk nog eens 28% van de investeringskosten worden afgeschreven. Om in aanmerking te komen voor de KIA mogen uw totale investeringen in een boekjaar niet meer zijn dan Het totaal te genieten fiscaal voordeel is afhankelijk van het belastingtarief 1 die voor uw onderneming geldt; hoe meer belasting wordt betaald, des te groter het voordeel. 2 MIA KIA Fiscaal voordeel van (13% v/d aanschafprijs voor ondernemers) Berekenwijze: 36% * netto cat.prijs * belastingtarief Aannames Aanvullende afschrijving: 36% Vennootschapsbelasting 3 : 20% Looptijd > 60 mnd. Berekening: 36% * * 20% = Berekenwijze: 28% * netto cat.prijs * belastingtarief Aannames Aanvullende afschrijving: 28% Vennootschapsbelasting 3 : 20% Looptijd > 60 mnd. Berekening: 28% * * 20% = : Uitgegaan wordt van de belastingtarieven per november : N.B. Wanneer de auto binnen vijf jaar weer wordt verkocht geldt over het algemeen wel een desinvesteringsbijtelling: het fiscaal genoten voordeel tussen de investering en desinvestering dient te worden terugbetaald aan de belastingdienst. 3: In deze berekening wordt uitgegaan van vennootschapsbelasting die geldt voor een onderneming met een belastbare winst tot Policy Research Corporation 21

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3 Vraag 1 Klopt het dat de Mitsubishi Outlander PHEV in aanmerking komt voor 0% BPM (belasting op personenauto s en motorrijwielen), de subsidieregelingen KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek), MIA (milieuinvesteringsaftrek)

Nadere informatie

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013 DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN IN 2013 Bij de aanschaf van een nieuwe Nissan komt u als ondernemer in aanmerking voor enkele fiscale voordelen die het nog interessanter

Nadere informatie

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een hybride personenauto Tegenwoordig beschikken enkele automerken over hybride personenauto s waarbij bij aanschaf en gebruik uw onderneming

Nadere informatie

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-!

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Duurzaam rijden. Dat moet voor iedereen bereikbaar

Nadere informatie

Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019

Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019 Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019 Tel het belastingvoordeel op en de Prius Plug-in Hybrid is er vanaf

Nadere informatie

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid

Nadere informatie

Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto

Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen in 2013: tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen nog in 2013 kunt u als ondernemer een beroep doen op verschillende vormen van investeringsaftrek.

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een schone en zuinige personenauto

Fiscale faciliteiten en subsidievoordeel bij de aanschaf van een schone en zuinige personenauto MEMO Datum : 24 januari 2014 Van : Jeroen Groot (j.groot@hoekenblok.nl of 06-53605165) Aan : (Toekomstige-) eigenaren/rijders van schone en zuinige auto s Betreft : Fiscale faciliteiten en subsidie voordeel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 202 203 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 323 Vragen van de leden Omtzigt,

Nadere informatie

Handleiding investeringsaftrek personenauto s

Handleiding investeringsaftrek personenauto s Handleiding investeringsaftrek personenauto s In deze handleiding gaan wij in op de fiscale regeling van de investeringsaftrek. Hoewel de regelingen per 2014 versoberd zijn, biedt vooral de milieu-investeringsaftrek

Nadere informatie

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto 21-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto dan heeft u kunnen genieten van een groot

Nadere informatie

Auto en fiscus De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper

Auto en fiscus De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper 21.01.16 Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper In dit whitepaper: Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto, dan heeft u kunnen genieten van een groot aantal fiscale

Nadere informatie

KIA, MIA en VAMIL-Regeling

KIA, MIA en VAMIL-Regeling KIA, MIA en VAMIL-Regeling Uitleg van de KIA, MIA en VAMIL met betrekking tot de aanschaf van een high speed e-bike. Ben je ondernemer en wil je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken?

Nadere informatie

Automobiellink. BPM tarieven voor personenauto s in 2014

Automobiellink. BPM tarieven voor personenauto s in 2014 December 2013 - nummer 443 Automobiellink Het loopt tegen het einde van het jaar. Daarom stellen wij u nu op de hoogte van enkele fiscale tips, zodat u dit jaar nog van deze tips gebruik kunt maken. BPM

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit loont. 30 september 2013

Duurzame mobiliteit loont. 30 september 2013 Duurzame mobiliteit loont 30 september 2013 Voorstelrondje Waar werkt u? Wat is uw verbinding met mobiliteit? Wat zijn uw ambities voor uw organisatie? 2 Dienstverlening Businessplan en Financiering Innovatie

Nadere informatie

Duurzame voordelen van Volkswagen

Duurzame voordelen van Volkswagen Duurzame voordelen van Volkswagen Wat betekenen de fiscale regelingen voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen onderhevig.

Nadere informatie

Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s blijft tot en met 2013 bestaan.

Nadere informatie

SUBSIDIES EN REGELINGEN

SUBSIDIES EN REGELINGEN SUBSIDIES EN REGELINGEN VERSIE 2017 INHOUD 1. NATIONALE SUBSIDIES EN REGELINGEN 3 1.1 Lagere bijtelling privégebruik 3 1.2 Vrijstelling Motorrijtuigenbelasting personenauto s (MRB) 3 1.3 Vrijstelling BPM

Nadere informatie

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling

Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling Autokosten en uw onderneming Spelregels kostenaftrek, BTW verrekening, privé bijtelling (bron: belastingdienst.nl augustus 2012) Als ondernemer hebt u misschien een personenauto of een bestelauto nodig

Nadere informatie

2015 SUBSIDIES EN REGELINGEN

2015 SUBSIDIES EN REGELINGEN 2015 SUBSIDIES EN REGELINGEN 1. NATIONALE SUBSIDIES EN REGELINGEN 1A. MILIEUINVESTERINGSAFTREK (MIA) Periode: aankoopverplichting aangegaan voor 1 januari 2016 (of eind subsidiepot). Ook voor latere aankopen

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Business to Business Productinformatie 2014

Business to Business Productinformatie 2014 Business to Business Productinformatie 2014 Geen uitstoot Geen BPM Nooit meer tanken! Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 De Nimoto en Nimoto Pro modellen Hoofdstuk 2 Waarom Nimoto? Hoofdstuk 3 De fiscale voordelen

Nadere informatie

SUBSIDIES EN REGELINGEN

SUBSIDIES EN REGELINGEN SUBSIDIES EN REGELINGEN 1. NATIONALE SUBSIDIES EN REGELINGEN 1A. NATIONALE SUBSIDIE OP VOLLEDIG ELEKTRISCHE BESTELAUTO S EN TAXI S Periode: tenaamstelling tot 1 januari 2015 (of eind subsidiepot) Subsidie

Nadere informatie

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017.

10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 10 vragen en antwoorden over de bestelauto en de fiscus in 2017. 1. Welke bijtelling geldt er in 2017 voor een bestelauto? 2. Geldt de afkoopregeling van 300 euro nog in 2017? 3. Welke bestelauto s zijn

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 Onder voorbehoud van goedkeuring Eerste Kamer. MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

SUBSIDIES EN REGELINGEN

SUBSIDIES EN REGELINGEN SUBSIDIES EN REGELINGEN SUBSIDIES EN REGELINGEN 1 INHOUD 1. NATIONALE REGELINGEN EN SUBSIDIES 1A. Lagere bijtelling privégebruik 3 1B. Vrijstelling Motorrijtuigenbelasting personenauto s (MRB) 3 1C. Vrijstelling

Nadere informatie

SUBSIDIES EN REGELINGEN

SUBSIDIES EN REGELINGEN SUBSIDIES EN REGELINGEN 1. NATIONALE SUBSIDIES EN REGELINGEN 1A. NATIONALE SUBSIDIE OP VOLLEDIG ELEKTRISCHE BESTELAUTO S EN TAXI S Periode: tenaamstelling tot 1 januari 2015 (of eind subsidiepot) Subsidie

Nadere informatie

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

Een auto aanschaffen zakelijk of privé?

Een auto aanschaffen zakelijk of privé? Een auto aanschaffen zakelijk of privé? De informatie in deze folder is uiterst zorgvuldig samengesteld. Toch kan het onverhoopt gebeuren dat de inhoud onjuist, onvolledig of verouderd is. Bovendien is

Nadere informatie

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen

Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen `` Auto van de zaak als zelfstandig ondernemer Regels, uitzonderingen en fiscale voordelen Wanneer je als zelfstandig ondernemer een auto van de zaak hebt dan krijg je te maken met zaken als bijtelling,

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 De 15 meestgestelde vragen over zakelijk rijden in 2015. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en brandstofaccijns. Wie

Nadere informatie

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis

Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis Fiscale voordelen en plichten voor starters Frank Navis 16-11-2017 Flynth, prettig kennismaken De adviseurs en accountants van Flynth ondersteunen ondernemers met het realiseren van ambities en doelen.

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen

Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen Asbestsanering en/of plaatsen van zonnepanelen DRV Subsidie Advies 17-07-2014 Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en/of zonnepanelen aanschaffen? Dan kunt u daarvoor financiële ondersteuning

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Auto in 2015, 2016, 2017 en verder Versie: 9 juli 2015 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek

Nadere informatie

Business to Business Productinformatie 2013

Business to Business Productinformatie 2013 Business to Business Productinformatie 2013 Geen uitstoot Geen BPM Nooit meer tanken! Welkom bij Nimoto! Het grote voordeel van duurzaam rijden Nimoto elektrische scooters staat voor duurzame mobiliteit

Nadere informatie

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief AUTOBELASTINGEN 2014 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s stopt 1 januari 2014 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s stopt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding

Zuinige auto s. November 2011. Inhoudsopgave 1 Inleiding. 1 Inleiding November 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Maatregelen in de BPM 3 Voorbeelden BPM 4 Maatregelen in de motorrijtuigenbelasting 5 Maatregelen bijtelling auto van de zaak Zuinige auto s 1 Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar)

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) MRB Vrijstelling voor (semi-) elektrische auto s Voor (semi) elektrische auto s

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Inhoud 1. De ondernemer voor de inkomstenbelasting 1.1 Nieuwe BTW per 1 oktober 2012! 1.2 Aanpassing urencriterium naar omzetcriterium? 2. De B.V. 2.1 Flex-BV-wet

Nadere informatie

Belasting besparen met Deelstra Jansen

Belasting besparen met Deelstra Jansen Belasting besparen met Deelstra Jansen Onderneming Voor jezelf beginnen, een onderneming starten, is een keuze. Als je die keuze maakt, moet je een reden hebben, een doel en de middelen. En je moet weten

Nadere informatie

Editie juni Voor deze maand hebben wij diverse onderwerpen voor u uitgezocht welke betrekking hebben op uw loonadministratie.

Editie juni Voor deze maand hebben wij diverse onderwerpen voor u uitgezocht welke betrekking hebben op uw loonadministratie. Nieuwsbrief loonadministratie Voor deze maand hebben wij diverse onderwerpen voor u uitgezocht welke betrekking hebben op uw loonadministratie. Mocht u aan de hand hiervan vragen hebben of ondersteuning

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2016

Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Vooraf ingevulde aangifte indienen vóór 1 mei 2016 Wettelijke rente 2016 Beëindiging VAR nu definitief Werkkostenregeling:

Nadere informatie

Voldoet het voertuig niet aan de inrichtingsvereisten hierboven, dan is het geen bestelauto voor de belastingdienst.

Voldoet het voertuig niet aan de inrichtingsvereisten hierboven, dan is het geen bestelauto voor de belastingdienst. DE BESTELAUTO VAN DE ZAAK De auto, al dan niet van de zaak, blijft toch altijd een hot item. Veel vragen hoe dat nu zit met de auto van de zaak. We gaan proberen hier wat licht in de duisternis te scheppen

Nadere informatie

Fiscale en financiële aspecten. 11 september 2013 asbest eraf zonnepanelen erop Bram Faber

Fiscale en financiële aspecten. 11 september 2013 asbest eraf zonnepanelen erop Bram Faber Fiscale en financiële aspecten 11 september 2013 asbest eraf zonnepanelen erop Bram Faber Fiscale en financiële aspecten Inhoud 1. Fiscale investeringsregelingen 2. Fiscale gevolgen stimuleringsmaatregel

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Auto in 2015, 2016, 2017 en verder Versie: 28 januari 2016 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 3

Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 3 Inkomstenbelasting winst 3 programma Fiscale ondernemersfaciliteiten Uitleg investeringsaftrek Ondernemersaftrek MKB-winstvrijstelling 1 Investeringsaftrek Artikel 3.40 Indien wordt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen.

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen. BELASTINGPLAN 2012, AUTOBELASTINGEN. Voorgestelde wijzigingen (kunnen nog wijzigen na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer) De meest in het oog springende wijzigingen zijn het stopzetten van de vrijstelling

Nadere informatie

100% SUV, 0% bijtelling.

100% SUV, 0% bijtelling. Pocket guide Mitsubishi Outlander PHEV (Plug-in Hybrid EV) Herwers Mitsubishi maakt het onmogelijke mogelijk. 100% SUV, 0% bijtelling. De Mitsubishi Outlander PHEV in het kort 0% bijtelling voor 5 jaar,

Nadere informatie

POCKET GUIDE. 100% SUV, 7% bijtelling. Mitsubishi Outlander PHEV. (Plug-in Hybrid EV) Herwers Mitsubishi maakt het onmogelijke mogelijk.

POCKET GUIDE. 100% SUV, 7% bijtelling. Mitsubishi Outlander PHEV. (Plug-in Hybrid EV) Herwers Mitsubishi maakt het onmogelijke mogelijk. POCKET GUIDE Mitsubishi Outlander PHEV (Plug-in Hybrid EV) Herwers Mitsubishi maakt het onmogelijke mogelijk. 100% SUV, 7% bijtelling. DE MITSUBISHI OUTLANDER PHEV IN HET KORT 7% bijtelling voor 5 jaar

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé

Auto: zakelijk of privé Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Auto: zakelijk of privé Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Huizen, november 2013 1 Introductie "Zet

Nadere informatie

DTL-Nieuwsbrief. (Eerste kwartaal 2013) 1. De vervuilende automobilist betaalt. Bijtellingspercentage 60 maanden vast

DTL-Nieuwsbrief. (Eerste kwartaal 2013) 1. De vervuilende automobilist betaalt. Bijtellingspercentage 60 maanden vast DTL-Nieuwsbrief (Eerste kwartaal 2013) 1. De vervuilende automobilist betaalt De vervuiler betaalt. Wat geldt als een algemene regel in Nederland, geldt in het bijzonder voor de auto van de zaak. Vuile

Nadere informatie

PEUGEOT FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN

PEUGEOT FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN PEUGEOT FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN 2 PEUGEOT FINANCIAL LEASE ALTIJD DE BESTE DEAL ALS ZELFSTANDIG ONDERNEMER OF FREELANCER BENT U GEWEND DE ZAKEN ZELF IN DE HAND TE HEBBEN. OOK ALS

Nadere informatie

In het kort Verklaring geen privé-gebruik auto... 8

In het kort Verklaring geen privé-gebruik auto... 8 (Bestel)Auto van de zaak Inhoud In het kort... 1 Auto van de zaak vastleggen... 1 Volgorde van werken... 2 'Koppelen' van een auto van de zaak aan de werknemer(s)... 3 Percentage 100%... 4 Percentage

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

De nieuwe Toyota Prius Plug-in Hybrid past perfect in uw wagenpark.

De nieuwe Toyota Prius Plug-in Hybrid past perfect in uw wagenpark. De nieuwe Toyota Prius Plug-in Hybrid past perfect in uw wagenpark. Toyota wil dat duurzamer rijden voor iedereen bereikbaar is. Daarom ontwikkelen we innovatieve modellen en hebben we het grootste aanbod

Nadere informatie

Investeren & Financieren. Wilfred Kok AA/RB

Investeren & Financieren. Wilfred Kok AA/RB Investeren & Financieren Wilfred Kok AA/RB 1 KIA EIA MIA Vamil 2 KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) Investering aftrek niet meer dan 2.300 geen 2.301 t/m 55.745 28% 55.746 t/m 103.231 15.609 103.232

Nadere informatie

Ladies Night MKB accountants Vanhier

Ladies Night MKB accountants Vanhier Ladies Night MKB accountants Vanhier Workshops 1: Voordelig van A naar B 2: Innovatief ondernemen 3: Grenzeloos ondernemen 4: Van offerte tot factuur MKB accountants adviseurs onderwijsaccountants Ladies

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Wegwijs met enkele begrippen 3 11 Welke waarde heeft uw auto? 3 111 De cataloguswaarde 3 112 De waarde in het economisch verkeer (taxatiewaarde of dagwaarde?) 6 113 Verkoopprijs

Nadere informatie

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies Fiscale zakelijke regelingen & subsidies 6 fiscale regelingen en subsidies voor bedrijven om te besparen op zonnepanelen. Het zelf opwekken van stroom door bedrijven via zonnepanelen is hot. Dat heeft

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 12 IB 170-1T21FD Was u in 2012 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In deze aanvullende toelichting vindt u meer informatie over het privégebruik van een woning

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar)

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) MRB Vrijstelling voor (semi-) elektrische auto s Voor (semi) elektrische auto s

Nadere informatie

3. Investeringen. 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA)

3. Investeringen. 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA) 3. Investeringen 3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA) Met de EIA stimuleert het ministerie van Economische Zaken de aanschaf van bedrijfsmiddelen door ondernemingen die leiden tot energiebesparing of de

Nadere informatie

PEUGEOT FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN

PEUGEOT FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN PEUGEOT FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN PEUGEOT LEASE MAAKT VOOR U DE BESTE DEAL ALS ZELFSTANDIG ONDERNEMER OF FREELANCER BENT U GEWEND DE ZAKEN ZELF IN DE HAND TE HEBBEN. OOK ALS HET

Nadere informatie

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak...

1.1. Inleiding...1. 1.2. DGA: ondernemer?...1. 2.1. Inleiding...3. 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3. 2.3. De hybrideauto van de zaak... 1. Goed om vooraf te weten 1.1. Inleiding...1 1.2. DGA: ondernemer?...1 2. Bijtelling wegens privégebruik 2.1. Inleiding...3 2.2. Hoeveel bijtelling?... 3 2.3. De hybrideauto van de zaak...4 2.4. Bijtellingspercentage

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL LEASE

CITROËN FINANCIAL LEASE CITROËN FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN CITROËN BUSINESS FINANCE MAAKT VOOR U DE BESTE DEAL Als zelfstandig ondernemer of freelancer bent u gewend de zaken zelf in de hand te hebben. Ook

Nadere informatie

PEUGEOT FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN

PEUGEOT FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN PEUGEOT FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN 2 PEUGEOT LEASE MAAKT VOOR U DE BESTE DEAL ALS ZELFSTANDIG ONDERNEMER OF FREELANCER BENT U GEWEND DE ZAKEN ZELF IN DE HAND TE HEBBEN. OOK ALS HET

Nadere informatie

Financieel. Menu-item: Fiscale regelingen

Financieel. Menu-item: Fiscale regelingen Financieel Fiscale regelingen MIA Vamil EIA KIA Subsidieregelingen Provinciale regeling In groter geheel Financiering Rekenvoorbeelden Menu-item: Fiscale regelingen Er zijn verschillende fiscale mogelijkheden

Nadere informatie

Terugkomen op willekeurige afschrijving van voor 2007

Terugkomen op willekeurige afschrijving van voor 2007 Nieuwsbrief van d.d. 08-02-2013 Nummer: 01 2013 Terugkomen op willekeurige afschrijving van voor 2007 De Belastingdienst krijgt vragen uit de praktijk over het terugkomen op een willekeurige afschrijving

Nadere informatie

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 Verhoging MRB-tarief per 1 januari 2009 De afbouw van de BPM wordt net als in 2008 gefinancierd door een verhoging van het rijksdeel van de MRB. De stijging

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL LEASE FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN

CITROËN FINANCIAL LEASE FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN FINANCIAL LEASE ZELF BEHEREN IS GOEDKOPER LEASEN 2 ALTIJD DE BESTE DEAL Als zelfstandig ondernemer of freelancer bent u gewend de zaken zelf in de hand te houden. Ook als het om uw bedrijfsauto( s) gaat.

Nadere informatie

MKB-Nieuwsbrief juli 2016

MKB-Nieuwsbrief juli 2016 MKB-Nieuwsbrief juli 2016 1. Nieuwe oplossing voor pensioen in eigen beheer Er is nu toch eindelijk gekozen voor een oplossing voor het pensioen in eigen beheer. Directeur-grootaandeelhouders (dga s) kunnen

Nadere informatie

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel I wordt na onderdeel P een

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Regeling In tien provincies is vanaf 1 juli 2013 de stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop opengesteld en kunnen agrarische ondernemers een

Nadere informatie

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Afbouw BPM, slurptax, vrijstelling BPM voor zuinige auto's, wijzigingen in de motorrijtuigenbelasting (MRB). Ook in 2009 gaat er veel veranderen op het gebied van

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

Winst uit onderneming

Winst uit onderneming 10 IB 170-1T01FD Was u in 2010 ondernemer of medegerechtigde in een onderneming? Dan had u winst uit onderneming. In de toelichting bij uw aangifte inkomstenbelasting staat algemene informatie hierover.

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] Fiscale eindejaarstips Vennootschapsbelasting Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen. VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15

Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen. VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15 Autobelastingen vanaf 2013 De meest gestelde vragen VW1293-02 Belastingbrochure.indd 1 29-11-12 14:15 Wat betekent bijtelling voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF, ZONNEPANELEN EROP

SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF, ZONNEPANELEN EROP SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF, ZONNEPANELEN EROP 3 juli 2013 Johan Martens - architect 06-20993941 - jmartens@arvalis.nl Maurice Wolters - bedrijfsadviseur energie en tuinbouw 06-14669886 - mwolters@arvalis.nl

Nadere informatie

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen

INHOUD. Toyota zakelijk. De 30 meest gestelde vragen INHOUD Inleiding Bijtelling in 2012 Toyota zakelijk? De 30 meest gestelde vragen Vraag & Antwoord Aan deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed, maar gegeven de beknoptheid ervan kan Toyota geen

Nadere informatie

Investeren in Duurzame Oplossingen

Investeren in Duurzame Oplossingen Investeren in Duurzame Oplossingen Energie Investeringsaftrek Kleinschaligheidsaftrek Willekeurige Afschrijving Investeren Aan investeringen in duurzame energie zijn subsidies en financiële voordelen gekoppeld.

Nadere informatie

Zodat u efficiënt kunt ondernemen. Financial Lease dat is onze specialiteit

Zodat u efficiënt kunt ondernemen. Financial Lease dat is onze specialiteit Zodat u efficiënt kunt ondernemen Financial Lease dat is onze specialiteit Inhoud Alpha Credit Nederland. Dé autofinancierder van Nederland. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Financial Lease

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting... 3. 2. Meewerkende partner, ouders en kinderen...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting... 3. 2. Meewerkende partner, ouders en kinderen... Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting 3 11 MKB-winstvrijstelling 3 12 Ondernemersaftrek: zelfstandigenaftrek 5 121 Startersaftrek 5 122 Bijzondere startersaftrek

Nadere informatie

Regelingen en subsidies. Snor- en bromfietsen

Regelingen en subsidies. Snor- en bromfietsen Regelingen en subsidies Snor- en bromfietsen 13-03- 2012 Voorwoord De elektrische scooter is stil en schoon. Een reden waarom gemeenten, provincies en de overheid elektrische snor- en bromfiets subsidiëren.

Nadere informatie