NDL/HIDC Jaarverslag Scoren met sectoren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NDL/HIDC Jaarverslag 2012 2013. Scoren met sectoren"

Transcriptie

1

2 NDL/HIDC Jaarverslag Scoren met sectoren Zoetermeer, 28 november 213

3 NDL/HIDC Nederland Distributieland/Holland International Distribution Council Louis Pasteurlaan EE Zoetermeer Postbus AR Zoetermeer T F

4 Voorwoord Scoren met sectoren De titel van ons jaarverslag is Scoren met Sectoren, dit was het thema van dit boekjaar. Zowel het programma van de Nationale Distributiedag op 28 mei in Oss stond in het kader van de sectorbenadering als ook onze buitenlandpromotie. In het afgelopen jaar hebben wij 76% van onze outsourced logistieke landingen gescoord in de 4 sectoren High Tech, Life Science, Life Style en Chemie. Wij verzamelen naast de generieke kennis van de logistieke ketens in deze sectoren ook specifieke kennis en proberen daarmee in de verschillende gebieden de sector gerichte netwerken te ontwikkelen. Hierdoor verhogen wij onze hitratio s. Deze sectoren sluiten ook aan bij het Topsectorenbeleid van Nederland. Voor het huidige boekjaar hebben wij de food-sector als aandachtspunt toegevoegd. Wij mogen terugkijken op een goed jaar qua resultaten, dat kunt u in de volgende hoofdstukken lezen. Wij hebben als NDL/HIDC de belangrijke opdracht van onze leden de Nederlandse logistieke kracht in het buitenland te promoten en buitenlandse bedrijven met hun ladingstromen en/of vestiging naar Nederland te halen. In het afgelopen jaar hebben wij aan logistieke projecten een contractwaarde van ca. 27,2 miljoen bij logistieke dienstverleners aangebracht. Daarnaast hebben wij onze partners ondersteund bij de vestiging van nieuwe bedrijven waarbij vele arbeidsplaatsen en investeringen zijn gerealiseerd. Hiermede heeft NDL/HIDC een goede bijdrage geleverd aan de versterking van de logistieke markt in Nederland. Door de economische crisis hebben wij moeten inboeten op de inkomsten uit ledencontributies. Hoewel wij een 12-tal nieuwe leden hebben mogen verwelkomen was er toch sprake van onbalans ten opzichte van het aantal opzeggingen (42). Het totaal aantal hoofdleden komt daarmee per 1 juli 213 op 32. Wij zijn er wel in geslaagd het boekjaar met een positief financieel resultaat af te sluiten. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 27 november 212 heeft Aad Veenman de voorzittershamer van het bestuur overgedragen aan Carel Paauwe die tot dat moment voorzitter was van de Raad van Toezicht en Advies. In januari is via een buitengewone ledenconsultatie Karel Noordzij benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht en Advies. Met de voordracht van Marcel de Nooijer (Martinair) en Frank Verhoeven (Vos Logistitics) per november 213 zal NDL/HIDC haar bestuur verder versterken. Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar intensief beziggehouden met de ontwikkelingen rond de buitenlandpromotie van de Topsector Logistiek en hoe NDL/HIDC zich het beste kan voorbereiden om in de transitiefase haar organisatie klaar te stomen voor de toekomst. In het nieuwe boekjaar wordt de NDL-organisatie hierop aangepast. Belangrijk is hoe wij de komende jaren onze werkzaamheden gaan voortzetten met en voor de logistieke industrie. Wij hebben in ons vorig jaarverslag reeds vermeld dat de Topsector Logistiek een stevige ambitie heeft geformuleerd voor de buitenlandpromotie. Buitenlandpromotie moet bijdragen aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland door een internationale toppositie te verwerven (1) in de afwikkeling van goederenstromen, (2) als ketenregisseur van internationale logistieke activiteiten en (3) als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven. NDL/HIDC Jaarverslag

5 NDL/HIDC gaat in een nauwe samenwerking met het Netherlands Foreign Investment Agency (EZ), Dinalog, de Mainports, Ministerie van I&M en de Regionale Ontwikkelings- Maatschappijen uitvoering geven aan deze ambitie van de Topsector Logistiek, hiervoor zijn concrete plannen opgesteld om te komen tot gerichte strategische acquisitie en logistiek mede in te zetten als enabler voor de andere Topsectoren. Ons bestuurslid Michael Wisbrun heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan de commissie die onder leiding van Peter van Laarhoven advies uitbracht aan het Strategisch Platform Logistiek (SPL). In dit boekjaar worden door het Strategisch Platform Logistiek de projectprogramma s uitgewerkt en zullen wij met uw steun en inbreng de strategische marktbenadering mede vorm gaan geven vanaf juli 214. Het is de bedoeling dat de programma s van de Topsector Logistiek door de overheid (I&M) en het bedrijfsleven (o.a. NDL) gezamenlijk worden gefinancierd. In het komende jaar zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen zodat wij met gezamenlijk kunnen zeggen Nederland=Logistieke kracht!! Dirk t Hooft Algemeen Directeur NDL/HIDC Jaarverslag

6 Activiteiten voor de leden en de overheid NDL/HIDC verrichtte het afgelopen boekjaar de volgende activiteiten: 1) Netwerkbijeenkomsten, praktische kennisuitwisseling leden 2) Onderzoek en factsheets 3) Promotie in het buitenland 4) Lead generation 5) Matchmaking 1. Netwerkbijeenkomsten, praktische kennisuitwisseling leden Kenmerkend voor deze bijeenkomsten is de uitwisseling van kennis en informatie en het scheppen van de mogelijkheid tot netwerken tussen de leden. In het afgelopen boekjaar hebben wij twee nationale en vier regionale c.q. specifieke bijeenkomsten georganiseerd. Hierbij waren in totaal 8 bezoekers aanwezig. E-commerce en logistiek Op 28 november 212 vond aansluitend op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van NDL/HIDC, in Duiven, het seminar E-commerce en logistiek plaats. Tijdens dit seminar werden de kansen voor Nederland op het gebied van e-commerce belicht. Geconcludeerd werd dat Nederland voordeel heeft van haar sterke logistieke positie. De Nederlandse logistieke sector kan het succes van Nederland als e-fulfilment hub bepalen. Na afloop van het seminar gaf het traditionele stamppottenbuffet uitgebreide gelegenheid tot netwerken. Deze kans werd dan ook voluit benut. Workshop Logistics Topics Gevaarlijke stoffen de juridische risico s Op 17 september 212 vond op de bovenste verdieping van het AKD kantoor in Rotterdam de Logistics Topics met als thema Gevaarlijke stoffen de juridische risico s plaats, dat NDL/HIDC in samenwerking met AKD organiseerde. De zeer interactieve workshop ging in op de juridische risico s, verbonden aan het verrichten van logistieke werkzaamheden met gevaarlijke stoffen. Een uitgebreid verslag vindt u op De workshop werd afgesloten met een netwerkborrel. Workshop Logistics Topics Export control compliance: een risico voor uw bedrijf of een unique selling point Op 11 december 212 vond bij NDL/HIDC de Logistics Topics workshop: Export control compliance: een risico voor uw bedrijf of een unique selling point plaats. Ruim 2 deelnemers lieten zich door medewerkers van PwC informeren over de risico s die men loopt met international trade compliance bij het uitvoeren van logistieke werkzaamheden. In een interactieve sessie kregen de deelnemers handvatten aangereikt hoe international trade compliance in hun voordeel te laten werken, zodat dit een unique selling point wordt. Een uitgebreid verslag vindt u op De workshop werd afgesloten met een netwerkborrel. Logistiek Insight bezoekt FrieslandCampina Logistiek Insight is een serie bedrijfsbezoeken aan logistieke centra in Nederland rond het thema arbeid. De bezoeken worden georganiseerd door NDL/HIDC, het vakblad Logistiek en Tempo-Team. Op 21 mei 213 vond de workshop Logistiek Insight plaats bij FrieslandCampina in Amersfoort met als thema Leiderschap. NDL/HIDC Jaarverslag

7 Geslaagde Transport Logistic in München Van 4 tot en met 7 juni a.s. bemande NDL/HIDC samen met Buck Consultants International B.V., C. van Heezik Utrecht B.V., East Netherlands Development Agency, EDCR B.V., Gemeente Zevenaar, Hollands Veem B.V., MP Objects, NOY LOGISTICS B.V., Rail Cargo information Netherlands en Vos Logistics een stand tijdens de Transport & Logistics in München. Onze stand maakte deel uit van de Holland Port stand. NDD 213: Focus on Business Op dinsdag 28 mei jl. vond de 26e editie van de Nationale Distributiedag (NDD) plaats in Theater De Lievekamp in Oss. Deze drukbezochte dag (ruim 3 deelnemers) startte met een interessant regionaal programma, waarbij diverse bedrijven in de regio bezocht werden. Onder de titel Focus on Business; scoren met sectoren gaven inspirerende sprekers zoals Martin Zegers van Forever Direct EU B.V., Richard Zink van DAF Trucks en Joe Galatowitsch van de LifeScience Alley hun visie op de ontwikkelingen in de verschillende topsectoren. Marieke van Lier Lels, commissievoorzitter van de Raad voor de Leefomgeving, presenteerde de eerste resultaten van het strategierapport Logistiek 24. Aan Wobine Buijs, burgemeester van Oss, werd de poetsdoek uitgereikt waarmee Oss als logistieke regio werd gecomplimenteerd. De dag werd afgesloten met een walking dinner, waarbij druk werd genetwerkt. NDL/HIDC Jaarverslag

8 2. Onderzoek en factsheets Voor de promotie van Nederland als logistieke vestigingslocatie heeft NDL/HIDC krachtige middelen nodig. Met regelmaat doet NDL/HIDC daarom, in samenwerking met haar leden, onderzoek naar de positie en sterkten van Nederland. Onderzoek E-commerce Samen met Heembouw en Buck Consultants onderzocht NDL/HIDC de kansen voor logistiek Nederland op het gebied van e-commerce. Deze markt groeit sterk; verladers zien de voordelen van online verkoop. Maar is de Nederlandse logistiek hierop voorbereid? Met het rapport reikt NDL/HIDC haar leden handvatten voor het versterken van deze positie. Bovendien kan zij buitenlandse verladers, met de uitkomsten van dit onderzoek, overtuigen van de kracht van Nederland op dit gebied. Factsheets NDL/HIDC verbetert constant haar promotiemiddelen. De nieuwste factsheets inzake logistieke, fiscale en juridische vragen en oplossingen vindt u op de website NDL/HIDC Jaarverslag

9 3. Promotie De promotie van NDL/HIDC richt zich zowel op haar leden en relaties in Nederland als op haar vele contacten in het buitenland. NDL/HIDC zet hier diverse middelen voor in. Bijeenkomsten In het afgelopen boekjaar heeft NDL/HIDC, veelal in samenwerking met NFIA, 35 seminars, webinars en roundtables voor of met bedrijven in het buitenland georganiseerd. Ruim 75 partners via LinkedIn Als extra ledenservice is NDL/HIDC op LinkedIn, het digitale sociale netwerk voor professionals, een eigen groep begonnen. De LinkedIn-groep geeft leden informatie over toekomstige evenementen en bijeenkomsten. Ook kunnen deelnemers eenvoudig in contact komen (of een discussie starten) met andere logistieke leden. De NDL/HIDC LinkedIn-groep telt inmiddels ruim 75 relaties en wordt veelvuldig door de gebruikers ingezet en geraadpleegd. Nieuwsbrieven NDL/HIDC stuurt maandelijks nieuwsbrieven naar relaties in binnen- en buitenland met informatie over activiteiten en nieuwe ontwikkelingen in Nederland. NDL/HIDC Jaarverslag

10 4. Lead generation Door het actief inzetten van seminars, webinars, round tables, NFIA netwerk, eigen netwerk (de zeer uitgebreide NDL database), ledennetwerk (tax advisors), US exportcenters, associations, social media etc. zetten wij suspects om in prospects. Door 1-op-1 gesprekken en conference calls zetten wij prospects vervolgens om in leads. In het afgelopen boekjaar hebben wij 342 bedrijfsbezoeken en/of conference calls met individuele bedrijven gehad. Door ons publiekprivate karakter hebben wij een laagdrempelige toegang tot prospects; we worden niet gezien als een commerciële organisatie. Na de intake wordt aan de leads gevraagd een Logistic Questionnaire in te vullen waarmee wij het profiel van de klant en zijn behoefte kunnen vaststellen. Na invulling van de questionnaire wordt de lead een nieuw project met een eigen project team (NFIA, NDL/HIDC en eventueel een Regionale Ontwikkelings Maatschappij (ROM)). Er is veelvuldig direct contact met de leads naar aanleiding van vragen die direct beantwoord worden of waarop specialisten door ons worden ingeschakeld. In het afgelopen boekjaar genereerden wij 32 nieuwe projecten. Dit is een toename van 25% ten opzichte van het jaar ervoor. Geconstateerd kan dan ook worden dat een toename van het aantal bedrijfsbezoeken en presentaties leidt tot een beter gevulde pijplijn. Daarnaast zien we dat er meer vertrouwen is om in Europa te investeren. NDL/HIDC Jaarverslag

11 5. Matchmaking Bedrijven die interesse hebben om zich in Nederland te vestigen c.q. hun Europese ladingstroom via een Nederlandse logistieke dienstverlener te laten lopen, worden door ons voorzien van adviezen en een overzicht van mogelijke kandidaat-bedrijven. Dit gebeurt aan de hand van ledenprofielen en onze kennis van de leden. In het afgelopen boekjaar hebben wij 21 buitenlandse verladers gematcht (ten opzichte van 151 vorig jaar, een stijging van 33%). Aan de hand van de shortlist van NDL/HIDC, geven de buitenlandse bedrijven aan welke voorgestelde logistieke dienstverleners en/of consultants zij willen bezoeken tijdens een fact finding trip. Deze fact finding trips hebben wij dit jaar voor 54 buitenlandse bedrijven georganiseerd. Vervolgens treedt het buitenlandse bedrijf in direct contact met de kandidaat-bedrijven in Nederland, waarna offertes worden opgesteld. In deze fase blijft NDL/HIDC op de achtergrond maar zij houdt wel contact met het buitenlandse bedrijf om, indien gewenst, nadere informatie te verschaffen. Vooral Aziatische bedrijven stellen de advisering van NDL/HIDC tijdens het offerteproces op prijs, omdat zij hier weinig tot geen ervaring mee hebben. Door middel van een omzetsimulatie geeft NDL/HIDC inzicht in het proces. NDL/HIDC adviseert slechts en zal nooit overgaan tot een waardeoordeel. Uiteindelijk sluiten de bedrijven een contract voor de dienstverlening c.q. vestiging. Toelichting ontwikkeling verschillende regio s: Noord Amerika Het afgelopen boekjaar heeft Noord Amerika twee verschillende gezichten laten zien. Gedurende de eerste helft van het boekjaar zagen we een afwachtende houding bij veel Amerikaanse bedrijven. Dit werd vooral veroorzaakt door macro economische factoren. Sinds het eerste kwartaal van 213 valt een opleving waar te nemen, waarbij bedrijven niet alleen kijken en praten, maar ook daadwerkelijk actief zijn. Bedrijven zijn weer meer en eerder geneigd om internationaal te expanderen en daarbij blijft Europa een belangrijke handelspartner van, met name, de Verenigde Staten. Wij hebben als team 9 reizen gemaakt naar Noord Amerika, waarbij we verschillende seminars c.q. round tables organiseerden. Naast een aantal generieke evenementen, hebben we voluit ingezet op de sectorspecifieke benadering. Met name op het gebied van Life Style en Life Sciences hebben we verscheidene netwerken weten te openen voor onze leden. Als resultaat van deze aanpak zien we dat het afgelopen boekjaar ruim 165 nieuwe projecten uit deze regio genereerden. Veel van deze bedrijven bevinden zich in het grotere MKB segment, met hoogwaardige producten die naadloos aansluiten bij de logistieke industrie in Nederland. Ruim 2/3 van de gelande logistieke projecten komt uit de regio Noord Amerika. Van deze landingen komt bijna 9% uit de focussectoren. Dit benadrukt nogmaals het belang van de Amerikaanse markt voor de sectoren, maar het betekent ook dat Nederland een stabiele logistieke haven is voor veel internationale bedrijven APAC & MEA (Azië (exclusief Rusland), Oceanië, Midden Oosten (inclusief Israel en Turkije) en Afrika) In boekjaar 211/212 lag de focus op het opnieuw kennismaken met en verbeteren van de relatie met het (met name NFIA)-netwerk in deze regio. Na dit boekjaar constateerden wij dat de relaties met het netwerk voor verbetering vatbaar waren, dat logistiek niet top-of-mind was en dat er onvoldoende kennis van de tax effective supply chain propositie van Nederland aanwezig was. Ook hebben we gezien dat logistiek als enabler van foreign direct investment niet overal op dezelfde manier te verkopen is. Boekjaar 212/213 stond daarom in het teken van het verder versterken van relaties en het wegnemen van barrières die dit in de weg staan, het maken van een verdiepingsslag in de kennis binnen het netwerk en het aanbrengen van focus. NDL/HIDC Jaarverslag

12 Wij hebben zes reizen gemaakt waarbij iedere reis zowel in het teken stond van promotie en acquisitie (sectorspecifiek in onze focussectoren waar mogelijk) als van de aandachtspunten relatie, kennis en focus. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat wij in de APAC & MEA regio 132 nieuwe projecten hebben gerealiseerd, een toename van 41% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. Ook is de kwaliteit van de projecten verbeterd. Dit zien we dan ook terug in het aantal landingen dat gestegen is. In het boekjaar 212/213 hebben wij veel opportunisme gezien in deze regio. Dit komt mede doordat de economische situatie in deze regio minder slecht was dan in Amerika en Europa. Toch zien wij ook dat er nog steeds een prop in de pijplijn zit: projecten worden in de laatste fase on-hold gezet. De belangrijkste achterliggende redenen die wij horen zijn een gebrek aan vertrouwen in de Europese economie en meer focus op de eigen regio. Europa Het afgelopen boekjaar lag onze voornaamste prioriteit en focus op Azië en Noord- Amerika, Europa is reactief behandeld. Wij ontvingen 29 projectaanvragen, voornamelijk uit eigen netwerk (doorverwijzing of internet). De actieve algemene promotie met de nieuwe website werpt zijn vruchten af. De meeste aanvragen kwamen uit Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Binnen Europa wordt er met name door grotere bedrijven nog steeds kritisch gekeken naar optimalisatie van de internationale supply chains. Logistieke kosten hebben de aandacht, er wordt gekeken naar margeherstel. Afgelopen boekjaar vonden twee grote relocaties van EDCs van de UK naar Nederland plaats. In geval van relocaties is de voornaamste driver verbetering van de fiscaal logistieke positie. Tevens landde een groot consolidatieproject, waarin meerdere logistieke locaties met als grootste hub Frankrijk zijn gecentraliseerd in Nederland. Dit is een typisch geval van herstructurering na autonome groei. De voornaamste driver voor dergelijke trajecten is forse kostenbesparingen. In dergelijke trajecten vindt het proces stapsgewijs plaats en wordt er meestal gestart met een pilot. Deze trajecten kennen een lange doorlooptijd uiteraard vanwege locale impact en beëindiging van contracten. NDL/HIDC Jaarverslag

13 Resultaten Onderstaand treft u een overzicht aan van het aantal contracten, met hun waarde en werkgelegenheid uitgedrukt in het aantal fte s zoals deze geschat worden na twee jaar operatie. Het afgelopen boekjaar was een succesvol jaar in de realisatie van de contracten door bemiddeling van NDL/HIDC. Dit is vooral te danken aan het herstel van de economie in de VS, de sterke economie in Azië en herstel van vertrouwen in de Europese markt. Opvallend is het grote aandeel van Noord-Amerikaanse bedrijven die Nederland als logistieke draaischijf kiezen voor Europa (67%). Afgesloten contracten (landingen) Logistieke contracten Outsourced bij dienstverleners 212/ / / 211 Waarde Logistiek Contract (boekjaar ) Aantal fte s Investering * Eigen vestiging Totaal logistieke contracten Niet-logistieke Contracten * Totaal * * Op basis van de tot nu toe beschikbare gegevens NDL/HIDC Jaarverslag

14 Activiteiten NDL/HIDC per regio 212/213 Amerika Noord/Zuid APAC & MEA regio* Europa Totaal Seminars Lokale bedrijfsbezoeken (1 op 1) en direct calls Aantal fact finding trips in Nederland bij leden Logistieke contracten, bij logistieke dienstverleners Logistieke contracten, own account Logistieke contracten Totaal per sector/regio - Chemicals - High Tech - Life Sciences - Life Style - Other Flevoland - Friesland - Gelderland - Limburg - Noord-Brabant - Noord-Holland - Overijssel - Utrecht - Zuid-Holland - Onbekend Niet-logistieke contracten Totaal contracten per regio Logistieke contractwaarde outsourced projecten Directe investering 29,15 mln (3) 33,5,3 mln 62,95 mln Werkgelegenheid 1.19 FTE (4) 147 FTE 54 FTE 1.22 FTE NDL/HIDC Jaarverslag

15 NOTE! Met ingang van 212/213 treedt er een trendbreuk op, omdat de landenverdeling gewijzigd is. Vanaf dit boekjaar vallen Turkije en Israel onder de APAC & MEA regio. * APAC & MEA regio: Azië (exclusief Rusland), Oceanië, Midden Oosten (inclusief Israel en Turkije) en Afrika Toelichting: Seminars: evenementen in het buitenland waarbij NDL/HIDC een presentatie gehouden heeft. Bedrijfsbezoeken: bezoeken aan, meetings en conference calls met buitenlandse producenten. Fact finding trip: tijdens een fact finding trip begeleidt NDL/HIDC buitenlandse producenten op een kennismakingsbezoek bij vooraf geselecteerde logistieke dienstverleners in Nederland. Logistieke contracten, own account: de categorie contracten own account bestaat uit bedrijven die hebben gekozen voor een logistieke operatie in eigen beheer. Niet-logistieke contracten: onder deze categorie vallen contracten die bij consultants zijn geland en andere contracten. De categorieën Directe investering en Werkgelegenheid geven de investeringen en werkgelegenheid weer in Nederland die direct voortvloeien uit de afgesloten contracten. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) NDL/HIDC Jaarverslag

16 Balans In euro's per: 6/3/213 6/3/212 ACTIVA Vaste activa Inventaris 1,41 1,631 Hard- en software 4,469 7,98 5,51 9,539 Vlottende activa Handelsdebiteuren 25,446 54,181 Belasting en premies 1,865 1,889 Overige 127,14 159,78 vorderingen 163, ,85 Liquide middelen 16,88 2,71 TOTAAL ACTIVA 185, ,99 6/3/213 6/3/212 PASSIVA Eigen vermogen Weerstandsvermogen 57,548 9,425 57,548 9,425 Langlopende schulden Kortlopende schulden/ overlopende passiva Bankier 54,799 Crediteuren 72,34 71,123 Belasting en premies 24,366 31,336 overlopende 31,515 61,416 passiva 128, ,674 TOTAAL PASSIVA 185, ,99 NDL/HIDC Jaarverslag

17 Staat van baten en lasten In euro's Over de periode 1 juli 212 Rekening Begroting Rekening tot en met 3 juni / / /212 Baten Contributiebijdragen leden 643,463 65, 76,236 Ledenbijdrage findersfee 33,125 3, 21, Subsidie rijksoverheid 43, 43, 43, Interest 3,547-4, Overheidsbijdrage kennisprojecten 5, Kennisprojecten / evenementen / overige 177,247 17, 159,73 Totaal baten 1,287,382 1,276, 1,321,966 Lasten Personeelskosten 98,37 9, 96,98 Algemene zaken / bureaukosten 12,757 14, 177,878 Promotie buitenland / Kennis/ Voorlichting / Platform 24,378 22, 213,593 Afschrijvingen 5,818 8, 17,16 Totaal lasten 1,239,26 1,268, 1,315,485 Resultaat 48,122 8, 6,481 Zoetermeer, oktober 213 NDL/HIDC Jaarverslag

18 Toelichting jaarresultaat NDL/HIDC boekjaar Baten De contributie-inkomsten zijn conform begroting. De findersfee is hoger dan begroot, met name door de goede score van het aantal contracten dit boekjaar. De overige opbrengsten betreffen: Bijdrage uit sponsoring en ledenbijdrage NDD en seminars; deze is conform begroting 12.,-- Bijdrage uit deelname Innovatieprojecten van het FP7 programma van de Europese Commissie (CO3 en WINN), voor een bedrag van 69.,--. Hier tegenover staan out-of-pocket lasten van 26.,--. Het verschil betreft bijdrage in personele kosten. De interest was begroot als een last van 4.,-- en is uitgekomen op een bate van 3.547,--. Lasten De lagere opbrengsten hebben wij dit boekjaar vooral kunnen opvangen door onze bedrijfskosten aan te passen. Ten opzichte van het vorig boekjaar en de begroting dit boekjaar hebben wij aanzienlijk kunnen besparen op bureaukosten door andere huisvesting en verlaging IT- en telefoonkosten. De direkte kosten van onze activiteiten zijn iets lager dan in het vorige jaar o.a. door lagere kosten voor kennisontwikkeling. Resultaat Het resultaat van dit boekjaar is een positief resultaat van ,--. Hiermee kunnen wij ons weerstandsvermogen op een acceptabel niveau brengen. Voor het komende boekjaar verwachten wij onze activiteiten binnen de begroting te kunnen uitvoeren. NDL/HIDC Jaarverslag

19

20 Overzicht per 3 juni 213 voor een actueel overzicht zie Bestuur Voorzitter C.M. Paauwe, MBA Penningmeester mw. J.G.M. de Rijk, Jan de Rijk Logistics W.P.G.H. Boevé, ECT R.Th. van den Helder, TNT Express Benelux M. de Nooijer, Martinair Holland N.V. (kandidaat*) F.J.M. Verhoeven, Vos Logistics (kandidaat*) ir. M.H. Wisbrun, SKYTEAM Raad van Toezicht en Advies Voorzitter ir. K.J. Noordzij Ere-voorzitter drs S. Orlandini K.W. Bruurs, Siemens Nederland N.V. ir. W.N.C. Heeren, Transport en Logistiek Nederland R. van den Heuvel, DSV Solutions R. Leijn, Logica ir. R.J.G.M. Lenders, Ernst & Young mw. C.C. Leppink-Schuitema, Gemeente Montferland Dr. A.A.W.M. van Loon, N.V. Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij Mw. drs. D. Meijer, Havenbedrijf Amsterdam NV S. Oosterhof, N.V. NOM E.D. Osinga BSc, Schiphol Group R. van der Poel, Conclusion G.J. ter Poorten B.G. Radstaak, Air Cargo Netherlands A. Reijtenbagh, Flora Holland (kandidaat*) M.M. Roelofsen, Koninklijke Rotra Forwarding BV (kandidaat*) S.M.T. Schipper, ABN AMRO Bank N.V. Ing. R. Tieman DGSA, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart R.J. Vat, FENEX Ned. Org. voor Expeditie en Logistiek prof. dr. M. van Vliet, Deloitte Consulting F. Westdijk, DHL Supply Chain Waarnemers namens ministeries: drs R.P.J. Bol, Min. van Economische Zaken B.C.M. Pulles, EVD/NFIA Netherlands Foreign Investment Agency Teruggetreden: drs. R.W. Huyser, Ministerie van Infrastructuur en Milieu S. van der Ven, Flora Holland ir. C.C.J. Vincent MBA, IBM Nederland B.V. G. van der Wilk, Fujitsu *) Kandidaat voor benoeming door de Algemene Ledenvergadering op 28 november 213 NDL/HIDC Jaarverslag

21

Met genoegen bieden wij u hierbij ons advies aan voor een gemeentelijke en regionale acquisitiestrategie.

Met genoegen bieden wij u hierbij ons advies aan voor een gemeentelijke en regionale acquisitiestrategie. College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort Stadhuisplein 1 3811 LM AMERSFOORT uw kenmerk ons kenmerk datum -- JvE/EP/mb 26 mei 2011 bijlagen onderwerp e-mail 1 Advies acquisitiebeleid

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Met hoofdkantoren naar de top

Met hoofdkantoren naar de top Met hoofdkantoren naar de top Actie-agenda ter versterking van het vestigingsklimaat, de acquisitie en het behoud van internationale bedrijven en talenten Actie-agenda opgesteld door het Topteam Hoofdkantoren

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Marketingstrategie Bedrijvenpark H2O Definitief concept

Marketingstrategie Bedrijvenpark H2O Definitief concept Vertrouwelijk Marketingstrategie Bedrijvenpark H2O Definitief concept Bedrijvenpark H2O Nijmegen, februari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Profilering & positionering H2O 3 Doelgroepenbepaling 4 Input

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012

JAARVERSLAG. Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012 JAARVERSLAG 2008200920102011 201220132 Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012 Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2012 1 MISSIE De missie van Jaarbeurs is het creëren van inspirerende en waardevolle ontmoetingen,

Nadere informatie

TOPSCORE IN WEST-BRABANT. Bericht Raad van Commissarissen INHOUDSOPGAVE

TOPSCORE IN WEST-BRABANT. Bericht Raad van Commissarissen INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2006 Bericht Raad van Commissarissen De economie trekt stevig aan in West-Brabant. Voor het tweede achtereenvolgende jaar bedraagt de economische groei circa 3 %. Op de arbeidsmarkt heeft deze

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011 Van Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Telefoon (020) 669 90 66 Fax (020) 669 64 76 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode

Nadere informatie

CARGOHUB VAKTIJDSCHRIFT VÓÓR EN DÓÓR DE CARGO-INDUSTRIE. DGM Netherlands is back in business!

CARGOHUB VAKTIJDSCHRIFT VÓÓR EN DÓÓR DE CARGO-INDUSTRIE. DGM Netherlands is back in business! MAGAZINE JAARGANG 2 NUMMER 4 MAGAZINE YOUR GATEWAY TO EUROPE HUB way to Europe VAKTIJDSCHRIFT VÓÓR EN DÓÓR DE CARGO-INDUSTRIE DGM Netherlands is back in business! CARGO ENGLISH VERSION AVAILABLE ONLINE

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie Source Group N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

CARGOHUB VAKTIJDSCHRIFT VÓÓR EN DÓÓR DE CARGO-INDUSTRIE. DGM Netherlands is back in business!

CARGOHUB VAKTIJDSCHRIFT VÓÓR EN DÓÓR DE CARGO-INDUSTRIE. DGM Netherlands is back in business! MAGAZINE JAARGANG 2 NUMMER 4 MAGAZINE YOUR GATEWAY TO EUROPE HUB way to Europe Your gateway to Europe VAKTIJDSCHRIFT VÓÓR EN DÓÓR DE CARGO-INDUSTRIE Your gateway to Europe DGM Netherlands is back in business!

Nadere informatie

Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2011

Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2011 Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2011 Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2011 M I S S I E De missie van Jaarbeurs is het creëren van inspirerende en waardevolle ontmoetingen, in fysieke en virtuele marktplaatsen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence MONSTER YEAR REPORT 2011-2012 Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence 1 VOORWOORD Geachte relatie, 2011 was een jaar met twee gezichten. Waar het jaar begon met een hoopgevend herstel van de economie,

Nadere informatie

J A A R 0 B E R I C H T 8 1

J A A R 0 B E R I C H T 8 1 JAAR0 BERICHT8 1 JAAR0 BERICHT8 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van

Nadere informatie

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Advies aan het Ministerie van Economische Zaken November 2009 AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap

Nadere informatie

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem Oktober 2014 De missie van de WD Overal op de bres voor de Drechtsteden Samenwerken aan ambities Op duurzame wijze versterken van de regiokracht Regionaal sectorplan maritiem Succesvol van start in het

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Altijd een oplossing verder 2 Duurzaamheidsverslag 2011 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011 DHV Duurzaamheidsverslag 2011 3 Leeswijzer Dit duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv OMFL Jaarverslag 2010 Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de provincie Flevoland laten we in dit jaarverslag enkele ondernemers aan het woord die een bijdrage

Nadere informatie

Limburg maakt vaart. Jaarverslag 2013. NV Industriebank LIOF Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij. Jaarverslag 2013 1

Limburg maakt vaart. Jaarverslag 2013. NV Industriebank LIOF Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij. Jaarverslag 2013 1 Limburg maakt vaart Jaarverslag 2013 NV Industriebank LIOF Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij Jaarverslag 2013 1 Jaarverslag 2013 2 Inhoud Kerncijfers 2013 4 Mission statement 6 Woord

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

Jaarverslag Roto Smeets Group 2011

Jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Roto Smeets Group in 2011 Jaarverslagen Roto Smeets Group heeft voor de verslaglegging van haar prestaties in 2011 op het gebied van People, Planet en Profit gekozen

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel

CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010 Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel INHOUD 1. Introductie...3 1.1 Over dit onderzoek...3 1.2 Executive summary... 4 ICT sector positief over

Nadere informatie