Affiliate Marketing Markt Monitor 2010 Rapportage onderzoek. voor IAB Taskforce Affiliate Marketing Juni 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Affiliate Marketing Markt Monitor 2010 Rapportage onderzoek. voor IAB Taskforce Affiliate Marketing Juni 2010"

Transcriptie

1 Affiliate Marketing Markt Monitor 2010 Rapportage onderzoek voor IAB Taskforce Affiliate Marketing Juni 2010

2 Copyright 2010 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blauw Research. Dit rapport is geleverd onder de leveringsvoorwaarden van de MOA.

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Kort & Krachtig Achtergrond & probleemstelling Samenvatting 6 3 Marktomvang Definities Kerncijfers Brancheverdeling Affiliate omvang 26 2 Verwachtingen Groei Vertrouwen Performance based Imago Volwassen markt Omzetgroei Uitdagingen Concurrentie Waarde-attributie Consolidatie netwerken Regulering 21 4 Trends Algemene trends Overige topics 29 Bijlage De Affiliate Marketing Markt Monitor is mogelijk gemaakt door hoofdsponsors en sponsors

4 Sponsors Affiliate Marketing Monitor 2010 Sponsors TradeTracker bestaat sinds 2004 en is een internationaal opererend bedrijf. TradeTracker is Nederlands meest innovatieve en snelgroeiende aanbieder van online marketing en advertising diensten en producten. In relatief korte tijd is TradeTracker marktleider in Nederland geworden. TradeTracker bekleedt deze positie dankzij een proactieve en klantgerichte houding. Daarnaast is TradeTracker leider op het gebied van affiliate marketingsoftware. Succesvol met Affilinet. Affiliate marketing is niet meer weg te denken uit de huidige marketingstrategie. Affilinet is het hoogwaardige en transparante affiliate marketing netwerk. Het platform staat voor maximale opbrengsten voor professionele merchants (adverteerders) en serieuze publishers (affiliates). Dit dankzij een selectieve keuze in publishers en het niet doorberekenen van maandelijkse fees. Affilinet is op dit moment marktleider in Duitsland en groeiende in Spanje, Engeland, Frankrijk en Nederland. Affilinet, succesvol together! Scoot Media is gespecialiseerd in digitale responseconcepten en kan bogen op 16 jaar ervaring. Wij genereren kwalitatieve leads en sales voor adverteerders door middel van lead generation, affiliate marketing en marketing. Door de innovatieve slagkracht, in house development en onze specialisten zie wij ons als voorloper in het online tot stand brengen van lead- en sales genererende contacten tussen adverteerders en consumenten. Enerzijds door gebruik te maken van de nieuwste technieken, door adequaat in te springen op actuele marktontwikkelingen, anderzijds door transparant samen te werken met sterke partners. Centraal Beheer Achmea, de grootste internetverzekeraar van Nederland. Centraal Beheer Achmea is landelijk bekend als de verzekeringsmaatschappij uit Apeldoorn. We zijn een van de grootste verzekeraars van Nederland en hebben rechtstreeks en persoonlijk contact met onze klanten. Online marketing en affiliate marketing vormen een geïntegreerd onderdeel van onze marketing mix.

5 1 Kort & krachtig 1.1 Achtergrond & doelstelling De Taskforce Affiliate Marketing van het IAB is dit jaar gestart met een jaarlijks terugkerend onderzoek om de markt voor affiliate marketing in Nederland in kaart te brengen. Het doel van het onderzoek is de omvang van de markt voor affiliate marketing vast te leggen en inzicht te krijgen in de toekomstverwachtingen van affiliates, adverteerders, netwerken en bureaus. Hiertoe heeft Blauw Research gesprekken gevoerd, met spelers binnen Affiliate Marketing (AM). Er zijn gesprekken gevoerd met zowel adverteerders, netwerken, affiliates en ook met een mediabureau. Daarnaast zijn online interviews afgenomen met affiliate netwerken en is op basis van hun inzichten en cijfers de marktomvang in kaart gebracht. Doel van het onderzoek is: Inzicht krijgen in de marktomvang en verwachte ontwikkelingen en trends op het gebied van affiliate marketing in Nederland De gesprekken en het online onderzoek hebben in april 2010 plaatsgevonden. Het onderzoek is opgezet in nauwe samenwerking met de taskforce Affiliate Marketing van het IAB. Binnen Blauw Research zijn specialisten op online marketing ingezet om het project te begeleiden. In deze rapportage zijn de bevindingen terug te vinden. Wij wensen de taskforce Affiliate Marketing en de spelers in de markt veel profijt van deze resultaten. Affiliate Marketing Markt Monitor 2010 / pag.5

6 1 Kort & krachtig 1.2 Samenvatting De Affiliate Marketing Markt in Nederland is voor het eerst volledig in kaart gebracht en de markt staat er goed voor. Het overheersende gevoel uit de markt is GROEI, de markt zal de komende jaren alleen maar groter worden. Om deze groei te bewerkstelligen is een verdere professionalisering van de markt noodzakelijk. Groei, groei en nog eens groei! In 2009 is er 97 miljoen euro aan Affiliate Marketing uitgegeven door adverteerders. De verwachting is dat de markt in 2010 met 22% zal groeien naar 118 miljoen euro. De inschatting is dat uit affiliate marketing een gerelateerde omzet voorvloeit van 1,3 miljard euro. De groei wordt gegrond doordat Affiliate Marketing de afgelopen jaren bewezen opbrengsten heeft geleverd. Het imago van de markt is beter en kennis bij adverteerders en mediabureaus groeit. Een positieve invloed heeft ook het toenemende vertrouwen bij consumenten in online aankopen, een markt die in 2009 met 17%* is gegroeid. Tenslotte is er vanuit marketeers steeds meer aandacht voor performance based marketing, met name voor de directe sales mogelijkheden. Veel positieven geluiden dus vanuit de Affiliate Marketing Markt in Nederland. Een overzicht van de geldstromen is op pagina 9 terug te vinden. * bron: Thuiswinkel Marktmonitor 2009 Affiliate Marketing Markt Monitor 2010 / pag.6

7 1 Kort & krachtig 1.2 Samenvatting Verdere professionalisering nodig om groei te faciliteren Ondanks de positieve verwachtingen staat de Affiliate markt voor de nodige uitdagingen. Vanuit de spelers in de markt is er een sterke behoefte aan professionalisering, er wordt hier met name gedacht aan: opstellen van een code of conduct, aanleggen van een blacklist en het toezien op naleving van regelgeving. De markt heeft dit nodig om het imago te versterken en malafide praktijken te voorkomen; De affiliate netwerken zijn de aangewezen partij om leidend te zijn in de professionalisering, de oprichting van de PAN wordt in dat opzicht ook zeer toegejuicht. De verwachting is ook dat binnen de markt een herziening van de waarde-attributie noodzakelijk is. Op termijn zal het lastig zijn om last cookie counts als basis te handhaven. Belangrijkste aanleiding is dat dit systeem geen recht doet aan de wijze waarop een consument tot een aankoop komt. Affiliate Marketing Markt Monitor 2010 / pag.7

8 1 Kort & krachtig 1.2 Samenvatting Concurrentieveld tussen de netwerken zal (moeten) veranderen Op dit moment vindt in de markt concurrentie met name plaats op basis van prijs. Alle stakeholdergroepen zijn van mening dat dit de ontwikkeling van de markt niet ten goede komt. Concurrentie op basis van dienstverlening zorgt voor een sterkere focus op kwaliteit wat bijdraagt aan de verdere professionalisering van Affiliate Marketing. De verwachting is dat er een consolidatie van netwerken zal zijn de komende jaren. Tevens zullen de netwerken nauwer moeten gaan samenwerken om de professionalisering te faciliteren. Binnen de branche zal ook moeten worden geanticipeerd op de nieuwe regelgeving met betrekking tot cookies. Hierbij ligt echt een rol voor de affiliate netwerken om stappen te zetten. Affiliate Marketing Markt Monitor 2010 / pag.8

9 Affiliate Marketing 2009 in Nederland 1,300 mln Media bureau 97 mln 72% Inschatting is dat 1,3 miljard omzet gerelateerd aan affiliate marketing echt een maximum is, in werkelijkheid waarschijnlijk lager.

10 Hoofdstuk II: Verwachtingen De verwachtingen voor de toekomst zijn zeer positief. Men verwacht dat AM nog verder zal groeien de komende jaren. Maar tegelijkertijd staat men ook voor de nodige uitdagingen.

11 Groei, groei en nog eens groei! 2 Verwachtingen 2.1 Groei Alle stakeholdergroepen verwachten dat AM de komende jaren nog verder groeit. AM is een jong kanaal die zich de afgelopen jaren snel heeft ontwikkeld. Men verwacht dat deze ontwikkeling zich verder zal doorzetten. Aan deze verwachting liggen de volgende zaken ten grondslag. De weerstand die sommige adverteerders nu nog hebben ten aanzien van AM zal de komende jaren steeds minder worden. Tot voorheen zagen veel marketeers AM niet als een volwaardige vorm van marketing of afzetkanaal. Daarnaast zien sommigen, door de beperkte controle over het umfeld waarin uitingen verschijnen een hoog afbreukrisico in AM. Daar komt verandering in. De vermindering van de weerstand komt tot stand door: De bewezen opbrengsten: AM heeft de afgelopen jaren laten zien dat het de adverteerders geld oplevert. Adverteerders leren steeds beter de meerwaarde van AM kennen. Beter imago van AM: voorheen werd AM voornamelijk gezien als een cowboy kanaal waar mensen vanuit de zolderkamer snel geld verdienen. Er werden de nodige trucs uitgehaald ten gunste van de affiliate, waarvan sommigen een brand potentieel kunnen schaden. De afgelopen jaren laten affiliates zich steeds meer zien als een serieuze en professionele partij. De kennis bij adverteerders en bij mediabureaus groeit: de afgelopen jaren is het aantal gespecialiseerde spelers op de markt gegroeid. Ook het aantal adverteerders dat zich met AM bezig houdt is toegenomen. Hierdoor is het kennisniveau gestegen. Dit maakt dat men AM beter begrijpt en er minder angstig voor is. Dit zijn mooie tijden! Ik kijk vol vertrouwen naar de komende jaren.. Affiliate Marketing Markt Monitor 2010 / pag.11

12 Online thuiswinkelmarkt groeit gestaag door in Nederland 2 Verwachtingen Vertrouwen Het vertrouwen van de consument in online kopen is ook groeiende. De verwachting is dat steeds meer consumenten frequenter en makkelijker online aankopen doen. Niet alleen is het vertrouwen in de veiligheid toegenomen, maar consumenten gaan ook meer andere typen producten online kopen; zelfs producten die de branche zelf niet zo had verwacht. De verkoop van kleding ziet men als een goed voorbeeld hiervan. De bevindingen van de Thuiswinkel Markt Monitor ondersteunen dit omzet '03 omzet '04 omzet '05 omzet '06 januari - juni juli - december omzet ' omzet '08 omzet '09 schaal x Affiliate Marketing Markt Monitor 2010 / pag.12

13 Weerstand vanuit de adverteerder neemt af. 2 Verwachtingen Performance Based Marketeers hebben steeds meer aandacht voor Performance Based Marketing. Bij traditionele marketing bepaalt men de doelgroep en probeert men deze doelgroep via allerlei middelen en kanalen te bereiken. Of men deze doelgroep daadwerkelijk bereikt en wat het effect ervan is, blijft vaak lastig inzichtelijk te maken. Middels AM ziet men concreet wat een actie oplevert; men betaalt immers per transactie. Diverse spelers scharen AM om deze reden dan ook onder sales en niet onder marketing. Veel bedrijven gaan steeds zorgvuldiger om met het beschikbaar budget. Inzicht in de opbrengsten is hiervoor van belang. Middels AM kan men beschikken over een oneindig budget, aangezien men alleen betaalt voor de plaatsgevonden transacties. Dit wil niet zeggen dat AM de andere marketingtools zal vervangen. Voor brand building zijn andere tools veelal geschikter. AM zal een onderdeel worden van de totale marketing mix. Men zien dat AM in het buitenland sterk groeit. Als voorbeelden worden de Verenigde Staten en Duitsland genoemd. Affiliate Marketing Markt Monitor 2010 / pag.13

14 Het cowboy imago verdwijnt. 2 Verwachtingen Imago Tot slot is men positief gestemd over de toekomst van AM, doordat men ziet dat de eerste stappen tot verdere professionalisering reeds zijn gezet. Men ziet steeds meer partijen groeien tot professionele organisaties, zowel binnen de netwerken als binnen de affiliates. Zoals eerder aangegeven bestond het beeld dat affiliates allerlei trucs uithaalden om maar transacties te realiseren. De deelnemers aan het onderzoek, allen spelers binnen AM, hebben het idee dat het kaf zich van het koren aan het scheiden is. Affiliates en netwerken worden steeds meer serieuze en solide partners, die willen voorkomen dat er frauduleuze handelingen of partijen op de markt begeven. Dit wil overigens niet zeggen dat er niets verkeerds gebeurt. Maar het geloof is sterk dat misbruik het imago van AM sterk ondermijnt en daar moet tegen worden gestreden. Ondanks dat de eerste stappen zijn gezet, geeft men aan dat er nog veel en belangrijke stappen gezet moeten worden. Het professionaliseren ziet men als één van de voorwaarden om de groei daadwerkelijk te realiseren. Je zag vroeger echte foute dingen gebeuren; pure fraude. Ik wil niet zeggen dat het nu niet meer gebeurt maar het komt wel minder vaak voor. Affiliate Marketing Markt Monitor 2010 / pag.14

15 De affiliate markt in Nederland is volwassen aan het worden 2 Verwachtingen Volwassen markt De affiliate netwerken zijn over het algemeen al meerdere jaren actief in de branche. Meer dan de helft houdt zich al langer dan 5 jaar met affiliate marketing bezig. Door de jaren heen is er dus veel kennis opgedaan. De omvang van de affiliate netwerken is substantieel. Binnen de netwerken is meer dan de helft met 10 werknemers of meer dagelijks met affiliate marketing bezig. Activiteiten en diensten Aantal jaren actief met affiliate marketing affiliate marketing 100% 1-2 jaar 11% performance based advertising premium brand advertising/display marketing 22% 33% 89% 3-4 jaar 5-6 jaar 22% 33% SEO en/of SEA 11% meer dan 6 jaar actief 33% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 10% 20% 30% 40% De Affiliate netwerken in Nederland houden zich naast affiliate marketing zich ook sterk bezig met performance based advertising. Premium brand advertising, marketing en SEO (search engine optimalisation) worden minder vaak ingezet. Affiliate Marketing Markt Monitor 2010 / pag.15

16 Voor 2010 wordt groei van de affiliate markt verwacht 2 Verwachtingen Omzetgroei De verwachtingen voor 2010 zijn positief, iedereen ziet een groei van de eigen organisatie en van de markt voor ogen. Zoals vaker bij dit soort inschattingen ziet men de eigen organisatie harder groeien dan de markt. Omzetverwachting 2010 organisatie 44% 44% 11% Nederland 22% 33% 44% 0% 20% 40% 60% 80% 100% groei meer dan 30% groei 20% tot 30% groei 10% en 20% Affiliate Marketing Markt Monitor 2010 / pag.16

17 Ondanks de positieve verwachtingen staat AM voor de nodige uitdagingen. Verdere professionalisering is daar één van. 2 Verwachtingen Uitdagingen Het vertrouwen in de toekomst is groot. Om zich verder te ontwikkelen staat AM wel voor een aantal uitdagingen. Alle spelers binnen AM zien de volgende uitdagingen, gedreven vanuit de branche zelf: Sterke behoefte aan verdere professionalisering: voor de toekomst van AM moeten er nog verdere stappen worden gezet. Hierbij denkt men met name aan: Het opstellen van een code of conduct voor alle spelers binnen AM. Middels een set van spelregels kan AM transparanter gemaakt worden, waardoor enerzijds adverteerders meer zicht hebben hoe AM werkt en weten waar zij aan toe zijn. Hierdoor neemt het vertrouwen alleen maar toe. Anderzijds maakt een code of conduct het mogelijk om oneigenlijke en frauduleuze handelingen te voorkomen. In een code of conduct moeten eenduidige en heldere afspraken vastgelegd worden wat wel en niet toegestaan is binnen AM voor alle betrokken partijen. Zaken zoals cookie dropping moet hiermee uitgebannen worden. Aanleggen van een black list: Om te zorgen dat een dergelijke code of conduct ook werkelijk betekenis krijgt, is het noodzakelijk om een black list te hanteren, zodat affiliates die tegen de regels in handelingen uitvoeren geweerd worden door alle netwerken. Daarnaast zal er toegezien moeten worden op de naleving van de code of conduct. Velen zien hier een rol voor de netwerken weggelegd. Er gebeuren nog steeds foute dingen binnen de markt. Iedereen weet het maar het kan echt niet! Er zou eigenlijk een keurmerk moeten zijn vergelijkbaar met de Thuiswinkelwaarborg. Affiliate Marketing Markt Monitor 2010 / pag.17

18 2 Verwachtingen Concurrentie Sterke behoefte aan verdere professionalisering (vervolg): Concurrentie tussen netwerken op basis van dienstverlening in plaats van prijs. Alle stakeholdergroepen zijn van mening dat de netwerken elkaar te veel concurreren op prijs, wat de ontwikkeling van de markt niet ten goede komt. Men ervaart kannibalisme onder de netwerken waar niemand mee gebaat is. Concurrentie op dienstverlening zorgt voor een sterke focus op kwaliteit, het bieden van toegevoegde waarde, vernieuwde systemen en dergelijke. Ook dit draagt bij aan de verdere professionalisering van AM. Velen zien de netwerken als de spil binnen AM, waar veel van de professionaliseringslagen vandaan moet komen. Ik werk als publisher grotendeels met netwerken. Bij slechts een aantal adverteerders gaat het direct. Het liefste zou ik alles via een netwerk willen doen. Waar een netwerk zich ook in kan onderscheiden is door te zorgen dat de facturatie snel verloopt. Sommigen betalen pas zodra het netwerk het geld van de adverteerder heeft ontvangen; terwijl anderen eerder betalen. Affiliate Marketing Markt Monitor 2010 / pag.18

19 Last cookie counts heeft zijn langste tijd gehad. Het sluit niet aan bij oriëntatie- en beslisproces van de consument en is daardoor geen eerlijk afrekenmodel. 2 Verwachtingen Waarde-attributie Herziening van de waarde-attributie. Momenteel geldt het systeem last cookie counts. Velen zijn van mening dat dit systeem de langste tijd heeft gehad, omdat het geen recht doet aan de wijze waarop een consument tot een aankoop komt. Er is behoefte aan een nieuw model waarin differentiatie naar waardetoevoeging plaatsvindt en waarbij meer rekenschap wordt gegeven naar het beslisproces van een consument. De opkomst van de kortingcodes versterkt deze behoefte. De verwachting is niet dat dit snel is aangepast, omdat er grenzen getrokken moeten worden wanneer een affiliate wel of niet een bijdrage heeft geleverd aan de transactie. Hierdoor zal het een lastige discussie worden. Men verwacht wel dat de oplossing in de techniek ligt, middels tools die het proces van de consument van oriëntatie tot aankoop kunnen tracen. Affiliate Marketing Markt Monitor 2010 / pag.19

20 Zelf reguleren voordat de EU het gaat doen. (1) 2 Verwachtingen Consolidatie netwerken Ontstaan van geconsolideerde organisaties. De verwachting is dat. zowel aan de kant van de affiliates als de netwerken, grotere partijen gaan ontstaan. Met name het aantal netwerkorganisaties zal teruglopen. De markt zal in de toekomst een beperkt aantal grotere (wellicht internationale) netwerken kennen, waardoor het voor zowel affiliates als voor de adverteerders makkelijker en beheersbaarder gaat worden. Velen zien dit als een gezonde situatie. De hoop is dat de overgebleven netwerken zich meer gaan richten op de core business (tracking en facturering) en het bieden van meerwaarde. De meerwaarde zit in pro actief handelen en communiceren richting de andere twee partijen, tijdige betalingen, handhaving van code of conduct, constante technische innovatie etc. Nieuwe wetgeving is een externe factor waarop AM moet anticiperen. Zowel binnen Nederlandse als Europese overheidskringen zijn steeds meer geluiden hoorbaar dat internet aankopen, vanuit privacy oogpunt, gereguleerd moet worden. De volgende ontwikkeling wordt genoemd: Blokkeren van Third Party Cookies: hiermee kunnen partijen het surfgedrag van gebruikers over verschillende websites volgen. De geluiden zijn dat men wellicht moet gaan werken met een opt-in optie. Hierbij moet de consument bewust akkoord geven dat zijn internetgedrag gevolgd wordt. Door een prijzengevecht wordt de kwaliteit niet beter; marges verdwijnen. Ze kunnen zich beter onderscheiden op kwaliteit! Maria van der Hoeven weet gewoon niet waar ze het over heeft. Het is echt een onzinnig voorstel (om third party cookies te verbieden RED). Affiliate Marketing Markt Monitor 2010 / pag.20

21 Zelf reguleren voordat de EU het gaat doen. (2) 2 Verwachtingen Regulering Nieuwe wetgeving (Third Party Cookie vervolg) Over in hoeverre deze ontwikkeling een bedreiging is, zijn de meningen verdeeld; van een grote deuk in het consumentenvertrouwen tot het idee dat men enkel de waardevolle consumenten, waaruit conversie ontstaat, overhoudt. Daarnaast geloven velen dat het niet zo n vaart zal lopen, aangezien heel internet hiervan gebruik maakt en niet alleen AM. Het blokkeren zal het gebruikersgemak van de internetter niet ten goede komen. Sommigen zien het als de uitdaging van de branche zelf om AM verder te reguleren, voordat het vanuit de EU opgelegd wordt. Wederom worden ook nu met name de affiliate netwerken aangewezen als de voor de handliggende partij om hier het voortouw in te nemen. Affiliate Marketing Markt Monitor 2010 / pag.21

22 Hoofdstuk III: Marktomvang Een vijfde van de online aankopen kan gerelateerd worden aan affiliate marketing in Nederland.

23 Marktomvang in kaart brengen 3 Marktomvang 3.1 Definities Voor het bepalen van de affiliate marketing marktomvang is Blauw Research in gesprek gegaan met affiliate netwerken. Aan de netwerken is gevraagd een aantal kerncijfers te delen om de markt in Nederland in kaart te brengen. De kerncijfers van 2009 die in kaart zijn gebracht zijn: Totale gefactureerde affiliate marketing omzet in Nederland door alle bedrijven; Totale omzet die kan worden toegeschreven aan affiliate marketing voor alle bedrijven in Nederland; De gefactureerde affiliate marketing omzet van het affiliate netwerk. De cijfers hebben betrekking op 2009 (1 januari t/m 31 december 2009) en zijn allen exclusief BTW uitgevraagd. Binnen de markt is bekend dat niet alle partijen affiliate netwerken inzetten voor het uitvoeren van affiliate marketing en dit bijvoorbeeld in eigen beheer doen. Door ook naar de totale markt te vragen wordt dit ondervangen. Daarnaast zijn externe spelers nog los benaderd om de inschattingen te benchmarken. Affiliate Marketing Markt Monitor 2010 / pag.23

24 Totale affiliate markt goed voor 1,3 miljard omzet 3 Marktomvang 3.2 Kerncijfers miljard Inschatting is dat 1,3 miljard omzet gerelateerd aan affiliate marketing echt een maximum is, in werkelijkheid waarschijnlijk lager miljoen AM Omzet Gerelateerde omzet AM 2009 (in mln euro's) Aan de affiliate netwerken is specifiek gevraagd de gefactureerde omzet gerelateerd aan affiliate marketing te benoemen. De gepubliceerde omzet cijfers van een organisatie kunnen hier dus van verschillen aangezien andere activiteiten daar mogelijk ook in worden meegerekend. Affiliate Marketing Markt Monitor 2010 / pag.24

25 Travel, Retail en Telecom de grootste in omzet. 3 Marktomvang 3.3 Brancheverdeling Kijkend naar de branches waar affiliate marketing voor wordt gedaan zijn Travel, Retail en Telecom de grootste in omzet. Ook op de thuiswinkelmarkt is Travel het grootste segment. Omzetverdeling naar branche Klantenrelatie 26% 31% 45% 14% 33% 6% 5% 6% 12% 11% 11% travel retail/shopping telecom entertainment finance electronics overig minder dan 20% 20% - 40% 40% - 60% 60% - 80% Binnen de affiliate netwerken wisselt de mate van exclusiviteit van de klantrelaties. Een vastgelegde formele exclusiviteit met adverteerders ligt voor bijna de helft van de netwerken onder de 20%. Affiliate Marketing Markt Monitor 2010 / pag.25

26 Affiliates ontvangen bijna driekwart van fee voor inspanning 3 Marktomvang 3.4 Affiliate omvang Het succes van affiliate marketing valt of staat bij de kracht van de affiliates. Beloningsstructuren richting de affiliates zijn hierbij van belang. Over het algemeen is bijna driekwart van de fee voor affiliate marketing voor de affiliates. Binnen de netwerken is hier een vergelijkbaar beeld terug te zien. Tariefopbouw affiliates 72% affiliates affiliates 28% affiliates affiliates affiliate affiliate netwerk De netwerken is ook gevraagd hoeveel actieve affiliates (waaraan tenminste 50 commissie wordt afgedragen) zij inzetten. De aantallen variëren hier van 150 tot en met Affiliate Marketing Markt Monitor 2010 / pag.26

27 Hoofdstuk IV: Trends Kortingcodes, internationalisering en integratie mediakanalen trends voor 2010

28 Andere verwachtingen en trends zijn de verdere groei van de kortingscodes, internationalisering en integratie mediakanalen. 4 Trends 4.1 Algemene trends De volgende drie zaken ziet men steeds verder opkomen in het buitenland, waarvan de verwachting is dat deze ook steeds meer een rol gaan spelen in Nederland: Kortingscodes: dit is inmiddels ook flink in opmars in Nederland. De verwachting is dat dit alleen nog meer wordt, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de UK. Voor sommigen is dit een doorn in het oog in verband met de huidige waarde attributie last cookie counts. Door de kortingcodes lopen affiliates commissies mis. Anderzijds is het gebruik van kortingscodes een enorme trigger om traffic te genereren. Als oplossingen ziet men het aanbieden van exclusieve kortingcodes aan specifieke affiliates of andere commissie afspraken. Internationalisering: iedereen is er van overtuigt dat AM verder zal groeien. Dit gaat meestal gepaard met meer internationalisering. Adverteerders zullen wellicht in de toekomst liever werken met partijen die ook in andere landen werkzaam zijn. Deze push vanuit de adverteerders zou kunnen leiden tot verdere groei van grotere internationale partijen. Integratie van media kanalen: steeds meer ziet men andere kanalen actiever worden binnen Performance Based Marketing. Daarnaast is internet, wat de basis voor AM, via andere kanalen bereikbaar zoals via de mobiele telefoon of de televisie. Dat betekent dat de media kanalen steeds vaker door elkaar heen zullen gaan lopen. Affiliate Marketing Markt Monitor 2010 / pag.28

29 4 Trends 4.2 Overige topics Gedurende de gesprekken zijn nog een aantal andere onderwerpen besproken. Hieronder worden deze onderwerpen kort besproken: Rol social media: velen hebben wel iets geprobeerd op de verschillende platforms, maar deze acties zijn gestaakt omdat het voor AM niet veel toevoegt. De conversies op deze platforms zijn laag. Vrijwel iedereen is er van overtuigd dat het meer een brandingstool is, dan een AM-tool. Een uitzondering zijn sociale websites die zich op een bepaalde niche richten (bijvoorbeeld mode). Op deze sites vindt veel aanbevelingsgedrag plaats en zijn daarvoor meer geschikt voor AM. Adverteren op Hyves en Facebook heeft nog nooit tot conversie, succes geleidt. Rol van Google: of Google vriend of vijand is wordt niet eenduidig beantwoord. Men neemt Google zoals het is. Google is een uitstekend kanaal om traffic te genereren. Ze zijn immers heer en meester over de toegang tot webshops. Voor veel consumenten is het een startpunt. Maar Google handelt ook als een affiliate. Hierdoor kan Google met de transactie en dus de commissie er vandoor gaan. Effectieve extra incentives voor affiliates De affiliates kennen alle vormen van incentives. In het begin werkten de reisjes prima maar nu organisaties groter worden, zijn dergelijke incentives minder populair. Men heeft primair behoefte aan goede basisafspraken, eventueel aangevuld met een financiële bonus. Waar het mij om gaat is ECPS. Dat is hetgeen waar wij naar kijken om te bepalen of we een programma draaien of niet. Affiliate Marketing Markt Monitor 2010 / pag.29

30 4 Trends 4.2 Overige topics Contactvormen tussen de partijen: Alle affiliates geven aan de nieuwsbrieven niet te lezen. Men wil graag pro actief door de netwerken op de hoogte worden gehouden over relevante ontwikkelingen en veranderingen. Affiliates en adverteerders willen ook direct contact met elkaar; ondanks de waardevolle rol van de netwerken. Men ervaart het als efficiënt, effectief en enthousiasmerend om direct contact te hebben. Netwerken hoeven hier niet angstig voor te zijn; zij kunnen het ook faciliteren. Ik wil direct contact met een adverteerder. Dat schakelt wel zo makkelijk en snel. Je weet ook eerder als er veranderingen zijn Affiliate Marketing Markt Monitor 2010 / pag.30

31 Bijlage: Onderzoeksverantwoording Veldwerk kwalitatief In totaal zijn 10 gesprekken van ongeveer 60 minuten gevoerd voor het kwalitatief onderzoek. Het veldwerk heeft plaatsgevonden tussen 21 en 27 april. Van alle gesprekken zijn geluidsopnamen gemaakt. Gesprekspuntenlijst kwalitatief Voorafgaand aan de interviews heeft er een kick-off sessie met IAB plaatsgevonden. Op basis van deze sessie heeft Blauw een gesprekpuntenlijst gemaakt. Deze is ter goedkeuring aan IAB voorgelegd. Doelgroep kwalitatief De onderzoeksdoelgroep bestond uit 10 spelers binnen Affiliate Marketing: 3 gesprekken met netwerken 3 gesprekken met adverteerders 3 gesprekken met affiliates 1 gesprek met een media bureau Werving kwalitatief IAB heeft een lijst met namen aangeleverd waarmee een gesprek ingepland kon worden. Alle respondenten waren vooraf op de hoogte gesteld van het onderzoek. Werving kwalitatief (vervolg) Het inplannen is uitgevoerd door een extern bureau waarmee Blauw Research ruime ervaring heeft. Dit bureau onderschrijft de richtlijnen van de MOA (MarktOnderzoek Associatie). Het selectiebureau heeft de werving telefonisch uitgevoerd. Het selectiebureau is door Blauw zowel mondeling als schriftelijk gebrieft. De respondenten hebben geen financiële vergoeding ontvangen. Echter, de onderzoeksresultaten zullen aan alle deelnemers ter beschikking worden gesteld als blijk van dank voor hun deelname aan het onderzoek. Online onderzoek Voor het online onderzoek zijn affiliate netwerken uitgenodigd. Contactgegevens zijn door de IAB taskforce aangeleverd. Blauw Research heeft de partijen waar geen persoonlijk adres van bekend was nog nagebeld en het onderzoek ook meteen aangekondigd. Veldwerk heeft plaatsgevonden van 2 mei tot en met 11 mei, uiteindelijk hebben 9 netwerken hun medewerking verleend aan het onderzoek en marktcijfers gedeeld. Dit was een response van 50% op de uitstuur. De resultaten van het onderzoek zijn ook nog gecheckt met een aantal externe partijen, waaronder adverteerders.

Affiliate Marketing Monitor 2011. Rapportage onderzoek

Affiliate Marketing Monitor 2011. Rapportage onderzoek Affiliate Marketing Monitor 2011 Rapportage onderzoek Affiliate Marketing Monitor 2011 Rapportage onderzoek in opdracht van IAB Nederland mei 2011 Copyright 2011 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten ROI Driven Internet Marketing Yonego Affiliate Enquête 2012 Resultaten Maart 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 SAMENVATTING... 4 VRAAG 1 SINDS WANNEER BENT U ACTIEF ALS AFFILIATE?... 6 VRAAG 2 HOEVEEL

Nadere informatie

1. Persoonlijke informatie

1. Persoonlijke informatie 1. Persoonlijke informatie Dit is een anonieme enquête. Om mee te doen hoeft u geen naam of contactgegevens in te vullen. Wilt u meedingen naar de Samsung Galaxy Tab dan kunt u aan het eind van deze enquête

Nadere informatie

Welkom Affiliate Marketing

Welkom Affiliate Marketing Welkom Affiliate Marketing Affiliate dag 2008 Pieter van Gils Studie CE Now Media Generation Next Mark van Werven Publisher Adverterteerders ondersteunen Tribal Internet Marketing Tribal Ireland Programma

Nadere informatie

Online Marketing in 1 Day

Online Marketing in 1 Day Online Marketing in 1 Day Mobile Facebook Display Conversion Welkom! PROGRAMMA 9.20-10.00 iprospect research paper Discovery; the World of Mobile Search and Advertising (Mark van Dijk, Managing Director,

Nadere informatie

Affiliate marketing. Jan Pons

Affiliate marketing. Jan Pons Affiliate marketing Jan Pons Affiliate marketing Affiliate marketing is een manier van online marketing waarbij de website (adverteerder of merchant) de affiliate (uitgever/webmaster) betaalt voor elke

Nadere informatie

PAN Harmonisatiestandaard Algemene Voorwaarden voor Affiliate Netwerken en Adverteerders

PAN Harmonisatiestandaard Algemene Voorwaarden voor Affiliate Netwerken en Adverteerders PAN Harmonisatiestandaard Algemene Voorwaarden voor Affiliate Netwerken en Adverteerders Deze harmonisatiestandaard is tot stand gekomen in overleg tussen het Platform Affiliate Netwerken en de Nederlandse

Nadere informatie

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls

Call Tracking. Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls Call Tracking Slimme marketingbeslissingen maakt u op basis van complete data. AdCalls September 2015 1 INLEIDING Online conversies en de kanalen waarvan ze afkomstig zijn, worden precies gemeten door

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

PayPal/ Text 100 Public Relations MKB Webwinkel Groei Onderzoek. 19.0115 4 september 2009. Trendbox B.V.

PayPal/ Text 100 Public Relations MKB Webwinkel Groei Onderzoek. 19.0115 4 september 2009. Trendbox B.V. PayPal/ Text 100 Public Relations MKB Webwinkel Groei Onderzoek 19.0115 4 september 2009 Trendbox B.V. Achtergrond, doelstelling, onderzoeksopzet en steekproefsamenstelling Achtergrond Doelstelling en

Nadere informatie

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC 1 Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC Agenda Wat is innovatielab? Doel innovatielab Onderzoek innovatielab Producten innovatielab Travel 3.0 platform 2 Wat is het innovatielab

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer leergang

NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer leergang Inhoud. NIMA Online Marketeer leergang... 3 Programma.... 4 Les 1 : Introductie... 4 Les 2: Zoekmachinemarketing... 4 Les 3 + 4: Analytics... 4 Les 5: Social media... 4 Les

Nadere informatie

NIMA Online Marketeer Leergang

NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer Leergang NIMA Online Marketeer leergang NIMA Online Marketeer is ontwikkeld voor marketeers die officiële erkenning willen voor online marketingkennis opgedaan in de praktijk of gedurende

Nadere informatie

Zoekmachinemarketing

Zoekmachinemarketing TM Marktonderzoek Zoekmachinemarketing in de thuiswinkelbranche 2010 TM Copyright Traffic Builders 2001-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Over de thuiswinkelbranche 3 1.2. Zoekmachinemarketing in

Nadere informatie

Rabobank Westland 17 oktober 2013 Bart van Meurs & Raymond Buitelaar. 2013 ideality

Rabobank Westland 17 oktober 2013 Bart van Meurs & Raymond Buitelaar. 2013 ideality Rabobank Westland 17 oktober 2013 Bart van Meurs & Raymond Buitelaar ideality trend 1: online winkelen trend 2: social media stelling 1: retail vs. e-tail stelling 2: offline vs. online overweging ideality

Nadere informatie

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING INHOUD 1. Over SEO 2. Over Bloggen 3. Over Social Media 4. Over Email marketing 5. Over Google Adwords 6. Over Adverteren op Social Media 7. Over Affiliate

Nadere informatie

Thuiswinkel Markt Monitor Het onderzoek naar de markt van het online thuiswinkelen

Thuiswinkel Markt Monitor Het onderzoek naar de markt van het online thuiswinkelen Thuiswinkel Markt Monitor Het onderzoek naar de markt van het online thuiswinkelen De thuiswinkel markt monitor in het kort Betrouwbare marktcijfers online thuiswinkelmarkt; Onderzoek onder online webwinkels

Nadere informatie

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2014 Tussentijdse meting Trendmeter 14 B16475 / juni

Nadere informatie

Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers. Toplines rapport voor SIDN. P-3981, D1 september 2016

Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers. Toplines rapport voor SIDN. P-3981, D1 september 2016 Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers Toplines rapport voor SIDN P-3981, D1 september 2016 > Inleiding Amsterdam, september 2016 Geachte lezer, Voor u ligt de rapportage

Nadere informatie

DM3 Ratecard - Laatste update: 14 oktober 2014. Performance. Bereik top 10

DM3 Ratecard - Laatste update: 14 oktober 2014. Performance. Bereik top 10 DM3 Ratecard - Laatste update: 14 oktober 2014 Deze ratecard bestaat uit zes blokken. Wij hanteren drie verschillende advertising pakketten; Thema, Performance en RTB. Deze pakketten maak je compleet met

Nadere informatie

Traffic4u Search Index Travel Q2 2009

Traffic4u Search Index Travel Q2 2009 Traffic4u Search Index Travel Q2 2009 Ten opzichte van het vorige kwartaal zien we in Q2 van 2009 een zeer lichte stijging van de gemiddelde CPC. Adverteerders blijven nog altijd inzetten op Search en

Nadere informatie

Real Attribution. TradeTrackers Real Attribution is een revolutionaire aanpak voor de shopping branche. INITIATOR CONVERTER START ATTRIBUTION WINDOW

Real Attribution. TradeTrackers Real Attribution is een revolutionaire aanpak voor de shopping branche. INITIATOR CONVERTER START ATTRIBUTION WINDOW Real Attribution TradeTrackers Real Attribution is een revolutionaire aanpak voor de shopping branche. INITIATOR START ATTRIBUTION WINDOW CONVERSION PATH CONVERTER Real Attribution Bij performance marketing

Nadere informatie

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing

Hét model voor krachtige online advertising. See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Hét model voor krachtige online advertising See. Think. Do. Van Branding tot Performance. PauwR Digital Marketing Je bent adverteerder. Of je helpt adverteerders. Je besteedt veel geld aan offline en online

Nadere informatie

E-mail database 10. Thuis of op kantoor? 11. Internationale activiteiten 12. Inkomsten 13. Inkomsten per branche 14. Inkomsten 2013 vs.

E-mail database 10. Thuis of op kantoor? 11. Internationale activiteiten 12. Inkomsten 13. Inkomsten per branche 14. Inkomsten 2013 vs. 2 Inhoud Inleiding 3 Samenvatting 4 Algemeen profiel 6 Actief sinds 7 Tijdsbesteding per week 8 Aantal websites 9 E-mail database 10 Thuis of op kantoor? 11 Internationale activiteiten 12 Inkomsten 13

Nadere informatie

Te Koop: Dieetforum.nl

Te Koop: Dieetforum.nl Te Koop: Dieetforum.nl (21.435 unieke bezoekers per maand, 5.000 euro PASSIEVE inkomsten per jaar, 5 jaar oude site) Bij deze bieden wij Dieetforum.nl te koop aan. Wij hebben deze site gekocht in November

Nadere informatie

Real Attribution. TradeTrackers Real Attribution is een revolutionaire aanpak voor de services branche. INITIATOR CONVERTER START ATTRIBUTION WINDOW

Real Attribution. TradeTrackers Real Attribution is een revolutionaire aanpak voor de services branche. INITIATOR CONVERTER START ATTRIBUTION WINDOW Real Attribution TradeTrackers Real Attribution is een revolutionaire aanpak voor de services branche. INITIATOR START ATTRIBUTION WINDOW CONVERSION PATH CONVERTER Real Attribution Bij performance marketing

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2015

Nationale Social Media Onderzoek 2015 Nationale Social Media Onderzoek 2015 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Trendonderzoek Dialoogmedia

Trendonderzoek Dialoogmedia Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument 1. Organisaties hebben de mogelijkheid om via een breed scala van kanalen een rechtstreekse dialoog met de consument aan te gaan en te onderhouden.

Nadere informatie

Grip op reclame Social Media

Grip op reclame Social Media DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Social Media PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING

WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING WHITEPAPER INGREDIËNTEN VOOR SUCCESVOLLE B2B MARKTBEWERKING UW PARTNER IN B2B MARKETING INTELLIGENCE Inleiding Het vak van de B2B marketeer is uitdagend. Sinds de crisis zijn de budgetten structureel verlaagd.

Nadere informatie

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland!

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! MKB Monitor Onderzoek Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! Waarom Mkb onderzoek? Ondernemers echt kennen en weten wat er speelt. Weten wat hen drijft en waarvoor

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor. Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact

Strategic Decisions Monitor. Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact Strategic Decisions Monitor Juni 2013 Dilemma s in Klantcontact KIRC 2013 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar worden

Nadere informatie

Factsheet COOKIE COMPLIANT Managed Services

Factsheet COOKIE COMPLIANT Managed Services Factsheet COOKIE COMPLIANT Managed Services COOKIE COMPLIANT Managed Services Mirabeau helpt u de cookiewetgeving op de juiste manier te implementeren. Zo geven we uw online omgeving een betrouwbare uitstraling

Nadere informatie

Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends.

Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends. Vraag je je af via welke platformen en devices je de consument kunt bereiken? En hoe? Zes marketingtrends. Door: Patricia Redsicker Bron/voor u gelezen: www.marketingonline.nl Volgens het Infinite Dial

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2014

Nationale Social Media Onderzoek 2014 Nationale Social Media Onderzoek 2014 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachting van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Affiliate worden. Infosheet

Affiliate worden. Infosheet Affiliate worden Infosheet Word affiliatepartner van Lightspeed en profiteer van een fee per aangedragen lead. Je kunt leads aandragen voor retail en horeca kassasystemen of voor onze Lightspeed ecommerce

Nadere informatie

Meer Marketingrendement met Attributie

Meer Marketingrendement met Attributie Meer Marketingrendement met Attributie Google Analytics User Conference Juni 2015 ClickValue Rhijnspoorplein 28 1018 TX Amsterdam Bel ons op +31 (0)20 675 1621 Wat is de beste besteding van uw volgende

Nadere informatie

Zoekmachinemarketing strategie

Zoekmachinemarketing strategie Zoekmachinemarketing strategie Voor webwinkels Pag. 2 Zoekmachinemarketingstrategie voor webwinkels Introductie Wolter Tjeenk Willink Oprichter Traffic Builders zoekmachinemarketing BV Zoekmachine-optimalisatie

Nadere informatie

Checklist voor. de ontwikkeling van uw BUYER PERSONA S. Aangeboden door:

Checklist voor. de ontwikkeling van uw BUYER PERSONA S. Aangeboden door: Checklist voor de ontwikkeling van uw BUYER PERSONA S Aangeboden door: Kernvragen voor de ontwikkeling van uw buyer persona s! Het ontwikkelen van een buyer persona is een belangrijk onderdeel voor een

Nadere informatie

De online strategie van een grote offline speler. Rianne Jacobs-Schouten & Hugo van Mol

De online strategie van een grote offline speler. Rianne Jacobs-Schouten & Hugo van Mol De online strategie van een grote offline speler Rianne Jacobs-Schouten & Hugo van Mol Even voorstellen Online marketeer bij Kwik-Fit Nederland. Blogt wel eens wat. Moeder van #ukkies. Vragen? @riannejacobs

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3

Social Media Recruitment. Een strategisch en praktisch adviesrapport. Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 Social Media Recruitment Een strategisch en praktisch adviesrapport Auteur : Jacco Valkenburg Datum : 18 april 2010 Versie : 3 2 Inhoud: Social Media Recruitment...3 Enorm bereik, feiten en cijfers...fout!bladwijzer

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

WELKOM. DIRK JAN KOEKKOEK CEO efuture Group

WELKOM. DIRK JAN KOEKKOEK CEO efuture Group Dirk Jan Koekkoek (1979) is mede oprichter en aandeelhouder van efuture Group. Binnen de directie is hij met name verantwoordelijk voor business en online marketing intelligence, search engine marketing

Nadere informatie

Microsoft Advertising Tariefkaart

Microsoft Advertising Tariefkaart Microsoft Advertising Tariefkaart Microsoft Advertising is al bijna 15 jaar actief over de volle breedte van het digitale medialandschap. Via onze krachtige reeks digitale mediamerken bereiken wij maandelijks

Nadere informatie

Effectieve online marketing en communicatie in de zorg

Effectieve online marketing en communicatie in de zorg Effectieve online marketing en communicatie in de zorg Onderzoek naar marketingdoelen en resultaten van zorgaanbieders Hoe vinden en verbinden zorgaanbieders hun klanten? November 2015 De zorg is in beweging.

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2016

Nationale Social Media Onderzoek 2016 Nationale Social Media Onderzoek 2016 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Affiliateblogger Masterclass

Affiliateblogger Masterclass Affiliateblogger Masterclass 02-06 - 2017 Onze visie op de toekomst van Affiliate Marketing By phone: By e-mail: Bas TradeTracker en de voordelen voor bloggers / Pinterest Content widget / product tour

Nadere informatie

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com

Mobile & Shopping on demand. De nieuwe rol van de mobiele telefoon. tradedoubler.com Mobile & Shopping on demand De nieuwe rol van de mobiele telefoon tradedoubler.com Mobiele kanalen voor affiliate marketing vernieuwen de winkelervaring in Europa, door de connected consumers (online actieve

Nadere informatie

DE COOKIEWET EN AFFILIATE MARKETING

DE COOKIEWET EN AFFILIATE MARKETING DE COOKIEWET EN AFFILIATE MARKETING VOORWOORD Op 5 juni 2012 is de wetswijziging artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet, ook wel de cookiewet genoemd, van kracht geworden. zanox-m4n wil affiliates en

Nadere informatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren Online Marketing Vraagstuk: Zoekmachine Marketing - Adverteren Datum: juni 2016 Zoekmachine Marketing: Adverteren De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap

Nadere informatie

Webshop Kopen Checklist

Webshop Kopen Checklist Webshop Kopen Checklist Hieronder geven we u een overzicht van de onderwerpen die wij belangrijk vinden bij de overname van een webshop. Zie de lijst als leidraad en haal eruit wat voor uw situatie van

Nadere informatie

Frankwatching. Volledige automatisering e-mailmarketing

Frankwatching. Volledige automatisering e-mailmarketing Frankwatching Volledige automatisering e-mailmarketing Efficiënte promotie van nieuwe artikelen via e-mail CMS Koppeling bespaart een uur werk per nieuwsbrief Customized content door uitgebreide segmentatie

Nadere informatie

Sara Geris Communication Manager

Sara Geris Communication Manager Sara Geris Communication Manager 1 2 100% familiebedrijf 3 Sites 11 Landen 32 Locaties 16 sites in België Bedienden Arbeiders Chauffeurs +3.700 collega s 4 Social Media bij H.Essers? SEO/ SEA Social Media

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ZOEKMACHINEMARKETING

STAND VAN ZAKEN ZOEKMACHINEMARKETING STAND VAN ZAKEN ZOEKMACHINEMARKETING NEDERLAND 2010 SAMENVATTING AUTEUR: EDUARD BLACQUIÈRE DATUM: MAART 2010 Pagina 1 van 6 SAMENVATTING In 2007 heeft Eduard Blacquière voor het eerst de markt van zoekmachinemarketing

Nadere informatie

start om 19:00 uur 1

start om 19:00 uur 1 start om 19:00 uur 1 Certifications Google AdWords (Fundamentals, Display, Search) Google Analytics DoubleClick (DCM, DBM, DRM) 2 1. Voorstellen 2. Google Analytics 3. Analytics rapportages 4. Doelen instellen

Nadere informatie

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 Markt, trends en ontwikkelingen Amsterdam, april 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken Adviesgroep BV info@bakenadviesgroep.nl

Nadere informatie

CASE REDERIJ DOEKSEN SOCIAL BLUE. 16 mei 2014 LEADS+ CASE. Pagina 1 van 8 SB-042014-A

CASE REDERIJ DOEKSEN SOCIAL BLUE. 16 mei 2014 LEADS+ CASE. Pagina 1 van 8 SB-042014-A CASE REDERIJ DOEKSEN LEADS+ 16 mei 2014 CASE SB-042014-A Om een belangrijke stap richting de ambitie te zetten, meer kaarten verkopen via online kanalen, is voor Rederij Doeksen een campagne opgezet die

Nadere informatie

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Webinar SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget

Georges Dockx JUISTE MARKETING. Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Georges Dockx DE JUISTE MARKETING Voor kmo s en zelfstandigen die meer resultaat willen met minder budget Uitgegeven door Georges Dockx in samenwerking met BOEK MAKERIJ.be D/2015/Georges Dockx, auteur-uitgever

Nadere informatie

Real Attribution. TradeTrackers Real Attribution is een revolutionaire aanpak voor de travel branche. INITIATOR CONVERTER START ATTRIBUTION WINDOW

Real Attribution. TradeTrackers Real Attribution is een revolutionaire aanpak voor de travel branche. INITIATOR CONVERTER START ATTRIBUTION WINDOW Real Attribution TradeTrackers Real Attribution is een revolutionaire aanpak voor de travel branche. INITIATOR START ATTRIBUTION WINDOW CONVERSION PATH CONVERTER Real Attribution Bij performance marketing

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Trendonderzoek Dialoogmedia

Trendonderzoek Dialoogmedia Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument 1. Organisaties hebben de mogelijkheid om via een breed scala van kanalen een rechtstreekse dialoog met de consument aan te gaan en te onderhouden.

Nadere informatie

Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls

Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls Call tracking. Slimme marketingbeslissingen maak je op basis van complete data. AdCalls Samenvatting Web- en telefonische conversies Webconversies worden vaak gemeten met Google Analytics en AdWords. Maar

Nadere informatie

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords

LinkedIn Advertising vs. Google AdWords LinkedIn Advertising vs. Google AdWords Voor welk advertentiekanaal kiest u? Content marketing wordt ingezet om voor de doelgroep relevante en waardevolle content te verspreiden. Helaas bevindt vaak niet

Nadere informatie

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL 10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Zo overtuigt u uw doelgroep wél van de toegevoegde waarde Auteur: Wendy Appel Datum: 7 juli 2009 OnlineResults Databankweg 12p 3821 AL Amersfoort T 035

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2016 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

Online recruitment marketing

Online recruitment marketing Online recruitment marketing Plaats uw vacature niet langer willekeurig op diverse mediakanalen, maar bereik uw doelgroep snel én Effectief werven? Kies voor een online recruitment campagne! Als werkgever

Nadere informatie

Branche-evaluatie Bel l m e m n ie i t e re r gis i t s e t r, r 1 1 j aar la l t a e t r

Branche-evaluatie Bel l m e m n ie i t e re r gis i t s e t r, r 1 1 j aar la l t a e t r Branche-evaluatie Bel me niet register, 1 jaar later Aanleiding Sinds 1 oktober 2010 is de invoering van het Bel-me-niet-registereen jaar geleden. Een evaluatie van de werking en de effecten van dit overheidsinitiatief

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

beste online marketing voor jouw kantoor.

beste online marketing voor jouw kantoor. Een review is de beste online marketing voor jouw kantoor. HOGERE OPBRENGSTEN LAGERE KOSTEN POSITIEVE EFFECTEN VOORWOORD INHOUD Je moet grondig je best doen om online goed gevonden te worden. Het internet

Nadere informatie

Whitepaper: Klaar om te winnen met Mobile?

Whitepaper: Klaar om te winnen met Mobile? Whitepaper: Klaar om te winnen met Mobile? Stationsplein 12-1 1211 EX Hilversum +31 (0) 35 531 1115 Klaar om te winnen met Mobile? De invloed van mobile op de conversie wordt door veel bedrijven nog altijd

Nadere informatie

Checkit maakt u vindbaar!

Checkit maakt u vindbaar! Checkit maakt u vindbaar! Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met één van onze Search Engine Marketing professionals of kijk op www.checkit.nl Pagina 2 van 12 Inhoud 1. Over Checkit... 3

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

TEVREDEN MARKETING VOOR AL UW MARKETING DOELEINDEN!

TEVREDEN MARKETING VOOR AL UW MARKETING DOELEINDEN! TEVREDEN MARKETING VOOR AL UW MARKETING DOELEINDEN! WWW.TEVREDENMARKETING.NL Email: info@tevredenmarketing.nl - Tel: 020-261 9445 U kunt bij ons terecht voor o.a. de volgende diensten 1 Google Adwords

Nadere informatie

VOORWOORD. ben je zo afhankelijk van een partner als. Voorwoord 11

VOORWOORD. ben je zo afhankelijk van een partner als. Voorwoord 11 VOORWOORD Wist je dat affiliate marketing op de derde plek staat aan online marketing uitgaven in 2015? In dat jaar is er 137 miljoen euro uitgegeven in Nederland aan affiliate marketing, een groei van

Nadere informatie

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland 5 jaar geleden deed de kortingscode haar intrede in Nederland. Met een kortingscode (ook bekend als actiecode) kan extra korting worden verkregen

Nadere informatie

De juiste klanten via search engine marketing. Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010

De juiste klanten via search engine marketing. Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010 De juiste klanten via search engine marketing Ronald van Klooster, DM Vakdag 7 oktober 2010 Agenda 1 2 3 4 5 Introductie Wat is Zoekmachine Marketing Voor en nadelen van SEA en SEO Webshop/Leadgeneratie

Nadere informatie

Verover Europa via Amazon

Verover Europa via Amazon Verover Europa via Amazon Verover Europa via Amazon Zonder investeringen en taalbarrières verkopen over de grens. Het handboek dat precies vertelt hoe. Marco Coninx Verover Europa via Amazon Copyright

Nadere informatie

11 jaar geleden begon Frank Janssen met bloggen over online & digital. Hij had toen nooit durven dromen dat Frankwatching binnen dit vakgebied zou

11 jaar geleden begon Frank Janssen met bloggen over online & digital. Hij had toen nooit durven dromen dat Frankwatching binnen dit vakgebied zou 11 jaar geleden begon Frank Janssen met bloggen over online & digital. Hij had toen nooit durven dromen dat Frankwatching binnen dit vakgebied zou uitgroeien tot de grootste community van Nederland: meer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Sirius Legal Media Blog http://siriuslegal.wordpress.com/ Onderwerp Een Cookie bij de Koffie? Alles over de nieuwe cookieregels Datum 16 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Grip op reclame Streetmarketing

Grip op reclame Streetmarketing DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Streetmarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Communicatiebureaus Communicatie-/reclamebureaus verrichten advies-, ontwerp- en andere dienstverlenende werkzaamheden. Communicatie bestaat uit commerciële- en non-profit communicatie. Bureaus zijn onder

Nadere informatie

Introductie. Maak kennis met NGN

Introductie. Maak kennis met NGN Introductie NGN staat voor Next Generasian News en is het nieuwe online en offline platform voor de Aziatische jongeren in Nederland. NGN is een Nederlandstalige krant voor Aziatische jongeren van 15 t/m

Nadere informatie

Samenvatting. Trendonderzoek Dialoogmedia. Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument. Editie 2010

Samenvatting. Trendonderzoek Dialoogmedia. Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument. Editie 2010 Een periodiek onderzoek naar kanaalvoorkeuren van de consument Samenvatting Dit onderzoek is uitgevoerd door Synovate BV 1. Een uiteenlopende range aan directe kanalen maakt het bedrijven of organisaties

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2017

Nationale Social Media Onderzoek 2017 Nationale Social Media Onderzoek 2017 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Newcom Research & Consultancy B.V. Auteurs: drs.

Nadere informatie

Jaarrapportage werk.nl. Publieksversie

Jaarrapportage werk.nl. Publieksversie Jaarrapportage werk.nl 2014 Publieksversie 2 Samenvatting Werkzoekenden en werkgevers maken ook in 2014 weer meer gebruik van de online dienstverlening van UWV die onder meer op werk.nl en in de Werkmap

Nadere informatie

THUISWINKEL MARKT MONITOR BRANCHERAPPORTEN

THUISWINKEL MARKT MONITOR BRANCHERAPPORTEN THUISWINKEL MARKT MONITOR BRANCHERAPPORTEN De TMM Brancherapporten geven antwoord op de vragen: Wie zijn de online kopers in mijn branche? Wie zijn de belangrijkste spelers in mijn branche? Wat zijn de

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

WoodOnline is het portaal voor de houtprofessional! Wanneer gaat u deelnemen als houthandel?

WoodOnline is het portaal voor de houtprofessional! Wanneer gaat u deelnemen als houthandel? WoodOnline.nl WoodOnline is het portaal voor de houtprofessional! Wanneer gaat u deelnemen als houthandel? Klanten plaatsen vrijblijvende aanvragen Verstuur per mail de offerte Klanten kiezen de beste

Nadere informatie

Sociale media, de laatste cijfers

Sociale media, de laatste cijfers Sociale media, de laatste cijfers David Kok Newcom Research & Consultancy doet sinds 2010 het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en de verwachting van sociale media. Net als vele andere

Nadere informatie