VOLWASSENENONDERWIJS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOLWASSENENONDERWIJS"

Transcriptie

1 VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Modulaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Opleiding: RECHTSPRAKTIJK Aantal lestijden: Modules: 1440 lestijden A Algemene vaardigheden B Rechtspracticus openbare besturen C Rechtspracticus burgerlijk recht en gerechtelijk privaatrecht D Rechtspracticus handels-, economisch vennootschaps- en verzekeringsrecht E Rechtspracticus sociaal en fiscaal recht F Rechtspracticus strafrecht en strafvordering G Seminarie- en projectwerk Leerplannummer: 2005/064M (Nieuw) Nummer Inspectie: 04-05/1469/G

2

3

4 Inhoudsopgave 1 Situering en structuur De indeling in modules in de opleiding rechtspraktijk is de volgende Beginsituatie Doelstellingen Algemene doelstellingen Doelgroepen Rechtspracticus Juridisch medewerker bij de overheid Missie hoger volwassenenonderwijs en rechtspraktijk Structuur modulaire studietraject Leerplandoelstellingen, leerinhouden en methodologische wenken Bedrijfsmanagement Eenheid A Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Organisatiemanagement Financieel management Inleiding tot het recht en methodologie Eenheid A Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Minimale doelstellingen en leerinhouden Leerplandoelstellingen Toegepaste informatica Eenheid A Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Communicatievaardigheden Eenheid A Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Juridisch Frans Eenheid A Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Europees recht Eenheid B

5 9.1.1 Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Grondwettelijk recht Eenheid B Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Administratief recht Eenheid B Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Ruimtelijk ordenings- en milieurecht Eenheid B Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Gerechtelijk privaatrecht Eenheid C Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Personen- en familierecht en zakenrecht Eenheid C Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Huwelijksvermogens- en erfrecht Eenheid C Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Verbintenissenrecht en belangrijkste contracten Eenheid C Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Seminarie burgerlijk recht Eenheid C Vereiste voorkennis

6 Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Handels- en economisch recht Eenheid D Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Handelsrecht Economisch, financieel en consumentenrecht Leerplandoelstellingen Vennootschapsrecht Eenheid D Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Seminarie handels-, economisch en vennootschapsrecht Eenheid D Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Verzekeringsrecht Eenheid D Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Sociaal recht Eenheid E Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Fiscaal recht Eenheid E Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Strafrecht Eenheid F Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Strafvordering Eenheid F

7 Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Seminarie en projectwerk Eenheid G Vereiste voorkennis Studieduur Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Leerplandoelstellingen Evaluatie Functie van de evaluatie Evaluatiemethoden Evaluatie door de docent, zelfevaluatie en coöperatieve evaluatie Evaluatie-instrumenten Collegiaal overleg Criteria Validiteit Betrouwbaarheid Transparantie en voorspelbaarheid Beroepscompetente relevantie Didactische relevantie Haalbaarheid Minimale materiële vereisten Bibliografie

8 1 SITUERING EN STRUCTUUR Dit leerplan is opgesteld voor de afdeling graduaat rechtspraktijk en is gesitueerd in het Economisch Hoger Onderwijs van het Korte Type voor Sociale Promotie (EHOKTSP). Het is de vrucht van een samenwerkingsverband tussen drie centra voor volwassenenonderwijs (Mercator PCVO, PCVO Handel Hasselt en CVO Leuven-Landen) en is opgesteld conform het bestaande goedgekeurde structuurschema Graduaat Rechtspraktijk (2003). Voor de invulling van de doelstellingen en leerinhouden is uitgegaan van de referentiekaders beroepsprofiel rechtspracticus (VLOR, D/1998/6356/19) en opleidingsprofiel rechtspraktijk (VLOR, D/1998/6356/32). De modulaire opleiding rechtspraktijk leidt tot een diploma van graduaat rechtspraktijk en behelst een totale opleiding van 1440 lestijden met zeven modules: algemene vaardigheden; rechtspracticus openbare besturen; rechtspracticus burgerlijk recht en gerechtelijk privaatrecht; rechtspracticus handels-, economisch-, vennootschaps- en verzekeringsrecht; rechtspracticus sociaal en fiscaal recht; rechtspracticus strafrecht en strafvordering; seminarie; projectwerk. Wie hiervoor de zeven vereiste deelcertificaten verwerft, behaalt het diploma van gegradueerde in de rechtspraktijk. Wie geen diploma wenst te behalen, maar zich enkel wil bijscholen of vervolmaken kan rechtstreeks in een studietraject stappen en hiervoor een deelcertificaat halen. Mogelijke trajecten (deelcertificaten) zijn: algemene vaardigheden; rechtspracticus openbare besturen; rechtspracticus burgerlijk recht en gerechtelijk privaatrecht; rechtspracticus handels-, economisch, vennootschaps- en verzekeringsrecht; rechtspracticus sociaal en fiscaal recht; rechtspracticus strafrecht en strafvordering; seminarie; projectwerk. De instapvereisten voor die trajecten geeft het structuurschema, dat zich achter het titelblad bevindt, duidelijk weer. 7

9 1.1 De indeling in modules in de opleiding rechtspraktijk is de volgende 1 MODULE A. Algemene vaardigheden (Graduaat Rechtspraktijk deelcertificaat Module Algemene vaardigheden) 2 MODULE B. Rechtspracticus openbare besturen (Graduaat Rechtspraktijk deelcertificaat Module Rechtspracticus openbare besturen) 3 MODULE C. Rechtspracticus burgerlijk recht en gerechtelijk privaatrecht (Graduaat Rechtspraktijk deelcertificaat Module Rechtspracticus burgerlijk recht en gerechtelijk privaatrecht) 4 MODULE D. Rechtspracticus handels-, economisch, vennootschaps- en verzekeringsrecht) (Graduaat Rechtspraktijk deelcertificaat Module Rechtspracticus handels-, economisch, vennootschaps- en verzekeringsrecht) 5 MODULE E. Rechtspracticus sociaal en fiscaal recht (Graduaat Rechtspraktijk deelcertificaat Module Rechtspracticus sociaal en fiscaal recht) 6 MODULE F. Rechtspracticus strafrecht en strafvordering (Graduaat Rechtspraktijk deelcertificaat Module Rechtspracticus strafrecht en strafvordering) 7 MODULE G. Seminarie en projectwerk (Graduaat Rechtspraktijk deelcertificaat Module Seminarie en projectwerk) 8

10 2 BEGINSITUATIE Om als regelmatig cursist toegelaten te worden in het hoger onderwijs moet de cursist ingeschreven zijn alvorens 1/3 van de duur van de module voorbij is. De cursist moet bovendien houder zijn van een van de hierna volgende studiebewijzen: 1 diploma van secundair onderwijs; 2 een brevet van het aanvullend secundair beroepsonderwijs of van een diploma van het voltijds hoger onderwijs; 3 een getuigschrift of diploma van hoger secundaire technische leergangen; 4 een diploma of getuigschrift dat krachtens een wet, Europese richtlijn of een internationale overeenkomst als gelijkwaardig wordt erkend. Indien een regelmatige cursist in de modulaire organisatie beschikt over het deelcertificaat van een sequentieel voorgaande module in een leertraject, wordt hij toegelaten tot de sequentieel volgende module. Tot alle andere modules worden toegelaten: een regelmatig cursist die beschikt over een diploma, certificaat of getuigschrift uit het onderwijs of een attest uit een andere opleidings- of vormingsinstelling waaruit volgens de directeur van het centrum blijkt dat hij voldoende kennis bezit om de module of het leerjaar aan te vangen; een regelmatig cursist waarvan de directeur oordeelt dat hij de nodige beroepservaring heeft verworven die hem toelaat de module of het leerjaar te volgen. De beslissing van de directeur moet gemotiveerd worden en opgenomen worden in het dossier van de cursist. Indien een kandidaat-cursist niet op basis van de bovenvermelde voorwaarden kan worden toegelaten, organiseert de directeur van het centrum voor de cursist die tijdens het kalenderjaar waarin hij zich voor het eerst inschrijft ten minste 21 jaar wordt, een toelatingsexamen. Dit examen gaat na of de vereiste kennis en vaardigheden om in een module te starten in een module bereikt zijn. De directeur van het centrum oordeelt op basis van het examen of de cursist aan de voorwaarden voldoet. 9

11 3 DOELSTELLINGEN 3.1 Algemene doelstellingen Doelgroepen De opleiding is bedoeld voor wie rechtspracticus of juridisch medewerker bij de overheid wil worden Rechtspracticus De rechtspracticus verricht enerzijds voorbereidend werk door het opzoeken in rechtspraak, wetgeving en rechtsleer, het opstellen van juridische documenten en het verlenen van adviezen. Anderzijds verzorgt hij het opstellen en het beheer van de dossiers en volgt hij de stand van de dossiers op. Ten slotte verzorgt hij de redactie van de juridische documenten onder de verantwoordelijkheid van zijn opdrachtgever. De rechtspracticus kan aan de slag in een brede waaier van het bedrijfsleven zowel in de ondernemingen, de financiële sector, de sociale organisaties, de verzekeringssector, als bij advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Het beroep van rechtspracticus kan in een doorgroeifunctie ook zelfstandig worden uitgeoefend Juridisch medewerker bij de overheid Als ambtenaar kan de afgestudeerde in de rechtspraktijk vanuit de eigen inhoudelijke deskundigheid, gespecialiseerde adviezen of specifieke producten en diensten leveren die bijdragen tot een goede werking van de administratie of de afdeling. De opleiding biedt de mogelijkheid om levenslang en levensbreed te leren aan volwassenen met verschillende motivaties en reële leerbehoeften. De opleiding wil de cursist in staat stellen een erkende kwalificatie te behalen om zijn waarde of inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te handhaven of te vergroten en zijn persoonlijke ontwikkeling te verhogen, of zich bij te scholen, te vervolmaken of te herscholen. Het aanbod van de modulaire opleiding rechtspraktijk is gebaseerd op enerzijds de bestaande beroeps- en opleidingsprofielen, respectievelijk die van rechtspracticus en rechtspraktijk, en anderzijds op de leertrajecten in het hogeschoolonderwijs. Deze modulaire opleiding beoogt naast een uitdrukkelijke diplomafinaliteit ook bijscholingtrajecten op het niveau van het hoger onderwijs die inhoudelijk tegemoet komen aan de eisen van de arbeidsmarkt Missie hoger volwassenenonderwijs en rechtspraktijk De modulaire opleidingsstructuur is een onderwijsvorm waarin vorming, opleiding en training geïntegreerd worden aangeboden op het niveau van hoger onderwijs in het kader van levenslang en levensbreed leren en om zoveel mogelijk mensen de kans te geven en te stimuleren om hieraan deel te nemen. Het doel is cursisten in groep competenties te laten verwerven waarmee ze zowel professionele als maatschappelijke taken kunnen vervullen en erkende studiebewijzen kunnen behalen. Tot de doelgroep behoort iedere volwassene die aan de voltijdse leerplicht heeft voldaan en die over de elementaire competenties (zoals lezen, schrijven, rekenen) beschikt. De cursist leert intentioneel en begeleid aan de hand van relevante leerinhouden binnen een vastgelegde, evolutieve opleidingenstructuur met flexibele organisatievormen. De opleiding verwelkomt cursisten met verschillende motivaties en houdt rekening met de reële leerbehoeften van volwassenen. Ze wil cursisten een tweede kans bieden om na een onafgewerkte onderwijsloopbaan een gelijkwaardig diploma te behalen. Dit laat cursisten toe een erkende kwalificatie te halen om hun waarde of inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te handhaven of te vergroten, hun persoonlijke ontwikkeling, hun maatschappelijke integratie of talenkennis te verhogen of zich 10

12 bij te scholen, te vervolmaken of te herscholen. Het aanbod speelt in op die verschillende verwachtingen. De cursist kan een aanbod volgen om specifieke competenties of een hogere kwalificatie te verwerven. Dat aanbod beoogt een verbreding of verdieping (specialisatie) van de vaardigheden. Kenmerkend voor de onderwijsvorm is dat die ernaar streeft om competenties te laten verwerven die transfereerbaar zijn. De beroepsopleiding in het volwassenenonderwijs mikt op een brede inzetbaarheid van de cursist in het beroep. Het onderwijsaanbod reikt een studiemogelijkheid aan om een scala aan competenties te verwerven. De opleidingen is gericht op de ontwikkeling van beroepscompetenties en omvat een waaier van vaktechnische, methodische, sociale en participerende vaardigheden. De cursist verwerft competenties die hem breed inzetbaar maken binnen zijn beroepsdomein. Daarnaast besteedt het volwassenenonderwijs ook aandacht aan leercompetenties: vaardigheden die de cursist in staat stellen om zelfstandig leerstrategieën te gebruiken en een eigen leerstijl en -attitude te ontwikkelen (leren leren). Binnen een modulair (met leerpakketten) organisatiemodel biedt het volwassenenonderwijs flexibiliteit in de leerwegen. In overleg met de cursist wordt gezocht naar de meest efficiënte leerweg. Daarbij wordt rekening gehouden met zijn reeds verworven competenties, behoeften en mogelijkheden inzake tijd, ritme, ruimte en mobiliteit. Dit kan gebeuren in contact- of afstandsonderwijs of in een gecombineerde formule Structuur modulaire studietraject De opleiding rechtspraktijk vraagt kennis en inzichten, vaardigheden en toepassingen, attitudes en competenties op zes domeinen: 1 Algemene vaardigheden: bedrijfsmanagement, inleiding tot het recht en methodologie, toegepaste informatica, communicatievaardigheden, juridisch Frans; 2 Openbare besturen: Europees recht, grondwettelijk recht, administratief recht, ruimtelijk ordenings- en milieurecht; 3 Burgerlijk recht en gerechtelijk privaatrecht: gerechtelijk privaatrecht, personen- en familierecht en zakenrecht, huwelijksvermogens- en erfrecht, verbintenissenrecht en belangrijkste contracten, seminarie burgerlijk recht; 4 Handels-, economisch, vennootschaps- en verzekeringsrecht: handels- en economisch recht, vennootschapsrecht, seminarie handels-, economisch en vennootschapsrecht, verzekeringsrecht; 5 Sociaal en fiscaal recht: sociaal recht, fiscaal recht; 6 Strafrecht en strafvordering: strafrecht, strafvordering. Het is daarbij essentieel dat de afgestudeerde beschikt over een degelijke en praktijkgerichte kennis van de verschillende rechtsdisciplines en dat hij kan werken met een zekere zelfstandigheid. De leerbekwaamheid en leergierigheid van de cursist wordt gestimuleerd door hem de kans te geven met rechtsbronnen te leren omgaan. De opleiding wil bij de cursisten voldoende attitudes ontwikkelen die onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van het beroep van rechtspracticus en juridisch medewerker zoals: abstract denken, accuratesse, zelfstandigheid, kunnen omgaan met informatie, flexibiliteit, organisatievermogen, kritische ingesteldheid, 11

13 dienstverlenende ingesteldheid, zin voor initiatief, leergierigheid, assertiviteit. De seminaries en het projectwerk in de opleiding moeten in het bijzonder aandacht besteden aan die attitudes. De klemtoon daarbij ligt op de zelfwerkzaamheid van de cursist en het bijsturen van het leerproces door de docent die de rol van coach of begeleider vervult. De eenheden seminarie en de module projectwerk beogen de integratie van doelstellingen, kennis en vaardigheden en moeten het mogelijk maken de klemtoon, gevoelig sterker dan voorheen, te leggen op het competentiegericht werken. 3.2 Leerplandoelstellingen, leerinhouden en methodologische wenken In wat volgt worden de rubrieken instapvereisten, leerplandoelstellingen, leerinhouden en methodologische wenken voor elke eenheid/module van de opleiding rechtspraktijk nader omschreven. Onder vereiste voorkennis vindt men de eisen waaraan de cursisten moeten voldoen om de eenheid aan te vangen. De leerplandoelstellingen stippen de vaardigheden en attitudes aan die de cursisten op het einde van een eenheid moeten beheersen. Onder leerinhouden vindt men de noodzakelijke kennis om de leerplandoelstellingen te realiseren. De methodologische wenken geven de hulpmiddelen weer die de doelstellingen helpen bereiken. Het betreft zowel didactische werkvormen, didactisch materiaal als audiovisuele middelen, didactische lokalen, pc-infrastructuur en informatiebronnen (bibliotheek, mediatheek, elektronische leeromgeving). De wenken zijn een hulp voor de docent, maar verplichten hem/haar geenszins om die middelen ook aan te wenden. Het centrum voor volwassenenonderwijs en de docent zijn autonoom bij het concretiseren van de doelstellingen en de leerinhouden. 12

14 BEDRIJFSMANAGEMENT 4 BEDRIJFSMANAGEMENT 4.1 Eenheid A Vereiste voorkennis De cursist hoeft geen andere eenheid gevolgd te hebben Studieduur 80 lestijden TV Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Organisatiemanagement De cursist: kent de verschillende fasen van het managementproces en de managementtermen; kan een strategie formuleren; kent het commercieel beleid; kent het human resources management zoals motivatietheorieën en leiderschapsstijlen Financieel management De cursist: heeft een inzicht in de balans, de resultatenrekening en het controleverslag van een onderneming; kan ratio s (liquiditeit en solvabiliteit) berekenen en de resultaten analyseren en interpreteren. 13

15 Leerplandoelstellingen Leerinhouden Methodologische wenken Organisatiemanagement De cursist kan: het managementproces definiëren; de verschillende fasen van strategisch management onderscheiden en toepassen. De cursist kan: verschillende organisatieschema s onderscheiden; de begrippen delegatie, spanwijdte en omspanningsvermogen definiëren; kan verschillende organisatieculturen onderscheiden. De cursist kan: de verschillende leiderschapsstijlen onderscheiden. De cursist kan: human resource management omschrijven; de verschillende activiteiten rond de instroom, doorstroom van activiteiten uitleggen; de verschillende jobkarakteristieken opsommen die de arbeidsmotivatie kunnen verhogen. Managementproces: planning, organiseren, leiding geven, controleren Strategisch management: intern en extern onderzoek, strategische beleidsvorming (ondernemingsdoelstellingen, strategie en beleid) Planning en implementatie Organisatieschema s: Lijnorganisatie, lijn-staforganisatie, divisieorganisatie, matrixorganisatie Delegatie, spanwijdte, omspanningsvermogen Organisatieculturen: machtgerichte, rolgerichte, taakgerichte en persoonsgerichte cultuur Leiderschapsstijlen Leiderschapsmodel van Blake en Mouton en van Reddin Human resource management of personeelsmanagement Instroom: personeelsplanning, personeelsbudget, rekrutering en selectie. Doorstroom: kostenbeheersing, opleiding en bijsturing, bezoldigingsbeleid, arbeidsmotivatie De theoretische kennis wordt best verduidelijkt door een aantal praktische cases klassikaal te bespreken. Daarnaast onderzoekt de cursist intern en extern een bedrijf naar eigen voorkeur en formuleert strategische opties voor dat bedrijf. Hierover kan de cursist op geregelde tijdstippen vragen stellen. De theoretische kennis wordt best verduidelijkt door een aantal praktische cases klassikaal te bespreken. Daarnaast onderzoekt de cursist intern en extern een bedrijf naar eigen voorkeur en formuleert strategische opties voor dat bedrijf. Hierover kan de cursist op geregelde tijdstippen vragen stellen. De theoretische kennis wordt het best verduidelijkt door een aantal cases klassikaal te bespreken. De theoretische kennis wordt het best verduidelijkt door een aantal cases klassikaal te bespreken. 14

16 Leerplandoelstellingen Leerinhouden Methodologische wenken Financieel management De cursist kent: de basisprincipes van de boekhoudtechniek; de basisprincipes van de BTW. De cursist kan: het onderscheid formuleren tussen jaarrekening en jaarverslag, enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening, jaarrekening opgemaakt volgens Belgische GAAP of IAS/IFRS; de sociale balans interpreteren. De cursist kan: een actief of passief op de balans situeren; voorbeelden geven en toepassingen oplossen van de belangrijkste actief- en passiefposten; het nettobedrijfskapitaal berekenen en inter- preteren; de toelichting over de balansposten interpreteren. De cursist kan: een kost of een opbrengst op de resultatenrekening situeren; voorbeelden van de belangrijkste kosten- of opbrengstenrekeningen; de cashflow berekenen en interpreteren; de toelichting over de resultatenrekening interpreteren. Werking van boekhouding Basisprincipes BTW Jaarrekening en Jaarverslag Enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening. Belgische GAAP en IAS/IFRS Sociale balans Vast actief en vlottend actief Eigen middelen en vreemde middelen Nettobedrijfskapitaal Toelichting bij de balans Kosten en opbrengsten Resultaatverwerking Toelichting bij de resultatenrekening Cashflow De theoretische kennis wordt het best verduidelijkt door praktische toepassingen. De theoretische kennis wordt het best verduidelijkt door concrete voorbeelden en actuele artikels. De theoretische kennis wordt het best verduidelijkt door concrete voorbeelden en toepassingen. Tijdens de les wordt bovendien een jaarrekening van een bedrijf klassikaal besproken. Daarnaast bespreekt de cursist ook een eigen jaarrekening naar eigen voorkeur. Hierover kan de cursist op geregelde tijdstippen vragen stellen. De theoretische kennis wordt het best verduidelijkt door concrete voorbeelden en toepassingen. Tijdens de les wordt bovendien een jaarrekening van een bedrijf klassikaal besproken. Daarnaast bespreekt de cursist ook een eigen jaarrekening naar eigen voorkeur. Hierover kan de cursist op geregelde tijdstippen vragen stellen. 15

17 Leerplandoelstellingen Leerinhouden Methodologische wenken De cursist krijgt: inzicht in een investeringsplan, een financieringsplan, kasplan, een prognose van de resultatenrekening en een balansprognose aan de hand van cijfermateriaal. De cursist kan: de belangrijkste ratio s op het vlak van liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit berekenen en interpreteren; een bedrijf op het vlak van liquiditeit, rentabiliteit, solvabiliteit beoordelen. Investeringsplan Financieringsplan Kasplan Prognose resultatenrekening Balansprognose Ratio s: Rentabiliteitsratio s Liquiditeitsratio s Solvabiliteitsratio s De theoretische kennis wordt het best verduidelijkt door concrete voorbeelden en toepassingen. De theoretische kennis wordt het best verduidelijkt door concrete voorbeelden en toepassingen. Tijdens de les wordt bovendien een jaarrekening van een bedrijf klassikaal besproken. Daarnaast bespreekt de cursist ook een eigen jaarrekening naar eigen voorkeur. Hierover kan de cursist op geregelde tijdstippen vragen stellen. 16

18 INLEIDING TOT HET RECHT EN METHODOLOGIE 5 INLEIDING TOT HET RECHT EN METHODOLOGIE 5.1 Eenheid A Vereiste voorkennis De cursist hoeft geen andere eenheid gevolgd te hebben Studieduur 60 lestijden TV Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden Minimale doelstellingen en leerinhouden De cursist: heeft een inzicht in de functie van het recht; kent de fundamentele rechtsbegrippen; kent de rechtsbronnen en de indeling(en) van het recht; kent de grote lijnen van de politieke en gerechtelijke organisatie binnen België; kan wetgeving, rechtspraak en rechtsleer opzoeken (onder meer via juridische databanken) en raadplegen; maakt kennis met de opbouw van een wet en een vonnis. 17

19 5.1.4 Leerplandoelstellingen Leerplandoelstellingen Leerinhouden Methodologische wenken De cursist: krijgt een inzicht in het begrip en de functie van het recht; maakt kennis met de rechtsbronnen en de indeling(en) van het recht; kan een overzicht geven van de belangrijkste supranationale instellingen; verwerft de grote lijnen van de politieke en gerechtelijke organisatie in België; Wat is recht? Wat is de functie van het recht binnen de samenleving? Opsomming en toelichting van de verschillende rechtsbronnen. De indeling publiek/privaatrecht en nationaal/grensoverschrijdend recht. Kort situeren van de Verenigde Naties, het Europees Hof van de Rechten van de Mens en van de Europese Unie. De federale staat, de regio s, de provincies en de gemeenten: instellingen en bevoegdheden in grote lijnen. De gerechtelijke organisatie in België: de rechtbanken en hoven, en hun bevoegdheden in grote lijnen. Het verloop van een privaatrechtelijke pro- Deel inleiding De cursist wordt aangespoord om kritisch na te denken over het recht en over de rol van het recht in onze samenleving. De hoorcolleges worden aangevuld met interactieve leergesprekken met de cursisten. Hoofdstukken kunnen worden afgesloten met oefeningen (b.v. op de gerechtelijke organisatie). Deel methodologie De cursist wordt aangespoord om zelfstandig wetgeving, rechtspraak en rechtsleer op te zoeken op het Internet en in de bibliotheek, aan de hand van oefeningen. Hij wordt gevraagd om zelfstandig of in groepsverband een vonnis (dat hem wordt aangeboden) te ontleden. 18

20 Leerplandoelstellingen Leerinhouden Methodologische wenken cedure in grote lijnen, bewijslast en bewijsmiddelen. verwerft een aantal fundamentele rechtsbegrippen; kan een overzicht van de verschillende rechtsdisciplines geven; leert hoe wetgeving, rechtspraak en rechtsleer op te zoeken; kan correct citeren; maakt kennis met de opbouw van een vonnis. De begrippen subjectief recht en rechtssubject, rechtsfeit en rechtshandeling, geldigheid en nietigheid van rechtshandelingen, dwingend en aanvullend recht, natuurlijke en rechtspersonen, staat en bekwaamheid van de persoon, verjaring en rechtsmisbruik De verschillende rechtstakken worden kort gesitueerd. Opzoeken van wetgeving op het Internet en in wetboeken. Opzoeken van rechtspraak in juridische databanken. Opzoeken van rechtsleer en rechtspraak in juridische verzamelwerken en tijdschriften. De voornaamste juridische tijdschriften en basiswerken kunnen opsommen. Citeerwijze van de belangrijkste juridische bronnen. Analyse van een eenvoudig vonnis. 19

21 TOEGEPASTE INFORMATICA 6 TOEGEPASTE INFORMATICA 6.1 Eenheid A Vereiste voorkennis De cursist hoeft geen andere eenheid gevolgd te hebben Studieduur 60 lestijden TV Algemene doelstellingen en minimale leerinhouden In de eenheid Toegepaste informatica verwerft de cursist inzicht in de meest courante softwarepakketten binnen de kantooromgeving. Hij leert het gangbare besturingssysteem van een computer en het bestandsbeheer te gebruiken. Hij leert de invoer en opmaak van een tekst in een tekstverwerkingsprogramma toe te passen. Hij leert de invoer van gegevens en eenvoudige formules in een spreadsheetprogramma toe te passen. De doelstelling van deze module bestaat erin de cursisten basisbegrippen bij te brengen om hen een algemeen ondersteunend basiskader aan te bieden. 20

22 6.1.4 Leerplandoelstellingen Leerplandoelstellingen Leerinhouden Methodologische wenken Besturingssysteem en De cursist: leert de verschillende basisonderdelen van een computer en randapparatuur kennen, en de elementaire werking ervan; krijgt inzicht in het aanwezige besturingssysteem en leert er vlot, probleemloos en efficiënt mee werken; krijgt inzicht in . Tekstverwerkingsprogramma De cursist: leert de specifieke terminologie kennen; leert de basistoepassingen met betrekking tot tekst- en bestandsfuncties kennen; leert de mogelijkheden in verband met correct taalgebruik, automatisering om het gebruikscomfort te verhogen kennen; leert opmaak toepassen en lay-out en bladspiegel bepalen, krijgt kennis van de richtlijnen van de BIN-normen; leert de mogelijkheden van een tabel kennen Computersysteem en randapparatuur: terminologie van de belangrijkste onderdelen en hun werking. Besturingssysteem: structuur, werking en specifieke kenmerken. beheer van contactpersonen en groepen, bijlagen en problematiek rond virussen. Begrippen in verband met het tekstverwerkingsprogramma. Toetsenbord, openen, opslaan, wissen, afdrukken, beeldweergave, cursorbesturing, eenvoudig zoeken en vervangen, klembord, knippen, kopiëren en plakken. Spelling- en grammaticacontrole, autocorrectie. Aanbrengen en bewerken van stijlen, opmaakprofielen, sjablonen, toepassen BIN-normen. Tabel maken, opmaken, bewerken. Hoorcollege geactiveerd door toepassingen en voorbeelden. Een combinatie van hoorcolleges en zelfstandig te maken oefeningen en taken (met begeleiding) die achteraf worden verbeterd. 21

Leerplan Rechtspraktijk

Leerplan Rechtspraktijk Mercator PCVO Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Nonnenmeersstraat 15, 9000 GENT Tel. 09 267 12 99 ~ Fax 09 267 12 58 E-mail info@mercatorpcvo.be Leerplan Rechtspraktijk Onderwijsniveau HOKT/SP

Nadere informatie

GRADUAAT OPENBARE BESTUREN VADEMECUM OPLEIDING OPENBARE BESTUREN

GRADUAAT OPENBARE BESTUREN VADEMECUM OPLEIDING OPENBARE BESTUREN VADEMECUM OPLEIDING OPENBARE BESTUREN 1. Beroepsprofiel: Goed opgeleide, gemotiveerde en deskundige ambtenaren. Kennis van de structuur en van de werking van overheidsinstellingen, in het bijzonder van

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002 STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: AO IC 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en

Nadere informatie

VSKO. Leerplan AFDELING OPENBARE BESTUREN. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch. Goedkeuringscode 1 maart 2006 05-06/1515/N

VSKO. Leerplan AFDELING OPENBARE BESTUREN. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch. Goedkeuringscode 1 maart 2006 05-06/1515/N VSKO Leerplan AFDELING OPENARE ESTUREN HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode 1 maart 2006 05-06/1515/N Hoger Onderwijs voor Sociale Promotie Categorie Economisch Opleiding Openbare esturen

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

Resonans geletterdheidsmodules

Resonans geletterdheidsmodules Resonans geletterdheidsmodules Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 8 mei 2014 Inhoud 1. Wat 2. Ontwikkeling 3. Stand van zaken 4. Mogelijkheden en beperkingen 5. Organisatie 6. Vragenronde 7. Inhoudelijke

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 RLLL/EXT/ADV/001bijl1 STUDIEGEBIED HANDEL Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 1 van 34 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 1

Nadere informatie

Docenten: R. Cassiers, G. Franssens, D. Torfs, Y. Nachtegaele, P. Vandaele, Y. Vanden Bosch, N.N.

Docenten: R. Cassiers, G. Franssens, D. Torfs, Y. Nachtegaele, P. Vandaele, Y. Vanden Bosch, N.N. Juridische vorming Deze module bestaat uit drie onderwijsleeractiviteiten: de onderwijsleeractiviteit Juridische vorming, de onderwijsleeractiviteit Deontologie en de onderwijsleeractiviteit Rechtsmethodologie

Nadere informatie

VSKO. Leerplan AFDELING OPENBARE BESTUREN. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch. Goedkeuringscode 1 maart 2006 05-06/1515/N

VSKO. Leerplan AFDELING OPENBARE BESTUREN. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch. Goedkeuringscode 1 maart 2006 05-06/1515/N VSKO Leerplan AFDELING OPENARE ESTUREN HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode 1 maart 2006 05-06/1515/N Hoger Onderwijs voor Sociale Promotie Categorie Economisch Opleiding Openbare esturen

Nadere informatie

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs VR 2016 0912 DOC.1344/7 Bijlage 5 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED NT2. Modulaire opleiding Socio-Culturele Integratie R1 AO NT 009

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED NT2. Modulaire opleiding Socio-Culturele Integratie R1 AO NT 009 STUDIEGEBIED NT2 Modulaire opleiding Socio-Culturele Integratie R1 AO NT 009 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 LEERGEBIED TALEN. Modulaire opleiding Frans Opstap talen AO BE 011

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 LEERGEBIED TALEN. Modulaire opleiding Frans Opstap talen AO BE 011 LEERGEBIED TALEN Modulaire opleiding Frans Opstap talen AO BE 011 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/004bijl2 Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE Modulaire opleiding Informatie en communicatietechnologie (ICT) AO BE 001 (Ontwerp) communicatietechnologie, opleiding

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA 011 01.02.2017 Bedrijfsbeheer Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER- SALONVERANTWOORDELIJKE NIVEAU

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Spaans Richtgraad 3: niveau 7 en 8 (ERK = Vantage) code module 6014/6015 en 6016/6017 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 II. HET OBJECTIEVE RECHT... 17 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 17 1. Het objectieve

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Informatica-toepassingssoftware modulenaam Rekenblad 1 code module 6858 goedkeuring door aantal lestijden 60 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link:

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

INHOUD. Inhoud 3. Woord vooraf 11

INHOUD. Inhoud 3. Woord vooraf 11 INHOUD Inhoud 3 Woord vooraf 11 1 Algemene inleiding 15 1 Ruimtelijke ordening en stedenbouw: begrippen 17 2 Ruimtelijke ordening en stedenbouw zijn nodig 18 3 Ruimtelijke ordening en stedenbouw versus

Nadere informatie

Eindtermen Nederlands algemeen secundair onderwijs (derde graad)

Eindtermen Nederlands algemeen secundair onderwijs (derde graad) Eindtermen Nederlands algemeen secundair onderwijs (derde graad) Bron: www.ond.vlaanderen.be/dvo 1 Luisteren 1 De leerlingen kunnen op structurerend niveau luisteren naar uiteenzettingen en probleemstellingen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 10 I. INLEIDING... 11 II. HET OBJECTIEVE RECHT...15 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 15 1. Het objectieve

Nadere informatie

Secretaresse. NVOG opleidingen groep. 1 jaar, 36 lessen van 3 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn

Secretaresse. NVOG opleidingen groep. 1 jaar, 36 lessen van 3 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn Secretaresse 1 jaar, 36 lessen van 3 uur, een avond per week + 4 examenavonden Voor iedereen die werkzaam is of wil zijn in een secretariële functie en daarvoor het volledig secretaressediploma wil behalen

Nadere informatie

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 28 juni 2005 RVOL/MDR/ADV/017

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 28 juni 2005 RVOL/MDR/ADV/017 ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 28 juni 2005 RVOL/MDR/ADV/017 Advies over modulaire opleidingen in de studiegebieden Talen en NT2 van het secundair OSP, in uitvoering van artikel 15 van het decreet volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl5 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

ECTS-fiche VENNOOTSCHAPSRECHT MODULE KORTE OMSCHRIJVING. Academiejaar: vanaf

ECTS-fiche VENNOOTSCHAPSRECHT MODULE KORTE OMSCHRIJVING. Academiejaar: vanaf MODULE VENNOOTSCHAPSRECHT Afstudeerrichting: Rechtspraktijk Code: D2 Academiejaar: vanaf 2014-2015 Type: Kernmodule Niveau: inleidend Periode binnen het modeltraject: semester 1 Start binnen de programmering

Nadere informatie

VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS

VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS VAK: GESCHIEDENIS Dit is een vakfiche voor alle studierichtingen 3 de graad bso. Let op: de inhoud van een vakfiche wordt jaarlijks aangepast. Deze vakfiche

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/004bijl003 Basiseducatie LEERGEBIED INFORMATIE EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE Zwevende Module ICT (Ontwerp) Versie 1.0 Pagina 1 van 1 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 Januari

Nadere informatie

Gedifferentieerde leertrajecten

Gedifferentieerde leertrajecten Studiedag: Het volwassenenonderwijs en levenslang leren: een krachtige synergie VERSLAG WORKSHOP PCA / 4 februari 2015 Gedifferentieerde leertrajecten Dit verslag is een beknopte weergave van de gevoerde

Nadere informatie

NVOG opleidingen. Secretaresse. 1 jaar, 36 lessen van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn

NVOG opleidingen. Secretaresse. 1 jaar, 36 lessen van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn vo Secretaresse 1 jaar, 36 lessen van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Voor iedereen die werkzaam is of wil zijn in een secretariële functie en daarvoor het volledig secretaressediploma

Nadere informatie

{ Rechtspraktijk } Volwassenenonderwijs

{ Rechtspraktijk } Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs { Rechtspraktijk } Het Perspectief / Nonnemeersstraat 15 / 9000 Gent T - 09 267 12 99 of 09 267 12 53 / - ann.dhooghe@hetperspectief.net Inhoud Een welkom perspectief... 2 Wat is hoger

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Fiscale wetenschappen modulenaam Vennootschapsrecht code module A4 Geldig vanaf 01/02/2016 aantal lestijden 60 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link: structuurschema

Nadere informatie

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo

CONCEPT. Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten. Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Nederlands onderbouw vo havo/vwo Domein A 1: Lezen van zakelijke teksten Subdomein A 1.1: Woordenschat 1.1 h/v de betekenis van onbekende woorden afleiden uit de context; 1.2 h/v de betekenis

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie () Opleiding Maatschappijoriëntatie - Mobiliteit 022 Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs: Basiseducatie Mobiliteit Versie 1.0 - BVR Pagina 1 van 14 Inhoud

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding...3 1.1 Relatie

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Meertalig Secretariaat modulenaam Tekstverwerking code module C3 Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden 80 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link: structuurschema

Nadere informatie

De student kan: Studeertijd:80 uren

De student kan: Studeertijd:80 uren STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding Boekhouden Accountancy Module Financiële analyse Plaats van de module in de opleiding: Ondernemingen verspreiden informatie over hun prestaties en financiële toestand

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

Profiel Academische Taalvaardigheid PAT

Profiel Academische Taalvaardigheid PAT Het Profiel Academische Taalvaardigheid omvat de taalvaardigheid die nodig is om op academisch niveau het Nederlands te functioneren en is de eerste plaats gericht op formele communicatie. Dit profiel

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (2de graad BSO, Kantoor & Verkoop) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wilt meer te

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Meertalig secretariaat modulenaam Rekenprogramma 1 code module C4 Geldig vanaf 01/09/2015 aantal lestijden 60 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link: structuurschema

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding modulenaam code module Talen Engels Richtgraad 2: niveau 3, 4, 5 en 6 (ERK = Threshold) 5906/5907 en 5908/5909 en 5910/5911 en 5912/5913 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Spaans Richtgraad 4: niveaus 9 en 10 (ERK = Effectiveness) code module 6046/6047 en 6048/6049 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal

Nadere informatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie 4 ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 21 maart 2006 RLLL/PCA/ADV/007 Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN 4, 1000

Nadere informatie

Start to ICT. Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC

Start to ICT. Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC 101 01.09.2016 Start to ICT Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER-

Nadere informatie

NVOG opleidingen. Financieel Administratief Medewerker. 36 lesavonden van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn

NVOG opleidingen. Financieel Administratief Medewerker. 36 lesavonden van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn Financieel Administratief Medewerker 36 lesavonden van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Voor wie? Iedereen die een financieel administratieve kantoorfunctie ambieert en daarvoor over de

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A3 Frans 1. Academiejaar 2015-2016. Semester. 1 en 2.

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A3 Frans 1. Academiejaar 2015-2016. Semester. 1 en 2. Opleiding Meertalig secretariaat Code + officiële benaming van de module A3 Frans 1 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 en 2 Studieomvang 9 studiepunten Totale studietijd 180 Aantal lestijden 120 Aandeel

Nadere informatie

Advies over een voorstel van opleidingsprofiel volwassenenonderwijs (OP Bibliotheekmedewerker informatiebemiddelaar )

Advies over een voorstel van opleidingsprofiel volwassenenonderwijs (OP Bibliotheekmedewerker informatiebemiddelaar ) Raad Levenslang en Levensbreed Leren 14 maart 2017 RLLL-RLLL-ADV-1617-006 Advies over een voorstel van opleidingsprofiel volwassenenonderwijs (OP Bibliotheekmedewerker informatiebemiddelaar ) Vlaamse Onderwijsraad

Nadere informatie

Financieel Administratief Medewerker

Financieel Administratief Medewerker Financieel Administratief Medewerker 36 lesavonden van 3 uur, een avond per week + 4 examenavonden Voor wie? Iedereen die een financieel administratieve kantoorfunctie ambieert en daarvoor over de juiste

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Medisch administratief bediende BO HA 005 Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure SECRETARIAAT-TALEN (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen iets

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Frans Richtgraad 1: niveau 1 en niveau 2 (ERK = Breakthrough en Waystage) code module 5858/5859 en 5860/5861 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten

Nadere informatie

2.3 Literatuur. 1.4.2 Schriftelijke vaardigheden 1.4.2.1 Lezen LES GODVERDOMSE DAGEN OP EEN GODVERDOMSE BOL LEERPLAN ALGEMEEN:

2.3 Literatuur. 1.4.2 Schriftelijke vaardigheden 1.4.2.1 Lezen LES GODVERDOMSE DAGEN OP EEN GODVERDOMSE BOL LEERPLAN ALGEMEEN: LES GODVERDOMSE DAGEN OP EEN GODVERDOMSE BOL ALGEMEEN: p.8 2.3 Literatuur In onze leerplannen is literatuur telkens als een aparte component beschouwd, meer dan een vorm van leesvaardigheid. Na de aanloop

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) De cursist: Kan het begrip btw omschrijven. Hij kan het principe van de btw verklaren.

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) De cursist: Kan het begrip btw omschrijven. Hij kan het principe van de btw verklaren. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module A4 BTW( 6 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang en de betekenis

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Economie - Moderne Talen AO AV 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 november 2006 1 Deel 1 Opleiding... 5

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Vrachtwagenchauffeur modulenaam ADR-Tankwagenvervoer code module 6493 goedkeuring door aantal lestijden 20 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link:

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Het schematiseren van probleemstellingen. met zelfgedefinieerde klassen werken.

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Het schematiseren van probleemstellingen. met zelfgedefinieerde klassen werken. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A1 Basiskennis (4 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module wordt de basiskennis

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Gids BO HB 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

Opleiding. Tolk Vlaamse Gebarentaal. Code + officiële benaming van de module. Module Vlaamse Gebarentaal B. Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Tolk Vlaamse Gebarentaal. Code + officiële benaming van de module. Module Vlaamse Gebarentaal B. Academiejaar 2015-2016. Opleiding Tolk Vlaamse Gebarentaal Code + officiële benaming van de module Module Vlaamse Gebarentaal B Academiejaar 2015-2016 Semester 2 Studieomvang 9 studiepunten Totale studietijd 180 Aantal lestijden

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Leerplan. Uitbreidingsmodules bij de opleiding. Informatica: computer- & besturingssystemen en netwerken (AO IC 001) van het studiegebied

Leerplan. Uitbreidingsmodules bij de opleiding. Informatica: computer- & besturingssystemen en netwerken (AO IC 001) van het studiegebied Leerplan Uitbreidingsmodules bij de opleiding Informatica: computer- & besturingssystemen en netwerken (AO IC 001) van het studiegebied INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE Modulair Goedkeuringscode:

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-Talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Economie AO AV 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 26 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 5 1.1 Korte beschrijving... 5 1.1.1 Inhoud... 5 1.1.2 Modules... 5 1.2 Plaats

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie Opleiding Maatschappijoriëntatie - Cultuur 027 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Luister- en kijkvaardigheid in de lessen Nederlands

Luister- en kijkvaardigheid in de lessen Nederlands Les Taalblad, Pendelaars Tekstsoort, publiek, niveau Informatieve en persuasieve tekst Onbekend publiek Structurerend niveau voor leesvaardigheid, beoordelend niveau voor luistervaardigheid Verwijzing

Nadere informatie

TRAJECT WELZIJN_METHODIEK VAN BEGELEIDEN_9789006815597_INHOUD_KORT

TRAJECT WELZIJN_METHODIEK VAN BEGELEIDEN_9789006815597_INHOUD_KORT TRAJECT WELZIJN_METHODIEK VAN BEGELEIDEN_9789006815597_INHOUD_KORT Thema 1 Methodisch handelen 1 Methodisch handelen: wat is het? 1.1 Kenmerken 1.2 Stappenplan 2 Voor wie? 2.1 Doelgroep 2.2 Functionele

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding modulenaam Talen Duits Richtgraad 1: niveau 1 en niveau 2 (ERK = Breakthrough en Waystage) code module 5850/5851 en 5852/5853 goedkeuring door aantal 120/jaar studiepunten datum

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Raad Levenslang en Levensbreed Leren 28 april 2015 RLLL-RLLL-ADV-14-15-005 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus

Nadere informatie

Profiel Professionele Taalvaardigheid

Profiel Professionele Taalvaardigheid Profiel Professionele Taalvaardigheid PPT Het Profiel Professionele Taalvaardigheid omvat de taalvaardigheid die nodig is om professioneel in het Nederlands te functioneren en is in de eerste plaats gericht

Nadere informatie

PERSONEEL EN ORGANISATIE

PERSONEEL EN ORGANISATIE MODULE: PERSONEEL EN ORGANISATIE Afstudeerrichting: Hotel en Cateringmanagement Code: M HB 010 Academiejaar: vanaf 2013-2014 Type: Kernmodule Niveau: Inleidend Periode binnen het modeltraject: semester

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie 25 augustus 2010 Artikel 1: Algemene doelstellingen De bachelorscriptie is een bijzondere

Nadere informatie

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden -

Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - Leerlijn ICT VIJFDE LEERJAAR 1 Kennismaken - aanzetten - occasioneel opbouwen - regelmatig VERWERVEN - systematisch herhalen - verdiepen - verbreden - 1.a. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Humane Wetenschappen ASO2 AO AV 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 24 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 november 2006 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: Computer- & Besturingssystemen en Netwerken AO IC 001 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud...

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Administratie & Retail (2de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Welke afspraken worden gemaakt om geschiedenis te studeren? Wordt dit opgevolgd per graad en van graad tot graad? Leren leren blijft

Nadere informatie

1. JE PROFIEL 2. BEROEPSPROFIEL

1. JE PROFIEL 2. BEROEPSPROFIEL Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO VOLT - www.cvovolt.be Interleuvenlaan 3-5, 3001 Heverlee T 016 31 99 20 - F 016 58 26 14 info.rechtspraktijk@cvovolt.be Rechtspraktijk NIVEAU HBO5/GRADUAAT ALGEMENE

Nadere informatie

ECTS-fiche - Handels- en economisch recht

ECTS-fiche - Handels- en economisch recht ECTS-fiche - Handels- en economisch recht Afstudeerrichting: Graduaat rechtspraktijk Code: D1 Aantal lestijden: 80 1. Beknopte omschrijving: Het handelsverkeer is zonder twijfel een erg belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl7 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Zwevende module Communicatie, telefonie en onthaal in een 3 e vreemde taal (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 7 Inhoud

Nadere informatie

vrijstellingen rechtspraktijk 2014/2015

vrijstellingen rechtspraktijk 2014/2015 vrijstellingen rechtspraktijk /2015 vrijstellingen /2015 1 Bedrijfsmanagement, 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 4 6 6 sonderdeel Industriële wetenschappen en technologie Industriële wetenschappen en technologie

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie () Opleiding Maatschappijoriëntatie - Huishouding 023 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2

Nadere informatie

STUDIEFICHE SVWO. identificatie

STUDIEFICHE SVWO. identificatie identificatie opleiding Medewerker Reisbureau/Touroperator modulenaam Algemene omgangsvormen in de toeristische sector code module C2 goedkeuring door aantal lestijden 40 studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016 Raad Levenslang en Levensbreed Leren 19 april 2016 RLLL-RLLL-ADV-1516-006 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016 Vlaamse Onderwijsraad

Nadere informatie

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 003 Versie 2.0 - Ontwerp Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO)

Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie (MO) Basiseducatie LEERGEBIED Maatschappijoriëntatie () Opleiding Maatschappijoriëntatie - Rechten en plichten 028 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 18 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding modulenaam code module aantal lestijden Talen Duits Richtgraad 2: niveau 3, 4, 5, 6 (ERK = Treshold) 5892/5893 en 5894/5895 en goedkeuring door 5896/5897 en 5898/5899 120/jaar studiepunten

Nadere informatie

LEERGEBIED MAATSCHAPPIJ-ORIËNTATIE

LEERGEBIED MAATSCHAPPIJ-ORIËNTATIE Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Kunstlaan 6 bus 6 26 februari 2008 1210 Brussel RLLL/ET/ADV/005bijl3 Bijlage bij het Vlor-advies LEERGEBIED MAATSCHAPPIJ-ORIËNTATIE Opleiding

Nadere informatie

Je kunt een vrijstelling alleen bekomen op basis van eerder verworven competenties. Je moet dat via een attest of diploma kunnen aantonen.

Je kunt een vrijstelling alleen bekomen op basis van eerder verworven competenties. Je moet dat via een attest of diploma kunnen aantonen. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding Netwerken Module Communicatie- en organisatietechnieken Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt de vereiste communicatieve en organisatorische vaardigheden

Nadere informatie