NDL/HIDC Jaarverslag Scoren met sectoren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NDL/HIDC Jaarverslag 2012 2013. Scoren met sectoren"

Transcriptie

1

2 NDL/HIDC Jaarverslag Scoren met sectoren Zoetermeer, 28 november 213

3 NDL/HIDC Nederland Distributieland/Holland International Distribution Council Louis Pasteurlaan EE Zoetermeer Postbus AR Zoetermeer T F

4 Voorwoord Scoren met sectoren De titel van ons jaarverslag is Scoren met Sectoren, dit was het thema van dit boekjaar. Zowel het programma van de Nationale Distributiedag op 28 mei in Oss stond in het kader van de sectorbenadering als ook onze buitenlandpromotie. In het afgelopen jaar hebben wij 76% van onze outsourced logistieke landingen gescoord in de 4 sectoren High Tech, Life Science, Life Style en Chemie. Wij verzamelen naast de generieke kennis van de logistieke ketens in deze sectoren ook specifieke kennis en proberen daarmee in de verschillende gebieden de sector gerichte netwerken te ontwikkelen. Hierdoor verhogen wij onze hitratio s. Deze sectoren sluiten ook aan bij het Topsectorenbeleid van Nederland. Voor het huidige boekjaar hebben wij de food-sector als aandachtspunt toegevoegd. Wij mogen terugkijken op een goed jaar qua resultaten, dat kunt u in de volgende hoofdstukken lezen. Wij hebben als NDL/HIDC de belangrijke opdracht van onze leden de Nederlandse logistieke kracht in het buitenland te promoten en buitenlandse bedrijven met hun ladingstromen en/of vestiging naar Nederland te halen. In het afgelopen jaar hebben wij aan logistieke projecten een contractwaarde van ca. 27,2 miljoen bij logistieke dienstverleners aangebracht. Daarnaast hebben wij onze partners ondersteund bij de vestiging van nieuwe bedrijven waarbij vele arbeidsplaatsen en investeringen zijn gerealiseerd. Hiermede heeft NDL/HIDC een goede bijdrage geleverd aan de versterking van de logistieke markt in Nederland. Door de economische crisis hebben wij moeten inboeten op de inkomsten uit ledencontributies. Hoewel wij een 12-tal nieuwe leden hebben mogen verwelkomen was er toch sprake van onbalans ten opzichte van het aantal opzeggingen (42). Het totaal aantal hoofdleden komt daarmee per 1 juli 213 op 32. Wij zijn er wel in geslaagd het boekjaar met een positief financieel resultaat af te sluiten. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 27 november 212 heeft Aad Veenman de voorzittershamer van het bestuur overgedragen aan Carel Paauwe die tot dat moment voorzitter was van de Raad van Toezicht en Advies. In januari is via een buitengewone ledenconsultatie Karel Noordzij benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht en Advies. Met de voordracht van Marcel de Nooijer (Martinair) en Frank Verhoeven (Vos Logistitics) per november 213 zal NDL/HIDC haar bestuur verder versterken. Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar intensief beziggehouden met de ontwikkelingen rond de buitenlandpromotie van de Topsector Logistiek en hoe NDL/HIDC zich het beste kan voorbereiden om in de transitiefase haar organisatie klaar te stomen voor de toekomst. In het nieuwe boekjaar wordt de NDL-organisatie hierop aangepast. Belangrijk is hoe wij de komende jaren onze werkzaamheden gaan voortzetten met en voor de logistieke industrie. Wij hebben in ons vorig jaarverslag reeds vermeld dat de Topsector Logistiek een stevige ambitie heeft geformuleerd voor de buitenlandpromotie. Buitenlandpromotie moet bijdragen aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland door een internationale toppositie te verwerven (1) in de afwikkeling van goederenstromen, (2) als ketenregisseur van internationale logistieke activiteiten en (3) als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven. NDL/HIDC Jaarverslag

5 NDL/HIDC gaat in een nauwe samenwerking met het Netherlands Foreign Investment Agency (EZ), Dinalog, de Mainports, Ministerie van I&M en de Regionale Ontwikkelings- Maatschappijen uitvoering geven aan deze ambitie van de Topsector Logistiek, hiervoor zijn concrete plannen opgesteld om te komen tot gerichte strategische acquisitie en logistiek mede in te zetten als enabler voor de andere Topsectoren. Ons bestuurslid Michael Wisbrun heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan de commissie die onder leiding van Peter van Laarhoven advies uitbracht aan het Strategisch Platform Logistiek (SPL). In dit boekjaar worden door het Strategisch Platform Logistiek de projectprogramma s uitgewerkt en zullen wij met uw steun en inbreng de strategische marktbenadering mede vorm gaan geven vanaf juli 214. Het is de bedoeling dat de programma s van de Topsector Logistiek door de overheid (I&M) en het bedrijfsleven (o.a. NDL) gezamenlijk worden gefinancierd. In het komende jaar zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen zodat wij met gezamenlijk kunnen zeggen Nederland=Logistieke kracht!! Dirk t Hooft Algemeen Directeur NDL/HIDC Jaarverslag

6 Activiteiten voor de leden en de overheid NDL/HIDC verrichtte het afgelopen boekjaar de volgende activiteiten: 1) Netwerkbijeenkomsten, praktische kennisuitwisseling leden 2) Onderzoek en factsheets 3) Promotie in het buitenland 4) Lead generation 5) Matchmaking 1. Netwerkbijeenkomsten, praktische kennisuitwisseling leden Kenmerkend voor deze bijeenkomsten is de uitwisseling van kennis en informatie en het scheppen van de mogelijkheid tot netwerken tussen de leden. In het afgelopen boekjaar hebben wij twee nationale en vier regionale c.q. specifieke bijeenkomsten georganiseerd. Hierbij waren in totaal 8 bezoekers aanwezig. E-commerce en logistiek Op 28 november 212 vond aansluitend op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van NDL/HIDC, in Duiven, het seminar E-commerce en logistiek plaats. Tijdens dit seminar werden de kansen voor Nederland op het gebied van e-commerce belicht. Geconcludeerd werd dat Nederland voordeel heeft van haar sterke logistieke positie. De Nederlandse logistieke sector kan het succes van Nederland als e-fulfilment hub bepalen. Na afloop van het seminar gaf het traditionele stamppottenbuffet uitgebreide gelegenheid tot netwerken. Deze kans werd dan ook voluit benut. Workshop Logistics Topics Gevaarlijke stoffen de juridische risico s Op 17 september 212 vond op de bovenste verdieping van het AKD kantoor in Rotterdam de Logistics Topics met als thema Gevaarlijke stoffen de juridische risico s plaats, dat NDL/HIDC in samenwerking met AKD organiseerde. De zeer interactieve workshop ging in op de juridische risico s, verbonden aan het verrichten van logistieke werkzaamheden met gevaarlijke stoffen. Een uitgebreid verslag vindt u op De workshop werd afgesloten met een netwerkborrel. Workshop Logistics Topics Export control compliance: een risico voor uw bedrijf of een unique selling point Op 11 december 212 vond bij NDL/HIDC de Logistics Topics workshop: Export control compliance: een risico voor uw bedrijf of een unique selling point plaats. Ruim 2 deelnemers lieten zich door medewerkers van PwC informeren over de risico s die men loopt met international trade compliance bij het uitvoeren van logistieke werkzaamheden. In een interactieve sessie kregen de deelnemers handvatten aangereikt hoe international trade compliance in hun voordeel te laten werken, zodat dit een unique selling point wordt. Een uitgebreid verslag vindt u op De workshop werd afgesloten met een netwerkborrel. Logistiek Insight bezoekt FrieslandCampina Logistiek Insight is een serie bedrijfsbezoeken aan logistieke centra in Nederland rond het thema arbeid. De bezoeken worden georganiseerd door NDL/HIDC, het vakblad Logistiek en Tempo-Team. Op 21 mei 213 vond de workshop Logistiek Insight plaats bij FrieslandCampina in Amersfoort met als thema Leiderschap. NDL/HIDC Jaarverslag

7 Geslaagde Transport Logistic in München Van 4 tot en met 7 juni a.s. bemande NDL/HIDC samen met Buck Consultants International B.V., C. van Heezik Utrecht B.V., East Netherlands Development Agency, EDCR B.V., Gemeente Zevenaar, Hollands Veem B.V., MP Objects, NOY LOGISTICS B.V., Rail Cargo information Netherlands en Vos Logistics een stand tijdens de Transport & Logistics in München. Onze stand maakte deel uit van de Holland Port stand. NDD 213: Focus on Business Op dinsdag 28 mei jl. vond de 26e editie van de Nationale Distributiedag (NDD) plaats in Theater De Lievekamp in Oss. Deze drukbezochte dag (ruim 3 deelnemers) startte met een interessant regionaal programma, waarbij diverse bedrijven in de regio bezocht werden. Onder de titel Focus on Business; scoren met sectoren gaven inspirerende sprekers zoals Martin Zegers van Forever Direct EU B.V., Richard Zink van DAF Trucks en Joe Galatowitsch van de LifeScience Alley hun visie op de ontwikkelingen in de verschillende topsectoren. Marieke van Lier Lels, commissievoorzitter van de Raad voor de Leefomgeving, presenteerde de eerste resultaten van het strategierapport Logistiek 24. Aan Wobine Buijs, burgemeester van Oss, werd de poetsdoek uitgereikt waarmee Oss als logistieke regio werd gecomplimenteerd. De dag werd afgesloten met een walking dinner, waarbij druk werd genetwerkt. NDL/HIDC Jaarverslag

8 2. Onderzoek en factsheets Voor de promotie van Nederland als logistieke vestigingslocatie heeft NDL/HIDC krachtige middelen nodig. Met regelmaat doet NDL/HIDC daarom, in samenwerking met haar leden, onderzoek naar de positie en sterkten van Nederland. Onderzoek E-commerce Samen met Heembouw en Buck Consultants onderzocht NDL/HIDC de kansen voor logistiek Nederland op het gebied van e-commerce. Deze markt groeit sterk; verladers zien de voordelen van online verkoop. Maar is de Nederlandse logistiek hierop voorbereid? Met het rapport reikt NDL/HIDC haar leden handvatten voor het versterken van deze positie. Bovendien kan zij buitenlandse verladers, met de uitkomsten van dit onderzoek, overtuigen van de kracht van Nederland op dit gebied. Factsheets NDL/HIDC verbetert constant haar promotiemiddelen. De nieuwste factsheets inzake logistieke, fiscale en juridische vragen en oplossingen vindt u op de website NDL/HIDC Jaarverslag

9 3. Promotie De promotie van NDL/HIDC richt zich zowel op haar leden en relaties in Nederland als op haar vele contacten in het buitenland. NDL/HIDC zet hier diverse middelen voor in. Bijeenkomsten In het afgelopen boekjaar heeft NDL/HIDC, veelal in samenwerking met NFIA, 35 seminars, webinars en roundtables voor of met bedrijven in het buitenland georganiseerd. Ruim 75 partners via LinkedIn Als extra ledenservice is NDL/HIDC op LinkedIn, het digitale sociale netwerk voor professionals, een eigen groep begonnen. De LinkedIn-groep geeft leden informatie over toekomstige evenementen en bijeenkomsten. Ook kunnen deelnemers eenvoudig in contact komen (of een discussie starten) met andere logistieke leden. De NDL/HIDC LinkedIn-groep telt inmiddels ruim 75 relaties en wordt veelvuldig door de gebruikers ingezet en geraadpleegd. Nieuwsbrieven NDL/HIDC stuurt maandelijks nieuwsbrieven naar relaties in binnen- en buitenland met informatie over activiteiten en nieuwe ontwikkelingen in Nederland. NDL/HIDC Jaarverslag

10 4. Lead generation Door het actief inzetten van seminars, webinars, round tables, NFIA netwerk, eigen netwerk (de zeer uitgebreide NDL database), ledennetwerk (tax advisors), US exportcenters, associations, social media etc. zetten wij suspects om in prospects. Door 1-op-1 gesprekken en conference calls zetten wij prospects vervolgens om in leads. In het afgelopen boekjaar hebben wij 342 bedrijfsbezoeken en/of conference calls met individuele bedrijven gehad. Door ons publiekprivate karakter hebben wij een laagdrempelige toegang tot prospects; we worden niet gezien als een commerciële organisatie. Na de intake wordt aan de leads gevraagd een Logistic Questionnaire in te vullen waarmee wij het profiel van de klant en zijn behoefte kunnen vaststellen. Na invulling van de questionnaire wordt de lead een nieuw project met een eigen project team (NFIA, NDL/HIDC en eventueel een Regionale Ontwikkelings Maatschappij (ROM)). Er is veelvuldig direct contact met de leads naar aanleiding van vragen die direct beantwoord worden of waarop specialisten door ons worden ingeschakeld. In het afgelopen boekjaar genereerden wij 32 nieuwe projecten. Dit is een toename van 25% ten opzichte van het jaar ervoor. Geconstateerd kan dan ook worden dat een toename van het aantal bedrijfsbezoeken en presentaties leidt tot een beter gevulde pijplijn. Daarnaast zien we dat er meer vertrouwen is om in Europa te investeren. NDL/HIDC Jaarverslag

11 5. Matchmaking Bedrijven die interesse hebben om zich in Nederland te vestigen c.q. hun Europese ladingstroom via een Nederlandse logistieke dienstverlener te laten lopen, worden door ons voorzien van adviezen en een overzicht van mogelijke kandidaat-bedrijven. Dit gebeurt aan de hand van ledenprofielen en onze kennis van de leden. In het afgelopen boekjaar hebben wij 21 buitenlandse verladers gematcht (ten opzichte van 151 vorig jaar, een stijging van 33%). Aan de hand van de shortlist van NDL/HIDC, geven de buitenlandse bedrijven aan welke voorgestelde logistieke dienstverleners en/of consultants zij willen bezoeken tijdens een fact finding trip. Deze fact finding trips hebben wij dit jaar voor 54 buitenlandse bedrijven georganiseerd. Vervolgens treedt het buitenlandse bedrijf in direct contact met de kandidaat-bedrijven in Nederland, waarna offertes worden opgesteld. In deze fase blijft NDL/HIDC op de achtergrond maar zij houdt wel contact met het buitenlandse bedrijf om, indien gewenst, nadere informatie te verschaffen. Vooral Aziatische bedrijven stellen de advisering van NDL/HIDC tijdens het offerteproces op prijs, omdat zij hier weinig tot geen ervaring mee hebben. Door middel van een omzetsimulatie geeft NDL/HIDC inzicht in het proces. NDL/HIDC adviseert slechts en zal nooit overgaan tot een waardeoordeel. Uiteindelijk sluiten de bedrijven een contract voor de dienstverlening c.q. vestiging. Toelichting ontwikkeling verschillende regio s: Noord Amerika Het afgelopen boekjaar heeft Noord Amerika twee verschillende gezichten laten zien. Gedurende de eerste helft van het boekjaar zagen we een afwachtende houding bij veel Amerikaanse bedrijven. Dit werd vooral veroorzaakt door macro economische factoren. Sinds het eerste kwartaal van 213 valt een opleving waar te nemen, waarbij bedrijven niet alleen kijken en praten, maar ook daadwerkelijk actief zijn. Bedrijven zijn weer meer en eerder geneigd om internationaal te expanderen en daarbij blijft Europa een belangrijke handelspartner van, met name, de Verenigde Staten. Wij hebben als team 9 reizen gemaakt naar Noord Amerika, waarbij we verschillende seminars c.q. round tables organiseerden. Naast een aantal generieke evenementen, hebben we voluit ingezet op de sectorspecifieke benadering. Met name op het gebied van Life Style en Life Sciences hebben we verscheidene netwerken weten te openen voor onze leden. Als resultaat van deze aanpak zien we dat het afgelopen boekjaar ruim 165 nieuwe projecten uit deze regio genereerden. Veel van deze bedrijven bevinden zich in het grotere MKB segment, met hoogwaardige producten die naadloos aansluiten bij de logistieke industrie in Nederland. Ruim 2/3 van de gelande logistieke projecten komt uit de regio Noord Amerika. Van deze landingen komt bijna 9% uit de focussectoren. Dit benadrukt nogmaals het belang van de Amerikaanse markt voor de sectoren, maar het betekent ook dat Nederland een stabiele logistieke haven is voor veel internationale bedrijven APAC & MEA (Azië (exclusief Rusland), Oceanië, Midden Oosten (inclusief Israel en Turkije) en Afrika) In boekjaar 211/212 lag de focus op het opnieuw kennismaken met en verbeteren van de relatie met het (met name NFIA)-netwerk in deze regio. Na dit boekjaar constateerden wij dat de relaties met het netwerk voor verbetering vatbaar waren, dat logistiek niet top-of-mind was en dat er onvoldoende kennis van de tax effective supply chain propositie van Nederland aanwezig was. Ook hebben we gezien dat logistiek als enabler van foreign direct investment niet overal op dezelfde manier te verkopen is. Boekjaar 212/213 stond daarom in het teken van het verder versterken van relaties en het wegnemen van barrières die dit in de weg staan, het maken van een verdiepingsslag in de kennis binnen het netwerk en het aanbrengen van focus. NDL/HIDC Jaarverslag

12 Wij hebben zes reizen gemaakt waarbij iedere reis zowel in het teken stond van promotie en acquisitie (sectorspecifiek in onze focussectoren waar mogelijk) als van de aandachtspunten relatie, kennis en focus. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat wij in de APAC & MEA regio 132 nieuwe projecten hebben gerealiseerd, een toename van 41% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. Ook is de kwaliteit van de projecten verbeterd. Dit zien we dan ook terug in het aantal landingen dat gestegen is. In het boekjaar 212/213 hebben wij veel opportunisme gezien in deze regio. Dit komt mede doordat de economische situatie in deze regio minder slecht was dan in Amerika en Europa. Toch zien wij ook dat er nog steeds een prop in de pijplijn zit: projecten worden in de laatste fase on-hold gezet. De belangrijkste achterliggende redenen die wij horen zijn een gebrek aan vertrouwen in de Europese economie en meer focus op de eigen regio. Europa Het afgelopen boekjaar lag onze voornaamste prioriteit en focus op Azië en Noord- Amerika, Europa is reactief behandeld. Wij ontvingen 29 projectaanvragen, voornamelijk uit eigen netwerk (doorverwijzing of internet). De actieve algemene promotie met de nieuwe website werpt zijn vruchten af. De meeste aanvragen kwamen uit Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Binnen Europa wordt er met name door grotere bedrijven nog steeds kritisch gekeken naar optimalisatie van de internationale supply chains. Logistieke kosten hebben de aandacht, er wordt gekeken naar margeherstel. Afgelopen boekjaar vonden twee grote relocaties van EDCs van de UK naar Nederland plaats. In geval van relocaties is de voornaamste driver verbetering van de fiscaal logistieke positie. Tevens landde een groot consolidatieproject, waarin meerdere logistieke locaties met als grootste hub Frankrijk zijn gecentraliseerd in Nederland. Dit is een typisch geval van herstructurering na autonome groei. De voornaamste driver voor dergelijke trajecten is forse kostenbesparingen. In dergelijke trajecten vindt het proces stapsgewijs plaats en wordt er meestal gestart met een pilot. Deze trajecten kennen een lange doorlooptijd uiteraard vanwege locale impact en beëindiging van contracten. NDL/HIDC Jaarverslag

13 Resultaten Onderstaand treft u een overzicht aan van het aantal contracten, met hun waarde en werkgelegenheid uitgedrukt in het aantal fte s zoals deze geschat worden na twee jaar operatie. Het afgelopen boekjaar was een succesvol jaar in de realisatie van de contracten door bemiddeling van NDL/HIDC. Dit is vooral te danken aan het herstel van de economie in de VS, de sterke economie in Azië en herstel van vertrouwen in de Europese markt. Opvallend is het grote aandeel van Noord-Amerikaanse bedrijven die Nederland als logistieke draaischijf kiezen voor Europa (67%). Afgesloten contracten (landingen) Logistieke contracten Outsourced bij dienstverleners 212/ / / 211 Waarde Logistiek Contract (boekjaar ) Aantal fte s Investering * Eigen vestiging Totaal logistieke contracten Niet-logistieke Contracten * Totaal * * Op basis van de tot nu toe beschikbare gegevens NDL/HIDC Jaarverslag

14 Activiteiten NDL/HIDC per regio 212/213 Amerika Noord/Zuid APAC & MEA regio* Europa Totaal Seminars Lokale bedrijfsbezoeken (1 op 1) en direct calls Aantal fact finding trips in Nederland bij leden Logistieke contracten, bij logistieke dienstverleners Logistieke contracten, own account Logistieke contracten Totaal per sector/regio - Chemicals - High Tech - Life Sciences - Life Style - Other Flevoland - Friesland - Gelderland - Limburg - Noord-Brabant - Noord-Holland - Overijssel - Utrecht - Zuid-Holland - Onbekend Niet-logistieke contracten Totaal contracten per regio Logistieke contractwaarde outsourced projecten Directe investering 29,15 mln (3) 33,5,3 mln 62,95 mln Werkgelegenheid 1.19 FTE (4) 147 FTE 54 FTE 1.22 FTE NDL/HIDC Jaarverslag

15 NOTE! Met ingang van 212/213 treedt er een trendbreuk op, omdat de landenverdeling gewijzigd is. Vanaf dit boekjaar vallen Turkije en Israel onder de APAC & MEA regio. * APAC & MEA regio: Azië (exclusief Rusland), Oceanië, Midden Oosten (inclusief Israel en Turkije) en Afrika Toelichting: Seminars: evenementen in het buitenland waarbij NDL/HIDC een presentatie gehouden heeft. Bedrijfsbezoeken: bezoeken aan, meetings en conference calls met buitenlandse producenten. Fact finding trip: tijdens een fact finding trip begeleidt NDL/HIDC buitenlandse producenten op een kennismakingsbezoek bij vooraf geselecteerde logistieke dienstverleners in Nederland. Logistieke contracten, own account: de categorie contracten own account bestaat uit bedrijven die hebben gekozen voor een logistieke operatie in eigen beheer. Niet-logistieke contracten: onder deze categorie vallen contracten die bij consultants zijn geland en andere contracten. De categorieën Directe investering en Werkgelegenheid geven de investeringen en werkgelegenheid weer in Nederland die direct voortvloeien uit de afgesloten contracten. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) NDL/HIDC Jaarverslag

16 Balans In euro's per: 6/3/213 6/3/212 ACTIVA Vaste activa Inventaris 1,41 1,631 Hard- en software 4,469 7,98 5,51 9,539 Vlottende activa Handelsdebiteuren 25,446 54,181 Belasting en premies 1,865 1,889 Overige 127,14 159,78 vorderingen 163, ,85 Liquide middelen 16,88 2,71 TOTAAL ACTIVA 185, ,99 6/3/213 6/3/212 PASSIVA Eigen vermogen Weerstandsvermogen 57,548 9,425 57,548 9,425 Langlopende schulden Kortlopende schulden/ overlopende passiva Bankier 54,799 Crediteuren 72,34 71,123 Belasting en premies 24,366 31,336 overlopende 31,515 61,416 passiva 128, ,674 TOTAAL PASSIVA 185, ,99 NDL/HIDC Jaarverslag

17 Staat van baten en lasten In euro's Over de periode 1 juli 212 Rekening Begroting Rekening tot en met 3 juni / / /212 Baten Contributiebijdragen leden 643,463 65, 76,236 Ledenbijdrage findersfee 33,125 3, 21, Subsidie rijksoverheid 43, 43, 43, Interest 3,547-4, Overheidsbijdrage kennisprojecten 5, Kennisprojecten / evenementen / overige 177,247 17, 159,73 Totaal baten 1,287,382 1,276, 1,321,966 Lasten Personeelskosten 98,37 9, 96,98 Algemene zaken / bureaukosten 12,757 14, 177,878 Promotie buitenland / Kennis/ Voorlichting / Platform 24,378 22, 213,593 Afschrijvingen 5,818 8, 17,16 Totaal lasten 1,239,26 1,268, 1,315,485 Resultaat 48,122 8, 6,481 Zoetermeer, oktober 213 NDL/HIDC Jaarverslag

18 Toelichting jaarresultaat NDL/HIDC boekjaar Baten De contributie-inkomsten zijn conform begroting. De findersfee is hoger dan begroot, met name door de goede score van het aantal contracten dit boekjaar. De overige opbrengsten betreffen: Bijdrage uit sponsoring en ledenbijdrage NDD en seminars; deze is conform begroting 12.,-- Bijdrage uit deelname Innovatieprojecten van het FP7 programma van de Europese Commissie (CO3 en WINN), voor een bedrag van 69.,--. Hier tegenover staan out-of-pocket lasten van 26.,--. Het verschil betreft bijdrage in personele kosten. De interest was begroot als een last van 4.,-- en is uitgekomen op een bate van 3.547,--. Lasten De lagere opbrengsten hebben wij dit boekjaar vooral kunnen opvangen door onze bedrijfskosten aan te passen. Ten opzichte van het vorig boekjaar en de begroting dit boekjaar hebben wij aanzienlijk kunnen besparen op bureaukosten door andere huisvesting en verlaging IT- en telefoonkosten. De direkte kosten van onze activiteiten zijn iets lager dan in het vorige jaar o.a. door lagere kosten voor kennisontwikkeling. Resultaat Het resultaat van dit boekjaar is een positief resultaat van ,--. Hiermee kunnen wij ons weerstandsvermogen op een acceptabel niveau brengen. Voor het komende boekjaar verwachten wij onze activiteiten binnen de begroting te kunnen uitvoeren. NDL/HIDC Jaarverslag

19

20 Overzicht per 3 juni 213 voor een actueel overzicht zie Bestuur Voorzitter C.M. Paauwe, MBA Penningmeester mw. J.G.M. de Rijk, Jan de Rijk Logistics W.P.G.H. Boevé, ECT R.Th. van den Helder, TNT Express Benelux M. de Nooijer, Martinair Holland N.V. (kandidaat*) F.J.M. Verhoeven, Vos Logistics (kandidaat*) ir. M.H. Wisbrun, SKYTEAM Raad van Toezicht en Advies Voorzitter ir. K.J. Noordzij Ere-voorzitter drs S. Orlandini K.W. Bruurs, Siemens Nederland N.V. ir. W.N.C. Heeren, Transport en Logistiek Nederland R. van den Heuvel, DSV Solutions R. Leijn, Logica ir. R.J.G.M. Lenders, Ernst & Young mw. C.C. Leppink-Schuitema, Gemeente Montferland Dr. A.A.W.M. van Loon, N.V. Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij Mw. drs. D. Meijer, Havenbedrijf Amsterdam NV S. Oosterhof, N.V. NOM E.D. Osinga BSc, Schiphol Group R. van der Poel, Conclusion G.J. ter Poorten B.G. Radstaak, Air Cargo Netherlands A. Reijtenbagh, Flora Holland (kandidaat*) M.M. Roelofsen, Koninklijke Rotra Forwarding BV (kandidaat*) S.M.T. Schipper, ABN AMRO Bank N.V. Ing. R. Tieman DGSA, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart R.J. Vat, FENEX Ned. Org. voor Expeditie en Logistiek prof. dr. M. van Vliet, Deloitte Consulting F. Westdijk, DHL Supply Chain Waarnemers namens ministeries: drs R.P.J. Bol, Min. van Economische Zaken B.C.M. Pulles, EVD/NFIA Netherlands Foreign Investment Agency Teruggetreden: drs. R.W. Huyser, Ministerie van Infrastructuur en Milieu S. van der Ven, Flora Holland ir. C.C.J. Vincent MBA, IBM Nederland B.V. G. van der Wilk, Fujitsu *) Kandidaat voor benoeming door de Algemene Ledenvergadering op 28 november 213 NDL/HIDC Jaarverslag

21

NDL/HIDC Jaarverslag 2013 2014. Nieuwe gezicht(spunt)en

NDL/HIDC Jaarverslag 2013 2014. Nieuwe gezicht(spunt)en NDL/HIDC Jaarverslag 2013 2014 Nieuwe gezicht(spunt)en Zoetermeer, 20 november 2014 NDL/HIDC Nederland Distributieland/Holland International Distribution Council Louis Pasteurlaan 6 2719 EE Zoetermeer

Nadere informatie

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Presentatie ALV NDL 20/11/2014 Agenda 1. Topsector logistiek 2. Organisatie en uitgangspunten 3. Cross-overs 4. Logistiek Koffertje en lonkend perspectief

Nadere informatie

NDL/HIDC Jaarverslag 2014 2015. Klaar voor de toekomst

NDL/HIDC Jaarverslag 2014 2015. Klaar voor de toekomst NDL/HIDC Jaarverslag 2014 2015 Klaar voor de toekomst Zoetermeer, 22 april 2016 NDL/HIDC Nederland Distributieland/Holland International Distribution Council Louis Pasteurlaan 6 2719 EE Zoetermeer Postbus

Nadere informatie

Internationale acquisitie voor logistieke hot spots. Tiel, 12 januari 2016

Internationale acquisitie voor logistieke hot spots. Tiel, 12 januari 2016 Internationale acquisitie voor logistieke hot spots Tiel, 12 januari 2016 1 NDL/HIDC: de organisatie Nederland Distributieland (NDL/HIDC): Private non-profit organisatie, vertegenwoordigt 300 leden (logistieke

Nadere informatie

Verandering in de buitenlandpromotie Logistiek. Twente, 22 januari 2015

Verandering in de buitenlandpromotie Logistiek. Twente, 22 januari 2015 Verandering in de buitenlandpromotie Logistiek Twente, 22 januari 2015 1 NDL/HIDC: de organisatie Nederland Distributieland (NDL/HIDC): Private non-profit organisatie, vertegenwoordigt 300 leden (logistieke

Nadere informatie

Kansen voor stimulering export logistieke diensten en kennis

Kansen voor stimulering export logistieke diensten en kennis Kansen voor stimulering export logistieke diensten en kennis Workshop Nationale Distributie Dag Nijmegen, 15 oktober 2015 Liesbeth Staps-Brugemann Program Manager TKI Dinalog Kees Verweij Partner Buck

Nadere informatie

AVANS HOGESCHOOL. Nies Rijnders Manager of Centre of Expertise for Sustainable Business

AVANS HOGESCHOOL. Nies Rijnders Manager of Centre of Expertise for Sustainable Business Economische opgave Internationalisering - Kennis: wat gebeurt daar? - Verzoek van het bedrijfsleven uit de Osse Haven: logistieke hub - Internationale bedrijven naar Oss - Platform om andere partijen te

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk

Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk Herman Wagter Topsector Logistiek / Connekt Topsectorenbeleid Topsector Logistiek: 2e plaats in de World Logistics 3e plaats in de Enabling

Nadere informatie

CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO S

CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO S + CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO S Samenwerken aan de versterking van de logistieke achterlandregio s in Gelderland, Overijssel, Limburg en Drenthe CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO

Nadere informatie

NAG Algemene Ledenvergadering

NAG Algemene Ledenvergadering NAG Algemene Ledenvergadering Gastheer: Fokker Landing Gear 9 december 2015 Agenda 14:30 Opening Notulen ALV 20 mei 2015 Mededelingen en ingekomen stukken Ledenbestand Bestuurszaken NAG highlights 2015

Nadere informatie

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Publiciteit en activiteiten 4 Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5 Kennisontwikkeling 6 Interne organisatie 7 Financiën 8 2 Voorwoord Samen

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven

JAARSTUKKEN 2014 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven JAARSTUKKEN 2014 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven Stichting Architectuurcentrum Eindhoven (ACE) INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Geacht bestuur,............................................. 3 Stichting

Nadere informatie

Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk

Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk Investeringen door buitenlandse bedrijven hebben een belangrijke toe gevoegde

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Onderzoekscentrum toegewijd aan rentevrije & duurzame financiële diensten

JAARVERSLAG 2014. Onderzoekscentrum toegewijd aan rentevrije & duurzame financiële diensten JAARVERSLAG 2014 Onderzoekscentrum toegewijd aan rentevrije & duurzame financiële diensten Vooraf Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Onderzoekscentrum Rentevrije Financiële Dienstverlening (ORFD).

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME14-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME14 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT220919 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Zakendoen met België Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Overzicht 1. Kamer van Koophandel 2. KvK: afdeling Internationale Zaken 3. België: kansen en ontwikkelingen

Nadere informatie

Logistieke draaischijf Twente, De regio als concurrerende hotspot

Logistieke draaischijf Twente, De regio als concurrerende hotspot Logistieke draaischijf Twente, De regio als concurrerende hotspot Rikkert de Kort Senior adviseur goederenvervoer 13 juni 2012 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379

Nadere informatie

Toekomst HR in logistiek

Toekomst HR in logistiek Toekomst HR in logistiek Seminar 13 februari 2012 Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek Logistieke arbeidsmarkt, úw uitdaging! uw meest waardevolle asset is sterk in beweging ABN AMRO Sectorrapport

Nadere informatie

STICHTING SARINHA FINANCIEEL VERSLAG 2014

STICHTING SARINHA FINANCIEEL VERSLAG 2014 STICHTING SARINHA (KINDERHULP MOZAMBIQUE) Soest FINANCIEEL VERSLAG 2014 KVK dossiernummer 32113256 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag bestuur Pagina Inleiding 4 Bestuurverslag 5 Toelichting op balans en staat van

Nadere informatie

Rapportage Trends & Signalen uit het Internationale Vestigingsklimaat van de MRDH in 2015

Rapportage Trends & Signalen uit het Internationale Vestigingsklimaat van de MRDH in 2015 Rapportage Trends & Signalen uit het Internationale Vestigingsklimaat van de MRDH in 2015 Niels Krol Investor Relations Manager 14 april 2016 Regionale acquisitiepartners 1 Binnen het MRDH gebied richten

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ANBI-vereisten Stichting Giving Back

ANBI-vereisten Stichting Giving Back ANBI-vereisten Stichting Giving Back De naam van de instelling: Giving Back, volgens de statuten Stichting Giving Back Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Partner in acquisitie

Partner in acquisitie Bureauprofiel Partner in acquisitie Introductie Ontstaan in 2005 uit NFIA en NDL Kantoren in Den Haag en Austin, TX (USA) Expert op het gebied van marketing, acquisitie en locatiekeuze Opdrachtgevers in

Nadere informatie

Q:\Overijssel\Hoofdkantoor\Accounting\Deelnemingen & joint ventures\st. NEDERLANDS WATERLEIDING MUSEUM\Administratie 2012\jaarrekening 2012\2012

Q:\Overijssel\Hoofdkantoor\Accounting\Deelnemingen & joint ventures\st. NEDERLANDS WATERLEIDING MUSEUM\Administratie 2012\jaarrekening 2012\2012 Q:\Overijssel\Hoofdkantoor\Accounting\Deelnemingen & joint ventures\st. NEDERLANDS WATERLEIDING MUSEUM\Administratie 2012\jaarrekening 2012\2012 Jaarrekening 4-11-2013:8:26 4-11-2013 Utrecht, 8 november

Nadere informatie

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012 Port of Ports and Hinterland congres 2012 Emile Hoogsteden Directeur Containers, Breakbulk & Logistics 1 2 1 Port of Agenda Havenvisie 2030 Containeroverslag (t/s en achterlandvolume) Modal split Marktaandeel

Nadere informatie

De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land

De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land Algemene Ledenvergadering NDL Amsterdam, 22 april 2016 Drs. René Buck Directeur Buck Consultants International Buck Consultants International

Nadere informatie

Impressie van de ICT-missies naar Dubai en naar Palestina

Impressie van de ICT-missies naar Dubai en naar Palestina Nieuwe ICT exportmarkten kostenbesparing innovatie Impressie van de ICT-missies naar Dubai en naar Palestina 1. Missie naar Palestina Van 6 tot 8 december 2013 vond een economische missie naar Palestina

Nadere informatie

ANBI-vereisten Stichting Giving Back

ANBI-vereisten Stichting Giving Back ANBI-vereisten Stichting Giving Back De naam van de instelling: Giving Back, volgens de statuten Stichting Giving Back Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2013. Stichting Aandacht voor Pesten Vijverlaan 12 3971 HK Driebergen - Rijsenburg

FINANCIEEL VERSLAG 2013. Stichting Aandacht voor Pesten Vijverlaan 12 3971 HK Driebergen - Rijsenburg FINANCIEEL VERSLAG 2013 Stichting Aandacht voor Pesten 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 VAN 31 december 2013 31 december 2012 Actief Vlottende activa Belastingen - 198 Overlopende activa 1.742-1.742 198 Liquide

Nadere informatie

Publicatie op website i.v.m. ANBI status. 1. Naam van de instelling Stichting Wigwam Eveneens bekend onder de naam: Wigwamvakanties

Publicatie op website i.v.m. ANBI status. 1. Naam van de instelling Stichting Wigwam Eveneens bekend onder de naam: Wigwamvakanties Publicatie op website i.v.m. ANBI status 1. Naam van de instelling Stichting Wigwam Eveneens bekend onder de naam: Wigwamvakanties 2. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014 BALANS & RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 & BEGROTING 2012, 2013 en 2014 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2011. De ALV van 2011 vond plaats in het Zuiderzeemuseum

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina. Accountantsverslag. Financieel verslag. Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST. Accountantsrapport over 2008

Inhoudsopgave Pagina. Accountantsverslag. Financieel verslag. Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST. Accountantsrapport over 2008 Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST Accountantsrapport over 2008 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Algemeen 2 Financieel verslag Jaarrekening Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken Partners for International Business Internationaal ondernemen

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Amsterdam Jaarcijfers 2013 Opgesteld d.d. 17 april 2014

Nadere informatie

Context MasterClass Social Business. 2012-2013 Programma

Context MasterClass Social Business. 2012-2013 Programma Context MasterClass Social Business 2012-2013 Programma Sociaal Ondernemerschap Van de VN tot het World Economic Forum en van de Nederlandse overheid tot de EU, overal wordt met passie gesproken over de

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Balans en overzicht van Baten en Lasten

Balans en overzicht van Baten en Lasten Balans en overzicht van Baten en Lasten 2013 Inhoudsopgave: 1 Algemeen... 4 1.1 Aanbieding jaarrekening... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel... 4 1.4 Vergelijkende cijfers...

Nadere informatie

Amsterdam, 23 augustus 2011

Amsterdam, 23 augustus 2011 Amsterdam, 23 augustus 2011 1 Ronald Kasteel 2 Enkele kerncijfers eerste halfjaar 2011 3 Verwachtingen waargemaakt 4 Hoofdpunten 5 Markten: overheid/zorg 6 Marktomstandigheden overheid moeilijk door bezuinigingen

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2015 Samen Sterker! Resultaten H1-2015 Financiële positie 30 juni 2015 Prognose 2015 1 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014. Stichting Reis van de Razzia te Amsterdam

Jaarcijfers 2014. Stichting Reis van de Razzia te Amsterdam Jaarcijfers 2014 Stichting Reis van de Razzia te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Samenstellingsverklaring Financieel verslag algemeen 4 resultatenvergelijking 4 financiële positie 5 staat van herkomst en

Nadere informatie

Als nieuw bestuurslid trad toe mevrouw ds. Erica Scheenstra, predikant van de Bossche Protestantse gemeente.

Als nieuw bestuurslid trad toe mevrouw ds. Erica Scheenstra, predikant van de Bossche Protestantse gemeente. Toelichting op de Jaarrekening Doel Een orgaan te zijn voor overleg en belangenbehartiging tussen en namens Protestantse gemeenten, andere kerkgenootschappen en organisaties omtrent binnen- en buitenkerkelijke

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Als het gaat om betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven kunnen we met een tevreden gevoel terugkijken op. Dat blijkt als we niet

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie De sector logistiek groeit; internationaal, nationaal en zeker ook regionaal. Dat biedt kansen voor Noordoost-Brabant. Met sterke

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2011 DAS Holding NV

Financieel jaarverslag 2011 DAS Holding NV Financieel jaarverslag 2011 DAS Holding NV Profiel Positionering DAS als brede juridische dienstverlener DAS heeft zich in 2011 wederom regelmatig laten zien en horen in de Nederlandse media. Van januari

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

GIBO Accountants en Adviseurs

GIBO Accountants en Adviseurs Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST Accountantsrapport over 2009 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Algemeen 3 Financieel verslag Jaarrekening Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

De Nederlandse Boksbond Realisatie 2014 en Begroting 2015. Staat van baten en lasten

De Nederlandse Boksbond Realisatie 2014 en Begroting 2015. Staat van baten en lasten Realisatie 2014 en Begroting 2015 Staat van baten en lasten Begroting Begroting Realisatie Realisatie 2015 2014 2014 2013 Baten Contributies en licenties 115.000 101.000 116.902 104.964 Subsidies 46.282

Nadere informatie

Stichting Handy- Car(e)

Stichting Handy- Car(e) Stichting Handy- Car(e) J a a r v e r s l a g 2 0 1 3 1 INHOUDSOPGAVE STICHTING HANDY- CAR(E), GEGEVENS... 3 VOORWOORD VOORZITTER... 4 VERSLAG COÖRDINATOR... 5 ACTIVITEITEN... 6 FINANCIEEL VERSLAG 2013...

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 13-08-2013

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 13-08-2013 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel RUIMTE EN ECONOMIE Reg.nr. B&W d.d. 13-08-2013 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Nadere informatie

Alvast heel veel dank voor uw aanmelding!

Alvast heel veel dank voor uw aanmelding! AANMELDING OFF- LINE DATABASE Nieuwe Business Modellen Onderstaande teksten en vragen vormen samen het aanmeldingsprotocol van de Landelijke Database Nieuwe Business Modellen. Dit protocol bestaat uit

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Stichting Introdans Vijfzinnenstraat 82 6811 LN Arnhem Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA 31.12.14 31.12.13 I Materiële vaste activa 332.076

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Bas Pulles, Commissaris NFIA. NDL/HIDC seminar NL = logistieke kracht Duiven, 28 november 2013

Bas Pulles, Commissaris NFIA. NDL/HIDC seminar NL = logistieke kracht Duiven, 28 november 2013 Delen is Bas Pulles, Commissaris NFIA NDL/HIDC seminar NL = logistieke kracht Duiven, 28 november 213 Agenda Agenda Directe Buitenlandse Investeringen (DBI) wereldwijd NFIA resultaten 24-213 (t/m 31-1-213)

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

STICHTING RECYCLING TECHNOLOGISCHE APPARATUUR. te Leusden. Rapport inzake de jaarrekening 2011

STICHTING RECYCLING TECHNOLOGISCHE APPARATUUR. te Leusden. Rapport inzake de jaarrekening 2011 STICHTING RECYCLING TECHNOLOGISCHE APPARATUUR te Leusden Rapport inzake de jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blz. RAPPORT Fiscale positie 3 JAARVERSLAG 4 Verschillenanalyse 5 JAARREKENING Grondslagen voor

Nadere informatie

Provincies als investeerders? Presentatie t.b.v. VNO-NCW dr Johan A.M. de Kruijf

Provincies als investeerders? Presentatie t.b.v. VNO-NCW dr Johan A.M. de Kruijf Provincies als investeerders? Presentatie t.b.v. VNO-NCW dr Johan A.M. de Kruijf 1 Takenpakket Gelderland Totaal lasten 1.351 mln Bron: CBS statline Inkomstenbronnen Gelderland Baten Provinciefonds, 196

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden Economie op een rij

Samenwerkingsverbanden Economie op een rij Samenwerkingsverbanden Economie op een rij Factsheet Bedrijvenbeleid/topsectoren Doel Contactpersoon Ministerie EL&I: Dhr. M. Snippe??? Factsheet Gebiedsagenda Zuidvleugel Doel Contactpersoon Factsheet

Nadere informatie

STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING T.O.P.P. TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 3 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 6 2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014

Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014 2.VERSLAG VAN BESTUUR Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014 Inleiding Het boekjaar 2013/2014 is voor Fortuna Sittard een goed seizoen geweest. Sportief gezien heeft het eerste elftal wederom

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Werkgeversvereniging Waterbedrijven WWb

Jaarrekening 2012. Werkgeversvereniging Waterbedrijven WWb Jaarrekening 2012 Werkgeversvereniging Waterbedrijven WWb Arnhem, 2 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2012 na resultaatbestemming 2. Rekening van baten en lasten over het jaar 2012 3.

Nadere informatie

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES Rapport: Uitgebracht aan: STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING te UTRECHT Inzake: Financieel verslag 2012 Van Zwol Wijntjes Accountants en Adviseurs B.V. Amsterdamseweg

Nadere informatie

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering Berry Roelofs Principal Consultant Utrecht, 17 december 2015 Goede uitgangssituatie, maar Nederland doet het goed 16 e economie van

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment hebbes! Herkenbaar? Het moment dat u met absolute zekerheid weet dat u de juiste kandidaat voor uw bedrijf heeft gevonden? Of dat u gewoon weet dit

Nadere informatie

Verandering in Logistiek Twente. Denken vanuit netwerken. Kees Verweij

Verandering in Logistiek Twente. Denken vanuit netwerken. Kees Verweij Verandering in Logistiek Twente Denken vanuit netwerken Kees Verweij Principal Consultant Lid Stuurgroep Synchromodaal Transport 22 januari 2015 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht.

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. Inhoudsopgave Inleiding Bestuur Werkwijze, beleid bestuur Subsidie Nawoord. INLEIDING Op het moment

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2013/2014

STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2013/2014 STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2013/2014 1 Stichting Nationale Boomfeestdag Jaarrekening 2013/2014 Inhoudsopgave 2 blz Jaarrekening Balans per 30 april 2014 3 Staat van baten en lasten 2013/2014

Nadere informatie

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014 Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Den Haag, 18 mei 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2014 Balans op 31 december

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving

Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving Stichting Producties De Nieuwe Kerk en Hermitage Amsterdam 2014: publicatiegegevens inzake ANBI-regelgeving Inhoudsopgave Naam... 2 RSIN / Fiscaal nummer... 2 Contactgegevens... 2 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2012 1 JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Balans per 31 december 2012 4 Resultatenrekening 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2012/2013

Jaarverslag 2012/2013 Jaarverslag 2012/2013 het bestuur Vereniging Vrienden van De Nederlandse Opera, Amsterdam Inhoudsopgave Algemeen 1 Algemene opmerkingen 2 2 Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar 2 Bijlagen Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van Stichting WK KassieBouwen, Monster

Jaarverslag 2014 van Stichting WK KassieBouwen, Monster Jaarverslag 2014 van Stichting WK KassieBouwen, Monster Algemeen In 2011 heeft Stichting de Zaaier vanwege haar 25 jarig jubileum als ludieke actie het WK KassieBouwen, concept van B&T(Ron de Bakker),

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Stichting Fonds voor Ontwikkelingssamenwerk ng van de Katholieke Unive siteit. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014.

Stichting Fonds voor Ontwikkelingssamenwerk ng van de Katholieke Unive siteit. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de Stichting Fonds voor Ontwikkelingssamenwerk ng van de Katholieke Unive siteit te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Samenqesteld door: Radboudumc Servicebedrijf,

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009 Materiële vaste activa 31.12.2009 31.12.2008 a. Gronden en terreinen - - b. Woonruimten - - c. Gebouwen - - d. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken - - e. Vervoermiddelen - - f. Machines, apparaten

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2012

VEDIS. Jaarverslag 2012 VEDIS Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Winst- en verliesrekening over 2012 en begroting 2013 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2012 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Stichting Impact World Tour

Stichting Impact World Tour Stichting Impact World Tour te Bleskensgraaf Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening Pagina Verslag over 2014 2 Balans per 31 december 2014 3 Staat van Baten en Lasten over 2014

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Jaarcijfers 2014 Opgesteld d.d. 6 maart 2015 Door Anne Blankendaal

Nadere informatie

Analisten conference call

Analisten conference call Analisten conference call 31 augustus 2012 Financiële kernpunten H1 2012 Geconsolideerde omzet: stijging met 6,7% naar 110,5 miljoen (H1 2011: 103,6 miljoen) Autonome omzetgroei 6,4% Omzet in het groene

Nadere informatie

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 V0.3 Inhoud presentatie Highlights Cijfers IFRS Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Highlights 2005 Omzet gestegen

Nadere informatie

G roen Verhuur B.V. Jaar 2012 Mutatie 2011 Mutatie 2010. Vaste activa 2.874.847 27,38 2.256.919 113,97 1.054.792

G roen Verhuur B.V. Jaar 2012 Mutatie 2011 Mutatie 2010. Vaste activa 2.874.847 27,38 2.256.919 113,97 1.054.792 Kredietrapport Plus Rapport datum 15-08-2013 Bedrijf Adres Am sterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam G roen Verhuur B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Rating 7,3 Betalingsscore 7 Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie