Colloquium. Vervoersplanologisch. Speurwerk. lundeling van lijdragen aan. ehouden te. edactie. .otterdam op 4 en 25 november 994. li5.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colloquium. Vervoersplanologisch. Speurwerk. lundeling van lijdragen aan. ehouden te. edactie. .otterdam op 4 en 25 november 994. li5."

Transcriptie

1 Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1994 lundeling van lijdragen aan iet colloquium ehouden te.otterdam op 4 en 25 november 994 edactie M. Jager Deel 2 UB/TIB Hannover 89 li5.233i3x

2 geïllustreerd 13. Quee, J.G. & C. Harteveld - "Privatisering en beleid 14. Rooij, A. de aan de hand van parkeren." 207 "Het INFRALAB-initiatief vraagt om een vernieuwde vervoersplanologie." Rooijers, T. "Aangrijpingspunten voor beïnvloeding van het maatschappelijk draagvlak voor beleidsimplementatie." Tanja, P.T. & J. van Riet "Een duurzaam verkeers- en vervoerssysteem: Inleefbaarheid en uitvoerbaarheid." Veling, I. & H. van der Loop "Draagvlak voor het SVV-beleid. Analyse van het maatschappelijk draagvlak bij het Nederlandse publiek voor combinaties van SVV-maatregelen." Verhoef, E., P. Nijkamp & P. Rietveld "De balans tussen efficiency, effectiviteit en maatschappelijke haalbaarheid van regulering van externe kosten van wegtransport." 291 Deel Bakker, D P. Mijjer & F. Hofman "QBLOK: een toedelingsmethodiek voor het modelleren van de afhankelijkheid tussen knelpunten en de voorspelling van blokkades." Beelen, E.H.J. & L.M. Bus "Het organische karakter van transport-ontwikkelingen: een lange-termijnperspectief." Berkum, E. van, S. Logtenberg & J. Benschop "Optimalisatie van openbaar-vervoernetwerken onder verschillende functionele scenario's." Binsbergen, A.J. van & A. Erkens "Ruimpad; bepaling van de kwaliteitsindices voor het vervoersysteem." Boer, E. de & M. Tacken "Vervoersysteem met toekomst voor ouderen? Een onderzoek naar gebruik van de OV-Tax Zoetermeer." Boneschansker, E. & M.G. Lijesen "De prijs van mobiliteit." 411 x

3 25. Bootsma, H. & E.C. Westdijk "Naar een duurzaam veilig wegennet: een systematiek beproefd." Booij, H., S.A. Romkema & A.W. Verkennis "Werken aan het spoor: de ruimtelijk-economische ontwikkelingen van stationslocaties." Borgers, A., H. Timmermans & L. Hemmen "Guaranteed ride home programmes: een verkenning." Borgman, G. & P. Jorritsma "Structurerende werking van infrastructuur: een eerste analyse van een onderzoeksproject." Bozuwa, J. & PJ. Uittenboogaart "De balans opgemaakt in het internationaal goederenvervoer over de weg." Broecke, A.A.J. van den "Een regionaal autobezitsprognosemodel gebaseerd op het natinaal cohortenautobezitsmodel." Brohm, K.A. & H.J.M. Zonnenberg "Bereikbaarheid, de verklarende variabele van een verkeersmodel." Brouwer, M., M. Bradley & J. Veldhuis "Het integraal luchthavenconcurrentie model een modelsysteem voor - internationaal lange afstandsverkeer." Dijkstra, A. "Meer goederenvervoer over bestaande spoorlijnen is mogelijk." Dijst, M. "Toedeling van reistijd aan verblijfstijd." Egeter, B., E. Verroen & J. Fanoy "Functie-optimalisatie openbaar vervoer, een methodische verkenning." Emmerink, R.H.M., P. Nijkamp & P. Rietveld "De haalbaarheid van congestion-pricing." Erkel, F. van "Kansrijke nieuwe oplossingen voor de vervoers-hoofdinfrastructuur." Erkens, A. & Th.J.H. Schoemaker "Duurzaam personenvervoer in stadsgewesten." 677 XI

4 39. Evert, H.C. van, L.H. Immers & G.C.P. van der Ploeg "Systeemaspecten Nieuw Regionaal Model." Ginkel, J.C. van, J. Bozuwa & D.P. Janssen "De lasten van de kosten. Effecten van doorberekening van infrastructuur- en externe kosten aan goederenvervoer." Govers, B., E. van Berkum & P. Jorritsma "Kansrijk openbaar vervoer in stadsgewesten." Hagen, M. van, C. Sombroek & Y. van Asseldonk "Trends op visite. Een onderzoek naar de invloed van sociaal-culturele trends op de relatie arbeidsmarkt, sociale netwerken en sociaal verkeer." Hamerslag, R. & P. van Beek "Gevolgen van parkeer beperkingen in A,BjC locaties voor vervoerwijzekeuze en spreiding van wonen en werken." Hilbers, H., P. Jorritsma & P. Louter "Structurerende werking infrastructuur, de relatie tussen bereikbaarheid en regionaal economische ontwikkeling verkend voor de regio Amersfoort." Hoeven, W. van der, R. Timmerman & P. van Noort "Meerdere wegen van kalibreren in Zuid-Holland." Hüsken, F.A.H., C.T.J. Mekers & J.A.M, van der Kooij "Veilig en leefbaar op weg in Gelderland: Wegen van bestaand beleid naar nieuw beleid." Jaarsma, C.F. "Implementatie van beleid: De recreatieve ontsluitingsstructuur van de herinrichting Kust West Zeeuwsch-Vlaanderen onder de loep." Janssen, B., P. Huijbregts & S. Weijers "Toekomstige logistieke structuren: De ontwikkeling van integrale logistiek in zes industriesectoren." 869 Deel Kalfs, N. & J. van der Waard "Kwaliteit van gegevens van tijdbestedings- en verplaatsingsdagboeken." 889 XII

5 14. Rooij, A. de "The INFRALAB-initiative calls for a renewed..." Rooijers, T. "Points of attention towards influencing social acceptance regarding policy implementation." Tanja, P.T. & J. van Riet "A sustainable transport and traffic system: imaginability and feasibility." Veling, I. & H. van der Loop "Public acceptance of the Dutch transport policy." Verhoef, E., P. Nijkamp & P. Rietveld "The trade-off between efficiency, effectiveness and social feasibility of regulation of external costs of road transport." 291 Part Bakker, D., P. Mijjer & F. Hofman "QBLOK: an assignment technique for modelling the dependency between bottlenecks and the prediction of 'grid lock'." Beelen, E.H.J. & L.M. Bus "The organic character of transport developments: a long term perspective." Berkum, E. van, S. Logtenberg & J. Benschop "Optimization of public transport networks under different functional scenarios." Binsbergen, A.J. van & A. Erkens "Clear way: determination if indices of quality for the transport system." Boer, E. de & M. Tacken "Transport system with a future for the elderly? A research project on the functioning of OV-Tax Zoetermeer." Boneschansker, E. & M.G. Lijesen "The price of mobility." Bootsma, H. & E.C. Westdijk "Towards a durable and safe road network: A tried methodology." Booij, H., S.A. Romkema & A.W. Verkennis "The spatial economic development of stationzones." 449 XVIII

6 27. Borgers, A., H. Timmermans & L. Hemmen "Guaranteed ride home programmes: an exploration." Borgman, G. & P. Jorritsma "Structurerende werking van infrastructuur: een eerste analyse van een onderzoeksproject." Bozuwa, J. & P.J. Uittenboogaart "Making up the balance in international goods transport by road." Broecke, A.A.J, van den "A forcasting model for regional car ownership, based on the cohort model for national car ownership." Brohm, K.A. & H.J.M. Zonnenberg "Accessibility, the explanatory variable of a transport model." Brouwer, M., M. Bradley & J. Veldhuis "The integrated airport competition model - a model system for international long distance passenger transport." Dijkstra, A. "Existing railway lines can carry more freight transport." Dijst, M. "Allocation of travel time to activity duration." Egeter, B., E. Verroen & J. Fanoy "Function optimization of public transport, a methodical exploration." Emmerink, R.H.M., P. Nijkamp & P. Rietveld "The feasibility of congestion-pricing." Erkel, F. van "Kansrijke nieuwe oplossingen voor de vervoers-hoofdinfrastmctuur." Erkens, A. & Th.J.H. Schoemaker "Sustainable systems for passenger transport in metropolitain districts." Evert, H.C. van, L.H. Immers & G.C.P. van der Ploeg "Development of a management system for the New Regional Model." Ginkel, J.C. van, J. Bozuwa & D.P. Janssen "The burdens of the cost. The effects of passing on infrastructure and external cost to goods transport." 715 xix

7 41. Govers, B., E. van Berkum & P. Jorritsma "Viable public transport in urban areas." Hagen, M. van, C. Sombroek & Y. van Asseldonk "A visit to trends." Hamerslag, R. & P. van Beek "Parking restrictions in employment in A,B,C location centers: implications for mode choice and land use." Hilbers, H., P. Jorritsma & P. Louter "The relationship between accessibility and regional development explored for the region of Amersfoort." Hoeven, W. van der, R. Timmerman & P. van Noort "Meerdere wegen van kalibreren in Zuid-Holland." Hüsken, F.A.H., C.T.J. Mekers & J.A.M, van der Kooij "Safe and sustainable transport in the province Gelderland: Towards a new policy." Jaarsma, C.F. "Policy implementation: the recreational opening-up of the rural reconstruction area Kust West Zeeuwsch-Vlaanderen scrutinized." Janssen, B., P. Huijbregts & S. Weijers "Future logistics structures: The development of integrated supply chain management across six industry sectors." 869 Part Kalfs, N. & J. van der Waard "Quality of data gathered with time use and trip diary surveys." Klooster, J. & A. 't Hoen "Should economic evaluation of transportation projects become compulsory?" Kraan, M. "Allocation in transportation modelling with respect to limited time and money budgets: a new modelling technique." Louisse, C.J., D.H. ten Grotenhuis & J.M.C, van Vliet "Evaluation of the bicycle network of Delft: Lessons for integral urban traffic policy." 937 xx

AGV, 1999b, BEBIRA, Pilot A12-A20 Den Haag-Veenendaal, Interviews, concept-eindrapport, Nieuwegein.

AGV, 1999b, BEBIRA, Pilot A12-A20 Den Haag-Veenendaal, Interviews, concept-eindrapport, Nieuwegein. REFERENCES Ackoff, R.L., 1974, Redesigning the future, John Wiley & Sons, Inc., New York. Ackoff, R.L., 1981, Creating the corporate future, Plan or be planned for, John Wiley & Sons, New York. AGV, 1999a,

Nadere informatie

Leo Kusters, Managing director Urbanisation. ministerie van Infrastructuur en Milieu

Leo Kusters, Managing director Urbanisation. ministerie van Infrastructuur en Milieu TNO-rapport TNO 2015 R10185 Meerjaren Speurwerkprogramma's 2011-2014 Voortgangsrapportage 2014 VP Betrouwbaar Verkeerssysteem en VP Stedelijke Ontwikkeling en Logistiek Thema VIII Logistiek en Mobiliteit

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2007

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2007 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2007 Conferentiecentrum Aldhem**** Hotel te Grobbendonk (België) 15 en 16 november 2007 Deel 1 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Prof. Drs. C.J. Ruijgrok,

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2009 Conferentiehotel Willibrordhaeghe te Deurne (Nederland) 12 en 13 november 2009 Deel 1 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Jhr. Prof. Dr. W. Ploos van

Nadere informatie

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen. Onderzoeksrapport

Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen. Onderzoeksrapport Koppeling van ruimtemodel met transportmodel voor berekening toekomstscenario s Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen Onderzoeksrapport MIRA/2012/10, mei 2013 VITO/2013/TEM/R/29

Nadere informatie

Toekomstbeelden en Europese trends op het gebied van verkeer en vervoer met gevolgen voor de verkeersveiligheid

Toekomstbeelden en Europese trends op het gebied van verkeer en vervoer met gevolgen voor de verkeersveiligheid Toekomstbeelden en Europese trends op het gebied van verkeer en vervoer met gevolgen voor de verkeersveiligheid Ir. R.G. Eenink & dr. W.P. Vlakveld R-2013-16 Toekomstbeelden en Europese trends op het

Nadere informatie

THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL FREIGHT TRANSPORT AS A RESULT OF DEVELOPMENTS IN INTERNATIONAL TRADE, LOGISTICS AND EUROPEAN INTEGRATION

THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL FREIGHT TRANSPORT AS A RESULT OF DEVELOPMENTS IN INTERNATIONAL TRADE, LOGISTICS AND EUROPEAN INTEGRATION THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL FREIGHT TRANSPORT AS A RESULT OF DEVELOPMENTS IN INTERNATIONAL TRADE, LOGISTICS AND EUROPEAN INTEGRATION C.J. Ruijgrok, TNO Mobility and Logistics & TIAS Business School

Nadere informatie

Colofon. Fly-Over Volume 18 - Number 2 March 2008. Board Leon Lammers Steven Quick Patrick van Dalen Yvonne van Zon Maarten Houtzager Anne Dijkstra

Colofon. Fly-Over Volume 18 - Number 2 March 2008. Board Leon Lammers Steven Quick Patrick van Dalen Yvonne van Zon Maarten Houtzager Anne Dijkstra Colofon Fly-Over Volume 18 - Number 2 March 2008 Dispuut Verkeer is established at 10 May 1990 and is the study association for students who will graduate in the masters of Transport & Planning, Road &

Nadere informatie

Research projects (100-150 of 336)

Research projects (100-150 of 336) www.researchportal.be - 24 Aug 2015 14:01:59 Research projects (100-150 of 336) Search filter: Classifications: Management of enterprises The impact of cultural adaptation on the effectiveness of e-commerce

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 Conferentiehotel Willibrordhaeghe te Deurne (Nederland) 13 en 14 november 2008 Deel 2 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Jhr. Prof. Dr. W. Ploos van

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2008 Conferentiehotel Willibrordhaeghe te Deurne (Nederland) 13 en 14 november 2008 Deel 1 Redactie: Prof. Dr. F.J.A. Witlox, voorzitter Jhr. Prof. Dr. W. Ploos van

Nadere informatie

Externe voortgangsrapportage Werkprogramma 2012 - III

Externe voortgangsrapportage Werkprogramma 2012 - III Externe voortgangsrapportage Werkprogramma 2012 - III September - december (inclusief jaaroverzicht rapporten en publicaties) Den Haag - 1 - Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting... 3 2 Publicaties en

Nadere informatie

Externe audit BBLN Eindrapport

Externe audit BBLN Eindrapport Postbus 161 741111 ADDi-wnIcr F*;irkvsi'q 4 7411 SU [hrvcihit Trtcfoon 0S7O618I22 Fai 0S70 6I2942 w Goudappel Coffeng ^^^ Adviseurs verkeer en vervoer Ministerie van Verkeer en Waterstaat Externe audit

Nadere informatie

Pioneering Jaarevenement. 17 november 2011. 17 November 2011. De Grolsch Veste

Pioneering Jaarevenement. 17 november 2011. 17 November 2011. De Grolsch Veste Pioneering Jaarevenement 17 november 2011 17 November 2011 Pioneering Jaarevenement De Grolsch Veste Opening Dagvoorzitter Jan Bron voorzitter bestuur Pioneering Programma 17 november Tijd Programma 13:15

Nadere informatie

Tafel Naam Onderwerp. Erik Opdam NC Advies

Tafel Naam Onderwerp. Erik Opdam NC Advies Tafel Naam Onderwerp 1 Erik Opdam NC Advies Samen versnellen en opschalen van duurzame implementaties in Oost Nederland (RU Nijmegen, NoordZuiden, NC Advies) Innovatie en technologie zijn aanwezig, maar

Nadere informatie

Startbijeenkomst Duurzame Logistiek

Startbijeenkomst Duurzame Logistiek Duurzame logistiek Startbijeenkomst Duurzame Logistiek 21 januari 2015 Seats 2 Meet, Utrecht Voorwoord Binnen het Topconsortium Kennis en Innovatie Logistiek (TKI Logistiek) werken NWO, TNO en Dinalog

Nadere informatie

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005

BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005 BIJDRAGEN VERVOERSLOGISTIEKE WERKDAGEN 2005 Conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven (Noord-Brabant) 17 en 18 november 2005 Deel 2 Redactie: Prof. drs. C.J. Ruijgrok, voorzitter Prof. dr. F.J.A. Witlox,

Nadere informatie

INTEGRATIE VAN MULTIMODALE REISINFORMATIE IN HET OPENBAAR VERVOER. Jan-Willem Grotenhuis, XTNT Experts in Traffic and Transport, jw.grotenhuis@xtnt.

INTEGRATIE VAN MULTIMODALE REISINFORMATIE IN HET OPENBAAR VERVOER. Jan-Willem Grotenhuis, XTNT Experts in Traffic and Transport, jw.grotenhuis@xtnt. INTEGRATIE VAN MULTIMODALE REISINFORMATIE IN HET OPENBAAR VERVOER Jan-Willem Grotenhuis, XTNT Experts in Traffic and Transport, jw.grotenhuis@xtnt.nl Bart Wiegmans, Universiteit Utrecht, b.wiegmans@geo.uu.nl

Nadere informatie

icons of Dutch spatial planning 35iconen van ruimtelijke ordening in Nederland

icons of Dutch spatial planning 35iconen van ruimtelijke ordening in Nederland icons of Dutch spatial planning 35iconen van ruimtelijke ordening in Nederland 35 35 icons iconen 28 01 34 21 18 16 10 23 29 13 15 08 05 22 03 02 17 11 26 09 12 19 25 32 30 06 14 31 33 20 24 27 01 RANDSTAD

Nadere informatie

New Perspectives on Investment in Infrastructures

New Perspectives on Investment in Infrastructures New Perspectives on Investment in Infrastructures The series Verkenningen comprises studies commissioned by the wrr that are deemed to be of such quality and importance that their publication is desirable.

Nadere informatie

Intermediary report - January 2003 SUSTAINABILITY ASSESSMENT OF TECHNOLOGIES AND MODES FOR TRANSPORT IN BELGIUM CP-43.

Intermediary report - January 2003 SUSTAINABILITY ASSESSMENT OF TECHNOLOGIES AND MODES FOR TRANSPORT IN BELGIUM CP-43. Intermediary report - January 2003 SUSTAINABILITY ASSESSMENT OF TECHNOLOGIES AND MODES FOR TRANSPORT IN BELGIUM CP-43 VITO - KULeuven This research project is realised within the framework of the Scientific

Nadere informatie

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011 Vlindersingel 220 NL 3544 VM Utrecht +31 308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May

Nadere informatie

Regelmaatprognose bij het netwerkontwerp van stedelijk openbaar vervoer

Regelmaatprognose bij het netwerkontwerp van stedelijk openbaar vervoer Regelmaatprognose bij het netwerkontwerp van stedelijk openbaar vervoer Paper voor het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk november 2004 Ir. N. van Oort HTM Personenvervoer N.V. Afdeling Vervoersontwikkeling

Nadere informatie

De maatschappelijke waarde van kortere en betrouwbaardere reistijden

De maatschappelijke waarde van kortere en betrouwbaardere reistijden De maatschappelijke waarde van kortere en betrouwbaardere reistijden Pim Warffemius Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Pim.warffemius@minienm.nl Marco Kouwenhoven Significance Kouwenhoven@significance.nl

Nadere informatie

Meer groei dan vergroening. Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers

Meer groei dan vergroening. Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers Meer groei dan vergroening Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers Maart 2011 Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR in opdracht van en gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Projecteindrapportage KAARTEN

Projecteindrapportage KAARTEN Projecteindrapportage KAARTEN Uitgebreidere informatie is in het eindrapport te vinden -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Personal details Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail.

Personal details Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail. CURRICULUM VITAE PROFESSOR DR JAAP LENGKEEK Personal details Name Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 E-mail jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail.com

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE VERWACHTE EFFECTIVITEIT EN AANVAARDBAARHEID VAN DE PRIJSMAATREGELCONCEPTEN BEPRIJZEN, BELONEN EN EEN BUDGET ONDER SPITSRIJDERS

ONDERZOEK NAAR DE VERWACHTE EFFECTIVITEIT EN AANVAARDBAARHEID VAN DE PRIJSMAATREGELCONCEPTEN BEPRIJZEN, BELONEN EN EEN BUDGET ONDER SPITSRIJDERS ONDERZOEK NAAR DE VERWACHTE EFFECTIVITEIT EN AANVAARDBAARHEID VAN DE PRIJSMAATREGELCONCEPTEN BEPRIJZEN, BELONEN EN EEN BUDGET ONDER SPITSRIJDERS UNIVERSITEIT TWENTE ARCADIS J. VAN DELDEN ARNHEM, JUNI 2009

Nadere informatie

Soms moet er iets gebeuren voor er iets gebeurt R-2014-37A

Soms moet er iets gebeuren voor er iets gebeurt R-2014-37A Soms moet er iets gebeuren voor er iets gebeurt R-2014-37A Soms moet er iets gebeuren voor er iets gebeurt Verkenning van mogelijkheden om de haalbaarheid van de verkeersveiligheidsdoelstellingen te vergroten

Nadere informatie

J.C. Bennink. Masterthesis Planologie. en condities van de regionale invulling van het concept hoogwaardig openbaar vervoer.

J.C. Bennink. Masterthesis Planologie. en condities van de regionale invulling van het concept hoogwaardig openbaar vervoer. Hoogwaardig openbaar vervoer: van concept naar project J.C. Bennink Hoogwaardig openbaar vervoer van concept naar project Een onderzoek naar de werking en condities van de regionale invulling van het concept

Nadere informatie