Werkplekken in de directiekeet. Aannemersbedrijf Gaastra NV Sneek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplekken in de directiekeet. Aannemersbedrijf Gaastra NV Sneek"

Transcriptie

1 TECHNISCH ONTWERP Werkplekken in de directiekeet Aannemersbedrijf Gaastra NV Sneek Projectleider : Hugo van der Zee Projectnummer : /02 Datum : 20 februari 2014 Versie : 1.2 Copyright SCB-IT 2013

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... II 1. INLEIDING ALGEMEEN SITUATIE INHOUD VAN TECHNISCH ONTWERP FYSIEK NETWERKONTWERP TOPOLOGIE NETWERK IP-PLAN OPSOMMING NODES Apparatuur hoofdlocatie Apparatuur bouwlocatie NETWERKAPPARATEN Inrichting netwerk (bedraad) hoofdlocatie Inrichting netwerk (draadloos) hoofdlocatie Inrichting netwerk bouwlocatie INRICHTING SERVER INSTALLATIE BESTURINGSSYSTEEM PARTITIE-OVERZICHT INDELING SHARES EN PERMISSIES INRICHTING SERVICES DIRECTORY SERVICES Organisatienaam en namen domein Indeling OU s en groepen Gebruikers Policies DNS-SERVICES DHCP-SERVICES PRINTSERVICES WEBSERVICES MAILSERVICES BACK-UP SERVICES TERMINAL SERVICES WINDOWS UPDATE SERVICE REMOTE BEHEER INRICHTING WERKSTATIONS INSTALLATIE BESTURINGSSYSTEEM INRICHTING HARDE SCHIJF NAAM WERKSTATION APPLICATIES NETWERKINSTELLINGEN SCB-IT Versie 1.0 Pagina II

3 6. PRINTERS PRINTER - BOUWPLAATS PRINTERS - KANTOOR TESTPLAN WAAROM WORDT ER GETEST WANNEER TESTEN WIE GAAT TESTEN WAAR WORDT GETEST WAT WORDT GETEST WELKE TESTEN WORDEN UITGEVOERD MANAGEMENTSAMENVATTING BIJLAGE SCB-IT Versie 1.0 Pagina III

4 1. INLEIDING 1.1 Algemeen Dit document beschrijft de technische details van het netwerk van Aannemersbedrijf Gaastra NV uit Sneek. Gaastra is met 150 medewerkers een middelgroot bouwbedrijf dat actief is in de woning- en utiliteitsbouw. Daarnaast is Gaastra actief in renovatie, restauratie en onderhoud. Bij woningbouw gaat het zowel om grote projecten als om kleinschalige projecten. Bij utiliteitsbouw moet gedacht worden aan scholen, overheidsgebouwen, kantoren en winkelcentra. Gaastra streeft ernaar om de meeste functies op het hoofdkantoor te centraliseren, maar uiteraard zijn er op iedere bouwlocatie bouwketen geplaatst waarin de direct betrokkenen hun werkzaamheden voor het bouwproject uitvoeren. Daarbij valt te denken aan uitvoerders en opzichters. 1.2 Situatie In de eerdere projectfase is een Plan van Aanpak en een Functioneel Ontwerp opgesteld. Beide documenten zijn goedgekeurd door de directie van Gaastra. Gaastra heeft op dit moment een client-server netwerk. Doordat er geen vaste ICTer aanwezig is, is de opzet van de server en het netwerk een groot probleem. Er is geen structuur in de opbouw van de server en het netwerk. Problemen zijn niet alleen van softwarematige aard, maar hebben met name te maken met verouderde hardware. Daarnaast zijn er binnen het bedrijf verschillende versies van besturingssystemen. 1.3 Inhoud van Technisch Ontwerp Dit Technisch Ontwerp beschrijft de inrichting van het nieuwe op te zetten netwerk van Gaastra. In het hoofdstuk Netwerkontwerp staat hoe het netwerk is opgebouwd. De topologie en het IP-plan is hierin uitgewerkt. In het hoofdstuk Inrichting server wordt de server ingericht en wordt aangegeven welke shares beschikbaar zijn. Verder worden in het hoofdstuk Services alle diensten genoemd die in het netwerk beschikbaar zijn. In het hoofdstuk Werkstations is de inrichting van de werkstations beschreven. In het hoofdstuk Website wordt de website ingesteld. SCB-IT versie 1.0 Pagina 1

5 2. FYSIEK NETWERKONTWERP 2.1 Topologie Netwerk Het netwerk van Gaastra heeft een eenvoudige structuur. De switch, de router en de server zijn gesitueerd in de patchkast. De wall outlets zijn met een UTP kabel verbonden aan het patch panel. De patchkabel verbindt de aansluiting met de switch. In Figuur 1 is de logische topologie van het netwerk weergegeven. 2.2 IP-plan Figuur 1 - Netwerktopologie De communicatie in het netwerk is op basis van het TCP/IP-protocol. Op de server srvgstr1 zijn de volgende services geïnstalleerd: DHCP DNS SCB-IT versie 1.0 Pagina 2

6 Het IP-adres van het netwerk is en het subnet staat ingesteld als (prefix is /16). De indeling van de IP-adressen is in Tabel 1 uitgewerkt. Devices Begin range Einde range routers servers switches access points printers werkstations / laptops / phones / tablets VOIP toestellen Tabel 1 IP-plan 2.3 Opsomming nodes Apparatuur hoofdlocatie In de Tabel 2 staat het overzicht van de host-namen van de apparatuur met de daarbij behorende functie en het IP-adres. Host Naam hardware IP-adres Prefix DHCP Functie srvgstr1 HP DL360G /16 statisch Server (Global Catalog server) ap1 Linksys WAP610n /16 statisch Accesspoint wireless ap2 Linksys WAP610n /16 statisch Accesspoint Wireless prn1 HP-T /16 reservation Printer prn2 HP-M /16 reservation Printer prn3 HP-CP /16 reservation Printer rtr1 Eminent Wlink /16 statisch Router sw1 CISCO /16 statisch Switch ws-w7-x DELL Inspirion One - - dynamisch Werkstations Windows 7 x is volgnr ws-w8-x DELL Optiplex dynamisch Werkstations Windows 8 x is volgnr ws-w81- x DELL Vostro 260 Mini Tower - - dynamisch Werkstations Windows 8.1 x is volgnr ltp-x DELL XPS dynamisch Laptop Werkstations x is volgnr Tabel 2 - Overzicht apparatuur hoofdlocatie SCB-IT versie 1.0 Pagina 3

7 2.3.2 Apparatuur bouwlocatie Op de bouwlocatie wordt er een tijdelijk netwerk gerealiseerd. Vanuit dit netwerk is het mogelijk via internet met de server op het hoofdkantoor verbinding te maken. In Tabel 3 is de apparatuur vermeld die in het peer-to-peer netwerk wordt opgenomen. Host Naam hardware IP-adres Prefix DHCP Functie ws-w7-50 DELL D /24 statisch Werkstation Windows 7 ws-w8-51 DELL Optiplex /24 statisch Werkstations Windows 8 ws-w81-52 Dell GX620 SF Pentium /24 statisch Werkstations Windows 8.1 prn10 HP laserjet p /24 statisch Printer rt-0045 Linksys EA4500 LAN: Disable WIFI DHCP uit Tabel 3 - Overzicht apparatuur bouwlocatie 2.4 Netwerkapparaten Inrichting netwerk (bedraad) hoofdlocatie /24 statisch Internet router De bestaande bekabeling in het pand is UTP CAT5e. Er is besloten om de huidige bekabeling te gebruiken. Switch De switch is standaard geconfigureerd, er zijn geen VLAN s op de switch geconfigureerd. Router De router wordt door de ISP geleverd en geconfigureerd. Omdat in het domein op de DC al een DHCP-server werkt, worden de DHCP-services op de router uitgeschakeld Inrichting netwerk (draadloos) hoofdlocatie Het draadloos netwerk wordt met WPA-encryptie beveiligd. De instellingen voor het draadloos netwerk zijn als volgt: SSID Gaastra Encryptie methode WPA Key GaaSTRA14! Channel Inrichting netwerk bouwlocatie De router voor de bouwlocatie wordt door de provider geleverd en geconfigureerd. Het draadloos netwerk wordt uitgeschakeld. SCB-IT versie 1.0 Pagina 4

8 3. INRICHTING SERVER 3.1 Installatie besturingssysteem Bij de installatie van het besturingssysteem moeten de volgende instellingen worden gedaan: Besturingssysteem Windows Server Enterprise (Full Edition) Language to install English Time and currency format English (United States) Keyboard or input method US 3.2 Partitie-overzicht In dit technisch ontwerp is uitgegaan van een harde schijf met een grootte van 500GB. De harde schijf wordt als basic disk system ingericht. In Tabel 4 is het overzicht van de indeling en grootte van de partities vermeld. Naam Drive letter Partitie Grootte Filesysteem Omschrijving Systeem C: Primair 100 GB NTFS Systeempartitie Data E: Logisch 100 GB NTFS Home, profile en shares Apps F: Logisch 200 GB NTFS Applicaties GB - Vrije ruimte Tabel 4 - Partitie-indeling server 3.3 Indeling shares en permissies In Tabel 5 staat een overzicht van de shares en de bijbehorende permissies. Drive en pad Share-naam Domain local Group Share rechten Permissions E:\Userdata Home Full Control Full control E:\Userprofiles Profiles Full Control Full Control F:\applic Applic Full Control Full Control E:\share\dir Directie Dl_dir Full Control Full Control E:\share\fin Financiën Dl_dir Full Control List folder content & Read E:\share\fin Financiën Dl_fin Full Control Full Control E:\share\adm Administratie Dl_dir Full Control List folder content & Read E:\share\adm Administratie Dl_adm Full Control Full Control E:\share\plan Planning Dl_dir Full Control List folder content & Read E:\share\plan Planning Dl_plan Full Control Full Control E:\share\pal Pallets Dl_pal Full Control Full Control E:\share\sales Sales Dl_sales Full Control Full Control Tabel 5 - Overzicht shares en permissies SCB-IT versie 1.0 Pagina 5

9 4. INRICHTING SERVICES 4.1 Directory Services Het domein Gaastra bevat één Windows Server Op deze server is de Active Directory (AD) geïnstalleerd. Tevens is deze server de Global Catalog Server Organisatienaam en namen domein De volgende gegevens moeten bij de installatie van de AD worden ingesteld. Organisatienaam Domeinnaam Indeling OU s en groepen Gaastra gaastra.local Tabel 6 geeft het overzicht weer van de indeling van de Active Directory. De Global Groups worden geplaatst in de bijbehorende OU. OU Directie staf projecten projectleiding Kostenbewaking Global group gg_dir gg_secr gg_aquisitie gg_personeel gg_kwaliteit gg_ict gg_projectrealistatie gg_calculatie gg_materieeldienst gg_service_onderhoud gg_werkvoorbereiding gg_uitvoering gg_voorlieden gg_bouwplaats gg_inkoop gg_kostenbewaking gg_financien gg_bedrijfsadmin gg_salarisadmin Tabel 6 - Overzicht OU's en Global Groups SCB-IT versie 1.0 Pagina 6

10 In Tabel 7 is weergegeven welke Global Groups lid zijn van een betreffende Domain Local Group. Domain Local group dl_dir dl_fin dl_adm dl_personeel dl_materieel dl_userdata Members Domain local group gg_dir gg_financien gg_bedrijfsadmin gg_personeel gg_materieeldienst gg_dir gg_financien gg_bedrijfsadmin gg_personeel gg_materieeldienst dl_prn1 gg_dir gg_financien gg_bedrijfsadmin gg_personeel gg_materieeldienst Tabel 7 - Overzicht Global Groups en Domain Local Groups Gebruikers Gaastra gebruikt de volgende naamconventie. Eerste letter van de voornaam en de volledige achternaam. Hendrikus de Boer krijgt als username hboer. De locatie van de home directory van de gebruikers is \\srvgstr1\home\ en het profile van de gebruikers komt op \\srvgstr1\profiles\. In Tabel 8 zijn de aan te maken (test-)gebruikers vermeld. Naam medewerker Username Afdeling Global Group OU Arie Troost atroost Directie gg_dir Directie Carolina Kalmthoudt ckalmthoudt Secretariaat gg_secr Staf Anja Kind akind Acquisitie gg_aquisitie Staf Coen Visser cvisser Kwaliteitszorg gg_kwaliteit Staf Eduard van den Hout ehout Personeelszaken gg_personeel Staf Hugo van der Zee hzee Automatisering gg_ict Staf Jasper Notenboom jnotenboom Projectrealisatie gg_projectrealisatie Projecten Reinier Koopmanschap rkoopmanschap Projectrealisatie gg_calculatie Projecten Michael Decker mdecker Projectrealisatie gg_materieel Projecten Chantal Verbaas cverbaas Projectrealisatie gg_service_onderhoud Projecten Michel van der Weide mweide Projectrealisatie gg_werkvoorbereiding Projecten Lars van Gameren lgameren Uitvoering gg_uitvoering Projecten Anita van de Bergh abergh Uitvoering gg_voorlieden Projecten Bram Meister bmeister Uitvoering Uitvoering gg_bouwplaats gg_inkoop Projecten Projecten SCB-IT versie 1.0 Pagina 7

11 4.1.4 Policies Naam medewerker Username Afdeling Global Group OU Hans de Visser hvisser Kostenbewaking gg_kostenbewaking Kostenbewaking Marje Labeur mlabeur Kostenbewaking gg_financien Kostenbewaking Jacco Maaskant jmaaskant Kostenbewaking gg_bedrijfsadmin Kostenbewaking Danny Kamp dkamp Kostenbewaking gg_salarisadmin Kostenbewaking Tabel 8 - Gebruikers Op het domein zijn de Default Domain Policies van toepassing. 4.2 DNS-services De DNS server wordt standaard ingericht op basis van de volgende instellingen: Primary DNS-server Site Forward Lookup zone Reverse Lookup zone Type srvgstr1 gaastra.local msdcs.gaastra.local in-addr.arpa Active Directory-Integrated Primary Voor de Domain Controller wordt een A-record in de forward lookup zone aangemaakt. Bij de eigenschappen van de DNS wordt de forwarder ingesteld op het IP-adres van de gateway. 4.3 DHCP-services De DHCP server is als volgt ingericht: Scope name LAN-Gaastra Address pool t/m Address reservation n.v.t. Exclusions n.v.t. Scope options 003 router: DNS server: Broadcast address: Domain name: Gaastra.nl 4.4 Printservices Server srvgstr1 wordt ingericht als printserver. Alle printers in het netwerk worden gedeeld en gepubliceerd in de Active Directory. De sharenaam van de printers zijn te vinden in dit document onder IP-plan (paragraaf 2.2) en in het hoofdstuk Printer (paragraaf 6.2). Alle domain users hebben recht om te kunnen printen op alle printers. SCB-IT versie 1.0 Pagina 8

12 4.5 Webservices De website van het bedrijf wordt gehost op een dedicated computer in het netwerk. De specificaties van de webserver zijn als volgt: Besturingssysteem servernaam IP Applicatie Windows 7 Enterprise webserver volgens IP plan XAMPP (laatste versie) De root van de webserver staat op de datapartitie Backupservices 4.6 Mailservices De mail wordt door de provider afgehandeld. 4.7 Back-up services De back-up wordt in een later stadium uitgewerkt. 4.8 Terminal services Het bouwbedrijf maakt geen gebruik van terminal services. 4.9 Windows Update Service Het bouwbedrijf maakt geen gebruik van de WSUS Remote beheer De groep domein administrators kan via remote desktop (RDP) of TightVNC de server op afstand beheren. Voor TightVNC gelden de standaard instellingen. SCB-IT versie 1.0 Pagina 9

13 5. INRICHTING WERKSTATIONS 5.1 Installatie besturingssysteem Het werkstation wordt ingericht volgens onderstaande omschrijving. Operating system afhankelijk van type computer o Windows 7 Enterprise/Professional o Windows 8 o Windows 8.1 Language to install English Time and (currency) format Dutch Keyboard and input method US international 5.2 Inrichting harde schijf De harddisk van 500GB wordt opgedeeld in twee gelijke partities (zie Tabel 9). Op de eerste partitie komt het besturingssysteem. De tweede partitie wordt ingericht als NTFS filesystem. Hier komt het systeemherstel op te staan. Naam Drive letter Partitie Grootte Filesysteem Omschrijving System C: Primair 250 GB NTFS Systeempartitie Backup D: Logisch 250 GB NTFS Backup en systeemherstel Tabel 9 - Partitie-indeling werkstation 5.3 Naam werkstation De naam van de werkstations is ws-y-x waarbij y de afkorting voor de OS is en x het volgnummer, te beginnen bij 01. Het eerste werkstation krijgt de naam ws-w7-01 of ws-w8-01 of ws-w Applicaties Voor het beheer van de server op afstand wordt TightVNC-viewer geïnstalleerd. 5.5 Netwerkinstellingen De instellingen voor het netwerk staan in het IP-plan van dit document beschreven. De computers op de hoofdlocatie krijgen een dynamisch IP-adres van de DHCPserver toegewezen. Het IP-adres van de computers op de bouwlocatie wordt statisch toegewezen. SCB-IT versie 1.0 Pagina 10

14 6. PRINTERS 6.1 Printer - bouwplaats De printers op de bouwplaats zijn verbonden aan de computers. De printers zijn standaard gedeeld en beschikbaar voor alle computers op de werkplaats. 6.2 Printers - kantoor De printers op de hoofdlocatie zijn verbonden met het netwerk en opgenomen in de Active Directory. De printers krijgen via de DHCP-server een gereserveerd IPadres toegewezen. sharenaam merk type MAC-adres prn1 HP Designjet T1300 eprinter nog niet bekend prn2 HP Laserjet M2727 nog niet bekend prn3 HP Laserjet CP4025 nog niet bekend Tabel 10 - Printers kantoor SCB-IT versie 1.0 Pagina 11

15 7. TESTPLAN Na de installatie en configuratie van het domain zoals beschreven in dit Technisch Ontwerp zal er worden getest. Deze (technische) test zal worden uitgevoerd volgens de zes w s, zoals in de onderstaande paragrafen is uitgewerkt. 7.1 Waarom wordt er getest Het doel van deze testen is om vast te stellen of het eindresultaat voldoet aan de beschrijving van het Technisch Ontwerp. 7.2 Wanneer testen Aan het einde van fase 2 (Realisatie) zullen de technische testen worden uitgevoerd. 7.3 Wie gaat testen De testen zullen door een onafhankelijke ICT-er worden uitgevoerd. De ICT-er mag niet direct betrokken zijn geweest bij de installatie en inrichting van het netwerk. 7.4 Waar wordt getest De testen zullen plaatsvinden in de werkvoorbereidingsruimte van SCB-IT. Nadat de testen succesvol zijn afgerond, zal de apparatuur naar Gaastra worden vervoerd en vervolgens worden geïnstalleerd. Daarna zal de functionele test bij Gaastra plaatsvinden. 7.5 Wat wordt getest De punten waarop het netwerk en systeem worden getest, zijn vermeld in de checklist die in Bijlage A is opgenomen. 7.6 Welke testen worden uitgevoerd De testen die in deze opdrachten worden uitgevoerd betreffen de controle van de systemen op basis van dit Technisch Ontwerp. Er zullen verder geen (speciale) testtools en dergelijke worden ingezet. SCB-IT versie 1.0 Pagina 12

16 8. MANAGEMENTSAMENVATTING Dit document beschrijft de technische inrichting van het netwerk van Bouwbedrijf Gaastra. Het betreft de fysieke inrichting van het netwerk, de inrichting van de server en van de werkstations. Er is een overzicht opgenomen van de te configureren services. SCB-IT versie 1.0 Pagina 13

17 BIJLAGE BIJLAGE A TESTCHECKLIST SCB-IT versie 1.0 Pagina 14

18 Bijlage A TESTCHECKLIST Bij de testen aan het einde van de fase uitvoering zal worden vastgesteld of het netwerk en domein voldoet aan de onderstaande criteria (zie hiervoor ook paragraaf 7.5). Acceptatiepunt Overige opmerking: Accoord Opmerkingen wel niet Gezien namens: Bouwbedrijf Gaastra SCB-IT : Hugo Wolff : [student] Paraaf gezien: Datum gezien: SCB-IT Bijlage bij versie 1.0 Pagina 15

19 Accordering Wanneer men akkoord gaat met de inhoud van dit Technisch Ontwerp, dan verzoeken wij u deze pagina ondertekend te retourneren naar SCB-IT. Projectomschrijving : Werkplekken in de directiekeet Projectnummer : Versie : 1.2 Ondergetekenden verklaren zich akkoord met de inhoud van dit Technisch Ontwerp. Bouwbedrijf Gaastra SCB-IT Hugo van der Zee Systeembeheerder Datum : [student] Projectengineer Datum : Plaats : Sneek Plaats :

Dit verslag is bedoeld om de belangrijkste opdrachten die ik verwezenlijkt heb toe te lichten.

Dit verslag is bedoeld om de belangrijkste opdrachten die ik verwezenlijkt heb toe te lichten. Woord vooraf Mijn naam is Thomas Deman, laatstejaarsstudent Multimedia en Communicatietechnologie aan de Hogeschool West-Vlaanderen te Kortrijk. Binnen deze opleiding volg ik de netwerk georiënteerde vakken.

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Taak 9 We call 4 you. Paul van der Linden Giel van de Berg Bas de Cort MT1A. Tutor: BI Vakdocent: OV

Taak 9 We call 4 you. Paul van der Linden Giel van de Berg Bas de Cort MT1A. Tutor: BI Vakdocent: OV Taak 9 We call 4 you Paul van der Linden Giel van de Berg Bas de Cort MT1A Tutor: BI Vakdocent: OV 0 Taak 1.4.9 - We Call 4 You Inhoudsopgave Taak 1.4.9 - We Call 4 You... 1 Inleiding... 2 Specificaties...

Nadere informatie

Programma van Eisen ICT-dienstverlening

Programma van Eisen ICT-dienstverlening Programma van en ICT-dienstverlening Colofon In opdracht van : Jeep Jonker Contactpersoon : Robert Graalman Auteurs : RENN4; Robert Graalman, Frank Bloupot en Koos Vierhoven EV; Gert van Milligen File

Nadere informatie

Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen. Groep 5. Netwerkimplementatie. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen

Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen. Groep 5. Netwerkimplementatie. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen Groep 5 Mr. Parren Mr. Van Geirt Mevr. Erlingen Netwerkimplementatie An Liebens Andy Janssens Yoni Millen INHOUD 1. ALGEMEEN... 1 1.1 Virtueel netwerkschema... 2 1.1.1 Virtueel Netwerkschema... 2 1.2 IP

Nadere informatie

Mevr. Erlingen Mr. Parren Mr. Heyns Mr. Van Geirt. Groep 5. Netwerkontwerp. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen

Mevr. Erlingen Mr. Parren Mr. Heyns Mr. Van Geirt. Groep 5. Netwerkontwerp. An Liebens Andy Janssens Yoni Millen Groep 5 Netwerkontwerp Mevr. Erlingen Mr. Parren Mr. Heyns Mr. Van Geirt An Liebens Andy Janssens Yoni Millen INHOUDSOPGAVE 1. Netwerkschema... 1 1.1. Fysiek... 1 1.1.1. Schema... 1 1.2. Virtueel... 3

Nadere informatie

Handleiding Remote Installation Services

Handleiding Remote Installation Services Handleiding Remote Installation Services Bart De Smet [MVP] - 2004 Introductie Deze handleiding werd geschreven naar aanleiding van de sessie over RIS (Remote Installation Services) op de AAL summit van

Nadere informatie

Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010

Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010 Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Algemene informatie over DNS... 4 Hoofdstuk 3 Verschillende

Nadere informatie

Technical White Paper

Technical White Paper Technical White Paper VMware vcloud Director Opgesteld door: Andy Janssens 3SNB Inhoudsopgave 1 Cloud Computing, wat is het en wat houdt het in?... 4 1.1 Wat is Cloud Computing?... 4 1.2 Welke Cloud Computing

Nadere informatie

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation Wireless LAN Router AWL-700 Gebruiksaanwijzing Versie 1.1 Juni 2002 Opmerking I Copyright-verklaring Deze handleiding mag niet worden verveelvuldigd in enigerlei vorm noch op enigerlei wijze noch worden

Nadere informatie

1 Installatie standalone server

1 Installatie standalone server 1 Installatie standalone server Edities Foundation: - Goedkoop - Max 15 gebruikers - Geen virtualisatie Essentials: - Midden- & kleinbedrijf - Max 25 gebruikers - Geen virtualisatie Standard: - Volledige

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Project: Windows 2000 Professional. Vossenberg Special Products & Vossenberg Aero Structures

Project: Windows 2000 Professional. Vossenberg Special Products & Vossenberg Aero Structures Project: Windows 2000 Professional Vossenberg Special Products & Vossenberg Aero Structures Project: Windows 2000 Professional Vossenberg Special Products & Vossenberg Aero Structures Naam: Tinus Plotseling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

I T - i n t e g r a t i e v a n W e b e a s y p r o d u c t e n

I T - i n t e g r a t i e v a n W e b e a s y p r o d u c t e n Sportlaan 53 3364DK Sliedrecht Postbus 125 3360AC Sliedrecht Tel. : +31184-433939 Fax : +31184-433999 Internet : www.webeasy.nl I T - i n t e g r a t i e v a n W e b e a s y p r o d u c t e n Datum : 12-Jan-2011

Nadere informatie

Experia box. met open webinterface

Experia box. met open webinterface Experia box met open webinterface Open webinterface - inhoudsopgave 1. Internet 1.1 Internet-verbinding 1.1.1 DNS-servers 1.2 Gegevensverkeersbeheer 1.3 Firewall 1.3.1 Aanvalsdetectie 1.3.2 Toegangsbeheer

Nadere informatie

Windows Deployment Services. Deze opdracht maakt gebruik van de VApp _JVN_Deployment. De opdracht is werkend getest in de cloud ( vwb Windows7)

Windows Deployment Services. Deze opdracht maakt gebruik van de VApp _JVN_Deployment. De opdracht is werkend getest in de cloud ( vwb Windows7) Windows Deployment Services. Deze opdracht maakt gebruik van de VApp _JVN_Deployment. De opdracht is werkend getest in de cloud ( vwb Windows7) Inhoud Inrichting van de deploymentserver.... 1 De Windows

Nadere informatie

UITROL VAN COMPUTERS IN EEN EDUCATIEVE OMGEVING

UITROL VAN COMPUTERS IN EEN EDUCATIEVE OMGEVING UITROL VAN COMPUTERS IN EEN EDUCATIEVE OMGEVING DOOR MIDDEL VAN PXE BOOTING, WDS & MDT STAGEPLAATS: K.W. IBIS & VTSSN STAGEBEGELEIDER: MEVR. DERAEDT ANN PROJECT AANGEBODEN DOOR MATTHIAS TRYBOU VOOR HET

Nadere informatie

Verbeterplan. De strijd om IP-adressen

Verbeterplan. De strijd om IP-adressen Verbeterplan De strijd om IP-adressen Naam: **Studentnaam** Studentnummer: **Studentnummer** Datum: 14 december 2013 Hogeschool NCOI HBO Bedrijfskundige Informatica 1 jaar Netwerktechniek en beheer **Docentnaam**

Nadere informatie

REDUNDANTIE. 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts

REDUNDANTIE. 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts REDUNDANTIE 2 april 2006 SNB LIA Gert Bon en Rob Prickaerts Inleiding Van alle onderwerpen van de IT, roept een onderwerp als redundantie niet veel vreugde op binnen een organisatie. De extra uitgaven

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

NW06 Installatie van Active Directory

NW06 Installatie van Active Directory NW06 Installatie van Active Directory 1 Het belang van DNS In het pre-windows2000 tijdperk had de NETBIOS alle controle over het netwerk. Wou je een netwerkverbinding maken naar een toestel (client of

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

WHITEPAPER 802.1X SERIOUS BUSINESS FOR YOUR NETWORK. Inleiding. Innervate: januari 2012

WHITEPAPER 802.1X SERIOUS BUSINESS FOR YOUR NETWORK. Inleiding. Innervate: januari 2012 Innervate: januari 2012 WHITEPAPER 802.1X SERIOUS BUSINESS FOR YOUR NETWORK 802.1x betekent een sterk verhoogde veiligheid van uw netwerk. 802.1x is volledig transparant voor alle applicaties. Mits voldaan

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Linksys E3000 High Performance Wireless-N router

Gebruikershandleiding. Linksys E3000 High Performance Wireless-N router Gebruikershandleiding Linksys E3000 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Productoverzicht 1 Bovenkant......................................................... 1 Achterkant........................................................

Nadere informatie

Standaarden ICT. Gemeente Leiden

Standaarden ICT. Gemeente Leiden Standaarden ICT Gemeente Leiden Opgesteld door : ICT Versie : 1.7, oktober 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Technische infrastructuur.... 4 2.1 Architectuur... 4 2.2 Platforms... 4 2.3 Laag I: Werkplek...

Nadere informatie