AGV, 1999b, BEBIRA, Pilot A12-A20 Den Haag-Veenendaal, Interviews, concept-eindrapport, Nieuwegein.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGV, 1999b, BEBIRA, Pilot A12-A20 Den Haag-Veenendaal, Interviews, concept-eindrapport, Nieuwegein."

Transcriptie

1 REFERENCES Ackoff, R.L., 1974, Redesigning the future, John Wiley & Sons, Inc., New York. Ackoff, R.L., 1981, Creating the corporate future, Plan or be planned for, John Wiley & Sons, New York. AGV, 1999a, information supplied by ing. Robbert Sterken. AGV, 1999b, BEBIRA, Pilot A12-A20 Den Haag-Veenendaal, Interviews, concept-eindrapport, Nieuwegein. AGV, 1999c, BEBIRA, Randstadcorridors, Nieuwegein. AGV, 2000a, Quickscan tarifering park+ride terreinen, Nieuwegein. AGV, 2000b, Quickscan railgoederenvervoer Amsterdamse haven- en industriegebied, study commissioned by Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, Nieuwegein. Ambtelijke Kemgroep Zuidas, 1996, Zuidas Amsterdam, Notitie (2), Stand van Zaken mei 1996, Amsterdam. Arnsterdarnse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS), 1997, Advies over bet Masterplan voor de Zuidas, Amsterdam. Annema, J.A. & T. de Wolf, 1997, Generatie en substitutie van verkeer door uitbreiding van de hoofdinfrastructuur; de gevolgen voor de Iandelijke milieudruk, RIVM, Bilthoven. Ansoff, H.I., 1987, Preface to the book by Godet (1987). Armstrong, J.S., 1985, Long range forecasting, John Wiley & Sons, Inc., New York. Arrow, K.J., 1957, Decision theory and operations research, in: Operations Research, no. 5, pp Ascher, W., 1978, Forecasting, An appraisal for policy-makers and planners, Baltimore. Asseldonk, Y. van, Peeters, P.M. & C. Sombroek, 1995, Trends op visite, Een onderzoek naar de invloed van sociaal-culturele trends op de relatie arbeidsmarkt, sociale netwerken en sociaal verkeer, Werkgroep '2Duizend, Amersfoort. Atzema, 0., 1991, Stad uit, Stad in: Residentiele suburbanisatie in Nederland in de jaren zeventig en tachtig, Faculty ofgeographica1 Sciences, State University of Utrecht, Utrecht. Ayton, P., 2000, Expert elicitation, in: J. Jager (ed.), The EFIEA Workshop on uncertainty, Baden (Austria), July 10-18, 1999, pp Bahlrnann, J.P., 1995, De ondraaglijke lichtheid van comp1exe besluitvormingsprocessen, in: H.J. Meurs & E.J. Verroen (eds.), Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1995, Decentralisatie van Beleid, Rotterdam, 1995.

2 Bakker, L., Haspel, B. van den & J.P. van Soest, 1993, Toekomstbeelden van Mobiliteit in een Duurzame Samenleving "MODUS", Een gedachtenexperiment, RWS/DWW-534, Delft. Bandot, J., 1970, Note introductive stir Ia prospective sociale, UNRISD, Geneva. Bandura, A., 1977, Social Learning Theory, Prentice Hall, Englewood Cliffs. Banister, D., 1978, The influence of habit formation on modal choice; a heuristic model, Transportation, No.7, pp Baumol, W.J., 1991, Toward a newer economics: the future lies ahead, The Economic Journal, vol. 101 (January, 1991), pp BCI, 1996, In1andterminals voor intermodaa1 transport, Nijmegen. BCI & AGV, 1996, Ruimte voor multimodaal goederenvervoer, Een branchegewijze analyse, studie i.o.v. Ministerie van V&W (DGV/AVV), Nieuwegein. Becker, H.A., 1988, Social impact assessment by scenario projects combining quantitative analysis, in: Impact Assessment Bulletin, Vol. 6, 1988, pp Becker, H.A. & G. Dewulf (eds.), 1990, Terugkijken op toekomstonderzoek, State University of Utrecht, ISOR, Repro-dpt., Fac. of Social Sciences, Utrecht. Becker, H.A., 1997, letter with information dated April, 3, Becker, H., 1998, Social impact assessment, series Social Research Today nr. 10, London (UCL Press). Bennis, M.J., P. Hopstaken & F.M. Roest, 1991, De kosten van de auto en het openbaar vervoer vergeleken, , Amsterdam (SEO/PbiVVS). Bentvelsen, Th., 1990, Randstad als arena van bestuurders en planologen, in: H. Priemus & H. van der Heijden (eds.), Randstad: Toplokatie of probleemakkumulatiegebied, Technisch-Bestuurskundige Verkenningen nr. 10, Delft University Press, pp Bergh, J.C.J.M. van den, Ferrer-i-Carbonell, A. & G. Munda, 2000, Alternative models of individual behaviour and implications for environmental policy, Ecological Economics, vol. 32, pp Bern, D.J., 1972, Self perception theory, in: L. Berkowitz (ed.) Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 6, 1972, New York, pp Bestuurlijk Overleg Zuidas, 1998, Masterplan Zuidas, Amsterdam. Bestuurlijk Platform Zuidvleugel, i998a Gebiedsuitwerking Den Haag-Rotterdam, Verkenning , Provincie Zuid-Holland, The Hague. Bestuurlijk Platform Zuidvleugel, 1998b, Investeren in de Zuidvleugelloont, Provincie Zuid-Holland, The Hague. Beus, J. de., 1998, De standaard van Sen, in: ESB, no. 4173, October 23, 1998, pp Binnenlands Bestuur, 1999a, nr. 42, Forens prefereert de auto. Binnenlands Bestuur, 1999b, nr. 45, Concept 'netwerkstad' is ondoordacht. Binnenlands Bestuur, 1999c, nr. 36, Bedrijfsleven investeert 1,5 mi1jard in Zuidas. 278

3 Binnenlands Bestuur, 1999d, nr. 43, Amsterdam-Zuid-WTC wordt vooral een intemationaal station. Binsbergen, A.J. & J.G.S.N. Visser, 1997, Haalbaarheidsstudie stadsdistributiecentrum Delft, transferpunt voor goederen met een (binnen-)stedelijke bestemming, TRAIL, Technical University, Delft. Blaas, E.W., Vleugel, J.M., Louw, E. & T. Rooijers, 1992, Autobezit, autogebruik en rijgedrag, Determinanten van het energiegebruik bij personen-automobiliteit, ITL series no. 14, Delft University Press, Delft. Black, J., 1996, Higher density housing and transport in Australian cities, in: Y. Hayashi & J. Roy (eds.), Transport, land use and the environment, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp Blackett, P.M.S., 1962, Studies of war, Hill and Wang, New York. Bleek, B. van, Voets, S. & H. Hilbers, 1998, Mobiliteitsgedrag in 2030, in: Rooilijn, nr. 8, October 1998, pp Bijl, R.V., 1991, Constructie van toekomstscenario's, Ph.D. thesis, State University of Utrecht, NcGv, Utrecht. BJorn, U. & M. Kiibben, 1997, 7 sociaal-economische trends en demografische trends, in: B. Egeter & N. Kalfs (eds.), Colloquim Vervoersplanologisch Speurwerk 1997, Sprong in bet duister? Lange termijn ontwikkelingen in het vervoersplanologisch onderzoek, pp , Delft. Bont, A. de, 1998, Verstedelijkte corridors in Noord-Brabant bieden nieuwe mogelijkheden, in: ROM Magazine, nr. 9, September 1998, pp Bontje, M. & W. Ostendorf, 1999, Compacte stad, wetenschappelijk onderzoek en de Nederlandse praktijk, in: F.M. Dieleman & S. Musterd (eds.), 1999, Voorbij de compacte stad?, Van Gorcum & Comp. B.V., Assen, pp Boomkens, R., 1999, Allez votre corridor, in: De Groene Amsterdammer, May 12, Bork, G.J. van, 1997, De strijd om de ruimte, in: ESB, no. 4130, November 26, 1997, pp Bourdieu, P., 1984, Distinction, Routledge, London. Bovy, P.H.L., 1991, Verkeerskundige studies van infrastructuur: Onderbouwing van het SVV-11, PAO-course: Infrastructuur: Nationaal en intemationaal, Delft. Bovy, P.H.L., Orfeuil, J-P. & I. Salomon, 1992, A Billion Trips a Day, paper prepared for ESP NECTAR Group 3 International Symposium, Amsterdam, March, Bovy, P.H.L., Orfeuil, J-P. & D. Zumkeller, 1993, Europe: A heterogenous 'Single Market', in: P.H.L. Bovy, J-P. Orfeuil & I. Salomon (eds.), 1993, A Billion Trips a Day, Kluwer, Boston, pp Brakman, S., 1998, Jan Pen, schrijver en econoom, in: ESB, no. 4182, December 18, 1998, p Brink, A. & M. Burggraaff, 1998, Naar een complete stad, in: ROM Magazine, nr. 7/8, July/August 1998, pp BRO Adviseurs, 1997, De OV-waarde van nieuwe woningbouwlocaties, Vught. 279

4 Brotchie, J.F., Anderson, M., Gipps, P.G. & C. McNamara, 1996, Urban productivity and sustainabilityimpacts of technological change, in: Y. Hayashi & J. Roy (eds.), Transport, land use and the environment, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp Bruinsma, F.R. & P. Rietveld (eds.), 1993a, Ringspoorbaan Amsterdam, Verslag van bet symposium ter gelegenheid van de opening van de zuidstak, Free University, Amsterdam. Bruinsma, F.R., Pepping, G., Rietveld, P., Grothe, M.& W. Douven, 1993b, Economische uitstraling opening Ringweg Amsterdam, Effecten op de kantorenmarkt en bedrijfsverplaatsingen, Free University, Amsterdam. Bruinsma, F.R., 1994, De invloed van transportinfrastructuur op ruimtelijke patronen van economische activiteiten, Ph. D thesis, Vrije Universiteit, Amsterdam. Bruinsma, F.R., 1999, Ruimtelijk Ordeningsbeleid: Samen knopen leggen en kralen rijgen, in: Avenir EB, September 1999, pp Bruinsma, F.R., Geenhuizen, M.S., Nijkamp, P., Pepping, G.C. & P. Rietveld, 1995, Het maatschappelijk nut van RandstadRail: Een verkennende batenassessment, Free University, Amsterdam. Bureau Voorlichting Binnenvaart, 1993, De binnenvaart veelzijdig vervoer in beeld, Rotterdam. Butter, J.W., 1991, Ondergronds bouwen, moeten of modeverschijnsel?, Een verkenning naar de mogelijkheden voor ondergronds bouwen, Ministry of Transport and Public Works, RWS-QF, The Hague. Cammen, H. van der, Dilweg, A.M.D. & J. Woltjer, 1997, De maatvoering van Delft, TNO-Inro, Delft. Carley, M., 1989, After Brundtland: Challenges in the implementation of environmental policy, in: P.M. Staal & F.A. van Vught, 1989, Impact forecasting and assessment, methods, results and experiences, Delft University Press, Delft, pp CBS, 1996, Statistisch bestand Nederlandse gemeenten nr. 4 (update), Voorburg/Heerlen. CBS & Kluwer Voertuigtechniek, 1996, Auto's in Nederland, Cijfers over gebruik, kosten en effecten, Voorburg/Heerlen. CBS, 1997a, De mobiliteit van de Nederlandse bevolking, Voorburg/Heerlen. CBS, 1997b, Zakboek Verkeer en Vervoer 1997, Voorburg/Heerlen. CBS, 1999a, De mobiliteit van de Nederlandse bevolking, Voorburg/Heerlen. CBS, 1999b, Statistisch Zakboek 1999, Voorburg/Heerlen. Cheung, F. & A. 't Hoen, 1996, Relationships between transport and land use in the Netherlands, in: The 24th European Transport Forum 2-6 September 1996, Proceedings of Seminar B: Transport policy and its implementation, PTRC Education and Research Services Ltd, Brunei University, UK. Claassen, A. & H. Katteler, 1997, De tweede auto, Een onderzoek naar bezit en gebruik van tweede auto's op basis van secundaire analyse van CBS-bestanden en interviews, ITStUTF, Nijmegen. Clerc, F. le, Hilbers, H. & G.C.P. van der Ploeg, 1994, Randstadspoor in de regio Utrecht, Haalbaarheidsstudie, samenvatting en advies, TNO-Inro, Delft. 280

5 Clerc, F. le, 1995, De spannende relatie tussen verkeer en verstedelijking, inaugural lecture, University of Amsterdam, Amsterdam. Clerc, F. le, 1999, Slaag- en faalfactoren van stadsdistributie, in: J.C. Terlouw & W.J.J. van der Heijde, Stadsdistributie, De bevoorrading van binnensteden, Van Gorcum, Assen, pp Clerx, W.C.G. & M.F.A.M. van Maarseveen, 1988, De Invloed van de Huishoudensont-wikkeling op Verkeer en Vervoer, TNO-Inro, Delft. Clerx, W.C.G. & E.J. Verroen, 1992, Ruimtelijke inrichtingsvarianten voor Nederland: Veroerspatronen en milieuconsequenties, hoofdrapport, TNO-Imo, Delft. Coase, R.H., 1960, The problem of social cost, in: The Journal of Law and Economics, October 1960, pp COB, 1993, Ondergronds Overwegen, Eindrapport van de Stuurgroep Ondergrondse Vervoers Infrastructuur, Gouda. COB, 1997, Bovengronds of ondergronds? Een quick scan voor integraal afwegen, Dee! 1: Studieverslag, Gouda. Cobouw, 1999a, February 19, 1999, Leegzuigen van steden blijkt tijdelijk probleem (interview with prof. Zijderveld). Cobouw, 1999b, January 29, 1999, Zuidas vertoont gat van halfrniljard. Cohen, M.D., March, J.G. & J.P. Olsen, 1972, A garbage can model of organizational choice, Administrative Science Quarterly, vol. 17, pp Commission of the European Communities, 1994, 4rn Framework programme, Theme 6, Transport, Working document view of the establishment of the future work programme, EU Directorate General for Transport, Brussels. CPB, 1986, Een drietal scenario's voor het energiegebruik van Nederland tot 2010, The Hague. CPB, 1992a, Scanning the future, A long-term scenario study of the world economy, , Central Planning Bureau, Sdu Publishers, The Hague. CPB, 1992b, Nederland in Drievoud, Een scenariostudie van de Nederlandse economie , Sdu Publishers, The Hague. CPB, 1992c, Verkeer en ven;oer in drie scenarios tot 2015, The Hague. CPB, 1996, Economie en milieu: Op zoek naar duurzaamheid, The Hague. CPB, 1997a, Economie en fysieke omgeving, Beleidsopgaven en oplossingsrichtingen , The Hague. CPB, 1997b, Bedrijfslocatiemonitor; terreinverkenning, Sdu Uitgevers & Centraal Planbureau, The Hague. CPB, RIVM, SCP & A VV, 1998, Kiezen of delen: ICES-maatregelen tegen het Iicht, Working document no. 103, The Hague. Cyert, R.M. & J.G. March, 1963, A behavioural theory of the firm, Prentice Hall, New Jersey. 281

6 Dahrendorf, R., 1968, Essays in the theory of society, Stanford. Dam, K. van, 1991, Fixatie op fouten: Kunnen mensen beslissen?, Swets, Lisse. Dasgupta, A.K. & D.W. Pearce, 1974, Cost-benefit analysis: Theory and practice, 2nd ed., MacMillan Bookcompany, London. Davelaar, E.J., 1989, Incubation and Innovation, A spatial perspective, Ph.D. thesis, Free University, Amsterdam. Davis-Floyd, R., 1996, Storying corporate futures: The Shell scenarios, interviews with Dr. Betty S. Flowers, Dekker, G., 1996, Alles of niets, Globalisering als enige toekomstscenario van de overheid, in: Management Team, December 13, 1996, pp Dewulf, G.P.R.M., 1991, Limits to forecasting, Towards a theory of forecasting errors, Ph.D. thesis, State University of Utrecht, Utrecht. Didde, R., 1999, Vee! variatie in de compacte stad, in: Stromen, November 26, 1999, p. 6. Diekstra, R.F.W. & M.C. Kroon, 1994, Auto en automobiel gedrag; een psychologische analyse van belemmeringen voor duurzame mobiliteit, in: J.M. Jager (ed.), Colloquim Vervoersplanologisch Speurwerk 1984, Mobiliteit in beweging, Delft, pp Die Ieman, F.M. & H. Priemus, 1996, De ruimtelijke inrichting van multi-nodale stedelijke gebieden, in: F.M. Dieleman & H. Priemus (eds.), De inrichting van stedelijke regio's, Randstad-Brabantse stedenrij-ruhrgebied, Van Gorcum Publishers, Assen, pp Dieleman, F.M., 1999, Compacte stad, wetenschappelijk onderzoek en de Nederlandse praktijk, in: F.M. Dieleman & S. Musterd (eds.), 1999, Voorbij de compacte stad?, Van Gorcum & Comp. B.V., Assen, pp Don, F.J.H., 2000, Forecasting in macroeconomics: A practioner's view, Research Memorandum no. 162, CPB, The Hague. Draak, J. den, 1993, Scenario's, begrippen, typen en toepassingen, in: J. den Draak (ed.), Van blauwdruk naar draaiboek, Scenario's in de ruimtelijke planning en volkshuisvesting, Delft University Press, Delft, pp Draijer, G., Hoom, T. van der & F. van den Driest, 1997, Meer verkeer door ICT?, De invloed van de informatiemaatschappij op verkeer en vervoer, in: B. Egeter & N. Kalfs (eds.), Colloquim Vervoersplanologisch Speurwerk 1997, Sprong in bet duister? Lange termijn ontwikkelingen in bet vervoersp1anologisch onderzoek, pp , Delft. Dreborg, K-H. & P. Steen, 1994, A Swedisch transportation futures study, The Environmental Strategies Research Group (FMS), Stockholm University, Sweden. Driessen, F.M.H.M. & R.H. Goosens, 1993, Leefstijlen en openbaar vervoer, Bureau Driessen, Utrecht. DSM, 1978, P-scenario's 1990, Heerlen. DTO,!997a, Visie : Technologie, sleutel tot een duurzame welvaart, Ten Hagen en Starn, The Hague. 282

7 DTO, 1997b, DTO sleutel2: Verplaatsen, ontwerp van duurzame vervoerssystemen, Ten Hagen en Starn, The Hague. Duijn, J.J. van, 1986, Het gebruik van voorspellingen bij een fmanciele ondememing, in: ESB, November 26, 1986, no. 3583, pp Duyvendak, J.W. & I.P. Sievers, 1998, De maakbaarheid van de ruimtelijke inrichting; sturing in het ruimtelijk beleid, concept, to be published in Stedebouw & Ruimtelijke Ordening. During, R., Kersten, P. & J. Stohr, 2000, Restrictief beleid, Wonderlijke zelfbinding of verborgen calculatie, Onderzoeksverslag van de werking van het restrictiefbeleid uit de VINEXNINAC, i.o.v. Werkgroep Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, TK, year , nr , n3. 3, Sdu, The Hague. Dwarkasing, W., Hanemayer, D., Schmidt, M. de & P.P. Tordoir, 1988, Ruimte voor hoogwaardige kantoren, in: Nederlandse Geografische Studies, no. 71, Amsterdam/Utrecht/ Leiden/Delft. Ebels, H.J., 1997, Verkeers- en vervoerseffecten van bedrijfsverplaatsingen, in: B. Egeter & N. Kalfs (eds.), Colloquim Vervoersplanologisch Speurwerk 1997, Sprong in het duister? Lange termijn ontwikkelingen in het vervoersplanologisch onderzoek, pp , Delft. Edwards, W., Kiss, 1., Majone, G. & M. Toda, 1984, What constitutes a good decision?, in: Acta Psychologica, vol. 56, 1984, pp Eichberger, J., 1993, Game theory for economists, Academic Press Inc., San Diego, California. Elster, J., 1983, Explaining technical change: a case study in the philosophy of science, Cambridge University Press, Cambridge. Etzioni, A., 1968, The active society; a theory of societal and political processes, New York. Faludi, A., 1987, A decision centred view of environmental planning, Pergamon Press, Oxford. Faludi, A. & A. van der Valk, 1994, Rule and order, Dutch planning doctrine in the twentieth century, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston. Field, B.G. & B.D. MacGregor, 1987, Forecasting techniques for urban and regional planning, Hutchinson, London. Fowles, J. (ed.), 1978, Handbook of futures research, Greenwood Press, London. Fuchs, V.R., Krueger, A.B. & J.M. Poterba, 1998, Economists' views about parameters, values and policies: survey results in labor and public economics, in: Journal of Economic Literature, Vol. XXXVI, September 1998, pp Gallie, W.B., 1962, Uncertainty as a philosophical problem, in: C.F. Carter, G.P. Meredith & G.L.S. Shackle, Uncertainty and business decisions, A symposium on the logic, philosophy and psychology of business decision making under uncertainty, Liverpool University Press, pp Garreau, J., 1991, Edge City, Life on the new frontier, Anchor Books Double Day, New York. Gemeente Amsterdam, 1993a, Gemeenteblad 1993, bijlage H, Amsterdam naar 2005, Amsterdamse bijdrage aan de ruimtelijke strategie van het Regionaal Orgaan Amsterdam. Gemeente Amsterdam, 1993b, Bevolkingsprojectie voor het ROA-gebied tot 2015, Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) & O+S, Amsterdam. 283

8 Gemeente Amsterdam, 1994, Verschijnen, verschuiven en verdwijnen van werkgelegenheid in Amsterdam in de jaren 1989 t/m 1991, O+S, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, 1996a, Bedrijfslocaties in Amsterdam, Een overzicht van de voorraad kantoor-, bedrijfs- en haventerreinen per 1 januari 1996, Gemeentelijk Havenbedrijf, Gemeentelijk Grondbedrijf, Hoofdafdeling Economische Zaken, Dienst Ruimtelijke Ordening, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, 1996b, Economische perspectieven voor de regio Amsterdam, Meerwaarde van een regionale strategie, EZ/Research, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, 1997, Gemeenteblad Nr. 825, Afd. 1, Vaststelling Masterplan Zuidas, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, 1998a, Plannen en projecten, Amsterdam, Gemeente Amsterdam, 1998b, Plan Amsterdam, nr. 7, Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer ( divv), Amsterdam. Gemeente Amsterdam, 1998c, Amsterdamse bevolkingsprognose 1997 tot 2020, analyses en achtergronden, Dienst Ruirntelijke Ordening (DRO) & O+S, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, 1999a, Amsterdam groeit! Ruimtelijke ordening en volkshuis-vesting, amsterdam _groeit.htrnl. Gemeente Amsterdam, 1999b, De Zuidas: een internationale toplocatie voor kantoren in een hoogwaardig stadsmilieu, Gemeente Arnste~dam, 1999c, Voorjaarsnota 1999, Gemeente Amsterdam, 1999d, Concept Stedenbouwkundige Visie Zuidas, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, 1999e, Nieuwsbrief Amsterdam Zuidas, December 1999, Speciale uitgave: Reacties op de Concept Visie, Projectbureau Zuidas, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, 1999f, Kerncijfers Amsterdam 1999, O+S, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, 1999g, Sluitend ouderenbeleid, Fact Sheet, nr. 1, 2000, O+S, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, 1999h, Amsterdam in Cijfers 1999, O+S, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, 2000a, Gemeentebegroting 2000, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, 2000b, Gemeentebegroting 2000, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, 2000c, various pages, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, 2000d, Zakelijke dienstverlening motor banengroei Amsterdam, Fact Sheet, nr. 1, 2000, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, 2000e, Toerisme in Amsterdam blijft stijgen, Fact Sheet, nr. 3, 2000, Amsterdam. 284

9 Gemeente Amsterdam, 2000f, De Zuidas: Een internationale toplocatie voor kantoren in een hoogwaardig stadsrnilieu, Gemeente Delft, 1998a, Ontwikkelingsvisie Delft 2025, Voorstel, Delft. Gemeente Delft, 1998b, Werkplan 98, Specifieke producten voor 1998, Dpt. Infrastructm.ir; htm:/ Gemeente Delft, 1998c, Stuk 9 Delft, 17 februari 1998, Dienst Stadsontwikkeling, report , s.html. Gemeente Delft, 1999a, Kerngegevens-Jaarverslag 1998, htm:// jaarverslag/kemgegevens.htm. Gemeente Delft, 1999b, Milieujaarverslag 1998, htm:// ruimte.htm. Gemeente Delft, 1999c, Nieuws november 1999, htm:// 1999/november/november.htm. Gemeente Delft, 1999d, Spoorzone Delft, Een visie op stedelijke verbetering, Delft. Gemeente Delft, 1999e, Beleidsvisie wonen in Delft, Delft. Gemeente Delft, 2000a, Nieuws maart 2000, htm:// 2000/maart/maart.htm. Gemeente Delft, 2000b, Binnenstadsmanagement, htm:// duurzaamheid.htm. Gemeente Delft, 2000c, Delft Kennisstad, htm:// kennisstad. htm. Gemeente Delft, 2000d, Delft Kennisstad Beleidsplan 2000 tim 2003, Delft. Gemeente Delft, 2000e, Meest gestelde vragen, htm:// stadhuis/spoortunnell vragen.htm. Gemeente Delft & Heidemij, 1997a, Verkeers- en Vervoerplan gemeente Delft, BeleidsVisie en Maatregelenplan, hoofdrapport (concept), Delft. Gemeente Delft & Heidemij, 1997b, Verkeers- en Vervoerplan gemeente Delft, BeleidsVisie en Maatregelenplan, bijlagenrapport (concept), Delft. Gemeente Rotterdam, 1996, Naar een economische visie voor de Rotterdamse regio, 4 scenario's, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, Rotterdam. Gemeente Utrecht, 2000a, UCP-introductie, ucp_intr. htm. Gemeente Utrecht, 2000b, Projectbeschrijving, htm://www-utrecht-ucp.nllprojectb/ projectb.htm. Gent, H. van & P. Rietveld, 1991, Grijs rijden; Mobiliteit en vergrijzing, in: P.T. Tanja (ed.), Colloquim Vervoersplanologisch Speurwerk 1991, De Prijs van mobiliteit en van mobiliteitsbeperking, pp , Delft. Gerwen, R.J.F. & P..Toussaint, 1998, Wegwijzers naar 2050, Verkeer en vervoer in de 21' eeuw, KEMA/SEP, Amhem. 285

10 Glymour, C.N., 1992, Thinking things through: An introduction to philosophical issues and achievements, MIT. Godet, M., 1987, Scenarios and strategic management, Butterworths Scientific Ltd, London. Goetgeluk, R., Helming, J., Luijt, J. & K. Scholten, 1999, Groene grond in ruimtelijke perspectieven, LEIIRIVM, The Hague/Bilthoven. Goeverden, C.D. van, 1996, Pasport: Policy Analysis and Scenario development for Passenger Transport, phase 1, Supporting Volume 2: Dutch passenger transport system models, TNO-Inro, Delft. Gouw, P. de, Schilfgaarde, P. van & C.P. de Vries, 1991, Stedelijke herverkaveling en mobiliteitsprofielen van bedrijven, Heidemij, RAET-Lum, Seinpost & TU Delft, Faculty ofgeodesie, Arnhem. GOVERA & BCI, 1997, Naar een logistieke visie voor de Randstad, discussienota, The Hague. Grauwe, P. de, Dewachter, H. & M. Embrechts, 1993, Exchange rate theory: Chaotic models of foreign exhange markets, Blackwell, Oxford, Cambridge (Mass.). Groothedde, B., 1997, Multimodaal goederenvervoer in Nederland, Een onderzoek naar de kwaliteit van het multimodale netwerk, afstudeerscriptie CT, TNO-Inro, Delft. Griibler, A. & N. Nakicenovic, 1991, Evolution of transport systems: Past and future, IIASA report no. RR-91-8, Laxenburg. Graaff, W. de, Verkennis, A.W. & F. Boekema, 1996, Scenariodenken op lokaal en regionaal niveau, in: F. Boekema, D.J. Kamann & W. de Graaff, 1996, Lokaal economisch beleid, Geo Pers/RSA Nederland. Habers, T., interview at NS Cargo, Utrecht, Januari 19,1999. Hafele, W., 1980, A global and long-range picture of energy developments, Science, Vol. 209, 4, July 1980,pp Hamerslag, R., 1982, Bevolkingsgroepen met een homogene vervoersprestatie per auto, per openbaar vervoer en fiets, in: Verkeerskunde, nr. 12, December Hamerslag, R., 1984, Mobiliteitsontwikkeling in de komende 15 jaar, in: Verkeerskunde, nr. 8, August Hamerslag, R., 1996, Wegen naar de toekomst, Een route door een schijnbaar onoplosbaar verkeersprobleem, Afscheidsr~de, Delft Technical University, Delft. Hamerslag, R., 1998, Verplaatsingstijdbesteding en mobiliteit. De beperkte bruikbaarheid van de Wet van BREYER, in: Colloquim Vervoersplanologisch Speurwerk 1998, Sturen met structuren, Delft, pp Harmsen, T., 1998, Glas en Land: verstedelijking in combinatie met landschapsontwikkeling, in: ROM Magazine, nr. 5, May 1998, pp Harsanyi, J.C. & R. Selten, 1988, A general theory of equillibrium selection in games, The MIT Press, Cambridge, MA. Haveren, E. van, Needham, B. & F. Boekema, 1999, Ruimtegebruik door bedrijven, in: ESB, nr. 4231, November 26, 1999, pp

11 Healey & Baker, 1999, European Real Estate Monitor, London. Heertje, A., 1977, Echte economie, Synopsis, Amsterdam. Heertje, A., 1995, Economic en milieu, in: ESB, no. 4038, December 20/27, 1995, pp Heijden, C.A.J.M. van der, 1995, Toekomstdenken met scenario's, Lessen uit 25 jaar praktische ervaring, Bedrijfskunde, vol. 67, 1995, no. 2, pp Heijden, C.A.J.M. van der, 1996, Scenarios, the art of strategic conversation, John Wiley & Sons, Chichester. Hennipman, P., 1945, Economisch motief en economisch principe, Ph.D. thesis, University of Amsterdam, Amsterdam (North-Holland Publishers). Herrnant, H., 1993, Amsterdam Teleport is volop in ontwikkeling, publicaties DRO, 1993 nr. 6, Amsterdam. Herrera, A.O., 1978, Het Bariloche rapport voor de Club van Rome, Utrecht. Hessels, M., 1992, Locational dynamics of business services, an intrametropolitan study on the Randstad Holland, Ph.D. thesis, State University Utrecht, NOS 147, KNAG, Utrecht. Het Parool, Friday 20, February 1998, Middelgrote steden vragen een miljard. > Het Financieele Dagblad, 2000, Amsterdam volgepropt met kantoren, July 28, Heuvel, M.G. van den & Th.J.H. Schoemaker, 1989, Visie systeemopbouw openbaar vervoer Randstad, Faculty of Civil Engineering, Traffic Dpt., Delft. Hey, J.D., 1979, Uncertainty in microeconomics, Martin Robertson, Oxford. Hickling, A., 1979, Aids to Strategic Choice Revisited, Centre for Organisational and Operational Research, Tavistock Institute of Human Relations, England. Hilbers, H.D., Wilmink, I.R. & M.N. Droppert-Zilver, 1999, Evaluatie mobiliteitseffecten VINEXlocaties, reportno , TNO-Inro, Delft. Himanen, V., 1991, Possible transport policies for urban areas during the 1990's, paper, Technical Research Centre of Finland, Espoo. Hirschleifer, J. & J.G. Riley, 1979, The analytics of uncertainty and information- an expository survey, Journal of Economic Literature, vol. 17, pp Hirschleifer, J., 1985, The expanding domain of economics, in: The American Economic Review, Year 75, pp Hojer, M., 1997, Telematics in urban transport, A Delphi study using scenarios, licentiate thesis, Royal Institute of Technology, Dpt. oflnfrastructure and Planning, Sweden. Hollander, B.D. den & G.J. Borgman, 1996, Woningbouw op Vinex-locaties: Effect op het woonwerkverkeer, in: A.M.T. Mouwen, N. Kalfs & B. Govers (eds.), Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1996, Rotterdam, pp

12 Hoppenbrouwers, E., 1998, Bedrijven in de Zuidvleugel van de Randstad, Ms. thesis, State University of Utrecht, Dpt. of Economics, Utrecht. HTM, NZH, Westnederland, NS SO/GZ, 1989, Ovx2 in de Haagse regio, Betere steden door beter openbaar vervoer, The Hague. Hupkes, G., 1982, Toekomstonderzoek, Scenario's voor verkeer en vervoer, serie Planologische Verkenningen deel4, The Hague (VUGA Publishers). Incodelta, 1999, De antropologie van de corridor, Verslag van de Werkgroep Ruimtelijke Kwaliteit, The Hague. ITS United Kingdom, 2000, What is transport telematics?, Jacobs, D., 1999, Internet versterkt de behoefte aan transport, in: ESB, no. 4217, September 2, 1999, p. Dl4. Jager, J.M., 1984, De invloed van inkomen, leeftijd en geslacht op de persoonlijke autobeschikbaarheid, in: G.R.M. Jansen eta/. (eds.), Colloquim Vervoersplanologisch Speurwerk 1984, Mobiliteit in beweging, pp , Delft. Jantsch, E., 1967, Technological forecasting in perspective, A framework for technological forcecasting, its techniques and organisation, Paris (OECD). Jones, G., 1904, Interview with Jules Verne, Jong, H.W. de, 1992, Nostradamus in economenland, Economisch Statische Berichten, no. 3859, , pp Jong, M. de & J. Lambooy, 1986, Urban dynamics and the new firm; the position of Amsterdam in the northern Rimcity, in: D. Keeble & E. Wever (eds.), New firms and regional development in Europe, Lon den. Jonker, A.L. & M.H. Stijnenbosch, 1990, Locatiebeleid voor bedrijven, in: ESB, no. 3767, July 25, 1990, pp Julius, D., 1992, Scenario's voor milieu en energie, ESB, nr. 3871, August 5, 1992, pp Kahn, H. & A.J. Wiener, 1967, The year 2000, MacMillan, New York. Kahneman, D., Slovic, P. & A. Tversky, 1992, Judgement under uncertainty: heuristics and biases, Cambridge University Press, New York. Kamer van Koophandel Haaglanden, 1997, Haaglanden maakt zijn toekomst, The Hague. Kamer van Koophandel Haaglanden, 2000, Bedrijfseconomische ontwikkelingen Haaglanden 1999, ERBO-samenvatting, The Hague. Kemper, N.J. & P.H. Pellenbarg, 1995, Een vlucht uit de Randstad?, ESB, nr. 4010, May 17, 1995, pp Kemper, N.J. & P.H. Pellenbarg, 1997, De Randstad een hogedrukpan, in: ESB, nr. 4112, June 25, 1997, pp Kersten, R., 1998, De kanteling, in: Rooilijn, nr. 3, March 1998, pp

Vervoersplanologisch. Colloquium. Speurwerk 1992. n CK n INNOVATIE IN VERKEER EN VERVOER. Deel 3. bijdragen van het colloquium.

Vervoersplanologisch. Colloquium. Speurwerk 1992. n CK n INNOVATIE IN VERKEER EN VERVOER. Deel 3. bijdragen van het colloquium. n CK n Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1992 Bundeling van bijdragen van het colloquium gehouden te Rotterdam op 26 en 27 november 1992 Redactie P.M. Blok INNOVATIE IN VERKEER EN VERVOER Deel

Nadere informatie

Colloquium Vervoersplanologisch

Colloquium Vervoersplanologisch Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1995 \ Bundeling van bijdragen aan het colloquium gehouden te Rotterdam op 23-24 november 1995 Redactie H.J. MeUrS E.J.Verroen Deel 3 UB/TïB Hannover 89 115233563

Nadere informatie

Colloquium Vervoersplanologisch

Colloquium Vervoersplanologisch M~ Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1986 UNivERsrrArsBisuoïii» HANNOVER TECHNISCHE INFORMATIONSBIBLIOTHÊKJ Mobiliteit, Transport en Technologische Vernieuwing Bundeling van bijdragen van het colloquium

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1990

Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1990 Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1990 Bundeling van bijdragen van het colloquium gehouden te Den Haag op 29 en 30 november 1990 - METEN MODELLEREN - MONITOREN Nieuwe ontwikkelingen in onderzoeksmethoden

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image. C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704

Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image. C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704 Vak Literatuur Hoofdfase 1 en 2 Accounting & Finance Image Management Accounting 1/2 Cost accounting: a managerial emphasis C.T. Horngren Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133428704 Externe verslaggeving

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Welkom bij het programmaonderdeel: Smart Cities Optimaliseren van

Nadere informatie

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming faculteit economie en bedrijfskunde center for operational excellence 18-05-2016 1 18-05-2016 1 Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming Durk-Jouke van der

Nadere informatie

Sensing the City / Delft van Boven

Sensing the City / Delft van Boven Sensing the City / Delft van Boven Activiteitenpatronen, leefomgeving & technologie Stefan van der Spek, Ass. Prof. of Urban Design 03/05/2012 Delft University of Technology Challenge the future Staff

Nadere informatie

Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk

Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk Figuren Figuur 2.1 (blz. 35): OESO, Economic Outlook (diverse afleveringen) Figuur 2.2 (blz. 36): Frits Bos (2007), The Dutch fiscal framework.

Nadere informatie

RE-INVENT OUR REGION

RE-INVENT OUR REGION RE-INVENT OUR REGION Future scenario s on the economic development of the South Eastern part of the Netherlands TIM 7 With close guidance on process and methods by Peter Kopeczek* * Re-invent your business

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

Evaluatie sleutelprojecten

Evaluatie sleutelprojecten Evaluatie sleutelprojecten Marjolein Spaans (TU Delft, OTB) Ries van der Wouden (Bureau Stedelijke Planning) Ruimteconferentie, 3 november 2009 Rotterdam Technische Universiteit Delft Cities in a Network

Nadere informatie

Dutch Circular Economy Partnership for China

Dutch Circular Economy Partnership for China Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular Head Office Hong Kong Head Office Netherlands Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular This

Nadere informatie

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij MINOR Vrijheid om te kiezen (3 vakken) - gebruik hem! Enkele voorbeeldpakketten voor PEW-ers 1. Organisatie(verandering) Marijke Braakman 2. Economische

Nadere informatie

Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image. Marketing management P. Kotler & K.L. Keller Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133856460

Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image. Marketing management P. Kotler & K.L. Keller Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133856460 Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image Quantitative techniques Literatuur wordt tijdens de colleges verstrekt Commerciële rekenkunde Commerciële calculaties 2* G. Minnaar & N. van der Sluijs

Nadere informatie

Methodology for Workplace Innovation in Long-term Care

Methodology for Workplace Innovation in Long-term Care Methodology for Workplace Innovation in Long-term Care Research Centre for Social Innovation Utrecht University of Applied Science, Netherlands Anneke Offereins, MA Istanbul, 4 October 2013 Inaugural International

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Prof. dr. Erik Beulen

Prof. dr. Erik Beulen Het beheren van outsourcingsrelaties Hoe maak je het uitbestedingstraject succesvol? Prof. dr. Erik Beulen hoogleraar Global Sourcing aan de Universiteit Tilburg senior manager Accenture 1 Hoe maak je

Nadere informatie

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur BSc Tourism De volgende presentatie start hier om 9:30 uur waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Nederland 35 miljard bestedingen 3% Bruto

Nadere informatie

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Belastingen: het dilemma van het betalen van een fair share en de verschillende voorkeuren van aandeelhouders en

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Master plans for an efficient portfolio

Master plans for an efficient portfolio Leeuwarden Groningen Assen Alkmaar Amsterdam Haarlem Hoofddorp/Schiphol Zwolle Lelystad Apeldoorn Deventer Almelo Master plans for an efficient portfolio Den Haag Rijswijk Rotterdam Leiden Utrecht Amersfoort

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 19 - - - - - - - - 42-60066 - M Strategic Management Voltijd 9 - - - - - - - - 21-60079 -

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Weconomics. Paul Bessems

Weconomics. Paul Bessems Van organisaties naar organiseren Weconomics een nieuwe kijk op samenwerken en delen Paul Bessems Vereniging SOD 12-12-2013 Paul Bessems Nieuwdenker www.paulbessems.com paul.bessems@gmail.com 06 20 30

Nadere informatie

14/09/2012 WETENSCHAP, TECHNOLOGIE, INNOVATIE EN DE MAATSCHAPPIJ: EEN PRAKTIJKVOORBEELD. Elie Ratinckx VRWI

14/09/2012 WETENSCHAP, TECHNOLOGIE, INNOVATIE EN DE MAATSCHAPPIJ: EEN PRAKTIJKVOORBEELD. Elie Ratinckx VRWI WETENSCHAP, TECHNOLOGIE, INNOVATIE EN DE MAATSCHAPPIJ: EEN PRAKTIJKVOORBEELD Elie Ratinckx VRWI Studiedag Toekomstverkenningen 21 september 2012 HISTORIEK VRWI TOEKOMSTVERKENNINGEN Ontwikkeling Methodologie

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 26 - - - - - - - - 45-60066 - M Strategic Management Voltijd 14 - - - - - - - - 24-60079 -

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

Cycling in The Netherlands & The Hague

Cycling in The Netherlands & The Hague Cycling in The Netherlands & The Hague Inge Molenaar program manager for cycling City of The Hague Ottawa, december 2009 A few words about me Facts and points of interest about the municipality of the

Nadere informatie

Populatiegerichte zorg

Populatiegerichte zorg Populatiegerichte zorg EEN THEORETISCH PERSPECTIEF Voorbereid door: Dr. Pim P. Valentijn November 2016 SHARING IS CARING = RIGHT TO COPY Denkend aan Holland zie ik. TRANSFORMATIETIS SAMENWERKERITIS...

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

Locatiekeuze en duurzame bereikbaarheid

Locatiekeuze en duurzame bereikbaarheid Locatiekeuze en duurzame bereikbaarheid prof. dr. ir. Kobe Boussauw Vrije Universiteit Brussel Cosmopolis Centre for Urban Research, Vakgroep Geografie Kick-off Leerstoel Bedrijven en Duurzame Mobiliteit

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 44 - - - - - - - - 76-60066 - M Strategic Management Voltijd 32 - - - - - - - - 37-60079 -

Nadere informatie

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen BSc Tourism René van der Duim en Martijn van Santen waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers meer dan een miljard internationale toeristische aankomsten wereldwijd Toerisme in cijfers

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Techniek en mobilities paradigma vullen elkaar duurzaam aan

Techniek en mobilities paradigma vullen elkaar duurzaam aan Techniek en mobilities paradigma vullen elkaar duurzaam aan Tips en aanbevelingen voor de praktijk Een interactieve workshop KIVI NIRIA Jaarcongres 6 november 2013 Sustainable Mobility Wie zijn wij? Waarin

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Paul de Vos. paul.de.vos@rhdhv.com. in voor in relatie tot

Paul de Vos. paul.de.vos@rhdhv.com. in voor in relatie tot Trends en ontwikkelingen Paul de Vos paul.de.vos@rhdhv.com in voor in relatie tot railvervoer Bruggen bouwen Bruggen bouwen voor de toekomst van het spoor Page 2 Is of wordt het beter op het spoor? Dienstverlening?

Nadere informatie

G. Allaert, University Ghent Urban & Regional Economy and Planning

G. Allaert, University Ghent Urban & Regional Economy and Planning G. Allaert, University Ghent Urban & Regional Economy and Planning The Benelux Center region in the Hamburg-Le Havre Range Legend: golden triangle corridor large consumer market industrial mainport

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Fiets en OV. Danique Ton PhD: Keuzegedrag van Fietsers en Voetgangers. Niels van Oort Assistant Professor: Openbaar Vervoer. #FietsOV #SUMS2017

Fiets en OV. Danique Ton PhD: Keuzegedrag van Fietsers en Voetgangers. Niels van Oort Assistant Professor: Openbaar Vervoer. #FietsOV #SUMS2017 Fiets en OV Danique Ton PhD: Keuzegedrag van Fietsers en Voetgangers Niels van Oort Assistant Professor: Openbaar Vervoer #FietsOV #SUMS2017 1 De fiets bestaat precies 200 jaar! Heel veel ontwikkelingen

Nadere informatie

Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012

Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012 Platform Mobiliteit.NU als Smart Business Network Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012 Menu 1. Het platform Mobiliteit.NU als Smart Business Network 2. New

Nadere informatie

Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal

Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal François J. Dessart, PhD Infosessie gedragsinzichtingen Vlaamse Overheid, Brussel 27 september 2016 Behavioural

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement en fiscaliteit

Mobiliteitsmanagement en fiscaliteit Mobiliteitsmanagement en fiscaliteit Professor Jos van Ommeren, Vrije Universiteit Amsterdam, Februari 2013 Mobiliteitsmanagement gaat over de relatie tussen werkgever en werknemer met betrekking tot mobiliteit.

Nadere informatie

Hoe slechten we de taalbarriere in de stedelijke logistiek?

Hoe slechten we de taalbarriere in de stedelijke logistiek? Als de taal volmaakt was, Zou de mens ophouden te denken, Paul Valéry (1871-1945) Hoe slechten we de taalbarriere in de stedelijke logistiek? Wetenschappelijke aanpakken voor de softe kant Onderzoekers:

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Operationeelrisicomodeleren

Operationeelrisicomodeleren Operationeelrisicomodeleren Eencombinatievanrisicomanagmenten procesmodelereninhetfinanciëledomein RolandSwinkels Juli2009 Plan van Aanpak Master Thesis Operationeel risico modelleren afstudeernummer:

Nadere informatie

Relevant publications/relevante publicaties

Relevant publications/relevante publicaties Relevant publications/relevante publicaties Journal articles/tijdschrift artikelen Willems, J., Ehlen, C. G. (2005). Visie op en implementatie van Vraaggestuurd Competentiegericht Maatwerkonderwijs. Tijdschrift

Nadere informatie

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Contact opleiding: Marc Spiller (marc.spiller@wur.nl) Integrale

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit. KNAG Onderwijsdag / Almere / 7 Nov 2014

Duurzame mobiliteit. KNAG Onderwijsdag / Almere / 7 Nov 2014 Duurzame mobiliteit KNAG Onderwijsdag / Almere / 7 Nov 2014 Dr. ir. W.G.Z. Tan (Wendy) Assistant Professor Infrastructure and Transportation Planning w.g.z.tan@rug.nl @wendytangz http://www.rug.nl/staff/w.g.z.tan/

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Colloquium. Vervoersplanologisch. Speurwerk. lundeling van lijdragen aan. ehouden te. edactie. .otterdam op 4 en 25 november 994. li5.

Colloquium. Vervoersplanologisch. Speurwerk. lundeling van lijdragen aan. ehouden te. edactie. .otterdam op 4 en 25 november 994. li5. Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1994 lundeling van lijdragen aan iet colloquium ehouden te.otterdam op 4 en 25 november 994 edactie M. Jager Deel 2 UB/TIB Hannover 89 li5.233i3x geïllustreerd

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Hoe meet je prestatie op het werk?

Hoe meet je prestatie op het werk? Body@Work retraite 26-10- 10, TNO Leiden Hoe meet je prestatie op het werk? Project team: Drs. Linda Koopmans (TNO/VUmc) Dr. Claire Bernaards (TNO) Dr. Vincent Hildebrandt (TNO) Prof. Dr. Riekie de Vet

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Marjo Maas: fysiotherapeut / docent / onderzoeker Peer assessment De impact van peer assessment op het klinische redeneren en het klinisch handelen van fysiotherapeuten in opleiding en fysiotherapeuten

Nadere informatie

De effectieve leerkracht maakt het verschil!

De effectieve leerkracht maakt het verschil! De effectieve leerkracht maakt het verschil! Prof.dr Paul Boselie USBO 15 september 2015 Verbinding maken. De Kwakel Welke krachten laten we onbenut en kunnen we inzetten bij het vormgeven van een inspirerende

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Persbericht Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Belang van managementonderzoek In een onlangs verschenen rapport*) van de Rijksuniversiteit Leiden is de kwaliteit

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam DATUM 15-08-2016 AANTAL PER OPLEIDING ONGEWOGEN Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 60120 - M Health Sciences (research) Voltijd 55 - - - - 60 - - - - Gezondheidszorg 60278

Nadere informatie

Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen

Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen Hans Schoolderman Building trust in food Food Supply and Integrity Services October 2015 VMT congres, 13 oktober Hans Schoolderman

Nadere informatie

Stedelijke Ontwikkeling India

Stedelijke Ontwikkeling India Stedelijke Ontwikkeling India An Urban Challenge Leon van Velzen 23 april 2015 2 3 Urban Challenge Circular City Water Resilience Public Space Governance and Finance Data City Urban Challenge 4 Royal HaskoningDHV

Nadere informatie

Stan Buis & Jirka Born

Stan Buis & Jirka Born Toetsen van groepsproducten Toetsen van groepsproducten Stan Buis & Jirka Born Doelen workshop Theoretische achtergrond van toetsen van groepsproducten Beoordelingswijze van groepswerk kritisch onder de

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective Editors: J.J.A. Hamers CA. Schwarz B.T.M. Steins Bisschop Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Corporate Social Responsibility in a Transnational Perspective INTERSENTIA METRO TABLE OF CONTENTS Woord

Nadere informatie

Vandaagafval morgengrondstof!

Vandaagafval morgengrondstof! Vandaagafval morgengrondstof! 5de Vlaams Milieucongres IFEST 21 October 2008 Florens Slob Manager Sustainable Business Solutions Van Gansewinkel Group Agenda Korte verkenning Cradle to Cradle concept &

Nadere informatie

25% 57% NOx 25% PM. Strong foundations 24/06/2016. E-mobility. The transition towards sustainable mobility

25% 57% NOx 25% PM. Strong foundations 24/06/2016. E-mobility. The transition towards sustainable mobility E-mobility 25% The transition towards sustainable mobility Prof. Dr. ir. Joeri Van Mierlo Director of Mobility, Logistics and Automotive Technology Research Centre 57% NOx 25% PM 2 1 Billion Euro s per

Nadere informatie

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de vmbo-leerling. In: J. K. Van der Waals & M. Van Schaik (Eds.), Het VMBO van dichtbij. Bewegen tussen theorie en

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ Zuidoost Brabant. Presentation CEM Febr. 14th 2008

Brainport Eindhoven/ Zuidoost Brabant. Presentation CEM Febr. 14th 2008 Presentation CEM Febr. 14th 2008 STUDY IS FINISHED NOW! TIME TO WORK Corridors Eindhoven-Düsseldorf and Eindhoven-Aachen-Köln linked at HST network Database / model analyse Database, no cross border traffic

Nadere informatie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie University of Groningen Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Educational Technology Expertise Centre OTEC Open University of the Netherlands. Masterclass Peer-to-peer technology

Educational Technology Expertise Centre OTEC Open University of the Netherlands. Masterclass Peer-to-peer technology Educational Technology Expertise Centre OTEC Open University of the Netherlands Masterclass Peer-to-peer technology COLOPHON Title: Author(s): Masterclass Peer-to-peer technology Wim van der Vegt en Hubert

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

BALANCING ECO-INDUSTRIAL PARKS

BALANCING ECO-INDUSTRIAL PARKS BALANCING ECO-INDUSTRIAL PARKS Van Eetvelde, Maes & van Zwam Ghent University, Department of Civil Engineering, Environmental and Spatial Management mrb@ugent.be www.dbt.ugent.be I. Milieubeleid isup Brugge

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013 Kansen zien, kansen pakken! Vvg 13 november 2013 Leven in de stad van de toekomst Louis Bekker City Account Manager Programma manager Onderwijs (PO/MO) Smart Concurrentie Leefbaar Groen Samenwerking Onze

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen This full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. [http://hdl.handle.net/2066/30143]

Nadere informatie

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg?

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Workshop Public & Private Governance Wageningen UR / MinBuZa Th Hague, February 1, 2013 The Hague, Febr. 1, 2013 Public & Private Governance slide 1 Initiatieven

Nadere informatie

Tentamen rooster / Exam Schedule

Tentamen rooster / Exam Schedule Tentamen rooster / Exam Schedule 2016-2017 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd op 14 februari 2017. Let

Nadere informatie

NVB Strategie-implementatie en verandering

NVB Strategie-implementatie en verandering NVB Strategie-implementatie en verandering Dr. Jeroen van der Velden Associate professor Strategy alignment Co-director Strategy center Nyenrode Business Universiteit Dr. Jeroen van der Velden Associate

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Toelichting: In het onderstaande overzicht is per technische masteropleiding aangegeven welke bacheloropleidingen drempelloos worden toegelaten.

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Keuze vakken P&T Living

Keuze vakken P&T Living Keuze vakken P&T Living Antal Haans (A.Haans@tue.nl) Coach Technische Vakken P&T-LIVING 31 Maart 2015 1 P&T Major Binnen de TU/e bachelor school Keuze ruimte 60 ECTS 90 ECTS - Psychologie & methoden -

Nadere informatie

Hoe realiseer je een Smart City?

Hoe realiseer je een Smart City? Hoe realiseer je een Smart City? Thema Inclusive Society Dr. Ir. Rianne Valkenburg FUTURE Steden worden langzaam bedolven onder sensoren Steden waren al vol, namelijk met mensen Kwaliteit van leven? Hoe

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Duurzaamheid in Agrologistiek

Duurzaamheid in Agrologistiek Duurzaamheid in Agrologistiek Prof. dr. ir. Jack G.A.J. van der Vorst Wageningen Universiteit Doel sessie Gezamenlijk inzicht verkrijgen in duurzame logistiek. Discussie resulterend in: Actiepunten voor

Nadere informatie

De Brusselse metropool Socio-economische scan

De Brusselse metropool Socio-economische scan De Brusselse metropool Socio-economische scan Jan Van Doren Jo LIBEER Voka-Metropolitan gedelegeerd bestuurder Studiedag Vlabest-VGC 15 oktober 2013 Schema Toenemend belang van metropolen, wereldwijd Brusselse

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Impact of BEPS disruptions on TCF / TRM / Tax Strategy

Impact of BEPS disruptions on TCF / TRM / Tax Strategy Impact of BEPS disruptions on TCF / TRM / Tax Strategy Be prepared for the future Herman Huidink & Hans de Jong TCF / TRM Basics (I) Werkstromen Tax Tax risk management & control Tax reporting & compliance

Nadere informatie