Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814."

Transcriptie

1 STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds oktober 2009 Nevenfuncties staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst van de Raad van State Vice-President mr. H.D. Tjeenk Willink o Lid van de Raad van Toezicht Anne Frank Stichting; o Voorzitter van de Stichting Fondation Nouvelles Images; o Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Staatsraad mr. P. van Dijk o Lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen; Secretaris van de Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening; o Lid van het Executive Committee van het International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies; o Lid van het Adviescollege van het Nederlands Juristen-Comité voor de Mensenrechten; o Lid van de Redactie van de Netherlands Quarterly of Human Rights; o Lid van de Redactie van de Netherlands International Law Review; o Lid van de Raad van Advies van de Anne Frank Stichting; o Lid van de Raad van Advies van Humanity in Action; b Lid van de European Commission for Democracy through Law (Venetië-Commissie) van de Raad van Europa; o Lid van de nationale groep van het Permanente Hof van Arbitrage; o Lid van de Nederlandse groep van experts onder het OVSE Moskou Mechanisme; b Raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep; b Raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven; o Lid van het bestuur van de The Hague Prize for International Law. o Plv.Lid in het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. o Lid van de jury van de Human Rights Prize van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa. Staatsraad dr. J.C.K.W. Bartel b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te s-hertogenbosch; o Lid van de Redactieraad van het Maandblad Belastingbeschouwingen; o Lid van het Bestuur van de Stichting Berg en Broek; b Arbiter Nederlands Arbitrage-Instituut; b Lid van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Waterschapsbank N.V.; b Voorzitter van de Commissie bezwaarschriften van de CEA. Staatsraad mr. J.M. Boll b Lid van het Bestuur van de Mr J.H. de Pont Stichting; o Voorzitter van de Vereniging Kunst Cultuur Recht; b Lid van de Vereniging Aegon; b Lid van het Bestuur van de Stichting Administratiekantoor Koninklijke Brill N.V.; o Lid van de Law Advisory Council van de International Foundation for Art Research te New York; o Lid van het Bestuur van de Stichting Kasteel Rechteren; o Bestuurslid van de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau. o Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting tot Beheer en Instandhouding van Teylers Museum. b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Amsterdam; Staatsraad mr. R.J. Hoekstra o Lid van de Raad van Toezicht van het Rooseveltstudiecentrum te Middelburg; o Lid van het Curatorium Nieuwspoort; o Voorzitter van het Bestuur van de Cornelia Stichting; o Lid van de Raad van Toezicht van de Haagse Hogere Hotelschool; b Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Bronovo-Nebo; b Voorzitter Stichtingsbestuur Academie voor wetgeving; o Voorzitter Hoofdcommissie van Overleg Koninklijke Hofhouding; o Plaatsvervangend Lid van de Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst; b Voorzitter Raad van Toezicht Rijksuniversiteit Groningen; b Voorzitter van het bestuur van de Stichting Klachteninstituut Financiële dienstverlening; o Lid Raad van Toezicht Mauritshuis; 1 Staatscourant 2009 nr oktober 2009

2 o Voorzitter stuurgroep decentralisatie Friese taal. Staatsraad mevrouw mr. J.H.B. van der Meer b Bestuurslid van de Vereniging van Eigenaren Delflandseweg; Staatsraad mr. P.A. Offers b Voorzitter Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te s-gravenhage; b Plaatsvervangend voorzitter Codecommissie geneesmiddelenreclame; b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te s-gravenhage; b Vice-voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Zorggroep De Residentie en van de Raad van Toezicht Stichting Saffier; o Voorzitter van de Stichting Muziek in de Gotische zaal; b Lid Raad van Bestuur Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg; b Lid geschillencommissie van het Klachteninstituut financiële dienstverlening; Staatsraad mr. J.G.C. Wiebenga o Directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen; o Voorzitter van de Commissie Europese Zaken van de VVD; b Voorzitter van Europa decentraal (kenniscentrum Europees recht en beleid voor decentrale overheden); b Gastdocent Europees Migratierecht, Universiteit Leiden; o Lid curatorium prof.mr. B.M. Teldersstichting; o Plaatsvervangend Lid Raad van bestuur van het EU-Grondrechtenagentschap. Staatsraad mr. Th.G. Drupsteen o Lid van het College van geschillen aan de Vrije Universiteit; o Voorzitter Klachtencommissie VU medisch centrum; o Lid van het bestuur van de Stichting Universitair Asyl Fonds; o Lid van de Ledenraad van de Coöperatieve Woningbouwvereniging Samenwerking. b Voorzitter Commissie Integriteit overheid. b Lid Raad van Toezicht van Coeverden Adriani Stichting Staatsraad drs. H. Borstlap b Lid Stichtingsbestuur Universiteit van Tilburg; o Lid curatorium MPA van de Nederlandse school voor Openbaar Bestuur (NSOB); o Lid Raad van Advies Stichting Grote Kerk te Den Haag; o Lid van het bestuur van het Steenkampfonds; o Voorzitter van de Stichting Albeda leerstoel. Staatsraad mevrouw mr. S.F.M. Wortmann o Rechter-plaatsvervanger in de rechtbank s-gravenhage (sinds 1988, thans sluimerend); b Raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam (actief); o Bijzonder hoogleraar personen, familie en jeugdrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen; b Hoofdredacteur van de losbladige serie Personen- en Familierecht (Groene Kluwer); b Vaste annotator van de Nederlandse Jurisprudentie; b Lid van de raad van toezicht van het medisch centrum Haaglanden; o Voorzitter van de jury voor de scriptieprijs van de Academie voor wetgeving; b Voorzitter van de geschillencommissie voor geschillen als bedoeld in artikel 9.39 Wet op het hoger onderwijs. b Hoofdredacteur van Juridoc, elektronische uitgave SDU; o Lid van de Raad van Advies van het Netherlands Institute for Law and Governance te Groningen. Staatsraad dr. mr. C.J.M. Schuyt b Bestuurslid Praemium Erasmianum; o Lid wetenschappelijke begeleidingscommissie Nieuwsmonitor, Universiteit Amsterdam en Bedrijfsfonds voor de Pers; b Voorzitter van Wetenschappelijke Raad van de Stichting Instituut GAK (SIG) per 1 juni 2007; o Voorzitter Redactieraad van het tijdschrift Socialisme en Democratie (vanaf oktober 2008); o Lid Comité van Aanbeveling Coornhert-Stichting te Nijmegen; o Adviserend Lid van de SER-commissie Marktwerking (van juni 2009 tot december 2009); o Lid Adviesraad Pers en Media (Sijthoff Stichting). Staatsraad mr. K.J.M. Mortelmans o Hoofdredacteur Handboek van de Europese Gemeenschappen; o Redacteur Tijdschrift Sociaal-Economische Wetgeving; o Kerndocent Europees recht, Academie voor Wetgeving; 2 Staatscourant 2009 nr oktober 2009

3 o Kerndocent Europees recht, Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Staatsraad mr. W. Sorgdrager o Lid European Commission Against Racism and Intolerance (van de Raad van Europa); b Lid Raad van Toezicht Mondriaan Onderwijsgroep; b Lid Bestuur Stichting Arbo Unie; b Lid Raad van Advies Hay-Group; o Lid Raad van Toezicht Unicef; b Lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool Rotterdam; o Lid van het bestuur van de Stichting Indisch herinneringscentrum Bronbeek; o Voorzitter van het bestuur van het Multatuli-genootschap; b Voorzitter jury voor het Huygens Scholarship Programme; o Voorzitter vrienden van de Nieuwe Kerk in Amsterdam; o Voorzitter van Stroom; o Voorzitter van het bestuur van de ako-literatuurprijs. Staatsraad prof. mr. dr. H.G. Sevenster o Hoogleraar Europees milieurecht, Centrum voor milieurecht, UvA; o Lid Editorial Advisory Board van Legal Issues of European Integration; o Lid Editorial Board van Yearbook of European Environmental Law; o Lid Editorial Board Advisory Board van European Environmental Law Review; o Bestuurslid en penningmeester Nederlandse Vereniging voor Europees recht; o Bestuurslid Stichting Grotius Academie; o Lid Raad van Advies van het Meijersinstituut van de Universiteit Leiden; o Docent Academie voor Wetgeving Staatsraad drs. W.J. Deetman b Voorzitter Teleac/NOT en bestuur Educom; b Voorzitter Nationaal Platform Personenschade (tot 7/11/2008); o Voorzitter Stichting ter Bevordering van de Christelijke Pers in Nederland (tot 1/1/2009); o Lid bestuur The JPP Foundation (Japan Prizewinner Programme) (tot 1/9/2008); b Lid Raad van Advies Burgland Vastgoed B.V. te Stolwijk; o Lid Nederlands Helsinki Comité te Den Haag (tot 1/1/2009); o Voorzitterschap curatorium Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving; o Voorzitter AKO-literatuurprijs 2008 (tot 3/11/2008); o Voorzitter van de Joint Consultive Committee to discuss administrative issues van de European Patent Organisation, vestiging Rijswijk; o Lid van het bestuur van het Innovatie Netwerk op het gebied van agro, groen en voeding; o Lid van het bestuur van de Stichting Postacademische Medische cursussen te Indonesië; o Lid Raad van Advies Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten. Staatsraad mr. drs. B.P. Vermeulen b Hoogleraar staats- en bestuursrecht, in het bijzonder het onderwijsrecht, Vrije Universiteit Amsterdam (0,1 fte); b Hoogleraar onderwijsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen (0,0 fte); o Plaatsvervangend Lid van de European Commission for Democracy through Law (Venice Commission); b Redacteur van School en Wet; o Redacteur Handboek Schoolrecht; b Redacteur Oordelenbundel Commissie Gelijke Behandeling; o Redacteur Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht; o Redacteur Sdu-series op het terrein van migratierecht en de multiculturele samenleving; o Member of the Board of the Education Law Association (ELA); o Lid raad van toezicht in het voortgezet onderwijs (Stichting CVO Groep); o Lid bestuur Centrum voor Kerk en Recht; o Lid bestuur Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht Staatsraad van het Koninkrijk mr. ing. H.C. Maduro o Voorzitter Electorale Raad Aruba; o Lid Voorbereidingscommissie Rondetafelconferentie; o Bestuurslid Stichting Juridische Documentatie van de Nederlandse Antillen en Aruba. Staatsraad van het Koninkrijk mr. M.W.J.M. Ellis b Bestuurslid Stichting ESOP Management Holding, Amsterdam; o Penningmeester Stichting Gezondheidscentrum Wassenaar; b Lid Protector Committee van een familie-trust; 3 Staatscourant 2009 nr oktober 2009

4 o b b b Bestuurslid Stichting Erasmus Studiecentrum voor Antilliaans en Arubaans Belastingrecht (ESAAB) Lid redactie Nederlandse Regelingen van Internationaal Belastingrecht; Adviseur redactie Nederlandse documentatie voor Fiscaal Recht; Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof s-hertogenbosch. Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek b Lid en plaatsvervangend voorzitter van de Commissie van Bezwaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken; b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te s-gravenhage. Staatsraad i.b.d. mr. R.W.L. Loeb b Voorzitter van het College van beroep voor het Hoger Onderwijs; o Rechter-plaatsvervanger in het Gemeenschappelijk Hof van de Nederlandse Antillen en Aruba. Staatsraad i.b.d. mr. W. Konijnenbelt o Gasthoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder Frans administratief recht, aan de Universiteit van Amsterdam; b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Amsterdam; o Redactielid van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht; o Lid van de redactieraad van De Gemeentestem; o Lid-voorzitter van de Commissie van Beroep voor de onderzoeksbeoordelingen van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten; o Voorzitter van de Vereniging Genesis 4:9b; o Lid van de Raad van advies van de École doctorale van de Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Universiteit Paul Cézanne (Aix-Marseille III) te Aix-en-Provence; o Lid van het bestuur van de Stichting Bachiene en de Stichting Thorbecke te Leiden. Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. W.C.E. Hammerstein-Schoonderwoerd b Lid van het Diocesane Bureau voor geschillen Bisdom Utrecht; b Docent textiele werken Volksuniversiteit Arnhem. Staatsraad i.b.d. mr. B. van Wagtendonk b Raadsheer-plaatsververvanger Gerechtshof Leeuwarden; b Lid bestuur Stichting Regionale Scholengemeenschap Simon Vestdijk te Harlingen/Franeker. Staatsraad i.b.d. mr. P.J.J. van Buuren o Vice-voorzitter van de Commissie algemene regels van bestuursrecht; b Lid van de Commissie van Advies inzake de waterstaatswetgeving; b Lid van de redactie Nederlandse Wetgeving, Staats- en Administratiefrechtelijke wetgeving; o Lid van de redactieraad Bouwrecht; b Voorzitter van het bestuur Instituut voor Bouwrecht; o Voorzitter van het bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht; b Voorzitter van de curriculumcommissie van de Academie voor Wetgeving; (N.B. Tweede hoofdfunctie: hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Utrecht) Staatsraad i.b.d. mr. K. Brink o Geen Staatsraad i.b.d. dr. J.J.C. Voorhoeve b Hoogleraar Bestuurlijke Aspecten van Internationale Organisaties aan de Rijksuniversiteit Leiden, Departement Bestuurskunde (1 avond p.w.); o Lid van de Trilateral Commission; o Voorzitter van de Stichting t.b.v. een deeltijdhoogleraarschap terrorismestudies aan de Universiteit van Leiden; o Lid van World Connectors, een gespreksgroep voor ontwikkelings- en veiligheidsvraagstukken; o Voorzitter van de Raad van Toezicht van Oxfam-Novib; o Lid van het bestuur van het European Centre for Conflict Prevention; b Lid adviesraad Internationale Vraagstukken en voorzitter Commissie Veiligheid. (N.B. Tweede hoofdfunctie: hoogleraar internationale veiligheidsstudies, Nederlandse Defensie Academie (50%)). 4 Staatscourant 2009 nr oktober 2009

5 Staatsraad i.b.d. mr. R.R. Winter o Plaatsvervangend Lid van de Douanekamer van het gerechtshof te Amsterdam (voorheen Tariefcommissie); o Houden van lezingen/geven van seminars; o Raadsheer-plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht; (N.B. Hoofdfunctie: President van het College van Beroep voor het bedrijfsleven te s-gravenhage) Staatsraad i.b.d. mr. dr. M. Oosting o Lid van de jury van de Van de Spiegelprijs van de Vereniging voor Bestuurskunde; o Voorzitter van het Center for International Legal Cooperation (CILC); o Lid van de redactie-adviesraad van het NJCM-bulletin; o Lid van de Raad van Toezicht Netherlands Genomics Initiative; o Voorzitter Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM); o Lid redactieraad Vakgroep Wet en Bestuursrecht en Bestuurskunde (faculteit rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen); o Lid bestuur Kirchheim Stichting Ombudsman en Democratie. Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. M. Vlasblom o Gewoon hoogleraar in het staats- en bestuursrecht (in deeltijd) aan de Rijksuniversiteit van Leiden; b Raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep; o Lid van het bestuur van de Stichting Collectie-Vlasblom; b Raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. H. Troostwijk o Plaatsvervangend Lid Commissie voor de bezwaarschriften Joods Humanitair Fonds; b Bestuurslid Stichting Afhandeling Maror gelden Overheid (SAMO); o Lid Raad van Toezicht Prins Bernhard Cultuurfonds; b Plaatsvervangend Lid van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs; b Vice-voorzitter Raad voor de Journalistiek. Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. M.G.J. Parkins-de Vin o Voorzitter generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen in de Protestantse Kerk in Nederland; o Voorzitter bestuur beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel; o Voorzitter Nederlandse Hervormde Wijkstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel. Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen b Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het Bedrijfsleven; b Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof te s-gravenhage; o Lid bestuur van de Stichting Muziek in de Gotische zaal. Staatsraad i.b.d. mr. W. van den Brink b Raadsheer-plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht; b Vice-voorzitter van de raadgevende commissie ambtenarenrechtspraak van de Benelux Economische Unie; b Voorzitter van de raadgevende commissie rechtsbescherming voor het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom; b Voorzitter van de Commissie van Bezwaar DBZ van het Ministerie van Buitenlandse Zaken; b Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Stichting Zorggroep Groene Hart; o Bestuurslid/secretaris van Muziekvereniging D.H.T.S.G. te Berkenwoude. Staatsraad i.b.d. mr. H.G. Lubberdink b Raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep; b Raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven; b Lid van het College van Beroep voor het hoger onderwijs; b Plaatsvervangend voorzitter Commissie van Bezwaar Dienst Buitenlandse Zaken; b Bestuurslid van de Stichting Horizon Staatsraad i.b.d. mr. T.M.A. Claessens o geen Staatsraad i.b.d. mr. J.E.M. Polak b Redacteur van de module Algemeen bestuursrecht; b Voorzitter redactie Overheid en aansprakelijkheid; o Lid van het bestuur van de Stichting Grotius academie; 5 Staatscourant 2009 nr oktober 2009

6 o o o Medewerker van het Nederlands Juristenblad; Lid van het bestuur van de Vereniging voor Bestuursrecht (V.A.R.); Lid van bestuur en curatorium van de Stichting Thorbeckeleerstoel. (N.B. Tweede hoofdfunctie: Hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden en in verband daarmee onder meer (hoofd)docent Grotiusopleiding algemeen bestuursrecht) Staatsraad i.b.d. mr. D.A.C. Slump b Raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep te Utrecht; b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te s-gravenhage; o Plaatsvervangend voorzitter van de Commissie van beroep voor de examens van de Theologische Universiteit van de gereformeerde kerken (vrijgemaakt) te Kampen; o Voorzitter van de Commissie van beroep voor de examens van de Gereformeerde Hogeschool te Zwolle; o Lid van Deputaten Appèlzaken Generale Synode van de gereformeerde kerken (vrijgemaakt); o Plaatsvervangend Lid Geschillencommissie ChristenUnie; o Lid college van curatoren van de Stichting bijzondere leerstoelen onderwijsrecht; o Lid redactieraad NTKR (Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht); o Lid redactieraad Beweging (Opinieblad Stichting voor Reformatorische wijsbegeerte). Staatsraad i.b.d. mr. A.W.M. Bijloos o Plaatsvervangend Lid van het gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba; b Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof s-gravenhage; b Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep; b Lid redactie Nederlandse Jurisprudentie; o Lid redactie Trema tijdschrift voor de rechterlijke macht. o (Tijdelijk) Lid van de Selectiecommissie rechterlijke macht; b Lid selectiecommissie rechterlijke macht (tot ); b Lid redactie Juridisch up to Date. Staatsraad i.b.d. mr. O. de Savornin Lohman (N.B. Hoofdfunctie: Raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden) Staatsraad i.b.d. mr. Ch.W. Mouton b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te s-hertogenbosch. Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. C.H.M. van Altena b Raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Amsterdam; b Lid Commissie van Beroep Stichting Code Geneesmiddelenreclame; o Lid van het bestuur van de Stichting Holland Symfonia; b Lid-jurist van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Staatsraad i.b.d. mr. R. van der Spoel o Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. W.D.M. van Diepenbeek b Voorzitter van het College van Beroep van de Energie- en Nutsbedrijven; b Voorzitter van de Commissie van Beroep van de Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Tilburg; o Lid van de jury van de prof. Frenkelprijs bij de Universiteit Tilburg; o Penningmeester van de sectie Raadsheren van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak; b Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep. Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. M.W.L. Simons-Vinckx b Redacteur van de Kluwer Ruimtelijk bestuursrecht, onderdeel Wet bodembescherming; b Redacteur Actualiteiten Bouwrecht; o Redacteur van het Tijdschrift voor Milieu en Aansprakelijkheid; b Docent bij de Grotius Academie; b Docent bij OSR Juridische Opleidingen; b Docent SBO; b Docent Instituut voor bouwrecht; o Lid van de Redactiecommissie VSO-Milieurecht en ruimtelijk bestuursrecht; b Voorzitter van het Toetsingscollege Product Stewardship Gedragscode; o Lid van het bestuur van de Stichting Schrauwenfonds. 6 Staatscourant 2009 nr oktober 2009

7 Staatsraad i.b.d. mr. J.H. van Kreveld b Raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep. b Raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven; Staatsraad i.b.d. mr. D. Roemers b Plaatsvervangend voorzitter Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam; b Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof te s-gravenhage; b Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven; b Voorzitter college van beroep Stichting Green Award Rotterdam; o Lid Board of Trustees van de Academy of European Law (ERA) te Trier; o Lid van de Selectiecommissie Rechterlijke macht. Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. S.J.E. Horstink-von Meyenfeldt b Lid van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Politieacademie te Apeldoorn; b Plaatsvervangend Lid van de Centrale Commissie mensgebonden Onderzoek (CCMO); (vacatiegeld) o Lid Adviesraad Bisschoppenconferentie; o Vice-voorzitter Stichting Adrianus Fonds (ten behoeve van ondersteuning van initiatieven op het gebied van het katholiek theologisch universitair onderwijs en onderzoek). Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. M.A.A. Mondt-Schouten b Lid en plv. voorzitter Commissie van Bezwaar Directie Buitenlandse Zaken; o Lid van de Raad van Toezicht Stichting Instituut voor Immigratierecht te Leiden. Staatsraad i.b.d. mevrouw P.B.M.J. van der Beek-Gillessen b Raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Amsterdam; b Lid redactie Jurisprudentie Bestuursrecht Plus (uitgave SDU). Staatsraad i.b.d. de heer mr. G.N. Roes o Lid van de Curriculumcommissie Beleidsacademie van het Ministerie van Justitie; b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Leeuwarden en in het Gerechtshof Den Haag; b Reserve-Kolonel der Koninklijke Marechaussee; o Vice-voorzitter Stichting Marechaussee Contact; o Lid van het bestuur van de Vereniging Officieren der Koninklijke Marechaussee; o Voorzitter van de Stichting Onderhandelingen Leenrechtvergoedingen; o Voorzitter Curriculumcommissie Academie voor Wetgeving. Staatsraad i.b.d. mr. drs. T.G.M. Simons b Diverse docentschappen: Studiecentrum Rechtspleging, Stichting Opleidingen Sociale Rechtshulp, Euroforum B.V.; b Onafhankelijk legal expert Raad van Europa te Straatsburg; o Bestuurslid VAR vereniging voor bestuursrecht; b Lid curatorium Stichting Europa Instituut Universiteit Leiden; b Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof s-gravenhage; b Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven. (N.B. Hoofdfunctie: President van de Centrale Raad van Beroep in Utrecht) Staatsraad i.b.d. mr. C.J. Borman b Lid College van Beroep voor het hoger onderwijs; b Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep; b Raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Staatsraad i.b.d. mr. J.A. Hagen b Raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven; b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof s-gravenhage; o Voorzitter van de Raadgevende Commissie van de Nederlandse Taalunie. Staatsraad i.b.d. mr. Th.C. van Sloten o Voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Saffier in Den Haag (verzorgings- en verpleeghuizen); o Lid van de Commissie voor geschillen van de Nederlandse Protestantse Christelijke Schoolraad); b Raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep. 7 Staatscourant 2009 nr oktober 2009

8 Staatsraad i.b.d. mr. A.B.M. Hent geen Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. L.Y. Gonçalves Ho-Kang You b Bestuurslid Stichting Katholieke Universiteit (Radboud), Nijmegen; b Lid van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV), Den Haag; o Lid van de Raad van Advies van Giving Back, Amsterdam; b Lid van de Raad van Toezicht van het Institute of Social Studies, Den Haag; o Lid van het bestuur van het Koninklijk Kabinet van Schilderijen van het Mauritshuis, Den Haag; o Bestuurder van het International Executive Committee van Amnesty International, Londen; o Voorzitter van het Prins Claus Fonds, Amsterdam; o Lid van de Raad van Commissarissen van het Concertgebouw NV, Amsterdam; o Lid van het bestuur Stichting Nieuwe Kerk, Amsterdam; o Voorzitter Stichting Juridische Samenwerking (Nederland-Suriname en Suriname-Nederland); o Bestuurslid van de Stichting Hans en Erik; b Lid van de Staatscommissie Grondwet. 8 Staatscourant 2009 nr oktober 2009

Nevenfuncties staatsraden

Nevenfuncties staatsraden RAAD VAN STATE Nevenfuncties staatsraden De Vice-President van de Raad van State maakt onderstaand overzicht bekend van nevenfuncties van hemzelf, de staatsraden, de staatsraden van het Koninkrijk der

Nadere informatie

NEVENFUNCTIES. -bestuurslid Stichting Jurdoc (Juridische documentatie Nederlandse Antillen en Aruba); -redacteur Caribisch Juristenblad;

NEVENFUNCTIES. -bestuurslid Stichting Jurdoc (Juridische documentatie Nederlandse Antillen en Aruba); -redacteur Caribisch Juristenblad; 1 NEVENFUNCTIES leden, plaatsvervangend leden, rechters-plaatsvervanger, raio s en rio s van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Nadere informatie

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen.

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen. Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken Mr. M. Jurgens Raadsheer Gerechtshof Amsterdam Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Gelderland Docent ERA (Europese Rechts

Nadere informatie

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen.

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen. Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken Mr. M. Jurgens Raadsheer Gerechtshof Amsterdam ERA (Europese Rechts Academie) te Trier, Duitsland SSR (Stichting Studiecentrum

Nadere informatie

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU-VUmc - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

Nevenfuncties staatsraden

Nevenfuncties staatsraden RAAD VAN STATE Nevenfuncties staatsraden De Vice-President van de Raad van State maakt nderstaand verzicht bekend van nevenfuncties van hemzelf, de staatsraden, de staatsraden van het Kninkrijk der Nederlanden

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT over het kalenderjaar 2010. Hogeschool der Kunsten Den Haag

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT over het kalenderjaar 2010. Hogeschool der Kunsten Den Haag VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT over het kalenderjaar 2010 Hogeschool der Kunsten Den Haag Verslag Raad van Toezicht over 2010 Algemeen De Raad bestond op 31 december 2010 uit zeven leden. De samenstelling wijzigde

Nadere informatie

NEVENFUNCTIES Rechterlijke Macht

NEVENFUNCTIES Rechterlijke Macht NEVENFUNCTIES Rechterlijke Macht (per oktober 2016) leden, plaatsvervangend leden, rechters-plaatsvervanger, van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire,

Nadere informatie

De nieuwe Omgevingswet in de praktijk

De nieuwe Omgevingswet in de praktijk Postbus 30 3300 AA info@planschade.net 078-614 24 08 of 078-631 47 18 www.planschade.net JvO-seminars 2016 De nieuwe Omgevingswet in de praktijk 30 juni 2016 Gemeentehuis Zwolle aanvang 10:00 u 22 september

Nadere informatie

NEVENFUNCTIES Rechterlijke Macht

NEVENFUNCTIES Rechterlijke Macht NEVENFUNCTIES Rechterlijke Macht (per januari 2016) leden, plaatsvervangend leden, rechters-plaatsvervanger, raio s en rio s van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne

CURRICULUM VITAE. mr dr R Wijne CURRICULUM VITAE mr dr R Wijne November 2014 - heden Januari 2014 - heden Juli 2013 - heden Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Functie: Raadsheer-plaatsvervanger Boom Juridische uitgevers Functie: Hoofdredacteur

Nadere informatie

Overzicht nevenfuncties burgemeester gemeente Dordrecht, de heer drs A.A.M. Brok (sinds 2010)

Overzicht nevenfuncties burgemeester gemeente Dordrecht, de heer drs A.A.M. Brok (sinds 2010) Overzicht nevenfuncties burgemeester gemeente Dordrecht, de heer drs A.A.M. Brok (sinds 2010) Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden - Drechtraad voorzitter DB en AB nee 2010 Veiligheidsregio Zuid-Holland

Nadere informatie

BEST SIMPLY THE LEERGANG AANSPRAKELIJKSHEIDSRECHT VERZEKERINGSRECHT EN PROCESRECHT

BEST SIMPLY THE LEERGANG AANSPRAKELIJKSHEIDSRECHT VERZEKERINGSRECHT EN PROCESRECHT LEERGANG AANSPRAKELIJKSHEIDSRECHT VERZEKERINGSRECHT EN PROCESRECHT THE SIMPLY BEST LEERGANG AANSPRAKELIJKSHEIDSRECHT, VERZEKERINGSRECHT EN PROCESRECHT 52 PO EURO 2.500,-- EXCL. BTW START NOVEMBER 2015

Nadere informatie

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy CHARTER Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy (NAP) is een samenwerkingsverband tussen de Maatschappelijke Alliantie en hoogleraren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staters-Generaal

Tweede Kamer der Staters-Generaal Tweede Kamer der Staters-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18873 Voordracht ter vervulling van een vacature in de Hoge Raad Nr. 2 VOORDRACHT Lijst van aanbeveling van zes kandidaten, door de Hoge Raad

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 CIV Verkiezing van een Voorzitter A BRIEF VAN HET LID BROEKERS-KNOL Aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal Overveen, 27 juni 2013 Geachte leden,

Nadere informatie

Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, HRM, legal & compliance en de interne accountantsdienst

Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, HRM, legal & compliance en de interne accountantsdienst 4 Organisatie Directie Naam R.A. Walkier (1953) Eerste benoeming 1993, voorzitter sinds 2008 Voorzitter van de directie Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, HRM, legal & compliance en de

Nadere informatie

Denkkracht Utrecht Young Professionals

Denkkracht Utrecht Young Professionals Denkkracht Utrecht Young Professionals Bastiaan Vader Sociale Geografie, BSc. Political Geograpy, MSc. Medewerker Juridisch Bestuurlijke Zaken UMC Utrecht Student Educatieve Master (Universiteit Utrecht)

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Comité van Aanbeveling: Prof. Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering (Universiteit Utrecht) en oprichter Sustainable

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie

C.V. Prof. mr. P.W.A. (Pieter) Huisman

C.V. Prof. mr. P.W.A. (Pieter) Huisman C.V. Prof. mr. P.W.A. (Pieter) Huisman PERSONALIA Geboortedatum: 13 juni 1972 te Boxmeer http://nl.linkedin.com/pub/pieter-huisman/6/60/512 OPLEIDINGEN 1990-1996 Nederlands Recht, specialisatie Recht in

Nadere informatie

Overzicht aangesloten instellingen

Overzicht aangesloten instellingen Overzicht aangesloten instellingen - A - Academisch Medisch Centrum (AMC) Academisch Ziekenhuis Maastricht Amarantis Onderwijsgroep Amphia Ziekenhuis Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ Astronomische

Nadere informatie

Organisatie. Directielid. Naam Ron Walkier (1953) Eerste benoeming 1993, voorzitter sinds 2008 Lopende termijn tot 2016

Organisatie. Directielid. Naam Ron Walkier (1953) Eerste benoeming 1993, voorzitter sinds 2008 Lopende termijn tot 2016 5 Organisatie Directie Naam Ron Walkier (1953) Eerste benoeming 1993, voorzitter sinds 2008 Lopende termijn tot 2016 Voorzitter van de directie Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, hrm,

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 163-109 - - - - 81 85 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 428-153 341-351 - 41

Nadere informatie

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals Bart Jonkers Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen, MA. Analist bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie Birte Nelen Algemene

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 23 WEEK: 11

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 23 WEEK: 11 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 182-121 - - - - 91 93 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 459-170 357-384 - 47

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 27 WEEK: 15

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 27 WEEK: 15 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 334-235 - - - - 165 148 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 636-268 508-548 -

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 274-197 - - - - 135 126 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 576-242 470-503 -

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39147 10 november 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 november 2015, nr. 825853,

Nadere informatie

LEERGANG ARBEIDSRECHT II SIMPLY BEST THE

LEERGANG ARBEIDSRECHT II SIMPLY BEST THE LEERGANG ARBEIDSRECHT II THE SIMPLY BEST LEERGANG ARBEIDSRECHT 64 PO EURO 3.500,-- EXCL. BTW START NAJAAR 2015 # JAARGANG 2 LEERGANG ARBEIDSRECHT NAJAAR 2015 VOORWOORD Magna Charta start op 31 augustus

Nadere informatie

Informatie over samenstelling van (commissies) van de Raad van Toezicht van HU en hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad.

Informatie over samenstelling van (commissies) van de Raad van Toezicht van HU en hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad. Informatie over samenstelling van (commissies) van de Raad van Toezicht van HU en hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad. In dit overzicht zijn opgenomen de taakverdeling binnen de Raad van Toezicht,

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Archivalia F.J.A. de Grijs

Archivalia F.J.A. de Grijs Plaatsingslijst Archivalia F.J.A. de Grijs Archiefnummer: 128 Archiefnaam: GRIJ Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1957-1979 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO

Overzicht Lotingstudies WO Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen voltijd Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen voltijd Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam voltijd Biomedische

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

College Maastricht. International Bachelor in Psychology

College Maastricht. International Bachelor in Psychology OPEN DAGEN NOVEMBER 2015 Kijk voor meer informatie op de site van de instelling. Wat 2 nov Experience Day University College Maastricht Waar open dag (11:00-16:30) Zwingelput 4 2 nov Meeloopdagen diverse

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 21

Provinciaal blad 2010, 21 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2010, 21 Publicatie van het overzicht van de nevenfuncties van de leden van Gedeputeerde Staten conform artikel 3.2. van de Gedragscode voor gedeputeerde staten van Utrecht

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

Bijlagen: 1. concept-brieven aan betrokkenen

Bijlagen: 1. concept-brieven aan betrokkenen gemeente NOTA VOOR DE RAAD Datum: 28 november2006 Nummer raadsnota: 0006107 Onderwerp: Ontslag op verzoek te verlenen aan de heer mr. C. J.G.M. van der Weide als d van de adviescommissie Awb en te benoemen

Nadere informatie

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999 OCenW-Regelingen Bestemd voor: c colleges van bestuur respectievelijk centrale directies van universiteiten en hogescholen. Beleidsregel Datum: 28 mei 1998 Kenmerk: HBO/SB-98/22812 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

1. Burgemeester Functioneel / Besluit Collegevergadering Bezoldiging. Voorzitter DB en AB Veiligheidsregio Functioneel BSD/2010.

1. Burgemeester Functioneel / Besluit Collegevergadering Bezoldiging. Voorzitter DB en AB Veiligheidsregio Functioneel BSD/2010. Register nevenfuncties college van burgemeester en wethouders Den Haag (qualitate qua & ) Op basis van artikel 3.6, tweede lid, organisatieregeling gemeente Den Haag / laatst gewijzigd door BGS op 260912

Nadere informatie

Rooster van aftreden d.d. 6 november 2015

Rooster van aftreden d.d. 6 november 2015 8. Gelegenheid tot het doen van een aanbeveling als bedoeld in artikel 14 lid 6 van de statuten en, indien geen aanbeveling wordt gedaan, gelegenheid tot het maken van bezwaar als bedoeld in artikel 14

Nadere informatie

Dirk van Leeuwen. Summary. Experience. Partner at van Leeuwen van der Pluijm

Dirk van Leeuwen. Summary. Experience. Partner at van Leeuwen van der Pluijm Dirk van Leeuwen dirk@leeuwenpluijm.nl Summary Als partner bij van Leeuwen van der Pluijm geef ik cursussen, lezingen en advies over financieel-economisch strafrecht, fraude, compliance en financiële ethiek.

Nadere informatie

Post-Master Indirecte Belastingen 2017

Post-Master Indirecte Belastingen 2017 Post-Master Indirecte Belastingen 2017 WELKOM BIJ EFS, ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Europese Fiscale Studies (EFS) is een samenwerking van de secties fiscaal recht en fiscale economie van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

mastertrack Governance & Law in Digital Society

mastertrack Governance & Law in Digital Society Bijlage 2 Samenvatting aanvraag nevenvestiging mastertrack Governance & Law in Digital Society Faculteit Rechtsgeleerdheid Campus Fryslân 1 Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 61597 31 oktober 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 oktober 2017, nr. 1257728,

Nadere informatie

Incidenteel. Lid Bestuurlijk Platform Zuidvleugel Nee Incidenteel. Lid Raad van Advies Randstad Urgent Nee Incidenteel

Incidenteel. Lid Bestuurlijk Platform Zuidvleugel Nee Incidenteel. Lid Raad van Advies Randstad Urgent Nee Incidenteel Aboutaleb, Ambtshalve nevenfuncties: A. Voorzitter Stadsregio Voorzitter Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond Voorzitter en lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke brandweer voor

Nadere informatie

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden Erasmus Universiteit Onderzoekspracticum: personen, familie en huwelijksvermogensrecht 3 Hogeschool Utrecht Personen en familierecht 3 JOBO Training & Advies De klant staat centraal 6 Jupeca Basiscursus

Nadere informatie

Lid Bestuurlijk Platform Zuidvleugel Functioneel Nee Voorzitter DB en AB Stadsgewest Functioneel Nee. Functioneel. Functioneel Nee.

Lid Bestuurlijk Platform Zuidvleugel Functioneel Nee Voorzitter DB en AB Stadsgewest Functioneel Nee. Functioneel. Functioneel Nee. Register nevenfuncties college van burgemeester en wethouders Den Haag (qualitate qua & ) Op basis van artikel 3.6, tweede lid, organisatieregeling gemeente Den Haag 1. Burgemeester Functioneel / Bezoldiging

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 18-7-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 670 528

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 6-6-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 762 573 898

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 11-7-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 679 534

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 4-4-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 779 608 940

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 22-08-16 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 449 361 523

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 17 november Opleidingscode Studiejaar Opleidingsomschrijving Instelling

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 17 november Opleidingscode Studiejaar Opleidingsomschrijving Instelling Overzicht fixusopleidingen met selectie Hogescholen Studiejaar Opleidingsomschrijving Instelling Opleidingsvorm Capaciteit 30016 2017 B Advanced Business Creation Avans Hogeschool voltijd 160 3 34397 2017

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 857 Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere

Nadere informatie

Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen Jaarverslag 2014

Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen Jaarverslag 2014 Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen Inleiding Hierbij treft u aan het jaarverslag 2014 van de Landelijke Commissie Schoolbestuursbeslissingen. De LBS is de commissie als bedoeld in

Nadere informatie

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar Aantal per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar 2015-2016 Bron: VSNU 1. Per instelling bachelor, studiejaar 2015-2016 +ENG Erasmus Universiteit Rotterdam 27,27% 3658 54,55% 7184 18,18% 3184 14026

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie

Overzicht fixusopleidingen met selectie Overzicht fixusopleidingen met selectie 34951 2017 HKU B Kunst en Economie voltijd 275 1 34585 2017 Windesheim B Psychomotor Therapie & Bewegingsagogie voltijd 105 3 34686 2017 Windesheim B Journalistiek

Nadere informatie

Stichtingenoverzicht OCW

Stichtingenoverzicht OCW Stichtingenoverzicht OCW Naam opgerichte rechtspersoon Jaar oprichting Betrokkenheid Rijk bij oprichting 1) oprichten 2) mede oprichten 3) doen oprichten Financiele relatie: begrotings artikel Bestuurlijke

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 3 oktober 2016

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 3 oktober 2016 Overzicht fixusopleidingen met selectie Hogescholen 34951 2017 HKU B Kunst en Economie voltijd 275 1 34585 2017 Windesheim B Psychomotor Therapie & Bewegingsagogie voltijd 105 3 34686 2017 Windesheim B

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter?

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Onderzoek naar het Twittergebruik door -, - en -instellingen Gemeten door Coosto over het studiejaar 2014/2015 Daphne Nonahal 1. Een stand van zaken In dit

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20372 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Lochem, P.J.P.M. van Title: Rechtsrelativering : een verkenning op het terrein

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie

Overzicht fixusopleidingen met selectie Overzicht fixusopleidingen met selectie Kunst en Economie HKU voltijd 275 1 Psychomotor Therapie & Bewegingsagogie Windesheim voltijd 105 3 Journalistiek Windesheim voltijd 225 3 Advanced Business Creation

Nadere informatie

Harmonie in Gedrag De maatschappelijke en pedagogische betekenis van muziek

Harmonie in Gedrag De maatschappelijke en pedagogische betekenis van muziek Conferentie Harmonie in Gedrag De maatschappelijke en pedagogische betekenis van muziek Vrijdag 6 oktober 2006 Haagse Hogeschool Conferentie Harmonie in Gedrag. De maatschappelijke en pedagogische betekenis

Nadere informatie

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van Besluit van houdende aanwijzing van zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten) Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2012, nr., Gelet

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE van Frank Mulder

CURRICULUM VITAE van Frank Mulder CURRICULUM VITAE van Frank Mulder Praktijkgebied Bestuursrecht Overheid Vastgoed Brancheteam Brancheteam Overheid In 1987 ben ik als advocaat begonnen in Haarlem, waar ik mij heb gespecialiseerd in het

Nadere informatie

1981 Propaedeuse examen politieke wetenschappen Katholieke Universiteit Nijmegen

1981 Propaedeuse examen politieke wetenschappen Katholieke Universiteit Nijmegen 1/7 CURRICULUM VITAE PROF. DR. W.B.H.J. VAN DE DONK Naam: W.B.H.J. van de Donk (Wim) Geboortedatum: 17 mei 1962 Geboorteplaats: Veghel Burgerlijke staat: Gehuwd met Caroline Evers Kinderen: Anne (1991),

Nadere informatie

Presentatie Master Nederlands Recht Specialisatie Staats-en Bestuursrecht

Presentatie Master Nederlands Recht Specialisatie Staats-en Bestuursrecht Presentatie Master Nederlands Recht Specialisatie Staats-en Bestuursrecht Mr. E.M.J (Ellen) Hardy Master Open Dag 18 maart 2017 Wie is wie? Waarom specialisatie SBR? Waarom in Maastricht? Onderwijs Het

Nadere informatie

Verklaring van Belangen

Verklaring van Belangen Verklaring van Belangen Algemeen Titel(s) Prof. Dr. Voornaam Ludo J. Tussenvoegsels Achternaam Functie Hellebrekers X voorzitter O lid Korte omschrijving huidige werkzaamheden Sinds 18 december 2014 lid

Nadere informatie

EUROPESE INTEGRATIE: TUSSEN GEOPOLITIEK VREDESBELEID EN ECONOMISCHE GROEI. Dr Harry Daemen.

EUROPESE INTEGRATIE: TUSSEN GEOPOLITIEK VREDESBELEID EN ECONOMISCHE GROEI. Dr Harry Daemen. EUROPESE INTEGRATIE: TUSSEN GEOPOLITIEK VREDESBELEID EN ECONOMISCHE GROEI Dr Harry Daemen daemen@fsw.eur.nl Mini-C.V. Harry Daemen 1973-1975 Politicologisch onderzoeker aan de Katolieke Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

SERIE WERKCOLLEGES AANBESTEDINGSRECHT. Euro 1.300,--

SERIE WERKCOLLEGES AANBESTEDINGSRECHT. Euro 1.300,-- W W W. A V D R. N L SERIE WERKCOLLEGES AANBESTEDINGSRECHT Euro 1.300,-- Arms used by Hugh Bigod, as heir to the earldoms of Norfolk and Suffolk, and as recorded during the signing of Magna Charta. SERIE

Nadere informatie

Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten. Share the Expertise

Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten. Share the Expertise Tax Mastercourse voor bedrijfsfiscalisten Share the Expertise Tax Mastercourse Loyens & Loeff Tax Mastercourse On top of tax In het voorjaar van 2014 organiseert Loyens & Loeff voor de zesde keer de Tax

Nadere informatie

WERKNEMER. Verklaring van belangen. Algemeen. Melding van belangen op farmaceutisch gebied. Tussenvoegsels

WERKNEMER. Verklaring van belangen. Algemeen. Melding van belangen op farmaceutisch gebied. Tussenvoegsels Verklaring van belangen Algemeen Titel(s) Voornaam Prof. dr. Bert Tussenvoegsels Achternaam Afdeling (Voor externe experts, wilt u aangeven voor welke afdeling van het CBG u werkt) Functienaam Omschrijving

Nadere informatie

Verklaring van belangen

Verklaring van belangen Verklaring van belangen Algemeen Titel(s) Voornaam Prof. dr. Frans G.M. Tussenvoegsels Achternaam Afdeling (Voor externe experts, wilt u aangeven voor welke afdeling van het CBG u werkt) Functienaam Omschrijving

Nadere informatie

Verantwoordelijk docent en contactpersonen bij rechterlijke instellingen

Verantwoordelijk docent en contactpersonen bij rechterlijke instellingen Law Extra Stage bij Rechtbank Arnhem en Hof Arnhem (5 EC) Doelstelling Studenten maken kennis met de praktijk van het recht, nadat zij in het tweede jaar kennis hebben genomen van allerlei theorieën over

Nadere informatie

Code opleiding 56829 Internationaal en Europees Recht

Code opleiding 56829 Internationaal en Europees Recht OPLEIDINGEN MET DECENTRALE SELECTIE 2013-2014 WO Naam instelling: Universiteit Leiden Code instelling: 21PB Percentage 16% www.aanstaande-studenten.leidenuniv.nl Naam instelling: Universiteit Leiden Code

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 281 Wet van 14 mei 1998, houdende voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de met

Nadere informatie

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST REGIO NOORD Tryater Leeuwarden Artikel 3.9. Algemeen theater 1.500.000 92.766-1.592.766 Noord Nederlands Toneel Groningen Artikel 3.9. Algemeen theater 2.500.000 154.942-2.654.942 Het Houten Huis Groningen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 59625 9 november 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2016, nr. 1062841,

Nadere informatie

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2014 Young Professionals

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2014 Young Professionals De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2014 Young Professionals Birte Nelen Functie: Beleidsadviseur bij Abvakabo FNV Studie: Algemene Sociale Wetenschappen, Bachelor Bestuur en Beleid (USBO), Master Hester

Nadere informatie

Overzicht van (neven)functies van de leden van de Adviescommissie bezwaarschriften

Overzicht van (neven)functies van de leden van de Adviescommissie bezwaarschriften Overzicht van (neven)functies van de leden van de Adviescommissie bezwaarschriften 2015-2019 Mevr. J.P. Alspeer (1985) Senior Juridisch Adviseur bij Kansspelautoriteit Buurtbemiddeling en mediation DOCK

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

De actuele tafel 2012: actualiteitencolleges voor burgemeesters

De actuele tafel 2012: actualiteitencolleges voor burgemeesters De actuele tafel 2012: actualiteitencolleges voor burgemeesters Zeven woensdagen van 16.00 tot 20.00 uur: 18 april 23 mei 13 juni 5 september 19 september 31 oktober 12 december Crisis actueel: maatschappelijke

Nadere informatie