Uitgeverij Stoffels, Wilhelminasingel 78, 6221 BL Maastricht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgeverij Stoffels, Wilhelminasingel 78, 6221 BL Maastricht"

Transcriptie

1 UITWERKINGEN MARKETING HAVO Luc Repriels Huib Stoffels Omslag: Phyl Okhuysen Tweede druk 2010 Copyright Uitgeverij Stoffels 2007 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgeverij Stoffels, Wilhelminasingel 78, 6221 BL Maastricht ISBN

2 INLEIDING Beste leerling, Dit boekje met uitwerkingen van de lesbrief Marketing Havo is bedoeld voor leerlingen die zelfstandig de stof bestuderen. Het feit dat je de stof zelfstandig bestudeert, kan verschillende redenen hebben, zoals: - je werkt in de klas of in het studiehuis zelfstandig; - je zit op 4 of 5 havo en je hebt vorig jaar een ander boek gehad; - je komt van 4 havo en van een andere school en hebt op die school met een ander boek gewerkt, of - je bent een leerling die gedurende langere tijd afwezig is geweest (ziekte, verlof enzovoorts). De uitwerkingen zijn zeer uitgebreid om het bestuderen van de stof zo eenvoudig mogelijk te maken. Het is raadzaam alle opdrachten van de lesbrief eerst zelf te maken want juist door het maken van de opdrachten leer je de stof beheersen. En pas als je de opdrachten gemaakt hebt, moet je dit boekje raadplegen. Wanneer je fouten gemaakt hebt, probeer dan steeds te achterhalen waarom je de fouten gemaakt hebt. We wensen je veel plezier en succes toe. Maastricht, februari 2010 Luc Repriels/Huib Stoffels

3 HOOFDSTUK 1 COMMUNICATIE EN ORGANISATIE OPDRACHT 1 Uitspraak 1 Uitspraak 2 Zender de afdelingsleider de heer Rijnders Medium monitor Taal (vraagt) Boodschap het 7 e lesuur gaan niet door begrepen? Ontvanger havo-leerlingen Hugo Kennis Feedback knikt neen Terugkoppeling voorbeeld op het bord OPDRACHT 2 De zender zendt een boodschap uit die non-verbaal heel anders is dan verbaal. Hierdoor weet de ontvanger niet hoe zij de boodschap moet opvatten. Terwijl de zender een boodschap doorgeeft gaat steeds weer de telefoon. Hierdoor kan de ontvanger er geen touw aan vastknopen. De ontvanger stelt geen vragen waardoor de achterliggende informatie en bedoelingen niet boven tafel komen of vaag blijven. Zender en/of ontvanger kiezen een communicatiemiddel waarmee de boodschap niet goed over te dragen is. Bijvoorbeeld telefonisch als het niet-telefonisch zou moeten. Door het broeierige leslokaal verslapt de aandacht van de scholieren voortdurend. Geen wonder dat de boodschap van de docent niet overkomt. Interne ruis Externe ruis Interne ruis Interne ruis Externe ruis OPDRACHT 3 Voordelen: - de mogelijkheid van directe feedback is aanwezig; - eventuele onduidelijkheden kunnen meteen worden toegelicht; - non-verbale communicatie kan de boodschap versterken. Nadelen: - de boodschap heeft een vluchtig karakter waardoor het sneller vergeten wordt; - het is geen geschikt communicatiemiddel om veel informatie over te brengen; - er meestal geen bewijs achteraf; - bij mondelinge communicatie is men minder alert op de juistheid van de boodschap in vergelijking tot schriftelijke communicatie. OPDRACHT 4 Persoonlijke (P) communicatie of massacommunicatie (M) Feedback: ja of nee Deelnemers: weinig of veel Afstemming: goed of slecht Chatten P Ja Weinig Goed Film M Neen Veel Slecht Sollicitatiebrief P Ja Weinig Goed Internetforum P Ja Weinig Goed Wasvoorschrift M Neen Veel Slecht Verkiezingsdebat op tv M Neen Veel Slecht Billboard M Neen Veel Slecht Sms en P Ja Weinig Goed

4 OPDRACHT 5 Doelgroepen Leerlingen bovenbouw havo en vwo met informatica in hun vakkenpakket: zij moeten de methode straks gaan kopen. Informaticadocenten: zij beslissen veelal welke methode gebruikt wordt. Wim Snoek is in dienst van Delta BV Publieksgroepen Overheid (minister van Onderwijs): heeft globale eindtermen opgesteld waaraan het vak informatica moet voldoen. De media besteden aandacht aan de presentatie (artikel in ). Onderwijsadviesbureaus adviseren scholen over alles en nog wat. Actiegroep Ban de PC-terreur reageert op het digitaliseren van de methode van Delta. OPDRACHT 6 Bij Heineken was er sprake van niet-beheersbare factoren, bij Ahold ging het om wel beheersbare factoren. OPDRACHT 7 Van alles is mogelijk: misschien kiest men toch nog op uiterlijk hoewel dat niet de bedoeling is. Mogelijk kiest men voor een bepaald merk omdat men daar het meeste vertrouwen in heeft of ervaring mee heeft. OPDRACHT 8 Missie Het alledaagse betaalbaar, het bijzondere bereikbaar Het is onze missie vitaliteit toe te voegen aan het leven en wij helpen mensen zich goed te voelen, er goed uit te zien en meer uit het leven te halen. Wij willen klanten helpen zich persoonlijk en beroepsmatig te verbeteren en doelstellingen te verwezenlijken die onmogelijk leken. Dat is onze missie. Daar staan we achter. Onze reizigers veilig, op tijd en comfortabel vervoeren via aantrekkelijke stations. Organisatie Albert Heijn Unilever Microsoft NS OPDRACHT 9 Het gaat hierbij om het gedrag. TPG Post laat hiermee zien dat zij in hun dagelijks werk het milieu belangrijk vinden. OPDRACHT Identiteit is dat wat de organisatie wil zijn, wil uitstralen. Het imago is dat wat de organisatie is voor de buitenwereld. 2. Identiteit van Microsoft: Wij willen klanten helpen zich persoonlijk en beroepsmatig te verbeteren en doelstellingen te verwezenlijken die onmogelijk leken. Imago van Microsoft: Een monopolistische onderneming die met eigen producten op de markt komt en daar iedereen afhankelijk van maakt.

5 OPDRACHT Individueel merknaam Volkswagen Talpa Radio Rijk (ministeries) Merknaam gekoppeld aan concern Fortis General Motors Paraplumerknaam Shell Heineken Hema 2. Voordeel: als een bepaald merk een fiasco wordt, heeft de organisatie (moedermaatschappij) daar geen of weinig last van. Nadeel: het merk kan niet profiteren van de goede naam van de organisatie. OPDRACHT 12 Een gsm, om precies te zijn de Nokia 7370 OPDRACHT 13 Kleur associatiewaarde Blauw Koel, rustig, open, trouw, ruimte, eeuwigheid Bruin Armoede, nederigheid, materie, ondergang, saai Geel Licht, energie, feestelijk, zonnig, dynamisch Goud Goddelijk, rijkdom, macht Groen Hoop, lente, jeugd, verfrissend, veilig, rustig, kalmerend Rood Onrust, revolutie, bloed, hartstocht, energie, warm, gevaarlijk Oranje Warmte, rijkdom, weelde, opwekkend, feestelijk Wit Ongereptheid, volmaaktheid, rein, zuiver, waarheid, onschuld Zwart Duisternis, dood, rouw, verderf, vernietiging, triest, gedistingeerd OPDRACHT 14 Is voor ieder persoonlijk Associaties bij een docent Kruis aan Iemand die goed kan uitleggen. Iemand die de orde in de klas kan handhaven. Iemand die geduldig is. Iemand die je goed kan helpen. Iemand die rechtvaardig is. Iemand die je kan motiveren. Iemand die vriendelijk en aardig is. Iemand die leuk is. Iemand die sportief is Iemand die goed gekleed is. Iemand die goede verhalen kan vertellen.

6 OPDRACHT 15 Vervoersmiddelen Vliegverkeer Wegvervoer Scheepvaart Paardenkoets Gemotoriseerd vervoer fietsen Autobus Auto s Vrachtwagens Gezinsauto s: Opel Astra Peugeot wheel driver Stadsauto: Smart Toyota Endo Terreinwagen: Land Rover SUV s: Hummer OPDRACHT 16 Loofbomen Automerken Eredivisieclubs Kledingmerken Eik Fiat Ajax Esprit Beuk Opel Feyenoord Men at Work Populier Toyota PSV Tommy Hilfiger Linde Mercedes AZ Hugo Boss Berk Renault Roda JC Mexx Kers Volvo NEC Diesel Peer Citroën NAC Levi s OPDRACHT 17 Nu begeven we ons op glad ijs. Immers zoals je nog wel weet kan het prototype voor ieder weer anders zijn, afhankelijk van eigen ervaringen, etc. Maar dan toch een poging. Categorie Prototype Categorie Prototype MP3 speler ipod Mobieltje Nokia Wasmachine Miele Besturingssysteem PC Intel Tennisster Justine Henin Tennisser Rodger Federer Fietsderailleur Shimano Sportverslaggever Mart Smeets Wielrenner Lars Boom Vakantiestad in Spanje Salou

7 OPDRACHT 18 a. (2) Het brein haat verwarring. b. (5) Zonder offer geen positie: minder is meer. c. (1) Naast elke leider is er plaats voor een uitdager. d. (4) Mensen hebben een voorkeur voor leiders. e. (1) Naast elke leider is er plaats voor een uitdager. f. (3) Specialisten zijn beter dan generalisten. g. (5) Zonder offer geen positie: minder is meer.

8 HOOFDSTUK 2 MARKETINGBELEID OPDRACHT patat en mayonaise: complementair 2. pen en papier: complementair 3. appels en peren: substituten 4. koffie en thee: substituten 5. gas en diesel: substituten OPDRACHT Oliemarkt: oligopolie 2. markt voor personenvervoer per trein: monopolie OPDRACHT Weinig of geen invloed. Zijn stem bij de gemeenteraadsverkiezingen is slechts 1 van de duizenden. 2. Daarop heeft hij als individu geen invloed op. 3. Wel invloed, bijvoorbeeld door het type film dat hij in zijn schappen heeft liggen en door zijn prijzen. 4. Wel invloed maar binnen bepaalde grenzen er zijn namelijk nog meer videotheken die klanten bij hem kunnen weg kapen indien hij te hoge prijzen heeft. 5. Wel invloed, als hij zijn prijzen halveert zullen de andere videotheken snel moeten volgen. OPDRACHT Marketing kan leiden tot een consumptiemaatschappij waardoor mensen hun leven alleen nog maar invullen met het kopen van dingen. Marketing kan via de reclame leiden tot een soort ideaal beeld van de mens waar iedereen naar streeft om dat in werkelijkheid ook te worden (alle mannen moeten macho's zijn of alle vrouwen moeten slank zijn). 2. Marketing kan nuttige producten onder de aandacht brengen zoals de afwasmachine waardoor mensen minder hoeven te werken in het huishouden en daardoor hun leven anders kunnen invullen. Marketing kan via reclame mensen op verkeerd gedrag wijzen (zinloos geweld) met als gevolg dat mensen hun gedrag aanpassen. OPDRACHT Als je naar de afzet kijkt is dat 40% en als je naar de omzet kijkt is het marktaandeel 8%. Maatgevend is hier het marktaandeel van 8% en wel omdat het Kruidvat werkt men afbraakprijzen miljoen x 100/8,5 = ,-. OPDRACHT 24 Gedifferentieerde marketing, zij mikken op alle fasen in de levenscyclus van de mens: jongeren, jonge gezinnen en ouderen.

9 OPDRACHT 25 Een al jaren goedlopend restaurant. Een permanente tentoonstelling die geen publiek trekt. Een nog weinig geraadpleegde boek. Een nieuwe interactieve website. Een musical die wegens succes nog drie maanden langer draait. melkkoe hond vraagteken ster melkkoe OPDRACHT Diversificatie: de uitbreiding met Concert Radio en Power FM: het gaat om nieuwe formats gericht op nieuwe doelgroepen. Marktontwikkeling: Radio 10 Gold veranderde in 1999 in Radio 10 FM: met vrijwel hetzelfde concept probeerde men jongere mensen aan te trekken. 2. Wat betreft de marktgroei is er al sinds jaren sprake van een gemiddelde luistertijd van 3 uur per dag. Er is dus sprake van een lage marktgroei. Het marktaandeel van Radio 10 Gold is 5 % en dat resulteert in een relatief marktaandeel van 0,4 (5/12). Radio 10 Gold moet daarom als een hond beschouwd worden.

10 HOOFDSTUK 3 DE 4 P S OPDRACHT prijsdifferentiatie 2. prijsdiscriminatie 3. prijsdiscriminatie OPDRACHT Een A-merk is een fabrikantenmerk. 2. Voordelen van huismerken voor de supermarkt zijn ondermeer: - de hogere winstmarge, - minder concurrentie van andere detaillisten. - hiermee doet de supermarkt aan klantenbinding. 3. Een private label is een merk waarin de naam van de supermarkt niet voorkomt en beperkt is tot één product of productgroep. Een huismerk draagt wel de naam van de supermarkt en strekt zich uit over een groot aantal producten. 4. Huismerken worden gemaakt door productiebedrijven zonder noemenswaardige hoeveelheid kantoorpersoneel en voor deze huismerken hoeft het productiebedrijf geen reclame te maken. 5. De belangrijkste kenmerken van een huismerk zijn: - de lagere prijs in vergelijking met het A-merk; - de relatief goede kwaliteit. 6. Een B-merk is een fabrikantenmerk dat niet overal verkrijgbaar is, waarvoor weinig reclame wordt gemaakt en dat goedkoop is. OPDRACHT Psychologische prijs 2. Imago, service, duurzaamheid, verpakking, garantie, kwaliteit. OPDRACHT 30 convenience good shopping good specialty good sigaretten kleding auto bankstel krant brood schoenen Overigens kan een en ander van consument tot consument verschillen. OPDRACHT 31 diep breed lampenzaak warenhuis soms ook diep CD-zaak supermarkt soms ook diep

11 OPDRACHT : (28.000/ ) x 100% = 25,2% (25%) 2007: (28.500/ ) x 100% = 23,2% (23%) 2. Door een stijging van de kosten. Door een stijgende afzet bij dalende prijzen. 3. {( /20)/50.000} 100% = 11,1% (11%) OPDRACHT Er wordt een nieuwe productgroep opgenomen, namelijk broodbeleg. 2. Een ander type bonbons Repen van een ander soort 3. Selectieve distributie, want er wordt alleen aan speciaalzaken geleverd. 4. Verlies van het exclusieve karakter van chocosneeuw. 5. Lagere gemiddelde kosten hogere winst per artikel hogere omzet/afzet goedkoper inkopen 6. Winstmarge is (meestal) groter dan bij verkoop van een fabrikantenmerk. Gebruik van een eigen merk betekent meer reclame voor het eigen bedrijf. Tevredenheid van de klanten over de kwaliteit van het product straalt af op de supermarktketen en niet op de fabrikant /98 x 0,5 x 2,45 = 1,15 OPDRACHT 34 Bloemen houden van mensen. AH let op de kleintjes Te laat thuis Drie halen, één betalen. Als het aan de kat lag, kocht ze Whiskas Soort reclame Collectieve reclame Themareclame Ideële reclame Actiereclame Themareclame OPDRACHT Door een merk onderscheidt een product zich van vergelijkbare producten van concurrenten. 2. Producenten van A-merken willen hun productiecapaciteit volledig benutten; Producenten van A-merken willen hun totale winst/omzet verhogen; Handhaving werkgelegenheid. 3. Themareclame heeft een lange termijn doelstelling en actiereclame een korte termijn doelstelling. 4. Tijdelijke prijsverlagingen; geld-terugacties; twee halen en één betalen. 5. De producenten van A-merken willen merkbekendheid kweken; De producenten van A-merken willen merkbekendheid onderhouden; Actiereclame kan het aanzien van het product bederven. 6. Slechts een kleine afnemersgroep kan worden bereikt; Communicatie gaat veel langzamer; De kosten per contact zijn veel hoger. 7. Vergroten van de naambekendheid; Verbeteren van het imago van de onderneming; Het zich willen richten op een specifieke (grotere) doelgroep.

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Ebook In 6 stappen naar een succesvolle praktijk

Ebook In 6 stappen naar een succesvolle praktijk Ebook In 6 stappen naar een succesvolle praktijk 2014 Rose Jansen Create Beste ambitieuze therapeut, Hoe zorg je als therapeut voor een succesvolle, welvarende praktijk? Ik kan je 1 ding vertellen: gewoon

Nadere informatie

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea Basiscursus public relations voor kleine en middelgrote musea Auteur: Ank Lambers, Zutphen, 2004 Docent: Evelien Masselink Cursus op 7 en 14 november 2011 bij KCO Overijssel 2 Inhoudsopgave 3. Inleiding

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann Peilen doe je zo Peilen doe je zo Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag www.cbs.nl Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp:

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren inleiding inleiding voorwoord Dit boek gaat over ondernemen. Ik heb altijd de goede gewoonte gehad om na te denken waarom

Nadere informatie

In & Out! voor scholieren. Docentenhandleiding

In & Out! voor scholieren. Docentenhandleiding In & Out! voor scholieren Docentenhandleiding In & Out voor scholieren Docentenhandleiding Nibud Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) is een onafhankelijke stichting die consumenten

Nadere informatie

Waarom kiezen bedrijven voor guerrilla marketing?

Waarom kiezen bedrijven voor guerrilla marketing? Waarom kiezen bedrijven voor guerrilla marketing? Yvon Verstappen 2167995 Manon Sentjens 2172828 Danielle van Gemert 2144458 Stefannie van den Bungelaar 2164022 1W 9 januari INHOUD 1. Inleiding 3 2. Wat

Nadere informatie

Jouw marketingplan in acht stappen

Jouw marketingplan in acht stappen Jouw marketingplan in acht stappen Werkboek voor ondernemers in de multifunctionele landbouw 1 INHOUD Inleiding... 3 Wat is marketing en waarom een marketingplan?... 4 Stap 1. Formuleren van doelstellingen...

Nadere informatie

Copywriting voor Direct Marketing

Copywriting voor Direct Marketing Copywriting voor Direct Marketing Dit ebook handelt over de speciale eisen die Direct Marketing stelt aan copywriting. In feite vervult de copywriter in een Direct Marketing campagne de belangrijkste functie.

Nadere informatie

Duizend en één kansen op een nieuwe markt. Marketing, allochtone vrouwen en vrijwillige inzet

Duizend en één kansen op een nieuwe markt. Marketing, allochtone vrouwen en vrijwillige inzet Duizend en één kansen op een nieuwe markt Marketing, allochtone vrouwen en vrijwillige inzet Auteur: Ina Wilbrink Eindredactie: Gerard Haverkamp Fotografie: Redmar Kruithof, omslag, foto bij hoofdstuk

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

PROJECT MYTHE Een game project tussen opleiding Game developer, Game artist, Geluidstechnicus en Mediamanager

PROJECT MYTHE Een game project tussen opleiding Game developer, Game artist, Geluidstechnicus en Mediamanager PROJECT MYTHE Een game project tussen opleiding Game developer, Game artist, Geluidstechnicus en Mediamanager Een samenwerkingsproject tussen studenten van klassen MM2B GA2B GD2A 1 INLEIDING In de tweede

Nadere informatie

Inhoud. 3 Markt en vraag 55 3.1 Marktbegrippen 56 3.2 Vraagzijde van de markt 60 3.3 Aanbodzijde van de markt 61 3.4 Marktvraag 64 Samenvatting 70

Inhoud. 3 Markt en vraag 55 3.1 Marktbegrippen 56 3.2 Vraagzijde van de markt 60 3.3 Aanbodzijde van de markt 61 3.4 Marktvraag 64 Samenvatting 70 Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Marketing 9. Wat is marketing? 0.2 Marktbenaderingsconcepten.3 Afnemers 5.4 Marketingmix 7.5 Omgevingsfactoren 20 Samenvatting 27 2 Marketingmanagement 29 2. Management en

Nadere informatie

Marktonderzoek. Mirjam Broekhoff, Harm Stumpel, Roel Kooiker. Negende druk

Marktonderzoek. Mirjam Broekhoff, Harm Stumpel, Roel Kooiker. Negende druk Marktonderzoek Mirjam Broekhoff, Harm Stumpel, Roel Kooiker Negende druk Noordhoff Uitgevers bv Marktonderzoek Mirjam Broekhoff Harm Stumpel Roelof Kooiker Negende druk Noordhoff Uitgevers bv Groningen

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

pressure to close BUSINESS SALESVAARDIGHEDEN RENE SUSAN Eerste druk

pressure to close BUSINESS SALESVAARDIGHEDEN RENE SUSAN Eerste druk pressure to close BUSINESS SALESVAARDIGHEDEN RENE SUSAN Eerste druk Noordhoff Uitgevers bv Salesvaardigheden René Susan Eerste druk, 0 Noordhoff Uitgevers Groningen / Houten 0 Noordhoff Uitgevers bv Omslag:

Nadere informatie

Samen Online Ondernemen Startersgids

Samen Online Ondernemen Startersgids Samen Online Ondernemen Startersgids Google Adwords voor Ondernemers Editie 2015 Index Index... 1 1. Hoe past Google AdWords binnen mijn marketingstrategie?... 2 1.1 Het bepalen van een goede AdWords-strategie...

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Commercieel medewerker. Proefhoofdstuk

Commercieel medewerker. Proefhoofdstuk Commercieel medewerker Proefhoofdstuk Commercieel medewerker Proefhoofdstuk Colofon Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat niet alle copyrights van de in de uitgave opgenomen illustraties geregeld

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Hoe kies je het juiste medium?

Hoe kies je het juiste medium? loseup close-up is een uitgave van zeylmaker & partners I jaargang 24 I omzetverhogende uitgave Customer media: Hoe kies je het juiste medium? En verder: Melanie Lamberink, Sales Customer Media bij Zeylmaker

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar. Coach: Annemieke van der Mark

Ondernemingsplan. Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar. Coach: Annemieke van der Mark Ondernemingsplan Amber Bergwerff, Tijmen Duijzer, Ferenc Franke, Rick Molenaar Coach: Annemieke van der Mark 14 april 2009 Inhoud Inhoud...2 Inleiding...3 Marketingplan...3 Conceptomschrijving...3 Interne

Nadere informatie

Deel D: BENUT DE BITS

Deel D: BENUT DE BITS Deel D: BENUT DE BITS Waarom bedrijven moeten nadenken over hun functie. Welke kansen bedrijven en particulieren krijgen. Hoe het onderwijssysteem aangepast moet worden. Hoe de politiek gebruik kan maken

Nadere informatie

Jonas Van Gerrewey Sales & Account Manager ivalue. Melissa Martens Content Marketeer ivalue. Pagina 1 van 19

Jonas Van Gerrewey Sales & Account Manager ivalue. Melissa Martens Content Marketeer ivalue. Pagina 1 van 19 Jonas Van Gerrewey Sales & Account Manager ivalue Melissa Martens Content Marketeer ivalue Pagina 1 van 19 Inhoud Deel I: Daarom heeft jouw bedrijf sociale media nodig... 3 1. Sociale media zijn de nieuwe

Nadere informatie