NDL/HIDC Jaarverslag Nieuwe gezicht(spunt)en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NDL/HIDC Jaarverslag 2013 2014. Nieuwe gezicht(spunt)en"

Transcriptie

1 NDL/HIDC Jaarverslag Nieuwe gezicht(spunt)en Zoetermeer, 20 november 2014

2 NDL/HIDC Nederland Distributieland/Holland International Distribution Council Louis Pasteurlaan EE Zoetermeer Postbus AR Zoetermeer T F

3

4 Voorwoord Nieuwe gezicht(spunt)en Het afgelopen boekjaar was uitdagend voor NDL/HIDC, er heeft een aantal ingrijpende veranderingen plaatsgevonden. Na meer dan 10 jaar succesvol leiding gegeven te hebben aan NDL/HIDC, heeft Dirk t Hooft begin 2014 zijn functie als algemeen directeur neergelegd en heeft het bestuur mij aangesteld om die verantwoordelijkheid over te nemen. Verder diende NDL/HIDC zich voor te bereiden op een wijziging in de financiering vanuit de overheid. Tot het eind van boekjaar werd de opdracht voor buitenlandpromotie, die door NDL/HIDC wordt uitgevoerd, gegeven door de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), maar vanaf 1 juli definieert het Platform Buitenland Promotie Logistiek namens het Strategisch Platform Logistiek (Topsector Logistiek) de projecten in het kader van de buitenlandpromotie en loopt de financiering van die projecten, die voor een belangrijk deel door NDL/HIDC worden uitgevoerd, via het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In de laatste periode van het boekjaar is hard gewerkt om aan de formulering van werkpakketten die door de Topsector Logistiek gefinancierd kunnen worden. Voor de start van een tweetal werkpakketten (Life Sciences & Health en E-commerce), waarbij NDL/HIDC in de lead is, is inmiddels financiering rond gekomen. Nog vier andere werkpakketten zijn uitgewerkt voor 2015 en zijn in de fase van besluitvorming. De mainports zijn volledig aangehaakt bij deze nieuwe aanpak en heeft ook de relatie met NDL/HIDC in de afgelopen periode weer versterkt. Bij de vaststelling van de sectoren en thema s voor de werkpakketten is gebruik gemaakt van de uitkomsten van de enquête die NDL/HIDC dit voorjaar onder haar leden heeft uitgezet. De resultaten van de enquête zijn ook in het jaarverslag opgenomen. De respons was groot en NDL/HIDC is van plan vaker haar leden te raadplegen en terugkoppeling te geven van de resultaten. Dit maakt ook onderdeel uit van het plan om de binding met de leden te versterken, waartoe een van de managers business development voor een groot deel is vrijgemaakt. In het jaarplan wordt dieper ingegaan op de herziene koers met transparantie en verbinding als belangrijke uitgangspunten. De omschakeling naar de nieuwe vorm van financiering heeft er ook toe geleid dat een reorganisatie en kostenreductie noodzakelijk waren. Hier is het afgelopen boekjaar een start mee gemaakt. Deze switch heeft afgelopen jaar de nodige capaciteit gevraagd, terwijl het reguliere werk ondertussen gewoon door ging. Ik ben verheugd te kunnen melden dat de resultaten die afgelopen boekjaar behaald zijn, nauwelijks geleden hebben onder deze veranderingen. Weliswaar is het aantal van 91 afgesloten projecten iets lager dan het topjaar , maar nog altijd substantieel hoger dan de voorgaande jaren. Doordat afgelopen jaren is geïnvesteerd in het onderhoud van het netwerk en de relaties is de instroom van nieuwe projecten (en van contracten) structureel op een hoger niveau gekomen. Met een geschatte contractwaarde van EUR 23,5 miljoen, investeringen van EUR 12,2 miljoen en het creëren van meer dan 300 arbeidsplaatsen heeft NDL/HIDC daarmee ook afgelopen jaar weer een substantiële bijdrage geleverd aan de versterking van de logistieke sector in Nederland. In financieel opzicht heeft NDL/HIDC dit jaar genoegen moeten nemen met een verlies van EUR ,-. Dit verlies is met name tot stand gekomen, doordat de personeelskosten hoger zijn uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. En dat is het geval omdat de ontwikkeling van het personeelsbestand anders is gelopen dan bij aanvang van het boekjaar werd verwacht. Het verlies kon gelukkig vanuit de reserves worden gedekt, maar brengt de reserves wel terug naar een minimaal niveau. Ik heb een groot aantal kostenbesparende maatregelen in gang gezet om het kostenniveau van NDL/HIDC zo 3

5 gering mogelijk te maken zonder dat de kwaliteit van onze dienstverlening daarmee wordt aangetast. Niet alleen NDL/HIDC verandert, ook de wereld om ons heen verandert. In de logistieke sector zien we, vanwege verschillende redenen, een toenemende concurrentie van de landen om ons heen. Om als Nederland ook in de toekomst concurrerend te blijven als logistieke hotspot zullen we continu de kwaliteit van ons investeringsklimaat moeten blijven verbeteren. NDL/HIDC kan hier, met de input van onze achterban, een rol voor de logistieke sector spelen in samenspraak met partners als de NFIA, de Logistieke Alliantie, de mainports en de regio s. De klanten vragen om gerichte oplossingen voor de inrichting van hun supply chain. NDL/HIDC kan deze specifieke sector- en themagerichte oplossingen aanbieden en de nieuwe aanpak van het Platform Buitenlandpromotie Logistiek bevestigt de weg die door NDL/HIDC de afgelopen jaren is ingeslagen: scoren met sectoren. Samen met de eerder genoemde partners zal NDL/HIDC komend jaar wederom invulling geven aan de promotie en acquisitie van Nederland als distributieland, met andere accenten maar met hetzelfde doel voor ogen: het aantrekken van economische activiteiten voor de logistieke sector in Nederland. Remco Buurman Algemeen Directeur 4

6 NDL/HIDC in het buitenland: Promotie van Nederland als Gateway to Europe Wat NDL/HIDC doet Nederland is wereldwijd sterk in logistiek. De Nederlandse logistieke sector draagt in belangrijke mate bij aan de internationale concurrentiepositie van de bedrijven die vanuit ons land opereren. Die boodschap dragen we namens onze leden met verve uit in het buitenland: op internationale seminars of in direct gesprek met buitenlandse ondernemingen die zich oriënteren op vestiging in Nederland. NDL/HIDC werkt daarbij samen met verschillende partijen, zowel publiek als privaat. Een vaste partner is the Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Daarnaast trekken we geregeld samen op met andere (logistieke) netwerkorganisaties, zoals de verschillende regio s. Bij de buitenlandpromotie zijn ook NDL-leden zelf actief betrokken. Omdat ze thuis zijn in een werelddeel als Noord-Amerika of Azië bijvoorbeeld, of expertise hebben binnen een specifieke sector van life sciences tot lifestyle. NDL/HIDC richt zich met haar buitenlandactiviteiten actief op de focussectoren life sciences, life style, high tech en chemicals. Andere sectoren is NDL/HIDC uiteraard wel van dienst, maar worden niet actief benaderd. Grofweg geschetst bestaat NDL s service uit de volgende activiteiten: 1. Promotie 2. Lead generation 3. Matchmaking Ad.1 Promotie De promotie van NDL/HIDC richt zich op haar vele contacten in het buitenland. NDL/HIDC zet hier diverse middelen voor in. Bijeenkomsten In het afgelopen boekjaar heeft NDL/HIDC, veelal in samenwerking met NFIA en regionale partners, 23 seminars, webinars en roundtables voor of met bedrijven in het buitenland georganiseerd. Tijdens deze informeert NDL/HIDC buitenlandse investeerders over de kansen op de Europese markt en de voordelen van Nederland als logistieke vestigingslocatie. Tijdens persoonlijke gespreken geeft NDL/HIDC advies op maat. Geslaagde Air Cargo China in Shanghai Van 17 tot en met 19 juni jl. bemande NDL/HIDC samen met Your Cargo Contact en KLG Europe een stand op de beurs Air Cargo China, één van de belangrijkste beurzen voor de luchtvrachtsector in Azië. De stand maakte deel uit van de Schiphol Cargo stand. Nieuwsbrieven NDL/HIDC stuurt drie keer per jaar een nieuwsbrief naar relaties in binnen- en buitenland met informatie over activiteiten en nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het vestigingsklimaat in Nederland. Ook worden buitenlandse contacten attent gemaakt op onze aanwezigheid in het buitenland en uitgenodigd contact met ons op te nemen om vrijblijvend advies te ontvangen. Factsheets 5

7 NDL/HIDC verbetert constant haar promotiemiddelen. In nauwe samenwerking met haar leden heeft NDL/HIDC factsheets gemaakt over onderwerpen als het Nederlandse belastingklimaat, logistieke concepten en Authorized Economic Operator. De nieuwste factsheets over uiteenlopende logistieke, fiscale en juridische vragen en oplossingen vindt u op de website Nieuwe promotiefilm NDL/HIDC ontwikkelde een promotiefilm waarin haar werkwijze inzichtelijk wordt gemaakt voor buitenlandse verladers. Door middel van een gevisualiseerd stappenplan wordt het hele begeleidingsproces uitgelegd. De film wordt veelvuldig ingezet tijdens seminars en bedrijfsbezoeken. Ook NDL leden en acquisitiepartners kunnen de film gebruiken om de wijze waarop Nederland buitenlandse investeerders van dienst kan zijn te illustreren. De film is te vinden op de homepage van de website Ad. 2 Lead generation Door het actief inzetten van seminars, webinars, round tables, NFIA netwerk, eigen netwerk (de zeer uitgebreide NDL/HIDC database), ledennetwerk (tax advisors), US exportcenters, associations, social media etc. zetten wij suspects om in prospects. Afgelopen boekjaar organiseerden wij 23 van deze activiteiten. Door 1-op-1 gesprekken en conference calls zetten wij prospects vervolgens om in leads. In het afgelopen boekjaar hebben wij 341 bedrijfsbezoeken en/of conference calls met individuele bedrijven gehad. Door ons publiekprivate karakter hebben wij een laagdrempelige toegang tot prospects; we worden niet gezien als een commerciële organisatie. Na de intake wordt aan de leads gevraagd een Logistic Questionnaire in te vullen waarmee wij het profiel van de klant en zijn behoefte kunnen vaststellen. Na invulling van de questionnaire wordt de lead een nieuw project met een eigen project team (NFIA, NDL/HIDC en eventueel een Regionale Ontwikkelings Maatschappij (ROM)). Er is veelvuldig direct contact met de leads naar aanleiding van vragen die direct beantwoord worden of waarop specialisten door ons worden ingeschakeld. In het afgelopen boekjaar genereerden wij 324 nieuwe projecten. Dit is gelijk gebleven met vorig jaar. Ad 3. Matchmaking Bedrijven die interesse hebben om zich in Nederland te vestigen c.q. hun Europese ladingstroom via een Nederlandse logistieke dienstverlener te laten lopen, worden door ons voorzien van adviezen en een overzicht van mogelijke kandidaat-bedrijven. Dit gebeurt aan de hand van ledenprofielen en onze kennis van de leden. In het afgelopen boekjaar hebben wij 168 buitenlandse verladers gematcht. En naar volle tevredenheid, getuige de diverse blijken van waardering die wij ontvingen: Mike Madeleine, Sr. Manager of Vendor Management and Logistics, 23andMe, Inc.: I want to thank you for introducing them to 23andMe. Your assistance, and the support of the HIDC has been invaluable. Aan de hand van de shortlist van NDL/HIDC, geven de buitenlandse bedrijven aan welke voorgestelde logistieke dienstverleners en/of consultants zij willen bezoeken tijdens een fact finding trip. Deze fact finding trips hebben wij dit jaar voor 44 buitenlandse bedrijven georganiseerd. "We were discussing earlier today how valuable this trip has been to us and to our organization. We all agreed that was a result of your planning and support. Thanks for setting up a great series of meetings, for answering all of our crazy questions and for driving us around. 6

8 Vervolgens treedt het buitenlandse bedrijf in direct contact met de kandidaat-bedrijven in Nederland, waarna offertes worden opgesteld. In deze fase blijft NDL/HIDC op de achtergrond maar zij houdt wel contact met het buitenlandse bedrijf om, indien gewenst, nadere informatie te verschaffen. Vooral Aziatische bedrijven stellen de advisering van NDL/HIDC tijdens het offerteproces op prijs, omdat zij hier weinig tot geen ervaring mee hebben. NDL/HIDC adviseert slechts en zal nooit overgaan tot een waardeoordeel. Uiteindelijk sluiten de bedrijven een contract voor de dienstverlening c.q. vestiging. Het afgelopen boekjaar heeft NDL/HIDC aan de bakermat van 91 contracten gestaan. Noa Feit, Purchasing Manager Alpha-Bio Tec, HIDC and NFIA have been instrumental in clarifying and speeding up the whole process of setting up our outsourced European operation." Het hierboven beschreven proces ziet u gevisualiseerd in onderstaande afbeelding. Wat NDL/HIDC opmerkt APAC & MEA (Azië (exclusief Rusland), Oceanië, Midden Oosten (inclusief Israël en Turkije) en Afrika) Onverminderd opportunisme Waar in de voorafgaande boekjaren de aandacht uitging naar het verbeteren van de relatie met het netwerk alsmede het wegnemen van barrières om daardoor de pijplijn beter te vullen, heeft het boekjaar in het teken gestaan van het verbeteren van de conversieratio van de projecten, het aantal landingen/contracten in verhouding tot het aantal projecten. Mathijs Benink, Senior Manager Supply Chain Solutions: Om dit te bereiken hebben wij meer focus aangebracht in de regio en in het projectmanagement om daardoor meer tijd te kunnen besteden aan projecten van hogere kwaliteit. 7

9 Het aantal nieuwe projecten is na de enorme stijging in het afgelopen boekjaar in deze regio vrijwel constant gebleven, wel hebben wij een toename van projecten uit India en Turkije gezien. Ook het aantal fact finding trips is vrijwel constant gebleven. Het aantal landingen/contracten is wel met 15% gestegen, een verbetering van de conversieratio. De nabije toekomst ziet Mathijs positief in: In de regio zien wij onverminderd opportunisme, er is nog steeds veel aandacht voor Europa. Het aantal projecten dat op het laatste moment on-hold wordt gezet is iets afgenomen. Dit is een goed teken; het lijkt erop dat er weer meer vertrouwen is in de Europese economie. Maar er zijn knelpunten waar rekening mee gehouden moet worden. Mathijs: Helaas zien wij dat zowel België als Duitsland ook sterk inzetten op het aantrekken van supply chain gerelateerde investeringen uit deze regio, er is meer concurrentie van beide landen. Geland in Nederland Alpha-Bio Tec For over 25 years, Israel based Alpha-Bio Tec has been a leader in developing, manufacturing and marketing implants, prosthetics parts, Bio materials and a variety of dental surgical instrumentation. Alpha-Bio Tec believes in making implantology simple, while manufacturing the highest quality products for the global market and providing customers with the best service possible Simplantology! Alpha-Bio Tec strives to provide its customers with simple, high quality solutions. Delivery time is one of it. Alpha-Bio Tec, as a growing company with the need to ease logistics and meet customer expectations related to order volumes and order delivery times, started looking into changing their European supply chain set-up for their high-end dental implants, and came into contact with HIDC and NFIA. HIDC and NFIA supplied Alpha-Bio Tec with advice and relevant contacts for structuring a direct supply chain into Europe. Tax and duties compliancy was addressed first. In order to define the most tax effective supply chain for Alpha-Bio Tec and its customers fiscal representation and VAT deferment were discussed. Furthermore HIDC provided Alpha-Bio Tec with a selection of 8 logistics service providers, capable of handling their European logistics (warehousing, labeling & distribution), as an alternative for their current direct air shipments. Alpha-Bio Tec selected CEVA Logistics Headoffice B.V. for the logistics operation in combination with VAT Assist, a Mazars company, for fiscal representation. Noa Feit, Purchasing Manager Alpha-Bio Tec, HIDC and NFIA have been instrumental in clarifying and speeding up the whole process of setting up our outsourced European operation. The Netherlands has been chosen to be Alpha-Bio Tec s European hub because of its advantages as follows: 1.Location mid Europe, close to Air Ports/Sea Ports 2.Transportation variety of options Trucks, Carrier, Courier 3.Experienced/Professional logistics sector 4.Vat Deferment 8

10 Noord Amerika Nederland nog altijd een stabiele logistieke haven In Noord Amerika is de belangstelling voor Nederland als Gateway to Europe stabiel. Hoe komt dat? Eric Willems, Senior Manager Supply Chain Solutions: De Amerikaanse economie was het afgelopen boekjaar stabiel. Er waren een aantal ups en downs, maar die waren van weinig invloed op de logistieke beslissingen van bedrijven. Dat zien we terug in het aantal contracten. Amerikaanse bedrijven weten ons onverminderd goed te vinden. De wijze waarop NDL/HIDC de Noord Amerikaanse bewerkte is enigszins gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Eric: Afgelopen boekjaar hebben we met name besteed aan het afleggen van bedrijfsbezoeken. We organiseerden minder seminars, maar hebben ons, in samenwerking met het NFIA, geconcentreerd op individuele bedrijven, die we van op maat gesneden advies voorzagen. Tijdens dit soort bezoeken kunnen we heel specifiek ingaan op de vragen die bedrijven hebben. Het kan gaan om snel groeiende innovatieve bedrijven, zoals bijvoorbeeld 23andMe, maar ook om grote bedrijven, zoals bijvoorbeeld American Eagle Outfitters. Ook hebben we de relatie met Life Science Alley geïntensiveerd om zodoende komend boekjaar goed voet aan de grond te hebben in deze sector. Meer dan de helft van de gelande logistieke projecten komt uit de regio Noord Amerika. Van deze landingen komt bijna 90% uit de focussectoren. Dit benadrukt nogmaals het belang van de Amerikaanse markt voor de sectoren, maar het betekent ook dat Nederland nog altijd een stabiele logistieke haven is voor veel Noord Amerikaanse bedrijven. Eric: Nederland heeft in Amerika nog altijd een goede naam als locatie om een Europese basis neer te zetten. Vooral door onze centrale positie op de Europese afzetmarkt. Verder heeft Nederland voor de Amerikanen een aantrekkelijk vestigingsklimaat door onze relatief gunstige fiscale regelingen (zoals de BTWverlegging), de pragmatische vakbonden, onze zakelijke mentaliteit, beheersing van de Engelse taal, en onze kennis en ervaring op het gebied van logistiek. Geland in Nederland NuSil Technology NisilNuSil Technology (Carpinteria, CA), a manufacturer of silicone-based materials for the healthcare, aerospace, electronics, and photonics industries, recently opened a new stocking warehouse in Rotterdam. The new facility stocks high-turnover silicone products that are in demand by the company s European customers. The location allows the company to shorten the supply chain by shipping products directly from central Europe, providing faster delivery times and lower freight costs. The project was created in partnership with Expeditors International, a third party logistics provider. Concurrentie voor Nederland Het afgelopen boekjaar lag de prioriteit en focus van NDL/HIDC op Azië en Noord- Amerika en minder op Europa. De projectaanvragen kwamen voornamelijk uit het eigen netwerk. De meeste aanvragen kwamen uit het Verenigd Koninkrijk. Eveline van den Bosch, Senior Manager Supply Chain Solutions: Opvallend is dat veel bedrijven hun logistieke operatie aan het veranderen zijn. Ze zijn kritisch op het behalen van de afgesproken prestaties van de logistieke partner en benchmarken actief in de markt. Met regelmaat wordt er van logistieke dienstverlener gewisseld. 9

11 Producenten uit het Verenigd Koninkrijk kiezen vanwege e-commerce activiteiten vaker voor het vasteland van Europa, met name vanwege het gunstigere fiscale verleggingssysteem. Hierbij is België een sterke concurrent van Nederland omdat de opslag in België goedkoper is en het fiscale verleggingssysteem van België gunstiger is dan dat van Nederland. Ook zuidelijke landen kijken veel naar Nederland, vanwege de uitstekende douaneafhandeling. Eveline: We hebben ook gezien dat Europese bedrijven hun focus naar export richting Azië verleggen. In tegenstelling tot in Europa vindt in de meeste landen in Azië nog steeds economische groei plaats. Resultaten buitenlandpromotie In onderstaand overzicht is het aantal contracten, met hun waarde en werkgelegenheid uitgedrukt in het aantal fte s zoals deze geschat worden na twee jaar operatie te zien. De cijfers zijn in grote lijnen vergelijkbaar met de cijfers van het vorige boekjaar, op de eigen vestigingen na. Deze zijn nu weer op gelijk niveau met voorgaande jaren. Afgesloten contracten (landingen) Logistieke contracten 2013/ / / 2012 Outsourced bij dienstverleners Waarde Logistiek Contract (boekjaar )* Aantal fte s* Investering* Eigen vestiging Totaal logistieke contracten Niet-logistieke Contracten Totaal * Op basis van de tot nu toe beschikbare gegevens 10

12 Activiteiten NDL/HIDC per regio 2013/2014 Amerika Noord/Zuid APAC & MEA regio* Europa Totaal Seminars Lokale bedrijfsbezoeken (1 op ) en direct calls Fact finding trips in Nederland bij leden Logistieke contracten, bij logistieke dienstverleners Logistieke contracten, own account Logistieke contracten Totaal Verdeling per sector/regio Chemicals High Tech Life Sciences Life Style Other Niet-logistieke contracten Totaal contracten per regio NOTE! Met ingang van 2012/2013 treedt er een trendbreuk op, omdat de landenverdeling gewijzigd is. Vanaf dit boekjaar vallen Turkije en Israël onder de APAC & MEA regio. * APAC & MEA regio: Azië (exclusief Rusland), Oceanië, Midden Oosten (inclusief Israël en Turkije) en Afrika Toelichting: Seminars: evenementen in het buitenland waarbij NDL/HIDC een presentatie gehouden heeft. Bedrijfsbezoeken: bezoeken aan, meetings en conference calls met buitenlandse producenten. Fact finding trip: tijdens een fact finding trip begeleidt NDL/HIDC buitenlandse producenten op een kennismakingsbezoek bij vooraf geselecteerde logistieke dienstverleners in Nederland. Logistieke contracten, own account: de categorie contracten own account bestaat uit bedrijven die hebben gekozen voor een logistieke operatie in eigen beheer. Niet-logistieke contracten: onder deze categorie vallen contracten die bij consultants zijn geland en andere contracten. De categorieën Directe investering en Werkgelegenheid geven de investeringen en werkgelegenheid weer in Nederland die direct voortvloeien uit de afgesloten contracten. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) 11

13 12

14 NDL/HIDC in Nederland: Binding met de leden Wat NDL/HIDC doet NDL/HIDC fungeert als nationaal platform met een breed netwerk. De organisatie brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen met elkaar in contact om kennis en ideeën uit te wisselen over alle aspecten van logistiek. Dat gebeurt bijvoorbeeld via seminars, congressen, workshops en individuele bezoeken. Maar kennisuitwisseling gaat twee kanten op; via een enquête peilden wij de interesses van onze leden. Enquête In juni 2014 heeft NDL/HIDC een enquêteformulier naar de leden gestuurd om te peilen welke activiteiten en kennis zij van NDL/HIDC verwachten. De reacties hierop waren groot, maar liefst 38% van de leden (=95 personen) heeft de enquête ingevuld en geretourneerd. De resultaten van de enquête zijn gebruikt bij het opstellen van het jaarplan en als input voor de formulering van werkpakketten voor het Platform Buitenlandpromotie Logistiek. Verdeling van de respondenten: Logistieke dienstverleners 57 60,00% Facilitators 22 23,15% Overheid 6 6,31% Vereniging/brancheorganisaties 5 5,26% Verladers 3 3,15% Kennisinstituten 1 1,05% Haven/terminals 1 1,05% Van de 95 respondenten zijn 41 respondenten Algemeen Directeur en 21 Business Development Manager, 33 personen hebben een andere functie. Zowel bij logistieke dienstverleners, facilitators als bij de overheid domineren deze functies. Uit de enquête blijkt dat leden van mening zijn dat NDL zich met haar acquisitieactiviteiten voornamelijk moet richten op de sectoren high tech, e-commerce, life sciences en life style. Logistieke dienstverleners vinden high tech en life sciences het meest belangrijk, terwijl facilitators en de overheid e-commerce bovenaan hebben staan. 13

15 In het algemeen worden USA, China en Brazilië gezien als de meest kansrijke landen/gebieden. Facilitators geven de voorkeur aan Japan boven India en Brazilië. 66% van de leden geeft aan tevreden te zijn over het lidmaatschap van NDL. Van de logistieke dienstverleners is 62% tevreden en van de facilitators 72%. Uiteraard streeft NDL/HIDC ernaar hier 100% van te maken. Logistieke dienstverleners vinden lead generation veruit het meest belangrijk. Facilitators geven juist aan het netwerk belangrijker te vinden. Kennisuitwisseling en kennisvergaring worden ook belangrijk gevonden. De leden geven aan graag bijeenkomsten georganiseerd te zien over: - Concurrentiepositie Nederland - E-commerce - 3D printing Dit pakt NDL/HIDC het komende boekjaar op. Slechts 26% van de respondenten heeft de NDD bezocht. Van de logistieke dienstverleners bezocht 23% de NDD, terwijl van de facilitators bijna 68% een bezoek 14

16 bracht aan de NDD. Het merendeel (47) van de respondenten geeft als reden aan geen tijd te hebben voor het bezoeken van de NDD. Seminar NL=Logistieke kracht Op 28 november 2013 vond aansluitend op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van NDL/HIDC, in Duiven, het seminar NL=Logistieke kracht plaats. Tijdens dit seminar gingen specialisten in op de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van de landen om ons heen. Geconcludeerd werd dat Nederland nog altijd een toplocatie is voor een logistieke vestiging, maar dat de concurrentie vanuit België en Duitsland groot is. Na afloop van het seminar gaf het traditionele stamppottenbuffet uitgebreide gelegenheid tot netwerken. Deze kans werd voluit benut. Logistiek Insight bezoekt Radboudumc Logistiek Insight is een serie bedrijfsbezoeken aan logistieke centra in Nederland rond het thema arbeid. De bezoeken worden georganiseerd door NDL/HIDC, het vakblad Logistiek en Tempo-Team. Op 28 mei 2014 vond de workshop Logistiek Insight plaats bij Radboudumc in Nijmegen. NDD 2014: Beyond Logistics Op donderdag 22 mei jl. vond de 27e editie van de Nationale Distributiedag (NDD) plaats in Aalsmeer. Deze drukbezochte dag startte met een interessant regionaal programma, waarbij diverse bedrijven in en om Amsterdam bezocht werden. Het congres met als titel Beyond Logistics vond vervolgens plaats in de Arendshoeve, Aalsmeer. Sprekers zoals Marens Engelhard van Stadsarchief Amsterdam, Aybars Özgür van Vison, Anton Bril van VGB, Jeroen van den Berg van Storelink en Maarten Oonk van TNO gaven inspirerende presentaties. Aan Adam Elzakalai, wethouder van de Gemeente Haarlemmermeer, werd de poetsdoek uitgereikt waarmee de regio Amsterdam als logistieke regio werd gecomplimenteerd. De dag werd afgesloten met een walking dinner, waarbij druk werd genetwerkt. 15

17 16

18 Financiën Toelichting jaarresultaat NDL/HIDC boekjaar Baten De baten zijn hoger dan begroot. De opbrengsten van de Europese kennisprojecten CO3 en WINN, waarvoor NDL de penvoerder is, en de lasten van de out-of-pocket kosten van deze projecten zijn in de realisatiecijfers opgenomen, maar stonden niet als zodanig in de begroting. De opbrengsten vanuit de NDD waren iets lager dan andere jaren vanwege de sponsorbijdrage, die geringer was dan voorgaande jaren. Ook de opbrengsten van de finder s fees waren lager dan begroot. Het aantal projecten waarvoor een finder s fee kon worden doorberekend is iets afgenomen, evenals de gemiddelde hoogte van de fee. Lasten Het verloop van het personeelsbestand is anders gelopen dan verwacht bij het opstellen van de begroting en heeft geleid tot hogere personeelskosten dan begroot. Er is flink bezuinigd op de algemene zaken en bureaulasten. Promotie buitenland is lager dan begroot omdat met name in het laatste half jaar minder gereisd is om de benodigde veranderingen binnen NDL/HIDC door te voeren. De kosten voor de kennisprojecten zijn hoger dan begroot, zie toelichting onder baten. Resultaat Het resultaat van dit boekjaar is een negatief resultaat van ,--. Het weerstandsvermogen is op een zodanig niveau dat dit verlies hiermee kan worden opgevangen. 17

19 Balans In euro's per: 6/30/2014 6/30/2013 ACTIVA Vaste activa Inventaris 542 1,041 Hard- en software 1,037 4,469 1,579 5,510 Vlottende activa Handelsdebiteuren 511,638 25,446 Belasting en premies 0 10,865 Overige vorderingen en 112, ,140 overlopende activa 623, ,451 Liquide middelen 116,283 16,808 TOTAAL ACTIVA 741, ,769 6/30/2014 6/30/2013 PASSIVA Eigen vermogen Weerstandsvermogen 15,831 57,548 15,831 57,548 Kortlopende schulden Crediteuren 100,143 72,340 Belasting en premies 128,362 24,366 Overige schulden en 497,518 31,515 overlopende passiva 726, ,221 TOTAAL PASSIVA 741, ,769 18

20 Staat van baten en lasten In euro's Over de periode 1 juli 2013 Rekening Begroting Rekening tot en met 30 juni / / /2013 Baten Contributiebijdragen leden 535, , ,463 Ledenbijdrage findersfee 19,750 30,000 33,125 Subsidie rijksoverheid 430, , ,000 Interest 2, ,547 Kennisprojecten/evenementen/overige 192, , ,247 Totaal baten 1,180,369 1,120,000 1,287,382 Lasten Personeelskosten 876, , ,307 Algemene zaken / bureaukosten 99, , ,757 Promotie buitenland / Kennis/ Voorlichting / Platform 242, , ,378 Afschrijvingen 3,931 5,000 5,818 Totaal lasten 1,222,086 1,110,000 1,239,260 Resultaat -41,717 10,000 48,122 Zoetermeer, september

21 Accountantsverklaring De was getekend verklaring = zonder handtekening 20

22 Overzicht per 30 juni 2014 voor een actueel overzicht zie Bestuur C.M. Paauwe, MBA (voorzitter) mw. J.G.M. de Rijk, Jan de Rijk Logistics (penningmeester) W.P.G.H. Boevé, ECT M. de Nooijer, Martinair Holland N.V. W.J. Prinsen, TNT Express Nederland B.V. F.J.M. Verhoeven, Vos Logistics ir. M.H. Wisbrun, SKYTEAM Teruggetreden: R.Th. van den Helder, TNT Express Benelux Raad van Toezicht en Advies ir. K.J. Noordzij (voorzitter) drs S. Orlandini (ere-voorzitter) mr. A.Th.H. van Dijk, Transport en Logistiek Nederland (kandidaat *) R. van den Heuvel, DSV Solutions mw. C.C. Leppink-Schuitema, Gemeente Montferland H. Ligtenberg, Oost N.V. (kandidaat *) Mw. drs. D. Meijer, Havenbedrijf Amsterdam NV S. Oosterhof, N.V. NOM E.D. Osinga BSc, Schiphol Group G.J. ter Poorten B.G. Radstaak, Air Cargo Netherlands M.M. Roelofsen, Koninklijke Rotra Forwarding BV S.M.T. Schipper, ABN AMRO Bank N.V. C. Tommel, Key Rail (kandidaat *) R.J. Vat, FENEX Ned. Org. voor Expeditie en Logistiek prof. dr. M. van Vliet, Deloitte Consulting F. Westdijk, DHL Supply Chain Waarnemers namens ministeries: drs R.P.J. Bol, Min. van Economische Zaken mw. mr. B. Gijsbers, Ministerie van Infrastructuur en Milieu B.C.M. Pulles, EVD/NFIA Netherlands Foreign Investment Agency J. Nijland, EVD/NFIA Netherlands Foreign Investment Agency (kandidaat *) Teruggetreden: K.W. Bruurs, Siemens Nederland N.V. ir. W.N.C. Heeren, Transport en Logistiek Nederland R. Leijn, Logica ir. R.J.G.M. Lenders, Ernst & Young Dr. A.A.W.M. van Loon, N.V. Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij R. van der Poel, Conclusion Ing. R. Tieman DGSA, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart *) Kandidaat voor benoeming door de Algemene Ledenvergadering op 20 november

NDL/HIDC Jaarverslag 2012 2013. Scoren met sectoren

NDL/HIDC Jaarverslag 2012 2013. Scoren met sectoren NDL/HIDC Jaarverslag 212 213 Scoren met sectoren Zoetermeer, 28 november 213 NDL/HIDC Nederland Distributieland/Holland International Distribution Council Louis Pasteurlaan 6 2719 EE Zoetermeer Postbus

Nadere informatie

NDL/HIDC Jaarverslag Samen sterker

NDL/HIDC Jaarverslag Samen sterker NDL/HIDC Jaarverslag 2010 2011 Samen sterker Zoetermeer, 11 oktober 2011 Voorwoord Tijdens mijn reizen voor NDL/HIDC vallen twee dingen steeds weer op. Allereerst de interesse van buitenlandse bedrijven

Nadere informatie

Verandering in de buitenlandpromotie Logistiek. Twente, 22 januari 2015

Verandering in de buitenlandpromotie Logistiek. Twente, 22 januari 2015 Verandering in de buitenlandpromotie Logistiek Twente, 22 januari 2015 1 NDL/HIDC: de organisatie Nederland Distributieland (NDL/HIDC): Private non-profit organisatie, vertegenwoordigt 300 leden (logistieke

Nadere informatie

NDL/HIDC Jaarverslag 2014 2015. Klaar voor de toekomst

NDL/HIDC Jaarverslag 2014 2015. Klaar voor de toekomst NDL/HIDC Jaarverslag 2014 2015 Klaar voor de toekomst Zoetermeer, 22 april 2016 NDL/HIDC Nederland Distributieland/Holland International Distribution Council Louis Pasteurlaan 6 2719 EE Zoetermeer Postbus

Nadere informatie

Internationale acquisitie voor logistieke hot spots. Tiel, 12 januari 2016

Internationale acquisitie voor logistieke hot spots. Tiel, 12 januari 2016 Internationale acquisitie voor logistieke hot spots Tiel, 12 januari 2016 1 NDL/HIDC: de organisatie Nederland Distributieland (NDL/HIDC): Private non-profit organisatie, vertegenwoordigt 300 leden (logistieke

Nadere informatie

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Presentatie ALV NDL 20/11/2014 Agenda 1. Topsector logistiek 2. Organisatie en uitgangspunten 3. Cross-overs 4. Logistiek Koffertje en lonkend perspectief

Nadere informatie

NDL/HIDC Jaarplan 2017

NDL/HIDC Jaarplan 2017 NDL/HIDC Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Missie... 4 Voor wie... 5 Aanpak... 6 Lead generation... 6 Kennis... 6 Netwerk... 6 Doelstelling 2017... 7 Activiteiten 2017... 7 Inzet van middelen...

Nadere informatie

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 Bijlage 2 Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 In opdracht van: WestHolland Foreign Investment Agency 11-11-2013 1. Opdrachtformulering en totstandkoming opdracht ScoutOut is door WFIA benaderd

Nadere informatie

Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk

Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk Buitenlandse investeringen maken de Nederlandse economie sterk Investeringen door buitenlandse bedrijven hebben een belangrijke toe gevoegde

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Rapportage Trends & Signalen uit het Internationale Vestigingsklimaat van de MRDH in 2015

Rapportage Trends & Signalen uit het Internationale Vestigingsklimaat van de MRDH in 2015 Rapportage Trends & Signalen uit het Internationale Vestigingsklimaat van de MRDH in 2015 Niels Krol Investor Relations Manager 14 april 2016 Regionale acquisitiepartners 1 Binnen het MRDH gebied richten

Nadere informatie

De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land

De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land Algemene Ledenvergadering NDL Amsterdam, 22 april 2016 Drs. René Buck Directeur Buck Consultants International Buck Consultants International

Nadere informatie

Fashion. Trends & Ontwikkelingen

Fashion. Trends & Ontwikkelingen Fashion Trends & Ontwikkelingen Fashion, Lifestyle en Footwear In mineur terwijl crisis net achter de rug is? Het retaillandschap verandert Diverse ketens in zwaar weer 2 Fashion, Lifestyle en Footwear

Nadere informatie

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Zakendoen met België Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Overzicht 1. Kamer van Koophandel 2. KvK: afdeling Internationale Zaken 3. België: kansen en ontwikkelingen

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken Partners for International Business Internationaal ondernemen

Nadere informatie

AHOY ROTTERDAM 29, &

AHOY ROTTERDAM 29, & AHOY ROTTERDAM 29,30 11 2016 & 1 12 2016 www.easyfairs.com/transport-nl DE BEURZEN TRANSPORT, LOGISTIEK & DISTRIBUTIE Netwerken op Europees niveau Onze beurzen staan bekend als de meest effectieve manier

Nadere informatie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie 11 december 2014 Het project EUregio Life Cycle Costing (EULC2) is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van

Nadere informatie

Schenker Logistics Nederland Fit for the Future. DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek

Schenker Logistics Nederland Fit for the Future. DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek Schenker Logistics Nederland Fit for the Future DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek Paul Boers 6 november 2011 Introductie Schenker Logistics Nederland Fit for the future De wereld

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal Partners for International Business Overheid als strategische

Nadere informatie

Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd!

Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Who we are? BCTN was the first intermodal barge operator in the Netherlands. With more than 25 years of experience BCTN is the leading intermodal barge operator

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME14-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME14 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT220919 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Bas Pulles, Commissaris NFIA. NDL/HIDC seminar NL = logistieke kracht Duiven, 28 november 2013

Bas Pulles, Commissaris NFIA. NDL/HIDC seminar NL = logistieke kracht Duiven, 28 november 2013 Delen is Bas Pulles, Commissaris NFIA NDL/HIDC seminar NL = logistieke kracht Duiven, 28 november 213 Agenda Agenda Directe Buitenlandse Investeringen (DBI) wereldwijd NFIA resultaten 24-213 (t/m 31-1-213)

Nadere informatie

Prologistics Editie 2014

Prologistics Editie 2014 Prologistics Editie 2014 AHOY ROTTERDAM 11-13 / 11 / 2014 ANTWERP EXPO 22-24 / 09 / 2015 BRUSSELS EXPO 24-25 / 09 / 2014 HALLES DES FOIRES DE LIÈGE 29-30 / 04 / 2015 exposanten 1.000.000 professionele

Nadere informatie

ICP Corporate Finance

ICP Corporate Finance ICP Corporate Finance Corporate Finance Adviseurs Bedrijfsprofiel Januari 2013 Profiel ICP Corporate Finance Corporate Finance Adviseur van management en aandeelhouders bij complexe Corporate Finance vraagstukken

Nadere informatie

Hoe fysiek is informatiebeveiliging?

Hoe fysiek is informatiebeveiliging? Hoe fysiek is informatiebeveiliging? Johan de Wit Siemens Nederland NV Hoe fysiek is informatiebeveiliging? Informatie is voor organisaties van onschatbare waarde, het beschermen ervan heeft binnen organisaties

Nadere informatie

Rabo Foundation Klantenfonds

Rabo Foundation Klantenfonds Rabo Foundation Klantenfonds Jaarverslag 2014 Inhoud Samen met klanten Rabobank Foundation biedt klanten van de Rabobank de mogelijkheid om door middel van een schenking te participeren in haar projecten.

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Next-Generation Financing

Next-Generation Financing Next-Generation Financing Finding the right solutions to the right equations Prof. dr. Paul Louis Iske, Maastricht University Chief Dialogues Officer, ABN AMRO Bank Business Case A business case is a set

Nadere informatie

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa JAARVERSLAG 2015 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY BIJLAGEN FINANCiËN Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-15 31-12-14 Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 34.206 Inventaris 66.359 47.587

Nadere informatie

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Amandus Lundqvist Voorzitter Topteam HTSM 21 maart 2014 Topteam HTSM advies toename private én publieke

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

DB Schenker - The Transportation and Logistics Division of Deutsche Bahn. DB Mobility Logistics AG Transportation and Logistics April 2015

DB Schenker - The Transportation and Logistics Division of Deutsche Bahn. DB Mobility Logistics AG Transportation and Logistics April 2015 DB Schenker - The Transportation and Logistics Division of Deutsche Bahn DB Mobility Logistics AG Transportation and Logistics April 2015 Overview of revenues, EBIT and employees of DB and its business

Nadere informatie

Financial yearly report YES-DC 2011

Financial yearly report YES-DC 2011 Financial yearly report YES-DC 2011 General meeting of members, February 22 rd 2012 Summary The equity of YES-DC on 2 nd February 2011 was 5.207,57 and we budgeted a difference of about 12,50 less in 2011.

Nadere informatie

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012

Port of Rotterdam. Ports and Hinterland congres 2012 5-12-2012 Port of Ports and Hinterland congres 2012 Emile Hoogsteden Directeur Containers, Breakbulk & Logistics 1 2 1 Port of Agenda Havenvisie 2030 Containeroverslag (t/s en achterlandvolume) Modal split Marktaandeel

Nadere informatie

Navigatie topsectoren

Navigatie topsectoren Navigatie topsectoren Beleidsthema s en - doelen Beleid in cijfers Beleidsinstrumentarium 1 Versie oktober 215 Beleidsthema s en doelen topsectoren Specifiek beleid, ondersteunend aan doelen Bedrijvenbeleid:

Nadere informatie

Introductie ICP Corporate Finance

Introductie ICP Corporate Finance Introductie ICP Corporate Finance Profiel ICP Corporate Finance Corporate Finance Adviseur van management en aandeelhouders bij Corporate Finance vraagstukken Specialist in fusies & overnames, (alternatieve)

Nadere informatie

Nieuwe exportmarkten voor software product bedrijven:

Nieuwe exportmarkten voor software product bedrijven: De Nederlandse software product sector Nieuwe exportmarkten voor software product bedrijven: het Midden-Oosten en Golfgebied Woerden, 20 februari 2013 Paul Tjia, GPI Consultancy Product software sector

Nadere informatie

Dutch Sports Infrastructure. Nationaal Export Event. Ruben Dubelaar

Dutch Sports Infrastructure. Nationaal Export Event. Ruben Dubelaar Nationaal Export Event Ruben Dubelaar I 1 Wat doet FME met voetbal? I 2 Clusters FME Agro & Food Betaalbaar en gezond voedsel voor iedereen met technologie uit NL door slimmere samenwerking in de keten.

Nadere informatie

Micro Water Facility. Beleidsplan. Frederik Claasen. In opdracht van Bestuur MWF. December 2013 Projectnummer 1564

Micro Water Facility. Beleidsplan. Frederik Claasen. In opdracht van Bestuur MWF. December 2013 Projectnummer 1564 Micro Water Facility Beleidsplan Frederik Claasen In opdracht van Bestuur MWF December 2013 Projectnummer 1564 Micro Water Facility C/o Aidenvironment Barentszplein 7 1013 JN Amsterdam The Netherlands

Nadere informatie

Internationaal Ondernemen. Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Internationaal Ondernemen. Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Partners for International Business Internationaal ondernemen is een belang - rijke pijler onder de Nederlandse economie.

Nadere informatie

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012 Uitkomsten ICT Barometer 2012 Presentatie 14 November 2012 Introductie Stefan Westdijk Director Outsourcing & IT Advisory Ernst & Young Oedger Meijborg Manager Outsourcing Advisory Ernst & Young ICT Barometer

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Hoe manage ik de logistieke piek? Joke Vink Senior Consultant

Hoe manage ik de logistieke piek? Joke Vink Senior Consultant Hoe manage ik de logistieke piek? Joke Vink Senior Consultant Inhoud - Hoe manage ik de logistieke piek? HOE HOUD IK OVERZICHT? Customer wants choice Product assortment Delivery location options Purchase

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumente n

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumente n bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Ruimte en Economie Regnr B&W dd 21-04-2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT dd OR dd B&W dd OR dd Raad

Nadere informatie

Netherlands Foreign Investment Agency

Netherlands Foreign Investment Agency Netherlands Foreign Investment Agency Inhoudsopgave Persbericht: Recordbedrag aan buitenlandse investeringen... 3 Resultaten NFIA in 214... 4 Herkomst van projecten... 6 Activiteiten... 7 Sectoren... 8

Nadere informatie

Alternatieve energiebronnen en gevolgen voor de haven Havendebat, 2 november 2017, Coby van der Linde

Alternatieve energiebronnen en gevolgen voor de haven Havendebat, 2 november 2017, Coby van der Linde Alternatieve energiebronnen en gevolgen voor de haven Havendebat, 2 november 2017, Coby van der Linde Plan De veranderingen in de internationale oliemarkten Gevolgen voor ARA, rol van energiehub Energietransitie,

Nadere informatie

Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models

Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models 9 februari 2012 2011 - All rights reserved Noventum Service Management Consultants Ltd. 1 Low Cost High Value Service Delivery Models Low cost delivery

Nadere informatie

1. Ambitie, doelstellingen, acties

1. Ambitie, doelstellingen, acties 1. Ambitie, doelstellingen, acties Van Nederlandse distributie naar Nederlandse ketenregie Uitvoering van het Nationaal Innovatieprogramma Logistiek en Supply Chain Management 1 Agri-Food Chemie Hightech

Nadere informatie

Inkoop: sterke schakels naar succes

Inkoop: sterke schakels naar succes Inkoop: sterke schakels naar succes 5e Pianoo Congres, Rotterdam, 27 mei 2010 Drs Jeroen van de Rijt 0 Hoeveel uitkomsten zijn er mogelijk? input condities uitkomst Tijd 1 1 Conclusies Flow in plaats van

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Hoe automatiseert u content en campagnes voor de Buying Journey

Hoe automatiseert u content en campagnes voor de Buying Journey Hoe automatiseert u content en campagnes voor de Buying Journey PIM: Innovatieve B2B Marketing 24 June 2014 Diederik Martens Marketing Automation Manager Quintiq Holding B.V. All rights reserved. Quintiq

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Balans per 31 december 2010 6 Staat van baten en

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Aandacht voor Pesten Vijverlaan HK Driebergen - Rijsenburg

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Aandacht voor Pesten Vijverlaan HK Driebergen - Rijsenburg FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting Aandacht voor Pesten 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 VAN 31 december 2015 31 december 2014 Actief Vlottende activa Overlopende activa 4.577 846 Liquide middelen 4.700 3.661

Nadere informatie

Whitepaper Marketing

Whitepaper Marketing Providing your knowledge, skills and business contacts Whitepaper Marketing 5 gouden tips uit de praktijk In 30 minuten Providing your knowledge, skills and business contacts Introductie Nicole Oude Reimerink

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2012

Financiële verantwoording 2012 Financiële verantwoording 2012 Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Rekening van baten en lasten over 2012 3 Algemene toelichting 4 Toelichting op de balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN

Make a smart move+ WIJCHEN LOGISTICS CENTRE m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN Make a smart move+ STRATEGISCHE LOCATIE,, A326 AANTREKKELIJKE HUURVOORWAARDEN IN-HOUSE TECHNISCH EN VASTGOEDBEHEER 25.500 m 2 BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR WIJCHEN LOGISTICS CENTRE MODERNE LOGISTIEKE BEDRIJFSRUIMTE

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2012

VEDIS. Jaarverslag 2012 VEDIS Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Winst- en verliesrekening over 2012 en begroting 2013 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2012 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler

Exportmonitor 2011. Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Exportmonitor 2011 Het noordelijke bedrijfsleven wordt steeds internationaler Uit de Exportmonitor 2011 blijkt dat het noordelijk bedrijfsleven steeds meer aansluiting vindt bij de wereldeconomie. De Exportmonitor

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2015 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2015 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2015 4 Staat van baten en lasten en begrotingen over 2014, 2015 en 2016

Nadere informatie

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control Working capital management De toenemende druk op Credit Control Content Introductie (5 slides) Stelling Het dilemma van Credit Control Wat is werk kapitaal Positie Credit Control binnen de onderneming

Nadere informatie

De kansen en mogelijkheden voor serious gaming in de logistieke sector. 25 mei 2016

De kansen en mogelijkheden voor serious gaming in de logistieke sector. 25 mei 2016 De kansen en mogelijkheden voor serious gaming in de logistieke sector 25 mei 2016 Agenda Serious gaming lijkt overal op te komen in de logistiek. Een bekend en veel gebruikt voorbeeld van serious gaming

Nadere informatie

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Stichting Nederlands Debat Instituut Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Inhoudsopgave Pagina Financieel verslag Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 4 Jaarrekening

Nadere informatie

Independent Capital Partners

Independent Capital Partners Independent Capital Partners Corporate Finance Adviseurs I N D E PE NDENT C A PI TA L PA RT N ERS Overzicht activiteiten en transacties Profiel Independent Capital Partners Corporate Finance Adviseur van

Nadere informatie

4 29' E 51 55' N JAARVERSLAG

4 29' E 51 55' N JAARVERSLAG 4 29' E 51 55' N JAARVERSLAG 02 INHOUDSOPGAVE Het Bestuur 03 Raad van Advies 04 Wisselingen in Raad van Advies 05 Financieel verslag 06 Samenvatting Financieel Overzicht 07 Overzicht werkzaamheden 08 Bezetting

Nadere informatie

Vraag & Aanbod Dag van de Maakindustrie

Vraag & Aanbod Dag van de Maakindustrie Vraag & Aanbod Dag van de Maakindustrie Workshop Internationaal Ondernemen Micha van Lin, Hoofd Internationaal Ondernemen Patrick Walison, Adviseur Internationaal Ondernemen 6-12-2011 1 FME-CWM Werkgeversorganisatie

Nadere informatie

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Pon Power Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Agenda Pon Pon Power Service Design door Pon Power Pon Wereldwijd Canada United States

Nadere informatie

SUMMIT LOGISTIEKE HOTSPOTS Digitalisering en circulaire economie veranderen de functie van logistiek vastgoed.

SUMMIT LOGISTIEKE HOTSPOTS Digitalisering en circulaire economie veranderen de functie van logistiek vastgoed. SUMMIT LOGISTIEKE HOTSPOTS 2017 Digitalisering en circulaire economie veranderen de functie van logistiek vastgoed. Dinsdag 16 mei Bedrijventerrein Dordtse Kil III, Dordrecht De toenemende digitalisering

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Voor een actueel overzicht van de evenementen en partners kijkt u op MaritimeDelta.nl

Voor een actueel overzicht van de evenementen en partners kijkt u op MaritimeDelta.nl Hierbij ontvangt u de Update Maritime Delta Geachte heer, mevrouw, Via deze Update Maritime Delta ontvangt u een overzicht van een aantal succesvolle resultaten die samen met de partners van Maritime Delta

Nadere informatie

NIEUWSBERICHT PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013

NIEUWSBERICHT PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013 PSA INTERNATIONAL NIEUWSBERICHT 28 Maart 2014 PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013 FINANCIEEL OVERZICHT voor het jaar eindigend 31 december

Nadere informatie

14 december 2011 Amandus Lundqvist voorzitter topteam HTSM

14 december 2011 Amandus Lundqvist voorzitter topteam HTSM 14 december 2011 Amandus Lundqvist voorzitter topteam HTSM Topteam HTSM: advies Toename private èn publieke R&D investeringen in HTSM Herkenbaar en attractief technisch vakonderwijs Overheid als innovatieve

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS

AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS SOFTWARE DEVELOPMENT EXPERTISE PROFESSIONALS PROCESS AUTOMATISERING Algemene Vergadering van Aandeelhouders 30 mei 2011 1 AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS 1. Opening en mededelingen 2. Jaarrekening en jaarverslag

Nadere informatie

STICHTING SARINHA FINANCIEEL VERSLAG 2014

STICHTING SARINHA FINANCIEEL VERSLAG 2014 STICHTING SARINHA (KINDERHULP MOZAMBIQUE) Soest FINANCIEEL VERSLAG 2014 KVK dossiernummer 32113256 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag bestuur Pagina Inleiding 4 Bestuurverslag 5 Toelichting op balans en staat van

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Netherlands Foreign Investment Agency resultaten 2015

Netherlands Foreign Investment Agency resultaten 2015 Netherlands Foreign Investment Agency resultaten 2015 Inhoudsopgave Nieuwsbericht: 9.300 extra banen dankzij buitenlandse investeringen in Nederland... 3 Infographic: Extra banen in Nederland dankzij buitenlandse

Nadere informatie

Groeimarkt internetlogistiek levert nieuwe kansen voor de markt

Groeimarkt internetlogistiek levert nieuwe kansen voor de markt E - Logistics Groeimarkt internetlogistiek levert nieuwe kansen voor de markt Ferry Jantzen April 2010 Marktbenadering met WICS Totaal oplossing voor Logistieke Dienstverleners Totaal oplossing voor Distributie

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Impressie van de ICT-missies naar Dubai en naar Palestina

Impressie van de ICT-missies naar Dubai en naar Palestina Nieuwe ICT exportmarkten kostenbesparing innovatie Impressie van de ICT-missies naar Dubai en naar Palestina 1. Missie naar Palestina Van 6 tot 8 december 2013 vond een economische missie naar Palestina

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

GROOTSTE Groei. GROOTSTE Groei. resultaten Samenvatting. projecten gerealiseerd. in ICT. nieuwe arbeidsplaatsen na drie jaar groei

GROOTSTE Groei. GROOTSTE Groei. resultaten Samenvatting. projecten gerealiseerd. in ICT. nieuwe arbeidsplaatsen na drie jaar groei JAARVERSLAG 05 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY resultaten 05 Samenvatting 44 projecten gerealiseerd GROOTSTE Groei in ICT 09 nieuwe arbeidsplaatsen 359 nieuwe arbeidsplaatsen na drie jaar groei 0

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 7 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 50PLUS, HILVERSUM 3.1 Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december

Nadere informatie

Innoveren maakt het verschil

Innoveren maakt het verschil Innoveren maakt het verschil De logistieke dienstverlener van vandaag bestaat niet meer in 2020! Pascal van Beek Supply chain strategie ontwikkeling & implementatie Business development Customer focussed

Nadere informatie

Inhoudsopgave Nieuwsbericht: Sterke banengroei dankzij buitenlandse investeringen... 4 Infographic: Extra banen in Nederland dankzij buitenlandse

Inhoudsopgave Nieuwsbericht: Sterke banengroei dankzij buitenlandse investeringen... 4 Infographic: Extra banen in Nederland dankzij buitenlandse resultaten 2016 2 Inhoudsopgave Nieuwsbericht: Sterke banengroei dankzij buitenlandse investeringen... 4 Infographic: Extra banen in Nederland dankzij buitenlandse investeringen in 2016... 5 Resultaten

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Logistics Community Brabant

Logistics Community Brabant Logistics Community Brabant Door bedrijven getekende Letter of Intends Breda, 13 september 2017 Logistics Community Brabant Gedurende de afgelopen maanden is het bedrijfsleven geconsulteerd over het initiatief

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO S

CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO S + CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO S Samenwerken aan de versterking van de logistieke achterlandregio s in Gelderland, Overijssel, Limburg en Drenthe CONVENANT GOLD - LOGISTIEKE ACHTERLANDREGIO

Nadere informatie

Best Practice Seminar 15 OKTOBER 2015

Best Practice Seminar 15 OKTOBER 2015 Best Practice Seminar 15 OKTOBER 2015 13.30: Welkom Best Practice Seminar 13.35: Opdracht: binnen 8 weken Principal Toolbox implementeren Taco Roest, MN Services 14.20: Koffie 14.45: De verandering heeft

Nadere informatie

TRANSPORT & LOGISTICS 2013. Post show report TRANSPORT & LOGISTICS 2013. www.easyfairs.com/transport-nl

TRANSPORT & LOGISTICS 2013. Post show report TRANSPORT & LOGISTICS 2013. www.easyfairs.com/transport-nl Post show report TRANSPORT & LOGISTICS 2013 Bezoekers per bedrijfsactiviteit Producerende bedrijven en verladers uit o.a. (petro)chemie, voeding, metaal, retail en kunststoffen Transport en expeditie 5%

Nadere informatie