Inhoud van deze Opdracht; - TCP/IP - DHCP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud van deze Opdracht; - TCP/IP - DHCP"

Transcriptie

1 Onderhoud en Beheer Informatiesystemen. 70_642 opdracht TCP/IP en Dhcp. Deze opdracht maakt gebruik van de VApp DualNic. Opdracht werkend getest in VNIA. DOCENTENEXEMPLAAR Inhoud van deze Opdracht; - TCP/IP - DHCP Inhoudsopgave; Doel van deze opdracht;... 1 Inleiding Subnetrekenen... 2 DHCP Tweede Dhcp server... 6 Dhcp Relay Agent... 8 Onderhoud DHCP server APIPA Netwerkmonitor Doel van deze opdracht; - Oefenen IP rekenen, inclusief subnetting - Oefenen DHCP installatie, inclusief relay agent - Inzicht verkrijgen in de dhcp procedure (DORA) - Onderhoud en backup van de dhcp service Inleiding. In deze opdracht ga je een netwerk bouwen voor het bedrijf Subsystem. Dit bedrijf heeft 2 vestigingen. Het hoofdkantoor bevindt zich in s- Hertogenbosch. Het bijkantoor bevindt zich in Boxtel. Het netwerk van Subsystem bestaat uit 4 subnetten. Het subnet van de lokatie s- Hertogenbosch zal een Dhcp server gaan bevatten, het subnet van het bijkantoor niet. In het subnet van de lokatie Boxtel dient daarom een Relay agent te worden geinstalleerd. De opdracht bestaat uit twee onderdelen die elk een eigen situatie behandelen. In deel 1 hebben we twee DHCP servers in het subnet van 's- Hertogenbosch staan die elkaar aanvullen in het DHCP-werk. Ook hebben we in dat subnet een Win7 client nodig om een en ander te kunnen testen. Zie netwerktekening situatie deel 1 voor meer details. Augustus 2010 pagina 1 van 18

2 In deel 2 gaan we het bedrijfsnetwerk uitbouwen met een tweede pand in Boxtel. Een van de twee DHCP servers uit 's-hertogenbosch zal dan worden verplaatst naar Boxtel. Dit heeft gevolgen voor de IP configuratie van het netwerk als geheel en de IP configuratie van alle machines in het netwerk. Zie netwerktekening situatie deel 2 voor meer details. Het totale netwerk van Subsystem moet je bouwen in de cloud. Daarvoor heb je de VApp DualNIC nodig. In deze VApp zijn de machines al gekoppeld aan de vereiste netwerkverbindingen. Jij moet alleen de juiste ip adressen toekennen aan de juiste verbindingen om het geheel correct werkend te krijgen. 's- Hertogenbosch gebruikt NW1 OBI. Voor een overzicht van het nu te bouwen netwerk verwijs ik je naar de bijlage Netwerk, situatie 1. Subnetrekenen Om het netwerk voor Subsytem te kunnen bouwen moet je eerst de IPconfiguratie van de te gebruiken subnetten vast stellen. Gebruik daarvoor de private range /26 Opdracht 1. Gebruik het Ip plan voor een netwerk dat bestaat uit 4 subnetten. Gebruik daarbij onderstaande tabel; NetID subnetmasker Eerste host Laatste host broadcast Augustus 2010 pagina 2 van 18

3 Start de VApp op. Richt nu een virtuele machine DC_DHCP in. Gebruik hiervoor de machine X86-1-Win2008. Hostname wordt DC-DHCP. Voorzie de WAN verbinding van DC_DHCP van het eerst beschikbare static ip adres van het eerste subnet. Disable de verbinding LAN. Via het network sharing center; Disable IPv6 In de properties van IPv4; Stel het juiste IP adres volgens het gegeven IP plan. (eerst beschikbare ipadres van het eerste subnet) Vul géén DNS server in. Rename daarna de verbinding tot Hoofdkantoor. Maak DC_DHCP Domain Controller van het domein Dhcp.nl. (Run Dcpromo) Laat automatisch de DNS ip settings invullen. Hiermee gebruikt DC_DHCP zelf zijn eigen ip adres ( verwijst naar de eigen "broekzak" ) als hem gevraagd wordt om in DNS iets te resolven, de local Host. Zou DC_DHCP ooit een ander ipadres krijgen, dan hoeven we het adres van de DNS server voor DC_DHCP in elk geval niet te wijzigen Kies; Create a new domain in a new forest; FQDN wordt Dhcp.nl Forest functional Windows Server2008 Accepteer de waarschuwing over de DNS delegation; die ken je vanuit de module DHCP. Om in het netwerk een stukje faulttolerance in te bouwen kunnen we de 80/20 regel hanteren bij de opzet van DHCP. We bouwen dan twee Dhcp servers in ons netwerk. De eerste server verzorgt binnen het subnet ( en dus de scope) 80 % van alle beschikbare ip adressen. De andere server verzorgt de overige 20 %. Mocht de hoofdserver uitvallen, dan kan de tweede server in elk geval nog client aanvragen bedienen. Aangezien toch nooit alle dhcp clients tegelijk zullen aanstaan kun je met 20 % van alle beschikbare ip adressen toch meer clients bedienen dat aantal beschikbare adressen. Augustus 2010 pagina 3 van 18

4 Eventueel kunnen we zelfs de lease duration naar beneden bijstellen, zodat uitgegeven ip adressen sneller beschikbaar komen voor heruitgifte. Een kortere lease duration levert natuurlijk wel meer netwerkverkeer op Installeer nu de DHCP service en richt DC_DHCP in als DHCP server. Nu moeten we in ons subnet twee scopes gaan inrichten; Eén scope die 80% van de beschikbare ip adressen bevat en een scope die de overige 20 % bevat. We beginnen met de scope voor het hoofdkantoor. Deze gaan we meteen splitsen in twee delen, één deel( 80%) te verzorgen door onze DC_DHCP, en een ander deel(20%), te verzorgen door een later in te richten tweede server, Member_DHCP. Member_DHCP moet dan wel in hetzelfde subnet aanwezig zijn. Om onze servers een vast ip adres buiten de scope te kunnen geven, zullen we de scope beginnen vanaf het 10 e ip adres. We beginnen onze eerste scope daarom met Grafisch ziet dit er zo uit; Totale subnet van tot en met , te verdelen in een deel gereserveerd voor servers met een vast ip adres en de DHCP scope vanaf het 10e ip adres. Scope te verdelen in twee stukken, te verzorgen door twee afzonderlijke DHCP servers. ( split scope) Start Eind scopedeel DC_DHCP tot Eerste 10 ip adressen buiten de scope gehouden voor servers met een vast adres. Tweede deel van de scope; dat scopedeel wordt straks ingericht op (en verzorgd door) een andere Dhcpserver, namelijk Member_DHCP. Augustus 2010 pagina 4 van 18

5 Aldus op DC_DHCP; We gebruiken een wired network. Scopenaam; Hoofdkantoor80%. In ons netwerk treedt DC_DHCP ook op als default gateway van dit subnet. In de meeste gevallen wordt deze taak natuurlijk niet uitgevoerd door een DC. Disable DHCPv6 stateless mode. Zorg ervoor dat DC_DHCP als DHCP server geauthoriseerd wordt! Maak verder gebruik van de scopegegevens zoals hieronder vermeld. Geef in elke scope de volgende scope options mee; - Router ( steeds het eerste ip adres van het betreffende subnet) - dns domainname - timeserver DC_DHCP - dnsserver DC_DHCP( elk subnet dezelfde dnsserver) - nameserver DC_DHCP( de Dns server wordt tevens nameserver voor deze Dns zone) Regel dit nu alvast voor de eerste scope. De tweede scope configureren we later. Richt nu de Windows7 machine in. Gebruik de machine Windows7 Kaal. Hostname wordt: Win7. Stel op de netwerkverbinding LAN2 in dat Win7 DHCP client is. Rename de verbinding tot Hoofdkantoor. Disable de verbinding LAN. Maak Win7 GEEN lid van het domein. Ga na dat Win7 toch direct een ipadres krijgt van DC_DHCP. Vraag met Ipconfig /all de ipconfiguratiegegevens van Win7 op. Noteer hieronder de volgende informatie; a. IPv4 IPadres; b. Default gateway;.. c. DHCP server; d. DNS server;.. Augustus 2010 pagina 5 van 18

6 Antwoorden b t.m. d zijn identiek ; lp adres van DC_Dhcp. Tweede Dhcp server. Richt nu de tweede server in. Gebruik hiervoor de machine X86-2- Win2008. Hostname wordt Member_DHCP. Ga na dat Member_DHCP twee netwerkverbindingen heeft. Rename de verbinding WAN weer tot Hoofdkantoor en voorzie deze verbinding van het tweede beschikbare static ip adres van het netwerksegment in Den Bosch. De machines kunnen nu pingen; ga dit na. Maak Member_DHCP vervolgens lid van het domein, maak hem niet tot Domain Controller. Installeer ook hier weer de rol van Dhcp server. Laat de DNS server van het parent domain even validaten. Maak ook hier weer een scope aan, Scopenaam Hoofdkantoor20%. Ditmaal wordt de scope het restant van het subnet, dat niet is ondergebracht in de scope van DC_DHCP. Denk aan de scope options... Op DC_DHCP: Voeg in de console van DC_ DHCP de machine Member_DHCP toe als tweede Dhcp server. Augustus 2010 pagina 6 van 18

7 Ga na dat beide Dhcp servers een scope hebben waarbinnen zij authorized zijn. Het kan wel even duren voordat de informatie doorkomt... Zet op DC_DHCP de Dhcp server services stop. Release en renew het IP adres van Win7. Vraag met Ipconfig /all de ipconfiguratiegegevens van Win7 op. Noteer hieronder de volgende informatie; e. IPv4 IPadres; f. Default gateway;.. g. DHCP server; h. DNS server;.. Augustus 2010 pagina 7 van 18

8 Ga aan de hand van je antwoord na dat Win7 nu een ip adres heeft gekregen via Member_DHCP. Die staat nu immers vermeld als Dhcp server. Hiermee hebben we nu dus een stukje fault tolerance ingebouwd. Ondanks het feit dat onze Hoofd DHCP server niet beschikbaar is, kunnen de dhcp clients toch een ipadres krijgen, via de tweede Dhcp server. Dhcp Relay Agent In dit tweede deel van de opdracht gaan we kijken wat er gebeurt als we binnen ons netwerk te maken hebben met fysiek gescheiden netten. In ons geval hebben we het totale netwerk opgedeeld in 4 subnetten. Het eerste subnet, Hoofdkantoor, hebben we in twee stukken gehakt om de ip adressen van dat subnet te kunnen uitgeven via twee individuele Dhcp servers die zich in dat eerste subnet bevinden. Alle dhcp clients die zich in dat eerste subnet bevinden krijgen dus altijd wel een ip adres, is het niet van de ene dhcp server, dan is het wel van de andere dhcp server. Dat heb je werkend gezien in het eerste deel van de opdracht. Nu gaan we ons bezighouden met het subnet van Boxtel, subnet 2. Dit subnet ligt niet in s-hertogenbosch, maar in Boxtel. Via een aparte glasvezelkabel zijn de twee subnetten met elkaar verbonden. Op het subnet van Boxtel bevindt zich echter geen Dhcp server, dus de Win7 clients kunnen daar geen ip adres krijgen van een dhcp server. In de praktijk van alledag zullen de subnetten via een router verbonden zijn. De meeste routers zullen de Dhcp broadcast tegenwoordig wel doorgeven van het ene subnet naar het andere, maar in onze Microsoftwereld doen we nu even alsof dat niet het geval is. Met andere woorden; de router is geen zogenaamde BootP enabled router. Dan zou je er natuurlijk voor kunnen kiezen om in dat subnet van Boxtel een eigen Dhcp server te hangen, dan is het probleem opgelost. Klopt! In onze Microsoftwereld echter gaan we het nu toch anders doen; we doen alsof onze routers niet BootP-enabled zijn. Bij gebrek aan een BootP-enabled router, gaan we dan gewoon een Windows server2008 machine inzetten als router. Enkel en alleen om de Dhcp broadcast pakketten te kunnen routeren tussen de twee gescheiden subnetten. Voor een overzicht van het nu te bouwen netwerk, verwijs ik je weer naar de bijlage Netwerk, nu naar situatie 2. Wat gaan we doen? Augustus 2010 pagina 8 van 18

9 We gaan Member_DHCP inzetten als Dhcp Relay agent tussen het subnet van het hoofdkantoor in s-hertogenbosch en het subnet van het bijkantoor in Boxtel. Daartoe moeten we de rol van Dhcp server op Member_DHCP verwijderen. Je kunt niet op één computer zowel de Dhcp server rol hebben alsook de rol van de Dhcp relay agent. Ook gaan we Member_DHCP een andere naam geven. Bovendien; als router tussen twee netwerken in, zal deze machine over minstens twee netwerkverbindingen moeten beschikken. Een tweede netwerkaart is echter al wel aanwezig in Member_DHCP. Op Member_DHCP: Log op het domein in als administrator. Geef de netwerkverbinding LAN als vast IP adres het eerste IP adres uit het tweede subnet. Rename de verbinding tot Boxtel. Aangezien deze computer gaat optreden als router, laten we de optie Default Gateway leeg. DNS server voor het domein is natuurlijk nog steeds DC_DHCP. Enable nu de verbinding. Verwijder de rol van Dhcp server. Rename Member_DHCP tot Relay. Restart Relay. OP DC_DHCP: Start de DHCP service weer op. Maak nu een tweede scope, Boxtel, aan voor het bijkantoor in Boxtel. Ook hier weer de eerste 10 adressen van het subnet buiten de scope houden. We passen hier niet de 80/20 regel toe. Denk eraan dat de clients uit scope Boxtel een andere default gateway moeten hebben dan de clients uit scope Hoofdkantoor. Welke dan? Tip; bekijk de tekening van het netwerk, situatie 2 eens goed; wie bevindt zich op de kruising tussen subnet s-hertogenbosch en Boxtel? Augustus 2010 pagina 9 van 18

10 Scope options; Router uiteraard dns domainname timeserver DC_DHCP dnsserver DC_DHCP( elk subnet dezelfde dnsserver) nameserver DC_DHCP Op Relay: Installeer de Role service Routing and Remote Access. Direct na de installatie; start Routing and Remote Access op. Configureer nu Routing and Remote Acces: Selecteer uitsluitend Lanrouting. Start de service direct op. Installeer nu de Relay agent als nieuw routing protocol. Voeg toe aan Relay agent; New interface = Boxtel Laat de boot treshold ( 4 seconds) op de defaultwaarde staan. Door het IP adres van de verbinding Netwerk Boxtel weet de DHCP server uit welke scope een ip adres verstrekt moet worden aan de client. De scope waarin zich de nic Netwerk Boxtel bevindt is de scope waaruit een ip adres wordt verstrekt aan de client. Augustus 2010 pagina 10 van 18

11 In de properties van de relay agent moeten we Relay nog wel vertellen dat hij de Dhcp requests die hij ontvangt vanuit het subnet Boxtel, moet doorsturen naar DC_DHCP. Een relay agent zal normaal gesproken niet meteen in actie komen als hij merkt dat een dhcp client via een broadcast op zoek is naar een dhcp server. Wellicht heeft de bestaande dhcp server even geen tijd om te reageren op het dhcp verzoek. Pas indien de client na enkele seconden nog steeds geen antwoord heeft van de dhcp server, dan zal de relay agent ingrijpen. In een situatie met fysiek gescheiden netten, waarbij een van de netten geen eigen Dhcp server heeft, grijpt de relay agent van dat betreffende net dus altijd in. Hij zal het DHCP request doorsturen naar de DHCP server op een ander netwerk. Nu kunnen we gaan testen. Daarvoor hebben we Win7 weer nodig. Ook deze machine heeft twee netwerkkaarten. We hebben het in deze VApp zo gebouwd dat de tweede netwerkverbindig standaard al is aangesloten op het subnet van Boxtel. Disable daarom nu de verbinding Hoofdkantoor. Rename de verbinding Local Area Network tot Boxtel. Stel daarop tevens in dat Win7 zijn ipadres moet verkrijgen via dhcp. Doe dat nu eerst. Vervolgens zullen we nu DC_DHCP moeten vertellen dat hij voortaan te maken heeft met een default gateway. Welke? Tip; bekijk de tekening van Augustus 2010 pagina 11 van 18

12 het netwerk, situatie 2 eens goed; wie bevindt zich op de kruising tussen subnet s-hertogenbosch en Boxtel? Voorzie de ipconfiguratie van DC_DHCP van de juiste gateway. Op Win7: Nu kun je op de client via Ipconfig/ release en Ipconfig/ renew, het Ip adres vernieuwen. Controleer op Relay of de relay agent requests received (ontvangen van Win7) en replies received ( ontvangen van DC_DHCP) vermeldt. Onderhoud DHCP server. Op DC_DHCP; Laat alle IPv4 scopes controleren op fouten m.b.v. de optie Reconcile all scopes. Hiermee wordt gecontroleerd of er geen fouten, onvolledigheden of verouderde gegevens in de scopes aanwezig zijn. Als die worden aangetroffen wordt dit gerepareerd. Zet de dhcpserverservice stop. Gebruik het commando; net stop. Augustus 2010 pagina 12 van 18

13 Laat de dhcpdatabase controleren op fouten met het commando ; Jetpack dhcp.mdb dhcptemp.mdb. Let op; In Windows Server 2008 wordt Jetpack.exe niet meer meegeleverd in de directory Windows\system32\dhcp. Zoek uit waar Jetpack zich wel bevindt. Kopieer daarna de tool naar de map Windows\system32\ dhcp. Start nu jetpack op en type in; Jetpack dhcp.mdb dhcptemp.mdb Let op; dit werkt zo niet direct; zoek op internet uit waarom de database niet kan worden gecontroleerd. Om te controleren of Jetpack werd uitgevoerd doe je het volgende: Bekijk de tijd maar eens waarop het bestand Dhcp.mdb het laatst is modified. Deze wordt direct aangepast naar het moment waarop Jetpack is gedraaid. Augustus 2010 pagina 13 van 18

14 Ga dit na door de tijd te noteren voordat je jetpack uitvoert en de tijd na het uitvoeren. Als de tijd niet wordt gewijzigd heeft Jetpack niet gedraaid. APIPA. Indien een dhcpclient bij de aanvraag van zijn ipadresgegevens geen antwoord krijgt van de dhcpserver, zal hij zelf automatisch een adres aannemen in de x.y. range. Dit is een zogenaamd APIPA adres. Test dit als volgt uit; Op Relay; Restart de Relay agent service even ; controleer dat direct daarna de requests received en replies received weer op 0 staan. Op Win7; Renew het IP adres met IPConfig. Op Relay; Kijk wat er gebeurt bij de relay agent op Relay. Vul in: Aantal requests received Vóór het renewen 0 0 Na het renewen 6 0 Aantal replies received Vernieuw het beeld regelmatig anders krijg je een foutieve weergave Conclusie; De relay agent stuurt de broadcast van Win7 door naar DC_DHCP, maar hij krijgt geen antwoord terug. Dus stelt Win7 uiteindelijk zelf maar een APIPA adres in. Noteer hier het adres dat Win7 uiteindelijk zelf instelt; Antw;... APIPA Augustus 2010 pagina 14 van 18

15 Op DC_DHCP: Start de dhcpserver service weer op vanuit de command prompt en controleer dat Win7 nu weer een IP adres krijgt van de DHCP server. Netwerkmonitor De communicatie tussen DHCP client en DHCP server bestaat uit 4 fasen, D.O.R.A. afgekort. Om dit proces te kunnen zien moeten we op DC_DHCP de networkmonitor installeren. Insert in de VApp de Networkmonitor 3.3. Installeer deze nu; kies de complete install. Op Win7; Release het IP adres via Ipconfig /release. Op DC_DHCP: Start nu de networkmonitor op. Uiteraard capturen we netwerkverkeer op het netwerk van Den Bosch. Kies nu New Capture; klik op start. Op Win7 ; Renew het IP adres via IPconfig/ renew. Augustus 2010 pagina 15 van 18

16 Op DC_DHCP: (Pas als Win7 zijn IPadres heeft ontvangen.) Stop de Capture. Je krijgt nu een overzicht waarin allerlei gecapturede frames worden weergegeven. Noteer waarvoor de afkorting D.O.R.A. staat; D: O:.... R:..... A:.. Sluit de networkmonitor. Sla niets op. Maak nu m.b.v. de DHCP console een backup van de DHCP informatie. Noteer hier het pad waar de backup default wordt opgeslagen: Antw; PAD: C:\Windows/System32/DHCP/Backup Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de opdracht over DHCP. Sluit de machines af en verwijder de VApp uit je cloud.. Einde opdracht TCP/IP en DHCP. Augustus 2010 pagina 16 van 18

17 Bijlage Netwerk. Situatie 1; twee Dhcpservers ivm Fault tolerance DC_DHCP /26 Scope Netwerk Den Bosch NW 1 OBI Win7, dhcpclient Gebruik de verbinding LAN2 Member_DHCP /26 Scope Augustus 2010 pagina 17 van 18

18 Situatie 2; de relay agent als router tussen drie fysiek gescheiden subnetten. Netwerk Den VMNet Bosch 4 Subnet : Hoofdkantoor Nw Dhcp 1 OBI scope Hoofdkantoor VMNet 5 Netwerk Subnet Boxtel ; Bijkantoor Nw 2 OBI Boxtel Dhcp scope BIjkantoor ethernet Ethernet 2 DC _ DHCP DHCP server Dhcp. nl Hoofdkantoor Relay Ethernet 3 Relay Relay agent VMNet 6 Subnet ; Bijkantoor Jouw straat Dhcp scope Jouw straatnaam Win7 Dhcpclient gebruik nu de verbinding LAN Win7 Dhcpclient Augustus 2010 pagina 18 van 18

DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012

DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012 DHCP Scope overzetten van Windows Server 2003 R2 naar Windows Server 2012 Inhoudsopgave 1. Windows Server 2012 voorbereiden... 3 2. Rollen installeren op Windows Server 2012... 6 3. DHCP Scopes overzetten...

Nadere informatie

3 Installatie Vmware Player 3.1

3 Installatie Vmware Player 3.1 25 3 Installatie Vmware Player 3.1 Om m eerde besturingssystem en en netwerken te testen gebruiken we een virtualisatietoepassing. Dit is een program ma dat ons toelaat om bovenop een besturingssysteem,

Nadere informatie

Windows Deployment Services. Deze opdracht maakt gebruik van de VApp _JVN_Deployment. De opdracht is werkend getest in de cloud ( vwb Windows7)

Windows Deployment Services. Deze opdracht maakt gebruik van de VApp _JVN_Deployment. De opdracht is werkend getest in de cloud ( vwb Windows7) Windows Deployment Services. Deze opdracht maakt gebruik van de VApp _JVN_Deployment. De opdracht is werkend getest in de cloud ( vwb Windows7) Inhoud Inrichting van de deploymentserver.... 1 De Windows

Nadere informatie

Onderhoud en Beheer Informatiesystemen. 70_642 opdracht Windows Firewall.

Onderhoud en Beheer Informatiesystemen. 70_642 opdracht Windows Firewall. Onderhoud en Beheer Informatiesystemen. 70_642 opdracht Windows Firewall. Deze opdracht maakt gebruik van de VAPP JvN_OBI_Algemeen. Opdracht werkend getest in VNIA. Deze opdracht bouwen we in de cloud.

Nadere informatie

Deze opdracht maakt gebruik van de VAPP JVN_OBI_Algemeen. Haal de VAPP op en start de virtuele machines op.

Deze opdracht maakt gebruik van de VAPP JVN_OBI_Algemeen. Haal de VAPP op en start de virtuele machines op. . 70_642 opdracht Network Access protection. deze opdracht maakt gebruik van de VApp JVN_OBI_ALGEMEEN. De opdracht is werkend getest in de cloud. Inhoud; Inleiding.... 1 De DHCP server.... 3 De Windows

Nadere informatie

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router Stap 1: Het instellen van uw computer Instellen netwerkkaart om de modem te kunnen bereiken: Windows 98/ME: Ga naar Start Instellingen Configuratiescherm

Nadere informatie

Praktijk opdrachten VMware

Praktijk opdrachten VMware Praktijk opdrachten VMware 1 1. Toegang tot de ICT Academie Cloud omgeving Om toegang te krijgen tot de Cloud omgeving van de ICT Academie, kun je onderstaande procedure volgen: http://wiki.vcloud.ictacademie.net/wp

Nadere informatie

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP]

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP] Revisie geschiedenis [XXTER & KNX via IP] Auteur: Freddy Van Geel Verbinding maken met xxter via internet met de KNX bus, voor programmeren of visualiseren en sturen. Gemakkelijk, maar niet zo eenvoudig!

Nadere informatie

1. Controleren van de aansluiting op de splitter

1. Controleren van de aansluiting op de splitter Configuratie Copperjet 1616-2p (SurfSnel ADSL connected by BBned) 1. Controleren van de aansluiting op de splitter 2. Toegang tot de modem 3. Router installatie bij afname meerdere IP adressen (8, 16 of

Nadere informatie

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Voorbereiden van vware virtueel machine: 1. Select linux Suse linux 2. Maak disksize 5Gb Denk er als je virtual machine wilt draaien op FAT32 vink

Nadere informatie

4/5 Installatieservers

4/5 Installatieservers Netwerk Services 4/5 Installatieservers 4/5.1 Een Su SE -installatieserver maken 4/5.1.1 Inleiding Als u maar één server te installeren hebt, doet u dat natuurlijk vanaf de installatie-dvd. Als er meerdere

Nadere informatie

Configuratie PL printers. Dealer instructie v0.99

Configuratie PL printers. Dealer instructie v0.99 Configuratie PL printers Dealer instructie v0.99 Standaard hebben de PL-printers een IP adres (192.168.1.251) wat waarschijnlijk niet overeenkomt met dat van de QT (192.168.0.x) of van het bestaande netwerk.

Nadere informatie

Configuratie Siemens SE565 SurfSnelADSL (connected by BBned) Controleren van de aansluiting. Toegang tot de router. De Siemens SE565 configureren

Configuratie Siemens SE565 SurfSnelADSL (connected by BBned) Controleren van de aansluiting. Toegang tot de router. De Siemens SE565 configureren Controleren van de aansluiting Configuratie Siemens SE565 SurfSnelADSL (connected by BBned) Als u gebruik maakt van Linesharing en u wilt bellen met uw KPN lijn, dan dient u de splitter te gebruiken die

Nadere informatie

2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard

2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard 10 2 Installatie Windows Server 2008 R2 Standard 2.1 Mogelijke proefopstellingen 2.1.1 64-bit computer, zonder Virtualization Technology Minimaal 2GB geheugen Netwerkkaart Naar Internet, waarschijnlijk

Nadere informatie

14/11/2017. Windows 10 & TCP/IP for timers. Dennis Dirks

14/11/2017. Windows 10 & TCP/IP for timers. Dennis Dirks Windows 10 & TCP/IP for timers Dennis Dirks d.dirks@splittime.nl 1 Agenda - Windows 10 installatie / upgrade - Windows 10 instellingen - Virus scanners en firewalls - TCP/IP basis - Maken van een IP-plan

Nadere informatie

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een Zyxel ADSL modem als SIP ATA kunt configureren, zonder gebruik te maken van de DSL aansluiting op het

Nadere informatie

IdentySoft Pro In gebruik stelling EasySecure International B.V.

IdentySoft Pro In gebruik stelling EasySecure International B.V. IdentySoft Pro In gebruik stelling EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl www.easysecure.nl De IdentySoft Pro software van EasySecure International wordt altijd volledig voorgeconfigureerd

Nadere informatie

Handleiding NL pagina 2. Manual UK page 6. Network Settings

Handleiding NL pagina 2. Manual UK page 6. Network Settings Handleiding NL pagina 2 Manual UK page 6 Network Settings 2 NEDERLANDS Netwerkinstellingen Inhoudsopgave Netwerkinstellingen voor Windows 98 en ME... 2 Netwerkinstellingen voor Windows 2000 en XP... 3

Nadere informatie

WHITE PAPER. by Default Reasoning

WHITE PAPER. by Default Reasoning Title: Migratie van Windows 2003 naar Windows 2008 domain Authors: Marek Version: Final Date: 05 april 2009 Categories: Windows Server 2008 defaultreasoning.wordpress.com Page 1 Scenario: Een Windows Server

Nadere informatie

Windows server 2012. Wesley de Marie. Wesley

Windows server 2012. Wesley de Marie. Wesley Windows server 2012 Wesley Windows server 2012 Naam: Klas: MICNIO2B Leerjaar: Leerjaar 1/2 Inhoud Installeren van windows server 2012... 3 Naam wijzigen... 4 IPV6 uitschakelen... 5 IP toewijzen aan je

Nadere informatie

Onder het menu LAN General Setup kunt Settings wijzigen die te maken hebben met de DHCP en TCP/IP instelling voor het LAN segment (interne netwerk).

Onder het menu LAN General Setup kunt Settings wijzigen die te maken hebben met de DHCP en TCP/IP instelling voor het LAN segment (interne netwerk). LAN General Setup LAN General Setup Onder het menu LAN General Setup kunt Settings wijzigen die te maken hebben met de DHCP en TCP/IP instelling voor het LAN segment (interne netwerk). Hieronder ziet u

Nadere informatie

Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet.

Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet. Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet. Algemeen: Maak gebruik van de laatste firmware voor de C100BRS4 die beschikbaar is op http://www.conceptronic.net! Firmware versie 3.20C (beta

Nadere informatie

Siemens workpoints en DHCP options

Siemens workpoints en DHCP options Siemens workpoints en DHCP options Dit document beschrijft de configuratie en werking van een Windows 2003 DHCP server in combinatie met Siemens optipoint en Siemens OpenStage toestellen (aangemeld op

Nadere informatie

Een Windows XP-netwerk maken

Een Windows XP-netwerk maken Een Windows XP-netwerk maken Inleiding Deze beschrijving geldt voor Windows XP Professional (Home edition komt in zekere maten overeen met Professional), Nederlandse versie. Ook geldt dit document alleen

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met:

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met: Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding In combinatie met: Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domaincontroller installeren en configuren.... 4 3. VPN Server Installeren en Configureren... 7

Nadere informatie

Checklist Netopia R91xx t.b.v MXStream

Checklist Netopia R91xx t.b.v MXStream Technical Note #025 Auteur: Olaf Suchorski Gemaakt op: 09 mei 2001 Bijgewerkt op: 09 mei 2001 Beschrijft: MXStream Checklist Netopia R91xx t.b.v MXStream De Netopia R9100/910 is een ethernet naar ethernet

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

Quarantainenet Log Forwarder

Quarantainenet Log Forwarder A : Auke Vleerstraat 6D (vloer 4) I : www.quarantainenet.nl 7521 PG Enschede E : info@quarantainenet.nl T : 053-7503070 B : Rabobank 31.72.86.714 F : 053-7503071 KvK : 08135536 Quarantainenet Log Forwarder

Nadere informatie

Installatie Domein Windows 2000

Installatie Domein Windows 2000 Nodig : a. installatie van Windows 2000 server afgewerkt b. installatie van Windows 2000 Service Pack 4.0 afgewerkt c. toekennen Ip-adres aan de server afgewerkt Bij het heropstarten van de server krijgt

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domain Controller Installeren... 4 3. VPN Configuren... 7 4. Port forwarding.... 10 5. Externe Clients verbinding

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

Linux Gevorderden Basis installatie Linux. Elektronica-ICT. Selina Oudermans 2ICT4. Academiejaar 2015-2016

Linux Gevorderden Basis installatie Linux. Elektronica-ICT. Selina Oudermans 2ICT4. Academiejaar 2015-2016 Linux Gevorderden Basis installatie Linux Elektronica-ICT Selina Oudermans 2ICT4 Academiejaar 2015-2016 Campus Geel, Kleinhoefstraat 4, BE-2440 Geel 65 3 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 3 INLEIDING... 4 1

Nadere informatie

Instellingen voor de C100BRS4 met Chello kabel Internet.

Instellingen voor de C100BRS4 met Chello kabel Internet. Instellingen voor de C100BRS4 met Chello kabel Internet. Algemeen: Maak gebruik van de laatste firmware voor de C100BRS4 die beschikbaar is op http://www.conceptronic.net! Firmware versie 3.20C (beta version).

Nadere informatie

VPN Client 2000/XP naar Netopia

VPN Client 2000/XP naar Netopia Technical Note #041 Auteur: Olaf Suchorski Gemaakt op: 02 juli 2001 Bijgewerkt op: 02 juli 2001 Beschrijft: VPNclient2router VPN Client 2000/XP naar Netopia Deze technote beschrijft het instellen van de

Nadere informatie

Camping Hotspot Installatie

Camping Hotspot Installatie Camping Hotspot Installatie Pheenet Hotspot installatie Sluit uw PC aan op de hotspot met een standaard UTP kabel op poort 3 of 4 van de hotspot. De hotspot zal nu een IP adres toewijzen aan uw pc. Open

Nadere informatie

How To Do Port forwarding machine netwerk lokaal netwerk

How To Do Port forwarding machine netwerk lokaal netwerk How To Do Port forwarding machine netwerk lokaal netwerk Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Port forwarding in mbnet router... 3 3. Instellingen LAN interface PC eindklant... 5 4. Route PC eindklant... 7 4.1

Nadere informatie

150 MBIT DRAADLOZE ACCESS POINT ROUTER

150 MBIT DRAADLOZE ACCESS POINT ROUTER 150 MBIT DRAADLOZE ACCESS POINT ROUTER Snel installatiegids DN-70490 Inhoudsopgave Inhoud verpakking... Pagina 1 Netwerkverbindingen bouwen... Pagina 2 Netwerk instellen... Pagina 3 Inhoud verpakking Voordat

Nadere informatie

Deel 4 Active Directory inleiding

Deel 4 Active Directory inleiding Deel 4 Active Directory inleiding 1 Wat is AD? 2 Structuur van AD? 3 Domain Controllers 4 Verschil met werkgroep 5 Install van een nieuw domain 6 AD Consoles Active Directory (AD) staat beheerders toe

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

Opleverdocument Meesterproef 2: Workflowbeheer

Opleverdocument Meesterproef 2: Workflowbeheer Opleverdocument Meesterproef 2: Workflowbeheer Opleverdocument Meesterproef 2: Workflowbeheer... 1 Inleiding... 2 Login gegevens... 2 Netwerk instellingen... 3 Windows XP Professional... 3 Desktop 1...

Nadere informatie

1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium

1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium 1) Domeinconfiguratie van Windows 9x clients & Windows Millennium Hier gaat het dus over Windows 95, Windows 98 of Millennium. Hoe kun je het aanmelden op het domein activeren? Vooreerst dient men Client

Nadere informatie

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Technote EnGenius / Senao EOM-8670 Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Merk Model Firmware Datum EnGenius Senao EOM-8670 2.1.10 09-04-2009 Pagina 1 van 29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Node

Nadere informatie

Laten we eens beginnen met de mouwen op te stropen en een netwerk te bouwen.

Laten we eens beginnen met de mouwen op te stropen en een netwerk te bouwen. Practicum Filius In deze proefles gaan we jullie kennis laten maken met computernetwerken. Na afloop van dit practicum heb je een goede basis van waar een netwerk uit kan bestaan, hoe je een netwerk bouwt

Nadere informatie

Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet.

Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet. Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet. Algemeen: Maak gebruik van de laatste firmware voor de C100BRS4 die beschikbaar is op http://www.conceptronic.net! Use Firmware versie 3.20C or

Nadere informatie

- Als het Ethernet lampje niet oplicht, controleer dan of u de ethernetkabel op de (juiste) netwerkkaart van de pc en op het modem is aangesloten.

- Als het Ethernet lampje niet oplicht, controleer dan of u de ethernetkabel op de (juiste) netwerkkaart van de pc en op het modem is aangesloten. Controleren van de aansluiting Configuratie Copperjet 1616-2p (Flits ADSL connected by BBned) Als u gebruik maakt van Linesharing en u wilt bellen met uw KPN lijn, dan dient u de splitter te gebruiken

Nadere informatie

Zorg dat op de DC een DHCP scope word geïnstalleerd en NPS Role. Vul bij de scope de gateway in van de DC.

Zorg dat op de DC een DHCP scope word geïnstalleerd en NPS Role. Vul bij de scope de gateway in van de DC. RRAS: Zorg dat op de DC een DHCP scope word geïnstalleerd en NPS Role. Vul bij de scope de gateway in van de DC. Let op: RRAS member server moet 2 netwerkkaarten bevatten (1. Interne netwerk, 2. Externe

Nadere informatie

Quarantainenet Log Forwarder

Quarantainenet Log Forwarder A : Auke Vleerstraat 6D (vloer 4) I : www.quarantainenet.nl 7521 PG Enschede E : info@quarantainenet.nl T : 053-7503070 B : Rabobank 31.72.86.714 F : 053-7503071 KvK : 08135536 Quarantainenet Log Forwarder

Nadere informatie

HOW TO RESTORE A SYSTEM IMAGE IN WINDOWS SERVER 2012

HOW TO RESTORE A SYSTEM IMAGE IN WINDOWS SERVER 2012 HOW TO RESTORE A SYSTEM IMAGE IN WINDOWS SERVER 2012 Contents WINDOWS SERVER 2012 BUILT-IN BACKUP APPLICATION TO RESTORE A SYSTEM IMAGE.... 2 RESTORE OPTIONS IN WINDOWS SERVER BACKUP... 2 SYSTEM RECOVERY

Nadere informatie

Open de App Store en zoek de app Easycolor of Realcolor. Uw smartphone kan nu op verschillende manieren gekoppeld worden met de Wifi ontvanger.

Open de App Store en zoek de app Easycolor of Realcolor. Uw smartphone kan nu op verschillende manieren gekoppeld worden met de Wifi ontvanger. Open de App Store en zoek de app Easycolor of Realcolor. Uw smartphone kan nu op verschillende manieren gekoppeld worden met de Wifi ontvanger. Default instelling: U gebruikt 1 Wifi ontvanger als Acces

Nadere informatie

Quick Start Guide for Mxstream. In de Nederlandse taal

Quick Start Guide for Mxstream. In de Nederlandse taal Quick Start Guide for Mxstream In de Nederlandse taal 1 Inleiding Deze quick start guide bevat de beschrijving van de stappen die moeten worden gezet om de C100BRS4 router in te zetten in de Nederlandse

Nadere informatie

Configuratie van VPN met L2TP/IPsec

Configuratie van VPN met L2TP/IPsec Configuratie van VPN met L2TP/IPsec Met pfsense als Firewall/Router Voorbereiding (Windows 7 op lokale netwerk) Bekijk eerst of de machine correcte netwerkgegevens heeft verkregen van de pfsense router:

Nadere informatie

RUCKUS UNLEASHED GATEWAY

RUCKUS UNLEASHED GATEWAY RUCKUS UNLEASHED GATEWAY Technote Versie: 1.0 Auteur: Herwin de Rijke Datum: 06-03-2017 Alcadis Vleugelboot 8 3991 CL Houten www.alcadis.nl 030 65 85 125 Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 1.2 1.3 1.4 DOELSTELLING...

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Pagina 3 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 6 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 9 Pagina 10 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12

Inhoudsopgave: Pagina 3 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 6 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 9 Pagina 10 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 ANNEX A en B Inhoudsopgave: Welkom Inhoud Voordat we beginnen Fysieke aansluiting Modem en PC Instellingen De modem Als bridge Als router De PC Windows 9x en Millennium Windows 2000 Windows XP Mac OS

Nadere informatie

1) ( 5p max 20 minuten) Gebruik Variable subnetting om netwerk /24 op te splitsen in de volgende subnetten:

1) ( 5p max 20 minuten) Gebruik Variable subnetting om netwerk /24 op te splitsen in de volgende subnetten: examen ADVANCED NETWERKEN 30 mei 2016 Netwerkbeheerder (vdo jan.2016) Syntra ab mechelen NAAM: Schrijf uw antwoorden duidelijk op, begin met uw naam. Indien er niet genoeg plaats is voorzien voor een antwoord,

Nadere informatie

Handleiding: ingebruikname UPC met eigen router

Handleiding: ingebruikname UPC met eigen router Koldingweg 19-1 9723 HL Groningen Postbus 5236 9700 GE Groningen Handleiding: ingebruikname UPC met eigen router T (050) 820 00 00 F (050) 820 00 08 E mail@callvoiptelefonie.nl W www.callvoiptelefonie.nl

Nadere informatie

Installatie- en gebruikershandleiding. Zyxel P-2612HW (SurfSnel ADSL connected by BBned)

Installatie- en gebruikershandleiding. Zyxel P-2612HW (SurfSnel ADSL connected by BBned) Installatie- en gebruikershandleiding Zyxel P-2612HW (SurfSnel ADSL connected by BBned) Handleiding Zyxel P-2612HW (SurfSnel ADSL connected by BBned) Inhoudsopgave 1 Het aansluiten van uw Zyxel ADSL modem

Nadere informatie

HANDLEIDING >NAT ROUTER MET PFSENSE MEDIATECHNOLOGIE GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM SAMENSTELLER: R.SELLIS

HANDLEIDING >NAT ROUTER MET PFSENSE MEDIATECHNOLOGIE GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM SAMENSTELLER: R.SELLIS HANDLEIDING >NAT ROUTER MET PFSENSE MEDIATECHNOLOGIE GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM SAMENSTELLER: R.SELLIS INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 H1 Installatie... 4 H2 Interface IP adress... 10 H3 Webconfigurator...

Nadere informatie

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen Installeer Apache2: Deze howto gaat over name based virtual hosting onder Apache 2.x., en is getest onder OpenSUSE 11 maar is in feite ook van toepassing op de andere distributies. Alleen Debian en afgeleide

Nadere informatie

Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch

Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch Toepassingsmogelijkheden Creëer een netwerk voor meerdere gebruikers, en deel het Internet in een handomdraai, zonder hier een ander stukje software voor

Nadere informatie

FAQ Veel gestelde vragen

FAQ Veel gestelde vragen FAQ Veel gestelde vragen Bladzijde 2 3 4 5 6 7 8 9 10-11 12 13 IP-adres van een PC vinden IP-adres van een PC instellen Openen van een telnet verbinding Openen van een telnet via WinWatt IP-adres van een

Nadere informatie

Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport

Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport Nabaztag verbinden met een Wi-Fi netwerk of een Airport Introductie Jouw Nabaztag heeft geen specifieke voorgeprogrammeerde instellingen. Nabaztag weet hoe hij moet verbinden met een Wi-Fi netwerk, indien:

Nadere informatie

smart-house Netwerk & Port Forwarding. TELENET MODEM ONLY

smart-house Netwerk & Port Forwarding. TELENET MODEM ONLY smart-house Netwerk & Port Forwarding. TELENET MODEM ONLY Netwerken - Introductie Hoe vind ik mijn lokaal ip adres? De verschillende routers en ip ranges. Waar kan ik mijn publiek internet ip adres vinden?

Nadere informatie

TIPS & TRICKS PASSIVE FALLBACK

TIPS & TRICKS PASSIVE FALLBACK TIPS & TRICKS PASSIVE FALLBACK Contents TIPS & TRICKS PASSIVE FALLBACK... 2 TERMEN... 2 VOORBEREIDING... 2 VAPP TEMPLATE INLADEN... 2 NETWERKEN INSTELLEN... 5 HARDDISKS EN NETWERKEN KOPPELEN... 6 WIJZIGEN

Nadere informatie

Zorg ervoor dat de instellingen zoals in onderstaand voorbeeld geconfigureerd worden (Let op de schermafbeeldingen).

Zorg ervoor dat de instellingen zoals in onderstaand voorbeeld geconfigureerd worden (Let op de schermafbeeldingen). Index 1. MxStream verbindingen voor Tiscali, HetNet, HCC-Net, XS4ALL, Planet Internet, Zonnet Lite & Basic, Wanadoo en Freeler ADSL 2. KPN-Direct 3. Zonnet-Family, Zonnet Breedband, Zonnet Breedband+ met

Nadere informatie

VU POINT Camera Toevoegen

VU POINT Camera Toevoegen VU POINT Camera Toevoegen Installatie: Verbind de camera via een UTP kabel met de router. Sluit de 12v aan op de camera. Hierna zal de VU Point camera opstarten, waarna deze via DHCP een adres zal verkrijgen

Nadere informatie

Quickstart ewon Cosy 131

Quickstart ewon Cosy 131 Quickstart ewon Cosy 131 Inleiding In deze quickstart leggen we stap voor stap uit hoe de ewon Cosy snel geconfigureerd kan worden. Mocht u toch meer gedetailleerde informatie nodig hebben dan verwijzen

Nadere informatie

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL Contents IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 0 HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 2 STANDAARD FUNCTIONALITEITEN... 2 DNS... 2 DHCP... 2 BASIS INSTELLINGEN UITVOEREN...

Nadere informatie

Hands-on TS adapter IE advanced

Hands-on TS adapter IE advanced Hands-on TS adapter IE advanced Tijdens deze hands-on opdracht wordt een Teleservice verbinding opgebouwd naar de S700 en KTP700 Basic PN. De basis instelling zoals het toekennen van een IP-adres en het

Nadere informatie

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten.

- Als het Power lampje niet brandt controleer of u de adapter in een (werkend) stopcontact gestoken heeft en de adapter op het modem is aangesloten. Controleren van de aansluiting Configuratie Siemens SX76x (SurfSnel ADSL connected by KPN) Als u gebruik maakt van Linesharing en u wilt bellen met uw KPN lijn, dan dient u de splitter te gebruiken die

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

VUBNET, het netwerk van de Vrije Universiteit Brussel

VUBNET, het netwerk van de Vrije Universiteit Brussel , het netwerk van de Vrije Universiteit Brussel 1 Regels met betrekking tot het gebruik van de universitaire informatica-infrastructuur van op studentenkoten 2 Algemene informatie A Configuratie van het

Nadere informatie

Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT

Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT PPPoA en NAT + PPPoA en routing RoutIT maakt gebruik van 2 keer PPPoA, waarbij de eerste PPPoA wordt gebruikt voor NAT en de tweede PPPoA wordt toegepast voor routing.

Nadere informatie

PASSIVE FALLBACK QUICK START GUIDE

PASSIVE FALLBACK QUICK START GUIDE PASSIVE FALLBACK QUICK START GUIDE INHOUDSOPGAVE 1 - VOORBEREIDING... 2 2 - DENKFASE... 3 3 - OVERZICHT STAPPEN... 4 4 - INLOGGEN... 5 5 - CREATIE EN GEBRUIK VAN DE CATALOG... 6 6 - HET AANMAKEN VAN ISOLATED

Nadere informatie

Freesco setup met de kabel (Chello) versie 0.3.0

Freesco setup met de kabel (Chello) versie 0.3.0 Freesco setup met de kabel (Chello) versie 0.3.0 het gebruik van deze howto is (vanzelfsprekend) voor eigen risico Algemeen: Deze howto beschrijft het online krijgen van een freesco router, bij de ISP

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk.

Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk. Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk. Inhoudsopgave Voorwoord...2 Windows 95/98 pc aansluiten...3 Windows NT / XP Home / Professional...4 Testen netwerk verbinding...5 Pagina 2 woensdag

Nadere informatie

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet.

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet. Het installeren van WordPress Nu je een volledig werkende virtuele server hebt is het tijd om er een applicatie op te installeren. We beginnen met de blogtool WordPress. De database De eerste stap is het

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

Koppelen Centix Datacollecter aan RS-232 device d.m.v. de W&T 58631

Koppelen Centix Datacollecter aan RS-232 device d.m.v. de W&T 58631 Pagina 1 van 11 pagina s. Koppelen Centix Datacollecter aan RS-232 device d.m.v. de W&T 58631 Het is mogelijk om het Centix datacollector (DC) werkstation direct aan te sluiten op het RS-232 device, zonder

Nadere informatie

vcloud getting started

vcloud getting started vcloud getting started Previder vdc Versie: 1.0 2013 11 22 [11:48] Versie: 1.0 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1 Getting started... 3 1.1 Inleiding... 3 1.1.1 Standaard omgeving met NAT routing... 3 1.1.2

Nadere informatie

Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan

Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan Om een Windows XP Pro computer toe te voegen aan schoollan moet de computer van tevoren bekend zijn in het domein en moet deze geautoriseerd worden door

Nadere informatie

Cistron Broadband ISDN/ADSL. Handleiding.

Cistron Broadband ISDN/ADSL. Handleiding. Cistron Broadband ISDN/ADSL Handleiding. 2002 Cistron Broadband BV. 1 Inhoudsopgave: Welkom Pagina 3 Inhoud Pagina 4 Benodigdheden Pagina 4 Voordat we beginnen Pagina 4 Fysieke aansluiting Pagina 5 Situatie

Nadere informatie

Chapter 4. eenvoudige webserver opzetten

Chapter 4. eenvoudige webserver opzetten Chapter 4. eenvoudige webserver opzetten Table of Contents 4.1. overzicht... 44 4.2. software beheren op Linux... 44 4.3. vi... 45 4.4. html... 45 4.5. apache2... 45 4.6. twee extra websites op de apache

Nadere informatie

Router configuratie. Vervolgens pak je een werkplek (het liefst win 98 + ie 6.1 ) Start de pc op en zorg dat Illusion wordt gedeactiveerd.

Router configuratie. Vervolgens pak je een werkplek (het liefst win 98 + ie 6.1 ) Start de pc op en zorg dat Illusion wordt gedeactiveerd. Router configuratie Sluit de kabels van de router aan op het netwerk. Zorg dat je een ADSL kabel in de router hebt zitten en een netwerk kabel van de router (poort 1 tot 4 ) naar je netwerk switch/hub

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

b-logicx handleiding INHOUDSOPGAVE VPN verbinding voor Windows XP UG_VPN.pdf

b-logicx handleiding INHOUDSOPGAVE VPN verbinding voor Windows XP UG_VPN.pdf VPN verbinding voor Windows XP INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Wat is de bedoeling? 3 2.1 Waarom een VPN verbinding 3 2.2 Wat is zeker niet de bedoeling? 3 2.3 Wat heb je nodig? 3 3. Instellen van de VPN

Nadere informatie

IPFire: Firewall en primary domain controller

IPFire: Firewall en primary domain controller IPFire: Firewall en primary domain controller 1. IPFire firewall-proxy server 1.1. Installatie 1. Boot vanaf CD ENTER 2. English OK OK 3. I accept this license OK 4. Prepare harddisk [ ] partitioned[ ]

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM. Handleiding EM4030

WWW.EMINENT-ONLINE.COM. Handleiding EM4030 WWW.EMINENT-ONLINE.COM NL Handleiding EM4030 Handleiding: EM4030 Rev. 1 Accesspoint 802.11g Waarschuwing: Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos apparaat in sommige Europese lidstaten onderwerp

Nadere informatie

Les 2, do 29-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken

Les 2, do 29-01- 15: Inleiding Server 2012 ii.2 VMware installeren en gereedmaken Week 5: Les 1, do 2901 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

IAAS - QUICK START GUIDE

IAAS - QUICK START GUIDE IAAS - QUICK START GUIDE Contents IAAS QUICK START GUIDE... 2 STAPPEN... 2 AANMAKEN VAPP... 2 NETWERK BESCHIKBAAR MAKEN IN VAPP... 3 UITROLLEN WINDOWS SERVERS... 3 VERSIES VAN WINDOWS SERVER TEMPLATES...

Nadere informatie

HOWTO: Microsoft Domain Controller en Linux DNS-server. geschreven door Johan Huysmans

HOWTO: Microsoft Domain Controller en Linux DNS-server. geschreven door Johan Huysmans HOWTO: Microsoft Domain Controller en Linux DNS-server geschreven door Johan Huysmans 1. Over deze howto. Deze howto behandelt verschillende aspecten van een MS Windows Domain Controller gebruik makend

Nadere informatie

Beckhoff BC9050 met Twincat

Beckhoff BC9050 met Twincat Beckhoff BC9050 met Twincat F. Rubben, Ing. 2011 1 Beckhoff 2 1 Hardware: BC9050 voeding 24Vdc Voor de buscontroller en Voor de K-bus 3 Hardware: netwerk? De bouw van het netwerk zal bepalen hoe het IP-adres

Nadere informatie

Koppelen Centix Datacollecter aan RS-485 bus d.m.v. de Moxa 5150.

Koppelen Centix Datacollecter aan RS-485 bus d.m.v. de Moxa 5150. Pagina 1 van 7 pagina s. Koppelen Centix Datacollecter aan RS-485 bus d.m.v. de Moxa 5150. Het is mogelijk om het Centix datacollector (DC) werkstation direct aan te sluiten op de RS-485 bus, zonder dat

Nadere informatie

Gigaset pro VLAN configuratie

Gigaset pro VLAN configuratie Gigaset pro VLAN configuratie Hogere betrouwbaarheid door gebruik van VLAN s. De integratie van spraak en data stelt eisen aan de kwaliteit van de klanten infrastructuur. Er zijn allerlei redenen waarom

Nadere informatie

Provider instellingen:

Provider instellingen: Provider instellingen: 1. MxStream verbindingen voor Tiscali, HetNet, HCC-Net, XS4ALL, Planet Internet, Zonnet Lite & Basic, Wanadoo, Freeler ADSL en Netaffairs 2. KPN-Direct 3. Zonnet-Family, Zonnet Breedband,

Nadere informatie

Lesplan: Schooljaar 2014-2015 versie: 1.0. HICMBO4P MS Server 2012 Planning

Lesplan: Schooljaar 2014-2015 versie: 1.0. HICMBO4P MS Server 2012 Planning Week 5: Les 1, do 2901 15: Inleiding en basisbegrippen netwerk / IP i.1 Opbouw van de lessen Lessen van het boek Tussentijdse beoordelingsmomenten met theorietoets en eindopdracht i.2 Netwerkbegrippen

Nadere informatie

HANDLEIDING. IPv6 implementatie op een DirectAdmin server met CentOS

HANDLEIDING. IPv6 implementatie op een DirectAdmin server met CentOS HANDLEIDING IPv6 implementatie op een DirectAdmin server met CentOS Geschreven door Alexander Knoth / Knoth Hosting Versie 1.2 / 22 februari 2013 In deze handleiding wordt besproken: - Hoe voorzie je een

Nadere informatie