NDL/HIDC Jaarverslag Nieuwe gezicht(spunt)en

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NDL/HIDC Jaarverslag 2013 2014. Nieuwe gezicht(spunt)en"

Transcriptie

1 NDL/HIDC Jaarverslag Nieuwe gezicht(spunt)en Zoetermeer, 20 november 2014

2 NDL/HIDC Nederland Distributieland/Holland International Distribution Council Louis Pasteurlaan EE Zoetermeer Postbus AR Zoetermeer T F

3

4 Voorwoord Nieuwe gezicht(spunt)en Het afgelopen boekjaar was uitdagend voor NDL/HIDC, er heeft een aantal ingrijpende veranderingen plaatsgevonden. Na meer dan 10 jaar succesvol leiding gegeven te hebben aan NDL/HIDC, heeft Dirk t Hooft begin 2014 zijn functie als algemeen directeur neergelegd en heeft het bestuur mij aangesteld om die verantwoordelijkheid over te nemen. Verder diende NDL/HIDC zich voor te bereiden op een wijziging in de financiering vanuit de overheid. Tot het eind van boekjaar werd de opdracht voor buitenlandpromotie, die door NDL/HIDC wordt uitgevoerd, gegeven door de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), maar vanaf 1 juli definieert het Platform Buitenland Promotie Logistiek namens het Strategisch Platform Logistiek (Topsector Logistiek) de projecten in het kader van de buitenlandpromotie en loopt de financiering van die projecten, die voor een belangrijk deel door NDL/HIDC worden uitgevoerd, via het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In de laatste periode van het boekjaar is hard gewerkt om aan de formulering van werkpakketten die door de Topsector Logistiek gefinancierd kunnen worden. Voor de start van een tweetal werkpakketten (Life Sciences & Health en E-commerce), waarbij NDL/HIDC in de lead is, is inmiddels financiering rond gekomen. Nog vier andere werkpakketten zijn uitgewerkt voor 2015 en zijn in de fase van besluitvorming. De mainports zijn volledig aangehaakt bij deze nieuwe aanpak en heeft ook de relatie met NDL/HIDC in de afgelopen periode weer versterkt. Bij de vaststelling van de sectoren en thema s voor de werkpakketten is gebruik gemaakt van de uitkomsten van de enquête die NDL/HIDC dit voorjaar onder haar leden heeft uitgezet. De resultaten van de enquête zijn ook in het jaarverslag opgenomen. De respons was groot en NDL/HIDC is van plan vaker haar leden te raadplegen en terugkoppeling te geven van de resultaten. Dit maakt ook onderdeel uit van het plan om de binding met de leden te versterken, waartoe een van de managers business development voor een groot deel is vrijgemaakt. In het jaarplan wordt dieper ingegaan op de herziene koers met transparantie en verbinding als belangrijke uitgangspunten. De omschakeling naar de nieuwe vorm van financiering heeft er ook toe geleid dat een reorganisatie en kostenreductie noodzakelijk waren. Hier is het afgelopen boekjaar een start mee gemaakt. Deze switch heeft afgelopen jaar de nodige capaciteit gevraagd, terwijl het reguliere werk ondertussen gewoon door ging. Ik ben verheugd te kunnen melden dat de resultaten die afgelopen boekjaar behaald zijn, nauwelijks geleden hebben onder deze veranderingen. Weliswaar is het aantal van 91 afgesloten projecten iets lager dan het topjaar , maar nog altijd substantieel hoger dan de voorgaande jaren. Doordat afgelopen jaren is geïnvesteerd in het onderhoud van het netwerk en de relaties is de instroom van nieuwe projecten (en van contracten) structureel op een hoger niveau gekomen. Met een geschatte contractwaarde van EUR 23,5 miljoen, investeringen van EUR 12,2 miljoen en het creëren van meer dan 300 arbeidsplaatsen heeft NDL/HIDC daarmee ook afgelopen jaar weer een substantiële bijdrage geleverd aan de versterking van de logistieke sector in Nederland. In financieel opzicht heeft NDL/HIDC dit jaar genoegen moeten nemen met een verlies van EUR ,-. Dit verlies is met name tot stand gekomen, doordat de personeelskosten hoger zijn uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. En dat is het geval omdat de ontwikkeling van het personeelsbestand anders is gelopen dan bij aanvang van het boekjaar werd verwacht. Het verlies kon gelukkig vanuit de reserves worden gedekt, maar brengt de reserves wel terug naar een minimaal niveau. Ik heb een groot aantal kostenbesparende maatregelen in gang gezet om het kostenniveau van NDL/HIDC zo 3

5 gering mogelijk te maken zonder dat de kwaliteit van onze dienstverlening daarmee wordt aangetast. Niet alleen NDL/HIDC verandert, ook de wereld om ons heen verandert. In de logistieke sector zien we, vanwege verschillende redenen, een toenemende concurrentie van de landen om ons heen. Om als Nederland ook in de toekomst concurrerend te blijven als logistieke hotspot zullen we continu de kwaliteit van ons investeringsklimaat moeten blijven verbeteren. NDL/HIDC kan hier, met de input van onze achterban, een rol voor de logistieke sector spelen in samenspraak met partners als de NFIA, de Logistieke Alliantie, de mainports en de regio s. De klanten vragen om gerichte oplossingen voor de inrichting van hun supply chain. NDL/HIDC kan deze specifieke sector- en themagerichte oplossingen aanbieden en de nieuwe aanpak van het Platform Buitenlandpromotie Logistiek bevestigt de weg die door NDL/HIDC de afgelopen jaren is ingeslagen: scoren met sectoren. Samen met de eerder genoemde partners zal NDL/HIDC komend jaar wederom invulling geven aan de promotie en acquisitie van Nederland als distributieland, met andere accenten maar met hetzelfde doel voor ogen: het aantrekken van economische activiteiten voor de logistieke sector in Nederland. Remco Buurman Algemeen Directeur 4

6 NDL/HIDC in het buitenland: Promotie van Nederland als Gateway to Europe Wat NDL/HIDC doet Nederland is wereldwijd sterk in logistiek. De Nederlandse logistieke sector draagt in belangrijke mate bij aan de internationale concurrentiepositie van de bedrijven die vanuit ons land opereren. Die boodschap dragen we namens onze leden met verve uit in het buitenland: op internationale seminars of in direct gesprek met buitenlandse ondernemingen die zich oriënteren op vestiging in Nederland. NDL/HIDC werkt daarbij samen met verschillende partijen, zowel publiek als privaat. Een vaste partner is the Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Daarnaast trekken we geregeld samen op met andere (logistieke) netwerkorganisaties, zoals de verschillende regio s. Bij de buitenlandpromotie zijn ook NDL-leden zelf actief betrokken. Omdat ze thuis zijn in een werelddeel als Noord-Amerika of Azië bijvoorbeeld, of expertise hebben binnen een specifieke sector van life sciences tot lifestyle. NDL/HIDC richt zich met haar buitenlandactiviteiten actief op de focussectoren life sciences, life style, high tech en chemicals. Andere sectoren is NDL/HIDC uiteraard wel van dienst, maar worden niet actief benaderd. Grofweg geschetst bestaat NDL s service uit de volgende activiteiten: 1. Promotie 2. Lead generation 3. Matchmaking Ad.1 Promotie De promotie van NDL/HIDC richt zich op haar vele contacten in het buitenland. NDL/HIDC zet hier diverse middelen voor in. Bijeenkomsten In het afgelopen boekjaar heeft NDL/HIDC, veelal in samenwerking met NFIA en regionale partners, 23 seminars, webinars en roundtables voor of met bedrijven in het buitenland georganiseerd. Tijdens deze informeert NDL/HIDC buitenlandse investeerders over de kansen op de Europese markt en de voordelen van Nederland als logistieke vestigingslocatie. Tijdens persoonlijke gespreken geeft NDL/HIDC advies op maat. Geslaagde Air Cargo China in Shanghai Van 17 tot en met 19 juni jl. bemande NDL/HIDC samen met Your Cargo Contact en KLG Europe een stand op de beurs Air Cargo China, één van de belangrijkste beurzen voor de luchtvrachtsector in Azië. De stand maakte deel uit van de Schiphol Cargo stand. Nieuwsbrieven NDL/HIDC stuurt drie keer per jaar een nieuwsbrief naar relaties in binnen- en buitenland met informatie over activiteiten en nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het vestigingsklimaat in Nederland. Ook worden buitenlandse contacten attent gemaakt op onze aanwezigheid in het buitenland en uitgenodigd contact met ons op te nemen om vrijblijvend advies te ontvangen. Factsheets 5

7 NDL/HIDC verbetert constant haar promotiemiddelen. In nauwe samenwerking met haar leden heeft NDL/HIDC factsheets gemaakt over onderwerpen als het Nederlandse belastingklimaat, logistieke concepten en Authorized Economic Operator. De nieuwste factsheets over uiteenlopende logistieke, fiscale en juridische vragen en oplossingen vindt u op de website Nieuwe promotiefilm NDL/HIDC ontwikkelde een promotiefilm waarin haar werkwijze inzichtelijk wordt gemaakt voor buitenlandse verladers. Door middel van een gevisualiseerd stappenplan wordt het hele begeleidingsproces uitgelegd. De film wordt veelvuldig ingezet tijdens seminars en bedrijfsbezoeken. Ook NDL leden en acquisitiepartners kunnen de film gebruiken om de wijze waarop Nederland buitenlandse investeerders van dienst kan zijn te illustreren. De film is te vinden op de homepage van de website Ad. 2 Lead generation Door het actief inzetten van seminars, webinars, round tables, NFIA netwerk, eigen netwerk (de zeer uitgebreide NDL/HIDC database), ledennetwerk (tax advisors), US exportcenters, associations, social media etc. zetten wij suspects om in prospects. Afgelopen boekjaar organiseerden wij 23 van deze activiteiten. Door 1-op-1 gesprekken en conference calls zetten wij prospects vervolgens om in leads. In het afgelopen boekjaar hebben wij 341 bedrijfsbezoeken en/of conference calls met individuele bedrijven gehad. Door ons publiekprivate karakter hebben wij een laagdrempelige toegang tot prospects; we worden niet gezien als een commerciële organisatie. Na de intake wordt aan de leads gevraagd een Logistic Questionnaire in te vullen waarmee wij het profiel van de klant en zijn behoefte kunnen vaststellen. Na invulling van de questionnaire wordt de lead een nieuw project met een eigen project team (NFIA, NDL/HIDC en eventueel een Regionale Ontwikkelings Maatschappij (ROM)). Er is veelvuldig direct contact met de leads naar aanleiding van vragen die direct beantwoord worden of waarop specialisten door ons worden ingeschakeld. In het afgelopen boekjaar genereerden wij 324 nieuwe projecten. Dit is gelijk gebleven met vorig jaar. Ad 3. Matchmaking Bedrijven die interesse hebben om zich in Nederland te vestigen c.q. hun Europese ladingstroom via een Nederlandse logistieke dienstverlener te laten lopen, worden door ons voorzien van adviezen en een overzicht van mogelijke kandidaat-bedrijven. Dit gebeurt aan de hand van ledenprofielen en onze kennis van de leden. In het afgelopen boekjaar hebben wij 168 buitenlandse verladers gematcht. En naar volle tevredenheid, getuige de diverse blijken van waardering die wij ontvingen: Mike Madeleine, Sr. Manager of Vendor Management and Logistics, 23andMe, Inc.: I want to thank you for introducing them to 23andMe. Your assistance, and the support of the HIDC has been invaluable. Aan de hand van de shortlist van NDL/HIDC, geven de buitenlandse bedrijven aan welke voorgestelde logistieke dienstverleners en/of consultants zij willen bezoeken tijdens een fact finding trip. Deze fact finding trips hebben wij dit jaar voor 44 buitenlandse bedrijven georganiseerd. "We were discussing earlier today how valuable this trip has been to us and to our organization. We all agreed that was a result of your planning and support. Thanks for setting up a great series of meetings, for answering all of our crazy questions and for driving us around. 6

8 Vervolgens treedt het buitenlandse bedrijf in direct contact met de kandidaat-bedrijven in Nederland, waarna offertes worden opgesteld. In deze fase blijft NDL/HIDC op de achtergrond maar zij houdt wel contact met het buitenlandse bedrijf om, indien gewenst, nadere informatie te verschaffen. Vooral Aziatische bedrijven stellen de advisering van NDL/HIDC tijdens het offerteproces op prijs, omdat zij hier weinig tot geen ervaring mee hebben. NDL/HIDC adviseert slechts en zal nooit overgaan tot een waardeoordeel. Uiteindelijk sluiten de bedrijven een contract voor de dienstverlening c.q. vestiging. Het afgelopen boekjaar heeft NDL/HIDC aan de bakermat van 91 contracten gestaan. Noa Feit, Purchasing Manager Alpha-Bio Tec, HIDC and NFIA have been instrumental in clarifying and speeding up the whole process of setting up our outsourced European operation." Het hierboven beschreven proces ziet u gevisualiseerd in onderstaande afbeelding. Wat NDL/HIDC opmerkt APAC & MEA (Azië (exclusief Rusland), Oceanië, Midden Oosten (inclusief Israël en Turkije) en Afrika) Onverminderd opportunisme Waar in de voorafgaande boekjaren de aandacht uitging naar het verbeteren van de relatie met het netwerk alsmede het wegnemen van barrières om daardoor de pijplijn beter te vullen, heeft het boekjaar in het teken gestaan van het verbeteren van de conversieratio van de projecten, het aantal landingen/contracten in verhouding tot het aantal projecten. Mathijs Benink, Senior Manager Supply Chain Solutions: Om dit te bereiken hebben wij meer focus aangebracht in de regio en in het projectmanagement om daardoor meer tijd te kunnen besteden aan projecten van hogere kwaliteit. 7

9 Het aantal nieuwe projecten is na de enorme stijging in het afgelopen boekjaar in deze regio vrijwel constant gebleven, wel hebben wij een toename van projecten uit India en Turkije gezien. Ook het aantal fact finding trips is vrijwel constant gebleven. Het aantal landingen/contracten is wel met 15% gestegen, een verbetering van de conversieratio. De nabije toekomst ziet Mathijs positief in: In de regio zien wij onverminderd opportunisme, er is nog steeds veel aandacht voor Europa. Het aantal projecten dat op het laatste moment on-hold wordt gezet is iets afgenomen. Dit is een goed teken; het lijkt erop dat er weer meer vertrouwen is in de Europese economie. Maar er zijn knelpunten waar rekening mee gehouden moet worden. Mathijs: Helaas zien wij dat zowel België als Duitsland ook sterk inzetten op het aantrekken van supply chain gerelateerde investeringen uit deze regio, er is meer concurrentie van beide landen. Geland in Nederland Alpha-Bio Tec For over 25 years, Israel based Alpha-Bio Tec has been a leader in developing, manufacturing and marketing implants, prosthetics parts, Bio materials and a variety of dental surgical instrumentation. Alpha-Bio Tec believes in making implantology simple, while manufacturing the highest quality products for the global market and providing customers with the best service possible Simplantology! Alpha-Bio Tec strives to provide its customers with simple, high quality solutions. Delivery time is one of it. Alpha-Bio Tec, as a growing company with the need to ease logistics and meet customer expectations related to order volumes and order delivery times, started looking into changing their European supply chain set-up for their high-end dental implants, and came into contact with HIDC and NFIA. HIDC and NFIA supplied Alpha-Bio Tec with advice and relevant contacts for structuring a direct supply chain into Europe. Tax and duties compliancy was addressed first. In order to define the most tax effective supply chain for Alpha-Bio Tec and its customers fiscal representation and VAT deferment were discussed. Furthermore HIDC provided Alpha-Bio Tec with a selection of 8 logistics service providers, capable of handling their European logistics (warehousing, labeling & distribution), as an alternative for their current direct air shipments. Alpha-Bio Tec selected CEVA Logistics Headoffice B.V. for the logistics operation in combination with VAT Assist, a Mazars company, for fiscal representation. Noa Feit, Purchasing Manager Alpha-Bio Tec, HIDC and NFIA have been instrumental in clarifying and speeding up the whole process of setting up our outsourced European operation. The Netherlands has been chosen to be Alpha-Bio Tec s European hub because of its advantages as follows: 1.Location mid Europe, close to Air Ports/Sea Ports 2.Transportation variety of options Trucks, Carrier, Courier 3.Experienced/Professional logistics sector 4.Vat Deferment 8

10 Noord Amerika Nederland nog altijd een stabiele logistieke haven In Noord Amerika is de belangstelling voor Nederland als Gateway to Europe stabiel. Hoe komt dat? Eric Willems, Senior Manager Supply Chain Solutions: De Amerikaanse economie was het afgelopen boekjaar stabiel. Er waren een aantal ups en downs, maar die waren van weinig invloed op de logistieke beslissingen van bedrijven. Dat zien we terug in het aantal contracten. Amerikaanse bedrijven weten ons onverminderd goed te vinden. De wijze waarop NDL/HIDC de Noord Amerikaanse bewerkte is enigszins gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Eric: Afgelopen boekjaar hebben we met name besteed aan het afleggen van bedrijfsbezoeken. We organiseerden minder seminars, maar hebben ons, in samenwerking met het NFIA, geconcentreerd op individuele bedrijven, die we van op maat gesneden advies voorzagen. Tijdens dit soort bezoeken kunnen we heel specifiek ingaan op de vragen die bedrijven hebben. Het kan gaan om snel groeiende innovatieve bedrijven, zoals bijvoorbeeld 23andMe, maar ook om grote bedrijven, zoals bijvoorbeeld American Eagle Outfitters. Ook hebben we de relatie met Life Science Alley geïntensiveerd om zodoende komend boekjaar goed voet aan de grond te hebben in deze sector. Meer dan de helft van de gelande logistieke projecten komt uit de regio Noord Amerika. Van deze landingen komt bijna 90% uit de focussectoren. Dit benadrukt nogmaals het belang van de Amerikaanse markt voor de sectoren, maar het betekent ook dat Nederland nog altijd een stabiele logistieke haven is voor veel Noord Amerikaanse bedrijven. Eric: Nederland heeft in Amerika nog altijd een goede naam als locatie om een Europese basis neer te zetten. Vooral door onze centrale positie op de Europese afzetmarkt. Verder heeft Nederland voor de Amerikanen een aantrekkelijk vestigingsklimaat door onze relatief gunstige fiscale regelingen (zoals de BTWverlegging), de pragmatische vakbonden, onze zakelijke mentaliteit, beheersing van de Engelse taal, en onze kennis en ervaring op het gebied van logistiek. Geland in Nederland NuSil Technology NisilNuSil Technology (Carpinteria, CA), a manufacturer of silicone-based materials for the healthcare, aerospace, electronics, and photonics industries, recently opened a new stocking warehouse in Rotterdam. The new facility stocks high-turnover silicone products that are in demand by the company s European customers. The location allows the company to shorten the supply chain by shipping products directly from central Europe, providing faster delivery times and lower freight costs. The project was created in partnership with Expeditors International, a third party logistics provider. Concurrentie voor Nederland Het afgelopen boekjaar lag de prioriteit en focus van NDL/HIDC op Azië en Noord- Amerika en minder op Europa. De projectaanvragen kwamen voornamelijk uit het eigen netwerk. De meeste aanvragen kwamen uit het Verenigd Koninkrijk. Eveline van den Bosch, Senior Manager Supply Chain Solutions: Opvallend is dat veel bedrijven hun logistieke operatie aan het veranderen zijn. Ze zijn kritisch op het behalen van de afgesproken prestaties van de logistieke partner en benchmarken actief in de markt. Met regelmaat wordt er van logistieke dienstverlener gewisseld. 9

11 Producenten uit het Verenigd Koninkrijk kiezen vanwege e-commerce activiteiten vaker voor het vasteland van Europa, met name vanwege het gunstigere fiscale verleggingssysteem. Hierbij is België een sterke concurrent van Nederland omdat de opslag in België goedkoper is en het fiscale verleggingssysteem van België gunstiger is dan dat van Nederland. Ook zuidelijke landen kijken veel naar Nederland, vanwege de uitstekende douaneafhandeling. Eveline: We hebben ook gezien dat Europese bedrijven hun focus naar export richting Azië verleggen. In tegenstelling tot in Europa vindt in de meeste landen in Azië nog steeds economische groei plaats. Resultaten buitenlandpromotie In onderstaand overzicht is het aantal contracten, met hun waarde en werkgelegenheid uitgedrukt in het aantal fte s zoals deze geschat worden na twee jaar operatie te zien. De cijfers zijn in grote lijnen vergelijkbaar met de cijfers van het vorige boekjaar, op de eigen vestigingen na. Deze zijn nu weer op gelijk niveau met voorgaande jaren. Afgesloten contracten (landingen) Logistieke contracten 2013/ / / 2012 Outsourced bij dienstverleners Waarde Logistiek Contract (boekjaar )* Aantal fte s* Investering* Eigen vestiging Totaal logistieke contracten Niet-logistieke Contracten Totaal * Op basis van de tot nu toe beschikbare gegevens 10

12 Activiteiten NDL/HIDC per regio 2013/2014 Amerika Noord/Zuid APAC & MEA regio* Europa Totaal Seminars Lokale bedrijfsbezoeken (1 op ) en direct calls Fact finding trips in Nederland bij leden Logistieke contracten, bij logistieke dienstverleners Logistieke contracten, own account Logistieke contracten Totaal Verdeling per sector/regio Chemicals High Tech Life Sciences Life Style Other Niet-logistieke contracten Totaal contracten per regio NOTE! Met ingang van 2012/2013 treedt er een trendbreuk op, omdat de landenverdeling gewijzigd is. Vanaf dit boekjaar vallen Turkije en Israël onder de APAC & MEA regio. * APAC & MEA regio: Azië (exclusief Rusland), Oceanië, Midden Oosten (inclusief Israël en Turkije) en Afrika Toelichting: Seminars: evenementen in het buitenland waarbij NDL/HIDC een presentatie gehouden heeft. Bedrijfsbezoeken: bezoeken aan, meetings en conference calls met buitenlandse producenten. Fact finding trip: tijdens een fact finding trip begeleidt NDL/HIDC buitenlandse producenten op een kennismakingsbezoek bij vooraf geselecteerde logistieke dienstverleners in Nederland. Logistieke contracten, own account: de categorie contracten own account bestaat uit bedrijven die hebben gekozen voor een logistieke operatie in eigen beheer. Niet-logistieke contracten: onder deze categorie vallen contracten die bij consultants zijn geland en andere contracten. De categorieën Directe investering en Werkgelegenheid geven de investeringen en werkgelegenheid weer in Nederland die direct voortvloeien uit de afgesloten contracten. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) 11

13 12

14 NDL/HIDC in Nederland: Binding met de leden Wat NDL/HIDC doet NDL/HIDC fungeert als nationaal platform met een breed netwerk. De organisatie brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen met elkaar in contact om kennis en ideeën uit te wisselen over alle aspecten van logistiek. Dat gebeurt bijvoorbeeld via seminars, congressen, workshops en individuele bezoeken. Maar kennisuitwisseling gaat twee kanten op; via een enquête peilden wij de interesses van onze leden. Enquête In juni 2014 heeft NDL/HIDC een enquêteformulier naar de leden gestuurd om te peilen welke activiteiten en kennis zij van NDL/HIDC verwachten. De reacties hierop waren groot, maar liefst 38% van de leden (=95 personen) heeft de enquête ingevuld en geretourneerd. De resultaten van de enquête zijn gebruikt bij het opstellen van het jaarplan en als input voor de formulering van werkpakketten voor het Platform Buitenlandpromotie Logistiek. Verdeling van de respondenten: Logistieke dienstverleners 57 60,00% Facilitators 22 23,15% Overheid 6 6,31% Vereniging/brancheorganisaties 5 5,26% Verladers 3 3,15% Kennisinstituten 1 1,05% Haven/terminals 1 1,05% Van de 95 respondenten zijn 41 respondenten Algemeen Directeur en 21 Business Development Manager, 33 personen hebben een andere functie. Zowel bij logistieke dienstverleners, facilitators als bij de overheid domineren deze functies. Uit de enquête blijkt dat leden van mening zijn dat NDL zich met haar acquisitieactiviteiten voornamelijk moet richten op de sectoren high tech, e-commerce, life sciences en life style. Logistieke dienstverleners vinden high tech en life sciences het meest belangrijk, terwijl facilitators en de overheid e-commerce bovenaan hebben staan. 13

15 In het algemeen worden USA, China en Brazilië gezien als de meest kansrijke landen/gebieden. Facilitators geven de voorkeur aan Japan boven India en Brazilië. 66% van de leden geeft aan tevreden te zijn over het lidmaatschap van NDL. Van de logistieke dienstverleners is 62% tevreden en van de facilitators 72%. Uiteraard streeft NDL/HIDC ernaar hier 100% van te maken. Logistieke dienstverleners vinden lead generation veruit het meest belangrijk. Facilitators geven juist aan het netwerk belangrijker te vinden. Kennisuitwisseling en kennisvergaring worden ook belangrijk gevonden. De leden geven aan graag bijeenkomsten georganiseerd te zien over: - Concurrentiepositie Nederland - E-commerce - 3D printing Dit pakt NDL/HIDC het komende boekjaar op. Slechts 26% van de respondenten heeft de NDD bezocht. Van de logistieke dienstverleners bezocht 23% de NDD, terwijl van de facilitators bijna 68% een bezoek 14

16 bracht aan de NDD. Het merendeel (47) van de respondenten geeft als reden aan geen tijd te hebben voor het bezoeken van de NDD. Seminar NL=Logistieke kracht Op 28 november 2013 vond aansluitend op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van NDL/HIDC, in Duiven, het seminar NL=Logistieke kracht plaats. Tijdens dit seminar gingen specialisten in op de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van de landen om ons heen. Geconcludeerd werd dat Nederland nog altijd een toplocatie is voor een logistieke vestiging, maar dat de concurrentie vanuit België en Duitsland groot is. Na afloop van het seminar gaf het traditionele stamppottenbuffet uitgebreide gelegenheid tot netwerken. Deze kans werd voluit benut. Logistiek Insight bezoekt Radboudumc Logistiek Insight is een serie bedrijfsbezoeken aan logistieke centra in Nederland rond het thema arbeid. De bezoeken worden georganiseerd door NDL/HIDC, het vakblad Logistiek en Tempo-Team. Op 28 mei 2014 vond de workshop Logistiek Insight plaats bij Radboudumc in Nijmegen. NDD 2014: Beyond Logistics Op donderdag 22 mei jl. vond de 27e editie van de Nationale Distributiedag (NDD) plaats in Aalsmeer. Deze drukbezochte dag startte met een interessant regionaal programma, waarbij diverse bedrijven in en om Amsterdam bezocht werden. Het congres met als titel Beyond Logistics vond vervolgens plaats in de Arendshoeve, Aalsmeer. Sprekers zoals Marens Engelhard van Stadsarchief Amsterdam, Aybars Özgür van Vison, Anton Bril van VGB, Jeroen van den Berg van Storelink en Maarten Oonk van TNO gaven inspirerende presentaties. Aan Adam Elzakalai, wethouder van de Gemeente Haarlemmermeer, werd de poetsdoek uitgereikt waarmee de regio Amsterdam als logistieke regio werd gecomplimenteerd. De dag werd afgesloten met een walking dinner, waarbij druk werd genetwerkt. 15

17 16

18 Financiën Toelichting jaarresultaat NDL/HIDC boekjaar Baten De baten zijn hoger dan begroot. De opbrengsten van de Europese kennisprojecten CO3 en WINN, waarvoor NDL de penvoerder is, en de lasten van de out-of-pocket kosten van deze projecten zijn in de realisatiecijfers opgenomen, maar stonden niet als zodanig in de begroting. De opbrengsten vanuit de NDD waren iets lager dan andere jaren vanwege de sponsorbijdrage, die geringer was dan voorgaande jaren. Ook de opbrengsten van de finder s fees waren lager dan begroot. Het aantal projecten waarvoor een finder s fee kon worden doorberekend is iets afgenomen, evenals de gemiddelde hoogte van de fee. Lasten Het verloop van het personeelsbestand is anders gelopen dan verwacht bij het opstellen van de begroting en heeft geleid tot hogere personeelskosten dan begroot. Er is flink bezuinigd op de algemene zaken en bureaulasten. Promotie buitenland is lager dan begroot omdat met name in het laatste half jaar minder gereisd is om de benodigde veranderingen binnen NDL/HIDC door te voeren. De kosten voor de kennisprojecten zijn hoger dan begroot, zie toelichting onder baten. Resultaat Het resultaat van dit boekjaar is een negatief resultaat van ,--. Het weerstandsvermogen is op een zodanig niveau dat dit verlies hiermee kan worden opgevangen. 17

19 Balans In euro's per: 6/30/2014 6/30/2013 ACTIVA Vaste activa Inventaris 542 1,041 Hard- en software 1,037 4,469 1,579 5,510 Vlottende activa Handelsdebiteuren 511,638 25,446 Belasting en premies 0 10,865 Overige vorderingen en 112, ,140 overlopende activa 623, ,451 Liquide middelen 116,283 16,808 TOTAAL ACTIVA 741, ,769 6/30/2014 6/30/2013 PASSIVA Eigen vermogen Weerstandsvermogen 15,831 57,548 15,831 57,548 Kortlopende schulden Crediteuren 100,143 72,340 Belasting en premies 128,362 24,366 Overige schulden en 497,518 31,515 overlopende passiva 726, ,221 TOTAAL PASSIVA 741, ,769 18

20 Staat van baten en lasten In euro's Over de periode 1 juli 2013 Rekening Begroting Rekening tot en met 30 juni / / /2013 Baten Contributiebijdragen leden 535, , ,463 Ledenbijdrage findersfee 19,750 30,000 33,125 Subsidie rijksoverheid 430, , ,000 Interest 2, ,547 Kennisprojecten/evenementen/overige 192, , ,247 Totaal baten 1,180,369 1,120,000 1,287,382 Lasten Personeelskosten 876, , ,307 Algemene zaken / bureaukosten 99, , ,757 Promotie buitenland / Kennis/ Voorlichting / Platform 242, , ,378 Afschrijvingen 3,931 5,000 5,818 Totaal lasten 1,222,086 1,110,000 1,239,260 Resultaat -41,717 10,000 48,122 Zoetermeer, september

21 Accountantsverklaring De was getekend verklaring = zonder handtekening 20

22 Overzicht per 30 juni 2014 voor een actueel overzicht zie Bestuur C.M. Paauwe, MBA (voorzitter) mw. J.G.M. de Rijk, Jan de Rijk Logistics (penningmeester) W.P.G.H. Boevé, ECT M. de Nooijer, Martinair Holland N.V. W.J. Prinsen, TNT Express Nederland B.V. F.J.M. Verhoeven, Vos Logistics ir. M.H. Wisbrun, SKYTEAM Teruggetreden: R.Th. van den Helder, TNT Express Benelux Raad van Toezicht en Advies ir. K.J. Noordzij (voorzitter) drs S. Orlandini (ere-voorzitter) mr. A.Th.H. van Dijk, Transport en Logistiek Nederland (kandidaat *) R. van den Heuvel, DSV Solutions mw. C.C. Leppink-Schuitema, Gemeente Montferland H. Ligtenberg, Oost N.V. (kandidaat *) Mw. drs. D. Meijer, Havenbedrijf Amsterdam NV S. Oosterhof, N.V. NOM E.D. Osinga BSc, Schiphol Group G.J. ter Poorten B.G. Radstaak, Air Cargo Netherlands M.M. Roelofsen, Koninklijke Rotra Forwarding BV S.M.T. Schipper, ABN AMRO Bank N.V. C. Tommel, Key Rail (kandidaat *) R.J. Vat, FENEX Ned. Org. voor Expeditie en Logistiek prof. dr. M. van Vliet, Deloitte Consulting F. Westdijk, DHL Supply Chain Waarnemers namens ministeries: drs R.P.J. Bol, Min. van Economische Zaken mw. mr. B. Gijsbers, Ministerie van Infrastructuur en Milieu B.C.M. Pulles, EVD/NFIA Netherlands Foreign Investment Agency J. Nijland, EVD/NFIA Netherlands Foreign Investment Agency (kandidaat *) Teruggetreden: K.W. Bruurs, Siemens Nederland N.V. ir. W.N.C. Heeren, Transport en Logistiek Nederland R. Leijn, Logica ir. R.J.G.M. Lenders, Ernst & Young Dr. A.A.W.M. van Loon, N.V. Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij R. van der Poel, Conclusion Ing. R. Tieman DGSA, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart *) Kandidaat voor benoeming door de Algemene Ledenvergadering op 20 november

NDL/HIDC Jaarverslag 2012 2013. Scoren met sectoren

NDL/HIDC Jaarverslag 2012 2013. Scoren met sectoren NDL/HIDC Jaarverslag 212 213 Scoren met sectoren Zoetermeer, 28 november 213 NDL/HIDC Nederland Distributieland/Holland International Distribution Council Louis Pasteurlaan 6 2719 EE Zoetermeer Postbus

Nadere informatie

Samenwerking regiopartners. Marketing & acquisitie. Jaarplan 2015. Logistiek & Aerospace. Platform & netwerk. Logistieke propositie

Samenwerking regiopartners. Marketing & acquisitie. Jaarplan 2015. Logistiek & Aerospace. Platform & netwerk. Logistieke propositie Samenwerking regiopartners Marketing & acquisitie Jaarplan 2015 Logistiek & Aerospace Platform & netwerk Logistieke propositie Inhoud Inleiding 01 03 04 06 08 10 12 14 27 Inleiding Beoogde resultaten 2015

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Met genoegen bieden wij u hierbij ons advies aan voor een gemeentelijke en regionale acquisitiestrategie.

Met genoegen bieden wij u hierbij ons advies aan voor een gemeentelijke en regionale acquisitiestrategie. College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort Stadhuisplein 1 3811 LM AMERSFOORT uw kenmerk ons kenmerk datum -- JvE/EP/mb 26 mei 2011 bijlagen onderwerp e-mail 1 Advies acquisitiebeleid

Nadere informatie

Met hoofdkantoren naar de top

Met hoofdkantoren naar de top Met hoofdkantoren naar de top Actie-agenda ter versterking van het vestigingsklimaat, de acquisitie en het behoud van internationale bedrijven en talenten Actie-agenda opgesteld door het Topteam Hoofdkantoren

Nadere informatie

Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking

Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking *connectedthinking Een nieuwe werkelijkheid* Jaarbericht 2007/2008 Het thema Een nieuwe werkelijkheid is in dit jaarbericht verbeeld door zes verschillende fotografen met verschillende achtergronden (pers,

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

Het innovatiepotentieel ontsluiten

Het innovatiepotentieel ontsluiten jaarplan 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Eén jaar InnovationQuarter 1.1 Waarom ook alweer: legitimatie 1.2 Waar staan we: terugblik startjaar 1.2.1 Opbouw en ontwikkeling organisatie 1.2.2 Positionering

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv

Jaarverslag 2010 OMFL. Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv OMFL Jaarverslag 2010 Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de provincie Flevoland laten we in dit jaarverslag enkele ondernemers aan het woord die een bijdrage

Nadere informatie

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 april 2011 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Brainport Development NV Emmasingel 11 Postbus 2181 5600 CD Eindhoven

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains ȟȟ Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains pagina 2 Onderzoek Dit

Nadere informatie

Informele investeerders en business angels in Nederland. Kijk op kansen

Informele investeerders en business angels in Nederland. Kijk op kansen Informele investeerders en business angels in Nederland Kijk op kansen ISBN : 978-90-371-1132-3 Rapportnummer : A201426 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

JAArVerSLAG 2012. Hoevelaken, 17 april 2013

JAArVerSLAG 2012. Hoevelaken, 17 april 2013 de inhoud Hoevelaken, 17 april 2013 JAArVerSLAG 2012 SVn 01 Voorwoord Interview Thom de Graaf 03 02 Verslag van het bestuur Het jaar 2012 in vogelvlucht 05 Deelnemersbijeenkomst 06 Kerncijfers 08 Gebruik

Nadere informatie

Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2011

Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2011 Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2011 Jaarbeurs Holding Jaarverslag 2011 M I S S I E De missie van Jaarbeurs is het creëren van inspirerende en waardevolle ontmoetingen, in fysieke en virtuele marktplaatsen

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

CARGOHUB VAKTIJDSCHRIFT VÓÓR EN DÓÓR DE CARGO-INDUSTRIE. DGM Netherlands is back in business!

CARGOHUB VAKTIJDSCHRIFT VÓÓR EN DÓÓR DE CARGO-INDUSTRIE. DGM Netherlands is back in business! MAGAZINE JAARGANG 2 NUMMER 4 MAGAZINE YOUR GATEWAY TO EUROPE HUB way to Europe VAKTIJDSCHRIFT VÓÓR EN DÓÓR DE CARGO-INDUSTRIE DGM Netherlands is back in business! CARGO ENGLISH VERSION AVAILABLE ONLINE

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Organisatie in transitie. THEMA Strategic sourcing. Eric Overvoorde, Royal Haskoning. Outsource Magazine. Open businessmodellen en sourcingsstrategie

Organisatie in transitie. THEMA Strategic sourcing. Eric Overvoorde, Royal Haskoning. Outsource Magazine. Open businessmodellen en sourcingsstrategie Outsource Magazine THEMA Strategic sourcing Organisatie in transitie Eric Overvoorde, Royal Haskoning Juli/augustus 2011 Jaargang 6 Open businessmodellen en sourcingsstrategie Tijd voor de virtuele organisatie

Nadere informatie

CARGOHUB VAKTIJDSCHRIFT VÓÓR EN DÓÓR DE CARGO-INDUSTRIE. DGM Netherlands is back in business!

CARGOHUB VAKTIJDSCHRIFT VÓÓR EN DÓÓR DE CARGO-INDUSTRIE. DGM Netherlands is back in business! MAGAZINE JAARGANG 2 NUMMER 4 MAGAZINE YOUR GATEWAY TO EUROPE HUB way to Europe Your gateway to Europe VAKTIJDSCHRIFT VÓÓR EN DÓÓR DE CARGO-INDUSTRIE Your gateway to Europe DGM Netherlands is back in business!

Nadere informatie

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V.

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland Jaarverslag 2002 Dexia Bank Nederland N.V. 1 Inhoudsopgave 3 Vijf jaar kerncijfers 4 Profiel Dexia Bank Nederland 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst

Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst Afstudeerscriptie Frank van den Hurk, Universiteit Twente Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst Een multidisciplinair explorerend onderzoek naar methoden voor het inrichten

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

inhoud Voorwoord 20 Kengetallen 21 Jaarrekening 49 Overige gegevens 51 controleverklaring accountant 52 adressen

inhoud Voorwoord 20 Kengetallen 21 Jaarrekening 49 Overige gegevens 51 controleverklaring accountant 52 adressen jaarverslag inhoud 2 Voorwoord 2 Kengetallen 4 jaarverslag 21 Jaarrekening 4 Directieverslag 21 Geconsolideerde jaarrekening QNH Consulting Geconsolideerde balans per 31 december FastFlex Geconsolideerde

Nadere informatie