AGV, 1999b, BEBIRA, Pilot A12-A20 Den Haag-Veenendaal, Interviews, concept-eindrapport, Nieuwegein.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGV, 1999b, BEBIRA, Pilot A12-A20 Den Haag-Veenendaal, Interviews, concept-eindrapport, Nieuwegein."

Transcriptie

1 REFERENCES Ackoff, R.L., 1974, Redesigning the future, John Wiley & Sons, Inc., New York. Ackoff, R.L., 1981, Creating the corporate future, Plan or be planned for, John Wiley & Sons, New York. AGV, 1999a, information supplied by ing. Robbert Sterken. AGV, 1999b, BEBIRA, Pilot A12-A20 Den Haag-Veenendaal, Interviews, concept-eindrapport, Nieuwegein. AGV, 1999c, BEBIRA, Randstadcorridors, Nieuwegein. AGV, 2000a, Quickscan tarifering park+ride terreinen, Nieuwegein. AGV, 2000b, Quickscan railgoederenvervoer Amsterdamse haven- en industriegebied, study commissioned by Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, Nieuwegein. Ambtelijke Kemgroep Zuidas, 1996, Zuidas Amsterdam, Notitie (2), Stand van Zaken mei 1996, Amsterdam. Arnsterdarnse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS), 1997, Advies over bet Masterplan voor de Zuidas, Amsterdam. Annema, J.A. & T. de Wolf, 1997, Generatie en substitutie van verkeer door uitbreiding van de hoofdinfrastructuur; de gevolgen voor de Iandelijke milieudruk, RIVM, Bilthoven. Ansoff, H.I., 1987, Preface to the book by Godet (1987). Armstrong, J.S., 1985, Long range forecasting, John Wiley & Sons, Inc., New York. Arrow, K.J., 1957, Decision theory and operations research, in: Operations Research, no. 5, pp Ascher, W., 1978, Forecasting, An appraisal for policy-makers and planners, Baltimore. Asseldonk, Y. van, Peeters, P.M. & C. Sombroek, 1995, Trends op visite, Een onderzoek naar de invloed van sociaal-culturele trends op de relatie arbeidsmarkt, sociale netwerken en sociaal verkeer, Werkgroep '2Duizend, Amersfoort. Atzema, 0., 1991, Stad uit, Stad in: Residentiele suburbanisatie in Nederland in de jaren zeventig en tachtig, Faculty ofgeographica1 Sciences, State University of Utrecht, Utrecht. Ayton, P., 2000, Expert elicitation, in: J. Jager (ed.), The EFIEA Workshop on uncertainty, Baden (Austria), July 10-18, 1999, pp Bahlrnann, J.P., 1995, De ondraaglijke lichtheid van comp1exe besluitvormingsprocessen, in: H.J. Meurs & E.J. Verroen (eds.), Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1995, Decentralisatie van Beleid, Rotterdam, 1995.

2 Bakker, L., Haspel, B. van den & J.P. van Soest, 1993, Toekomstbeelden van Mobiliteit in een Duurzame Samenleving "MODUS", Een gedachtenexperiment, RWS/DWW-534, Delft. Bandot, J., 1970, Note introductive stir Ia prospective sociale, UNRISD, Geneva. Bandura, A., 1977, Social Learning Theory, Prentice Hall, Englewood Cliffs. Banister, D., 1978, The influence of habit formation on modal choice; a heuristic model, Transportation, No.7, pp Baumol, W.J., 1991, Toward a newer economics: the future lies ahead, The Economic Journal, vol. 101 (January, 1991), pp BCI, 1996, In1andterminals voor intermodaa1 transport, Nijmegen. BCI & AGV, 1996, Ruimte voor multimodaal goederenvervoer, Een branchegewijze analyse, studie i.o.v. Ministerie van V&W (DGV/AVV), Nieuwegein. Becker, H.A., 1988, Social impact assessment by scenario projects combining quantitative analysis, in: Impact Assessment Bulletin, Vol. 6, 1988, pp Becker, H.A. & G. Dewulf (eds.), 1990, Terugkijken op toekomstonderzoek, State University of Utrecht, ISOR, Repro-dpt., Fac. of Social Sciences, Utrecht. Becker, H.A., 1997, letter with information dated April, 3, Becker, H., 1998, Social impact assessment, series Social Research Today nr. 10, London (UCL Press). Bennis, M.J., P. Hopstaken & F.M. Roest, 1991, De kosten van de auto en het openbaar vervoer vergeleken, , Amsterdam (SEO/PbiVVS). Bentvelsen, Th., 1990, Randstad als arena van bestuurders en planologen, in: H. Priemus & H. van der Heijden (eds.), Randstad: Toplokatie of probleemakkumulatiegebied, Technisch-Bestuurskundige Verkenningen nr. 10, Delft University Press, pp Bergh, J.C.J.M. van den, Ferrer-i-Carbonell, A. & G. Munda, 2000, Alternative models of individual behaviour and implications for environmental policy, Ecological Economics, vol. 32, pp Bern, D.J., 1972, Self perception theory, in: L. Berkowitz (ed.) Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 6, 1972, New York, pp Bestuurlijk Overleg Zuidas, 1998, Masterplan Zuidas, Amsterdam. Bestuurlijk Platform Zuidvleugel, i998a Gebiedsuitwerking Den Haag-Rotterdam, Verkenning , Provincie Zuid-Holland, The Hague. Bestuurlijk Platform Zuidvleugel, 1998b, Investeren in de Zuidvleugelloont, Provincie Zuid-Holland, The Hague. Beus, J. de., 1998, De standaard van Sen, in: ESB, no. 4173, October 23, 1998, pp Binnenlands Bestuur, 1999a, nr. 42, Forens prefereert de auto. Binnenlands Bestuur, 1999b, nr. 45, Concept 'netwerkstad' is ondoordacht. Binnenlands Bestuur, 1999c, nr. 36, Bedrijfsleven investeert 1,5 mi1jard in Zuidas. 278

3 Binnenlands Bestuur, 1999d, nr. 43, Amsterdam-Zuid-WTC wordt vooral een intemationaal station. Binsbergen, A.J. & J.G.S.N. Visser, 1997, Haalbaarheidsstudie stadsdistributiecentrum Delft, transferpunt voor goederen met een (binnen-)stedelijke bestemming, TRAIL, Technical University, Delft. Blaas, E.W., Vleugel, J.M., Louw, E. & T. Rooijers, 1992, Autobezit, autogebruik en rijgedrag, Determinanten van het energiegebruik bij personen-automobiliteit, ITL series no. 14, Delft University Press, Delft. Black, J., 1996, Higher density housing and transport in Australian cities, in: Y. Hayashi & J. Roy (eds.), Transport, land use and the environment, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp Blackett, P.M.S., 1962, Studies of war, Hill and Wang, New York. Bleek, B. van, Voets, S. & H. Hilbers, 1998, Mobiliteitsgedrag in 2030, in: Rooilijn, nr. 8, October 1998, pp Bijl, R.V., 1991, Constructie van toekomstscenario's, Ph.D. thesis, State University of Utrecht, NcGv, Utrecht. BJorn, U. & M. Kiibben, 1997, 7 sociaal-economische trends en demografische trends, in: B. Egeter & N. Kalfs (eds.), Colloquim Vervoersplanologisch Speurwerk 1997, Sprong in bet duister? Lange termijn ontwikkelingen in het vervoersplanologisch onderzoek, pp , Delft. Bont, A. de, 1998, Verstedelijkte corridors in Noord-Brabant bieden nieuwe mogelijkheden, in: ROM Magazine, nr. 9, September 1998, pp Bontje, M. & W. Ostendorf, 1999, Compacte stad, wetenschappelijk onderzoek en de Nederlandse praktijk, in: F.M. Dieleman & S. Musterd (eds.), 1999, Voorbij de compacte stad?, Van Gorcum & Comp. B.V., Assen, pp Boomkens, R., 1999, Allez votre corridor, in: De Groene Amsterdammer, May 12, Bork, G.J. van, 1997, De strijd om de ruimte, in: ESB, no. 4130, November 26, 1997, pp Bourdieu, P., 1984, Distinction, Routledge, London. Bovy, P.H.L., 1991, Verkeerskundige studies van infrastructuur: Onderbouwing van het SVV-11, PAO-course: Infrastructuur: Nationaal en intemationaal, Delft. Bovy, P.H.L., Orfeuil, J-P. & I. Salomon, 1992, A Billion Trips a Day, paper prepared for ESP NECTAR Group 3 International Symposium, Amsterdam, March, Bovy, P.H.L., Orfeuil, J-P. & D. Zumkeller, 1993, Europe: A heterogenous 'Single Market', in: P.H.L. Bovy, J-P. Orfeuil & I. Salomon (eds.), 1993, A Billion Trips a Day, Kluwer, Boston, pp Brakman, S., 1998, Jan Pen, schrijver en econoom, in: ESB, no. 4182, December 18, 1998, p Brink, A. & M. Burggraaff, 1998, Naar een complete stad, in: ROM Magazine, nr. 7/8, July/August 1998, pp BRO Adviseurs, 1997, De OV-waarde van nieuwe woningbouwlocaties, Vught. 279

4 Brotchie, J.F., Anderson, M., Gipps, P.G. & C. McNamara, 1996, Urban productivity and sustainabilityimpacts of technological change, in: Y. Hayashi & J. Roy (eds.), Transport, land use and the environment, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp Bruinsma, F.R. & P. Rietveld (eds.), 1993a, Ringspoorbaan Amsterdam, Verslag van bet symposium ter gelegenheid van de opening van de zuidstak, Free University, Amsterdam. Bruinsma, F.R., Pepping, G., Rietveld, P., Grothe, M.& W. Douven, 1993b, Economische uitstraling opening Ringweg Amsterdam, Effecten op de kantorenmarkt en bedrijfsverplaatsingen, Free University, Amsterdam. Bruinsma, F.R., 1994, De invloed van transportinfrastructuur op ruimtelijke patronen van economische activiteiten, Ph. D thesis, Vrije Universiteit, Amsterdam. Bruinsma, F.R., 1999, Ruimtelijk Ordeningsbeleid: Samen knopen leggen en kralen rijgen, in: Avenir EB, September 1999, pp Bruinsma, F.R., Geenhuizen, M.S., Nijkamp, P., Pepping, G.C. & P. Rietveld, 1995, Het maatschappelijk nut van RandstadRail: Een verkennende batenassessment, Free University, Amsterdam. Bureau Voorlichting Binnenvaart, 1993, De binnenvaart veelzijdig vervoer in beeld, Rotterdam. Butter, J.W., 1991, Ondergronds bouwen, moeten of modeverschijnsel?, Een verkenning naar de mogelijkheden voor ondergronds bouwen, Ministry of Transport and Public Works, RWS-QF, The Hague. Cammen, H. van der, Dilweg, A.M.D. & J. Woltjer, 1997, De maatvoering van Delft, TNO-Inro, Delft. Carley, M., 1989, After Brundtland: Challenges in the implementation of environmental policy, in: P.M. Staal & F.A. van Vught, 1989, Impact forecasting and assessment, methods, results and experiences, Delft University Press, Delft, pp CBS, 1996, Statistisch bestand Nederlandse gemeenten nr. 4 (update), Voorburg/Heerlen. CBS & Kluwer Voertuigtechniek, 1996, Auto's in Nederland, Cijfers over gebruik, kosten en effecten, Voorburg/Heerlen. CBS, 1997a, De mobiliteit van de Nederlandse bevolking, Voorburg/Heerlen. CBS, 1997b, Zakboek Verkeer en Vervoer 1997, Voorburg/Heerlen. CBS, 1999a, De mobiliteit van de Nederlandse bevolking, Voorburg/Heerlen. CBS, 1999b, Statistisch Zakboek 1999, Voorburg/Heerlen. Cheung, F. & A. 't Hoen, 1996, Relationships between transport and land use in the Netherlands, in: The 24th European Transport Forum 2-6 September 1996, Proceedings of Seminar B: Transport policy and its implementation, PTRC Education and Research Services Ltd, Brunei University, UK. Claassen, A. & H. Katteler, 1997, De tweede auto, Een onderzoek naar bezit en gebruik van tweede auto's op basis van secundaire analyse van CBS-bestanden en interviews, ITStUTF, Nijmegen. Clerc, F. le, Hilbers, H. & G.C.P. van der Ploeg, 1994, Randstadspoor in de regio Utrecht, Haalbaarheidsstudie, samenvatting en advies, TNO-Inro, Delft. 280

5 Clerc, F. le, 1995, De spannende relatie tussen verkeer en verstedelijking, inaugural lecture, University of Amsterdam, Amsterdam. Clerc, F. le, 1999, Slaag- en faalfactoren van stadsdistributie, in: J.C. Terlouw & W.J.J. van der Heijde, Stadsdistributie, De bevoorrading van binnensteden, Van Gorcum, Assen, pp Clerx, W.C.G. & M.F.A.M. van Maarseveen, 1988, De Invloed van de Huishoudensont-wikkeling op Verkeer en Vervoer, TNO-Inro, Delft. Clerx, W.C.G. & E.J. Verroen, 1992, Ruimtelijke inrichtingsvarianten voor Nederland: Veroerspatronen en milieuconsequenties, hoofdrapport, TNO-Imo, Delft. Coase, R.H., 1960, The problem of social cost, in: The Journal of Law and Economics, October 1960, pp COB, 1993, Ondergronds Overwegen, Eindrapport van de Stuurgroep Ondergrondse Vervoers Infrastructuur, Gouda. COB, 1997, Bovengronds of ondergronds? Een quick scan voor integraal afwegen, Dee! 1: Studieverslag, Gouda. Cobouw, 1999a, February 19, 1999, Leegzuigen van steden blijkt tijdelijk probleem (interview with prof. Zijderveld). Cobouw, 1999b, January 29, 1999, Zuidas vertoont gat van halfrniljard. Cohen, M.D., March, J.G. & J.P. Olsen, 1972, A garbage can model of organizational choice, Administrative Science Quarterly, vol. 17, pp Commission of the European Communities, 1994, 4rn Framework programme, Theme 6, Transport, Working document view of the establishment of the future work programme, EU Directorate General for Transport, Brussels. CPB, 1986, Een drietal scenario's voor het energiegebruik van Nederland tot 2010, The Hague. CPB, 1992a, Scanning the future, A long-term scenario study of the world economy, , Central Planning Bureau, Sdu Publishers, The Hague. CPB, 1992b, Nederland in Drievoud, Een scenariostudie van de Nederlandse economie , Sdu Publishers, The Hague. CPB, 1992c, Verkeer en ven;oer in drie scenarios tot 2015, The Hague. CPB, 1996, Economie en milieu: Op zoek naar duurzaamheid, The Hague. CPB, 1997a, Economie en fysieke omgeving, Beleidsopgaven en oplossingsrichtingen , The Hague. CPB, 1997b, Bedrijfslocatiemonitor; terreinverkenning, Sdu Uitgevers & Centraal Planbureau, The Hague. CPB, RIVM, SCP & A VV, 1998, Kiezen of delen: ICES-maatregelen tegen het Iicht, Working document no. 103, The Hague. Cyert, R.M. & J.G. March, 1963, A behavioural theory of the firm, Prentice Hall, New Jersey. 281

6 Dahrendorf, R., 1968, Essays in the theory of society, Stanford. Dam, K. van, 1991, Fixatie op fouten: Kunnen mensen beslissen?, Swets, Lisse. Dasgupta, A.K. & D.W. Pearce, 1974, Cost-benefit analysis: Theory and practice, 2nd ed., MacMillan Bookcompany, London. Davelaar, E.J., 1989, Incubation and Innovation, A spatial perspective, Ph.D. thesis, Free University, Amsterdam. Davis-Floyd, R., 1996, Storying corporate futures: The Shell scenarios, interviews with Dr. Betty S. Flowers, Dekker, G., 1996, Alles of niets, Globalisering als enige toekomstscenario van de overheid, in: Management Team, December 13, 1996, pp Dewulf, G.P.R.M., 1991, Limits to forecasting, Towards a theory of forecasting errors, Ph.D. thesis, State University of Utrecht, Utrecht. Didde, R., 1999, Vee! variatie in de compacte stad, in: Stromen, November 26, 1999, p. 6. Diekstra, R.F.W. & M.C. Kroon, 1994, Auto en automobiel gedrag; een psychologische analyse van belemmeringen voor duurzame mobiliteit, in: J.M. Jager (ed.), Colloquim Vervoersplanologisch Speurwerk 1984, Mobiliteit in beweging, Delft, pp Die Ieman, F.M. & H. Priemus, 1996, De ruimtelijke inrichting van multi-nodale stedelijke gebieden, in: F.M. Dieleman & H. Priemus (eds.), De inrichting van stedelijke regio's, Randstad-Brabantse stedenrij-ruhrgebied, Van Gorcum Publishers, Assen, pp Dieleman, F.M., 1999, Compacte stad, wetenschappelijk onderzoek en de Nederlandse praktijk, in: F.M. Dieleman & S. Musterd (eds.), 1999, Voorbij de compacte stad?, Van Gorcum & Comp. B.V., Assen, pp Don, F.J.H., 2000, Forecasting in macroeconomics: A practioner's view, Research Memorandum no. 162, CPB, The Hague. Draak, J. den, 1993, Scenario's, begrippen, typen en toepassingen, in: J. den Draak (ed.), Van blauwdruk naar draaiboek, Scenario's in de ruimtelijke planning en volkshuisvesting, Delft University Press, Delft, pp Draijer, G., Hoom, T. van der & F. van den Driest, 1997, Meer verkeer door ICT?, De invloed van de informatiemaatschappij op verkeer en vervoer, in: B. Egeter & N. Kalfs (eds.), Colloquim Vervoersplanologisch Speurwerk 1997, Sprong in bet duister? Lange termijn ontwikkelingen in bet vervoersp1anologisch onderzoek, pp , Delft. Dreborg, K-H. & P. Steen, 1994, A Swedisch transportation futures study, The Environmental Strategies Research Group (FMS), Stockholm University, Sweden. Driessen, F.M.H.M. & R.H. Goosens, 1993, Leefstijlen en openbaar vervoer, Bureau Driessen, Utrecht. DSM, 1978, P-scenario's 1990, Heerlen. DTO,!997a, Visie : Technologie, sleutel tot een duurzame welvaart, Ten Hagen en Starn, The Hague. 282

7 DTO, 1997b, DTO sleutel2: Verplaatsen, ontwerp van duurzame vervoerssystemen, Ten Hagen en Starn, The Hague. Duijn, J.J. van, 1986, Het gebruik van voorspellingen bij een fmanciele ondememing, in: ESB, November 26, 1986, no. 3583, pp Duyvendak, J.W. & I.P. Sievers, 1998, De maakbaarheid van de ruimtelijke inrichting; sturing in het ruimtelijk beleid, concept, to be published in Stedebouw & Ruimtelijke Ordening. During, R., Kersten, P. & J. Stohr, 2000, Restrictief beleid, Wonderlijke zelfbinding of verborgen calculatie, Onderzoeksverslag van de werking van het restrictiefbeleid uit de VINEXNINAC, i.o.v. Werkgroep Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, TK, year , nr , n3. 3, Sdu, The Hague. Dwarkasing, W., Hanemayer, D., Schmidt, M. de & P.P. Tordoir, 1988, Ruimte voor hoogwaardige kantoren, in: Nederlandse Geografische Studies, no. 71, Amsterdam/Utrecht/ Leiden/Delft. Ebels, H.J., 1997, Verkeers- en vervoerseffecten van bedrijfsverplaatsingen, in: B. Egeter & N. Kalfs (eds.), Colloquim Vervoersplanologisch Speurwerk 1997, Sprong in het duister? Lange termijn ontwikkelingen in het vervoersplanologisch onderzoek, pp , Delft. Edwards, W., Kiss, 1., Majone, G. & M. Toda, 1984, What constitutes a good decision?, in: Acta Psychologica, vol. 56, 1984, pp Eichberger, J., 1993, Game theory for economists, Academic Press Inc., San Diego, California. Elster, J., 1983, Explaining technical change: a case study in the philosophy of science, Cambridge University Press, Cambridge. Etzioni, A., 1968, The active society; a theory of societal and political processes, New York. Faludi, A., 1987, A decision centred view of environmental planning, Pergamon Press, Oxford. Faludi, A. & A. van der Valk, 1994, Rule and order, Dutch planning doctrine in the twentieth century, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston. Field, B.G. & B.D. MacGregor, 1987, Forecasting techniques for urban and regional planning, Hutchinson, London. Fowles, J. (ed.), 1978, Handbook of futures research, Greenwood Press, London. Fuchs, V.R., Krueger, A.B. & J.M. Poterba, 1998, Economists' views about parameters, values and policies: survey results in labor and public economics, in: Journal of Economic Literature, Vol. XXXVI, September 1998, pp Gallie, W.B., 1962, Uncertainty as a philosophical problem, in: C.F. Carter, G.P. Meredith & G.L.S. Shackle, Uncertainty and business decisions, A symposium on the logic, philosophy and psychology of business decision making under uncertainty, Liverpool University Press, pp Garreau, J., 1991, Edge City, Life on the new frontier, Anchor Books Double Day, New York. Gemeente Amsterdam, 1993a, Gemeenteblad 1993, bijlage H, Amsterdam naar 2005, Amsterdamse bijdrage aan de ruimtelijke strategie van het Regionaal Orgaan Amsterdam. Gemeente Amsterdam, 1993b, Bevolkingsprojectie voor het ROA-gebied tot 2015, Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) & O+S, Amsterdam. 283

8 Gemeente Amsterdam, 1994, Verschijnen, verschuiven en verdwijnen van werkgelegenheid in Amsterdam in de jaren 1989 t/m 1991, O+S, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, 1996a, Bedrijfslocaties in Amsterdam, Een overzicht van de voorraad kantoor-, bedrijfs- en haventerreinen per 1 januari 1996, Gemeentelijk Havenbedrijf, Gemeentelijk Grondbedrijf, Hoofdafdeling Economische Zaken, Dienst Ruimtelijke Ordening, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, 1996b, Economische perspectieven voor de regio Amsterdam, Meerwaarde van een regionale strategie, EZ/Research, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, 1997, Gemeenteblad Nr. 825, Afd. 1, Vaststelling Masterplan Zuidas, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, 1998a, Plannen en projecten, Amsterdam, Gemeente Amsterdam, 1998b, Plan Amsterdam, nr. 7, Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer ( divv), Amsterdam. Gemeente Amsterdam, 1998c, Amsterdamse bevolkingsprognose 1997 tot 2020, analyses en achtergronden, Dienst Ruirntelijke Ordening (DRO) & O+S, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, 1999a, Amsterdam groeit! Ruimtelijke ordening en volkshuis-vesting, amsterdam _groeit.htrnl. Gemeente Amsterdam, 1999b, De Zuidas: een internationale toplocatie voor kantoren in een hoogwaardig stadsmilieu, Gemeente Arnste~dam, 1999c, Voorjaarsnota 1999, Gemeente Amsterdam, 1999d, Concept Stedenbouwkundige Visie Zuidas, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, 1999e, Nieuwsbrief Amsterdam Zuidas, December 1999, Speciale uitgave: Reacties op de Concept Visie, Projectbureau Zuidas, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, 1999f, Kerncijfers Amsterdam 1999, O+S, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, 1999g, Sluitend ouderenbeleid, Fact Sheet, nr. 1, 2000, O+S, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, 1999h, Amsterdam in Cijfers 1999, O+S, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, 2000a, Gemeentebegroting 2000, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, 2000b, Gemeentebegroting 2000, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, 2000c, various pages, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, 2000d, Zakelijke dienstverlening motor banengroei Amsterdam, Fact Sheet, nr. 1, 2000, Amsterdam. Gemeente Amsterdam, 2000e, Toerisme in Amsterdam blijft stijgen, Fact Sheet, nr. 3, 2000, Amsterdam. 284

9 Gemeente Amsterdam, 2000f, De Zuidas: Een internationale toplocatie voor kantoren in een hoogwaardig stadsrnilieu, Gemeente Delft, 1998a, Ontwikkelingsvisie Delft 2025, Voorstel, Delft. Gemeente Delft, 1998b, Werkplan 98, Specifieke producten voor 1998, Dpt. Infrastructm.ir; htm:/www.dsdelft.nll-infra!werk:plan98/vervoersspecifiek.html. Gemeente Delft, 1998c, Stuk 9 Delft, 17 februari 1998, Dienst Stadsontwikkeling, report , s.html. Gemeente Delft, 1999a, Kerngegevens-Jaarverslag 1998, htm://www.delft.nl/stadhuis/ jaarverslag/kemgegevens.htm. Gemeente Delft, 1999b, Milieujaarverslag 1998, htm://www.delft.nl/stadhuis/rnilieujv/ ruimte.htm. Gemeente Delft, 1999c, Nieuws november 1999, htm://www.delft.nl/stadhuis/nieuwsarchief/ 1999/november/november.htm. Gemeente Delft, 1999d, Spoorzone Delft, Een visie op stedelijke verbetering, Delft. Gemeente Delft, 1999e, Beleidsvisie wonen in Delft, Delft. Gemeente Delft, 2000a, Nieuws maart 2000, htm://www.delft.nl/stadhuis/nieuwsarchief/ 2000/maart/maart.htm. Gemeente Delft, 2000b, Binnenstadsmanagement, htm://www.delft.nl/stadhuis/jaarverslag/ duurzaamheid.htm. Gemeente Delft, 2000c, Delft Kennisstad, htm://www.delft.nl/stadhuis/jaarverslag/ kennisstad. htm. Gemeente Delft, 2000d, Delft Kennisstad Beleidsplan 2000 tim 2003, Delft. Gemeente Delft, 2000e, Meest gestelde vragen, htm://www.delft.nl/ stadhuis/spoortunnell vragen.htm. Gemeente Delft & Heidemij, 1997a, Verkeers- en Vervoerplan gemeente Delft, BeleidsVisie en Maatregelenplan, hoofdrapport (concept), Delft. Gemeente Delft & Heidemij, 1997b, Verkeers- en Vervoerplan gemeente Delft, BeleidsVisie en Maatregelenplan, bijlagenrapport (concept), Delft. Gemeente Rotterdam, 1996, Naar een economische visie voor de Rotterdamse regio, 4 scenario's, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, Rotterdam. Gemeente Utrecht, 2000a, UCP-introductie, ucp_intr. htm. Gemeente Utrecht, 2000b, Projectbeschrijving, htm://www-utrecht-ucp.nllprojectb/ projectb.htm. Gent, H. van & P. Rietveld, 1991, Grijs rijden; Mobiliteit en vergrijzing, in: P.T. Tanja (ed.), Colloquim Vervoersplanologisch Speurwerk 1991, De Prijs van mobiliteit en van mobiliteitsbeperking, pp , Delft. Gerwen, R.J.F. & P..Toussaint, 1998, Wegwijzers naar 2050, Verkeer en vervoer in de 21' eeuw, KEMA/SEP, Amhem. 285

10 Glymour, C.N., 1992, Thinking things through: An introduction to philosophical issues and achievements, MIT. Godet, M., 1987, Scenarios and strategic management, Butterworths Scientific Ltd, London. Goetgeluk, R., Helming, J., Luijt, J. & K. Scholten, 1999, Groene grond in ruimtelijke perspectieven, LEIIRIVM, The Hague/Bilthoven. Goeverden, C.D. van, 1996, Pasport: Policy Analysis and Scenario development for Passenger Transport, phase 1, Supporting Volume 2: Dutch passenger transport system models, TNO-Inro, Delft. Gouw, P. de, Schilfgaarde, P. van & C.P. de Vries, 1991, Stedelijke herverkaveling en mobiliteitsprofielen van bedrijven, Heidemij, RAET-Lum, Seinpost & TU Delft, Faculty ofgeodesie, Arnhem. GOVERA & BCI, 1997, Naar een logistieke visie voor de Randstad, discussienota, The Hague. Grauwe, P. de, Dewachter, H. & M. Embrechts, 1993, Exchange rate theory: Chaotic models of foreign exhange markets, Blackwell, Oxford, Cambridge (Mass.). Groothedde, B., 1997, Multimodaal goederenvervoer in Nederland, Een onderzoek naar de kwaliteit van het multimodale netwerk, afstudeerscriptie CT, TNO-Inro, Delft. Griibler, A. & N. Nakicenovic, 1991, Evolution of transport systems: Past and future, IIASA report no. RR-91-8, Laxenburg. Graaff, W. de, Verkennis, A.W. & F. Boekema, 1996, Scenariodenken op lokaal en regionaal niveau, in: F. Boekema, D.J. Kamann & W. de Graaff, 1996, Lokaal economisch beleid, Geo Pers/RSA Nederland. Habers, T., interview at NS Cargo, Utrecht, Januari 19,1999. Hafele, W., 1980, A global and long-range picture of energy developments, Science, Vol. 209, 4, July 1980,pp Hamerslag, R., 1982, Bevolkingsgroepen met een homogene vervoersprestatie per auto, per openbaar vervoer en fiets, in: Verkeerskunde, nr. 12, December Hamerslag, R., 1984, Mobiliteitsontwikkeling in de komende 15 jaar, in: Verkeerskunde, nr. 8, August Hamerslag, R., 1996, Wegen naar de toekomst, Een route door een schijnbaar onoplosbaar verkeersprobleem, Afscheidsr~de, Delft Technical University, Delft. Hamerslag, R., 1998, Verplaatsingstijdbesteding en mobiliteit. De beperkte bruikbaarheid van de Wet van BREYER, in: Colloquim Vervoersplanologisch Speurwerk 1998, Sturen met structuren, Delft, pp Harmsen, T., 1998, Glas en Land: verstedelijking in combinatie met landschapsontwikkeling, in: ROM Magazine, nr. 5, May 1998, pp Harsanyi, J.C. & R. Selten, 1988, A general theory of equillibrium selection in games, The MIT Press, Cambridge, MA. Haveren, E. van, Needham, B. & F. Boekema, 1999, Ruimtegebruik door bedrijven, in: ESB, nr. 4231, November 26, 1999, pp

11 Healey & Baker, 1999, European Real Estate Monitor, London. Heertje, A., 1977, Echte economie, Synopsis, Amsterdam. Heertje, A., 1995, Economic en milieu, in: ESB, no. 4038, December 20/27, 1995, pp Heijden, C.A.J.M. van der, 1995, Toekomstdenken met scenario's, Lessen uit 25 jaar praktische ervaring, Bedrijfskunde, vol. 67, 1995, no. 2, pp Heijden, C.A.J.M. van der, 1996, Scenarios, the art of strategic conversation, John Wiley & Sons, Chichester. Hennipman, P., 1945, Economisch motief en economisch principe, Ph.D. thesis, University of Amsterdam, Amsterdam (North-Holland Publishers). Herrnant, H., 1993, Amsterdam Teleport is volop in ontwikkeling, publicaties DRO, 1993 nr. 6, Amsterdam. Herrera, A.O., 1978, Het Bariloche rapport voor de Club van Rome, Utrecht. Hessels, M., 1992, Locational dynamics of business services, an intrametropolitan study on the Randstad Holland, Ph.D. thesis, State University Utrecht, NOS 147, KNAG, Utrecht. Het Parool, Friday 20, February 1998, Middelgrote steden vragen een miljard. > Het Financieele Dagblad, 2000, Amsterdam volgepropt met kantoren, July 28, Heuvel, M.G. van den & Th.J.H. Schoemaker, 1989, Visie systeemopbouw openbaar vervoer Randstad, Faculty of Civil Engineering, Traffic Dpt., Delft. Hey, J.D., 1979, Uncertainty in microeconomics, Martin Robertson, Oxford. Hickling, A., 1979, Aids to Strategic Choice Revisited, Centre for Organisational and Operational Research, Tavistock Institute of Human Relations, England. Hilbers, H.D., Wilmink, I.R. & M.N. Droppert-Zilver, 1999, Evaluatie mobiliteitseffecten VINEXlocaties, reportno , TNO-Inro, Delft. Himanen, V., 1991, Possible transport policies for urban areas during the 1990's, paper, Technical Research Centre of Finland, Espoo. Hirschleifer, J. & J.G. Riley, 1979, The analytics of uncertainty and information- an expository survey, Journal of Economic Literature, vol. 17, pp Hirschleifer, J., 1985, The expanding domain of economics, in: The American Economic Review, Year 75, pp Hojer, M., 1997, Telematics in urban transport, A Delphi study using scenarios, licentiate thesis, Royal Institute of Technology, Dpt. oflnfrastructure and Planning, Sweden. Hollander, B.D. den & G.J. Borgman, 1996, Woningbouw op Vinex-locaties: Effect op het woonwerkverkeer, in: A.M.T. Mouwen, N. Kalfs & B. Govers (eds.), Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1996, Rotterdam, pp

12 Hoppenbrouwers, E., 1998, Bedrijven in de Zuidvleugel van de Randstad, Ms. thesis, State University of Utrecht, Dpt. of Economics, Utrecht. HTM, NZH, Westnederland, NS SO/GZ, 1989, Ovx2 in de Haagse regio, Betere steden door beter openbaar vervoer, The Hague. Hupkes, G., 1982, Toekomstonderzoek, Scenario's voor verkeer en vervoer, serie Planologische Verkenningen deel4, The Hague (VUGA Publishers). Incodelta, 1999, De antropologie van de corridor, Verslag van de Werkgroep Ruimtelijke Kwaliteit, The Hague. ITS United Kingdom, 2000, What is transport telematics?, Jacobs, D., 1999, Internet versterkt de behoefte aan transport, in: ESB, no. 4217, September 2, 1999, p. Dl4. Jager, J.M., 1984, De invloed van inkomen, leeftijd en geslacht op de persoonlijke autobeschikbaarheid, in: G.R.M. Jansen eta/. (eds.), Colloquim Vervoersplanologisch Speurwerk 1984, Mobiliteit in beweging, pp , Delft. Jantsch, E., 1967, Technological forecasting in perspective, A framework for technological forcecasting, its techniques and organisation, Paris (OECD). Jones, G., 1904, Interview with Jules Verne, Jong, H.W. de, 1992, Nostradamus in economenland, Economisch Statische Berichten, no. 3859, , pp Jong, M. de & J. Lambooy, 1986, Urban dynamics and the new firm; the position of Amsterdam in the northern Rimcity, in: D. Keeble & E. Wever (eds.), New firms and regional development in Europe, Lon den. Jonker, A.L. & M.H. Stijnenbosch, 1990, Locatiebeleid voor bedrijven, in: ESB, no. 3767, July 25, 1990, pp Julius, D., 1992, Scenario's voor milieu en energie, ESB, nr. 3871, August 5, 1992, pp Kahn, H. & A.J. Wiener, 1967, The year 2000, MacMillan, New York. Kahneman, D., Slovic, P. & A. Tversky, 1992, Judgement under uncertainty: heuristics and biases, Cambridge University Press, New York. Kamer van Koophandel Haaglanden, 1997, Haaglanden maakt zijn toekomst, The Hague. Kamer van Koophandel Haaglanden, 2000, Bedrijfseconomische ontwikkelingen Haaglanden 1999, ERBO-samenvatting, The Hague. Kemper, N.J. & P.H. Pellenbarg, 1995, Een vlucht uit de Randstad?, ESB, nr. 4010, May 17, 1995, pp Kemper, N.J. & P.H. Pellenbarg, 1997, De Randstad een hogedrukpan, in: ESB, nr. 4112, June 25, 1997, pp Kersten, R., 1998, De kanteling, in: Rooilijn, nr. 3, March 1998, pp

Tel work: +31 (0) 152787185 Fax: +31 (0) 152786439 Secretary: mrs. Joy van Eijk, joy.vaneijk@tudelft.nl +31(0) 15 2788061. Resume

Tel work: +31 (0) 152787185 Fax: +31 (0) 152786439 Secretary: mrs. Joy van Eijk, joy.vaneijk@tudelft.nl +31(0) 15 2788061. Resume Name: dr. Igor Stefan Mayer Date of birth: 09-05-1965 Positions: Senior Associate Professor Public Management & Gaming Director CPS - TU-Delft Center for Serious gaming Affiliation: Delft University of

Nadere informatie

Personal details Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail.

Personal details Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail. CURRICULUM VITAE PROFESSOR DR JAAP LENGKEEK Personal details Name Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 E-mail jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail.com

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Wim Groot

CURRICULUM VITAE Wim Groot CURRICULUM VITAE Wim Groot Professor of Health Economics, Maastricht University and Professor of Evidence Based Education, Maastricht University Sex: Male Date of birth: October 1, 1960 Home address Abtstraat

Nadere informatie

PUBLICATIONS RONALD BATENBURG (updated December 08)

PUBLICATIONS RONALD BATENBURG (updated December 08) PUBLICATIONS RONALD BATENBURG (updated December 08) Refereed journal articles Ravesteyn, Pascal & Ronald Batenburg (2009), Surveying the Critical Success Factors of BPMsystems Implementation, Accepted

Nadere informatie

Curriculum Vitae: Dr A. Miriam B. Lips

Curriculum Vitae: Dr A. Miriam B. Lips Curriculum Vitae: Dr A. Miriam B. Lips Current Position Professor of e-government, School of Government, Victoria University of Wellington Academic qualifications MSc (Public Administration), 1991, Erasmus

Nadere informatie

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E PROF. DR. HENRIËTTE MAASSEN VAN DEN BRINK www.tierweb.nl UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS AMSTERDAM SCHOOL OF ECONOMICS TOP INSTITUTE OF EVIDENCE

Nadere informatie

Een BOKS-literatuurlijst

Een BOKS-literatuurlijst J. Strikwerda - 1 - Versie d.d. 4 oktober 2006 Een BOKS-literatuurlijst De canon van management consultants J. Strikwerda Z oals in elke professie geldt ook in die van de management consultancy 1 de vraag

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2007

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2007 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2007 Conferentiecentrum Aldhem**** Hotel te Grobbendonk (België) 15 en 16 november 2007 Deel 1 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Prof. Drs. C.J. Ruijgrok,

Nadere informatie

Bijlage 1: Geraadpleegde literatuur

Bijlage 1: Geraadpleegde literatuur Bijlage 1: Geraadpleegde literatuur Adizes, I. (1981). Mismanagement. Alphen aan den Rijn: Samsom. Ahaus, C.T.B. & Diepman, F.J. (1998). Balanced Scorecard & Model Nederlandse Kwaliteit. Deventer: Kluwer.

Nadere informatie

Agglomeratievoordelen en de REOS

Agglomeratievoordelen en de REOS Roderik Ponds & Otto Raspe Agglomeratievoordelen en de REOS Position paper Eindredactie: Nadine van den Berg Atlas voor gemeenten Postbus 9627 3506 GP UTRECHT T 030 2656438 F 030 2656439 E info@atlasvoorgemeenten.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Publications:

Curriculum Vitae. Publications: Curriculum Vitae Summary After a master degree in history, Dr. Frank Jan de Graaf worked freelance as a financial journalist for the main financial-economic media in the Netherlands: NRC Handelsblad, Financieel

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 Conferentiehotel Willibrordhaeghe te Deurne (Nederland) 13 en 14 november 2008 Deel 2 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Jhr. Prof. Dr. W. Ploos van

Nadere informatie

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod April 2010 PROF.DR. FRANK KWAKMAN PROF. DR. IR. BART NIEUWENHUIS FABIAN SPAARGAREN MSC registratie nr.: 10.01.02

Nadere informatie

Productiviteitsverbetering van kenniswerkers: mission (im)possible?

Productiviteitsverbetering van kenniswerkers: mission (im)possible? Productiviteitsverbetering van kenniswerkers: mission (im)possible? Frank Lekanne Deprez Frank Lekanne Deprez zet de kenniswerker in het middelpunt. Kenniswerkers leiden, economisch en statistisch gezien,

Nadere informatie

Tafel Naam Onderwerp. Erik Opdam NC Advies

Tafel Naam Onderwerp. Erik Opdam NC Advies Tafel Naam Onderwerp 1 Erik Opdam NC Advies Samen versnellen en opschalen van duurzame implementaties in Oost Nederland (RU Nijmegen, NoordZuiden, NC Advies) Innovatie en technologie zijn aanwezig, maar

Nadere informatie

Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society

Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society Prof. Dr. J. Strikwerda 14 januari 2010 Leeratelier Strategisch Organisatieontwerp NSOB Onderwerp en strekking van dit seminar

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005 Conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven (Noord-Brabant) 17 en 18 november 2005 Deel 2 Redactie: Prof. drs. C.J. Ruijgrok, voorzitter Prof. dr. F.J.A. Witlox,

Nadere informatie

Het woningkeuzegedrag van huishoudens: regionale verschillen en de invloed van bereikbaarheid

Het woningkeuzegedrag van huishoudens: regionale verschillen en de invloed van bereikbaarheid Het woningkeuzegedrag van huishoudens: regionale verschillen en de invloed van bereikbaarheid Berry Blijie Technische Universiteit Delft, Faculteit Civiele Techniek, Afdeling Transport en Planning h.p.blijie@citg.tudelft.nl

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie -

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 I De Bacheloropleiding

Nadere informatie

Multi-stakeholder innovatie in militaire logistiek

Multi-stakeholder innovatie in militaire logistiek Multi-stakeholder innovatie in militaire logistiek Paul C. van Fenema Nederlandse Defensie Academie Faculteit Militaire Wetenschappen 1 april 2014 Multi-stakeholder innovatie in militaire logistiek Rede

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

Abbott, A. (1988). The system of professions. An essay on the division of expert labor. Chicago/London: The University of Chicago Press.

Abbott, A. (1988). The system of professions. An essay on the division of expert labor. Chicago/London: The University of Chicago Press. Literatuur Abbott, A. (1988). The system of professions. An essay on the division of expert labor. Chicago/London: The University of Chicago Press. Achterberg, T., C. Frederiks, A. Persoon en G. Holleman

Nadere informatie

Innoveert de CEO wel mee?

Innoveert de CEO wel mee? Innoveert de CEO wel mee? Er is weinig bekend over de bemoeienis van CEO s en topmanagementteams met managementinnovatie en organisatievernieuwing. In hoeverre en op welke manier beïnvloeden zij managementinnovatie

Nadere informatie

Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte

Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte Inhoudsopgave Naam instantie Naam lectoraat Pagina Avans Hogeschool Innovatie Bouwproces en Techniek 3 Christelijke Hogeschool Windesheim Area Development

Nadere informatie

lectoren/ ProFeSSorS

lectoren/ ProFeSSorS lectoren/ PROFESSORS lectoren/ professors Voorwoord/ preface 9 1. Hogeschool utrecht/ HU university of applied sciences 13 Lectoraat Kenniscirculatie/ Strategy, Innovation and Entrepreneurship Research

Nadere informatie

Internationalisering van het Nederlandse MKB

Internationalisering van het Nederlandse MKB Internationalisering van het Nederlandse MKB Bestaande en gewenste inzichten drs. S.J.A. Hessels drs. M.J. Overweel dr. Y.M. Prince Zoetermeer, maart 2005 ISBN: 90-37-0943-8 Bestelnummer: A20044 Prijs:

Nadere informatie

Johnson, Alex Improbable libraries

Johnson, Alex Improbable libraries Non-Fictie - 000 2015-21-1373 Johnson, Alex Improbable libraries Improbable libraries / Alex Johnson. - London : Thames & Hudson, 2015. - 240 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Kantorenleegstand en OV-knooppuntontwikkeling in de Zuidelijke Randstad

Kantorenleegstand en OV-knooppuntontwikkeling in de Zuidelijke Randstad Kantorenleegstand en OV-knooppuntontwikkeling in de Zuidelijke Randstad Door Karst Geurs (Universiteit Twente), Hans Koster (Vrije Universiteit Amsterdam) en Gert de Visser (StedenbaanPlus) Juli 2013 Nederland

Nadere informatie

Sustainable Procurement. A Thematic Review on Sustainable Procurement in Higher Education

Sustainable Procurement. A Thematic Review on Sustainable Procurement in Higher Education Sustainable Procurement A Thematic Review on Sustainable Procurement in Higher Education Sustainable Procurement A Thematic Review on Sustainable Procurement in Higher Education Editors Jorien Helmink

Nadere informatie