Central Station. Handleiding configuratie Exchange / Central Station

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Central Station. Handleiding e-mail configuratie Exchange / Central Station"

Transcriptie

1 Central Station Handleiding configuratie Exchange / Central Station Versie 1.0, september 2011

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doel van de handleiding Afkortingen Meer informatie management Ontvanger adressen instellen Domain management Toegestane adressen binnen domein Afzender adres instellen Persoonlijke status Algemene adressen Mailinglijsten SPAM Berichten ontvangen als SPAM Berichten gemarkeerd als SPAM Binnengekomen berichten die mogelijk niet bij de juiste ontvanger zijn afgeleverd Mail error log Configuratie Microsoft Exchange Overzicht van de uiteindelijke mailomgeving Vereisten Actiepunten / 10

3 1 Inleiding 1.1 Doel van de handleiding Met deze handleiding wordt inzichtelijk gemaakt op welke manier u een mailomgeving kunt opstellen, waarbij zowel Microsoft Exchange en Central Station als mailsysteem worden gebruikt. 1.2 Afkortingen Tabel 1: Afkortingen Afkorting Omschrijving CS Central Station FAQ Frequently Asked Questions (veel gestelde vragen) DNS Domain Naming System SMTP Simple Mail Transfer Protocol 1.3 Meer informatie Op staan de laatste versies van onze handleidingen in pdf-formaat. Tevens vindt u hier de veel gestelde vragen (FAQ's) over Central Station. 3 / 10

4 2 management Dit hoofdstuk beschrijft hoe u Central Station configureert om te kunnen versturen en ontvangen. De configuratie betreft: 1. Instellen van gebruikte domein(en) binnen Central Station en eventuele uitzonderingen daarop 2. Instellen van toegestane adressen 3. Instellen van adressen gebruikersaccounts 4. Instellen van rechten (persoonlijke status) 5. Instellen van algemene adressen (bijv. Let op: Na configuratie dient u contact op te nemen met uw accountmanager om de server te activeren. 2.1 Ontvanger adressen instellen Indien u adressen door de server wilt accepteren en wilt toekennen aan een gebruiker of algemeen mapjes, dient u de volgende schema s te hanteren: Binnenkomende Uitgaand Interne of externe afhandeling (domain management) Koppelen aan mapje (eigenschappen map) Koppelen aan gebruiker (persoonlijke status) In de volgende paragrafen worden de verschillende opties uitgewerkt. 2.2 Domain management In domain management stelt u in welke adressen u intern wilt afhandelen en welke extern. Alle gebruikers die gebruik maken van Central Station , dienen ingesteld te worden op interne afhandeling. U kunt het wildcard gebruiken om aan te geven dat het gaat om alle adressen. Als alle e- mailadressen van Obec intern afgehandeld dienen te worden, dan stelt u in dat het adres internet afgehandeld wordt. In de uitzonderingen stelt u in welke adressen extern afgehandeld dienen te worden. Hierin geeft u bijvoorbeeld adressen in van gebruikers die gebruik maken van een ander programma, zoals Microsoft Exchange. Let op: indien een gebruiker ingesteld staat als externe afhandeling, maar deze wel gebruik maakt van Central Station , dan ontvang deze gebruiker de berichten dubbel. 4 / 10

5 Domain management heeft niets te maken met inkomende . Inkomende wordt afgehandeld door de server, welke wordt geconfigureerd door Obec. 2.3 Toegestane adressen binnen domein In het menu 'Admin --> Mail --> Management' kunt u kiezen voor de optie Toegestane adressen. Hierin stelt u in welke adressen door de mailserver worden geaccepteerd. Indien een adres niet in de toegestane adressen straat, dan wordt deze niet geaccepteerd door onze mailserver. De afzender zal dan een bounce bericht krijgen. Indien u een gebruiker aanmaakt, dan wordt deze automatisch toegevoegd aan de toegestane adressen. 5 / 10

6 2.4 Afzender adres instellen Het adres van de afzender wordt bepaald door het adres in instellingen gebruiker. Dit is te vinden via het rechtermuis menu Onderhoud map Instellingen gebruiker. Indien de afzendermap geen gebruiker is, wordt het standaard adres gebruikt, welke staat ingesteld in de eigenschappen van de map. 2.5 Persoonlijke status Een wordt automatisch in ieder mapje gearchiveerd waar het betreffend adres staat ingesteld in de eigenschappen van het mapje. Een gebruiker ziet betreffend bericht als: 1) De gebruiker recht heeft om de berichten van betreffende eigenaar te zien 2) De gebruiker recht heeft om alle berichten van betreffende map te zien, waar het bericht in is gearchiveerd. 3) De gebruiker een persoonlijke status heeft gekregen voor betreffend bericht. Let op: Gebruik het recht alle berichten zien van deze map alleen voor beheerders of mappen waar geen adres aan kan worden gekoppeld. Anders kunnen gebruikers zichzelf rechten geven op de berichten van en naar een bepaald e- mailadres. Voor iedere gebruiker dient dus een persoonlijke status aangemaakt te worden voor berichten naar het adres wat betreffend persoon moet kunnen lezen. Persoonlijke status van Central Station gebruikers (paragraaf 2.4) worden automatisch aangemaakt. Dit kan worden gecontroleerd via admin, mail, management. Ga daan naar Persoonlijke status. 2.6 Algemene adressen U kunt op algemene mappen instellen als gezamenlijke inbox. Alle naar betreffend adres wordt daar dan in verzameld. Het instellen van een algemeen adres gaat als volgt: 1. Maak een map aan (bijvoorbeeld Info ) 6 / 10

7 2. Vul in de eigenschappen van de map het adres in (bijvoorbeeld 3. Plaats de map op een gewenste plek in de boom en stel rechten in (zie beheerdershandleiding) 4. Vul bij toegestane adressen (paragraaf 2.4) betreffend adres in Let op: Indien u een bepaald adres toekent aan een Central Station gebruiker (stap 2), dan dient u een persoonlijke status toe te kennen (zie paragraaf 2.5) 2.7 Mailinglijsten U kunt binnen Central Station ook gebruik maken van mailinglijsten en mailgroepen. Om deze te configureren, kunt u contact opnemen met uw accountmanager. 2.8 SPAM Indien u verantwoordelijk bent voor beheer, dan dient periodiek twee controletaken uit te voeren: 1. Binnengekomen berichten die als SPAM zijn gemarkeerd. 2. Binnengekomen berichten die mogelijk niet bij de juiste ontvanger zijn afgeleverd Ga naar 'Admin, Mail, management Klik dan op Spammanagement. Hier kunt u controleren welke berichten als SPAM zijn gemarkeerd. Daadwerkelijke SPAM kunt u uit de lijst verwijderen. Onterechte SPAM kunt u doorsturen naar de oorspronkelijke ontvanger Berichten ontvangen als SPAM Dit zijn berichten die door het systeem al gezien worden als SPAM die de beheerder dan kan managen en zo nodig kan aanpassen Knop / veld Onderwerp Datum Afzender Ontvanger Betekenis Onderwerp Datum waarop het bericht is ontvangen Afzender adres Ontvanger adres Lijst verversen Bericht verwijderen uit de lijst (omdat het SPAM is) 7 / 10

8 2.8.2 Berichten gemarkeerd als SPAM Bericht doorsturen naar de ontvanger (omdat het geen SPAM is) Dit zijn berichten die door gebruikers zelf zijn ingesteld als SPAM die daarna hier worden weer gegeven Binnengekomen berichten die mogelijk niet bij de juiste ontvanger zijn afgeleverd Indien een bericht door de Central Station server wordt geaccepteerd, wordt deze aan de juiste ontvangers toegevoegd. Het is echter mogelijk dat een adres wel door de server wordt geaccepteerd, maar deze niet wordt toegekend aan een ontvanger. Deze wordt dan in de map van de administrator gezet. Om deze map te controleren, kunt u deze het beste in uw persoonlijke boom plaatsen en instellen dat u ziet als er nieuwe binnengekomen berichten zijn. U dient dus periodiek deze map te controleren en de berichten door te sturen naar de jusite ontvanger. Controleer tevens of het ontvanger- adres in de eigenschappen van betreffende persoon staat. Vervolgens kunt u het bericht archiveren. SPAM kunt u verwijderen. 2.9 Mail error log Mail error log toont welke berichten fout zijn afgehandeld door de mailserver. Deze functie is nog niet geïmplementeerd. Indien een fout wordt afgehandeld door de mailserver, dan blijft deze in postvak uit staan. Obec krijgt automatisch een signaal als er berichten in postvak uit blijven staan. 8 / 10

9 3 Configuratie Microsoft Exchange Central Station kan samen met een bestaande Microsoft Exchange omgeving voor de mailafhandeling in uw organisatie zorgen. Dit biedt elke gebruiker de keuze om Central Station, MS Outlook, of beide simultaan als mailoplossing te gebruiken. Voor een goede werking van deze mailconfiguratie is het van belang om de onderstaande procedures in acht te nemen. 3.1 Overzicht van de uiteindelijke mailomgeving Hieronder staat stapsgewijs beschreven hoe de mailflow eruit komt te zien: 1. Alle wordt via de MX records van het domein doorgestuurd naar uw eigen Exchange server. 2. Voor de gebruikers die alleen met Outlook mailen en niet met Central Station, is er een Active Directory gebruiker aanwezig met het adres De van deze gebruikers wordt direct afgehandeld op de Exchange server, zonder tussenkomt van Central Station. 3. Voor de gebruikers die met Central Station mailen, is er een Active Directory gebruiker aanwezig met het adres De mail van deze gebruikers dient echter doorgestuurd te worden naar Central Station. Hiertoe is er voor elke gebruiker ook een Active Directory contact aanwezig, met het adres Het subdomein genaamd cs.organisatie.nl wordt gebruikt voor de mailflow naar CS. 4. De van de Central Station mail gebruikers wordt via de Exchange mailforwarding van naar gestuurd. Op de Exchange server is tevens een outbound SMTP connector aanwezig, die alle doorstuurt naar de mailservers van cs.organisatie.nl. In de MX records van cs.centram.nl staat de Central Station mailserver vermeld. 5. Als de mail bij de Central Station mailserver is aangekomen, wordt het verzendadres automatisch omgezet van naar Hierna komt de mail in Central Station terecht. Inbound mail Exchange mailserver Active Directory lookup Active Directory user account Outbound mailflow naar Central Station mailserver Outbound connector destination is CS mailserver Mailflow naar outbound connector Active Directory contact schematisch overzicht van de mailflow 9 / 10

10 3.2 Vereisten Er wordt vanuit gegaan dat u al een werkende Active Directory en Microsoft Exchange infrastructuur heeft. De Exchange server zal het punt worden waar de mailflow wordt gesplitst tussen Outlook en CS. Voor Active Directory is minimaal Windows 2000 benodigd, voor Microsoft Exchange minstens versie Verder is het van belang dat u DNS wijzigingen kan (laten) doorvoeren in het betreffende maildomein. Er zal namelijk een extra subdomein worden aangemaakt voor de mailafhandeling naar Central Station. U kunt bij uw domeinprovider of systeembeheerder terecht voor de benodigde autorisaties. 3.3 Actiepunten Voorbereidend werk en DNS wijzigingen 1. Na aanvraag bij uw accountmanager krijgt u een aanvraagformulier toegestuurd. Vul deze compleet in, om alle benodigde gegevens te verzamelen, en stuur deze naar uw accountmanager. 2. Configureer Central station (zie hoofdstuk 2). Neem contact op met uw accountmanager, indien u dit wilt uitbesteden. Ga pas verder met de volgende stappen wanneer u terugkoppeling heeft gekregen van Obec. 3. Neem contact op met uw domeinprovider of systeembeheerder om een aantal DNS wijzigingen in de betreffende domeinen door te laten voeren. Per domein dient er een nieuw subdomein aangemaakt te worden, genaamd cs.organisatie.nl. In dit subdomein dienen vervolgens de volgende DNS records te worden aangemaakt: Naam Type Waarde Priority (same as parent folder) MX Het IP-adres van de Central Station server 1 * MX Het IP-adres van de Central Station server 1 Active Directory configuratie 1. Voor elke Central Station gebruiker dient er een corresponderend Active Directory gebruiker aanwezig te zijn. Dit dient een mail-enabled user te zijn: tijdens het aanmaken van de user dient niet aangevinkt te worden dat een corresponderende mailbox aangemaakt moet worden. Nadat de user is aangemaakt kan men rechtsklikken op het betreffende user account, de optie Exchange tasks kiezen en vervolgens de optie Establish Address selecteren. Dit e- mailadres dient het originele adres te zijn 2. Maak de bijbehorende Active Directory contact aan voor de zojuist aangemaakte user: geef de voornaam, achternaam, contact naam en het forward-adres op. 3. Open de eigenschappen van het aangemaakte useraccount en stel de forwarding in naar het bijbehorende contact. Dit kan bij de Delivery Options geregeld worden. Selecteer als forward target het aangemaakte contact in. Als deze gebruiker de mail in zowel Exchange als CS wilt ontvangen, dan kan het vinkje Deliver messages to both forwarding address and mailbox ingeschakeld worden. 4. Stap 1 t/m 3 dienen herhaald te worden voor elke gebruiker die met Central Station gaat mailen. Exchange configuratie Op de Exchange server dient tot slot een outbound SMTP connector te worden aangemaakt. Deze is bestemd voor het en moet ervoor zorgen dat de mail voor cs.organisatie.nl wordt doorgestuurd naar de Central Station mailserver (deze staat in de MX records van cs.organisatie.nl). Als er een smart host nodig is om naar buiten te sturen, dient er in de SMTP connector te worden opgegeven dat de mail via de smart host verstuurd moet worden. Afronding Neem contact op met Obec Servicedesk. Uw accountmanager zal de mailinrichting in Central Station controleren en de mailconfiguratie testen. De mailconfiguratie is dan voltooid en klaar voor gebruik. 10 / 10

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Handleiding MijnHelderHosting

Handleiding MijnHelderHosting Handleiding MijnHelderHosting Beheer uw domein snel en eenvoudig in MijnHelderHosting In MijnHelderHosting kunt u uw domein op een overzichtelijke manier beheren. Zo kunt u bijvoorbeeld nieuwe gebruikers

Nadere informatie

III Klanten Handleiding

III Klanten Handleiding III Klanten Handleiding Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1 Gebruikersnaam en wachtwoord... 3 1.2 Klant interface... 3 1.3 ISPConfig Rechten van klanten... 4 1.4 Bewaren... 4 1.5 Veranderen van het ISPConfig Wachtwoord...

Nadere informatie

Exchange Online Handleiding v3.0

Exchange Online Handleiding v3.0 Exchange Online Handleiding v3.0 1 I nhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Mailbox Standard en Lite...4 2 Administratie van de e-mailomgeving...5 2.1 Algemeen inlogscherm...5 2.2 Overzichtsscherm beheerder...6

Nadere informatie

AS Hosting Control Panel

AS Hosting Control Panel AS Hosting Control Panel Handleiding voor eindgebruikers met Linux webhosting Versie 1.1 (Januari 2009) 0 Inhoud 1. Over deze handleiding... 3 2. Feedback... 4 3. Het AS Hosting Control Panel... 5 3.1Toegang

Nadere informatie

Exchange Online Handleiding

Exchange Online Handleiding Exchange Online Handleiding Versie 3.0 Pagina 1 van 64 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Mailbox Standard en Lite...4 2 Administratie van de e-mailomgeving...5 2.1 Algemeen inlogscherm...5 2.2 Overzichtsscherm

Nadere informatie

Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0. Norman Email Protection Versie 4.5. Voor Windows 2003 Small Business Server

Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0. Norman Email Protection Versie 4.5. Voor Windows 2003 Small Business Server Installatiehandleiding NEP Installatiehandleiding v2.0 Norman Email Protection Versie 4.5 Voor Windows 2003 Small Business Server De inhoud van deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter informatie en

Nadere informatie

Domeinwinkel handleiding

Domeinwinkel handleiding Domeinwinkel webhosting & domeinnamen Domeinwinkel handleiding Voor al je vragen over domeinnamen, e-mail en webhosting Inhoudsopgave Welkom Domeinnaam 4 5 Domeinnaam informatie 6 - Wat is een domeinnaam?

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 Zarafa

Handleidingen 1.0 Zarafa Handleidingen 1.0 Zarafa Zarafa Handleidingen 1.0 Zarafa In dit document vind je de handleidingen voor Zarafa zoals aangeboden door ECM2. I. Zarafa Email en Agenda 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens...

Nadere informatie

Koppeling met Google. eel. Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl. Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM. Tel.

Koppeling met Google. eel. Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl. Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM. Tel. Koppeling met Google Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Oktober 2013 versie 1.0 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1 Algemeen...3 2

Nadere informatie

Handleiding Deephosting WebMail (SquirrelMail version 1.4.3a.) 5 oktober 2007

Handleiding Deephosting WebMail (SquirrelMail version 1.4.3a.) 5 oktober 2007 Handleiding Deephosting WebMail (SquirrelMail version 1.4.3a.) 5 oktober 2007 INHOUD 1 INTRODUCTIE 4 1.1 Wat is webmail? 4 1.2 Hoe werkt het? 4 2 EERSTE GEBRUIK 5 3 VACATION / OUT OF OFFICE REPLY 7 3.1

Nadere informatie

Handleiding Controlepaneel Parallels

Handleiding Controlepaneel Parallels Handleiding Controlepaneel Parallels Inhoudsopgave 1 Inloggen... 3 2 Domeinbeheer... 4 2.1 Beheer van domeinen die via InterNLnet geregistreerd zijn... 4 2.2 Beheer van domeinen die via een andere provider

Nadere informatie

Domeinnaam Online Gebruikershandleiding

Domeinnaam Online Gebruikershandleiding Domeinnaam Online Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Control Panel...4 2.1 Mogelijkheden Control Panel...5 3 Domeininstellingen...6 3.1 Domeinadministratie uitschakelen...8 3.2 Mogelijkheden

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Denit Handleiding DNS beheren

Denit Handleiding DNS beheren Denit Handleiding DNS beheren Deze handleiding beschrijft de stappen die u dient te nemen wanneer u de DNS wilt wijzigen van uw domeinnaam. Versie 1.0 Inhoud De DNS editor... 2 Records toevoegen... 3 MX

Nadere informatie

ISPConfig documentatie

ISPConfig documentatie ISPConfig documentatie ISPConfig documentatie 1 Inhoudsopgave III Klanten handleiding... 2 1 Algemeen... 2 1.1 Inloggen en wachtwoord... 2 1.2 ISPConfig Interface voor klanten... 2 1.3 ISPConfig rechten

Nadere informatie

Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail. Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1

Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail. Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1 Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aan de slag met Outlook Web App... 3 Overzicht instellingen... 3 Vereisten...

Nadere informatie

AllOnline E-mail. Allonline E-mail. Index

AllOnline E-mail. Allonline E-mail. Index Allonline E-mail Index Allonline E-mail...1 Index...1 Introductie....2 Het aanvragen van een E-mail adres...2 Postvakken, Aliassen en omleidingen...3 Gebruikersnaam en wachtwoord...4 1.Webmail....5 Inloggen...5

Nadere informatie

Handleiding SPAMFILTER

Handleiding SPAMFILTER Handleiding SPAMFILTER Auteur: Johan Mos, Toon Hopkoper Datum: 27 mei 2008 Versie: 1.2 Pagina 1 INLEIDING De e-mail filter van PROXSYS houdt ongewenste mails vast op haar server zodat uw e- mailbox vrij

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Aan de slag met Exchange 2010

Aan de slag met Exchange 2010 Aan de slag met Exchange 2010 Handleiding voor eerste gebruik Exchange 2010 April 2011 (versie 1.3) ICT-TiSEM Inhoudsopgave Na de migratie... 3 Outlook Web App (OWA)... 3 Je nieuwe mailbox in Exchange...

Nadere informatie

HDN Server Installatie handleiding

HDN Server Installatie handleiding HDN Server Installatie handleiding Hypotheken Data Netwerk Versie 2.6.0.3 30 Juni 2010 HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Installatie van GFI MailEssentials

Installatie van GFI MailEssentials Installatie van GFI MailEssentials Inleiding op GFI MailEssentials In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u GFI MailEssentials kunt installeren en configureren. GFI MailEssentials kan op twee manieren geïnstalleerd

Nadere informatie

Beheerdershandleiding Elektronische aanslagen EKA en SBA 17.2.0

Beheerdershandleiding Elektronische aanslagen EKA en SBA 17.2.0 Beheerdershandleiding Elektronische aanslagen EKA en SBA 17.2.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail:

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Handleiding Inhoud 03 Basisinformatie e-mail 04 E-mailprogramma's 07 SMTP controleren als u geen e-mails kunt versturen 10 Veranderen van SMTP-poort

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

NOD32 Antivirus Systeem Versie 2. Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC

NOD32 Antivirus Systeem Versie 2. Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC NOD32 Antivirus Systeem Versie 2 Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC 2 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Installeren van NOD32 versie 2.........4 2.1 Eerste installatie.........4

Nadere informatie