C.V. Prof. mr. P.W.A. (Pieter) Huisman

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C.V. Prof. mr. P.W.A. (Pieter) Huisman"

Transcriptie

1 C.V. Prof. mr. P.W.A. (Pieter) Huisman PERSONALIA Geboortedatum: 13 juni 1972 te Boxmeer OPLEIDINGEN Nederlands Recht, specialisatie Recht in Europa, KUN Nijmegen. Afstudeerscriptie in het vak onderwijsrecht. Verblijf van zes maanden aan de Katholieke Universiteit Leuven VWO Elzendaal College, Boxmeer. WERKERVARING Per 1 nov Bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht Erasmus School of Law vanwege de Stichting bijzondere leerstoel onderwijsrecht op pluriforme grondslag (1 dag p/w) Verzorgen vak onderwijsrecht aan masterstudenten, begeleiding scripties, twee aio s (onderwerpen vrijheid van stichting, resp. academische vrijheid) Initiëren, ontwerpen en uitvoeren programmaonderzoek (o.a onderzoek t.b.v. lokale en nationale overheden, sectororganisaties, AOb), beoordelen onderzoeksvoorstellen (o.a. FWO, Vlaanderen). Schrijven/publiceren artikelen, boeken en columns over actuele onderwijsrechtelijke onderwerpen (governance, positie van actoren, wetgeving) Advisering aan lokale overheden en besturen (onderwerpen o.a. governance en bestuurlijke inrichting, kwalificatieplicht) Verzorgen inleidingen voor management/schoolbesturen/toezichthouders, gemeenten/vng en juridische professionals (o.a. via OSR Utrecht). Sinds september 2014 Senior adviseur Hobéon Advisering onderwijsinstellingen, sectororganisaties en (lokale) overheden m.b.t onderwijsjuridische, strategische en bestuurlijke (governance) vraagstukken Entameren leergangen/cursussen voor examencommissieleden, Cvb s/raden van Toezicht, stafleden op het gebied van juridische rechten en plichten in het hoger/middelbaar beroepsonderwijs.

2 Sinds september 2014 Onderzoeker Haagse Hogeschool (1 dag p/w) Onderzoeker voor het Zwaartepunt Goed bestuur in veilige wereld. Projecten o.a. positie van de professional in het HBO en organisatie praktijksymposia (thema s goed bestuur en juridisering) Senior Lecturer Haagse Hogeschool, Academie voor Bestuur, recht en veiligheid Onderzoekcoördinator Academie: initiëren, aanjagen en opzetten van academiebrede onderzoeksagenda. Docent staats/bestuursrecht opleiding Integrale Veiligheidskunde, docent onderwijsrecht en bestuursrecht HBO-recht, verzorgen masterclass Onderwijsrecht Hoger Onderwijs voor Academie Master en Professional Courses, externe cursussen (voor o.a. NSOB) Belast met interne legal audits en (incidentele) ondersteuning academieleiding en bestuursdienst CvB Stafmedewerker/stafjurist Onderwijsraad, Den Haag. Hoofdverantwoordelijke voor de concipiëring van de wetsadviezen van de raad Promovendus en docent onderwijsrecht faculteit Rechtsgeleerdheid KUN, Nijmegen. Onderzoek, uitmondend in dissertatie (2002), over juridische problematiek bij samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs. In de periode docent onderwijsrecht voor rechtenstudenten en studenten onderwijskunde. Als docent in de periode voorts elk jaar een post-academische cursus onderwijsrecht gegeven aan de KUN en VU. Gedurende de onderzoekstijd zijn verschillende artikelen, annotaties en bijdragen verschenen. Tevens zijn enkele voordrachten gehouden op buitenlandse congressen (Nieuw Zeeland, Verenigde Staten) Jurist ABKO (Algemeen Bureau Katholiek Onderwijs) Den Haag. Advisering schoolbesturen m.b.t inrichting bestuur en statuten. OVERIGE (NEVEN)WERKZAAMHEDEN Sinds 2014 Voorzitter Geschillencommissie OOGO jeugdplan Personele unie met geschillencommissie OOGO ondersteuningsplan Sinds 2013 Vice-voorzitter Beroepscommissie visitatieprojecten VLUHR Vlaanderen Geschillen inzake visitatietrajecten. Sinds 2013 Voorzitter Geschillencommissie OOGO ondersteuningsplan Voorzitten van zittingen over geschillen tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs

3 Sinds 2012 External examiner Department of Education Management and Policy Studies of the University of Pretoria, South Africa Beoordelen masterthesis Onderwijsrecht 2011 Extern commissielid Onderwijsraad, advies Artikel 23 in maatschappelijk perspectief Betrokken bij de voorbereiding in de commissie, schrijven essay inzake consequenties verandering begrip richting Sinds 2011 Lid landelijke bezwarencommissie Schoolbestuurbeslissingen (onderdeel Landelijke Geschillencommissie, Utrecht) O.a. geschillen over ontslag docenten Sinds 2009 Docent OSR Juridische opleidingen Utrecht (rechten en plichten in het onderwijs) Verzorgen 2x per jaar dagcursus aan praktijkjuristen, advocaten, rechtsbijstandjuristen over rechten en plichten van leerlingen, ouders en studenten Lid Verkenningscommissie Toekomstkansen Katholiek Onderwijs (commissie Van de Donk) Belast met juridische vraagstukken (rapport School en Kerk verbinden 2010) Voorzitter verkenningscommissie Beginselen van Goed Toezien, Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). Leiden van een commissie (6 personen), resulterend in een referentiekader voor de toezichthouder (uitgave VTOI, 2009, herzien 2015). BESTUURSWERKZAAMHEDEN EN REDACTIELIDMAATSCHAPPEN Sinds 2013 Sinds 2011 Sinds 2002 Secretaris/bestuurder Stichting Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht (NCOR), Den Haag (samenwerkingsverband hoogleraren onderwijsrecht EUR, UvT, RUN en VU). Belast met o.a. coördinatie van onderzoeken en het beleidsplan van de stichting (activiteiten: verzorging cursussen en landelijk onderzoek). Participatie in landelijk onderzoek en cursussen Redactielid Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht, SDU Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR), Verantwoordelijk voor bestuur en beleidsvorming van een wetenschappelijke en vakvereniging van circa 400 leden.

4 Voorzitter redactie School en Wet, Kluwer. Coördinatie redactie (5 leden en secretaris) en beoordeling copy, contacten uitgever Voorzitter Stichting Belangenbehartiging Juridische Studenten KUN Onder meer organiseren boekenverkoop aan rechtenstudenten, verantwoordelijk voor jaarlijkse omzet van circa Euro. RECENTE LEZINGEN EN VOORDRACHTEN (selectie) 2015 Ontwikkelingen in het (hoger)onderwijsstelsel, Medilex congresdag Weten regelgeving in het hoger onderwijs, Amersfoort 5 februari 2014 Actualiteiten in governance, Vereniging Toezichthouders in Onderwijsinstellingen, Rotterdam 13 mei The legal status of teachers, European Education Law Association, Kaunas, Litouwen, september jaar Mammoetwet: karakter en geschiedenis, symposium OCW t.g.v verjaardag Mammoetwet. KERNPUBLICATIES P.W.A. Huisman, F.H.J.G. Brekelmans, J.P.L.C. Dijkgraaf, M. van Es, B.M. Paijmans, R. Sarneel, Basisboek onderwijsrecht, Den Haag: Sdu P.W.A. Huisman, M.T.A.B. Laemers, C.H.C. Overes, P.J.J. Zoontjens, Coöperatie van kleine scholen, Den Haag: Ministerie van OCW P.W.A. Huisman & F. Hendriks, The Law of Higher Education in the Netherlands, in: Charles J. Russo et al, The Law of Higher Education: international Perspectives, Maryland, USA: Rowman & Littlefield Education 2013, p P.W.A. Huisman, Doorwerking van fundamentele rechten in het onderwijs, in: J. Gerards & C. Sieburgh (red.), De invloed van fundamentele rechten op het materiële recht, Deventer: Kluwer 2013, p P.W.A. Huisman & F.J. de Vijlder, Sectorstudie toezicht hoger onderwijs, Den Haag: WRR P.W.A. Huisman, D. Mentink, M.T.A.B. Laemers, P.J.J. Zoontjens, Vrijheid van stichting. Over de mogelijkheden en consequenties van een moderne interpretatie van de vrijheid van richting bij de stichting van bijzondere scholen, Den Haag: Ministerie van OCW P.W.A. Huisman, Onderwijsrecht in meervoud (oratie ESL Rotterdam). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2011.

5 P.W.A. Huisman & P.J.J. Zoontjens (red.). Selectie bij toegang tot onderwijs, Den Haag: Kluwer 2010 P.W.A Huisman & B.P. Vermeulen, De juridische positie van de leraar in balans, in: F.H.J.G. Brekelmans, M.A.J.M. Buijsen, M. van Es, P.W.A. Huisman, B.P. Vermeulen, De docent: onderdaan of autoriteit? Den Haag: SDU 2007, p (preadvies). P.W.A. Huisman, De samenwerkingsschool: conflicterende convergentie (dissertatie RUN), Den Haag: Elsevier 2002

Onderzoeksprogramma Rechtspleging. Onderzoek, publicaties en activiteiten 2005-2007

Onderzoeksprogramma Rechtspleging. Onderzoek, publicaties en activiteiten 2005-2007 Onderzoek, publicaties en activiteiten 2005-2007 Mei 2008 Onderzoeksprogramma Rechtspleging Onderzoek, publicaties en activiteiten 2005-2007 Het Onderzoeksprogramma Rechtspleging is een interdisciplinair

Nadere informatie

Bestuursverslag 2012 Stichting Onderwijsgeschillen

Bestuursverslag 2012 Stichting Onderwijsgeschillen Bestuursverslag 2012 Stichting Onderwijsgeschillen Stichting Onderwijsgeschillen I Postbus 85191 I 3508 AD Utrecht info@onderwijsgeschillen.nl I www.onderwijsgeschillen.nl De doelstelling van Stichting

Nadere informatie

1981 Propaedeuse examen politieke wetenschappen Katholieke Universiteit Nijmegen

1981 Propaedeuse examen politieke wetenschappen Katholieke Universiteit Nijmegen 1/7 CURRICULUM VITAE PROF. DR. W.B.H.J. VAN DE DONK Naam: W.B.H.J. van de Donk (Wim) Geboortedatum: 17 mei 1962 Geboorteplaats: Veghel Burgerlijke staat: Gehuwd met Caroline Evers Kinderen: Anne (1991),

Nadere informatie

SAL/05.00008, Z.295.1. Verslag van de Albedaleerstoel. Arbeidsverhoudingen en ADR 2003-2005. Prof.mr. A.F.Brenninkmeijer Prof.mr. L.C.J.

SAL/05.00008, Z.295.1. Verslag van de Albedaleerstoel. Arbeidsverhoudingen en ADR 2003-2005. Prof.mr. A.F.Brenninkmeijer Prof.mr. L.C.J. Verslag van de Albedaleerstoel Arbeidsverhoudingen en ADR 2003-2005 Prof.mr. A.F.Brenninkmeijer Prof.mr. L.C.J. Sprengers Leiden, 23 maart 2005 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 3 2. Verslag Prof.mr. A.F.M.Brenninkmeijer

Nadere informatie

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken Departement Fiscale en Economische Vakken website http://www.fiscaaleconomisch.leidenuniv.nl Inhoud Jaarverslag 2001 Inhoud Woord vooraf Omschrijving vakgebieden Toegewezen formatie Overzicht van onderwijs-

Nadere informatie

Curriculum vitae Ivo Giesen

Curriculum vitae Ivo Giesen Curriculum vitae Ivo Giesen naam: Prof. dr. mr. I. (Ivo) Giesen werkadres: Molengraaff Instituut voor Privaatrecht Janskerkhof 12 3512 BL Utrecht telefoon: 030 253 6148 fax: 030 253 7203 e-mail: I.Giesen@uu.nl

Nadere informatie

Over de auteurs Toos Bik Katalien Bollen Jan Eijsbouts Martin C. Euwema

Over de auteurs Toos Bik Katalien Bollen Jan Eijsbouts Martin C. Euwema Over de auteurs Toos Bik is jurist, gecertificeerd NMI-mediator, klachtbehandelaar, trainer en coach. Na haar studie Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht heeft zij carrière gemaakt binnen diverse

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Prof. mr. dr. M. de Cock Buning

CURRICULUM VITAE Prof. mr. dr. M. de Cock Buning CURRICULUM VITAE Prof. mr. dr. M. de Cock Buning 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Voornaam: De Cock Buning Madeleine Werkadres 1: Commissariaat voor de Media Postbus 1426 1200 BK Hilversum Hoge Naarderweg

Nadere informatie

Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009

Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009 Evaluatie Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2009 Inhoud Deel 1 Zelfstudie Erasmus School of Law Deel 2 Onderzoeksprogramma s Erasmus School of Law A. Het Domein van de rechter B. Lex Mercatoria C. Rechten

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE A.H. Berg (1945) PERSOONLIJKE GEGEVENS

CURRICULUM VITAE A.H. Berg (1945) PERSOONLIJKE GEGEVENS CURRICULUM VITAE A.H. Berg (1945) PERSOONLIJKE GEGEVENS Getrouwd en twee volwassen kinderen. Privé-adres: s-gravenweg 9; 3062 ZA Rotterdam. e ahb@bergsoeters.nl t 010 4135588 m 0620 531242 i www.bergsoeters.nl

Nadere informatie

jaarverslag en jaarrekening 2010

jaarverslag en jaarrekening 2010 jaarverslag en jaarrekening 21 Voorwoord Het jaar 21 is in meerdere opzichten een goed jaar voor de Open Universiteit. Door de opening van een vertegenwoordiging in Almere beschikt de Open Universiteit

Nadere informatie

Hij was bovendien bestuurslid van de Dutch Political Science Association (1985-1989).

Hij was bovendien bestuurslid van de Dutch Political Science Association (1985-1989). Arno Korsten Arno F.A. Korsten (Velden, 8 juni 1947) is een Nederlandse socioloog en bestuurskundige die naast hoogleraar en auteur ook adviseur was van regering en parlement en tal van andere overheden,

Nadere informatie

QANU JAARVERSLAG 2011

QANU JAARVERSLAG 2011 QANU JAARVERSLAG 2011 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA UTRECHT T 030 230 31 00 F 030 230 31 29 E info@qanu.nl I www.qanu.nl 2012 QANU Tekst

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 FISCALE AUTONOMIE EN HAAR GRENZEN. Programmaleider: prof. dr S.J.C. Hemels (tot 1 mei 2010: prof dr. J.J.M.

JAARVERSLAG 2010 FISCALE AUTONOMIE EN HAAR GRENZEN. Programmaleider: prof. dr S.J.C. Hemels (tot 1 mei 2010: prof dr. J.J.M. JAARVERSLAG 2010 FISCALE AUTONOMIE EN HAAR GRENZEN Programmaleider: prof. dr S.J.C. Hemels (tot 1 mei 2010: prof dr. J.J.M. Jansen) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Het programma...4 3. De mensen...5

Nadere informatie

Open Universiteit JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014. Open Universiteit. www.ou.nl. Open Universiteit. Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen

Open Universiteit JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2014. Open Universiteit. www.ou.nl. Open Universiteit. Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen Bezoekadres Valkenburgerweg 177 6419 AT Heerlen Postadres Postbus 2960 6401 DL Heerlen Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt onder de vereisten van de Creative

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk!

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk! Jaarverslag 2009 Als je gelooft in je werk! Voorwoord Met genoegen presenteren we u het jaarverslag 2009 van de Gereformeerde Hogeschool. Dit verslag geeft u een beeld van de ontwikkeling en de resultaten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag raad van toezicht 1 Kengetallen 3 Voorwoord 5. Inhoudelijk verslag. 1 Missie en strategie 6. 2 Onderzoek en valorisatie 7

Inhoudsopgave. Verslag raad van toezicht 1 Kengetallen 3 Voorwoord 5. Inhoudelijk verslag. 1 Missie en strategie 6. 2 Onderzoek en valorisatie 7 JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Verslag raad van toezicht 1 Kengetallen 3 Voorwoord 5 Inhoudelijk verslag 1 Missie en strategie 6 2 Onderzoek en valorisatie 7 3 Onderwijs 19 4 Bestuur en organisatie 37

Nadere informatie

WERKERVARING: Curriculum vitae

WERKERVARING: Curriculum vitae Curriculum vitae WERKERVARING: 2013 HEDEN SENIOR ONDERZOEKER/ADVISEUR BIJ 10SJUNS (EIGENAAR) EN LOKAAL CENTRAAL EXPERTGROEP MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKEN (PARTNER) ONTWIKKELING VAN EENDUIDIGE VISIE OP

Nadere informatie

Margreet Molenaar Beleidsondersteuning Zorg & Onderwijs

Margreet Molenaar Beleidsondersteuning Zorg & Onderwijs Personalia Naam Molenaar - Spithost Roepnaam Margreet Adres Boomgaard 1 Postcode en Plaats 2871 PW Schoonhoven Telefoonnummer 0182-380484 of 06-17551136 Nationaliteit Nederlandse Geboorteplaats Naaldwijk

Nadere informatie

Mariëlle Bruning benoemd tot bijzonder Hoogleraar Jeugdrecht

Mariëlle Bruning benoemd tot bijzonder Hoogleraar Jeugdrecht LLM magazine 06.06 copy 03-07-2006 12:20 Pagina 1 Juli 2006 Leiden Law Magazine Inhoud Visitatiecommissie positief Leidse IIASL viert Diës Conferentie Kinneging wint de Socrateswisselbeker 2006 Jaarverslag

Nadere informatie

jaarverslag CHE overtuigend anders

jaarverslag CHE overtuigend anders 2010 jaarverslag CHE overtuigend anders Jaarverslag 2010 Christelijke Hogeschool Ede 2 Woord vooraf Het College van Bestuur blikt dankbaar terug op het jaar 2010. De CHE heeft uitstekende resultaten geboekt,

Nadere informatie

Regisseer je eigen toekomst! Wordt mede mogelijk gemaakt door het convenant VSV

Regisseer je eigen toekomst! Wordt mede mogelijk gemaakt door het convenant VSV Regisseer je eigen toekomst! Wordt mede mogelijk gemaakt door het convenant VSV Uitvoering van het convenant VSV door het Zoomvliet College en de gevolgen ervan Student: Ayse-Gül Kara Opleiding: HBO-Rechten

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE JACQUELIEN DE SAVORNIN LOHMAN

CURRICULUM VITAE JACQUELIEN DE SAVORNIN LOHMAN CURRICULUM VITAE JACQUELIEN DE SAVORNIN LOHMAN OPLEIDING EN WERK 21-08-1933 geboren in Bogor (Buitenzorg) Indonesië,tot 1946 Djokjakarta (Batavia) 1952 gymnasium B eindexamen 1958 Mr Nederlands recht,

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g 2011 u n i v e r s i t e i t v o o r h u m a n i s t i e k u t r e c h t

j a a r v e r s l a g 2011 u n i v e r s i t e i t v o o r h u m a n i s t i e k u t r e c h t j a a r v e r s l a g 2011 u n i v e r s i t e i t v o o r h u m a n i s t i e k u t r e c h t j a a r v e r s l a g 2011 u n i v e r s i t e i t v o o r h u m a n i s t i e k u t r e c h t Utrecht, juni

Nadere informatie

Feiten. Understanding Society. ijfers. Jaarverslag 2009 n12.493 studenten totaal. steropleidingen. 5711 masterstuden

Feiten. Understanding Society. ijfers. Jaarverslag 2009 n12.493 studenten totaal. steropleidingen. 5711 masterstuden Understanding Society n Feiten ijfers Jaarverslag 2009 n12.493 studenten totaal steropleidingen 5711 masterstuden 1851 wetenschappelijke publicaties in- houdsopgave Verslag van het stichtingsbestuur 4

Nadere informatie

Over de auteurs en redactie

Over de auteurs en redactie Over de auteurs en redactie Y. Atema (1976) studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en behaalde het artsexamen in 2001. In 2010 heeft zij de opleiding tot jeugdarts KNMG afgerond.

Nadere informatie

Margreet Molenaar Beleidsondersteuning Zorg & Onderwijs

Margreet Molenaar Beleidsondersteuning Zorg & Onderwijs Personalia Naam Molenaar - Spithost Roepnaam Margreet Adres Boomgaard 1 Postcode en Plaats 2871 PW Schoonhoven Telefoonnummer 0182-380484 of 06-17551136 Nationaliteit Nederlandse Geboorteplaats Naaldwijk

Nadere informatie

QANU Jaarverslag 2009

QANU Jaarverslag 2009 QANU Jaarverslag 2009 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA UTRECHT T 030 230 31 00 F 030 230 31 29 E info@qanu.nl I www.qanu.nl 2009 QANU Tekst

Nadere informatie

Advies. Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief

Advies. Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief Advies Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief Nieuwe richtingen aan de vrijheid van onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk

Nadere informatie

I. ALGEMENE GEGEVENS II. STUDIES. Curriculum Vitae, publicaties en lezingen Eric Lancksweerdt

I. ALGEMENE GEGEVENS II. STUDIES. Curriculum Vitae, publicaties en lezingen Eric Lancksweerdt Curriculum Vitae, publicaties en lezingen Eric Lancksweerdt I. ALGEMENE GEGEVENS - geboren op 30 april 1959 - gehuwd met Carine Claus - vader van vier kinderen II. STUDIES - humaniora : wetenschappelijke

Nadere informatie