Handleiding Handleiding Versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012"

Transcriptie

1 Handleiding Handleiding Versie

2 HANDLEIDING STUDENTENBOEKHOUDING.NL FINANCIËN BALANS WINST/VERLIES REKENING OPENSTAANDE DEBITEUREN OPENSTAANDE CREDITEUREN JAARREKENINGEN BOEKINGEN CONTRIBUTIE DEBITEUREN CREDITEUREN / INKOOP BANK BIJWERKEN MEMORIAAL TRANSACTIE JOURNAAL CLIEOP TOOL INSTELLINGEN RELATIES TEGENREKENINGEN POSTEN BOEKJAREN MIJN GEGEVENS BIJLAGEN ING BANK PARTICULIERE REKENING ING BANK ZAKELIJK REKENING RABOBANK RABOBANK ZAKELIJK ABN- AMRO FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD van 25 -

3 Financiën Balans Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een entiteit zoals een onderneming, instelling of persoon, op een bepaald moment. De entiteit kan al of niet een rechtspersoon zijn. Anders gezegd: op een balans staat wat je hebt (activa, de linkerzijde van de balans), in de vorm van geld, goederen, enz., en hoe die gefinancierd zijn (passiva, de rechterzijde van de balans): met eigen vermogen of met vreemd vermogen (leningen). Een balans is dus een momentopname van bezittingen en van de manier waarop deze zijn betaald. Aan de hand van een balans krijgt men een indicatie omtrent het vermogen van die entiteit (soms persoon, maar meestal bedrijf) op een bepaalde datum (de balansdatum, meestal is dit 31 december, hoewel grote ondernemingen vaak ook balansen op een kwartaal ultimo publiceren). Het verschil tussen de bezittingen en de schulden is het eigen vermogen. De term "balans" doelt op het evenwicht tussen enerzijds de bezittingen en anderzijds de schulden plus het eigen vermogen. Een balans is, met de winst- en verliesrekening en de toelichting op die stukken, een onderdeel van de jaarrekening. Die is weer, in het spraakgebruik, een onderdeel van het jaarverslag. Bij grotere organisaties is tevens meestal een kasstroomoverzicht opgenomen. Activa: Aan de activa-kant van de balans (debet) staat waarin het vermogen is vastgelegd; posten zijn: Vaste activa Immateriële vaste activa waaronder: Goodwill Materiële vaste activa waaronder: Grond, Gebouw en Machines Financiële vaste activa waaronder: Deelnemingen Vlottende activa Handelsvoorraad Debiteuren Liquide middelen (Geld in kas, op bank- en girorekeningen.) Passiva: Aan de passiva-kant van de balans (credit) staat waar het vermogen vandaan komt. Hoe de onderneming gefinancierd is. Voorbeelden: Eigen vermogen Voorzieningen Vreemd vermogen Hypotheek (lang) Crediteuren (kort) - 3 van 25 -

4 Winst/Verlies rekening Een winst-en-verliesrekening, resultatenrekening of exploitatierekening is, naast de balans en het eventuele kasstroomoverzicht, een onderdeel van een jaarrekening (en daarmee onderdeel van een jaarverslag). De (enkelvoudige) winst-en-verliesrekening geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten van een entiteit (meestal een onderneming) over een bepaalde periode (meestal een jaar). Het saldo van de winst-en-verliesrekening is de over de periode behaalde winst (positief saldo) of het over de periode geleden verlies (negatief saldo). Heeft een winst-en-verliesrekening betrekking op een groep van entiteiten, dan wordt het overzicht aangeduid als de geconsolideerde winst-enverliesrekening. In de praktijk is het vaststellen van het resultaat een tamelijk gecompliceerde aangelegenheid. Dit heeft vooral te maken met de toedeling van kosten aan meerdere boekjaren. Openstaande Debiteuren Een debiteur is een klant die nog moet betalen. In de boekhouding is een debiteur een persoon of een bedrijf dat moet betalen voor geleverde goederen of diensten. Een debiteur staat aan de linkerkant van een balans, de debet kant; de boekhouder gaat ervan uit dat de klant ook gaat betalen (en dat het bedrijf dus extra bezit (activa) krijgt). Op dit tabblad staan alle openstaande debiteuren, dit kunnen leden zijn, maar ook andere reeds ingeboekte omzet die nog moet worden voldaan. Openstaande crediteuren Een crediteur is een leverancier (een persoon of bedrijf) aan wie moet worden betaald voor het leveren van een goed of een dienst. Een crediteur staat aan de rechterkant, ofwel aan de creditzijde van een balans. De boekhouder gaat ervan uit dat de leverancier betaald gaat worden (en het bedrag dus een schuld (passief) is). Vaak wordt de term gebruikt om mensen aan te duiden die nog niet betaald zijn, maar in principe zijn ook de betaalde leveranciers crediteur. Als de factuur van een crediteur niet betaald wordt binnen de termijn die daarvoor staat, kan een crediteur de betaling gaan opeisen. Dan wordt de crediteur een schuldeiser. Jaarrekeningen De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van de vereniging. Het bestaat uit een balans, een resultatenrekening of winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar en een toelichting op beide. Meestal wordt de jaarrekening opgenomen in het jaarverslag en daarmee gelijktijdig bekendgemaakt. Hier staan ook de openstaande debiteuren en crediteuren - 4 van 25 -

5 Boekingen Dit hoofdstuk beschrijft hoe je boekingen moet uitvoeren. Aan het einde van dit document vind je een aantal voorbeeld boekingen. Contributie Het boeken van de contributie: Boeking Deze posten moeten worden ingevuld: Omzetrekening: dit is de post waar de omzet op geboekt moet worden (post contributie) Debiteurrekening: dit is de post waar de debiteurenstand wordt bijgehouden Boekingsdatum: dit is de datum van de boeking Omschrijving: dit is de omschrijving van de boeking > bijvoorbeeld contributie oktober 2012 Tools Totaal bedrag instellen op boekregels Met deze tool kun je over alle geselecteerde personen hetzelfde bedrag instellen. Dit bedrag vul je in bij totaal bedrag. Als alles goed staat kun je deze boeking boeken naar het grootboek. De geselecteerde leden worden dan debiteuren. Deze schuld verdwijnt zodra de bank is bijgewerkt of als er een credit boeking is gedaan voor deze leden. - 5 van 25 -

6 Totaal bedrag evenredig verdelen over de leden Deze tool maakt het mogelijk een bedrag over alle actieve leden te verdelen. Een lid is actief zodra je dit aangeeft bij relaties. Totaal bedrag evenredig verdelen over boekregels Hiermee kun je een bedrag verdelen over alle geselecteerde leden. Deze functie is geschikt als je een bedrag alleen wil boeken op een aantal leden uit verschillende jaren. Standaard contributie post De standaard contributie wordt voor alle actieve leden in 1 keer geplaatst via deze optie. Een lid is actief als je dit aangeeft bij relaties, vul hier ook de maandelijks te betalen contributie in. Deze tool kun je dus goed gebruiken bij het boeken van de maandelijkse contributie. De contributie boeken betekent dat je een boeking doet waarvan je verwacht dat de leden deze gaan betalen. Een lid krijgt dus een hogere schuld, totdat deze weer gecompenseerd wordt door het bijwerken van de bank of een andere boeking op de debiteuren post voor de betreffende relatie. Debiteuren Een debiteur is een klant die nog moet betalen. In de boekhouding is een debiteur een persoon of een bedrijf dat moet betalen voor geleverde goederen of diensten. Een debiteur staat aan de linkerkant van een balans, de debet kant; de boekhouder gaat ervan uit dat de klant ook gaat betalen (en dat het bedrijf dus extra bezit (activa) krijgt). Met deze boeking geef je aan dat je van een relatie nog inkomsten verwacht te ontvangen. Dit kan een lid of een andere relatie zijn. Omzetrekening: Dit is de rekening waar de omzet op is gemaakt. Is dit een post die nog niet beschikbaar is? Dan vul je deze nieuwe post in onder: instellingen > posten > inkomsten. Debiteurenrekening: Dit is de rekening waar het bedrag op komt te staan wat nog moet worden geïncasseerd. Boekingsdatum: Dit is de datum van de boeking. Relatie: Vul hier de relatie in dit je wilt koppelen aan deze boeking. Je kunt hier handmatig een relatie invullen of, indien de relatie reeds bekend is, deze toevoegen door de eerste letter te typen. Er verschijnt dan automatisch een lijst met bekende relaties. De tweede methode heeft de voorkeur. Omschrijving: Vul hier de omschrijving in voor deze boeking. Bedrag: vul hier het bedrag in wat je wilt boeken. - 6 van 25 -

7 Crediteuren / Inkoop Een crediteur is een leverancier (een persoon of bedrijf) aan wie moet worden betaald voor het leveren van een goed of een dienst. Een crediteur staat aan de rechterkant, ofwel aan de creditzijde van een balans. De boekhouder gaat ervan uit dat de leverancier betaald gaat worden (en het bedrag dus een schuld (passief) is). Met deze boeking geef je aan dat je een relatie nog moet betalen. Dit kan een lid of een andere relatie zijn. Zodra je de bank bijwerkt komt dit weer in evenwicht. Omzetrekening: Dit is de rekening waar de kosten op zijn gemaakt. Mocht dit een ontbrekend omzet post zijn, dan kun je deze toevoegen onder: instellingen > posten > uitgaven. crediteurenrekening: Dit is de post waar het bedrag op komt te staan wat nog betaald moet worden. Boekingsdatum: Dit is de datum van de boeking. Relatie: Vul hier de relatie in dit je wilt koppelen aan deze boeking. Je kunt hier handmatig een relatie invullen of, indien de relatie reeds bekend is, deze toevoegen door de eerste letter te typen. Er verschijnt dan automatisch een lijst met bekende relaties. Omschrijving: Vul hier de omschrijving in voor deze boeking. - 7 van 25 -

8 Voorbeeld: Je moet een rekening van 100 euro betalen voor een reparatie aan het dak: Vul de omzet post in: in dit geval onderhoudskosten Vul de crediteurenpost in: in dit geval crediteuren Vul de boekingsdatum in Selecteer een relatie. Indien de relatie nog niet bekend is, voeg deze dan toe bij relaties. (Indien je dit niet doet, wordt de boeking wel uitgevoerd, maar kun je deze niet zien onder openstaande crediteuren.) Vul de omschrijving in van de boeking Bedrag Onderstaand het resultaat van de boeking: als je op 1600 drukt, dan krijg je de boeking te zien. Dit betekent dat je nog 100 euro moet uitgeven aan de relatie, in dit geval Demo. - 8 van 25 -

9 Nadat je de rekening hebt betaald, wordt deze crediteurstand door een handmatige of automatische geïmporteerde bankboeking weer op nul gezet. Importeer nu het toepasselijke bankbestand of voer handmatig deze boeking in. Zoals onderstaand voorbeeld. Let goed op dat de post juist staat. Dit is dezelfde post als waar de crediteur aan verbonden is. Dit is de crediteurenpost in dit geval. Dit is de post waarvoor het geld binnenkomt Let op dat de relatie juist gekoppeld wordt. Mist deze relatie? Voeg deze dan toe via relaties. Let op: debet is geld dat je uitgeeft, credit is geld dat binnenkomt. Resultaat van de boeking in het crediteuren scherm - 9 van 25 -

10 Bank bijwerken Een bankrekening bevat alle transacties die voor die bankrekening gelden. Een transactie kan je handmatig invoeren of importeren via een gedownload transactiebestand bij je bank. Geld dat je opneemt via een betaal automaat. Een storting van bedrag dat je bij een bankkantoor doet. De betaling van de boodschappen bij de supermarkt. Een betaling van de debiteur of crediteur Het overboeken van een bedrag van je betaalrekening naar een spaarrekening. De aankoop van aandelen. Het ontvangen van dividend of rente. Je kunt de gegevens van de bank automatisch bijwerken door een bestand uit de bank omgeving te exporteren. In de bijlage vind je hoe dit gaat voor ING, Rabobank en ABN-AMRO. Het bestand moet een MT940 bestand zijn. Een MT940 bestand, of (SWIFT)-MT940 bestand, is een bestandsformaat om financiële banktransacties te exporteren. Het staat bekend als de "Customer Statement Message" en volgt een specifieke opmaak. Hoewel een globale indeling wordt gebruikt om het MT940-bestand te definiëren, is de uiteindelijke implementatie ervan per bank verschillend. Dit zit in kleine details, zoals een afwijking in de tag of het anders vastleggen van een datum. De meeste banken bieden een Export aan van de banktransacties in MT940-formaat via telebankieren van 25 -

11 Voorbeeld: In dit voorbeeld werken we de bank bij. Door de bank bij te werken, verdwijnen openstaande crediteuren en debiteuren als de rekeningen betaald zijn. Met dit icoontje kun je een rekening toewijzen aan een relatie. De studentenboekhouding koppelt, de volgende keer als je het bestand inleest, direct dit rekening nummer aan de bekende relatie. Met dit icoontje kun je een gekoppelde relatie verwijderen om er zo een andere relatie voor terug te zetten. Stap 1: Selecteer het mt940 bestand middels de oranje knop. (bij de Rabobank heet dit.swi) Stap 2: Selecteer de post. In de meeste gevallen zal dit de bank zijn, maar je kunt ook de spaarrekening of een ander bankbestand inlezen. Stap 3: Wacht even tot het bestand is ingelezen. Stap 4: Selecteer de post waar je op wilt boeken. Voor de contributie is dit bijvoorbeeld de debiteuren post Stap 5: Selecteer de relatie, typ de eerste letters van de naam of voeg met nummer toe aan de relatie. Stap 6: Ga zo alle boekregels af. Stap 7: Druk op boeken naar grootboek om de boekingen door te voeren. een rekening - 11 van 25 -

12 Memoriaal Inboeken van openingsschulden Een memoriaalboeking is een journaalpost waarbij kosten of opbrengsten worden overgeboekt en moet dus daarom altijd in evenwicht zijn. Met een memoriaal boeking kun je geld van de ene naar een of meerdere andere posten verplaatsen zonder bank boeking. U gebruikt het memoriaal om (meestal incidentele) posten te boeken die niet in een van de andere dagboeken thuishoren. Veelal zullen dit correctieboekingen zijn of boekingen waaraan geen financiële transactie ten grondslag ligt, zoals afschrijvingsboekingen aan het eind van een boekingsperiode. Ook het afboeken van de kostprijs- of inkoopwaarde van verkochte goederen van de voorraad zal vaak via het memoriaal gebeuren. Voor inkoop- en verkoopfacturen kan het memoriaal worden gebruikt om positieve of negatieve openstaande posten tegen elkaar weg te boeken. Deze situatie ontstaat bijvoorbeeld in het geval van een creditnota. Datum: Hier vul je de datum in Post: Vul hier de posten in waartussen je wilt boeken Rekening/relatie: Vul hier de gewenste relaties in Omschrijving: Vul hier wel de omschrijving van de boeking in Debet: Het bedrag dat van deze post af gaat Credit: Het bedrag dat bij deze post er bij gaat (debet en credit moeten gelijk zijn maar mogen wel over meerdere regels verspreid zijn van 25 -

13 Het inboeken van debiteuren /openingsschulden bij het aanmaken van de boekhouding: Om een openingsschuld van een lid in te boeken gebruik je een memoriaal boeking: Datum: De datum van de boeking. Posten Post 1: in dit geval 1300 (debiteuren, dit betekend dat het lid een schuld heeft). Post 2: in dit geval 9000 (eigen vermogen, het lid moet nog een betaling doen aan het dispuut er ontbreekt eigen vermogen). Relatie: Selecteer een relatie, indien de relatie nog niet bekend is voeg deze dan toe bij relaties. (Indien je dit niet doet wordt de boeking wel uitgevoerd maar kun je deze niet zien onder openstaande debiteuren). Omschrijving: Omschrijving van de boeking (in dit geval openingsschuld). Debet: In dit geval de hoogte van de schuld. Credit: In dit geval de verwachte inkomsten. Het resultaat van deze boeking is dat het demo lid een openstaande schuld aan het dispuut heeft van 1300 euro van 25 -

14 Het inboeken van crediteuren: Om een openingstegoed van een de vereniging aan een relatie in te boeken gebruik je ook een memoriaal boeking: Datum: De datum van de boeking. Posten Post 1: in dit geval 1600 (debiteuren, dit betekend dat er betaald moet worden) Post 2: in dit geval 9000 (eigen vermogen, er moet nog een betaling gedaan worden, er is teveel eigen vermogen). Relatie: Selecteer een relatie. Indien de relatie nog niet bekend is voeg deze dan toe bij relaties. (Indien je dit niet doet wordt de boeking wel uitgevoerd, maar kun je deze niet zien onder openstaande debiteuren). Omschrijving: Omschrijving van de boeking (in dit geval openingsschuld). Debet: In dit geval de hoogte van de schuld. Credit: In dit geval de verwachte inkomsten. Het resultaat van deze boeking is dat het demo lid een openstaande tegoed van de vereniging heeft van 1300 euro van 25 -

15 Transactie journaal In het transactie journaal kun je zien welke boekingen je gedaan hebt. Anders dan in andere boekhoudprogramma s kun je hier wel onjuiste boekingen verwijderen. Mocht er dus iets fout gaan, klik dan op de transactie en je kunt deze verwijderen. De transacties zijn niet geheel verwijderd, maar niet meer te zien in de studentenboekhouding. Wil je transacties terug zien van voorgaande jaren? Dan moet je dat boekjaar op lopend zetten van 25 -

16 Clieop Tool Cliëntopdrachten (Clieop) is de naam van het elektronische bestand dat banken gebruiken voor aanlevering van zakelijke betalingen of van incasso-opdrachten. Met de Clieop tool kun je bestanden maken, welke je kunt inlezen bij de bank. Clieop03 is geschikt om binnenlandse betaal- of incassoopdrachten te importeren. Met het Clieop bestand, dat je maakt met deze tool, kun je automatisch het aangegeven bedrag incasseren van de rekeningen van de leden. Als je naar de pagina Clieop tool gaat dan staan daar alle actieve leden met hun vaste contributie. Je kunt dit eventueel aanpassen door gebruik te maken van de tools: Totaal bedrag verdelen over de boekregels: Totaal bedrag instellen: Als het naar wens is, druk je op Clieop bestand downloaden. Dit bestand kun je direct weer uploaden bij je zakelijke rekening. Als je dit niet kunt vinden, moet je de bank bellen en vragen of ze dit voor je kunnen activeren. Let op: een Clieop bestand genereren betekent niet dat er een boeking wordt gedaan. Dit moet je dus alsnog doen bij contributie. Let op: om deze functie te kunnen gebruiken, moet je dit aanvragen bij de bank. Neem contact op met de bank om deze functie te activeren van 25 -

17 Instellingen Relaties Hier kun je je relaties bewerken en de standaard contributie invoeren. Door op de knop synchroniseren te drukken, kijkt de studentenboekhouding of er nieuwe leden aangemeld zijn bij het StudentenCMS. Bestaande leden worden niet overschreven. Mocht je nog geen koppeling hebben met het StudentenCMS hebben, neem dan contact op. Met de knop relatie toevoegen kun je handmatig relaties toevoegen. Doe dit secuur en netjes en je zult hier weinig meer aan hoeven te doen. Relaties zijn niet alleen de leden, maar ook de bakker, supermarkt etc. Kom je later nieuwe relaties tegen kun je deze altijd gemakkelijk toevoegen. Als je gebruik wenst te maken van de Clieop tool is het noodzakelijk dat bij alle leden in ieder geval de volgende onderdelen juist zijn ingevuld: Contributie Vul hier de standaard contributie in voor het lid. Bij het genereren van een Clieop bestand en de contributie worden deze dan automatisch geplaatst. Clieop naam rekening Vul hier de naam in van de rekening houder. Het is van belang dat dit correct ingevuld wordt, dus voorletters en achternaam. Deze naam wordt gebruikt voor de Clieop bestanden die bij de bank ingelezen kunnen worden. Clieop - rekening nummer Vul hier het rekeningnummer in van de rekening houder. Het is van belang dat dit correct ingevuld word. Dit rekening nummer wordt gebruikt voor de Clieop bestanden die bij de bank ingelezen kunnen worden van 25 -

18 Relaties toevoegen: Actieve relatie Als je bij een relatie aangeeft dat deze actief is dan komt het lid naar voor, zodra je bijvoorbeeld de contributie boekingen doet of de Clieop tool gebruikt. Naam De naam van het lid. Deze kun je naar wens invullen. Groep Dit is de groep of het jaar waar het lid inzit. Je kunt losse groepen selecteren bij de contributie en HO tools. Dus plaats elk lid in de juiste groep. adres Dit is het adres wat gebruikt word voor aanmaningen. Telefoonnummer Dit is het nummer wat gebruikt word voor aanmaningen. Standaardpost Dit is de standaard post die bij een relatie wordt geactiveerd bij het doen van een boeking. Vanzelfsprekend kun je dit nog handmatig aanpassen. Gebruik voor leden standaard de post debiteuren, want hiermee komt de contributie direct op de juiste post. StudentenCMS account Deze functie is alleen bruikbaar indien de vereniging beschikt over het StudentenCMS. Met behulp van deze koppeling worden de leden geïnformeerd over hun openstaande schulden. Contributie Vul hier de standaard contributie in voor het lid. Bij het genereren van een Clieop bestand en de contributie worden deze dan automatisch geplaatst. Clieop naam rekening Vul hier de naam in van de rekening houder. Het is van belang dat dit correct ingevuld word, dus voorletters en achternaam. Deze naam wordt gebruikt voor de Clieop bestanden die bij de bank ingelezen kunnen worden. Clieop - rekening nummer Vul hier het rekeningnummer in van de rekening houder. Het is van belang dat dit correct ingevuld wordt. Dit rekening nummer wordt gebruikt voor de Clieop bestanden die bij de bank ingelezen kunnen worden van 25 -

19 Tegenrekeningen In dit overzicht vind je welke rekening aan welke relatie is gekoppeld. Mocht er een relatie aan een verkeerde rekening gekoppeld zijn dan kun je dat hier verwijderen van 25 -

20 Posten Via het tabblad posten kun je nieuwe posten toevoegen, standaardposten aanpassen en alle standaard posten die we reeds hebben klaargezet toevoegen. De standaard posten zijn de posten waarmee de studentenboekhouding boekingen uitvoert, zoals de contributie boeking en de bankbijwerken. Zorg dat de posten die je gebruikt ongeveer gelijk zijn aan onderstaande. Na het aanpassen van de posten druk je op Standaard posten opslaan Knop: Standaard posten toevoegen De eerste keer dat je de studentenboekhouding gaat inrichten druk je eenmaal op deze knop. Alle standaard posten die beschikbaar zijn, worden nu toegevoegd. Je kunt vanzelfsprekend deze posten later wijzigen of verwijderen. Let op: je mag geen posten verwijderen waar reeds boekingen op gedaan zijn! Als je dit doet dan is de balans niet meer in verhouding van 25 -

21 Post toevoegen Code: geef de post de gewenste code. Probeer de gegeven codes zo in te delen dat het logisch blijft, bijvoorbeeld alle liquide middelen 1000, 1001, 1002 etc., alle vorderingen 1300, 1301, 1302 Naam: zorg dat je een begrijpelijke, korte naam aan de post geeft Activa: Aan de activa-kant van de balans (debet) staat waarin het vermogen is vastgelegd; posten zijn: Vaste activa immateriële vaste activa waaronder: Goodwill materiële vaste activa waaronder: Grond, Gebouw en Machines financiële vaste activa waaronder: Deelnemingen Vlottende activa Handelsvoorraad Debiteuren Liquide middelen (Geld in kas, - en girorekeningen.)op bank Passiva: Aan de passiva-kant van de balans (credit) staat waar het vermogen vandaan komt. hoe de onderneming gefinancierd is. Voorbeelden: Eigen vermogen Voorzieningen Vreemd vermogen Hypotheek (lang) Crediteuren (kort) Postsoort: Balans Liquide middelen: geld in kas, - en girorekeningen Vorderingen: geld dat nog verwacht wordt Kortlopende schulden: schulden die op korte termijn moeten worden voldaan Reserves: schulden die op langere termijn moeten worden voldaan, (het eigen vermogen is ook een schuld aan de leden van de vereniging) Winst en Verlies rekening Inkomsten: inkomende geld stromen Uitgaven: uitgaande geld stromen Druk nu op toevoegen van 25 -

22 Boekjaren Een boekjaar is de periode waarover een financieel verslag loopt. Het jaarverslag en de jaarrekening worden over een boekjaar opgemaakt. Het boekjaar beslaat over het algemeen 12 maanden, die gelijk kunnen lopen met het kalenderjaar (vanaf 1 januari tot en met 31 december). Een boekjaar kan echter ook een andere periode beslaan (bijvoorbeeld vanaf 1 juli tot en met 30 juni). In dat geval is er sprake van een gebroken boekjaar. Ook mag een boekjaar langer of korter dan 12 maanden zijn, met een maximum van 24 maanden min 1 dag. Elke keer dat er een nieuwe bestuurder aantreed om de boekhouding over te nemen of dat er een nieuw jaar begint, moet je zelf een nieuw boekjaar starten. Geef het boekjaar een naam, een startdatum en een einddatum. Om het oude boekjaar af te sluiten, zet je deze op afgesloten. Het nieuw aangemaakte boekjaar zet je dan op lopend van 25 -

23 Mijn gegevens Hier kun je de gegevens wijzigen en de beschikbare gegevens invullen van 25 -

24 ABN-AMRO De onderstaande stappen leggen uit hoe je jouw transacties kunt downloaden vanuit ABN Amro internetbankieren. Wij adviseren je om de exportbestanden op te slaan op een herkenbare locatie op je computer, zoals bijv. Mijn documenten, en daarbij raden we je af om na het downloaden het bestand te openen met programma s zoals bijvoorbeeld Excel. Als je onderstaande stappen hebt doorlopen kun je weer verder gaan met stap 2 van de bankbijwerken. Stap 1 Ga naar en log in op ABN AMRO Internet Bankieren Stap 2 Klik op mutaties downloaden Let op: binnen ABN AMRO bestaat ook de mogelijkheid afschriften downloaden. Hiermee download je echter een.pdf-bestand van je afschriften. Dit bestand kan niet in de studentenboekhouding geopend worden van 25 -

25 Stap 3 Exportformaat selecteren en periode aangeven Bij het exportformaat kies je voor MT940. Let op: het beste is om het bestand op te slaan op een herkenbare locatie op je computer, bijvoorbeeld Mijn documenten. Na het opslaan raden we aan om het bestand niet te openen met een programma zoals Excel. Hierdoor wordt namelijk de opmaak van het bestand verstoord. Ga nu verder met stap 2 van de bankbijwerken - 25 van 25 -

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentatie Module 3 Gegevens verwerken Les 4. Bank- en kasmutaties en incidentele posten verwerken Verkoopfacturen maken Inkoopfacturen vastleggen Beslisboom Les 3 Hoe importeer en verwerk

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Quickstart Student Company

Quickstart Student Company Twinfield Online Boekhouden Als ondernemer wil je makkelijk kunnen factureren en je financiële administratie van het begin af aan goed op orde hebben. Je wilt op elk moment weten of je klanten de facturen

Nadere informatie

1. Inloggen... 3. 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3. 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3

1. Inloggen... 3. 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3. 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3 Inhoud 1. Inloggen... 3 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3 1.3 Inloggen met pincode op mobiele app... 4 2. Berichtenservice... 5 3. Bedrijfsmonitor...

Nadere informatie

1 Instellingen voor Clieop-bestanden

1 Instellingen voor Clieop-bestanden U kunt vanuit Reeleezee betalingsopdrachten aanmaken en deze in de vorm van een ClieOp - bestand exporteren. ClieOp (CliëntOpdrachten) is de naam van het elektronische bestand dat zakelijke cliënten gebruiken

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB-f Handleiding

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties Bankmutaties Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is de verwerking van bankmutaties. Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande

Nadere informatie

VIPLive - Financiële module (FIN):

VIPLive - Financiële module (FIN): VIPLive - Financiële module (FIN): Afboeken in VIPLive: Om met de module te beginnen, kunt u op scherm te zien: klikken. U krijgt dan onderstaand U moet aangeven of u gebruik maakt van een extern boekhoudpakket

Nadere informatie

MIJNWEBWINKEL.nl KOPPELEN aan imuis Online

MIJNWEBWINKEL.nl KOPPELEN aan imuis Online MIJNWEBWINKEL.nl KOPPELEN aan imuis Online Webshopbestellingen automatisch verwerken in imuis Online STAP 1. U heeft een webshop via MIJNWEBWINKEL.NL. STAP 2. Sluit een abonnement af voor imuis Online

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls Handleiding voor /Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls /Grote Beer boekingen in Excel Auteur(s) M.S. van Dam Date of creation 03-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

Afdrukken van informatie uit de boekhouding

Afdrukken van informatie uit de boekhouding 1 / 5 Afdrukken van informatie uit de boekhouding In de boekhouding rapportage vind u de volgende rapporten. Overzicht dagboeken Overzicht grootboekrekeningen Overzicht verdichtingen Overzicht hoofdverdichtingen

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls Handleiding voor Account journalisering in Excel.xls Account Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand Account journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 CiTG, minor Mining and Resource Engineering Economie college 1: Grip op Geldstromen Dr.ir. Gerard P.J. Dijkema Energy & Industry Group December

Nadere informatie

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD

3. Geef uw gewenste methode op in CASH onder: Financieel - Instellingen - Debiteuren-parameters - F6 SEPA DD Inleiding Met CASH kunt u op eenvoudige wijze posten incasseren. Wanneer de debiteur heeft toegestemd dat de openstaande posten geïncasseerd mogen worden, voorziet u deze van een eigenschap zodat deze

Nadere informatie

Handleiding voorraadadministratie

Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie e-boekhouden.nl Inhoudsopgave 1. Voorraadadministratie... 2 2. Productbeheer... 2 3. Handmatige voorraadmutatie... 2 4. Voorraadmutatie

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

Boekhouding. Handleiding (e)logobase

Boekhouding. Handleiding (e)logobase Naam handleiding: Handleiding (e)logobase - Boekhouding Handleiding (e)logobase Boekhouding 2012 Winbase Software en Adviezen B.V. Inhoud 1. Instellingen (e)logobase... 3 2. Bankbestanden importeren in

Nadere informatie

Downloaden & importeren bankbestanden

Downloaden & importeren bankbestanden HANDLEIDING Downloaden & importeren bankbestanden Voor u ligt de handleiding voor het downloaden en importeren van bankbestanden. Deze handleiding bestaat uit twee onderdelen: 1. Downloaden bankbestanden

Nadere informatie

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna).

U kunt ook tijdens het vastleggen van de inkoopfactuur het activum registreren en de koppeling direct tot stand brengen (zie hierna). 1 / 8 Activa boeken Wat is Activa Activa is een term die gebruikt wordt in de bedrijfseconomische wereld om het geheel aan bezittingen van een onderneming aan te duiden. Binnen de term activa maakt men

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

EasyAdmin Versie 0.1

EasyAdmin Versie 0.1 EasyAdmin Versie 0.1 Boekhouden in Excel Handleiding 08 juli 2007 Inhoudsopgave : 1. Inleiding... 3 2. Installatie & Opstarten... 4 3. De Admininstratie... 5 4. Deel I: Registreren van de financiële feiten...

Nadere informatie

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.

Nadere informatie

Offective > Boekhouding > Bank

Offective > Boekhouding > Bank Offective > Boekhouding > Bank Lees voorafgaand eerst de uitleg: Bank > Bankrekening instellingen en Bank > Bankrekening boekingsinstructies U kunt in Offective ook handmatig bankafschriften aanmaken en

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Automatische incasso. E-captain help E-captain help

Automatische incasso. E-captain help E-captain help 1 / 6 Automatische incasso Om incasso te gebruiken binnen e-captain moet de vereniging in het bezit zijn van een SEPA contract met de bank. Deze gegevens moeten worden overgenomen in e-captain. In dit

Nadere informatie

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software Inhoud Inleiding 2 Jaarafsluiting 2 Periodeafsluiting 3 Jaarafsluiting in Mamut Business Software 4 Boeken in twee boekjaren

Nadere informatie

Debet Balans per 9 januari Credit Gebouw 150.000 Eigen vermogen 129.000

Debet Balans per 9 januari Credit Gebouw 150.000 Eigen vermogen 129.000 Elementair Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 2 Opgave 2.1 a. Het bezit Goederen neemt toe met 10.000. De schuld Crediteuren neemt toe met 10.000. Debet Balans per 6 januari Credit Gebouw 150.000 Eigen

Nadere informatie

1. Quick Start...4. 1.1. BTW Code...4. 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5. 1.3. Importeren debiteuren...5. 1.4. Importeren crediteuren...

1. Quick Start...4. 1.1. BTW Code...4. 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5. 1.3. Importeren debiteuren...5. 1.4. Importeren crediteuren... 1. Quick Start...4 1.1. BTW Code...4 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5 1.3. Importeren debiteuren...5 1.4. Importeren crediteuren...6 1.5. Standaardwaarden...7 2. Bestand...8 2.1. BTW Code...8

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls DBS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand DBS Standaard 753 journalisering

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden:

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: Release 2013 Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: IB47-formulieren Zoals onze kerkelijke relaties weten moeten

Nadere informatie

Boekhouden met dagboeken

Boekhouden met dagboeken Kasboek Bankboek Inkoopboek Verkoopboek Diverse postenboek Bijlage bij het computerprogramma BoekhoudTrainer versie 4.04 Copyright 2009 De Jong Edusoft Bij het boekhouden kun je gebruik maken van twee

Nadere informatie

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl INFOBOEK BOEKINGEN Newmerce.nl 1 Newmerce.nl 1. BOEKINGEN Met behulp van de module boekingen houdt u de inkoopfacturen, kas, bank, giro, memoriaal en eventueel periodieke journaalposten bij. U kunt met

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software Boekhouding Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008 Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software INHOUD INHOUD EENVOUDIGE JAARAFSLUITING MET MAMUT BUSINESS SOFTWARE 1 EENVOUDIGE JAARAFSLUITING... 2 2 JAARAFSLUITING

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl.

In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl. Handleiding Voorraad 1 Voorraadmodule In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl. 1.1 Voorraadadministratie U kunt in e-boekhouden.nl op eenvoudige wijze een voorraadadministratie

Nadere informatie

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. De BTWgrondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

De bankenkoppeling met de ING

De bankenkoppeling met de ING U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWeb heeft gelegd, worden voortaan dagelijks

Nadere informatie

Handleiding Koppeling bunq

Handleiding Koppeling bunq Handleiding Koppeling bunq Bankkoppeling bunq In deze handleiding vindt u alle informatie over de koppeling tussen uw bankrekening bij bunq en e-boekhouden.nl. 1. Wat houdt de koppeling in? Door de koppeling

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Bankmutaties. Naam handleiding: Bankmutaties Product: Abakus Compleet Datum publicatie: Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Bankmutaties. Naam handleiding: Bankmutaties Product: Abakus Compleet Datum publicatie: Versie: 1.0 Handleiding Abakus Bankmutaties 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Bankmutaties... 3 Hoe voer ik mijn bankmutaties in?... 3 Hoe wijzig ik eerder ingevoerde bankmutaties?... 3 Handmatige

Nadere informatie

Handleiding conversie Twinfield naar Exact Online

Handleiding conversie Twinfield naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. Bij Basecone converteren wij de

Nadere informatie

Infoboek v.a. versie 12.00

Infoboek v.a. versie 12.00 Infoboek v.a. versie 12.00 Cursus boekingen Infomotive International B.V. Nijverheidsweg 6 5061 KL Oisterwijk http://www.infomotive.nl (C) Infomotive International B.V. 1 1. Boekingen Met behulp van de

Nadere informatie

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren Pag 1 van 5 Met deze nieuwe release zijn weer de nodige verbeteringen, uitbreidingen en aanpassingen gedaan om het werken met Asperion nog prettiger en efficienter te maken. Samenvatting 1. Zoekfunctie

Nadere informatie

2.1. Instelling boekingsperiode Rapportage van journaalboekingen Rapportage van balans en Winst&Verliesrekening 2.3.

2.1. Instelling boekingsperiode Rapportage van journaalboekingen Rapportage van balans en Winst&Verliesrekening 2.3. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemeen 3. Banking 4. Purchasing 5. Sales 1.1 SAP Business One 1.2 Opdracht t Trefpunt 2.1. Instelling boekingsperiode 2.2.1. Rapportage van journaalboekingen 2.2.2. Rapportage

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden ntwoordenboek Hoofdstuk 2 Open vragen Opgave 2.1 a. Het bezit Goederen neemt toe met 10.000. De schuld Crediteuren neemt toe met 10.000. Debet Balans per 6 januari Credit Gebouw

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Handleiding voor het importeren van bankmutaties

Handleiding voor het importeren van bankmutaties Handleiding voor het importeren van bankmutaties Deze handleiding beschrijft het (via internet) importeren van uw bankmutaties in FicsBook. Dankzij deze functionaliteit heeft u altijd een 100% match tussen

Nadere informatie

Boekhouden met PodoFile

Boekhouden met PodoFile Boekhouden met PodoFile Toelichting bij de extra module Boekhouden Compleet (vanaf PodoFile versie 4.6) FootFit Software 2015 1 1 INHOUD 2 Boekhouden met PodoFile... 3 3 Wat is Boekhouden Compleet?...

Nadere informatie

De bankenkoppeling met de ING

De bankenkoppeling met de ING U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWin heeft gelegd, worden voortaan dagelijks

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord...

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud Voorwoord...................................... V 1. De balans 1 1.1 Doel van het boekhouden.............................2 1.2 De eenmanszaak...................................2

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Naam Examennummer Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Uitwerkingenformulier voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

De koppeling aanvragen of wijzigen

De koppeling aanvragen of wijzigen De bankenkoppeling met ING - online U kunt de mutaties van uw bankrekening in Mijn ING Zakelijk automatisch laten inlezen in uw CASH-administratie. Nadat u de koppeling tussen Mijn ING Zakelijk en CASHWeb

Nadere informatie

Handleiding. Afletteren Bankafschriften

Handleiding. Afletteren Bankafschriften Handleiding Afletteren Bankafschriften Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

Koppeling met SnelStart

Koppeling met SnelStart Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. STEL UW STANDAARD BOEKHOUDPAKKET IN 3 3. ACTIVEER DE RECHTSTREEKSE COM-KOPPELING 3 4. GEEF DE ADMINISTRATIENAMEN EN DAGBOEKNUMMERS OP 3 5. IMPORTEER HET REKENINGSCHEMA 4

Nadere informatie

Administratie Instellingen configureren

Administratie Instellingen configureren Administratie Instellingen configureren Januari 2012 2012 Copyright Asperion INHOUD 1 Begin van een nieuwe administratie... 4 2 Configureren standaardinstellingen... 7 2.1 Algemene administratie instellingen...

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving inkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Inkooprol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Inkoopfacturen verwerken 4 6 Betalingen fiatteren 5 7 Betalingen uitschrijven

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

VOLLEDIGE BOEKHOUDING

VOLLEDIGE BOEKHOUDING VOLLEDIGE BOEKHOUDING - 1 - 1 FIN. DAGBOEKEN: INBRENGEN BANKUITTREKSELS Inbrengen van financiële verrichtingen op klanten of leveranciers. Module FINANCIEEL Financiële dagboeken. In te vullen velden: Eindsaldo

Nadere informatie

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk:

Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: Inleiding Twinfield koppeling Deze procedure is speciaal voor gebruikers die hun boekhouding (willen) doen in het programma Twinfield. Daarbij zijn 2 scenario's mogelijk: - U neemt deel aan Zorg in Zicht.

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Incasso. Naam handleiding: Incasso Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.0 Handleiding Abakus Incasso 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inrichting in Abakus Compleet... 4 Incasseren... 5 e-mail... 6 Onvolledige gegevens:... 7 Geen bankrekening...

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie

Avondopleiding Basis Dubbel Boekhouden. Koen Vanlommel JCI Office

Avondopleiding Basis Dubbel Boekhouden. Koen Vanlommel JCI Office Avondopleiding Basis Dubbel Boekhouden Koen Vanlommel JCI Office 1 Agenda Kasboekhouding vs. Dubbele Boekhouding Activa en Passiva Kosten en Opbrengsten Balans en Resultaatrekening Grootboekrekeningen

Nadere informatie

Twinfield handleiding

Twinfield handleiding P.A.Weterings, huisarts. Heerhugowaard Twinfieldinstructie 13/09/06 Pagina 1 van 18 Twinfield handleiding Inleiding: Promedico en Twinfield loskoppelen Twinfield is geen boekhoudprogramma maar een administratieprogramma

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie.

De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie. Welkom bij de migratie wizard De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie. De migratie bestaat uit een aantal

Nadere informatie

Het jaarwerk voor een yuki administratie

Het jaarwerk voor een yuki administratie Het jaarwerk voor een yuki administratie Voor veel accountants zal het boekjaar 2009 het eerste boekjaar zijn waarvoor ze het jaarwerk moeten verrichten gebruik makend van de data die in yuki zijn vastgelegd.

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

Handleiding. Afdelingenportaal PCOB Penningmeesters

Handleiding. Afdelingenportaal PCOB Penningmeesters Handleiding Afdelingenportaal PCOB Penningmeesters april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Toegang via internet... 4 1.3 Inloggen... 5 1.4 Uitloggen... 6 Hoofdstuk 2:

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie