Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk"

Transcriptie

1 Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk Figuren Figuur 2.1 (blz. 35): OESO, Economic Outlook (diverse afleveringen) Figuur 2.2 (blz. 36): Frits Bos (2007), The Dutch fiscal framework. History, current practice and the role of the CPB, CPB document No 150, Den Haag: Centraal Planbureau, blz. 19 (met aanvulling voor recente jaren van Frits Bos) Figuur 2.3 (blz. 47): Centraal Planbureau, tijdreeks kerncijfers collectieve Figuur 2.4 (blz. 49): Nota over de toestand van s Rijks financiën. Brief van de minister van Financiën, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 29, blz. 8 Figuur 2.5 (blz. 53): Centraal Planbureau (2010), Centraal Economisch Plan 2010, Den Haag: Sdu Uitgevers, blz. 82 (met aanvulling van Frits Bos) Figuur 2.6 (blz. 57): Albert van der Horst, et al. (2010), Vergrijzing Verdeeld, Den Haag: Centraal Planbureau, blz. 56 Figuur 3.1 (blz. 71): P. van Os en M.-L. Schonewille (2010), De edelste mannen, in wijsheid een toonbeeld aan allen, NRC Handelsblad, 14 juni Figuur 6.1 (blz. 117): Centraal Planbureau, tijdreeks cijfers bruto binnenlands product (www.cpb.nl) Figuur 7.1 (blz. 132): Internationaal Monetair Fonds (2010), Economic Outlook October, Washington D.C.: IMF Figuur 8.1 (blz. 157): Centraal Planbureau (2010), Macro Economische Verkenning 2011, Den Haag: Sdu Uitgevers, blz Figuur 9.1 (blz. 167): Centraal Planbureau, tijdreeks kerncijfers collectieve Figuur 9.2 (blz. 175): schets van de auteurs Bronvermelding figuren & tabellen 1

2 Figuur 9.3 (blz. 176): Cok Vrooman (red.) (2009), Werkloos in crisistijd. Baanverliezers, inkomensveranderingen en sociale gevolgen; een verkenning, Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, blz. 41 Figuur 9.4 (blz. 177): tijdreeks cijfers sociale zekerheid (www.cpb.nl) Figuur 10.1 (blz. 187): Nota over de toestand van s Rijks financiën. Brief , nr. 29, blz. 4 Figuur 10.2 (blz. 189): premiebedragen ontleend aan Figuur in intermezzo (blz. 206): The Economist, 21 november 2009, blz. 79 Figuur 11.1 (blz. 207): Centraal Planbureau, tijdreeks kerncijfers collectieve Figuur 11.2 (blz. 210): P.T. de Beer (2011), Toekomst voor de publieke sector, Den Haag: Wiardi Beckman Stichting, blz. 48 Figuur 11.3 (blz. 210): P.T. de Beer (2011), Toekomst voor de publieke sector, Den Haag: Wiardi Beckman Stichting, blz. 49 Figuur 11.4 (blz. 216): Evert Pommer, Jedid-Jah Jonker (2003), Profijt van de overheid. De personele verdeling van de gebonden overheidsuitgaven en inkomsten in 1999, SCP-publicatie 2003/16, Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, blz. 121 Figuur 11.5 (blz. 217): Flip de Kam (1994), The Tax System of the Netherlands, Tax Notes International 9 (12), blz. 919 Figuur 13.1 (blz. 259): Sociaal en Cultureel Planbureau/Centraal Bureau voor de Statistiek (2010), Armoedesignalement 2010, Den Haag: SCP/CBS, blz. 48 Figuur 13.2 (blz. 261): Albert van der Horst, et al. (2010), Vergrijzing Verdeeld, Den Haag: Centraal Planbureau, blz. 15 Figuur 13.3 (blz. 262): Albert van der Horst, et al. (2010), Vergrijzing Verdeeld, Den Haag: Centraal Planbureau, blz. 23 Figuur in intermezzo (blz. 266), Miriam Gielen et al. (2009), Ontwikkeling en verdeling van de marginale druk in , CPB document No 195, Den Haag: Centraal Planbureau, blz. 32 Figuur 13.4 (blz. 268), Centraal Planbureau, Macro Economische Verkenning 2011, Den Haag: Sdu Uitgevers, blz. 84 Bronvermelding figuren & tabellen 2

3 Figuur in intermezzo (blz. 277): Frits Bos (2010), Fiscal Decentralisation in the Netherlands; history, current practice and economic theory, CPB document No 214, Den Haag: Centraal Planbureau, blz. 45; gebaseerd op data van IGG Bouwkostenadvies Figuur 14.1 (blz. 280): eigen schets van de auteurs Figuur 14.2 (blz. 281): Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS Statline Figuur 14.3 (blz. 281): Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS Statline Figuur 14.4 (blz. 283): Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS Statline Figuur 14.5 (blz. 284): Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS Statline Figuur 15.1 (blz. 297): Jean-Claude Piris (2010), The Lisbon Treaty. A Legal and Political Analysis, Cambridge: Cambridge University Press, blz. 14 Figuur 15.2 (blz. 301): Bijlage bij de Staat van de Europese Unie , Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2, blz. 114; C.A. de Kam, L. Koopmans, A.H.E.M. Wellink (2008), Overheidsfinanciën (12 de druk), blz. 273 Figuur 15.3 (blz. 302): Bijlage bij de Staat van de Europese Unie , Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2, blz. 114 Tabellen Tabel in intermezzo (blz. 41): Evert Pommer, Evelien Eggink, Publieke dienstverlening in perspectief. SCP-memorandum voor de kabinetsformatie 2010, Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, blz Tabel 1.1 (blz. 30): opstelling van de auteurs (met vingerwijzingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek) Tabel 2.1 (blz. 44): Centraal Bureau voor de Statistiek (2010), Nationale rekeningen 2009, Voorburg/Heerlen Tabel 2.3 (blz. 48): Centraal Planbureau, tijdreeks kerncijfers collectieve Tabel 2.4 (blz. 54): Financieel Jaarverslag van het Rijk 2009, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 1, blz. 49 Tabel 2.5 (blz. 56): Albert van der Horst, et al. (2010), Vergrijzing Verdeeld, Den Haag: Centraal Planbureau, blz. 46 en 50 Bronvermelding figuren & tabellen 3

4 Tabel 3.1 (blz. 69): Centraal Planbureau (2010), Keuzes in kaart , Den Haag: CPB, hoofdstukken 3 t/m 7 Tabel 4.1 (blz. 82): opstelling van de auteurs Tabel in intermezzo (blz. 87): Ben Vollaard (2007), Meer bussen voor minder geld, NRC Handelsblad, 9 juni Tabel in intermezzo (blz. 90): A. van Witteloostuijn (2010), De mythe van deregulering, NRC Handelsblad, 9 februari Tabel 5.1 (blz. 97): opstelling van de auteurs Tabel 6.1 (blz. 126): Beleidsprogramma , Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 24, blz. 7-8 Tabel 7.1 (blz. 132): Tabel 7.2 (blz. 136): Nota over de toestand van s Rijks financiën. Brief , nr. 29, blz. 9 Tabel 7.3 (blz. 138): Nota over de toestand van s Rijks financiën. Brief , nr. 29, blz. 4 Tabel 7.4 (blz. 139): Evaluatie begrotingssystematiek Bijlage bij het dertiende rapport Studiegroep Begrotingsruimte, Den Haag: Ministerie van Financiën, blz. 29 Tabel 7.5 (blz. 142): Nota over de toestand van s Rijks financiën. Brief , nr. 29, blz. 7 Tabel 7.6 (blz. 146): C.A. de Kam, Economie en overheidsfinanciën, in: C.A. de Kam en A.P. Ros (red.), Jaarboek Overheidsfinanciën 2010, Den Haag: Sdu Uitgevers, blz. 34 Tabel 8.1 (blz. 151): Centraal Planbureau, tijdreeks kerncijfers collectieve Tabel 8.2 (blz. 152): Centraal Planbureau, tijdreeks kerncijfers collectieve Tabel 8.3 (blz. 155): Nota over de toestand van s Rijks financiën, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2, blz. 7 Bronvermelding figuren & tabellen 4

5 Tabel 8.4 (blz. 157): Kabinetsformatie Brief van de informateur, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 15, blz. 44 Tabel 8.5 (blz. 159): Kabinetsformatie Brief van de informateur, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 15, blz. 44 Tabel 9.1 (blz. 172): Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011, Tweede Kamer, vergaderjaar , XV, nr. 2. blz ; en aanvullende informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tabel 9.2 (blz. 176): Kluwer, Sociaal Memo (januari 2011), en aanvullende informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tabel 9.3 (blz. 178): Centraal Planbureau, tijdreeks cijfers sociale zekerheid (www.cpb.nl) Tabel in intermezzo (blz. 190): J. Piersma (2011), Verzekeraars aarzelen over grote uitdaging, Het Financieele Dagblad, 28 februari Tabel 10.1 (blz. 193): Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011, Tweede Kamer, vergaderjaar , XVI, nr. 2. blz ; en aanvullende informatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Tabel 10.2 (blz. 197): eigen opstelling op basis van gegevens Centraal Planbureau; historische tijdreeks kerncijfers collectieve sector op en voor de periode : Nota over de toestand van s Rijks financiën. Brief van de minister van Financiën, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 29, blz. 4 Tabel 11.1 (blz. 207): Centraal Planbureau, tijdreeks kerncijfers collectieve Tabel 11.2 (blz. 211): Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (2010), Revenue Statistics , Paris: OECD Tabel 11.3 (blz. 224): opstelling van de auteurs Tabel 11.4 (blz. 226): opstelling gebaseerd op data uit International Bureau of Fiscal Documentation (2010), European Tax Handbook 2010, Amsterdam: IBFD Tabel 12.1 (blz. 231): Nota over de toestand van s Rijks financiën, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2, blz. 22; C.A. de Kam, L. Koopmans, A.H.E.M. Wellink (2008), Overheidsfinanciën (12 de druk), blz. 206 Bronvermelding figuren & tabellen 5

6 Tabel 12.2 (blz. 232): Nota over de toestand van s Rijks financiën, Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2, blz. 22; C.A. de Kam, L. Koopmans, A.H.E.M. Wellink (2008), Overheidsfinanciën (12 de druk), blz. 208 Tabel 12.3 (blz. 237): Kluwer, Fiscaal memo (januari 2011), blz. 21 Tabel 12.4 (blz. 241): Kluwer, Fiscaal memo (januari 2011), blz. 216 Tabel 13.1 (blz. 252): opstelling van de auteurs Tabel 13.2 (blz. 254): Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS Statline Tabel 13.3 (blz. 254): Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (2008), Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries, Paris: OECD Tabel 13.4 (blz. 257): Evert Pommer en Jedid-Jah Jonker (2003), Profijt van de overheid. De personele verdeling van de gebonden overheidsuitgaven en inkomsten in 1999, SCP-publicatie 2003/16, Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; plus aanvullende informatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau Tabel 13.5 (blz. 259): Sociaal en Cultureel Planbureau/Centraal Bureau voor de Statistiek (2010), Armoedesignalement 2010, Den Haag: SCP/CBS, blz. 45 Tabel 13.6 (blz. 264): Centraal Planbureau (www.cpb.nl) Tabel 13.7 (blz. 265): Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (2010), Taxing Wages , Paris: OECD Tabel 15.1 (blz. 299): Tabel 15.2 (blz. 300): Bronvermelding figuren & tabellen 6

Hoofdstuk 10. GASBATEN EN VERMOGENSBEHOUD * G. Schotten P.J. Wierts. 10.1 Inleiding

Hoofdstuk 10. GASBATEN EN VERMOGENSBEHOUD * G. Schotten P.J. Wierts. 10.1 Inleiding Hoofdstuk 10 GASBATEN EN VERMOGENSBEHOUD * G. Schotten P.J. Wierts 10.1 Inleiding De besteding van de Nederlandse gasbaten, voor zover die toevallen aan de Staat, is onderwerp van debat. Een groeiende

Nadere informatie

Decentralisaties in het sociaal domein

Decentralisaties in het sociaal domein CPB Notitie 4 september 2013 Decentralisaties in het sociaal domein Uitgevoerd op verzoek van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Nadere informatie

De toekomst van de financiële functie van het Rijk: een beeld voor 2020

De toekomst van de financiële functie van het Rijk: een beeld voor 2020 ISBN 978-94-90875-00-8 Uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de directie Begrotingszaken van het Ministerie van Financiën De toekomst van de financiële functie van het Rijk: een beeld voor

Nadere informatie

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E PROF. DR. HENRIËTTE MAASSEN VAN DEN BRINK www.tierweb.nl UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS AMSTERDAM SCHOOL OF ECONOMICS TOP INSTITUTE OF EVIDENCE

Nadere informatie

De sociale staat van Nederland 2001

De sociale staat van Nederland 2001 De sociale staat van Nederland 2001 De sociale staat van Nederland 2001 Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2001 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk Besluit

Nadere informatie

No 83. Hoe beschaafd is Nederland? Een fiscale kosten-batenanalyse. Sijbren Cnossen

No 83. Hoe beschaafd is Nederland? Een fiscale kosten-batenanalyse. Sijbren Cnossen No 83 Hoe beschaafd is Nederland? Een fiscale kosten-batenanalyse Sijbren Cnossen Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM s-gravenhage Telefoon +31 70 338 33 80 Telefax +31 70 338 33

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2010

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 25 maart 2011 Inhoud Voorwoord 3 1. Verslag van de Directeur-Generaal van de Statistiek 4 2. Centrale Commissie voor de Statistiek 9 3. Uitvoering van het statistisch programma 10 4. Methodologie

Nadere informatie

13 GERAADPLEEGDE LITERATUUR

13 GERAADPLEEGDE LITERATUUR 13 GERAADPLEEGDE LITERATUUR A Aalst, M. van der, S. Bavinck, D. Grijpstra & C. van der Werf (1993). Landelijke evaluatie Banenpool: eindrapport. Rijswijk: Arbeidsvoorziening. Aarts, L.J.M., P.R. de Jong

Nadere informatie

4 vermogensongelijkheid in nederland de vergeten dimensie

4 vermogensongelijkheid in nederland de vergeten dimensie 79 4 vermogensongelijkheid in nederland de vergeten dimensie Bas van Bavel 4.1 de vergeten dimensie van ongelijkheid De drie rijkste Nederlanders hebben meer bezit dan ruim de helft van alle Nederlandse

Nadere informatie

C.A. de Kam en J.H.M. Donders. Onzekere zekerheden. De Nederlandse verzorgingsstaat op weg naar 2025. Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën

C.A. de Kam en J.H.M. Donders. Onzekere zekerheden. De Nederlandse verzorgingsstaat op weg naar 2025. Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën C.A. de Kam en J.H.M. Donders Onzekere zekerheden De Nederlandse verzorgingsstaat op weg naar 2025 Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën DREESFORUM 6 Onzekere zekerheden De Nederlandse verzorgingsstaat

Nadere informatie

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Zorgen voor Zorg Zorgen voor Zorg Ramingen van de vraag naar personeel in de verpleging en verzorging tot 2030 Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/78594

Nadere informatie

De sociale staat van Nederland 2011

De sociale staat van Nederland 2011 De sociale staat van Nederland 2011 De sociale staat van Nederland 2011 Redactie: Rob Bijl Jeroen Boelhouwer Mariëlle Cloïn Evert Pommer Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2011 Het Sociaal

Nadere informatie

De performance van de btw

De performance van de btw De performance van de btw Rede, uitgesproken door Prof.dr. Gert-Jan van Norden Prof. dr. G.J. (Gert-Jan) van Norden is hoogleraar belastingrecht, in het bijzonder indirecte belastingen, aan Tilburg University.

Nadere informatie

De Wisselverlieszaak: Analyse en schadeberekening

De Wisselverlieszaak: Analyse en schadeberekening De Wisselverlieszaak: Analyse en schadeberekening Hoe de Nederlandse burgers en bedrijven ernstig benadeeld zijn én nog steeds worden, als gevolg van de in 1998 door de Europese Unie (EU) onjuist vastgestelde

Nadere informatie

Geraadpleegde literatuur

Geraadpleegde literatuur Geraadpleegde literatuur ANWB. File top eerste helft : filezwaarte tweede kwartaal toegenomen. Webbericht juli. Zie www.anwb.nl/verkeer/nieuws/nederland//juli/filezwaarte-tweede-kwartaaltoegenomen. Boterman,

Nadere informatie

Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland 2011

Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland 2011 Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland 2011 Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland 2011 Internationale vergelijking, ontwikkelingen en actuele situatie Saskia Keuzenkamp Sociaal en Cultureel

Nadere informatie

CPB Achtergronddocument 3 juli 2014. Arbeidsaanbod tot 2060. Rob Euwals Marloes de Graaf-Zijl Adri den Ouden

CPB Achtergronddocument 3 juli 2014. Arbeidsaanbod tot 2060. Rob Euwals Marloes de Graaf-Zijl Adri den Ouden CPB Achtergronddocument 3 juli 2014 Arbeidsaanbod tot 2060 Rob Euwals Marloes de Graaf-Zijl Adri den Ouden Inhoud 1 Inleiding... 6 2 Definities en methode... 6 2.1 Definities... 6 2.2 Methode... 7 3 Veronderstellingen...

Nadere informatie

Aan de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Tweede Kamer der Staten Generaal

Aan de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Tweede Kamer der Staten Generaal Aan de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Tweede Kamer der Staten Generaal Amsterdam, 11 december 2014 Betreft: Algemeen Overleg Informele zorg op 16 december 2014 Op 11

Nadere informatie

overstapkosten, een aspect van marktwerking

overstapkosten, een aspect van marktwerking overstapkosten, een aspect van marktwerking Hier verkennen wij een van de bouwstenen die cruciaal is bij het bepalen van de baten van open standaarden: de overstapkosten. De motie Gerkens heeft als insteek

Nadere informatie

Minder zorg om vergrijzing. Bert Smid Harry ter Rele Stefan Boeters Nick Draper André Nibbelink Bram Wouterse. Minder zorg om vergrijzing

Minder zorg om vergrijzing. Bert Smid Harry ter Rele Stefan Boeters Nick Draper André Nibbelink Bram Wouterse. Minder zorg om vergrijzing Minder zorg om vergrijzing Dit is een uitgave van: Centraal Planbureau (CPB) Postbus 80510 2508 GM Den Haag (070) 338 33 80 www.cpb.nl info@cpb.nl Overheids- Minder profijt financiën op hogere houdbaar

Nadere informatie

Hoger toptarief levert niets op. It s lonely at the top. Over de top. CPB Policy Brief 2013/04. Bas Jacobs Egbert Jongen Floris Zoutman

Hoger toptarief levert niets op. It s lonely at the top. Over de top. CPB Policy Brief 2013/04. Bas Jacobs Egbert Jongen Floris Zoutman It s lonely at the top Hoger toptarief levert niets op CPB Policy Brief 2013/04 Over de top Bas Jacobs Egbert Jongen Floris Zoutman Samenvatting Een hoger toptarief in Nederland levert geen extra belastingopbrengst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Druk: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Druk: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag www.cbs.nl Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Druk: Centraal

Nadere informatie

Minder AOW, meer Drees

Minder AOW, meer Drees Tijdschrift voor Openbare Financiën 154 Minder AOW, meer Drees S.G. van der Lecq* Samenvatting Een onconventionele manier om de budgettaire problemen met de Algemene Ouderdomswet op te lossen, is deze

Nadere informatie

Verschillen, ongelijkheid en segregatie

Verschillen, ongelijkheid en segregatie Roderik Ponds Maarten van Ham, Gerard Marlet Verschillen, ongelijkheid en segregatie Literatuurstudie Eindredactie: Nadine van den Berg Atlas voor gemeenten Postbus 9627 3506 GP UTRECHT T 030 2656438 F

Nadere informatie

Het CPB kan nog niet met pensioen

Het CPB kan nog niet met pensioen Het CPB kan nog niet met pensioen Frank den Butter Het Centraal Planbureau (CPB) vervult al sinds jaar en dag een sleutelrol als rekenmeester in de beleidsvoorbereiding in ons land. Deze rol zal het CPB

Nadere informatie

Versobering heffingskorting groen beleggen Realisatie en effect

Versobering heffingskorting groen beleggen Realisatie en effect Versobering heffingskorting groen beleggen Realisatie en effect Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Context 1 1.2 Dit onderzoek 2 1.3 Leeswijzer 2 2 Wat was het (heffingskorting) groen beleggen beleid? 3 2.1 Doel

Nadere informatie

Marcel de Ruiter. Marcel de Ruiter

Marcel de Ruiter. Marcel de Ruiter De De kracht macht en van zwakte Europa van het De Nederlandse macht van van bedrijfsleven Europa Europa Marcel de Ruiter Marcel Marcel de de Ruiter Ruiter Marcel de Ruiter Beste bezoeker van het Haagsch

Nadere informatie

Den Haag Centrum voor Strategische Studies TNO. De Staat van Nederland Innovatieland 2012

Den Haag Centrum voor Strategische Studies TNO. De Staat van Nederland Innovatieland 2012 Den Haag Centrum voor Strategische Studies TNO De Staat van Nederland Innovatieland 2012 DE STAAT VAN NEDERLAND INNOVATIELAND 2012 De Staat van Nederland Innovatieland 2012 THE HAGUE CENTRE FOR STRATEGIC

Nadere informatie