DUESSELDORF AACHEN. Brussels Press. supplement distributed with

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DUESSELDORF AACHEN. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with"

Transcriptie

1 Brussels Press DUESSELDORF AACHEN supplement distributed with

2 Sparkassen-Finanzgruppe Good for. s Stadtsparkasse Düsseldorf Berliner Allee Düsseldorf Telefon: 02 11/ Postfach Düsseldorf Fax: 02 11/ Internet:

3 Inhoud/Contents Mayor of 3 Trade & Industry Messe 4 Schmolz & Bichenbach 6 Fluitronics 7 H.D. Blome 8 Finance Stadtsparkasse 9 Verhülsdonk & Partner 10 RoelfsPartner Group 11 Real Estate Slough Commercial Properties GmbH 12 Transport Neuss Ports 13 International Airport 14 Tourism Intercontinental 15 Holmes Place 16 Aachen Mayor of Aachen 18 Trade & Industry Microsoft 19 Philips 20 Tourism Dorint Sofitel Quellenhof Aachen 21 Dorint Novotel 22 Brussels Press is responsible for the contents of this report. Brussels Press is a division of Europress Surveys. Kunst en cultuur ondersteunen De burgemeester van Düsseldorf, Joachim Erwin, is een groot voorvechter van kunst en cultuur. Tijdens een toespraak in Dresden in januari 2006 verklaarde hij: De ontwikkeling van de culturele infrastructuur is een belangrijke, zachte locatiefactor die ondernemingen en hoogopgeleide werknemers aanmoedigt om zich in Düsseldorf te vestigen. Een florerende culturele scène creëert een gezonde financiële basis voor de stad. In 2002 waren er in Düsseldorf al mensen tewerkgesteld in de culturele sector, ondermeer in uitgeverijen. Tijdens zijn toespraak had de burgemeester het over het belang van grote tentoonstellingen, concerten en sportevenementen als een manier om toerisme aan te moedigen en een aangename omgeving te creëren voor de inwoners. Joachim Erwin werd in 1999 tot burgemeester verkozen, na een succesvolle carrière als advocaat. Hij is onder meer Joachim Erwin hoofd van het gemeentebestuur, voorzitter van de stadsraad, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Messe burgemeester van Düsseldorf Düsseldorf en van het dagelijkse bestuur van de Stadtsparkasse bank en afgevaardigd voorzitter van de Raad van Toezicht van Flughafen Düsseldorf. Onder Joachim Erwin wist Düsseldorf zijn begroting in evenwicht te brengen, werden de belastingen verlaagd en gingen ook de intresten op de schulden van de stad naar beneden. Hierdoor zou Düsseldorf wel eens de eerste Duitse stad kunnen worden die schuldenvrij wordt, en dit al eind Supporting culture and the arts Lord Mayor of Joachim Erwin is a great supporter of culture and the arts. In a speech in Dresden in January 2006 he said, The development of the cultural infrastructure is an important soft location factor which encourages businesses and highly qualified workers to settle in. A flourishing cultural scene creates a healthy financial basis for the city. By 2002 had 524,000 people employed in cultural activities, including publishing. In his speech the Lord Mayor spoke of the importance of large exhibitions, concerts and sporting events as a way to encourage tourism and create the right environment for residents. Joachim Erwin was elected Lord Mayor in 1999, following a successful career in law. His role includes head of the municipal administration, chairman of the City Council, chairman of the supervisory board of Messe and the administrative board of Stadtsparkasse bank, and deputy chairman of the supervisory board of Flughafen. Under Joachim Erwin, has balanced its budgets, cut taxes and reduced interest payments on its debts. As a result may become the first city in Germany to clear its debts, which could be as early as the end of

4 Trade & Industry s Werelds meest internationale trefpunt voor handelsbeurzen Messe Düsseldorf is wereldwijd vermaard als gaststad voor handelsbeurzen. Aan de basis van dit succes ligt de Messe Düsseldorf, een enorm tentoonstellingscentrum dat elk jaar duizenden bezoekers van over heel de wereld naar de stad brengt. De geschiedenis van de Messe Düsseldorf gaat terug tot in Ze heeft meer dan 600 vaste personeelsleden in dienst en in 2005 bedroeg de totale verkoop 316 miljoen euro. Vorig jaar verwelkomde de Messe ongeveer exposanten, die hun producten en diensten voor meer dan 2,3 miljoen bezoekers konden tentoonstellen. De Messe Düsseldorf is een indrukwekkende ruimte met een opmerkelijke prestatielijst. Ze Werner Dornscheidt raadsvoorzitter Messe Düsseldorf heeft 17 tentoonstellingszalen op een totale oppervlakte van vierkante meter, wat haar voor bijna elk soort evenement geschikt maakt. Alleen al in Düsseldorf verwelkomt de Messe elk jaar 40 grote beurzen en evenementen en 20 daarvan zijn de nummer één in hun sector. Werner Dornscheidt is raadsvoorzitter van de Messe Düsseldorf. Hij is al lang aan de plek verbonden, van toen hij er in 1979 begon te werken als gegradueerde in bedrijfskunde. De Messe Düsseldorf is een vooraanstaande internationale handelsbeurspartner en ze biedt exposanten en bezoekers diensten aan die specifiek zijn voor het evenement, zegt hij. Business strategie, visie en innovatie zijn de belangrijkste pijlers van ons vooruitstrevend bedrijfsbeleid. De Messe Düsseldorf is een wereldwijde business. In het buitenland wordt de Messe Düsseldorf door 65 ondernemingen vertegenwoordigd, die in 105 landen actief zijn. 13 dochtermaatschappijen en verwante bedrijven helpen om de concepten voor handelsevenementen die in Düsseldorf uitgedacht worden in de wereld te promoten. Deze uitvoerige aanpak blijft winstgevend. De Messe Düsseldorf is vooral bekend geworden om haar handelsbeurzen in machinerie, installaties en uitrustingen, handel en diensten, gezondheid en geneesmiddelen, mode en lifestyle en vrije tijd. Zoals Werner Dornscheidt opmerkt, De groep kan putten uit 50 jaar ervaring wat betreft de organisatie van buitenlandse handelsbeurzen. Werner Dornscheidt merkt op dat geen enkele business het zich kan permitteren om stil te blijven staan en de Messe Düsseldorf is geen uitzondering. Haar gespecialiseerde werknemers werken constant aan de ontwikkeling van nieuwe concepten en programma s. De Messe Düsseldorf is niet zo maar een trefpunt, maar bouwt ook relaties uit die de economische forums van de toekomst vorm helpen geven. Volgens Werner Dornscheidt blijft de Messe Düsseldorf haar dromen realiseren en verruimt ze haar horizon. De Messe Düsseldorf is een universele speler in de arena van de handelsbeurs geworden, zegt hij. Vooruitgang op de nationale en internationale markt voor tentoonstellingen zullen we beslist blijven aanmoedigen. World s most international trade fair venue has a global reputation for hosting trade fairs. At the heart of this success is the Messe, the enormous exhibition centre that brings thousands of visitors to the city every year from all over the world. With a history dating back to 1947, Messe has a permanent staff of more than 600, and sales in 2005 totalling 316 million. Last year the Messe welcomed around 26,300 exhibitors, who were able to showcase their products and services to over 2.3 million visitors. Messe is an impressive space with an outstanding track record. It has 17 exhibition halls with a gross area of 252,000 square metres, making it suitable for almost every type of event. Every year the Messe hosts 40 major fairs or events only in, and of these, 20 are the world s number one in their sector. Werner Dornscheidt is chairman of the board for Messe. He has a long association with the venue, ever since he started his first job there in 1979 as a graduate in business administration. Messe is a leading international trade fair partner and provider of event-specific exhibitor and visitor services, he says. Business strategy, vision and innovation are the principal pillars of our forward-thinking corporate policy. Messe is a truly global business, with 65 foreign representative offices serving 105 countries. 13 subsidiaries and associated companies help to promote trade event concepts conceived in to the world. This comprehensive approach continues to reap dividends. Messe has become especially well known for its trade fairs in machinery, plants and equipment, trade and services, health and medicine, fashion and lifestyle, and leisure. As Werner Dornscheidt points out, The group can draw on 50 years experience in organising foreign trade fairs. Werner Dornscheidt comments that no business can afford to stand still, and Messe is no exception. Its specialist employees work continuously to develop new concepts and programmes. Rather than just a venue, Messe is a relationship broker that helps shape the economic forums of the future. According to Werner Dornscheidt, Messe continues to translate its visions into reality and expand its horizons. Messe has developed into a global player in the trade fair arena, he says. We will continue to decisively spur progress on in the national and international exhibition market. 4

5 MD/SuW/gb-gb/0506 Succeed with us all over the world Our leading and specialized trade fairs are tailor-made platforms for successful business. The main features: Machinery, Plant and Equipment Trade and Services Medicine and Health Fashion and Lifestyle Leisure Altogether we organize more than 40 trade fairs in Düsseldorf of which 22 are No. 1 in their industry. We also carry out roughly 120 other events in more than 20 countries. We are wherever you need us to be worldwide. Messe Düsseldorf GmbH Postfach Düsseldorf Germany Tel. +49(0)211/ Fax +49(0)211/

6 Trade & Industry Bloeiende staalnijverheid met globale aanpak Schmolz+Bickenbach AG September 2006 was een mijlpaal in de geschiedenis van de Schmolz+Bickenbach Group. Het bedrijf, dat al een van Europa s belangrijkste staalproducenten, -fabrikanten en - verdelers was en een geschiedenis heeft die teruggaat tot 1919, kondigde een fusie met Swiss Steel AG aan. Zo werd een nieuw concern gevormd met de naam Schmolz +Bickenbach AG. De nieuwe groep Schmolz+ Bickenbach AG concentreert zich op speciale staalsoorten. Op het vlak van productie, verwerking, distributie en diensten is de groep uitgegroeid tot een van s werelds grootste leveranciers van lange staalproducten voor de bouwsector. Ze is ook de grootste producent wereldwijd van lange producten in roestvrij staal en de nummer twee in staal voor werktuigen. Benedikt Niemeyer voorzitter van de Raad van Bestuur voorzitter van de Raad van Bestuur van Schmolz & Bickenbach, het belang van een grotere internationalisering. Onze strategische rol op de markt ligt in het verwerven en behouden van een sterke nichepositie, zei hij. Thriving steel business with global approach September 2006 marked a milestone in the history of the Schmolz+Bickenbach Group. Already a top European integrated steel producer, manufacturer and distributor with a history dating back to 1919, it announced a merger with Swiss Steel AG to create a new conglomerate, Schmolz+Bickenbach AG. The new group, Schmolz+Bickenbach AG, focuses on special steels. In production, processing, distribution and services, it has become one of the world s largest suppliers of long products in the engineering steel sector. It has also become the world s number one producer of stainless steel long products and number two for tool steels. De fusie wordt ondersteund door een uitgebreid langetermijninvesteringsprogramma. Schmolz+Bickenbach AG combineert vier staalfabrieken met een breed gamma van bewerkingen en een sterke globale verkoop- en distributiestructuur. In combinatie met haar vermogen om complete oplossingen aan te bieden in de sector van de speciale staalsoorten is dat een uniek voordeel. Schmolz+Bickenbach AG kan nu haar klanten volgen naar hun belangrijkste productie-eenheden over de hele wereld. De nieuwe groep heeft nu ongeveer werknemers in dienst en zal jaarlijks zo n CHF miljoen aan inkomsten genereren. Naast het hoofdkwartier in Emmenbrücke in Zwitserland zal er in Düsseldorf een tweede basis komen voor de directie van de groep. De fusie werd ingeluid met een nieuw logo en een nieuwe slogan, namelijk Het leveren van oplossingen voor speciale staalsoorten'. De fusie vindt plaats op een moment dat het globale economische klimaat nog gunstig is, met een grote vraag naar staalproducten. De fusie heeft gezorgd voor indrukwekkende synergieën in de waardeketen, in de productie, de verwerking en de distributie. Deze synergieën zullen ertoe bijdragen dat de groep ook in de toekomst een hoog rentabiliteitsniveau kan handhaven doorheen de volledige economische cyclus. In een toespraak vóór de fusie benadrukte Benedikt Niemeyer, The merger is supported by an extensive, ongoing programme of investment. Schmolz+Bickenbach AG combines four steelworks with a wide range of processing, and a strong global sales and distribution structure. Together with its ability to offer complete solutions in the special steels sector, this is a unique advantage. Schmolz+Bickenbach AG is now able to follow its customers to their most important production plants worldwide. With around 10,000 employees, the new group will generate annual revenues of around CHF 5,000 million. Headquartered in Emmenbrücke in Switzerland, there will be a second group management base in. The merger has been heralded with a new logo and the new slogan, Providing special steel solutions. The merger comes at a time when the global economic climate is still favourable, with high demand for steel products. The merger has created impressive synergies across the value chain, in production, processing and distribution. These synergies will help the group to sustain high levels of profitability in future, throughout the entire economic cycle. Speaking before the merger, Schmolz+Bickenbach chairman of the Board Benedikt Niemeyer stressed the importance of greater internationalisation. Our strategic role in the market is to have a strong niche position, he said. 6

7 Trade & Industry Grenzen verleggen met electro-hydraulica Fluitronics Volgens managing director Franz Hajek gelooft Fluitronics in een nieuwe aanpak voor traditionele problemen. We streven naar innovatie in een industrie die vanuit historisch oogpunt als ouderwets wordt aanzien, zegt hij. Om tot die innovatie te komen gaan we de uitdaging aan om nieuwe werkterreinen en oplossingen te creëren, door te geloven dat als je iets wil veranderen, je eerst je grenzen moet verleggen. Fluitronics verschaft intelligente oplossingen voor complexe projecten in de industrie van de toegepaste mechanica en mobiele installaties. Fluitronics heeft haar locatie in Düsseldorf, waar de onderdelen van haar producten geassembleerd worden. De onderdelen worden Franz Hajek managing director in lageloonlanden in Oost-Europa geproduceerd. Volgens Franz Hajek kan geen enkel ander bedrijf het vermogen en de ruimtelijke verhoudingen die Fluitronics via collectorsystemen en compacte hydraulische energiestations realiseert, evenaren. Hij zegt, Onze dynamische oplossingen worden gecombineerd met verkopers te velde om de klanten een complete service aan te bieden. We gebruiken deze successtrategie ook voor onze klantendienst, dit gaat van klantenadvies, een dienst voor reserveonderdelen tot deskundigheid in vochtbeleid. Franz Hajek geeft toe dat veel mensen hydraulica zien als een stagnerende industrie die moet onderdoen voor elektronische systemen. Elektronica kan niet de kracht leveren van hydraulica, verklaart hij. Nochtans wordt onze arbeidswereld steeds mobieler, dus de link tussen elektronica en hydraulica is klaar om in de toekomst aan belang te winnen. Fluitronics hanteert een electro-hydraulische aanpak, die innovatieve oplossingen biedt. Zo worden mobiele installaties nog efficiënter, compacter en functioneler gemaakt. Fluitronics is de leider in het bedenken van eenvoudige controles, ergonomische planning van controle-elementen en het gebruik van robuuste sensoren. Het integreert die sensoren in complete systemen voor elke procedure betreffende technologische mogelijkheden op de interface tussen hydraulica met weinig lawaaihinder en elektronische signaaltransmissie. Fluitronics concentreert zich op het uitbreiden van haar productgamma, het vormen van nieuwe vennootschappen, het verhogen van de distributie en het aantrekken van nieuwe klanten. Fluitronics, zegt Franz Hajek, is je drijvende kracht. Using electro-hydraulics to move boundaries Fluitronics believes in taking a new approach to traditional problems, according to managing director Franz Hajek. We strive for innovation in an industry historically seen as old fashioned, he says. To achieve that innovation we challenge to create new territory and solutions, believing that if you want to move something, you first need to move the boundaries. Fluitronics supplies intelligent solutions for complex tasks in the mechanical engineering and mobile equipment industries. It is located in, where it assembles the components of its products that have been manufactured in low cost areas in Eastern Europe. According to Franz Hajek, no other company can match the power and space ratios produced at Fluitronics achieved through manifold system and compact hydraulic power packs. He says, Our dynamic solutions combine with a field sales force to create a total service for our clients. This strategy for success also applies to our customer service operations, which extend from user advice, spare-parts service and fluid management capability. Franz Hajek acknowledges that many people view hydraulics as a stagnant industry overtaken by electronic systems. Electronics cannot provide the power that hydraulics can, he comments. However, as the world we work in becomes increasingly mobile, so the link between electronics and hydraulics is set to gain in importance in the future. Fluitronics takes an electro-hydraulic approach, which provides innovative solutions like making mobile equipment even more efficient, compact and functional. Fluitronics leads the way in devising simple controls, ergonomic planning of control elements, and applying robust sensors. It integrates these into complete systems for every procedure relating to technological opportunities at the interface between low-noise hydraulics and electronic signal transmission. Fluitronics is focusing on broadening its range of products, forging new partnerships, increasing its distribution and attracting new clients. Fluitronics, says Franz Hajek, is your driving force. Your competent Motion & Control Partner: Mini Power Packs Electrohydraulics Manifold Blocks Rotary Actuators Hydraulic Pumps Hydraulic Motors Control Valves Hydraulic Filters Precision. Quality. Service. Fluitronics GmbH Systemhydraulik Mündelheimer Weg 48 D Düsseldorf Fon +49 (0) Fluitronics your driving force. 7

8 Trade & Industry Luxe, traditie en dienstverlening H.D. Blome Het huis H.D. Blome, gelegen aan de prestigieuze Düsseldorfse winkelstraat Königsallee, is synoniem met vooraanstaande luxehorloges. Het familiebedrijf dat wordt gerund door Nicole en Christine Blome werd in 1947 door hun grootvader opgericht. Nicole Blome legt uit: We kunnen bogen op 50 jaar en drie generaties ervaring op het gebied van luxehorloges. Onze winkel heeft een traditie een traditie van tevreden en terugkerende klanten. We zijn gespecialiseerd in horloges en kennen er dan ook alles van. Een groot deel van het personeel werkt al langer dan 30 jaar in de winkel en beschikt over een unieke knowhow. De werknemers lossen elk probleem professioneel en ter plaatse op. Niets bij Blome moet voor herstelling worden verzonden. Dankzij deze continuïteit kan een unieke dienstverlening worden gegarandeerd. Christine Blome beschrijft de winkel als de perfecte locatie voor de ernstige koper. Ze vertelt: Ons cliënteel is voornamelijk mannelijk en bestaat vooral uit zakenreizigers. Onze winkel is gespecialiseerd in de verkoop en herstelling van luxehorloges. We leggen ons uitsluitend toe op horloges, zodat we onze klanten, zowel nieuwe als oude, de kwaliteit en dienstverlening kunnen aanbieden die ze van Blome verwachten. Nicole Blome voegt daaraan Nicole en Christine Blome zaakvoersters toe: Voor de beste kwaliteit, traditie en stijl is er maar één adres: Blome, waar we ons uitsluitend bezighouden met de klant en de wereld Blome van kwaliteitshorloges. 06_ :27 Uhr Seite 1 Luxury, tradition and service H.D. Blome, located on s prestigious Königsallee shopping street, is a name synonymous with premium luxury watches. A family business run by Nicole and Christine Blome, it was started by their grandfather in Nicole Blome explains, We have over 50 years and three generations of experience in the world of luxury watches. Our store has tradition a tradition of satisfied customers and repeat customers. We specialise in watches, and we know them inside and out. Many of the staff at the shop have been there more than 30 years, and their expertise is unsurpassed. Employees will deal with every problem professionally and on site. Nothing at Blome has to be posted off for repairs or service. This continuity provides a level of service rarely seen nowadays. Christine Blome describes the store as the choice for the serious watch buyer. She says, Our clients are mainly men, and many are business travellers. Our shop specialises only in the sale and service of luxurious watches. We concentrate only on watches to provide our customers, both new and old, with the quality and service they have come to expect from Blome. Nicole Blome adds, For the highest quality, tradition and style, come to Blome where our focus remains only on our customers and the world of high-end watches. XLVII UHREN Königsallee 30 BLOME Düsseldorf T 0211 /

9 Finance Een bank die gelooft in een persoonlijke service Stadtsparkasse Stadtsparkasse Düsseldorf ook gekend als Sparkasse bekleedt een superieure positie op de markt. In Düsseldorf bankiert 50% van de detailhandels in de stad en ongeveer 60% van de particuliere huishoudens via de Stadtsparkasse Düsseldorf, en deze bank heeft meer bijkantoren dan eender welke plaatselijke concurrent. De bank werd opgericht in 1825 en biedt een grote verscheidenheid aan diensten aan. Particulieren, kleine en middelgrote bedrijven en multinationals kiezen voor deze bank. Stadtsparkasse Düsseldorf verschaft bankrekeningen van elk type voor private banking, als ook private financiering en familiale, auto-, levens-, en ziekteverzekering. Stadtsparkasse Düsseldorf een winnende combinatie gecreëerd. Zoals Heinz-Martin Humme het stelt, Wij zijn een particuliere bank, groot genoeg voor elk soort transactie, maar nog steeds experts in individuele aandacht. A bank that believes in personalised service Stadtsparkasse also known as Sparkasse has an unrivalled position in the marketplace. In, 50% of the city s retail companies and approximately 60% of private households bank with Stadtsparkasse, and it has more branches than any of its local competitors. Voor haar zakelijke klanten voorziet Stadtsparkasse Düsseldorf valutadiensten, allerlei types van financiering, verzekeringsproducten, pensioenstelsels, diensten voor het opstarten en opvolgen van bedrijven. Stadtsparkasse Düsseldorf staat ook bekend om haar dienstverlening aan internationale klanten, en heeft momenteel meer dan Japanse klanten. Volgens managing director Heinz-Martin Humme willen mensen al de voordelen van de globalisering lagere prijzen, snellere communicatie maar ze willen ook de mensen kennen Heinz-Martin Humme managing director met wie ze bankieren en met hen praten. Onze mensen willen rechtstreeks in contact staan met zowel onze zakelijke als onze particuliere klanten. We zijn persoonlijk genoeg voor rechtstreeks contact, maar tegelijkertijd ook groot en professioneel genoeg om met grote multinationals te onderhandelen. Heinz-Martin Humme gelooft dat Stadtsparkasse Düsseldorf ideaal gelegen is om Belgische investeerders te helpen. Voor buitenlandse bedrijven die in dit gebied komen is het belangrijk relaties aan te knopen met een plaatselijke bank, verklaart hij. Stadtsparkasse Düsseldorf kan buitenlandse bedrijven helpen zich in Düsseldorf te vestigen. We helpen nieuwe ondernemingen om te slagen en zijn hier nauw bij betrokken, en tevens zijn we de sleutel tot de zakentransacties in dit gebied. Met haar lijst van successen, concurrerende producten en diensten, en de mogelijkheid elke klant als een individu te behandelen heeft Founded in 1825, the bank offers a wide range of services. It is the choice of private individuals, small and medium-sized companies and multinationals. Stadtsparkasse provides private banking accounts of all types, as well as private financing and household, automobile, life, and health insurance. For its corporate customers, Stadtsparkasse provides exchange services, all types of financing, insurance products, pension schemes, business start-up and enterprise follow-up services. Stadtsparkasse is also well known for its services for international clients, and currently has more than 8,000 Japanese customers. According to managing director Heinz-Martin Humme, People want all the benefits of globalisation lower prices, increased communication speeds but they also want to know the people they bank with, to talk to them. For both our corporate clients and our private clients, they want direct contact. We are personal enough for direct contact yet still large enough and professional enough to handle large multinationals. Heinz-Martin Humme believes Stadtsparkasse is ideally placed to serve Belgian investors. For foreign companies entering this area, it is important to make connections with a local bank, he explains. Stadtsparkasse can help foreign firms establish themselves in. We are very involved in helping new businesses succeed, and we are the key to business operations in this area. With its track record of success, competitive products and services, and ability to treat every customer as an individual, Stadtsparkasse has created a winning combination. As Heinz-Martin Humme says, We are a personal bank, large enough for all manner of transactions but still experts in personal attention. 9

10 Finance Verhülsdonk & Partner Allesomvattende aanpak voor klantenservice Verhülsdonk is met kantoren in tien Duitse steden een van de toonaangevende middelgrote accountants- en belastingadviesbureaus. Het bedrijf wordt geleid door 17 vennoten en stelt 250 mensen te werk. Wederzijds vertrouwen, zakenrelaties op lange termijn en persoonlijke inzet liggen aan de basis van het succes van het bedrijf. Rainer Grote, een van de vennoten, legt uit dat Verhülsdonk & Partner voor haar klantenservice een allesomvattende aanpak hanteert. We hebben interdisciplinair advies nodig op het gebied van accountancy, belastingwet, gerechtelijke en bedrijfsorganisatie, zegt hij. We houden rekening met de markt waarin onze klanten werkzaam zijn als ook met alle gevolgen voor de belastingen, zo dat we onze klanten kunnen ondersteunen bij het realiseren van hun globale business strategieën, alsook hun strategieën op lange termijn. Vooral deze aanpak maakt Verhülsdonk & Partner geschikt voor alle diensten die nodig zijn in alle nationale en internationale zakelijke transacties. Verhülsdonk & Partner is lid van Moores Rowland International (MRI), van de top tien verenigingen van onafhankelijke boekhoudkantoren en adviesbedrijven in de wereld. MRI combineert de gespecialiseerde kennis van zijn vennoten en van meer dan werknemers in 88 landen. Volgens Rainer Grote zijn de klanten overwegend middelgrote bedrijven, vaak familiebedrijven of bedrijven die door de eigenaar zelf geleid worden. Verhülsdonk & Partner werkt ook met grote bedrijven, kapitaalkrachtige privé-personen, en met bedrijven en organisaties van allerhande grootte in de openbare sector. Een vennootschap gebaseerd op wederzijds vertrouwen is al zeventig jaar ons credo, zegt Rainer Grote. Daarom hechten we veel belang aan de continuïteit van het personeel, en dit heeft ons geholpen om loyale klantrelaties uit te bouwen. Holistic approach to serving clients With offices in ten German cities, Verhülsdonk & Partner is one of the country s leading mid-sized auditing and tax consultancy firms. The company is led by 17 partners and employs 250 people. Mutual trust, long-term business connections and personal commitment are at the heart of the firm s success. Rainer Grote, one of the partners, explains that Verhülsdonk & Partner takes a holistic approach to serving its clients. Interdisciplinary advice from the fields of accountancy, tax law, law and business organization is needed, he says. We take into consideration the marketplace our clients operate in as well as all the tax consequences, in order to support them in realizing their global and long-term business strategies. This approach especially qualifies Verhülsdonk & Partner for all services needed in all national and international business transactions. Verhülsdonk & Partner is a member of Moores Rowland International (MRI), one of the world s top ten associations of independent accounting and consultancy firms. MRI combines the specialist knowledge of its 2,000 partners and more than 19,000 employees in 88 countries. Rainer Grote says that clients are predominantly mid-sized companies, often family businesses or owner-managed. Verhülsdonk & Partner also works with large-sized companies, wealthy private individuals, and all sizes of public sector companies and organizations. A partnership based on mutual trust has been our creed for seventy years, says Rainer Grote. For this reason we attach great importance to continuity of personnel, and this has helped us build loyal client relationships. 10

11 Finance Unieke interdisciplinaire oplossingen RoelfsPartner Group RölfsPartner Group is Duitslands tweede grootste onafhankelijke audit- en adviesbureau. Het combineert traditie en innovatie en werd in 1997 gevormd door de fusie van twee Duitse auditbureaus met een geschiedenis die respectievelijk teruggaat tot in 1910 en De firma maakte in 2005 nog een sprong voorwaarts, toen ze RölfsPartner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft met Allrevision Dornhof Kloss & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft fuseerde. Vorig jaar leverde dit een totaal van 450 werknemers en 55,8 miljoen aan inkomsten op. De firma heeft haar hoofdkantoor in Düsseldorf met in het hele land nog eens tien bijkantoren, en kantoren in Bologne, St. Petersburg, Moskou en Nizhny Novgorod. RölfsPartner Group is ook lid van Baker Tilly International, een van de top tien accountancy en business netwerken in de wereld. Senior partner Stephan Schilling legt uit dat door de fusie in 2005 RölfsPartner Group nu behoort tot de Grote Zes van Duitse audit- en accountantsbureaus. Het is gelegen op strategisch belangrijke plaatsen voor de Duitse markt, zoals Hamburg, Munchen en Stuttgart. Hij zegt, We zijn bekwamer geworden, in het bijzonder in de Stephan Schilling senior partner openbare en onroerend goed sector, en hebben onze positie op het gebied van jaarlijkse audits versterkt. RölfsPartner Group biedt klanten een waardevolle interdisciplinaire aanpak door de combinatie van auditeurs, belastingadviseurs, advocaten, managementadviseurs en financieel adviseurs in bedrijven. Advocatenkantoor Aderhold vs Dalwigk Knüppel Rechtsanwaltsgesellschaft BVBA (AvDK) maakt deel uit van de RölfsPartner Group, en is gespecialiseerd in handels- en bedrijfsrecht. Stephan Schilling merkt op dat RölfsPartner Group in tandem werkt met haar klanten om proactieve oplossingen te ontwikkelen en te implementeren die hun bedrijven betekenis geven en doen groeien. Haar interdisciplinaire projectteams hanteren een visionaire aanpak en 14:37 creëren Uhr hechte Seite vennootschappen 1 voor succes. RP AD IM_06 Interdisciplinair is een denkwijze waarbij we verder kijken in het beste belang van onze klanten. Het is een natuurlijke en efficiënte manier om optimale resultaten te bereiken in elke individuele tak, verklaart hij. Unique interdisciplinary solutions RoelfsPartner Group is Germany s second largest independent auditing and consultancy firm. Combining tradition and innovation, it was formed from the 1997 merger of two German auditing firms with histories dating back to 1910 and 1979 respectively. The firm took another leap forward in 2005, when it merged RoelfsPartner Wirtschaftspruefungsgesellshaft with Allrevision Dornhof Kloss & Partner GmbH Wirtschaftspruefungs- und Steuerberatungsgesellschaft. This has given it a total of 450 employees and revenues of 55.8 million last year. The firm is headquartered in with another ten branches nationwide, and offices in Bologna, St. Petersburg, Moscow and Nizhny Novgorod. RoelfsPartner Group is also a member of Baker Tilly International, one of the world s top ten accountancy and business services networks. Senior partner Stephan Schilling explains that the 2005 merger has taken RoelfsPartner Group into the Big Six of German auditing and accounting firms, giving it strategically important locations for the German market like Hamburg, Munich and Stuttgart. He says, We added to our capabilities, in particular in the public sector and real estate areas, and strengthened our position in the area of annual audits. RoelfsPartner Group offers clients a valuable interdisciplinary approach, combining auditors, tax advisors, lawyers, management consultants and corporate finance specialists. Law firm Aderhold v. Dalwigk Knueppel Rechtsanwaltsgesellschaft GmbH (AvDK) is part of the RoelfsPartner Group, specialising in commercial and corporate law. Stephan Schilling points out that RoelfsPartner Group works in tandem with its clients to develop and implement proactive solutions that create value and growth for their businesses. Its interdisciplinary project teams take a visionary approach and create strong partnerships for success. He explains, Interdisciplinary is a way of thinking out of the box in the best interests of our clients. It is a natural and efficient way of achieving optimum results in each individual discipline. 11

12 Real Estate Leider in commercieel onroerend goed is gunstig geplaatst om buitenlandse ondernemingen te dienen Slough Commercial Properties GmbH Slough Commercial Properties, een onderdeel van de bekende Slough Estates Group, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, is al sinds 1989 actief in de Düsseldorfse vastgoedsector en heeft met zijn kwalitatief hoogstaande aanbod en diensten een sterke reputatie opgebouwd. De onderneming is gespecialiseerd in bedrijvenparken, een gebied waarin het marktleider is in Duitsland, met name in Düsseldorf. CEO Dr. K. Udo Titz legt uit dat Slough Commercial Properties de afgelopen tweeënhalf jaar alleen al meer dan m 2 ruimte heeft ontwikkeld. Hij voegt eraan toe: Slough biedt een breed gamma huurruimtes aan, waaronder kantoorruimte en distributiecentra. Sloughs Neuss VI, Duitslands logistieke warehouse waar ASICS Logistics is ondergebracht, geeft duidelijk Dr. K. Udo Titz CEO aan hoe de onderneming inspeelt op de activiteiten van internationale distributiebedrijven. Slough Commercial Properties kan ondernemingen die willen uitbreiden in Duitsland en Centraal-Europa de perfecte locaties aanbieden. Slough Commercial Properties is van plan de komende vijf jaar nog meer bedrijvenparken te ontwikkelen. We zullen meer parken blijven creëren, aangepast aan de snelheid van de algemene economie, aldus Dr. K. Udo Titz, die opmerkt dat het hierbij doorgaans om kleine tot middelgrote bedrijvenparken gaat. Units van 400 m m 2 zijn het populairst, vooral bij startende buitenlandse bedrijven. Slough focust zich op het aanbieden van commercieel onroerend goed aan ondernemingen die hun goederen internationaal produceren. Dr. K. Udo Titz vertelt: Wij bieden betere ruimtes aan. De ondernemingen kunnen zich concentreren op hun activiteit en wij bieden hen de ruimte die ze daarvoor nodig hebben. Slough Commercial Properties profileert zich als de ideale partner voor Belgische ondernemingen die actief zijn in Düsseldorf. Commercial property leader positioned to serve foreign companies Slough Commercial Properties, part of the well-known Slough Estates Group based in the United Kingdom, has been active in s real estate sector since 1989 and has established a strong reputation for its high-quality offerings and services. The company s specialty is business parks, a field in which it is market leader in Germany, particularly in Düsseldorf. CEO Dr. K. Udo Titz explains that Slough Commercial Properties has developed more than 200,000 sq m of space over the past two and a half years alone. He adds: Slough offers an array of different space for rent, including office space and distribution centres. Slough s Neuss VI, Germany logistic warehouse, which hosts ASICS Logistics, is characteristic of its ability to respond to the activities of international distribution companies. Slough Commercial Properties can provide the right locations for companies looking to expand into Germany and Central Europe. Slough Commercial Properties plans to develop more business parks over the next five years. We will continue to develop more parks at the speed of the general economy, says Dr. K. Udo Titz, noting that many of Slough s developments are small to mediumsized business parks. Units from 400 sq m 1,000 sq m are the requested size, especially for foreign start-companies. Slough focuses on providing commercial property for companies that produce their goods internationally. Dr. K. Udo Titz explains, We can offer better space. Companies can concentrate on running their business and we can provide the space they need. Slough Commercial Properties has positioned itself as the ideal partner for Belgian companies doing business in. "Krefeld Oppum 5 units from 374 m 2 to 1,073 m 2 warehouse and office combination as well as office spaces from 167 m 2 to 727 m 2 " Slough Commercial Properties GmbH Berliner Allee D Düsseldorf Tel: +49 (0) Fax: +49 (0)

13 Transport De vraag blijft toenemen Neuss- Ports Volgens CEO, Ulrich Gross, is de groei van Neuss- Düsseldorf Ports te danken aan de sterke economie in Noordrijn-Westfalen. De prestatie van de haven is een weerspiegeling en indicatie van het ruimere economische plaatje in Noordrijn-Westfalen, legt hij uit. Onze haven blijft zich sterker dan verwacht uitbreiden. Neuss-Düsseldorf Ports genieten van een unieke ligging. De markt die erdoor wordt bediend heeft een bevolking van 7,2 miljoen inwoners en een koopkracht van 236 miljard euro binnen een straal van 50 km. De haven werd onlangs geprivatiseerd en is voor 50% in handen van de stad Neuss en voor 50% eigendom van Stadtwerke Düsseldorf AG. Ulrich Gross CEO Volgens Ulrich Gross hebben de hogere belastingen, energieprijzen en werkloosheid die bijdragen tot een lagere koopkracht de vraag naar goedkopere goederen doen toenemen. Hij legt uit: Tal van deze goedkopere goederen worden geproduceerd in Aziatische lageloonlanden en moeten worden ingevoerd. De economische voorwaarden in de regio hebben de vraag naar deze ingevoerde goederen doen toenemen, dus wij importeren ze. Hij voegt daaraan toe dat de energieprijzen een andere factor zijn. De hogere energieprijzen hebben de vraag van de fabrikanten naar meer energie-efficiënte vervoermethodes verscherpt; het vervoer per sleepschip vormt een antwoord op dit probleem. Deze vorm van transport verbruikt 1,31 liter diesel per 100 ton per kilometer, vervoer over het spoor 1,71 liter. Voor vervoer per vrachtwagen bedraagt dit 4,1 liter. Volgens Ulrich Gross wordt de dienstverlening die we aanbieden in de huidige omgeving met hoge energiekosten dan ook des te crucialer. Om te kunnen inspelen op de toenemende vraag in Düsseldorf, lanceren de havens van Neuss-Düsseldorf een groots opgezet uitbreidingsproject, waardoor de toekomst er bijzonder rooskleurig uitziet. Ulrich Gross legt uit: Hierdoor kunnen we de infrastructuur blijven aanbieden die nodig is om in te spelen op de behoeften van Düsseldorf, Neuss en de omliggende gemeenschap Noordrijn-Westfalen. Demand continues to increase The growth of Neuss Ports is a result of the strong economy in North Rhine Westphalia, according to CEO Ulrich Gross. The performance of the port is a reflection and an indication of the larger economic picture in North Rhine Westphalia, he explains. Our port continues to grow beyond expectations. Neuss Ports have a prime location. The market it serves has a population of 7.2 million people and 236 billion of purchasing power within a 50-kilometre area. Recently privatised, the port is 50% owned by the city of Neuss and 50% owned by the Stadtwerke AG. According to Ulrich Gross, higher taxes, energy prices and unemployment which contribute to lower consumer purchasing power have increased the demand for cheaper goods. He explains, Many of these cheaper goods are produced in the low-wage countries of Asia and must be imported. Economic conditions in the region have produced demand for these imported goods, so we import them. He adds that energy prices are another factor. Higher energy prices have increased the manufacturers demand for more energy efficient transportation methods, and barge transportation is an answer to this problem. Transport by barge uses 1.31 litres of diesel fuel per 100 ton kilometre, transport by rail uses 1.71 litres, and transport by truck consumes 4.1 litres. According to Ulrich Gross, This makes the services we provide, in the current high energy cost environment that much more crucial. In order to meet the growing demand in, Neuss Ports are embarking upon a major expansion project and the future looks very bright. Ulrich Gross comments, This will help us to continue providing the infrastructure necessary to meet the needs of, Neuss and the surrounding North Rhine Westphalian community. 13

14 Transport Passagiersaantallen blijven stijgen International Airport Voor Düsseldorf International Airport Duitslands derde grootste luchthaven na Frankfurt en München was 2005 een recordjaar. 15,5 miljoen passagiers reisden via deze luchthaven, vergeleken met vorig jaar een stijging met bijna passagiers. Volgens financieel managing director Thomas Schnalke was het voorbije jaar een groot succes. We hebben een belangrijke groei in het luchtverkeer gerealiseerd en ons jaarlijks overschot meer dan verdrievoudigd. We hebben onze functionele groeps- en bedrijfsstructuur consequent toegepast om succes op de markt te garanderen. Bijna 70% van alle passagiers binnen Noordrijn- Westfalen begint en eindigt zijn reis op de grootste luchthaven van de regio. En met werknemers is Düsseldorf International Airport een belangrijke lokale economische pijler. De nieuwe vergunning tot vluchtuitvoering die in november 2005 werd toegekend zorg- Thomas Schnalke financieel managing director de ervoor dat er meer vliegtuigen mochten landen en opstijgen, en de luchthaven bereidt zich voor op nog grotere passagiersaantallen. Düsseldorf International Airport verwacht meer dan een miljoen passagiers meer vergeleken met De eerste vier maanden van 2006 was het passagiersaantal al met 6% gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Luchtvaartmaatschappijen hebben veel nieuwe vluchtroutes geïntroduceerd, en ook de cargosectie groeit. In de laatste vijf jaar is het vrachttonnage van Düsseldorf International Airport verdubbeld. Christoph Blume, de nieuwe chief executive officer, merkt op, Onze luchtvaartmaatschappij is gebouwd op stevige fundamenten. We beschikken over een uitstekend potentieel dankzij de nieuwe vergunning tot vluchtuitvoering en de groeimogelijkheden die eruit voortkomen, als ook de hiermee samenhangende uitbreiding van het commerciële segment en als extraatje de stad waarin de luchthaven gelegen is. De indrukwekkende luchthavenfaciliteiten omvatten een Wöllhaf conferentiecentrum van vierkante meter met 24 ruimtes die tot 250 deelnemers kunnen onvangen. Het luchthaven business park is een ander belangrijk onderdeel van onze bedrijfsstrategie, voegt Christoph Blume eraan toe. Die strategie hebben we nog eens extra beklemtoond met de nieuwe ondergrondse parkeerfaciliteiten en contracten getekend voor het Maritim conference hotel. Passenger numbers continue to rise International Airport Germany s third largest airport after Frankfurt and Munich had a record-breaking year in million passengers passed through, an increase of nearly 300,000 on the previous year. According to managing director finance Thomas Schnalke, The past year was a great success. We ve achieved significant growth in air traffic and more than tripled our annual surplus. We have consistently implemented our efficient corporate group and company structure to secure successful market performance. Nearly 70% of all passengers within North Rhine- Westphalia start and finish Christoph Blume their journey at the region s chief executive officer largest airport. And with 15,000 employees, International Airport is a major pillar of the local economy. A new operating permit granted in November 2005 has allowed more take-offs and landings, and the airport is gearing up for even greater passenger numbers. International Airport expects over a million more passengers compared to Already the first four months of 2006 have seen a 6% increase on passenger numbers compared to the same period the previous year. Airlines have introduced many new flight routes, and the cargo segment is also growing. International Airport s freight tonnage has doubled in the last five years. Christoph Blume, new chief executive officer, comments, Our airport company is built on solid foundations. We have excellent potential thanks to the new operating permit and the growth opportunities that result, as well as consistent expansion of the non-aviation segment and our premium airport city location. The airport s impressive facilities include the 2,600 squaremetre Woellhaf conference centre with 24 rooms hosting up to 250 participants. The airport business park is another important component in our corporate strategy, adds Christoph Blume. We have added thrust from the new underground parking facilities and contracts signed for the Maritim conference hotel. 14

15 Tourism Meest recente adres met vijf sterren in Düsseldorf InterContinental Het InterContinental Düsseldorf dat in september 2005 zijn deuren opende, heeft reeds bewezen dat het een populaire vijfsterrenkeuze is voor zakenmensen en toeristen. Van zijn spectaculaire moderne centrale gedeelte tot zijn stijlvolle kamers, het Intercontinental Düsseldorf is een smaakvol toevluchtsoord in het hart van een drukke stad. Ongeëvenaarde locatie Robert Herr, general manager zegt: Het hotel is gelegen in de Königsallee, de belangrijkste straat op het gebied van winkelen en zakendoen. Het ligt op wandelafstand van vele culturele en historische bezienswaardigheden en wordt omgeven door de beste winkels van de stad. Het is slechts vijf kilometer van de luchthaven en drie kilometer van het centraal station Robert Herr general manager verwijderd. Het InterContinental Düsseldorf combineert de beste elementen van een vijfsterrenservice en voorzieningen om een unieke mengeling van comfort en stijl te creëren. Het uitnodigende meertalige personeel staat altijd klaar voor zijn gasten en elk hotelaspect werd nauwkeurig in overweging genomen om aan de behoeften van de internationale reizigers te voldoen. Stijlvolle kamers en suites Er zijn 286 gastenkamers inclusief 32 suites, die allemaal prachtig ingericht werden voor werk of ontspanning. In elke gastenkamer zijn badjassen en slippers ter beschikking om optimaal van de instapdouche en het aparte bubbelbad te kunnen genieten. De flatscreen TV s in de executive rooms hebben kabel en satellietkanalen. Voor het comfort van de gasten zijn er thee- en koffiefaciliteiten. Alle kamers zijn ook voorzien van een strijkijzer en een strijkplank, individuele airconditioning en een 15 laptop die in de kluis past. Ideaal voor werk of ontspanning In het InterContinental Düsseldorf creëert u in elke kamer op eenvoudige wijze een efficiënte werkruimte. Er zijn comfortabele desks met hoekverlichting, als ook een telefoon met twee lijnen en voic . Elke kamer beschikt over een snelle Internetverbinding en bij eventuele problemen krijgt u zelfs hulp van een zorgzame conciërge met technische kennis. De Presidential Suite heeft extra veel ruimte en voorzieningen zoals een DVD/CD speler, een eettafel alsook een whirlpool. In the Club InterContinental Lounge kan men gebruik maken van business faciliteiten en er is eveneens een ontbijt-, een lunch- en een dinerbuffet voor een vaste prijs per persoon. Het hotel werd niet alleen ontworpen om gasten privacy aan te bieden, maar desgewenst zijn er ook plaatsen waar ze zich kunnen uitleven, voegt Robert Herr toe. Daarnaast is er in het hotel een kiosk als ook buitengewoon goede conciërgediensten en een business centre dat 24 uur op 24 geopend is. Mits een bijkomende betaling biedt het hotel toegang tot Holmes Place waar gasten kunnen genieten van een eersteklas zwembad en gezondheidsvoorzieningen. Eet en drink in stijl Het hotel beschikt over een zeer populaire uiterst kwalitatieve bar en een restaurant. Bar fifty nine bevindt zich op de benedenverdieping en is vanuit de Königsallee en de lobby rechtstreeks toegankelijk. Er is steeds leven in deze trendy verlichte bar, die s avonds in een roze gloed gehuld is. Caliga restaurant serveert ontbijt, lunch en diner in een aantrekkelijke omgeving en combineert een stijlvolle locatie met uitstekend eten. Tijdens het ontbijt wordt het eten in een showkeuken bereid. Een populaire business lunch service biedt snelle lunches aan en s avonds worden gasten met een voortreffelijk diner verwend. De privé wijnkamer Vintage kan eveneens aan maximaal 16 gasten verhuurd worden. Uitgebreide conferentiefaciliteiten In een zakenstad als Düsseldorf, beschikt het InterContinental Düsseldorf over aantrekkelijke, gemakkelijke conferentiefaciliteiten en faciliteiten voor tentoonstellingen. Er kan gekozen worden uit 14 ontmoetingsruimten en vier toegewijde teams helpen de gasten ter plaatse, om het evenement vlot te laten verlopen. De grootste ontmoetingsplaats heeft 726 zitplaatsen in theaterstijl en de kleinste ruimte, in de stijl van een directiekamer, voorziet plaats voor 12 mensen. Het InterContinental Düsseldorf is werkelijk een vijfsterrenhotel in elke zin van het woord. Van diensten tot faciliteiten, dit is een plaats die elke reiziger graag zijn thuis zou noemen. Latest five-star address in The InterContinental which opened in September 2005 has already established itself as a popular five-star choice for business and leisure visitors. From its spectacular modern atrium to its stylish rooms, the InterContinental is an elegant retreat in the heart of the busy city. Unrivalled location Robert Herr, general manager says: The hotel is located on the Koenigsallee, the main business and shopping street. Surrounded by the city s best shops, it is within walking distance from many cultural and historical attractions. Just five kilometres from Airport and only three kilometres from the mainline train station. The InterContinental combines all the best elements of five-star service and amenities to create a unique blend of comfort and style. The welcoming multilingual staff cannot do 15

16 Tourism enough for guests and every aspect of life in the hotel has been carefully considered to meet the needs of international travellers. Stylish rooms and suites There are 286 guest rooms including 32 suites, all beautifully designed for work or relaxation. Every guest room features bathrobes and slippers, all the better to enjoy the walk-in shower and separate bathtub. Flat-screen televisions in the Executive Rooms show cable and satellite channels and tea and coffee-making facilities are available for every guest s comfort. All rooms also have an iron and ironing board, individually controlled air conditioning and a safe fitting a 15 laptop. Ideal for work or relaxation The InterContinental makes it easy to set up an efficient workspace in every room. There are comfortable desks with angled lighting as well as a two-line phone with voic . Each room features high-speed internet access and there is even a dedicated technology concierge to help with any problems. The Presidential Suite features extra space and amenities like a DVD/CD player, dining table and whirlpool bath. The Club InterContinental Lounge offers the use of business facilities as well as breakfast, lunch and dinner buffet for a flat fee per person. Robert Herr adds: The hotel has been designed to offer guests privacy but also convivial spaces if they prefer. Hotel services further consist of a newsstand as well as exceptionally good concierge serv- ices and a 24 hour business centre. The hotel provides access to Holmes Place at an additional charge where guests can enjoy the first class pool and health amenities. Eat and drink in style The hotel features a very popular high quality bar and one restaurant. Bar fifty nine is located on the ground floor with direct access from the Koenigsallee and the lobby. This trendy backlit bar, glowing with pink neon at night, is always lively. Caliga restaurant serves breakfast, lunch and dinner in attractive surroundings, combining a stylish location with excellent food. Foods are prepared in a show-kitchen during breakfast. A popular business lunch service offers quick luncheons and fine dining spoils guests in the evenings. The private wine room Vintage can also be hired for up to 16 guests. Extensive conference facilities In a business city like, the InterContinental has attractive, comfortable meeting and exhibition facilities. There is a choice of 14 meeting rooms and four dedicated staff assist guests onsite, to make every event run smoothly. The largest venue can seat 726 theatre style, and the smallest room accommodates twelve people boardroom-style. The InterContinental is a truly five-star hotel in every sense. From its services to its facilities, this is a place which every traveller would be happy to call home. Holmes Place op de Königsallee 59 Holmes Place Holmes Place heeft altijd een vooraanstaande rol gespeeld op het gebied van fitness en gezondheid. Zijn health clubs met ultramoderne uitrustingen in een mondaine omgeving bieden de ideale plaats om je gezondheid te verbeteren. Holmes Place heeft vier studio s met lessen naar ieders smaak en mogelijkheden, van pilates tot spinning, aerobics en yoga. Alle lessen vinden plaats tijdens de week op gepaste tijdstippen. Bovendien kan u ook genieten van een zwembad van 21 meter, cardio-uitrusting en gewichten van topkwaliteit, evenals begeleiding van deskundige personal trainers. Met een schoonheidssalon en een crèche alsook een Turks bad, sauna en een club room om achteraf in te ontspannen is Holmes Place in Düsseldorf een naam om zeker te onthouden. Holmes Place at the KÖ 59 Holmes Place has always been at the cutting edge of health and fitness. Its health clubs feature state-of-the-art equipment in upscale surroundings, providing an ideal space in which to improve wellness. It features four studios with classes suitable for every type of taste and ability, from pilates to spinning, aerobics and yoga, all at convenient times throughout the week. There is also a 21-meter swimming pool, top quality cardio equipment and weights, and expert personal trainers on hand to offer guidance. Featuring a beauty salon and a crèche as well as a steam room, sauna and clubroom to relax in afterwards Holmes Place is the name to know in. 16

17 THE PERFECT WELCOME IS A MATTER OF STYLE The InterContinental Düsseldorf the premier address on the Königsallee. Do you live an InterContinental life? InterContinental Düsseldorf Königsallee 59 D Düsseldorf Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0)

18 Aachen Brussels Press - June 2003 Uniek geografisch voordeel Aken, de grootste en meest westelijk gelegen stad van Duitsland, deelt een 24 km lange grens met Nederland en België. Volgens de burgemeester van Aken, Jürgen Linden, is het unieke gegeven van grensoverschrijdende wijken en een economische en culturele uitwisseling met vier Belgische en Nederlandse provincies datgene wat Aken onderscheidt van andere steden en regio s in Duitsland en Europa. Aken heeft een herstructurering ondergaan en liet de traditionele industrie achter zich om zich toe te spitsen op de automobielindustrie, ICT, hightech engineering, levenswetenschappen en medische technologie. Jürgen Linden legt uit: Aken geeft blijk van technologische en industriële knowhow met een uniek potentieel voor technologietransfer, waardoor de Jürgen Linden burgemeester van Aken stad een uitstekende locatie wordt voor nieuwe opkomende technologieën. De burgemeester wijst erop dat Aken een aantal lovenswaardige initiatieven heeft genomen, waaronder de industriezone Avantis op de grens tussen Aken en Heerlen in Nederland. Dit is het eerste echte grensoverschrijdende bedrijvenpark in Europa, zodat de bedrijven op beide markten tegelijk kunnen opereren. De burgemeester legt uit: Aken stelt alles in het werk om een waardeketen te creëren voor ondernemingen en geschoold personeel. Daardoor wordt de stad een interessante optie voor internationale ondernemingen en biedt ze geschoolde werkkrachten een goede reden om in de regio te blijven. Unique geographical advantage Aachen, the largest westernmost city in Germany, shares a 24-kilometre border with the Netherlands and Belgium. According to Lord Mayor of Aachen Jürgen Linden, The special awareness for cross-border neighbourhoods, and the economic and cultural exchange with four Belgian and Dutch provinces, is what distinguishes Aachen from other cities and regions in Germany and Europe. Aachen has restructured itself away from traditional industries to develop clusters of excellence in the automotive industry, ICT, high-tech engineering, life sciences and medical technology. Jürgen Linden explains, Aachen shows technological and industrial expertise with a unique potential for technology transfer, which makes the city an excellent site for emerging new technologies. The Lord Mayor points out that Aachen has taken the lead in a number of initiatives, such as the Avantis industrial area on the border between Aachen and Heerlen in the Netherlands. This is the first true cross-border area in Europe, allowing companies to work in both markets simultaneously. The Lord Mayor explains, The city of Aachen does everything to create a value chain for companies and skilled labour. This makes Aachen an interesting option for international companies and a good reason for skilled labour to stay in the region. Aachen 18

19 Trade & Industry Aken als basis voor vooraanstaand samenwerkingsgericht IT onderzoekscentrum Microsoft Het European Microsoft Innovation Center (EMIC), dat in 2003 in Aken opgericht werd, is Microsoft s vierde faciliteit in Europa gewijd aan productresearch en -ontwikkeling, en het is ook de eerste Microsoft faciliteit die zich op samenwerkingsgerichte research toelegt. Dr. Götz-Philip Brasche, programma directeur en woordvoerder van het European Microsoft Innovation Center EMIC, verklaart dat deze onderzoeksaanpak uniek is voor Microsoft in zijn doel om bij te dragen tot researchprogramma s voor de openbare sector in heel Europa. Het innovatiecentrum mikt op de creatie van geavanceerde technologie die binnen drie tot zes jaar op de markt zal kunnen Dr. Götz-Philip Brasche programma directeur en woordvoerder verschijnen. Zoals Götz-Philip Brasche het stelt, Wij zijn experten in het omgaan met specifieke problemen en uitdagingen tijdens de eerste stappen van de ontwikkelingsfase. Onze sterkte is het creëren van nieuwe ideeën en concepten. Het European Microsoft Innovation Center heeft ongeveer 40 wetenschappers en ingenieurs in dienst, en is van plan in de nabije toekomst nog eens ca. 10 mensen aan te werven. Het IT onderzoekscentrum concentreert zich op de ontwikkeling van nieuwe technologieën die de veiligheid en privacy garanderen. Ze produceren slimmere apparaten die gebruik maken van mobiele en draadloze technologieën en creëren tevens web services technologieën. Ons personeel werkt aan de uitbreiding van web services technologieën naar nieuwe platformen, nieuwe omgevingen en nieuwe toepassingsgebieden, zegt Götz-Philip Brasche. Aken werd gekozen als basis. Om zijn keuze te verduidelijken, haalt Götz-Philip Brasche de universiteit van Aken aan, waarmee het innovatiecentrum regelmatig samenwerkt. De beste studenten van deze universiteit worden tevens vaak door Microsoft te werk gesteld. Er is ook de strategische locatie van Aken, namelijk in het hart van Noordrijn- Westfalen, en de gemakkelijke bereikbaarheid van de Ford en Philips onderzoekscentra. Wij werken nauw samen met onze academische en business partners. De samenwerking met Europese partners is voor ons essentieel omdat we oplossingen moeten leveren die op verschillende platformen werken en die goed bij de Europese behoeften aansluiten. Voor meer informatie, gelieve Dr. Götz-Philip Brasche te contacteren, Aachen chosen as base for leading collaborative applied IT research facility The European Microsoft Innovation Center (EMIC), founded in Aachen in 2003, is Microsoft s fourth facility in Europe dedicated to product research and development, and is the first Microsoft facility to focus on collaborative applied research. Dr. Götz-Philip Brasche, program director and spokesman of the European Microsoft Innovation Center EMIC, explains that this research approach is unique to Microsoft in its goal of contributing to Europe-wide public-sector research programs. The innovation center targets the creation of advanced technology that could be on the market within three to six years. As Götz- Philip Brasche says, We are experts in dealing with the specific problems and challenges of the first steps in the development phase. Creating new ideas and concepts is our strength. The European Microsoft Innovation Center employs around 40 scientists and engineers, and plans on expanding its staff by around 10 people in the near future. The IT research center focuses on developing new technologies that ensure security and privacy, creating smarter devices that employ mobile and wireless technologies, and developing web services technologies. Our staff is working on the extension of web services technologies to new platforms, new environments and new application domains, Götz-Philip Brasche says. Aachen was choosen as base. Explaining the choice, Götz-Philip Brasche cites the University of Aachen, with which the innovation center regularly collaborates and whose best students Microsoft often employs, as well as Aachen s strategic location in the heart of North Rhine Westphalia and the easy access to the research centers of Ford and Philips. He says, We work closely with our academic and business partners. Working with other European partners is essential for us because we need to deliver solutions that work on different platforms and are well suited for European needs. For further information please contact Dr. Götz-Philip Brasche at We Transform ideas into Technology. Hand-in-hand with our partners. 19 Aachen

20 Trade & Industry Kwaliteitsgerichte leverancier van verlichtingsoplossingen voor de automobielindustrie overtreft zijn concurrenten Philips Philips Automotive Lighting, een business group van Royal Philips Electronics, is één van s werelds topleveranciers op het gebied van verlichtingsoplossingen voor de automobielindustrie en de aftermarket. Bovendien zijn die verlichtingsoplossingen veiligheidsen prestatiegericht. Het bedrijf maakt gebruik van de nieuwste technologieën en heeft een sterke reputatie opgebouwd als voorkeurspartner van bedrijven die op zoek zijn naar feilloze producten en diensten. Paul van den Kerkhoff, Supply Group Manager, legt uit dat Philips Automotive Lighting Paul van den Kerkhoff supply group manager wereldwijd ongeveer mensen te werk stelt, en dat er productieeenheden werkzaam zijn in Duitsland, Frankrijk, Polen, Brazilië, de Volksrepubliek China en Zuid-Korea. Het business center in Aken doet dienst als business center en is tevens het belangrijkste productiecentrum van het bedrijf. Hier worden autohalogeenlampen geproduceerd. Het staat ook in voor de wereldwijde technologische ontwikkeling van Philips Automotive Lighting. Het center in Aken is gespecialiseerd in vernieuwende koplampen, en is verantwoordelijk voor productontwikkeling, mechanisering, productie, productmarketing, verkoop en distributie. Dit euroregionale bedrijf is internationaal georiënteerd en stelt mensen te werk uit zowel België als Nederland. Over het concurrentievermogen van zijn bedrijf, voornamelijk de concurrentie van Aziatische fabrikanten die gelijkaardige producten fabriceren, zegt Paul van den Kerhoff het volgende, Philips wordt wereldwijd gezien als het bedrijf dat de beste kwaliteit aanbiedt. In de auto-industrie is er een sterke vraag naar topkwaliteit en de kwaliteit van onze producten geeft de concurrentie het nakijken. Philips Automotive Lighting verschaft de beste producten en diensten in zijn klasse. Eén van de manieren waarop Philips Automotive Lighting de klanttevredenheid garandeert is door te polsen naar de meningen van de klanten en door bij de productontwikkeling hiermee rekening te houden. Wij luisteren naar wat de klanten als kwaliteit beschouwen, en het is boeiend om te zien hoe ze betrokken raken, merkt Paul van den Kerkhoff op. Wij zijn een high-tech bedrijf dat succesvol gebruik maakt van de infrastructuur, de mensen en de technologie in de regio, besluit Paul van den Kerkhoff. Quality-oriented supplier of automotive lighting solutions outclasses its competitors Philips Automotive Lighting, a business unit of Royal Philips Electronics, is one of the world s top suppliers of safety- and performance-oriented lighting solutions for the automotive industry and aftermarket. The company employs the latest technologies and has established a strong reputation as the partner of choice for companies seeking impeccable products and services. Paul van den Kerkhoff, supply group manager, explains that Philips Automotive Lighting employs some 3,800 people worldwide, and operates manufacturing facilities in Germany, France, Poland, Brazil, the People s Republic of China and South Korea. The business center in Aachen serves as a business center as well as the company s main production center for halogen car lamps. It is also charged with technology development for Philips Automotive Lighting throughout the world. The Aachen center specializes in innovative headlight lamps, and is responsible for product development, mechanization, production, product marketing, sales and distribution. This Euregio company is international in outlook and employs staff from Belgium and the Netherlands as well. Defining his company s competitive edge, particularly concerning competition from Asian manufacturers of similar products, Paul van den Kerkhoff says, Philips is recognized worldwide as the company with the best quality. In the auto industry, there is strong demand for top quality, and the quality of our products beats the competition. Philips Automotive Lighting is dedicated to providing bestin-class products and services. One of the ways Philips Automotive Lighting ensures customer satisfaction is by soliciting clients opinions and taking them into account when developing products. We listen to what customers see as quality, and it s fascinating to see how they get involved, Paul van den Kerkhoff points out. We are a high-tech company that successfully makes use of the region s infrastructure, people, and technology, Paul van den Kerkhoff concludes. Aachen 20

SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press SERBIA supplement distributed with www.brusselspress.com - Crown corks and Metal boxes - Preforms 11000 Beograd v v v Dzordza Vasingtona 6/V Tel.: +381 11/3230-271 Fax: +381 11/3230-316

Nadere informatie

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with BULGARIA supplement distributed with Brussels Press www.brusselspress.com Inhoud/Contents European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 3 Ministry of Foreign Affairs 4 Invest Bulgaria 5 Finance

Nadere informatie

ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press ROMANIA supplement distributed with www.brusselspress.com Inhoud / Content Ambassador of in Belgium 3 Trade & Industry Delegate Minister of Commerce 6 Imsat 7 Silvarom 10 Dan International/ASCO

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING Bedrijvengids Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 Job Fair dinsdag 11 maart 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB

Nadere informatie

Vrije Universiteit Brussel - Initiatiefgroep Solvay

Vrije Universiteit Brussel - Initiatiefgroep Solvay Publisher: Dieter Danau Vrije Universiteit Brussel - Initiatiefgroep Solvay Pleinlaan 2-1050 Brussel CAREER GUIDE 2014-2015 INHOUD Inhoud 2 Voorwoord 3 Agenda 5 Wie/Wat is INISOL? 6 Stagebeurs 7 Deelnemende

Nadere informatie

HILTON HOTEL SCHIPHOL

HILTON HOTEL SCHIPHOL The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam

Christiaan Huijg Managing Director Beheermaatschappij WTC Amsterdam January 0 WTC News Ambities voor 0 Voorop Voor 0 koesteren we verschillende ambities. Buiten kijf staat dat we voorop willen blijven lopen als internationaal zakencentrum, met onze bereikbaarheid, voorzieningen

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN our invitation, your challenge inhoud Content In Rotterdam s case I have concluded that there are great assets that should be treasured on the one hand

Nadere informatie

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010 Annual Report 2010 Jaarverslag 2010 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website:

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

Positive outlook Dutch warehousing market

Positive outlook Dutch warehousing market Dutch Warehousing Market Bulletin - 2010 Positive outlook Dutch warehousing market Limited quality product has driven down prime industrial yields across all logistic hot spots Intention of the Dutch government

Nadere informatie

Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength

Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength Duurzaam en biologisch sterk in opkomst Sustainable and organic products going from strength to strength OSP Zakelijke Horeca: Als cateraar hebben we zorg voor mens en milieu OSP Zakelijke Horeca: As a

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

TIAS studiereis Toronto - April 2015

TIAS studiereis Toronto - April 2015 TIAS studiereis Toronto - April 2015 Tilburg, juni 2015 Als onderdeel van de module internationale oriëntatie zijn de deelnemers aan de MRE opleiding in april afgereisd naar Toronto, Canada. De TIAS MRE

Nadere informatie

Showguide Insight Technology Show ~ Donderdag 20 maart 2014

Showguide Insight Technology Show ~ Donderdag 20 maart 2014 Showguide Insight Technology Show ~ Donderdag 20 maart 2014 Plattegrond Promenade deck 1 Collaboration, Infra & Security 24 AppSense 2 Storage, Server & Virtualization 25 Barnsten 8 3 Software, Server

Nadere informatie

Eindhoven, leading in technology

Eindhoven, leading in technology Casestudy Eindhoven, leading in technology On the fibre-optic networking of a city Patrick van Eekeren Robert Elbrink IT MANAGEMENT SELECT volume 11, number 3, 2005 Authors Patrick van Eekeren and Robert

Nadere informatie

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006

Trust. Verslag. Innovation Lecture 2006. 19 oktober 2006. 19 oktober 2006 Trust Making innovation work Verslag Innovation Lecture 2006 1 19 oktober 2006 Jorma Ollila (Shell en Nokia): Innovatief ondernemen vraagt ook politiek elan Wie op 19 oktober alleen wat flarden uit de

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT

WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT WE MAKE INNOVATION NOVATION WORK JAARVERSLAG ANNUAL REPORT 1 JAARVERSLAG ANNUAL REPORT INHOUD / CONTENTS Voorwoord 3 Preface Netwerkinfrastructuur 4 Network infrastructure Authenticatie en autorisatie

Nadere informatie

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 Wanneer ben je een goede zakenman/vrouw? Doe je voordeel met de kennis van Nick Hewer De weg naar meer en betere aanbevelingen Ga voor groen met de Powerteamactie 2010 OOK

Nadere informatie

losse verkoop 6,95 zomer 2014 Inspiratie uit innovatie #02

losse verkoop 6,95 zomer 2014 Inspiratie uit innovatie #02 losse verkoop 6,95 zomer 2014 #02 Inspiratie uit innovatie pagina 3 Voor woord fotograaf: Roy Borghouts Foreword Inn010 I m proud of Rotterdam and all of the innovative projects and trajectories that take

Nadere informatie