Het gebruik van Linux als core systeem bij een satelliet-internet provider

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het gebruik van Linux als core systeem bij een satelliet-internet provider"

Transcriptie

1 Het gebruik van Linux als core systeem bij een satelliet-internet provider Samenvatting Geerten Schram Dit artikel gaat over het gebruik van Linux bij een satelliet internet provider.. De Provider biedt twee-richting internet toegang over een satelliet link voor zakelijke gebruik. Linux is in deze case ingezet op twee vlakken. Ten eerste in een router die door de Provider bij elke klant geplaats wordt. Ten tweede als standaard OS in het Internet Data Centre (IDC). Er zal worden ingegaan op de specifieke eisen die er gesteld werden aan beide toepassingen. Tevens wordt dieper ingegaan op de rol die LDAP heeft gespeeld als centrale directory server voor de configuratie van de routers en het mailsysteem. Inleiding Dit artikel gaat over het gebruik van Linux in het kader van een opdracht die Linvision als onderaannemer van HP heeft uitgevoerd voor een nederlandse start-up die twee-richting internet toegang via satelliet aanbiedt. Hierbij heeft HP zorggedragen voor het ontwerp en de inrichting van het IDC/NOC en Linvision heeft het ontwerp en implementatie van de Zbox en de LDAP server en alle processen die de LDAP gebruiken verzorgd. De opdracht beperkte zich tot het ontwerpen van het IP gedeelte. Dat betekent van het ontwerp van een access point bij de klant, de Zbox, tot aan het data-center. Het satelliet gedeelte is ontworpen door een combinatie van twee Belgische bedrijven: Newtec en Alcatel. Figuur 1 geeft een overzicht tot welk gedeelte onze opdracht zich beperkte. Newtec / Alcatel Satelliet HUB IDU LAN (klant) HostA HP / Linvision IDC/NOC Zbox HostB Legenda: Internet IDC: Internet IDU: Indoor Data Unit decoder) Center (satelliet decoder) NOC: Network Operation Center Figuur 1. Scheiding van de werkzaamheden.

2 In paragraaf Eisen gesteld aan het systeemwordt ingegaan op de specifieke eisen die een satelliet verbinding opleggen aan de componenten en aan de eisen die de klant aan het systeem gesteld heeft. paragraaf Het ontwerp geeft het ontwerp van zowel de afzonderlijke onderdelen als van het LDAP systeem dat de verbinding vormt tussen het IDC en de Zbox. Eisen gesteld aan het systeem Zoals gezegd richt de Provider zich op de zakelijke markt en in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf (tot 100 aangesloten systemen). Naast internet toegang biedt de Provider en webhosting aan in hun abonnement. De geplande groei is klanten in het eerste jaar (2002), in het tweede en vervolgens doorgroeien tot klanten in Behalve de "normale" eisen die gesteld worden aan de infrastructuur van een internet provider gelden er door het gebruik van satelliet technologie nog een aantal aanvullende eisen. De normale eisen die gesteld werden waren: hoge beschikbaarheid uitstekende beheersbaarheid veiligheid goede schaalbaarheid De aanvullende eisen zijn een gevolg van het gebruik van een satellietlink. Door de grote afstand die het satelliet signaal aflegt, tweemaal de afstand tot een geostationaire baan (2 x km), is het signaal voor een enkele reis al 240 ms onderweg. Dat betekent een round-trip tijd zonder ook maar enige netwerk latency van minimaal het dubbele hiervan (480 ms). Naast de hoge latency heeft een satelliet verbinding ook een gemiddeld verlies van één procent van de verzonden data. Dit heeft een aantal vervelende effecten op de netwerkperformance van met name TCP verkeer. Een TCP sessie bouwt de transmissie snelheid geleidelijk op door eerst één pakket te zenden en als dat pakket goed over gekomen is er twee te sturen, enzovoort. Meteen wordt duidelijk dat door de lange tijd die het kost om een bevestiging te krijgen dit proces langer duurt en zelfs tegen een maximum aanloopt (het ingebouwde mechanisme voor netwerkcongestie). Het hoge verlies verergert dit vanwege het feit dat het protocol "terugschakelt" naar minder pakketten per tijdseenheid na een een mislukte transmissie. Het theoretische maximum ligt hierdoor op ongeveer 128 kbps (bij een window size van 8 KB). De klant stond erop dat er een oplossing voor dit probleem gevonden moest worden om voldoende bandbreedte aan haar klanten aan te kunnen bieden. Beschikbaarheid Beheersbaarheid Eisen aan de Zbox Bovenstaand vertaalt zich in de volgende eisen voor de Zbox die bij elke klant geïnstalleerd wordt. De dienst moest een hoge beschikbaarheid krijgen. Bij eventuele hardware storingen was het voldoende als de Zbox vervangen kon worden door een willekeurige reserve Zbox. De Zbox moest volledig remote configureerbaar zijn en gecontroleerd kunnen worden. Veiligheid Eisen op het gebied van veiligheid waren dat de Zbox een strikte firewall moest krijgen om het LAN van de klant af te schermen van het internet. Bij alle software componenten die gebruikt zouden worden was veiligheid een belangrijk criterium.

3 Schaalbaarheid Om zoveel mogelijk klanten via de satelliet link te kunnen bedienen moet er zoveel mogelijk data gecached worden: http dns lokaal verkeer Bandbreedte Een oplossing moest gevonden worden voor de beperkingen die de satelliet link stelt aan TCP. De maximale bandbreedte van de satelliet link dient benaderd te kunnen worden. Gebruikersgemak De Zbox moest zo makkelijk mogelijk in gebruik genomen kunnen worden. Er is voorzien in een installatieprocedure die uitgevoerd wordt door geselecteerde montagebedrijven. Veel tijd is nodig voor het monteren en uitrichten van de satellietschotel. De montagemonteurs zijn geen netwerkspecialisten. Een plug-and-play installatie was zeer gewenst. Eisen aan het datacenter Naast de reeds genoemde eisen aangaande hoge beschikbaarheid, beheersbaarheid, schaalbaarheid en veiligheid golden nog een aantal aanvullende eisen: IP Routing webhosting DNS services Het IDC is de standaard gateway voor elke Zbox. Elke klant krijgt eenvoudige webhosting aangeboden horend bij zijn abonnement In het IDC moest een centrale server (POP) komen voor alle klanten Om controle te kunnen houden over voornamelijk het verkeer wilde de Provider de authorative DNS verzorgen voor de domeinen van al haar klanten. Het ontwerp Dit hoofdstuk beschrijft welke oplossingen gekozen zijn om aan de wensen van de klant te kunnen voldoen. Eerst zullen de punten aangestipt worden die dit project uniek maken en die om een creatieve oplossing vroegen. Op één van deze punten ga ik later dieper in, na kort aangegeven te hebben hoe aan de overige eisen is voldaan. De unieke eisen Na bestudering van het programma van eisen sprongen er twee zaken uit: 1. De beperkingen van TCP voor gebruik over een satellietlink. Nadere studie leerde dat TCP in het geheel niet geschikt is als protocol over een satellietlink. Op de markt bestaan producten speciaal voor gebruik over een satellietlink. Gekozen is voor Mentat s SkyX. 1

4 SkyX is een vervanger voor TCP. Het normale TCP verkeer wordt zowel op de Zbox als in het IDC afgevangen en geconverteerd naar SkyX. In het IDC wordt daar een SkyX router van Mentat zelf voor gebruikt. Op de Zbox is een OEM versie van de software ingebouwd. Het TCP verkeer van de klant wordt op de Zbox afgevangen door een conversie proces dat de staat van alle TCP sessies controleert. Er vindt zowel op de Zbox als in het IDC een protocol conversie plaats. Het is niet zo dat TCP getunneld wordt door bijvoorbeeld UDP. TCP sessiegegevens gaan dus niet over de link maar worden op de Zbox (voor het LAN) en in het IDC (voor verkeer vanaf het internet) getermineerd. De processen die het TCP verkeer afvangen kunnen op basis van de overgezonden data via het SkyX protocol bepalen of ze bevestigingen (ACK) kunnen sturen naar de corresponderende host. 2. De beperking van verkeer over de satellietlink. Om het interne verkeer van een klant niet over de link te laten gaan én in het IDC ongewenste af te vangen betekent dat informatie zowel in het IDC als op de Zbox beschikbaar te zijn. De oplossing die hiervoor gebouwd is wordt later in detail besproken. De gekozen oplossingen voor de overige eisen Kort wordt voor het IDC en de Zbox aangegeven hoe de overige eisen en wensen vertaald zijn. Oplossingen voor het IDC Het IDC is omwille van veiligheid en schaalbaarheid opgedeeld in verschillende zones. Al deze zones hebben een redundante gigabit backbone. De scheiding tussen de zones bestaat uit verscheidene firewalls. Er is een Internet zone, een zone voor de extern benaderbare diensten ( en DNS), een webhosting zone, een zone voor interne diensten ( , DNS en LDAP) en een zone waar vanuit alle componenten gecontroleerd en bestuurd worden. Als netwerk monitor/beheersysteem is gekozen voor HP s OpenView 2. Dit voor zowel alle apparatuur in het IDC als voor alle Zbox-en. Voor de webhosting wordt gebruik gemaakt van Apache. De klantgegevens worden gehaald uit een centrale LDAP directory. Op deze LDAP directory wordt later dieper ingegaan. Ook de DNS krijgt hieruit al zijn dynamische domeingegevens. De oplossingen voor de Zbox De Zbox is in wezen een uitgeklede PC. Als OS is gekozen voor Linux, voornamelijk vanwege de goede remote beheer mogelijkheden en de beschikbaarheid van de SkyX software. Op de Zbox worden de standaard firewall mogelijkheden van Linux gebruikt voor de beveiliging van het netwerk van de klant. Daarnaast draait er een webcache (Squid) 3 een caching DNS service, een interne DNS server (reversed DNS voor het interne LAN), een (optionele) DHCP server, een POP server voor elke gebruiker op het interne LAN en een SMTP server. Om de Zbox zo makkelijk mogelijk in gebruik te maken worden alle initiële configuratie gegevens tijdens booten opgehaald uit het IDC. De Zbox bepaalt welke gegevens hij moet ophalen uit het IDC aan de hand van een unieke identifier die van de IDU wordt verkregen. Dit mechanisme maakt het mogelijk dat Zbox-en met elkaar uitwisselbaar zijn. De spil in het web: LDAP Om niet onnodig (dure) bandbreedte te verbruiken was er de wens om lokaal (voor de klant) verkeer niet over de satellietlink te sturen. Deze eis hield impliciet in dat er een volledige server op de Zbox moest komen. Tevens wilde men alleen voor bestaande e- mailadressen naar de Zbox doorlaten. Om aan deze twee eisen te kunnen voldoen moet dus

5 zowel het IDC als de Zbox gebruikersinformatie hebben. Om consistentie in deze gebruikersgegevens te kunnen waarborgen is gekozen om in het IDC álle gebruikersgegevens vast te leggen. Naar elke Zbox worden alleen de relevante gegevens gerepliceerd. Dit gebeurt door middel van een PUSH replicatie. Nadat er besloten was om voor de mail een centrale opslag van gegevens te hebben, is gekeken of er meer gegevens hierin opgenomen kon worden. Besloten is om álle configuratie gegevens die de ene Zbox onderscheiden van een andere in deze centrale opslag op te nemen. Deze centrale opslag bevat nu ook alle klantgegevens nodig om de , DNS en webhosting in het IDC te kunnen configureren. Als centrale gegevens opslag is gekozen voor een LDAP directory. LDAP staat voor Lightweight Directory Access Protocol. Informatie wordt opgeslagen in een directory-achtige structuur. In dit geval is er voor elke Zbox een takje waarin alle voor die Zbox relevante informatie is opgeslagen. Automatische configuratie Zowel in het IDC als op de Zbox worden diensten geconfigureerd met de centraal opgeslagen gegevens. Uitgelegd wordt hoe dat in zijn werk gaat In het IDC In het IDC worden de servers, de DNS servers en de webservers geconfigureerd met gegevens uit de LDAP. Hoewel de gekozen software rechtstreeks met LDAP kan communiceren hebben we hier voor en DNS voor een andere aanpak gekozen. De topologie van het netwerk en de toegangrechten tot de gegevens hebben geleid tot een directorystructuur die directe toegang van de server niet wenselijk maakt. In plaats daarvan wordt nu een aantal maal per uur alle voor en DNS relevante gegevens uit LDAP gehaald en opgeslagen in aparte databases. Dit had als bijkomend voordeel dat het mailsysteem in het IDC niet meer afhankelijk is van de beschikbaarheid van de LDAP server. De toegangsgegevens tot de webservers door middel van FTP komt wel direct uit de LDAP database Op de Zbox De Zbox kent twee verschillende manieren waarop de gegevens uit de centrale LDAP in zijn lokale LDAP komt. Tijdens booten wordt de complete tak van de desbetreffende Zbox opgehaald vanuit het IDC. De opstartscripts zijn zo opgezet dat ze de benodigde configuratiegegevensgegevens uit de lokale LDAP server halen. Latere wijzigingen van gegevens in de centrale LDAP server worden van de centrale server naar de lokale server gerepliceerd. De mailserver op de Zbox raadpleegt de lokale LDAP server rechtstreeks. Beheer van de LDAP gegevens Om zowel het IDC te ontlasten als de klant controle te geven over zijn mailadressen kan de klant zelf adressen en POP boxen vanaf zijn LAN beheren. Tevens zijn er nog een aantal andere parameters in te stellen zoals het wel of niet gebruiken van de interne DHCP server en het IP nummer van de LAN interface. Deze gegevens worden rechtstreeks in de centrale LDAP server geschreven en vervolgens gepushed naar zijn Zbox. De stroom van het verkeer Voorbeeld van lokale De weg die lokale aflegt is als volgt. Stel Jan stuurt een mailtje naar zijn collega Piet Op het interne LAN is als MX record voor klant.nl de lokale Zbox gedefinieerd. Het mailtje van Jan met als SMTP server de Zbox verlaat dus het LAN niet.

6 verstuurd vanaf het internet gestuurd van een willekeurige plek vanaf het internet naar Jan komt eerst aan op de mailserver in het IDC aangezien de externe DNS in het IDC als MX-record voor klant.nl hiernaar verwijst. Deze server zoekt nu in zijn gebruikersdatabase of een geldig adres is. Zo ja dan wordt de doorgestuurd naar de Zbox. De SMTP server in het IDC haalt deze gegevens uit zijn configuratie. Het afleveren van de op de Zbox gebeurt dus niet op basis van MX records. Als het een niet bestaand adres is dan wordt de mail geweigerd en krijgt de verzender een melding dat dit adres onbekend is. De mail wordt direct afgeleverd bij de Zbox door de mailserver in het IDC. In het IDC is dus geen opslag nodig voor mailboxen van individuele gebruikers. De capaciteit van de mailserver wordt alleen bepaald door zijn mogelijkheden om mail door te sturen en niet door de opslagcapaciteit in het IDC. Conclusie Vanwege de eisen die de klant stelde ten aanzien van voorkomen van bandbreedte verspilling hebben we met behulp van LDAP een gedistribueerde mailomgeving gebouwd. De aanwezigheid van de centrale LDAP server maakte het tevens mogelijk om alle data die de ene Zbox onderscheidt van de andere hierin in op te slaan. De Zbox gebruikt deze gegevens om zich automatisch te configureren wat het beheer en de schaalbaarheid ten goede is gekomen. Noten

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur Andree Toonk Leendert van Doesburg 2 februari 2004 Samenvatting In de huidige maatschappij worden ICT diensten steeds belangrijker. Een trend is dat

Nadere informatie

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Mail & Messaging 8/2 GroupWise 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Als bijzondere toepassing voor de communicatie in netwerken (het werken in groepen) moet beslist het product GroupWise van Novell worden

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

Project: Windows 2000 Professional. Vossenberg Special Products & Vossenberg Aero Structures

Project: Windows 2000 Professional. Vossenberg Special Products & Vossenberg Aero Structures Project: Windows 2000 Professional Vossenberg Special Products & Vossenberg Aero Structures Project: Windows 2000 Professional Vossenberg Special Products & Vossenberg Aero Structures Naam: Tinus Plotseling

Nadere informatie

REDUNDANTIE. 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts

REDUNDANTIE. 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts REDUNDANTIE 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts Inleiding Van alle onderwerpen van de IT, roept een onderwerp als redundantie niet veel vreugde op binnen een organisatie. De extra uitgaven

Nadere informatie

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK Arthur de Jong afstudeerverslag 2001 01 30 West Consulting BV Delftechpark 5 2628 XJ Delft Postbus 3318 2601 DH Delft 015 219 1600 http://www.west.nl/ info@west.nl Technische

Nadere informatie

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau Functionele specificaties Omgevingsloket online Foutdetectie, analyse en herstel op Be Informed applicatieniveau Juli 2014 2.10 definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit

Nadere informatie

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel.

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Pagina ( s) Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Wat is een netwerk. 3 IP adres. 3 IP netwerken. 3 Ethernet. 4 Hub(s) en switches. 5 Bruggen.

Nadere informatie

H2 Laag-2 switchen, H6 Virtuele LANs (VLANs) H7 Een Cisco-internetwerk

H2 Laag-2 switchen, H6 Virtuele LANs (VLANs) H7 Een Cisco-internetwerk Sybex Cisco CCNA Reader Datacom ICT4 H2 Laag-2 switchen, H6 Virtuele LANs (VLANs) H7 Een Cisco-internetwerk beheren, H9 Verkeer met toegangslijsten beheren & H10 WAN-protocollen Appendix B De Catalyst

Nadere informatie

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard B03: Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Dashboard Juli 2014 Versie 2.10 Definitief Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Scope en uitgangspunten

Nadere informatie

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210 Handleiding Internet Type Ubee EVW3210 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

chello academy cursusboek DNS Een handleiding voor de Domain Name Service van het internet

chello academy cursusboek DNS Een handleiding voor de Domain Name Service van het internet chello academy cursusboek DNS Een handleiding voor de Domain Name Service van het internet Voordat je begint DNS De DNS techno chello module maakt deel uit van de cursus internettechnologie van het techno

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE

SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE SYSTEEMEISEN UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SPE Systeemeisen by UNIT4 2013 UNIT4 Multivers Extended SPE De nieuwe versie van UNIT4 Multivers Extended SPE is een Service Pack georiënteerde versie die technisch

Nadere informatie

WHITEPAPER 802.1X SERIOUS BUSINESS FOR YOUR NETWORK. Inleiding. Innervate: januari 2012

WHITEPAPER 802.1X SERIOUS BUSINESS FOR YOUR NETWORK. Inleiding. Innervate: januari 2012 Innervate: januari 2012 WHITEPAPER 802.1X SERIOUS BUSINESS FOR YOUR NETWORK 802.1x betekent een sterk verhoogde veiligheid van uw netwerk. 802.1x is volledig transparant voor alle applicaties. Mits voldaan

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 Inhoud: WAT IS ASP?... 4 APPLICATION SERVICES... 6 ONTSTAAN VAN ASP... 7 TOEKOMSTVERWACHTINGEN...

Nadere informatie

CYRUS, MANAGEMENT VAN TITAAN

CYRUS, MANAGEMENT VAN TITAAN CYRUS, MANAGEMENT VAN TITAAN Door: luitenant-kolonel Ferry Hakemulder, projectofficier bij C2SC Dit artikel gaat primair over het CYRUS-systeem (de ontwikkeling van dit systeem is initieel gestart onder

Nadere informatie

Systeemeisen Inventive 2015

Systeemeisen Inventive 2015 Systeemeisen Inventive 2015 Inhoudsopgave Inventive 2 Transactieserver (TCBS) 7 Uitwerking systeemeisen 2 TAPI Server 8 De serverconfiguratie (4D Server) 3 De netwerkinfrastructuur 8 De werkstations (4D

Nadere informatie

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren VGTogether samenwerken in voortgangstoetsing Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren PIJLER 1: Het verminderen van studie-uitval en werkdruk in het hoger onderwijs PIJLER 3: Nationale technische infrastructuur

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Linux 4. Sander van Vugt

Linux 4. Sander van Vugt Linux 4 Linux 4 Sander van Vugt Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: 070 378 98 80 fax: 070 378 97 83 2007 Sdu Uitgevers

Nadere informatie

Eindrapport. pgsm beproeving OOV. Versie 1.0. Datum 2 december 2010

Eindrapport. pgsm beproeving OOV. Versie 1.0. Datum 2 december 2010 Eindrapport pgsm beproeving OOV Versie 1.0 Datum 2 december 2010 Status DEFINITIEF pgsm beproeving OOV 2 december 2010 Colofon IVENT RIC i.s.m. RadioAccess CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA

Nadere informatie

Netwerken & Internetten Inhoud

Netwerken & Internetten Inhoud Forensische informatica Netwerken & Internetten 1-59 Netwerken & Internetten Inhoud Netwerken & Internetten... 1 Inhoud...1 1. Netwerken...3 1.1. Inleiding...3 1.2. Wat is een netwerk?...3 1.3. Soorten

Nadere informatie

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding Inzake Project GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksdesktop) Kenmerk: B&C/2007-851M WEB Versie Publicatienummer: 2007/S

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage Nieuw in SharePoint 2013 Danny Burlage Inhoudsopgave 1 INTRODUCTIE 6 2 DE VISIE ACHTER SHAREPOINT 2013 8 3 NIEUW IN EEN VOGELVLUCHT 14 3.1 Samenwerken in SharePoint 17 3.2 Document Management in SharePoint

Nadere informatie