Over een zorg die voor zichzelf spreekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Over een zorg die voor zichzelf spreekt"

Transcriptie

1 Over een zorg die voor zichzelf spreekt Voor alle vragen en/of opmerkingen: voor extra info i.v.m. de ontwikkeling van uw kind: kijk regelmatig op de website van de school onder het item zorg. September

2 Zorg SES M-decreet?? Wablief?? Brandend actueel en wellicht al van gehoord maar wat is dat nu eigenlijk en wat betekent dit voor onze school? Vanuit de overheid worden regelmatig rapporten gepubliceerd waaruit blijkt dat veel kinderen kampen met leermoeilijkheden. vraagt men of scholen aandacht willen schenken aan kansarmen, migranten, sociaalzwakken, vluchtelingen. worden scholen die iets extra s willen doen, beloond met extra lestijden, deze lestijden noemen wij onze SES-uren (=sociaal-economische-status). Het aantal uren dat wordt toegekend aan een school is afhankelijk een aantal factoren (bv. thuistaal, opleidingsniveau van de ouders, ) buiten deze uren krijgt elke school nog uren ter beschikking om mensen aan te stellen die de ZORG op school kunnen en willen coördineren. Vanuit onze school 2

3 vinden wij het de moeite om een actieplan op te stellen om zo onze zwakkere leerlingen optimaal te kunnen helpen. En ons sterkere de optimale kansen tot leerwinst te geven. zorgen we ervoor dat resturen ook een invulling krijgen in functie van leerlingen die het nodig hebben. krijgen we positieve rapporten en kritieken van ouders en inspectie die vinden dat we reeds een grote deskundigheid opbouwden. nemen we nieuwe initiatieven die we regelmatig in vraag stellen of bijsturen door aan zelfevaluatie te doen. volgen we regelmatig bijscholingen om op de hoogte te blijven van vernieuwingen en interessante weetjes. is heel ons team betrokken bij deze ZORG. Het kernteam bestaat uit: meester Patrick, juf Sarah (zorg bij de kleuters), juf Elsy, juf Kathleen (zorg 3 de kleuterklas + 1 ste en 2 de leerjaar), juf Diane (zorg 3 de en 4 de leerjaar B), juf Imke (zorg 4 de leerjaar A, 5 de en 6 de leerjaar). Met dit team hebben we een wekelijks overleg en proberen we zicht te houden op het reilen en zeilen van onze school. We willen de vinger aan de pols houden, problemen die zich voordoen, proberen we zo snel mogelijk op te lossen. We proberen op de hoogte te blijven van onderwijsveranderingen. We scholen ons regelmatig bij om leerlingen en leerkrachten zo goed mogelijk te ondersteunen. We werken samen met de andere scholen van onze scholengemeenschap. Verder hebben we ook een werkgroep opgericht die een anti-pest-plan uitwerkt voor onze school. 3

4 Kortom ZORG houdt in dat wij, als schoolteam, het beste willen nastreven voor alle leerlingen. Enkele gehoorde uitspraken! Ik zie 2 keer per week de fietsen van de leesmoeders staan. Waarom moet Bram maar de helft van zijn huiswerk maken? Silke en Ellen spelen met (of is het experimenteren?) met water in de gang. Vandaag waren we met 1 meester en 2 juffen in de klas. Er wordt tijd vrijgemaakt voor leerlingen die wel eens nood hebben aan een goede babbel. Lien en Piet hermaken een toets bij de zorgjuf. Een onderdeeltje werd verkeerd begrepen. We leren omgaan met verschillen, we proberen een anti-pest klimaat te creëren. Lieven zit in mijn klas voor rekenen, maar gaat voor taal soms naar een andere klas of zorgklas. Jammer genoeg hoor je soms ook minder positieve dingen : Ze leggen er teveel eieren onder. Bij mij zou dat niet waar zijn! Dat kind zou van school weg moeten. Het haalt het niveau van de klas naar beneden. Maar wat als dit over jouw kind gaat?? 4

5 Hoe proberen we aan deze noden tegemoet te komen? In de klas: - In eerste instantie gebeurt er al heel veel zorg in de klas. - Elke leerkracht heeft als taak aandacht te hebben voor alle leerlingen die hem/haar worden toevertrouwd. Elke leerling is anders en heeft ook andere noden en deugden. Het is aan de klasleerkracht om hierop in te spelen en alle leerlingen optimale leer- en ontwikkelingskansen te geven. - Daardoor komt het ook dat soms niet alle leerlingen dezelfde taken moeten uitvoeren. (= differentiatie) - Sommige leerlingen krijgen een eigen leertraject of hulpmiddelen, of extra uitdagingen, of In de zorgklas of tijdens de zorguurtjes: - Alle kinderen kunnen voor specifieke taal- en wiskundeproblemen terecht in de zorgklas. De zorgjuffen proberen die kleine probleempjes dan weg te werken. Soms lukt dat, soms ook niet - Ook kinderen die eens nood hebben aan een luisterend oor kunnen bij hen terecht. - De klastitularis bepaalt wie er extra uitleg of inoefening nodig heeft. - Soms helpt de zorgjuf ook IN de klas. De klasleerkracht geeft de les, de zorgjuf geeft nog eens extra uitleg aan zij die het nodig hebben of begeleidt bij het maken van oefeningen. - De zorgjuffen zoeken ook naar techniekjes, materialen, die kunnen helpen bij het verwerken van de leerstof. - Allerlei methodieken en spelletjes helpen het kind om meer zicht te krijgen op zijn werkwijze en om zijn zelfvertrouwen te verhogen. - Kinderen die systematisch worden geholpen door een zorgleerkracht krijgen ook een woordje uitleg op he rapport. Zo weten ook de ouders wat er op school gebeurt. Tevens proberen we hier suggesties te doen om het thuis helpen te vergemakkelijken. 5

6 Hoe gaan we concreet te werk? - Samen bespreken de klasleerkracht, de zorgjuf, een CLBmedewerker en de directeur de kinderen die worstelen met een probleem en nog meer extra begeleiding nodig hebben. - Bij hardnekkige fouten wordt een stappenplan uitgewerkt waarbij we, iedereen die kan helpen, inschakelen. (meester Patrick, juf Imke, juf Diane, juf Kathleen, een logopediste, het revalidatiecentrum, het CLB, de ouders, ) - We onderhouden regelmatige contacten met de ouders (extra oudercontacten, via agenda en/of mail, ) - We houden een leerlingvolgsysteem bij. Zo krijgen we een overzicht van elk kind inzake de evolutie en eventuele problemen die optreden. - We onderhouden contacten met CLB, logopedisten en revalidatiecentra die onze leerlingen ook verder helpen. - Ouders die vragen hebben omtrent leerproblemen of vorderingen van hun kind kunnen ook altijd terecht bij iemand van de zorgleerkrachten. - De zorgleerkrachten scholen zich ook regelmatig bij om kinderen met specifieke noden (en hun ouders) beter te kunnen helpen. Op regelmatige basis worden testen uitgevoerd: Het leerlingvolgsysteem (LVS) - Om een kind in zijn ontwikkeling en zijn stappen naar zelfstandigheid en blijvend leren te volgen, houden we een LVS bij. - Een kind wordt jaarlijks twee maal getest voor rekenen, lezen en spelling om zo de zone van ontwikkeling te bepalen. Deze toetsen gelden voor heel Vlaanderen en zijn niet gebonden aan een bepaald handboek. Op die manier krijg je een objectiever beeld van waar het kind staat. 6

7 - De uiteindelijke bedoeling van een LVS is niet om een kind in een vakje te stoppen, maar om dat kind hogerop te trekken. Als een kind lange tijd stagneert, onderzoeken we hoe dat komt. - Heb je graag even inzage in dit systeem? Dan kan je dit vragen aan juf Kathleen, juf Diane of juf Imke. Deze toetsen worden ook vaak besproken tijdens oudercontacten. Verder wordt er omtrent deze toetsen nooit iets meegegeven naar huis om de objectiviteit ervan niet in het gedrang te brengen. De AVI-bepalingen en de leesauto - En ken je onze leesauto al? - Minstens twee keer per jaar nemen we AVI-testen af. Deze testen bepalen het leesniveau van het kind. Dit niveau wordt dan aangeduid op een leesauto. Dit is geen gewone auto maar een auto met maar liefst 9 versnellingen. We proberen met onze auto op het einde van het eerste leerjaar in versnelling 3 te staan, in het tweede leerjaar op versnelling 5, in het derde leerjaar op 7 en op het einde van het vierde leerjaar op 9. - Deze auto wordt dan ook even meegegeven naar huis. Zo weten ouders ook exact op welk niveau hun kind leest : niveau 4 bereikt, wil zeggen dat je mag oefenen op niveau 5. (Het heeft immers geen zin om een kind van AVI 3 te laten oefenen op AVI 6 of omgekeerd!) - Deze AVI-aanduidingen vind je terug op de meeste leesboeken. - Deze aanduidingen geven enkel informatie over het technisch leesniveau en zegt niets over het begrijpen van informatie! 7

8 Soms hebben we ook testen nodig om extra info te bekomen. - Wanneer blijkt dat een probleem blijft aanslepen, proberen we te achterhalen waar het probleem zit. Hiervoor hebben we dan specifieke toetsen. - Soms vragen we ook testen aan bij het CLB. Bijvoorbeeld bij het vermoeden van een leer- of gedragsstoornis (dyscalculie, dyslexie, ADHD, ADD, NLD, ). Soms vragen we ook om een IQtest. Een IQ-test kan een belangrijke indicator zijn bij de verwachtingen die we mogen hebben bij een bepaald kind. Voor sommige kinderen hebben we STICORDI-maatregelen uitgewerkt. - STICORDI staat voor stimuleren, compenseren, remediëren en differentiëren. - Kinderen die kampen met een leerstoornis bieden we hulpmiddelen aan om, ondanks de problemen die zij ervaren, toch een maximaal resultaat te behalen. - In dit opzicht kochten we bijvoorbeeld SPRINT aan. Dit is een voorleesprogramma voor dyslectische kinderen. - Andere kinderen krijgen dan weer geheugensteuntjes op hun bank gekleefd. - Nog anderen worden soms vrijgesteld van bepaalde taken. - Natuurlijk gebeurt dit steeds in overleg met de ouders! Welke zorginitiatieven lopen er nog op onze school? Het niveaulezen - Om de techniek van het lezen regelmatig te oefenen, komen leesmoeders, leesgrootmoeders en een leesgrootvader kleine groepjes kinderen begeleiden. - Ieder kind leest op een bepaald niveau. De één kan al wat moeilijkere zinnen of woorden aan, de ander doet het nog wat te traag; vandaar niveaulezen. 8

9 - Niveaulezen met leesouders doen we tot en met het tweede leerjaar. In het derde leerjaar doen we ook nog aan niveaulezen maar dat doen we dan in de klas zelf. In het 4 de leerjaar mag je er vanuit gaan dat de techniek van het lezen beheerst is. Is dat nog niet zo? Dan zal er nog extra geoefend worden. Groepswerk, hoekenwerk en contractwerk - Om het zelfstandig werken te bevorderen, richten we regelmatig groepswerk, hoekenwerk of contractwerk in. - De kinderen moeten een aantal taken verplicht maken, andere taken mogen ze dan weer zelf kiezen. - Tijdens deze werkvormen kan er nog verder gedifferentieerd worden. Zwakkere leerlingen werken samen met juf of meester aan de dingen die zij moeilijk vinden. - Het zelfstandig werken geeft aan de leerkracht de tijd en ruimte voor observatie en individuele begeleiding. Socio-emotionele opvoeding - Niet alleen het verstandelijke primeert ; ook het psychomotorische en het socio-emotionele moet voldoende aandacht krijgen. - Een kind moet betrokken bezig zijn en zich goed in zijn vel voelen om optimaal te kunnen leren. - De zorgjuffen voeren 1 keer per schooljaar een grote screening uit. Kinderen kunnen dan aangeven wat ze leuk en minder leuk vinden. Ze kunnen ook aangeven of ze behoefte hebben aan een individueel gesprek. - Werken aan een positief zelfbeeld en aan verdraagzaamheid dragen wij hoog in het vaandel. Daarom proberen we om kinderen te leren omgaan met hun gevoelens en ook om respect op te brengen voor die van andere kinderen. - Dit jaar werken we verder aan ons anti-pest-project. Via een aantal werkpunten proberen we het pesten in onze school te beperken 9

10 We proberen pesten bespreekbaar te maken ook enige vorm van weerbaarheid vinden we belangrijk! Deze twee lieverdjes helpen ons daarbij! Brats Dingske InterCultureelOnderwijs en NT2 - Ieder kind is anders, uniek. In elke klasgroep is er al diversiteit genoeg om bij stil te staan. (Anderstaligen, andere nationaliteit, andere gezinssamenstelling, ) We leren onze kinderen omgaan met deze verschillen. - Daar waar we aanvankelijk aandacht hadden voor vreemde culturen, gebruiken of feesten van anderen volkeren, zijn we nu eerder bezig met omgaan met verschillen. - In het kader van ICO gaan de leerlingen van onze school bijvoorbeeld regelmatig naar het rusthuis. Daar doen ze allerlei activiteiten samen met de bejaarden. Voor beiden een waardevolle en plezierige ontmoeting! - Af en toe hebben we ook anderstalige leerlingen, deze noemen wij onze NT2-leerlingen. Gaandeweg proberen zij onze taal op te nemen en ons onderwijs te volgen. Dat dit niet gemakkelijk is, spreekt voor zichzelf. Daarom proberen we hen dagelijks ook even individueel te begeleiden. Leren leren - We kochten klasagenda s aan waarin kinderen aangespoord worden om zelf taken en lessen te plannen. Ze moeten ook zelf leren denken aan materiaal dat moet meegebracht worden of briefjes die aan de ouders moeten bezorgd worden. - Vanaf het derde leerjaar wordt stelselmatig aangeleerd hoe je kan leren leren. Technieken van zelfbevraging en planning worden aangeleerd. Uiteraard blijft dit ook een belangrijk werkpunt in de hogere klassen. 10

11 - Dit schooljaar werken we tijdens onze pedagogische studiedagen verder aan leren leren. We proberen een opbouwende lijn uit te werken doorheen heel de lagere school. - Onze visie op huiswerk, die van ouders en leerlingen, hebben we uitgeschreven en kan je lezen in de infobrochure. GON-werking - GON staat voor geïntegreerd onderwijs. Kinderen met een stoornis of beperking kunnen op deze manier toch functioneren in het gewone onderwijs. - Voor de GONwerking worden er contracten afgesloten met scholen voor het buitengewoon onderwijs. Zij stellen dan vakkundige mensen ter beschikking om deze kinderen te begeleiden. De klimopklas - Sinds enkele schooljaren proberen we ook onze zorg ook naar boven uit te bereiden. Concreet wil dit zeggen dat leerlingen die meer of extra uitdagingen nodig hebben deze ook krijgen. - In de onderbouw krijgen sterkere leerlingen de blauwe map. Hierin mogen ze vrij en zelfstandig werken. Juf Kathleen volgt dit op en bespreekt met deze leerlingen hun individuele vorderingen. Deze kinderen krijgen werkpunten die voor hen van belang zijn. (Bijv. netjes leren werken, tijd leren nemen om over een opdracht na te denken, ) - In de bovenbouw gaan de sterkere leerlingen wekelijks één uurtje bij juf Imke. Daar kunnen ze werken aan oefeningen op niveau, groepswerken, projecten, - Wie er mee mag naar de klimopklas, wordt bepaald door de klasleerkracht. Zij hebben genoeg objectief testmateriaal om het kennen en kunnen van hun leerlingen in te schatten. - Tijdens dit uurtje klimopklas krijgen de sterkere leerlingen ook het nodige werk-materiaal mee voor de komende week. Hierin kunnen zij vrij werken of op aangeven van de klasleerkracht. 11

12 Tandemwerking - Elke leerling van een hoger leerjaar krijgt één of twee kindjes uit een lager leerjaar onder zijn/haar hoede. - Samen gaan zij 1 keer per week een half uurtje lezen of rekenen of Af en toe mogen ze ook eens samen een spelletje spelen. - De juffen en meesters begeleiden daar waar het nodig is. - Het is een werkvorm die voor iedereen enorm zinvol (en leuk) is: o De kindjes uit de onderbouw worden gemotiveerd om te oefenen. (En dat doen ze ook echt want ze willen zich bewijzen voor hun begeleider). o De kinderen uit de hogere leerjaren verbeteren hun eigen prestaties en leren dingen voorbereiden, uitwerken voor en uitleggen aan anderen. o Juffen en meesters genieten van het enthousiasme dat dit met zich meebrengt. o Het is een werkvorm die de sfeer op school echt ten goede komt! - We doen dit 2 keer per schooljaar gedurende een 8-tal weken. Na de eerste beurt worden nieuwe duo s gevormd! Informeren van ouders: - Een aantal keer per schooljaar geven we een nieuwsbrief uit over een zorgitem. Op deze manier proberen we sommige hete hangijzers bespreekbaar te maken. Deze nieuwsbrieven vindt u vanaf dit schooljaar terug op de website! - In het eerste leerjaar werken we een aparte nieuwsbrief uit met allerlei weetjes uit de klas. We ervaren dat het voor sommige kinderen heel moeilijk is om te vertellen over het klasgebeuren. Zo kunnen we ook info geven over de manier waarop we leerstof overbrengen. Ook geven we tips hoe je thuis je zoon of dochter kan helpen bij zijn/haar huiswerk. Ook deze nieuwsbrieven vind je terug op de website. 12

13 En er is nog zoveel waar we nu niet meteen aan denken En als we het zelf toch niet meer weten? - Met onze CLB-medewerker bespreken we of er hulp kan geboden worden door een gespecialiseerd iemand. Denk maar aan logopedisten, kinesisten, mensen van het revalidatiecentrum of een speciale school zoals het Buitengewoon Onderwijs. - We proberen steeds eerlijk te zijn in onze mening en ouders zo vlug mogelijk in te lichten van eventuele problemen. - Een doorverwijzing wordt uitvoerig met de ouders besproken. Bij het CLB kan u terecht voor allerlei inlichtingen en advies. Tot slot willen wij je danken voor het vertrouwen, voor je waardering, je enthousiasme voor ons werk. mag je altijd meewerken als je je geroepen voelt om ons bij te staan om onze zorg uit te breiden (als leesouder, weeg- of meetmoeder, ) willen we nog even vermelden dat we altijd openstaan voor een gesprek. 13

VRIJE BASISSCHOOL Etikhove. Zorgboekje WAT ALS

VRIJE BASISSCHOOL Etikhove. Zorgboekje WAT ALS VRIJE BASISSCHOOL Etikhove Zorgboekje WAT ALS 1 ZORG? SES? Wablief? Brandend actueel en wellicht al van gehoord maar wat is dat nu eigenlijk en wat betekent dit voor onze school. Vanuit de overheid worden

Nadere informatie

Het zorgbeleid in het Pierenbos

Het zorgbeleid in het Pierenbos Het zorgbeleid in het Pierenbos Indien je als ouder vragen hebt, stap je in de eerste plaats naar de klasleerkracht. Deze zal overleggen met de ondersteuner en/of zorgcoördinator en bekijken welke trajecten

Nadere informatie

1. Onze visie op zorg

1. Onze visie op zorg 1. Onze visie op zorg In onze school is het belangrijk dat elk kind zich goed voelt en graag naar school komt. Dit is het essentiële uitgangspunt van onze schoolorganisatie. Als schoolteam willen we een

Nadere informatie

4.1 Engagement in verband met oudercontact

4.1 Engagement in verband met oudercontact 4.1 Engagement in verband met oudercontact Rubriek 1.9 van het schoolreglement handelt over contact tussen ouders en school. In dit thema van de engagementsverklaring gaat het over ouders die, om welke

Nadere informatie

De algemene basiszorg

De algemene basiszorg Onze visie op zorg Op onze school streven we ernaar de eigenheid van elk kind een plaats te geven. Om tegemoet te komen aan de noden van elk kind omringen we hen met een brede zorg. De rode draad binnen

Nadere informatie

Zorgbeleid 2015-2016 1 Zorgbeleid 2015-2016

Zorgbeleid 2015-2016 1 Zorgbeleid 2015-2016 Zorgbeleid 2015-2016 1 1. Inleiding De Leerheide een rustige plek in de natuur waar onze kinderen kunnen en durven schitteren als echte diamanten! Een diamant is het fijnste en hardste edelgesteente. Ze

Nadere informatie

1.1 Concreet betekent dit dat we zorgbreedte willen realiseren door :

1.1 Concreet betekent dit dat we zorgbreedte willen realiseren door : 1. Algemene zorg We willen de kinderen optimale groeikansen bieden. De klastitularis probeert zijn klas uit te bouwen tot een aangename leeromgeving waarin elk kind, met zijn eigen leervermogen, zijn eigen

Nadere informatie

Onze school wil een ZORGBREDE school zijn. Dat houdt concreet heel wat in.

Onze school wil een ZORGBREDE school zijn. Dat houdt concreet heel wat in. Zorg op school Onze school wil een ZORGBREDE school zijn. Dat houdt concreet heel wat in. In de eerste plaats wil onze school er voor zorgen dat er op een preventieve manier met zorg wordt omgegaan. Het

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Zorgplan

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Zorgplan qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Zorgplan wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Gemeentelijke basisschool

Nadere informatie

SES - en zorgbeleid Waar heeft dìt kind binnen deze groep, op déze school, op dit tijdstip, met déze ouders nood aan?

SES - en zorgbeleid Waar heeft dìt kind binnen deze groep, op déze school, op dit tijdstip, met déze ouders nood aan? Sint - Catharinacollege Geraardsbergen Vestigingen Moerbeke - Viane - Galmaarden SES - en zorgbeleid Waar heeft dìt kind binnen deze groep, op déze school, op dit tijdstip, met déze ouders nood aan? 1.

Nadere informatie

ZORG. Onze eigen zorgvisie

ZORG. Onze eigen zorgvisie ZORG Onze eigen zorgvisie We streven naar een school waarin we de totale opvoeding van het kind niet uit het oog verliezen. We proberen de kinderen in hun geestelijke, intellectuele, emotionele en sociale

Nadere informatie

..Stedelijke basisschool Zammel.. Onze visie op zorg...ik heb een vraag... Wie contacteer ik?

..Stedelijke basisschool Zammel.. Onze visie op zorg...ik heb een vraag... Wie contacteer ik? ..IEDERE LEERKRACHT zorgt.. de onderwijsdeskundige gedeelde verantwoordelijkheid en deskundigheid..ouders als partner.. de ervaringsdeskundige..kind als partner.. geeft waardevolle informatie..kleuterparticipatie

Nadere informatie

Bevindingen huiswerkenquête schooljaar 2013-2014

Bevindingen huiswerkenquête schooljaar 2013-2014 Bevindingen huiswerkenquête schooljaar 2013-2014 1. Resultaten ouderbevraging 1. De meest voorgekomen antwoorden zijn: - Het inoefenen van geziene leerstof. - Het is een vorm van controle door en voor

Nadere informatie

Visie op zorgverbreding en GOK

Visie op zorgverbreding en GOK Visie op zorgverbreding en GOK 1 Algemeen... 1 2 Zorgcontinuüm... 3 3 Goede preventieve basiszorg Fase 0 BGT... 3 3.1 Organisatie goede preventieve basiszorg... 4 3.2 De klastitularis... 5 3.2.1 Groeps-

Nadere informatie

Verslag personeelsvergadering 27-10-2009

Verslag personeelsvergadering 27-10-2009 Verslag personeelsvergadering 27-10-2009 1. Bezinning: Anneleen: Frederic de veldmuis 2. Voorstellen van een artikel uit een pedagogisch tijdschrift o.l.v. Inge: Inge las voor ons Het moet anders met hoogbegaafden

Nadere informatie

Wij gaan met plezier naar school.

Wij gaan met plezier naar school. www.schoolbranst.be Wij gaan met plezier naar school. 3...onze visie Onze school is een landelijk gelegen dorpsschool, een groene school, waar we leven in verbondenheid met de natuur en met elkaar en handelen

Nadere informatie

Zandakkerlaan 17 9070 Heusden Tel.: 09 230 03 48 E-mail: zorgco@sportbasisschool.be. Sticordi-maatregelen

Zandakkerlaan 17 9070 Heusden Tel.: 09 230 03 48 E-mail: zorgco@sportbasisschool.be. Sticordi-maatregelen Zandakkerlaan 17 9070 Heusden Tel.: 09 230 03 48 Email: zorgco@sportbasisschool.be Sticordimaatregelen Doel van de invoering van sticordimaatregelen Het team een leidraad bezorgen met verschillende toepasbare

Nadere informatie

Visie Zorg. Elke leerkracht respecteert elk kind en waardeert het in zijn anders zijn.

Visie Zorg. Elke leerkracht respecteert elk kind en waardeert het in zijn anders zijn. Visie Zorg Zes miljard mensen hier op aarde Hand in hand, niet te evenaren Elk van ons van onschatbare waarde Iedereen is anders De ene houdt van lief en naïef De andere is een hartendief Wie luistert

Nadere informatie

Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012

Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012 Huistaken in Vrije Basisschool DE KIEVIT Een zorg van de school, de ouders en de kinderen Versie 04.02.2012 Waarom vinden wij huistaken zinvol? Wanneer krijgen ouders toelichting bij het huistaakbeleid?

Nadere informatie

elk kind een plaats... 1

elk kind een plaats... 1 Elk kind een plaats in een brede inclusieve school Deelnemen aan het dagelijks maatschappelijk leven Herent, 17 maart 2014 1 Niet voor iedereen vanzelfsprekend 2 Maatschappelijke tendens tot inclusie Inclusie

Nadere informatie

Onze zorgvisie. De ontplooiing van elk kind, met brede zorg.

Onze zorgvisie. De ontplooiing van elk kind, met brede zorg. VZW Grotstraat 5, Meeuwerbaan 113 3990 Peer Tel: 011/79 13 78 www.dedommelbrug.be email: info@dedommelbrug.be Onze zorgvisie Beste lezer. Graag stellen wij u onze zorgvisie voor. Een visie is iets waar

Nadere informatie

H u i s w e r k b e l e i d

H u i s w e r k b e l e i d H u i s w e r k b e l e i d Voor maken. sommige een Voor kinderen aantal anderen kinderen een is complexe het levert huiswerk huiswerk taak echter waarbij geen een zij problemen bron een beroep van op,

Nadere informatie

HET ZORGBELEID OP ONZE SCHOOL

HET ZORGBELEID OP ONZE SCHOOL HET ZORGBELEID OP ONZE SCHOOL VISIE OP ZORG Elke leerling, elke leerkracht en elke medewerker is een unieke persoonlijkheid. Wij stimuleren de leerlingen om zich optimaal te ontplooien en scheppen mogelijkheden

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Zonnebloem Oude Diestsestraat 4, Waanrode. Deel 4 Zorg. Deel 4 p. 1

Vrije Basisschool De Zonnebloem Oude Diestsestraat 4, Waanrode. Deel 4 Zorg. Deel 4 p. 1 Vrije Basisschool De Zonnebloem Oude Diestsestraat 4, Waanrode Deel 4 Zorg Deel 4 p. 1 Zorg Onze school doet grote inspanningen om kinderen met problemen te helpen. We streven ernaar elk kind centraal

Nadere informatie

Taalbeleidsplan Geel kleuter en lager onderwijs. Deel 1

Taalbeleidsplan Geel kleuter en lager onderwijs. Deel 1 Taalbeleidsplan Geel kleuter en lager onderwijs. Deel 1 Doel 1: Het aantal kinderen met een voldoende taalvaardigheid (luisteren, spreken, schrijven en begrijpend lezen in functionele contexten) vermeerderen.

Nadere informatie

Goed, vlot en begrijpend lezen blijft één van de belangrijkste doelen die een leerling gedurende zijn of haar schoolloopbaan moet bereiken.

Goed, vlot en begrijpend lezen blijft één van de belangrijkste doelen die een leerling gedurende zijn of haar schoolloopbaan moet bereiken. Goed, vlot en begrijpend lezen blijft één van de belangrijkste doelen die een leerling gedurende zijn of haar schoolloopbaan moet bereiken. Daarom hechten wij er dan ook veel belang aan dat dit op een

Nadere informatie

EEN SCHOOLEIGEN HUISWERKBELEID

EEN SCHOOLEIGEN HUISWERKBELEID Stationstraat 22, 8700 Tielt 051/406263 051/409943 hetspoor@kbo-tielt.be www.kbo-tielt.be/hetspoor EEN SCHOOLEIGEN HUISWERKBELEID (geïnspireerd op Huiswerk in de basisschool, van Ameye en Vanspauwen) Vooraf

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Hoe vind ik mijn weg in de map 'Leerzorg'? Handleiding

Hoofdstuk 1. Hoe vind ik mijn weg in de map 'Leerzorg'? Handleiding Hoofdstuk Hoe vind ik mijn weg in de map 'Leerzorg'? Handleiding 5 . Hoe vind ik mijn weg in de map Leerzorg - Handleiding HOE BEGIN JE ER AAN? Kennis maken met de map Werk bij voorkeur in een team: leerkrachten,

Nadere informatie

Visie rond zorg - Het Molenschip

Visie rond zorg - Het Molenschip Visie rond zorg - Het Molenschip Met het oog op het ontwikkelen van een krachtige visie rond zorg gingen we ons als zorgteam de vraag stellen wat het woord zorg eigenlijk betekent. Zorg is een werkwoord

Nadere informatie

Kinderen met een handicap op de schoolbanken

Kinderen met een handicap op de schoolbanken Kinderen met een handicap op de schoolbanken Ouders van een kind met een handicap moeten vaak een moeilijke weg bewandelen met veel hindernissen en omwegen om voor hun kind de geschikte onderwijsvorm of

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Iedereen gelijk? Tips om positieve discriminatie te hanteren in de klas

Hoofdstuk 7. Iedereen gelijk? Tips om positieve discriminatie te hanteren in de klas Hoofdstuk Iedereen gelijk? Tips om positieve discriminatie te hanteren in de klas 159 . Iedereen gelijk? - Tips om positieve discriminatie te hanteren Wat als je van de olifant in de muziekles verwacht

Nadere informatie

. In een notendop. . Over de auteur (s)

. In een notendop. . Over de auteur (s) Boek : Zorgzame klas Psycho-educatie voor de basisschool Auteur : Peter 2010, Acco ISBN: 9789033482021 Bespreker : Peter Bauwens, vrijwillige medewerker vzw Die- s-lekti-kus Datum : oktober 2011. In een

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Inhoud : 1. Waarom geven wij op school huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk en waar bestaat het uit? 3. Wat kunnen de ouders van de school verwachten?

Nadere informatie

Ons huiswerkbeleid. Wij vinden huiswerk belangrijk, omdat het

Ons huiswerkbeleid. Wij vinden huiswerk belangrijk, omdat het Ons huiswerkbeleid De leerlingen zijn een groot deel van de dag actief op school; met huiswerk willen we de ouders op de hoogte houden van datgene waarmee de kinderen in de klas bezig zijn. Huiswerk vormt

Nadere informatie

Schoolbrochure. Adres. Schillebeekstraat 20 A 9500 Geraardsbergen 054/41.25.41 054/42.22.58 bsbo.geraardsbergen@g-o.be www.de-drempel.

Schoolbrochure. Adres. Schillebeekstraat 20 A 9500 Geraardsbergen 054/41.25.41 054/42.22.58 bsbo.geraardsbergen@g-o.be www.de-drempel. Schoolbrochure Adres Telefoon Fax E-mail Website Schillebeekstraat 20 A 9500 Geraardsbergen 054/41.25.41 054/42.22.58 bsbo.geraardsbergen@g-o.be www.de-drempel.be Een verhaal... Mijn verhaal De laatste

Nadere informatie

Overzicht van de gehanteerde toets- en testbatterijen.

Overzicht van de gehanteerde toets- en testbatterijen. 1 Kort samengevat Overzicht van de gehanteerde toets- en testbatterijen. september L3 & L4: tempotoets hoofdrekenen L1: Paul Dudal oktober K3: Paul Dudal december K2: Kobi-tv februari K2: Paul Dudal K3:

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen

Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen Doelgroep Methodiek Thema s 11 ouders van jongeren in secundaire scholen (2014) Waarderende benadering Ouderbetrokkenheid- Communicatie Ondersteuning

Nadere informatie

Type basisaanbod Voor kinderen met een lichte mentale beperking of een ernstige leerstoornis

Type basisaanbod Voor kinderen met een lichte mentale beperking of een ernstige leerstoornis Type basisaanbod Voor kinderen met een lichte mentale beperking of een ernstige leerstoornis Type basisaanbod Kleuter- en lager onderwijs op maat Type 1 voor leerlingen met een licht mentale beperking

Nadere informatie

2) Wat doen we om deze visie te realiseren?

2) Wat doen we om deze visie te realiseren? Sint Lutgardisbasisschool Bovenkassei 12A 9506 Zandbergen Tel: 054/32.18.62 Fax: 054/34.14.86 e-mail: st-lutgardisschool@pandora.be http://www.slz.be Zorgvisie Versie 10.10.11 1) Waarom een zorgbeleid?

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Project Leerzorg. Achtergrond

Hoofdstuk 2. Project Leerzorg. Achtergrond Hoofdstuk Project Leerzorg Achtergrond 3 . Project Leerzorg - Achtergrond ONTSTAAN Het Project Leerzorg werd ingediend in antwoord op de oproep tot voorstellen voor netoverschrijdende en multidisciplinaire

Nadere informatie

Gelijke OnderwijsKansen: The game is nooit over! DOORSTROMING EN ORIËNTERING

Gelijke OnderwijsKansen: The game is nooit over! DOORSTROMING EN ORIËNTERING Gelijke OnderwijsKansen: The game is nooit over! DOORSTROMING EN ORIËNTERING DOORSTROMING EN ORIËNTERING? GROEPSOPDRACHT Heeft de beschreven schoolsituatie te maken met D&O? Zo ja, is het dan een praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken:

Kanjerbeleid. Doelstelling Voor de kinderen hebben we als doel dat ze zoveel mogelijk als volgt over zichzelf denken: Kanjerbeleid Inleiding Op de obs Stegeman werken we sinds januari 2012 met de kanjertraining. Voor u ligt het beleidsstuk Kanjertraining. We hopen dat het zicht geeft op wat we doen op school en waar we

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Huiswerkbeleid OBS Da Vinci

Huiswerkbeleid OBS Da Vinci Huiswerkbeleid OBS Da Vinci Schooljaar 2014-2015 Versie 5 05-11-2014 Thomas Hoek Inleiding Waarom Beleid op Huiswerk? Huiswerk is een onderdeel van school, kind en ouders die samen moet werken om het kind

Nadere informatie

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Heeft u leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door de invoering van het M-decreet in uw klas of school? Is uw rol als ondersteuner gewijzigd omwille van de invoering

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vreedzame School

Nieuwsbrief De Vreedzame School Nieuwsbrief De Vreedzame School Blok 1 We horen bij elkaar Algemeen Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Interactieve werkvormen in de klaspraktijk. Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk

Nieuwsbrief. Interactieve werkvormen in de klaspraktijk. Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk Interactieve werkvormen in de klaspraktijk Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk Lia Blaton, medewerker Onderzoek naar onderwijspraktijk In het kader van de opdracht van het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen

Nadere informatie

Integrale Visie op Zorg

Integrale Visie op Zorg Basisschool De Luchtballon Freinetschool Holven Lebonstraat 45, 2440 Geel Velodroomstraat 33, 2440 Geel Directeur: Gert Van Herle Directeur: Gert Van Herle Tel: 014/586046 Tel: 014/588758 Fax: 014/583507

Nadere informatie

TALENBELEIDSPLAN LAARNE/KALKEN GS DE WINDWIJZER

TALENBELEIDSPLAN LAARNE/KALKEN GS DE WINDWIJZER Gemeentelijke Basisschool "De Windwijzer" Schoolstraat 8 Kouterstraat 4 9270 Laarne Kalken 09/3692550 09/3675734 SWP TALENBELEIDSPLAN LAARNE/KALKEN GS DE WINDWIJZER 1. BEGINSITUATIE We zijn een landelijke

Nadere informatie

1. Personalia. marc.mertens@dekriebel.eu. ann.branckaerts@dekriebel.eu. inne.vanballaer@dekriebel.eu riet.bensch@hotmail.com. 2.

1. Personalia. marc.mertens@dekriebel.eu. ann.branckaerts@dekriebel.eu. inne.vanballaer@dekriebel.eu riet.bensch@hotmail.com. 2. 1. Personalia directie : meester Theys : juf Kathleen : juf Ann : meester Benny : juf Inne : juf Riet : oudercomité : marc.mertens@dekriebel.eu jef.theys@dekriebel.eu kathleen.desmet@dekriebel.eu ann.branckaerts@dekriebel.eu

Nadere informatie

2) Wat doen we om deze visie te realiseren?

2) Wat doen we om deze visie te realiseren? Sint Lutgardisbasisschool Bovenkassei 12A 9506 Zandbergen Tel: 054/32.18.62 Fax: 054/34.14.86 e-mail: st-lutgardisschool@pandora.be http://www.slz.be Zorgvisie Versie 07.09.12 1) Waarom een zorgbeleid?

Nadere informatie

Projectfiche 16 Maria Assumptalyceum Brussel

Projectfiche 16 Maria Assumptalyceum Brussel Projectfiche 16 Maria Assumptalyceum Brussel ((Interventie preventiecoaches geestelijke gezondheid) (gezondheidsthema welbevinden) 1 Schoolkenmerken Maria Assumptalyceum Stalkruidlaan 1 1020 Brussel Directie:

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Visie op onderwijs voor leerlingen met een autismespectrumstoornis binnen t Brugje

Visie op onderwijs voor leerlingen met een autismespectrumstoornis binnen t Brugje Visie op onderwijs voor leerlingen met een autismespectrumstoornis binnen t Brugje 1. Visie 2. Mentorenwerking 2.1. Een individuele mentor 2.2. Ondersteuning van de mentoren 3. Samenwerking met ouders

Nadere informatie

in onze school is elk kind een ster!

in onze school is elk kind een ster! 2 Kom er bij en zoek het niet te ver, in onze school is elk kind een ster! Een kort fragment uit ons schoollied dat perfect weergeeft waar wij met onze school willen voor staan. Een school die elk kind

Nadere informatie

basistekst opgesteld door de zorgteams van de scholengemeenschap

basistekst opgesteld door de zorgteams van de scholengemeenschap Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces wat in de klas is gestart. Het vormt de brug tussen de school en de ouders. Via het huiswerkbeleid willen we spanningen en conflicten vermijden en inspelen

Nadere informatie

Beleid rond pesten 1

Beleid rond pesten 1 Beleid rond pesten 1 2 Inhoud 1. Preventie p. 3 1.1. Positief klimaat 1.2. Screening welbevinden 1.3. Kindcontacten 2. Vaststelling en melding p. 4-5 2.1. Plagen of pesten 2.2. Mogelijke signalen 2.3.

Nadere informatie

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding?

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding? Wat is GON-begeleiding? GON: Geïntegreerd Onderwijs. Geïntegreerd onderwijs is een samenwerkingsverband tussen het gewoon- en het buitengewoon onderwijs. De GON-begeleider biedt extra ondersteuning aan

Nadere informatie

INHOUD. Dit boekje kan je helpen... 8 Hoe gebruik je dit boekje?... 10 Wie ben ik?... 11. Wat is dyslexie?... 12

INHOUD. Dit boekje kan je helpen... 8 Hoe gebruik je dit boekje?... 10 Wie ben ik?... 11. Wat is dyslexie?... 12 INHOUD Voorwoord.................................................... 4 Inleiding....................................................... 7 Dit boekje kan je helpen... 8 Hoe gebruik je dit boekje?... 10

Nadere informatie

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 HUISWERKBELEID Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Het doel van dit huiswerkbeleid... 2 Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 Doelstellingen huiswerk... 3 Opbouw van het huiswerk... 3 Incidenteel huiswerk... 6

Nadere informatie

Draaiboek voor de begeleiding van leerlingen met DYSORTHOGRAFIE of SPELLINGSproblemen en dyslexie (schrijven)

Draaiboek voor de begeleiding van leerlingen met DYSORTHOGRAFIE of SPELLINGSproblemen en dyslexie (schrijven) Draaiboek voor de begeleiding van leerlingen met DYSORTHOGRAFIE of SPELLINGSproblemen en dyslexie (schrijven) Naam leerling: Klas:.. Wat is het? DYSORTHOGRAFIE Moeizame automatisatie aan de klank-tekenkoppeling.

Nadere informatie

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerkbeleid Cluster Itter Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerk Op onze school wordt in diverse groepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de school meegegeven

Nadere informatie

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden

attitudes zelfstandig leren kennis vaardigheden zelfstandig leren Leren leren is veel meer dan leren studeren, veel meer dan sneller lijstjes blokken of betere schema s maken. Zelfstandig leren houdt in: informatie kunnen verwerven, verwerken en toepassen

Nadere informatie

Huiswerkbeleidsplan. 1 BSGO! De Klaver huiswerkbeleidsplan

Huiswerkbeleidsplan. 1 BSGO! De Klaver huiswerkbeleidsplan Huiswerkbeleidsplan 1 BSGO! De Klaver huiswerkbeleidsplan 1. Visie 2. Doelstellingen 3. Wat verwachten we van de ouders? 4. Wat verwachten we niet van de ouders? 5. Wat doen we als een huiswerk niet gemaakt

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ouders

Tevredenheidsonderzoek ouders K1 K2 K3 L1 L2 L3 L4 L5 L6 TOT Aantal leerlingen Aantal vertegenwoordigde leerlingen Percentage ingevuld 18 15 18 20 14 21 15 17 19 157 15 14 12 19 13 21 13 16 15 138 83 93 67 95 93 100 87 94 79 88 We

Nadere informatie

Een taalbeleid implementeren in de basis- en secundaire school. Taal, taal en nog eens taal!

Een taalbeleid implementeren in de basis- en secundaire school. Taal, taal en nog eens taal! Een taalbeleid implementeren in de basis- en secundaire school Taal, taal en nog eens taal! 1. Wat is taalbeleid? Situaties Definitie Programma 2. Hoe doen scholen aan taalbeleid? Doelstellingen Didactische

Nadere informatie

Wij werken aan Allemaal Maatjes!

Wij werken aan Allemaal Maatjes! Wij werken aan Allemaal Maatjes! Op school werken wij elke maand aan een ander puntje om Allemaal maatjes te zijn! Zo proberen wij het pesten op onze school te voorkomen. Om het puntje van de maand duidelijk

Nadere informatie

Ronde 6. Wordt u ook pro bso-contractwerk? 1. Inleiding

Ronde 6. Wordt u ook pro bso-contractwerk? 1. Inleiding Waarom is het een probleem? (= wat zijn de negatieve gevolgen van het probleem? Wat zijn de gevolgen van de beperking?) Wat zijn de oorzaken van het probleem? Hoe kan het probleem opgelost/aangepakt worden?

Nadere informatie

-INFO groep 6- Wat doen we zoal in groep 6?

-INFO groep 6- Wat doen we zoal in groep 6? Welkom Wij zijn een groep van 19 kinderen met twee juffen. Op maandag en dinsdag is juf Veldhuis er en op de andere dagen staat juf Ten Hove voor de groep. We hebben samen met de kinderen een fijne start

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE

OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE OPVOEDINGSPROJECT DE LINDE DOELSTELLING De Linde is een school voor buitengewoon lager onderwijs. Onze doelstelling kadert volledig binnen de algemene doelstelling van de Vlaamse Overheid met betrekking

Nadere informatie

Visie op onderwijs voor leerlingen met een autismespectrumstoornis binnen t Brugje

Visie op onderwijs voor leerlingen met een autismespectrumstoornis binnen t Brugje Visie op onderwijs voor leerlingen met een autismespectrumstoornis binnen t Brugje 1. Visie 2. Mentorenwerking 2.1. Een individuele mentor 2.2. Ondersteuning van de mentoren 3. Samenwerking met ouders

Nadere informatie

Module 4 Thema 3 Inclusief onderwijs

Module 4 Thema 3 Inclusief onderwijs Module 4 Thema 3 Inclusief onderwijs Inclusief onderwijs Peter zat tot zijn 13 jaar in het buitengewoon onderwijs. Hij is zeer faalangstig, voelt zich snel onder druk gezet, maar kon toch in een kleine

Nadere informatie

GON- BEGELEIDING Informatiebrochure voor ouders

GON- BEGELEIDING Informatiebrochure voor ouders BSBO Wilgenduin GON- BEGELEIDING Informatiebrochure voor ouders Inhoud p 1 Wie zijn wij? 3 2 Wat betekent GON? 4 3 Wie komt in aanmerking voor GON-begeleiding? 4 4 Aan welke voorwaarden moet je voldoen

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Begeleidingswijzer Dyslexie

Begeleidingswijzer Dyslexie Begeleidingswijzer Dyslexie Dyslexie Ongeveer 5% van de studenten in het mbo heeft dyslexie. Dit is één op de twintig studenten. Iedereen die bij Rijn IJssel werkt, kan dus te maken krijgen met studenten

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Vanuit UDL aan de slag in de klas

Vanuit UDL aan de slag in de klas Bachelor Buitengewoon onderwijs Studiegebied Onderwijs Academiejaar 2014-2015 Vanuit UDL aan de slag in de klas UDL kijkwijzer Boeckx Annelies Michielsen Loes 1 1. Formuleer in eigen woorden wat UDL inhoudt

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

VISIETEKST. Pesten op school

VISIETEKST. Pesten op school Wat wil je worden? vroeg de juf t was in de derde klas Ik keek haar aan en wist het niet Ik dacht dat ik al iets was. Toon Hermans VISIETEKST Pesten op school Pesten komt helaas op iedere school voor.

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 - Tips om voorleessoftware in te zetten in de klas

Hoofdstuk 18 - Tips om voorleessoftware in te zetten in de klas Hoofdstuk 18 - Tips om voorleessoftware in te zetten in de klas 18.1. Voorleessoftware compenserend inzetten voor leerlingen met een ernstige beperking 235 18.2. Voorleessoftware leerondersteunend inzetten

Nadere informatie

OPERATIONEEL PLAN Basisschool H.FAMILIE Tielt

OPERATIONEEL PLAN Basisschool H.FAMILIE Tielt OPERATIONIONEEL PLAN OPERATIONEEL PLAN Basisschool H.FAMILIE Tielt LANGE TERMIJN: 2016-2017 Lezen en spelling Actieplan na outputanalyse 2015-2016 PRIORITEITEN : Media (KBO) Sociale vaardigheden (L) Outputanalyse

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 3-7-2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

PROTOCOL. DYSLEXIE en DYSCALCULIE

PROTOCOL. DYSLEXIE en DYSCALCULIE PROTOCOL DYSLEXIE en DYSCALCULIE Vastgesteld 10 februari 2014 Inleiding In dit protocol zet het Montessori College Eindhoven in grote lijnen uiteen: - hoe leerlingen met leerstoornissen als dyslexie en

Nadere informatie

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Gegevens leerling Naam leerling :.. 0 jongen 0 meisje Geboortedatum Groep

Nadere informatie

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent DE DE DE DE MEENT MEENT MEENT MEENT MAARN MAARN MAARN MAARN Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs De Meent Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Wat is dyslexie... 1 3. Van signaleren tot

Nadere informatie

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk.

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk. Antipest protocol Inleiding Op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen op zorgvuldige manier met andere leerlingen omgaan, op zorgvuldige manier met materialen omgaan en dat zij zich binnen

Nadere informatie

Huiswerkbeleid de Boomgaard

Huiswerkbeleid de Boomgaard Huiswerkbeleid de Boomgaard Visie Huiswerk is een brug tussen school en thuis: huiswerk betrekt ouders bij het schoolgebeuren. Het is een manier om interesse te tonen in het schoolleven van de kinderen.

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Vragenlijst Zorg op school

Vragenlijst Zorg op school Vragenlijst Zorg op school Toelichting Beste leraar, Via deze vragenlijst wordt de wijze waarop het lerarenteam het zorgbeleid op school percipieert in kaart gebracht. Neem voldoende de tijd om de vragen

Nadere informatie

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS

QUESTI OPSTARTGIDS ALGEMENE INSTELLINGEN EN LVS 01 - WELKOM BIJ QUESTI Welkom bij Questi. Alvorens je opstart, willen we je graag attent maken op enkele zaken. Voor je op de knop inloggen klikt, bekijk je best even de algemene filmpjes onder de knop

Nadere informatie

Buitenschoolse logopedie voor school- gerelateerde problemen

Buitenschoolse logopedie voor school- gerelateerde problemen 1 Buitenschoolse logopedie voor schoolgerelateerde problemen Engagementsverklaring van de Vlaamse onderwijswereld en de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (Oudervriendelijke versie) Inleiding Steeds

Nadere informatie

COMPACTEN & VERRIJKEN GROEP 9

COMPACTEN & VERRIJKEN GROEP 9 COMPACTEN & VERRIJKEN en GROEP 9 in de midden- en bovenbouw De Nobelaer Inleiding Dit jaar starten we met een nieuwe aanpak voor leerlingen die meer aankunnen dan de reguliere lesstof. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Basisschool De Reinpad Gelieren: Waar kinderen op handen gedragen worden!

Basisschool De Reinpad Gelieren: Waar kinderen op handen gedragen worden! Basisschool De Reinpad Gelieren: Waar kinderen op handen gedragen worden! 1. Wie zijn wij? Onze school telt twee vestigingsplaatsen, elk met hun eigen karakter. Zowel in De Reinpad als in Gelieren zijn

Nadere informatie

Onder evaluatie verstaan we het beschrijven en beoordelen van leerprestaties en de ontwikkeling van het kind. In deze nota beschrijven we de manier

Onder evaluatie verstaan we het beschrijven en beoordelen van leerprestaties en de ontwikkeling van het kind. In deze nota beschrijven we de manier Onder evaluatie verstaan we het beschrijven en beoordelen van leerprestaties en de ontwikkeling van het kind. In deze nota beschrijven we de manier waarop wij de behaalde resultaten bij onze leerlingen

Nadere informatie

Info-avond 1 ste leerjaar

Info-avond 1 ste leerjaar Info-avond 1 ste leerjaar Hoe leert mijn kind op school lezen? Methode: Veilig leren lezen (kim-versie) Gestructureerde opbouw van de letters en woorden: - Fase 1: We beginnen met het woordje ik. Nadien

Nadere informatie

TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT. Formuleren schoolspecifiek beleid.

TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT. Formuleren schoolspecifiek beleid. TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT Formuleren schoolspecifiek beleid. De toets weken zijn in oktober, januari, maart, mei en juni gepland. De ondersteuning komt in de geplande toets weken waar nodig te vervallen,

Nadere informatie

Functiebeschrijving : Leermeester lichamelijke opvoeding

Functiebeschrijving : Leermeester lichamelijke opvoeding Functiebeschrijving : Leermeester lichamelijke opvoeding Doel van de functie : In lijn met het pedagogisch project van de school didactisch verantwoord bewegingsopvoeding geven, teneinde bij te dragen

Nadere informatie